Vatan Hainleri!

Türk’ün Ekmeğini Yiyip de Türk’e kılıç Sallama!!

Recep Tayyip Erdoğan Kimdir?

Posted by vatanhainleri Nisan 10, 2007

R.T.E, Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa dergahının mensubudur ve kendisi, bu dergahın lideri Şeyh Mehmet Zait Kotku’nun hayranıdır… Belediye başkanı olduğu dönemde, Fatih’deki “Sarıgüzel Caddesi”nin ismini “Mehmet Zait Kotku Caddesi” olarak değiştirmiştir ve başbakan olduktan sonra bile bazı cuma namazlarını Ankara’daki Şeyh Mehmet Zait Kotku Camii’nde kılmaktadır.

R.T.E döneminde belediye olanakları uluslararası köktendinci örgütlerle temaslar, İslami konferans ve toplantılar için seferber edilmiştir…

R.T.E ‘nin belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da ağırlanan bu örgütlerin temsilcilerinin otel masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Ulaşım A.Ş. tarafından ödenmiştir(Ulaşım A.Ş’nin o dönemde genel müdürlüğünü yapan Abdurrahman Gündoğdu, bugün R.T.E hükümeti tarafından THY’ye genel müdür olarak atanmıştır).

— R.T.E, ATATÜRK’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözü ile ilgili görüşlerini bakın nasıl açıklamıştı:

“Sen ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dersen,doğal olarak etki tepkiyi doğurur ve o da ‘ne mutlu kürtüm diyene’ der. Yahu milletin bütünlüğü ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi ile sağlanır mı? Osmanlı 30’u aşkın etnik gurubu ümmet düşüncesiyle bir arada tuttu.Biz de inanç birliği ile tutacağız”…

Bir başka örnek de ATATÜRK’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüne karşı söyledikleri:

“Ben müslümanım diyenin ‘aynı zamanda da laikim’ demesi mümkün değil. Niye?..Çünkü müslümanın yaratıcısı Allah, kesin hakimiyet sahibidir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ koskoca bir yalan! Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır”…

İrticai faaliyetleri nedeniyle YAŞ kararı ile TSK ile ilişkileri kesilen kişilere kucak açarak onlara belediye şirketlerinde iş veren kişi dönemin İstanbul B.Ş Belediye başkanı R.T.E ‘dir!

“Partilerin değil, düzenin(Kemalizm) alternatifiyiz”

diyen R.T.E, 1994 yılında İstanbul B.Ş. Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmada şöyle haykırmaktaydı:

“Bu sistem 70 yıldır kadınları Kötü söz kullanımı yasaktır yapmıştır, erkekleri de deyyus!..”.

R.T.E, T.C Anayasası’nı yerden yere vururken Kürtçülük yapmayı da ihmal etmiyordu

“Bu anayasa ırkçıdır!..Bir taraftan Türklük aleyhine konuşturtmuyor, bir kürdün kalkıp da Türk aleyhine konuşmasını suç unsuru telakki ediyor, ama bir kürdün aleyhine konuştuğun zaman onu suçlamak değil alkışlıyor!..”

— Yıl 1991…İlk Körfez Savaşı’nın ardından, R.T.E’nin gazetelere vermiş olduğu demeç:

“Bu savaş, ABD’nin, emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim kılmak için yaptığı bir savaştır. ABD, Rusya sorununu çözdükten sonra bütün dünyayı kendi emrinde tek bir devlet yapma kararı aldı. Böylece siyonizmin egemenlik planı yürürlüğe konuldu… Bu savaş için Türkiye’nin, BM kararına uyduğunu ifade ederek ABD’ye yardımcı olması, milleti aldatmaktır… Türkiye’deki üslerin NATO maksatları dışında kullanılmayacağı, yasaların hükmüdür. Fakat bugünkü uygulamada bu üsler NATO’ya değil, ABD’nin emrine verilmiştir.”

— Aynı R.T.E, 31 Mart 2003 tarihinde(ABD’nin Irak işgalinin ilk günlerinde) Wall Street Journal’a verdiği demeçte ise şöyle demektedir:

Kahraman genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin, olabilecek en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum..”

— Bakın bizim R.T.E bir zamanlar Eyüp belediye binasının balkonundan insanlara nasıl sesleniyor:

“AT’ye girmemek için geliyoruz! Bak Avrupa Topluluğu’nun yöneticileri talimat verdiler. Ne dediler: ‘Bayrağınızı değiştirin’…Vay dangalak vay!..Bu bayrağın rengini bu milletin dedesi verdi…Gerçek ölçüyü, bizi yaradan Allah koyuyor; Siz onların dinini kabul etmediğiniz müddetçe onlar sizi kendilerinden kabul etmezler. Kafirleri dost edinmeyiniz!”

Şimdi acaba kenidisi neden bu kadar AB’ci oldu diye sormak gerek…

— Ve bugün,

“Hedefe ulaşmak için papaz elbisesi giyerim”

sözlerinin sahibi de R.T.E’den başkası değildir!..

Tayyib, Siirt’te halkı isyana teşvik amacıyla okuduğu şiir sonucu hak ettiği cezayı alınca ilk yırtınan nedense ABD oluyordu!..

Tayyib’i sık sık ziyaret etmesiyle ünlü ABD İstanbul başkonsolosu Caroline Huggins, Tayyib’in aldığı ceza için 28 Eylül 1998’de şunları söylüyordu:

“Bu tür gelişmeler, Türk demokrasisine olan güveni zayıflatır!”

16 Temmuz 2000 tarihinde, mapushaneden yeni çıkan R.T.E, ABD’ye gider.

American Jewish Comitte(Amerikan Yahudi Komitesi)’nin davetlisi olarak orada bulunmaktadır. Ayrıca burada JINSA(Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileri ile de görüşmeler yapar…

(Bu geziden kısa süre önce yine Amerika’ya gitmiş olan Tayyib, uzun süredir orada yaşamakta olan Fethullah Gülen “hocaefendi”sini de ziyaret etmişti.)

2 Temmuz 2001 tarihinde ise Bakkallı adlı lobi şirketi vasıtasıyla Recep Tayyip Erdoğan’a New York’tan gönderilen memorandumda belirtilen “Türkiye’nin şehir devletlerine ayrılması planı”, Ak Parti Program ve Tüzüğü’ne hemen hemen aynı ifadelerle geçirilmiştir.

(Bakkallı Lobi Şirketi, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Abramoviç tarafından yönlendirilmektedir. Abramoviç ise CFR üyesidir. Lobi şirketinin sahibi olarak görülen Ayla Bakkallı ise uzun yıllar önce Türkiye’den Amerika’ya göç etmiştir. Ayla Bakkallı, 2002 yılında Güney Afrika’da düzenlenen ve başkan Bush’un da katıldığı “Dünya Forumu”nu da yöneten kişidir.)

2 Temmuz 2001’de kendisine gönderilen memorandumun hemen ardından R.T.E, 4 Temmuz 2001’de özel davetle ABD’ye çağırılır…

Dünyayı yönetmeye soyunmuş elit, bu amacına ulaşmak için önünde engel olarak gördüğü milli devletleri parçalamak ister. Bunun için şehirleşme adı altında eski Yunan tarzı şehir devletleri modelini gündeme getirir ve Tayyip Erdoğan’a da,

“bu politikaya uyması halinde destek göreceği”

söylenir. Erdoğan da onları kırmaz ve “küreselleşmenin şehir devletleri planı”nı, parti programı haline getiriverir!.. AKP Programı ve Tüzüğü, memorandumda belirtilen küreselleşmenin olmazsa olmaz kuralları olarak anlatılan hükümler gereğince hazırlanmıştır…
İşte New York’tan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen söz konusu memorandum:
“Mr. Erdoğan,
Sizin küreselleşme ile demokrasi ilişkilerini bağdaştırma yönündeki adımlarınız, Türkiye’ye kriz sırasında destek olan uluslararası güçler tarafından da kabul görecektir. Ankara, küreselleşmenin gerekliliğini anlamak ve dünyada geçerli olan kurallara uyum sağlamak zorundadır. Ankara şunu da anlamalıdır ki, uygun gördüğü kuralları uygulayıp, kendi çıkarlarına uymayanları reddetmesi mümkün değildir…Küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir. Bu memoranduma göstereceğiniz ilgiden dolayı takdirlerimizi sunarız…”

Belgede “dünya” kelimesiyle kastedilen, uluslararası güç merkezleridir. Yani dünya hükümeti kurmaya çalışan örgütlerdir. “Ankara” kelimesinden de Genelkurmay anlaşılmalıdır!

Şimdi de Ak Parti Program ve Tüzüğü’ne bir göz atalım:
Ak Parti’nin kuruluşuna temel dayanak olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yanında,

“başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslar arası belgeler” gösteriliyor(Ak Parti Tüzüğü, S.15)…

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye’de kurulan bir siyasi parti için yeterli bir dayanaktır. Uluslararası belgelerin bir siyasi parti kuruluşuna dayanak olarak gösterilmesi ilk defa rastlanan bir durumdur!
Tüzükte,

“Ak Parti, insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın, ayrışma değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder”

deniliyor(Ak Parti Tüzüğü, S.17).
Kurucular Kurulu kitabının 10’uncu sayfasında

“Toplum içindeki farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesini ve çoğulculuğu takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak görürüz”

denilerek aynı bakışın altı çiziliyor…
Bu ifadelerden anlaşılan, milletin ortak değerlerini öne çıkarmaya dayalı uluslaşma süreci yerine, milletin farklı özelliklerini ortaya çıkarmaya dayalı küreselleşme adlı şehir devletleri sürecinin benimsenmesidir…

Parti programının 16’ıncı sayfasında

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, toplumumuzun çimentosudur”…

Programın 15’inci sayfasında

“Resmi dil ve eğitim dili Türkçe olmak şartıyla, Türkçe dışındaki dillerde yayın dahil kültürel faaliyetlerin yapılabilmesini, partimiz ülkemizdeki birlik ve bütünlüğü zedeleyen değil, güçlendiren ve pekiştiren bir zenginlik olarak görmektedir”…

Parti kurucularının tanıtıldığı Kurucular Kurulu kitabının 8’inci sayfasında

“Partimiz merkeziyetçi devlet anlayışından vazgeçilmesini öngörür”

denilmektedir… Merkeziyetçilikten vazgeçileceğinin öne çıkarılması, söz konusu memerandumda “küreselleşme” diye dayatılan politikaların uygulanacağının bir başka göstergesidir!..

Yine Kurucular Kurulu kitabının 11’inci sayfasında da

“Partimiz küreselleşmenin gerektirdiği yapısal dönüşümlerin kaçınılmazlığını ve en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur”

denilmektedir…
Hemen arkasından 12’nci sayfada,

“Partimiz, eğitim hizmetlerinin yerelleşmesinden ve özelleştirilmesinden yanadır”

ifadeleri ise, “eğitimde birlik” anlayışına son verme isteklerinin bir göstergesidir..

Programın 35’inci sayfasında,

“Çağımız bir yönüyle küreselleşme çağı, diğer yönüyle yerelleşme ve yerel yönetimlerin devlet sistemleri içindeki ağırlıklarının arttığı bir çağıdır”

denilmesi, Tayyip Erdoğan’a verilen memorandumdaki taleplerin birebir kabul edildiğini ortaya çıkarmaktadır…
Erdoğan’ın, kendisine verilen memorandumdaki dayatmaları aynen kabul ettiğinin bir göstergesi de, programın 35’inci sayfasındaki,

“Partimiz, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun olarak, anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesini sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin yargı yoluna gidebilme hakkı dahil ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirecektir”

ifadesidir…

Kısacası, Ak Parti programı, tüzüğü ve Kurucular Kurulu kitaplarından yaptığımız bu alıntılar göstermektedir ki; R.T.E, kendisine gönderilen memorandumdaki

“Küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir”

talebine itaatsizlik etmemiştir!

8 Ağustos 2001’de, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski İstanbul B.Ş. Belediye başkanı R.T.Erdoğan’ı ziyaret eder…Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Short, şunları söylemektedir:

“Bildiğiniz gibi biz, çoğulcu demokrasiden yanayız. Bu parti(AKP) de bu düşünceyi destekliyor. Böyle bir partinin kurulması bizi mutlu eder”…

Reklamlar

761 Yanıt to “Recep Tayyip Erdoğan Kimdir?”

 1. bayatkoyu said

  yaaa arkadasim sana ne zarari var anlamadimki RECEP TAYYIP ERDOGANIN yani sen musluman degilmisinki?

 2. bayatkoyu said

  heee diyosanki ben KEMALISTIM hay hayyyy ozman seninle tartismaya bile degmezz neyse hadi bye bye

 3. VatanHaini said

  şu millet! anlamamak için direnen şu millet!
  kendilerini çok müslüman görenler Atatürk’ü dinsiz,komünist;
  kendilerine komünist düyenlerin Atatürk’ü faşist olarak gördüğü bu millet. Okumayan bir topluma , kendilerine çok basit soruları soramayan topluma birşey anlatmaya çalışıyoruz… nafile!..

 4. _balık said

  yhaa su olanları göremeyip hala su tayibi tutanlar varya inanamıorum arkadaşları yapmayın yavaş yavaş ülke satılıor sahip çıkın atalarımız bu toprakları nasıl kazandı kim oldu belli olmayan biri geldi ülkeyi satıyoo yazık yapmayın sahip çıkınm bu siteyi açan kişiye gerçekten tşk ederim…. ( 29 nisanda çağlayanda cumhuriyet mitingine hepiniz
  beklioruz)

 5. _balık said

  yaa arkadaşlar affınıza sığınarak bişi sormak istiyorum_? tayyip beyin anası babası kimdir nerelidir ben okadar araştırdım ama bulamadım rizeli diye bilinıor ama ben inanmıorum bence bu türk olamaz zaten bikere bile ben türküm dedinide duymadım_!!!

 6. fatih said

  bence toplum sanki takım tutar gibi parti tutuyor korkuyorumki birgün saalarda gördüyümüz şiddeti sokaklarda göreceyiz baksanıza yorum yaparkenbile hırcınlımız artıyor yorumcuda yani makaleyi yazan ve onu eleştiren allah sonumuzu hayır etsin

 7. Diego35 said

  Arkadaşlar uyanın!!! Gözlerinizi açın!!! Hükümetin yaptıklarına inanmayın. Ekonomik düzen iyiye gidiyor diyorlar. Külliyen yalan. Tek yaptıkları devletin kaynaklarını “zengin arap şeyhlerine” satarak sadece devlete sıcak para girişi sağlıyorlar. Bu yaptıkları sadece ve sadece günlük gelişmedir. Sürekli gelir sağlayan kaynakları satarak günlük gelirlerle ekonomiyi düzeltmişler gibi gösteriyorlar ve benim sevgili ama “koyundan farkı olmayan toplumum” bunlarda ne yazik ki inanıyor. Devletin nerdeyse hemen hemen tüm ekonomik kaynakları yabancı sermayeye satıldı. Çok kısa bir süre içinde Arjantin’de yaşanan bir ekonomik kriz yaşacağımıza emin olun! Abdullah Öcalan’a “Sayın” diyen, Fettullah Gülen’in eteğini öpen, tarikat liderlerinin bir dediğini iki etmeyen bir başbakanımız var.Uyan ey Türkiye! Uyan ey Türk toplumu! Uyanın ezilenler!

 8. Kemalist said

  Eğer kemlistsen şu siteyi takip etmeni öneririm.
  Takip et de öğren kemalistliğin ne tür bir şey olduğunu..
  kemalistler.wordpress.com

  sen önce kendine neyin ne oldugunu anlat.
  Anlaşılan aklında eksik bilgiler var..
  Biran önce onları tamamlaman ümidiyle..

 9. dilaşup said

  biz alıştık bu ülkede savunduğu şeyleri bi yere gelince ezip geçen insanlara.tayyip in de onlardan kalır yanı yoktur.insanların kişiliklerini değiştiremezsiniz ama gözünüzü açabilirsiniz.herkes dinin arkasına sığınıp ahkam kesebilir.ama düşünen her insan kendi vatanından anasıyla kovan bir insanın savunulmayacak bir tarafı olmadığını görebilir.bakanı anasıyla eğitim vermeye çalışır.kendisi amerikaya uşaklık eder,bizde savunalım hala o bir müslüman.bunu yapan ve düşünen herkes bir gün bu topraklara hesap verecektir.gerekirse tanrının soracağı hesabı da bu topraklar soracak…

 10. cdhfesb said

  Yav arkadaşlar şuraya bakarmısınız adam bunca bilgi ve çalışmayı derlemiş. Bu kadar zamanı bilim için harcasan gerçekten bu ülkeye faydalı birkaç buluşun olurdu. Böyle tipler hem bu tür yazılarla bloguna adam topluyor hemde ufak hesaplar için ülkeyi germeye çalışıyor. Zannderim blog ismin de sen ve senin gibileri anlatıyor.

 11. irtica said

  Nolmuş bre hey vatan hainiysek?
  Ermeni olmayı içinize sindiriyosunuz da vatan haini olmaya niye karşınsız bre hey?
  Nazım Hikmetin mustafa kemale hakaret etmesine rağmen hayranısınızda benden ne istiyonuz kopyala yapıştırı içselleştirmişler-ki bilistina kemalistler böyledir ve dahi faşistler-

 12. vatanhainleri said

  Vatan haini olmuşsan diyeceğimiz bişey yok! Çek git bu ülkeden yoksa bir gün yaptıklarının hesabı tek tek sorulur!!!

  Ayrıca Nazım Hikmet ile ilgili bir yazı da yazmadım! Hayranı olduğumu da söylemedim! İşkembeden atıpta sallamasyon yorumlar yapmayınız…

  Buraya kopyala yapıştır bir şey yazılmamıştır… Biz faşistsek sizde faşistsiniz! Din faşistti!!!

 13. irtica said

  Din faşistiyim bre.
  Bana bak özgürlükçü kemalist kardeşim.
  Bırak bu işleri ve çok özgürlükçüysen önce yorum denetimini kaldır.En son gördüğümüz kemalist blog yorumları değiştirip yayınlıyordu.Sen de bu zandan kurtul.Ayrıca gel benim bloguma ve özgürlükçülüğü ve akl-ı selimi gör.
  Bu ülkeyi 80 yıldır kan ağlattınız.
  Hain arıyorsan türevlerinle toplu fotoğraf çekil.
  Olmadı git kemalist ahmet necdet sezerin affettiği pkklılara üzül.
  Yoksa kürtlere özerklik vereceğiz diyen mustafa kemali ağzına alma.Dediğim gibi yorum denetimini kaldır ve adam akıllı bir blog kur sonra tartışalım.
  Böyle iftira telalllığı yapma.
  bize uğra.

 14. Atatürk'çü said

  Karınca, İbrahim peygamberi ataşe atmak için yakılan odunlara doğru ağzında bir damla suyla koşarken arkadaşı; “Nereye, sen ne yapabilirsin ki?” demiş. O da; “Olsun! tarafım belli olur.” demiş. Ben de şimdiye kadar Cumhuriyetin tüm nimetlerinden yararlanan, Cumhuriyetin, loş olsada ışığında aydınlanan biri olarak tarafımı belli etmeye gideceğim. Saygılarımla

  ARTIK UYANIN ÜLKEMİZ ELLER GİDİYOR VE GELİP O YOBAZLARI BURAYA GELİP SAVUNMAYIN UTANIN KENDİNİZDEN!!!
  ATAM RAHAT UYU BİZLER BURDAYIZ VATANIMIZI YOBAZLARA EMANET ETMİYCEZ!!!!
  TAYİP WE YANDAŞLARI SİZE KARŞI OLAN BU MİTİNGDE BİZ GENÇLER ORDA OLCAZZZ!!!!

  “ATATÜRKÜN ORDUSU AKP’NİN KORKUSU!!!!!!”

 15. balık said

  bu vatan tayyip ve tayyip gibiler yüzünden böle oluyor kendisine sayın bey gibi ifadeler kullanmak isterdim ama öcalana sayın diyen birisi sayın olamıcağı için kullanmak istemıorum yha tayipden ne cumhur nede başbakan olur kendisi yha imam yada pazarlamacı olcakdı sanırım ama yönünü şaşırmış gerçi bu ülkede böle insanlar olduu sürece……ayrıca din insanın içinde yaşaması gereken bişi bunu neden gösteriş olarak kullanırlar bilmem yazık yhaa bu vatan bizim vatanımız bizim topraklarımız bu kadar hainlik olmaz….

 16. rüya said

  recep tayyip erdoğanı daha iyi tanıtmanızı istiyorum.. recep tayyip erdoğan ABD vatandaşı ve eşide yahudi kökenlidir ARAŞTIRIN VE DAHA NELERLE YÜZYÜZE KALACAKSINIZ DİKKATE ALMAYA DEĞER……

 17. Yobason önde gideni said

  Doğru doğru din insanın içinde yaşaması gereken bir şey.
  Asr suresinde de öyle diyor mesela dimi?
  Başka ne tür fetvalarınız var?
  Fetvaları nutuka dayandırarak mı veriyorsunuz acep?
  Güldürmeyin beni anti-demokratik faşistler!
  Radikalsiniz.
  Yıllarıdır zihniyetnizi halka kan kusturdu.
  Artık gitme vaktiniz çoktan geldi.
  Ülkenin yakasından düşün bi zahmet.
  DÜnya kan gölüyken güçsüz,etkisiz bir Türkiye olarak kalamayız.
  O sebeple memleketin üst kademelerini sizin gibi halk düşmanlarından arındırmak şart.
  Siz de acıma ve merhamet yoktur.
  Ben bunları kendi hayatımla kanıtladım.
  Neden sizin zihniyetinizde ki insanlar radikal,insafsız,merhametsiz,başkasına her türlü zulmü reva gören türden oluyor çok merak ediyorum.
  El insaf ilericici gençlik.
  İlerici gençler:)
  memleketi çok ilerlettiniz ya

 18. balık said

  sen bugun bi gelipte çağlayan meydanını görseydin milyonlar ordaydı bütün insalar bütün yürekleriyle cumhuriyetini savundu biz atatürkün çocunlarıyız ve bu vatana bu cumhuriyete sahip cıkacağız ülmize şerihatı sokmayacağız demokrasiyi araç gören bir başbakanı başımızda tutmıcaz sizin gibiler yüzünden bu vatan böle oluyoo hepinizi çıkartmayı havanızı söndürmeyi bilirizz YAŞASIN CUMHURİYET YAŞASIN LAİKLİK
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 19. balık_ said

  sen bugun bi gelipte çağlayan meydanını görseydin milyonlar ordaydı bütün insalar bütün yürekleriyle cumhuriyetini savundu biz atatürkün çocunlarıyız ve bu vatana bu cumhuriyete sahip cıkacağız ülmize şerihatı sokmayacağız demokrasiyi araç gören bir başbakanı başımızda tutmıcaz sizin gibiler yüzünden bu vatan böle oluyoo hepinizi çıkartmayı havanızı söndürmeyi bilirizz YAŞASIN CUMHURİYET YAŞASIN LAİKLİK
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 20. Atatürk'çü said

  yüreqim kabardı o çoşkulu kalabalıkda ne mutlu bize biryerlerde sesimiz yankılandı artık korkmalı bu yobazlar akp… qün buqündü dewrim buydu yaşlısı qenci işçisi emeklisi herkesler oradaydı anamızı babamızıda aldık qeldik…qöründe utanın bu qörüntü karşıısnda milyonlar ordaydı milyonlar sesimizi duyurmak için wardıkk duyurdukda artık istifa etmeli hükümet…qöründe utanın konuşmayın daha!!…ANKARADYDIK…İSTANBULA GELDİK ÇOK GURURLUYUZZ… SIRA ŞİMDİDE ÇANAKKALEDE ŞİMDİ ORDA HARAKETE GEÇÇEZ AMA BU MİTİNGİ DÜZENLEMEMİZ GEREKEN Bİ HÜKÜMET KALMAZ UMARIM!!

 21. atatürkçü said

  tüm türk halkini okumaya davet ediyorum tayyip erdoganida temiz milleti için ugrasan biri olarak görenlerinde türk olduguna inanmiyorum bu nasil bir zihniyettirki onu başimiza getirdik hiç arştırmadan tıpkı güneşin batmasi gibi türk milleti batıyor uyanin türk gençleri hersey bizim elimizde…

 22. SY said

  tayyip erdoğan bir devlet memuru en yüksek mevkii tc başbakanlığı…maaşı 8 milyar… bir limited (anonim dahi değil) şirkette %10 hisse sahibi.. düğündende 3 trilyon elde etmiş… kısa bi soru hemen..istanbulda 5 tane 1 trilyonluk nasıl villa alır(tesadüf aynı civarlarda 3 adette unakıtan almış? ayrıca diğer malvarlıklarıda meçhul… ikincisi tayyibin oğlu, bir kaç sene önce burs aldığı adamdan nasıl olurda koca 2,8 trilyonluk gemiyi alabilir.. bir mantıklı açıklama yapana para vericem… müslumanlığa vurgu yapıyor dimi hep..madem müsluman 1-terörist (el-kadı)ya nasıl kefil olur? 2- bu mallar helal gelmediği belli muslumansa hırsızlık nıe yapıyor.. 3-vatan topraklarını ve şirketlerini neden ucuza satıyor? (tüpraş 1,3 milyar dolara satıldı anayasa iptal etti 5 e gitti koçlara) nasıl bu kdr fark olabilir bi düşünün..daha ayrıntıya gerek yok.BU TAYYİP VATAN HAİNİDİR DİN SÖMÜRÜCÜSÜDÜR!!!

 23. ahmet said

  arkadaslar bosuna ugrasmayin recep tayyib erdoganla cumhuriyeti eniyi sekilde temsil ediyor
  unutmayin allahtan geldiniz allaha döneceksiniz cumhuriyet demograsi laiklik size hic bir faydasi yok karninizi bile doyurmuyor allah öbür tarafta nasil cumhuriyetcisin veya ne kadar laiktin diye sormayacak artik aklinizi basiniza alin herseyden sorgu sual olacak yikici olmayalim yapici olalim hepinizi seviyorum

 24. kubra said

  ben bu siteye ödeıvmı yapmak amcı için girdim ve hiç bir kou bulamadım ve bunun için çok mutsuz oldum 😦

 25. balık said

  SY Diyor:
  30 Apr 2007 9:04 pm
  tayyip erdoğan bir devlet memuru en yüksek mevkii tc başbakanlığı…maaşı 8 milyar… bir limited (anonim dahi değil) şirkette %10 hisse sahibi.. düğündende 3 trilyon elde etmiş… kısa bi soru hemen..istanbulda 5 tane 1 trilyonluk nasıl villa alır(tesadüf aynı civarlarda 3 adette unakıtan almış? ayrıca diğer malvarlıklarıda meçhul… ikincisi tayyibin oğlu, bir kaç sene önce burs aldığı adamdan nasıl olurda koca 2,8 trilyonluk gemiyi alabilir.. bir mantıklı açıklama yapana para vericem… müslumanlığa vurgu yapıyor dimi hep..madem müsluman 1-terörist (el-kadı)ya nasıl kefil olur? 2- bu mallar helal gelmediği belli muslumansa hırsızlık nıe yapıyor.. 3-vatan topraklarını ve şirketlerini neden ucuza satıyor? (tüpraş 1,3 milyar dolara satıldı anayasa iptal etti 5 e gitti koçlara) nasıl bu kdr fark olabilir bi düşünün..daha ayrıntıya gerek yok.BU TAYYİP VATAN HAİNİDİR DİN SÖMÜRÜCÜSÜDÜR!!!

  arkadaş süpper bi yazı yazmış sen önce ona cvp ver ahmet bey__!!!!!madem bu kadar müslümanlı savunuyosun yukardakı yazıya cvp ver_!!!! tayyipmiş ayy yhaa sen sabır ver

 26. Atatürk'çü said

  balık arkadaşım cewap weremez wermeye yüreqi yok!! akıl edip okuyamazlar kimsenin aklına sokamuyoruzki bu düşünceyi Sayın SY seni tebrik ediyorum çok qüzel söylemişsin helal sana malesef bu çelişkilere bu kadar sömürülere karşı hala onu hala yobazları sawunan war!! burda herkes müslüman! öbürkü dünyaya erken qitmemizi istio bazı saf beyinler Türkiye kalıcakmı elimizde! başka milletin eqemenliqine qircez! o zaman öbür dünyada kimse hesap wermiycek mi? qelicekte ırak olmamızı isteyen bi başkanamız war bölüyü parçaluo bizi hala qelmiş onu sawunuosunuz yaa yuh diorum size…

 27. pinarimmm said

  ya arkadasim ben allaha sukur muslumanim ama turkumde cok sukur bu adama niye laf atiyosunuz ki adam sagci diye adama laf atiyosunuz ataturku sevmiyor olabilir herkes ataturku sevicek diye bisey yok bende sevmem ataturku ama saygi duyarim cunku turkum damarlarimda turk kani var oda muslumanim turk degilim diyor ne yapalim kimseyi zorluyamayiz ama devletin basinda bence o kalsin tabiiki turkiye dinsiz imansizlarin ulkesi olaagina bunun gibi sagci allaha inan allah korkusu bilen insanlar olsun bata daya iyi yanii

 28. m.kemal aşığı said

  Atatürk kimdir ;Atatürk uluslar arası anlayış , işbirliği , barış yolunda çaba göstermiş bir inkilapçı,sömürgecilik ve yayılmacılığ karşı savaşn ilk önder , insan haklarına saygılı ,dünya barışının öncüsü,bütün yaşamı boyunca ,insanlar arasında renk ,dil ,din ,ırk ayrımı göstrmeyen eşi olmayan devlet adamı TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU!!!!!!

  GEÇMİŞİ NE KADAR ÇOK UNUTURSAK GELECEĞİ KORUMAK O KADAR ZOR OLUR!!!
  BU ÜLKEYİ KİMSEYE YEDİRMEZLER BİZ BURDAYIZ ATAM ,SANA AŞIK MİLYONLARCA GENÇ!!!!NE OLDUKLARI BİLE BELLİ OLMAYAN ÜÇ KURUŞUK AKILLARIYLA POLİTİKAYA ATILMIŞ DAHA DOĞRUSU BELLİ AMAÇLARA HİZMET ETMEK İÇİN SİYASET KOLTUĞUNA OTURMUŞ BİR AVUÇ ADAMA ÜLKEMİZİ SATTIRMAYIZ
  SON OLARAK ATAMIZIN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ İLE SÖYLEDİĞİ BİR SÖZÜ SÖYLEMEK İSTİYORUM:
  BİZİ YANLIŞ YOLA SEVKEDEN HABİSLER(SOYSUZLAR),BİLİNİZ Kİ BİR ÇOK KERE DİN PERDESİNE BÜRÜNMÜŞLERDİR…

 29. BeRcEsTe said

  irtica bugün vatan hayiniyim diyip vatanı satıosan korkarım din böle emredio diyip ananıda satarsın

 30. turkiye_ataturk said

  Tayyip erdogan zaten Türk bile degil!! ailesi göçmen, kürtler!! ( http://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan )ki bu çok seyide açikliyor.

  Saf ve temiz Türk halkimizi Islam dinini kullanark kandiriyolar, topraklarimizi satiyolar! siyaset ve din karistirilmamasi gerekiyor halkimiz bunu artik anlasin herkesin dini kendine!! basörtü tartisilmamasi lazim! Turkiye geneli icin, ekonomi acisinda nsl gelistirilebilir bunu dusunmeleri lazim, issizlere is yaratilmasi gerek! AKP geldide ne yapti? Turk halkina bile saygisizca davranan ornegin bi ciftciye “ananida git ulan”, “senin cocugunda issiz kalsin otur” diyen bi basbakandan ne hayir bekliyebilirsin ki??

  Atatürk demis ki:
  Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, sâf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.
  1923

  Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.
  1923

 31. serzenis said

  derin bir yorum. tebrik ederim yazanı. .

 32. ayhan said

  çağdışı zihniyetlerden ülkeyi temizleyen birliği ve bütünlüğü bozacak mandacı zihniyetten ülkeyi halkı arkasına alarak kurtaran atatürk bugünleri o zamandan öyle güzel görmüş ki aslında.bakın ey türk gençliğine hitabe o kadar güzel anlatıyorki
  DİYOR Kİ
  hatta bu iktidar sahipleri Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
  ALAHHA ŞÜKÜR ANKARA VE İSTANBULDA MİTİNGLER OLDU HALK ÜSTÜNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATTI HAYIRLARA VESİLE OLSUN İNŞALLAH.

 33. ayhan said

  CUMHURBAŞKANI ATATÜRK İLKELERİNE TAMAMEN BAĞLI OLMAK ZORUNDADIR.ABDULLAH GÜL SİZCE BAĞLI MI?
  eğitim düzeyinin artmaması halinde biz böyle kendi içimizde tartışır dururuz.zaten yabancıların istediği de budur.türklerden çok hem de çok çekiniyorlar acayip bir potansiyel genç ve düşünebilecek girişimcisi fazlaca olabilecek bir gençliğe sahipiz.
  benim tek isteğim halkımız okusun okumadan doğru yanlış ayrımını yapabilmek zor malesef.iyiakşamlar.

 34. Caglayan said

  Kemalist Diyor:
  24 Apr 2007 5:02 pm
  Eğer kemlistsen şu siteyi takip etmeni öneririm.
  Takip et de öğren kemalistliğin ne tür bir şey olduğunu..
  kemalistler.wordpress.com

  evet bence de bi bakın.. SÖZDE Kemalistlerin sitesidir. bu ülkeyi o sitenin kurucuları ve destekcilerinden korumak lazım ilk başta.. yaptıgım 3 yorumdan 2 tanesinin silindigi ((sonuncusu da, ilk 2 yazım silinince : ”niye sansure bas wuruyosunuz insanların bunları ogrenmelerinden korkuyomusunuz” tarzında bi yazıydı onu onaylamıslar. diger 2 yazının sansurlenmesinin nedeni ise ahlak we saygı cercevesinde olmayısındanmıs. son derece saygılı bir uslup kullanmıstım, bilgisayarımda da kayıtlı yazılar, ama islerine gelmemis yayınlamak.)) anti kemalist ve anti laik bir site. icinde sadece CHP, deniz baykal, TSK, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri gibi konularla ilgili karalamalar ve kucuk dusurucu yazılar mevcut. tabi ayrıca RTE, ABDullah Gül ü yücelten yazılar. Sitenin ismine kanmayınız. kemalizmle ataturkculukle laiklikle uzaktan yakından alakası olmayan insanların, kemalizme sıgınarak ona buna suclamalarda bulunmak icin kurmus oldukları bir sitedir.

 35. kimi kandırıorsunuz said

  Kemalist Diyor:
  24 Apr 2007 5:02 pm
  Eğer kemlistsen şu siteyi takip etmeni öneririm.
  Takip et de öğren kemalistliğin ne tür bir şey olduğunu..
  kemalistler.wordpress.com

  ya siz kimi kandırıyorsunuz! ya da kandırdığınızı sanıyorsunuz siteye de aynen çağlayan arkadaşın söledikleri var. kendinize gelin ya.

 36. redsamurai said

  Elelrine kollarına saglık arkadaşım çok iyi yazmışsın
  “bayatkoyu Diyor:
  heee diyosanki ben KEMALISTIM hay hayyyy ozman seninle tartismaya bile degmezz neyse hadi bye bye”
  BENDE SANA DİYORUM’Kİ BAYATKOYU NERDE SENDE BUNLARI ANLAYACAK TARTIŞACAK KAFA!!!!

 37. basakbil said

  madem türk deilsiniz madem türklüğü kabul etmıosunuz ben müslümanım diosunuz hay hay cekın gidin bu ülkeden bu ülke bu cumhuriyet türklüğüyle gurur duyan türklüğünü savunan insanlar için….bizde müslümanız ama TÜRK’üz ve gurur duyuyoruz sizin gibilerede yer vermicez……

  iran’ mollaların yanına……………………..

 38. basakbil said

  ya arkadasim ben allaha sukur muslumanim ama turkumde cok sukur bu adama niye laf atiyosunuz ki adam sagci diye adama laf atiyosunuz ataturku sevmiyor olabilir herkes ataturku sevicek diye bisey yok bende sevmem ataturku ama saygi duyarim cunku turkum damarlarimda turk kani var oda muslumanim turk degilim diyor ne yapalim kimseyi zorluyamayiz ama devletin basinda bence o kalsin tabiiki turkiye dinsiz imansizlarin ulkesi olaagina bunun gibi sagci allaha inan allah korkusu bilen insanlar olsun bata daya iyi yanii… pınar hanım size bişe sorcam ;

  madem bu adam türk değil neden türk milletini yönetiyor iyi barii biz başbakan seçimlerini uluslar arası yapalım…..

 39. aynen katılıoyrum said

  basakbil Diyor:
  03 May 2007 4:49 pm
  madem türk deilsiniz madem türklüğü kabul etmıosunuz ben müslümanım diosunuz hay hay cekın gidin bu ülkeden bu ülke bu cumhuriyet türklüğüyle gurur duyan türklüğünü savunan insanlar için….bizde müslümanız ama TÜRK’üz ve gurur duyuyoruz sizin gibilerede yer vermicez……

  iran’ mollaların yanına……………………..

  aynen arkadşaım ben de sölüorm Türk diilseniz defolun gidin alala gidin başka ülkeye burda rejimi değiştrmeye çalışıp durmaın en iyisi beenmeyen gitsin çnkü aynenn öle olcak bu ülke sizin gibilere de kalmıcak!

 40. Caglayan said

  bu siteye ilk yazım buydu yani bundan onceki yazılarım dediklerim bu siteye degil kemalistler.wordpress.com diye bahsettigim siteyeydi. benden baska daha once caglayan ismiyle yorum yapan varsa orasını bilemem.

  elimden geldigi kadar yayınlamaya calısıyorum dediniz tesekkurler fakat o yazdıgım yazıda uslup acısından bir kırıcılık goremiyorum. yaptıgım suclamalara iftira demeniz yanlıstır cunku bunlar siteyi belli bir sure takip etmem sonucu ortaya cıkmıs tezlerimdir. siteye girip bakıldıgında da bunların dogrulugu hemen goze carpar. iftira atmam soz konusu bile olamaz.

  eger benim uslubum yanlıssa, sizin sitede adı gecen herkesi hain vatanhaini vs. gibi nitelendiren uslubunuz da yanlıstır.

  saygılar.

 41. fatih said

  Altına imzamı atarım bu yazılanların

 42. Blazen said

  Cumhuriyet bunca yildir temel degerlerine sahip çikan nesiller yetistiriyor ve yetistirmeye devam edecek,bu ülkeyi halkimizi kandiran bir avuç yobaza birakmayiz,birakmayacagiz.
  Bizim derdimiz dindarlarla degil,dincilerle yani din sömürücüleriyle!!!
  Yobazlara Not:BU ULKE BIR ARAP ÜLKESI DEGILDIR,AKLINIZI BASINIZA ALIN.ARAPLAR NE ZAMANDAN BERI DEMOKRASI DERSI VERMEYE BASLADI?
  Bize bölücü diyenlere cevap:Orta Asya’dan gelme TürkogluTürk’üm,Laik’im,Demokratim,Cumhuriyetçiyim,Atatürkçüyüm.

 43. serdarsoykok said

  ne mutlu türküm demekten allaha sığınan bir devlet adamı olmaz.hz ömerin adaletinden bahsedip devletin 5000 polisini çocuğunun düğününe diken çocuklarını yurt dışında okutan bir adamdır bütün müminler kardeştir. allah kardeşi kardeş yaratmış rızkını ayrı vermiştir.türkiyeyi ancak bir türk yönetir türküm diyebilen bir türk. damarlarımızda akan kan gözümüzdeki nişan elimizde kuran hz.muhammet s.a.v. ümmeti m.kemalin askeri cumhuriyetin bekçisiyiz…………..

 44. serdarsoykok said

  halkımız halen uyuyor çok üzülüyorum yazık. a.b.d kilo ortalaması 110 dur domuz eti yediklerinden kafaları calışmaz hükümetleri onun için istediklerini yapar. bizdeki taktikleride halkın duyguları bizim duygularımızı bizden daha iyi bilip milletimizi sömürüyorlar. inşallah bu siteye bir amerikalı girer ve okur. HEY AMERİKALI 1453 TE İSTANBUL KEFERELERDEN KURTULDU İSTER İNAN İSTER İNANMA TÜRKLER OLMASA TARİH ÖKSÜZ KALIRDI. OSMANLI GİBİ OLMAK ZORDUR BOŞ ZAMANLARINIZDA GELİN SİZE TAKTİK VEREYİM TÜRK MİLLETİNİN YÜZDE DOKSANI APTALDIR DİYEN VARYA YANLIŞ SÖYLEDİ YÜZDE BİRİ APTALDIR ODA BENİM OLAFI YANLIŞ SÖYLEDİ.BİZ ASIRLARDIR KÜRTLERE ALEVİLERE ÇERKEZE GÜRCÜYE KIZ VERDİK KIZ ALDIK SİZDENDE KIZ ALDIK SATMADIK YAVUZ SULTAN SELİM İRAN SAVAŞINDA HARBTE BİZİ SATAN KÜRTLER ANISINA BİR ÇEŞME YAPTIRMIŞ VE ÜSTÜNE UZUN BİR ŞİİR YAZDIRMIŞTIR KÜRDE FIRSAT VERME YARAB DEHREE SULTAN OLMASIN AYAĞINI ÇARIĞI SIKSIN ASLA İFLAH OLMASIN VUR SOPAYI AL HARACI KARNI BİLE DOYMASIN DİYE DEVAM EDER KIZMIŞTIR AMA ONLARI KOVMAMIŞTIR ALEVİLEREDE SAVŞTAN KAÇTIKLARI İÇİN KIZMIŞTIR ASIRLARDIR ALEVİLER ÇOCUKLARINA YAVUZ İSMİNİ KOYMAZLAR AMA BİZ ÇOCKLARIMIZA ALİ VELİ HASAN HÜSEYİN ADIGÜZEL HAYDAR İSİMLERİNİ KOYDUK.İŞTE AMERİKALI BÖYLE BÜYÜK DEVLET OLUNUR.DÜNYAYA ÖZGÜRLÜĞÜ BİZ GETİRDİK BİZ KALDIRIRIZ DEDEM KORE GAZİSİ DAYIM KIBRIS GAZİSİ İKİSİNİNDE MADALYASI VAR PETROL İÇİN SAVAŞMADILAR İSTERSEK SİZİN KİRLİ TARİHİNİZİ BİLE ORTAYA ÇIKARTIRIZ……

 45. Yaman said

  Allah senden razi olsun bu siteyi actigin icin.Beyni yikanmis lavuklari kafana takma.Biz KEMALİSTİZ!!!!!!!!!!! ATATURKUN ASKERLERİYİZZ!!!!!!!!!

 46. ATAMA DİL UZATANLAR OKUYUN BİLMİYORSANIZ ÖĞRENİN. SİZ DUMLU PINARI SAVAŞ TEPEYİ BİLİRMİSİNİZ KAÇACAK YER YOKTUR ORADA YA LÜM YA İSTİKLAL. SİZ SAKARYA NEHRİNİ ADAPAZARINI NASIL MEYDANSAVAŞI YAPILDIĞINI BİLİRMİSİNİZ YA CONK BAYIRINI ECEABATI GELİBOLUYU BİLİRSİNİZ BİLİRSİNİZDE HALEN İÇİNİZDEKİ FİTNEYİ BİLMEMEZLİKTEN GELİRSİNİZ.KİM FİTNEYİ FESATI UYANDIRIYORSA ONUN İŞİ ZOR ÖBÜR DÜNYADA. NE İSTERSİNİZ GAZİDEN MAL VARLIĞI BEYANIMI YAZIKLAR OLSUN SİZE ÖLMÜŞ BİR KİŞİNİN NEOLURSA OLSUN ARKASINDAN DUA EDİLİR.OSİZE CUMHURİYETİ BIRAKTI İSTANBULDA HERGÜN 250 KİŞİ ÖLÜYOR DİYANET KEFEN BİLE ALDIRMIYOR HER İŞİ KENDİ YAPIYOR VE TALKIMDAN ÖNCE SİZİN ÖLMÜŞLERİNİZ İÇİNDE BİR FATİHA OKUTMUYORMU ATATATÜRK OLMASA BÖYLE OLURMUYDU.SİZ BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ TOPRAKMI VATANMI ÖZGÜRLÜKMÜ SİZ VE SİZİN GİBİLER ASLA BİR DEVLET KURAMAMIŞLAR VE KURAMAZLAR ÇOK YİĞİT KARDEŞLERİM BİR GÜN DEVLETTEN IRAK İÇİN NE İSTEDİNİZ KOSKOCA BİR HİÇ BEN YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YERDEN SİVAS YİDOLARINDANIM NE MUTLU TÜRKÜM DEMEK ZORUNUZA GİDİYORYA BU LAFIMDA ZORUNUZA GİTMİŞTİR AMA BEN ORJİNAL TÜRK VE YİĞİDOYUM MICIRLI ARAZİDE GÜREŞMEYİ SEVERİM ÇÜNKİ BİZİM ORALAR MICIRLIDIR ALLAH M.KEMAL ATATÜRKTEN RAZI OLSUN HALKIMIZA HEMŞERİLERİME DESTEK OLDU VE DÜŞMAN BİLE GİREMEDİ GİREMEYECEKTE.EY MÜMİN DİN KARDEŞLERİM SONUÇTA HEPİMİZ ELHAMDURİLLAH MÜSLÜMANIZ KORKMAYIN VE İNANMAYIN A.B.D.VE A.B DEN BİR DÜĞMEYE BASARMIŞ İŞİMİZİ BİTİRİRMİŞ GECE BİZİ EVDE UYRKEN DİNLER GÖRÜRMÜŞ ONLAR ÇANAKKALEDEDE DÜĞMEYE BASAMADILAR ŞİMDİDE BİZİ DİNLİYEMİYORLAR BİR GÜN VAKİT NAMAZLARINI KAÇIRMAYIN VE CAMİLERE GİDİN GENÇLERİ GÖRÜN KORKMAYIN BİZ SAVAŞI ATALARIMIZDAN ÖĞRENDİK BİRLİĞİ VE CESARETİ MUSTAFA KEMALDEN DİNİMİZİ PEYGAMBERİMİ HZ. MUHAMMET S.A.V DEN. BIRAKIN EMPARYALİZMİ ÇIKARINIZI GERİ DÖNÜN NE OLURSANIZ OLUN GERİ DÖNÜN ALLAH BAĞIŞLIYICI VE AFFDENDİR.TÜRKLERDE MİSAFİRPERVERDİR.

 47. elif said

  ben bir imam hatipliyim ve imam hatiplerin önünün açılmasını istiyorum diger liselerle aynı seviyede olmak istiyorum
  ve insanların yazın ortasında bize boşörtünüzden sıkılmıyomusun demelerine sinir oluyorum insanları hiç anlayamıyom gelecekte nesil nesiller istiyosanız imam hatiplerin önünü açın ………….bu yorumun başbakanın okumasıunı çok istiyorum

 48. MEhMET said

  acaba bu vatan hayini kelimesi biraz agır olmuyomu,yani biraz şerefsizliğe kaçmıyo.bu sitenin sahibi kim,yahudimi,amerikalımı,hritiyanmı,yolsuzlukmu yaptı,banka mı hortumladı,vatandaşımı dolandırdı,ihaleye fesatmı karıştırdı.kısacası RECEP TAYYİP ERDOĞAN bi tarafınamı dokundu.ne kadar malsınız ya.bugune kadar bu ülkeyi bu hale getirenlere karşı hiç bişey yapılmadı.ses çıkarıldı.halkımız senelerce uyutuldu.rüşvet,hortumlaam ,yolsuzluk,hırsızlık,namusluk aldı başını gitti.nerdeydiniz,niye ses çıkarmadnz.niye miting yapmadınız.noldu peki şimdi derdiniz ne ki bu ülke için ugraşanların önün kesmeye çlşyonuz.yoksa sizmi bu ülkeyi bu hale getrdniz.yoksa hortumcumusnz.yoksa daha ülkeye zarar verme işlemini tamamlayamdnızmı.ben TÜRKÜM,ATATÜRKÇÜYÜM;MÜSLÜMANIM,MİLLİYETÇİYİM.Buülkenin her karışına canım feda.lütfen artık biraz gerçekçi olalım.SAYGILAr

 49. pinartje said

  selamlar…

  guzel yazi olmus…

  ama sana soyluyorum…bu adami dinimizin bekcisi..kurtaricisi saniyorlar 😀 beyni orumcek agiyla dolanmis cogu insan bunu anlayamaz…

  emegine saglik arkadasim…sitemize bekleriz … alinti yaptik yazini izninle 😉 😀

 50. rotasız said

  ya siz nasıl müslimansınız anlamadım ama tayıp abime laf ettirmem. ne yanı pkk ya mı oy versin millet saçma . ona oy vereceğime kendimi antalyadaki falezlerden atarım daha iyi?

 51. demokrat baytar said

  r.t.e demokrasinin amaç değil ancak insanların huzuru refahı için araç olabileceğini demagojik bir yaklaşımla dile getiren,hamurunda haysiyet olmadığını düşündüğüm beyazsarayın bahçesindeki kulübedeki kemiğini g. buhs’un verdiği köpektir ancak

 52. hadi ordan said

  Mehmet misin nesin o ismi kullanma bu şerefsizliğinle o canımm isme leke sürme

 53. ayşoooooooo said

  ya ben anlamıyorum neden üniversteye kapalılar giremio siyaset yaptığını söleyerek geçiştiriolar türkiyenin lakikliğini kısıtlayan bişey değilki çok saçma ben de cumhuriyat çocuğum ben de atatürkkçüyüm ama şöle bişey var dinimizi de hiçe sayamayız erdoğana gelince bende sevmiyorum erdoğanı güneydoğu anaduludan 88 96 yıllarında toprak sattı israile ama şöle bi gerçek var ki allah için kapanıolar siyaset için değil öle olsa saçını göstermemk için peruk takmazlardı

 54. burak said

  vatan haini erdğanı tutanlar ayakta uyuyo adam gitti basbakan olmadan önce bush dan büyük miktarda para aldı ve parti kurdu şimdi kölelik yapıo erdoğan bush’a artık tarih ortada hayla tutuyorlarsa onlarda vatan hainidirr

  erdoğan sen VATAN HAİNİİSİN………..

 55. burak said

  VATNINI SATAN ERDOĞANIN HERSEYİ MEYDANDA AMA HALK TUTUUO SEREFSİZİ HHAYLA ADAMIN ÜLKESİNDE TARIM WAR ADAM GİDİO AMERAKADAN BORÇLA BİŞEYLER ALIO BUNLARA RAHMEN AKP YE OY GİDİYORSA ARTIK NEDİYİM ÜLKENİZİ SATTINIZ DİCEM BASKA BİŞEY DEİL

  SİZ BÖYLE UYUDUKCA ÇAKALLAR ÇOĞALIOO

 56. burak said

  TARİHTEN BERİ BÜÜSÜRÜ SEHTİMİZ ÖLDÜ NEDEN ÇÜNKÜ GELECEKTEKİLER ÖZGÜRCE BAYRAKLARI GÖKTE DALGALANSIN İSTİKLAL MARŞLARMIZ OKUSUN ŞİMDİ AYIP DEİLMİ BE TARİHTEN UTNAIN BE SEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIO AMA BU YAPTIKLARI YANLARINA KALMAZ BU DÜNYADA OOLMASA ÖTEKİ DÜNYADA…

  BU GÜZELİM VATANI SATANLARIN ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİNN…

 57. ARKADAŞLAR, RTE’NİN KİM OLDUĞU İLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN, YAZAR ERGÜN POYRAZ’IN MUSANIN ÇOCUKLARI :TAYYİP VE EMİNE İSİMLİ KİTABA BAKSINLAR.

  GERÇEK ORADA

 58. balık said

  ben kitabı okudum gerçekten cok gsl ve etkileyici herkesin okuması geretine inanıorum

 59. BU SİTEYE YAZAN ARKADAŞLAR BİRBİRİNİZE ŞEREFSİZ MAL GERİZEKALI GİBİ HAKARETLER EDİYORSUNUZ NE ANLIYORSUNUZ VAYBE DİYECEĞİZ ADAMLARA BAKMI DİYECEĞİZ NAMUSLU İNSAN EKMEĞİNE VATANINA UÇKURUNA VE AĞZINA SAHİP ÇIKAR TELEFON SAPIĞI GİBİ MARTABAL ATMAZ MIÇOSU SIKAN ZIRTABOZ VARSA TELEFONUNU ADRESİNİ YAZAR ÜSTEKİ YAZILARIMIDA OKURSANIZ HANGİ DÜŞÜNCEDE TARAF OLDUĞUMU ANLARSINIZ AZINLIKLAR VE ERMENİLERİNDE DİKKATİNE BEKLERİZ

 60. KENDİ VATANIMIZDA SIĞINTI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR BİZİ BİZ SOKAKLARA DÖKÜLÜRSEK ASKER BİLE KURTARAMAZ ONLARI YORGAN ALTINDA EVCİLİK OYNAMAK İSTİYORLAR AMA BİZ BÜYDÜK ARTIK DEMOKRASİNİZLE HERYERE GİDEBİLİYORUZ HERŞEY SERBEST UNUTMAYIN TÜRK UNUTMAZ UYUMAZ ACIKMAZ ÜŞÜMEZ KORKMAZ BİZ İNTİHAR KOMANDOSU GİBİ HAVAYA UÇURMAYIZ KAZMAYLA KÜREKLE VURDUMU ŞİŞİRİRİZ EVCİLİKTE OYNAYAMAZSINIZ ONDAN SONRA AKILLI OTURUN SIĞINTILAR.EKMEK VERDİK İŞ VERDİK POLİTİK KİMLİĞİNİZDE VAR ETNİK KİMLİKTE NE OLUYOR YA SEV YA TERKET KARDEŞ GÜVENME A.B.D YE ERMENİ SOYKIRIMINI ÖNE SÜRÜYORLAR VE SİZİDE AVRUPA İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNİDE GÖRÜYORLARMIŞ YAAAV DE GET GARDAŞ SENİN BAŞBAKANIN PERİNÇEĞE SAHİP ÇIKAMADI BEN KOYU ÜLKÜCÜYÜM AMA PERİNÇEĞE HELAL OLSUN BE O BİZDEN DAHA ÇOK VATANPERVERMİŞ FRANSA ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR DİYENE CEZA KESİYORMUŞ YOK GARDAŞ VALLAHİ YOK BİLLAHİ YOK DEDEM ÜÇ BEŞ TANESİNİ ÖLDÜRMÜŞ OKADAR AMA BİZ BELKİDE BİR MİLLET OLARAK CEZAYI KESECEĞİZ AMA KİME O SUÇLULAR KENDİNİ BİLİYOR ONA GÖRE DAHA 50 SENENİZ VAR BOL BOL ÜREYİN BELKİ SÖZ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

 61. ilker said

  TÜRK’ÜN TÜRK’DEN BASKA DOSTU OLMAZ BUNU BİLİN R.T.E DE TÜRK DEĞİLSE ORASINIDA SİZ DÜSÜNÜN CcC

 62. ozzzz said

  erdoğanı savunanlara şu sözü hatırlatmak istiyorum,”vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır”. belki size uzak olan bir sözdür ama orasını bilemem. birtane türk bankası kalmadı son 4 senede,türk telekom satıldı son 4 senede,adam ananıda al git dedi hala ona oy mu kullanıcaksınız annenize laf ettirmessiniz dimi??? en tehlikeli insan cahil insandır, annenize laf ettirmiyosanız oyunuzu doğru kisiye hiç olmassa annenize laf etmeyen birine verin. artık bu olanlardan sonra onu savunanlar varsa onlarda r.t.e nin köpekleridir tıpkı r.t.e. nin bush un köpeği olduğu gibi..

 63. cesco said

  hepsi ayni bok. neyin gercek oldugunu artik ben bile anlamiyorum. böyle politikayi.
  bütün bunların hepsi para pesinde.

 64. ahyesevi said

  Tayyibe ve onun gibi düşünenlere TÜRK lük hakkında bir hatırlatma yapmakta yarar var belki kendini aynada görürde TÜRK ün anlamını bilir. Ben TÜRK’üm,Azeri,Oğuz,tatar,kımçak,gökoğuz, çerkez, çeçen,hunlu, bulgar(peçenek),daha buraya onlarca halkı ve binlerce aşireti yazabilirsiniz bunların hepsi ben kürdüm diyenlerde dahil hepsi TÜRK evladı TÜRK tür ACABA tayyip ve böyle düşünemeyenlerin ataları bu topraklardan değilmi. Değerli arkadaşlarım TÜRK lük öyle bir haslettirki neredeyse tüm insanlığı kapsayacağını sanarsınız ancak insanı sömürmeyi kendilerine amaç edinmiş insanliktan nasibini almamış mahluklar insanları fırkalara ayırıp aralarınna husemet sokmaya çalışırlar, isterseniz başımıza bela olan barzani aşiretinin geçmişine bakar iseniz Gök oğuz türklerine kadar gidersiniz.
  İnsanlığı bölmeye çalışanlar insan olamaz.
  SAYGILARIMLA.

 65. kardeşim bırak ona buna laf yetiştirmeyi herkes kimin ne olduğunu biliyor birilerine neden birilerini savunma gereği duyuyorsun tarih gereken değeri ergeç verie saygılar.
  byyyyyyyyyyy

 66. bu ülkenin vefakar çilekeş insanları herzaman üzerine bir görev düştüğünde seve seve yaparlar hele ülkemizle ilgili olduktan sonra atatürkü ata yapıp bağrımıza basan bizleriz yeni atatürkler çıktığında gene bağrımıza basmasını ve gözümüzü kırpmadan arkasından gitmesini biliriz atatürk öldü ama emanetleri dünkü gibi korunuyor yeter artık bize atatürk ü yanlış anlatmayı bırakın bizim dün bir ataya ihtiyacmız vardı buğun gene bir ataya ihtiyacımız var ama bu atatürkün çizgisini daha ileriye götürecek ve tam bağımsızlığı sağlayacak dün o vardı bugun ihtiyaç duyulduğunda onlarcası ortaya cıkacaktır.

 67. serdarsoykok said

  HELAL SANA MENTEŞE OKADAR ÇOK ŞEY ANLATTIMKİ SEN İKİ CÜMLEYLE BİTİRDİN İŞİ. İNŞALLAH SENİN GİBİLER BU MEMLEKETTE ÇOKTUR SEN VE SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER OLDUKTAN SONRA BU ÜLKE BATMAZ BUVATANBATMAZ. TEŞEKKÜRLER MENTEŞE…

 68. Mehmet İltem said

  Sevgili arkadaşlar, medeni cesaretiniz ve yorumlarınız için kutluyorum. Bazı kafalar bu ülkenin bölünüp parçalanmak istendiğini hala anlayabilmiş değiller. Bu ülkenin parçalanmasında da şu an daki siyasal iktidarın, bu bölünmeye nasıl alet edildiğinin ve bu bölünmenin yolundaki engelleri nasıl birer birer kaldırdıklarının farkında değiller. Bu öyle bir iktıdar ki bunların söylemleri karşısında duran her kesim bunların düşmanı. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş hiç bir iktidar devlet içinde ki kurumlarla ters düşmedi onları kendisine düşman görmedi. Ama bu siyasal iktıdar böylemi. Hala bu siyasal iktidarı destekleyen insanlar, bir zamanlar birbirine düşman olan sağ ve solun, sırf bu ülkenin elden gitmemesi için bir birlerini niçin desteklediklerini niye görmüyorlar. Kimin aklına gelebilirdi ki sağ kesim sol kesimi desteklesin. Amaç sırf bu ülkenin elimizin altından bir takım oyunlarla kayıp gitmesini önlemektir. Bu insanlar sırf bunun için hep birlikte meydanlara döküldü. Ve insanlar artık bu siyasal iktidarın ülke çıkarları için değilde yabancı güclerin çıkarları için çalıştığını anladı. Artık gözünüzü açın.
  Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kullanarak kendisine Kemalistler adını veren siteyi de ziyaret ettim ama malesef tiksindim. Adamların site üzerinde kullandıkları ay yıldızdan belli ne oldukları. Bırakın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Abdullah Gül’ü bu ülkede ki insanları soyup soğana çeviren Nazlı Ilıcak’ın söylemlerine destek verenler, gerçek Kemalist olabilir mi sizce.

 69. İÇİM KARARDI said

  Utanmıyorsunuz “ben müslümanım” derken,düşünmemekten,araştırmamaktan,okumamaktan,babalarınızdan ve dedelerinizden öğrendiğiniz islam bilgisi üzerine ne eklediniz de böyle konuşabilip bol keseden atıyorsunuz..Utanmadan nankörce laf edebildiğiniz önder Atatürk ümüzü yüce milletimizi kurtarmak için kim gönderdi,Allah-u teala her millete bir önder gönderir,nankörlüklerini sınamak için yüce Allah’a Atatürk ü gönderdiği için ona böyle bir siyasi ve askeri deha verdiği için şükretmeniz gerekirken hala konuşuyorsunuz.Anlayın artık sizler müslüman Türk evlatlarısınız vatanını satan müslüman olamaz,tarihini satan imanını satandır.Atatürk kadar dinini bilip,bilerek yaşayan başka bir örnek bulamazsınız,okuyun,araştırın..Siz kimsinizki dininizi onun bunun tekeline mal ediyorsunuz.Siz müslüman değil cühelasınız…Ne zaman okur öğrenir tartışacak pozisyona gelirsiniz ozaman yazın bizde okuyalım.fanatiksiniz siz müslüman değil…

 70. vatanperver said

  Bu mesajım Elif’e.Kendisi İmam Hatip Liseli olduğunu yazmış ve birtakım yorumlar yapmış.Önlerindeki engellerin kalkmasını istemiş.Açıksını söylemek gerekirse ben onların önünde engel göremiyorum.Eğer orayı tercih ediyorsanız zaten amacınız ve gelecekte seçmeyi düşündüğünüz bellidir.Başka bir meslek düşünüyorsanız veya çelişki içersindeyseniz orayı tercih etmeyeceksiniz.Hem İmam Hatip lisesine gidip hem de ilahiyat fakültesinden naşka bir fakülteye gitmek istemeniz biraz saçma.Çünkü siz şuan diğer liselerden farklı olarak bir eğitim alıyorsunuz.Eğer ilahiyat fakültesi dışında başka bir fakülte düşünüyorsan başka bir liseye gitmen gerekli ve ona göre bir eğitim alman gerekli.Benim fikrim bu.Katılmayabilirsin fakat bence biraz tarafsız ve mantıklı düşün.Tabi ki seçim seçin.
  Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum.Bir ara İmam Hatip Liseleri hakkında çok tartışıldı.Bence Türkiye’nin eğitim konusunda İmam Hatip Liselerinden daha çok önemli ve tartışılacak konluarı var……

 71. tehlikee said

  müslamanım diyen R.T.E. devletimizi parça parça ABD ye satıyor.fakirleri kandırıp onlardan oy toplamayı biliyor. bu mudur müslümanlık?Allahın da bize lüf ettiği bugünkü duruma onun sayesinde geldiğimiz yüce onder Ataturkü ü de yerden yere vuruyor. o da Alla ın kulu.Müslumanlık bole mi olur? laik olan insan müsluman degilmiş!!!! arkadaşlar R.t.E. resmen hepimizn muslümanlığına da laf etmiş oluyor. ona mı kalmış bizim müslümanlığımızın derecesini olçmek. kendisi başbakan olarak devlet işlerine baksn.yine borcumuz ikiye katlandı onlardan hiç bahsetmiyor.insanları ince yerlernden yakalıyıp türbanı koz olarak kullanıyor

 72. T.C. said

  bu adamların ne yaptıkları nereden geldikleri neler yapacakları önemli değilönemli olan oralara nasıl gelebildikleri bence bunları ve bunlar gibi devleti yıkmayaya türkü türke kardeşi kardeşe halkı halka kırdıran bu ne oldukları belirsiz midesiz insanları ortadan nasıl kaldırırız onun mücadelesini vermetir. tabiki onları savunanlarda olacak ama biz bu adımların önünde durmalıyız . peki bizim gibi aciz görünen bu içten içe kabaran patlamaya ramak kalan bizlerin gün geldiğinde önünde hangisi durabilecek bugün sessiz olabiliriz ama çığ gibi büyüyoruz sizde içinizden geçen sese kulak verin tarafınızı belli edin türkiye mi? türkey mi?
  geride kalanlar kendilerini kollasınlar

 73. ömer said

  ben tayyip e müslüman diye oy verenin aklına şaşarım ve hala savunanlarda bir zerre kadar akıl olduğuna inanmıyorum ülkede misyonerler mekik dokuyor çoluk çocuk incin okuyo sayesinde anladık çizgisi değişdede dinidemi ters döndü bu adamın
  domuz eti
  vakıflar yasası
  telekom
  fuhuş yasası
  tüpraş petrol yasası
  bop eşbaşkanlığı

  bu kadar müslümandı peki neden italya danimarka Peygamber efendimize (s.a.v) hakaret ederken sesi çıkmadı abilerindenmi korktu bumudur müslümanlık sen hangi dinin evladısın Allah soracak bunların hesabını Tayyip e ve çanak yalayıcılarına hani biz avrupa birliğinin bahçesindeki köpek kulubesiydik şimdi ne oldu neden ters dönüp ab ye köle oldunuz bunları açıklayın bakalım cevap verin tayyipciler nerde müslümanlık başörtüsü namusunuz değilmiydi sizin noldu unuttunuzmu ?

 74. ahmet said

  recep tayipin icraatlarını gören gözler görüyor.konuştuklarını duyan kulaklar duyuyor.kime hizmet kime hakaret ettigini yüce TÜRK halkı çok ama çok iyi biliyor.dini bütün arkadaşlar tayip sizi iki kere öpüyor.sömürgeciler için laikmiş müslümanmış inanıki arkadaşlar insanmış hiç ama hiç farketmiyor.

 75. benim atama laf eden türklüğüme laf eden varsa bu ülkede ne yüzle yaşıyor ki?biz laikçiyiz din ve devlet işleri ayrı yürütülür kimse menfaatine baglı ülkeyi yönetemez yönetim anlayısı bu degildir bu ülkeyi sevmeyen türk oolmayan ceksin gitsin kardesim laf etmeye hakkı yok zaten bize atatürkü sevenler yeter yobazlar cahiller sevmezmiş hiç önemi yok biz atatürkçüyüz öyle kalacagız atatürkü sevmeyen cahil insanlardır arastırması bu ülke için neler yaptıgını görmeyip bilmeyenlerdir bu ülke AMERİKA KALKINDIRMA PARTİSİYLE YASAMAYACAK !!! (BAS HARFLERE DİKKAT)

 76. dnz said

  Hem bu ülkede yasa hmde degerlerine sahip cıkma oldu ya bu nsl bir iş anlamdım seni bu günlere kiöm get5irdi ya eger ATATÜRK gibi bir insan gelmemiş olsaydı sen su anda köleydin karın cocugunda onun bunu altına girerdi satılırdın 3 kurusa öyleki bir iran bir ıraktan farkın kalmazdı bunları düsünmen gerekirken değerlerine sahip cıkman gerekirken sen ne yapıyorsun??????hiç bişe hade hepsinden gectim gec bir kösede otur ya devlet yönetmek senn neyine??????senin gibi dar gelişmemiş beyinlere ihtiyacımız yok bizim biz ATATÜRKÜN evletlarıyız onun izinde yürücez gerekirse ne seni ne de senin gibileri yasatmayız!!!!!!

 77. ışıl said

  yorumların içinde;Allah’tan geldik Allah’a gidecez..Allah sana laik misin,cumhuriyetçi misin sormayacak’diyen AHMET arkadaşım…YÜCE ALLAHI KULLANARAK TAYYİPİ SAVUNMAK SENİN ÇOK GÜNAH İŞLEMENE SEBEP OLUYOR.BİZ BU ADAM ÇOK DİNDAR DİYE BİR SERZENİŞTE BULUNMUYORUZ.SATILAN DOĞAL SU KAYNAKLARIMIZ,VERİLEN ŞEHİTLERİMİZ,PAZARLADIĞIMIZ KIBRIS,KEMİKLERİ SIZLAYAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İSYAN EDİYORUZ.BU VATANI OĞLU İÇİN ÇÜRÜK RAPORU ALAN BİR ADAM SEVEMEZ…ANCAK S A T A R!!!ELHAMDÜLİLLAH HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ..MUSTAFA KEMAL GİBİ..ORUCUMUZU TUTUYORUZ,KURBANIMIZI KESİYORUZ.ALLAH AŞKINA DİN SÖMÜRÜSÜ YAPMAYIN..”SİZİN GİBİ DÜRZÜLERİN YÜZÜNDEN,DİNİNDEN DE SOĞUYACAK BU MİLLET”NEYZEN.

 78. Mc_KaaN said

  Sımdı Cok Iyı DınLeyın Tayıp ERdogan Kımdır .?
  Bunu Ne Sız Nede Bır Baskası BıLıyor
  Ancak Sukadarı Vardırkı Tayıp Erdoganın Esı Kım ?
  Bunu Dusundunuzmu Hıc?
  Pekı Hıc HakLarında Arastırma Yaptınızmı .
  Madem BoyLe Bır Konu AcıLdı Bende Devamını Getırım Ozaman..

  ________________________________________________________________

  Sımdı Bakın Mesut YıLmazın Soyu Nerden Arastırdınızmı ?
  Ben arastırdım Bır Ermenı Kokunden GeLme SuLeyman Demır eLBır Yahudı Soyundan GeLmedır Tayıp Erdoganada Yahudı Demıyorum Ama Bısey Var .Tayıp Erdoganın Esı Beyaz Rusdur.!YahudıLerde Bır KuraL Vardır.

  Sen Yahudı oLmassan Sana KesınLıkLe Kız VerıLmez Dıye.
  Ikıncısı 3. Dunya Savası BasLamıstır.Ve Kımse Bunun Farkında DeyıL Heyerkı Bır An Once Kımse ayakLanmassa Turkıye 2012 YıLında
  Cokmus Bır HaLDe BuLursunuz Ister Inanın Ister Inanmayın Bu Benım Sorunum DeyıLVe Bunun Butun Sebebı CahıLLıkNeyse Arastırın
  Ozaman Bana Hak Verıceksınız .

  İmza : Mc_KaaN

 79. Yalnız said

  arkadaşlar ülkemiz bir gürcistan asıllı bir kişinin elinde karısı ise suriyelidir bu kişi tayyip beydir. bazı arkadaşlar ne zararı var diyor. bu adam askerimize şehidimize laf atmaktadır fakat kendi oğluna bir vatan haini tarafından çürük raporu almış ve askere göndermemiştir. arkadaşlar vatan olmadan dinini yaşayamazsın bu böledir. askerimiz pkklılarla şavaşırken kendisi ülkenin parasıyla antalya ilimizde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyordu. dileğim bu seçimde bu adamı tahttan indirelim sizden tek isteğim bu

 80. FUNDA said

  =””>

  etiketleri kullanabilirsiniz:

 81. gericiler said

  güzel bir yer.vallahi çok beğendim. 😀
  başarılarınızın devamını diliyorum 😀

  Allah ? şey pardon laiklik sizi korusun ve yüceltsin 😀

  gösterin şu vatan hainlerini de öğrensin bu millet.

 82. dreamsay said

 83. sefa said

  Allah,Kur’an bunlar bizim manevi değerlerimiz tayyibe bu konuda bir şey demiyorum.Ancak yaptığı politika vatan hainliğinden başka bir şey değil.Zaten hapiste geçirdiği günlerde bazı yurtdışı örgüt elemanları tarafından içerde ona siyaset dersleri verilmiştir.Tayyip Bey dersine iyi çalışmış ki ABD nin sözünden hiç çıkmıyor!!!!!!!!!!!!!Abd nin köpeği olacağımıza kendimize köpek etsek onları olmaz mı Tayyip Bey?

 84. sefa said

  Tayyibe din hakkında bir şey demememin sebebi din kul ile Allah arasındadır ona ben karışamam ne kadar Mü’min onu Allah bilir.Ama yaptığı hainlikler ortada…………

 85. sefa said

  Tayyibe din hakkında bir şey demememin sebebi din kul ile Allah arasındadır ona ben karışamam ne kadar Mü’min onu Allah bilir.Ama yaptığı hainlikler ortada…

 86. nişantaşılı said

  bu tayyip boş adam .yalancı üç kağıtçı Ali kalkancı müslüm gündüz cemaaatları taraftarları.Türk ve Atatürk düşmanı kökenine bakın erbakan saiti kurdi bilimum şereften vatandan bi haber yoksun zihniyet. arap yalakaları kaddafi zihniyeti işte bunlardan vatan haini bile olmaz .çünkü bunlar din adı altında her türlü köpekliği yapmaya hazır sanki din islam onların tekelinde gibi gösteren adi munafık yaratık bunlar.partisinin millet vekillerine bakın bir tanesi memnunmu hayır .neden çünkü onlarıda kullandı aptal gibi eee gerçi dinsizin hakkından imansız gelirmiş .

 87. PoLaT aLeMDaR said

  BALIK öncelikle sen bir kelime-i şahadet getir ve dinine tekrar dön ne demek ŞERİAT gelmesin felan ŞERİAT nedir ŞERİAT KUR’AN-ı KERİM’in bütününü peygamber sünnetini içine alan hadisleri içine alan bir inanç sistemidir ve sen özgürlükten,rahatlıktan bahsediyosun zaten kemalistler -kafirler-ve inanmayanlar bu dünyada rahat edecek öbür dünyada görecekler hak elbet birgün tecelli edecek merak etme.unutma BU DÜNYA KAFİRE CENNET,MÜSLÜMANA(MÜ’MİNE)CEHENNEMDİR.Ben parti taraftarı deilim çünkü İSLAMİYETTE PARTİ YOKTUR…!!!çünkü gördüğünüz gibi particilik bölücülüktür.ALLAH ıslah etsin ben bişey diyemem….!!!!

  ÖLMEYE ÖLMEYE ÖLMEYE GELDİK KEMALİST DÜZENİ YIKMAYA GELDİK…!!!

  KEMALİST DEVLET YIKILACAK ELBET…!!!

  DÜNYANIN CENNETİ İSLAMIN DEVLETİ…!!!

  BİZİZ İŞTE BİZİZ İŞTE KEMALİSTİN KORKUSU…!!!

  VUR VUR İNLESİN ÇANKAYA TİTRESİN…!!!

  Bazan konuştuğunuz kelimeler siz bilmeden dininizden edebilir…!!!

 88. oktay said

  vatan hainleri hakında birkelime dahi yazmak haram onların cezası allah verecektir. türk hiç birzaman hainleri unutmaz.vantanı satan emperyalist amarikan uşaklarına karşı birzat ben vatan satmayin buvatan binlerçe şehit kanıyla alındı buvatan dedim ve emliyete alındım. beni içeri atmakiçin başkannın önnüde türk bayrakgını çiğnemiştir dediler. bentürküm türk dogdum.türk ölecegim.vatanıma bayrakgıma ihanet etmiyecegim edenide namusum şerefim üzerine af emiyeceğim…..

 89. serdarsoykok said

  POLAT ALEMDAR KARDEŞİM.SANA BİRAZ KIZACAĞIM SENDE BANA KIZACAKSIN AMA SÖYLİYECEKLERİMİ DÜŞÜN ONDAN SONRA BİR YORUM YAP YORUMLARINIDA İÇTENLİKLE DİNLİYECEĞİM VE CEVAP VERECEĞİM. 1.MANDACILIK NEDİR.MANDACILIK BİR BAŞKASINDAN MEDET UMMAK ONA SIĞINMAK ÖZENMEK ONDAN KORKMAK ONUN GİBİ OLMAK ONSUZ OLAMIYACAĞINA İNANMAK.BOŞVER SEN SEN OL.POLAT OLMA.2.İNSAN OĞLUNUN DEĞERİ.ALLAH İNSANLARI MELEKLERDEN ÜSTÜN YARATMIŞ AKIL FİKİR VERMİŞ.NE MUTLU TÜRKİYEDE MÜSLÜMAN OLARAK DÜNYAYA GELDİK.YA İNGİLTEREDE HIRISTİYAN OLARAK DÜNYAYA GELSEYDİK İSLAMİYETE GEÇİŞTE ZORLANA BİLİRMİYDİK.ÇOK ŞANSLIYIZ ÇOK.BU ŞANSI KAVGA ETMEDEN İNSANLARI İKNA EDEREK İNANDIRMALIYIZ.3.M.KEMAL ATATÜRK TANIYALIM.A.B. KARŞI ÇANAKKALE SAVAŞINDA A.B.D.YARDIMINA KARŞI.BAŞ ÖRTÜSÜNE EVET YAHUDİLİK SİMGESİ TÜRBANA KARŞI PADİŞAH VE SALTANATA KARŞI ÖZGÜRLÜK VE TÜRK MÜSLÜMAN OLAN HERKEZE AYNI HAKLARI VEREN HASTA YATAĞINDA BİLE İTALYA BAŞKANINA BENİ KIZDIMA KALKARSAM AYAĞIMA ÇİZMEYİ GİYERİM DİYEBİLECEK KADAR CESUR ORDUYA DUMLUPINARDA AKŞAM NAMAZINI KILDIRACAK KADAR MÜSLÜMAN DİNİNİ DEVLET İŞLERİNE ALET ETMİYECEK KADAR AKILLI KUMANDANDIR. ŞERİAT DİYORSUN POLAT.ANLAMI İÇİNDEKİ ŞER-İ AT KÖTÜLÜĞÜ AT.ANLAMINDADIR.1980 ÖNCESİ İDAM VARDI ATATÜRKMÜ KALDIRDI.ÜRETENDEN YANA DEĞİLMİ İDİ.TRABLUSGARTTA NİYE SAVAŞA GİTTİ.MUHASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ DEDİ AMA TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU OLMADIĞINI O SÖYLEMEDİMİ.TÜRK MİLLETİ ASİLDİR AKILLIDIR CESURDUR KİMİN SÖZLERİ.PİRAZİSLİ TOPAL OSMANI ÇERKEZ ETEMİ OKUYU AMA İYİ OKU.ATATÜRK OZAMAN İSTESEYDİ 25 TANE KARI ALIP PADİŞAH GİBİ HAREM KURAMAZMIYDI BELKİDE BUNLARDAN BİRİDE BİZİM NENEMİZ OLABİLİRDİ.OZAMAN ATATÜRKÜ SEVERDİN DEĞİLMİ ÇÜNKİ DEDEN OLACAKTI.10 PARA BIRAKMADAN GİTTİ GARİBİM.BİZDEN ANCAK BİR TEŞEKKÜR VE BİR FATİHA OKUMAK DÜŞER BÜYÜK KUMANDANA.HE ATATÜRKÇÜLÜK GAVURLUK DEĞİLDİR.İSTERSEN HER TÜRLÜ ORTAMDA BÜTÜN DUALARI EZBERE KİM İYİ OKUYOR BİR İMAMIN KARŞISINDA DENEYE BİLİRİZ. İYİ DÜŞÜN POLAT KEMALİSTLİK BİR FELSEFEDİR HERKEZ DEĞİŞİK YORUMLUYABİLİR.ÖNEMLİ OLAN DOĞRUYU GÜNAH İŞLEMEDEN KIRICI OLMADAN AŞILIYABİLMEK. ŞEYTAN İNSANLARA VESVESE VERİR.NAMAZ KILARKEN İBADET EDERKEN.HERKEZİN KENDİNE GÖRE BAHANESİ VARDIR İBADET ETMEMEK İÇİN ŞEYTANA İSTEMEDEN YADIM EDERLER.BU DUAYI HER ZAMAN ET VE YAKINLARINA ETTİR ÖĞRET POLAT.ALLAHIM SEN BENİ VE SANA İNANANLARI NEFSİNLE BAŞBAŞA BIRAKMA YARAB.YA ŞEFEAT RESUULLAH.

 90. arif said

  arkadasım sallamaya devam edin bu halk Recep Tayyip Erdogana inandı siz ne derseniz diyin

 91. savunanadam said

  yav arkadaslar yemin ederim Atatürk ün kemikleri sızlıyordur sızın gibi insanalar yuzunden yahudilerin tuzak ustune tuzak kurdugu bir donemde turkiye de acık acık birseylerin yapıulamayacagı kesındır bugun bu davayı ustlenmıs iki kişi var m. fetullah gülen dıgeri r. tayyip erdoğan dır. neden sıyonızmı anlamak istemıyosunuz yada anlamaya calısmıyosunuz??? onlar gibi oynamak zorundayız madem oyunun kurallarını bız koyamadık sahneyı yahudilere bırakmamalıyız… bılmem anlatabıldımmiii? azıcık arastırmak lazım at gözluklerini atmak lazım… BEN MUSTAFA KEMAL İ SEVİYORUM BEN OSMAN GAZİYİ SEVİYORUM BEN FATİH İ SEVİYORUM BEN ÜLKEMİ SEVİYORUM BEN MÜSLÜMAN OLDUGUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM… UYANIN ARTIK UYANIN KURALLLAR YAZILMIS BIZ SAHNEYI DEGISTIRCEZZZ….

 92. Gerçekler konuşur said

  SEVGİLİ KARDEŞLERİM GERÇEKLERİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ DEĞERLİ YAZARIMIZ METİN AYDOĞNIN ‘TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?’ ADLI ESERİNİ OKUYUNUZ.(UMAY YAYINLARI).BU KİTAP TAMAMEN BELGELERLE ÜLKEMİZİN SON DURUMUNU ANLATIYOR.OKUYUN VE ÖĞRENİN.ALLAH BU SİTEDEN ,METİN AYDOĞAN’DAN VE HULKİ CEVİZOĞLU’NDAN RAZI OLSUN.

 93. ATATÜRK said

  Ulu Önderin Balıkesir Hutbesi

  Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygemberimiz Efendimiz, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara hakâyık-ı diniyyeyi tebliğe me’mur rasûl olmuştur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur’anı azümişşan’daki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i tabiiyye-ı ilâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbaı Cenab-ı Haktır.

  Arkadaşlar; Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ümmetin hizmetini de Allah’ın evi olan câmi-i şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber’in usûlüne ikdida ederek, milletimize teallük eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-ı şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.

  Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkıyâd-ı tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz iç:in, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum.mal-i milliyye, irâde-i milliyye yanlız bir şalısın düşüncesinden değil, bil”umum efrâd-ı milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.

  Binaenalyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

  7/2/1923

 94. ali said

  GENÇLİĞE HİTABE

  Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
  20 Ekim 1927

  Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayalım ki bu dünyada yapılan bütün kötülükler ve pis oyunlar hiçbir zaman emeline ulaşamamıştır. Burada vatansever insanlara sesleniyorum. “Hiçbir zaman haksızlık karşısında boyun eğmeyin(uşak olmayın), sadece hakkınızı kaybetmiş olmazsınız, aynı zamanda haysiyetnizide kaybetmiş olursunuz”… Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK kurtuluş savaşını başlatırken bu sözden ilham almış ve bu milleti haksızlık karşısında(uşak olmak) boyun eğdirmemiş bağımsızlığımız için haysiyetimiz için “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!” demiştir… Lütfen gençliğe hitabeyi anlayarak ve düşünerek okuyun. Vicdanınızı dinleyin…

 95. ali said

  EY MİLLETİMİN GÜZEL İNSANLARI!
  Sizlere sesleniyorum. Öncelikle ben bütün inanış ve düşüncelere saygı duyuyorum. İster kemalist isterse şeriatçı olsun…Ancak aramızda bazıları bilerek ya da bilmeyerek yanlış yollara sapmışlar. Bazı kimseler cumhuriyetçiliğin ve kemalizmin dinsizlik olduğunu ve şimdiki dünya sisteminin artık kemalizmin kaldıramayacağına dair bir takım sözler söylenmiştir. Ancak şunu söyleyebilirim ki Atatürk’ü ve cumhuriyeti düşman olarak görenler, bilsinlerki daha düşmanlarını tanıyamamışlardır.Çünkü iyi bilirim ki Atatürk’ü düşman görenler onu daha anlamadan bir takım uydurma kitapalarla veya sözlerle kandırılmışlar gerçek Atatürk’ü kendisinden tanıyamamışlardır. Çok yazık! Düşüncesinde ve vicdanında noksanlık bulunan insanlar ne yazık ki kandırılmışlardır. Bu insanlar bir takım zümrelerin(tarikatların ) piyonu, bir kuklası olmuşlardır. Buradan bütün şeriat yanlılarına sesleniyorum. İnsan yeryüzünün halifesidir. Evet öyledir ama nedense Allah’ın halifesi olmak yerine, bir takım yobazlara uşak olarak onların halifesi oluyorsunuz. Bu olay bir hayvana bile yakışmaz. Şüphesiz bu yazdıklarım Kuran’ı Kerim de bahsedilmektedir. İyi bilin ki sizin başınızdakiler size Kuran mı okutuyo yoksa size din üzerinden siyaset mi yaptırıyor bir düşünün. Allah’ın size vermiş olduğu akla lütfen nankörlük etmeyin. Unutmayın ki peygamber efendimiz vefat ettiğinde şunu söylemiştir. “Ben den sonra halifelik otuz yıldır.” Yani o otuz yıldan sonra şahsi menfaatler söz konusu olup halifeliği siyaset olarak kullanılacaktır. ” Oku Yaradan Rabbinin adıyla oku”. Kuranı ve sünnetleri ve gerçek ilimi, hakikatleri oku…

 96. latif köybas said

  inancin duyarligini aklin önüne gecirir gercege duygularinizin aynasindan bakarsaniz ayrintilarda gizleneni elestirme cesaretinden uzak, olani oldugu gibi görür akli duygu ve inancin kölesi durumuna getirirsiniz bu günkü iktidara kutsal inanclarinin gölgesinde bakanlar kendi samimiyetlerinin safliginda kendilerini aldatmakla mesguller tek tarafli medya örgütlenmesiyle manipule edilen bakis acisi ve bilinc dizilerin ve magazin programlarinin etkisiyle kitlesel narkozun etki alanina girmis durumdalar bu günkü iktidarin ne yapmaya calstigini anlamak adina en basit örnek 1 mart teskeresindeki tavrinda kendinini belli etmiyormu?onu izleyen yillardaki pervasiz ve ulusal duyarlikdan yoksun politakalar verilen tavizler kamuya ait isletmelerin uluslar arasi finans kapitale harac mezat satilmasi tarimin yok edilerek yabanci ülkelere ilan bagimliligin artmasi islam dinini dincilik kavramina dönüstürerek kendi halkini kandirma ve sömürü aracina dönüstüren bu zihniyete kendi kutsalliginiz acisindan bakarsaniz ayrintilarda gizlana grcrgi görmeniz mümkün degildir egitim sistemimizdeki ezberci ve elestirel akildan yoksunluk insanimizi din beziganlarininelinde potansiyel bir oy deposu haline getirmistir özgür ve demokratik bir bakis acisiyla özgüvene akla dayanan elestirelligi öne alan bireylerin oldugu bir ülkede bunlarin olmasi mümkün degildir.

 97. farozun çocuğu said

  ilk önce şunu söylim meyve veren ağaaç taşlanır.Baya bi okudum arkadaşlar bu tayyip ne demişse hepsi doğru olcak değil ama allah aşkına adam doğruyu sölemiş.egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil o milletide yaradanındır,milliyetçi kardeşlerim necip fazılı tanırsınız o da aynı şeyi söyliyor.ayrıca şu türk olma meselesine gelin ce abiler bunu çok basit buluyorum.iyi güzel türk olmayanın hiç bişisini kabul etmeyelim o zamn kendimize yani bi dinde bulalım tabi varsa bi dininiz yoksa bilmem .peygamberimiz türkmüydü veya osmanlının tamamı türkmüydü hayır bi,zim birleşeceğimşiz nokta müslümanlıktan geçer osmanlıya bakınca anlarız.Şunu da söylim aslında ben bişi söylerim başkası bişi söyler bunlar önemli değil.hadi hayırlı traşlar….

 98. Tokatlı said

  asıl vatan hainleri sizin gibi milliyetçilik ve atatürkçülüğün arkasına sığınıp saçma sapan iddaları ortaya atanlardır…
  Bu vatanda sizin gibi türk ve müslüman düşmanı mahluklar olduğu sürece bu gibi cevaplar suratınıza bir tokat gibi inecek ve inmeye devam edecektir.Ve 23 temmuzda yine halk sizin gibilere cevabını verecektir…

 99. ultraslan said

  Esselamun Aleykum,

  Ben sahadet ederimki ALLAHTAN baska ilah yoktur ve ben yine sahadet ederimki HZ. MUHAMMED (sav) ALLAHIN kulu ve elcisidir.

  Ne Mutlu türküm degil,NE MUTLU MÜSLÜMANIM.
  bizi vatan degil din kurtaracak öbür dünyada, peygamber efendimiz ne demis vatanini sevmeyenin imani yoktur, bizde vatanimizi seviyoruz ama önce din sonra vatan. ne öyle türklükde türklük anladik türküz, tek vatan sanki bizdemi var, bunlar bu dünyalik biraz aklimizi toplayalim benim görüsüm ne tayip nede kemalistler bes para etmez, birakin atatürküde adamcagiz rahat uyusun daha allaha hesap verecek öyle kolay degil modernizimi getiripte insanlari dininden sogutmak.

 100. sen önce bu dünyaya bak.öbür dünyada bu dünyada ne yaptıysan o kurtarır seni…

  sen istersen yahudi ol.

  gene burda iyilik yapmışsan cennete gidersin.

  evet tek vatan bizde var.
  diğerlerinin vatan deil.istiyosan git bak.
  ve de ayıp etmişin.
  türk değil müslümanım diye…
  ne mutlu türküm diyene…

  insanın dini ve özel şahsiyeti kendinedir.
  bunu başkalarına hava atarak deil kendi kendine yaparak yapar.
  allahla kendi arasındadır.
  başkasına bakarak dinden soğunulmaz.
  dinsiz biri yoktur.
  atatürk te dinsiz deildi.
  bize bu milleti bıraktı.
  senin dediğin şeye bak.
  rahat yaşıyoruz herşeyimiz var.
  sadeve tayyip te var.rahatımı öyle bozuluyor.
  atatürk batan bir devri doğurdu.
  yakın çağı getiren isim olmuştur.
  türkiyeyi onun sayesinden kazandık.
  atatürkün kötülüğü buymuş.anlattığına göre.
  sende hala klasik osmanlı beyni kalmış.bu beyinlerle daha çok geriye gideriz biz.atatürk rahat uyuyor zaten merak etme.
  tayyip uyutmuyor onu…sorun bu…
  keşke atatürk olsaydı seni de tayyibi de öcalanı da kellelerinden öldürürdü.allahtan başka ilah vardır.atatürk te ilahtır.
  türk milleti de ilahtır.
  dini insanın kendinedir dışa deil.bi daha adam gibi konuş.
  türk deilsen ne arıon türkiyede…
  atatürkü sevmiyosan ne duruon türkiyede.
  yürü git.
  sizin yüzünüzden bu millet gerilerde.
  dinle dedikodu yapılmaz.
  git te kendi kafana göre vatan diyemediğim yerlerde yaşa.,
  yakışır sana.

  saygılar!!

 101. ………. maalesef onbinlerce insan (ki insan dunyanin en tuhaf mahlukudur..) bu dunyanin donmesine bir katkiniz oldugunu dusunmuyorum..
  bir gruba bagli olma ilkel icgudusuyle hareket eden,kendi aklinin degerini bilmeyen ve bilemeden ! fetullahin tayyibin agzi ile konusarak ,70 yillik omurunuzu uretmeksizin bir piyon(piyano ile karistirmayin !) olarak doldurup bu fani dunyadan gocup gidiceksiniz(benim gibi..herkes gibi)…

  Guclu bir Turkiye icin cok calismali ve uretmeleyiz arkadaslarim..Duzenbazlarin ve onlari destekleyen ic ve dis cikar-menfaat gruplarinin oyununu bozmaliyiz..
  Az konusmali,cok calismaliyiz…

 102. Emrah said

  ultraslan salağı yazına şahadetle girmene gerek yok burda senden başka elhamdülillah muslumanlarda var. Okadar küçük beyinlisinki senin verdiğin partiye oy vermiyoruz diye bizi dinden çıkmış olarak görüyorsun. skyturkvngenc kardeşim bırak ya şunlarla muhatttap olma allasen muhattap alındıkca dahada azıyorlar. bu küçük beyinli başka ülkeye gitse ordada beynini yıkarlar. Atatürke dil uzatırken hiç düşünmüyor acaba o olmasaydı ben bunları yazabilirmiydim diye.

 103. aşkın said

  akp başa geldiğinden beri dış borcumuz hakında kimse bir soru sormuyor…
  neden onlar boyle istediği için aslında dış borç halkı kandırmak için 4 yıl ertelenmiştir…
  nasılsa birdaha seçileceğiz düşüncesiyle vatanı parseliyerek satıyorlar..
  gine onların cebi doldu…
  baş örtüsü dediler ne oldu kızı yurt dışında okudu kimin parasıyla
  a.d parasıyla a.d devlete olan borcu ne oldu….. başka bir bahara kaldı.
  alabilirlerse…..doğudaki olen kardeşlerimizin kanı yerde kalmış gibi hisediyorum inanın bundan nasıl kurtulacağız bilmiyorum…..

  ankaranın taşına bak
  şü p…….haline bak

 104. ARIZALI said

  Tüm bunlara rağmen bu partiye oy verecekler var ya, bazen Aziz Nesin’in haklı olduğunu düşünüyorum. Bunlar bir daha iktidar olursa bu ülkeyi derhal terketmeyi düşünüyorum. Yakında siz de ardımdan gelirsiniz, zira burası bizim ülkemiz olmaktan çıkacak. İzmir valisi de 20’lerde vatanseverlerin “uyanın” çığlıklarına “paranoya” diyordu.

 105. Emrah said

  Korkuyorum artık… Sedece kendim için değil çocuklarım için, cocularımız için, vatınımızın toprakları için, akşama karadar üç kuruş maaşa kıt kanaat geçinen insanlarımız için, hatta AKP için hiçbir atr niyet beslemeyen yatıklarını kotülükleri görmeyip bardagın dolu tarafına bakan o saf ve temiz kalpli insanlarımız için bile ve gelceğimiz için vede butun türk ve kendini türk hissdeden insanlarımız için.

  Sayın tamiz kalpli insanlar size sesleniyorum. bizi bölüyorlar farkında deilmisiniz? AKP yanlıları ve diğerleri diye ayrılıyoruz artık görmüyormusunuz? Kala kala bir gerçekeri bilen gören araştıran insalarımız. birde TSK mız kaldı. Ve bundanda korkuyorum TSK mızın başına AKP için çalışan birisi ya gelirse diye. (İran devrimini hatırlayının yada araştırınız bağlantıyı hemen kuracağınızdan eminim.) Bu söylediklerimi şu anda anlamamış olanlar AKP iktidar olduktan çok deil birkaç sene sonra görerek anlayacaksınız.

  Lütfen sizden rica ediyorum bu yazıyı okuyabildiğinize göre elinizde internet var. Lütfen ama lütfen aşağıdaki şu söyleyeceklerimi araştırınız.

  * RTE nin bir zamanlar taa 1994 te söylediği “elhamdüllillah şeriatciyiz” demekle de kasdetmiştir…

  *Bir zamanlar sakallı olan Kemal unatıkan’ı neden savunmuş. Be bu kişi begun hangi faliyetlere adı karışmıştır. ve bugüne kadar hangi yolsuzlukları yapmıştır. Ve kendi deyimi ile babalar gibi nereleri yabancılara satmıştır. böyle giderse22 temmuzdan sonra akp iktidara gelince türk toprakları yerine yabancıların topraklarına basacağız diyebilirmiyiz…

  *1997 de söylediği söz üzerine gerçektende Başbakan tekkkeye değil dergaha gitmişmidir gerçekten…

  *Başbakan hangi kişinin dizinin dibine oturmuştur…

  *Yine başbakanın söylemi üzerine gerçektende ataya saygı duymak için sap gibi ayakta durmaya gerek yokmudur. Ve bugune kadar saygı duruşunda durmuş insanlar bu doğruysa ben dahil birer sapmıyız.

  *Ve yine kenidisi söylemi üzerine (bu kelimeyi cok kullanacagım) 10 kasımda Atamız için onu anma törenlerine katılanlar için ssöylediği “10 kasımda yaygara kopartıldı” sözünün doğruluğu ne derecedir.

  *Yine kendi sözleri. Başbakan “istanbulu medine yapacagız” demişti. acaba bunu 22 temmuz secimlerinden sonra başarabilecekmi.

  *yine kendisi Bütün okullar imam hatip yapılacakmı?.

  *Nedense bütün bunları eskilerden söylemişti yine bunlardan bitanesi. “cumhurbaşkanının imamhatipli olacagı günler yakındr” Bu nerdeyse oluyordu acaba 22 temmuzdan sonra olacakmı?

  *Yılbaşlarını kutlayan insanlar RTE buna karşı oldugunu söylemişti.

  *6.5 milyer maaş alıyorum yetmediği için ticaret yapıyorum demişti. Bunu hepimiz biliyorz zaten deilmi ülke toprakları yabancıların eline geçiyor. dev kuruluşlarımızda öyle. kimin malını kime satıyor araştırınız.

  *Şehit annelerini neden başsağlıgı için aramadınız sorusuna “bunları dinleyemeyecegim” lafını üzüntüsündemi demişti” Yoksa söylediği üzre onları birer kelle olarak gördüğü içinmi?

  *Laik ve müslümanlıgın bir arada olamayacagını savunuyor acaba bu mümkün deilmi. Sizler bugune kadar laik ve müslüman olarak yaşamdınızmı yoksa bundan sizdemi şikayetcisiniz?

  *Çifciye “ananıda algit bit lan burdan” demek caizmidir sizden kuranı kerim öğrendiğim hocalaırım sorarım size. Ve sorarım size ey çifci RTE gözünüzü toprak doyursun neden demiştir.

  *AKP yi savunan Asker olan ve askerliğini yapış insanlar ve şehit anneleri babaları “askerlik yan gelip yatma yeri deildir” lafı size dokunmuyormu? Yoksa dokunuyorda hislerinizimi kaybettinizki hala onu seviyorsunuz.

  *”Sayın öcalan aldıgı kellerin hesabını vermektedir. Bense düşüncelerim hesabını veriyorum.” demişti yurdışındayken. Apdullah öcalan sayın denecek kadar yüce bir insanmıdır gerçekten sorarım size ey kendini türk hissedenler yoksa zaat-ı muhteremin dilimi sürşmiştü.?

  *Acaba izmirlilere neden gavur izmir demişti. Ordan az oy aldıgı için olabilirmi bu? yoksa bu bir polemik mi?

  *”burası sakatatcı dükkanı deil diye hangi vatandala neden dalga geçmiştir. o vatandaş ne demek istemişti araştırın…

  *1996 da mayo reklamı şehvet sömürüsüdür görşü kendi yaşadıgı duyguların bir dışa vurumu olma ihtimali varmıdır. yoksa şehvet duyan insanların ona bu görüşü öngörmiş olması muhtamelmidir.

  *Meclisimiz ne zaman dua ile acılmaya başlayacak acaba.

  *Ayrıca “benim ülkemde özgürlük yok bu yüzden cocuklarım amrikada okuyor.” diyerek ülkesini kötüleyen şikayet eden ilk başbakan ünvanını elinde tutuyor. üstelik george w. bush’a sonradan acaba kararımı deişmiştirki “Benim ülkem özgürlükler ülkesidir” demiştir bir konferansta. Hangi konferans araştırınız.

  *Gerçektende ne mutlu Türk’üm diyene diyetek bütünlük sağlanmazmı?

  *ey hanımlar sizlerin kendinize karı denilmesinden hoşlanmadıgınızı sanıyordum. RTE “Bekara karı boşamak kolay” derken alınmadınızmı?

  *Bir önceki seçimlerde değişmediğini iddaa etmişti aksine bir sözle cevap vermişti. “değişmedim dahada geliştim” Acaba 22 temmuzda seçilirse dahada gelişecekmi. Gelişmenin bir sonraki safhasında daha neler görecegiz.

  Ben yazmaktan yoruldum araştırırsanız onu daha iyi tanıyacaksınız.

  Sevgili arkadaşlarım canım kardeşlerim. Yazını başında da söylediğim gibi korkuyorum. Çünkü burda yazılanları oyuacak kesimden çok çok daha fazla okumayan o temiz düşünceler içinde olan arkadaşlarımız kardeşlerimiz ataları bu topraklar için kurtuluş savaşında destanlar yazmmış insanlarımız var. Korkuyorum çünkü seçime 14 gün kaldı ve artık yapabilecegimiz birşey kalmadıgını düşünüyorum buna sebepte AKP için oy kullanacak insalarla dolu etrafım ve ankatlerde bunu ispatlarcasına zirve yapıyor. Dediğim gibi yapacak birşey kalmadı sanırım.

  Ve size sön bir önerim var arkadaşlar. savaşıpta bu üzerimizde oynanan stratejedi savaşını kazanamazsak “hem müslüman hem laik olunmaz ya laik olun yada müslüman” bu görüşle belki canımızı kurtabiliriz en azından.

  Sevgiler Saygılar herkeze… (birkaçtanesi hariç)

 106. daha ne konusuyoruz anlamıyorum atama laf edenlere bi sorum var sizi düşmanlardan recep tayyip erdoganmı kurtardı!! bu kadar nankör olmayın siz ancak dininizin arkasına sıgınıp gericilik yapanlarsınız asıl cehennemde yanacak olan sizlersiniz cünkü atanızı inkar ediyorsunuz dini menfaatinize kullanıyorsunuz suan topraklarımız satılıyor oRMANLARIMIZ CİĞERLERİMİZ YANIYOR BASBAKAN NERDE ANCAK BASBAKAN DEĞİL BOŞBAKAN…!!OLAYLARA AMA PARAYA GELİNCE BASBAKAN KESİLİYOR KEMALİSTLER YASADIKCA SİZE YOL YOK BİZ İLERİYİ SAVUNURUZ SİZSE GERİLİĞİ DAHA FAZLA SÖZE GEREK YOK SİZ ANCAK KENDİNİZİ AVUTUN ne iyiliğini gördüyseniz recep tayyip erdoganın asıl size bir tokat gibi inecek kemalist genclerin cevabı.. görüsecez daha cok fazla konumuz var senle ben bu sokaklarda karapeceli insanları görmek istemiyorum anladnmı kadınların kötü insanlar ikinci plan oldugunu görmek istemiyorum bunların hepsinede cevap bekLİYORUM TABİ VERECEK CEVABINIZ VARSA….!!!!!!!

 107. mahmut said

  tayyip erdoğanının hakkındaki bazı nesnel demeçleri yorumlarsak şu ortaya çıkıyor.ewt tayyip erdoğan bir şekilde kullanılyor.ama kullananı da o kullanıyor .ben bunu çıkardım.mesela amerikanın en büyük taktiği nedir?rakibinin slahıyla ya rakibini vurur ya da o silahla o rakibini başkasına karşı kullanır.ama o kullanılmış gibi yapıp o kndini kullaan rakibi yenmeye çalışyor.Bu harika bir hamle.şu sözü herşeyi açıklıyor:hedefe varmak için papaz elbisesi bile giyerim.tarihi hep bole insaanlar değiştirmiştir.atatürkün özelliklerine bakın.harika bir sinsilik vardır.gerisini siz düşünün.

 108. TuRGaY said

  s.a öncelikle buradaki yorumların büyük çoğunluğunu okuduğumu belirtmek isterim. Ben buraya yorum yazan arkadaşların hepsinin doğruluk payı olduğuna inanıyorum ama kısmen.
  RTE denilen şahsın Türkiye’yi ieriye götürmediği açık bir gerçektir bunu iktidar oldukları dönemdeki toplam borcun iki katına çıkmasıylada çok kolay anlıyabiliriz. sadece şunu düşünün 4 yıl önce askari ücretle ev kiraları arasındaki fark neydi şimdi ne.
  enflasyon düştü deniyor arkadaşım bu enflasyon neye göre artıyor neye göre düşüyor. ben size bir kaçını söliyim. yeni yasalarla enflasyonun etkileyen ve satışı yapılan ürünlerin bazıları ampul, ampulün içindeki gaz ve barut gibi şeyler bir evin günlük ampul ihtiyacını yada barut ihtiyacını bana sölüyebilecek biri varmı aranızda yada sabah kahvaltıda çay yerine ampul gazı içen biri yoksa çayınıza barutmu katıyorsunuz bunların hiç biri yok dimi bununla beraber neden pazardaki temel tüketim mallarına endeksli olmuyor bu enflasyon yada ev kiralarına o zaman anlıyalım bakalım Türkiye nereye gidiyor hal böyleyken enflasyonun düşük görünmesi hiçde zor olmasa gerek ama enflasyon düşük görününce çalışanların maaşlarına yapılan zamlarda düşük oluyor eğer bu Tayyip’ciler bütün bütün bunları ülkenin ilerlemesi olarak görüyolarsa onlara sölüyecek hiçbir sözüm yok allah hidayet versin.Tayyip Erdoğan’a askari ücretlerin düşük olduğu sölenince verdiği cevap aynen şudur “gidin İMF’yi ikna edin.” burdan çıkarın artık bu adamın kimlerin emrinde olduğunu.
  Gelelim Atatürk Atatürk diyipte bu şahsın yetiştiği yerlere hakaret edenlere sizin çok övdüğünüz yere göğe sığdıramadığunız Atatürk’te o gerici dediğiniz yanlış dediğiniz medreselerde yetişti. yok bu ülke Osmanlıdan alındığında şöyleydi böyleydi güzel kardeşim senin bahsettiğin dönem bundan yaklaşık 100 yıl öncesi o zaman cumhuriyet olsaydı ülke dahamı fazla gelişmiş olacaktı o dönemlerde avrupada kaç okul vardıki siz Osmalıya yanlış yaptı diyorsunuz.
  Ülkemizin din alimlerini küçük görenler kitap okuyun gerçeği görün diyenler siz günde kaç kitap okuyorsunuzun ve okuduğunuz kitaplarınızın kaç tanesi dini bilgilerle donatılmış sadece tutturmuşsunuz bir kemalizm gidiyor sadece bu konuyla ilgili kitap okuyup millete ahkam kesiyorsunuz sen dinini ne kadar öğrendinki din aleyhinde atıp tutarsın be kardeşim bilmediği konularda ancak cahiller konuşur.
  sırada kemalizm ideolojisi.
  İdeolojinin anlamını bilmeyenler için basit bir tanım getirelim. insanların inandığı ve inandığını uyguladığı yaşam biçimine ideoloji denir. internette kısaca şöle özetleniyor “dünya ve toplum hakkında birbirleriyle tutarlı olan inanç ve düşünce sistemi.” bu durumda insanların inandığı dinde bir ideolojidir değilmi. Peki bir insanın kaç dini olabilir sorarım size en fazla bir dediğinizi duyar gibiyim bu durumda insanlar tarafından uydurulmuş bir ideolojiye tabi olmakla islam ideolojisini bir kenara bırakmış olmuyormusunuz.bunun açıkça ne demek oluğunu sölememe gerek yok diye düşünüyorum.
  Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmalıymış peehhh
  Allah kuranda hükümdarların ülkelerini nasıl yöneteceklerini belirtmemişmi devlet işlerine karışmamışmı. siz kendi ilkelerinizi çıkarıyorsunuz dini devlet işlerinden uzaklaştırıyorsunuz yani siz diyorsunuzki Allah’ım sen bu devlet işinden anlayamadın yapamadın bırak biz kendi düzenimizi kuralım.Çok övülen medeni denilen avrupayı yönetende hıristyan almenin liderleri değilmi onlar anladılarda bir siz anlıyamadınız avrupa ülkelerinin başkanları papadan izinsiz tuvalete bile gidemiyor ama bize diyorlarki dininizi devletinize karıştırmayın bizi dinimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar sizde yiyorsunuz. Osmanlıda dahil bütün halifeler ülkelerini dinle yönetti ve yüzlerce yılda başarıyla sürdüdüler ama o kadar adam yanlış yaptı siz düzeltecesiniz ölemi.
  sosyalizm, komünizm, kemalizm, emperyalizm boş işler bunlar kardeşim bunlar sadece insanların değişik düşüncelere kayması için bölünmesi için çıkarılmış kavramlar beşeri şeyler sizinle aynı zekayı aynı beyni taşıyan insanlar tarafından uydurudular. zaten başımıza ne geldiyse bu sonu izm le biten cümlelerden geldi.

  ALLAH İNDİNDE TEK DİN İSLAMDIR

 109. ORHUN said

  yuh size ya atatürkü sevmiyen lerle tartışmanıza gerek yok ya ….KOLAYI VAR ATATÜRKÜ SEVMİORMUSUN TÜRKİYEYİ SEVMİOMUSUN S^^^R GİT OZM ABİ IRAĞA ATATÜRKÜ BİRAK ( SEVMİORM DDİENİ VE SAYGI DUYAYORUM) DİENİN DE ALNINI KARIŞLARIM YA NE MANTIKTIR SİZİNKİSİ ÖZELLİKE İRTİCA DENİLEN ARAKDAŞ SEVMİON MADEM BİZİ ÜLKEMİZİ S^^^R GİT OZM ABİ ATATÜRK BU CUMHURİYETİ KURMUŞ ADAMDIR NİE SEVMEDEĞİNZİZ HALA ANLAYAMADIM ATATÜRK OLMASAYDI BİZ ŞUAN SÖMÜRGEYDİK ,DÜŞÜNÜN IRAK TAN BİLE BERBAT İLERLEMEYEN BİR TOPLUMDUK ARAKADAŞ BU ÜLKEYİ KURTARMAK İSTİORSANIZ LÜTFEN AKP YE OY VERMEYİN BEN SAPINA KADAR MÜSLÜMANIM VE AYNI ZAMAN DA TÜRKÜM HERKEZİN MÜSLÜMANLIK FELSEFESİ KENDİNE KALSIN DİN İLE SİYASET BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASINNNN SİZE ŞUKADAR DİORUM CEM UZAN A OY VERİN BENCE ::::::::::::::::::::::::ADAM EN AZINDAN ÜLKEYİ DOLANDIRMIYO ABD YİDOLNADIRIYO HA BİDE BANKA OLAYI CEM UZANIN PARALARI VERMEMŞTE ONLARIN HEPSİ TAYİBİN ESERİ SAYGILARIMLA

 110. pınaröz said

  RTE açılımını kısaca formüle edeyim:
  abd+ab=bop=rte=vatanhaini
  RTE ne dindar ne müslüman ne de türk
  RTE okumayan araştırmayan dindar kesimin oy sömürücüsü
  RTE dindar görünerek kesesini dolduran ihale temincisi kesimin , çıkar üçgeninin pisagor bağlantısı
  RTE küresel sermayedarların kuklası , para girişlerinin kapıağası
  HZ.ALİ NİN : “ŞAHSINIZA İHANET EDENİ AFFEDİN AMA VATANINIZA İHANET EDENİ ASLA…….”SÖZÜNDEN HAREKETLE O MEÇZUP RTE ‘Yİ ASLA AFFETMEYİN.VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ.ABD-AB ORGANİZASYONUNA YEM EDİLEMEZ.BUORGANİZASYONA TESLİM OLAN RTE BAŞ OLAMAZ.BAŞ OLSUN DİYEREK 22 TEMMUZDA İHANETE MÜHÜR BASANLARIN AKİBETİ İLERDE BAŞSIZ KALMAKTIR. KELLELERİNİZE SAHİP ÇIKIN.

 111. aliveli said

  arkadaşlar size bazı kitapları tavsiye etmek istiyorum. Mustafa Yıldırm: Sivil örümceğin ağında, Ulus dağına düşen ateş, Meczup yaratmak. Metin Aydoğan: Bitmeyen Oyun. Saygılar sunarım

 112. özge said

  allah aşkına yabancı dil bilmeyen bir insanın bizim basımızda ne işi var ? gerçi daha türkçeyi doğru kullanamıyo ki benim sorduğum soruya bakın biz basımızda üniversite okumuş köylüyü şehirliyi eşit tutacak , atalarımızın bize emeneti olan bu vatanı satmayacak adam gibi adam istiyoruz . unutmayın basbakanım ,köylü milletin efendisidir. siz dünya turları yaparken ne olur güneşin alnında aksama kadar yanan çiftçileride düşünün. tabi siz nerden bilceksiniz sizin bir çorabınızın parasını kazanmak için bir çiftçinin akşama kadr çalıştığını , nerden bilceksiniz çiftçi çocuklrının ne zorluklarla okuduğunu ne olur nerden geldiğinizi unutmayın . yirmi iki temmuz yaklasıyo ne olur sırf bas örtüsü taraftarı diye bu vatanın , milletin geleceğini yakmayın . biz laik bir milletiz laik kalalım gömelim sandiğa vatan ımızı satmak isteyenlei ,,,, lanları , ananıda al git diyenleri , konusmayı bile bilmeenleri , hakaret ettiği insanlardan utanmadan oy isteyenleri haydi türkiye gelecek sizin ellerinizde bu vatan bize emanet kurtlara yedirmeyelim

 113. vedat t said

  KENDİLERİNİ HERKESDEN FAZLA DİNDAR SANIP,BAŞKALARINA ÇAMUR ATAN AHMAKLARDAN ÇEKTİĞİ KADAR HİÇBİRŞEYDEN ÇEKMEDİ BU ÜLKE.ÖRÜMCEK KAFALILAR BU DÜZENİ BEĞENMİYORLARSA ,BEĞENDİKLERİ DÜZENİN OLDUĞU ÜLKEYE DEFOLUP GİTSİNLER.. BİZ BU DÜZENDEN MEMNUNUZ..BEĞENMEDİKLERİ ATATÜRK SAYESİNDE DEDELERİ NİNELERİ NAMUSLARINI VE BENLİKLERİNİ KORUDU.ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ KARALILIĞI OLMASAYDI HİÇ BİRİMİZİN BU GÜNLERİ GÖRME ŞANSI BİLE OLMAYACAKTI..KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN BU SAFLAR ,BAŞKALARININ NE KADAR DİNDAR OLDUĞUYLA İLGİLENECEKLERİNE HERKES GİBİ KENDİ İNANÇLARIYLA BAŞKALARINA KARIŞMADAN YAŞAMAYI ÖĞRENMELİLER…HERKESİN DİNİ KENDİNEDİR.İNSANLARIN NE KADAR DİNDAR OLDUĞUNU DA,DÜNYADA NE KADAR DÜZGÜN VE DÜRÜST YAŞADIĞINI DA ANCAK ALLAH BİLİR VE DEĞERLENDİRİR..HER KOYUN ,KENDİ BACAĞINDAN ASILIR,KÖKTENDİNCİ ,DAR KAFALI YARATIKLAR ,ABD VE ONUN İŞBİRLİKÇİLERİNE HARİKA YEM OLDUNUZ FARKINDA BİLE DEĞİLSİNİZ.ANLADIĞINIZDA İŞ İŞDEN GEÇMİŞ OLACAK..BİRAZ DA OLAYLARA FARKLI AÇILARDAN BAKMAYI BECERİN.AB VE ABD MÜSLÜMAN ÜLKELERDEKİ ZULME VE İNSAN KATLİAMINA NEDEN SES ÇIKARMIYORLAR.HEM MÜSLÜMAN ÖLDÜRECEKSİN HEM DE ONLARI ÇOK SEVİYOR GÖRÜNECEKSİN! BU NE TEZAT.LÜTFEN ABD NİN DİNİ ÇIKAR OYUNLARINA ALET OLMAYIN .EN SONUNDA BİZİ ,BİZE KIRDIRACAKLAR…

 114. seninde onlardan oldugun nasıl belli turgay sen daha atatürkün hayatını bilmiyorsun ne konuşuyorsun be atatürk nerde medresede okudu atatürk semsi efendide okudu ordanda askeri lisede okudu ayrıca işte sen bana geri zamanları örmek veriyorsun hala biz gelecege bakıyoruz aramızdaki fark bu al recep tayyip erdognı menfaatine kullan terbiyesiz atatürk atatürk olmasaydı sen ananın karnında beklior olacaktın düşmanlar etrafı sardıgında atam ne emeklerle ac susuz olupta ülkesi için savastı recep tayyip erdogan ne yapıyor ülkeyi satmaktan baska cevapp ver allaha sükür benim inancımda var allahıma atatürkü sevenler allahsızmı be asıl siz öylesiniz hangi biriniz kuran kuran diyorsunuz türkçesini uyguluyorsunuz !!!! siz ancak allah yoluna kapanın kapatın allah insanlara siz kapanıpta geri olunmu dedi hepinizi diger hayatta sacmladıgınz yalanlarla allahımla yüzleştiginizde görecez varmı beee ATATÜRKÇÜYÜM NE SENİN GİBİ GERİLER VATAN HAİNLERİ YALAKALAR BENİ BUNDAN VAZGECİREMEZ NE DE TOPRAKLARIMI SATTIRIM DHA O PAPAZ KIYAFETİ GİYDİ BUMU MÜSLÜMANLIKKKK !!! HADİ SÖYLE YAKINDADA PALYOÇA KIYAFETİ GİYER MENFFATİ İÇİN YAPMAYACAGI ŞEY YOKTUR ONUN ÜLKEME ACIYORUM SİZİN GİBİ KAFALAR OLDUGU İÇİN ATATÜÜÜRRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KEMALİZMM KARDESDİR VE ÖYLE KALACAK SİZ ANCAK DİNLE MİNLE BEYİN YIKAYIN EGER GERCEK BİR İSPATIN VARSA KONUŞ HANGİ SÖYLEDİKLERİNİ GERCKLEŞTİRDİ BU TAYYİP ERDOGAN !!!

 115. TuRGaY said

  Kimsin nesin bilmiyorum ama önce yazdığım yazıyı oku ondan sonra konuş. Ben ne diyorum sen ne diyosun, üstteki yazıda birtane Tayyb’i öven onu iyi gösteren birşey görebiliyomusun. Bende en az senin kadar nefret ediyorum bu heriften eğer okuduğunu anlıyan biri olsaydın üstteki yazıda RTE’nı övdüğümü değil kötülediğimi anlardın senin gibi anlayışsız birine ben ne anlatayımki sen bu yazdıklarımıda anlamazsın.

  “sen daha atatürkün hayatını bilmiyorsun ne konuşuyorsun be atatürk nerde medresede okudu atatürk semsi efendide okudu”

  Diyosun, önce sen saygı duyduğun birinin ismini ve hatta özel isimlerin hepsinin baş harfini büyük kullanmayı öğren benim burda senden daha saygılı olduğum açıkça belli oluyor. Atatürk’ün okuduğu Şemsi efendi, ne okuluydu sen bunu biliyomusun, bu okulları günümüz ortaöğretim okullarıyla karıştırıyosun herhalde o dönemdeki medreselerin tamamı senin Şemsi efendi dediğin türde bir okuldu, Osmanlı’da medreselerde sadece din eğitimi verilmezdi matemetik, geometri,fen,tarih gibi derslerde medreselerde verilirdi. Zaten benim en çok canımı sıkanda Atatürk’çüyüm diyen adamların aslında Atatürk hakkında hiçbirşey bilmemesi. Kulaktan dolma bilgilerle insanların karşısına çıkıpta kafa bulandırmayın.

  “allah insanlara siz kapanıpta geri olunmu dedi”.

  Diyosun, işte senin gibi geri kafalılar insanları kapandıkları için gerici ilan ederler, insanları düşünceleri, fikirleri ve aklıyla değilde kıyafetleriyle yargılar. Şimdi senmi gericisin yoksa benmi. Hıristiyanların rahibeleride kapalıdır ama kimse onlara gerici demez tam aksine onlar ilerici, onlar medenidir der senin gibiler. Bütün Avrupa ve Amerika ülkelerinde nikahlar onların dini mabetlerinde, kiliselerde kıyılır ama imam nikahı yapanlar yine gericidir medem avrupacısınız sizde resmi nikahınızı camilerde kıydırın onlar gibi ama yok olmaz siz medenisiniz. Hıristiyan papazlarını görürüz tvlerde hepsinin bir karış sakalı vardır ve üzerlerinden kendi dinlerine ait kıyafetleri asla çıkarmazlar ama onlar yine medenidir, bizim hocamız azıcık sakal bıraksa yada başına bir takke eline bir tesbih alsa kıyamet kopar irticacılar gericiler geldi diye işte siz busunuz siz Atatürk’ün kapattırdığı mason localarına saygı gösterenlersiniz bana medeniyetten bahsetme sen benim medeniyetime erişemezsin asıl gerici olan sensin ve aklı selim olan her insanda bunu rahatlıkla anlıyabilir.
  Yazın boyunca sanki ben Tayyip’çiymişim gibi konuşmuş durmuşsun yazacak birşey bulamamışsın anlaşılan. Yukardaki yazdığım yazıyı birdaha oku özellikle ideoloji kısmını ve bir araştır bakalım her ideoloji bir dinmidir yada her din bir ideolojimidir. Ondan sonra anlıcaksın sölediğimi ve tekrar sölüyorum her ideoloji bir dindir ve herkez sadece bir dine inanır ya müslümansındır yada değil ikisi birden olmaz. İkisi birdende nasıl olur onuda söliyim RTE dediği gibi ılımlı islamiyet olur oda kafasından din uydurmuş.Nedir bu ılımlı islamiyet bir türlü anlıyamadım, şöle birşey olabilirmi “öğlen namazını kılarım ama sabah namazına kalkmam sabahları o saatte kalkması zor geliyo” bu galiba bunların ılımlı islamiyet dedikleri yani dini kendi keyflerine göre yurumluyolar tıpkı daha önce yahudilerin ve hıristiyanların yaptığı gibi dinlerini değiştiriyolar. Birde senin gibiler var tabi müslümanım der kapalı bacılarımıza laf atar gerici der bir insan ancak bukadar cahil olabilir Allah (c.c) gericimiydide kadınlara ve erkeklere giyinmede sınır getirdi daha doğrusu soyunmada. Ama sen tutmuşsun Allah (c.c)’ın emrine gericilik diyorsun pes diyorum sana başka birşey diyemiyorum zaten hak etmiyosunda.

  “SİZ ANCAK DİNLE MİNLE BEYİN YIKAYIN”

  Diyosun, işte senin dinine saygın bukadar. konuşma tarzından bile belli oluyo insan inandığı din içi bölemi konuşur dinle minle gibisinden. Seni saygıya davet ediyorum. Koyu Atatürk’çü takılıyosun ben ona karşı senden daha saygılıyım ,müslümanım diyosun ben o konudada senden daha saygılıyım. Kuzum sen neye karşı saygılı olabiliyorsun. Başkalarına ve kendi inançlarına saygısı olmayan insanların kendilerinede saygısı yoktur.

  Herkeze soruyorum yazılarımda beyin yıkayıcı birşey gören varmı. Yazdığım yazıyı bile okuyup anlamadan yorum yapmaya kalkan bu bayan beni böyle brşeyle suçluyorda haklılık payı varmı merak ettim.
  HEPİNİZE SAYGILAR

 116. TuRGaY said

  Kusura bakmayın burayıda sık sık meşkul eder olum ama yapılan açıklamaları okuyunca cevap vermedende geçemiyorum.

  Bir arkadaş şeriat kelimesinin anlamını yapmış kendi kafasından. Ona göre şeriatın kelime anlamı şer-i at mış yani şer olanları atmak def etmek gibi.Ben burda bukadar komik birşey okumadım kerdeşim kelimenin bir hecesi türkçe diğeri arapça olurmu şer kelimesini arapça anlamıyla at kelimesinide türkçe olarak kullanmış bu arkadaş Allah aşkına biraz mantıklı olun yaa.Bu kelimenin tamamı arapçadır ve hepinizin bildiği gibi basitçe Allah’ın kanunlarıdır.
  Başka bir arkadaşta kafasına göre milleti cannete gönderiyor.Diyorki ister yahudi ol iyilik yaparsan cennete gidersin, bukadar saçma birşey olabilirmi yaa. Oldu sen hıristiyanlar gibi içki iç domuz ye yahudiler gibi melekler Allah’ın kızlarıdır de sonrada cennete git. Madem dinin öenmi yok her iyilik yapan cennetlik din niye geldi o kadar peygamber alim ulema evliya neden din için uğraştı islam dinini insanlara yaydı. Allah diyorki “Allah indinde tek din islamdır” sen hala yahudilerde cennete gidecek diyorsun, arkadaşlar bu hıristiyan inancıdır haberiniz olsun. Lütfen diyorum bu kadar saçmalamaya gerek yok aklınızı başınıza alın. Ne olmuş bu millete kendi uydurdukları fikirleri düşünceleri islamdan üstün tutmaya başlamışlar dış güçler dinimizi elimizden almaya çalışıyor bizi dinsiz bırakmak için uğraşıyor sizde öle aval aval bakıyorsunuz bide üstüne üstlük adamlara hak veriyorsunuz.
  Ne bu topraklardan kalkan bir toz tanesine, ne islam dininin bir harfine nede müslüman türk toplumundan birinin zerresine zarar veren kişiler gerçek vatan hainleridir. Vatan hainlerini uzaklarda aramayın kendinize bir bakın eğer özellikleriniz tutuyorsa en yakındaki yüksek bir binadan kendinizi aşağı atın bu vatan bir hainden daha kurtulsun.

 117. MUSTAFA KEMALLER said

  SEN DOĞRULARI YAYINLAMAKTAN YILMA ARKADAŞIM.BIRAK ANLAYAN ANLAR.
  ANLAMAYANLARSA NELERİN DOĞRU, NELERİN TERS GİTTİĞİNİ ARAŞTIRMADAN ORTALARDA GEZİNİP LAF KALABALIĞI YAPARLAR.ARAŞTIRACAK ARKADAŞLAR BENCE ŞU BİR İKİ DOSYADAN BAŞLAYABİLİRLER.
  1-TOHUMCULUK YASASI
  2-EKOBANK YASASI
  3-CİTYBANK’IN 3 MİLYAR DOLAR VERGİ BORCUNUN AZLİ
  4-DAMAT BERAT ALBAYRAK (ÇALIK HOLDİNK) İLE KUZEY IRAK KÜRT YÖNETİMİ ARASINDA VARILAN İŞ ANLAŞMALARI.
  5-IZMIR TCDD LIMAN TASIMA IHALESI
  6-ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI ARAC SIGORTA IHALESI
  7-TCDD ISTASYON YENILEME IHALELERI
  8-GEBZE AKARYAKIT KACAKCILIGI OLAYI
  9-TMSF OTEL IHALESI
  10-DERINCE ARAZI ALIMI OLAYI
  11-BALIKESIR SEKA KAGIT FABRIKASI IHALESI
  12-HALKBANKASI’NDA 30 MILYON $’LIK KREDI ZARARI OLAYI
  13-TEKSTILDE 1 KATRILYONLUK HAYALI IHRACAAT OLAYI
  14-MAVI AKIM DOGALGAZDA EK PROTOKOL OLAYI
  15-281 MILYARLIK “HUZURLU ORTAM BULMA” OLAYI
  16-IZMIR HALKAPINAR KAPALI SPOR INSAATI IHALESI
  17-ULUSAL MARKER TEMIN IHALESI
  18-SSK’DA ILAC YOLSUZLUGU OLAYI
  19-AYCELL-ARIA BIRLESMESI KONUSU
  20-IKTISAT GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI OLAYI
  21-AYCELL-SIEMENS ANLASMASI OLAYI
  22-BASBAKANLIK TADILATI ILE ILGILI KONU
  23-EMLAK GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI OLAYI
  24-KAYSERI ELEKTRIK DAGITIM SIRKETI KATKI PAYI KESINTISI OLAYI
  25-BINGOL DEPREM KONUTLARI OLAYI
  26-TEKEL TOKAT SIGARA FABRIKASI MAKINA IHALESI
  27-HUMMER CIP’LI 9.8 TRILYONLUK IHALE OLAYI
  28-ULASTIRMA BAKANI’NIN OGLUNUN GEMI KIRALAMA OLAYI
  29-IZMIR SORU KITAPCIGI IHALESI OLAYI
  30-THY 36 AIRBUS UCAK ALIMI KONUSU
  31-BOTAS’IN FERNAS SIRKETI’NE IHALESIZ 24,5 MILYON $’LIK IS VERILMESI OLAYI
  32-MILLI EGITIM BAKANLIGI 62 ILKOGRETIM OKULU IHALE OLAYI
  33-2. BEYAZ ENERJI YOLSUZLUGU OLAYI
  34-JOKEY KULUBU’NDEN SHCEK PAYININ ALINMAMASI OLAYI
  35- MALIYE BAKANI’NIN OGLUNUN MISIR ITHALI OLAYI
  36-MALIYE BAKANI’NIN KACAK VILLASI VE RESMI MUHURLERIN SOKULMESI OLAYI
  37-TUPRAS IHALE OLAYI
  38-CORLU MOTIF TEKSTIL A.S.’NIN TPAO’YA BORCU KONUSU
  39-TOKI’DEN BAKAN KARDESI’NIN IHALE ALMASI OLAYI
  40-DATA TEKNIK SIRKETI’NIN IHALE ALIMLARI OLAYI
  41-EMNIYET GENEL MUDURLUGU GIYIM IHALESI
  42-TOKI’NIN 280 TRILYONU ASYA FINANS’A YATIRMASI KONUSU
  43-THY’DA E-POSTA VE IHALELER KONUSU
  44-TCDD ISKENDERUN LIMAN BAKIM – ONARIM IHALESI
  45-OZURLULER IDARESI’NIN KITAP IHALESI KONUSU
  46-ENERJI BAKANLIGI AVUKATLIK BUROSU SOZLESME KONUSU
  47-MALIYE BAKANI’NIN BEYKOZ’DAKI ORMAN ARAZISI KONUSU
  48-SSK FAKTOR-8 VE SU IHALESI
  50-BASBAKAN ICIN SATIN ALINAN VIP UCAGI KONUSU
  51-ASYA KALKINMA BANKASI GENEL KURUL IHALESI
  52-TCDD ANKARA-ESKISEHIR TREN YOLU IHALESI
  53-ISKUR’DAKI EGITIM IHALESI KONUSU
  54-CAYKUR NAKLIYE IHALESI
  55-30 TRILYONLUK BUGDAY VURGUNU DOSYASI
  56-ERZURUM’DA PASINLER SIGARA FABRIKASI VE ARAZISI OLAYI
  57-ISTANBUL IL SAGLIK MUDURLUGU’NDEKI 750 MILYARLIK USULSUZLUK OLAYI
  58-CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI BUROKRATLARININ IHALE KAZANAN FIRMA TARAFINDAN AĞIRLANMASI OLAYI
  59-TOKI’DE MILLETVEKILI AYRICALIKLARI KONUSU
  60-YUKSEK IHTISAS HASTANESI PERSONEL TASIMA IHALESI
  61-SAGLIK BAKANLIGI BUROKRATLARININ ILAC SIRKETI TARAFINDAN YURTDISINDA AĞIRLANMALARI OLAYI
  62-EUAS SEYITOMER,AFSIN-ELBISTAN SANTRALLERI’NDEKI IHALELER
  63-TOKI’DEKI TASIT VE PERSONEL ALIMI OLAYI
  64-TRT’DEKI IZLENMEYEN BAZI DIZILERE 10.5 TRILYON LIRA ODENMESIYLE ILGILI KONU
  65-MALIYE BAKANI’NIN HAYALI IHRACAAT DOSYASI

  NOT:BU DOSYALARA İLAVE OLARAK PETKİM’İN ÖZELLEŞTİRMESİNİN ARKASINDAKİ ŞAİBELERİ VE GÜÇ ODAKLARININ ARAŞTIRILMASINIDA VEREBİLİRİZ.

 118. karakule said

  valla pasam iyi sallamissin 3 paragrafi okudum,daha fazlasini okumaya deger bulmadim

 119. MUSTAFA KEMALLER said

  SENDE AÇIKLAMIŞSIN ZATEN AYRINTILI OLARAK 60 YOLSUZLUK DOSYASINI.
  BUNLARI OKUYUPTA HALA BU ÜLKEYE ZARAR VERMEDİKLERİNİ DÜŞÜNMEK YA AKP PARTİSİNE GÖBEKTEN BAĞLI OLMAK YADA BU ÜLKENİN EN KISA SÜREDE ÇÖKÜŞÜNÜ ARZULAMAK DEMEKTİR.LÜTFEN BU VATAN BİZİM.SADECE SEYİRCİ KALMAYALIM.HİÇBİRŞEY YAPAMIYORSAK,BUNLARI DEŞİFRE EDİP TÜRK MİLLETİNİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN UĞRAŞAN İNSANLARIMIZA DESTEK OLALIM.
  SAYGILAR…

 120. mümin said

  Siz ey kendine “türküm milliyetçiyim kürdüm lazım çerkezim”demeden önce bitürlü “müslümanım” diyemeyen korkak zavallılar.Köre laf anlatılır ama sizingibi “CEDDİNE NANKÖRLÜK” edenlere asla anlatılmaz.Şimdi tartışalımmı diyorsunuz denyolar.Sizinle tartışılmaz.Ama şunu bilin “boşadır telaşınız,parçalanır başınız,zaman geldi gelecek,hortlasada atanız…”

 121. mümin said

  “inne mel mü’minune ihvetun” ancak müminler kardeştir.velevki türk olsun kürt olsun zaza olsun laz olsun çerkez olsun farketmez müslüman değilse kardeşim değildir.ve eğer bu müslüman toprakları terketmesi gereken ve o gavur memlekete gitmesi gereken varsa oda sizin gibi inkarcılardır.akıllı olun inanmıyorsanız bile bari akıllı olunda defetmeyelim sizi.oturun oturduğunuz yerde ve şimdi bir çevrenize bakın kaç tane seveniniz var.hanginiz diğeri için feda edebilir kendini?höt desen dağılacak bir sürü boş insan sizi.

 122. MUSTAFA KEMALLER said

  MÜMİN KARDEŞE
  ANLAŞILAN BAĞLAYACAKSIN SEN BİZİ BU SİTEYE…
  O ZAMAN O DENYO TARZI KEPÇE KULAKLARINI AÇ VE TABİ ANLAMA MELEKENDE VARSA (SANIRIM YOK)İYİ DİNLE.
  1-BURADA KİMSE ATEİST HIRİSTİYAN YAHUDİ VS. DEĞİL HERKES MÜSLÜMAN
  AMA BEN MÜSLÜMANIM DİYE GEVELİYORSAN O ZAMAN ORTADA SORUN VAR DEMEKTİR.İBADET,İMAN VE ALLAH’a (cc)İNANÇ YARADANLA ŞAHSIN KENDİSİNİ BAĞLAR.SENİN YAPTĞIN GİBİ BURADA BU İŞİN REKLAMI OLMAZ OK.
  2-CEDDE NANKÖRLÜĞÜ DİLLENDİREN SENİN GİBİ DENYOSAL DÜNYASINDA KAYBOLMUŞ BİR ŞAHSA MAHSUSTUR OLSA OLSA.DİL UZATTIĞIN İNSANLARI ATALARINDAN SAYMIYOR OLABİLİRSİN.HAA ATAM YERİNDEN KALKMAZ BELKİ AMA DAHA YATMAMIŞLAR SANA YETER.
  3-TARTIŞMA DEDİĞİN SENİN GİBİ KAFASINI KUTUDAN ÇIKARMAYAN ZAT-I MUHTEREMLERLE OLMAZ ZATEN.SANA OLSA OLSA CEVAP VERİLİR.
  4-BU TOPRAKLAR HEM MÜSLÜMAN HEMDE TÜRKÜM DİYENLERİN TOPRAKLARIDIR
  HAÇLI SEFERLERİNE GÖĞÜS GERENLER SENİN FİLDİŞİ SAHİLLERİNDEKİ KARDEŞLERİN DEĞİL ÖZ BE ÖZ TÜRKÜM DİYEN CEDDİNDİ.
  5-DEFETME MUHABBETİNE GELİNCEDE BRE DENSİZ,7 DÜVEL DEFEDEMEMİŞTE SENMİ DEFEDECEN.SEN KONUŞMADAN ÖNCE GİTTE İCAZET ALACAĞIN MUHTEREMLERDEN SÖZ HAKKI İSTE. SANA TARİH OKUTMAMIŞLARSA GİDİP KENDİNE BAŞKA EL ETEK ÖPECEĞİN BİRİSİNİ BUL.
  6- SEVENLERİMEDE GELİNCE BENİM SEVENLERİM VATANINI SEVENLERDİR,BENİM SEVENLERİM BAYRAĞINI SEVENLERDİR,BENİM SEVENLERİM SENİN SEVMEDİKLERİNDİR.BİZ BİRBİRİMİZDEN ÖNCE, BU DEĞERLER İÇİN İÇİN KENDİMİZİ FEDA EDERİZ.EDERKENDE SENİN KAVRAYAMAYACAĞIN BİR ŞEKİLDE ALLAH ALLAH DİYEREK FEDA EDERİZ.
  AKILLI OLACAK BİRİLERİ VARSA SEN ÖNCÜ OL SENİN GİBİ DÜŞÜNEN HER DEYYUZ AKILLI OLSUN.
  TAMAMMI KARDEŞİM…

 123. TuRGaY said

  ATATÜRK LE BERABER BU ÜLKE İÇİN YAPTIĞI GÜZEL ŞEYLERDE BERABERİNDE ÖLMÜŞTÜR GERİYE KALANLAR SADECE ATATÜRK ÜN YANLIŞLARIDIR VE SİZİN ÖRNEK ALDIKLARINIZDA YAPTIĞI YANLIŞLARDIR. SAKIN BANA YANLIŞI YOK DEMEYİN ÇÜNKÜ HER İNSANIN YANLIŞI VARDIR VE BURDAKİ ATATÜRK ÇÜ ZİHNİYET TAKILAN İNSANLARIN HİÇBİRİNİN ATATÜRK LE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI OLDUĞUNA ONU ZERRE KADAR TANIDIĞINA İNANMIYORUM. SİZ SADECE İSMET İNÖNÜ DENİLEN VATAN HAİNİNİN ATATÜRK TEN SONRA ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARLARI ONU ESERİ GİBİ GÖSTERİPTE SİZİN BU YANLIŞ İŞLERE İNANMANIZI SAĞLAMIŞTIR.
  ATATÜRK ÜN TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI GÜZEL İCRAATLARINI GERÇEKTEN TAKTİR EDİYORUM AMA DİN ALANINDA ÜLKEYİ GERİLETTİĞİ VE DİNİ GENÇLERİMİZE ÖCÜ GİBİ GÖSTEREN ŞİMDİKİ ZİHNİYETİN BAŞLANGICI OLDUĞUDA BİR GERÇEKTİR. MÜSLÜMANIM DİYEN BİRİNİN MÜSLÜMANLIĞA GERİCİLİK DEMESİ BİZİM ASLINDA NEKADAR VAHİM BİR DURUMDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİR.SİZ ALLAH (c.c) IN DİNİNE VE DİNİNİN GEREKTİRİĞİ ŞEYLERE GERİCİ DEMEKLE NE KADAR DAR KAFALI OLDUĞUNUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERİYORSUNUZ ÇÜNKÜ KİMSE ALLAH (c.c) KADAR MEDENİ İLERİCİ BASİRETLİ OLAMAZ O GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ BİLİR EĞER BU DİN SON DİNSE Kİ ÖYLE O ZAMAN KIYAMETE KADAR EN MEDENİ ŞEY ALLAH (c.c) IN EMİRLERİNE UYMAK VE BU DİNE SÖZDE DEĞİL GERÇEK ANLAMDA TABİ OLMAKTIR.
  BAZI DANGALAKLAR DİYORKİ SİZ BİZİM İNANCIMIZA NE KARIŞIYORSUNUZ O BİZİMLE ALLAH (c.c) ARASINDA BİR İŞTİR. O ZAMAN BE DANGALAK KARDEŞİM SEN İNSANLARIN ATATÜRK Ü SEVİP SEVMEMESİNE NE KARIŞIYORSUN ODA ONUN BİLECEĞİ İŞTİR.
  KİMİSİDE ŞÖYLE DİYOR. ATATÜRK Ü SEVMEYEN LAİKLİĞİ SEVMEYEN BU ÜLKEDEN DEF OLSUN. ATATÜRK LAİKLİK DÜZENİNİ GETİRMEDEN ÖNCE BU ÜLKEDE ŞERİAT VARDI O ZAMAN ATATÜRK MADEM ŞERİAT DÜZENİNİ SEVMİYORDU BU ÜLKEDEN GİTSEYDİ NEDEN DÜZENİMİZLE OYNADI.
  BUNLARI YAZMICAKTIM AMA KONUŞMAYA BAŞLAYINCA DURAMIYORUM İNSANLARIN CAHİLLİĞİ KONUŞMAYA MECBUR BIRAKIYOR BENİ.
  AZICIK DÜŞÜNEN BİRİ OLSAYDINIZ OSMANLI ORDUSUNDAKİ ALELADE BİR SUBAYIN NASIL OLUPTA BİR ANDA MEYDANLARA ÇIKTIĞINI BİRÇOK ŞEYİ BİRKAÇ YILDA ELE GEÇİRDİĞİNİ ANLARDINIZ. O DÖNEMDEKİ YAŞANAN OLAYLARA BAKINCA BU OLAYLARIN BUKADAR HIZLI GELİŞMESİ BANA BİRAZDA RTE BİR ANDA İKTİDAR OLUŞUNU HATIRLATTI.
  HALA İLKOKUL DERSLERİNDEKİ UYDURULMUŞ TARİH KİTAPLARINA İNANAN BİR GENÇLİK VAR KARŞIMIZDA UYANIN ARKADAŞLAR BU KADAR SAF OLMAYIN TARİH BUKADAR BASİT DEĞİL. O DÖNEMLERİ YAKİNEN YAŞAMIŞ İNSANLARLA KONUŞMA FIRSATINIZ OLMAMIŞ OLABİLİR AMA İNANIN BENİM OLDU.
  AVRUPANIN OSMANLIYA BİR LİSTE HALİNDE ÖNE ÇIKARMASI İÇİN OSMANLI ORDUSUNDA BULUNAN BİR SUBAY LİSTESİ VERDİĞİNİ BİLİYORMUYDUNUZ ATATÜRK TE BU LİSTEDEYDİ BU LİSTEDEN SEÇİLMESİ GEREKEN BİR SUBAY VARDI EĞER BU YAPILMAZSA BU ÜLKE GEÇEKTEN KÖLE OLACAKTI OSMANLININ BAŞKA ÇARESİ YOKTU. VE SEÇİLEN İSİM SİZİNDE BİLDİĞİNİZ GİBİ VE BİRÇOK İNSANIN NERDEYSE İLAHLAŞTIRDIĞI ATAÜRK TEN BAŞKASI DEĞİLDİ. DAHA GENÇ YAŞLARINDA ATATÜRKÜN AVRUPA SEVDASI HERKEZLER TARAFINDAN BİLİNİYORDU VE ATATÜRKÜN YILDIZI PARLAMADAN ÖNCE AVRUPAYA YAPTIĞI GEZİLERİN HEPSİ TÜRK HALKINDAN SAKLANIYOR. EĞER OKUL KİTAPLARININ DAR ÇERÇEVESİNE SIKIŞMIŞ BİRİYSENİZ VE SİZDE ATATÜRKÜ KENDİ İÇİNİZDE İLAHLAŞTIRMIŞSANIZ BU ANLATTIKLARIMA İNANMAYACAĞINZA EMİNİM AMA EN AZINDAN GİDİNDE ÖZGÜR YAZALARIN YAZDIĞI TARİH KİTAPLARINDAN OKUYUN GERÇEKLERİ BİR NEBZEDE OLSA GÖRECEKSİNİZ.

  ATATÜRK; FATİH SULTAN MEHMET TEN , YAVUZ SULTAN SELİM DEN DAHA BÜYÜK BİR ÖNDER DEĞİLDİ ONLARI NEDEN BU KADAR SEVMİYORSUNUZ ONLARIN YAPTIKLARINI NEDEN ÖRNEK ALMIYORSUNUZDA İLLEDE ATATÜRK. AMA ŞUÇUNUZ YOK SİZİN ÇÜNKÜ DAHA 7 YAŞINDA BU AŞILANDI BEYNİNİZE EĞER BAŞKA BİR ÜLKENİN ÖNDERİ ANLATILSAYDI O YAŞLARDAYKEN ONU SEVERDİNİZ.
  ŞERİAT DÜZENİNİ SEVMEMENİZİDE ANLIYAMIYORUM OSMANLIDA İNSANLAR ÖZGÜR DEĞLİMİYDİ SAHABELER DÖNEMİNDE ÖZGÜR DEĞİLMİYDİ AMA SİZİN KARIN AĞRINIZI TAHMİN EDİYORUM.
  1.NAMAZ KILAK ZOR GELİYOR.
  2.KADINLARIN AÇILIP SAÇILMASI ERKEKLERİNDE HOŞUNA GİDİYOR KADINDA İSTEDİĞİNİ GİYEBİLİYOR.
  3.EĞER HIRSIZ KATİL TECAVÜZCÜ YADA BUNUN GİBİ BİRİYSENİZ BİR ORGANINIZI YADA İŞLEDİĞİNİZ SUÇA GÖRE HAYATINIZI KAYBETME İHTİMALİNİZ ARTIYOR.
  4.YERDEN YERE VURDUĞUNUZ AMERİKA VE AVRUPA SEVDASI SİZİNDE İÇİNİZİ TIRMALIYOR.

  OSMANLI DEVLETİNİN VAROLUŞU SÜRESİNCE İŞLENEN SUÇ ORANININ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDEKİNİN BİR YILINDAN BİLE FAZLA OLDUĞUNU SÖLEMEK İSTERİM.AYRICA YİNE GERİCİLİK DİYE BAHSETTİĞİNİZ BİRDEN FAZLA EVLENME OLAYIDA SİZİN MEDENİYET SAYDIĞINIZ İNSANLARIN ÖNÜNE GELENLE YATMASI FUHUŞUN ARTMASI DAHA ORTAÖĞRETİMDE OKUYAN GENÇLERİN SEVGİLİLERİYLE BULUŞMASI VE MALESEF BİRÇOĞUNUN HAMİLE KALMASINDAN ÇOK DAHA İYİDİR.

  SİZ HALA KENDİNİZİ MEDENİYET MERKEZİ SANMAYA DEVAM EDİN. SİZ MEDENİYETİ DAHA TUVALETİ BİLE 100 YIL ÖNCE KULLANMAYA BAŞLAMIŞ AVRUPADAN ÖĞRENDİNİZ. SİZİN MEDENİYETİNİZ İŞTE BUKADAR.

 124. MUSTAFA KEMALLER said

  BİZ FATİH SULTAN MEHMET’İDE TANIYORUZ YAVUZ SULTAN SELİMİDE KARDEŞİM TAMAMMI. DANGALAKLIĞI BİZZAATİ YAKIŞTIRDIĞIM KARDEŞİM.AMA SEN KENDİNE İNCE AYAR YAPIP ATATÜRK’ÜDE Bİ BOŞLUĞUNDA ARAŞTIRMA ZAHMETİNDE BULUNSAYDIN BÖYLE GEVEZELİKTE, GERZEKLİKTE YAPMAZDIN.Kİ ŞUNUDA SÖYLEYEYİM SENİN GİBİ AKILLI GENÇLERİMİZİN KÖRÜ KÖRÜNE ÖĞRETİLENLERE BAĞLI KALMAKTANSA ARAŞTIRIP DEĞERLERİNİ TANIMASI GEREKTİRDİĞİNE İNANANLARDANIM.
  BU AKŞAMLIK BU CEVAPLA YETİNECEĞİM.YARIN ADRESE TESLİM YANITINI ALIRSIN TAMAMMI TURGAY KARDEŞİM.YANLIŞ ZAMANDA DESTURSUZ GİRDİN MUHABBETE AMA SEN ANLARSIN,ZEKİ KARDEŞLERDENSİN NEDE OLSA.

 125. GoLGe said

  arkadaşlar okuduk ve gördük hala da görüyoruz yapılanları vede perde arkalarını akp gerçek yüzünü gösterdi vatanını seven vatanında türk gibi yaşamk isteyen ey türk insanı bu seçimde doğru kararlar ver her sözünün arkasında ABD Olmayan bir partiye ver oyunu unutmayınız ki bu vatan atalarımızın kanları dökülerek alındı ve biz bunlara göz yumarak vatanı teslim etmeyelim vatanı satacaklara borçlu olmasın doğacak çoçuklarımız

  VATAN UĞRUNA ÖLMEK VARSA ÖLÜRÜZ !!! BU VATAN TÜRKLERİN VE TÜRKLERİN KALACAK DAİMA !!!

 126. MUSTAFA KEMALLER said

  AKŞAM İNTERNETCAFECİYİ ESİR ALMAYI DÜŞÜNDÜM Bİ ARA.AMA PİRE İÇİN YORGAN YAKILMAZMIŞ.GELELİM TURGAY KARDEŞİMİZE CEVABA.O KADAR GEVELEYECEĞİNE ATATÜRK AJANDI DE SENDE RAHATLA OKUYAN İNSANLARADA EZİYET ÇEKTİRME.SANA TEFERRUATLI DEĞİL KISACIK BİR CEVAP.BİZLER ALLAH(cc)ada PEYGAMBER EFNDİMİZEDE EVLİYALARADA ENBİALARADA FATİHLEREDE YAVUZLARADA KANUNİLEREDE ATATÜRKEDE İNANANLARIZ.AMA SEN VE SENİN GİBİLER ATATÜRK DEYİNCE TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLANLARSINIZ.TURGAY KARDEŞİM SORMASI AYIP İBADETİNİMİ YAPTIRMIYORLAR? CAMİYEMİ GİDEMİYORSUN? ZEKAATİNİMİ VERDİRMİYORLAR? YOKSA SEN TÜRKİYEDE BİZ KUTUPLARDAMI YAŞIYORUZ???
  EĞER ARAŞTIRACAK DOĞRULARA ULAŞACAK BİRİLERİ VARSA BAŞKASINI ARAMA KENDİNDEN BAŞLA.İSLAMİYETİDE ATATÜRK’E DİL UZATMAK İÇİN KULLANMA ……ÇARPILIRSIN…..

 127. melis said

  Örümcek kafalı bir arkadaşımız daha…SAYIN(!)Turgay şuan bastığın her toprakta ve bu topraklar üzerinde aldığın her nefeste kimin emeği var?Senin için dökülen kanlar kimin kanları?Sen amerikan mandasına girmeden(osmanlıya kalsa yaşadığın toprakların tümü avrupalının,amerikalının elinde olacaktı)ÖZGÜRCE BU TOPRAKLARDA NASIL YAŞIYORSUN?Ve son olarak en önemli sorum:Sen şimdi huzur ve refah içinde yaşa diye İngilizlerle,Fransızlarla…vb. mücadele eden şanlı türk ordusunun başında ATATÜRK yok muydu!!!???Bu adam ve bu adamın örgütlediği türk askerleri senin için uğraştı VİCDANSIZ!Sorularımın cevaplarını en kısa zamanda bekliyorum SAYIN Turgay!

 128. TuRGaY said

  Ben eğer Atatürk e ajan demek isteseydim zaten sölerdim kimseden korkum yok çok şükür. Sende bir başka arkadaş gibi yazdıklarımı tam olarak okumadan cevap veriyorsun ama ben senin yazdıklarını en az 3 defa okudum.
  Atatürk ajan demedim, sölediğim şey Atatürk ünde içinde bulunduğu bir listenin avrupa tarafından Osmanlıya verilmiş olmasıydı sebebide dediğim gibi Atatürk ve o listedeki diğer isimler avrupayı seven o düzende yaşamak isteyen kişilerdi ve avrupa Türkiye nin başına kendileri gibi birinin geçmesini istedi.Tekrar sölüyorum Atatürk ajan değildi aksine oldukça milliyetçi ve Türkiye’yi seven biriydi teknolojik alanda yaptığı icraatlarda bunu gösteriyor zaten yazlarımdada kendisini bu konuda takdir ettiğimi sölemiştim. Yanlış yaptığını düşündüğüm şeyse İslam dininin gerilemesine sebep olan batılaşma merakıydı.

  TURGAY KARDEŞİM SORMASI AYIP İBADETİNİMİ YAPTIRMIYORLAR? CAMİYEMİ GİDEMİYORSUN? ZEKAATİNİMİ VERDİRMİYORLAR?

  Diyosun; bende sana diyorumki hangi devlet dairesinde namaz kılmak serbest sölermisin bana yada özel şirketler olsun devlet daireleri olsun hangisi cuma namazına camiye gidilmesine izin veriyor yada hangi üniversiteye inançlarının gereğini getirerek başörtüsü takan bacılarımız okula alınıyor sadece okullar değil devlet dairelerinin tamamı ve özel sektörün büyük kısmında başörtüsü kullanmak tamamen yasaktır sen buna din özgürlüğümü diyorsun. Daha geçenlerde bir okulun mescidi varmış öğrenciler namaz kılıyomuş diye haberler çıktı izin veren öğretmenler görevlerinden alındı haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

  Şimdi söleyin bana bumu sizin emokratik hayatınız bumu müslüman toplumun özgürlüğü, siz hiçbir müslümanı bir kadının başı açık diye rencide ettiğini gördünüzmü ama başı kapalı bayanların tamamı onlar için getirilen yasaklarla hergün rencide ediliyor.

  GELELİM TURGAY KARDEŞİMİZE CEVABA

  Diyorsun; ama hiçbir cevap verdiğin yok bol bol hakaret ediyorsun benim anlattığım hiçbir olaya mantıklı bir açılama yapamıyorsun sonrada kendini çok akıllı sanarak aklın sıra benmde dalga geçiyorsun işte hodri meyden ben yazdıklarının hepsine cevap veriyorum varsa cevabın buyur meydan senin.

 129. TuRGaY said

  Özür diliyerek yazılarımdan birinde yaptığım ir yanlışlığı düzeltmek istedim.

  OSMANLI DEVLETİNİN VAROLUŞU SÜRESİNCE İŞLENEN SUÇ ORANININ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDEKİNİN BİR YILINDAN BİLE FAZLA OLDUĞUNU SÖLEMEK İSTERİM.

  Üstteki yazıyı aslında alttaki gibi yazmak istemiştim bir anlam farklılığı oluşturuyor.

  OSMANLI DEVLETİNİN VAROLUŞU SÜRESİNCE İŞLENEN SUÇ ORANININ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNDEKİNİN BİR YILINDAN BİLE ( AZ ) OLDUĞUNU SÖLEMEK İSTERİM.

 130. ferkan said

  bu bizim ülkede bela arayan nekadar insan varmis be kardesim
  yani basi irak dan veya afganistan dan hic mi örenmiyoruz
  onu bunu tehtid etmek kolay vatan icin layiklik icin cumhuriyet icin kan dökmeye
  hazir olanlara be ahmaklar hayali tehtitler uyudurup kandökenin de kani dökülür sadece kendinin degil bütün sevdiglerinin de.
  Onun icin rahat duralim ne vatan ne cumhuriyet nede layiklik elden gidiyor.
  bütün ruhhastasi komploculara allahtan sihatlar.

 131. bayatkoyu said

  idiot VATANSEVER what the hell did you talk about the IMAM HATIP (religious highschool) how many times have you been in that highschool? you have not been anytime then you dont have any right to talk about it, i also graduated from that kind of highschool and i got the same courses whatever you took in addition i also got some more religious courses and the stupid thing eventhough i got a really good result from the fucking university examination i couldnt join any of the turkis university this is un fair because some of students who graduated from the regular high school eventhough they got less than my mark they join the university so you and some of the guys think as you you dont know even what is islam and you have not been even once in mosque however you r just talking and talking and talking that is more than enough right now shut up because WE R TALKING

 132. MUSTAFA KEMALLER said

  ÖNCELİKLE ŞUNU İFADE ETMELİYİM;YORUMLARDA GEÇEN DENYO, DANGALAK TARZI SÖYLEMLER BENİMDE TASVİP ETMEDİĞİM KELİMELERDİR.AMA BENİM FELSEFEM HİTAP EDENİN HİTAP ŞEKLİYLE CEVABINI ALMASIDIR.BUNUDA KISA BİR NOT OLARAK VERDİKTEN SONRA;

  GELELİM AVRUPALILARIN LİSTESİNDEKİ ATATÜRK KONUSUNA.

  BU TİP BİLGİLERE NEREDEN ULAŞIYORSUN BİLMİYORUM AMA BU SAVINI KABUL ETMEK DEMEK MİLLİ MÜCADELEYİ YOK SAYMAK, ECDADIMIZA BURADAN YAPILACAK EN BÜYÜK SAYGISIZLIK DEMEKTİR.

  NEDENMİ??

  AVRUPALI DEVLETLER BİR LİSTE YAPIP İÇİNE;

  TRABLUSGARP SAVAŞI

  BALKAN SAVAŞLARI

  ÇANAKKALE SAVAŞI
  I. Çanakkale
  II. Arıburnu
  III. Anafartalar

  DOĞU CEPHESİ

  SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ

  KURTULUŞ SAVAŞI
  I. İNÖNÜ
  II. SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
  III. BÜYÜT TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİNDE

  SAVAŞMIŞ, ŞEREFLE KOMUTANLIK YAPMIŞ BİR ŞAHSİYETİMİ YOKSA KASIMPAŞALI KARİZMASINI SATACAK TİPTEN BİRİNİMİ KOYARLARDI???
  MAAALESEF ONLARIN ELİNDE O DÖNEM BU TARZDA BİRÇOK EFENDİ MEVCUTTU.

  BUNU İDRAK EDEBİLMEN İÇİN ÖNCELİKLE https://vatanhainleri.wordpress.com/tag/aldatma-ve-karalama-partisi/kemal-unakitan/ LİNKİNDEKİ BAHSİ GEÇEN ATATÜRK’ÜN İCRAATLARINA GÖZ GEZDİRMEN
  İKİNCİ OLARAKTA
  HULKİ CEVİZOĞLU’NUN SON KİTABINDA BELGELERİYLE ORTAYA KOYMUŞ OLDUĞU TÜRKİYEYİ İŞGAL KUVVETLERİNİN ARKASINDA ABD DENEN SÖMÜRGECİ DEVLETİN VARLIĞI HUSUSUNU ARAŞTIRMAN GEREKİR.(İŞGAL PLANLARINDAN ORGANİZEYE, SİLAH VE MUHİMMAT DESTEĞİNE KADAR YAPILAN YARDIMLAR).

  ŞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM.BU SÖMÜRGECİ ZİHNİYETLİ DEVLETLER O ZAMANLARDA DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ ÇALIŞMIYORDU. ELE GEÇİRMEK, PARÇALAMAK VE TÜM FAYDANILACAK KAYNAKLARDAN OLABİLDİĞİNCE UZUN SÜRELİ MENFAAT ELDE ETME PRENSİBİ İLE HAREKET EDİYORLARDI.SENİN ORTAYA KOYDUĞUN SAV 1950 LERDEN SONRA SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN POLİTİKASI HALİNE GELMİŞTİR.(BAŞA KENDİ ADAMINI KOY YÖNETSİN DÜŞÜNCESİ)

  ABD NİN PERDE ARKASINDAN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI BU HAİN TOPLULUĞUNUN HELE DİN KONUSUNUNDA BİR TAKIM EMELLERİ İÇİN HAREKET ETTİĞİ TEZİN BANA GÖRE İMKANSIZ VE İHTİMAL DIŞIDIR.

  O DÖNEM ZATEN HASTA ADAM OLARAK TABİR EDİLEN BİR İMPARATORLUĞUN MEVCUT OLDUĞU VE HER İSTENİLENİN KAYITSIZ KABUL EDİLDİĞİ BİR DÖNEMDİR.O ZAMAN BU KADAR SÖMÜRGECİ KANININ DÖKÜLMESİNE NE GEREK VARDI? EMİR VERİRLER LİSTEYEDE GEREK KALMADAN İCRAATİ YAPACAK BİR ZEVAT BULURLARDI.

  ŞİMDİ DE KENDİMİZCE DİĞER SORUNA, İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UYGULANMA KISMINA GELELİM.

  BANA ŞAHSİ FİKRİMİ SORARSAN HER İNSAN İBADETİNİ ÖZGÜRCE YAPABİLMELİ.
  BU KONUDA SANA HAK VERİYORUM.
  AMA SENİNDE BANA HAK VERMENİ İSTEDİĞİM BİR OLGU VAR.
  YILLARDIR GEREK EMPERYALİST GÜÇLERİN DEVŞİRMELERİYLE GEREKSE ATATÜRK DÜŞMANLARININ KİŞİSEL HAREKETLERİYLE DİN VE İBADET OLGUSU BİR SİLAH OLARAK KULLANILMIŞ ve BU BAĞLAMDA CUMHURİYET BİLİNCİNİ YOK EDİP(Kİ BU HER VATANDAŞIN
  KİŞİSEL ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEK DEMEK)YERİNE ŞERİAT DENEN OLGUNUN NÜFUSU PLANLANMIŞTIR.BURADADA AMAÇ ŞERİAT DEĞİL PARÇALANACAK BİR ULUSUN TEMELLERİ ARZU EDİLMİŞTİR.ŞİMDİ DİYECEKSİNKİ ŞERİAT ALLAH’IN EMRİ İLE HÜKÜM DEMEKTİR.İNSAN, DEVLETİ YÖNETMEDENDE BU HÜKÜMLERİ YERİNE GETİREBİLİR.
  İNSAN OĞLUNUN MANEVİ AMACI NEDİR? ALLAH’IN RIZASI DEĞİLMİ?
  O ZAMAN HİÇ KİMSE KENDİSİNE BAHANE ARAMADAN ŞUNU BİLECEK KEMALİYET DEVLETİN KOLTUKLARINDAN GEÇMEDENDE KAZANILIR.

  SAYGILARIMLA…

 133. TuRGaY said

  Hazır vaktim varken bu arkadaşın birkaç sözünü daha yanıtlamak istedim.

  SEN KENDİNE İNCE AYAR YAPIP ATATÜRK’ÜDE Bİ BOŞLUĞUNDA ARAŞTIRMA ZAHMETİNDE BULUNSAYDIN BÖYLE GEVEZELİKTE, GERZEKLİKTE YAPMAZDIN.Kİ ŞUNUDA SÖYLEYEYİM SENİN GİBİ AKILLI GENÇLERİMİZİN

  Demiş muhterem arkadaşımız. Eğer ben araştırmadan ölesine konuşuyor olsaydım sizin gibi hiçbir açıklama yapmaz sadece ona buna hakaret edip herkezin saçmaladığını iddaa ederdim çünkü siz böle yapıyorsunuz burda senden daha çok konu araştırdığım açık ve edindiğim bilgileride tamamen sizinle paylaşıyorum yorumlar yapıyorum bana araştır diyosunda sen buraya ne araştırıpta yazıyosun insanları aşağılamaktan başka ne yapıyorsun.

  Kİ ŞUNUDA SÖYLEYEYİM SENİN GİBİ AKILLI GENÇLERİMİZİN KÖRÜ KÖRÜNE ÖĞRETİLENLERE BAĞLI KALMAKTANSA ARAŞTIRIP DEĞERLERİNİ TANIMASI GEREKTİRDİĞİNE İNANANLARDANIM.

  Diyorsunuz ama hala kitabi bilgilerle konuşuyorsunuz. Biri der Atatürk şemsi efendide okudu biri der Atatürk ülkeyi kurtardı kardeşim Atatürk general bile değildi onun Osmanlı ordusunda olduğu dönemde onun üzerinde yüzlerce paşa vardı önünde binlerce Osmanlı askeri vardı Atatürk tek başınamı düşmana kurşun sıktı. Tekrar bastırarak sölüyorum Atatürk te dahil bizi düşmanlardan kurtaran en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün askerler bütün insanlar Osmanlı kültürü ile vatanseverliği ile dini bilgisi ile yetişti. Bana araştır diyen arkadaşta kendi araştırmalarını ortaöğretim tarih kitaplarından yapmasın.

  AKŞAM İNTERNETCAFECİYİ ESİR ALMAYI DÜŞÜNDÜM Bİ ARA.AMA PİRE İÇİN YORGAN YAKILMAZMIŞ.

  Bide aklı sıra tehdit ediyor siz sıkıya gelince hep böle oluyosunuz zaten şurda erkek gibi düşüncelerinizi paylaşmazsınızda gider bilgisayar korsanlığı yaparsınız. sağcısıydı solcusuydu sasyalistiydi komünistiydi ateistiydi dincisindi insanları ayırır sonrada işinize gelmeyenleri düşman bellersiniz. Bu zihniyette olanları futbol maçlarındada görürsünüz kendi tuttuğu takım için yine Türk takımı olan rakip takıma ve taraftarına etmedik küfür bırakmazlar o zamanda ne Türk lükleri gelir akıllarına nede Atatürk.

 134. MUSTAFA KEMALLER said

  TURGAY KARDEŞE DİYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK.O ANALİZİNİ YAPMIŞ KENDİSİNE GÖRE. AMA MAALESEF OKUMADAN YAPMIŞ.NE DİYELİM

 135. MUSTAFA KEMALLER said

  KARDEEEEEŞ CEVAP İSTEDİN AKLINA UYACAK CEVAPLAR VERDİK.AMA AKLIN ALMIYORSA CEVABI KENDİMİZE GÖRE VERİRİZ.YETER BE AYIP. ATATÜRK BENİM ATAM BABAM ECDADIMDIR ONA KİMSEYE LAF ETTİRMEM. LAF EDECEK SEN DAHİ OLSAN CEVABINI LAYIKI İLE ALIRSIN TAMAMMI….
  SİZ BİZİ ÖKSÜZMÜ SANDINIZ?? ALLAHA ÇOK ŞÜKÜR BİZDE YÜREK VAR BİZ ONUN TORUNLARIYIZ SENİN KİMİN TORUNUN OLDUĞUN BENİ İLGİLENDİRMEZ
  VEEEE SANA BURADAN AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM SALTANATLAR YIKILIR AMA ATAMIN Kİ DEĞİL VE SİZİN SALTANATINIZDA YAKINDA YIKILACAK. ANLAYABİLDİNMİ BENİ?? WATT???

 136. MUSTAFA KEMALLER said

  HEE ŞUNUDA SÖYLEYEYİM SEN BENİM HİÇ BİR ŞEYİMİ YANITLAYAMAZSIN KENDİ HAVUZUNDA YÜZERSİN.AKILLI OL AKILLI. KARŞINDAKİ İNSANA KİN DUYACAĞINA GİT KARŞINDAKİ İNSANIN SANA VERDİĞİ VERİLERİ DOSYALARI ARAŞTIR.İŞİNE GELMİYORSA BÖYLE BİR SİTEYE GİRİP AHKAM KESME. TAMAMMI KARDEŞİM.
  YARINKİ SÖYLEMLERİNİDE BURAYA YAZMA BIRAK KAFANIN İÇİNDE KALSIN
  KAPİŞ….(İTALYANCA TAMAMMI DEMEK TÜRKÇE ANLAYAMIYORSUN NE DİİM)

 137. TuRGaY said

  Senin bu yazına yarın cevap vericem son yazdıklarımı, senin son yazıklarını görmeden yazmıştım o yüzden konularımızın uyuşmaması normal. Şunu söliyim en azından bu defa anlamlı birşey yaptın ve fikirlerini gerçek anlamda savundun ama hepsininde birer mantıklı cevabı var konu konuyu açar kabilinden bu defa yahudiler masonlar ve hıristiyanlardan bahsedicez. Yarın görüşmek üzere.

 138. theochem said

  Ağzına sağlık
  Altına imzamı atıyorum
  Helal olsun

 139. MUSTAFA KEMALLER said

  İNŞALLAH TURGAY KARDEŞİM NE DİYEYİM EN NİHAYETİNDE ORTAK BİR DEĞERDE BULUŞACAĞIZ. DEDİĞİN GİBİ YAHUDİLER MASONLAR VE HIRİSTİYANLAR….

 140. TuRGaY said

  S.a daha öncede sölediğim gibi bu günkü yazım masonluk yahudilik ve hıristiyanlıkla ilgili olacak ama bu konular okadar teferruatlıdırki biraz uzun süreceğini düşünüyorum ve hepsini okumanızı rica ediyorum elimden geldiğince kısaltmaya çalışıcam.

  Günümüz yahudiliğinin ve masonluğun temel taşlarını oluşturan asıl din kabala adı verilen bir dindir ve kendi içinde aslında bir şeytana tapma yada putpereslik dinidir.

  Kudüse yapılan 1099 yılındaki ilk haçlı seferiyle kudüsteki bütün müslümanlar ve yahudiler öldürülmüş ve kudüs tamamen hıristiyanların eline geçmiştir. O dönemde yeni ele geçirilen ve zengin bir ülke olan kudüs yağmalanmak için hergün yüzlerce hıristiyanada ev sahipliği yapmaktaydı ve bildiğiniz üzere mescidi aksa hıristiyanlar içinde kutsal bir mabed olarak kabul ediliyordu. Sözde gelen hıristiyan hacıları korumak için gönüllü 9 kişilik bir şövalye grubu (tapınak şövalyeleri) gerçekte belirttikleri maksadın dışında kudüste bir araştırma içindeydi ve bu araştırmalarından çok önemli belgeler elde ettiler. Bu belgelerden kabala dinine ait (kabala 5000 yıllık bir mısır dinidir temeli karabüyü ve şeytana tapmaya dayanır)olan bütün bilgilere sahip oldular. Kabala dininin aslında bir mısır inancı olduğu gerçektir kudüse gelmeden önce mısırda yaşayan israil kavmiyle beraber bu dinde kudüse girmiştir.

  Tapınak şövalyeleri buarada kendilerini yoksul şövalye diye adlandırarak gelen hacıları korudukları gerekçesiyle halktan yardımlar aldılar. Çok geçmeden sayılarını artıran ve kabala dini üzerine çokdaha geniş çalışmalar yapan tapınakçılar halk tarafındanda sevilmeye ve saygı duyulmaya başlanmıştı ve gelen yardımlarda hergeçen gün artıyordu.

  O dönemde Kudüs’te Tapınakçılar’dan başka askeri tarikatlar da vardı. Ancak onlar kuruluş amaçlarına uygun işlerle iştigal ediyorlardı. Örneğin Tapınakçılar’la aynı dönemde kurulan ve büyük bir teşkilat olan St. John Şövalyeleri ya da diğer adlarıyla Hospitaler Şövalyeleri örgütü hayır işleri yapıyor, kutsal topraklardaki hastaların ve fakirlerin yardımına koşuyordu. Diğer taraftan, 9 Tapınak şövalyesinin, ilan ettikleri gibi, Hayfa’dan Kudüs’e kadar olan bir bölgeyi kendi başlarına korumaları fiziksel olarak imkansızdı. Tapınakçılar’ın yardımseverlik değil, aksine ekonomik ve siyasi çıkarlar peşinde oldukları açıktı.

  Masonluğun en tanınmış isimlerinden biri olan 33. dereceden büyük üstad Albert Pike (1809-1891), masonluğun temel eserlerinden biri kabul edilen Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adlı kitabında, Tapınakçılar’ın gerçek amacını şöyle açıklamıştır:

  “1118’de, aralarında Geoffroi de Saint-Omar ve Hugues de Payens’in bulunduğu, Doğu’daki dokuz haçlı şövalyesi kendilerini dine adadılar ve Photius zamanından beri Roma’nın dinsel otoritesine gizli ya da açık daima düşmanlık gösteren bir Piskoposluk olan Constantinople’nin Patriğinin önünde ant içtiler. Tampliyelerin ilan edilen görevi, kutsal yerleri ziyarete gelen Hıristiyanları korumaktı. Gizli amaçları ise, Ezekiel’in haber verdiği modele uygun olarak Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa etmekti… Tapınakçılar, en baştan beri Roma’nın (Papalık) ve onun krallarının egemenliğine karşıydı. Amaçları, zenginlik ve güç elde etmek ve gerekirse savaşarak Kabalistik dogmayı yerleştirmekti.”

  Tapınakçılar örgütü kısa bir süre sonra yeni katılımlarla hızla büyümeye başladı. 1120’de Foulgues d’Angers, 1125 yılında Champagne Kontu Hugo Tarikat Şövalyesi oldular. Tarikatın gizemli havası ve mistik öğretisi pek çok Avrupalı “asil”in ilgisini çekmişti. Bu gelişim, tarikatın 1128 yılındaki Troyes Konseyi’nde Papalık tarafından resmen tanınmasıyla daha da hız kazandı.13. yüzyılda 20 bini şövalye olmak üzere toplam 160 bin Tapınakçı olduğu tahmin edilmektedir. Elbette o günün şartlarında bu büyük bir rakamdır.

  4 Temmuz 1187 tarihinde haçlıların yaptığı en kanlı savaş olan Hıttin Savaşı gerçekleşti. Haçlı donanması 20.000 piyade ve yalnızca 1000 şövalyeden oluşuyordu. Karşılarındaki kişi ise büyük islam kumandanı Selehaddin Eyyübi’ydi. Savaşın sonu haçlı ordusu için tam bir hezimet olmuştu. Savaşta binlerce kişi ölmüş birçoğu tutsak edilmiş kurtulanlar ise avrupaya geri dönmüşlerdi.

  Tapınakçılar o dönemde çok gelişmiş zenginleşmiş ve hıristiyan aleminin tamamı tarafından tanınır saygı duyulur olmuştu, zaten kudüstede işleri bitmişti bu onların dahada gelişmesi için avrupaya dönmelerine sebep olacak bir bahane olmuştu.
  Kudüsten dönen tapınakçılar kedilerine geçici bir üs bulmuşlardı ve 100,000 altına satın aldıkları Kıbrıs adasında büyük üstadları ve biraderleri avrupadaki işleri ilerletinceye kadar beklemede kalmışlardı.

  Tapınakçıların geri kalan bölümü Fransa’daki Üstadları’nın başkanlığında Avrupa’da faaliyet göstermeye devam ettiler. Sınırsız bir serbestliğe sahiptiler. Büyük Üstadları krala yakın haklara sahipti. Sınırlarının en geniş döneminde kuzeyde Danimarka’dan güneyde İtalya’ya kadar her bölgede toprakları vardı. Çok büyük ve savaşçı bir orduları vardı. Bu büyük askeri ve siyasi güç, kuşkusuz Avrupa’daki kralları rahatsız ediyor ve gelecekleri açısından bir tehlike olarak görülüyordu. Dahası ekonomik olarak o kadar güçlüydüler ki; Avrupa’daki hanedanlıklar arasında Tapınakçılara borçlu olmayan yoktu.

  Hızla artan, yalnızca Tapınakçılar’ın maddi imkanları ve sayıları değildi. Bunlara parelel olarak ihtirasları, açgözlülükleri, kibirleri ve zalimlikleri de arttı. Tapınak Şövalyeleri, Katolik Kilisesi’nin inanç esasları, uygulamaları ve öğretilerinden tamamen uzaklaşmışlardı. Öyle ki haklarında tek bir iyi şey dahi söylenmez oldu. Avrupalılar’ın genel düşüncesi bu doğrultudaydı. Örneğin, halk arasında “Tapınakçı gibi içmek” yaygın olarak kullanılan bir deyimdi. Almanya’da “Tempelhaus” kelimesi, genelev ile eş anlamlı olarak söyleniyordu. Büyüklenen bir kişi için “bir Tapınakçı kadar kibirli” deniyordu.

  Ancak bu tarihten itibaren, olaylar Tapınakçıların aleyhine dönmeye başladı; giriştikleri politik oyunlar ve karanlık amaçlar, başta Fransa olmak üzere ilgili krallıkların öfkesine sebep oldu. Halk ise, bu garip tarikatı yakından tanıma fırsatı bulmuş ve Tapınakçıların hiç de zannettikleri gibi samimi dindar şövalyelerden kurulmadığını anlamaya başlamıştı.

  Sonunda 1307 yılında, Fransa Kralı Philip ya da diğer ünlü adıyla “Adaletli Philip” Tapınakçılar’ın Hıristiyan Avrupa’nın siyasi ve dini yapısını kökünden değiştirmeye çalıştığını fark etti. Ve Papa V. Clement ile birlikte, 1307 yılının Ekim ayında bu sapkın ve kokuşmuş teşkilatı tamamıyla ortadan kaldırmak için harekete geçti.
  Tapınakçıların, gizli törenler için kapandıkları özel şatolarda yaşananlar, hem yerel halkın hem üst düzey Kilise yöneticilerinin hem de krallığın merakına sebep olmuştur. Papalık, özel izniyle hareket eden, ancak üzerinde hiçbir kontrol kuramadığı bu grubun, din dışı bir hayat yaşadığından neredeyse emindir.
  Tapınakçılar hakkında çok sayıda şikayet ve söylenti yayılmaya başlamıştır. Dindar bir tarikatın büyük bir gizlilik içinde hareket etmesi, yanlış ve yasak bir şey yaptıkları iddiasını güçlendirmiştir. Şövalyelerin açgözlülüğü, vicdansızlığı, servet tutkuları ve hırsları yaygın olarak bilinmektedir. Ayrıca şatolarda düzenlenen gizli törenler, şeytana tapma ayinleri, ahlak dışı ilişkiler halkın diline düşmüştür.

  Tarikata kabul töreni sırasında yeni adayların kurallara göre Allah’ı, Hz. İsa’yı ve azizleri reddetmeleri, Hz. İsa ve kutsal değerler üzerine birçok saygısızlık yapmaları, haça tükürmeleri ve idrarlarını yapmaları, daha eski olan Tapınak şövalyeleri tarafından ağızlarından, göbeklerinden ve kalçalarından, “Oscolum Infame” ya da “Utanç öpücüğü” adı verilen yöntemle öpülmeleri, homoseksüelliğin ve cinsel sapıklıkların serbest bırakılması, büyük üstadın her türlü yetkiye sahip olması, Kabala sembolizmine ve büyü törenlerine baş vurmaları tarikatın, Hıristiyanlıktan çıkarak, bütünüyle sapkın bir tarikata dönüşmüş olduğunun açık delilleriydi. Cinsel sapkınlıklarının yanı sıra tapınakçıların diğer gizli bir yönü daha ortaya çıkmıştır. Sorgudan geçirilen bazı tapınakçılar kendi aralarında yaptıkları törenler sırasında bir tür idole tapındıklarını itiraf etmişler, bunun ne olduğu ilk başta anlaşılmamış olsa da, sorgulamalar devam ettikçe tapınak şövalyelerinin açık açık şeytana taptıkları ortaya çıkmıştır.

  Kaçak Tapınakçıların önemli bir bölümü de, 14. yüzyıl Avrupası’nda Katolik Kilisesi’nin otoritesini tanımayan yegane Krallığa, yani İskoçya’ya sığındılar. İskoç KralI Robert Bruce’un himayesi altında yeniden örgütlendiler. Bir süre sonra da, varlıklarını sürdürmek için iyi bir kamuflaj yöntemi buldular: Ortaçağ’da Britanya Adası’ndaki en önemli “sivil toplum örgütü” olan duvarcı loncalarına sızdılar ve bir süre sonra da bu loncaları tamamen ele geçirdiler. Birer mesleki örgüt olan loncalar böylece felsefi ve siyasi bir amaç kazandı ve mason localarına dönüştü. (Masonların “operatif masonluktan spekülatif masonluğa geçiş” dedikleri süreç de budur.)

  Sonrasındaki yapılanmayla günümüz masonik düzeni kurulur ve şuan bütün ülkelerin en önemli noktalarında masonlar yer almaktadır Türkiye de dahil olmak üzere birçok devletin başkanlarının mason oldukları anlaşılmıştır ve Atatürk iktidarlığı döneminde bütün mason localarını kapattırarak mallarına el koyar ama vefatından sonra başa geçen İnönü locaları tekrar açtırarak el koyulan mallarını son kuruşuna kadar iade eder.

  Bunları anlatmamın sebebi mason kuruluşlarının aslında gizlice çalıştığı ve devletleri yönettiğini anlatmak ve bunların aslının nerden geldiği konusundaki bilgileri sizlerle paylaşmaktı.Diğer bir taraftan bunların gizli çalışmalarını göstererek arkadaşımızın şu açıklamasına bir cevap getirmekti.

  ŞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM.BU SÖMÜRGECİ ZİHNİYETLİ DEVLETLER O ZAMANLARDA DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ ÇALIŞMIYORDU. ELE GEÇİRMEK, PARÇALAMAK VE TÜM FAYDANILACAK KAYNAKLARDAN OLABİLDİĞİNCE UZUN SÜRELİ MENFAAT ELDE ETME PRENSİBİ İLE HAREKET EDİYORLARDI.SENİN ORTAYA KOYDUĞUN SAV 1950 LERDEN SONRA SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN POLİTİKASI HALİNE GELMİŞTİR.(BAŞA KENDİ ADAMINI KOY YÖNETSİN DÜŞÜNCESİ)

  Aslında seninde farkettiğin gibi 1950 lerden sonra değilde 1300 lü yıllardan sonra masonların çalışma taktikleri bu olmuştur.

  Masonluğu basit bir kulüp diye düşünmeyin arkadaşlar şuanki İsviçre devletinin kuruluş yılı bile tapınakçıların fıransadan kovulduğu tarihe denk gelmektedir.İlk İsviçre kantonları tarihinde bazı dedikodular vardı bunlar da beyaz giysili şövalyelerin gizlice ortaya çıktıkları ve yerli halkın yabancıların egemenliğine karşı özgürlüklerini kazanmalarına yardım ettikleri idi.

  Şuanki İsrailin kurucusu Teodor Hellz de tahmin ettiğiniz gibi masondu.Bununla beraber gerçek yahudiliğin bile kabul etmediği lanetlediği siyonizm ideolojiside bunlardan gelir.Siyonizmin amacı büyük İsrail devletini kurmaktır ve bu devletin sözde haritasında fırat kıyılarına kadar olan bütün topraklar vardır.Bu adamlar Lübnana boşuna savaş açmadı Filistini almışlardı sıra onlardaydı ama başedemediler bizden yardım istediler bizimlede başedemiyeceklerini bildikleri için Türkiyeden çok fazla toprak satın almaya başladılar ve bu arada Gap projesine en çok ekonomik desteği veren ülkeninde İsrail olduğunu hatırlatırım. Şimdi dersinizki Amerikanın bunlarla alakası ne ama bu yazıı çok uzun oldu onuda daha sonra yazarız inşallah.
  Okumak zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. SAYGILAR

 141. MUSTAFA KEMALLER said

  ÖNCELİKLE SENİNDE İFADE ETTİĞİN GİBİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM 1935 YILINDA (7 MERKEZLİ) TÜM MASON LOCALARINI,BİR DAHA AÇILMAYACAK KARARI İLE KAPATMIŞTIR.BUNLARI KAPATIRKEN DE UCU DIŞARIDA OLAN TÜM ÖRGÜTLENMELER ÜLKENİN MİLLİ ÇIKARLARINA ZARAR VERİR ANLAYIŞI İLE HAREKET ETMİŞTİR.KÖŞKE KARARINI GERİ ALDIRMAK İÇİN GELEN ÜSTADI AZAMLARIDA KABUL ETMEDEN KÖŞKTEN KOVMUŞTUR.YİNE YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM 1948 E KADAR TÜRKİYEDEKİ MASONLAR 13 YILLIK BİR UYKU DÖNEMİ GEÇİRMİŞLERDİ.

  ŞİMDİ GELELİM YAZINA….
  YAZIN UZUN OLMUŞ AMA GÜZEL OLMUŞ.SEN TEMELİNİ ANLATMIŞSIN BEN GELİNEN EN SON NOKTAYI PAYLAŞAYIM.
  MAALESEF ŞU ANDA BİR İKİ ÜLKENİN YÖNETİMİNİ DEĞİL DÜNYANIN YÖNETİMİNE SOYUNMUŞ GİZLİ DÜNYA DEVLETİ AKTİF HALDEDİR.KAOSTAN NEMALANAN BU ÖRGÜT DÜNYAYI ATEŞE ATMAKTAN ÇEKİNMEMİŞ ve ŞU ANDA BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ADI ALTINDA OYUNLARINI KÜRESEL OLARAK SAHNEYE SÜRMÜŞLERDİR.BİR ÇOK ARKADAŞIMIZIN BU ÖRGÜTLER
  HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM AMA YİNEDE PAYLAŞMAKTA FAYDA VAR.
  AKTARIMLAR BİRAZ UZUN OLACAKTIR.ŞİMDİDEN ÖZÜR DİLERİM.

  Illuminati kadrosu, 11-12-2006

  Örgütün Dış Çember olarak adlandırılan “Bölüm 321”in sahip olduğu kuruluşlar arasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren;

  CFR, Council on Foreign Relations – Yabancı İlişkileri Konseyi
  TLC, Trilateral Commission- Üç Yönlü Komisyon
  WTO, World Trade Organisation – Dünya Ticaret Örgütü
  IMF, International Money Fund- Uluslar arası Para Fonu
  JINSA, Jewish Institute of National Security – Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü
  CF/ICDF, Christian Friends of The Israel Community Development Foundation – İsrail Toplumunu Geliştirme Kurumunun Hıristiyan Dostları
  ICEJ, International Christian Embassy Jerusalem – Kudüs Uluslar arası Hıristiyan Büyükelçiliği
  ADL, Anti-Defamation League-Yahudi Aklama Cemiyeti
  JTF, Jerusalem Temple Foundation- Kudüs Kutsal Tapınak Kurumu
  JDL, Jewish Defense League-Yahudi Savunma Birliği
  AIPAC, American-Israel Public Affairs Committe –Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi

  B’nai B’rith, Kafatası ve Kemikler Tarikatı, Malta Şövalyeleri, Sion Tarikatı, Altın Şafak, Gül ve Haç Kardeşliği, Bilderberg, P2 Mason Locası, Dünya Bankası, Bohemian Grove, Dünya Kiliseler Konseyi, Opus Dei, Pilgrim Topluluğu, Roteryanlar ve Lions Kulüpleri bunlardan sadece bazılarıydı. Hıristiyan ve Yahudi kuruluşları aynı hedef doğrultusunda beraber çalışıyorlardı.

  Hükümet ve uluslar arası şirketlerde en üst düzeylerde yöneticilik yapan ve dünya medyasını yönlendiren kişiler “Bölüm 322”, diğer adıyla İç Çember üyeleri arasında;

  Bill Clinton (CFR, TLC, Bilderberg üyesi, Mason),
  George W. Bush (CFR üyesi)
  Jacques Chirac (Mason),
  Helmut Kohl (Bilderberg üyesi),
  Paul Wolfowitz (CFR üyesi),
  Newth Gingrich (CFR, Mason),
  Zbigniew Brzezinski (CFR, TLC üyesi),
  Alan Greenspan (CFR, TLC üyesi),
  Dick Cheney (CFR üyesi),
  Prens Bernard (Bilderberg üyesi),
  Al Gore (Mason),
  Michael Gorbachev (Mason),
  Akio Morita (TLC üyesi),
  Francois Mitterand (Mason),
  Ted Turner (Mason) ve Bizans İmparatorları Julius Sezar ve Neron adıyla tanınan Domitius Claudius’un soyundan geldiğini iddia eden Üstad Mason Prens Henri Paleolog vardı. Bu üyeler bütün gayretleriyle Bölüm 323’e yani Çekirdek’in seçkin yönetici kadrosuna hizmet ederlerdi.

  DOLAR ÜZERİNDEKİ PRAMİTİN HER BİR BASAMAĞI NE İFADE EDİYOR?

  Bu pramitin en altındaki birinci basamağı “HUMANÎSMUS” yani bütün insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu pramit Siyonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. Bu pramitte de görüldüğü gibi dünya hakimiyetini tesis, bir diğer ifadeyle 6 milyar insanı yani bütün insanlığı kontrol için kurulan sistem gizlilik ve itaat esasına dayanmakta en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi plân ve programlarının uygulanabilmesi için bütün dünyaya yayılmış böyle bir pramit sistemi esas alınmıştır. Bu pramitte en alttaki insanlığın üstündeki kademeleri 3 grupta toplamak mümkündür:

  1. Halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar: Bunlar 3 kademe halindedir.

  a.ROTARY, LİON, DINER, PROPELLER, YMCA
  b.MAVİ LOCALAR
  c.ÖNLÜKSÜZ MASONLAR (İYİ İNSANLAR)
  2. Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler: Bunlar 5 kademe:

  a.B’NAİ B’RITH, BILDERBERG
  TEŞKİLATLARI : Bu kademe Ara Koordinasyon
  kademesi olup görünen en yüksek yönetim kademesidir.
  b.BÜYÜK ŞARK LOCASI : (Fransız mason locası teşkilatları)
  c. KOMÜNİZM: (Rusya mason locası)
  d. İSKOÇ LOCASI TEŞKİLATI : l – 33° (İngiliz mason locası)
  e. YORK LOCASI TEŞKİLATI : (Alman mason locası)

  3. Hiç görünmeyen gizli kademeler. Bunlar da 4 kademedir:
  a. RT : (En üst gizli kademe: 3 Kabbalistten müteşekkil en üst komuta kademesi.)
  b. 13’LER MECLİSİ
  C. 33’LER MECLİSİ
  d. 300’LER KULÜBÜ SANHEDRİN: (En üst yönetim meclisi).

  En alttaki insanlık ile beraber bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır. 13 rakamı Siyonizm’de, Hıristiyanlann aksine, uğurlu sayılan bir rakamdır.
  Bu dünya teşkilatı inanç itibariyle Siyonizme dayanmaktadır. Siyonizmin temel esasları ise yukarıda da belirtildiği gibi; KABBALA, MUHARREF TEVRAT ve TALMUD’a dayanmaktadır. Bu sistemin en büyük özelliği; bir kere daha belirtirsek GİZLİLİK ve İTAAT’tir. Bundan dolayı her biri yalnızca kendisine verilen emirleri yerine getirir (hatta kendi yaşadığı ülkenin aleyhine olsa dahi: Kurulan “hücre sistemi” sayesinde her birinin yalnızca en üst derecesindekiler bir üst örgütle bağlantı içine girebilirler. Sistemin tümünü bütün sırlarıyla bilenler ise yalnızca en üstteki KABBALİST hahamlardır.

  ÜÇGEN İÇİNDEKİ GÖZ

  En üstteki üçgen içindeki göz : Bu sembol nihai gayeyi temsil etmektedir. Nedir bu nihai gaye? LÜZİFER : Mason ilahının gözü! Bu göz “Cenab-ı Hak herşeyi görür” gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta herşeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Bu göz LÜZÎFER yani ŞEYTAN’ın gözüdür. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar birbirleriyle tanışmak için bu parolayı kullanmaktadırlar. Karşılaştıklarında toka yaparken bir yandan sağ ellerinin baş parmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakta ve gözlerini de bu resimde olduğu gibi eğik olarak tutarak aşağıya doğru bakmaktadırlar. Siyonizm’in inancına göre Şeytan Cennet’ten kovulduktan sonra şimdi yeryüzünde “Ben-î İsrail”e (İsrailoğullarına) mensup insanlar vasıtasıyla haşa Cenab-ı Hak’tan intikam alacakmış. Siyonizm’in temelinde işte böylece “Şeytana kulluk yapmak” yatmaktadır.
  RT

  En üst kademe : RT : En yüksek, Kabbalist sırlarının tamamını bilen bir Baş Hahamın, diğer kademelerde temayüz ederek en üst makama ulaşmış iki yardımcı Kabbalist, yani KABBALA’yı tam olarak bilen hahamlardan teşekkül etmektedir. Bu en üst RT kademesinin altında bir görünmeyen en üst yönetim meclisi SANHEDRİN kademeleri bulunmaktadır.
  Üç Kabbalist: RT ve SANHEDRİN bütün Siyonist organizasyonların, İsrail devleti dahil bağlı oldukları haham topluluğudur.

  SANHEDRİN

  SANHEDRÎN üyeleri, KABBALA Eğitimi almış olan hahamların arasından seçilirler. Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten “70 KABBALİST HAHAM” “Genel Gözetim Meclisi” olarak İsrail’de toplanırlar. Bu ruhani mecliste, şayet herhangi bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 Haham bulunmaktadır
  SANHEDRİN’deki Kabbalist Hahamlara bağlı olarak çalışan ayrıca bir (YEMİNLİ 70’LER GRUBU) vardır ki bunlar Siyonizm adına bütün dünyanın yönetimini yapmaktadırlar. Ve GDD’yi yönetmektedirler. Siyonizm ve GDD’nin bütün kademeleri bunlara itaat etmeye mecburdurlar. ABD’de ROCKFELLER, İngilterede ROTHSHİLD’ler bu (Yeminli 70’ler Grubu)’na dahildirler. Ve grubun ayrıca Avrupa’da ve Japonya’da ayakları vardır. Ve bu yeminliler gurubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmışlardır. Böylece SANHEDRİN’e mensup 70 KABBALİST HAHAM)1 a bağlı olarak bu (70 Yeminliler Grubu) bütün dünyayı bir GDD: Gizli Dünya Devleti olarak yönetmektedirler.
  Pramit’in SANHEDRİN’in üst kademesinin altındaki bütün kademelerin hepsi bunlara bağlıdır. Bu (Gizli Dünya Devleti)ni teşkil etmek üzere yukarıdaki (Yeminli 70’ler Grubu)na bağlı olarak dünyayı yöneten kuruluşlar içerisinde aşağıdaki kuruluşlar yer almaktadır:

  B’NAİ B’RİTH

  Amacı: Siyonizm’in dünya çapındaki menfaatlerini gözetmek ve Siyonizmin hedefi olan “Dünya Hakimiyeti”ni sağlamak. Onun için bu teşkilat bugünkü Birleşmiş Milletler’in beynini teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bütün kilit noktalarındaki üyeleri vasıtasıyla uluslararası kararları istediği şekilde yönlendirmektedirler. Esasen Birleşmiş Milletler Teşkilatı GDD tarafından bunun için kurulmuştur. B’NAÎ B’RÎTH, Masonluk ve Bilderberg gibi geniş Siyonist teşkilatlardan birisidir.
  B’NAİ B’RİTH, 1938’de 4 önemli Siyonist organizasyonunun taktiklerini ve planlarını hazırlayan “GENEL YAHUDİ KURULTAYI” nı oluşturmuştur. B’NAÎ B’RlTH kendisine bağlı “ALEPH ZADİK ALEPH” adlı teşkilat vasıtasıyla bütün dünyadaki 13-21 yaş gruplarına mensup gençlere SİYONİZM DÜŞÜNCESİ’ni aşılamak üzere geniş faaliyette bulunmaktadır.
  Türkiye’de B’NAİ B’RİTH’ in ayağı : “FAKİRLERİ KORUMA DERNEĞİ” dir.

  BİLDERBERG GRUP

  Bilderberg Grup, 1954 Mayıs’ında Hollanda’nın Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli’nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Franmasonluğu’nda üstad-ı azam Yahudi din adamı Joseph Retinger (1887-1960)’dır. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmını Amerika’daki Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır. Diğer finansör ünlü Yahudi banker Roths-child ailesidir. Bilderberg çok uluslu hükümet gibidir.
  Gizli yönetim merkezi, diğer Yahudi örgütlerinde olduğu gibi İsrail’dedir. İsrail’de toplanan ve 70 baş hahamdan oluşan Sanhedrin, örgüt hiyerarşisinin en yukarı noktasında bulunur. Merkezden Bilderbergi yönlendirenler, hahamlar ve 33. dereceden masonlar arasından seçilir.Grubun Yahudilerden oluşan 25 yönetici kadrosu, Yahudi dünya hakimiyetini gerçekleştirmeye yönelik emirleri hahamlardan alır. Bu emirler, dünyanın pek çok yerinde önemli kariyerlere sahip üyeler sayesinde kolaylıkla uygulamaya geçirilir. Bilderberg toplantılarına kadınlar giremez. Göstermelik olarak yalnız Margeret Thatcher toplantılara çağrılmıştır.
  Bilderberg birçok kaynakta “Dünya’nın Efendileri” şeklinde tanımlanır. Bilderberg Grubun geçmişine ilişkin tek bir kaynak bulma imkanı yoktur. Başvuru kaynaklarında kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu yana Bilderberg toplantılarının tamamı basına ve kamuoyuna gizli yapılmış, burada konuşulanlar hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu toplantılara katılanlar burada konuşulanları ne pahasına olursa olsun bildirmeyeceklerine yemin ederler. Ünlü bir Türk siyaset adamının dediği “görevimden istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye söylemem” sözü bu gizliliği ortaya koymaktadır.
  Örgüt, kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini biraraya getirir. Her yıl üç gün toplanır. Toplantılar sırasında konuların gizli kalacağına söz verilir. Görüşmelerden sonra yalnızca katılanlara özel bir rapor dağıtılır. Bu örgütle ilgili en detaylı bilgi İspanyol İstihbarat Örgütü’nün üst düzey yöneticisi Luis Gonzales Mata’nın kitabıdır. “Dünyanın Gerçek Efendileri” isimli kitap 1975 yılında Paris’te Bernard Grassed Yayınevi tarafından yayınlanmış fakat piyasadan toptan satın alınmış ve okuyucuya ulaşması engellenmiştir.
  Gizli bir masonik teşkilat olan Bilderberg’in en belirgin özelliği, devletlerin kilit noktalarında görev yapan üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır. Bilderberg, Gizli Dünya Devleti’ni kurabilmek amacıyla ihtilaller düzenlemek, devletler kurmak veya yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir, İrlanda’nın Dublin şehrinde çıkan “Newa Nation” isimli dergi, Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg Grup hakkında şu bilgileri vermektedir:
  “Bir Dünya Devlet’i kurmak için Bilderberg teşkilatı, B’nai B’rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır.”
  Toplantıya katılan üst düzey devlet adamları, alınan kararları kendi ülkeleri aleyhine olsa da uygularlar. Amerikan eski Başkanlarından Yahudi Eissenhovver’da başkanlığı döneminde, Bilderberg toplantılarında alınan kararları ülkesinin çıkarlarına ters düşse de, bütünüyle uygulamıştır.
  Eisenhower, Bilderberg’in üzerindeki etkisini şu şekilde açıklamaktadır:
  “Bilderberg toplantıları beni oldukça aydınlattı, resmi kanalların dışında da bakış açıları edindim.” (Peeople’s almanac, sf.81)
  Bilderberg’in dünya çapında her büyük olayda etkisi vardır. Amacı dünya ekonomisini ve siyasetini Siyonizm’in çıkarları doğrultusunda planlamaktır.-
  Pek çok zengin ülke, Mason liderler önderliğinde başlatılan sözde bağımsızlık hareketleri ile sömürgelikten kurtarılmış gibi gösterilmiştir. Daha sonra başa geçirilen Mason devlet başkanları aracılığıyla, bu ülkelerin servetlerinin sömürülmesi daha da artmıştır.
  “Siyonizmin en büyük amacı olan Yahudi egemenliğinde birleşmiş bir dünyanın ilk basamağı Ortak Pazarı ortaya çıkaran Roma Antlaşması da Bilderberg toplantılarında kararlaştırıldı.” (A.g.e, sf. 81)
  Bilderberg’in en önemli faaliyeti “Trilateral Komisyon”u kurmasıdır. Hatta bu “Bilderberg’in Çocuğu” olarak da bilinir. Amerikan finansör ünlü Yahudi Rockefeller, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’yı kapsayan özel kişilerden oluşan etkili bir ekonomik grubun kurulması konusunu ilk olarak Bilderberg toplantısında ortaya attı.
  Grup, en ünlü ve güçlü isimleri üye olarak seçmektedir. Fransa eski Başkanı Mason Valery Giscard d’Estaing, Amerikan’nın eski başkanı Yahudi Gerald Ford toplantıların daimi üyesiydi. Yahudi çıkarlarına ters düştüğü için bir suikastla öldürülen Başkan Kennedy’nin yönetim kadrosu da Bilderberglilerle doluydu: Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Devlet Bakanı George Ball ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc George Bundy Bilderberg üyesi idi.
  “Yahudi David Rockefeller her sene Amerikan Yahudi Finansman kuruluşlarından First National Bank ve Morgan Guaranty Trust Co. ve Ford Motor Co., Du pont ve sahibi bulunduğu Standart Oil gibi şirketlerin endüstriyel liderlerini, Fransız finansör Yahudi Baron Edmond de Rothschild ve Fiat Başkanı Giovanni Ağnelli’yi davet etmeyi garanti etmişti. Dünya Bankası genel direktörü Robert Mc Namara toplantılara düzenli olarak katılmıştır.” (26 Nisan 1975, Hürriyet.)
  Bilderberg’in her seneki düzenli toplantılarında burada alınan kararlan iletmek ve uygulamak amacıyla mutlaka üst düzeyde bir NATO yetkilisi bulunur.

  ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR

  Roosevelt tarafından Dolar üzerine yerleştirilen ve GDD (Gizli Dünya Devleti)’nin genel şemasını gösteren 13 kademeli piramidin en üstünde gizli RT, SANHEDRÎN kademelerini, bu kademeler içindeki “70 yeminli Haham Meclisi” ile ” 70 yeminli Yönetim Grubu”nun bulunduğunu yukarıda açıklamıştık. Bu kademelerin altında ise, “ucu dışarıdan gözüken büyük kısmı gizli olan” kademelerin yer aldığını ve bu kademelerin en üstünde ise B’NAİ B’RİTH Ahdin Çocukları ve Bilderberg Dünyanın efendileri “ARA KOORDİNASYON VE YÖNETİM KADEMESİ” nin bulunduğunu belirtmiştik. Bu kademenin altında bir yandan yukarıya bağlı ve onların emirlerini yerine getirmeye memur Mason Locaları Teşkilatları ve bunlara adam hazırlayan ROTARY, LİONŞ, DÎNER, PROPELLER, YMCA Teşkilatları Siyonizmin dünya hakimiyeti için çalışmakta, diğer yandan ise bu ara yönetim kademesine bağlı bir çok “ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR” faaliyet göstermektedirler. GDD, bu “ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR” vasıtasıyla dünyayı kontrol etmekte, dünya olaylarına yön vermekte ve GDD’nin emir ve arzularını bütün dünya yüzünde yerine getirmektedirler. Bu önemli alt kuruluşlardan BM = BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, DÜNYA BANKASI ve IMF (International Monatary Found)’un B’NAİ B’RİTH emrinde çalıştıkları yukarıda belirtilmiştir.

  Şimdi kısaca RT ve SANHEDRİN kademelerinin ve bunlara mensup “70 YEMİNLİLER GRUBU”nun ve BİLDERBERG’in Yönetim Kadrosu’nun emir ve kontrolündeki önemli alt kuruluşlara da kısaca bakış yapmakta yarar olacaktır. Bu önemli alt kuruluşlar şunlardır:
  NATO, CFR, CIA, BUSINESS ROUND TABLE, AIPAC, AB=AVRUPA BİRLİĞİ, TRİLATERAL (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ORGANİZASYONU)

  AB: AVRUPA BİRLİĞİ

  Bunun BİLDERBERG Toplantılarında kararlaştırılan “ROMA ANLAŞMASI” ile kurulduğunu yukarıda “BİLDERBERG” bölümünde açıklamıştık.
  AB: AVRUPA BİRLİĞİ’ nin GDD (Gizli Dünya Devleti) vasıtasıyla Siyonizmin kontrolü altında tutabilmek için AB Temel Organizasyonu GDD tarafından 2 kademe olarak değil, 3 kademe olarak tanzim olunmuştur.

  ŞEKİL 2 :

  AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL ŞEMASI

  İCRA BAKANLAR
  KOMİTESİ KURULU

  KOMİSYONLAR

  AVRUPA PARLAMENTOSU

  Normal olarak bir yönetimde PARLAMENTO ve İCRA KOMİTESİ yani BAKANLAR KURULU’ nun kafi olması icap ederken, araya GDD’nin her şeyi kontrol ve yönetebilmesi için KOMİSYONLAR KADEMESİ konmuştur.

  Öyle ki, AVRUPA PARLAMENTOSU, Komisyonlar tarafından tanzim edilen gündemle çalışır ve yalnız komisyonlardan gelen raporları müzâkere edebilir.
  Parlamento Kurulu (Avrupa Parlamentosu), İcra Komitesi yani Bakanlar Kuruluna direk olarak gidemez. Önce Parlamentonun kararları komisyona gelir, komisyon konuyu istediği gibi İcra Komitesine götürür. İcra Komitesi ancak, komisyonun raporlarını müzâkere edebilir. Ve yine İcra Komitesinin aldığı kararlar da Parlamentoya doğrudan doğruya gidemez ve tatbikata doğrudan doğruya konulamaz. Komisyonun bu kararlara vereceği şekiller ile tatbik edilebilir.

  NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)

  “NATO’nUn kurulmasına Amerika’da en güçlü Yahudi lobilerinden CFR toplantılarında karar verilmiştir.”( Memories, Jean Monnet, S.419)
  “Kurucuları arasında Bilderberg üyesi Joseph Luns, Yahudi ve Bilderberg üyesi George Marshall, hem CFR hem de Bilderberg’e üye Dean Acheson bulunur.” (Jean Monnet, Memoires, sf.49)
  NATO’nun ilk başkomutanlığını da Amerika’nın Yahudi devlet başkanlarından Dwight Eisenhovver yapmıştır. NATO Genel Sekreterlerinden Spaak, Lord Carrington, Joseph Luns, General Lemnitzer, şu anki NATO müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin ve Genel Sekreteri Manfred Wörner Bilderberg üyesi NATO yetkililerinden sadece birkaçıdır.
  “1991 yılında New York’ta yapılan Bilderberg toplantısına NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, NATO Müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin, Belçika Başbakanı Mason Wilfred Martens, Fransa Savunma Bakanı Jean Pierre Chevement, Portekiz Dışişleri Bakanı Joa de Deus Pinherio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Antonis Salaras, A.B.D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lawrance Eagleburger katılan ünlü yetkililerdendir.” (2000’e Doğru Dergisi)

  CFR
  COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS
  (DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ)

  “COUNCİL OF FOREİGN RELATIONS” (CFR) dünya politikasını kendi kontrolleri altında tutmak amacıyla “Walter Lippmann önderliğinde kurulmuştur” (Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34). Şu anki başkanlığını David Rockefeller yapmaktadır. Konsey birçok ünlü politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi bir araya getirmektedir.
  “Gurup düzenli seminerlerden ve haftalık toplantılardan ayrı, yemekler verip Yahudi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirir. Bu gizli yemeklere konuk olarak katılanların başında, Küba’dan Fidel Castro, İngiltere’den Edward Heath, İsrail’den eski Savunma Bakanı Moshe Dayan ve Almanya’dan Sosyal Demokrat Lider Yahudi Willy Brandt gelir.” (Lectures Françaises, sf.86)
  Bu kuruluşun bütün maddi giderleri J.P.Morgan & Co, Carnegie Vakfı, Rockefeller ailesi ve öteki Wall Street bankerleri tarafından karşılanır. Bu çevrelerin yoğun destekleriyle kuruluşundan çok kısa bir süre sonra dış politikada etkin rol oynamaya başlamıştır.
  “37 daimi üyesinin 10 tanesi Yahudi, diğerleri ise yüksek dereceli Mason’dur. İlk başkanlığını Amerikalı senatör
  Yahudi Rudy BoSCllWİtZ yapmıştır.” (They Dare to Speak Out, sf.180).
  Washington’daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika’nın gerçek “Dışişleri Bakanlığı” CFR’dir.
  ABD’nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir :
  “Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York’u aramamız yeterliydi.” (People’s almanac, sf.87)
  CFR son 50 yılın Dışişleri Bakanlığı için eğitim ve çıkış yeri olmuştur. John Foster Dulles’le başlayan tüm Dışişleri Bakanları sadece biri hariç CFR üyesiydi. Bu bakanlar, Dean Rusk, Cyrus Vance, Edmund Muskie, Henry Kissenger, George Schultz ve Alexander Haig’tir.

  CFR II. DÜNYA SAVAŞI’NIN DA PERDE ARKASINDAYDI

  İkinci Dünya Savaşı’nda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan atom bombası da Amerikan Siyonist Lobisi tarafından planlanmıştı.
  “Konsey II. Dünya Savaşı sırasında 118.000 kişinin ölümüne neden olan Atom Bombası’nın kullanımı konusunda kilit rolü oynadı. 1945 yılında bomba hakkında kararları alan komite CFR üyelerinden oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı sonrası da yönetici bir güce sahipti.” (People’s Almanac, Sf.86)
  “II. Dünya Savaşı döneminde, Manhattan Projesi kod adıyla Siyonist bilim adamları tarafından yapılan Atom Bombası, ABD Başkanı Yahudi Harry Solomon Truman’ın emriyle Japonya’ya atılmıştır.” (Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 – 496)
  Richard Nixon, Yahudi Dwight Eisenhower, Adlai Stevenson, Yahudi Hubert Humphry, George Mc Govern ve Yahudi John Anderson dahil olmak üzere birçok başkan ve başkan adayı gibi başkan yardımcıları Yahudi Walter Mondale ve Yahudi Nelson Rockefeller de bu konseye üyedir. Ronald Reagan hükümetindeki Mason Casey ve Alexander Haig, Donald Regan, Ticaret Bakanı Malcolm Boldrige ve Özel Ticaret Temsilcisi William Brock CFR üyesiydi.
  Görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri, başkanından hükümet üyelerine, Senatosundan haber alma örgütlerine kadar, Siyonist kontrolü altındadır.
  Siyasi alandaki bu egemenlik, ülke ekonomisinde de kendini hissettirmektedir. ITT, IBM ve Standard Oil gibi Siyonist firmaların üst düzey avukatları, şirket liderleri ve bankerlerde üye listesindedir. Ayrıca ülkedeki büyük basın kuruluşları da konseyle bağlantılıdır. Ünlü Siyonist basın yayın organlarından New York Times’ın yayıncısı Arthur Heiys Shulzberger, Time’dan James Reston ve Bili Moyers, Time Dergisi’nin eski editörü Hadley Donovan, Washington Post yayıncısı Katherine Graham, CBS Başkanı William S.Paley ve NBV haber yapımcsı John Chancellar da CFR’lidir. (People’s Almanac, sf.87)
  Siyonistlerin en etkili propaganda aracı olan basın ve medyadan James Restin ve Thomas Wicker’de Bilderberglidirler. Herald Tribüne Gazetesi sahibi Yahudi Arthur Shulzberger, Time ve Life dergilerinin sahibi Henry Luge toplantılara katılmıştır.

  SİYONİZMİN KONTROLÜNDEKİ GİZLİ SERVİS : CIA

  “CIA’yı kuran ve kırk yıl süreyle CFR direktörü olan Ailen Dulles, Richard Helms, William Colb, George Bush ve Masan VVilliam Casey de dahil olmak üzere bütün CIA başkanları CFR Üyesidir.” (People’s almanac, sf 87)
  Siyonistler tarafından kurulan ve dünyanın siyasi ve ekonomik politikalarını yönlendiren CIA’nın kilit noktalarında Siyonistler veya Masonlar bulunmaktadır, İsrail ve MOSSAD ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunan CIA, dünyada kargaşa, kaos ve ihtilaller çıkararak, Siyonist çıkarlara hizmet vermektedir.
  CIA’nın hemen hemen bütün başkanları da CFR teşkilatına üyedirler.
  “CIA başkanlarından John Coleman ve W. Donovan CFR teşkilatının üyesi olup, kurulmasında oldukça etkin bir rol almışlardır.” (People’s Almanac, sh.87)

  BUSINESS ROUND TABLE

  Birbirinden bağımsız görünen dünyanın en büyük şirket ve kuruluşları bu organizasyona bağımlı olarak faaliyet gösterir. Bilderberg’in emirleri doğrultusunda hareket eden bu komisyon dünya ekonomisini az bir sayıda uluslararası şirketle kontrol eder. 1970’lerde Siyonist ve Mason sermayeli şirketlerin işadamları Amerika’nın dünya ekonomisindeki egemenliğini sağlamak için bir araya getiren bu kuruluş hemen Amerika’nın en önde gelen, politik güce sahip şirketler topluluğu halini almıştır. Kısa süre içinde ülkenin 200 kadar en büyük şirketini bünyesinde toplamıştır. Amerika’nın tüm iş sahasının sesini oluşturan bu Masonik kuruluş, ülkenin ekonomik ve siyasi politikalarında önemli bir yere sahiptir.
  Politika Komitesi hükümetin kanun çıkarmasında aktif bir rol alarak kendi istedikleri kararlan aldırtırlar. Dünyanın en güçlü ekonomisi olan Amerikan ekonomisini vergi, enflasyon, enerji kullanımı ve işsizlik gibi kilit noktalarda kontrolü altında tutan Business Round Table, dolayısıyla diğer bütün ülkelerin ekonomisini de kontrol altında tutmaktadır. Bir çok Siyonist şirketin desteklediği bu kuruluş, çok güçlü bir lobi konumundadır. Bu sayede Amerikan siyasi hayatı, özellikle de Kongre üzerinde çok etkilidir. Bu şekilde istedikleri kanunu onaylatır, istemediklerini reddettirirler. Özellikle İsrail’in ve Siyonizm’in çıkarlarını ilgilendiren konularda çok hassas davranan kurum, aleyhte hiçbir kararı Kongre’den çıkartmamıştır.
  “Bu etkinin en çarpıcı örneklerden birisi, sanayi ve ticari alanlarda tekelleşmeyi engelleyen Anti-trörst yasanın sustu-rulmasıdır. Üye şirketlerin çıkarlarını koruyup garanti altına almak için de, İşçi Kanunu Reform Kararnamesi’ni feshettirdiler. Böylece işçi haklarını ve ücretlerini kısıtlayıp, birliğin gücünü daha da arttırdılar. 1978 yılında ise, Tüketiciyi Koruma Kararnamesi’ne saldırıp, bu kanunu da kaldırdılar.” (People’s Almanac, sh.84)
  Özellikle Yahudi şirketlerini etkileyecek olan bu yasanın engellenmesi ile, bütün ekonomiyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmelerini, fiyat artışlarını ve enflasyonu kontrolleri altında tutmalarını engelleyecek hiçbir engel kalmamıştır.
  Lobinin etkileri sadece Amerikan ekonomik ve siyasi hayatıyla sınırlı değildir. Dünya siyasetinde de etkili olan bu kuruluşun lobi faaliyetleri sayesinde, israil’in lehine olmayan hiçbir kanun, askeri veya ekonomik yardım paketi yürürlülüğe giremez. Bu gerçek ABD Dışişleri Bakanlık İlişkileri’nden sorumlu John G.Rancy’nin 1983 yılında Liberya Devlet Başkanı Samuel Doe’ya yazdığı mektupta açıkça görülmektedir:
  “Bilindiği gibi, Siyonistler Amerikan ticaret yaşamında büyük bir rol oynarlar. Onların bu maddi gücü, Siyonist lobisinin siyasi açıdan güçlenmesine de neden olmuştur. Eğer İsrail ile yakın işbirliğine giderseniz, size plânlanan desteği sağlamak büyük ölçüde kolaylaşacaktır.”
  1970’lerden itibaren başkanlık seçimlerinde CFR ile birlikte istediği adayı seçtiren Business Round Table, siyasi alanda gövde gösterisi yapmaktadır. Amerikan seçimlerinde hiçbir aday Siyonist lobisinin oylarım kendi saflarına almadan seçimi kazanamaz. Bunun farkında olan adaylar, seçim kampanyaları boyunca israil’in çıkarları doğrultusunda vaadlerde bulunurlar. Beyaz Saray’a seçilen Başkan’a düşen ise, kendisini seçtiren bu topluluğa karşı verdiği sözleri yerine getirmektir.
  Böylece dünyanın en güçlü devletinin Başkam’nı etkileri altına alan Business Round Table, askeri, ekonomik ve politik alanlarda yaptığı lobi faaliyetleri sayesinde Siyonist hedefler doğrultusunda kanunlar çıkartır. Bu Masonik komisyon gücünü daha arttırıp, önünde hiçbir engel bırakmamak için, üzerinde büyük bir kısıtlama yapan vergi kanununu kaldırtmıştır.
  “Komisyon üyesi Başkan Carter’da bu kanunun kaldırılması için ağırlığını kullanmış ve kaldırtmıştır.” (People’s Almanac, sh.84)
  Birliğin kısa sürede zenginleşmesinin önemli sebeplerinden biri ülkenin en çok kazanan fakat en az vergi ödeyen şirketlerinden oluşmasıdır. Siyonistler tarafından kurulan ve Masonik hedeflere hizmet eden Federal Reserve’in (Amerikan Merkez Bankası) hesaplarının kontrol edilmesi de yine Business Roune Table tarafından engellenmiştir. Federal düzenlemelerin şirketlerde, her yıl ne kadar mal olduğunu inceleyip bunu kendi çıkarları için düzenlemişlerdir.
  Bu kuruluş tüm endüstri ve iş sahasındaki Masonları bir araya getirir.
  “Bendix Anonim’den William M.Agee, Bechel’den George P.Shultz, Bank Amerika’dan A.V.Clausen. Bu üyeler kuruluşun politika komitesinde yer alırlar. Ronald Reagan dönemi Hazine Bakanı Donald Regan’da bu kuruluşa üyedir. CFR ve Biİderberg’te aktif bir rol alan Walter Lipmann bu kuruluşta da önemli bir konuma sahiptir.” (Lectures Françaises, sayı 214, sh.31-34)
  Dünyadaki hemen hemen tüm Siyonist petrol şirketleri: Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantik Richfield Oil, Golf Oil, Shell’d e kuruluşun üyeleri arasında yer almıştır. Ağır endüstri alanında U.S.Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing Co. ve Caterpillar Co. da bu birliğe katılmıştır. Üretim şirketlerinden Johnson & Johnson, Procter & Gamble da kuruluşu üretim yönünden üyeliği ile desteklemiştir. Citicorp ve J.P.Morgon & Co finansman endüstrisi olarak bu birliğe katılmıştır. Ayrıca General Foods, General Mills, Coca-Cola, Pasific, Gas & Electric, AT & T, Campbell Soup Co, Kraft Inc, Nabisco Co. gibi şirketlerde üyedirler. En ünlü mağaza zincirlerinden Macy’s Penney and Sears Reobuck and Co.
  Sigorta şirketlerinin en güçlüsü olan Metropolitan Life & Prudental bu kuruluşun gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.
  “Dünyaca Ünlü Yahudi Şirketlerinden General Motors, Transworld Airlines, Dow Chemical, Allied Chemical Corp., Du pont ve Eli Lilly & Co. bu kuruluşun faaliyetlerinde büyük rol oynamıştır.” (People’s Almanac, Sh.84)

  AIPAC

  AMERICAN – ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMİTEE (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi)
  Amerikan Senatosu’ndaki en güçlü Siyonist lobisi AIPAC, dünyaca ünlü Siyonist organizasyonu B’nai B’rith ile sıkı bir ilişki içerisinde çalışır.
  İsrail ekonomisinin büyük bir kısmı Amerikan Kongresi’nden gönderilen yardımlara dayanır. AIPACın Kongre’deki görevi ise İsrail’e yapılan yardımı düzenlemek ve Kongre’den geçmesini sağlamaktır. Aynı zamanda AIPAC, Amerika’nın Ortadoğu politikalarını düzenleyen organizasyonudur.
  AIPAC başkanı Thomas Dine “Kongre’deki arkadaşlarımız, bizim destekçilerimizdir”demektedir. AIPAC, Beyaz Saray’da olup biten herşeyden haberdar olduğunu göstermek için önceden haber aldığı gelişmeleri Kongre’deki adamları aracılığıyla belirtir.
  Yahudi Lobisi AIPAC’ın Amerika içindeki faaliyet alanlarından biri de Amerikan kolej ve üniversite kampüsleridir. Kuruluş bu tür yerleri çok iyi bir bilgi edinme kaynağı olarak görür. Ayrıca AIPAC İsrail taraftan öğrenciler yetiştirmek için B’nai B’rith ile başlattığı bir programı halen devam ettirmektedir.

  TRILATERAL

  Amerika, Japonya ve Batı Avrupa’nın fikir adamları, politikacıları, 300 kadar önde gelen işadamı ile beraber Trilateral grubunu oluşturmuştur. Bu Masonik komisyon dünyadaki bu üç bölge arasında politik ve ekonomik tekeli geliştirmek için kurulmuş özel bir komitedir.
  “Bu komisyon Siyonist banka fînansörü olan David Rockefeller’in fikridir. 1972 yılındaki bir Bilderberg toplantısından sonra Rockefeller, komisyona üye olarak uluslararası Mason finansörleri, üst düzey politikacıları ve ünlü Siyonistler! Bir araya getirmeye başladı. Komisyonun kurulmasında kendisine en büyük desteği yine bir Siyonist olan Zbigniew Brezinski vermiştir.” (L’ONU et le Gouvemement Mondial, Lectures Françaises, sayı 235, sh.7)
  Trilateral ilk olarak Kasım 1973’te Tokya’da toplandı ve bu toplantıyı Brezinski yönetti. Rcckefeller ve Brezinski liderliğinde Trilateral, ülkeler arasında aktif ortaklık için çalışmaları son hızıyla devam ettirdi.
  Bilderberg’in yan kolu olan Trilateral’in en büyük amacı kontrolündeki Siyonist tröstler yoluyla ekonomik ve siyasi güç elde ederek dünya ekonomik ve siyasi politikalarına hakim olmaktır. Komisyon üyesi Fred Bergsten dünya hakimiyetinin hangi yolla elde edileceğini şu sözleri ile belirtmiştir:
  “Liberal enternasyonalizm bizim inancımızdır.”
  Komisyonun üç merkezi New York, Paris ve Tokyo’da bulunur. Her bölge, bu komitenin Masonik amaçlan doğrultusunda kendi aktivitelerini hazırlama sorumluluğunu almıştır. Rockefeller’in ismi en başta olmak üzere Exxon, General Motors, Bechtel ve Time Inc. gibi Siyonist şirketlerin desteğiyle kurulan Kuzey Amerika Bölümü’nün başına David Rockefeller geçti (1977). Masonik olan tüm kuruluşlar gibi bu komisyonda gizli olarak, halka kapalı toplanmaktadır.
  Bu toplantılar senede bir kere sırayla üç bölgede yapılır. 30 üyeden oluşan bir yönetim kadrosu her ülkenin ekonomik işlerini yönetir. Komisyonun aktivitelerini anlatan “Trialogue” adı altında bir dergi ve “Üçgen Kağıtlar” adında kendi kontrollerini sağlamlaştıracak politik tavsiye raporları yayınlarlar.

  TRİLATERAL AMERİKAN BAŞKANLARINI MASONİK İDEALLER DOĞRULTUSUNDA SEÇMİŞTİR

  1980 başkanlık seçimlerinde Trilateral Komisyonu olay yarattı. Bağımsız aday John Anderson ve Cumhuriyetçi aday George Bush Trilateral’in üyeleri oldukları için eleştirildiler. Aynı süre içinde Carter da Trilateral’deki üç yıllık üyeliğinin onu kukla haline getirdiği iddiasının çıkması, Carter’ın bu komisyonun çıkarlarını ne derece gözettiğini gösterir.
  Bu komisyon ilk bakışta ekonomik olarak faaliyette bulunuyor gibi görünmesine rağmen tüm ekonomik gücünü Siyonistlerin dünya hakimiyetini en kısa zamanda gerçekleştirmek için kullanır. Komisyonun etkisinin en açık olduğu dönem Carter dönemidir. Çünkü Başkan Carter 1973’te grubun asli üyesi olmuştur. Georgia Eyalet Başkanı, Rockefeller’in dikkatini çekmiş ve Carter bu sayede seçileceğini anlamıştır. Carter’ın Beyaz Saray’a girişi Komisyon’da edindiği güçlü Siyonist ve Mason finansman liderlerinin desteği ile mümkün oldu. Siyonist liderlerin dünyayı istedikleri gibi yönelebilmeleri için Carter gibi sadık bir Mason, başkanlık için oldukça ideal biri idi. Carter’ın kendi kampanya şefi şöyle demiştir:
  “Siyonist David Rockefeller ve Siyonist Zbigniew, Siyonist başkan adayı Carter’ın üzerinde çalışabilecekleri ideal politikacı olduğu konusunda anlaşmışlardı.” (Peopie’s Almanac, sh.90)

  AMERİKAN DIŞ POLİTİKASINI DA TRİLATERAL YÖNLENDİRİR

  Carter Amerika Birleşik Devletleri’nin politikalarının belirlenmesinde Trilateral’ı yol gösterici olarak kabul etmiştir. Birçok ifadesinde Trilateral düşüncesini yansıtmıştır. Özellikle şu ifadesi Carter’ın düşüncelerini açıkça yansıtmaktadır:
  “Bizim için Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya arasında bir ortaklık arama zamanı gelmiştir.” (People’s Almanac, sf. 93)
  Carter etrafındaki 25’ten fazla üst dereceli resmi makamlarını Trilateral’in Mason üyeleri ile doldurmuştur. Komisyon yine Siyonist ve Mason kontrolünde olan IMF ve Dünya Bankası’na kaynak oluşturup güçlendirmiştir. Petrol krizi taktiğini kullanarak borç almaya zorlanan az gelişmiş ülkelere geri alamayacağını bildiği halde borçlandırarak kendine bağımlı kılmıştır.
  “Özellikle Rockefeller’in bankası Chase Manhattan Bank toplam 52 milyar dolar borç verdi. Grubun en çok tartışmaya açık yayın organı, komisyonun dünyayı belli bir tabakanın yönetmesini amaçladığı iddialarını destekledi.” (A.g.e. sh.93)
  Bu komisyonun en büyük başarılarından biri, Carter dönemindeki Mason politikacılardan kilit noktada olanları bünyesinde barındırmasıdır. Bu şekilde Beyaz Sarayı ve yakın çevresini ve özellikle de Kongre üyelerini yakın takibe ve kıskaca almıştır. Yapılan bu lobi faaliyetlerinin sonucunda Masonik planların gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar kolaylıkla atılmış ve İsrail’in Ortadoğu’daki etkinliği ve dokunulmazlığı her geçen gün artmıştır.
  “Carter’ın yardımcısı Walter Mondale, Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Devlet Bakanı Yardımcısı Warren Christopher, Hazine Bakanı VV.Michael Blumenthal, Savunma Bakanı Harold Brown, B.M. temsilcisi Andrew Young, Carter’ın Güvenlik Danışmanı Siyonist Zbigniew Brezinski, ayrıca Ronald Reagan’ın Ekonomik Danışmanı ve Savunma Bakanı Caspar Weinberger Trilateral üyesidir.
  Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lane Kirkland her iki organizasyona (Trilateral ve CFR) üyedir. Bilderberg’ten Siyonist Giovanni Agnelli, Ünlü Siyonist ailesinden Fransız Baron Edmond de Rotschild, Trilateral’in listesinin başında yer alır. Dünyanın en büyük bankaları olan Bank of Tokyo, Fuji Bank, Bank of Madrid, Barclay’s Bank, Royal Dutch Petroleum ve Siyonist anonim şirketler, Exxon, Lehman Brothers, Sears, Boeing, Coca Cola ve Sony, Toyota ve Mitsubishi gibi şirketlerin temsilcileri ve
  yönetim kadrOSU komisyona Üyedir.” (Lectures Françaises, sayı 236, sh.10)
  Ayrıca basından da La Stampa, Die Zeit, Chicago Sun-Times, Minneapolis Star ve Tribüne de Trilateral’e üye olup kamuoyunu komisyonun istekleri çerçevesinde yönlendirmeyi sürdürmüştür.

  SONUÇ

  GDD ( GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ); yukarıda ana hatları ile belirtilen disiplinli, itaatli, gizli organizasyon ve “ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR”ı vasıtasıyla başta ABD olmak üzere bütün dünyayı kontrol etmektedir ve bu GDD vasıtasıyla Siyonizm ana amacı olan Dünya Hakimiyeti’ni bugün için fiilen gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
  ABD CUMHURBAŞKANLARINI GDD SEÇMEKTEDİR

  GDD Tarafından Seçilen ABD’nin Yahudi
  veya Mason Başkanlarından Bazıları

  George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, William McKmley, Theodore Roosevelt, James Monroe, Andrew Jackson, James K.Polk, Warron G.Harding, William Howard Taft, James Buchanan, Andrew Johnson, James A.Garfield, Franklin D.Roosevelt, Hanry Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton

 142. TuRGaY said

  Günümüz dünya siyonizmini ve masonluğu güzel bir biçimde anlatmışsın. Şimdi ise akla gelen soru aslında hıristiyan inançlarına hala bağlı kalan ama siyonist görünen insanların amacı ne olabilir neden yahudilere hizmet etmektedirler. Bunuda kısaca şöle açıklayalım. Hıristiyanlık dininin büyük kısmının inandığı bir kıyamet alemetide şudur. Yahudilik dünyaya hükmettiği zaman Hz. İsa yeryüzüne inecek ve savaşarak hıristiyan olmayan herkezi öldürecek yada hıristiyanlık dinine girmelerine sebep olacak. Yani bu adamların amacı kısaca kıyametin yaklaşmasını hızlandırarak bir an önce HZ. İsa nın yeryüzüne inmesini sağlamaktır.

  Peki benim sıkıntım ne onuda sölüyeyim. En başından beri Türkiye nin şuanki düzene gelmesiyle sağcılık solculuk komünizm faşizm kemalizm gibi kavramların insanların beynine yer etmesini sağlayarak müslümanlık inançlarından uzaklaştırılmış olmaları Avrupa nın Amerika nın medeniyet merkezi gibi gösterilip bizim atalarımıza dinimize gericilik gözüyle bakılmasını sağlamışlardır.
  Daha öncede sölediğim gibi osmanlını çöküş dünemindeki Avrupanın bir listeyle Osmanlıya bunlardan birini öne çıkarmasını sölemeside bunun temelleridir. Peki Osmanlı neden Atatürkü seçti. Sebebi çok basit,o dönemlerde Osmanlı Yönetiminde bir masonlaşma yoktu ve hernekadar Atatürk Avrupa hayranlığını içinde saklasada aslında sonderece milliyetçi biriydi Türk milletinin Avrupaya bağlı değil onlardan daha medeni daha güçlü olmasını isterdi. Bunuda laiklik kavramıyla hayata geçirdi ama ben inanıyorumki bu milletin bukadar zayıf düşeceğini bilseydi çok daha farklı bir strateji uygulardı.

  Şunu kabul edelim arkadaşlar laik düzen bize yaramadı biz Türk milleinin hiç olmadığı kadar zayıf bir duruma düştük. Atatürk ün ölmesiyle beraber meydanı boş bulan masonlar sözde Atatürk çülük laiklik gibi kavramlarla bu milleti ellerinden geldiğince dinden ve kurtuluş savaşı ruhundan uzaklaştırarak kardeşleri sağ sol diyerek birbirine düşman etti. Cumhuriyet dönemindeki iç savaşları anlatmama gerek yok diye düşünüyorum, bu tip savaşlar islam topluluklarında ender rastlanan şeylerdir çünkü mülümanlar kardeştir fikriyle hareket ederler.

  Şimdi gelelim masonluğun Türkiyedeki çalışmalarına.1989 yılında Avusturya’da toplanmış olan Dünya Büyük Mason Kurultayı’nda, Türkiye hakkında son derece önemli kararlar alınmıştır. Türkiye’de ilerideki on yıl boyunca uygulanacak politikaları belirleyen bu kararlar, ülkemiz üzerinde masonluğun planlarını, açık bir şekilde ortaya koyuyor.

  Kurultayda Alınan Kararların Türkçe Tercümesi

  31. ve 33. başlıklarda belirtildiği gibi, İtalya’daki P2 skandalından sonra, Yunanistan’da biraderlerin açıklamaları ciddi krizlere yol açtı. Benzer sonuçlar Türkiye için de geçerlidir. Biraderlere derhal gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz.

  Aşağıda 25 Nisan 1989’da Avusturya’da toplanan Kurultay’da, Grand Orient’e bağlı Türkiye hakkında alınan kararlar belirtilmiştir:

  KARAR 1:
  A) Anti-masonik ve antisemitik bütün gelişmelerin tespit edilerek önüne geçilmesi.
  B) Masonik ideallerin gerçekleşmesini engelleyebilecek hareketlerin yok edilmesi.
  C) Son 10 yıldaki anti-masonik güçlerle ilgili detaylı bir rapor hazırlanması.

  KARAR 2:
  A) Basındaki biraderlerimiz arasında dayanışmanın güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni bir rekabet havası oluşturulması.
  B) Önemli rollerdeki biraderlerin açıklanmasının engellenmesi için temel önlemlerin alınması.
  C) Basındaki biraderlerin, dindarları bildirmek konusunda, daha duyarlı ve daha dikkatli olmaları için uyarılması.

  KARAR 3:
  A) Kitle partilerindeki biraderlerin sayılarının arttırılması ve etkilerinin güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni bir rekabet havası oluşturulması.
  B) Parasal sorunlar için Avrupa localarının yardım ve iş birliğinin istenmesi

  KARAR 4:
  A) Medya topluluklarının yardımıyla, yavaş yavaş arttırarak, masonik ahlak ve düşünüş biçiminin benimsetilmesi
  B) Derhal masonlar hakkındaki şüphe ve ön yargı sorununun çözülmesi. Bu görev için birleşiğimiz olan klüplerimizin (Rotary-Lions vs.) görevlendirilmesi.

  KARAR 5:
  A) Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine sokulması.
  B) Güneydoğu’daki yatırım için faydalı koşulların hazırlanması.
  C) Bu bölgedeki yatırımlar için girişimci biraderlerin biraraya getirilmesi.

  KARAR 6:
  A) Halkın, dini inançların dışında kalması için, eğitiminin sağlanması.
  B) Akademik çevrelerde bulunan biraderlerimiz vasıtasıyla, üniversite çevresi içinde bu konunun güncelleştirilmesi.
  C) Diğer bir yandan, medya kitleleri yardımıyla bu dogmatik eğilimlerin yerilmesi.

  KARAR 7:
  A) Sovyetler Birliği’ndeki Türk Devletleri’nin muhtemel bir bağımsızlık hareketi, Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu’daki konumunu etkiliyebilir. Bölgedeki dengelerin korunması için etkili siyasi tedbirlerin alınması.
  B) Sovyetler Birliği’ndeki rejim değişikliğine müteakiben oluşabilecek muhtemel bir Türk Birliği’ne karşı halkta oluşacak ılımlı bakışın, kitle psikolojisi yöntemiyle, yok edilmesi. Kamuoyunun böyle bir birliğin zararları doğrultusunda yönlendirilmesi.

  KARAR 8:
  A) Premasonik kuruluşlarımız (Lions, Rotary, Diners vs.) vasıtasıyla, uygun gençlerin gözlem ve seçimlerine devam edilmesi. Seçilen gençlerin, masonik idealler doğrultusunda, Avrupa ve Amerika’daki merkezlerimizde eğitimlerine başlanması.
  B) Yeni seçilenlerin dışarıda eğitimi için, ödemelerin ve uygun şartların hazırlanması.

  KARAR 9:
  A) Her hafta tüm yeni gelişmelerin Paris Merkez Komitesi’ne ve Büyük Türk Konseyi yetkililerine aktarılması.
  B) Büyük Chicago Locası’na gönderilen bilgilerin, zenginleştirilip, daha iyi hale getirilmesi.

  KARAR 10:
  A) İslami hareketlerin, kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi.
  B) Dini gruplar arasındaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklenerek, masonluk aleyhindeki etkilerinin zayıflatılması.
  C) Dini akımların toplu gücünün değişik odaklara yönlendirilerek masonik ideallere zarar vermelerinin önlenmesi.

  KARAR 11:
  A) Basındaki bütün anti-masonik yayınların takip edilmesi.
  B) Tüm anti-masonik yayınların toplatılması ve satışının engellenmesi.
  C) Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-masonik yazarların ve yayın evlerinin tüm faaliyetlerinin durdurulması.

  KARAR 12:
  Halk arasında masonluk öncesi kurumların yayılması

  Özellikle 10. karardaki dine yapılan saldırılara dikkatinizi çekmek isterim.

  Yahudilerin şeriatı olarak kabul edilen Talmud’un en büyük yazarlarından biri olan Maimonides’in ırkçı fikirleri de oldukça ilginçtir. Bir yerde şöyle yazar:

  Türklerin bir kısmı ve kuzeydeki göçebeler ve zenciler ve güneydeki göçebeler ve bizim coğrafyamızda yaşayıp da onlara benzeyenler; bunların tabiatı daha çok düşük sesli bazı hayvanların tabiatına benzer. Benim düşünceme göre, bunlar insan seviyesinde değildirler. Seviyeleri bir insan ile bir maymunun seviyeleri arasında bir yerdedir. Çünkü görünüşleri maymundan daha çok insana benzemektedir.

  Yahudilerin dini kitabı tevrattan alınma bir ayette şöle der:
  “O gün Rab Abramla ahd edip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, FIRAT ırmağına kadar senin zürriyetine verdim.” (Tekvin Bölümü, 15/18, 21)
  İsrail’in Güneydoğu Anadolu’yu içine alan kutsal sınırları ve suya olan acil ihtiyacı, GAP ile yakından ilgilenmesine yol açmaktadır.
  Buda Türkiye’nin yahudiler ve masonlar için nekadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

  Daha detaylı anlatmak isterdim ama bu yazıda çok uzun oldu sıkılacaksınız 🙂

 143. TuRGaY said

  Arkadaşlar son birkaç yazıyı iki kişi yazıyor. Lütfen olaylara kayıtsız kalmayalım araştırın düşünün tartışın ve görüşlerinizi belirtin.Bu yaşananlar hepimizin hayatını etkiliyor en azından yazılanlara yorulmlar yapın bizde burdayız diyin kendi hal dilinizle.Yada yanlış yazdığımızı düşündüğünüz yerleri belirtin eğer gerçekten yanlışsa bizde kendimizi düzeltelim.
  SAYGILAR

 144. Lale said

  Degerli halk(Kemalist ya da degil),
  Oncellikle siteyi hazirlamis olan kisileri içtenlikle tebrik ediyorum!TAYYIP ERDOGAN’IN kirli çamasirlari çok açik ve net bir sekilde ortaya çikmis!Ben gercegi Tayyip denen sahisla ilgili coktan arastirmalar kendimce yapmistim ve yayinlarinizin hepsi dogrudur!Bunu da herkese rahatlikla soyleyebilirim! Bu site cok guzel ama malesef toplumun egitim duzeyi malesef cok dusukki ulke satiliyor denildiginde bile onun ne oldugunu anlayacak zekasi yok!Bosunuza siz bunlara birseyler anlatmak icin bu (yobaz kesime) ugrasiyorsunuz!! Ulu onder Mustafa Kemal Ataturk’u gordugum kadariyla bir de dinsiz gibi gostermeye kadar artik olay gitmis! Yobazlara sesleniyorum:Ulu onder Mustafa Kemal Ataturk’un siz ayaginin tozu bile olamazsiniz! Mustafa Kemal sizlerden çok daha dindardi tek farki sizlerden ,dinin bagnaz bir sekilde yasanmasina karsi olmasidir!!(Dindar ile yobaz olmak ayni anlam degildir soyleyeyim dedim belki kapasiteniz bunu da anlamaya yetmeyebiir)Bu tek fark iste buyuk bir farktir cunku hayatin seriat kurallariyla zorla kisilere ozellikle dine inanan yada inanmayanlara dikte ettirilmesinin onleyici olmasidir!!Bu da demokrasidir! Demokrasi;laiklik ancak olursa bir ulkede var olur!! Laiklik=din ile devlet islerinin birbirinden tamamen ayri olmasidir! Bu kelimenin anlami gayet aciktir! Siz kamu kurumlarina,meclise dini bir sembolu,bir dusunceyi,dini bir kurali sokamazsiniz! Bu bu kadar açiktir! Disardaki hayatiniza kimsenin karistigi yok! Isterseniz camide yatin bu ulkede kimsenin ibadet anlayisina sosyal hayatta karisan yoktur!!Din bir vicdan ozgurlugudur bu da her kisiye hastir!! Ancak din sahsi cikarlar ugruna kotuye istismar ediliyorsa buna laiklik uzerine kurulu bir ulke asla ne pahasina olursa olsun izin vermez ve verdirtmez!Neden bu kadar dinin baskiyla herkesin yasamasini istiyorsunuz? Bu baskicilik yobaz oldugunuzdan herkesin seriat sisteminde yasamasini zorlamaktir!
  Ve siz bagnazlar bir de Tayyip’in demokrasi anlayisi diyorsunuz Tayyip Bey kendi agziyla demokrasiye inanmadigini soylemistir bu cumhuriyet mitinglerinde de video goruntuleriylede ortaya ispatli konulmustur ve halen onu tutuyorsunuz ya o zaman siz gercekten tam vatan hayinisiniz BAKIN DINDAR DEGILSINIZ DINDAR OLAN BIR KISI ATATURK GIBIDIR KENDI SAHSI MENFAATLERINI GOZETMEZ,VATANI SATMAZ,ULKENIN TAM BIRLIK VE BUTUNLUGU ICIN CALISIR VE SAVASIR VE HERSEYDEN ONCE AYNI BAYRAK ALTINDA YASAYAN BU YUCE MILLETIN FERTLERINI ALT UST KIMLIK GIBI SACMALIKLARLA AYIRMAZ!SEHITLERIMIZE KELLE TERRORIST BASINA SAYIN APO DEMEZ! ha bir de ASKERLIK YAN GELIP YATMA YERIDIR DEMEZ!!Artik butun bu Tayyip Bey’in soylemis oldugu cumlelerden sonra halen onun partisine taraftarsaniz vay sizin halinize!Yaziklar olsun demekten baska birsey sizlere soylenemez!!! Bir de su Tayyip ve yandaslarinin demokrasi anlayisina tekrar gelince adamlar demokrasinin desine bile onem vermiyorlar bilakis karsilar onlar icin ulkenin seriat duzenine gecmesi icin bir aractir asla amac degildir!!Hatta ve hatta demokrasiyi bir tramvaya benzetmistir Tayyip’in kendisi istedigi yere ulastiginda inecektir.Burada anlatmak istedigi yer yani durak Cumhuriyeti ve devrimlerinin yikimina erisilmis olan kivamdan bahsetmektedir!! Bu insanin vatan hayinliklerini(Ataturk dusmanligini) anlatmaya satirlar yetmez!! Halen ve halen bu yazilanlardan AKP’ye oy veriyorsaniz bu ulkeyi derhal terkedip ABD’ye buyuk emperyalizim sevdaglilariin yaninda yasayin!Nasilsa fikir babanizda Fethullah Gulen! NE MUTLU TURKUM DIYENE CUMLESINI SOYLEMEYEN HICKIMSE BASBAKANDA DAHIL OLMAK UZERE BU ULKEDE YASAMASINLAR! BU ULKE TEK BIR HALK TEK BIR BAYRAKTIR!INSANLAR ISTEDIGI DINE,ETKIN KOKENE SAHIP OLABILIR AMA HEPIMIZ TURKUZ VE HEPIMIZ KEMALIZ! Saygilarimla!!!

 145. murat594 said

  yaw bu tayyip i ne kdr yükselltiniz adam satıyo babasının malı gibi az biraz düşünün akpye oy verenler daha ordamısınız yazık acıyorum sizlere

 146. tovbekar said

  tayyipin ne oldugunu biliyoruz artik

 147. KST said

  Kişisel bir web sayfasında yazılan yazıya inanıyorsanız vay sizin halinize.Her yazılana inanan insanlar koyundan farklı değildir.Adam açmış siteyi vay yahudilerle görüştü, vay memorandum.Kim tutar seni.Sen de istihbaratsın ya, bunlar senin haberin olmadan gerçekleşmez.Bunları okuyup da vakit harcamayın.Gözlerinizi boyuyorlar.Herkes olanların farkında.Netice cevaptır.

 148. emir said

  ozellestire ozellestire yakindir sirada camiiler kaldi herhalde onlarda ozzellesirse, tam super olacak her kapiya bir papaz.

  mulla ve yabozlar cogaliyor :))

 149. TuRGaY said

  Lale kardeşime din ile devlet işlerinin ayrılması konusunda ve şeriat konusunda üstte yapılmış açıklamaları okumasını rica edicem ben sıkıldım artık böle okumadan cevap vermeye kalkan insanlara laf anlatmaktan.

  Bana laiklik budur demokrasi şudur diye ahkam kesmeyin sorduklarıma cevap verebiliyosanız verin.
  Bu arada Atatürk çokta dindar değildi iyi öğren öle gel.

  Tekrar ve tekrar sölüyorum insanların uydurduğu bir yönetim sistemini Allah (c.c)ın gösterdiği yönetim sisteminden üstün görmeniz sadece sizin cahilliğinizi gösterir ve bu yönetim sistemine saygı duyanlara yaptığınız hakaretlerse Allah (c.c) ın kanunlarına yapılmıştır.

  Benim uyacağım kuralları belirleyecek olan varlık benden üstün olmalı varlıkların en üstünüde Allah(c.c) dan başkası değildir.
  siz Allah (c.c)a değilde başkasına uymak istiyorsanız o sizin inançlarınızla alakalı bişeydir müslümanlara laf sölemeyin.

 150. ali said

  siz tayyibi dinci mi sanıosunuz !!!
  okuyalım arkadaşlar bilinçlenelim. yahudi ayağı bunlar. ülkemiz gidio elden. boşuna mı o kadar şehit!!!!!

 151. Tuncay said

  Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar, güneş yanlızda olsa etrafa ışık saçar, sen aldırma yürü başbakanım, kargalar sürüyle, kartallar yanlız uçar.

  Sizin solculuğu savunan beyin yıkayıcı yorumlarınız bizlere hiç etki etmiyor. Hatta dinimize partimize daha çok bağlı olmamızı sağlıyor.

 152. Tuncay said

  Atatürkçülere soruyorum, Atatürkmü ? Hz. Muhammed mi ?

  Kusura bakmayın arkadadaşlar bazıları öylesine Atatürkçü ki, insanın kafasına bu tip sorular yankılanıyor, Yukarda kendini bilmez biri Atatürkün ilah olduğunu söyledi!, kendini bilmezin en önde gideni, hadi bakalım o ilahınızın nasıl kurtaracak sizi diğer tarafta.

 153. Tuncay said

  Mumlar sönmüştü, bir kısmı tersine dönmüştü, tersi dönmüştü, terslerin tersliği sertti.
  Zengin olan insanlık fakir yaşamaktaydı, hocanın dediği gibi, unda vardı şeker ve yağda ama helva yok tat ve tatlılıkta yoktu.
  Herşeyden önce tatlıların tadı kalmamıştı, belkide alınmıştı, yağı alınan süt özü ayran idi, ayranmı su idi, sumu ayran? hiçde belli değildi
  insanlık kibtirete sahipti mumada. Ama olmayan bişey vardı, daha doğrusu olması gereken bişey yoktu, ışıgı.
  Bir çokları gibi, Tayyib de bir ışık yaktı, ağzından çıkar şiir bakanlıkca onaylanan şiir idi. Ancak Tayyib bunu şuurundan damıtarak bir kibrit yaktığı için onaylanmamış, bununlada yetinmeyerek cezalandırılmıştı, Aslında insanlık cezalandırılmıştı.
  Yanmayan mumlar söndürülüyor, sönmeyenlerin hayatları söndürülmeye, sevgisi öldürülmeye ve sürgün veren filizler sürülüordu.
  Fabrikalar bir dönem kibrit ürettiğinden suçlanırken, şimdide üretilenlerin kullanılmasından sorgulanıyordı. Kibritler yakılmıyor, kibrit suları halinde toprağa dökülüyordu. Adeta milletin temeline kibrit suyu dökülüyordu. Gelişmesin die
  İnsanlar bulundukları hayat zındanlarından, umumi hapishanelerden özel hapishanelere naklediliyordu
  Düşünmenin suç olduğunu bilidiğim halde, yinede düşünmeden edemiyordum
  Kimdi zindanda olan, zındanı yaşayan kimdi, bunun ölçüsü ne idi, içeri ile dışarının farkı nereden idi, belkide üç beş adım fazla idi, benmiyim zındanda olan, yoksa zındanmı bende
  Zından bende idi, benimle idi, bir gölge gibi takip ediyordu beni
  Yusuf peygamber haksız olarak 12 yıl zındanda kalırken, onu oraya atanlar sarayda idi.
  Sayar adamı zındanda, zından ise saraydaydı.
  Birisi ve birincisi zındanı kendisine saray yaparken, medreseye çevirirken, bir öteki, zındanına saraylar aramakla meşguldu.
  Zındana girmek için suçlu olmak gerekmiyordu, ders almaya ders vermeye gitmek içinde gerekli idi
  Zındandan Mehmede mektup yazan n: fazılın dediği gibi, iki heceli bir yer, hayatmı, bir kaç heceli, heceleyemeyenlere tek heceli, hiç heceli.
  Işık yakmayanlar aydınlıktan dem vurmakta idiler, gerçekte ısık yakanlara vuruyorlardı.
  Işık şahsiyet olmadım ama, ışık yakan olmayı isterdim.
  Çünki ışıkları özledimn.
  Beste olmadım ama, besteleri destelemeyi hep istedim.
  bİR kibrit, bir mum olmayı çok isterdim ama, olamadıysam da bunu içime çok besledim.
  Hep besledim büyür die
  Ümidsimi kesmedim sesimi kessemde
  Sesimi kesmedim biraz kızsamda.
  Bir gemiye bindirilmiştim, meçhule kalkan hedefsiz bir gemiye, gemsizdi gemi, belkide gemsizlerindi gemi, kaptanı çoktan emekliye sefkedilmişti, emekliyenlerce.
  Kaptanlık inadamı binmişti, yoksa sırayamı, sıradan bir işti, bellide değil ya, gidiyordu işte…
  Sırada bende varmışım, öyle söyleniyormuş, ancak ben sıradan çıkarılmıştım çünkü sıradandım, sırayı belirleyenlerce, belirleyenlerin içinde değil, belirlenenlerin içinde idim, öylede istedim.
  Bir şey yapmadım, yapmadığıma yandım, hep buna yandım, yandırıldım, hemde kandırıldım.
  Geriye benden sadece bu kalmıştı.
  Hiç bir şey yakmamış değilim, yanmalarım beni yaktı, yanmayanların yakamayacaklarını biliyordum, teselli olarak kirlerimden bir tek o AK idi
  Bir ömre bu yetermiydi, o ateşime buda kor oldu.
  Umduğumuz dağlara karlar yerine korlar yağdı, geriye ise güller gitti küller kaldı. oda savruldu dumanı kaldı.
  Hayat hükmünü baştan koymuştu güllerle küllerin yarışı.
  Rövanşı olmayan hayatta küllere rağbet çoktu.
  Ve küller güllere kübre oldu, sonuçta her yer güllerle doldu, güllere gebe oldu, küllere kızmıyorum, Zira güllerin gübre olacak küllere ihtiyacı vardı, hep bu ihtiyaçtan o yakıcılığa katlanıldı.
  Güllerim hatırına küllere gülündü.
  Güllere gülmek yaraşır, küllere küllük yaraşır.
  İnsana da bir kibrit çakmak ve bir mum yakmak yaraşır.
  Işıklar sönmesin, alem karanlığa dönmesin, yarasalar sevinmesin, Tayyib’i yakan yaktığına yanıyordu, yanmasınada dayanamad, görevini yaktı ve emekliye ayrıldı.
  Gönlü yanaların haline yanmalarını, kendi gönlünü yakmaları için, kendi dünyasına çekilmeyi yeğliyordu.
  Adeta mesleği müddetince bir çok insanı zındana gönderme hükmünü verirrken, kendisi için hükmünü vermekten geri durmuyordu..

 154. TuRGaY said

  Ali bu laf bana ise sanada yazılarımı okumanı tavsiye ediyorum benim kimin tarafında olduğumu açıkça beyan ediyor yukardaki yazdıklarım.

 155. burçin said

  merhaba benim adım burçin ben bu siteyi yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. ve lalenin yazdığı yazıyı çok takdir ettim. gerçekten ülke elden gidiyor ülke satılıyor diyoruz insanlara ama birşey anladıkları yok. ve bir taraftan burda atatürke dil uzatanlar var. bu insanlar atatürkü ya çekemiyorlar,kıskanıyorlar ya da körler. gerçekten çok yazık çok günah. artık bence birşeyler yapmamız lazım yoksa ülke elden gidiyor yavaş yavaş. ve biz öylece seyrediyoruz allah korusun. bu ülke birgün parçalanıp bölünürse gerçekten iki şeye üzülürüm.1. atatürk 2. dökülen şehit kanları. ama yinede belli olmaz akp hükümetinin gittiği yol tıpkı birzamanlar olduğu gibi adnan menderesin yoludur. eğer bu akp hükümeti bu yolda devam ederlerse bunların sonuda adnan menderes gibi olacak. ve şimdi ordu komutanı yaşar büyükanıt adam gibi adam tam bir atatürkçü.
  bakalım neler olacak teşekkürler.

 156. Tuncay said

  Yıllarca hatta asırlarca birbirleriyle arkadaş olup,beraber yaşıyorlardı. Cins olarak aynı idiler. Veya öyle yaşamaya mecbur idiler. Bir gün beraber gezerken dereyi geçipte karşıya atlamak gerekti. Bu durumda keçi direterek,illa önce koyunun atlamasını amirane emretti. İlk önce sen atlayacaksın,ben öyle istiyorum, diye ısrar etti. Keçi yaa! Gariban koyun mecbur kaldı,atladı. Ancak arkasını iyice örtmüş olan kuyruğu bir anlık havaya kalktı. Keçi ise bu fırsatı kaçırır mı? Mal bulmuş mağribi gibi, dört elle bu işe sarılıp,alay konusu yapmaya başladı. Her gittiği yerde bu durumdan pay çıkarmak üzere dem vurup,demlenmeye çalıştı. Oysa hatırlamaz,belki de bilmez ki, kendisinin ki devamlı açıktır. Sürekli görülmektedir. Ayıbını örtecek bir örtüde mevcut değildir.

  Bu misal ne kadar da benzerlik arz etmektedir memleketimizdeki laik ve irtica havarilerine.. Anarşinin içerisinde yıllardır yüzmekte,karşısındakini ise devleti yıkmakla,ele geçirmekle itham etmektedir. Ele geçirecek dediği kimsenin yapıcılığını,kendi yıkıcılığından tefrik edip ayıramamakta,iltibas etmektedir. Adeta aynaya tükürmektedir.

  “ Her kesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.”[1] Ayeti mucibince bir gemide 99 cani bir masum bulunsa adalet gereği o gemi batırılamaz. Bir cani 99 masum olduğunda ise hiçbir suretle batırılamayacaktır.

  Türkiye de yüzde bir Hristiyan veya sair dinlere mensup birinin hakkı korunmaya çalışılırken, yüzde doksan dokuzu bir-e feda etmek amacıyla örtünenin örtüsünü açması veya bir dini mükellefiyetini feda ettirip tahkir etmek hangi insafa,hangi vicdana sığar. Birin hukukunu korumak,99-un kini göz ardı etmek en büyük hukuksuzluktur. Bu konuda bir eksikliğin bulunduğu kesindir. Şöyle ki; Buna karşı çıkanlar ya bunu bilmiyor. Veya bilenlerden Diyanet ve İlâhiyatçılar bunu hakkıyla anlatamıyor,seslerini udyuramıyorlar. Yada üçüncü bir el bunu karıştırıyor. Veya her üçü..

  3-5-1999-da Meclisteki DSP-lilerin yemin törenindeki hırçınlık ve kışkırtıcılıkları,liderleri olan B. Ecevitin “Atın bu kızı dışarı” diye Merve Kavakçıya gösterdiği kin dolu hareket ve bu konuda önceden hazırlanmış olmak bu kabildendir. Hedef problem i çözmek değil,problem üretmek oluyor.
  Her şeye şu iki açıdan bakmak gerek. Beşer ve Kader. Olaylara kader açısından bakınca hep güzellikler ve iyilikler,hayırlar görülmekte. Beşer açısından ise;acılar ve şerler.. Alttaki gelişme ve büyüme üstü yitiyor. Nitekim kız çocuklarının okutulmaması tenkit edildi. Okudular. Örtündüler diye geri gönderildiler. İslamiyet ferdi alandan içtima-i alana yansıdı. Fertte kalmadı. Buda bazılarında rahatsızlığa neden oldu.Belki de bu durum umulmadı. Beklenilmedi. İstenilmedi

  İnsanlar vitrinde gördüklerine aşık oluyorlar. Vücuduna olup-olmadığına bakmıyor. Genç kızın fizikine aldanıyor. Vücuduna bol veya dar olmasına pek bakmıyor.Bu durum ise huzursuzluklara neden oluyor. Fiziki uyumluluktan önce metafizik uyumluluk esas olmalıdır.

  İç aleminde zelzele olan bir insanın,dış alemi ne derece ve nereye kadar var olabilir,varlığını muhafaza edebilir? Genç hissine göre hareket etmekte, büyük ise aklına ve tecrübesine…

  İki farklı nokta ve kutupta yaşayan insanların arasında bulunan ara bir noktanın adıdır A’raf. Yani; sevapla günahları eşit olanların bulundukları bir dağ ve yerin adıdır A’raf. Belli bir zamana kadar burada kalıp, ancak Allah’ın affıyla cennete gireceklerdir. Arada kalmak tıpkı derede kalmak gibi. Meçhule giden stresli meçhuldeki yol. Kazanmakla kaybetmek arası. Düşmekle kalkmak..Olmakla ölmek. Yanmakla sönmek. Mükafat ve ceza arası bir girdap. Handikap. Şaşkınlık ve serap. Darp ve harp. Sakinleri olan mesken,sekine ve sükuna muhtaç mekan.İlahi mekan. Adaletin mekanizması

 157. Tuncay said

  “CHP sosyalistliğini ilan etti. Yıllardır CHP’nin ağzında gevelediği sosyalizmin,nihayet ilan edildi. Kasım’da toplanan kurultayda Ecevit’in teklifi ile kabul edilen sosyalist Enternasyonele katılma kararından sonra CHP lideri “Daha önce çeşitli ülkelerden sosyalist enternasyonele katılmamız için teklif alıyorduk. Ancak konuyu genel kurula getirmeyi uygun gördük.”diyerek,delegelere teşekkür etti.”

  “ Kızıl güneş doğacaktır-diye pankartların asıldığı Tandoğan mitinginden sonra CHP kızıl güneşi doğurmak için,DİSK ve TÖB-DER’le çeşitli eylemlere girişti.-Mitinglerini ve direnişlerini destekledi.- Bütün bunların yanı sıra kendi içinde de çatışmaları sürdürdü.

  …. Kominist Avrupa Barış ve Özgürlük komitesi adli teşekkülün bildirisinde Türkiye Kominist Partisi ile CHP yan yana yer alırken;CHP-li aşırılardan Mustafa Ok,Eceviti cesaretsizlikle suçluyordu.

  Daha sonraki günlerde ise ilçe kongrelerinde Maocu ve Rus yanlıları arasında silahlı sopalı kavgalar başlayacaktı

  Yukarıda yapmış olduğumuz alıntılar sadece 70 yıllık sahneden,oynana yüzlerce oyundan,binlerce sahnelerden kısa bir kesittir.

  CHP Rusyayı Türkiyeye taşımada çok gayret gösterdi. 1971 ihtilali bu gayenin tahakkukunun kesinliğine akamet ile son vermiş,gerçekleşememiştir.

  İşte bu 70 yıllık dönemde inancı sebebiyle inançlı insanlar hapishanelere tıkandı. Bu mağdur ve mazlumların başında Nurcular adıyla Bediüzzaman Said Nursi ve Talebeleri gelir.

  Bu gün belkide her evi süsleyen bu kırmızı kitaplardan,sadece Kur’an-ı Kerimin asrın idrakine sunulan bir tefsirden başka özelliği olmayıb yani siyasi bir tarz takib etmeden,insanımızın birkaç asırdır kaybettiği değerlerini onlara kazandırmayı hedeflemiştir.

  İsmet İnönünün tek şefliği dönemi de bu partinin altında gelişmiştir.

  SHP ve DSP ise CHP kökünden ayrılan dallardan ibarettir.

  SHP’nin TMKT hayranlığı da CHP kökünden ileri gelir.

  CHP’nin mazisi her ne kadar bir çok belgelerle isliliği açıkça bilinse de,sis perdeleri tamamen açılmış değildir.

  Zaman en güzel şahit,istikbal en doğru müfessir ve yorumlayıcıdır.

  CHP bir asra yaklaşan döneminde hep insanların kalbleriyle uğraşmış,karanlık güçlere ev sahipliği yapmıştır.

  Getirdiği ve yapıp uyguladığı kanunlarla dine,vicdana,fikre vurduğu prangalarla kendini arife gerek kalmadan tarif etmiştir.

  Bu insanlar;bir asırdır bu partinin liderliğinde maddi-manevi çöl hayatı yaşadılar ve yaşattılar.

  70 yıldır elle tutulur,gözle görülür müşahhas bir hizmet gösterilemez.

  İşte GAP için yapılacak hizmetlere Ecevitin reddi ve cevabı olarak temel atmayı “Göbek atma”,olarak ifade ediyor,karşı çıkıyorlardı.

  Türkiye de sürekli bir ihtilal ve sefalet havası estiriliyordu. Toplum sefalet içerisinde terk ediliyordu.

  Manevi kıtlığın olduğu yerde,maddi refah aranmaz ve aranmamalıdır.

  Bu millet gaz lambalarını yakmak için saatlerce gaz kuyruğunda bekledi,çoğu zaman onu da bulamadı.

  Bir çok ihtiyaçlar bulunamıyor,ilerlemeye matuf her hangi bir şey de yapılmıyordu. Zira sosyalizmin zeminini oluşturmak,onu seslendirmek için fakir bir toplum oluşturup,fakirlik edebiyatı yapmak gerekiyordu. Aksi takdirde neyin propağandası yapılacak,bayrağı dalgalandırılacaktı? Sosyalizmin iflas etmemesi uğruna,millet iflas ettirildi.

  Bu parti bu ideolojisini devam ettirmek üzere her devirde kendini göstermeye çalışıyordu. Bunun uğruna hükümetten düşse de iktidardan düşmüyor,düşmekte istemiyordu. Kavga koltuk kavgası haline dönüşüyordu. Bu durum şunu hatırlatmaktadır;

  “1881 Londra anarşist kongresi şu karara varır:”kurulu düzenin her hangi bir temsilcisini;öldürmek meşrudur.”

  Sanki milletin madden ve manen bu sıkıntılara giriftar olmasına zemin hazırlanıyor,kurtulmasına sebeb olacak engeller ve barajlar tesis ediliyordu.

  Ve neticede toplum:”İhtilalci anarşizmle,demokratik sosyalizmin kökleri bir,işçi sınıfının acıları –ikisi içinde sefaletin sorumlusu çağdaş” toplum içerisinde terk ediliyordu. Ve her zaman olduğu gibi anarşizm her zaman işci hareketinde asalak olmuştur.

  Bu parti ile alakalı olarak Süleyman Hünkar adlı talebesinin

  Süleyman Hünkar adlı talebesinin;”Efendim ben dalalette (tereddütte) kaldım.”dedim.

  “Halk Partili mi olam,yoksa Demokrat Partili mi olam.”dedim.

  Ve CHP-nin yüzde doksan beşinin masum,yüzde beşinin sorumlu olduğunu,ancak partinin de yüzde beşin elinde olup menfice kullandıklarını da ifade etmiştir.

  Böylece CHP’nin bir asır içerisinde yaptıkları asırlara taksim edilse,yeterde artar bile…

  Bediüzzamanın ifadesiyle 300 sene de tamir edilemiyecek bir tahrib yapılmıştır.

  Bu parti üzerinde yüzlerce cilt kitap ve yazılar yazılsa az kalır ve yerinde olur.

  “Şapka düştü kel göründü.”zaman çok şapkaları düşürecek,keller görülecektir.

 158. Tuncay said

  Laikliğin geleceğin haklılığını kanıtlamış yegane düşünce biçimi olacağına inananlar çok kötü yanıldı. Bu günlerde karşısında duran dünyası anlamaktan aciz kalan laikliğin kendisi çağdaşlaştırılmaya muhtaç durumda.
  Modernliğin en önemli temellerinden laik düşünce, bu günlerde cidddi bir tıkanıklık yaşıyo. düşünce düzleminde yaşanan bu tıkanıklık, kendisini laik olarak tanımlayan insanları, karşısında duran dünyayı anlamaktan ve açıklamaktan epeyce uzaklaştırmış bulunuyo.
  Temelde yatan problem, aslında laikliğin ısrarcı bir gelecek tasarımına sahip olmasıyla ilişkili. Isarcı, çünkü laikliği savunanlar geleceği kendi halinde oluşturacak bir netice değil, bizzat tasarım ve etkiyle oluşacak yeni bir dünya olarak tanımlıyo. Sorunda tam burda ortaya çıkıyo kardeşler. Onlar ne kadar çaba sarfederlerse, dünya sanki o kadar onların istedikleri hilafına şekil alıyo. Buda tabiatıyla ciddi hayal kırıklıklarına sebep oluyo.
  Laiklerin hem öngördüğü hemde bu öngörüyü gerçekleştirmek için büyük çaba sarfettiği şeylerin başında, dinin kuvvetinin kırılması geliyodu. Ne varki bu günün dünyası, zenginlik arttıkça ve eğitim düzeyi yükseldikçe dinin etkisinin azalacağı varsayımını yanlış çıkardı. İnsanlar zenginleştikçe ve eğitim düzeyi yükseldikçce, zorunlu olarak dahaz az dindar OLMUYORLAR. Hatta batılı ilahiyatçıların yaptığı bir tespit, batılı ülkelerde üniversite mezunu olan insanlar arasında dürüstlük, yardımlaşma, güvenirlik gibi ahlaki değerlerden daha çok rekabet, para statü gibi değerlere sahip çıkıldığını ortaya koyuyooo. Saygılar

 159. SELDA said

  arkadaşım bayatkoyu sen ne dediğinin farkındamısın? bu kadar gerikafalı bu kadar uyuyan bi insan mısın??
  gündemi ülkenin ne hale geldiğini senin çocuklarının yada doğmayan çocuklarının rıskının yendiğini görmüyomusun.
  bu kadar aptal bi milletiz biz ne olur uyumayın daha fazla. açın gözünüzü ben 20 yaşımdayım bu yaşıma kadar siyaseti bilmez ilgilenmezdim sağolsun tayyibin bana tek yararı siyaseti takip ettirmek oldu. yukarda Allah var herkes hakettiğini kazanır, yaşar.

 160. SELDA said

  kstbu yazdıklarımı sana yazıyorum
  siteye bir kere yorum yaptım fakat okudukça çıldırasım geliyor. sen bu sitededeki yazılanları okuyupda inanan insanları kendin gibi salakmı sendın anlamıyorum. insanlar neyin ne olduğunun farkında aptal değil.biraz takipçisi olunuyorki konuşuluyor.
  bu siteyi kurana gelince adam o kadar deli olsa o grubun üyesi olsa bu kadar hakereti zaten yapmazdı üye olan sayın başbakanımıza(!)
  ben anlamıyorum insanlar remen 2 ye bölünmüş durumda bir taraf akpçi bi taraf ise aklı başında olan Atatürkçüler. bu adam (Tayyip)Öcalana bile sayın diye hitap ediyorsa kendisi bu hitaba asla değer kazanamaz. Soruyo bu ülke sana yatağına yattığında vicdanın nasıl sızlamıyor nasıl rahat uyuyosun o kelle diye adlandırdığın şehitlerimiz mezarında kemikleri sızlarken. onlar şehit olmasa bu ülkeyi kim koruyacak. siz anca atın satın başka bi boka yaradığınız yok rezil herifler.

 161. erdem said

  Laiklik kalkacak, OSMANLI gelecek işte bu kadar!

 162. erdem said

  Allah’ın var olduğunu biliyorsunuz. Allah Laikliği değil Şeriat’ı, yani kendi sistemini emretmiştir, bunuda biliyorsunuz Şimdi, Allah’a inanıyorsunuz ama Allah’ın değilde Atatürkün düzenini seçiyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir arkadaşlar!
  Gözü kör olan görür bunu siz neyi göremiyorsunuz. Biliyormusunuz
  tıpkı Hristiyanlar gibisiniz. Onlarda Allah’a inanırlar ama Allah’ın emrettiği düzeni uygulamazlar kendi düzenlerini koyarlar ortaya. Atatürkte öyle yapmıştır. Dolayısıyle dinden çıkmıştır. Şimdi sizde ondan yanasınız. Üzülerek söylüyorum durumunuz hiçte iyi değil. Şimdi söyleyin, benmi haklıyım sizmi.
  Allah, kendi kanunlarının tek bir harfini inkar edenin islam dininde yeri yoktur die buyurmuştur. Siz Allah’ın değilde, yine Allah’ın yarattığı bir kulun kanunlarını uyguluyorsunuz. Ulan bu ne biçim iştir, Atürküde yaratan o, Dünyayıda Evrenide, var olmayan şeyide yaratan o. Siz şimdi gelmiş utanmadan sıkılmadan Atatürkün kanunlarını zırvalıyorsunuz. E devam o halde ;).

 163. erdem said

  İşte söylediğiniz şey şu; bu ülke Allah’ın kanunlarına değil Atatürkün kanunlarına has bir ülke kalacak. Siz bunun için savaş veriyorsunuz. Siz hiç doğayı seyretmedinizmi? Sizce bu güzelliği Atatürk imar edebilirmi? mümkünmü bu? hayır değil, madem değil neden Allah’ın değilde Atatürkün düşüncesiyle hareket ediyorsunuz, bu düzeni bu güzelliği bu ekolojik sistemi kim imar etmiş olabilir, kime tapmanız gerekiyor, kimin emirlerini uğlulamanız gerekiyor hiç düşündünüzmü? Düşünemezsiniz çünkü Laikliğin önde gelenleri sizin bu bu tip düşüncelerinizi engellemeyi öyle başarmışlardırki, kalbinizden beynizize giden bu düşüncenin ince ve hassas yoluna çelik bir sur inşaa etmeyi başarmışlardır. Biri çıkmış Şeriat’ı istemiyoruz diyor, yani Allah’ın kanununu istemiyoruz, biz Atatürkü benimsedik ve onun kanununu (Laikliği)
  istiyoruz diyor. Bu ve bu tip kişiler rüyada oldukları için hayal meyal düşünebiliyorlar. Ben böyle konuşuyorum ama zerre kadar etki edeceğini sanmıyorum zaten etmesinde ben doğal düzeni açıklayayım da hiç olmazsa kendimi eğitmiş olurum bir açıda. Sizleri eğiten eğitmiş zaten. Laiklik tamamiyle çelişkilerle dolu saçma sapan bir sistemdir!

 164. erdem said

  Arkadaşlar
  Ben böyle konuşuyorum ama zerre kadar etki edeceğini sanmıyorum zaten etmesinde ben doğal düzeni açıklayayım da hiç olmazsa kendimi eğitmiş olurum bir açıda. (YANLIŞ)

  Ben böyle konuşuyorum ama zerre kadar etki edeceğini sanmıyorum ETMESEDE FARKETMEZ ben doğal düzeni açıklayayım da hiç olmazsa kendimi eğitmiş olurum bir açıda. (DOĞRU)

  Bu hatamı düzeltmek istedim, alttaki gibi yazacaktım

 165. erdem said

  İşte Tayyip’e dil uzatanların söyledikleri şunlar, şehite kelle dedi vs vs.. Şehit kelimesi Allah’la ilgilidir ki şehit denilince akla gelen şey cennet ve Allah’tır, şehitlerin cennete gidecekleride bir gerçektir. Tayyip o kelimesi vatan haini olduğunumu gösteriyor sizce, o kelimeyi ordaki ortama bağlı olarak olayın şiddetini başka bir açıdan anlatmak isteyişidir.
  “Şehitlere kelle dedi” öyle anlatıyosunuzki bunu sanki haber gündemlerin de ısrarla şehitlere onlar kelledir şudur budur gibi dediği düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve Tayyipi kötüleyen kesimin tamamı hep aynı şeylerle ona yüklendiklerinide söyleyebilirim. Hiç birinden Tayyip aleyhinde adam akıllı bir yorum bulamamışımdır. Sadece bu sitede değil bir çok siteyi dolaşıyorum hepsinde de sizin kesimin tamamı kuş beyinli, olduğu yerde bacak sallayan, kendini aşamayan yorum yapmayı bilmeyen zavallılar olduğunu görüyorum. Diyecek laf bulamadığı için virgüllü kolay yazıları ortaya çıkarıyor Şehitlere kelle, çifçiye ananıda al git, El kaideyi savunmak.. Adamın ne yapmak istediği bellidir yukarıdaki bir arkadaşın dediği gibi “sinsilik vardır bu işte” ve tarihi hep böyle insanlar değiştirmiştir. Sonra adama diyecek daha fazla laf bulamadığınız anda şahsiyetine yükleniyorsunuz. Biri Tayyip’in türk ve müslüman olmadığını karısının Yahudi kendisinin de Ermeni olduğunu söyledi. Bunu söyleyen Laikçidir. Şimdi ona soruyorum bu bilgiye nerden ulaştın söyle adresi bizde okuyalım gerçekleri görelim. Sen ona aşşağılayıcı bir iftira takarak Yahudi ve Ermeni diyorsun da ben sana Allah’ın kanunları yerine Atatürkün kanunlarını uyguluyorsun dediğimde hiçmi utanmıyor sıkılmıyorsun? Seninki iftira benimki gerçek, evet gerçek çünkü sende inkar etmiyorsun Atatürkçüyüm diyorsun. Birisi de bu seçim Akıllı ve akılsız kesimi belli etmiştir dedi. Akıllı kesim Atatürkçülermiş, siz önce Laikliğin çelişkilerini araştırın, Şehitlere çok bağlısınız evet bizde öyleyiz vatana çok bağlısınız bizde öyleyiz, fakat vatan-şehit-din gibi kavramlarda direk Yüce Allah’a bağlıdır bakın biraz düşünürseniz çelişkinizi anlayacaksınız Şehitleri savunuyorsunuz ama onun ve tüm insanlığın bağlı olduğu Allah’ın kanunlarını Atatürkün kanunlarına birnevi ters düştüğünü söylemeye çalışarak Atatürkü seçiyorsunuz. Vatanımın seviyorum diyorsunuz, vatan din uğruna Allah yolunda savunulur, Hristiyanların Yahudilerin ve diğerlerinin Şehit olmadığı gibi. Bu seçim kimin Allah’ın yolunda olduğu kimin Atatürkün yolunda olduğunun bir sonucu olmuştur, yani diğer arkadaşın söylediği tamamen saçmalıktan ibarettir. Atatürk tek bir alanda hata yapmıştır, DİN ve bu hatası diğer doğrularını götürdü bizim açımızdan. Laiklik denen çelişkilerle dolu kavramın ortadan kalkacağı kesindir. Laikçiler bu durum karşısında oldukça tedirginler, yorumlarından bile belli oluyor yüzlerindeki o korku dolu anlar. Aslında Allah’a sığınmaktan korkuyorlar bir nevi. Atatürkü Allah göndermiştir dedi bir Laikçi, Madem Allah gönderdi Atatürkü neden Allah’ın dediklerini yapmadı, Allah’ın dediklerini biliyorsunuz Laikçi olsanızda eminsiniz Allah’ın şunu şunu emrettiğinden. Bakın bir çelişki daha Atatürkü Allah göndermiştir diyorlar, neden göderdi peki benim emirlerimi kaldır bunların zihniyetlerinden diyemi sizi gidi çelişki yağmurunda sırılsıklam olmuş zavallılar. Bütün bu yazdılarımı analiz edersek ortaya şu gerçek çıkıyor.
  Tayyip’in söylediği gerçek, “Hem Laik hem Müslüman Olunmaz” evet olunmaz ters mıknatıslaşma yapar onunda söylediği gibi, iki yüzlülük olur, Allah’ın kudretiyle oyun oynamış olursun, Bir gün Allah’la, diğer gün onu reddetmiş olursun. Kısacası bunları iyi okuyun Laiklik denen şu zıkkım kökü de ortadan kaldırmak gerekiyor çelişkisiz bir din ve ülke istiyor insanlığın özü.

 166. TuRGaY said

  Erdem kardeşim güzel yazı yazmışsın ama bukadar hakaret etmek bize yakışmaz. Şunuda söliyim bende hernekadar Allah(c.c) kanunlarının hükmü konusunda sana katılsamda Tayyip denensiyaset kurduna hiçmi hiç güvemiyorum. Neden?

  Her insanın olduğu gibi benimde standartlarım var.Öncelikle ABD gibi TÜSİAT gibi ve kanalD showtv gibi kuruluşların desteklediği adamdan hayır gelmiceğine inanıyorum çünkü saydığım kuruluşların hepsi kendi menfaatlerinin yanı sıra ABD, İsrail ve şuanki masonik düzen için çalışan kuruluşlardır.

  Düşünsene daha düne kadar Tayyip hakkında bi dünya kötü haber yapan irticacı diyen şeriatcı diyen kötülemeye çalışan kuruluşlar bugün ne değiştide yere göğe sığdıramaz oldular, bu kuruluşların değişmediği açık.

  Bununla beraber Milli Görüş düşüncesiyle hareket ederken AB ne olmadık sözler sölüyen bunlar hristiyan birliğidir diyen onlar bizi sonsuza kadar aralarına almazlar diyen kişiler bugün ne değiştide AB ye girecez diyip dururlar. AB nin değişmediğide açık.

  İktidardan önce başörtüsü bizim namus borcumuzdur müslüman halkın oylarını toplayanlar bugün ne değiştide başörtüsünün sözünü bile etmez oldular soranlarada milletin geneline bakmalıyız çoğunluk açık derler. başörtüsü sorununun halledilmediği apaçık.

  Oyüzden güzel kardeşim Allah(c.c) için konuş ama bunlar için değmez kanaatindeyim.

 167. mundar said

  Türkiye şu an Osmanlı imparatorluğunun son anlarına benzer bir dönem yaşıyor ama biz vatanseverler ülkemizin Amerika uydusu olmasına göz yummayacağız.

 168. mundar said

  Amerika zamanıgelince bu Tayyibi süpürecek ama ne yazıkki başka bir Tayyibi dayatacak.Halk bilinçlenmediği sürece Tayyiplerin biri gider biri gelir.

 169. SELDA said

  ülkede laiklik diye birşey var erdem bey din ile devlet işlerini karıştırmamak gerekir. malesef bizim başbakanımız bunun farkında değil olması gereken anayasada bile dini terim kullanmamak. fakat tayip sağolsun hepsini çiğnedi.Allah’a inancım saygım ibadetim herşeyim mevcut fakat gözardı edilmemesi gereken bir şey varkin bu ülke sizin beğenmediğiniz Atatürk tarafından kurtarıldı senin yaşadığın yerin,yattığın toprağın herbirkaresinde bizim asil şehitlerimizin kanı var ve sen rahatsan bunu Atatürk’ün askerleri sayesinde rahatsın.

 170. SELDA said

  Laiklik denen şu zıkkım kökü de ortadan kaldırmak gerekiyor çelişkisiz bir din ve ülke istiyor insanlığın özü.
  bu nedir ya böyle bir söz varmıdır. Laiklik denen zıkkımmış. bu kadar insana hakaret eden ve Laikliğe laf eden insan nasıl bir insandır yaa.defol gittmadem din işleriyle yöetilen ülkelere göç et ne duruyosun yaşanamıcak bi ülke olduk zaten hadi geçtim o kelle yada al ananıda git laflarını hiç okumuyomusun duymuyomusun ülkenin borcu 5 yılda 2 ye katlandı sata sata ülkede bi bok kalmadı yakında senide benide satacak aç göznünü. Allah’ı a inanalara yada tövbe haşa Allah’a bi dediğimiz yokki.Bizim tavrımız Recep Tayyip Erdoğan’a. Buülkede birlik beraberlik olmazsa biz ne dinimiz nede yasamızı yaşayabiliriz.ama gözüküyorki ülkede ne birlik kaldı ne satılmadık birşey.Benim aklım mantığım almıyorr Kemal Unakıtan’ın satarım kardeşim parayı veren düdüğü çalar tarzı konuşmaları nedir ya nedir. sen kimsin de bu ülkeyi satma hakkı var sende sizde hepinizde..

 171. uzuldum said

  ınsanlar bır lokma ekmege muhtac bu sıteyı hazırlayan vatan hainlerı neden cozum uretmıyorsunuz da ulkeyı karıstırıyorsunuz boyle ınternet koselerınde zavallı durumuna dusuyorsunuz sızı anlamıyorum ya sız cok akıllısınız ya ben cok salagım

 172. MUSTAFA KEMALLER said

  ERDEM EFENDİ….
  BENDEN SANA BURADAN CEVAP YOK.
  ÇÜNKİ DEYMEZ.
  SENİ ARAŞTIRMAYA SEVK ETMEK GEREK.
  SEN GİT NEDEN ERBAKAN HOCANIZIN RTE Yİ YERDEN YERE VURDUĞUNU ARAŞTIR.
  SONRADA Bİ DÜŞÜN BAKALIM,RTE VE SAZ EKİBİ NEDEN ERBAKAN HOCANIZA TEK KELAM EDEMEDEN BOYNUNU BÜKÜP BİR KENARA SUÇLU BİR ÇOCUK GİBİ ÇEKİLİYOR.
  EEEE ÇIRAĞINI TANIMAYAN ADAMA USTA DEMEZLER BİZİM BURALARIN SANAİİ SİTESİNDE.
  OK.

 173. yusuf said

  yahu bu millet ne unutkan sorsan herkes osmanlı padişahı cihan fatihi FATİH SULTAN MEHMETİİ sever sayar ve bu kişi peygamber efendimizin hadisi şerifine nail olmuş bir kişi FATİH SULTAN MEHMET istanbulu fethetdiginde diyorki benim kanımla aldıgım toprakları satana bu dünyada ecnebilere satana lanet olsun diyor maliye bakanımız biz babalar gibi satarız diyor bu insanlra hala nasıl güvenip arkasına düşüyorsunuz YAHU SİZ KÖRMÜSÜNÜZ İNSAN ARAŞTIRI BAKAR otuz yıl erbakan hocaya inanıp durdunuz şimdi niçi dinlemediniz tayyyippçiler size soruyorum

 174. evrim said

  umarım daha çok uzun yıllar beraber bu yolda yürürüz. iyiki varsınız cumhuriyetimin dostları

 175. bozkurt said

  selam beyler!bu siteye yazıpta hala amacını anlamayan kişilere yazıyorum.burada başbakan hakkında herşey söyleniyor iyi yada kötü burada başbakan tartışılıyorr fakat bu başbakanı yine 2. kez bu millet seçti yaptıkları ortada ama yinede o seçildi özelleştirmedikleri bir bizim ev kaldı ama yinede seçildi
  dil uzatmadığı hiçbir mabet kalmadı ama yine seçildi şehit anaları marur marur bakıyor ama yine o seçildi….sorun onda değil sorun bu millette bunların tutan eli tutmaz olmuş duyan kulağı duymaz olmuş ama en önemlisi kardaşlar bunların gözlride körleşmişşşş şimdi siz düşünün sonumuzu.inş hayır olur allah türkü korusun

 176. mustafa said

  slm arkadaslar bozkurt kardesim söylediklerine aynen katılıyorum.

  diğer arkadaslara sesleniyorum;baskanın müslümanlıkla hiç bi ilgisi ve alakası yoktur.bu zad amerikanın usagidir.yıktığı camilerin haddi hesabı yoktur.ve ayrıca yaptırdiği ve tekrar faliyete geçirdiği kiliselerin de sayısına ben yetisemedim.bu dinci görünüp halkın gözünü boyuyor.tek amacı amerika ile birlikte TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ parcalayıp yıkmaktır.ülkemiz felakete doğru gidiyor.ALLAH sonumuzu hayır etsin

 177. yorumcu said

  herkezin görüşü farklıdır ATATÜRK’ün ordusu AKP ye karşı kelimesi yanlış hepsi bir herkez insan hepimiz türk bayrağı altındayız yaşamayı biliyorsan yaşa bilmiyorsan mezara cennet var cehennem var.ALLAH hepimizin sonunu hayır etsin.

 178. KANSIZLARIN DİKKATİNE said

  Şehitlere kelle demiş, ananıda al git demiş, 9000 tane şirket, banka v.s özelleştirmiş, kızına trilyonluk 4 villasından birini hediye etmiş, çürük raporlu olup askere gitmeyen ve burslu okuyan oğlu gemi almış, PKK ya silah sağlayan ABD nin hala en yakın MÜTTEFİKİ olan, her fırsatta barzani talabani ikilisyle sıcak ilişkiler kuracağnı söyleyen, her nedense bugüne kadar hep Türkiye Cumhuriyeti menfaatine çalışan TSK ile arası hep bozuk olan tayyip hükümetine diyecek daha nası bi laf bulunabilir.Bunlar hep aynı şeyler midir? Erdem kansızına ve onun gibi ATATÜRK’E laf eden diğer kansızlara söylüorm; herşeylerine bi kılıf uydurmuşsunuz, daha bi hükümet hakkında ne söylenebilir.Asıl hep aynı şekilde korunan bu AKP dir.”Kötünün iyisi işte”, ”Ekonomiyi düzeltti” Geçen birisi bana ”ADSL yi evine getirdi” diye savundu. Yuhh artık.Siz bunca yıldır nerdeydiniz.Atatürk’ün dinsizliğe sebep olduğnu savunanlar nerdeydiniz bugüne kadar. Bugüne kadar dini komünistlerden dinzis köpeklerden kim korumuştur. Eğer Atatürk olmasaydı Rusyada hızla yayılan komünizm belki daha hızlı bir şekilde Türkiye’de yayılacaktı. Tayiple ilgili site v.s isteyen arkadaş önce varlığının ilk nedeni olan Yüce Atatürk’ü araştırıp okusun. Ben o kansıza bi kitap öneriyim ‘’Yurdakul Yurdakul’’ adlı yazardan (isim soyisim doğru yazılmıştır) ‘’Atatürk’ten hiç yayınlanmamış anılar’’ kitabını alsın. Ordaki bir cümleye de çok dikkat etsin ;
  ‘’Komünizm milletimiz için, geleneklerimiz için, dinimiz için son derece zararlıdır. Bunu halkımıza anlatmalıyız’’ Mustafa Kemal ATATÜRK
  Okuyun bre kansızlar .

 179. salim said

  Ben avrupasa yasayan bir Kürt olarak ilk defa bu 3 sene icinde Türk vatandasiyim diye guru duyoyorum Burada türkiyenin bir karizmasi olusmus Belki siz anlamassiniz ama avrupada türk denince korkuluyodu bir cani görüyürlardi hepimizi ama Helel Olsun Bu Tayyip baskanimiza Simdi gururla Dolasiyoruz türkiyenin reklamini gururunu büyüklügünü ve demokrasiyi ne kadar savundugunu bütün dünyaya duyurdu..allah bizleri basbug deniz baykal demirel ve fasist komutanlardan korusun..bu arad türk müslümanlar allahi TANRI diye anmayin..cok ki allah yazamiyosaniz cokki islamiyet zorunuza gidiyosa gidin baska ülkelere onlarda zaten türk insnanin hiristiyanlasmasini istiyorlar

 180. salim said

  Kafayi yiyin Bugüne kadar fasistler Yönetti bu güzelim topraklari birakin Birazda milletini seven milletini doyuran insanlar yönetsin..bunlar baskan cumhurbaskani siz yirtin heryeriniz ama cebinizede yasaminizada iyi bakin ve onlara sükredin yoksa Ahmet ve Karaoglan sizleri afrikalastiracakti..

 181. salim said

  KANSIZLARIN DIKKATINE” bu basliktaki arkadasin yazisini kiniyorum ve allahin yüceligini büyük komutan ATATÜRKTEN kiyaslamistir..ilk basta sunu bil ALLAH YÜCEDIR..MUSTAFA KEMAL ATATÜRK te allahin yarattigi büyük bir komutandir..Iste senin gibi insanlar beyinler yüzünden atatükü yanlis tanittiriyosun bu simdiki nesile..Ya lütfen artik gidin bu ülkeden Bu ülke daha ne kadar aci cekecek bu irkliliktan milliyetcikten..hepimiz milletmizi seviyoruz canimizi vermek icin askere gittik bu ülke icin ama hic bir zaman allahi atatürkel kiyaslamadik utaniyorum yaa..daha artik yeter ya kemalizim diye birsey yoktur Büyük KOMUTAN aTATÜRK bile inanin kemikleri sizliyodur bu ülkeyi GÜCLENDIRECEK insanlar yerine barisci sevgi dolu insanlar yerine SADECE ADINA TAPILMASINA bütün kalbimle inaniyorumki kemikleri sizliyodr.. birakin gelin bu ülkeyi kardesli zekayla kalkindiralim

 182. salim said

  Bu ülke satilmiyor beyler sizin ysini heralde ufak yazilardan okudugum kadariyla..Sizin o satildig dedediginiz yerler satilmiyo kiralaniyo ve 1000 lerce insna sirada sirf bu tpraklarad bir is kurmak icin AMA bunu artik bilin bu satilan yerler dediginiz seyler icn bu insnalar türkiyeye tam 3 milayar dolar yatirim yapmak zorundalar belkide daha fazlasi bu kadari sadece gördügümüz senin bu ülken nasil ekonomisi sagliyor nasil yapiyor bu kadar yenilik bu kadar dünya capinda ilelemeyi iste bu sebebetten..Senin bu ülkende o satilan dedigin yerlerden ne kadar HORTUMLANDI haberin varmi? olamz tabi MILLIYETCILIK var burda ac kalalim büyümüyelim gelismiyeyilm ama milleyitci olalim kafasiyla cok gerileriz..avrupada türkler milyar dolarla oynuyo niye onlar hersey sahibi oluyor? o senin milliyetci dedigin insnalar her üklede sirket sahibi artik Bu fasitlik son bulsun birakin büyüdükce büyüyelim hic degilse cocuklarimiz avrupali insanlar gibi gururuyla zenginlikleriyle kültürüyle ve türk kültürü türk gururuyla taninsnin

 183. salim said

  Beyler avrupada tam 5 bin tane cami ve kültür islam daireleri dernekleri vardir iannmiyosaniz arastirin…Bu ülkede kilise olacak cünkü Bizler osmanlinin bu nesile biraktigi insnalariz onlar gibi her dine her kültüre büyük bir özenle sahip cikalim yeter..Ama islami dinimizide ögenip ögretelim Yoksa kendi ülkemizde artik islamiyeti sevmek korumak suc olucak

 184. salim said

  Bazi arkadaslar o kadar aci ve hayretler iceren sözler söylüyorki biz arkadaslara bu kadar cahillik pes diyoruz:) YA gencler Bu ülkede TÜRK olmayan basbakan ve cumhurbaskani olamaz bu dünyanin hic biryerinde yok güldürmeyin ya:)o senin türk görmedigin basbakan ve cumhurbaskani varaya Bu ükle icin senin yedi sülalenden daha cok calismis Hic degilse belki birazcikta olsa bu ülkeye birselyerkazandiriz diye yola cikmislar..Egerki bunlar dinine düskün mülüman lar diye Sevmiyosaniz gidin baska ülkelere:..burasi türkiye dini ISLAM degismez sevmiyen varsa gitsin..Anladikki bu hiristiyanlar iyi calisiyorlar o kadar gencin kanina girilmiski ISLAMIYETTEN korkutmuslar COK YAZIK herseyi kültürü yikanmayi sevgiyi ahlaki bizden ögrenen hiristiyanlar Müslüman gencligini bu güzelim tertemiz dinden korkutmayi basarmislar

 185. turkveer said

  ey gigi su güzel ülkemin güzel insanları aranızda mustafa kemal atatürkü sevmeyenler olabilir fakat atatürkü sevenler daha fazla cünük onlar atatürkü ve atatürkün görüşlerini hala anlayamamakta yada anlamammakta direnenlerdir eger rahmetli atatürk sag olacaktı da su ulkede ne pkk nede amerika adı gececekti aramızda vatan hainleri cok işlerine gelmiyor dogruları görmek fakat unutmasınlar ki bir gün su devletin ekmegini yiyip dil uzatan hainler illa cezasını bulacak sehitlerimize allahtan rahmet ailelerine bassağlıgı diliyorum su ulkede ac tokun halini anlamadıgı gibi atatürkü sevmeyenlerde atatürkü sevenleri anlayamayacaktır siz duydunuz mu ki bir zengin cocugunun doguda vatanı görevini yaptıgını kimin eli balda ise karısmıyor hiç birşeye akp dediler bazıları basımıza getirdiler din istismar eden hokkabazı allah bizleri kazalardan belalardan kötü kullardan korusun bizleri bu dunyada vatansız ahiret aleminde imansız bırakmasın vatan bölünmez sehitler ölmez herkes affetsede bagrı yanan TSK LERİ ARTIK UMUYORUM ARAMIZDAKİ HAİNLERİ AFFETMEZ

 186. mehmet said

  salim amma çok konuşmuşsun.Türk Telekom , Tüpraş kiralandı doğru.Ama bunlar uzun yıllar kiralandı. Türk Telekom’un bizim elimizdeyken getirisi yıllık 1.6 milyar dolarken şu anda 2.8 milyar dolar. Yani sen Milli Sermayeni yıllık 1.2 milyar dolar gibi bi rakam için Lübnan lı bir şirkete kiraladın. Sen Lübnanda kriz çıktığnı veya devalüasyon oldğnu düşün. O kadar çalışanın parasını kim ödeyecek. O zaman kar mı etceksin yoksa yine hibe mi isteyeceksin. Ayrıca belliki imanı güçlü bi insansın veya öyle görünmeye çalışıosn bilmiorm.Bizim ayyaş kapıcı, ağzı sürekli içki kokan kapıcıda iktidar değişmeyince çok mutluydu.Sürekli insanlara din dersi vermekten vazgeç.Hem İslami kültürü yaşatalm diosn hemde kilise de olcak havrada diosn. Adamların önünü açarsan çocuk esirgemenin yanında msyoner binası açtılmasına izin verirsen hristiyanlık da yayılır musevilikde.Ama şunu unutmuşsun zamanında Türkiye de komünlere karşı dini kim korudu İslamı kim korudu bu ülkede. Şimdi onun adı faşizm mi oldu?
  Vatan Hainlerinin Dikkatine başlığıyla yazan arkadaşta kimseyi şirk koşmamış.Hiç olmayan Atatürk’ü kötülemenin son 5 yılda alevli bir şekilde ortaya çıktığnı sölemiş.Bu ülkenin çok katı olduğu konular vardır. Senin savundukalrın bunu değiştirmeye çalışıo.Okullarda Atatürk resimleri aşşağı inmeye başladı.Madem bi fikir savunuyosun bunu Atatürk’ün lafını değiştirerk söleme.
  Sen kimsinki senin sülalenin çalıştığından daha fazla çalıştı diosn. Çalışmak ‘Laik’ düzene laf edip hapse girip çıktıktan sonra ilk görüştüğü insanın dönemin Amerika Dışişleri Başkanı olması mı? Veya Cidde ‘de Arap Bankasında çalışmak mı?Veya Talibanın eteğne kapanmak mı? Güzel siz çalışın.

 187. AZİZ said

  tayipbey böyle yapmıcaktın operasyonları durdur bence birazcık zamnın varken yoksa çok geç ama

 188. eraslan said

  arkadaslar ben yurt disinda yasiyorum.11 yil oldu.ve bu zamana kadar buradaki insanlar turkleri bir hic olarak biliyorlar.tayib erdoganin ikdidar doneminde insanlar turkiyeyi taniyor.yapmayin adamin hakkini yemeyin.ben bir ulkucuyum.ama meyve veren agaci taslamam.ataturku de severim.asla kotu konusmam hakkinda.kendinize gelin bir kac kisi sizin kafanizi karistirip uzerinizden para kazaniyorlar.bana geregi yok kim ne yapiyor veya ne yapmis.burda guzzel isim var buranin vatandasiyim.orda ne yapiyorlarsa sizin icin.kim bu vatan hayini diyor o kisi vatan hayinidir

 189. ali said

  senin türk dedegin recep tayip erdogan ermenidir

 190. cigdem said

  ben türküm atatürkcü degilim..basim acik türban takmiyorum radikal degilim..olsam ne yazar..
  tek düsüncem sudur;
  Eger ki atütürk türbanli genc kizlarimiza üniversteye gitmeyi yasakladiysa, kamusal alana girme ve calismayi türbanli diye yasakladiysa bu ülkenin bu hale gelmesinin tek suclusu atatürkümüzdür derim..!
  ama bu ülkeyi bu hale getiren atatürk degildir chp gibi solcu partilerdir.demokrasi diye bagiranlar demokrasinin her insanin hür oldugunu anlayamayanlardir bu ülkede.birakin herkez özgürce yasasin!ben avrupa da dogup büyüdüm ve burda türbanli kizlar üniversteye gidebiliorlar avrupanin hiristiyan toplumu olmasina karsin.ama nüfusunda din bölümde islam yazan bir türk toplumunda bu yasaga anlam veremiyorum ne yazikki.
  demokraside devlet halkin iradesiyle yönetir (SECIM ILE)
  ve suan iktidarda olan ak partidir.kim secmistir? halk secmistir.

  atatürke verilen degerin binde biri dinimize asil YÜCE olan sevgili peygamberimiz hz. muhammed´e(s.a.v) verilseydi vatanimiz bugün böyle gereksiz muhabbetler icerisinde olmazdi..
  laiklik evet kesinlikle olmasi lazimdir..bugün seriyat gelecek diye korkanlar zorla hicbirsey olmayacagini bilmeyenlerdir.
  kardesim kim kime seriyat getiriyor bu ülkede ne kraliyet var ne diktatörlük var ne de sayhlar var.
  POLITIKADAN anlayanda konusuyor anlamayan da, dinden anlayan kalmamis zaten.milletin ici disi ateist olmus siz tapin atatürke öbür dünyada kurtarmayacak bizi.

 191. onur said

  ben anlayamıyorum..ABD ‘ nin katkısı ile başbakan olmuş bir insanı neden ve nasıl bu kadar inanarak savunurlar..çünkü biliyorum ki en dindarı en atatürk düşmanı bile amerika kaynaklı bir yönetim istemeyecek kadar Türk’tür bu ülkede..
  üzülüyorum çok güzel yerleştiler her yere..mecliste torpil kapıtları elden ele geziyor haberlerde neşeli bir müzikle biz izletiliyor sanki dünyanın en normal olayıymış gibi..
  olay ve durum solculuk sağcılık din değildir..kendi ceplerini doldurma peşindedirler..
  din mevzusuna sıra yavaş yavaş gelmiştir türbanı sokma çabaları ile ama yavaş ilerleyecektir çünkü daha ceplerini doldurmaları lazım hepsinin doymuyorlar çünkü..
  bu kadar çaldığını gördüğünüz bir adamı nasıl destekliyorsunuz bunu anlayamıyorum..

 192. Mustafa said

  Sizler varya sadece ve sadece bu milletin aklını karıştıran insanlarsınız bu sitenin adınıda vatanhainleri değil camuratizikalsin.wordpress.com yapsaydınız keşke siz ne zannediyorsunuz kendinizi meraketmeyin bu millet aptal değil sizin gibilere inansın bu millet sizden akıllıdır sevgili aydıncıklar ve Emin olun Önderimiz Atatürk’ü sizlerden çok seviyoruz.
  Tutmuşsunuz vatanhainleri.wordpress.com açmışsınız paki CHP li SHP li DSP li hiç mi vatan haini yok asıl takiye yi siz yapıyorsunuz.İnternette bir hizip diye arama yapın bakaıl karşınıza kim çıkacak zavallılar sizi.
  Biliyorum bu yazıyı yayınlamayacaksın ey bu maili okuyan site sahibi çünkü yaranız var işte bunun içinde acıyorum sana 🙂

 193. ayaklimetronom said

  Recep Tayyip Erdoğan kimdir?

  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan:

  Rize’nin Güneysu Beldesi’ne gittiğinde hemşerileri başbakanı POTAMYA’YA HOSGELDIN’ pankartıyla karşıladı. Medya bu pankart üzerinde hiç durmadı. Potamya ne demekti? Güneysu beldesinin Rumca ismi Potamya’dır. Bu beldenin ahalisinin bir kısmı sonradan Müslüman olmuş Rum’dur. Hala beldenin Rumca adini kullandıklarına göre Türklüğü içlerine tam sindirememişler demektir. Tayyip Erdoğan bu pankarttan rahatsız olmadı. İhtimal ki kendisi de Rum kökenlidir.

  Yine geçen sene Tayyip Erdoğan Gürcistan Devlet Başkanı’yla görüşmesinde kendisinin de Gürcü olduğunu söyledi. Bu bağlamda Gürcü olma ihtimali de yüksek. Kısacası Tayyip Erdoğan Türk kökenli değildir. Zaten Türklük şuuru da taşımamaktadır. Zorunlu olmadıkça Türk sözünü kullanmaz. Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini ayrımcılık olarak değerlendirdiğini çok kere vurgulamıştır. Başbakan olduğundan beri ağzından bir kez bile “Türk milleti” sözü çıkmamıştır. Hep Türkiye halkı der. Çok çarpıcı bir not olarak eklersek 7 mart 2002’de AKP Genel Merkezinde Tayyip Erdoğan “Kürdistandan gelen haberler bizi mutlu ediyor” demiştir.

 194. ayaklimetronom said

  Araya Mustafa Kemal’in bir sözünü eklemekte fayda var..

  “Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki asli cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalınmasın.”

 195. vatan haini degilim said

  sizin gibi vatan hainleri yüzünden bu ülke bu hale geldi akp de isleri yoluna koymaya calisiyo sizin gibi kendini akilli sanipta bir gram bile akli olmayanlarin basbakani anlamasi imkansiz

 196. Adnan said

  Arkadaşlar yaş olarak fazla bir birikime sahip değilim ama Sn. Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN beye öncelikle isminin baş harflarini kullanak kendilerine göre bir küçük görme prensibine girmeniz son derece avami bir yaklaşımdır. Bununla beraber burda sarf edilen bazı yakıştırmaların Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN beye ait olmayan beyanatlar olduğunu kendi adıımın doğruluğundan emin olduğum kadar kesin bir dille yalanlayabilirim. Gazetecilik yazarlık çamur at izi kalsın prensibine dayandırılmamalıdır bunu her iki kesimin aydın düşünürleride bilmesine mukabil nedense karşık zihniyettiki düşünürlerimizin uygalamadığı kanaatindeyim. Son olarak sizleri esefle ve şiddetle kınıyor daha ele avuca gelir yakıştırmalarla suçlamanızı istiyorum fakat ele avuca gelir bir suçlamanız bulunmamaktadır…

 197. feminist said

  tayyipçi vatan hainlerine sesleniyorum
  naziler de demokrasiyle başa geçmişlerdi. mağdem o kadar şeriatçısınız neden şeriat hükümlerine göre yaşamıyorsunuz da atatürkün ülkemize getirdiği nimetlerden yararlanıyorsunuz. o kadar dini bizden daha iyi biliyorsunuz da nasıl oluyor vatandaşın ödediği vergileri, fukaranın boğazından geçmesi gereken paraları cebine indiren, gerektiğinde papaz elbisesi giymeyi, gerektiğinde mason biraderlerin önünde diz çökmeyi kabullenen bir adamı yüce allahın lütfu bir müslüman olarak görebiliyorsunuz. bence siz dinden de çıkmışsınız, müslümanlığı bildiğiniz falan yok. önce inandığınızı söylediğiniz dini, sonra tarihinizi iyi öğrenin. ama farkındayım ki siz bilinçsiz veya kör değil, her şeyin bilincindesiniz, yalnızca bizim güzel dinimizi kullanarak, islami değerleri sömürerek kendi cebinizi doldurma derdindesiniz

 198. feminist said

  atatürkü hedef göstererek, dinsiz ve din karşıtı, allahın emirlerine ters düşen kanunlar yaratmış olarak göstermeye çalışan, beyni yıkanmışlar!!! laikliğin ne olduğunu bilmeyenler!!
  bugün laiklik olmasaydı, özgürce ezanlar okunamazdı, kadınlar başını örtüp gezemezdi; çünkü atatürk olmasaydı bu ülke türkiye cumhuriyeti devleti olmayacaktı
  dinin yalnızca allah ile kul arasında olduğunu, dinde zorlamanın olamayacağını, islamiyetin ahlaklı olmayı, vefalı olmayı öğrettiğini, “ilim çinde bile olsa gidiniz”, “bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” sözlerini hatırlatmak istiyorum. cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardaki okuma yazma oranlarını bilmiyorsunuz sanırım. mağdem allahın emirleri zannettiğiniz şeri hükümlerle yaşamak istiyorsuzun, neden kızlarınızı okula gönderiyorsunuz, türbanla üniversiteye girmek istiyorsunuz???? bu nasıl çelişki. atatürk olmasaydı, hayal edin bugünkü yaşantınız nasıl olacaktı??? bu apaçık nankörlüktür. kimse size atatürke tapının demiyor ki? laik olmak kimsenin neye inanacağıma ya da neye inanmayacağıma karışamaması demektir, inancıma ya da inançsızlığıma göre muamele görmemem demektir kamu alanında.inançlarını en iyi ve en özgür biçimde yaşayanlar dünyanın laik ülkeleridir. siz kim oluyorsunuz da atatürkün, laiklerin, atatürkçülerin inancını sorguluyorsunuz, bu yalnızca allaha mahsustur. hiç mi okumadınız mevlanayı, yunus emreyi? ama kime anlatıyoruz ki bunları!!! atatürkü dinszi ilan edenlere, güzel dinimizi kirletenlere…

 199. burçin said

  erdem bey bi zırvalayan varsa o da sensin.biz atatürkçüyüz diye bizi dinden çıkardınya ne diyim işte ülkeyi bu hale sizler düşürdünüz dinimizi bile bu konulara alet etmeye hiç utanmıyorsunuz.evet herkes duysun biz atatürkçüyüz biz aynı zamanda senin gibi müslümanlıktan söz edenlerden de daha müslümanız.

 200. oğuzhan said

  Sözde müslüman iktidar sahiplari;
  Bu nasıl müslümanlıktır ki,Amerikan emellerine yardımcı olup Irak’ta ki müslüman kardeşlerimizin katline sebep oldular.Ve hala zulüm gören,Irak’ta ki TÜRKMEN kardeşlerimiz değil mi?

 201. oğuzhan said

  ”TANRI TÜRK’Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN”

 202. ayşin said

  ben müslümanım arkadaşlar.yedi sülalemde müslüman.ama ben ve yedi sülalem asla akp li değiliz.bu nasıl bir yaklaşımdır.akp li olmayan gayri müslümmü.akp li değilsen müslüman değilmisin sorusu artık değişmeli.ben bunu şöyle düşündüm”AKP Lİ MİSİN YOKSA VATANSEVER Mİ”bu ülke akp ile dinci ve dinsiz diye ikiye arılmadı dikkat edin.akp ile birlikte vatanını seven ve vatan haini diye ikiye ayrıldı.AKP LİLER VE VATANSEVERLER.
  beyni sulanan akp yandaşlığı yaparak cennete gideceğini düşünen bu ülkede müslümanlığın başlangıç tarihinin RTE NIN HAPİSHANEDEN ÇIKMA tarihi olduğunu sanan zavallı arkadaşlara duyrulur…

 203. burçin said

  ayşin arkadaşım sana katılıyorum.ülkeyi öyle bi hale getirdilerki dediğin gibi bu ülkede akpliysen başın örtükse müslümansın ama sen akpli değilsen atatürkçüysen vatan seversen gayri müslimsin.
  arkadaşlar lütfen artık akpnin gerçek yüzünü görün adamlar göz göre göre ülkeyi satıyor,türkiyede insanların neredeyse %70 açlık sunırında yaşıyor ve sizler hala bu partiyi tayyip erdoğanı svunuyosunuz,arkadaşlar lütfen biraz mantıklı olun ve artık gerçekleri görün,olanlara at gözlüğüyle bakmaktan vazgeçin.
  ben sonuna kadar atatürkçüyüm ve ben sonuna kadar müslümanım.
  atatürkün emaneti olan laik türkiye cumhuriyetinide sonuna kadar korumaya kararlıyım,herkes bunu böyle bilsin.

 204. […] Recep Tayyip Erdoğan Kimdir? […]

 205. ASİL KAN said

  ŞUAN BU İDEOLOJİLER GERÇEKLEŞİYO GİBİ GÖRÜLEBİLİR… FAKAT GERÇEK BÖYLE DEĞİL.. BİRGÜN BİZDE GELECEĞİZ…

 206. AtAtÜrKcü said

  ya lütfen artık gözleriniz açılsın recep tayyip erdoğanın türk olmadığı belli ve sırf bu yüzden bi kanal kapatılmıştır herşeyde biz kandırlımaya calışılıyoruz bunu kim inkar edebilir ki? nasıl bize müslümanlıktan bahsediyolar bunlar..1 mayısta polisler işçileri dövdüler tayyibin bu durum hakkındaki söyledikleri:
  “polisler görevini çok iyi yerine getirdiler.”…

 207. TALET said

  ben 56 yaşındayım 2askeri darbe gördüm bir çok kriz gördüm
  mc hükümetlerinde yaşadım ve özal devri tam kurtulduk derken
  bu yüzsüzler geldi ben demirel mesut yılmaza içimden teşekkür
  geliyor yeri geldiği zaman istifa etmesini bildiler ben
  akp kadar yüzsüzünü görmedim benim bu halkıma ne oldu 4 partisi
  irticai faliyetten kapanmış niyetleri ta başından belli bu
  yobazlara nasıl destek veriyor anlamış değilim ister istemez
  aziz nesn aklıma geliyor yazık çooook yazık
  bunlar hem yüzsüz hem yobaz hemde vatan hainin ta kendisidir
  uyan ey türkiye uyan

 208. anıl said

  ANTİ AKP

 209. doguş said

  atatürk’e karşı kötü söz sarfeden şahıslar..damat ferit’lerin,şeyh sait’lerin birebir ögrencileridir…bunlar para ugruna deil vatanı satmak,kutsal saydıkları herşeyi satarlar……yol bir yere gitmez,bu bir susma biçimidir….

 210. erdem torun said

  ABDULLLAH ÖCALAN’A SAYIN DİYE HİTAP EDEN, TÜPRAŞI ÖLMÜŞ EŞEK FİYATINA SATMAYA KALKIŞANLAR, ŞEHİTLERİMİZE KELLE DİYENLER, ASKERLİK YAN GELİP YATMA YERİ DEGİLDİR DİYENLER, SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ALIP OĞLUNU AMERİKAYA GÖNDERENLER, TÜRK SERMAYESİNİ İSRAİLE SATMAYA KALKANLARIN HEPSİ VATAN HAYİNİDİR. BU KANI BOZUK VATAN HAYİNİNİ TANIYABİLDİNİZMİ ?

 211. Allahsızlar sizi Allah hepinizin hesabını diğer dünyada soracak.YAŞASIN İSLAM YAŞASIN TÜRK MİLLETİ vatansızlar sizsiniz

 212. Mustafa Öztürk said

  Neyzen Teyfik’in Atatürk Karşıtlarına Yazdığı Şiir !

  Be Hey Dürzü!
  Ne ararsın tanrı ile aramda, Sen kimsinki orucumu sorarsın? Hakikaten gözün yoksa haramda, Başı açığa neden türban sorarsın?
  Rakı, şarap içiyorsam sana ne, Yoksa sana bir zararı içerim, İkimizde gelsek kıldan köprüye, Ben dürüstsem sarhoşkende geçerim.
  Esir iken mümkünmüdür ibadet, Yatıp kalkıp Atatürk`e dua et… Senin gibi dürzülerin yüzünden, Dininden de soğuyacak bu millet.
  İşgaldeki hali sakın unutma, Atatürk`e dil uzatma sebepsiz, Sen anandan yine çıkardın amma, Baban kimdi bilemezdin şerefsiz.
  ( Neyzen Teyfik)

 213. bozkurt said

  ALLAH TÜRK’Ü R.T.E VE ONUN GİBİ PİÇLERDEN KORUSUN.AMİN:ALLAH’IM KABUL ET

 214. osmanlılı said

  Vatan sever demek başbakana laf söyleyebilmek demek diğil madem ole siz ne yaptınız bu vatan için? Bu yazının yayınlanmıcandandan eminim

 215. osmanlılı said

  yazık yazık bide müslümanız diye geçinin ona buna küfür ederek olmuyo bu işler evet bole saçma sapan lafları uydurupta milleti galyana getirmeyin

 216. osmanlılı said

  Evet lozanı SAYIN BABAŞMAKANIMIZ R.T.E. imzalayıp doğuda 2 devlet kurulmasına izin verdi demi(o 2 devlet ermenistan ve kürdistan oluyo tarih bilmeyenlere duyrulur)

 217. osmanlılı said

  ben herşeyi anlatamam size bi kitap öneriyim YALAN SÖYLEYEN TARİH UTANSIN! ama taklit olanını değil gerçeğini alın ukuyun sizin bildiniz melekler neymiş, şeytan bildikleriniz neymiş biraz tarih öğrenin böle kulaktan duymalarla uydurmalarla olmuyo

 218. rasim said

  KÜRTLER HAKKINDA GÜZEL SÖZLER SÖYLEMİŞ KEŞKE ŞİMDİ DE BU BU SÖZLERİ AYNEN SÖYLESE VE UYGULARSA :(NE MUTLU TÜRKÜM KÜRDÜM DİYE :(GİBİ SÖZLER BERABER SÖYLENSE .. BUNDAN KİME ZARA GELİR AMA BİRLİK VEBERABERLİGİMİZİ İSTEMEYEN LER TABİKİ………MUŞLU…….

 219. BU KADAR OLUR TARTISILAN SEYE BAKIN ATATÜRK E ASLA DİL UZATTIRMAM. BU ÜLKE ATATÜRK ÜMÜZÜN ÖNCÜLÜGÜNDE KURTARILDI. BİZLER BURDA ATAMIZIN SAYESİNDE RAHAT UYUYORUZ BUNU ATAMIZA BORCLUYUZ. ATATÜRK Ü SEVMEYEN BU ÜLKEDE YASAMASIN! TAYYİP ERDOGANLA ATAMIZI NASIL KIYASLARSINIZ BU KADAR MI DÜSTÜNÜZ. ÜLKEMİZDE OKUMAYAN ARASTIRMAYAN İNSANLAR OLDUGU SÜRECE CEHALET TOPLUMA EGEMEN OLUYOR.BASIMIZADA BÖYLE GÖSTERMELİK DİNİYLE HALKINI KANDIRAN KİŞİLER GELİYOR. BİRAZ GÖZÜNÜZÜ ACIN ALLAH ASKINA. UNUTMAYINKİ CHP OLMADAN ATATÜRK Ü, AKP OLMADAN DA DİNİMİZİ SEVEBİLİRİZZZZZZZZ. ATAM SEN RAHAT UYU BİZ VE BİZİM GİBİ GENCLER SENİN BIRAKTIGIN EMANETLERE CUMHURİYETİMİZE İLKE VE İNKILAPLARINA SAHİP CIKACAGIZ. KENDİNİ BİLMEZ KİŞİLER BU ÜLKEYİ SAKIN BASI BOS SANMAYIN. İÇİMİZDE BU ATATÜRK VATAN BAYRAK ALLAH SEVGİSİ OLDUKTAN SONRA BİZDEN KORKUNNN.

 220. aykut said

  Atatürk’e laf atan cahiller, özellikle turgay ve erdem denen o iki şahıs… babanızın kim olduğunu biliyorsanız bu r.t.e. ve onun gibi soysuzlar sayesinde değil Atatürk sayesindedir… ayrıca Allah’ın işine siz karışıyorsunuz… bu dünyada kimin ne günah veya ne sevap işlediğini,kafir ya da mümin olduğunu ne siz,ne biz bilebiliriz… daha önce öldün herhalde öteki tarafta işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz… farkımız bu işte siz körü körüne dine imana sığınırsınız, at gözlüğüyle bu dünyaya bakarsınız… dinmiş imanmış herkes kendi yaşar siz nasıl olur da insanın ölünce ne olacağına karar verirsiniz… Allah’tan bahsedip kendinizi ona ortak koşuyorsunuz,asıl sizin yaptığınız müslümanlık değildir…

 221. aykut said

  ve ayrıca Osmanlı’nın geri gelmesini isteyen cahil bile denmeyecek kafasızlar… siz o Osmanlı’nın tarihini inceleyin bakalım…aynı padişahlar kardeş katlini çıkartmadı mı, elalemin karısını kızını haremine kapatmadı mı, harama uçkur çözmedi mi, bu kadar toprak fethedip diğer ülkeleri kontrolü altına almadı mı, taht sevdasına ülkeyi satanlarda onlar değil miydi, sadece toprak fethedenle övünme biraz da diğer yapılanları gör… ve şunu da eklemek isterim ki her Atatürk’ün hayatını bilen Atatürkçü değildir… gerçek Atatürkçü O’nun fikirlerini bünyesine barındıran.O’nun izinden gidendir… Saygılarımla…

 222. Çarşı said

  Atatürk devrimlerine travma diyen Akp başbakan yardımcısı M. Mir Dengir Fırat Kimdir? O şerefsizin de kim olduğuna değinmekte fayda var sanırım.
  M. Mir. Dengir Fırat Haci Bedir Ağa’nın torunlarındandır. 1943 Kâhta doğumlu.
  Dedesi Haci Bedir Ağa ( 1872–1928) Rişvan aşireti reisidir. Haci Bedir ağa’nın çocukları soyadı kanun çıktıktan sonra değişik soyadları alırlar. Rişvan aşireti Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Antep, Haymana, Konya, Cihanbeyli, Antakya, Mersin, Adana, Maraş, Elazığ ve Kırşehir bölgelerine dağılmış bir aşirettir. Bu şerefsizin nasıl milletvekili olduğunu anlamanız için bu bilgiler yeterli sanırım.Adıyaman Kâhta ilçesinde doğan Mir esası yörenin toprak ağalarıdır. Onlarca köye ve binlerce dönümlük araziye sahip olan bu aile bu toprak ve köylerin tapularını da Hamidiye Alaylarında yer alarak Ermeni katliamına bulaşarak gelişebilecek bir Kürt ulusal hareketin önüne de geçmenin karşılığında döneminde Kürtlerin Babası lakabı ile tanınan ikinci Abdülhamit’ten almışlardır.
  Nakşibendi tarikat üyesi olan Haci bedir Ağa Şeyh Sait isyanına destek sundukları için 1926 yılında Mustafa Kemal tarafında bu aşiretin ileri gelenleri Mersin, Amasya, Bolu v.b yerlere sürgüne gönderilir.
  Bu günde Nakşi tarikatının siyasal İslam kanadı olan Fetuhllah Gülen ve AKP ile birlikte bölgede ve Kürdistan’da misyon üslenmiş durumdadırlar. M.Mir. Dengir Fırat, AKP’nin Kürt işbirlikçi oluşumu içinde Adıyaman bölgesinde önemli bir rol üstlenmiştir. KDP ile Türkiye’de ortak şirketler kuran Dengir Fırat bu şirketler üzeri AKP’nin, KDP ile ilişkilerini sağlamakla da görevlendirilmiştir.

 223. Çarşı said

  Başbakan TAYYİP ERDOĞAN (Gürcü kökenli)

  Peki sizce kendini Türk olarak gören birisi mi?
  Rizeli bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. 11 Ağustos 2004 tarihinde Gürcistan’a yaptığı bir gezide verdiği demece göre ailesi Rize’ye Batum’dan göçetmiş bir Gürcü aileydi.[2] İlkoluku Piyale Paşa İlkokulu’nda, liseyi ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde okudu. 1973 yılında mezun oldu.

  Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Tayyip_Erdo%C4%9Fan Sonuna kadar okuyunuz hayatını.
  Türk olmayan,hiç bi zaman Türküm demeyen,Ne mutlu Türküm diyene yorumunu nasıl yorumladığını duymuşsunuzdur…R.T.E: “Sen ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dersen,doğal olarak etki tepkiyi doğurur ve o da ‘ne mutlu kürtüm diyene’ der. Yahu milletin bütünlüğü ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi ile sağlanır mı?
  Bu adam Türkiye’nin çıkarlarını ne kadar düşünebilir sizce?Yabancılara satmadık yer bırakmadığında mı anlayacaksınız ne mal olduğunu bu adamın?

 224. TÜRK said

  Helal olsun.O aptalca yorum yapan gerizekalı cahil insan zihnine turp sıkıyım. O yorumları savunan o.ç larıda TÜRKİYE de işiniz ne? Yol alın gidin şurdan. Egoist piç ler. Yol alın. Aptal insanlar. Turkiye de tek ters laf etmeyin. Bandrollü denyolar.

 225. roxas said

  ya bi gidin işinize lütfen yaa.Atatürk’e ne hakla dil uzatıyonuz siz ya.Onsuz siz gene ananızdan çıkardınız ama babanız kimdi bilmezdiniz şerefsizler.

  Hala da şu Ersoğana inanıyonuz ya en çok o üzüyo beni.Eğer Kemalist ve Laik olmak Müslümanlığa zıt bi şey ise ben ateistim kardeşim kabul ediorum.

 226. ileri said

  ya bu adamlaar bunları görmüyormu sanki hiçmi dokunmuyo bu yazılanlar bunlara arkadaşlar boşverin artık yazmayın örümcek beyinli grup oldukça TÜRKİYE yaşanmaz hale gelecek grup diyorum çünkü artık gruplaşma var bu ülkede lanet olsun bu hale getirenlere yiyenlere çalanlara ya hırsızdan yönetici olursa böyle olur…

 227. TOTANOGLU said

  Gönderen Haberci on 2008/8/5 10:40:00 (10 okuma) _NW_NEWSSAMEAUTHORLINK
  Fikri Karadağ
  Dosyadaki tuhaf bir konuşma!
  Ergenekon dosyasında Kuvay-i Milliye Derneği Genel Başkanı Fikri Karadağ’a ait kurmaca belgede, Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt arasında bir gizli görüşme yapıldığı ve görüşmenin hakaretler içerdiği iddia edildi

  Ergenekon terör örgütünün liderleri arasında olduğu öne sürülen Kuvay-i Milliye Derneği Genel Başkanı M. Fikri Karadağ’ın yazdığı 3 sayfalık, “Türkiye Artık Bizim Kontrolümüzde” başlıklı kurmaca yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında bir gizli görüşme yapıldığı iddia ediliyor.
  İddianamenin eklerinde yer alan dökümanda Karadağ, Erdoğan ve Büyükanıt arasında yaşandığını iddia ettiği dilayoglara yer veriyor.

  Bu diyaloglar özetle şöyle:

  Büyükanıt: Sayın Başbakan Şemdinli iddianamesi kapsamında elde ettiğimiz istihbarat TSK’ya karşı hükümetinizin ve partinizin bir komplo içinde olduğunu gösteriyor. Bana ve TSK’ya karşı tavrınızı ve YAŞ’a yönelik dış destekli oluşum tezgâhını kabul etmemizi ve sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz. Eğer bugüne kadar TSK olarak, sorumlu paşalar birçok tepkiyi Anayasal platformda şahsınıza ve makamınıza iletmemişsek ülkemizde bir kaosa malzeme edinmekten çekinmemizdendir, ‘TSK konuştu, ekonomi çöktü’ dedirtmemek için kamuoyuna açık konuşmadık. Ama hükümetinizin ve partinizin dış destekli TSK’ya yönelik hamlelerine çok fazla seyirci kalamayız.

  Erdoğan: Sayın Paşam, korkmayın ‘TSK konuştu’ diye Türkiye’de ekonomik kriz çıkmaz. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarıyla anlaştık. Şemdinli iddianamesinde size ve TSK’ya yönelik araştırılması gereken ne varsa araştırılacak. Türkiye artık TSK’nın kontrolünde bir ülke değil, millet idaresinin hâkim olduğu bir ülke olacaktır. TSK’da bir paşa da konuşsa ekonomide bir şey olmaz. Rockefeller gibi dünyanın en zengin, en güçlü gruplarıyla birlikte hareket ediyoruz.

  Büyükanıt: Sayın Başbakan, bu üslup Türk Hükümeti’nin Başbakanı’na ait olamaz. Dünyanın önde gelen finans kuruluşları ile TSK’nın Anayasal sorumluluklarını yerine getirmesini engellemek için mi anlaştınız? Sayın Başbakan, Türkiye’ye karşı bir komplonun içindesiniz. Şemdinli’de Türk askerine karşı girişilen linç hareketinin arkasında partinizi iktidara taşıyan dış güçlerin istihbarat servisleri var. Sayın Başbakan, Şemdinli araştırılırsa TSK aklanır, ben aklanırım ama siz bu işin altında kalırsanız. Sayın Genelkurmay Başkanım, soruşturmaya gerek görmeyerek beni değil, Türk Hükümeti’nin onurunu ve haysiyetini korudu. Şayet, Şemdinli iyice soruşturulursa o işin ardından siz, sizin müsteşarınız ve sizi destekleyen dış güçler görülecekti.
  Hükümetinizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil ettiğini unutuyorsunuz. Sayın Başbakan, siz Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı değil, Rockefeller’ın başbakanı olmuşsunuz.

  Erdoğan: Sayın Paşam, istihbaratınız yanlış, Şemdinli’deki hadisenin ardında TSK’daki “Savaş Lordları” var.

  Büyükanıt: O “Savaş Lordları”, AKP’yi iktidara taşıyanların içinde. Sizin ve partinizin arkasında “Savaş Lordları” var. Bazı müttefiklerimiz, partinizi ve sizi “Truva Atı” olarak kullanıyorlar. Siz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Başbakanı değilsiniz, ‘Savaş

  Lordları’nın başbakanısınız!
  Çuval olayını Türk Silahlı Kuvvetleri’ni cezalandırmak için sizi iktidara getiren ABD içindeki güçlerle birlikte tezgâhladınız. Şemdinli hadisesini sizi iktidarda tutmaya çalışan siyonistler ve İngilizler kurguladı. Siz Türk milletine değil siyonistlere güvenen bir korkaksınız! TSK bu durumu eninde sonunda ortaya çıkaracaktır.

  Erdoğan: Türkiye, bizim kontrolümüzde, TSK da benim kontrolümde. Kimi istersem onu paşa, Genelkurmay Başkanı yaparım. Biz ABD ile anlaştık, Irak’a da İran’a da Suriye’ye de birlikte operasyon düzenleyeceğiz. BOP’ta ABD bizi de ortak olarak görüyor. Sayın Paşa, Türkiye artık TSK’nın elinde değil.

  Büyükanıt: Bu görüşmeyi Sayın Genelkurmay Başkanıma rapor etmek zorundayım. Sizler, gerçek Müslüman olamazsınız, sizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamazsınız? Bu haliniz apaçık bir ihanet.
  İhanetiniz cezasız kalmayacaktır. Bu millet sahte dincilerden, sahte Atatürkçülerden, sahte milliyetçilerden, sahte demokratlardan çok çekti ama eninde sonunda hepsini cezalandırdı.

  Erdoğan: Hiçbir şeye gücünüz yetmeyecek. Türkiye başka ellere geçti ve geçiyor. Her yere hâkimiz, Size tavsiyem, siz de bize katılınız.

  Büyükanıt: Sayın Başbakan… Sizler gibi ihanet içinde olamam…

  Erdoğan: Beni yanlış anladınız. (Ayakta Paşa’nın çıkmasını engellemeye çalışırken)… Biz Şemdinli olayında Savcı’yı cezalandıracağız. Bazı cemaatler, TSK’nın aleyhinde olabilir. Olayı onların uzantıları araştırdı.

  Büyükanıt: Bu tavırlar ve yalakalıklar bir Başbakan’a yakışmıyor. Bu iğrenç ortamdan çıkıyorum, toplantı bitmiştir.

  ‘Yanlış yaptık’
  Bu diyalogların ardından metinde parantez içinde şunlar yazıyor: “RTE, bir takım telefon konuşmaları yapar. Çok sinirlidir. ‘Birini bul, Paşa’yı teskin etsin arkadaş, çok büyük yanlış yaptık. Kim dediyse Yaşar Büyükanıt her türlü teklife açık diye bizi yanılttı, onu bana bulun, ismini verin’ emirleri ve azarları birbirini kovaladı)

  _NW_RATINGC 0.00 (_NW_NUMVOTES) – _NW_RATETHISNEWS –

 228. buvatanbizim68 said

  erdem vede erdem gibi düşünenler neden hala geldiginiz durumu göremiyorsunuz bunun için ilaha duvaramı çarpmanız lazım olayların gözünüze sokula sokula yapıldığı bir ortamda hala bu herife iyi diyorsunuz bir musubet bin nasihatan iyidir derler. müsubet başınıza geldiginde yersi yurtsuz vatansız kaldığınızda çocuklarınız kimliksiz doğduğunda o çoçuklara nasıl bu olanların sorumlusu biziz diyeceksiniz. nası vatanı bölmek isteyenleri biz getirdik biz koruduk diyeceksiniz. türk tarihinde hata osmanlı tarihinde bile akp ihaneti gibi bir ihanet görülmedi aydamı yaşıyorsunuz yoksa okumuyormusunuz yada kör dejenere edilen dünyadan bir haber olmus msn futbol konser den başka bir şey bilmeyen zavalı gençlerimizden birisimi oldunuz. unutmlaki senin bile bu kadar bağnazca düşünmenin bile sorumlusu sen ve sengibi akp ye destek verenlerdir. bu gün bilgisizlik ve cehaletinizle büyüttüğünüz akp yi (dış güçleri) vatandan temizleme günü geldiğinde bbunu bir fiil mücadelesini veren insanların içinde yer almanız gerektiğinde o insanların yüzlerine nasıl bakacaksınız. yeter artık ne bu cehalet kime destek verdiğinize birdaha bakın unutma bir musibet bin n8asihattan iyidir derler

 229. BARAN said

  BU TÜRKÇÜLER NEDEN BU KADAR SALAK VE CAHİLSİNİZ,BUNU BİR ANLAYABİLSEM. BENDE ÇEÇEN TÜRKLERİNDENİM FAKAT IRKIMLA HİÇ ÖVÜNMEDİM. ÇÜNKÜ BU IRKTAN OLMAYI BEN DİLEDİM DİYE BANA BAHŞEDİLMEDİ.ÖVÜNÜLECEK BİR YANIM VARSA MÜSLÜMAN OLARAK DÜNYAYA GÖNDERİLMİŞ OLMAMDIR. BEN TAYYİBE OY VERMEDİM VE VERENLERİNDE TÖVBE ETMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM. FAKAT TAYYİBİN GÜRCÜ OLMASI VEYA TÜRK OLMAMASI NEDEN BU DENLİ ÖNEMLİ OLUYOR KI,BUNU ANLAYAMIYORUM. BU ÜLKEDE MİLYONLARCA AZINLIK YARGI,DANIŞTAY,ORDU,VE SİYASETTE GÖREV YAPMIYORMU…BU MİLLETİ OLUŞTURAN UNSURLARIN İÇİNDE ARABI,KÜRDÜ VS HEPSİ BU VATANIN EVLADI DEĞİLMİ. PEKİ SİZ TÜRKÇÜLERE NE OLUYOR Kİ KUDURUYORSUNUZ. BEYLER,BABADAN OĞULA GEÇEN PADİŞAHLIK BİTTİ ARTIK. İYİ EĞİTİM ALMIŞ,İYİ SİYASET YAPAN HER IRKTAN İNSAN BU ÜLKEDE BAŞBAKAN OLABILIYOR. DEVLET BAHÇELİ GİBİ BİRİ SİYASİ PARTİ BAŞKANLIĞI YAPAN ÜLKEDE TAYYIBIN KRAL OLMASI GEREKİR. EN AZINDAN ADAMDA BİR HİTABET VE DURUŞ VAR. TÜRK MİLLİYETÇİSİ BAHÇELİNİN NESİ VAR Kİ PEŞİNE TAKILIP ADAM BEĞENMIYORSUNUZ.

  NEYSE YAA,BENCE SİZ TÜRKÇÜLER SAPLANTILI OLMUŞSUNUZ. BU SAPLANTINIZLA YAŞAMAYA MAHKÜM KALMAK İSTEMİYORSANIZ BİRAZ SİYER OKUYUN,VEDA HUTBESINI OKUYUN. İMANLA IRKÇILIK BİRARADA DURMAZ. KENDİNİZİ KANDIRMAYIN. NEFSİNİZİ TATMİNLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN DA IRKLARI İSLAM KARDEŞLİĞİNDE BULUŞTURALIM…

  YOKSA TÜKENEN SAYINIZLA YOKOLUP GİDECEKSİNİZ. SİZE ACIMAKTAN YORULDUM ARTIK EYYY TÜRK IRKÇISI ZAVALLILAR….

  DÜNYA GLOBALLEŞİYOR,SİZ HALA ULUS KALMANIN PEŞİNDESİNİZ. ARTIK PİRİM YAPMAZ SİZİN SİYASİ ANLAYIŞINIZ. İSLAM BİRLİĞİ KURULACAK VE KURULMAK ÜZERE… SİZ KARDEŞLERİMİ AŞAĞILASANIZ DA ONLAR İSLAMLA ŞEREFLI OLDUKLARINI HEP BİLECEKLER…

  SELAM VE DUA İLE…

 230. üLkücü gençLer..! said

  bu tayyip de fetullah güLen de hepsinin aLLah bin beLasını versin hepsi birer o.ç dur
  hemde kaliteli …!!

 231. sebile said

  teşekkürler , yazı için. KEMALİZM yaşayacak, yaşatılacak. yapılanlar tıpkı 1923 ten başlanarak yeniden yapılacak , umutlarımız hala taze ve öyle kalacak. “HAYAT DEMEK MÜCADELE DEMEKTİR. MÜCADELE FAALİYET HAREKET YOL ALMA DEMEKTİR” /OSMAN PAMUKOĞLU

 232. NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE said

  BU YAZIYI YAZARKEN GERÇEKTEN ÜLKEMİZİ PARÇALAMAK İSTEYEN BİR ÇOK İNSAN OLDUNU ANLADIM
  ZAMANINDA BU ADAM ATAMIZIN GÖRÜŞLERİNE SAYGISIZLIKTAN TÜRKİYEDE ARANIYORDU YURT DIŞINDA KALDI ETTİ ADAM Bİ GELDİ BASBAKAN OLDU EY TURK GENCLIGI TURK TOLULUĞU BU HERİF SENIN ATANA ILKELERINE LAF SOLEMEKTEN ARANIODU SIMDI SEN ONU BASBAKAN YAPIOSUN KENDINIZE GELIN BIRAZ YA CAHIL TURK HALKINI EN IYI IMAN YOLUYLA IKNA EDEBILCEKLERINI BILIYORLARDI BUNU KOZ OLARAK KULLANDILAR TURBANI BIR ISTEK DEIL BIR SIMGE HALINE GETIRIP ARKASINA SIGINDILAR OY TOPLADILAR

  SİZLERE SOYLUYORUM YA

  ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dersen,doğal olarak etki tepkiyi doğurur ve o da ‘ne mutlu kürtüm diyene’ der. Yahu milletin bütünlüğü ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi ile sağlanır mı?

  BU CÜMLEYİ KURAN BİR ADAMDAN DEWLET ADAMI OLURMU YA HELEKİ DEVLETIN BAŞ ADAMI YAZIKLAR OLSUN BİZİM CAHİL İNSANLARIMIZA . BU PARTİNİN AMACİ BİZİ TAM BİR KAOSA SOKMAK VE SOKTUDA İNSANLAR ARTIK NE YAPACAKLARINIDA BİLEMİYOR.

  YÜZBİNLERCE ASKERİMİZİN ŞEHİT DÜŞMESİNE SEBEP OLAN O.Ç ADULLAH ÖCALAN A SAYIN DİYE HİTAP EDEBİLİYOR

  TÜRKİYEYE GİRMESİ YASAK OLAN ATAMIZI DÜŞÜNCELERİNİ HİÇE SAYIP KÖTÜLEYEN FETTULLAH GÜLEN İN TAM BİR KÖPEĞİDİR BU ADAM

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 100. YILIN EN BÜYÜK ADAMI OLARAK SEÇİLMİŞ BU KÖPEKLER BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ATAYI VE İLKELERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

  R.T.E TAM BİR MİLİTANDIR AMACI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YOK ETMEKTİR BU ADAMIN BASINDAKILER İSLAM BİRLİĞİ VE A.B.D ÇÜNKÜ A.B.D BİZİM NASIL BİR GÜÇ OLDUMUZUN FARKINDA İSLAM BİRLİĞNİNDE UMRUNDA DEĞİL ZATEN NE OLUCAĞIMIZ. DEVLET SATILDIKÇA SATIILDI VE HALA DEVAM EDIYOR ŞİMDİKİ BÜYÜK İHALE İSE BOR MADENLERİNE YÖNELDİ ACABA KİME SATSAK DİYE DÜŞÜNÜYOLAR DÜNYANIN %80 BOR MADENİN TAMAMI TÜRKİYEDE VE BİZİM BAŞKANIMIZ ACABA KİME SATSAK DİYE DÜŞÜNÜYOR BİLİNİYORKİ ARABALAR ARTIK PETROLLE DEĞİL BOR İLA ÇALIŞICAK BUNUN ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR.AMA GEL GELELİMKİ BİZ BU KAYNAĞIDA SATACAĞIZ SAT BE SAT GİTSİN . SEN BU ÜLKEYİ DAHA BÖLEMEDİN AMA SATTIN YAKINDA BÖLÜNMEYEDE GELİCEK EYY TÜRK HALKI SAKIN SANMAYINKI İYİ GÜNLER BİZLERİ BEKLİYOR SANMAYINKI EKMEK 0.40 KR KALACAK SANMAYINKI BENZİN 3.28 KALACAK İŞÇİYE ZAM YOK AMA FATURALARA %30 ZAM VAR BIDE SIMDI OTOMATIK ZAM CIKTI 3 AYDA BİR VE ŞUNUDA SÖYLEMEDEN GEÇEMİYCEM TÜRKYENİN SATILMIŞ OLAN İHALELELRINDEN ŞİRKETLERDEN ÖZELLEŞTİRMEDEN ELDE EDİLEN PARA 9 TRİLYON DOLAR PEKİ GEL GELELİM BU PARANIN NE OLDUĞUNA

  SOKAĞIMDAKİ TAŞLAR AYDA BİR YENİLENİYOR PARKLAR BOZULUP YENİDEN YAPILIYOR ( VE BİR UFAK DEFEK PARKIN YAPIMINDA HARCANAN EN UFAK PARA 2 İLA 3 TRİLYONMUŞ )BUNUDA ÖĞRENİN YANİ DEVLET KAZANDI PARAYI KENDİ ADAMLARINA 1 LİRALIK İŞİ 5 LİRAYA YAPTIRIYOR 4 LIRAYI DEVLETİMİZİN ADAMLARI CEPLERİNE ATIYOR SONRADA NE OLDU BU PARALAR DENDİĞİ ZAMAN PARKLAR YAPILDI TAŞLAR YENİLENDİ FALAN FİLAN BU MASRAFLARI BELGELEYE BİLİYORDA ÇÜNKÜ İHALEYİ KENDİ SATIYOR KENDİSİ ALIYOR.

  OFF OFF EY KEMALİSTLE BİZLERİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL COK KÖTÜ BEKLİYOR. UMARIM DARBE OLURDA BU KÖPEKLERİ ATARIZ ÜLKEMİZDEN. LAKİN DARBE İYİ BİŞEYMİ KÖTÜ AMA BİZ KEMALİSTLER OLARAK ATAMIZN BİZLERE BIRAKTIĞI CENNET VATANI KORUMASINI VE GENE YÜKSELTMESİNİ BİLİRİZ .

  VE SON OLARAKTA ERGONOKAN DAVASI TAMAMEN DERİN DEVLETTİR BU DEVLETTEN TAYİBİNDE HABERİ YOKTU FAKAT ACIK VERİLDİ TAYIP BU ORGUTUN ÜSTÜNE DÜŞMESEYDİ ŞU ANDA BELKİ ODA YAŞAMIYOR OLUCAKTI BUNLARIN OLABİLECEĞİNDEN KORKTUĞU İÇİN HERKESİ YAKALATIP TUTUKLATTI. VE EMİN OLUN ÇOĞUNADA YARGISIZ İNFAZ YAPILABİLİR.

  VE UNUTMAYALIMKİ BİZLER DIŞARDAN YÖNETİLEN BİR TOPLULUĞUZ…..

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE…………….

 233. nilay said

  söz konusu Türklükse eğer sonuna kadar Türküz diyoruz damarlarımıza kadar hissederek Söz konusa din se diyoruz hissederek şükrediyoruz yüreklerimizle ama şimdi ne Türk halkı yaşayacağı büyük felaketin farkında nede büyük bi tarihin kaybolacağının farkında.Benim Atalarım savaşta canlarını verdi bu vatan için Tayyıp denen Türklüğün yüz karası kelle değin CAN… Senin kafan alır mı vatan sevgısını yada Müslümanlık duygusunu Biz ALLAHINA KADAR HEM VATANSEVERIZ HEMDE ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ.Bu insandan kurtar artık Allahım şu çaresiz oy veren cahil halktan.Açın artık gözlerinizi.Bu sömürge nereye kadar ya

 234. NE MUTLU TÜRKÜZ DİYENLERE said

  BU VATANDA NE MUTLU TURKUMDEN BASKA BIR LAF SOLENEMEZ

  BENDE GOCMENIM DIYOMUYUM NE MUTLU GOCMENIM DIYE

  KURTLERIN NE MUTLU KURDUM DEMESI ICIN KENDI ULKELERINI KURMASI GEREKIR ATAMIZ ULKEMIZI KURMUS VE VE NE MUTLU TURKUM DEMIS NE MUTLUKI BIZE AMA HAYIN INSANLAR YASADIKLARI KIMLIKLERINDE T.C YAZDIKLARI HALDE SORULDU ZAMAN KURDUZ DIYEBILIYOR BU SACMALIKTIR SEN ONCE TURKSUN SONRA YORENIN USTRUBUNA GOREDE KURTSUN YADA LAZSIN YADA TRAKYALISIN YADA ÇERKESSIN UNUTMAYINKI BU TOPRAKLARDA YASADINIZ MUDDETCE HEPINIZ TURK EWLADISINIZ KIMINIZ HAYIRLI KIMINIZ HAYIRSIZ AMA TURKSUNUZ MADEN TURKLUĞU SEVMIYORSUNUZ DEFOLUN GIDIN BU ULKEDEN MADEN NE MUTLU KURDUM DEMEK ISTIYORSUNUZ SIKTIRIN GIDIN KENDI ULKENIZI KURUN ORDA DIYIN NE MUTLU KURDUZ DIYE

  BENDE BATI TRAKYALIYIM NE YAPMAM LAZIM NE MUTLU BATI TRAKYALIYIMMI DIYIM SACMALIK YA BU ULKE SINIRLARI ICERSINDE HER NE OLURSA OLSUN DIL DIN IRKIN NE OLURSA OLSUN KIMLIGINDE T.C YAZIYORSA SEN NE KADAR KABULLENEMESENDE TURKSUNDUR VE UNUTMAKI T.C HARFLERINI BIR ARAYA GETIRIP ULKE KURMAK ICIN MILYONLARCA SEHIT WERDI BU TOPRAKLAR SIZ SIZ OLUN AKLINIZI BASINIZA ALIN TURKLUGU SEVMEYIP LAF EDENLER SIKTIR SEN GITSIN BU TOPRAKLARDAN YOKSA BIZIM ASKERLERIMIZ KAZIMASINI BILIR ZAMANI GELDI ZAMAN

  NE MUTLUKI PKK O.Ç SONU GELDI
  DAGLARDA TAWSAN GIBI AWLIYO ASKERLERIMIZ O KOPEKLERI VE UNUTMAYINKI KURT DEVLETINI KURMAK ISTEYENLER KIMLER PKK LILAR VE HER KURT PKK MI HAYIR DEĞİL İŞTE BU PKK YUZUNDEN MERT NAMUSLU VATANINI SEVEN ONCE TURKUM SONRA KURDUM DIYEN KARDESLERIMIZE YAZIK OLUYOR

  BENIM SOYUM ATAMIZDAN GELIYOR AYNI SOKAKTA DOGUP YOLLARDA YURUMUS DEDELERIMIZ NE MUTLUKI BANA WE AILEME UNUTMAYALIMKI …….

  TURK KURT TRAKYALI GOCMEN ÇEÇEN ARNAVUT HER HANGİ IRK DAHA VARSA HEPIMIZ KARDEŞİZ

  NE MUTLU TÜRKÜZ DİYEN HERKEZ İÇİN VE BUNU HER KONUSUNDA BELİRTEN ARKADASLARA CANI GÖNÜLDEN SEVGİLERİMİ İLETİYORUM

  BU VATAN BÖLÜNMEZ BÖLÜNEMEZ

 235. zamlıy said

  http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/58e754489a5b1471e22f93f0285fc6706a7dd87887f98759066914e221876a9ffdc85e3a701d8067dabe329fabb2e0a849e702a34973f07f18893

  şu görüntüleri bi izleyelim ilk önce
  ondan sonra diyeceğim çok bir şey yok
  atatürkün bi sözüyle olayı özetliyebilirim “cahillik bir milletin en büyük düşmanıdır”
  akp ye oy veren vatan hainidir buda benim sözüm

 236. zamlıy said

  ‘Ben bu ulusa örnek alsınlar ve onu izlesinler diye Mustafa Kemal’i gönderdim. Müsibetlerden kurtuluş yolunu, onun eliyle bunlara göstermeye çalıştım. Ama onlar halâ benden medet umuyorlar… Eh ben daha ne yapayim? Her kurtulus icin bir Mustafa Kemal gönderemeyecegime gore her biri bir Mustafa Kemal olmayi ogrenmeliler…

 237. duetbiz said

  Eğer, VATANSEVER’sen tartışma götürmez konuların başında, Mustafa Kemal ATATÜRK vardır, neden biliyormusun cahiller güruhu, o ve arkadaşları canları pahasına bu memleketi satan şerefsizleri def edip, onların kucak açtığı kıytırık devletleride EGE’de Denize dökünce sen ve senin gibilerin analarıda kurtuldu ve sizin gibi şerefsizler dünyaya geldiniz,bilmem anlatabildim mi,onun bunun dizinin dibine çökmekte çok becerikli olan sevgisiz yobazlar,buradan küfür ettiğiniz müddetçe ben de size edeceğim edebinizle yazıp yorumlarsanız bende aynını yapacağım.

  M.Bahaddin DOĞAN
  ANTALYA

 238. Osmanlılı said

  Herkez atatürke laf söyletmem diyip konuyu kapatıyo söylediklerime niye cevap veremiyosunuz

 239. istiklal marşı der ki said

  VERME DÜNYALARI ALSAN DA BU CENNET VATANI.

 240. r t e ALLAHIN bir lütfudurher memlekete ALLAH böyle insan nasip etmez adamabak yahu 70 milyonluk bir memleket düşünün yargıçları yüksek mahkemeleri o kadar uğraştılarki devlet güvenlik mahkemesi,yargıtay,danıştay,anayasamahkemesi,savcular,partiler,askerler ve daha niceleri.Muhtar dahi olamaz dedikleri adam bi baktık başbakan olmuş.Hemdebir üflemde 5tane parti kapatmış.Hemde Yargılamamışbile 1915 de türkiyeden kaçamayan ve biiz alevi müslümanız diyen türkiyede kalan halada sesizce at oynatmak isteyen ve 1915in gizlice öcünü almaya çalışan ve ermenilerle hep uğraşmak şartıile.Vatandaşı uyardığ için memleketi temizlik hareketi başlattığı için ALLAH tırnağına taş değdirmesin ALLAH sağlıklı uzun ömür versin daha çok işi var pislik çok bu memleketteki müslümanları hazmedemeyen daha ne vatan hainleri var peyder pey çıkacak bundan sonrada bu vatanın sahiplerinede görev düşüyor.R T E herzaman desteklesinler.

 241. Berkant said

  Bize göre RTE’nin bir vatan haini olması sözkonusu olamaz, çünkü birşeylere ihanet edebilmek için geçmişinde sadakatinin olması gerekir! Oysa bu soyu sopu belirsiz şahsın memlekette tek bir Allahın gününde dahi sadakat borcunu yerine getiripte halkımıza hizmet ettiği görülmemiştir. İçimize yerleştirilip yükseltilerek yöentim aracı olmaktan başka bir işlevi olmayan bu garibana hain demek onu Apo gibi o.ç. larıyla aynı kefeye koymaktır ki bu da yanlış olur, çünkü o şerefsiz bile en azından açıktaki bir düşmandır maskeyle gezmiyor ortalıkta… Yani o.çocukları arasından hangisi daha az o.ç. diye sorsanız bu ikisinin içinden elbette Apo’yu seçerdim. Gerçi ikiside ermeni tohumu ama en azından birinin düşmanlığını içimizdeki körlerinde yarısı görebiliyordur…

 242. dewrici gençlik said

  kahrolsun faşizim ve emperyalizim kahrolsun abd bu vatanı bıarkmıcaz tayyip sana sen abdnin çakalı olmaya dewam et abd bi gün senide vuracak satmadıgınız ne kaldı bee yakında avratlarınızda satarsınız siz kemal unakıtnla birlikte taksim meydanında atam bu ülkeyi sizin gibi şerefsizlere abd cakallarına bırakmadı harbiden türk olan bizlere bıraktı gidin burdan memlektineze abdye gidin yaşasın tam bagımsız türkiye ve gerçekten demokrat türkiye

 243. zamlıy said

  sen ve senin gibiler ne söyleyebilir kardeşim bu kadar insan gördüğünemi inancak yoksa gözlerini kapatıp recep piçinin peşindenmi gidecek denizfeneriyle olay ayyuka çıktı oda almanyada başladığı için yok şuna inancakmışımda buna inancakmışımda çarşaflıların sözcüsünemi ianancam onun yandaşlarının kitaplarınamı yoksa gördüklerimemi seninle her türlü tartışırım abdülmecid (osmanlılı) ama sen cahil adamsın senin ne fikrin değişir nede aklın gelişir siz vatansever değilsiniz sadece ümmetçisiniz amerikan egemenliği altında yaşasanızda olur sizin için önemli olan şeriattır kız kardeşlerinizi becerselerde olur ingilizler dimi onlar çarşafa karışmazlar çünkü

 244. zamlıy said

  avrupada insan hakları gelişir tabi orada yok sizin gibiler verelim sizin gibilerden ingiltereye 20milyon tane sizin beyninizdeki insanlardan sonra başınıza geçsin recep gibi bir çoban gütsün sizi istediği gibi bak bakalım sonra nasıl kesiolar kafanızı hepinizin

 245. duetbiz said

  Arkadaşlar;

  RTE, Türk’üm derse esas o zaman şüphelenin,adam kesinlikle TÜRK’lüğe düşman,kendini Oamanlı’nın soyundan görüyor,bu yüzdende ATATÜRK,CUMHURİYET,DEVRİMLER dendiği zaman deliriyor, farkında değilmisiniz,size birşey söyliyeyim çoğu böyle görüyor kendilerini,Osmanlı’nın sarayda yapmadığı zalimlik kalmadı ne zamanki ATATÜRK kurtuluşu gerçekleştirdi ve Vatanı terk edip gittiler,şimdide AB,Demokrasi diyerek intikam alıyorlar akılları sıra.Düşünün biraz üstlerine gittiğinizde ve yaptıkları yolsuzluklar ortaya dökülmeye başlayınca,gündem yaratıp konuyla ilgileri dahi olmayan insanlara iftira kampanyaları açıp avazı çıktığı kadar bağırıyorlar,neyse bağısınlar bakalım, bir şekilde sesileri kısılacak. Bazılarıda şeyh torunu deyince inkar edip olmadık hakaretler yağdırıyorlar,akılları sıra insanları kandıracaklar bağlı olduğu AŞİRET’in 21 adet kolu var onu söylemiyor zira o kollardan biride işte Şeyh SAİD denen ayrılıkçı ve isyankar kürt teröritler oluyor.Bunların sonu yaklaşıyor az daha sabır.

  M.Bahaddin DOĞAN
  ANTALYA

 246. olcay said

  r.t.e.nın bir vatan haini olduğunu görmeyecek kadar kör olmalısınız arkadaşlar adam memlekette çiftçiliği bitirdi ilk beş sen ikinci oyu alabilmek için zam yapmadı halkımızı tembelliğe alıştırdı ben ilk pati kurulduğunda zaten şüphe duymuşyum 40 yıllık partiler gelemiyo başada bu nasıl geldi diye arkasında büyük güçlerin olduğu bes belli lütfen türk halkı vatan millek sakarya diyip ülkeyi sömürenlere dur deme zamanı geldi geçiyoadamın hangi örgütten geldiği belli istanbula ne yapmışki türkiye için ne yapacak bu vatan haini saygılar türk halkına türk cumhuriyetine içinizdeki vatan sevgisini dışarı çıkarın arkadaşlar

 247. ali said

  🙂 Ya Bi T.C. Başbakanı na ve Başkomutan Cumhurbaşkanı na bu laflar Türkiye sınırları içinde sölenemez. İllede söleyecekseniz gidin Türkiyemden.. Meclis bile dualarda açıldı ne istiyosunuz Müslüman adamdan. YA MÜSLÜMAN OLACAKSIN YA LAİK… KİŞİ LAİK OLMAZ DEVLET LAİK OLUR UNUTMA.

 248. turk77 said

  ya hocam harbi at gözlüğüyle bakıyorsunuz he..cumhurbaşkanım diyorsun..atatürkün tırnağı etmez..adamda cumhurbaskanı gomlegi yok..kasap gibi herif..müslümanlık diyorsun..müslüman adam çalarmı,çırparmı..islamı cok başka yönlere çektiniz..su blogda yazı yazan bütün islamiyetçi kisilikler, müslüman geçinenler insanları müslümanlıktan soğutuyorsunuz..Akıllı müslümana canımız feda, ama geri kafalısı hiç çekilmiyor

 249. Loop said

  Ak partinin çalışma sistemi nur cemaatininkine kısmen benziyo.’ikiside para üzerine dayalı..Örneğin bi müteahhit istanbulda devlet ihalesi ile bi iş almak istiyor ama ihaleyi kesinlikle bi ak partli kazanıyo.Yani birbirlerinden baska kimse ile alıs veriş yapmıyolar.Mesela Taş yapıyı baz alın.Taş yapının sahibi Tayyip erdoganın kardeşidir. ve istanbulda taş yapının iş yapmadıgı bölgesini görmeniz mümkün deil.Partisinde olanları zeengin ediyolar.Bende müslümanım ama cahil müslümanlık ayrı bişeydir.R.T.E na inanlar ve güvenenler cahil müslümanlardır.Cahil İnsanların inançlarını sömüren birisidir.Ve cahilmi arıyosunuz türkiyede..Milyonlarca var hemde..Zaman herseyi gösterecektir insanımıza herkes izliyecek ve görecektir..

 250. zamlıy said

  ya bunlar harbi gerizekalı işte türkiye bunlar gibi gerizekalılar yüzünden amerikanın esiri olarak kalıyor bide kalkmış siyaset dersi vermiolarmı maymunlar bile güler ilkokul mezunu adamlar işte bunlar başlarına bir çoban geçince biraz din siyaseti yapsın tamam ondan kralı yok adam ülkenin anasını ağlattı be hepsi trilyoner oldu pkk bile onların zamanında meclise girdi bu kadar tehlikeli boyuta ulaştılar adamlar giresunda bile çatışmaya giriyorlar bunlar için önemli değilki pkk falan vatan millet bunlar için önemli olan ümmet şeriat olsunda nerde olursa olsun vatan hainleri çekip gidin hepiniz şeriat ülkelerine

 251. sinan said

  ya bu insanlar anlamiyor kimin ne oldugunu recep tayyip erdogan hepsini ortaya cikarrti ergenekon meselesinde simdi sasirdilar nereye catacaklarini bilmiyorlar bunlarin haline gülüyorum diyecegim birsey yok arkadaslar

 252. m . t . k said

  Bu devlete görev yapan yapacak olan kişilerdeniz biz..bilmediğiniz öyle çok şey varki..fikirleriniz ve tartışmalarınız olan biten yanında aslında yok denecek kadar hafif kalır..
  kurtlar vadisi toplumuyuz sanmaya devam edin..
  uykunuzdan aman uyanmayın ki işler-işlerimiz bozulmasın..
  İYİ UYKULAR SEVGİLİ HALKIM

 253. CengizHan said

  Şu AKP tayfasına hala gülüyorum. Geçen gün 1 tanesini yakaladım ve sordum. Ulan AKP’ ye oy verdin de ne geçti eline… Adam demez mi bizim oraya(Kayseri) baraj yapıldı. Lan dedim soktumun beyinsizi bu mu yani. Adama 42. maddeyi sölüyorum ve son derece sakin bir biçimde saygıdan dolayı bayraklar yarına indirilmiştir diyor. Papa elini öpme davasını söylüyorum adam utanmadan diyor ki: Avrupaya ve Amerikaya iyi görünmek için yapılmış bir olaydır. Aslında bunlar küçük şeyler… Ulan Eşşolu eşşek küçük ya da büyük ne fark eder. Mermi çekirdeği de küçücük ama kafana girdimmi dağıtır gider. Bu insanların beyni yıkanmış ve nur(feto) cemaatlerinde beyinleri yıkanmaya devam ediyor. Kendi kendilerine bir feto teşkilatlanması kurmuşlar ve sadece kendi aralarında iş yapıyorlar. Lan gerizekalılar siz sadece kendi aranızda iş yaparsanız ekonomi çarkları dönmez. Fakat sizin kafanız buna basmadığı için, ülke ve vatan nedir bilmediğiniz için hatta ve hatta Türklük duygularınız olmadığı için bu yolun yolcususunuz. Kimin cennete kimin cehenneme gideceğini Allah(c.c.) bilir ama sizin gitmeryeceğiniz en azından biraz cehennem ateşi göreceğiniz kesin.

 254. CengizHan said

  Ayrıca…

  100 AKP gerçeğini çıktı alıp çoğalttım. Yakaldığım fetoculara ve akp hastalarına veriyorum. Bir süre okuduktan sonra bazıları olayları anlıyor ama birçoğu anlamamakta ısrar ediyor. çünkü bu tip insanların işi gelmiyor bazı hususlar. İnsanları kandırmak ve kendini kandırmak hoşlarına gidiyor sanırım. Geçen gün de birisi diyor du: Hizmet’ e girdik iyi oldu! İşlerimiz açıldı. Piyasayı öldüren sizsisniz ki bu 1. 2. de kendi başınıza serbest piyasada iş yapamıyorsunuz. Birçoğunuz üniversite bitirmişsiniz ama hertarafınız yalan dolan ve kahpelik içinde. Ben şu güne kadar görmedim ki 1 tane fetocu ve AKPci; özü sözü bir, yalan ticaret yapmayan, eşine dostuna ve işi bilmeyene değil hak edene ve işi bilene iş veren. Tutturmuşlar bir hizmet muhabbeti ve bizden muhabbeti. Şerefsizler! Siz kimsiniz ve hizmetiniz kim. Hizmetinizin ve hizmetçilerinizin taaaaaaa götüne koyayım.

 255. nihat coşkun said

  sizin tek bildiginiz küfür içki yabancı müzikgrupları acayip kılıklar küpe takma kızlarınızın eşlerinizin mayolu resminin yanında poz verme yılbaşı kutlamalarında domuz gibi içip kusma 80yıl olmuş hala 10.yıl marşıyla avunma v.s v.s atalarımızda olmaya bütün alışkanlıklar sizde nerde gavurun yaşam tarzı varsa hepsi sizde hatta fazlanız bile var . sonrada kalkmış vatan millet sakarya edebiyatı yapıyorsunuz.add de pkk cıkıyor kuvayi milliyede pkk daha fazla zırvalamayın yeeeteeer sizin hakimiyetiniz bitttttttti

 256. zeynep said

  sinan gerizekalısı AKP sadece kendini eleştirenleri
  uydurma ergenekon hikayesi yaptı kendine mualefet edenleri susturmak için akp fethullahın emriyle iş yapıyor fethullahda amerikanı emriyle iş yapıyor
  yaptığı kirli oyunlar birbir ortaya çıkıyor sonları geliyor ülkemizde ne varsa hepsini sattılar ülkemizi 20 yıl geriye götürdüler ne kadar anlatsakki senin gibi yobazlar anlamaz

 257. atatürk'ün_demokrat_anlayışı said

  “Türk milleti hakimiyeti ve saltanatı eline almış bulunuyor.Bu olmuş,bitmiş bir iştir.Burada toplananlar,meclis ve herkes meseleyi tabii görürse,fikrimce uygun olur.Aksi takdirde yine hakikat usul-i dairesinde ifade olunacaktır.FAKAT İHTİMAL BAZI KAFALAR KESİLECEKTİR.”M.K.ATATÜRK
  (atanın saltanatın kaldırılmasından önce mecliste yaptığı konuşma.)inanmıoyrum dien warsa kaynak gösteririm.
  ülkede bi başbakan değiştiğinde bile halk nası ayaklanıo.şimdi sorarım size şeriattan laik yönetime geçen bi ülke saltanatın kaldırılmasını nası kabul etti acaba???atatürk emmilerinin oğlumuydu o saltanatı kaldırdı die sewe sewe kabul ettiler:D

 258. CengizHan said

  Helal olsun sana Zeynep

 259. ümitly said

  esir iken mümkünmü ibadet
  yatıp kalkıp Atatürk’e dua et
  senin gibi dürzülerin yüzünden
  dininden de soğuyacak bu millet

  işgaldeki hali sakın unutma
  Atatürk’e dil uzatma sebebsiz
  sen anandan yine çıkardın amma
  baban kimdi bilemezdin şerefsiz

  NEYZEN TEVFİK

 260. seref said

  Tayyip Erdogan Turk halkindan kimligini nicin sakliyor aslini inkar eden haremzade denir bunu farkinda degil ise bir gun Turk halki bildirecektir.

 261. Sakin said

  İşi Ehline vermessen Şemsiyeyi hissedeceğin yer bellidir…

 262. zamlıy said

  diline sağlık zeyneb kardeş herşeyi tek cümleyle özetlemişsin cahil adama ne anlatsan boş atatürk boşuna dememiş bir milletin en büyük düşmanı cahilliktir die adamlar nuh dio peygamber demio adamlar ülkeyi sattı heryeri soydular adamlar hala oy atıo neden peki ben cevabını vereyim kurdele keserken dua edio ya ondan bu salaklarda dio aaaa müslüman bu puhahahahahahahah ah benim güzel ülkemin gerizekalı vatandaşları aaahhhh siz bu beyinle daha çoook sürünürsünüz

 263. ANTİLAİK said

  gün gelecek hepiniz anlayacaksınız o hesap gününde allaha yalvardığınızda mustafa kemaliniz sizi koruyacak mı bakalım ben 15 yaşındayım ama neyin ne olduğunu sizin gibi (kemalist)’lerden daha ii biliorum çanakkalede savaşanlarda müslümandı dewlwti yönetenlerde müslüman sizin gibileri yakında kurataranlarda biz ler olacağız…(inş.)uyanında bakın atanız nerde hani nerde hadi gelsin de sizi dediğinize göre bu kötü yönetilen devletten kuratarsın kendinize gelin atamız öldü toprak oldu bizi sadece işgalden kurtardı ahiretten diil işgaldende o değillll müslüman yüreklice savaşan askerlerimiz kuratardı da neyse…uyanında bi önünüze bakın nerde atamız hani nerde…. öldü anlayınartık ve önünze bakın ona tapmayı da kesin oda bizim gibi bir insandı ve öldüüü siz öleceksiniz allaha hesap verirken napcaksınız acaba ayrıca dewlwtin kötü yönetildii falan yoooook

 264. antilaik said

  allah topunuzun belasını versin demek isterdm ama müslüman olduğum için sizin gibi şerefsizlere değmezzzz uyanın da bakııınnnn bi sizi kemalistlik diiil ancak allah kurtarır

 265. konsey said

  siz evinizde paşa paşa yatr ken bu memleketin cocukları ölüyo bırkın bu basının yalan larını biz askerimizide biliyoz vatanımzı da alıpmaşı yan gelip yatmaya benzmez bu işler elbet catlı gibi biryiğit cıkacak ve ekibin kuracak ozamn bakalım nası kıydırdınız okadr as kere öldürt tünüz bırakın marikaya yalanmayı bizim kendi kaynaklarım zala ab yi on sver satın alırz sizin yüzünüz den hırsız lık gasp itilik işsiz lik diz boyu kafanıza sıkacak bir türk evladı cakacak ona göre akılı olun bida sölmeme bun ları yetr artık bay konsey?????

 266. oğuzhan said

  arkadaşlar hala artık szi akp diyorsanız ben size bişey demiyorum çünkü zaten desemde siz anlamayacaksınız artık partiye değil isime oy veriliyor kim nederse desin bu bir gerçek iyiki adı ak parti yani adam ülkeyi satıyor karış karışş UYANINN

 267. ufuk türkan said

  Allah ile kandırmak bu olsa gerek… yobaz herifler,pkk şerefsizine sayın diyen şehitlere kelle diyen,bir milletin efendisi olan köylüye lan diyen ananıda al git burdan diyen bi insana hala daha güveniyosunuz yazık size yazık..(2 sene öncesinde akpet diye bişi yoktu şimdi türkiyenin dört bi yerinde istasyonları var)(ormanlar bir bir yakılıyor neden;çünkü yanan devlet arazisi imara çıkıyor bu sayede oraya mühendisler oteller ve siteler kuruyorlar ki erdoğanda bundan para kazanıyor)akp hükümetinden önceki borcumuz tahmini 220 milyar dolarken,şuan ki borcumuz 565 milyar dolar civarında)sen terörist üyesini ceza evinden çıkartıyorsun meclise sokuyosun,ama devletine bunca zaman hizmet etmiş orgeneralliğe yükselmiş insanları içeri atıyosun..yazık yazık.!!sen nasıl dinin için öldürüyorsan o insanlarda vatanı için öldürdüler bunuda kafanıza sokun.senin deden çanakkalede bir tas hoşaf ve çeyrek kuru ekmeğe şükrederek savaştı,öyle kazandı bu toprakları ama sağolsun akp hükümeti tek tek karış karış satıyo memleketi.şuan aydın/didim sahil kentlerini gezin TÜRKler giremiyo oralara neden;çünkü ingiliz fransız ve almanlara satıldı..recep tayyip erdoğanın soyu ermeni ve gürcüdür,o zat TÜRK diildir..uyan ey halkım uyann vatan elden gidiyor..((memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!)) Ne MutLu TÜRK üm DiyeNe..

 268. mustafa said

  arkadaşlar yorumlarınızı dikkatle okudum ve gördümki bu ülkede kutuplaşmalar artıyor. bu durum iyi bir durum degil gelecek nesillere düşmanlık bırakıyoruz.ve buda demek oluyorki ülkemizin kargaşasını isteyen ülkelere yarar ve huzur sukunet bozulur.kendi içinde karışık olan ülkeler malup olmaya mahkumdur.

 269. hakani said

  ZEYNEP GERİZEKALISI O HALDE! Sen ülkenin 20 yıl geriye gittiğini düşünüyorsun be eyy geri zekalı bi anadoluyu gez bakalım, ne ilerlemeler olmuş, bak bakalım nerde bir vatan haini var R.T.E. hepsinin hakkından tek tek gelmiştir. Sen tahminimce ya alevi kemalist (bu siteyi kuranlarda aynı şekilde) yada kendisini, kahraman m.kemal gibi görüyorsun(kolay ya bizde kahraman olmak). Fethullah’ın emriyle diyorsun senin takımının aldığı emir nerden acaba ??? bi araştır istersen, kimdir nedir ? Allah R.T.E. ve onun gibileri başımızdan eksik etmesin.!

 270. Murat said

  CHP denen gerizekalılar topluluğunuda biliyoruz.kime ne anlatmaya çalışıyorsunuz.Bu ülkeyi onlar başa geldiği zaman 20 sene geri götürdüler 20 sene.Evler bastılar düşünce özgürlüğünü engellediler,adamlar astılar şimdi kimseye şu atamazsınız.Bu arada bir gerizekalıda Atatürkün ordusu AKP nin korkusu yazmış lan gerizekalı oda bu devletin çocuğu neden kendi devletini satsın ahmak.Krizde fln neden oraya buraya ziyaretler yapılıyor oturur evinde geçirir.tabi ne demişler meyve veren ağacı taşlarlar.

 271. Murat said

  o türk değil diyen gerizekalıyada cevabım burda al biyografisi :

  Aslen Rizeli olan Recep Tayip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında Kasımpaşa’da doğdu. Babası Ahmet bey deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı. Ailesiyle birlikte 13 yaşında Rize’den İstanbul’a geldi.Tayyip Erdoğan 4 erkek ve 1 kız olmak üzere 5 kardeştirler. Hayatının önemli bir bölümü İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kasımpaşa’da geçti. İlkokulu Piyale Paşa İlkokulu’nda okudu. 1965 yılında Piyale Paşa İlkokulu’nu bitirip, İstanbul İmam Hatip Okuluna başladı. Okuldaki şiir okuma yarışmalarına, liseler arası münazaralardan,kompozisyon yarışmalarına; atletizmden, futbol turnuvalarına kadar birçok sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı.
  Spor çalışmalarını ilerleten Erdoğan 15 yaşında Camialtı Spor Kulübünden transfer teklifi alarak bu klupte spor etkinliklerine devam etti. (1969)
  İmam Hatip Okulu’ndan 1973 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini kazandı. Bu arada Camialtı Spor Kulübünden İ.E.T.T’ye transfer oldu. 1976 yılında İ.E.T.T futbol takımı İstanbul şampiyonu oldu.

  12 Eylül 1980 sonrası İ.E.T.T’den ayrılmak zorunda kaldı. 16 senelik futbol hayatı 12 Eylül 1980 sonrası ile noktalandı.
  Üniversite yıllarında aktif sosyal ve siyasi hayatın içinde yer almaya başladı.. Milli Türk Talebe Birliğindeki görev yıllarından sonra, 1976 yılında M.S.P Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığına ve aynı yıl MSP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 1977 yılında bir konferans münasebetiyle tanıştığı Emine Hanım’la 4 Temmuz 1978’de evlendi. Evliliğinden 2 erkek, 2 kız olmak üzere 4 çocuğu oldu. (Ahmet Burak, Necmeddin Bilal, Esra ve Sümeyye.)
  12 Eylül 1980’de İ.E.T.T’den ayrılınca özel sektörde çalışmaya başladı. Bir müddet özel sektörde çalıştıktan sonra 1982 yılında askere gitti. Yedek subay eğitimini Tuzla’da yaptı. Askerlik sonrası daha önce çalıştığı özel şirkette yaklaşık 1,5 sene çalıştı. Daha sonra başka bir şirkette Genel Müdür olarak göreve başladı. Bir süre sonra da halen devam etmekte olan işini kurdu.

  12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra 1983 yılında kurulan RP ile siyasi hayatı tekrar başlamış oldu. 1984 yılında Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında da İl Başkanı ve M.K.Y.K üyesi seçildi. 1984-1994 yılları arasında partisi ile bir çok seçimlere girdi. 1986 ara seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 1989 yılında Beyoğlu ilçesinden belediye başkan adayı oldu.Partisi 1989 seçimlerinde 2. parti oldu. 1991 senesinde tekrar milletvekili adayı oldu. Seçimi kazandı ve milletvekili oldu.Daha sonra tercihli oy sistemi nedeniyle yüksek seçim kurulu mazbatasını iptal etti. 27 Mart 1994 seçimlerine kadar İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve kazandı.

  Okuduğu şiir nedeniyle Diyarbakır DGM’de yargılandı ve “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten” (TCK 312/2) suçlu bulundu. Pınarhisar cezaevinde 4 ay mahkum oldu.

  Cezasını tamamlayıp 24 Temmuz 1999 cezaevinden çıktı.Cezası nedeniyle seçilme hakkını kaybetti.Daha sonra AKP hükümeti ile yasalarda değişiklik yaparak seçilme hakkına tekrar elde etti ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı oldu.

 272. Kenan said

  Yıllardır özallar,demireller ve en sonuncusu vahdettinin milenyum versiyonu tayyipler bu ülke bunlardan ders almadı bunlara müslüman dedi diğerlerine gavur dedi.Yıllardır oy attı ve hala atıyor.Gerçekten inanılır gibi değil.Farkında değil misiniz ülkemin,canımız,vatanımız zor durumda uyanın artık cahilliği bırakın.Sizler bu teslimiyetçilere oy verdiğiniz sürece bu ülke sürekli dibe vurur.Emperyalist ülkelerin uşağı olur.Avruğa birliği=hristiyan birliği adamlarda din birliği var rumlar bile avruğa birliğinde kafası çalışan düşünsün rumların bizden üstün ne ekonomisi var ne jeopolitik önemi var,vs. her yönden bizle aşık atamazlar.Bunlar artık son demler tayyip gibi adamların savunanlar onların grçek yüzlerini görebilseler bırakın oy atmayı idamlarını isterler.

 273. adanalı_ said

  önce içimizdeki türk düşmanlarını, bu ülkeyi sevmeyen nankör köpekleri temizlemek lazım, ha tabi bide bizim geri kafalı cahil insanlarımızı bilinçlendirmek lazım. insanlar ya beyinsiz yada beyinleri yıkanmış bir ahmak sürüsü. bi zombi gibi oy kullanıp vatanı, kıymet bilmez bu başı boş akılsız sadece kendi çıkarlarını düşünen milletin,devletin parasını hortumlayan halkçılık ilkesini hiç mi hiç benimseyememiş. sadece bencillik ilkesiyle ve milletin inançlarını kullanarak kendine pay çıkarmaya çalışan amerikancı ve bi hırsız gibi başka insanların emeklerini çalıp satan bu vurdumduymaz şerefsizlere nasıl güveniyorlar hiç anlamış değilim. sözüm bu şerefsizleri destekleyenlre uyanın artık sizin beyniniz yıkanmış. hepimiz müslümanız ama allahın adını kullanarak milleti sömüren allahsızlara inanmayın. hem türküm hem müslümanım hem milliyetçiyim bu vatanın ekmeğiyle büyüyen bu vatanın evladıyım ve ekmeğimi elimden almaya çalışanın canını alırım. hadi eyvallah. ADANALI…

 274. CNK said

  BU ÜLKENIN DEGERLERINI DİNE ALET EDENLER ONUN UZERIN SIYASET YAPANLAR SATEN TÜRKLÜKLE ALAKASI OLMAYAN KISILERDIR ONUN İÇİN KASMAYA LUZUM YOKTUR … MUSLUMANIZ DIYE GEZEN DURZULER BU DEGERLERE YAPTIKLARI HAKERETLERI KENDİ CEHENLEMLERINDE INANIYOZ DEDIKLERİ MAHSER MEYDANINDA SATEN HESAP VERECEKLERDIRR ATALARIMIZ ONLARIN NE BU DUNYADA NEDE ÖBÜR DUNYADA ELLİRİ YAKALARINDADIR … ATATÜRK TEKTİR VE TEK KALCAKTIR ONU YIPRATMAK İSTİYENLER VE YIPRATTIKLARINI SANANLAR FARKINDA DEGILLERDIRKI KENDIKERINI COCUKLARININ GELECEKLERINI YIPRATTIKLARINDAN…BU ULKEYI VE ATATÜRKÜ SEVEN SEREFIYLE OLUR… DIYERLERİ CAHİLİYET VE YOBASZLIKLARI VE MAHKUM OLDUKALRI GERII KAFALILIKLA ÖLÜR AMA ONLAR SADECE ÖLÜR… !!! NE MUTLU TÜRKÜM DİYNE.. !!!

 275. PUSAT said

  gardas ulkenn basna musluman bırı gcnce hmen gocnma gereksnimi duyuyorsnz neden cunku musluman olmayan yapar bu iftiraları ayıp ya bıde abd ıle ısbırlıgı kuruyor dyosunz bu abd ılıskısı yaklask 50 senedr kok salms bı ılıskıdır hemen ckarp sokup atmak ımkansz adamı kendne brakmyosnuzkı bısey yapsn su musluman alemne turkyenn sadece dını ıslamdr ırk turkıyede soz konusu olamaz

 276. PUSAT said

  zamliy sen kendını cokmu akıllı sanyorsun senın çapn kaç ulan turk mılletne salak dyorsn dangalak ulkeyı satmayda nerenzden uydruyonz anlamyorm sadece kendı vatandaslarmzn özel mulkıyetne gecryor szn gıbı gazlar ne anlar buralara yatrm yapyo o alan ksıler sen bu bılgılerı chpden mı aldn

 277. keskin said

  balık Diyor:
  Nisan 21, 2007 2:16 pm
  yhaa su olanları göremeyip hala su tayibi tutanlar varya inanamıorum arkadaşları yapmayın yavaş yavaş ülke satılıor sahip çıkın.

  bravo kardeşim helal olsun sana ama hak ve adalet kazanacak. başbakanın ermenidir.

 278. açıklama1 said

  recep tayyip erdoğanın bütün dedikleri doğrudur.siz birazcık kafanızı çalıştırsanız hepsini anlayacaksınız.tabi oası size kalmış.bu müslüman bir toplumda siz neden batılaşma içerisindesiniz batı batı die batıyorsunuz.hristiyanların kutsal gördükleri yılbaşı adetlerini alıp bizim türk kültür ve adetlerimizi satıyorsunuz.israil filistine savaş açarken o ülkedeki çocuklar, masum insanlar her geçen gün ölü sayısı artıyor ve biz bu müslüman bir toplulukta eğlence neden yapıyoruz?şu anda bir savaş çıksa ülkede allah korusun kimin cesareti yetipte o savaşa katılabilir soruyorum size.ancak ve ancak inançlı olan bir kişi katılır .doğuda pkk terör estirirken biz burada eğleniyoruz .kimse doğudaki onca şehitlerimizi hatırlamıyor mu .onlar sizin için sizin güvenliğiniz için şehit oluyolar kendi namus ve vatanı korumak için.eskilerden kurtuluş savaşında hangi zorluklar içerisinde savaşı kazandı bu türkiye bu vatan ve milletimiz.şimdi ise batıya yönelip onların adetlerini,kültürlerini alıp bizim cennet vatanı resmen mahfediyor.hiç bunları düşündünüz mü?batı yani avrupa bizi sevmezken türkiyeye lanet ederken şimdi ise batıdaki bütün ne varsa onların kültürleri bizim gençlerimizide mahfediyor.yeni giyim tarzları çıkartıyorlar,gençlerimiz batıya özenip uyuşturucu kullanıyorlar.sonunucunda ne oluyor geçnliğimiz elimizden gidiyor.gençler avrupa gibi yaşayıp onlar gibi giyiniyorlar,yaşam koşullarını onlar gibi ayarlmak istiyorlar.buradada ailenin büyük bir önemi vardır.çünkü çocuğun ne yapıp ettiğini kontrol etmesi gerekiyor eğer edemiyorsa gerçekten bu ülke nereye gidiyor.artık bazı aileler bile vardır ki çocuklarınla ilgilenmeyip onların nasıl bir yaşam tarzı sürdüklerinden haberisizdir.ben bu aileleri kınıyorum.çünkü çocuğun yetiştirilmesinde en büyük etken ailedir.aile nasıl davranıyorsa çocukta öyle davranışlar sergiler.inançlı bir aile ise çocukta inançlı olur ve allahın gösterdiği doğru yola doğru ilerler.biz batıya doğru hareket edeceğimize allaha doğru yönelelim,biz batıya yyönelip hiç birşey kazanmıoruz daha çok kaybediyoruz,gençlerimiz elimizden gidiyor.
  ”KİM BİR MİLLETE BENZEMEYE ÇALIŞIRSA O DA ONLARDANDIR” HADİS-İ ŞERİF

  “YAHUDİLER DE HRİSTİYANLAR DA;SEN ONLARIN DİNLERİNE UYMADIKÇA ASLA SENDEN RAZI OLMAYACAKLARDIR.DE Kİ:ALLAH’IN YOLU TA KENDİSİDİR.YEMİN OLSUN Kİ SANA İLİM GELDİKTEN SONRA EĞER SEN ONLARIN ARZULARINA UYACAK OLURSAN,SENİN İÇİN ALLAHTAN NE BİR DOST VE NE DE BİR YARDIMCI VARDIR” NİSA SURESİ 139.AYET

  “KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR” HADİS-İ ŞERİF BUYURMUŞLARDIR. ALLAH KORUSUN!O HAL ÜZERE ÖLÜM ÜZERİMİZE GELECEK OLURSA BİLİNKİ ÖLÜMÜN AKABİNDE AZAB MELEKLERİ TARAFINDAN HRİSTİYAN BİRNİN KARŞILAŞACAĞI MUAMELEYLE KARŞILAŞACAĞIZ”

  HERKESE İYİ HAFTA SONU DİLEKLERİM İLE

 279. Ataturkum Izindeyiz said

  Bu sozu unutmayalim; Ulkeler layik oldugu kisilerle idare edilirler…mis.
  Bu cahil cuhelaya mustehak yani cahil takimi bu basta olan cahil gerici idarecileri hak ediyor…Ama benim uzuldugum tek konu kurunun yaninda yasta yaniyor. Bu arada olan BIZLERE, BIZ GERCEK VATAN VE MILLET SEVENLERE OLUYOR.. BEN ENCOK BUNCA VERDIGIMIZ GENCECIK HAYAT DOLU KALPLERI VATAN SEVGISIYLE DOLU SEHITLERE OLUYOR DIYORUM…MILLET UYAN UYAN…VATAN ELDEN GIYOR ULEN..!!!!!!

  BURAYA YAZAN O CAHIL CUHELA TAKIMI SIZLER DAHA ATA MIZI ANLIYACAK KADAR OLAMADINIZ…ONUN TEMIZ ADINI SAKIN O PIS YALAN KONUSAN AGIZLARINIZA ALMA CURETINI GOSTERMEYIN…OKUYUN DA GELIN..
  NE MUTLU TURKUM DIYENE….GAZI MUSTAFA KEMAL ATATURK.

 280. SONYAKAMOZ said

  o kadar çahil bi toplumuzki anlatmakla bitmez.kahrolsun gaşizm,kahrolsun akp,kahrolsun tayip….artık uyanın uyanın bu tayyip müslüman bile değil….sizin gibi beyinsizleri kullanıyo…yaşasın atatürk

 281. PAŞA said

  UYAN TÜRK EVLADI UYUMA UYAN!!! 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN!!!

 282. wuslat_68 said

  slm arkadaşlar herkesin görüşü kendine ama burada bi karalama kampanyasımı başlattınız ne bu vatanın başbakanına ve cumhur başkanına karalamalar sizin safınızda deiller diyemi tek suçlarım dinlerine sahip çıkmalarımı aslında KEMALİSTİZ diyen bi gurup arkadaşlar ULU ÖNDER ATATÜRKÜN arkasına gizlenip ypmadıkları igrençlik kalmıyor eminimki bu devletin başbakanı ve cumhur başkanı siz kendini kemalist diye adlandıran grptaki arkadaşlardan daha çok ATATÜRKÇÜ ve daha çok milliyetçidir sadece dinine sahip çıkıyor diye bu şekilde eleştrilmeyi hak etmiyorlar ve sizin bu gurubunuza katıldım için kendimden utanıyorum bugune kadar milliyetçilimle övünen bi insan olarak bugun milliyetçiligin degişip sizin gibi dış güçlerin reklamını yapan insanlarla aynı gurupta oldum için gerçekten çok üzgünüm ben ve benim gibi düşünen çok arkadaş vardır eminim artık sizinle aynı saflarda kalamayız ki siz bu vatanda hür ve adaletle yaşıyorsanız bilesinizki ULU ÖNDER ATATÜRK*ÜMÜZ bugun hayatta olmuş olsaydı sizinle gurur deil üzüntü duyardı sizin dış güçlerin kuklası olarak görmek çokkkkkkk üzücü asıl gözünü açmaya ihtiyacı olanlar sizlersiniz umarım bundan sonraki hayatınızda o gözlerinizi açma işini başarabilir ve yıpratıcı dış güçlerin kuklalıgından kurtulursunuz esen kalın

 283. MESUT said

  ANCAK UTANIYORUM LAİK TCUMHURİYETİNDE ANASI BELLİ BABASI KIRKMI ELLİMİ NE OLDUGU BELLİ OLMAYANLARLA AYNI BAYRAK ALTINDA YAŞAMAKTAN. GİDİN EGEDE GÖRÜN YUNANA HALI SERİP MİNARELERİNE YUNAN BAYRAGI ASANLAR IN KÖYLERİNİ YUNAN YIKMADI AKSİNE KARILARINI KIZLARINI SEXS KÖLESİ TIPKI AMERİKANIN IRAKTA YAPTIGI GİBİ KULLANDI YUNANI DENİZE DÖKEN ŞANLI ORDUDAN İNTİKAM ALMAK İSTEYEN CUMHURİYETLE BARIŞMAYAN PİÇLER HENDEKTEKİ SEKSTEN BABASI BELLİ OLMAYAN TARİKATÇI SAHTE İSLAM GÖRÜNEN PİÇLERDİR.KUBİLAYI ŞEHİT EDENLERİN YAŞAYAN AİLELERİNDEN BELLİDİR

 284. Mahmut Kaya said

  Sevgili yorumcular. Herkes birşeyler anlatma birilerini aklama birilerini karalama peşinde. Ama neden? Nedir bu pervasız manasız içi boş lakırtılar? Bizler bu ekranlara zihnimizin en masum köşesinden geçen anlam fukarası cümleler kurmaktan öteye gidemezken. Tamda bizi bu hale koymak isteyen egemen güçlerin istediklerini yapmaktayız. Demem o ki biz hep birbirimizi yiyelim diye yapılıyor bütün bunlar. Hatırlayın sağ-sol olayları (kardeş kardeşi öldürdü), hatırlayın türk-kürt kavgaları (binlerce insanımız ölmekte), hatırlayın şii-milis çatışmalarını (yanıbaşımız Irakta), hatırlayın ulusçuları, hatılayın müslümanları ve gerçeği görün artık yakında müslüman-gayrimüslim kavgalarını (binlercesi de çok yakında bu kavgalarda ölecek) ama ölenler hep bizler olacağız. Bu toplum ne zaman ki toparlanmaya kalktıysa bir hareket bizi böldü. Peki biz o kadar cahil bir toplummuyuz ki birbirimizi parçalayalım. hayır bunları biz değil bizi GOYİM olarak tanıyan güçlerin oyunudur hep. Küçük bir örnek ne zaman ki Diyarbakırda kürt-türk arasındaki kavgayı bitirecek kardeşlik tohumlarını atarken merhum Gaffar OKKAN hemen el attılar olaya. Ne oldu peki o an; Hizbullah hortladı dediler. Bu örneğin altına Özal, Yazıcıoğlu, Bitlis, Mumcu vs vs vs örnekleri ekleyebilirim. Sizde küçük bir araştırma yapın göreceksiniz ki kim onların aleyhinde konuşmuşsa çok değil en geç 10 gün içerisinde ya kalp krizi geçirmiş ya da trafik kazası geçirip vefat etmiştir. Tekrar etmek istiyorum: Biz ne zaman iyi birşeyler yapmaya başlarsak hep bir takım olaylar olacaktır bu ülkede. Yarın tam PKK bitti AB ye girmek üzereyiz derken bir gurup daha çıkacak ülkemde kim bilir adı ne konacak ama adı cinsi hiç önemli değil o güce hizmet edeceğini şimdiden müjdeliyorum size. Artık nolur birbirimizi suçlamayalım ve bizi bu durumdan kurtaracak yeni bir kurtarıcının gelmesi için dua edelim. Bence okuyun araştırın aklımız herşeye yetecek kadar yaratılmıştır. Kemalizmi de okuyun Risale-i Nur da, Mevlana da Kapitalizmi de, AMA EN ÖNEMLİSİ DİNİMİZİ OKUYALIM BAŞKA KAYNAK GEREKMEZ TEK KURAN YETER BİR BEŞER E. Başkalarının söylediklerini değil kendi zihnimizin bize anlattığını dinleyelim. Doğruyu yanlışı biz tayin edelim. Olaya hiç bir zaman türk-kürt, gavur-müslim, laik-dinci, şii-milis, bakmadan sadece bu dünyaya her canlı gibi yaşamaya gelmiş birer İNSAN olarak bakmalıyız olaya. Öbür türlü biz bu kaostan çıkamayız. SAYGILAR

 285. kemal said

  sinanmısın neysin ergenekon tutturmuşsun birazda deniz feneri yimpaş gibi şeylerden bahste

 286. sevgii.. said

  farkettiyseniz tüm devlet kurumları özelleştirme adı altında satılıyor.. bu iş israilin filistin e yaptığına benziyor artık…
  ben amerika nın uşağı olan bi TÜRKİYE istemiyorum…

 287. evrim said

  Türklüğün ve insanlık aleminin en büyük ve amansız düşmanı olan Emperyalist Arap İslamının beyni yıkanmışları,övün yobazları,şeriat liderlerini dilediğinizce..ama yaşam peygamberim Atam’a dil uzatmayın..Yoksa 6 yaşında masum yavruları beşinci avrat edinip gerdeğe giren Arap bedevilerine sıra gelecek..rezil olacaksınız.

 288. a.mustafa said

  EY GENCLIK BENDE 28 YASINDA TURKIYE TARIHINI GERCEKLERINI ARASTIRAN BI GENCIM.85 YILDIR TURKIYE NIN DURUMU ORTADA BU LAIK CAGDAS INSANLARDAN OLUSAN HUKUMETLER NEDEN TURKIYEDE HIC BIR YENILIGE ACILIM YAPAMAMAMISLAR BI ARASTIRIM ONERIRIM COK CAGDAS CUMHURBASKANI NECDET SEZER BULENT ECEVIT E TEK BI KITAP FIRLATMASI ILE KRIZE YOL ACTI BUNLARI NASIL UNUTUYORSUNUZ… AT GOZLUKLERINIZI CIKARTIN ARTIK OLAYA DUNYA GOZUYLZ BAKIN DUNYA BIZI PARCALAMAK ICIN HERSEYI YAPIYOR.. KOR BI SEKILDE HERSEYI ELESTIRECEGINIZE KOTU OLANLARI TENKIT EDIN … AMA IDOLAOJIK OLARAK BUNLAR KARSI GORUS NE YAPSALAR YANLISTIR DEMEK NE KADAR DOGRU SORARIM SIZE BASKA DIYECEGIM SEY YOK ALLAH AKIL FIKIR IMAN VERSIN. ALLAH DAN KORKUSU OLMAYANLARIN KOLAYCA IFTIRA ATACAKLARINI ANLAMAK ZOR DEGIL UNUTMAYALIM ONCE ARASTIRALIM

 289. ATAHAN said

  arkadaşlar unutmayin türkiyenin nehirleri inglizlere tarım alanlarını yahudilere satan da tayyip tir tayyip ten önce bizim bu kadar borcumuzmu vardı asşağıdaki yazıyı lütfen okuyun

  –R.T.E, ATATÜRK’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözü ile ilgili görüşlerini bakın nasıl açıklamıştı:
  “Sen ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dersen,doğal olarak etki tepkiyi doğurur ve o da ‘ne mutlu kürtüm diyene’ der. Yahu milletin bütünlüğü ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi ile sağlanır mı? Osmanlı 30′u aşkın etnik gurubu ümmet düşüncesiyle bir arada
  Bir başka örnek de ATATÜRK’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüne karşı söyledikleri:
  “Ben müslümanım diyenin ‘aynı zamanda da laikim’ demesi mümkün değil. Niye?..Çünkü müslümanın yaratıcısı Allah, kesin hakimiyet sahibidir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ koskoca bir yalan! Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır”…
  Erdoğan: Kahraman genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin, olabilecek en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum..”
  Tayyib, Siirt’te halkı isyana teşvik amacıyla okuduğu şiir sonucu hak ettiği cezayı alınca ilk yırtınan nedense ABD oluyordu!..
  Tayyib’i sık sık ziyaret etmesiyle ünlü ABD İstanbul başkonsolosu Caroline Huggins, Tayyib’in aldığı ceza için 28 Eylül 1998’de şunları söylüyordu:
  “Bu tür gelişmeler, Türk demokrasisine olan güveni zayıflatır!”
  16 Temmuz 2000 tarihinde, mapushaneden yeni çıkan R.T.E, ABD’ye gider

 290. ATAHAN said

  bu yazı yukarıda da yazıyor tayip gibi kişileri ibret-i alem olsun die ipte sallandıracaksınız kusura bakmayın ama 15 yaşındayım sizden daha çok gündem takip ediyorum

 291. kemalistt.. said

  onlar sürünür sürünmesinede bizde onların yüzünden ne hallere düşüyoruz ben ona yanıyorum.ergenekonu ortaya çıkarmış mışş..
  kendi kıçını kurtarmaya çalışıyo o ve sizin gibilerde bu vatan hainini başımıza başbakan yapıyosunuz.üstelik herşey bu kadar ortadayken.pkk bu hükümete kadar meydanlarda bu kadar cesur değildi bu kadar azıtmamıştı.şimdi bütün gücünü bu hükümetten alıyo,siz hala ona oy verin.gelecekte sizin evlatlarınızda askerde onların tarafından şehit edilecek belki.siz buna oylarınızla imkan sağlıyosunuz erdoğan ı destekleyen küçük beyinler…

 292. gusta said

  bayatköyümü nedir kardeşim sen kimsinde kemalistlere laf atıyon. başındaki adamı koruyupta afkam kesme o başındaki adam gelmiş geçmiş en büyük vatan hainiyken sen gelmiş burda kemalist adamlara laf atıyosun.ulan bu baştakinin oyunu değilmi bu ergenekon bütün kemalistleri topladı yazık sana ki bu ülkede senin gibiler var yazıklar olsun sana ve senin gibilere

 293. yakamoz said

  asıl hain sizsiniz bizim hayatımızı karartınız bisden ne istiyorsunuz bu ülke sizin olduğu kadar onunda sizin80 yılşdır yapamadığınızı 6 yılda yaptı diyemi yoksa estirdiğiniz terör bulutlarını dağıttığı içinmi düşmansınız hiç kusura bakmayın o hainse sizin ne bu dünyada nede yerin altında gidecek yeriniz yok tamammı bunu unutmayın kendinize bakın hain olan sizsiniz

 294. MEHMET said

  ben bu gün karnımın doymasını düşünmüyorum YARIN COÇUKLARIMIN KARNI DOYACAKMI,CANI YANACAKMI,YOKSA GAZNEDEKİ ÇOCUKLAR GİBİ MASUMCA ÖLECEKLERMİ ONLARI DÜŞÜNÜYORUM.BEN ZATEN BU VATAN İÇİN BU GÜN ÖLMEYE HAZIRIM ZATEN 2007 YILININ BAŞLARINDA PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEYEN ABD. 5 KASIM 2007’DEN SONRA NE DEĞİŞTİDE T.C.D. İLE AYNI FİKRE SAHİP OLDU PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİ
  İSTİHBARAT PAYLASIMI YAPTI, ACABA T.C.D. Kİ ABD. KARŞI OLAN VATAN SEVERLERİN İSİM LİSTESİNİ VERDİ BUNLARA BİR İSİM VERİN HEPSİNİ SIRAYLA İCERİ ALIN MI DEDİ.SONRA İRANI VURURSAK SİZDE BİZE DESTEKMİ VERİN DEDİ DE İRAN BU TOPLANTININ PEŞİNE DOĞALGAZI KESTİ.SONRA BU ERGENOKONDAKİLER NE SALAK ADAMLARDA BAZILARI İÇERİ GİRMİŞ KENDİLERİNEDE SIRA GELECEK BİLİYORLAR FAKAT EVLERİNDE HALA CEPHANELİK HARİTALARINI SAKLIYORLAR. O HARİTALAR PKK.LI LARDAN ALINMASIN.BU İNSANLAR TERÖRİSTLİKLE SUÇLANIYOR FAKAT ASIL TERÖRİSTLER DEMOKRASİ ŞEMSİYESİ ALTINDA MECLİSTE MAAŞ ALIP ÜLKEDE RAHATCA DOLAŞIYORLAR UTANMADAN ÇANKAYAYA YEMEK YEMEYE CIKIYORLAR. BOP EŞ BAŞKANI OLANLAR BOP’SİNİN HARİTASINI BİLMİYORDAMI KENDİNİ EŞ BAŞKAN İLAN EDİYOR. KISACA HERŞEYE TEK CEVAP YÜCE ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRÜN GENÇLİGE HİTAP ETTİĞİ GENÇLİĞE HİTABESİDİR. HERKEKESE VE HERŞEYE CEVAP TABİKİ MUSTAFA KEMAL DÜŞMANI OLARAK BÜYÜTÜLMEDİYSEN ÖYLE BÜYÜMÜŞSEN SENİN ZATEN PKK.LILARLA BİR FARKIN YOKTUR.

 295. ihsan said

  YAHU NASIL O AMERİKAN SKERİ İÇİN DUA EDERMİŞ PİS HAİN BÖYLE ŞEY OLURMU RESMEN SURADINA TÜKÜRDÜM YA

 296. gokhanbotan said

  yaw arkdaşım.sen kimsin.nesin sen.asıl vatan haini sen ve senin gibi düşünenlerdir. bizler onunla beraber, ayaklar altına alınan şerefimizi, yeniden kurtardık. onunla beraber, özgüvenimiz yerine geldi.şimdi kendimi akp ile daha güçlü hissediyorum.ama nasıl olsa siz alışmışsınız satılmaya.adam kürtlerin ve türklerin kardeş olduğunu söylüyor(pkk hariç). bu kadar gocunacak ne var anlamıyorum.herkes istediği dinin ibadetlerini yerin getirmekte özgürdür diyor. senin bu yorumların ancak islam karşıtı bir şahsın yapacağı yorumlardır.atalarımız boşona dememiiş ”yarası olan gocunur” diye..

 297. kassam said

  sizi gidi yahudi uşakları erdoğandan bu kadar nefret etmeniz normal çünkü o sizden daha fazla nefret ediyor idiot kafalılar ERDOĞAN oldukça sizin gibi yahudi ermeni hristiyan vs… kimseler havlamaya devam etse nolcak sizin sonunuz da ergenekon gibi olur insallah

  Admin Notu: Bizler yahudi uşağı isek, Tayyip Erdoğan’ın, daha önce sadece yahudilerin aldığı yahudilere hizmet özel nişanını kabul etmesini nasıl açıklayacaksın?

 298. AKKKAKKKAKKKKKK said

  AKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DIYORUM ARKADASLARR…YAŞASIN TAYYİP ERDOĞANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

 299. Akp'Li! said

  Hadi Burada 3,5 Bilemedin 30 yada 50 kişisiniz..Bu sözlerinizle sadece kendi kendinizi yırtarsınız.. Ya secimlerden sonraki Milyonlarca Akp’liye ne cevap vericeksiniz?? Size en güzel Cevabı kim veriyor biliyormusunuz? sandık başındaki Halk!! belki sandıga oyunu kullanip atiyor ama Birilerinin Suratina carpmış gibi rahatlıyor o oyu kullanirken..

 300. Fadime Kaleli said

  biz birbirimizle bilye oynarken adamlar çoktan atı alan üsküdarı geçti.bu millete aziz nesin az bile söylemiş.arkadaşlar bizim müslümanlıgımız zartımız zurtumuz önemli degil. önemli olan insanlık,haysiyet, şeref,onur,gurur ve vatan severliktir.gerisi teferruat peygamberi peygamber yapan neydi dürüstlügü atatürkü atatürk yapan neydi devlet adamlıgı vatanseverligi.biz neyin derdindeyiz düşmanlara çanak tutmaktan başka ne yapıyoruz.bu cografyada kimin neye inandıgı hangi dine mensup oldugu önemli degil önemli olan devlet işini dinden ayırmaktır.yoksa müslüman gibi görünüp arkasını dönünce allaha dil çıkaranlar seni beni bu ulusu çok soyar ve satar.mal meydanda görünen köye sen hala kılavuz istiyorsan sanada diyecegim yok.ama bizide kendi akılsızlıgının ceremesini çektirmeyede hakkın yok.

 301. hacı kamil said

  ben bir tarikat içinde uzun zaman geçirmiş, murit olmak için kıçını yırtmış biri olarak sesleniyorum.yok nakşibendi yok bilmemne yok şu cemaat yok bu cemaat.insanların temiz ve saf duygularını öyle güzel istismar ediyorlarki gönüllü köle oluyorsun, çünki psikolejin bunu kabullenmekte kabullendiginlede zaman içinde yaşamakla mutluluk duyuyorsun.aklın başkasının ipoteginde mantıgında cebinde geziyor.ne zaman ipotekten kurtulup mantıgını devreye sokabiliyorsan bunlardan ancak öyle kurtulabilirsin.ama geneldede otokontrol sisteminin bir parçası oldugundan bu işin içinde olan çevreni, arkadaşını,vs gözden çıkartmalısın.

  (Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir.diyen ATA’ya daha çok baglı ve daha çok saygı duyuyorum)

 302. kemalistgençlik said

  ben kemalist bir türk genci olarak eyy halkım uyan artık uyanda bu tepemizdeki şerefsizlerin,vatan hainlerinin,asıl bölücü olanların ne mal olduğunu gör. araştır ki oku ki seçimlerde şehitlere kelle bölücü başına sayın diyen fetthullahçı bir şahsa oyunu verme. şu an fethullahım müslüman olduğunu zanneden birçok kişi var fethullah gülenin ağzından bi kere hz. muhammed kelimesi çıkmamıştır, kuran okumamıştır bunların kuranı yorumladıkları risale adlı kitapları vardır. tayyip erdoğanın asıl amacı bu vatanı bölmek satmak ve amerikan çıkarlarına göre hareket etmektir sizede diyorum kemalist olmayan şerefsiz türk gençleri siz daha tarihinizi bilmiyorsunuz sizi kim kurtardığını bilmiyorsunuz bu ülkeyi bu seviyeye çıkartan yüce atatürkü tanımıyorsunuz diğer ülkelerin devlet başkanları dahi atatürkün önünde eğiirken sizler,atatürkü sevmeyen türkler siz türk müsünüz ???

 303. winky said

  sabahtan beri okuyorum yazılanları kimine göre yanlış bu adam kimine göre doğru…sonuçta doğrusuyla yanlışıyla herkesin bildiği kendine doğru.
  1)laiklik konusunda;müslüman bir insan laik olamaz bu Kur’an-ı kerim’de de belirtilmiş ve laiklik devlet işidir doğrudur bu açıklamayı sadece laikliği kişiselleştirenler için yapma gereği duydum…
  2)burda ne kadar konusulursa konusulsun bu adam bu ülkenin başbakanı ve sonuçta demokrasiyle yönetilioruz buna bağlı olarakta halk böylesinin doğru olucağını düşünmüş…şununda altını çizmek istiorum bu adamı başa getiren insanlarda türkler ve özgürler…
  3)farklı düşünceleri savunuyor olabilirsiniz ama hiçbir düşünce; özgürlüğünü kullanan bir insanı türk olmaktan alıkoyamaz!!!ne söylenirse söylensin her seçim sonrası herkes cevabını alıodur diye tahmin ediorum…
  lütfen rica ediyorum dini bu gibi sitelerde sömürmeyin!eğer varsa itirazınız Atatürk’ün dinimiz için verdiği hizmetleri araştırın birazda. emin olun şuan ortada konu olan ya da sorun mu demeli her neyse cevabını bulucaktır.Böylece başbakanımızda aklanır diye umuyorum.yaptıkları hemen hemen aynı…ayrıca bazı insanların Atatürk’ün getirdiği laikliği öğrenmeleri,bunu dine alet etmeyi bırakmaları ve Recep tayyip erdoğanı karalama çalışmalarına son vermeleri gerektiğine inanıorum…

 304. kemalistgençlik said

  ya siz kimsiniz de hala şu vatan hainini savunabiliyorsunuz ya bu kadar damı cahilsiniz ya bu şerefsizler resmen ülkeyi büyük orta doğu projesiyle bölmeye çalışıyor siz hala tayyibi savunuyorsunuz adam bop un eşbaşkanı daha neyi savunuyorsunuz ???? ya ne demek müslüman bir insan laik olamaz siz kimsiniz de atatürkün ilkelerini eleştirebiliyorsunuz şerefsizler atatürk ü karalamak için neredeyse dinden çıkartıcaksınız utanın be tarihinize bir göz gezdirinde görün kim daha müslüman cahil herifler. sizin 1915 lerden bu hale geldiğiniz için şükretmeniz gerekirken atatürke dil uzatıyorsunuz sizin türklüğünüzden şüphe duyuyorum daha eleştirilmesi gereken pek çok konu varken gelmiş neyi eleştiriyorsunuz kendinizden utanın. Ben atatürkçü bir türk genci olarak atatürkün tek bir sözüne katılmıyorum “Türk milleti çalışkandır,zekidir.”

 305. winky said

  asıl siz kimsiniz…bu şekilde konuşma hakkını kemalist oluşunuzdan alıyorsunuz herhalde.bnde ülkücüyüm ama bunu dile getirmedm ayrıca yazdıklarım da kesinlikle Atatürk’ü karalamak amacında diildm.şunuda bilin bazı insanlar hem Atatürk’e minnet duyup hem de tayyip erdoğan gibi karalanmaya çalışan insanları savunabilirler;tabi bunu anlayabilmek kabiliyet meselesi…evet müslüman bir insan ister kabul edin ister etmeyin laik olamaz.Atatürk’ün ilkelerine falanda karşı çıktığımız yok insan diil,devlet laik olabilir.Ayrıca bir müslüman Kur’anın buyurduğu ilkeleri de reddetme lüksüne sahip diildr çünkü olay Allah’ın dediklerine karşı çıkmayı(haşa)devamında getirir.evet şimdi kabul ediyorum şerefsizliği bu uğurda…bir noktada takılmışsnz hep aynı şeylerden söz ediyorsunuz bunun yanısıra bizide kendiniz gibi sanıp anlatmak istediklerimizi anlamıyorsunuz.Ayrıca tarih 1915le sınırlı diildir;1915den önce de belki de bugün varolmamızı sağlayan bir osmanlı devleti vardı bu da gözardı edilmezse seviniriz!tarihi okuruz biliriz ne de olsa tekerürden ibaret…ve evet Atatürk türk tarihinde bir dönüm noktası bunun aksini savunan yok.ama bunun öncesinde türklern dünyada tanınmasında osmanlı devletinn büyük rolü vardır ve bu islamiyetin yayılışıyla da orantılıdır aynı zamanda;bunuda eklerseniz bilgilerinize seviniriz.evet doğru söylüyorsunZ bnde milliyetçi bir türk genci olarak Atatürk’ün tek bir sözüne katılmıorum.’Türk milleti çalışkandır;zekidir.’
  eger Türk milleti çalışkan ve zeki olsaydı bu gibi boş konularla zamanını geçirmezdi belki ve en önemlisi hiç olmazsa boş bir konuyla uğraşsa bile tek bir noktaya takılıp kalmazdı diye düşünüyorm.objektif olabilirdi belki ama hayır türk insanı çalışkandir,zekidir ve hep kendi bildiğini okur.bazı sıfatlar altında kendi yanlışlarıyla bir dünya kurar ve daha sonra çok medeni olan bu türk insanı günahı sadece Atatürk’ün ilkelerinden biri olan düşünce özgürlüğünü kullanmak olan bir insana şerefsiz diyebilen bir varlıktır…
  Rahat uyu Atam ne olursa olsun,insanlar bizi ne şeklde kılıflandırırsa kılıflandırsn biz seni çok iyi tanıyoruz sende bizi…ve içimizi ALLAH BİLİYOR hepimizin…

  Atatürk’ün dinimiz islamiyet için söylediği o güzel sözler:

  *’MİLLETİMİZ DİL VE DİN GİBİ İKİ FAZİLETE SAHİPTİR.BU FAZİLETLERİ HİÇBİR KUVVET,MİLLETİMİZİN KALP VE VİZDANINDAN ALAMAMIŞTIR VE ALAMAZ…’
  *’TÜRK MİLLETİ DAHA DİNDAR OLMALIDIR.YANİ BÜTÜN SADELİĞİYLE DİNDAR OLMALIDIR,DEMEK İSTİYORUM’
  *’DİNİME BİZZAT GERÇEĞE NASIL İNANIYORSAM ÖYLE İNANIYORUM.BİLİNCE TERS,İLERLEMEYE ENGEL HİÇBİR ŞEYİ KAPSAMIYOR.'(Atatürk de müslümandır;aksini savunduğumuzu iddia edenlere)
  *’BİZİM DİNİMİZ EN MAKUL VE EN TABİİ DİNDİR.VE ANCAK FENNE,İLME VE MANTIĞA UYGUN OLMASI LAZIMDIR.BİZİM DİNİMZ BUNLARA TAMAMEN UYGUNDUR.’
  *’EY MİLLET!ALLAH BİRDİR,ŞANI BÜYÜKTÜR.ALLAH’IN ESENLİĞİ,SEVGİSİ VE İYİLİĞİ ÜZERİNİZE OLSUN.PEYGAMBER EFENDİMİZ HAZRETLERİ,CENABIHAK TARAFINDAN İNSANLARA DİNİ GERÇEKLERİ DUYURMAYA MEMUR VE ELÇİ ŞEÇİLMİŞTİR.TEMEL KANUNU HEPİMİZCE BİLİNMEKTEDİR Kİ YÜCE KUR’AN DAKİ MANASI AÇIK OLAN AYETLERDİR.İNSANLARA FEYZ RUHU VERMİŞ OLAN DİNİMİZ,SON DİNDİR.EN MÜKEMMEL DİNDİR.ÇÜNKÜ DİNİMİZ AKLA,MANTIĞA VE GERÇEĞE UYMAMIŞ OLSAYDI,BUNUNLA DİĞER İLAHİ TABİAT KANUNLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI GEREKİRDİ.ÇÜNKÜ TÜM EVREN KANUNLARINI YAPAN CENABIHAKTIR.’
  *’BİZİM YÜCE DİNİMİZDE HER MÜSLÜMAN ERKEK VE KADIN,ÜMMETİ(HALKI)AYDINLATMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.’
  *’NASIL Kİ HER HUSUSTA YÜKSEK MESLEK VE İHTİSAS SAHİPLERİ YETİŞTİRMEK GEREKLİ İSE DİNİMİZİN GERÇEK FELSEFESİNİ İNCELEYECEK,ARAŞTIRACAK,BİLİMSEL VE TEKNİK OLARAK TELKİN KUDRETİNE SAHİP OLACAK SEÇKİN VE GERÇEK DİN İLİM ADAMLARI DA YETİŞTİRECEK YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINA SAHİP OLMALIYIZ.’

  ve son olarak;

  *’BAZI KİMSELER ÇAĞDAŞ OLMAYI İNANÇSIZ OLMAK SANIYORLAR.ASIL İNANÇSIZLIK ONLARIN BU İNANIŞIDIR.’

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,457
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,456
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,457
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,455
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,465
  UTKAN KOCATÜRK;ATATÜRKÜN FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,457
  ATATÜRKÇÜLÜK C I ,457

 306. kemalistgençlik said

  öncelikle şunu belirtmek isterim ben kesinlikle din düşmanı bir kişi değilim ben de her müslüman gibi dinime bağlıyım her cuma cumaya da giden bir kişiyim. fakat atatürk ilke ve inklaplarına bağlı olarak sonradan atatürk ilkelerinin eleştirilmesi beni rahatsız ediyor şu an dünyanın çağdaş ve modern olan pekçok ülkesinde laiklik ile yönetilen bir yönetim şekli vardır atatürkün de amacı türkiye cumhuriyeti devletini çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak olduğundan ve de tarihte de osmanlının laiklikle yönetilirken çok sonraları din adamlarının yönetimde söz sahibi olmasıyla devlet otoritesinin sarsıldığını biliyoruz atatürk te ileri görüşlülüğüyle bunun tekrar yaşanmasını istemediği için çok güzel bir yenilik yapmıştır. gün geçtikçe türkiyede atatürk karşıtları nedensiz olarak çoğalmaktadır adeta bir mantar gibi atayı eleştirenler türemektedir.sen şimdi gelmiş demokrasiyle yönetilen bir ülkede hiçbirşahıs çıkıpta başbakanı eleştiremez diyorsun sen atatürkü eleştiriyorsun yaa. sonra kalkmış halk başa getirdi diyorsun. türkiye cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak dıştan bize öyle gelebilir fakat akp iktidarının arkasında büyük bir güç olan amerika vardır bunu da biliyorsundur. bu nedenle akp nin bu seçimlerde seçimlere fesat karıştırmadığı meçhul. bunu bazı partilerin bazı milletvekilleride politik programlarda belirtti.eğer benim gibi türk gemçleri böyle konularda vakit harcamazsa bu vatanın bekçileri kimler bu vatan sahipsiz değil bunu da unutma.yorumlarında anladım ki sen de atatürk karşıtı bir genç değilsin zaten eleştirdiğim kişiler ilk olarak sen değildin yukarıdaki yorumlarda vatan hainiyim diyen pek çok kişi var ve atatürke hakaret eden kişiler var bu yorumlarım öncelikli olarak onlaraydı ve de şunu unutmaki burdaki tek müslüman,dinine bağlı tek kişi sen değilsin.Beni de burda dinsiz bir kişi gibi karalamaya hakkın yok. kişileri dinsiz gibi din karşıtı gibi vurgulamana gerek yok!!!!!!

 307. winky said

  1)’sen şimdi gelmiş demokrasiyle yönetilen bir ülkede hiçbirşahıs çıkıpta başbakanı eleştiremez diyorsun sen atatürkü eleştiriyorsun yaa.’
  ilk olarak bn yorumlarımda kesinlikle kimse başbakanı eleştiremez tarzında bir cümle kurmadım;neden?çünkü zaten bn düşünce özgürlüğüme yapılan baskı sonucu bu tarz yorum yaptım yani kimsenin ne dediği umrumda diil ne düşündüğüde.Atatürk’ü eleştirmedim eleştirmem de önderimizle bir derdim yok.tabii sonuçta bu da anlayabilene…
  2)evet demokrasiyle yönetiliyoruz.her zamn istediğiniz veya istediğimiz seyler olmadığı gibi istediğinz iktidarlarda başa gelemeyebilir.sonuçta bu adam gökten zembihle inmedi.(şeçme-şeçilme hakkı)sanırım çağrışım yapmıştır.
  3)evet arkasında amerika var ama bügüne kadar iktidarda olan herkesin arkasında amerika vardı ve bn bu adamın bu konuda hepsinden daha başarılı olduğunu düşünüyorum.(sonuçta özgürüm)hee siz sakın bu yaklaşımımın ülkeyi satmak yönünde olduğunu düşünmeye kalkmayın.anlamazsanz anlamadığınızla kalın ya da araştırma yapın biraz ;emin olun işe yarayacaktır. ayrıca seçimlerde fesat karıştırma olayında haklı olduğunuzu düşünmüyorum çünkü ister kabul edin ister etmeyin ”demokrasiyle yönetiliyoruz.”böyle konulara zamn harcamaktn ziyade emin olun üstlenmiş olduğunuz vatan bekçiliğiniz doğuda çok işe yarayabilir diye düşünüyorum hatta şiddetle tavsiye ediyorum.bu vatanı sahipsiz sananlara karşı birlikte savaşabileceğimizden emin olabilirsn ama bu vatanı savunurken dinimize gelen eleştirilerde yollarımız ayrılır;üzgünüm…
  4)evet Atatürk karşıtı diilim sanırım yazdıklarımdan sadece bunu anlamışsn=)eleştirdiğin kişiler belkide bnm gibi düşünüyorlardr ama ifade edemiyorlardır bunu da aklına yazsan iyi olur çünkü zaten sevmedğn bir insan hakkında(tayyip erdoğan) çoğu konuda zanda bulunduğun gibi o insanlar hakkında da zanda bulunarak günahlarına girme derim (sadece bir öneri).yazdıklarını benm üzerime alma sebebim bnm yorumuma istinaden yazılışıydı.son olark da seni dinsiz olark empoze etmek adına birşey yazmadm;bu gibi bir niyetimde yok yanlış anlamışsn.bnm emin ol insanları karalamaktan daha önemli şeylerm var uğraşmam gereken…veeee cuma namazı konusunda diyebileceğim bir şey yok ALLAH kabul etsn,devamını getirsin inşallah=)

 308. kemalistgençlik said

  1)”burda ne kadar konusulursa konusulsun bu adam bu ülkenin başbakanı ve sonuçta demokrasiyle yönetilioruz”
  sözünde ve”Recep tayyip erdoğanı karalama çalışmalarına son vermeleri gerektiğine inanıorum” sözünde ne kastettiğin çıkıyor.”laiklik konusunda;müslüman bir insan laik olamaz” sözünde de resmen atatürk ilkelerinden birine karşı çıkıyorsun şimdi diyeceksin ki kuranda yazıyor diyeceksin ki düşünce özgürlüğü. şunu bil ki atatürk büyük bir devlet adamı olduğundan birşeyler biliyorki böyle bir ilkeyi getirip koymuş.kuranı kerimde yazıyor diyorsunya madem bunu sen biliorsun emin ol ki atatürk bunu senden daha iyi biliyordur biz şeriatla yönetilen bir ülke değiliz bunun için yönetimdeki herşeyin kurana uygun olacak diye bir şey söz konusu değil.
  2)”istediğinz iktidarlarda başa gelemeyebilir.sonuçta bu adam gökten zembihle inmedi.” tabikide herkesin istediği iktidar başa gelcek diye bir şey söz konusu olamaz fakat benim anlatmaya çalıştığım nokta bu adamın ve bu iktidarın türkiye nin çıkarlarına göre hareket etmemesidir ve tamamen bir amerikan köpeğidir. bence yorumlarını okuduğum kadarıyla sende akp ci bir potansiyel var diyeceksin ki düşünce özgürlüğü buna da katılıyorum.
  3)demokratik bir ülkede yaşıyorsak demokratik bir ülkede devletin ve milletin çıkarları kişisel ve belirli bir zümrenin çıkarlarından daha önemlidir. ülkenin başındaki kişiler üstlenmiş bulundukları bu hizmet süresi içersinde de devletin ve milletin, menfaat ve çıkarlarını, kendi menfaat ve çıkarlarından üstün tutmalarıgerekir.İNŞALLAH ANLAMIŞSINDIR. zekâ sahibi herhangi bir insanın, bir Bulgarın, Arabın, Amerikalının veya Rusun karşısında Türkiye’nin bütünlüğünü savunabilecek fikirlerin ve planların yoksa Türkiye’nin bütünlüğünü silahla koruyamazsın. yani vatanı korumak sadece eline silah alıp terörist avına çıkmakla olmuyor.
  eğer yukarıdaki ben vatan hainiyim diyen kişiler gibi kemalist rejim yıkılacak diye bağıran kişilerle aynı düşünceleri paylaşıyorsan ozaman bişey diyemem.
  5)son olarak”ALLAH kabul etsn” AMİN!!!!!!

 309. winky said

  1)sonuçta hiçbir şeyi değiştiremeyiz.bn bu adamı ne kadar sevsemde sevmesemde savunsamda savunmasamda hatta siz ne kadar yorum yapsanız da yapmasanzda…bu adam için seçim sandığı başında gece nöbetlerine kalıcak o kadar çok insan var ki.bnm savunduğumsa dinin bu gibi konularla simge haline getirilmemesi ve evet size göre ne kadar yanlış olsada bu adam hakkında böyle konuşulmaması hee sen yine eleştir başbakanı ama hakkını da ver dini de alet etme eleştirilerine(sadece rica).ister kabul et ister etme müslüman msn?evet.o zamn ne şeriata gerek var ne de başka bir yönetm şekline müslümana ALLAH’ın sözü her yerde her şekilde emirdir.ayrıca bn o yorumu yönetim içn diil bu ilkeyi kişiselleştirenler için yaptım ve dikkatli okursan dedim ki bir müslüman laik olamaz;devlet laik olabilr.UMARIM ANLAMIŞSNDIR..
  2)söylediklerimin arkasındayım.görüyorum ki sende öyle.bnde akp potansiyeli görmeni hoş karşılıyorum çünkü benm gözümde bir insanı savunuyorum sizin gözünüzde tayyip erdoğanı…ve ayrıca belirtmek istiyorum madem konu bnm şeçim potansiyelim olarak yansıdı size bn bu adama oy vermedim vermem çünkü bn bir ülkücüyüm.ama ortada bazı yanlışlar var;doğrularsa kabul edilmeyecek kadar unutulmuş… neyse…
  3)dediklrinizin hiçbirinin aksini savunmuyorum;hatta katılıyorum.ama bnm size göre aksi olan düşünceme sebep bir sürü nedenm var sadece bunu bilin yetr…bilmen edebiyatınız ne kadar ama zaten bnm iki cümlede özetlediğimi siz açıklamışsnz;teşekkr ederiz bunuda aksini savunmuyorum zaten.doğu olayıysa araç orda ne kadar silh yanlısı yapsanızda siz bizi.kemalist rejim yıkılsın yıkılmasın o beni ilgilendirmez;zaten konuyla hiç alakası da yok.
  4) 3’ten sonra 4 gelir=))
  5)eyvallah!!!

 310. kemalistgençlik said

  benim anlatmaya çalıştığım seçim sandıkları başına üç beş adam koymak değildir her parti üyelerinden birer temsilcinin sandıkların başında bulunmaları gerektiğidir.dini bu gibi şeylere alet eden biri varsa o da recep tayyiptir.ben eleştirilerimin hiç birinde dini alet etmedim ve eleştirilerimin ve cümlelerimin hiç birinde böyle birşey söz konusu olamaz.benim anlatmaya çalışıp ta senin anlamadığın olay laik türkiye cumhuriyeti devletinin Kurana göre yönetilemiyeceğidir. bunun dine alet etmeyle hiçbir ilgisi yok bence sen anlamak istediğin gibi anlıyorsun ve de olur olmaz laflarla kendini haklıymış gibi göstermeye kalkıyorsun ben sana şimdi kalkıp da sana asılsız bir laf atsam bunu sen de kendine yediremezsin. bu nedenle yaptığın elştirilerinde daha gerçekçi olmaya özen göster.tayyip hakkında yaptığımız eleştiriler eleştiriden çok gerçeklerin söylenmesidir.yukarıda okuduysan arkadaşımız tayyibin kirli çamaşırlarının bir kısmını belirtmiş.sen daha neyi savunuyorsun kimi savunuyorsun kalkmış bi de ülkücüyüm diyorsun sonra kalmış bide bu adama oy vermem diyorsun bence sen siyasi olarak kimliğini tam olarak belirleyememişsin.benim tanıdığım pek çok ülkücü arkadaşım var fakat hiçbiri kalkıp ta başbakanın şurasını eleştirmeyin burasını eleştirmeyin demiyor.senin insan olarak savunduğun adam vatanı satıyor haberin yok.ileride de çıkıp da bölücü başını savunmandan çekiniyorum ne de olsa oda insan :D:D…ben o ikisi arasında pek bir fark göremiyorum zaten amaçlarının aynı olduğundan şüphem yok ki zaten t.c başbakanın böyle bir kişiliğe “sayın” demesi kabullenemez.neyse bu ANLAMIŞSINDIR vb. lafları çokça kullanmaya başladın böyle ucuz kelimelerle kelime fazlalığı yapmana gerek yok anlayan anlıyo zaten!!

  “eleştirdiğin kişiler belkide bnm gibi düşünüyorlardr” sözünden hareketle kemalist rejim yıkılsın vb. laflar söyleyen kişiler var dedim tartışmamızla alakası olan şey bu…

  ülkücü bir kişinin “kemalist rejim yıkılsın yıkılmasın beni ilgilendirmez ” gibi bir söz söylemesi o kişinin ne kadar ülkücü olduğunu gözler önüne sunuyor zaten..

  “3′ten sonra 4 gelir=))” orada bir yanlışlık yapmış,gözden kaçırmış olabilirim evet biz senle burada bir konuyu tartışıyoruz böyle küçük ve gereksiz ayrıntılara bakman bana saçma geldi..

 311. winky said

  seçim sandıkları konusunda; yine yanlış anlamışsın yine yanlış daha bnm diyebileceğm birşey yok artık!!!laik turkiye cumhuriyetinin Kurana göre yönetilmesini savunan da yok!!!emin ol bnde senn bnm; ‘istediğin gibi anlama konusunda’anlatmak istediğimi anlamanı isterdim ama üzgünüm sende istediğin gibi anlıosun…yaptığım eleştirilerde gerçekçi olmadığım kanısına varman gayet normal çünkü sende ‘gerçek’kavramında bir farklılık olduğunu düşünüyorum.emin ol seninde yorumların bana hiç gerçekçi gelmio.her konuda olması gerektiği gibi gerçek hakkında da yorum yapabilmek için objektif olunması gerekio mağlum.işte kilitte bu zaten sen bnm hala neyi savunduğumu bile anlamdın!bu saatten sonrada anlamazsn zaten boşuna yorma.bak birşey sölicem bnde çok kemalist tanıdım ve emin ol senin bu konuda açık verdiğn çok nokta var.bunuda bil ki ona göre gardını al.evet bn bu adama oy vermedm vermemde savuduğum seyn ne oldugunu anlamayışına bağlıyorum bunuda anlamamışsn.eger ülkücülk konusuna girersek hiç çıkamayız çünkü ‘sizn bilmediğnz çok şey” var ve evet ülkücülüğn ne demek olduğunu açıklamamı istersen ayrıca yazarım.siyasi kimlik konusunda bişey demicem çünkü sen hala bnm ülkeyi satma yanlısı olduğumu düşünüosn ki yanılıosn.söyle söyliyim sen ne kadar kemalistsen bnde o kadar ülkücüym!!!gerkli açıklamayı deminde dediğim gibi istersen ayrıca yapabilirim çünkü sen bütün olayları biribirine karıştırdın ve çünkü tek konu üzerinde yoğunlaşmışsn!ayrıca senn tanıdığın ülkücüler gibiym zaten bnde başbakanı eleştirme demedm bunu daha öncede açıklamıştım ve sana yansıyan bu gereksiz laflarla kendini haklı çıkarma konusu bundan olsa gerek çünkü sen aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önüme/önümüze getiriyorsun.bunuda hoş karşılıyorum çünkü sen beni bu konusmanın basından beri anlamdın;yanlış anlama insanların uzlaşamadıkları noktalar olur elbet ama bu sende bu şekilde yansıyor bunuda hakaret olark algılama.ve farkındaysan bn senin savunduğun şeylere değil(hatta katıldığım noktalarda oldu) senin eleştirdiğin şeylerde kulandığın üslubun müslümanlık üzerinde sentezlenmesine eleştiri yaptım.daha önce de dediğim gibi senin hep aynı seyleri önüme getriyor olman;yine evet belkide senin sebeb olduğun bir laf kalabalğı ortaya çıkarmış olabilir ;sanırım bunun daha yeni farkına vardın!yazdığın yorumlarda bir o kadr değişik bu özelliğine bağlı olsa gerek.anlayan anlasaydı bu yazdıklarımda diğerlerinde olduğu gibi ‘fazlasıyla’açıklama yapmak zorunda kalmazdım.terarr daha önce beni anlamadığını vurguladığım cümlelern niteliği bazında;bu konuda da evet belki haklısın kemalist rejimin yıkılmasını isteynler vardır ama senn ‘yukardakiler’ diye adlandırdığın kesmin de emin ol çoğunun aklından geçenler çok farlıdır.buydu demek istediğim ve bu bağlamda ‘kemalist rejim yıkılsın diyenlerden msn’soruna y da soru tarzı cümlene’konuyla alakasız ‘demem normal ve evet bnm savuduğmla snn savunduğum çok farklı konular.ben senin tarzın düşnenlerden de diilm buda ayrı bir olay.kulaktan dolma siyasetle olucak iş diil bunlar.sana burda ne kadar ülkücü olduğumu kanıtlamaya kalmayacağım dediğim gibi sen ne kadr kemalistsen bnde o kadr ülkücüyüm.eğer bi yanlış görüyrsan ülkücülüğmde emn ol o senin kemalistliğinin yanlışıdır.
  ‘gereksiz ayrıntı’:ayrıntılar gerksiz diildir.
  ‘saçma’gelmesi konusnda gelmiş olabilr ama ayrıntılar önemlidir ve ufak tefek ayrıntıların gözardı edilmesi bazen zorda bırakır insanı.dediğim gibi saçma gelmesi konusunda da saygı duyuyorum ve bu prensip meselesi…tıpkı senin tayyp erdoğanı savummamla bölücü başını savummamı özleştirdiğin gibi gereksiz ve tıpkı bnm savunduğum şeyn bu ülkeyi satmak olduğunu vurguladığın ve neyi savunduğumu anlamadığın gibi saçma…

 312. Şevki Rizeli said

  Recep Tayyip Erdoğan Gibi bir insana böyle bir başlık atılabiliyorsa yazıklar olsun yazıklar olsun onun gibi bir insana hakaret edebilene. Siz ne kadar aşşağılık şerefsiz insanlarsınız ülkenize nasıl bu kadar düşmansınız insanı eleştirebilirsiniz ama vatan haini ne demek ulan sizden büyük adi şerefsiz vatan hainimi olur.Sizin korkularınızı artık bu millet biliyor amacınızıda. mart 2009 da suratınıza büyük bir şaplak daha yemeye hazırlanın.acıyorum size zavallılar…

 313. winky said

  ‘bir insanı eileştirebilirsiniz;ama vatan haini ne demek’katılıyorum ama sadece buna=)çünkü bu insanların bu adama vatan haini demesini eleştirirken birde onlar hakkında bu gibi hoş olmayan sözler sarfetmek sadece bu adamı daha çok vatan haini yapmaları ve bizleride aynı katagoriye sokmalarını sağlar.o yüzden eğer gerçekten dokunuyorsa yorumları size; sizde taş atmak yerine gül atın…belki çok klişe ve basit oldu ama gerçek bu!!!

 314. kemalistgençlik said

  cvp.şevki rizeli; recep tayyip gibi bir insana böyle bir başlık atmak çok normaldir. Kesinlikle vatan hainidir..Ülkesini sattığı için ,Ne Mutlu Türküm demediği ve bu sözden rahatsız olduğu için,Milletin vergisini kendi şahsına partisine peşkeş çektiği için,Bu vatan için can veren evlatlarımıza kelle dediği için,Bebek katiline Sayın diyerek yücelttiği için,Tv kanallarını kendi lehine kullanıp,bağımsız medya anlayışını ortadan kaldırdığı için,Gariban vatandaşlara milyarlık davalar açtığı için,Atatürk den rahatsız olduğu için,bop u imzaladığı için,ırakta ölen masum ıraklıinsanların katilleri olan amerikan askerlerine kahraman dediği için,amerikanın bir dediğini iki etmediği için…daha o kadar çok var ki..işte tüm bu nedenlerden dolayı bu adam burdaki bazı arkadaşların,yorumu açan arkadaşın ve benim gözümde kesinliklee vatan hainidir.işte tüm bu nedenlerden dolayı o adamı savunduğunuz için asıl aşşağılık ve şerefsiz insanlar sizlersiniz ileride bu ülkeyi parçalamak bölmek isteyenler amaçlarına ulaştığında ozaman görürüm sizleri…savunduğunuz adamın ne mal olduğunu çünkü ancak ozaman anlayacaksınızdır etrafınıza tamamen at gözlükleriyle bakmaktasınız sadece tayyibe yönelmiş ona gelen eleştirileri umursamamaktasınız.

 315. Mustafa said

  Ne güzel şeyler söylemiş Tayyip Erdoğan. Ağzını yiyim onun. Tam lider, cesur lider. ………. kervan yürüyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Yapılması gerekenlerin en iyisini yapıyor Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar destekçisiyim.

 316. kemalistgençlik said

  mustafa filmini izledikten sonra atatürkün ozamanlar ülkeyi iyi bir seviyeye çıkartmak için yaptıklarını çabaladıklarını ve başardığı şeyleri görünce ülkemizde senin gibi insanların başımızda akp gibi bir iktidarın bulunması beni çok ama çok derinden üzüyor.r.t.e şerefsizin söylediği sözlerin birkaçı;
  Anayasayi sarhoslar hazirladi…

  Askerlik yan gelip yatma yeri degil ( sehit Yakinlarina )

  Ata’ya saygi durusunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok..
  Türkiyenin yarininda artik kemalizme ve kemalizm benzeri rejimlere sistemlere yer yoktur, kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu degildir.

  .Biz kemalist düzenin korucusu olamayız

  10Kasim’da yaygara kopartildi

  ulan utanmazlar ben daha size ne diyeyim kigelmiş hala bu adamı yüceltiyorsunuz

 317. AzarraT said

  bu ülkede mustafa gibi arkadaşlarımızın olması beni gerçekten çok üzüyor.türkiyenin geleceği bu mu diye düşünüyorum mustafa arkadaşım orada ağzını yiyim onun diye bir laf söylemiş,
  dikkat et o senin ağzını sikmesin kimi analar kurt doğuruyor kimi analarda işte böyle it doğuruyor senin ananıda sikiyim

 318. adil said

  bakın beyler.laiklik bizim için ne kadar önemli ise ki önemli dini yaşamakta en az o kadar önemlidir.çünkü ancak insanda Allah korkusu varsa vatana millete hayırlı olur. hepimiz gördük ergenekonda kaç tane laiklik dersi veripte aynı zamanda bu ülkeyi zayıflatmak isteyenleri.şimdi bir örnek verim mehmet akif ersoy şiirlerine baktığımızda hem vatan hemde Allah sevgisine değiniyor. bizlerinde bu şairler gibi vatan sevgisi ve Allah sevgisini yüreklerimizde yaşatmamız gerekiyor..HERŞEY T.C.İÇİN….

 319. kemalistgençlik said

  çok doğru söylüyorsun helal olsun !!!!!

 320. falcon said

  RECEP TAYYIP ERDOGAN KIMDIR BILIYORMUSUNUZ?
  SOYLEYIM SIZE BABA GIBI ADAMDIR. ASLAN GIBI BASBAKANDIR…
  israil CUMHURBASKANINA SITTIR CEKEN ADAMDIR… SIZIN BU HABERLERI NEDEN YAPTIGINIZI COK IYI BILIYORUZ. VE NEDEN YAPTIGINIZIDA!!! KICINIZ TUTUSTU! CUNKU!!! … VE KAYNAGIDA SUANDA BABASI ICERDE OLAN BIR VATAN HAINININ MOSKOVADAKI VE CINDEKI OGLU VE KIZI TARAFINDAN SERVISEDILDIGINIDE BILIYORUZ ! SECIM ONCESI ASRIN DAVASINI ENGELLEYEBILMEK ICIN HERSEYI DENER LER BUNLAR CUNKU TUTUSTULAR AMA ARTIK GEC MILLET YEMIYOR BUNLARI SIZIN GIBI KANI BOZUKLARIN CAMURLARI ARTIK IZ BILE BIRAKMIYOR!!!

 321. kemalistgençlik said

  recep tayyip erdoğanın ne mal oluduğunu emin ol senden daha iyi biliyoruz.ancak sen ve senin gibi düşünenler tayyibin davostaki numarasını yer.biz onun davosta israil cumhurbaşkanına yaptığı söz,hal ve hareketlerini 29 marttaki seçim için bir yatırım olduğunu biliyoruz.çünkü davostaki gazze panelinide bizzati erdoğan ayarlamış.hatta davoz başkanından rica etmiş….başbakan peresle yaptığı tel görüşmesinde aynen şunları diyor:
  benim çıkışım sizin şahsınıza(peres) ve israil halkına değildir…zaten davosta kimleri eleştirdin bir de çıkıp bu lafları ediyorsun.erdoğanın çıkışı bir tezgahtan ibaret…tabi birde zamanlama var.ayrıca erdoğanın halen anlaşmaları iptal etmemesi de çıkışında samimi olmadığının bir göstergesi.Erdoğana trübinlere oynamak için müsaade ettiler.
  Senaryosunu abd ve israilin yazdığı bir oyunda rol kesti hepsi bu kadar.
  Emine hanımda gayet iyi rol kesiyor.Ağlayarak şiirler okumalar, Davosta gözyaşları….
  Irakta bir milyondan fazla müslüman öldürülürken bu kabadayılık bu göz yaşları neredeydi?
  Ya Çeçenistanda öldürülen çocuklar kadınlar…
  Ya Osetyada bir gece de 3.000 kişi öldürülürken nerdeydiler?
  Katil Gürcü başkan Saakaşvilinin yanındaydılar.
  Osetya dediğin 60.000 nufuslu irice bir kasaba.
  Bir gecede 3.000 kişi yani her 20 kişiden birisi öldürüldü.
  Bu cinayetleri görmezden geldiği yetmedi Gürcülerin yanında yer aldı.
  Bu çifte standarttır.
  Yarın işine geldiği zaman İsraillilerin yanında yer alacağından hiç şüphem yok. YAA ANLAŞILACAĞI GİBİ KİMİN KANININ BOZUK OLDUĞU KİMİN VATAN HAİNİ OLDUĞU ORTADA TABİ ANLAYANA!!!!!
  __________________

 322. gülhan said

  ne kadar terbıyesızlık yapıyosunuz ayıp yaaa oyle yada boyle sayın erdogan basbakanımız kı bununla gurur duyuyorum watan haını o.c gıbı ahlaksız sozler ancak soyleyene layıktır!! BERABER YURUYECEZ BIZ BU YOLLARDA ınadına

 323. kemalistgençlik said

  gerçekler acıdır koçum görün diye yazdım bunları boşuna yazmadım hazmedemiyosun dimi adi şerefsizin yaptığı şeylere o.ç kelimesi de benim yazılarımın hiçbirinde bulamazsın

 324. ÖZTÜRK ABDURREZZAK said

  arkadaşlar böyle insana vatan hayini bile denmez bizler atatürk ün ilkeleri ve inkılapları ile büyüdük bugünlerimize geldiysek onun sayesin de olmuştur bu adamlar bu ülkeyi parsel parsel satıyor lar
  şöyle bi tarihi düşünün osmanlı zamanın da bunlar türkiyeyi elegeçirmek için ellerin den geleni yap mışlar ama başaramayın ca geri çekil mişler di
  onlar için türkiyeden bir taş alsalar kar iken bizim vatan hayin leri bir taş deyil alın bütün ülke sizin dercesine herköşeyi satıyorlar buna kim dur diyecek şunu da hatırlatıyım bu ülke de sesini biraz çıksa susturmayı bilirler

 325. VATAN SEVER said

  ya HEPSİN ya hiç ya TÜRKSÜN ya piç… varan,1,derdini anlatan çifciye ananıda al git lan. varan,2,dert yanan şehit ailelerine askerlik yan gelip yatma yerimi. varan,3,neden hep bizim askerlerimiz şehit düşüyo diye soru soran şehit kızına git babana sor. varan,4,tererüst başı o pice sayın diye hitap etme.varan,5,abd’yle anlaşarak incirlik havalimanını abd’ye serbest edip kuzey ırağı yerle bir etmek. varan,6,filistin celladıyla TÜRKİYE’DE görüşüp iki gün sonra nebiler diyarı yani {peygamberler diyarı} canım filistini katlettirmek ve sonrasında daos zirvesinde kemküm ederek katlettirdiği filistin insanlarının kanı üzerinden siyaset yapmak evcilik oynayan çocuklar gibi ben daha size gelmem diyen çocuklar gigi ben daha daosa gelmem diye halkın gözünde kendini kahraman ilan etmek. varan,7,yıllar önce israilin konyada eğitim uçuşu yapmasına izin veren iktidara gül ve kankası erdoğan basiretsizler diye hitap ederken şimdi gül ve erdoğan ikilisinin izin vermesi. varan,8,laikliği hiçe sayarak bir milletin bir devletin kaderiyle oynaması ve dini siyasete alet etmesi. varan,9,VATAN hainlerini affetmesi. varan,10,çift kimlikli bakanı olması cumhur başkanının eşinin TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ aihm şikayet etmesi bir başbakanın meydanlarda sokak kavgası yapar gibi 2002de dolma bahçe sarayında ingiliz ve abd’nin eşliğinde anlaştığı muhalefetle dalaşması. daha yazacak o kadar çok şey varki salla gitsin şimdilik bu kadar. bu adamlar laftan sözden anlamaz arsız bunlar arsız bir o kadarda yüzsüz din tüçcarları. her şeye rağmen NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE unutma bir hain ihanete başladığı anda sınırlarını kendi bile belirleyemez bu VATANIN ekmeğini yiyipte bu VATANA ihanet eden birgün aynı yerden kurşunuda yer ALLAHA emanetsiniz

 326. hümanistim said

  Gülhan,Erdoğan’ın Başbakanlığına hayranım demişsin..Ya insanda birazcık aklı,birazcık izan ve vicdan olur:nesine hayransın kardeşim,cumhuriyet F-tipi örgütlenmeye dönmede,vatan toprağı parçalanmada,halk cephelere bölünmede,insanlar işsiz,aç sürünmede..Onlar ise,oğul,damat,dünür yeğen doymazcasına talanla meşgul..hazineyi,belediyeleri açık açık soyuyorlar..Kuş kadar beynin,Bektaşi kadar İnancın olsa,ilk sen RTE’nin insdanlık dışı totaliter sömürü ve bölücü siyasetine dur deyip,Allah’ından şikayetçi olman lazım.

 327. sevda said

  yaklaşık bir saattir bu sitedeyim. ama gördüklerim beni gerçekten üzdü TAYYİP ERDOĞAN gibi bir başbakan bu ülkeye bir daha gelmez densizlik etmeyin ve haddinizi bilin. burda yazılanları benim gibi pek çok kişi okumuş fakat cevap vermeye tenezül bile etmemiştir.bu ülke sizin gibi çapulculara kalmaz haddinizi bilin yoksa bildirirler

 328. Sevda..Bırak şimdi bu kıvırmaları,suçlamaları,hakareti de..Hemen üstünde duran SOMUT sorumu yanıtla…Çünkü ben ona oy verenin yalnızca aklından değil vicdanından da şüphe ediyorum..Senin vicdanın aklın neredeyse ona uygun yap açıklamanı..Laf salatasını bırak

 329. Atatürk’e küfür eden bütün orospu çocuklarının anasını avradını 7 geçmişini ölüsünü dirisini sikeyim.allahsız köpekler.ananıza bacınıza göz koyanları,hamile eşinizin karnındaki yavrunun kızmı,erkekmi olduğuna;annenin karnını yararak bakanları,insanlığınızı talan edenleri,dini sömürüp insanları sikenleri,yoksullaştıranları,taraftarlarını besleyenleri,insanları kutuplara ayıranları,yetim hakkı yiyenleri,cuma namazında camiyi kalabalıktan taşırıp 10 yaş altı kızlarla birlikte olanları,öbür dünyadan yer satanları,her şey para diyen şeytanları,buna uyan dinsizleri,İNANIN ÇOK İYİ ANLIYORUM…
  ALLAHIN TÜM LANETİ ÜSTÜNÜZE OLSUN,İKİ DÜNYADA GÜN YÜZÜ GÖRMEYİN,DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELSİNDE BİRBİRİNİZDEN HİÇ AYRILMAYIN.BİRBİRİNİZİ SİKİN,ÇOĞALIN. BİZE VE ATATÜRK TÜRKİYESİNE BULAŞMAYIN ŞEYTAN DÖLLERİ.DİNİ KULLANAN İMANSIZ KÖPEKLER.

 330. orhan said

  busitedeyazılan çizilen biçok şey dogrudur yada yanlıştır ama benim gördüyüm bölücülük kokan bir ortam oldugudur butür yorum larla kiminiz kürt diyor kiminiz türk diyor inançlı inanç sız diye ayırıp insanları biribirine kırdırma çabası güdüyorsunuz neden birleşelim birlik olalım denil miyor diyer ülkeler bor madenini bile enerjiye çevirmenin yollarını ararken biz neden hala bunlarla ugraşıyoruz neden oddüde saçlarını dökene kadar okuyana con con diyor tamircide çalışana kro diyoruz ben ce bunları geçelim birileri bizi parçalama politikası güdüyor uyanalım arkadaşlar birileri bizi LOKMA LOKMA yemeye çalışıyor

 331. kemalistgençlik said

  cevap;sevdaya
  DOĞRU SÖYLÜYORSUN BÖYLE ŞEREFSİZ BÖYLE HAİN BİR BAŞBAKANI BİR DAHA BAŞA GETİRTMEYECEĞİZ.BUNLARIN VE BU PARTİDE OLANLARIN İKTİDARLIĞININ SONUNA YAKLAŞMAKTAYIZ BUNLAR BİRDAHA BU ÜLKENİN BAŞINA GEÇEMEYECEKLER.BURDA YAZILANLARA CEVAP BİLE VEREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ CEVAP VERECEK LAFINIZ YOK. son olarak biz bu ülkede çapulcu değil bu ükenin asıl bekçileriyiz asıl bu ülkenin sizin gibi çapulculara yeri yoktur!!!!!!!

 332. şevket yılmaz said

  ben tayyipin atatürk düşmanı misyoner ali kemalin kanını taşıdığına eminim ve diyorumki tayyip haçlı aleminin misyoneridir bu zat türk düşmanıdır müslüman olmadığıda kesindir

 333. FATİH SMSN said

  Tarih: 22.08.2008

  TÜRK KANI TAŞIDIĞINI SANAN BÜTÜN AKP’LİLER OKUSUN! BOZULMADIK TEK HÜCRESİ KALAN FETHULLAHÇILAR OKUSUN. DAHA FAZLA GEÇ OLMADAN, EŞŞEKLEMESİNE GİRDİĞİNİZ YANLIŞTAN DÖNÜN !

  ………. Güney Kürdistan ile Türkiye’ nin doğu ve güneydoğusunu oluşturan geniş bir bölge içinde özellikleri ABD tarafından belirlenecek olan bir “ortak ticari bölge” ve “serbest ticari” bölge anlayışı hakim kılınacak, bu bölgeye makul bir süreç içinde Ermenistan’ ın da dahil edilmesi sağlanacaktır.

  4 veya 5 yıllık bir geçis dönemi içinde söz konusu bölge, Türkiye’ nin federatif düzene geçmesinde baz oluşturacak ve bu sürecin sonunda bölgeye özerklik verilecektir.

  Türk tarafı nüfusunun %28.54 ünün Kürtlerce oluşturulduğunu artık kabul etmekte ve üniter yapının bu gerçegin önünü kapatmaya yetmediğini, gerçekçi ve küresel bir çözümün artık sadece federatif yapıda yer almakta oldugunu……. (devamı altta)

  * * *

  YAHUDİLER, BU YOLLA TÜRKİYE ÜZERİNDE KURMAYI DÜŞÜNDÜKLERİ KÜRDİSTAN AYAĞI İLE KUZEY IRAK’TAKİNİ BİRLEŞTİRECEK, SONRA DA HAYALLEDİKLERİ NİL’DEN FIRAT’A KADAR OLAN KUTSAL TOPRAKLARINA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ SENİN KANINI İÇEREK KUTLAYACAK, UYAN!

  AŞAĞIDAKİ YAZI, DEĞİŞİK BAŞLIKLARLA 2003 YILINDAN BERİ ÖTÜKEN’DE YAYINLANMAKTA, YAZIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR AKP TARAFINDAN BİR BİR YERİNE GETİRİLDİĞİ HALDE, İNSANLARIMIZDAKİ TAYYİP AŞKI, GÜLEN SEVGİSİ DEVAM ETMEKTEDİR. YAZIK…

  BİR İNSANIN BU KADAR KÖR OLMASI ŞAŞIRTICIDIR. BİR İNSANIN BUKADAR EŞŞEKLEŞMESİ HAYRET VERİCİDİR.

  BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERMENİLERDEN MÜTEŞEKKİL AKP’DE, DİĞER TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLARIYLA KUCAK KUCAĞA NEREYE GİTTİĞİNİ KENDİSİNE SORMAYAN İNSAN, TÜRK OLAMAZ!

  GÖNLÜNDE TÜRKLÜĞE ZERRE SAYGIN, KALBİNDE ZERRE ALLAH KORKUSU VARSA, SON DEFA DÜŞÜN!

  YARIN GELİNİN KIZIN VE HATTA CAN YOLDAŞIN ELİNDEN ÇEKİP ALINDIĞINDA HİÇ BİR ŞEY YAPAMAYACAKSIN!

  * * * * * * * * *

  BİR ETKİLİ VE YETKİLİ ARANIYOR!

  Aşağıdaki satırlar bilinenlerin bir kısmını ve muhtemel ihanetleri yansıtması bakımından oldukça önemli. Çeşitli yazışma gruplarında dağıtılan bu mektubu bilgilerinize sunuyoruz. Satılmışlarımız hariç, kendisine güven duyabileceğimiz bir etkili ve yetkili çıkarak, bu yazılanların doğru olup olmadığını kamuoyuna açıklamalıdır.

  Ötüken , 5 Eylül 2003

  * * *

  Değerli arkadaşlar,

  Güvenilir kaynaklardan aldığım çok gizli bir belgenin içeriğini açıklıyorum.

  Bu belgeyi içeren mesaj çesitli e-posta adreslerine dün gönderilmiş bulunuyor..

  Sözkonusu belge (hizmete özel-kozmik gizli kaşeli) R-4590/6232N ve RL- 325657/898-09 no.lu iki adet ana dosyadan ibaret olup bu hafta gelecek olan Amerikalı general James Jones ve heyeti ile Türk askeri heyeti arasindaki görüşmeler sonucunda imzalanacak olan mutabakatın esasını oluşturmaktadır (sayet iddia edildigi gibi dogru ise)…

  Buradaki çok önemli ve Türkiye’nin kaderini belirleyen ana maddeler özetle şöyledir:

  1 – ABD ve Türk tarafı, en geç 3 ay içinde resmen ilan edilecek olan “Federe Güney Kürtdevleti” (yani Kuzey Irak Kürdistanı) konusunda ortak uzlaşmaya varmışlardır. Bu devletin başkanlığı dönüşümlü olarak M. Barzani ve C. Talabani tarafından icra edilecektir.

  Söz konusu devletin şu an için “tam bağımsızlık” elde etmesi düşünülmemektedir. Ancak ileride söz konusu olduğu takdirde -Türkiye tarafından herhangi bir itirazın yapılmaması- konusunda ABD ve Türk heyetleri anlasmış bulunmaktadır.

  2 – Türk askerinin Irak’ ın L-432B ve HN-034V olarak adlandırılan (adlandırma ABD tarafından yapılmış olup neresi olduğu tam belli değil, fakat Kuzey Irak olmadığı kesin, çünkü aşağıdaki maddelerden bu anlaşılmaktadır) bölgeye gönderileceği kesinleşmiş bulunmaktadır. Asker gönderilmesine Ekim ayının ortalarında başlanacak ve sevkiyat 1 ay kadar sürecektir. İlk gönderilecek miktar 12.000 ila 16.000 asker olup, ABD ve Türkiye tarafından belirlenecektir. Gönderilecek birliklere ait tüm masraflar, mühimmat vb. Türkiye tarafından sağlanacaktır. ABD sadece gerekli hallerde uydudan gözetleme desteği taahhüt etmektedir.

  Asker gönderilmesi yönünde hükümetçe hazırlanacak olan tezkerenin reddedilmemesi için bazı milletvekilleri “ikna” edilecekler ve tezkere garantiye alınacaktır. (Acaba ne tür ikna yöntemleri kullanılacak? O belli değil…) Irak’ ın 3 federatif bölgeye ayrılması, gerek ABD gerekse Türk askeri heyetleri tarafından onanmıştır.

  Buna göre Türk askerinin de ABD tarafından istenilen bölgede göreve başlamasıyla ve Kürdistanın güney kanadının güvenlik altına alınmasıyla kısa sürede dengelerin oluşacağı düşünülmektedir.

  Kürdistan sınırları içinde kalacak olan Musul, Kerkük gibi noktalardaki Türkmenlere Kürt vatandaşlığını kabul etmeleri veya Bağdat (yada güneyinde kalan diğer bölgeler) gibi şehirlere göç etmeleri konusunda iki temel seçenek sunulacaktır. Göç etme kararı alan Türkmenlerin giderlerinin, Türk tarafının ısrarı sonucunda ABD tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Göç eden Türkmenlerin güvenliği de yine konvoylara eşlik edecek olan Türk askerlerince sağlanabilecek olup, önerilen süreç 2 yılı kapsamaktadır.

  ABD ve Türk yetkilileri gerekli hallerde Türk askerinin (ve donanımlarının) arttırılması konusunda mutabıktırlar. Fakat görev bölgesi ABD’ nin onayladığı yerlerin dışına hiçbir şekilde çıkmayacaktır.

  3 – Gidecek olan Türk birliklerinin komutanı Türk olacak, fakat bu komutan da doğrudan “koalisyon güçleri ortak komuta karargahı” ndan (yani ABD-Ingiliz) emir alacaktır.

  Görev sırasında yaralanarak uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyacak olan veya sakatlanma sonucu protez, vb. gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyacak olan Türk askerlerinin tedavileri ve protezleri ağırlık olarak ABD tarafından temin edilecektir. Diğer yaralanma ve ölüm vb. giderleri Türk tarafına ait olacaktır.

  4 – ABD ve Türk tarafları, bundan böyle Kuzey Irak’ taki Kürt devletinin her türlü güvenliğini sağlama konusunda mutabık kalmışlardır. Buna göre Türk askeri birliklerinin esas görevlerinden biri Kürdistanın güneyden güvenliğini sağlamak olacaktır.

  ABD tarafı, bunların karşılığında Türkiye’ye PKK-KADEK’ in etkisizleştirilmesi sözünü vermektedir, ancak yine ABD tarafından Türkiye’ nin makul bir süreçte (muhtemel süre 3-5 yıl olarak telaffuz ediliyor) federasyona geçmesi konusundaki “hassasiyeti” hatırlatılmış ve bundan böyle Türkiye Kürtlerinin federatif yapıya giden yollarının tamamen açılması konusunda yeni bir uyarı yapılmıştır.

  Bu konuda ABD ve Türk heyetleri arasında tam mutabakat sağlanmış olup, “yerel yönetimler yasası” nın bir an önce hazırlıklarının tamamlanması ve meclise sevk edilmesi kararlaştırılmıştır.

  Ayrıca önümüzdeki yerel seçimlerde doğu ve güneydoğu il ve ilçelerinde gösterilecek olan adayların Kürt ve olabildiğince HADEP, DEHAP ve PKK-KADEK kökenli olmaları konusunda her türlü hassasiyet gösterilecektir.

  Bu arada ABD, Türkiye’ den MED-TV nin daha iyi izlenebilmesi için gereken özenin gösterilmesi talebinde bulunmuş ve bu talep kabul edilmistir.

  Bunların dışında aralarında Leyla Zana, Vb. nin de bulunduğu eski HADEP milletvekilleri ile bazı PKK-KADEK yöneticileri için uygun bir zamanda af çıkartılacak, siyasete bıraktıkları yerden devam edebilmeleri için gereken şeyler yapılacaktır.

  5 – ABD ve Türk tarafları, gerekli görüldüğü hallerde Barzani ve Talabani kuvvetleriyle işbirliği yapmayı, Irak direniş güçlerine karşı ortak askeri harekat düzenlemeyi ve hatta kurulmakta olan Kürdistan ordusunun belirli unsurlarını silahlandirmayı ve eğitmeyi taahhüt etmektedirler.

  Şu anda ABD, “Kürt ordusu” nun özellikle ağır silahlar ve bu tür silahlarla ilgili eksikliklerini ve eğitim noksanlığını hızla telafi etmeye çalışmaktadır.

  Bu amaçla T676-034 no. lu gizli raporda belirtildiği üzere Kürdistan ordusunda helikopter birlikleri (UH-1, puma, sikorsky ve puma’ lardan oluşacaktır), topçu taburları ve en az iki tank tugayı planlanmıştır.

  Yine ABD tarafından Kürt kuvvetlerine “MLRS, stinger ve ATACMS” roketleri ve lançerleri verilecektir. Kürt unsurlarının bu silahlara yönelik eğitimine halihazırda başlanmış olup, gerekli hallerde Türk askeri danışmanları da görev yapacaklardır.

  Bu arada ileride gündeme getirilmesi planlanan iki veya üç yeni tezkere ile sayıları 10.000 civarında olacak olan ABD kara birliklerinin Türkiye’ ye, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerine konuşlandırılması konusunda ortak görüş belirlenmiştir.

  Bu amaçla 2 yeni ABD üssü ve uydu istasyonları, yine ABD’ nin uygun göreceği yerlerde açılacak ve hizmete girecektir (tahmini süreç 2 yıl olarak belirlenmiş bulunmaktadır).

  Tüm bu noktalara gerek sivil gerek asker, hiçbir Türk vatandaşı girme hakkına sahip olmayacak, sadece ABD yetkililerinin izin vereceği Türk subayları, verilecek izin kapsamı içinde girme hakkı elde edecektir.

  6 – ABD, Türkiye’ nin gerek asker göndermeyi kabul etmesi, gerekse Kuzey Irak Kürdistanı’ nın kurulmasındaki engelleyici tutumundan vazgeçmiş olması nedeniyle Türkiye’ ye uzun vadeli krediler açmayı ve hibe/kredili satış yoluyla yeni silahlar vermeyi taahhüt etmektedir. Bu silahlar arasında kobra helikopterleri, güdümlü tanksavar füzeleri ve bir miktar M-1 “abrams” tankı mevcuttur. Söz konusu tanklar iki yil içinde (miktari 100 adet civarında telaffuz ediliyor) halen Irak’ ta görev yapmakta olan “iron horse” (neyin nesi ise?) birliklerinden verilecektir.

  Bununla birlikte, ABD verilecek olan silahların hiç bir şekilde Türkiye Kürtleri’ ne karşı kullanılmayacağı konusunda teminat almıştır.

  Öte yandan açılacak olan kredinin bir kısmının bir “jest” olarak IMF şartına bağlanmayacağı konusunda mutabakat söz konusudur. Ayrıca Türk stajyer subaylarının “ABD’ deki eğitim ve staj” kontenjanlarının arttırılacağı konusunda ABD tarafı söz vermiş bulunmaktadır. Buna ilaveten genç Türk subaylarının ABD üs ve limanlarına yapacakları gezilerin arttırılması konusunda ABD yeni kolaylıklar sağlayacaktır.

  7 – Türk tarafı, kurulmakta olan “Güney Kürdistan” ile bundan böyle her türlü iyi ilişkiler içinde olacağını, dostluk ve ticari ilişkiler geliştireceğini taahhüt etmektedir.

  Güney Kürdistan ile Türkiye’ nin doğu ve güneydoğusunu oluşturan geniş bir bölge içinde özellikleri ABD tarafından belirlenecek olan bir “ortak ticari bölge” ve “serbest ticari” bölge anlayışı hakim kılınacak, bu bölgeye makul bir süreç içinde Ermenistan’ ın da dahil edilmesi sağlanacaktır.

  4 veya 5 yıllık bir geçis dönemi içinde söz konusu bölge, Türkiye’ nin federatif düzene geçmesinde baz oluşturacak ve bu sürecin sonunda bölgeye özerklik verilecektir.

  Türk tarafı nüfusunun %28.54 ünün Kürtlerce oluşturulduğunu artık kabul etmekte ve üniter yapının bu gerçegin önünü kapatmaya yetmediğini, gerçekçi ve küresel bir çözümün artık sadece federatif yapıda yer almakta oldugunu kabul etmektedir.

  ABD tarafı, Türk makamlarının bu görüşü paylaşmakta olmalarından dolayı duyduğu hoşnutluğu kabul etmektedir ve tüm bunların ABD-Türkiye dostluğunu pekiştirecek temel ögeler olarak gördüğünü belirtmektedir.

  8 – ABD tarafı ayrıca, Kıbrıs’ ta çözüm için yegane yolun “Annan planı” olduğunu Türk tarafına bir kez daha bildirmiş olup, kati tutumun gerçekçi olmadığı ve Denktaş’ ın sert politikasının yumuşatılması gerektiği konusunda Türk tarafı ile uzlaşmaya varılmıştır. Konular Yunan makamları ile yapılacak görüşmelerde yine ele alınacaktır.

  Ayrıca Türk ordusunda asker mevcudu olarak % 28′ lik (yaklaşık) bir indirime gidilecek, ayrıca tank, top ve gemi sayısında indirime gidilecektir. Türk ordusu, gelecekteki misyonunu, ABD’ nin uygun gördüğü şekilde “bölgesel güç” olmayı terkederek, lokal bir savunma gücü konseptine indirgemeyi makul bulmakta ve geleceğin federasyon ordusuna geçişindeki aşamaları ABD askeri yetkilileri ile görüşmeyi benimsemektedir.

  Ayrıca Türk tarafı, ileride oluşabilecek bölgesel krizlerde, ABD ile ortak hareket etmeyi ve silah mevcudundaki eksiği, yine ABD’ nin uygun göreceği “takviyelerle” kapatmayı kabul emektedir.

  * * *

  Başka maddeler de var, fakat en önemlileri özetle bunlardan oluşmaktadır. Bu son derece gizli dokümanlara ulaşan ve ilk elde açığa çıkaranlar kimdir bilmiyorum, fakat onlardan alıp bizlere aktaranların (şahsen tanımamakla beraber) gayet üst düzeyde olduklarını ve resmi gizli belgelere ulaşabilen kişiler olduklarını tahmin ediyorum..

  Bu arada gelen bir diğer gizli istihbarat bilgisine göre, birkaç gün önce Necef’ te düzenlenen bombalı saldırıda şii lider Al Hakeim’ in öldürülmesinde kullanılan bomba, ABD tarafından sağlanmış olup (250 Kg. SEMTEX ve 320 kg. TNT) bomba Barzani’ ye bağlı pesmergelerce konuldu.

  * * *

  NOT: ( 22.8.2008 )

 334. ihsan said

  benim anlamadıgım herşey iyide inanalara yobaz dıyosaunuz
  asıl yobas sızlersiniz farkında degılsınız sizler deniz baykal gibi lerine oy verin asıl devletı milleti satan onlar degılmı ama şunuda bilin bu gidişle çokdaha kuduracaksınız çünkü devletin basında adam gibi adam var sizi gibi şerefsizler asla olıycak

 335. ihsan said

  sizde şeref hasiyet olsa T.C başbakanına o kelımeyı kullanmasınz asıl o.ç sizlersiz sizler vatan satarsınız ne cüretlşe bu kelımelerı yasarsınız bu tayyıp degıl başkasıda olsa kullanmamanız gerekıyo ona sayınız yok kullandıgı mevkıye saygınız olsun ama nerde sızde atatukcuyum sozu sadece dılde yürekler şerefsizlik yatıyor dedimya hepiniz deniz baykal agzısınız ama bu vatanda hiç birşeysiniz ve öyle kalacaksınızz…

 336. kemalistgençlik said

  bizim br takım kişilere saygı göstermemiz için ilk olarak okişinin saygınlığı görecek bir şahıs olması gerekiyor emin ol bizim o mevkiye sizden daha çok saygımız var esas sizin birazcık saygınız olsaydı atatürkün mevkisinde oturan o şerefsizleri desteklemezdiniz. SİZİN DİLİNİZDE DE TAYYİPÇİLİK YÜREĞİNİZDE DE HAİNLİK YATIYOR BUNU DA KAFANA SOK.bu vatanda hiç olanlar sizlersiniz ve ilelebet bu gibi şahısları desteklediğiniz için hiç kalacaksınız.son olarak BİZİM ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZ HEM DİLDE HEM YÜREĞİMİZDE HEMDE AKLIMIZDADIR BUNUDA VÜCUDUNUZUN MÜSAİT BİR TARAFINA SOKUN

 337. tato said

  saygı değer ihsan nickname adlı kardeşime sesleniyorum ve bir soru sormak istiyorum… Tek vücut olan(kürt,türk,çerkez,alevi vs…) türk toplumundaki tüm insanların ATATÜRK’ün bu ülkeye ve insanalrına yaptıklarından dolayı sorgosuz sualsiz ATAM’ıza saygı göstermesi gerekiyor ..sanırım buna karşı değilsindir ..Öte yandan.Bir Başbakan’ın hakkında ileri geri konuşulmasıda hoş değil, evet bulunduğu mevkii’ye saygı gösterilmesi gerekmektedir.fakat kendisine asla ve asla.Sen ihsan kardeşim ,ülkeni sevmiyormusun ,satılmasını hoşgörüylemi karşılıyorsun,tüm bunların dış güçler ve emperyalizm’in oyunu olduğunu hiç okumuyormusun, bunları bilmeyecek kadar yoksa geriZEKAlımısın??Bu arada benim ve benim gibi düşünenlerde(kemlistgençlik)HAYSİYET VE ŞEREF olmasaydı bizde sen ve senin gibilerle bereber tayyip erdoğan’ın ve uşaklık yaptığı şerefsizlerin kıçından çıkanları büyük bir sevgiyle suratımıza bulardık….

 338. ManuTrain said

  R.T. Erdogan kürt kökenliyse ne olmus yani??

 339. ManuTrain said

  Onun kürt kökenli olmasi sizin icin sorunsa, ki kürt kökenli degil kendisi, o zaman en büyük vatan hainleri sizlersiniz!!
  Turgut Özal kürt kökenliydi onun ne hatasini gördünüz, türkiye hic onun kadar güzel bir insan gördümü bu güne kadar??
  Siz hala türk, kürt, azeri, laz ayirimi yapanlar en büyük hain sizlersiniz!!
  Ve bir müslümana yahudi deyip onu karalayanlar, burda yazi yazarken, yarin yaradana hesap vereceklerini unutanlar, hesap günü sizin icinde gelecek!!

 340. ManuTrain said

  Bide Radikal Gazetesinde yayinlanan bi yaziyi hic degistirmeden buraya ekliyorum.

  Buyrun;

  ‘Atatürk dini iskonto eden nesilden’

  Büyükelçi Sherrill, Atatürk’le söylesilerini kitaplastirmis, ancak yanki uyandiran ‘din söylesisi’nin tamamini kitaba koymak yerine ABD Disisleri’ne bir rapor halinde iletmisti.

  Atatürk’ün ilk kez gün isigina çikan ve ‘dine nasil baktigini’ anlatan söylesisi yanki uyandirdi. Baskin Oran Atatürk’ün tanri inanci tasidigini ancak dindar olmadigini söylerken Halil Berktay, ‘Pozitif bilimciligi yükselten ve dini iskonto eden nesilden’ dedi

  07/09/2006 (5234 kisi okudu)

  RADIKAL – ISTANBUL – Eski ABD Büyükelçisi Charles Sherrill’in 1933 yilinda, Cumhurbaskani’yken Atatürk’le dine bakisi üzerine yaptigi söylesi tarihçiler, aydinlar ve siyasetçiler arasinda tartisma yaratti. Arastirmaci Rifat N. Bali’nin ABD arsivlerinde bulup Toplumsal Tarih dergisi’nde yazdigi ve dün Radikal’in mansetten duyurdugu söyleside Atatürk, ‘agnostik olmadigini, tektanriya inandigini’ söylüyor, Türk halkinin da dindar olmadigini, aliskanliktan camiye gittigini belirtiyordu.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ögretim üyesi Prof. Dr. Baskin Oran: Sherrill’in yazdigi bana çok makul geldi. Mustafa Kemal konusunda ayni tahminleri yürütüyorum. Deisttir (tanriya inanan, dini reddeden). Tanricidir fakat dinle pek istigal etmemistir. Bunun bir uzantisi olarak Fransiz devriminin o çok radikal antiklerikalizminin (ruhbanilige karsitlik) etkisi altindadir. Bu aleyhtarligi belirgindir. Sherrill’in izlenimini paylasiyorum. Ancak Mustafa Kemal’e destegi su veya bu biçimde azaltacak her bilgi saklandi. Bu bilgilerin açikça sansür edildigini sanmiyorum. Çünkü korku ve saygi iç içe geçmisti. Ancak Mustafa Kemal, çogu asker ya da asker kökenli gibi, mesruiyetçidir. Mesruiyet aramaya, bulamazsa da mesruiyet göstermeye çalisir.
  Sabanci Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ögretim üyesi Doç. Dr. Halil Berktay: Musafa Kemal bir Jön Türk ve o nesil içinde, Abdullah Cevdet gibi, ayni düsünceye sahip baskalari da var. Pozitif bilimlere çok inanan, dini inanislari iskonto eden bir nesil bu. Hepsi ateist degil. Enver Pasa belirgin biçimde dindar örnegin.
  Ama yetisme tarzlari ve 19. yüzyil sonlarinin düsünme sistemi çereçevesinde pozitif bilimciligi yücelten ve dini iskonto eden bir yerde duruyorlar. Bazilari için ateizm, bazilari için de deizm denk düsüyor. Kafasinda ve ruhunda Islami inanis ve ibadet pratiklerini gösteren bir bilgi yok.
  Hayati, siyasal pratigi, çesitli uygulamalari en azidan Islam kökenli kurumlarina karsi radikal bir tavir alisi var. Genel bir tanri inancinin insanliga yarari oldugunu söylemekle beraber Islami kurum ve geleneklere karsi ortadan kaldirici politikalarini savunur. Ruseni’nin kitabinda geçen ‘Din yok, millet var’ ifadesinin yanina ‘Çok dogru, bravo’ ifadesini düsmüstür. Kolektif ibadet eylemine, camide namaz kildigina da rastlamiyoruz. Varsa bile resmi uygulama tarafindan silinmis durumda. Ateist oldugunu söylemiyorum. Ama dindar biri degil. Sonuç olarak, ‘Hayatta en hakiki mürsit ilimdir’ sözü dine alternatif olarak ve ona karsi söylenmistir.
  Isçi Partisi Genel Baskani Dogu Perinçek: Atatürk hiçbir görüsünü gizlememis, el yazisiyla yazmistir. 1930’larin lise 1, 2, 3 ve 4. sinif tarih kitaplarinda, el yazisiyla not tutmus, din hakkindaki görüslerinin kitapta yer almasini istemistir. Medeni bilgileri kitabinda da var bunlar. Özetle sunlari söyler: ‘Allah fikri, Misir’da belli toplumsal süreçlerde ortaya çikti. Kabilelerin allahlari vardi. En son biri hâkim olunca kendi allahini kabul ettirdi ve siyasi süreçlerde allah fikri dogdu. Hazreti Muhammet, devrimciydi fakat Kuran, vahiy yoluyla gelmedi, kendi fikirlerinin ürünüydü.’
  Sherrill’in raporunda geçen, ‘Tiksinirler’ ifadesini kullanacagini sanmiyorum. Bu bir çevirmen hatasi olabilir. Çünkü Atatürk ile Sherrill tercüman aracigiyla görüsüyorlar. Rapordaki, Atatürk’ün ‘inandigi’ yönünde bilgiler hatali. Çünkü ders kitaplarinda, doganin üstünde hiçbir varlik olmadigini yaziyor. Rapordaki, dinin sosyolojik bir olgu oldugu görüsü ise dogrudur.
  Yazar Erdogan Aydin: Mustafa Kemal’in ‘ateist’ oldugunu düsünüyorum. 1930’lu yillarda çikan tarih dersi kitaplarinda, Hazreti Muhammet için ‘Döneminin önder kisiligidir ve Islam’i düzenlemistir, Arap peygamberidir’ denir. Kendisi bir yönetici olarak, her türlü dini ve seriatçi yorumu tasfiyeye ugrasirken, dini sosyal kontrol mekanizmasi olarak korudu. Kisisel hayatinda dine ait en küçük bir öge bulunamaz. Kurtulus Savasi’nda ve sonrasinda Islami basinçla karsi karsiyaydi. Kendi yoldaslari bile dindardi. Cumhuriyet’in organize edildigi süreçte, dindar olmadigi halde, onu dine sahip çikar gibi gösterirler. ‘Bizim dinimiz en ileri dindir’ ifadesi buradan gelir. Burjuva demokratik reformlarin etkisini kirmayacak bir Mustafa Kemal imaji yaratildi.
  Yazar Ayse Hür: Biyografisini yazacagini düsündügü adama böyle bir imaj çizdigini sanmiyorum. Aslinda Mustafa Kemal din konusundaki görüslerini, Izmir Konferansi’nda aktarir. Kendisi Fransiz sosyologlarindan etkilenmistir. Dini modernlesmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyor

 341. Arastirmaci said

  arkadaslar cok kisa yazacam biraz arastirirsaniz bulursunuz. benim arastirmam sonucu tayip erdogan rus ajani fetullah gülende amerikan ajanidir. ben bu filmin sonunu merak ediyorum dogrusu, hadi saglicakla kalin

 342. kemalistgençlik said

  manutrain lakaplı arkadaşım senin burada yazdığın yazıyı tamamen atatürkü karalamak için atatürkü kişilerin gözünden düşürmek için yaptığın bir hareket olarak algılıyorum.burda çıkıpta bir kaç yazarın atatürk hakkında söylediği yazıları koymak yerine atatürkün güzel dinimiz islam için söylediği güzel sözleri neden koymuyorsun. bunlar tamamen atatürkü karalama kampanyasıdır.bunu neden koyma gereğinde bulundun bilmiyorum.burdaki yazarların söylediği ve sarfettiği sözler kesinlikle zaten asılsızdır ve de atatürkün söylediği çok güzel sözler bu yazıları yazan yazarlar ve de burda bu yazıyı koyan arkadaşa bir cevap:

  “Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz”

  M.Kemal Atatürk

  Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz’in hayatından, Asr-ı Saadet ve Hülefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden, Allah’ın kudretinden söz etmiştir. İslam Dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)’in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.

  “Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız.”

  Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.

  İslam Dini hakkında bu kadar güzel fikirlere sahip olan ve her ortamda bu düşüncelerini dile getiren Atatürk, açıktır ki Allah’tan korkan, Allah’ın emirlerini elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışan bir Müslümandı.

  Atatürk’ün Hz. Muhammed (sav)’e duyulacak sevgiyi tarif ettiği sözleri ise şöyledir:

  Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)’e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.

  BU YAZILARI KOYMANIN BİLE GEREKSİZ OLDUĞUNU SAVUNUYORUM FAKAT BAZI KİMSELERİN ATATÜRKÜ KARALAMAK İÇİN ASILSIZ SÖYLEMLER ORTAYA ATMASINA KARŞIN BİR CEVAP OLARAK BİR KANIT OLARAK ALGILAYIN!!!!!

 343. ManuTrain said

  Arastirmaci nickli kisi,
  senin o yazdigini ciddiye alacak kadar aptal bir insanin var olabilecegine inanmiyorum bu yüzden seni ES geciyorum

  Kemalisgenclik nickli arkadas! (nickine bile elimde olmadan sinir oldum, kusura bakma)
  Benim niyetin M.K.Atatürkü karalamak degildir kesinlikli, ölmüs, bir kulun arkasindan atip tumayacak kadar dinimi bilirim..
  Ben ölenin arkasindan ya Rahmet dilerim, yada susarim!!
  Burdaki yazilara bir cevapti benim yazdigim, burda kanit olacak sunacaginiz hic birseyin anlami yok benim gözümde, bak bu yazilarin zerresini degistirmedim, buda bilgi kanit diye sunabilecegim birsey olabilirdi. Benim söylemek istedigim agzi olan konusuyor, isteyen kaharaman, dindar ilan ediyor, istemeyen cok degisik vasiflar buluyor..

  Atatürkü kendinize Ilahlastirmayin, kendini bugünkü hedeflerinize alet etmeyin, birakin oda her ölmüs insan gibi Rahmetle anilsin. Üzülüyorum insanlarin onu inancimla karsi karsiya getirmesine, söz konusu inancim olunca kim daha degerli olabilirki, hic kimse!
  Ben onu bir insan oldugu icin sevmek istiyorum, cok basarili ve akilli bir lider oldugu icin saygi duymak istiyorum, BUNA MECBUR BIRAKILDIGIM ICIN DEGIL!!

  Tv programlarinda Kemalistler ve Müslümanlar tartismasi yapiyorlar??? Ünide esarp baglamak isteyenler ve buna karsi cikanlar.
  Esarpli kiz diyorki “islamiyet kemalizimdan cok önce gelmistir”
  Karsi taraftan bi taneside diyor “ölünce Atatürke nasil hesap vereceksin”
  BU KADAR APTALCA BIRSEY OLABILIRMI??
  Ben mi kafayi yedim, yoksa bu milletmi??

  Kemalizim bir dinde benim mi haberim olmadi bugüne kadar???
  Kendinizi bir sirkeleyip bakin, nereye gidiyorsunuz, saygi duyma, sevme…bunlari ilahlastirmaya götürdügünüzün farkindamisiniz???

  Senin yazdiklarinin gercek olmasini gercekten cok isterdim arkadas! Cevap olarak sadece sunu söylüyorum, Mustafa belgeseline bak! ve orda Atatürkün okul kitaplarina ekledigi bölümleri iyi dinle! ondan sonra hala yazdiklarina inaniyorsan, benim yapabilecegim bisey yoktur!

  Saygilar…

 344. kemalistgençlik said

  cevap:MANUTRAİN
  kemalistgençlik nick ime neden sinir oldun anlayamadım burda ben sen sinirlen sinirlenme burda kaç kişi yorum yapıyor kimse sinirlenmemiş sen burda çıkıpta “nickine bile elimde olmadan sinir oldum, kusura bakma” diyorsun. bu bence tüm türk gençlerine yapılmış bir hakarettir.senin niyetin kesinlikle atatürkü karalamaktır. biz hiçbir zaman sizin seviyenize düşerek atatürkçü veya müslüman olarak insanları ayırmadık bunları yapanlar sizlersiniz türkiye nüfusunun %95 i müslümandır ve çoğu da atatükçü atatürk ilke ve inklaplarına bağlı kişilerdir(sen ve senin gibiler haricinde)biz atatürkü gözümüzde kesinlikle ilahlaştırmıyoruz çünkü atatürk te her normal insan gibi insandır. o TV programlarında gördüğün cahi kişilerle kesinlikle bizi karşılaştırma.
  “Kemalizim bir dinde benim mi haberim olmadi bugüne kadar???”bu soruyu soracak kadar cahil kişilerle atatürk ve müslümanlığı karşılaştıracak kadar cahil kişilerle tartışmaya girmem bile yersiz
  benim yazdıklarım birtakım kendini bilmez yazarların uydurduklarından emin ol daha gerçekçi.bu şekildeki bir takım yaılarla milletin kafasını karıştıramazsın.

  TÜRKİYE KEMALİST BİR ÜLKEDİR BUNU İNKAR EDEMEZSİN

  La Turquie Kemaliste

 345. zaza said

  ülke satılmış satılacagı kadar ölsede kurtulsak yoks akimsenin bşişe yapacagı yok..

 346. kuraldışı said

  tövbe tövbe yaaaa.kemalistim diyosunuzya warya ALLAH’ım sizi ıslah etsin başka bişey demiyorum.polat alemdar kardeşime sonsuz katılıyorum.nerden geldiğinizi nereye gideceğinizi unutmuş köpeklersiniz siz o adamın adını(atatürkmüş) adını ağzıma almaktan iğreniyorum.sizler için bu dünyanın hiç sonu yok işte siz kemalistlerin…ALLAH büyüktür.merak etmeyin bu ülkenin vatandaşı olmaktan iğreniyorum..sırf içinde o mikrobun adının geçtiği,derslerimde işlediğim için..inşALLAH şeriat tekrar gelecek.korkunuzdan istemiyorsunuz şeriatı sen müslümansın gerçi şüpheliyim müslüman ülkedesin..nerde olduğunuzu unutmuşsunuz..körü körüne malın tekine bağlanmış gidiyorsunuz..herkesin kendi inancı kendineydi fakat siz kemalistler bizim kendi inançlarımızı yaşamamızı engelliyorsunuz özgürlüğümüzü elimizden alıp kendinize göre yönetmeye çalışıyorsunuz..işte sizin atatürkünüzün özgürlük anlayışının ne olduğunu herkes gördü hala da görüyoruz..Recep Tayyip Erdoğan gene kazanacak inş. bu sefer herşeyi istediğimiz gibi yapabilecez.sizide kemalistleri de buradan sürecez..tekrar ALLAH’ım ıslah etsin hepinizi..(AMİN)…

 347. AzArratH said

  ulan senin gibi köpekleri görünce insan ne dese az senin ben ecdadını sikiyim seni eğiten yetiştiren anayı babayı sikiyim ulan orospunun evladı sen atatürk olmasaydı bu gün bu topraklarda yaşayabilirmiydin lan it.SENİN KİMSİNDE ULU ÖNDERİMİZE LAF ATABİLİYORSUN.DÜNYA LİDERLERİ ATAMIZIN ÖNÜNDE EĞİLİRKEN SEN KİMSİNDE LAF ATIYOSUN ECDADINI SİKTİĞİM PİÇİ.mikrp seni bu dünyaya getiren orospudur.madem atamızın ismini duymak istemiyosun siktir olup git irana git arabistana.senin neren müslüman lan dinini siktiğim.esas müslüman bizleriz bizler.

 348. ManuTrain said

  Masallah ne güzel bir sohpet anlayisiniz var?? Terbiyenize hayran kaldim dogrusu… söyleyecek söz bulamiyorum!

 349. ManuTrain said

  Kemalistgenclik nickli kardesim, gicik oldum derken o insana gicigim anlaminda demiyorum. O sahsin ismini kendilerine alet edenlere, onu butür tartismalarda gündeme getirip böyle hakaretlere maruz birakan insanlarin topuna gicik oluyorum..
  O isini cok iyi yapmis bir Asker, aklini cok iyi kullanmis bir Politikaci ve zekasi tartisilmaz bir Insandi! Onun müslüman evladi oldugumdan hic bir süpem yok, ismindende anlasiliyor zaten. Ha dindar birimiydi, bence degildi ama bunu burda tartisma konusu yapmak zaten hic birimizin harci degil. O Yaradanla kul arasinda birseydir! Ölmüs bir insanin ardinda benim diyebilecegim bir kötü söz olamaz asla, MÜSLÜMANSAM YAPMAM BUNU (BU SÖZÜM ÖZELLIKLE ATATÜRKE HAKARET EDENLERE)!!! Oda her insan gibi tabiki kusursuz degildi ama sadece vatani icin yaptiklarindan dolyi ona saygi duymaliyiz, sehitlerimizle sirt sirda savastigi icin onunla övünmeliyiz. Onu sevmeyi herseyden, herkesten üstün görmeyi bugün bize birileri diretiyorsa bu Atatürkün sucu degil, onun adini kullananlarin, onun arkasina siginip her pisligi yapanlarin sucu! Böyle nankör olmayalim, yapilan iyi seyleride görelim!
  Ne seriyati ya, bunlar tamamen civitmis, töbe YARABBI! Sen bizleri saptirma ALLAHIM!
  Gelelim Kemalizim bir bir Din mi lafima! Bunu ben cahil oldugum icin söylemiyorum, orda yani türkiyede yasayanlar böyle davrandigi icin diyorum. Senin cahil dediklerin televiziyon programinda toplanmis olanlar üniversiteden ögrencilerdi, orda 100askin ögrenci vardi, sunucu vardi, tele baglanti yapan insanlar vardi, kimsenin aklina gelmedimi NE YAPIYORSUNUZ NEDEN YA ATATÜRK YA ISLAM diye bir tartisma yazipiyoruz demek?? Bugün türkiyede birisi cikip acikca Kurani kerimde birseylerin degismesi hakinda yorum getirebilir (Getirsinler benim buna bi itirazim yok, düsmanlarimiz herdaim olacak, bu bizim imtahanimiz) ama bugün kimse cikip atatürkün yaptiklarini yada koydugu bir kanunu tarisamaz, ya vatan haini, ya kalles vs ile suclanir! Bunu anlamiyorum. Bunu bana anlat, gercekten sizleri anlayabilmek istiyorum.(Bana Sadece Kemalisgenclik nickindeki kisi cevap yazsin, hakaret etmeden sohpet etmeyi bilmiyenleri es geciyorum)

  Herseyin fanatizimine asiri derecede karsi bir insanim, herseyin asirisi zarardir! Kimsenin Fotoraflarinin heykellerinin etrafta dolasmasini istemem. Hz.Peygamberimiz böyle birseyden cekindigi icin, insanlarin birgün YARADANI unutup ona ibadet etmesini engellemek icin, resimlerinin yapilmasini yasaklamistir!

 350. ManuTrain said

  Ben en son yaliba 1sene önceyi bur tartismalar ogün bugündür hic bir türk televizyonunda yapilan tartisma programina, haber programina bakmiyoru artik. Sinirlerim kaldirmiyor. Her medya kurulusunun kendi istedigi gibi olaylari gösterdigini görmekten, her haberi daha acikli, daha dramatik, daha kötü bir sekilde göstermek icin yarisa girmelerinden. Bir haberin dogrulugunu tamamen aratsirmadan, herkesi herseyi böyle karalamalarindn öylesine biktimki anlatamam…

  Insanlarimiz kullaniliyor, medya tarafindan, cikarlarini korumak icin meydanlara dökülenler tarafindan.. Bakin bugüne kadar neler yapilmis ülkemizde kac sucsuz insan öldürülmüs,kac sucsuz insan sürgün edilmis, kac sucsuz insanin akibeti belli degil, kac vatan haini kahraman ilan edilmis. Yavas yavas hepsi ortaya cikiyor ama yine görmüyoruz yine ayni insanlara göveniyoruz, ayni yolu takip ediyoruz, ayni hatalari yapmakta israr ediyoruz…

 351. kemalistgençlik said

  “Kemalisgenclik nickli arkadas! (nickine bile elimde olmadan sinir oldum, kusura bakma)” lafında sen neyi anlatmak istedin bilmiyorum ama benim ilk anladığım şey o idi.üstteki yorumunda da güzel şeyler anlatmışsın.türk milleti tarihteki manevi ve kültürel değerlerini çok çabuk unutan bir millet.daha atatürkün ölümü 1 asır olmadan ülkemizde bazı kendini bilmez densizler(yanlış anlama sen değilsin)atatürkü çekemeyenler tv programlarında veya başka yerlerde atatürkü halkın gözünden düşürmek değerlerimizi köreltmek için YA ATATÜRK YA İSLAM gibi konular açarak ulu önderimizi insanların aklına farklı şekillerde yerleştirmeye çalışmaktalar.benim kemalist olmam (yanlış anlamayın ben hiçbir zaman atatürkü bir ilah olarak görmedim ve de kemalizmi bir din olarak)atatürkün düşüncelerini kabul ederek, onun izninde yürüyerek, ilke ve inklaplarına bağlı kalmaktır.şu an ülkemizde atatürke ve milli değerlerimize yapılan saldırılar artmıştır bunun nedenini kesinlikle dış güçlerin ülkemizde olan emelleri olarak değerlendiriyorum.bizim ordumuz tsk dünyadaki sayılı orduların başında gelmektedir ve halkımızın tarihten bu yana gelen çok kuvvetli duyguları vardır. bazı dış güçler ülkemizdeki emellerini savaşarak gerçekleştiremeyeceklerini bildikleri için kalemizi içten feth etmeye kalmaktadırlar.milli duygularımızı körelterek kültürümüzü yobazlaştırarak dilimizi yabancılaştırarark bizi bizlikten uzaklaştırıp benliğimizi yok etmeye çalışmaktadırlar.bu nedenle ülkemizde son yıllarda bu gibi psikolojik saldırılar artmaktadır.bizi bize düşman ederek dinli dinsiz kavgası çıkartarak atatürk yada islam gibi tartışmalar açarak bizim milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeye çalışmaktadırlar.

  “ama bugün kimse cikip atatürkün yaptiklarini yada koydugu bir kanunu tarisamaz” demişsin ama malesef gördüğümüz gibi ülkemizde pek çok kişi “kuraldışı” adlı arkadaş gibi atatürkümüze yol göstericimize ulu önderimize saldrımaktalar fakat hiçbiri de kalkıp vatan haini olarak anılmıyor.

  en güzel örnek recep tayyip şu an ülkemizde pek çok cahil insan gözünde bu şahıs adete bir kahraman fakat gerçek yüzünü gördüklerinde çok geç olacak.ama bu şahısada burda hain dediğimiz zaman itiraz ediliyor.
  biz kemalizmi fanatik olmak için değil yüreğimizde aklımızda olduğumuz için savunmaktayız.

 352. ManuTrain said

  kemalistgençlik’ gel Cevap!

  Öncelikle sohpete hep seviyeni korudugun icin tesekkür ederim!
  Öncelikle T.Erdogan hakinda yazdiklarina cevap verecem, ben suanda politikaci kimligiyle orda dolasan insanlarin hepsinden cok taktir ediyorum kendisin. ve CAHIL degilim! Kendisinde begenmedigim veya desteklemedigim hareketler görmüyormuyum tabiki görüyorum, benim zaten bu kusursuz bir is yapmistir ve yapacaktir dedigim bir insan oglu yok! Herkes bir hata mutlaka yapmistir, kusursuz yanlissiz insan yoktur.AMA onu Vatan hailigiyle suclamak cok agir bir söz!! O bizim ülkemizi temsil ediyor, hicmi saygimiz kalmadi kendi ülkemize, birisine neden böyle insafsizca saldiriyoruz?? Politikasini desteklemiyoruz demeniz yetmezmi?? Illede karalamak mi lazim?? Ben yurt disinda yasiyorum, Busch gibi bir caniye bile kendi ülkesinde herkes ne tür pislikler yaptigini göre göre, baskanlar diye saygi duyuyor. biz neden kendi insanimizi böyle asagiliyoruz, sevmeyin tamam ama dis gülerin armida bu tür ayrimcilik yapmalarina bu denli zemin hazirlamayin lütfen. Sizinle ayni görüsü paylasmayan insanlari cahilik aptalik la suclayip hakaret etmeyin!
  Ben Erdoganin dis politikasini cok begeniyorum, buraya geldiginde bütün ziyaretlerini takip ediyorum, ilkkez buraya gelen Politikacilarimiz bizimde varligimizi önemseyip ilgilendi. Ilkkez bir Politikaci etrafimizdaki komsularla iyi iliskilerimiz olsun diye cabaliyor.Türkiyenin simdi dogu ülkeleriyle iyi iliskiler baslatmasini,ikinci osmanli, seriyata dogru kayma olarak görmek istiyor herkes.Ama türkiye icin cok önemli yanindaki komsulariyla iyi iliskilerde olmasi, biz yan komsular bize düsman, bize saldirmak isteyen terör örgütlerine kucak actiklari icin yillarca Avrupa ve Amerika nin her istedigini kabul etmek zorunda kaldik. Cünkü onlarin destegine bir nebi muhtaciz. Artik bunlara bir cözüm bulunmasi lazim, artik baska ülkelerin elinde kukla olmamaliyiz. Biz kabul etsekde etmesekte Avrupa bizi istemiyor, aslada o birlige alinmayacagiz, zaten artik bir faydasida kalmadi cünkü avrupa cöküyor! Biz her ülkeye her millete tüm kapilarimizi actik ama bütün ülkeler bizden vize istiyor.Almanya türkler gelmesin diye aile birlesiminde dil sorununu cikardi ama nerdeyse sadece bizlere uygulanan bir kural oldu acikca söylemiyorlar ama hersey bunu gösteriyor. Istenilmeyen bir milletiz! bunu degistirmeliyiz! Biz onlara muhtac oldugumuz sürece bunlar degismicek!
  AKPnin ic Politikasini degerlendiremiyorum, cünkü türkiye cok karisik bir dönem yasiyor, bide bu tüm dünyayi saran krizin etkileri gelince baska partilerin ekmegine yag sürüldü tabi.
  En tam bir CHP karsitiyim, karlamalarla yola cikan her insana inanilmaz bir anti sempati duyuyorum. AKP yi dincilikle savundular, 10katini yaptilar, oy kapmak icin yapamiyacaklari birsey olmadiklarina inandim. MHPnin türkiyede ayrimcilik politikasini körükledigine inaniyorum! Ben kürt kökenli biriyim, eskiden MHP en cok oylari bizim oralardan alirdi ama artik imkansiz acaba neyi yanlis yaptik demediler hic! Gittikce batiyorlar.Türkiye Pkk sorununu en son sevimlere kadar nerdeyse cözmüstü, ilk MHPliler adanada kürt dükkanlarini basmaya basladiktan sonra bu terör tekrar basladi. Biz bu kales, su kales demeden önce icimizdeki düsmani yenmeyi ögrenmeliyiz. Her insan kendi dogasinda ayirimcidir! Kendi ailemiz, kendi mahalemiz, kendi memleketimiz, kendi dinimiz diye kücükten basliyor bu ayirimcilik. Ve farkina varmadan atik insanlari ayirmaya basliyoruz..Bunu yenmeliyiz, bunu yenmeyi basardiktan sonra ve iktidarda olanlari düsürmek icin karalamak yerine kandi yapacaklarimizla ilgilenip daha iyisini yapmak icin ugrastigimiz gün bu Vatan bir yere gelecek. Yoksa hic birsey olamiyacagiz!

  Mustafa belgeselinde Atatürk istanbula tekrar döndügünde onlari büyük bir kalabalik beklemektedir!
  yanindadi bir arkadasi “Heyecanlimisin” diye soruyor!
  Atatürk; ” Hayir degilim, cünkü biliyorum ki ayni kalabalik bizi linc etmek icin de böyle toplanir” diyor

  Oda biliyordu cünkü biz yapilan iyi seyleri cok cabuk unutan bir milletiz! Birini göye cikarir sonra yerin 10kat dibine sokariz!
  ISTE BU BIZIM EN BÜYÜK HATAMIZ!!!
  SAYGILAR

 353. kemalistgençlik said

  cevap:manutrain
  bende bu konuda sana teşekkür ederim.ben bu sitede çoğu kez neden tayyip e vatan haini dediğimi açıkladım yazılarımda bunu belirttim.sitenin en başında da pek çok kanıt var.kendisini beğenmediğim desteklemediğim hatta nefret ettiğim pek çok yanı var.Vatan hainliğiyle bir insanı suçlamak gerçekten çok ciddi bir konu fakat tayyip erdoğanın meydanlarda çıkıpta sarf ettiği sözlerinin arkasındaki gerçek yüzü bunu belli ediyor sizler tayyip erdoğanın dış yüzüne bakıyorsunuz böyle değerlendiriyorsunuz fakat bir de bunun arka yüzü var peki buna ne diyeceksiniz neden tayyip erdoğana yönelen bu tür iddiaları görmezden gelip te inkar ediyorsunuz.türkiye cumhuriyeti başbakanına bu tür sözler söylemek çok utanç verici ama bu da türkiyenin gerçekleri…peki tayyip erdoğana bu kadar güveniyorsunuz niçin hala sence türkiyeyi parçalamayı amaçlayan büyük ortadoğu projesinin eş başkanı???

  ben de tam bir akp karşıtıyım cahil insanları kandırıp din üzerinden siyaset yaparak türkiyeyi adeta dinli dinsiz diye ikiye ayırarak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları için.
  ben de türkiye de türk-kürt kardeşliğini sonuna kadar savunuyorum türkler ve kürtler kardeştir bunu kimse inkar edemez tarihte bunu gösteriyor. osmanlı zamanında türkler ve kürtler omuz omuza pek çok mücadeleyi girmiş bu vatan için kanlarını dökmüşlerdir fakat biz pkk terör örgütünü destekleyen ve onlara hertürlü yardımları yapan kürtlere karşıyız.bunlar esas bölücüdürler türk-kürt ayrımını yapan bu kavgayı çıkaran asıl kişilerdir.

  “Mustafa belgeselinde Atatürk istanbula tekrar döndügünde onlari büyük bir kalabalik beklemektedir!
  yanindadi bir arkadasi “Heyecanlimisin” diye soruyor!
  Atatürk; ” Hayir degilim, cünkü biliyorum ki ayni kalabalik bizi linc etmek icin de böyle toplanir” diyor

  Oda biliyordu cünkü biz yapilan iyi seyleri cok cabuk unutan bir milletiz! Birini göye cikarir sonra yerin 10kat dibine sokariz!
  ISTE BU BIZIM EN BÜYÜK HATAMIZ!!!”

  gerçekten bu böyle bu görüşü sonuna kadar destekliyorum.

 354. recep tayyip en iyisi said

  lan tayyip en iyi başbakan, şerefsizler
  siz kimsinizde müslümanlara laf atıp tayyipi şuçluyonuz geri zekalılar vatan hainleri siz siniz

 355. kemalistgençlik said

  ya kardeşim madem tayyibi savunuyorsun gel tartışalım öyle millete hakaret etmekle olmaz bu işler.bu sizin güçsüzlüğünüzün korkaklığınızın cahilliğinizin sembolü.VATAN HAİNİ KİM herkes çok iyi biliyor. hadi işinize!!!!

 356. sedefy said

  alıntı…_balık demiş
  Nisan 21, 2007 2:56 pm
  yaa arkadaşlar affınıza sığınarak bişi sormak istiyorum_? tayyip beyin anası babası kimdir nerelidir ben okadar araştırdım ama bulamadım rizeli diye bilinıor ama ben inanmıorum bence bu türk olamaz zaten bikere bile ben türküm dedinide duymadım_!!! ….

  türk olmus olmamıs vatana hizmet ediyor siz neyle uğrasıyonuz atatürkten sonra bitane hizmetlerini sayabileceginiz bi basbakan gösterin bize.. adamcagız herzaman ne mutlu türküm diyene diyo sizden bile fazla demistir. isterseniz sayın:D

  ya arkadaslar bu yollar kendiligindenmi oldu, faizler kendiligindenmi düstü, 1 gecede dolar fırlayp parası olanın parasına para katılıyodu, hergün tüpe benzine zam geldini ne cabuk unuttunuz ey benim balık hafızalı vatandaslarım:))) vatanı sizin zihniyetinizdelier coktan satmıstı geri almaya calısıyoruz onada inat ediyorsunus hala ve iftira atmakla uğrasıp bide ayağımıza köstek oluyorsunuz bu vatana atatürkçüyüm demekle bisey veremediginizi anlayamadınız vesselam..
  atatür ileri görüslüydü ama siz izinden gidemiyorsunuz bugünün bile anlayamadınızki nerde kalmıs ileri görüş sizde

  sadece atatürk demekle olmaz calısın savunuyoz dediniz görüsle çeliki içindesiniz sizin zihniyetinizdekiler yan gelip yatmaya alısmıs laf kalabalığı sizinki… kısacası lafla peynir gemisi yürümüez denir yaptığınıza
  ne üretmissiniz bi bakın bi eserinizide gösterinde sizide alkışlayalım hep beraber sevinelim bu saçmalaıklarınızı dinlemekten sıkıldık baska bisey yapın mesela bisey üretinde görelim.. siz hep konuşun da nereye kadar…
  beni anlayan anladı anlayan arkadaslarıma saygılar

 357. ManuTrain said

  Benim suna inaniyorumki bazi Medya kuruluslari Erdogan hükümeti onlarin istedigini yapmadigi, yada yaptigi bazi islere göz yummadigi icin onu karalama ve iftira kampanyasina baslamistir ve sizlerde onlara alet oluyorsunuz!
  Daha gecenlerde CNN Türkde Reha muhtarin Programinda cesitli gazeticelerin toplandigi bi oturumu izledim, her gazeteci AKPden korktuklari icin acikca görüslerini yazamadiklarini idda etti,her an tutklanma korkusu varmis, eger bu böyleyse tvde cikip acikca bunu söyleyecek cesaretiniz nerden oluyor? Sonra aralrinda kapali olan bir bayana sira geldi, oda hep AKP karsiti yazilar yazan birymis ama hic tehtit ve ya uyari almadigini söyledi ve sözlerine devam edip AKPyi anlatirken reklam arasi verildi ve Reha Muhtarin baska bir Programindan bir sahne gösterildi program bitti ve o gazetecinin sözleri yayinlanmadi, NEDEN??
  Yada AKPli bir millet vekili (isim yönünden hafizam pek iyi degil) kullandigi bir söz hakinda Kanal D, ve CNN türkde yerden yere vuruldu, konusmasini gösterdiler gercektende öyle bisey söylemisti ama ayni konusmayi TRTIntde izledim kesintisizdi, kullandigi cümle bambaskaydi, sadece sözlerini kesip islerine gelen bölümü tek yayinlamislardi.. Böyle zihniyet olurmu hic??
  Bizim medyamiz sadece isine geleni yayinliyor! Kendi görslerini savunuyorsaniz dogrudur, savunmuyorsaniz yalancisiniz! CNN türkün bir kampanya sözcügü var, HABERI SIZE SUNULDUGU GIBI DEGIL OLDU GIBI GÖRÜN diye, bende öyle yapmaya calisiyorum, eger bir Kanali actigimda sadece bir tarafi karalamaktan öteye gitmiyorsa yaptiklari haberler, ben onlarin dogrulugundan süpelenirim.
  Öyle haberler sunuyorlarki türkiye sanki ic savas yasiyor, cünkü öyle olmasi icin calisiyorlar..
  Tayip Erdogan beni elestirmeyin demiyor, elestirken dürüst oldun diyor bunu kim yaptigini idda edebilir??? Yapmiyorlar bunu görüyoruz iste..
  Yillar yili türkiye Politikasini izliyorum, her gelen Parti yerinde sayidi durdu, ilkkez bir Parti birsey yapmaya calisiyor, sizce yanlis, bizce dogru ama hizmet emek icin ugras veriyorlar en azindan. Siz karsi görüste olanlar onlarin yanlislarini saymak yerine, neden biz iktidara gelirsek bunu yapacagiz demek yerine karalamayi tercih ediyorsunz?? BIR BECERINIZ OLMADIGI ICINMI??
  Erdoganin ailesi isterse Ermeni veya Rum kökenli olsun benim icin Erdogan icin düsüncelerimi degistirecek bir sebep degildir asla, olmamalidir da zaten. Birlerini su bu kökenli diye karalamaya calismaniz bile ayirimcilik tohumlari eken zihniyetten oldugunuzu gösterir anca.
  Sagci ve solcu partilerin bu ayirimcilik zihniyeti yüzünden binlerde evladimiz birbirlerini öldürdüler, türkiye yillarca nerdeyse ic savas halindeydi, bugünde bunu yapmaya calisiyorlar.
  Birsey ya aktir yada karadir diyen zihniyet bize bisey getirmez, bu bizi sadece yanlislara sürkler. Kendi kendimize düsman olmayi birakalim artik, asil budur ülkemizi cökerten..
  Yaziktir bizim güzelim vatanimiza, bizim vatanimiz türküyle, kürdüyle, laziyla, azerisiyle, hatta hatta ermenisiyle, yunanlisiyla esi bulunmaz bir güzellikte bir Cennetir kendi insanimizi ayirmayalim.. Birbirimize düsman olmayalim, evlatlarimiza dusmanligi ayirimciligi asilamayalim..
  Bu vatan bizim! Sadece türklerin veya sadece kürtlerin, lazlarin vs. degil. Ben dedigim gibi Kürt kökenliyim, benim hic umrumda olmadi baskalarinin benim hakimda ne düsndügü. Bazilari diyorki senide türkiye vatandasi olarak görüyoruz, hic ayirmiyoruz. Allah iyiki ayirmiyorsunuz, siz kim oluyorsunzda Senide deme hakkini buluyorsunuz kendinizde! Benim atamda savasti bu vatan icin ve ben o Vatanin benim oldugunu ispatlamak icin birilerinin tastigine gerek duymuyorum! Bu tür bir cümlenin kurulmasindan bile inanilmaz derecede rahatsizlik duyorum!
  Atatürk ileri görslüydü siz ama durdugunuz yerde sayikliyorsunuz diyen kardesim bu lafinda kesinlikle dogru söylüyorsun!
  Ama kendi akillari olmayanlar, illeriyi göremeyenler hep gecmise tutunmakda bulacaklar cagreyi.. ve bunda malesef bizim memlektimiz zarar görecek!
  BIRAKIN ARTIK ONU BUNU KARALAMAYI, HAKARETLER ETMEYI, ÖNCE KENDI KAPINIZIN ÖNÜNDEKI PISLIKLERI TEMIZLEMEKLE BASLAYIN, SUNA BUNA IFTIRA ATIP, KÜFÜR ETMEKLE VATAN KURTARILMAZ, YERINIZDE SAYARSINIZ ANCA

  SUNUDA ÜSTÜNE BASARAK SÖYLÜYORUM;
  DIGER PARTILER CÖZÜM BULMAK YERINE AKP’YI KARALAMAYI SECTIKLERI SÜRECE, HIZMET ETMEK YERINE CAMUR ATMAYI SÜRDÜRDÜKLERI SÜRECE KAYBETMEYE HER ZAMAN MAHKUM OLACAKLAR!!!
  BU SUANKI DURUMDA TEK HAK ETTIKLERI SEYDIR!

 358. sedefy said

  ManuTrain kardesim ağzına sağlık, tam düşündüklerimi ifade etmissin bu güsel manalı sözlerinle sana sonuna kadar katılıyor ve destekliyorum. vatanı sevmek bugünlerde yaşadığımız gibi bölerek çamur atarak iftira ve yalan dolanlarla değil aksine sevgi saygı, hosgörü hizmet ve bırakacağımız eserlerle ürettiklerimizle biyere gelir

  rica ediyorum çalısana köstek olmayın bir hizmet gören alkıslamayıda bilmeli, sabredin ve görün kısacası…

 359. VATAN SEVER said

  BU MEMLEKET TERİHTE TÜRK’TÜ,BUGÜN DE TÜRK’TÜR VE EBEDİYEN DE TÜRK OLARAK YAŞAYACAKTIR.KA. BEN KENDİ ŞAHSIMA tayyibin BU MEMLEKETTE BIRAKIN BAŞBAKAN OLMASINI BİR VATANDAŞ OLARAK YAŞAMASINA BİLE KARŞIYIM ELBET BİRGÜN tayyip GİBİ HAİNLERİN tayyip GİBİ NEMRUTLARIN BİR SONU OLACAK SONU

 360. delıkız said

  oo sen musluman deılmısın dıyen arkadasa seslenıyorum asıl musluman olmayan sızlersınız tayyıp göznunuz kör etmıs adam cumhurıyete kufur edıodu ıstıklal marsını okuyamaıodu allah korusun
  sımdı tapar oldunuz bu ne ya acın gözunuzu acmazsanız bızı ılerde haremlık selamlık gunler beklıyor

 361. delıkız said

  recep atyyıp en ıyısı dıyen ve bıze serefsız dıen adı adam sensın serefsız lan sende yıyosun demek tayyıpten ne ıyılıgını gördun yakuında anannıda satarsa görursun sen bıze serefsız demeyı

 362. ManuTrain said

  masaallah bir bayanin agzina yakisir derecece bir cevap olmus deli kiz nickli kardesim….baskalarinin bacisina kizkardesinin satilmasindan bahs ediyorsun oysaki sende bir bayansin.. hic yakisiyormu??
  Bu gün türkiyede ben müslümanim deyip te Istiklal marsini büyük bir sevgiyle okumayacak hic bir insan olamaz, yoktur da! Cünkü o sözler islamiyet kokuyor ve o sözler Mehmet Akif Ersoy gib saginin en büyügünü hak etmis, dini bütün bir Sahis tarfindan yazilmistir!!
  Erdoganin onu okumak istememesi gibi bir sacmaligi uydurmayin lütfen!! Burda sizlere ve bizlere düsmez birinin imanini tartismak.
  O kadar sordum burda yazanlara Erdogani elestiriyorsunz ama sizin savunduklariniz ne yapacak bu devlet icin, cevap yok!
  cünkü yapacak birseyiniz yok, hakaret ve karalamalardan baska..
  YAZIK……….

 363. Yurtsever said

  Tayyipin yanında olan herkes VATAN HAİNİDİR. anlmamıyorum bu D….KTE ne buluyosunuz.
  Artık yeni bir kariyeriniz oldu, ALTI KİŞİNİN KATİLİ OLDUNUZ…
  Demek ki Davos Fatih’i de KATİL olabiliyormuş.
  Analarını istediği köyülüler buldu yine o altı kişiyi.

 364. kemalistgençlik said

  bugün türkiyede müslümanım diyip te istiklal marşını çoşkuyla okumayacak hatta ve hatta lig maçlarında veya toplantılarda istiklal marşının okunmasına gerek yok diyen malesef bir şahıs var(bülent arınç) bunlar sizin savunduğunuz partinin adamları görün rezaletleri.bunlar tamamen duyguları köreltmeye yönelik hareketler.herşeye el uzattıkları yetmemiş gibi bir de istiklal marşımıza el uzatma cürretinde bulunabiliyorlar.
  bizim savunduğumuz kişiler emin ol devleti sömürerek kendilerine rant elde etme çabasında olmaz milletin dini duygularını sömürerek kimi derneklerle kendilerine gelir elde etmeye çalışmaz ülkeyi bölmeye çalışan bir projenin eş başkanı olmaz terörist başına sayın şehitlere kelle demez kimi cemaatler yardımıyla ülkenin çeşitli kurumlarında teşkilatlar kurarak ülkeyi ele geçirmeyi amaçlamaz ırakta 1milyon masum ıraklının ölümüne neden olan katil amerikan askerlerine kahraman demez davos vb. yerlerde çıkıp ta oy toplamak için gerçekçi olmayan kahramanlıklara soyunmaz en önemlisi de bu vatan için yararlı bu ülke için hayırlı ülkenin çıkarlarına göre hareket eden bir başkan olur ve de tüm bu nedenlerden dolayı HAİN OLMAZ!!!!İŞTE CEVABIMIZ BUDUR
  yapacak okadar çok şeyimiz var fakat biz halkın bilinçlenmesi için gerçekleri görmesi için açıklamalarda bulunuyoruz.bunlar hakaret ve karalamalar değil kesinlikle GERÇEKLERDİR.
  bu şahsı desteklediğiniz için asıl sizlere YAZIK!!!!

 365. Barca said

  Yazık valla, gençlik böyle boş sözlerle mi vakit geçiriyor ?

  İnanılmazsınız.. Şu yorumlara bakıyorum, herkesin ağzından hakaretlerden başka birşey yok. Medeniyim,laikim,demokratım diye geçinenler ağzında hep küfür. Al birini vur ötekine, müslümanız diyorsunuz bir de; hangi müslümanlık bu? ” birine iftira atma, diğerine küfürler etme müslümanlığı mı? Faşizan düşünceler bunlar, emperyalist amerikanın istediği türden gençler oldunuz. Diğer tarafta sevgili arkadaşım,ismi çokta lazım değil, demişki; haremlik-selamlık.. Ya arkadaşım sen müslüman mısın? Osmanlı döneminde, çok değerli Osmanlı büyükleri, Atalarımız dediklerimiz kişilerden izin almadan Fransızlar eğlence dahi düzenleyemiyorlardı. O Fransızlar dönem içinde yaşadıklarına karşı intikam alacaklarını şöyle açıklamışlardı. ” Zaman gelecek kızlarınız masalarımızda oynayacaklar” < ne kadar utanç vericiki şimdi öyle .. Az önce delisaçması düşünceleri olan arkadaşımızın sözlerine karşılık bunlar. Bırakın Tayyip Erdoğan’ı, Baykal’ı ve daha birçok siyasetçiyi. Siz memleketiniz için neler yapabiliriz diye kafa yorun. Tayyip’e yada bir başka siyasetçiye hakaret ederek hiçbir yere varamazsınız! Örümcek beyinlilik resmen bu. Avrupa’yı sürekli olarak geriden ve yaptıkları rezaletler ile taklit ediyoruz. Örnek edindiklerimiz ise ” içki” , ”bar”, ”kızları çıplak gezindirmek” < sözde medeniyet, soyunmanın medeniyet ile alakası ne? açıklayacak kişinin elini öperim. Adamların teknolojik yönlerini dikkate alsak şimdi 5 adım önlerindeydik, Dünya lideri bir ülkeydik. Tayyip Erdoğan yada başka bir siyasetçi taraftarı değilim ama ”gözünün üstünde kaş var” misali her seferinde eleştirilmesi düşündürücü. Ve bence kötünün iyisi şu an Erdoğan’dan başkası değil, Ekonomiden anlayanlar durumu çok iyi analiz edebiliyor ve fikirlerini açıkca beyan edebiliyorlar. Öldüğünüz de ki öleceğiz elbet bir gün, ”ALLAH orada laik kişi, başbakan kişi, demokrat kişi diye ayırmayacak. Ahlaklı Müslüman ve Ahlaksız Müslüman diye ayıracak. Biz biz olalım, İslamiyete değerlerimize atalarımıza sahip çıkalım. Yem olmayın şu sitede yazan saçma sapan şeylere. Alet oluyorsunuz farkında değilsiniz. Gençlik uyan artık, uyan !!! Atatürk bu memleketi kurtardı, gençliğe teslim etti ama gençlik ancak hovardalık peşinde, böyle saçma sapan yazıların, tartışmaların oyuncağı haline geliyor. Atatürk teşekkür borçluyuz ama el insaf artık rahat bırakın da adam uyusun kabrinde, azap çekmeden. Bahsettiğiniz her kelime o insanın kabir azabını arttırıyor. Bırakın böyle şeyleri, putlaştıranlara göz yummayın.

  Tüm Türk Gençliğine Saygılarımla,
  Tüm Türkiye’nin Gençlerine Sevgilerimle,
  Ejdadınıza İhanet Etmeyin Gençler…

  Aldanmayın Şu Yazılara, Gaflette Kalmayın…

 366. Barca said

  Nerde bu vatan, nerde bu millet :- ) Milletin iradesine ve seçimine herkes saygı göstersin. AKP’yi seçtiklerine göre var bu milletin bir bildiği ( % 42.6 ) : -)

 367. ManuTrain said

  Yapacak neyiniz var diyorum, yapacak cok seyimiz var cevabini aliyorum…neyse bunu bekliyordum zaten..

  Kazandiniz iste, hic bir hizmet vaad etmeden, hic bir hizmet göstermeden, sadece karalama ve medyanin yardimi ile oy kaybettirmeyi basardiniz…

  Meyve veren agac taslanir misali, taslayin, karalayin, herkesi birbirine düsürün, ic savas yaratin, hakaret edin,elinizden geleni ardina birakmayin…

  Benim bu ortamda artik diyecek lafim kalmamistir!!
  Gelmemek üzere…
  Bye

 368. kemalistgençlik said

  halk gözünü açtı yolsuzluk batağına batmış akpartinin gerçek yüzünü görmeye başladı halk uyanıyor artık hiç merak etmeyin biz hiç birzaman karalama yapmadık ak partinin kirli çamaşırlarını
  halkın gözleri önüne sunduk.oy kaybettirmeyi biz değil halk başardı
  sizin ağacın verdiği meyve ancak çürük olur.esas taşlamayı esas karalamayı esas iç savaşı sizler yapıyorsunuz bunu defalarca gördük

  türk halkının biliçlenmesi için bu ülkenin yararına olacak bir iş için hiç merak etme elimizden geleniardına bırakmayız

  bence de artık diyecek lafınız kalmadı istesenizde bir daha gelemiyeceksiniz zaten halk gerçekleri görüyor!!!!

 369. Barca said

  Halk galiba % 42.6 ile uyanıyor 🙂 Komiksin Kemalist.. Bu kadar komikliğe pes doğrusu. Laf üretmeyin, çözüm üretin. Lafı 10 yaşındaki çocukta yapar. Gösterin o zaman millete seçecek birini, onu seçsinler. Oy verdiğiniz kişi gelemiyorsa sorun var demektir o şahsiyette. CHP’cisin belli ama başındaki adama dikkat et. Baykal değilmiydi ?

 370. kemalistgençlik said

  esas komik olan sensin:D halk akp nin oylarındaki büyük düşüşle uyanıyor.bence de bu kadar komikliğe pes.tayyip bile çıktı düşüşü açıkladı.düşüşün en önemli nedeni akp nin yolsuzlıkları.akp seçimleri kazanmış olabilir fakat halktan aldığı destek azaldı muhalefet kazanımlar elde etti.trt 6 nın yayına geçmesicumhurbaşkanın kürdistan sözü tsk ya yönelen hakaretler güneydoğuda belli ki işlememiş.:D

 371. sedefy said

  chp nin oyu fırladımı yerinde sayıyo ak partinin aldığı oyun yarısı kadar alamadı oy yok size baskanınız kimdir ne hizmet eder kime eder fakire kömürü cok görür kendi adamı kılıcdaroğlu istanbulda evlere aylık bağlayacağını vaat etti 600 TL sadaka olmuyomu s,zinki ne karsılıgında vertiyo onu vercegine iş sahası acsın hedi bizimkini begenmeyen gafilller siz buyrun ne icin bu 600 TL 15 milyonluk nufusun hangisine verecek ve kaynagı nerde bunun
  basörtüsüne karsı cıkıyonuz carsaflılara rozet takıyonuz bu ne perhiz bu ne lahana tursusu kendi kendinizle celişki içindesinis sonra her mahalleye kuran kursu accaksınız olanları kapatmaya calısanda sizsiniz aptalmı bu millet sizin palavralarınız anca %19 oy ediyo iste cok bile bu kadar beyinsiz var hala yazık size:D

 372. kemalistgençlik said

  benim burda anlatmaya çalıştığım şey başkaa sen dediğin şey başka ilk önce yazımı iyi oku sonra gel yorum yap.bir kere en azından kılıçdaroğlu kadir topbaş gibi veya melih gökçek gibi çeşitli bahanelerle belediyeyi sömürüp kendisine rant sağlıyarak akrabalarını veya ailesini zengin etme çabasında değil
  o 15 milyon kişiden toplanılan vergilerle ihtiyacı olan kesime 600 tl lik yardımlar yapılacak.

  biz bikere başörtüsüne değil türbana karşıyız.türbana da resmi ve kamusal alanlarda.
  chp nin çarşaflılara rozet takması akp hükümetinin chp yi dinsiz parti gibi gösterme çabalarına karşı yapılmış bir harekettir.bizim en azından sizin gibi şeriatı getirecek çeşitli cemaatlerle ilişkimiz yok.en azından deniz baykalın taliban örgütünün yanında diz çökerek çekildiği bir fotoğrafı yok

  seniz kast ettiğin kuran kurslarına gelelim o kuran kursları resmi değildir ve de küçük çocukların beynini atatürk karşıtı düşünce ve şeriat tarzı düşüncelerle yıkamaktadırlar.biz bunedenle bu kuran kurslarına karşıyız fakat bizim yapıcaz dediğimiz kuran kursları resmi izin alınmış ve gerçekten kuran öğreten kurslar olacak.
  millet aptal değil siz aptalsınız.

  esas benim yazdıklarımı hala anlayamadığın için esas beyinsiz kim gayet belli oluyor hakaret etmekle hiç bir yere gelemezsin boşuna uğraşma !!!!!!

 373. ManuTrain said

  Ben buraya katilmicam dediysem, diyecek lafim olmadigindan degil, laftan anlamayanlara laf anlatmaya calismanin anlamsizligindan katilmiyorum!

  AKP türkiyenin cogunlugunu temsil ediyor ve yine AKP Türkiyede hep susturulmak istenen gercekleri temsil ediyor.

  Bugün türkiyenin kanayan yarasi olan kardes kavgalari, Pkk sorunu sizin eserinizdir, bunu cözmek isteyenlerin önünde tabiki duracaksiniz isinize gelmiyor cünkü..

  CHPnin oylari nerden geliyor, büyük sehirlerden, oralardan tabiki oy gelir sizlere.
  Vatan elden gittiginde iskal milletlerin egemenligini kabul etmis, ona vatani peskes cekmis insanlardir bunlar. Vatan elden gitti zaman bugünün türkiyesinde, küsümsenen, horlanan köylüler, ic anadoluda, dogu/bati anadolu, karadenizde yasayan köylü ve fakir kesimdi ayak kaldiran ve bu vatan icin savasan… ama vatan düsmandan temizlendikten sonra tüm hizmetler sadece büyük sehirlere yapildi, zaten zengin olanlar yine ceplerini doldurdu..

  bugün büyük sehirler avrupa standartinda iken, türkiyenin o kesimlerinde hala sefalet yasaniyor, onlara sadece oy istemeye gidildi, hizmet asla gösterilmedi.. bugün birisi hizmet yapmaya calistigi icin zorunuza gidiyor..

  T.Erdogan Kürdistanmi demis, (Kaldiki bu Irak icin kullanilmis bir sözdür kesin, ve Irakta olan bir milleti inkar etmekde hizin hadinize kalmis birsey degildir!!) kürdistan sizin eseriniz, bugün bu iki millet bir birine düsman hale gelmisse bu sizin eseriniz! Hala Kürt sözcügünü duydugunuzda deliriyorsunz, sizler bu hale getirdiniz onlari. Birinin yillar yilli kafasina kafasina vurursaniz birgün kalkar öyle bir yumruk yapistirir ki bidaha yerden kalkamazsiniz. Kendi yaptiniz yanlislari görmemezlikte hala inad ediyorsunz. Kimse durduk yerde coluk cogunu atese atmaz, kimse durduk yerde rahat yuvasini birakip daga cikmaz, biz ne yanlis yaptik demeginiz sürece bu ayirimciliktan yabanci gücler ve dusmanlarimiz faydalanacak..

  Erdogan sizin yaptiginiz pisligi temizlemeye calisiyor!! Bugün bu kriz olmasaydi görürdünüz bakalim AKP oy kaybedermiydi.. yine iki parti bir Erdogan edemediniz, bu bile size bir cevaptir.
  Onlarin aldigi en kötü oy birimi bile iki partiyi katliyor…
  ISTE TÜRKIYENIN SIZE CEVABI !!

  HA! BENIM MEMLEKETIMDE AKP KAZANDI

 374. Barca said

  Kemalist sana diyebilirim ki? Ahkam kesip duruyorsun, boş konuşma birader. Bırak bu Atatürkçüyüm ayaklarını, sen kim Atatürk kim? Tırnağın ucuna bile erişemeyecein insan ile kendini taraftarı gibi gösterme. Densizliğin bu kadarınıda ancak pes denir. AKP oy kaybetmiş 🙂 Evet çok az 🙂 2004 seçimleri ile arasında sadece 2.4 fark 🙂 Komiksin, cidden komiksiniz.. CHP dediğin parti neyin partisi? Faşizan düşüncelerin, kanların oluk oluk aktığı Parti. Solculuğu bile bilmeyen basit düşüncelerle herkese hezeyanlı bir şekilde saldırmakmıdır senin solculuk dediğin, yada Atatürkçülük dediğin? Atatürk yaşasa herhalde sırf senin ve senin gibilerin tarafından olmaması için elinden geleni yapardı. Sen de tıpkı İsmet İnönü gibi adamsın:) Münafıkın önde gideni, hayatında kurân kursuna mı gittinde , resmi değil diyorsun. Ben gittim, bir güne bir gün Atatürk kötülenmedi, aksine atalarımızın bize bırakmış olduğu, özellikle Mustafa Kemal Paşa’nın biz Türk gençliğine bıraktığı Vatana gözümüz gibi bakalım nutukları var. Gerçi senin gibi İsmet İnönü kılıklı bunlarda anlamaz. Sen Kemalistim deme, İsmetistim de. Yakışır gerçekten de. Aklı selim biri olsan AKP yine de % 42.6 ile aldığı oyları, düşüşte diye zerzavatlamazdın. İnsanların hür düşüncelerine sen ne hakla hangi hakla seçimlerine dil uzatırsın. Kimsin sen? Ülkenin fermantasyonluğuna mı soyundun? Deforme olmuş düşüncelerini kendine sakla. Emperyalist Amerikansın sende. Aptallığın bu kadarına yuh yani. Sanane milletin partisinden, dininden, düşüncesinden. Kimse senin sahteleşmiş Atatürk aşkına laf etmiyorsa, sen hiç edemezsin. Bırak bu sahte Atatürkçü ayaklarını. Atatürk’ü tanımıyorsun bile. 38 yılında vefat etmiş birini, bir başkasından duyduklarınla temsil etmeye çalışıyorsun. Akıllı olduğunu sandığından değil, çokca aptal olduğundan. Manşet olursun burada akıllı, düzgün ve efendi gibi düşüncelerini yansıt. Dinsizliğin nasıl olsa diğer tarafta karşılık bulacak, endişe etme!

  AKP kazandı, zoruna gitmesin!
  CHP kaybetti, zoruna gitsin!

  Kemalizm denen birşey yok, kafana sok acz içindeki sersefil düşünceli…
  Atatürk deme, ağzına bile alma, sana yakışmıyor. Atatürk’ün kapısında ancak köpek olacakken Atatürkçüyüm diyorsun!

 375. seman said

  Barca ağzına sağlık kardeşim bunları uyarıp üstüne düşen görevi yaptın gerisi öbür tarafta sorulu

  bu akıldan mantıktan yoksun her duyduguna ınanan zavallılara ne desen bos ancak öldükler an anlayacaklar Herşeyleri taki oan vah biz ne yapmısı diyecekler Allah senin gibi insanları eksik etmesin yoksa bu zarzavatcılar mahalle tellalları gibi kemal atatatürkü putlaştırıyolar her nekadarda gerçekleri anlatsak boş

  Çünkü gözleri var görmezler kulakları var duymazlar
  ve şimi hala aynı kafadan devam edecekler ama ecel geldiği an be onların akıbetini merak ediyorum Selamlar

 376. kemalistgençlik said

  ben burda hiç bir zaman ahkam kesmedim daima düşüncelerime karşı olan kişilere karşı kendi düşüncemi savundum ben burda defalarca atatürkü hiçbirzaman ilahlaştırmadığımı yineledim.tekrar söylüyorum.sizler bir düşünceyi nereye çekmek isterseniz oraya yöneltiyorsunuz.
  barca yorumlarında iyice saçmalamışsın ben burda kendimi atatürkle kıyaslamıyorum.daha kemalizmin ne demek olduğunu bilmiyorsun gelmiş burda millete laf yetiştirmeye çalışıyorsun
  neyse bilmiyorsan öğretmek bize düşer. kemalizm Atatürkün söz düşünce tutum davranış eylem ve devrimlernin tümüne bağlı kalmak onun tam bağımsızlık anti emperyalizm özgürlükçülük cumhuriyetçilik milliyetçilik halkçılık devletçilik laiklik devrimcilik akılcılık bilimsellk barışçılık gibi ilkelerine bağlı kalmak onun izinde daima yürümektir.

  biz hiçbir zaman atatürkle kıyaslanamayız biz ancak onun izinde yürüyerek onu örnek alarak ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracağız.
  akp oy kaybetti 1 milyona yakın oy azsa o sizin bileceğiniz iş.chp yi böyle yalan yanlış düşüncelerin ortasına çekme chp nin nasıl bir parti olduğunu herkes biliyor.ben burda fanatik chp li değilim tabikide bu partinin de birtakım yanlışları olmuş olabilir. fakat akp hükümeti gibi kötü emeller peşinde değil.
  bizler atatürkün izinden giden kişileriz asıl atatürk yaşasaydı sizin gibi vatanı satan bir partiyi savunduğunuz için sizin gibilerin olmaması için elinden geleni yapardı.

  kuran kurslarına gelelim.birazcık haber veya gazete takip etseydin dediklerimin gerçek olduğunu görürdün.demekki senin gittiğin kuran kursları gerçekten resmiymiş ona bişey diyemem ben ne kastettiğimi orda açıkça belirttim.

  sen daha kemalizmi bilmiyorsun gelmiş beni hangi düşünceyi savunacağımı söylüyorsun sen ilk önce savunduğun düşünceyi bi eleştir sonra gel bana hangi düşünceyi savunacağımı öğret.,

  akp yine 1. parti gelmiş olabilir fakat bu ki akp nin bir düşüş içinde olduğunu ve daha da gerileyeceğinin bir sembolüdür.akp ancak oy kaçakçılığyla ancak hilelerle bir yerlere gelmeye çalışan bir partidir.istanbulda veya türkiyenin pek çok ilinde okulların arka bahçelerine atılmış oylar var.esas sen kimsin be bence sein düşüncelerin deforme olmuş daha doğrusu akp yi destekleyen kişilerin düşünceleri deforme olmuş veya gerçekten akp nin asıl emellerine göz yumuyorsunuz.

  Esas sen ve senin savunduğun partinin adamlrı birer amerikan köpeği bizmiydik amerikanın her dediğini yapan biz miydik ıraktaki 1milyon ıraklının ölümüne neden olan katil amerikan askerlerine kahraman diyen biz miydik amerikanın çıkarlarına göre harreket eden.bence de aptallığın bu kadarına yuh!!!

  benim atatürke bağlılığım hiç bir zaman sahte değildir ve ilelebet bu böyle kalacaktır.esas siz bu tayyip sevdasından vazgeçin çünkü ülke bu gibi kişilerin elindeyken tehlikede.

  atatürkü ben tanımıyosam kemalizmin ne demek olduğunu bilmeyen sen mi tanıyorsun hadi işine!!!
  ben sizin gibi kulaktan dolma bilgilerle başkasının laflarıyla hareket etmiyorum bunlar benim kendime has düşüncelerim esas siz bu özentilikten vazgeçin.

  siz en üstte manşet olmuşsunuz zaten VATAN HAİNİ TAYYİP:D

  ben gerçekten dinime bağlı biriyim siz benim düşüncelerimi çekemediğiniz için yanlış yorumluyorsunuz.

  esas sizin gibi fethullahçı kesim dinsiz biz sizin gibi cemaat liderleriyle bir yerlere gelmeye çalışmıyoruz.
  benim hiçbirşeyden endişe ettiğim yok esas siz bu kötü emelleri olan kişileri savunduğunuz için endişe edin.

  kemalizm yok denecek kadar cahil biriysen buraya ne yazı yazıyorsun be arkadaşım.
  siz zaten emperyalist amerikanın köpeği olmuşsunuz bir kere.
  asıl sen atatürkü ağzına alma.

  TÜRKİYE KEMALİSTTİR KEMALİST KALACAK!
  la turqıe kemaliste

 377. karayılan71 said

  arkadaşlar siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz bu adam sözleşmelerde ve memarandumda görüldüğü gibi ab nin ve abd nin kölesi olduğunu kabul etmiş ve gidişatta bunu göstermiyormu allah aşkına ha bana soracak olursanız ben Allaha inanmıyormuyum tabi inanıyorum tabi bende müslümanım belki r.t.e den daha müslümanın orasını allah bilir ve ak partiye oy vberenlerin çoğunluğuna bakmanızı isterim hep cahil kısmı ve bunlardan bir anam ve babam okuyanlar ise chp ve mhp ye oy verenlerdir bana yanıt yazmak isteyen olursa msn adresim sinan_71_8@hotmail.com

 378. Barca said

  TÜRKİYE KEMALİSTTİR KEMALİST KALACAK!

  Yine komik bir söylem:) Hani nerede Kemalistler? Ben söylim, cezaevindeler. Merak etme yakında senide tıkarlar içeriye, ERGENEKONCUSUN sende, belli. 42.5 Mustafa Kemal Paşamı bilmiyor da sen biliyorsun. Sen mi barışcı,ilkecisin, sen mi Mustafa Kemal Paşamın izindesin? Duyduklarınla ve arka bahçeye atılmış oylar var diyererek yaşıyorsan sana daha ne demeli? Ahiret gününde yanında Mustafa Kemal Paşam mı olacak? Doğruyu yaptın beni putlaştırdın, Peygamberimin izinden gelmedin, benim izimden mi geldin diyecek? Safsın hemde fazlası ile. Akıllı sanıyorsun ama sadece atıyorsun, başkalarının attığını tutup buraya yansıtıyorsun. Gazetelerden okumuş; komik hemde çok komik. CHP taraftarı gazetelerin yazdıkları ile, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi yaptığı oy turlarının bitmesinin ardından, kaybetmenin verdiği dayanılmaz acının söylemleri ile… Yazık ki sende ben hem müslüman hem kemalistim diyorsun. Bana burada bilgi dersi vermeye kalkma, çünkü zerresinden bilgin ve haberin yok. Sadece olduğunu sanıyorsun. Düşündüğün değilsin, sadece olduğun şeysin. Hepsi bu. Karayılan senin neyine cevap verecekler ki? Türkiye’nin büyük bir kesimine cahil diyen birinin cehaletine ne gibi cevap verilebilir ki? Senin amacında verdiğin mail adresinden belli, sınırlı bir düşünce. Ameliniz neyse niyetiniz olsun.

  Atatürk’ü anmayın, ağzınıza almayın. Siz yaklaşamazsınız bile o şahsiyete, üstelik bugün savaş çıkacak olsa ilk kaçacak olan siz ve sizler gibilerdir. Şahsiyetinizin bilumumu belli çünkü, çeşitli varsayımlarla yola çıkıyorsunuz. Siyasetin Darwin’i gibi. Herşey varsayımlara bağlı, okudum duydum .. Görmekten bile aciz durumda iseniz size söylenecek başka söz yok. Senin CHP’nin başındaki bile ”ıhmm” demeden cümlelerini başlayıp bitiremiyor. Aklı selim bir adam olsan, şöyle bir kere olsun Tayyip Erdoğan’ı dikkatli bir şekilde süzüp, bu adam yaklaşık 6 yıl önce siyasete girip, Başbakan olmadan önceki haline bakıp ve şimdi ki haline baksan bir çok şeyi yüzünden anlayacaksın. Çalışmak insanı yorar ama siz gibilerin yorumları insanları çökertir. Bir de Baykal’a bakın, Erdoğan’dan 18 yaş daha büyük ama Erdoğan’dan daha genç ve diri gözüküyor, neden acaba?????? Adam memlekete birşey kazandırmadı ki…. Böyleleri de kalkıp onu savunur. Neyini savunuyorsun be adam diye sorarlar. Yüz herşeyi anlatır, iyi bakın.. Kemalist bey, dediğim gibi sen kemalistim deme. Dinsizlik ne zamandan beri kemalistlik oldu? Dinsiz ateistler..

  Saygılarımla, hak eden tüm dostlara.

 379. yavuz said

  bende anlamıyorum siz kemalistler laikler bukadar aydındınız bukadar biliyodunuz gözü açıktınız diğerleri bukadar cahil örümcek kafalı nie bu ülke bu halde akp dönmini çıkaralım ondan öncesinde herşey çok iyiymiş gibi hak ve özgürlüklerde olsun ekonomide olsun sizler arkanızı orduya dayamış çankayayıda kendi oyun bahçeniz yapıp orayıda başkasıyla payşamayı istemiyen insanlarsınız. eğer hala bukadar insan recep tayip erdoğana oy veriosa nie ona oy verioları değil kendinizdeki sorunu bulun Atatürkün sırtından artık ekmek yemeği kesin siz hala 70 yıl öncesinde kalmışsınız.benim bi hocam vardı hep derdi asla kemalistlerle tartışmayın herzaman sölicekleri bişe kalmayınca biz Atatürkçüyüz der işin içinden çıkarlar ve disketleri doludur bişe almazlar

 380. NoSfeRaTU said

  yorumları uzun süredir okuyorum evet türkiyenin yada akp ye oy verenlerin çoğu cahil.akp ye genel olarak cahil kesim oy vermekte atatürkçülük kötü bir şey mi de bunu burda tartışıyorsunuz.bizler ancak kemalizmi kabul ederek atatürkün izinden giderek biryerlere gelebiliriz.bu arada kemalistgençlik nick li arkadaş zaten kemalizmi bir din olarak veya atatürkü ilah kabul etmediğini kaç kere vurgulamış hala laf kalabalığı yapıyorsunuz.söylediklerini gerçekten okursanız ne demek istediğini anlarsınız.siz ve sizin gibi cahiller ancak kemalizmi ergenekonculuk veya dinsizlik olarak algıar.zaten cahil bilgisiz ezik kişiler olduğunuz için akp yi savunuyorsunuz.

 381. Barca said

  NoSfeRaTU;

  Bu memleket senin gibi vurdumduymaz cahillerle dolu, kendini Atatürkçü sananlardan birisin sende ama sadece sanıyorsun. Kemalizmcilik oynuyorsunuz. Kemalizmci değilsiniz. Sağ-Sol ayrımı yaparak cehaletinizi ortaya koymuşsunuz, size daha ne söylenebilir ki. 71 Yıl önce vefat etmiş, çok değerli ve bir o kadarda bu memleket için kanını dökmüş, nice Türk gençliğine nefer olmuş, orduyu buna şevk edip hazırlamış mümtaz insanın kemiklerini sızlatmaktan başka birşeye yaramıyorsunuz. Acizliğin pencesinde kıvranıyorsunuz, sen kimsin ki ülkenin geneline cahil deme cesaretine kapılıyorsun. Cahilin önde gideni sen ve senin gibi geride kalmış örümcek kafalılardır. Atatürk’ün izinde gidemiyorsun ki, gitsen ne olacak? Bunu açıkla. Bende diyorum ki; İslamiyet gibi mükemmel bir dinimiz var iken, neden böylesine ve körü körüne birinin peşine takılıp gidiyoruz? Ilımlı İslam diye saçma sapan bir cümle kullanılıyor. Ne yani vahşi ve sorumsuz bir islam var da biz mi bilmiyoruz? Kurtuluş ve refah istiyorsan İslam yeter! İslam’ın emirlerini ve vecihelerini yerine getiren toplum her zaman muvaffak olmuştur. Senin tarzını ben sana net biçimde söyleyeyim NoSfeRaTU; Sen kızların çıplak dolaşmasını, sen Türk televizyonlarının daha pervasızca,ahlaksızca yayınlar yapmasını isteyen bir tipsin. Atatürk’ün arkasına sığınarak, ben Atatürk’çüyüm diyerek işin içinden, tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmayı denersin. Kızların kapanması ve ahlaklı olması sen gibilerinin işine gelmez, yoksa kimi kesip, göz banyosu yapabileceksin ki? Amacın bu ve amelinde niyetin gibi. Lafazanlığa girip, AKP ye oy verenler ve ülkenin çoğu cahildir gibi cesaretini ve kimliğini aşacak kelimeleri kullanma buna cesaret bile etme. Örümcek beyinliliğini zaten ispatlıyorsun, Ergenekonun nolduğunu çok iyi biliyorsun ama işine gelmiyor. Ergenekon çetesinin tümü Atatürkçüyüz adlı oyunun figuranları ve başrolleri. Sende onların destekleyicisi ve bir neferisin. Sahte sevgilere pabuç bırakmayız! İslamiyetin peşinden gidin, gaflete kapılmayın, biat ediniz ki bu şerefe nail olunuz. İslamiyet herşeye yeter de artar da..

  Boş boş konuşuyorsunuz. Atatürk vefat edeli ( ALLAH mekanını cennet, ruhunu şad eylesin ) 71 yıl oldu. Şu güne dek herkes Atatürkçüyüz dedi, çoğunun sonu da suistimal, ateistlik, dolandırıcılık, çete, cebini dolduranlar olarak göze çarpmıştır. Ve bu kadar ayan beyan ortada iken gençlik hala biz Atatürkçüyüz diyenlere saf gibi inanıyor ve oy’unu yada güvenini hiç çekinmeden verebiliyor. Atatürkçülük, hiç bir zaman dinsizlik veya ergenekon demedim, bunu iyi oku ve o dar zihniyetine empoze et! Ben Atatürkçüyüz diyenlerin çoğunun Ergenekon içinde olduğunu veya Ateist olduğunu söylüyorum. Ben de Atatürk’ü seviyorum, büyük saygı duyuyorum, kimseye de laf ettirmem şahsına. Ancak Atatürk’ün putlaştırılmasını da göz yumacak değilim. O Büyük şahsın kemiklerinin sızlaması, kabrinde azap çekmesi beni vicdanen rahatsız ediyor ve üzüyor. Görüyoruz Ergenekoncuları, ceplerini dolduranları. Hepsi Atatürkçüyüz biz diyorlar ve resmen Atamızı kötülüyorlar. Atatürk hırsız mıydı? Atatürk çete reisi miydi? Atatürk dinsiz miydi? Atatürk ateist miydi? Atatürk dar görüşlümüydü? Atatürk ülke laiktir derken, din ve devlet işlerini birbirinden ayırıp, herkesin daha hür ve özgür yaşaması adına bazı inkılapları gerçekleştirdi. Ama şimdi sanki Atatürk; kızlarımızın açılıp, saçılmasını erkeklerle aşna fişne olmasını, herkesin çete kurmasını, ceplerini doldurmasını, binaen de dine hakaret etmesini mi istemişti gençlikten, islamiyete karşı olun mu demişti? Ben size demiyorum ama Atatürkçüyüz diyen herkese, özellikle o biz öyleyiz diyenlerin yaptıklarını bile bile adam Atatürkçü diye göz yummasını hazmedemiyorum. En basit örneği Baykal ve Altaylı ve daha birçok örneği gibi. Kenan Evren gibi, ihtilalcı 80’li yıllarımızın çöpe gitmesinin en büyük nedenlerinden biri. Atatürkçü değilmiydi bunlar? Özer Çiller furyasına ne demeli? Bu da Atatürkçü değil mi? Hepsi cebini doldurdu, dolandırıcılık yaptı, çete kurdu, reisi oldu, vatanı böldü, çeşitli bölücü ve nihai unsurları devlet içine soktu, nifak tohumlarını serpti. Tutuklanınca da çıkıp TV’lerde bizler Atatürkçüyüz demediler mi? Hangi Atatürkçülük bu? Sizin gibi saflar da ya adam Atatürkçü diye tutuklanmış, işe bak dediler. Yazıktır yaşınıza, emsalsiz olan bedeninize. ALLAH’a bu kadar da ihanet edilmez, Yaradanım benim için herşeyden önce gelir. İslamiyet var iken hiç bir olgunun peşinden gitmem. Türkiye bu kadar rezil durumda iken, Türkiye de şimdiye kadar herşey sanki toz pembeymiş gibi, huzur varmış gibi, ekonomi dört dörtlükmüş gibi hareket ederek, 6 yıllık bir öz geçmişe sahip bir hükümeti herşeyin sorumlusu gibi gösterip alaşağı etmek hiç bir akla ve vicdana sığmaz. Bu Hükümetin gücü ne ki, Türkiye’yi komple değiştirsin sizin dediğiniz gibi şeriatı getirsin ki ALLAH’ın kanunları ne zamandan beri kötü olduysa ona da aklım bir türlü ermiyor. Ve şeriatı getirip, kızları kapatmak, yok türbana sokmak, yok devleti satmak… Bunlar boş ve lafazan şeyler. Güçleri asla ve asla böyle birşeye yetmez ve zaten böyle birşeye de niyetleri yok. Adamlardan bazıları içki içer, dinsize bak içki içiyor denilir. Kimi içki içmez, Aman ALLAH’ım Türkiye’yi kötü günler bekliyor, Neden diye sorduklarında ise; İçki içmedi medeniyetsiz, örümcek kafalı, gerici, şeriatçı diye beş para etmeyecek cümleler kurulur. Biraz vicdan biraz hak gözeterek davranmayı bile beceremeyen bir basına sahip iken, konuştuklarımızın hepsi manasız ve boş şeyler. Adamlar napsalar yaranamıyorlar. Çalışıyorlar, bunu hiç kimse inkar etmiyor. Erdoğan’ın bir zaman yakınında dolaşan Doğan Grubunun Patronu bile dönem içinde çok iyi çalışıyorlar dedi. Sonra da düşman kesildi, o zamanlar yakın olmasının sebebi ise Hilton arazisinin genişletilmesini ve sit alandan çıkarılmasını taleplerinin karşılık görmemesi idi ve buna binaende o karşılık gelmeyince kötülemeye başladılar ama kimse bundan çıkar ilişkisi olduğunu anlamadı. Doğan istedi ER olan Doğan vermedi. Bu kadar basittir.

  Bu ülke bugün için Tayyip Erdoğan ve Hükümetini tekrar seçti, uyarısını yaptı ve biz diğer insanlara sadece yapacaklarını izlemek ve sabır göstermek düşer.

  Elbette yanlışları oldu ve olacakta. Hiç bir hükümet hatasız değildi. En iyi yönetilen ülkelerde bile bu böyle. Ve o ülkelerde örneğin bir fransız başbakanı çıkıp kendi atası için, milyonların önünde hiç sevmedim ve sevmiyorum da diyebiliyor. Ama Laikliğin ana vatanı olan Fransızlardan tek bir cümle çıkmıyor, niye diye? bu adam protestan yada bu adam katolik diye bir söylemde olmuyor. Hür vicdan ve özgürlük. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Atatürk’ü sevmeyenlere neden sevmiyorsun demek yahut sevmediği için eleştirip, düşman olmak doğru bir eylem değildir. Ama Atatürk’e hakaret edilmesi apayrı bir olay, buna da zaten kimse müsamaha göstermiyor, şahsen ben buna müsade etmem böyle birşeye.

  Lütfen ölçülü konuşun. Atatürkçülüğü, Kemalizmi bir kenara koyun, İslamiyet olmasa ne kemalizim ne atatürkçülük olurdu. Bir kez olsun İslamiyetin yolundan gitmeyi deneyin. Ve Başa getirebileceğiniz ortak kişi üzerinden hep beraber çalışalım. Dört dörtlük, çalmayan, haksızlık yapmayan, hem Vatanını hem milletini seven birini bulmayı deneyin.

 382. ManuTrain said

  Burca nickli kardesim söylediklerine aynen katiliyorum, yazan ellerin dert görmesin.

 383. ManuTrain said

  Bilgiyi ve akli hep yüksek tahsile bagliyorsunuz ya..sasiyorum.
  size Avrupadan bir örenek, hep avrupa avrupa diye inliyorsunuz ya..
  Bugün dünyanin en fakir ülkeleri arasinda bulunan hindistanda nerdeyse hic egitim görmemis bir kisi matamatik prof.lerin gözemedigi formüllerin cevabini buluyorsa, avrupadaki devletler okumus olsun yada olmasin tüm develetlerden gelen kisilere kapilarini kapatiyor(paralari olunca durum degisiyor tabi) hindistandan gelenlere kapilarini aciyorsa. Aklin okulda veya üniversitede elde edilmeyecek birsey oldugunu göstermiyormu?? Okul ve Uni’lerde anca fazladan bilgi ögrenebilirsiniz, zaten bulunan bir zekayi gelistirirsiniz, yada cogunuzun yetistirildigi gibi robot egitimi görürsünüz ama Akil Yaradanin size verdigi birseydir, ya vardir yada istediginiz kadar okuyun yok yoktur!

  Kilictar ogluna bir gazetede Gandi benzetmesi yapmislar…Sahsen ben hintli olsaydim hakaret davasi acardim o gazeteye..

  Bu dünyada en cok taktir ettigim milletlerin basinda geliyor Hindistan, o ülkede sayisiz dinler var, insanlar guruplara ayriliyor, dinlerine göre, degersiz veya degerli konumlara ayriliyor. Kadin haklari diye birsey yok nerdeyse… AMA buna ragmen bence güzel denilecek birseyleri olmadigi halde.. kendi geleneklerine, kendi inanclarina öyle bir bagliliklari var, kendi kültürlerini öyle bir sergileme tarzlari varki insanlari kendilerine hayran birakiyorlar.

  Ne inanclarindan, nede geleneklerinden ödünc veriyorlar ve tüm bunlarla birlikte gelisen dünyaya cok güzel ayak uyduruyorlar..
  Biz gelisime giden yollda onlardan cok önce yola cikmamiza ragmen, onlarin arkasinda kaldik.

  Gecmisi olmayan bir milletin gelecegi olmaz, kendini inkar edenide kimse kabullenmez, sevmez.. Bizim milletimiz kendi insanini hep hor gördü, kendi gelenek göreneginden utanip, kendince modern dedigi milletlerin yolunda gitmeye basladi..

  Sonund avrupa ülkelerinin cin yapimi bozuk bir kopyasi olabildi anca…

  Avrupa ve Amerika sevdasi AKP’nin baslattigi bisey degil, bunu cok iyi biliyorsunuz. Istediginiz oluyor, Avrupa, Amerika gibi ici bos bir nesil yetistirmeye basliyoruz, bizim de evlatlarimiz gözümü ickide, uyusturuca aramaya basladi. Yakinda bizimde cocuklarimiz ellerinde silahlarla okul basmaya, insan öldürmeye baslar.. Icinde iman olmayanlar, tutunacak bir gecmisi, bir gelecegi olmayan milletler hep bu hale geliyor, bizde geliyoruz.

  Türkiye bu düsünceler yüzünden, üstünde elbisesi varken cok güzel gözüken, elbisesi cikarildiginda her yeri yarabere almis bir inkaz haline geldi..

 384. Barca said

  Sevgili ManuTrain;

  Ben sadece üzerime düşeni yerine getiriyorum, güzel dileklerin için teşekkür ederim. Bikumail diyorum. Burada genç arkadaşlarımızın aldandığı konu ayan beyan ve çok aleni şekilde ortada. Bu site yöneticisi ve yorumcusu kayda değmez şahış, gençlerimizi birbirine düşürüyor, bölücülük propagandası yapıyor ama kimse farkında değil, eline sazı alan saçma sapan ulu orta notalar çıkarıyor. Eğer ki yazılacaksa site sahibine deklare edici şekilde, uslubu aşmayan sert mizaçlardan kaçınarak hoşgörü üzerine temalar kurulması taraftarıyım. Tayyip Erdoğan’ı beğenmiyor olabilir herhangi bir şahıs ama bu ona iftira atma hakkı onu da bırak, küfür etme hakkı tanımıyor. Kendi gözünle görmediğin birşeye inanmak sadece ihanettir. Sattı denilen şeyleri, batırdı denilen şeyleri geçmişte bir çok hükümet yandaşlarına peşkeş çekiyordu. Özer Çiller buna en yakın örnektir, beş kuruşu olmayan bir vatandaş iken, hanımın Başbakan olmasından ötürü, korkunç bir servetin sahibi olmuştur. Bir çok işadamı sıfatlı dediğimiz bilumum şahsiyetlerde bu şekilde türedi. Kimse Koç ve grubunu rivayetlerine almıyor. Söylenti sonuçta burada herşey. Herkesi hoşgörüye, tarafsız olmaya ve tekrar ediyorum şu site sahibinin bölücük propagandasına uymamaya çağırıyorum. Atatürkçü, Kemalist, Laik, Dindar hiç bir kesim, diğer kesime hakaret etme lüksüne ve hakkına sahip değildir.

  Lütfen sayın arkadaşlar, uymayalım. Uyanları da uyaralım. Gelin hep beraber düzgün bir ortam kuralım. Siyasetçileri elbette eleştirelim ama kimsenin damarına basmadan ve hakaret etmeden yapalım.

  Sonsuz sevgi ve saygılar değerli arkadaşlarım.

 385. kemalistgençlik said

  ya okadar yorum yazdım ve hala lafı getirip islamiyet ile atatürkçülüğü kıyaslıyorsunuz sonra biz atatürkçüyüz dediğimiz zaman da siz dinsizsiniz diye bize hakaret ediyorsunuz işte sırf bu yüzden siz ve sizin gibi düşünenlere CAHİL diyorum ve demekte de haklıyım.çünkü herseferinde kemalizmi bir dinmiş gibi götererek islamiyetle karşılaştırıyorsunuz.bu nasıl bir zihniyet.biz hiçbir zaman atatürkün arkasına gizlenerek karanlık işler yapmaya kalkışmadık sen hayatında kaç tane kemalist gördün bilmiyorum ama asıl o kişiler atatükün arkasına sığınarak birtakım işler yapmaya kalkışan kişilerdir bizleri kesinlikle burada ateistlikle suçlayamazsınız bizi kesinlikle burada dolandırıcılıkla veya atatürkü bir araç olarak kullanan birtakım kişiler olarak suçlayamazsınız.
  siz sırf atatürkü çekemediğiniz için kemalizmi insanlara bir din olarak gösterek insanları kemalizmden uzaklaştırmaya çalışan gerici beyinlersiniz.atatürkü burada asıl ilahlaştıran islamiyetle bir tutan aptallar sizlersiniz.

  iktidar partisinin başındaki şerefsiz ülkeyi sömürürken tüm ailesini tüm akrabalarını zengin yaparken hatta ve hatta ülkeyi bölmeye çalışırken sesiniz nedense çıkmıyor.çünkü bunları buradaki tartışmada atatürkü kullanarak kapatmaya çalışıyorsunuz.bizlere amerikan köpeği diyorsunuz ama asıl amerikan köpeği sizlersiniz
  Esas sen ve senin savunduğun partinin adamlrı birer amerikan köpeği bizmiydik amerikanın her dediğini yapan biz miydik ıraktaki 1milyon ıraklının ölümüne neden olan katil amerikan askerlerine kahraman diyen biz miydik amerikanın çıkarlarına göre harreket eden. dediğimiz zaman nedense sesiniz çıkmıyor olur olmaz suçlamalarla bunları kapatmaya çalışıyorsunuz.

  evet türk halkının çoğu cahildir ben gerçekleri söylüyorum.tayyibin birkaç renkli sözlerine aldanarakoylarını vermekteler.fakat hiçbiri akpartinin gerçek yüzünü bilmiyor.halk gerçekleri anlayacak fakat ozaman çok geç olacak ozaman bu kişiler emellerine ulaşmış olacaklar.

  made avrupa ve amerika sevdasını akp başlatmadı niçin ozaman amerikanın laflarına veya amerikanın çıkarlarına göre hareket etmekte.niçin amerikanın bir dediği iki edilmiyor.hem başınızdaki adam amerikan askerlerini kahraman olarak nitelendiriyor hem de amerikanın it liğini yapıyor.sonra da bizleri hala içinizde iman sevgisi yok diye nitelendiriyorsunuz.ben de dinime bağlı bir kişiyim fakat bunu burda açıklasamda siz yine de bunları olur olmaz laflarla ört pas etmeye çalışacaksınız.

  bizler atatürkçülüğü,kemalizmi hiçbirzaman bir kenara atamayız.ama siz atatürkçülüğü bir kenara atıp üç beş çapulcunun peşinden gitmek isterseniz o da sizin nankörlüğünüz olur.fakat şunu aklınıza iyi sokun bizler hiçbir zaman kemalizmi gösteriş olarak savunmadık.bizler atatürke ve onun ilkelerine ve düşüncelerine bağlılığımızın bir sembolü olarak kemalizmi savunuyoruz fakat malesef yineliyorum ki siz ve sizin gibi kemalizmi bir din sanan cahil kişiler bunu asla anlayamıyacaksınız.

  hiç merak etmeyin bir gün gelecek o ampulleriniz sönecek ve ilelebet karanlıkta kalmak zorunda olacaksınız.

 386. NoSfeRaTU said

  “kemalistgençlik” arkadaşıma katılıyorum lütfen artık şunu aklınıza sokun kemalizm bir din değildir ve islamiyetle kesinlikle kıyaslanamaz niteliktedir.lafları lütfen farklı yerlere çekmeyiniz madem bunları bilmiyorsunuz biraz araştırın ve daha sonra gelip burda yorum yapın

  “kemalistgençlik” arkadaşım malesef biz ve bizim gibi düşünen gerçek atatürkçü insanlar burada ne kadar yorum yazarsa yazsın bu insanlar yine de kendi bildiklerini okuyacaklar bu ve bunun gibi insanlar atatürkçülüğü bir kenara koyun diyecek kadar utanmaz insanlardır.biz burada gerçekten iyi bir siyaset yapıyoruz burada sizlerle tansiyonu yüksek olmayan bir tartışmada olmak istiyorduk fakat sizler yorumlarınızdaki hakaret ve olur olmaz laflarla bunu engellediniz ve bizleri de sizin anlayacağınız dilden konuşmaya mecbur bıraktınız lütfen atatürkçülüğü kemalizmi doğru yorumlayalım.

  bizler siyasetçileri gerçek yüzleriyle yorumluyoruz sitenin başındaki maddeler de bunlara örnektir.biz insanların ve sizlerin r.t.e nın gerçek yüzünü görmeleri için yorumlarımızı bu siteye yazıyoruz.
  KEMALİST TÜRKİYE

 387. Barca said

  Komikler .. Acizsiniz hemde çok aciz. Bir insanın peşinden giden zihniyete başka ne denir ki. İslamiyet ile kıyaslayan da olmadı zaten ama cehaletiiz o kadar komik ve büyük ki. Anlatılmaz, tarif edilemez nitelikte. Savunduğunuz nedir diye sorulduğunda, savunduğu tezin cevabını pattadak verecek niteliğiniz bile olmadığındandır ki, ezik ve cahil kalmışsınız. Tutunun bakalım Amerikan emperyalistleri Atatürk dalına, o da çok yakında kırıldığında tıpkı diğereri gibi cezaevini boylayacaksınız. Kemalizm’miş. Nedir ne değildir, en ufak bilginiz yok, dindar insana gerici diyorsunuz ama siz onlardan çok daha gerilerdesiniz. Onlar dinine ve islamiyetine bağlı, siz ise bir insandan medet umuyorsunuz. O kadar acizsiniz ki, kendiniz birşeyler yapamıyor ve Atatürk diyorsunuz. Napsın bu adam mezardan çıkıp sizi mi kurtarsın? Faşizanlar bu şekilde memleketi yok ediyorsunuz. Bunları hiç duymayan bilmeyen sanır ki 80 yıldır AKP hükümeti, Amerika’ya kucak açmış, iliklerine kadar Türkiye’mize sokmuş. Çok aciz bir adamsın sen kemalist. Savunacak hiç birşeyin olmadığından Atatürk dalına tutunmuş gidiyorsun. Sen kendin olarak birşeyler yap, bırak Atatürk’ü, adam öldü yine senin gibi kıt düşüncelilerden kurtulamadı. Tıpkı İsmet İnönü gibi adamsın.

 388. Barca said

  ya okadar yorum yazdım ve hala lafı getirip islamiyet ile atatürkçülüğü kıyaslıyorsunuz sonra biz atatürkçüyüz dediğimiz zaman da siz dinsizsiniz diye bize hakaret ediyorsunuz işte sırf bu yüzden siz ve sizin gibi düşünenlere CAHİL diyorum ve demekte de haklıyım.çünkü herseferinde kemalizmi bir dinmiş gibi götererek islamiyetle karşılaştırıyorsunuz.bu nasıl bir zihniyet.biz hiçbir zaman atatürkün arkasına gizlenerek karanlık işler yapmaya kalkışmadık sen hayatında kaç tane kemalist gördün bilmiyorum ama asıl o kişiler atatükün arkasına sığınarak birtakım işler yapmaya kalkışan kişilerdir bizleri kesinlikle burada ateistlikle suçlayamazsınız bizi kesinlikle burada dolandırıcılıkla veya atatürkü bir araç olarak kullanan birtakım kişiler olarak suçlayamazsınız.
  siz sırf atatürkü çekemediğiniz için kemalizmi insanlara bir din olarak gösterek insanları kemalizmden uzaklaştırmaya çalışan gerici beyinlersiniz.atatürkü burada asıl ilahlaştıran islamiyetle bir tutan aptallar sizlersiniz.

  Sana sadece şu yukarıda yazmış olduğun cümleler için aptalsın ve cahilsin diyorum. Eziksin, müteasası olmayan bir cahilsin. Eziklik içindesin, nereye saldıracağın hakkında en ufak bir tezatın yok. Hezeyan içindesin, komik durumlara düşüyorsun ama farkında değilsin. İllebet Atatürk diyorsun, neden diyorum cevap veremiyorsun, Kemalist’im diyorsun, nedenlerini sırala diyorum, yine cevap veremiyorsun. Bildiğin tek laf var; Atatürk ve Kemalizm. Beni de Atatürk düşmanı gibi göstermeye çalışırken aptalca bir konuma düştüğünün farkında değilsin, yazılarımı okuyan ve sen gibi düşünmeyen herkes ne yazdığımı çok iyi anlıyorlardır. Ben size, siz böyle yapıyorsunuz diyor muyum ki içindeki ezikliği, yapamadıklarını dışa vuruyorsun habire. Kıt düşüncelerini yansıtıp durma, sana sen niye kemalistsin sende diğerleri gibi dolandırıcı, cebini dolduran mısın diyorum? İyi oku ve anlayarak müdahalede bulun ve tesptlendirme sonucu doğru teşbihlerde bulun. Ne sana ne de burada yazmaya çalışan diğer Atatürk ve Kemalizmcilere dinsiz demekteyim. Ben de Atatürk’ü seviyor ve büyük saygı duyuyorum diye onlarca yazımda yineledim ve yine senin gibi kıt düşünenler yüzünden yineliyorum. Ben Atatürk’ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Anlayamadığım körü körüne tutulmaktır. Atatürk mü seni beni ve bu memleketi kurtaracak? O zaman ki şartlar ile şimdi ki şartlar aynı mı? Ufak beyninizi artık açın dünyaya. Seni kullanan varsa, bırak kullansın, siyasi ol, politik ol, sinsi ol, dahiyane bir şekilde sinsi ol. Sende seni kullananı kullan diye bir Devle politikası var. Ama bundan bihabersiniz. Diyorum ya Atatürk ve Kemalist’ime körü körüne bağlanmışsınız. İslamiyet ile aynı kefeye koyulması bile mümkün olmayan bir durumu hem kendin söylüyorsun sonra da diyorsun ki böyle yapıyorsunuz. Yapanda söyleyende açıklayan da sensin. Kendini ele verme kompozisyonu resmen. Atatürk, Atamız ki dahiyane bir devlet politikası sinsiliğe ile ülkemizi, Türkiye’mizi kullanana göz yummuş, kendide o derece kullananı kullanmıştır. Global bir dünyadayız ve dışa açılımı ilk sizler istediniz, Amerika ve Avrupa’ya özendiniz, şimdide Tayyip ve AKP yapmış gibi hala ağzından hakaretler çıkıyor. Kemalizmcilik bu yani, karşındaki Parti’ye ve onlarca üyesine ”şerefsiz” demek. İşte sizinde şerefiniz bu kadar ki, herkesi şerefsiz ve kendiniz gibi sanıyorsunuz. Kişi, kişinin aynasıdır. Hem yapıyorsunuz hem yeriyorsunuz. Sizin medeniyet ölçüleriniz ile bu hale geldi bu ülke. Biz karanlığın, aydınlığa kavuşan tarafındayız. Siz ise karanlıkta kalan, nahoş ışıklar altında aydınlığa kavuşmayı sadece kemalizm’de görecek kadar karanlığın duayeni olmuşsunuz. Hayırlı işler, bol güneşler diyeceğim ama siz de ne hayır var ne güneş var. Vefat etmiş birini putlaştıran da ne hayırlı iş olur ne güneş olur ne de aydınlık olur. Sonunuz ve tohumunuz nifak toprakları. Güneş elbet bir gün doğacak nifak topraklarına ve illebet orada kalacak. Sizler bu kelimeleri kendinize çevirmeye her ne kadar uğraşsanızda gücünüz yetmeyecek. Acizler grubu. Ölenin ardından en fazla bir kez gözyaşı dökülür. Sonsuza dek takip etmek sizin gibi acizlere yakışır bir durum. Kendi fikri yok, kendi işi yok, kendi görüşü yok, kendi duruşu yok, kendi aklı yok. Başkasının aklı ile iş yapmaya çalışsa ona da eyvallah, sadece serzenişt, başka ne var ? Bırakın artık, sizin devriniz kapandı ve kapanacakta. Mahkumsunuz, tıpkı vefat etmiş Atamızın düşüncelerini kendi düşünceleriniz gibi yansıttığınızdan dolayı yok olmaya.

 389. RUSEN said

  Kardeşim hep tay-yeap e suç bulmak ben ce çok yanlış olur çünkü bu milletin cahil kalmasında sizce akp nin mi suçu var?kalkınamamızda sadece akp mi suçlu?bizim yöneticilerimiz-ki atatürkten sonra ki dönemide kastediyorum-hep yolsuzluk yapmışlar . bu millette çöpçüsünden hizmetcisine askerinden yöneticisine kadar herkes işini yapsa gençlikde böyle gelirdi.KALKINMANIN TEK YOLU BU.eminim ki bu görüşlerime gerek kemalist gerekse zıt görüşlü kardeşim de katılacaktır

  ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKİLAPLARINA SAYGILIYIM.DİNİMEDE AYNI ÖLÇÜDE SAYGIM SEVGİM SONSUZDUR…

 390. RUSEN said

  YÖNETİCİ KARDEŞLERİME Bİ TAVSİYE
  MUSTAFA KEMEL ATATÜRK’ÜN LİDERLİK SIRLARI ADLI KİTABINI OKUSUNLAR

 391. Barca said

  Rusen yorumlarun için seni tebrik ediyorum ve kesinlikle katılıyorum. Bravo arkadaşım, bizim anlatmak istediğimizi en kısa yolla anlatmışsın. Ancak bu arkadaşlar benim çok çok çok uzun anlatmama rağmen anlamamasından dolayı senin yazdığın bu kısa notlardan da hiç birşey anlamamışlardır 🙂 Emin olabilirsin.

  Saygılarımla

 392. tuncay said

  bırakın tayipçiliği,atatürkçülüğü ülke dağılmış din iman bitmiş sokakta insan kesilir hale gelmiş devletin başından sonuna herkez soyguncu olmuş,menfeat uğruna dinini satan yöneticilerin peşine düşen insanlar olmuşuz.aç bırakılan insanlar ekmeğini çalanların peşine düşer olmuş.tayip kabinesindeki millet vekilleri bu servetleri nerden buldu atatürkçülüğü savunanlar suan yaptıklarını atatürkün isteyeceğini nerden biliyorlar.EY AKIL AKILSIZ CAHİL İNSANLARADA YETİŞ…………………..

 393. erman said

  barca arkadaşıma söylüyorum yorumlarını okudum.arkadaşım millet burada kemalizm dediği zaman sen sürekli islam konusunu açıyorsun.atatürkçüyüm dediği zaman müslümanlıkla karşılaştırma yapıyorsun.atatürkçülüğü tüm türk geçlerine tam anlamıyla öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum.atatürk bir ilah değildir bunu aklı olan herkes anlayabilir veya kemalizm bir din değildir.

  arkadaşlar size söylüyorum ki türkiye cumhuriyeti devleti şu anki hükümet zamanından daha çok tehlikede olmamıştır.lütfen gözlerinizi açın ülkemizi bölemelerine izin vermeden bu işe bir dur diyelim

 394. erman said

  buülkenin cahil kalmasında akp nin suçu yok fakat bundan istifade eden AKP atatürkten sonra gelen kişiler belki yolsuzluk yapmış olabilir fakat o kişiler ülkeyi bölmeye kalkmamış veya amerikan emperyalizmin köpeği olmamış ülkenin abd ye göbekten bağlanması için dış borçların artmasına neden olmamıştır.kalkınmanın tek yolu bana göre atatürkün ilkelerine bağlı kalarak onun izinde yürümektir.”düşüncelerime katılmazsınız o ayrı konu.”

 395. RUSEN said

  Erman sana katılıyorum ama tekrar söylüyorum bu geriliğn nedeni sadece akp değil.osmanlı sokullu’dan sonra nasıl dayanmış?Gerek şark meselesi yüzünden gerekse sağlam temeller üzerinde bulunmasıyla yani bizim sağlam temellerimiz yok .ben şahsen akpyi seviyorum çünkü hep tay-yeap vatan hayini diyorsunuz. nereden biliyorsunuz?krizin tek sebebi, geriliğin tek sebebi,işsizliğin tek sebebi,dış borçların tek sebebi akp mi?sırf iktidarı çekememe var ve ben bundan dolayı ikdidarı çekememeden ben şahsen gün geçtikçe akp yi daha da çok seviyorum.sürekli çamur atıyorlar.kardeşim siyaset bu değil ki!siyasetin amacı;ben daha nasıl bu ülkeyi geliştirebilirim , olmalı bu kriz zamanında dış borçlar tabi ki de artacak . sen borç para almazsan nasıl fabrikaların, iş yerlerin ayakta kalacak? gerçi çoğu satıldı da… sürekli akp ye çamur atılınca da ben akp nin doğruları yaptığına inanıyorum ve seviyorum . ha ben şimdi akp yi seviyorum diye ATATÜRK ‘ü ilah ,kemalizmi din olarak mı gösteriyorum? TABİKİ DE HAYIR. bu tamamen delilik olur. yani her şeyde TAY-yeap’ı suçlamak ben ce yanlış bence bu konularda biraz tarafsız olmak gerek…

 396. kemalistgençlik said

  sürekli deniyorki akp ye çamur atmayın akp yi eleştirmeyin asılsız suçlamalar yapmayın.ülkemiz BOP ile bölünmeye kalkışılıyor.cemaat liderleriyle bir araya gelinerek anlaşmalar yapılıyor.tayyip erdoğan tam bir atatürk karşıtıdır bunu iktidara ve iktidar partisine gelmeden önce söylediği pek çok söz ve kurduğu cümlelerinden anlamak mümkün.konuşma kayıtları var.bebek katiline sayın şehitlere kelle demiş fakat nedense bu şahıs ve yandaşları iktidara geldiğinde bunlar çok çabuk unutulmuş.tayyip erdoğana bu soru yönlendirildiğinde cevabını verememekte.abdullah gül de dış işleri bakanı olmadan önce bir gazetenin ön tarafına manşet olmuş “ŞERİATI GETİRECEĞİZ”.bunun neresinde atatürkçülük neresinde atatürkçü zihniyet.bu ve bunun gibi kimseler atatürke ve ilkelerine karşı kimseler.bu lafıyla laiklik karşıtı bir kimse olduğu belli olmaktadır.(anlamak isteyene)ben bunların gerçekten müslüman olduğuna da inanmamaktayım hem devleti sömürüp hem de bir dernek aracılığyla müslüman halktan toplanan paralar hristiyan derneklerine veya kişilerin şahsi menfaatleri uğruna verilmekte.kişilerin düşünce özgürlüğüne sonsuz saygım var fakat ruşen arkadaşım akp yi seviyorum demeden önce bunları bir kere daha düşünmeni istiyorum.

  lütfen etrafa at gözlükleriyle bakmayalım sadece bir yöne odaklanıp o görüşe saplanıpkalmayalım.gerçekleri görmeye çalışalım!!!!!!1

 397. Barca said

  Erman sende üstte yazılanları hiç okumadan balıklama dalmışsın arkadaşım. Bırakın bu zihniyeti diyorum, bir tanesi çıkıp, ben sazanım merhaba merhaba diyor sağa sola. Çılgın mısınız, yoksa yolda yürürken başına birşey düştü de öyle mi geldiniz arkadaşlar buraya? Ben Atatürkçülük ve Kemalizimciliğin üzerinde fazlası ile duran arkadaşların, AKP kıstası ile çıkmalarına karşı ve AKP’yi islami bir partiymiş gibi göstermelerini eleştiriyorum, sen kalkmış oradan anlamadan sallıyorsun. Atatürk’ü ne ilah, kemalizm’i ne din olarak algıladım nede karşı atakla müslümanlık ve islamiyet ile kıyasladım. Kıyaslatmaya çalışıylar, sen farkında değilsin. Ben bunu yapıyormuşum havasında gibi gözüküyor tabi sen yukarıda yazılan herşeyi okumadığından. Bu Ülkenin kurtuluşu içinde ALLAH korkusu ve İman gücü olanlarladır ancak. Atatürkçülüğü ve Kemalizm’i kaç zamandır biliyorsun sen Erman? 71 yıldır insanları biz Atatürkçüyüz, Kemalistiz diyenler uyutmadı mı? Atatürk sevgileri sahte, benim söylediğim bu. Ve herşeyin suçlusuda AKP ‘ymiş gibi gösterilmesi çok manidar ve akıl dışı. 71 Yıllık Türkiye’mizde kimlerin, neleri sattığını herkes çok ama çok iyi biliyor. Anlayamıyorum, anlatamıyorum ve sizler hiç ama hiç anlamıyorsunuz. Bu ülkenin yüzde 42.5 ‘u oy verdi. Bu kadar sayıda ki insan salak mı, aptal mı, düşüncesiz mi, laik değil mi? dinsiz mi? dindar mı? cumhuriyetçi değil mi yani?, Atatürk’ü sevmiyor mu yani bu vatandaşlar? Kemalizm’den bihaberler mi? Sadece buradakiler mi biliyor? Yüzlerce, binlerce profesör var, doktor var, mühendis var, mimar var, avukat var, siyasi var, sağcı-solcu var. Bu sadece benim çevremde bildiklerim, yılların CHP,MHP,ANAP,SP’lisi bile bu partiye oy veriyorken, nasıl oluyorda cahillikle suçlanıyor? Herşeyin sorumlusu partiymiş gibi gösteriliyor. Ben tekrarlıyorum ne islamiyeti kemalizm’le kıyasladım nede müslümanlığı Atatürk ile kıyasladım. Lütfen kendinize gelin, yazdıklarımı iyi okun,saçmalamaya başlandı artık iyice. Bu ülkenin kurtuluşu sadece ve sadece İSLAM’dadır. Gerçek ve itikat sahibi, iman dolu insanlardadır. ALLAH’tan korkan hiç bir müslüman asla ve asla harama el uzatmayacağı gibi vatanının her köşesinide her kesimide kutsal birer varlık olarak görecektir. ALLAH korkusu olan insanlar nasip eylesin Rabb’im bize. Öldüğümüzde bize Atatürk’ün peşinden gittiniz diye hadi gidiniz cennetinize demeyecekler. ALLAH’ın ve Dini olan İslamiyetin kurallarını yerine getirip, imanlı olanlar cennete gideceklerdir. ATATÜRK’ü sevmek başka ve saygı duymak bunlarla çok alakasız şeyler. Ben Atatürk ile İslam’ı aynı kefeye koymadım, kimsede koyamaz zaten. Düpedüz küstahça ve humanist bir davranış.

  Tekrar diyorum, kurtuluş ALLAH yolundadır.

  Atatürk’ü tabiki seviyorum, saygı duyuyorum ama ALLAH’ın yoluna değişecek değilim.

 398. erman said

  ben üstte yazılanları gerçekten güzel bir şekilde okudum anlıyacağımı da anladım.bakın ben de dinime bağlı dinime saygılı dinimi seven biriyim.bunu zaten kimse inkar edemez.fakat diyorsun ki %42.5 i akp ye verdi diyorsun.malesef üzülerek söylüyorum fakat halkımızın büyük br kesimi cehalet içinde.bunu sakın hakaret olarak algılamayın.sen 71 yıldır kemalistim atatürkçüyüm diyen insanlar insanları aldatmaya çalıştı diye bizim bu düşünceden cayacağımızı veya insanların bu düşünceden uzaklaşacaklarını sanıyosan yanılıyorsun.türkiyedeki siyasetçilerin doktorların mimarların kültürlü kişilerin çoğu zaten akp ye vermiyorlar.verenler yok mu tabiki de var.kültürlü olak zaten birşeyleri tam anlamyıla bilmek demek değildir.

  madem islamı kemalizmle kıyaslamadın niçin üstteki yorumlarında arkadaşlar hep atatürkçülük konusu açtığında tek yol islam veya müslümanlık gibi görüşler ortaya atıyorsun.veya ahiret günü atatürkün peşinden gittiniz diye cennete giremezsiniz gibi sözler sarf ediyorsun.sen kemalist veya atatürkçü kişilerin içinde iman sevgisi olmadığını veya allah korkusu olmadığını bilemezsin.kemalizm de bir düşünce fikir akımıdır.sen bu lafları aşırı solcu kesime söyle.

  bizler içimizde allah korkusu bulunan iman sevgisi bululan ve bunun yanında da atatürkün ilke ve inklaplarına bağlı kişileriz bunun tartışılacak bir yanı yok.

  allahın yoluna değişmekle hiçbir alakası yok siz sanmayın ki atatürkün izinden gitmeyi allahı kabul etmeden atatürkü ilah olarak onun peşinden gittiğimizi.kemalizm yanlızca bu dünyada çağdaşlığa modern seviyeye ülkenin iyi bir yere gelmesi için atatürkün izinde yürümek

 399. NoSfeRaTU said

  erman arkdaşım gerçekten düşüncelerini güzel bir biçimde anlatmışsın artık aklınızda bir ikilem olmamasını umuyorum insanların yanlış algılamasını istemiyorum.yukarıda yazdığın yazıların kelimesi kelimesine katılıyorum.

  AĞZINA SAĞLIK

 400. RUSEN said

  kemalist gençlik benim akp yi sevdiğimi söylemiş.doğrudur.şimdiye kadar -kendisi de bilir ki sınıf ARKADAŞIM- ezmesini sevmem.bana hakaret ve aşalayıcı sözler söyleyenler var fakat ben onlara şimdiye kadar topu topuna 3-4 kere aynı tarzda laflar söyledim.biri ezilirken veya suçlanırken ben onun yanında dururum.gerekirse sınıfın en güçlüsüne karsı onu korurum

  k.gençlik abdullah gülün eskiden dediği lafları söylemiş-ki bence bu lafı dememiştir syn. gül- “şeriati getireceğiz”demiş.bunu ya söyleyen mehmet ali birand dır yada uğur dündardır.sürekli ön yargılı bakılıyorlar ve KANITLIYAMIYORLAR.işte böyle olunca ister istemez akp nin suçlandığını hissediyorum daha demin de dediğim gibi ben ezileni tutmayı severim.kendide sınıfa gitsin sorsun ben ezileni mi seviyorum yoksa ezeni mi? ,diye.ki ezmesini sevmem ben ne k.atatürk e nede chp yi suçlamıyorum ben suç atanları sevmiyorum çok yapmacık devranıyorlar.çarşaf açılımını 10 yaşındaki bi çocuk bile YEMEZ.sen türbanlıları üniversiteye sokma partine çarşaflı kadınları al.ben böyle çelişkili bi adamı veya adamları niye desteklilyeyim ki? chp nin başında mustafa sarıgül-dsp / şişli beled. başk.es (chp den kovuldu)-gözümü kırpmadan oyumu chp ye veririm çünkü halkı için çalışıyor .mükemmel projeleri var .dinde zorlama olmadığını biliyor .dinini seviyor(kimseye dinsiz demiyorum)

  GÖRÜYOR MUSUNUZ ŞİMDİKİ GENÇLİK BÖLÜNMEYE BAŞLADI.

 401. kemalistgençlik said

  bu gün abdullah öcalan da türkiyede sürekli türk halkı tarafından aşağılanıyor ve eziliyor.sen şimdi çıkıpta öcalanı damı savunacaksın.madem sürekli ezileni savunuyorsun. hadi çık söyle apo yu ezildiği için savunuyorum de.biz insanları karalamak için veya aşağılamak için buraya yazı yazmıyoruz.gerçekleri göstermeye çalışıyoruz.sen ozaman haksız suçlu birini eziliyo diye de savunursan ileride başın çok yanar kusura bakma.eğer biraz araştırma cürretinde bulunursan ne demek istediğimi çok iyi anlarsın.inanmıyorsan haksızsınız diyorsan pazartesi günü kanıtlıyım.bakalım ozamanda böyle konuşabilecekmisin

  sen ülkeyi satan ülkeyi bölen hain birini destekliyorsun ama.

  KÖTÜ EMELLERİ OLAN ÇIKARLARI İÇİN HAREKET EDEN KİŞİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDERSENİZ GENÇLİK DAHA ÇOOK BÖLÜNECEK!!!!

 402. ÜLKÜCÜ said

  ruşen adlı kişi daha sen neyi savunduğunu bile bilmiyorsun sürekli ezileni savunarak siyaset yapılmaz böyle bir düşünce olamaz.daima kendi düşüncelerini kanıtlamak için karşındaki kişiyi kanıtlarla ezmen gerekiyor.kemalistgençlik adlı kişi çok doğru söylemiş ileride apo yu damı savunacaksın?böyle saçma bişey olamaz.

  AKP NİN AMPULU SÖNMEYE BAŞLADI VE SÖNECEK DE!!!

  ülkücügençlik
  CCC

 403. ManuTrain said

  Kemalist genclige sorum;

  Erdogan Atatürkün görüslerini savunmak zorunda mi?? Onun yolunda yürümek mecburiyetindemi?? Bende ne kadar saygi ve sevgi duysamda kendisine Atatürkün yaptigi ve söyledigi herseyi kayitsiz ve sarsiz kabul etmiyorum. Vatan hainimiyim simdi??
  Oda yüzlerce fedakarlik yapmis biri olsa dahi sonucta sadece bir insandi, bundan kac yil önce dogru olan seyler yapmis diye artik ölene kadar onun dogrulariyla yasamak zorundamiyiz???
  MECBUR DEGILIZ! Erdogan da degil!
  Bunu sokun artik kafaniza!

  Iste ben bu yüzden bu Atabürkün günümüz türkiyesinde ilahlastirildigini savunuyorum.. Koydugu kanunlar degisemez, dogru buldugu seyler sorgulamaz, yoksa vatan hainisin? Bu düsüncenin sonu nereye dayaniyor acaba sorarim sizlere?? Ilahlastirmak degilmi??

  Benim memleketimde AKP secimleri kazandi diye bu hafta kimse dükkanlarini acacak cesareti bulamadi, tüm sehri bir birine katmislar… Diger partilerin ve medyanin fikir üretmek yerine iftira, kargasa cikarma cabalari yüzünden, dogudaki bütün oylar öyle bir partiye gittiki, simdi ona oy vermeyenler sokaga cikamaz hale geldi..tebrik ederim.

  Söylemistim tekrar söylüyorum, bugün türkiye sizin gözünüzde bölünme durumuna gelmisse bu sizin eseriniz. Tüm bu yapilan pislikler bugün insanlar cesaret bulup konusabildigi icin size bu hükümet zamaninda oluyormus gibi geliyor ama bunlarin tohumlarini sizin savundugunuz beginler atti! Bugün onu biciyorsunuz.

  Öcalan Erdogan hükümeti zamanindami cikti ortaya?? Kimin Eseri Öcalan ve öcalan gibiler..??

  Biz burda baska bir ülkede sadece calisma ve para kazanma amacli yasiyoruz ama Almanlar bize ikinci sinif muamelesi yaptigi zaman kafayi yiyoruz, yillarca burda calisip emek verdik diye.. ama türkiyede türkiye icin savasmis, türkiyenin türkiye olmasini saglamis insanlara sizler 2,3,4sinif insan muamelesi yaptiniz. Su gitmedi, yol gitmedi, hizmet gitmedi, büyük sehirlere para kazanmak icin gelindigindede kiro, görgüsüz, sehrimizi pisletiyorlar muamelesi gördüler… acaba tüm bunlar düsünüldügünde Öcalan gibilerini kimin ortaya cikardigini anlaya biliyormusunuz???

  O insana sevmemenizi anliyorum, sizden farkli degil duygularim. Ama ona bakarken bu bir hain diye düsünürken, bide biz böyle bir haini yetistirecek ne yaptik diye düsünün ki, birdaha böyleleri cikmasin!!

 404. ManuTrain said

  Ha bide ne olmus Erdogan F.Güllen ile bir arada göründüyse??
  ne var, bu kadarmi cok korkuyoruz kendi dinimizden, Avrupa, Amerika’daki baskanlar, basbakanlar Papanin yaninda diz cöküp etek öpüyorlar kimse bu dinci diye bir kelime kullanmiyor.

  Evet Güllen Papanin hiristiyanligi temsil ettigi gibi islamiyeti temsil etmiyor elbetteki ama neden bizden biri bir hocayla bir din adamiyla gözüktügü zaman gözünüze batiyor?? Neden??

  Eger Erdogan bugün bazi kesimler tarafindan seriyati getirecek, diger kesimler tarafindanda müslüman degil, diye suclaniyorsa bu bence onun ne kadar dogru bir yolda oldugunun en büyük kanitlarindan biridir!

 405. Barca said

  bu gün abdullah öcalan da türkiyede sürekli türk halkı tarafından aşağılanıyor ve eziliyor.sen şimdi çıkıpta öcalanı damı savunacaksın.madem sürekli ezileni savunuyorsun. hadi çık söyle apo yu ezildiği için savunuyorum de.biz insanları karalamak için veya aşağılamak için buraya yazı yazmıyoruz.gerçekleri göstermeye çalışıyoruz.sen ozaman haksız suçlu birini eziliyo diye de savunursan ileride başın çok yanar kusura bakma.eğer biraz araştırma cürretinde bulunursan ne demek istediğimi çok iyi anlarsın.inanmıyorsan haksızsınız diyorsan pazartesi günü kanıtlıyım.bakalım ozamanda böyle konuşabilecekmisin

  sen ülkeyi satan ülkeyi bölen hain birini destekliyorsun ama.

  KÖTÜ EMELLERİ OLAN ÇIKARLARI İÇİN HAREKET EDEN KİŞİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDERSENİZ GENÇLİK DAHA ÇOOK BÖLÜNECEK!!!!

  Ben bu Kemalist’e kıl olmaya başladım arkadaş :)) Adam düpedüz komplocu. Yahu arkadaşımız orada diyor ki, ezilenin yanındayım bu gelip Abudullah ÖCALAN denen PKK elebaşısı, yüzbinlerin katilini,bebek katilini arkadaşımızın gözüne sokuyor, al bunu da savun. Yahu Kemalist sen çok mu zekisin? çok mu enterasan adamsın çözemedim gitti. Asıl sen neyi savunuyorsun, kimi savunuyorsun, neyin peşindesin, okudukça hayretlere kapılıyor, dalıyor gidiyorum ve diyorum ki; zalim eller, gençlerimizi ne kadar kör hale getirmişler. Sana soruyorum; Sen Atatürk ile yanyana durup, sohbet ettin mi? İdeallerinden sana bahsetti mi? Sen de bunları yap evladım dedi mi? Atatürk’ü tanımıyorsun arkadaş, neyin savunmasını yapıyorsun dediğim gibi hala anlamadım, kimse Atatürk’ü eleştirmiyor ki, sizin sahte tiyatronuzu eleştiriyor. Sende onlar gibi değilsen, böyle saçma sapan durumlarda ahkam kesmeyerek bunu belli edebilirsin. İnsanların görüşüne saygı duymayan biri hala nasıl oluyor da ben Kemalist’im, Atatürkçüyüm, ilke ve inkilaplarını ilelebet takip edeceğim diyebiliyor. Alternatif bile sunmuş Ruşen arkadaş, demiş ki; Sn. Mustafa SARIGÜL, cidden severim ve saygı duyarım bu şahsa, CHP’den kovulurcasına gönderilmiş bir adam. Ama adam gibi adam, Baykal gibi 4 tanesinide cebinden çıkartır. Siz de alternatif sunun, boş boğazlılıkla bir yere varamayacaksınız. İki de bir Fethullah GÜLEN, Recep Tayyip ERDOĞAN, Abdullah GÜL üçgenine takılıp, AKP ampulü ile sofralarınızı aydınlatmaya çalışıyorsunuz, karanlık resmen size aba altından sopa gösteriyor. Ama cehaletiniz yüzünden hiç birşeyi farkedemiyorsunuz. Sen ATATÜRK diyeceğine, HZ. MUHAMMED A.S de ki, yüzüne nur insin, onu takip et ki gönlün ferahlasın, ALLAH’ın emirlerini ihlal ettiğinin bile farkında değilsin, diyorsun ki; ben ATATÜRK’ü ilahlaştırmıyorum, bir insanın izinden gitmek neyin nesi? Hadi gidiyorsun anladık, peki diğer arkadaşlar Fethullahçı, Tayyipçi olunca ne diye zoruna gidiyor? Bu ülkede herkes o fikirleri benimsemek zorunda mı? Sana çok açık ve net birşey söylüyorum. Huzur, refah istiyorsan kardeşlik bize yeter. Önce birbirimizi kardeş gibi kucaklayalım, inan ki bize bu yakışır. Yok ATATÜRK yok Kemalist’lik, Yok bilmem necilik bize hiç bir fayda sağlamaz. Senden çok şey alıp götürecek farkında değilsin. ATATÜRK’ün düşündükleri, evet çok güzeldi ama sayın dostum, sayın arkadaşım, güzel yürekli arkadaşım Mustafa Kemal Paşamız öleli 71 yıl oldu. Onun fikirlerini yürütmek mümkün değil, kimse bunu başaramaz. Yapılacak tek şey; Tüm mümin arkadaşların, müslüman bireylerin dinlerine yani yüce İslamiyete sımsıkı sarılarak, kardeşlik türküleri söyleyerek, Büyük vatanımız Türkiye’yi böyle karanlık günlerden kurtarabiliriz. Önce İslamiyet gelmeli, çünkü İslamiyetin gücünün yetmeyeceği hiç bir zındık yoktur. Ve kızmakta kesinlikle haksızın ki, atamızdı evet ama herkes fikirlerini benimsemiyor diye yerden yere vurmak cehaletin ta kendisidir. Hiç bir hükümete yapılmayan eleştiriler, hakaretler hep bu hükümete yapılıyor. Yıkılmak isteniyor, oy verenlere cahil, kültürsüz, nalaik, Atatürkçü değil. Bunlar hoş şeyler mi? Sen öyle dediğinde diğer arkadaşlar da sana ”dinsiz” işte demeyi uygun görüyorlar. Bunu da tasvip etmiyorum ve sana saygım var, düşüncelerine de saygım var. Ama bastırarak, hırçınlaşarak hiç birşeyi empoze edemezsin. En büyük güç, sakiniyetlik ve hakkaniyetliktir. Lütfen artık bütün saflar, birbirinizi yada savunduğunuz şeyleri birbirinize karşı kullanarak ve üstüne hakaret ederek eleştiri dozunu aşmadan eleştirelim. Herkes birbirine saygılı olsun.

  Kardeşiz, şayet herkes elhamdülillah müslümanım diyebiliyorsa. Önce müslümanlık, islamiyet sonra fikirler ve hür vicdanlar.

  Senin fikrine yine saygım var, düşüncelerine yine saygım var ama bizi ATATÜRK ve KEMALİSTLİK kurtarmayacak. Bizi İslamiyet ve hakiki müslümanlık kurtaracak.

  OSMANLI tarihine bakarsan, tabi ATATÜRK’ün hemen öncesi değil, öncelerine, 600 yıl dünyaya o koskoca imparatorluk içinde ki yaklaşıl 72.5 milleti bir arada nasıl tuttuğunu neyle tuttuğunu çok iyi anlarsın.

  Ben bunları söylediğimde biz Atatürkçüyüz diye, kemalistiz diye müslüman değilmiyiz yada islamiyeti benimsemiyoruz mu diyeceksin. Ama alakası yok sende elbette ki islamiyetin bir bireyisin ve müslüman olduğundan en ufak kuşkum yok. Ama her seferinde sanki ben seni ”dinsiz” diye belliyormuşum gibi izlenim veriyorsun.

 406. kemalistgençlik said

  cevap;manutrain
  erdoğan madem atatürkün izinden gitmeyecek amerikanın israilin veya birtakım cemaatlerin mi peşinden gidecek.hayır kesinlikle atatürk de bir insan ve onun da birtakım yanlışları olmuş olabilir ama bu en azından ilke ve inklaplarına karşı çıkmayı gerektirmez.”türkiyenin türkiye olmasini saglamis insanlara sizler 2,3,4sinif insan muamelesi yaptiniz.”lafında siz derken kimi kastettiğini açıklarsan iyi olur.

  bu hainleri bizler değil fethullah güleni de yetiştiren en büyük emperyalist güç olan amerika yetiştirdi.

  r.t.e nın ülkemize yönelik kötü emelleri olan müslümanlıkla uzaktan yakından bir bağlantısı olmayan kendini peygamber zanneden kuranı kabul etmeyip risale okuyan abd nin ajanı olan bir adamla görüşmesi aklı olan hiçbir türk vatandaşı için normal değil.

  biz dinimizden korkmuyoruz bizler dini sömüren kişilere karşıyız.başbakan burada diyanet işleri başkanıyla görüşmüyor kendini peygamber sanan sahte müslümanlarla görüşüyor.buda bir t.c. başbakanına yakışmaz.herkes bunun altında başka şeyler aramaya başlar ve öyle de.
  nedenlerini açıkladım.

 407. Barca said

  Buna ne diyeceksiniz acaba?????!?!?!?! bir kez olsun CHP için işlevlerinizde ki kötü propagandalardan yapınız! Buyrun ibretlik CHP oyunu. Atatürkçü diye geçinen çok bilmişlerin partisi değil miydi bu? Çok övülen CHP. İşte kendi çamurlarında battılar yine.

  CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~

  İzmit’te, AK Parti’nin verdiği 100 TL karşılığında CHP’nin oylarını yaktığını iddia eden Yüksel Akçay, bugün, “CHP İzmit adayı Fikret Toker bana 3 bin TL vererek senaryoyu uygulattırdı.” dedi.

  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade veren Akçay, CHP İzmit Adayı Fikret Toker’in kendisine 3 milyar sözü vermesi üzerine yalan açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

  AK Parti’nin sandık müşahidi olmadığı ortaya çıkan Metin, yolda yürürken dün yanına iki kişinin geldiğini ve otele Toker’in yanına götürdüğü söyledi.

  Metin, CHP tarafından kendisine sunulan senaryoyu şu şekilde açıkladı: “Otel odasında Toker ile yalnız kaldık. Toker, ‘sana bir şey söyleyeceğim sen de tamam diyeceksin’ dedi. Sonra bana ‘senin maddi durumun kötüymüş, biz sana bakacağız’ dedi. Bana 3 bin TL teklif etti. ‘Söylediklerimi aynen gazetecilere açıklayacaksın’ dedi.

  Benim de maddi durumun kötü olduğu için kabul ettim. Beni bir tepeye götürdüler. ‘AK Parti İzmit adayı Nevzat Doğan’ın, sana iş sözü karşılığında CHP’nin oyalarını yaktırdığını söyleyeceksin’ dediler. Dört gazeteciyi getirdiler oraya. Ben de bana söylenenleri gazetecilere açıkladım.

  Gazeteciler gittikten sonra Toker bana kartını verdi. ‘Arkanda CHP var, sakın çekinme. Biz sana bakarız’ dedi. Beni yine Otel Asya’nın oraya indirdiler. Sadece 50 TL verdiler. ‘Seni yarın göreceğiz’ dediler. Ben de can güvenliğimden korkarak polise gidip gerçekleri anlattım.” şeklinde konuştu.

  CHP’nin İzmit Seçim Kurulu’na yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından dün akşam Yüksel Akçay, bir açıklama yaparak para karşılığı CHP’nin oylarını yaktığını söylemişti.

  CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~ CHP ~

  Al buyur buradan yak lütfen.

  Borsada manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ileri sürülen 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgulanan zanlılar , örgüt kurarak suni fiyat oluşturup haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

  Yaklaşık 1.5 yıldır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 5 ayrı şirketin hisselerinde suni yükselmeler yaptıkları öne sürülüyor. Yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın da borsada manipülasyon yapmak için bir ayaraya gelen grupla bağlantısı olduğu ve birlikte hareket ettiği belirtildi.

  Çetin Soysal da grupla birlikte hareket etmiş

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili olan Çetin Soysal’ın, yerel seçim çalışmaları sürerken bile aklının borsada olduğu söyleniyor. Borsayı oldukça yakından takip ettiği belirtilen Soysal’ın, milletvekili seçilmeden önce İstanbul Etiler’deki ofisinde gün boyu borsa ekranını takip ettiği ve bazı dönemlerde yakın çevresine çok büyük paralar kaybettiğini
  söylediği öğrenildi.

  CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın da adı borsa operasyonuna karıştı. Soysal’ın suç işlemek amacıyla kurulan çete kapsamına sokulan grup ile birlikte hareket ettiği ve borsada yapılan manipülatif hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından yapılan 1.5 yıllık teknik takip sonucundan Soysal’ın da grup üyeleri ile yaptığı telefon görüşleri kayıt altına alındı.

  Konuşmalarda Soysal’ın grup ile birlikte hareket ettiğini belirten taleplerin yer aldığı ifade ediliyor. Soysal’ın milletvekili olduğu için hakkındaki soruşturmanın ayrıldığı öğrenildi.

  DOKUNULMAZLIĞI VAR

  Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandıktan sonra Soysal’la ilgili olarak suç isnat edilirse, dosyası ayrılacak ve Meclis’e gönderilecek. TBMM’nin Soysal’ın dokunulmazlığını kaldırması halinde CHP milletvekili için yargılama yolu açılacak.

  17 YILDIR CHP’Lİ

  2006 yılında İstanbul Yaşam Derneği’ni kurarak başkanlık da yapan Soysal’ın o dönemde derneğin finansmanını da CHP’den sağladığı iddia ediliyor.
  1963 yılında İstanbul Fatih’de doğan Sosysal, 1992 yılından bu yana CHP İstanbul il teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. 2004’te Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği de yapan Soysal, 2007 genel seçimlerinde milletvekili seçilmişti. 1997’de Karagümrük Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Soysal aynı zamanda Galatasaray Kulübü Kongre üyesi.

  BİRAZDA ERGENEKON Yazın, Geçin AKP’yi Falan. ERGENEKON al sana TÜRKİYE Gerçeği. Hemde ATATÜRKÇÜYÜZ diye geçinenler bunlar. Bombacı hemde Atatürkçü, tezata bak.

  Diyarbakır-Hani karayolunun Deveboylu mevkiindeki kazı çalışmalarında bir gömlek parçası ile 461 kemik bulundu.

  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 4 ayrı noktada gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin 100’e yakınının hayvanlara, diğerlerinin ise insanlara ait olduğu belirlendi.

  İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, itirafçı Abdülkadir Aygan’ın tarif ettiği yerler doğrultusunda kazı yapıldığını belirterek, 4 ayrı nokta iş makinesiyle 3 ayrı noktada ise kazma, kürekle yapılan arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

  Bölgede bulunan kemiklerin insanlara mı hayvanları mı ait olduğunun kazıya katılan doktorların belirlediğini ifade eden Erbey, “Bulunan kemiklerin insanlara ait olduğu çok açık. Bazı kemiklerin de hayvanlara ait olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. 461 kemikten 100’e yakını hayvanlara, diğerleri ise insanlara ait. Kemikler delil niteliği taşıyor. Kemikler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tıpa gönderilmek üzere teslim alındı. Bölgede daha önce 7 ceset bulunmuş ve kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.” dedi.

  Çukur bir alanda yapılan ve basın mensuplarının yaklaştırılmadığı kazı alanında jandarmanın geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken bir helikopterin de zaman zaman alanın üzerinde uçtuğu görüldü.

  İtirafçı Abdulkadir Aygan, bir süre önce, 1994 yılından Fethi Yıldırım ile 1996 yılında Hakkı Kaya’nın öldürüldükten sonra Karaçalı köyü yakınlarında toprağa gömüldüğünü öne sürmüş, bunun üzerine İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu.

  Yazın bunları yazın.

 408. Barca said

  Al sana bir tezat daha. Canım Türkiye’m ne günlere kalmış.

  ERGENEKON gerçeği.

  Ergenekon’un üniversite yapılanması içinde etkin olduğu iddia edilen ve Harp Akademeleri’nde ders veren Emin Gürses, Ergenekon’un ikinci iddianamesinde yer alan 23.01.2008 günlü telefon görüşmesinde, TBMM’nin gündeminde olan ve üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren anayasal değişiklikler konusunda, darbe zemini oluşturmak için başörtüsünün serbest olmasını istiyor.

  “MİLLET BİRBİRİNİ YESİN”

  İşte Gürses’in görüş ve inanç farklarını tartışma ortamından kavga zeminine çekerek, yönetim aleyhine kullanılacak bir istikrarsızlık oluşturma amacı güden sözleri: “Şimdi ben komutanlara Harp Akademisi’nde söyledim. Ben olsam başörtüsü maşörtüsü serbest. Başınızı ne ederseniz edin serbest. Ondan sonra derim ki ekiplere, kardeşim kavgayı başlatın. Millet birbirini yesin. Bir bunu yaparım. Bak tam zamanıdır. Bırakacaksın birbirini yesin millet. Ondan sonra Tayyip oradan çıksın altından…” Gürses, ayrıca “İhtilal yaptığımız zaman bunların hepsini temizleyeceğiz” demişti.

 409. kemalistgençlik said

  cevap;barca
  merak etme ben de sana kıl olmaya başladım.bence de zalim eller gençlerimizi hatta o zalimlerin peşinden giden gençlerimizi kör etmişler.atatürkün düşüncelerini kabul etmek için onunla yüzyüze konuşmak gerekmez veya onun bana nasihat vermesi gerekmez.atatürkün bu konu hakkında sözü bile var be.
  “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

  atatürkü emin olatatürkün izinden gitmeyi aykırı birşey olarak gören senden daha iyi biliyorum.
  türkiyenin yarısından çoğu mitinglerde veya başka yerlerde atam izindeyiz sloganları atıyor ve de bunu benimsiyor sen şimdi atatürkün izinden değil hz.muhammedin izinden gidin diyorsun.bak kardeşim senin kast ettiğin dini konulardır.İSLAMİYETTE tabiki de hz muhammedin izinden gideceğiz.fakat laik t.c de ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkabilmesi için siyasal manada atatürkün izinden gitmemiz gerekiyor.senin bunu eleştirmen bile benim bu konu hakkında tartışmam bile hata.

  “İki de bir Fethullah GÜLEN, Recep Tayyip ERDOĞAN, Abdullah GÜL üçgenine takılıp, AKP ampulü ile sofralarınızı aydınlatmaya çalışıyorsunuz” BU LAFI BENİM SANA SÖYLEMEM GEREKİRKEN SEN BANA SÖYLEMİŞSİN esas siz iki de bir Fethullah GÜLEN, Recep Tayyip ERDOĞAN, Abdullah GÜL üçgenine takılıp, AKP ampulü ile sofralarınızı aydınlatmaya çalışıyorsunuz.

  ben insanların görüşlerine saygılıyım hatta musatafa sarıgülün de iyi bir başkan olduğunu zaten kabul ediyorum

  sana soruyorum kemalizmi savunmanın neresi allahın emirlerini ihlaletmek bana söyler misin hangi biri islama ters düşüyor açıklamanı istiyorum.

  atatürkçülük bize fayda salamıyacaksa tayyipçilik fetoculuk mu bize yarar sağlıyacak.islamın tabiki insanlar üzerinde yararı var fakat biz laik bir ülkede yaşıyoruz.ve de çağdaş ülkelerin çoğu da laik bir yönetim biçimine sahip.

  şuan iran veya arabistan şeriatla yönetiliyo da ne oluyor.arabistan çok mu ileri bir ülke veya iran çok mu çağdaş bir ülke.
  bizim düşüncemiz tanrı ile kul arasına girilmeyeceğidir. ülkedeki herkes serbestçe kendi inancına göre ibadet yapılmasıdır.

  biz eğer LAİK T.C DEVLETİNDE YAŞIYORSAK BİZİ ATATÜRKÜN İLKE VE İNKLAPLARI KURTARACAK.
  osmanlı 72.5 milleti bünyesinde hoşgörü politikasıyla tutmuştr

 410. Barca said

  Al sana bir tezat daha. Canım Türkiye’m ne günlere kalmış.

  ERGENEKON gerçeği.

  Ergenekon’un üniversite yapılanması içinde etkin olduğu iddia edilen ve Harp Akademeleri’nde ders veren Emin Gürses, Ergenekon’un ikinci iddianamesinde yer alan 23.01.2008 günlü telefon görüşmesinde, TBMM’nin gündeminde olan ve üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren anayasal değişiklikler konusunda, darbe zemini oluşturmak için başörtüsünün serbest olmasını istiyor.

  “MİLLET BİRBİRİNİ YESİN”

  İşte Gürses’in görüş ve inanç farklarını tartışma ortamından kavga zeminine çekerek, yönetim aleyhine kullanılacak bir istikrarsızlık oluşturma amacı güden sözleri: “Şimdi ben komutanlara Harp Akademisi’nde söyledim. Ben olsam başörtüsü maşörtüsü serbest. Başınızı ne ederseniz edin serbest. Ondan sonra derim ki ekiplere, kardeşim kavgayı başlatın. Millet birbirini yesin. Bir bunu yaparım. Bak tam zamanıdır. Bırakacaksın birbirini yesin millet. Ondan sonra Tayyip oradan çıksın altından…” Gürses, ayrıca “İhtilal yaptığımız zaman bunların hepsini temizleyeceğiz” demişti.

  Ergenekon terör örgütü operasyonlarından sonra etrafa bırakılan silahlara yenileri eklendi. Son olarak Konya’da mühimmat bulundu. Uçak savar mermisi de var.

  Konya’nın Sarayönü ilçesinde bir köprü altında poşet içinde mermi bulundu.

  Edinilen bilgiye göre, Sarayönü’ne bağlı Bahçesaray köyü yakınlarında bir köprünün altında, içinde mühimmat bulunan poşeti gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

  Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları ön incelemede, poşetin içinde 18 adet bixi mermisi, 12 adet M1 mermisi, 14 adet G3 mermisi, 227 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet uçaksavar mermisi, 8 adet M16 mermisi ve 3 adet kaleşnikof şarjörü ele geçirdi.

  Daha ne diyilecek ki.???

  Bunuda yazacağım illa ki…

  Bunlara hangi cümle ile cevap versek bilemiyorum.

  Terminolojide geçmişine düşmanlığı edepli bir söz ‘’ne yazık ki’’ tarif etmiyor.

  Ne yazık ki onların yaptığı gibi biz herhangi bir edepsizliğe girmeyeceğiz.

  İttihatçı ‘’görünürde Türkçü ve Atatürkçü, yani ulusalcı’’ gerçekte ise tam bir batı hastası, ‘’garb’’ kültürüne tapan, batıya iman eden bu zihniyetin gerçek yüzü aslında bugün ortaya çıkmıştır.

  İşte Türkiye’nin asıl sorunu da budur.

  Ecdadına, geçmişine küfreden batı âşıkları ile gerçek Müslüman-Türklerin mücadelesidir.

  Bunlara sadece ‘’yazıklar olsun’’ diyerek kendimizi kontrol etmeye çalışıyoruz, diyebilirim.

  Eyyy Atatürkçüyüz, Ulusalcıyız, Türkçüyüz diyenler…

  Eyyy Atatürkçüyüz, Ulusalcıyız, Türkçüyüz diyenler…

  Siz bir Türk olarak 1923’ten sonra neyinizle övünüyorsunuz.

  Bugüne kadar üçüncü dünya ülkesi olarak kalmadık mı?

  Batı ve ABD tarafından ikinci sınıf insan muamelesi görmedik mi?

  Açlık sefalet çekmedik mi?

  Ekonomik olarak her zaman rezil olmadık mı?

  AB ve ABD 1923’ten sonra Türkiye’yi ajanlar memleketine çevirmedi mi?

  Daha birkaç yıl önce öldürülen Hablemitoğlu suikastında AB –Almanya-ayağının olduğunu söyleyenler çıkmadı mı?

  Sizin meshebiniz, kitabınız nedir Allah aşkına?

  Siz Türk değil misiniz, siz bu ülkenin ekmeğini yemediniz mi?

  Osmanlıya bu kin ve nefretinizin sebebi nedir?

  Acaba İslamiyet’i bayraklaştırıp göndere çekti diye mi?

  Acaba dünyanın en güzel şehrini fethedip, sizi oturtup geçmişinize küfredesiniz diye mi?

  Yoksa sizin gibi batı dünyasına tapanları dize getirip, dönemin lider devleti olup Türklüğün adını dünyaya duyurdu diye mi?

  Evet, bu soruların hangisine cevap vereceksiniz eyy ecdadına küfredenler.

  Canımız Alparslan, Anadolu’nun kapılarını açmasaydı, Fetihle müjdelenen fetihçi komutan İstanbul’u Fethetmeseydi, Devlet-i Aliyye üç kıta, yedi denize hâkim olmasaydı, siz şuanda Çin’in mi yoksa Moğolların altında mı, artık bilemiyorum, ‘’kabile hayatı yaşıyor’’ olmayacak mıydınız?

  Eğer Osmanlı o kadar kötü yönetiliyordu ise nasıl oldu da 600 yılda sadece ve sadece 36 tane lider değiştirdi?

  ‘’Cumhuriyet rejimine aşığız ve her zaman da onu koruyup kollamakta bizim vazifemiz.’’

  Ancak Osmanlıya küfredip de, Cumhuriyet rejimini kusursuz olarak addetmek demek tamamen geçmişine ‘’garassız kelamsız ‘’ düşmanlık demektir ki;

  Böyle bir durumda da adama sormazlar mı ‘’Osmanlı o kadar kötü idiyse neden Cumhuriyet döneminin seksen altı senelik tarihinde 60 tane hükümet değişti?

  Demokrasi ise demokrasi, eşitlikse eşitlik, özgürlükse özgürlük aradan geçen yıl 86 ve 61 tane lider…

  Ne ekonomik olarak, nede lider devlet olarak sazımız, sözümüz geçiyor.

  Diğeri ise 36 tane lider ve 600 yıl, 400 yılı ise zirvede geçmiş bir dönem. Hasta halinde bile batıya meydan okuyacak kadar da cesaretli, şimdi ise İsrail ile ilişkileri kesemiyoruz.

  Osmanlı’da liderlikse liderlik, yiğitlikse yiğitlik, adaletse, adalet, güçse güç…

  Tabii şimdiye diyecekler ki, bizi bu hale getirinler Osmanlı padişahları. Savaşa girmeselerdi, üç kıtayı yok etmeseler di?

  Birincisi, Osmanlı son döneminin çökmesinde görevli olan şahısların başında Cemal paşa ve Enverler geliyor ki, bunlarda sizin zihniyetinizde ki İttihatçılardır.

  İkincisi, 33 yıl boyunca batının bile siyasi dehasına hayran olduğu padişah Sultan Abdülhamit’i de tahttan indirenler sizinkiler, Mehmet Reşad’ı tahta çıkartıp, bileklerini kestirenlerde yine Osmanlıya düşman olan Yahudi, İngiliz, Yunan, Ermeni ve onların Yunanistan da kurduğu mason örgütünden emir alanlarda yine İttihatçılar…

  Osmanlının yaptığı keramet değil kerametten de öte bir şeydir.

  Dünya tarihinde, o dönemde hayvanlara şefkat gösteren tek millet hakkında konuşurken bence biraz bilgili olmak gerekir.

  İngilizlerin yazmış olduğu Türk tarihini okuyarak Osmanlı düşmanı olunacağını bilmiyorsanız, neden yazar oldunuz ki kardeşim.

  Kalkıp kurtuluş savaşını kazanmakla Türkçülük olmuyor beyler.

  Güney cephesinde bir tane asker yok, Sütçü imam öndeliğinde kazanılan bir cephe.

  Doğuyu desen, Moskof ordusu Ardahan’ı geçiyor, Hasankaleyi geçiyor, Horsan’ı geçiyor, bizim Kurt İsmail’in ordusunu yerle bir ediyor ve Aziziye tabyalarının önüne kadar gelip dayanıyor.

  Köyde erkek kalmamış, asker kalmamış, çoluğu, çoçuğu toplayan kurban olduğum Nenehatun, Rus ordusunu sizin deyiminizle’’ mucize’’ ile bizim deyimimizle’’Allahın inayetiyle’’ yerle bir ediyor.

  Batı cephesine gelince oradakiler zaten Türk, Kürt, Laz, Çerkez yani daha rejim değişmemiş, devletin adı Türkiye olmamış, askerin adı Osmanlı askeri, dini İslam ordusuda Osmanlı ordusu.

  Orada ki o büyük kahramanlığa da siz yine Allahın rahmeti demiyor, askeri strateji diyorsunuz, bizde sizin bu zihniyetinize sadece gülüyor ve Allah hidayet versin deyip, geçiyoruz.

  Hadi diyelim ki, sizin dediğiniz gibi, Osmanlı ‘’haşa’’ şerefsiz, Osmanlı devleti Türk düşmanı, Osmanlı sömürgeci… Batılıların ve sizin Osmanlıya sövdüğünüz aklınızda ne varsa hepsini kabul edelim…

  Peki, o zaman;

  ‘’ Osmanlı kurulduğunda 1299’du ve Osman Bey öldüğünde toprağımızın genişliği 16.000 km² idi. Aradan geçen 86 yılsonunda ise 4800 km²’den, Orhan Gazi’nin vefatına kadar toprakların genişliği 500.000 km² ye ulaşmıştı. -Ve 60 yıl sonrada İstanbul Fethedilecekti.-

  Ve Osmanlı yoklukta varlık cilvesi göstermiş o dönemin o zorlu şartlarına rağmen halkına büyük bir rahatlık sağlamıştı.

  Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise 1950’ye kadar tek parti iktidarı, 60, 80 ve 28 Şubat darbeleri, Jitem katliamları, başbakan ve bakanların asılmaları, Kürt sorunu, 25 yılda 40 bin kişinin katili olan PKK ve kişi başı gelir de 9000 TL bile değil.

  Ayrıca 2000’li yıllara kadar geçen 86 yıla rağmen Türklerin adını bile duymayan devletler vardı.

  Şimdi ise eski Osmanlı topraklarına gittiğimiz zaman önümüzde eğiliyor, saygı gösteriyor Osmanlıyı geri istiyorlar.

  Bundan bile rahatsız olan sizler bu kadar geçen süreye rağmen neden hala daha birinci dünya ülkesi olmadığımızı kendinize sordunuz mu?

  Yıl 2003, Türkiye’nin kişi başı geliri 3,374 Dolar, G.Kore’nin ise 10,885 Dolar.

  Yıl 1955 Almanya savaştan yeni çıkmış, bitmiş, tükenmiş. Biz ise savaşa girmemiş, yıpranmamış Menderes ile beraber çıkış yakalamışız.

  Bildiğiniz gibi Menderesin en iyi dönemi de 53-57 arasıydı.

  Ancak şimdi ise Almanya’dan ve AB ülkelerinden ekonomik ve siyasi güç olarak yine gerideyiz.

  O dönem de Osmanlı hatalıydı, şimdide AK Parti suçlu değil mi?

  Yani siz pak ve temizsiniz.

  Yahu bırakın bu işleri, bırakın geçmişinize küfretmeyi, bırakın millet düşmanlığını.

  Biraz efendi olun, saygılı olun, ecdat düşmanlığı yapmayın.

  Emin olun bu yazdıklarınızı Türk gençliği unutmayacak ve sizi de hiçbir zaman hayırla yad etmeyecektir.

  Siz ancak ‘’azgın azınlık’’ grubunuzla milletten uzak tenha bir yerde bir araya gelir çalıntı onuncu yıl marşı dinleyerek hayatınızı geçirir, gidersiniz.

  Sonrada kalkar ahkâm kesersiniz. Ölünce de unutulur gidersiniz. Tıpkı diğerlerinin unutulduğu ve –unuttuğunuz- gibi.

  Sizin anlayacağınız şekilde tekrar söylüyorum.

  Osmanlı demokraside zirve yapmıştır.

  Türkiye’yi onlar fethetmiştir.

  Atatürk önderliğinde Osmanlı ordusu, işgali durdurmuş Cumhuriyeti kurmuştur.

  Bundan sonra yapılacak şey, Cumhuriyete sahip çıkıp, Osmanlı’ya küfrettirmemektir.

  Ecdadın yaptıklarıyla övünecek, yükselecek ve üstüne koyarak daha da büyüyeceğiz.

  Buraya DİKKAT !!!

  Tıpkı ABD’li diplomatın dediği gibi ’’biz ülke olarak en çok Osmanlıyı araştıran milletiz ve en çok da onların sistemlerinden faydalandık, siz devlet olarak çok yanlış bir yoldasınız, oysa özünüze dönseniz, eskisi gibi olmamanız içten bile değil’’.

  —————————————————————————

  Bir ABD’linin anladığı bu gerçeği, dilerim bir gün, siz beyaz Türk- ecdat düşmanları da- anlar da, Türkiye sizin gibi bir belayı daha defet etmiş olur.

  —————————————————————————

  Al sana FETHULLAH GÜLEN, Buyur oku;

  Sözde Atatürkçü Doğu PERİNÇEK ve kaddim dostları,

  Şimdi de yeni bir ajan’ın cemaate casus olarak yerleştirildiği görülüyor.

  Yerleştirenlerin başınıda Ergenekon ve piyon olarak mı kullanılıyor bilemiyoruz, Soner Yalçın geliyor.

  Tuncay Güney’in dediği gibi –şuan da- hareketin içerisinde Ergenekon tarafından sokulan biri ajan var.

  Bildiğiniz gibi Soner Yalçın’ın Hürriyet’te yazamadığı birçok masa başı haberi, açmış olduğu küçük bir oda’dan ibaret olan kendi sitesinde uydurarak ve provokasyon vari haberlerle kendince bir yerlere hizmet etmeye çalışıyor.

  Daha önceden de dile getirdiğim gibi Yalçın’ın yaptığı habercilik çok dar bir haber alanı içerisinde geçiyor.

  Fethullah Gülen, Fehmi Koru, Doğan medya, AK Parti ve bir medya sitesi…

  Bu isimler dışında, başka birileri hakkındaki çıkan haberleri nadirattan görürsünüz.

  Bu beş başlıkla ilgili haberlerin dördünü masa başında yazıyor, diğer başlıktaki isimle ilgili haberlerinde yarısını masa başı sallama ve diğer yarısını da içerideki casus tarafından gönderilen bilgilerle yazıyorlar.

  O başlık ise…

  Fethullah Gülen…

  Soner Yalçın’ın yaptığı son haberlerden sonra hareketin içerisinde bir casusunun olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

  Burada çok ilginç bir ayrıntı daha dikkat çekmek istiyorum..

  Aşağıdaki başlıkları iyice okumaya çalışın.

  ‘’ İşte TED’deki Cemaat izleri,

  Cemaatin Erbil toplantısında ‘’yeni Osmanlı’’ Tezleri,

  DTP, Cemaatin Kürtlerle ilişkisine ne diyor,

  Fethullah Gülen makyevalist mi,

  Cemaat neden Kuzey Irak’a gidiyor,

  Serdar Ortaç Fethullahçı mı oldu,

  Cemaatin ilk göz ağrısı otuz yaşında,

  Cemaatçi Utah’ta neler oluyor,

  Cemaat nereye taşınıyor,

  Cemaat bu olayı konuşuyor,

  Kim bu Fethullah?’’

  *

  Anlayacağınız sürüp gidiyor.

  Yukarıdaki başlıkların tamamı son 45 günde Fethullah Gülen aleyhinde, Soner Yalçın’ın odası -yani haber sitesi- tarafından üretilen yalan yanlış haberler silsilesi içeriyor.

  Haberciliğin ve yazarlığın ilk şartı tarafsızlık, ikincisi de doğru haberdir.

  Ancak bu işe yıllarını vermiş Soner Yalçın neden sürekli ve AK Parti’den daha fazla, Fethullah Gülen hareketine bir kin ve nefret besliyor bilemiyoruz.

  Acaba birileri tarafından kullanılıyor mu, bazı bilgiler, içeriye sokulmuş herhangi bir örgütün adamı tarafından mı sızdırılıyor, bilemiyoruz.

  Ama kesin olan bir şey var ki, o da hareketin içerisinde Ergenekon’un ya da Yalçın’ın bir casusunun olduğu.

  Soner Yalçın’ın böyle bir şeye kapasitesinin yetmeyeceği de bir gerçek.

  Geriye kalan tek seçenekte, Nurettin Veren’in sokulduğu gibi yine içeriye birileri ajan olarak gönderilmiş.

  Sokulan ajanların ABD ve İstanbul’da olma ihtimalide yüksek.

  S. Yalçın’a sızdırılan haberlerin çoğunluğunu ABD ve Utah Üniversitesinin oluşturuyor olması, bir diğeri de hareketin içerisinde ki –atamalar- tayinler.

  *

  Mesela bir haber de diyorlar ki; ‘’ Cemaatin Türkiye’den getirdiği iddia edilen polisler artık gözlerden uzak olmak için ağırlıklı olarak Teksas’ ta ki Üniversitelere yerleştiriliyor.(Haber uzun, kısa kesiyorum)

  Bu tür haberlerin sitede fazlasıyla bulunduğunu söyleyebiliriz.

  Bu haberde Gülen hareketinin, Türkiye’den polis getirip üniversitelere yerleştirdiği söyleniyor.

  Birincisi, Gülen Hareket’in Türkiye’den polis getirip üniversitelere yerleştirme gibi bir görevi yok.

  Çünkü polisler, devletin Emniyet birimine bağlıdır ve bu kararı da ancak devlet alabilir.

  Yani haber taa baştan çöküyor.

  Ama farz-u muhal –kabul edelim ki- böyle bir şey oldu ve farklı bir versiyonla ABD’ye Türkiye’den öğrenci götürüp üniversitelere yetiştiriyor, olsunlar.

  Eğer böyle bir şey varsa bunu da ancak cemaatin içerisinde ki kişiler- yani yakın çevre- bilir.

  Yakın çevreden bu haberin dışarı sızması içinde içeride birilerinin hain-ya da casus- olması gerekir.

  ***

  Devam edelim.

  Yine Yalçın’ın son yapmış olduğu haberlerden biri’de Gülen hareketinde ki atamalarla ilgili.

  Fitne kokan haber’in içerisinde şöyle bir cümle var; ‘’Cemaat merkezinden uzaklaştırılan Ahmet Kara gibi…’’

  Yaptıkları bu haberde; 2 ay önce Gülen hareketinin içinde ülke dışı ve içinde bazı atamaların yapıldığı ve hareketin önde gelen isimlerin den Ahmet Kara’nın da merkezden uzaklaştırıldığı söyleniyor.

  Soner Yalçın’ın ve arkadaşlarının böyle bir habere ulaşması için ‘’cemaatin içerisinde ajanlarının olmasından’’ başka bir yol yok.

  Atamaların yapıldığını bile hareketin içerisinde ki birçok kişinin bilmediğini ‘’cemaati 40 yıldır araştıran ve içeriye soktukları adamlarla didik edenler’’ çok iyi bilir.

  Ahmet Kara’nın atamasının yapıldığını da, yukarıda ki birkaç isimden başka dillendiren olmaz.

  Sonuçta her yıl yapılan klasik atamalardır ve konuşulmaya bile değeri yoktur.

  Herhalde hareketin içerisinde ki kişilerde bu yapılan haberden sonra tedbirlerini alacaklardır.

  Yalçın denen piyona, sızdırılan bu haber’de aslında doğru bir haber değildir.

  Tıpkı Fatih Altaylı’nın geçen yıl yazmış olduğu yazıda ‘’Emniyet atamaları ile ilgili haberlerde olduğu gibi…’’

  Galiba yakın bir zamanda devletteki atamaları eleştirdiğimiz gibi cemaatteki atamaları da mı ne eleştireceğiz.

  *

  Yeri gelmişken Kara ile ilgili haberin doğrusunu da açıklayalım.

  Uydurulduğu gibi Ahmet Kara’nın merkezden falan uzaklaştırıldığı yoktur.

  Çünkü hareketin uzaklaştırma gibi bir misyonu yoktur.

  Aksine hareketin en çok değer verdiği insanların başında gelenlerden biri de yine Ahmet Kara’dır.

  Birçok siyasetçinin ve Gülen hareketi düşmanlarının onun için ‘’Fethullah Gülen’in İstanbul Valisi’’ lakabına yakışır şekilde Ahmet Kara’da verilen hicret görevini yerine geitmek için, atama kararına uyarak tayinin çıktığı yere gitmiştir.

  Devletteki gibi ne torpil vardır ne de makam-mansıp, kime neresi çıkmışsa oraya gidecektir. Kara’da ittat ederek karara uyup gitmiştir.

  Ve onun yerine gelen insan da ne toy ne de genç biridir. Tamamen Kara’yı aratmayacak bir isimdir.

  Gülen’in benzetmiş olduğu ‘’Gatakulli’’ kelimesinden rahatsızlıklarını herhalde hareket içerisinde fitne çıkarmaya çalışarak kurtarmaya çalışıyorlar.

  Perinçek son röportajında ‘’ Soner Yalçın kardeşimizi nasıl o listeye yazarsınız’’(liste de sol davasına ihanet edilenler soruluyor) diyerek, aslında Soner Yalçın’ın safını da gün yüzüne çıkarmıştır.

  Ve içeriden bilgilerinde nereden sızdırıldığı belli olmuştur.

  Ne yazık ki, burjuvazi yazar ve gazetecileri ya ajanlık yapıyor ya da darbecilik peşinde koşuyor.

  Balbay’ın günlükleri paçasından aşağı dökülüyor, Soner Yalçın’ın da ajanlık haberleri…

  Biri darbeci, diğeri malumunuz…

  Türkiye’de medya’nın gerçekten bir rehabilitasyona ihtiyacının olduğu muhakkak.

  Soner Yalçın, Mustafa Balbay, Oktay Ekşi ve diğer darbe çığırtkanlarının bir an önce gazeteciliği bırakmaları gerekiyor.

  Eğer bu şekilde özgür medya ve CHP yandaş medya kavgası sürerse, Türkiye’nin dışarıya açılma vakti biraz daha uzun sürecektir.

  İçeride birbirimizi yiyip duracak, Yahudi ve Bizans oyunlarından kurtulamayacağız. Ve bir de içerideki Yahudi yandaşlarından.

  *

  Bu arada, makaleden dolayı bana kalkıp ‘’Fethullahçı’’ yaftası vururlarsa, kimse merak etmesin, ‘’herkese vurdukları o yaftaya karşı da’’ cevabımız hazırdır.

  Soner YALÇIN’da ben müslümanım ve Atatürkçüyüm diyordu, alın size, gençlere kötü örnek biri daha!!

  İnsanoğlunun bir hayvandan geldiğini ben iddia etmiyorum.

  İnsanın bir maymun türü olduğu konusunda da benim herhangi bir makalem yok.

  Maymundan geldiklerini iddia edenler, ne yazık ki başta D-Tipi ve burjuvazi entelektüelleri.

  Örnek; Doğan grubunun maymuncusu Oktay Ekşi ve Doğan Hızlan, Cumhuriyet’in iftiracı, azılı din düşmanı küfürbazı Hikmet Çetinkaya ve kendi dar Oda’sına hapsolmuş hayatı küçük bir odadan ibaret gören Soner Yalçın.

  Biri ‘’Müslümanların kendilerinin maymundan gelmediklerini savunmalarına’’ yobazlık diyor.

  Diğeri, azılı bir şekilde kendisinin maymundan geldiğini savunuyor.

  Bir başkası da, Darwin’in insanı Allah’a yaklaştırmak için maymun teoremini ortaya attığını savunuyor.

  Maymundan geldiğimizi savunanların bugüne kadar Müslümanlığı zerre kadar savunduklarını nedense hiç görmedik.

  Batı modernizmini ve birçok rasyonalist düşünceyi yine neoplatonizm ve Hermetizm akımlarının her türlüsünü, yani maddeci düşüncelerin tamamını yazarlık hayatları boyunca savunan bu insanların bugüne kadar neden Müslümanlığı hiç savunmadıklarını, aslında bugün daha iyi anlıyoruz.

  Çünkü Darwinin –insanın maymundan geldiğini-fikir ve düşüncelerini savunanların Allah’ın var veya(haşa) yok olduğuna dair tezatlığa düşmeleri iktiza eder. Tıpkı Darwin’in düştüğü gibi.

  Allah ‘’Kuran-ı Kerim’de insanı topraktan yarattığını’’ buyuruyor.

  İnsanın topraktan değil de hayvandan gediğini savunmak ise Allah’ın ayetini inkâr’a giriyor.

  Allah’ın ayetini inkârda kâinatın sahibine şirk koşmaya denk düşmektedir. Bu da Allah’a küfür demektir. Bunun da manası, maymun iddiasında bulunanlar ateist ya da agnostik düşünce içerisinde olan Allahın varlığını inkâr edenlerdir.

  Hem Darwin’i savunmak hem de Allah’ın varlığını kabul etmek tamamen akıl dışılıktır.

  Bu düşünce de olanlar Türk terminolojisi içerisinde münafık veya gizli ateist olarak adlandırılmaktadır.

  Ne yani şimdi bilimi yok mu sayalım diyeceklerdir, ancak insanın maymundan geldiği teoriyi işlemenin bilimle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Direkt ateizm felsefesini aşılamaktan başka bir şey ifade etmemektedir.

  Başta Darwin’in kendisi bile ‘’gözünü göstererek, şu göz var ya işte bu göz bütün teorimi çürütmektedir ‘’diyerek, acı bir itirafta bulunmuştur.

  Darwin’in ilk piyasaya çıkışı bile kendi arzu ve isteği ile olmamış, başkalarının onu piyon olarak kullanmasıyla fikirleri dünyada kabul görmüştür.

  İnançsızlığın yayılması konusunda mihmandarlık yapan Marx, Darwin’in en büyük destekçilerinden birisidir. Hatta Marx yazmış olduğu bir mektupta ‘’aradığımızı bulduk ,bu adamı destekleyelim kendi fikirlerimizi Darwin’in yoluyla dünyada kabul görmesi için kullanalım’’ diyerek Darwin’in düşüncelerinin yayılmasına destek vermiştir.

  Yine Darwin’in üzerinde etkili olan üç önemli tesirden birincisi, Papaz Malthus’tur. Malthus’un ‘’Nüfus Üzerine Bir Deneme’’ adlı eserinden ekonomik ölçütler çerçevesinde kendince bilimsel veriler ortaya çıkarmaya çalışmıştır.

  İkinci tesiri ise ‘’Yeni Türklerin Ortaya Çıkışını Düzenleyen Kanun Üzerine’’ isimli eseri yazan Güney Amerikalı Alfred Russel Wallace yapmıştır. Aslında Darwin’in teorisinin ortaya çıkmasında en büyük etkenlerin başında Russel’in, Darwin’e yazmış olduğu mektupta ki ‘’tabiatta çevreye en iyi uyum sağlayan varlıkların yaşamaya devam ettiğinden ve dolayısıyla canlılar arasında bir hayat mücadelesi yaşanmaktadır’’ cümlesinde saklı, diyebiliriz.

  Üçüncü tesirde kendisinden önce yaşayan Kant, Bacon, Hegel ve aynı döneme denk gelen Lamarck ‘ın yazmış olduğu kaynaklardır.

  Darwin teorisini çürütmek için bu yazıyı yazmadığımı söylemem gerekiyor.

  Çünkü buna ne bu köşe yeter ne de bizim çürütmemize gerek kalmıştır. Daha önceden açık bir şekilde, hatta dalga geçilerek Darwin’in sapkın bu iddiası çökertilmiştir. Çünkü iddia tamamen bir komediden ibarettir.

  Avrupa’da bile artık Darwin’in ortaya attığı maymun fikri sert bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Ve çok yakın bir zamanda da bu fikrin tamamen kabul görmeyen bilimsel bir çalışmadan ibaret kalacağını söylemek gerekiyor.

  ***

  Asıl meselemize gelirsek, Soner Yalçın gibi Darwin’i yere göğe sığdıramayan, gökler ötesine çıkaran bir takım yazarların gerçek dinlerinin ne olduğuna.

  Herhangi bir insanın dininin ne olduğu hiç umurumuzda değil. İstediği dine müntesip olabilir, istediği puta tapabilir, isterse ateist bir hayatta yaşabilir. Yani bir insanın dininin ne olduğu bizi hiç alakadar etmez. Her türlü düşüncesine de saygımız vardır.

  Ancak ortaya bir fikir atan ve o fikri deliler gibi savunan ve insanların gözü önünde toplumu yanlış fikirlerle etkilemeye çalışan yazarların dinlerinin ne olduğu bilinmesi gerekir. Zira onların dinini bilmeli ki ona göre cevap vermeli.

  Bir insan Müslüman ise ve maymun fikrini savunuyorsa o insana vereceğiniz cevap şekli farklıdır, ateist ise farklıdır.

  O zaman soralım.

  Soner Yalçın Müslüman mı değil mi?

  Ya da şöyle soralım; Kendilerinin maymundan geldiğini iddia eden yazarlar Müslüman mı değil mi?

  Soner Yalçın ve diğerleri eğer Müslüman ise kendilerinin maymundan geldiklerini mi iddia ediyorlar?

  Eğer maymundan geldiğinizi savunuyorsanız, siz bir hayvan türü olarak Allah’ın ayetini-insanı topraktan yarattığını-inkâr etmiş olmuyor musunuz?

  Bu soruların cevapları acil verilmelidir. Aksi takdirde maymun fikrini savunan sizlerin insanların nazarında ki yeriniz çok farklı bir konumda olacaktır.

  Ve cenaze namazınızın kılınmama tehlikesiyle baş başa kalacaksınız.

  Alın size Atatürkçü DOĞAN ve grubu !!! Makalaler dizboyu yanlışlarla ve hükümet aleyine atılan yalanlarla dolu olduğu kadar, sırf kriz için şimdide dostluk teraneleri atıyorlar!!! Küçük beyinliler iyi okusun, ne demek istediğimizi anlarlar..

  Yaşamış oldukları psikolojik buhranı hissettirmemeye çalışsalar da içten içe düştükleri bu kriz durumundan çeşitli fanteziler uygulayarak çıkmaya çalışıyorlar.

  Çeşitli yollar deneseler de en iyisini herhalde‘’arada sırada Erdoğan’a fazla sert mesajlar göndermeyen’’ Aydın Doğan yapıyor.

  Tabii Doğan’ın bu sözleri de sürekli Amiral gemisinin kaptan’ı ve başyardımcısı tarafından hemen çökertiliyor.

  Doğan Grubu, içine düşmüş olduğu ekonomik krizden AK Partinin yardımı olmadan çıkmayacağını çok iyi biliyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlun dan küçük bir umutları olsa da, onundan kazanamayacağından eminler.

  Yani hükümetten başka kurtuluş çareleri yok.

  AK Parti’nin durumu önümüzdeki dönemde de tek başına iktidar olacak gibi duruyor.

  Doğan grubu da bunun farkında. Ama yerel seçimlerde AK Parti’nin düşüşüne göre de pozisyon belirleyecekler.

  AK Parti’nin yüzde 47’nin altında düşmesi halinde, önümüzdeki genel seçimlere kadar iki yıl boyunca var güçleriyle saldıracakları kaçınılmaz bir gerçek.

  Şu an itibariyle ise sıkışmış, tükenmiş durumdalar.

  Fazla saldırgan olmamakla beraber, muhalefeti kalemşörler üzerinden yürütüyorlar.

  Kalemşörler medyadan saldırırken, DOĞAN KİTAP ise diğer taraftan, hükümetle arayı düzeltmeye çalışıyor.

  *

  Bildiğiniz gibi Doğan grubunun en sevmediği bakanların başında Milli Eğitim Bakanı geliyor.

  En çok sevdikleri bakanların başında ise Maliye Bakanı geliyor.

  Aslında neden sevdikleri de ortaya çıktı ya.

  Nerede ise Unakıtan’ı savunma durumuna düştüler. Düpedüz ‘’AK Parti’nin Maliye Bakan’ına oyun oynadığını’’söylediler.

  ‘’Sizin borcunuzu bugüne kadar görememiş diye mi yoksa onun aleyhinde bir elin parmaklarını geçmeyecek,olumsuz haber çıkmayacak kadar sevdiğinizden dolayı mı?

  Üşenmeden oturdum 2004-2009 arası Kemal Unakıtan hakkında olumsuz yazılan haberlere baktım;

  ‘’Doğan grubundan çıkan, Unakıtan aleyhinde ki olumsuz haber sayısı toplamda 10 etmiyor.’’

  Sizce ilginç değil mi?

  *

  Neyse bu kısmı geçerek asıl konumuza gelelim.

  Doğan grubu hakikaten öyle işler yapıyor ki, insanın aklı hayali almıyor.

  Son ataklarında ise orijinal bir gol atacakken yine ofsayt’a düştüler.

  Sevmedikleri Hüseyin Çelik’in Milli Eğitimine güzel bir iyilik yapmayı düşünmüşler.

  Sizin bu ‘’İmam Hatipliden Cumhurbaşkanı olmaz diye ortalığı yakıp yıkan Doğan grubunuz var ya’’ geçen hafta içerisinde Anadolu Yakasında İmam Hatip liselerine-hepsine değil, bazılarına- ‘’BELEŞ’’ kitap dağıttı.

  Sakın yanlış anlaşılmasın, bedava kitap dağıtılmasını eleştirmiyorum.

  Aksine takdir ediyorum.

  İmam Hatip gibi ikinci plana itilmiş bir öğrenci birliğine, durduk yere DOĞAN KİTAP’tan bedava kitap dağıtılması gerçekten çok hoş bir davranış.

  Özellikle bugüne kadar İmam Hatip’lilere amansız bir saldırı politikası izleyen, içlerinde Osmanlı Düşmanları dahi olan bir medya grubunun geleceğin İmamlarına hizmet götürmüş olması takdire şayandır.

  Ancak burada iki ilginç gariplik var.

  Birincisi; Bu yardımı yaparken kendi ifadeleriye ‘’sadaka’’ kültürü-veren el, diğerini görmesin- kaidesince mi yapıyorlar?

  Yoksa halk duyarsa; Doğan grubu borçtan dolayı ‘’AK Parti’ye yalakalık yapıyor’’ derler diye mi korktular.

  Bunun cevabının hangisi olduğunu dileriz Doğan Medya açıklar.

  Diğer bir ilginçlik ise DOĞAN’ın dağıttığı kitaplar.

  Dağıtılan kitapları görseniz, tam bir cehaletizm kokuyor.

  Buyurun dağıtılan kitaplardan birkaçına bakın…

  ‘’Bir Zamanlar Seviyordum,

  Mutluluğun 33 Anı,

  Komşumun Uzun Kızıl Saçlı Sevgilisi,

  Dokunuşlar,

  Yalnızlıklar,

  Güle, Güle Bebeğim,

  Ben PAKO, Bekir Coşkun,

  İpek Çoraplar,

  Satılık Erkeklik,

  Victoria’nın Dansı…’’

  Kitap listesi sürüp gidiyor.

  Bu kitaplara ….100 Darbe Fırçasını ve Temel İç Güdüyü kitaplaştırıp çocukların önüne koysalardı, herhalde bulunmaz bir hizmet yapılmış olurlardı.

  Tabii siz bunlara Darwin’in kitaplarını eklemeyi de unutmayın.

  Yani bir iyilik yapacaklar ama onu da illa berbat edecekler.

  Biz bu kitaplar okunmaz demiyoruz, bunlar da okunur, daha radikallerini de okuyabiliriler…

  Ancak sen İmam Hatiplere kitap dağıtıyorsan, onların şuanda hemhal olduğu kitaplardan dağıtacaksın.

  İçerisinde Hadis, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Sosyoloji, Antropoloji… gibi kitaplarında olduğu bilim dallarıyla alakalı kitaplar dağıtmak daha makbul olacağına emin olabilirsiniz.

  Çocuk yaştaki insanların aklına AŞK-MEŞK VE FANTEZİ kokan kitaplar sokmanın bir faydası olsaydı, bugün İngiltere çocuk yaşta hamile kalan kızların ve sokaklarda sarhoş olmuş, yatan kızları topluyor olmazdı.

  Ancak sizin Doğan Kitap denen kitaplığınız da İmam Hatiplilere ve genç nesillere uygun kitaplar, ne yazık ki çok az sayıda ya da hiç olmadığı için dağıtacak durumunuz da yok tabii.

  Belki de yukarıda ki kitapları dağıtarak beyinsel bir ameliyat yapmak istediniz ama o şekilde bu işin olmayacağını sizde iyi biliyorsunuz.

  Yani 826 TL’lik borçtan kurtulmak için böyle vahim olaylara girmenin de bir manası yok.

  Çıkın milletten özür dileyin, suçunuzu kabul edin. 28 Şubattan sonra kazandığınız serveti gerçek sahiplerine bağışlayın.

  TSK’dan brifing alan yazarlarınızı kovun, işten çıkarın, bir daha Müslüman-Türk milletine hakaret eden haberler, yazılar yayınlamayın, yani aklınızı başınıza toplayın, pisliklerden kurtulun, elbet devlette sizin hakkınızda bir kolaylık sağlayacak, ödemenizi rahatça yapmanıza yardımcı olacaktır.

  Zaten 2003 ile 2004’ten yukarısını da M.AKİF Ulusoy’a denetletmemişsiniz.

  Bilmiyorum ki, daha ne istiyorsunuz.

  Yoksa denetlemenin 2004’ü de geçip borcun 4,5 milyar TL’ye çıkacağından mı korkuyorsunuz.

  ***

  AYDIN DOĞAN TEKLİF ETTİ…

  Hasta olduğum için geçen hafta yazamamıştım.

  A.Hakan, Soner Yalçın ve arkadaşı Akşamın akşamcısının –yani ikisinin- sitesinden başlatılan, Fehmi Koru Hürriyet’in başına geçmek istiyor diye bir yaygara koparılmıştı.

  Koru’da istesem geçerim demişti.

  Aslında Fehmi Koru doğru söylüyor.

  Aydın Doğan’ın ne zamandır muhafazakar kesimden birisini gazete ve TV’lerinden birinin başına koymak istiyor.

  Bunun içinden bazılarına birçok teklif götürüldü.

  Mesela M.ALİ Birand Kanal D haberin başına geçmeden önce bu teklifi ilk; şuanda muhafazakâr bir kanalın başında bulunan birisine götürülmüştü. Ancak bu kişi getirilen teklifi kabul etmedi.

  Yine Hürriyet ve Milliyet’in başına geçmesi için-ayrı ayrı zamanlarda-şuan da muhafazakâr camianın önde gelen gazetelerinin birisinin başında olan Genel Yayın Yönetmenine ‘’önüne açık çek konularak’’ gel gazetenin başına geç denildi ama o kişide bu teklifi kabul etmedi.

  Bu iki isimde şuanda istese Aydın Doğan ikisini de hemen bir TV ve Hürriyet’in başına koyabilir.

  Yani Ertuğrul Özkök yerini o kadar da garanti görmesin.

  AKP 71 yıllık ülke fiyaskosunun tek sorumlusu gibi gösterilmekten vazgeçilsin. Diğer sorumluları ve gerçekleri gözardı edersek vah halimize vay halimize. ALLAH iftiradan sakınsın herkesi.

  Saygılar,

 411. Barca said

  bizim düşüncemiz tanrı ile kul arasına girilmeyeceğidir. ülkedeki herkes serbestçe kendi inancına göre ibadet yapılmasıdır.

  Baştan kaybettin, Tanrı diye birşey yoktur. Müslüman olan hiç kimse ALLAH’a, Tanrı demez, diyemez. Bir kişinin izinden gitmek, Peygamberi varken ( onunda izinden gidiyorum demişsin) onu tercih etmek tamamiyle saflık ve cehaletle örtüşüyor. Ahirette hesabını vereceksin nasıl olsa, Atatürk’ün peşinden git diyen kimdi diye sorduklarında vereceğin cevabı düşün. İslamiyet yeter diyorum sen hala Kemalizm diyorsun :))

 412. rusen said

  ben ülkemi ,milletimi,vatanımı seviyorum dedim.apoyu neden seviyim ki?sırf örnek bulmak için ördek yazmışın.ben vatan hayini miyim?apo eziliyo ama EZİYODA.onun öncülüğünde nice canlar yandı.nice gençler şehit oldu,sakat kaldı.nice anneler babalar nice aileler ocaklar sönüyo abdullah güle veya akpye suç atıyorlar BENCE .ve kanıtlayamıyorlar veya gereksiz şeyleri gündeme getiriyor bence chp . neymiş efendim seçim sonrası elektrikler kesilmiş.neymiş efendim -seçim öncesi- uğur dündar veya mehmet ali erbil eşliğinde televizyon programına tay-yeap ile çıkmak istiyo dennis.ya kardeşim ben o uğuruda erbilide iyi biliyom neyi sevip sevmediğini ki bunu bitün Türkiye biliyor.benden böyle bi adamı sevmemi beklemeyin LÜTFEN….

  tekrar söylüyorum BEN VATANIMI MİLLETİMİ ÇOK SEVİYORUM EZİLENİ DESTEKLERİM TABİ HAKLIYSA EZENİ VEYA EZMEYE ÇALIŞANI SEVMEM

 413. erman said

  barca sen sınırlarını fazla zorluyosun burda sırf laf kalabalığı yapmak için aptal aptal şeylere kalkışıyorsun senin ne mal olduğunu burdaki herkes biliyor.senin gibi görünüşte müslüman olan atatürkü karalamaya çalışan itleri herkes biliyo.amına koduumun salağı siktirtme siyasetini. aptal aptal şeylerin kıyaslamasını yapıyorsun.senin gibi akp li o.ç ları kötü emellerine ulaşamıycaksınız

  Amına Koduğumun Partisi

 414. Barca said

  Erman sen benim sınırlarımı bildirsene evladım. Sen ne müslümansın ne Atatürkçüsün. Sen sıradan birisin. Basit birisin, yağdanlıksın, yalakasın, afişe olmuşsun. Ancak küfür edersin. Acizliğini nasılda belli ettin, gururuna yediremediğin gerçekleri görünce. Sen ve sen gibileri bu ülkeden silinecek, başka yolu yok. Senin ve sen gibi düşünenlerin devri kapandı, içimizde ki asıl düşmanların, tohumu soyu sopu belli olmayan, nevdüğü belirsiz bir adamsın. Mal gelmiş, mal gideceksin, küfürlerin bile nasıl bir adam olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Sen gibilere cevap vermek bile günah. Senin kelleni asarlar yakında Taksim’in orta yerine, merak etme. Hazin sonunu izleyip, gülüyorum katıla katıla. Benim Atatürk düşmanı olmadığımı yazılarımdan anlayacak akıllılar var, sen endişe etme yağdanlık. Yalakalığın da biraz sınırı olmalı, çok aşmışsın kendini. Son yazdıklarım sen ve sen gibi cehaletini sözde söndürmüş ama eşekliği baki olanlar üzerinde sansasyonel bir deprem yaptığı her halinden ve her sözünden belli oluyor. Kelimelerinin her biri zerre kadar önem adletmiyor. Afişe olmuşsun bir kere, adın çıktı dokuza, inmez artık sekize. Küfürle, hakaretle sindirebileceğini mi sanıyorsun soysuz? Soyun, sopun belli olsa, yazdıklarımı iyi okurdun, Partin ve işine gelmeyen gerçekler afişe olunca belli ki bir yerlerinde arıza meydana gelmiş, lugatın bozulmuş. Sen gibileri Türk müdür? Sana Türk demeye bin şahit. Atatürk’ün köpeği dahi olamazsın, kapısında yatacak bir iti dahi olamazken, bir de utanmadan ağzına alıyorsun, dengesizsin. Başka ne diyeyim sana? Gururun yok, onu anladık. Yukarıda yazılanları iyi oku, densiz at hırsızı. Ne adında meymelet var ne yazdıklarında. Güneş senin üzerine doğacak ama sen karanlığın diğer tarafında kalmışsın. Gücüne gitti galiba! Atatürk’ü karalayan kimse :)) Dengesiz, Atatürk’e ve değerlerine saygım olmasa idi, Atatürk, Cumhuriyet’i kurdu ve geliştirdi demezdim! Sen aptalsan ben napabilirim? Laftan anlamazlar güruhundasın sen. ALLAH’ın embesili, ATATÜRK < bak büyük bile yazıyorum, sırf saygımdan dolayı. Ve fazlası ile hakediyor. Bu arada ATATÜRK’e laf atılınca kızıyorsun da, ALLAH’a, Peygamberine sövüldüğü zaman nerelerdesin gurursuz afişe? Benimle bir daha küfürlü konuşursan seni rezil rüsva ederim aleme, girecek yüz bulamazsın ALLAH’ın dengesizi. Gerçekleri gördün ya tüm derdin bu. Siz orada atıp, tutarken, birilerinin gerçekleri yazması gücüne gitmiş.. ALLAH’ın akılsız at hırsızı. ATATÜRK’e canım ATATÜRK’e yazık ki, senin gibi gençlik için bu ülkeye gazi olmuş, onlarca askerini feda etmiş. Gurursuz meymelet, burada herkes benim ATATÜRK’e laf etmeyeceğimi ve ettirmeyeceğimi bilirsiz. Medeniyetsiz, çağdışı basitsin sen. Bana bulaşma, canını ciddi ciddi yakarım. Demedi deme !

 415. erman said

  siktirsene ordan ibne sen pis akpli bir itsin ben hiçbirşeyi yedirememekten değil sizin angutluğunuza laf atıyorum esas senin gibi it köpekler olduğu için bu ülke ilerlemiyor.bana müslümanlığı sen mi öğreticeksin sanane lan milletin düşüncesinden türkiyeyi batağa sürükleyen siz ve sizin gibi ahmaklar .tüm akp lilerin amına koyıyım başta senin yarak kafalı

 416. kemalistgençlik said

  arkadaşlar lütfen bu kadar seviyesizleşmeyelim burada insanlar çeşitli konular üzerinde tartışmaktalar.insanların düşüncesine her nekadar farklı düşünseler de saygı duymamız lazım
  bir tartışmada bukadar çok küfür kullanılmaz lütfen daha saygılı olun.her nekdar akp yi savunsalarda bu insanlar düşüncelerini değiştiremeyiz bu nedenle onur kırıcı sözlerden kaçınalım !!!!!

 417. Barca said

  Terbiyesiz, git sen Uganda’da yaşa. Sana orası yakışır. Senin gibi dengesizler olduğu müddetçe bu ülke bir yere varamayacak. Terbiyene denenecek hiç birşey yok. İyide sen zaten müslüman değilsin ki, sana hangi müslümanlığı öğreteceğim ki. Sen afişe olmak istiyorsun, belli. Kanı bozuklar gibisin tıpkı, baş edmeyince küfürlere sığınacak kadar acizsin. Milletin düşüncesinden banane deme ki. Peki öyle. Madem öyle ise, Milletin düşüncesi seni niye bu kadar telaşa düşürdü? Paniklerdesin resmen. Osmanlı’yı övmem belli ki zoruna gitmiş. Akılsız başın acısını ayaklar çekermiş. Seninki de o misal. Ahlaksızsın, sen gibileri asla ve asla fazla yaşayamazlar. Sen ve sen gibiler AKP’ye kurban olsunlar. Ne diyeyim daha, zoruna gitmesin AKP iktidar, AKP belediyelerde hala zirvede, oyu sırf sen gibi bir kaç gurursuz ve nevdüğü belirsiz vermedi diye düşmüşse, varsın düşsün. Seninle aynı partide bile olmak, doğrusu utanç verici. Sersefil durumdasın. Şimdi burada senin küfürlerini görenler, senin için ” ne kadar aciz biri ” diyorlar. Ki öylesin de. Yazık ki senin gibileri TÜRK gençliğinin temellerini oluşturmaya çalışıyor. Yazık ki anana, babana senin gibi kanı bozuk bir evlatları var. 71 yıldır köle muamelesi görmek çok hoşuna gitmiş olmalı. Hem ne diye ikide bir AKP’yi karanlığını aydınlatmak için kullanıyorsun? Yoksa senin kullanacağın bir zekan yok mu ki? AKP ‘yi ampul niyetine kullanıyorsun? Zoruna gitmesin ERMAN denen sersefil düşünceli. A-K-P. Bir çok anlamı yüzüne vururdum ama sadece bununla yetiniyorum. ADALET ve KALKINMA PARTİSİ. Senin partin, (C)ürüm (H)areketlerin (P)artisi. Cesetsin sen. Bari kokmadan kaldıralım seni!

 418. Barca said

  Kemalist;

  Seviyesizleşen ben değilim. Şimdiye kadar ağzımdan küfür çıkmadı. Ama bu sefil düşünceli, acizliğinden olsa gerek, küfürlere sığındı. ALLAH bizi küfürlere sığınanlardan eylemesin. Ve sende iyi biliyorsun Kemalistgençlik; inkar edeceğinide sanmıyorum, sen izlenimlerim kadarı ile gururlu ve kararlı bir arkadaşsın. Fikrine saygı duyduğumu ve ATATÜRK’ü sevip, saydığımı defalarca yineledim. Ve biliyorsun ki yine, ATATÜRK’ün yaptıklarını inkar edende asla ve asla ”Müslüman” değildir.

  Hiç bir hakiki, ben müslümanım diyen; Bu vatanı korumuş, gazi onuruna erişmiş, onlarca neferi ile birlikte kan dökmüş, binlerce şehidi organize edip, memleketi kurtarıp ve geleceğini garanti altına almış birine ihanet edip, küfürler yağdırmaz. Aksine onu sever, sayar. Ben hep öyle yaptım ama sadece ölmüş bir insan için, yalan yere sahte sevgi gösterileri ile 71 yıldır uyutulduğumuzu dile getirdim. Ama bunun yaptıkları resmen sefillik, küfürbazlığın olduğu yerde hayır olmazmış. Ben kimseye hakaret, küfür etmiyorum.

 419. kemalistgençlik said

  barca ben seviyesizleşmeyelim derken zaten sana değil ermanı kast etmiştim bir yanlış anlaşılma oldu herhalde onur kırıcı ve fazla küfürlü sözlerinden dolayı ermanı uyarma gereksinimi duydum.

 420. erman said

  akp zaten sadece gösterişte aydınlatmaya yarayan bir ampul.o ampul sadece akp ve akp zihniyetine ışık vermekte o da yanıltıcı bir yansıma olarak.fakat o ampulun arkasında çevrilen türkiye üzerinde kötü oyunlar var.merak etmeyin buda gelirgeçer o ampulu de söndürmesini evelallah biliriz.akp nin zaten iktidar süresi bitiyor.seçimlerde düşüşü belli etti.herne kadar hala 1. parti olsa da.o ampulun ışığı sizi hipnoz etmiş başka hiç birşey göremiyorsunuz. ışık gözlerinizi kör etmiş.akp nin yaptığı tüm kötü hareketleri göremiyorsunuz bu da ışığın sizi kör etmesinden olsa gerek:d

  AKP NİN OLDUĞU YERDE DE HAYIR OLMAZMIŞ
  ALLAH BİZİ AKP VE ONUN KÖTÜ EMELLERİNDEN KORUSUN

 421. Barca said

  ERMAN;

  Partiyi eleştir, insanları eleştir, demokrasiyi eleştir, laikliği eleştir, herkesi herşeyi her kesimi eleştir ama asla hakaret ve küfür etme. Tartışmanın boyutları anaya, babaya, soya sopa giderse, orada duracaksın ve iki kere düşüneceksin. Dün yaptıklarının hesabı er yada geç senden sorulur. ALLAH soracaktır tabi, gerçi yerini yurdunu bilsem ben gelir sorardım :))) Neyse konuşacak pek fazla birşey yok. Ama şunu bilmenizde fayda var. AKP kötü diyorsunuz ya hep, diyelim ki kabul ettik veya ettim. Alternatifiniz kimdir? Üstelik benim o yazımda kötü hiç birşey yok. Osmanlı’yı yazmış, DOĞAN grubunun gerçek yüzünü yazmış, Türkiye’yi soysuzlaştıran herşeye karşı olduğumu ayan beyan dile getiriyorum ve getirmektende asla geri kalmayacağım. Tek dediğim ATATÜRK deniliyor, inkılapları deniliyor ama zerre kadar izinden gidilmiyor, bende sizi diyorum ki; Atatürkçüsünüz, Kemalistsiniz, yada solcusunuz hepsine eyvallah. Ama neden bir kez olsunda, ATATÜRK’ü sahte sevgilerle seven, her sıkıştığında, ”ATATÜRKÇÜYÜZ” deyip işin içinden sıyrılıp, bir o kadar da sahtekarlık, dolandırıcılık yapan insanlara göz yumuyor ve neden hiç onlardan bahsetmiyorsunuz. Demokratik iseniz bunları da yazın, ERGENEKON, DOĞAN ve diğerleri, generaller biz ATATÜRKÇÜYÜZ diyen kesim değilmiydi? Neden içki içildiğini sorunca, bizler ATATÜRKÇÜYÜZ demiyorlar mı? Her türlü densizliği yapıp, biz ATATÜRKÇÜYÜZ diyorlar, sizler de ATATÜRKÇÜYÜZ diyorsunuz, bu adamlarla aynı kefeye koyulmak hoşunuza gider mi? Gitmeyeceğine adım gibi eminim, o halde Tek Vatan, Tek Türkiye ve kardeşlik duyguları güdüyorsak, sahte ATATÜRK sevgileri gösterip, biz izinden gidiyoruz diyenleri de afişe etmeniz gerekiyor ki, o halde size inanalım ve enine boyuna tartışalım. Hakaretsiz ve küfürsüz ve saldırgan olmadan. Haklı olan asla saldırmaz ve her zaman için sakin, sukunet içinde anlatır derdini. İçkiyi sanki ATATÜRK onlara için EY TÜRK GENÇLİĞİ demiş gibi malzeme yapıp, içki içmek medeniyettir diyenleri de biliyorsunuz. Siz karar verin artık nelerin döndüğüne ve ne sahtekarlıklar yapıldığına. Ben burada kimsenin partisine ve hür vicdanına laf atmıyorum, tüm olanların ve gerçeklerin yazılmasını talep ediyor ve istiyorum. Ve birşey daha, dikkatinize sunuyorum sayın arkadaşlar. ATATÜRK vefat etmeden öncesi; OSMANLI’da 600 yılın, şaşalı 400 yıllık hükümdarlığında, dünyaya kafa tuttuğu ve hasta adam denildiği dönemde bile batıya meydan okuduğu dönemde, devlette sadece 36 Lider görev yapmıştır. Osmanlı’nın yönetilme biçimi İslamiyette ki doğru kararlardı ve din kardeşliğinin en üst sahfada olması idi.Bizim ATATÜRK’ten sonra ki 71 yıllık
  serüvenimizde ise tam tamına 61 Lider görev almıştır. Varın gerisini siz hesaplayın değerli arkadaşlarım. Beni ATATÜRK düşmanı gibi göstermeyin, ben ATATÜRK’ten sonraki lanetlik durumlara dikkatinizi çekmenizi talep ediyorum. Dikkatlice okuyun ne demek istediğimi anlarsınız. İslamiyet ile yönetende ATATÜRK’tü. Peygamber efendimizin emirlerini harfiyen uygulayıp, memleketi o şekilde kurtarıp, kurtuluş savaşı sonrası cumhuriyeti ilan etmiştir. Ama şimdi maalesef cumhuriyet kötü emellere kullanılıyor. Kimse de bu yönlere dikkat etmiyor. Ve bugün bir çok yabancı ( müslüman düşmanı olmayan, Osmanlı’ya hayran olanlar) yönetilme biçimimizi, yanlış yoldasınız diye değerlendirip, biz Osmanlı’yı örnek aldık, siz niye atalarınızın örnekleri ile gitmiyorsunuz diyordu. Cumhuriyet’i kaldıralım mı yani diye sorulduğunda ise; Cumhuriyet’i kaldırmaya gerek yok ki; Sadece islamiyet ile cumhuriyet’i bir arada yaşatmayı insanlarınıza öğreteceksiniz. ALLAH’ın dini ile insanların demokrasi örneği diye yasallaştırdığı bir yönetim biçimi gayet aklı selim şekilde yürütülebilir de diye düşünüyorum. Bizi yaradan ALLAH ise, onun dinine mensup isek ve buna ne kadar şükretsek azdır, bizi birbirimize kenetleyecek olan yine islamdır. Önce islam sonra yönetme biçimi Cumhuriyet. Hak ve özgürlük dini islamiyet ise, cumhuriyet’te demokrasi ve laiklik ise buyrun size İslamiyet. Kardeşliğin, özgürlüğün, demokrasinin, hak’ın ve hukun dini.

  Kimileri yalan, yanlış yerlere çekmesin. İslamiyeti yaşamak çok farklı yanlış yönde kullanıp, insanlara hayatı zehir etmek çok farklı. Türkiye sırf din,dil,ırk mezhebi yapılıp, cumhuriyetin emirlerini ihlal ediyorsunuz diye insanların başını açıp, giyimlerine karışmak laiklikle ne kadar özdeştir? Açık giyinen buyursun giyinsin, kapalı giyinen de buyursun giysin. Kimse kimseye karışmadığı müddetçe, inançlarına müdahale etmediği sürece bu ülke refaha kavuşacaktır. Kılık- kıyafet devrimi yaptığı zaman ATATÜRK, insanlara bunu giyeceksiniz diye baskı yapıp, zorla giydirdi izlenimi de veriliyor. Ben zaten inanmıyorum, kayıtlı belgeleride var elimde. Ama şimdi ise insanların giyimi için eleştirildiği bir dönemdeyiz niye denildiği zaman, ATATÜRK insanlarımıza bu şekilde giyinmelerini emretti diyorlar. Bunun neresi doğru? hiç biryeri. Sırf kullanacaklarından dolayı artık ne yapacaklarını şaşırdılar.

  Saygılarımla,

  Yazar
  Murat Mirzaoğlu

 422. Barca said

  Burada ki ATATÜRKÇÜ arkadaşlar kızmasınlar;

  Ama yazmak zorundayım, yıllardır insanları ATATÜRKÇÜYÜZ biz diye dolandıran sahtekarları yazmak görevimizdir.

  Sizinde bu tür şeyleri yazacağınızdan, sitenin bloguna uyması açısından hiç ama hiç kuşkum yoktur….

  Şayet amaç ”Vatan Hainlerini” belirmek ve kamuoyuna sunmaksa..!!

  Yok eğer ki sadece amaç AKP’yi karalamaksa; Bu konu hakkında artık yorumlarım daha sert olacaktır.

  Bu arkadaş bence bu araştırmalara harcadığı enerjiyi bilime ve ilime harcasa, umuyorum ki; Türkiye’ye ve Dünya’ya ve milletine çok daha hayırlı olacaktır. Umuyorum tabi ki….!

  Okuyunuz Lütfen!! ATATÜRKÇÜ’yüz diyen Cumhur başının neler yaptığını ve ATATÜRK maskesi altına nasıl gizlendiğini.

  Adli çevrelerden edinilen bilgilere göre Ergenekon İddianamesi’nde, kamuoyunda şok etkisi yapacak bir isimden bahsediliyor. İddianamede çok önemli bir şahsın isminin kodlanarak verildiği bildirildi. Adı kodlanan şahısın Ecevit Hükümeti’nin yıkılması için girişimde bulunduğu bu kişinin etkisi ile Ecevit hükümetinin çöktüğü iddia ediliyor. Bu kişinin Ergenekoncuların kurduğu ve ismi “Lobi” olan yapılanmada etkin rol üstlendiği ve elde bulunan somut delil ve belgelerle Ergenekoncularla ilişkide olduğu bildiriliyor. Akıllarda oluşan ortak görüş ise, Ergenekon iddianamesinde ismi kodlanarak geçen şahısın Ahmet Necdet Sezer olduğu yönünde. Ahmet Necdet Sezer 19 Şubat 2001’de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığı fırlatarak Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklemiş ve bu eyleminden sonra Ecevit Hükümeti kamuoyunda oluşan ciddi güvensizliklerin mali piyasalara yansıması neticesinde dağılmıştı.

  KANITLANIRSA SEZER’İN DE YARGILANMASI GÜNDEME GELECEK

  Ergenekoncuların kurduğu ve Ergenekon iddianamesinde adından sıklıkla bahsedilen “Lobi” isimli yapılanmanın 1999 yılında faaliyete başladığı, “Lobi” isimli yapılanmanın harekete geçme tarihleri ile Ecevit Hükümeti ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasındaki gerginliğin bu tarihlerden sonra hat safhaya çıktığı belirtiliyor. Hukukçulara göre, Ergenekon İddianamesi’nde kod ismiyle hitabedilen ve Ecevit Hükümeti’ne darbe planlayan yapılanmanın destekçisi olduğu söylenen gizli şahsın eski Cumhurbaşkanı Sezer olduğunun kesinleşmesi durumunda bir Cumhurbaşkanı’nın hükümeti yıkma planları içerisinde olan illegal yapılanmalarla içli dışlı olduğu ilk defa kanıtlanacak ve Sezer’in de Ergenekon sanıkları listesine alınarak yargılanması gündeme gelecek.

  KÖŞK’TE GÖRÜŞTÜĞÜ TEK GAZETECİ İLHAN SELÇUK

  Ahmet Necdet Sezer’in Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Selçuk’la yakın temas halinde… Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak “Hizmetiniz övgüye değer” diyen Sezer’in, İlhan Selçuk’u sık sık Çankaya Köşkü’nde ağırladığı belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, “Cumhurbaşkanı Sezer’le çok özel ilişki kurabilmiş az sayıda gazeteciden biridir” diye tarif etmişti.

  “SORUŞTURMA SAVCILARINDA SEZER İLE İLGİLİ VERİLER VAR”

  Araştırmacı-yazar Zihni Çakır, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Ergenekon Terör Örgütü mensubu olmakla suçlanan şahıslara psikolojik destek verdiğini, destek verdiğine ilişkin verilerin soruşturma savcılarında da bulunduğunu söyledi.
  Sezer, Cumhuriyet Gazetesi’nin, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin sağladığı özel hizmet ile restore edilen yeni binasına taşınma kokteyline katılmış ve Ergenekon zanlısı Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın odasında CHP lideri Deniz Baykal, Önder Sav, Sabih Kanadoğlu, Prof. Ural Akbulut, Emin Çölaşan, Mustafa Özbek’le birlikte oturmuştu.

  ADD’YE BAĞIŞ

  Sezer’in görev süresi boyunca Ergenekon tutuklusu Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un başkanlığını yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) 221 bin YTL para yardımı yaptığı basında yer almıştı.

  SOMUT DELİLLER VAR

  Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’in bilgisayarından çıktığı kesinleşen “Darbe Günlükleri”nde, Sezer de geçiyor: İşte o örnekler:

  “CUMHURBAŞKANI, AKP’NİN YAPTIĞI EYLEMLERE KARŞI BİZDEN DESTEK ARIYOR…”

  4 Eylül 2003

  “Günüm ziyaret ve brifingle geçti. Önemli ziyaretçim Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç Yalman’dı. Denk ve kafadar. Kendisini 1993 yılından beri tanıyorum. Ülkenin durumu ve ne yapabileceğimiz konusunda konuştuk. Düşünce farklılığımız yok. Hayret ettiğim, bu adamın komuta kademesinde sanki bölücü olarak tanıtılmasıydı. Gayet uzlaşıcı ve mantıklı düşünen ve medeni bir insan. 14:30’da Genelkurmay Başkanı tarafından Hava Kuvvetleri K. ve MGK Genel Sekreteri ile beraber Cumhurbaşkanı’na takdim edildik. Cumhurbaşkanı, bizlere çok güvenen, bizlerden destek bekleyen bir insan. AKP’nin yaptığı eylemlere karşı bizden destek arıyor. Biz bu desteği ona vermek mecburiyetindeyiz. Aksi halde devletin üst kısmında bölünme görüntüsü, bu adamlara teşvik olabilir.”

  CUMHURBAŞKANI İLE MÜŞTEREK HAREKET ŞART

  3 Aralık 2003

  “İbrahim Fırtına: Cumhurbaşkanı ile müşterek hareket şart. Parlamento Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmelidir. Yeniden anayasa yapılmalı ve bu anayasaya kendini koruyacak her türlü imkân konulmalıdır. Bu hükümetle olmaz. Hukuki şartlar müsaittir. Gereken yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri vardır.”

  “CUMHURBAŞKANI’NI FARKLI TUTUM İÇİNDE GÖRDÜM”

  28 Şubat 2004

  “Cumhurbaşkanı’nın da sanki ümidini kaybetmekte olduğuna dair intiba uyandı. Bazı mesajlar da verildi. Örneğin Cumhurbaşkanı “Burayı mahsus seçtim ki nereye geleceğinizi görün. Aranızda buraya gelmeyi bekleyenler var (Genelkurmay Başkanı’nı ima ederek)” dedi. Tabii hemen başımız öne düştü. Ama herkes bu lafı duyunca tereddütsüz ona baktı. Eşi, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın kulağına eğilerek “Siz de gidince ne olacak” deyivermiş.”
  (…)
  Cumhurbaşkanı genelde herhangi bir askeri harekete karşıdır. Bu onun için çok doğaldır. Zira kendisi bir hukukçu. Hem de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış bir kişi. Her zaman bu kimliği ile bizleri frenlemeye çalışırdı. Bu akşam ilk defa kendisini farklı bir tutum içinde gördüm. Adeta ülkenin bu adamlardan kurtulmasının zor olduğuna karar vermiş gibiydi. Bu nedenle, bir yıl sonra da buralarda neler olur bilinmez, diye bir söz sarfetti. Çok güzel bir yemek ve gece geçirdik. Neşeli bir geceydi.

  Sizden öncelikle düşüncelerinizi bir tarafa bırakmanızı, olaya sadece bir ”Türk” olarak değil, ”müslüman ve evladı” gibi bakmanızı diliyorum.

  Saygılar Tüm Arkadaşlarım ve Kardeşlerim.

 423. Murat said

  Burada ki ATATÜRKÇÜ arkadaşlar kızmasınlar;

  Ama yazmak zorundayım, yıllardır insanları ATATÜRKÇÜYÜZ biz diye dolandıran sahtekarları yazmak görevimizdir.

  Sizinde bu tür şeyleri yazacağınızdan, sitenin bloguna uyması açısından hiç ama hiç kuşkum yoktur….

  Şayet amaç ”Vatan Hainlerini” belirmek ve kamuoyuna sunmaksa..!!

  Yok eğer ki sadece amaç AKP’yi karalamaksa; Bu konu hakkında artık yorumlarım daha sert olacaktır.

  Bu arkadaş bence bu araştırmalara harcadığı enerjiyi bilime ve ilime harcasa, umuyorum ki; Türkiye’ye ve Dünya’ya ve milletine çok daha hayırlı olacaktır. Umuyorum tabi ki….!

  Okuyunuz Lütfen!! ATATÜRKÇÜ’yüz diyen Cumhur başının neler yaptığını ve ATATÜRK maskesi altına nasıl gizlendiğini.

  Adli çevrelerden edinilen bilgilere göre Ergenekon İddianamesi’nde, kamuoyunda şok etkisi yapacak bir isimden bahsediliyor. İddianamede çok önemli bir şahsın isminin kodlanarak verildiği bildirildi. Adı kodlanan şahısın Ecevit Hükümeti’nin yıkılması için girişimde bulunduğu bu kişinin etkisi ile Ecevit hükümetinin çöktüğü iddia ediliyor. Bu kişinin Ergenekoncuların kurduğu ve ismi “Lobi” olan yapılanmada etkin rol üstlendiği ve elde bulunan somut delil ve belgelerle Ergenekoncularla ilişkide olduğu bildiriliyor. Akıllarda oluşan ortak görüş ise, Ergenekon iddianamesinde ismi kodlanarak geçen şahısın Ahmet Necdet Sezer olduğu yönünde. Ahmet Necdet Sezer 19 Şubat 2001’de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığı fırlatarak Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklemiş ve bu eyleminden sonra Ecevit Hükümeti kamuoyunda oluşan ciddi güvensizliklerin mali piyasalara yansıması neticesinde dağılmıştı.

  KANITLANIRSA SEZER’İN DE YARGILANMASI GÜNDEME GELECEK

  Ergenekoncuların kurduğu ve Ergenekon iddianamesinde adından sıklıkla bahsedilen “Lobi” isimli yapılanmanın 1999 yılında faaliyete başladığı, “Lobi” isimli yapılanmanın harekete geçme tarihleri ile Ecevit Hükümeti ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasındaki gerginliğin bu tarihlerden sonra hat safhaya çıktığı belirtiliyor. Hukukçulara göre, Ergenekon İddianamesi’nde kod ismiyle hitabedilen ve Ecevit Hükümeti’ne darbe planlayan yapılanmanın destekçisi olduğu söylenen gizli şahsın eski Cumhurbaşkanı Sezer olduğunun kesinleşmesi durumunda bir Cumhurbaşkanı’nın hükümeti yıkma planları içerisinde olan illegal yapılanmalarla içli dışlı olduğu ilk defa kanıtlanacak ve Sezer’in de Ergenekon sanıkları listesine alınarak yargılanması gündeme gelecek.

  KÖŞK’TE GÖRÜŞTÜĞÜ TEK GAZETECİ İLHAN SELÇUK

  Ahmet Necdet Sezer’in Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Selçuk’la yakın temas halinde… Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak “Hizmetiniz övgüye değer” diyen Sezer’in, İlhan Selçuk’u sık sık Çankaya Köşkü’nde ağırladığı belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, “Cumhurbaşkanı Sezer’le çok özel ilişki kurabilmiş az sayıda gazeteciden biridir” diye tarif etmişti.

  “SORUŞTURMA SAVCILARINDA SEZER İLE İLGİLİ VERİLER VAR”

  Araştırmacı-yazar Zihni Çakır, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Ergenekon Terör Örgütü mensubu olmakla suçlanan şahıslara psikolojik destek verdiğini, destek verdiğine ilişkin verilerin soruşturma savcılarında da bulunduğunu söyledi.
  Sezer, Cumhuriyet Gazetesi’nin, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin sağladığı özel hizmet ile restore edilen yeni binasına taşınma kokteyline katılmış ve Ergenekon zanlısı Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın odasında CHP lideri Deniz Baykal, Önder Sav, Sabih Kanadoğlu, Prof. Ural Akbulut, Emin Çölaşan, Mustafa Özbek’le birlikte oturmuştu.

  ADD’YE BAĞIŞ

  Sezer’in görev süresi boyunca Ergenekon tutuklusu Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un başkanlığını yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) 221 bin YTL para yardımı yaptığı basında yer almıştı.

  SOMUT DELİLLER VAR

  Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’in bilgisayarından çıktığı kesinleşen “Darbe Günlükleri”nde, Sezer de geçiyor: İşte o örnekler:

  “CUMHURBAŞKANI, AKP’NİN YAPTIĞI EYLEMLERE KARŞI BİZDEN DESTEK ARIYOR…”

  4 Eylül 2003

  “Günüm ziyaret ve brifingle geçti. Önemli ziyaretçim Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç Yalman’dı. Denk ve kafadar. Kendisini 1993 yılından beri tanıyorum. Ülkenin durumu ve ne yapabileceğimiz konusunda konuştuk. Düşünce farklılığımız yok. Hayret ettiğim, bu adamın komuta kademesinde sanki bölücü olarak tanıtılmasıydı. Gayet uzlaşıcı ve mantıklı düşünen ve medeni bir insan. 14:30’da Genelkurmay Başkanı tarafından Hava Kuvvetleri K. ve MGK Genel Sekreteri ile beraber Cumhurbaşkanı’na takdim edildik. Cumhurbaşkanı, bizlere çok güvenen, bizlerden destek bekleyen bir insan. AKP’nin yaptığı eylemlere karşı bizden destek arıyor. Biz bu desteği ona vermek mecburiyetindeyiz. Aksi halde devletin üst kısmında bölünme görüntüsü, bu adamlara teşvik olabilir.”

  CUMHURBAŞKANI İLE MÜŞTEREK HAREKET ŞART

  3 Aralık 2003

  “İbrahim Fırtına: Cumhurbaşkanı ile müşterek hareket şart. Parlamento Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmelidir. Yeniden anayasa yapılmalı ve bu anayasaya kendini koruyacak her türlü imkân konulmalıdır. Bu hükümetle olmaz. Hukuki şartlar müsaittir. Gereken yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri vardır.”

  “CUMHURBAŞKANI’NI FARKLI TUTUM İÇİNDE GÖRDÜM”

  28 Şubat 2004

  “Cumhurbaşkanı’nın da sanki ümidini kaybetmekte olduğuna dair intiba uyandı. Bazı mesajlar da verildi. Örneğin Cumhurbaşkanı “Burayı mahsus seçtim ki nereye geleceğinizi görün. Aranızda buraya gelmeyi bekleyenler var (Genelkurmay Başkanı’nı ima ederek)” dedi. Tabii hemen başımız öne düştü. Ama herkes bu lafı duyunca tereddütsüz ona baktı. Eşi, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın kulağına eğilerek “Siz de gidince ne olacak” deyivermiş.”
  (…)
  Cumhurbaşkanı genelde herhangi bir askeri harekete karşıdır. Bu onun için çok doğaldır. Zira kendisi bir hukukçu. Hem de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış bir kişi. Her zaman bu kimliği ile bizleri frenlemeye çalışırdı. Bu akşam ilk defa kendisini farklı bir tutum içinde gördüm. Adeta ülkenin bu adamlardan kurtulmasının zor olduğuna karar vermiş gibiydi. Bu nedenle, bir yıl sonra da buralarda neler olur bilinmez, diye bir söz sarfetti. Çok güzel bir yemek ve gece geçirdik. Neşeli bir geceydi.

  Sizden öncelikle düşüncelerinizi bir tarafa bırakmanızı, olaya sadece bir ”Türk” olarak değil, ”müslüman ve evladı” gibi bakmanızı diliyorum.

  Saygılar Tüm Arkadaşlarım ve Kardeşlerim.

 424. Murat said

  Bu arada site sahibi, dengesiz hareketlerin ve ne denli bir vatan haini olduğun, nickimi, mailimi yasaklamandan belli oluyor. Vatan haini aranıyorsa çok uzaklarda aranmamalı, içimizde işte. Site sahibi; Vatan hainleri arasında en önde gideni. ERGENEKON destekçisi, İslamiyetin düşmanı. Ve siz diğer genç arkadaşlar da umuyorum ki, artık gerçekleri görüp, sahte ATATÜRK sevgisi besleyip, bu maske ile dolaşanları perişan edersiniz. El ele veriniz artık… Uymayın şu site sahibine ve bloguna!! Site sahibi senin hakkında ki gerçekleri de bir kaç gün içinde yazacağım, her ne kadar engellemeye kalksan da, bu site başına yıkılacak. Sabırlı ol, göreceksin. Gerçi sabır da bir erdemdir. Sende erdemlerin hiç biri yok besbelli. Gerçekleri yaz sadece gerçekleri, gençliğimizi bu şekilde bölemezsin. İnsanlara iftira atarak hangi gerçekleri gözardı ettireceksin ki?

 425. murat said

  arkadaşlar bu ülkenin başında duran şerefsiz insan bu ülkeyi ikiye bölüp amerikan emperyalizmini isteyen ve bundan 3-4 sene sonra bu ülkeyii amerikaya bırakıcak şerefsiz bir insandır herkes üzerine düşen görevi yapsın yoksa bu şehidlerimizin kanıyla kazanılmış bu vatanu bir şerefsiz insanın yüzünden kaybedicez

 426. murat said

  Ata’mızın Can Dündar’a mektubu

  Utandım çocuk

  beni anlatan bir film yapmışsın .
  kızgınım, utanç içindeyim.
  sana değildir kızgınlığım. filmdeki mustafa’dan da utanmış değilim.
  başaramamışım, bundandır utancım.
  komutam altında, bu vatan için kanını akıtan türk askerlerinden utandım.
  “özgürlük” demiştim, benim karakterimdir. .
  “bilim” demiştim, tek yol göstericidir.
  sen, “karanlıktan korkardı” demişsin benim için.
  korkardım evet. bu ulusu boğmak isteyen karanlıklardan çok korktum.
  ama insaf be çocuk, korkup da kaçmadım ya.
  söküp atmadım mı o karanlığı bu ülkenin üzerinden?
  diktatör demişsin bir de. hiç okumadın mı çocuk?
  nerde benim nesilleri emanet ettiğim öğretmenler?
  anlatmadılar mı sana?
  başkomutan olarak cepheden cepheye koşarken ve bütün kararları tek başıma alabilecekken neden bir meclis kurdum ben çocuk? böyle diktatör olur mu?
  ah be çocuğum.
  neden, nasıl düşman ettiler seni bana?
  baktım aşktan, sevgiden, aileden bahseden güzel şeyler yazmışsın bugüne kadar.
  belli ki,çalışkansın, zekisin. kara cüppeleri ile milletin ümüğüne çökmüş olan yobazları çok iyi anlarım da çocuk, seni anlayamıyorum.
  onlar zaten hiç sevmedi beni. yüzyıllardır süren iktidarlarını çekip almıştım ellerinden.
  sevmeyecekler beni elbette..
  peki sen çocuk, sen neden kol kola girdin bu kara kalplilerle?
  dedim ya, sana değil kızgınlığım.
  başaramamışım.
  anlatamamışım demek ki özgürlüğün kıymetini, bağımsız bir ulusun, onurlu özgür bireyi olmanın ne büyük bir nimet olduğunu.
  yazık olmuş, onca vatan evladının kanına, onca ananın göz yaşına. veremem ki şimdi hesabı, ne o gencecik bedenlere, ne de gözü yaşlı analara.
  “bu muydu uğruna bizi ölüme gönderdiğin vatan?” derlerse,
  “bu nesiller miydi,ölen evlatlarımızın kanıyla kurduğun ülkeyi emanet ettiğin?”
  diye sorarlarsa ne derim ben onlara be çocuk..

 427. 2 pac said

  lanmina kodum ataturk mu sikti anani da o kadar ovuyon adamn adam oldu gitti siz daha atatur diyorsunuz ananizi sikti belki den aminiza koduklarim

 428. rusen said

  tayyipe vatan hanini diyenler , sözüm size…

  nato zirvesinde vatan haini dediklerinize bi bakın bakalım. türkiyenin bunca yıllık tarihinde avrupada ne istersek yaptırabiliriz gözüyle bakılan türkiyeyi sözde vatan hainleri aslanlar gibi savundu ve Rasmussen in adaylığını 28 ülkenin “evet” dediği oylamada türkiye korkusuzca ve ab nin tehtitine karşın ” HAYIR” dedi kabul etmesini isteyen ülkelere işte tayyipin ve gülün şartları:

  x Roj tv.nin kapatılması,

  x Hz. MUHAMMED ‘ e yapılan karikatür KRİZİNE karşı olumsuz tavır takınan Rasmussen in istanbul’da özürdilemesi,

  x Rasmussen in 5 yardımcısından birinin Türk olaması,

  x Nato nun silahsızlanma dairesinin başına bi türk getirilmesi

  x nato genel sekreteri nin afganistanözel temsilcisinin yine bi türk olması

  x Natonun askeri kanadında ve yazmanlığında 3 stratejik makamın türklerin olaması

  x abdnin ppk ye karşı tahaddütünü sürdürmesi ve ab yi zorlaması

  KAPAK OLSUN

 429. Barca said

  Ata’mızın Can Dündar’a mektubu

  Utandım çocuk

  Bu arkadaşın bir önceki Murat ile hiç bir ilgisi yoktur!

  Bilginize,

  Atatürk’ün arkasına sığınmış bir kişilik değiliz ve asla olmayacağız. Dertleri bugünlerin bitmemesi ve rahatça (kızlara bakmak, kızları açık görmek, içki içebilmektir.) yaşamaktır.

  Saygılarımla,

 430. Barca said

  Dinci değil, Dindarım!

  İslamiyet herşeye yeter diyorum ve ekliyorum. Lütfen kulak veriniz.

  ALLAH RIZASI İÇİN PAYLAŞALIM

  Eger Bir Gün Peygamber Ziyaretinize Gelse

  Din nedir? Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibâdette bulunacaklarını öğretir. İyi ve faydalı şeyler yapmaya sevkeder, zararlı işlerden de alıkoyar. Din, insan aklının kendi kendine sorup durduğu, “Ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum?” suâllerinin tatmîn edici yegâne cevab kaynağıdır. Din, imkânların tükendiği, ümidlerin söndüğü yerde başlayan imkân yolu ve ümid ışığı, ilâçların dindiremediği acıların ilâcı, yıkık gönüllerin sığınağıdır. Din; adâlet, iyilik, fedakârlık, doğruluk, fazilet gibi duyguların hayat menbaı, insan vicdanındaki inanma ihtiyacının tam karşılığıdır. İnsanlar, dinleri peygamberlerden öğrenmişlerdir. Peygamberler, vahiy yoluyla Allah’dan aldıkları dinî hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu bakımdan, dinlerin hakikî sahibi, Allah Teâlâ’dır. Peygamberler ise dînin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi durumundadırlar. İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir? Din inancı, insanla beraber doğmuştur. Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır. İnsanoğlu vâr oldukça, din de vârolacaktır. Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki: “Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilâkis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, insan hayatı diyânetle başlamış olduğu gibi, diyânetle kuvvet bulacak, diyânetle nihayetlenecektir.” “Ben niçin dinliyim” suâlini nefsime sorar sormaz, şu cevabı alıyorum: Dindarım, çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim.

 431. ManuTrain said

  kemalistgençlik demiş
  Nisan 1, 2009 2:17 pm

  bizlere amerikan köpeği diyorsunuz ama asıl amerikan köpeği sizlersiniz
  Esas sen ve senin savunduğun partinin adamlrı birer amerikan köpeği

  Bu yazisina Cevabim:
  Ben hic bir insana köpek demedim, dememde…! Dogru oku!

  Hakaret sahibine aittir diyor, seninle tartismami burda
  noktaliyorum. Hakaretin arkasina siginanlarla isim olmaz!

  Barca demiş
  Nisan 7, 2009 10:18 am
  Dinci değil, Dindarım!

  İslamiyet herşeye yeter diyorum ve ekliyorum. Lütfen kulak veriniz.

  ALLAH RIZASI İÇİN PAYLAŞALIM

  Eger Bir Gün Peygamber Ziyaretinize Gelse

  Din nedir? Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibâdette bulunacaklarını öğretir. İyi ve faydalı şeyler yapmaya sevkeder, zararlı işlerden de alıkoyar. Din, insan aklının kendi kendine sorup durduğu, “Ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum?” suâllerinin tatmîn edici yegâne cevab kaynağıdır. Din, imkânların tükendiği, ümidlerin söndüğü yerde başlayan imkân yolu ve ümid ışığı, ilâçların dindiremediği acıların ilâcı, yıkık gönüllerin sığınağıdır. Din; adâlet, iyilik, fedakârlık, doğruluk, fazilet gibi duyguların hayat menbaı, insan vicdanındaki inanma ihtiyacının tam karşılığıdır. İnsanlar, dinleri peygamberlerden öğrenmişlerdir. Peygamberler, vahiy yoluyla Allah’dan aldıkları dinî hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu bakımdan, dinlerin hakikî sahibi, Allah Teâlâ’dır. Peygamberler ise dînin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi durumundadırlar. İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir? Din inancı, insanla beraber doğmuştur. Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır. İnsanoğlu vâr oldukça, din de vârolacaktır. Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki: “Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilâkis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, insan hayatı diyânetle başlamış olduğu gibi, diyânetle kuvvet bulacak, diyânetle nihayetlenecektir.” “Ben niçin dinliyim” suâlini nefsime sorar sormaz, şu cevabı alıyorum: Dindarım, çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim.

  Benim Cevabim:

  Yazdiklarina aynen katiliyor, cok tesekkür ediyorum. Allah senden razi olsun, hep böyle kal!

 432. Barca said

  Merhaba Tüm Arkadaşlara, Atatürkçü, Laik, Dindar Tüm Kesime Selam Olsun;

  Burada gerçektende çok vahim olaylar olmaktadır. Türk gençliğin bölünme noktasını başlatan Sayın site sahibinin blogu yazdıkları ile çok alakasızdır. Maalesef ki, burada bulunan yaşlı,genç, orta yaş tüm arkadaşlar bu fragmanı beraber yaşatmaktadır. Muktedir oluyorsunuz ya böyle şeylere, size gerçektende çok şaşırıyorum. Atatürkçülüğü, müslümanlık ile, islamiyet ile kıyaslamakta bir o kadar ayıptır. Atatürkçü olupta, müslüman olunabilir.

  Ancak Atatürçüyüz biz diye geçinen bir çok ”bilmişler” grubu, dolandırıcılık, çete kurmak, hükümetlere karşı darbecilik, devleti soymak, ihalelere fesat karıştırmak, borsada fesat karıştırıp manipile yapmak, bir gecede faizi % 7.500 oranına çekip kasalarında ki dolarların tavan yapmasını, haksız yere zengin olmak, ERGENEKON-PKK-MAFYA-HİZBULLAH dörtlemesini manipile edenler, particiliği takım tutma egoistliğine getirenler, islamiyet düşmanları akımları oluşturanlar, ülkeyi soysuzlaştıranlar, Atatürkçülüğü kullanarak bir yerlere gelmediler mi? ERGENEKON denen örgütün finansmanını karşılayanların ve oluşmasını sağlayanların hepsi Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri değil mi? Kemalistliği kullanarak ülkeyi sömürmediler mi?

  Şimdi soruyorum size;

  Atatürkçülük bu mudur?

  Eyyy Atatürkçüyüz, Ulusalcıyız, Türkçüyüz diyenler…

  Eyyy Atatürkçüyüz, Ulusalcıyız, Türkçüyüz diyenler…

  Bu düşünceyi gençlere empoze edip, kendileri her türlü pisliği yapan grubun türevleri değil midir? Tayyip Erdoğan’a yüklenmenizi gayet manidar buluyorum. Ama biz Türk Milleti olarak, koyun gibi güdülmeye alıştığımızdan dolayıdır ki, 80 Yıldır bu ülkeyi biz Atatürkçüyüz diye dolandıranlara karşı maalesef birlik olamadık ve en ufak olayda ”iftira” sonucu çıkan bir hadise üzerine yorum yapmaya bayılırız. Görmediğin hiç birşey gerçek değildir. Bakış Açısı gerçeğini dahi keşfedemeyen biz Türk Gençliği,Atatürkçüyüz, Ulusalcıyız, Türkçüyüz diye sahte maskelerini takanların peşinden gidip, onların uydurdukları ve baktırmak istedikleri tarafa tutarsızca bakıyor ve olayları çözemiyoruz.

  Bu ülke sanki 1938 Yılından beri refahta, huzurda, ekonimide, zenginlikte, kültürde, iş gücünde, istihdamda, siyasette vede benzeri bir çok şeyde en üst seviyede imiş gibi ve bunun neticesi ile 2002 den sonra o ”tertemiz” günlerin sonunun geldiğini düşünür gibi, cahilce hareket etmekteyiz…

  Yazık, ayıp ve günahtır. Burada müslümanlığıda, Atatürkçülüğüde mukayyese edenler cahil güruhundandır. Atatürk evet bu ülke için asla ve asla kötü şeyler icra etmemiş, aksine memleketi düşman topraklarının işgalinden kurtarmıştır. Atatürk bunu elbette tek başına yapmadı, Atatürk bunu Osmanlı ordusunun subayları ile beraber yaptı. Liderlik, Önderlik yaptı Osmanlı Ordusunun güçlü, dindar ve bir o kadarda ”vatansever” askerleri ile müdafa etti. Bu ülke için gazi düşmüştür Atatürk. Ama vefatının ardından, 1939 Yılında Cumhurureis olan İsmet İnönü tarafından tüm posterleri,fotoğrafları, para üzerindeki resimleri, sokaklardaki afişleri kaldırılmış ve yerine İsmet İnönü hegemonyası ve egoistliği başlamıştır. Soysuz ve onursuz bir kişiliğe sahip bir karekterde olan İnönü, Atatürk’ün önderliğinde ki orduyu lavettiği gibi, CHP’yi de kendi emelleri için kullanmıştır. Almanya’nın biz Türk’lere karşı amansız ve vahşice savaşının ”dazlak kundaklamarının” sorumlusudur.

  Değerli vaktinizi böldüğüm için tekrar özürdiliyor ve devam ediyorum.

  Sayın arkadaşlarımızdan biri; AKP hükümetinin ve bir çok yandaşının 4.000 adet dosyası bulunmaktadır. demiştir.

  Sormadan yapamayacağım bu arkadaşa; Diğer hükümetler çok mu dürüst idi? Hiç mi dosyaları yoktu?

  Ben hemen açıklayayım. DYP ve Tansu ÇİLLER hükümeti: 11500 Dosya ve suç duyurusu.
  CHP ve Deniz BAYKAL hükümet olamamıştır,sadece enerji bakanlığı yapmıştır. Enerji Bakanlığından : 4750 kayıtlı dosya ve Bülent ERSOY’dan rüşvet istemek. Bitmedi CHP ve yandaşları hakkında ise tam tamına 41200 Dosya ve suç duyurusu. Dikkatinize Deniz BAYKAL ve Tansu ÇİLLER’de Atatürkçü ve ”vatansever” ve ulusalcı. Devam edelim.

  MHP ve Devlet BAHÇELİ Hükümeti: Ülkücülük-Mafya-Derin Devlet Organizasyonları ile 12750 Dosya ve suç duyurusu. Devlet BAHÇELİ de ulusalcı ve ”vatansever” Atatürkçüyüm diyor ama inanmıyorum.

  FP ve Necmettin ERBAKAN Hükümeti: Müslümanlığına hiç bir zaman inanmadığım şahsiyet, islamiyeti kullanarak, din sömürgüceliğini başlatandır. Dönemi içerisinde 7554 Dosya ve tutuklama kararı, siyaset yasağı. Abesle iştigalci tüm yandaşları. Yalan ve uyduruk bilgilerle saldırmalar da bu zat ile başlamıştır. Öğrencim dediği birine, sırf partisinden ayrıldığı zaman saldırması ile ünlüdür. Zamanında ” Tayyip ERDOĞAN” partimizin birinci adayıdır demiştir.

  İşte sizlere örnekler, hem Atatürkçüyüz diyenler hem İslamiyet kılıfı altına saklananlar. Kimsenin, kimseyi suçlamasına ve saldırmasına gerek yok.

  Tüm’lerin ortak görüşü ise ; AKP gelmiş hükümetler arasında ve geçmiş hükümetler arasında yinede en temizidir. Suç dosyaları mutlak suretle vardır. Atatürkçüyüz biz demiyorlar, aşırı dindarızda demiyorlar. İçlerinde içki içenide vardır. Şerefsizlik yapanıda mutlak suretle vardır.

  Aldanmayın ve aldatmayın. Biz Türk olarak öncelikle ”Müslüman” olduğumuz için şükretmeliyiz. Başka şeylere muktedir olmayalım ve buna da şükredelim.

  Önce müslümanlık sonra Türk’lük. Çünkü ülkemizde ermeni olupta, Türk kimliği taşıyanların olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Olayları sadece Türk’üz diye geçiştirmek doğru bir yaklaşım değildir.

  İslamiyet bize fazlası ile yeter. Önce islamiyetimizi yaşayalım, türklüğümüzü nasıl olsa yaşar ve atalarımızın tümüne sahip çıkarız.

  Tüm arkadaşlardan aklı selim ve tartışılmaya değer yorumlar bekliyorum.

  Saygılarımla,

 433. Barca said

  ManuTrain;

  Dostum sadece gerçekleri yazıyorum. Fazlasını yazmak işime gelmez, karekterimle ters. Üstüne basa basa söylüyorum, keşke gerçektende dedikleri gibi; Atatürk ve Kemalist ilkelerine uyabilseler. Ama gerçek Atatürkçülük. Atatürkçülük, ulusal düşmanlık, din düşmanlığı, insanlara hakaret, çete kurmak, çete kuranı destekleyip, ülke başına getirmeyi istemek değildir.

  Herkese saygım sonsuzdur.

 434. Barca said

  ManuTrain;

  ALLAH senden de razı olsun, tüm arkadaşlardan olsun, olsun ki şu ülkeyi hep beraber emperyalizm’den ve sahte Atatürkçülüklerden, Kemalistlerden kurtaralım.

  Dostum sadece gerçekleri yazıyorum. Fazlasını yazmak işime gelmez, karekterimle ters. Üstüne basa basa söylüyorum, keşke gerçektende dedikleri gibi; Atatürk ve Kemalist ilkelerine uyabilseler. Ama gerçek Atatürkçülük. Atatürkçülük, ulusal düşmanlık, din düşmanlığı, insanlara hakaret, çete kurmak, çete kuranı destekleyip, ülke başına getirmeyi istemek değildir.

  Burada bir kaç kendini bilmezin, eğer Atatürkçülük dinsizlik ve kafirlik ise ben ateist’im sözüne karşılık, onlar hariç… çünkü hariçten gazel çalmaktan öteye gitmiyorlar.

  Herkese saygım sonsuzdur.

 435. Barca said

  Arkadaşlar; Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ümmetin hizmetini de Allah’ın evi olan câmi-i şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber’in usûlüne ikdida ederek, milletimize teallük eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-ı şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.

  Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkıyâd-ı tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz iç:in, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum.mal-i milliyye, irâde-i milliyye yanlız bir şalısın düşüncesinden değil, bil”umum efrâd-ı milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.

  Atatürk’ün Osmanlı Subaylığı döneminde konuştuklarıdır.

  Peki sizce şimdi ”Atatürkçüyüz, Kemalistiz” diyenler ve ”ADD, Atatürkçü Düşünce Derneği” Kurucuları böyle mi düşünüyorlardır?

  Sahte Atatürk sevgisi ve Sahte Kemalist nutukları atanların ne halde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Sizde gerçekleri görün artık.

 436. Barca said

  Hayırdır, kimseden ses seda yok. Şimdi burada islamiyet hakkında yada AKP hakkında yalan yanlış şeyler yazsam herkes saldıraya geçerdi 🙂

  Ne tezat ama. İşlerine gelmeyince kimseden ses çıkmıyor 🙂

 437. doğrucu said

  Ne muhteşem yorumlar,nasıl aydınlık zihinler. Herkesi tebrik ediyorum.

  Sitenin sahibini vatan haini ilan ediyorsunuz, akabinde de nicname i vatan haini olan adamları destekliyorsunuz.

  Yolsuzluğun bini bir para olmuş, Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutan bütün değerlerin dibine dinamit konmuş, sizse ellerinizi ovuşturuyorsunuz. Yazık.

  Size vatan gerek değil,size ümmet gerek. Size ar,şeref haysiyet gerek değil, size para gerek.

  Atatürk’ün islamiyete olan inancını unutup, onun kurduğu imam hatip liselerinde örgütlenerek ona düşman olmak demek.

  Siyasal iktidar için,AB nin kucağından inip ABD nin kucağına binmek demek.

  Millet çocuğunu okula gönderemezken başbakanın oğlunu Amerika da okutması gerek. Halk işsizlikten kıvranırken Bilal Erdoğan’ın, Tayyip Erdoğan’ın bir zamanlar ” şeytan ” diye nitelediği dünya bankasında iş bulabilmesi demek.

  Her şeyden önce size bir parça beyin, bir parça da şeref gerek!

 438. Barca said

  Doğrucu;
  Birader seninde sadece rumuzun Doğrucu, niteliğin ve söylediklerinle çelişiyorsun. Gerek yok, kendin ol zira olmasan da biz seni zaten biliyoruz. Kulak kabarma haberlere değil, kendinin öz be öz şahit olduğu şeylere inan, inan ki yarın pişman olacağın sözler sarfetme. Yani sen şimdi Başbakan yada zengin bir vatandaş olsan, oğlunu Amerika’da tahsile göndermeyeceksin öyle mi? Komik ve sersefil düşünce. İlim Çin’de de olsa tahsil diye bir söz vardır. Benimde kardeşim İngiltere’de okuyor, vatan haini miyim ben şimdi? Ülkemde adam gibi eğitim verilseydi de burada okutsaydım. Beyin ve şeref demişsin ama sende yok ki başkalarına gereksinim hissettiriyorsun. Önce sana lazım, hemde fazlası ile, artısı olsun, eksiği olmasın.

 439. cesur said

  BANA RTE NIN ALTERNATIFINI SOYLEYEBILIRMISINIZK?

 440. sedefy said

  doğrucu arkadas chp güneydoğu gezisine cıkamıyo oralarla isi yok ama kıçının korkusundan gidemedi tabi sebepse mayın cıkar diye tabi kendileri yoldan gecmeden önden essekleri sürün yola demislerdi hayvan sevenlerde hep sizin icinisden cıkmasına rağmen cıtları cıkmadı tabi yemedi chplilere güneydogu gezisi iptal edildi ist ankara antalyadan ahkam kesmek kolay gidemedigi yere ne gibi hizmet getircekti chp
  çok gülüyom halinize neyi kimi savunuyonus
  atatürk sadece sizin atatürkünüz değil sahiplenmissinis ama atatürkün ülkeye verdiklerinden 2. birinide biz yaptık diyebileceginiz ne var bi gösterin. sadece atatürkcüğyüm demekle olmuyo ispat edin kardesim türkiyenin yararına bi çivi çaktınısmı varsa nerde sadece laz sizinki
  barca ve ManuTrain arkadaslarımın sonuna kadar destekcisiyim ne derlerse doğru demisler elinize yüreginize sağlık

 441. sedefy said

  cesur demiş
  Nisan 16, 2009 10:40 am
  BANA RTE NIN ALTERNATIFINI SOYLEYEBILIRMISINIZK?

  alternatif aramıyo millet türkiyenin nerdeyse yarısı Sayın Basbakanımızı desteklemis daha ötesini aramaya gerek varmı halk oyunu nereye vercegini biliyo chpye sorsun dimi bu nasıl demokrasi anlayısıdır karsı fikirlere saygılı olamıyonus sözle medeni olunamıyomus demekki:D
  halkın tek alternatifi varmıski R.T.Erdoğan tek basına basbakan sectiler
  yerel secimler genel secimden bagımsızdır arkadaslar yerel secimlerde insanlar adaya verirler parti 2. planda kaldıgını (basılarının isine gelmesede)herkes bilir
  hem aday hem partiye verildigi icin cekirdek oyu %42dir
  genel secimde yine tek alternatifi göstercek sayın halkımıs inş…

 442. MESUT said

  vatan haini sizlersiniz.
  acıyorum sizi doğuran ana babalara ki bir dua bile alamadan kıyamete gidecekler.
  lanet olsun sizin tohumunuza, neslinize.
  Allah belanızı versin.
  teroristsiniz hepiniz.
  chpkklılar..
  Peygambere hakaret eden insanlarsınız.
  Ama Allah soyunuzu kurutur inşallah.
  ömürboyu çile çekersiniz inşallah.

 443. Barca said

  Sedefy süpersin valla 🙂 yorumların çok hoşuma gitti 🙂 Bir de şu cümleleri z yerine s kullanman :)) tamamiyle süper 😀

  Adresimi eklersen sevinirim.

  quresma_34@hotmail.com

 444. naci aktan said

  tayyip ten ne istiyorsunuz. bu ulkeye son zamanda gelen mustafa kemalden sonra gelen buyuk kurtaricidir.bu ulke mason lardan cok cekti sabatayist donme yahudiler den cok cekti turk isimli ermeniler den cok cekti. hepsinin ALLAH TEALA C.C. belasini versin.ipekci ailesi gibi eczacibasilar gibi sahenk ailesi gibi turk isimli donme yahudiler turkan saylan gibi canan aritman gibi turk isimli ermeni kopekleri bu ulkeyi bu hale getirdiler isimler cok isteyene listeyi veririm ALLAH TEALA C.C. bu ulkede ki musluman kardeslerime yardimci olsun yolunu acik etsin

 445. tuncay said

  sevgili arkadaşlar yazıyosunuz herkez kendi görüşü doğrultusunda haklıdır elbet ben şunlara deyinmek isterim 1)kesinlikle nato zirvesindeki kırizi aşmak için verilen sözler tutulmıyacaktır. 2)şu tayyip erdoğanı ve fetullah efendiyi savunanlar biraz araştırsın sadece samanyolu tv ve zaman gazetesi okuyarak konuşmasınlar fetullah gülen niye bekar niçin dış güçlerle çok yakın ilişkiler kurar nasıl olurda okullarındaki başarılı öğrenciler yahudi ve hıristiyan şirketlerin başına geçer,nasıl olurda ingiliz kültürünü koruma ödülü alabilir,BENİ ŞİMDİ İSLAM KARŞITI SANANLAR OLACAKTIR ŞUNU YAZAYIM BEN AKSİNE AŞIRI DİNCİYİM O YÜZDEN BUKADAR DERTLİYİM ARAŞTIRIN 28 ŞUBAT SÜRECİ,NDE FETULLAH BEYİNDE PARMAĞI VAR ÇÜNKÜ İSTEDİĞİ GİBİ MİSYONERLİK FALİYETLERİNİ YÜRÜTEMİYORLARDI BAŞTA DİNCİ BİR PARTİ OLDUĞU İÇİN.TAYİBİ İSLAMCI SANANLARA AMERİKAN DERGİSİNE VERDİĞİ ŞU SÖZLER YETER ANLARLARSA İSLAM ARAÇ DEĞİL AMAÇTIR…..FETULLAH BEYİN ŞU SÖZLERİNE NE DEMELİ İSLAMİYET GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE YORUMLANMALI YAZIMI ŞU AYETİ KERİMELERLE BİTİRECEM TAYİBE VE HOCASINA AŞIK OLANLAR BELKİ DÜŞÜNÜR….MÜCADELE SURESİ 14.15. AYETİ KERİMELER BAKMAZMISIN ŞU MÜNAFIKLARAKİ ALLAH’IN GAZAP ETMİŞ OLDUĞU BİR KAVME YARDAKLIK ETMEKTEDİRLER,ONLAR NE SİZLERDENDİR NEDE ONLARDAN VE BİLİP DURURKEN YALAN YERE YEMİN EDERLER..ALLAH ONLAR İÇİN ŞİDDETLİ BİR AZAP HAZIRLADI.HAKİKATEN ONLAR NE FENA İŞLER YAPIYORLAR.BİDE AYNI SURENİN 22 AYETİ VAR ONUDA SİZ OKUYUN AÇIPTA BEN ŞUNU BİLİRİM HİÇ BİR MÜMİN KAFİRLERİN ÖNÜNDE EĞİLMEZ VE YALAKLIK YAPMAZ ULUSLAR ARASI TOPLANTILARDA BAKAN VE MİLLET VEKİLLERİNİN NASIL YALAK HAREKETLER YAPYIĞINA BİR BAKIN DERİM VE HEPİNİZE SAYGILAR SUNAR MÜSLÜMANIM DİYEN HERKEZE BİRKERE DAHİ KURANI KERİM MEALİNİ OKUMASINI TAVSİYE EDERİM BUGÜN BİZDEN İSTEDİKLERİ HALKI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜP EMELLERİNE VAKIF OLMAKTIR UYANIK OLUN VE TUZAĞA DÜŞMEYİN SELAMIN ALEYKÜM KARDEŞLERİM..

 446. tuncay said

  DEMİNKİ YAZIMDA BİR YANLIŞ YAZMA OLMUŞ TAYYİP EFENDİNİN DEDİĞİ ŞUDUR AMERİKAN DERGİSİNE İSLAM AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR DEMİN YANLIŞ YAZDIM ÖZÜR DİLERİM YANİ İSLAMI HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BİR ARAÇ GÖRÜYORLAR VE ARTIK AYNI PARTİNİN MİLLET VEKİLLERİ OLDUKLARI HALDE DAĞILMAYA BAŞLADILAR SÖYLEDİKLERİ BİLE BİRBİRİNİ TUTMAZ OLDU ALLAH OYUNLARI HERZAMAN BOZAR

 447. tuncay said

  CESUR KARDEŞİMEDE ALTARNATİF SÖYLİYEYİM BARİ MİLLİ GÖRÜŞ AMA FARK VAR HERKEZ BU FARKI GÖREMEZ İNŞALLAH BİGÜN SENDE GÖRÜR VE UYANIRSIN KARDEŞİM BİZ HAK YOLDA DEVAM EDİYORUZ AMA BİZDEN AYRILANLAR YOLUNU ŞAŞIRDI KAFİRLERİN YOLUNA SAPTI DİKKAT EDİN ŞU HADİSİ ŞERİFEDE KULAK VERİN ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKKİ İNSANLAR ALİMLERİ BIRAKIP ZALİMLERİN PEŞİNE DÜŞECEK.ALLAH C.C SAPAN KAVİMLERE ÖNCE KÖTÜ YÖNETİCİLER YOLLAR AKILLANSINLAR DİYE..

 448. Musa said

  Tayyip erdoğanı her geçen gün dahada kötülemeye devam ediyorlar.Dünyada krizi en hafif şekilde atlatan ülkelerden biriyiz tmm tanıdıklarımız işten çıkarıldı bir çok kişi işsiz kaldı ama izlanda gibi ülkeyi satmadık yada başkaları gibi 200 bin kişiyi fırsattan istifade işten attırmadı.Gelelim bazı kanallara sanki türkiye iflas etmiş gibi haberler yapıyorlar.Tayyibi Atatürk karşıtı gibi göstermeye çalışıyorlar.Bilmeyen bir insan kanald nin haberlerini izlese şu tayyip ne kadar kanı bozuk bir insan mış diyecek.

  ”Birilerinin kuyruğuna basarsan onlarda seni ıssırmaya çalışır.”

  Allah onu başımızdan eksik etmesin.Tayyibi istemiyenler halk için
  ” onlar cahildir” diyor.Sizin istediğiniz olmayınca halk cahil oluyor işe bak.Çözüm yolu kolay. ”darbe” oh ne ala.Allah korudu Türkiye’yi ki şu darbe girişimi engellendi yoksa gene 1 tüpe muhtaç kalırdık.
  Akp kan kaybetmiş diyenler kendilerini avutuyor benim bir sürü tanıdığım var belediye seçimlerinde saadete ve mhp ye oy atan.Ama onlar genel seçimlerde akp ye verecekler sizde bunu iyi bir şekilde biliyorsunuz.

 449. tuncay said

  musa kardeş senin savunupta kırizi basit atlattığını savunduğun türkiye işsizlik sıralamasında dünyada güney afrikadan sonra ikinci sırada hemde hesaplarda hile yapıp işkura başvurmıyanlar sayılmadığı halde ve ev kadınları ve öğrencilerde işsiz sayılmıyor ve ben bir sendikacıyım nasıl yasalar peşinde olduklarını sana anlatamam çünki siz bu adamı evliya felan sanıyonuz anlamak istemezsin kardeş islamiyet öyle kafirlerle dosluk etmek kanlarla kurulan fabrikaları çerez parasına yandaşlara peşkeş çekmek değil cahile kızmam ama ben biliyorum deyip bişeyden haberi olmayan kara cahile kızarım ülkede kıriz yeni başladı ve sokakta bigün önünü keserlerse şaşırma yeni yasalar yolda bi araştır bakalım neymiş onlar benden sana tavsiye beynini yıkamalarına izin verme oku öğren ülkenin ne olduğunu gör koalisyon hükümetlerinde bile kalkınma bundan daha yüksekti bi araştır saygılar

 450. tuncay said

  BARCA denen vatandaş bana necmettin erbakanı neden sahte müslüman gördüğünü bi anlat dengesiz bugün senin tayibinin yalakalık yaptığı insanlarla uyuşamadığı için buraya dikkat et fetullah gülen ve yandaşları ile yani şu anki hükümet oinsanların emellerine uyacağından hükümeti dağıtıldı yasaklandı ve çeşitli propagandalar ve desteklerle bunlar başa getirildi 1=zaman gazetesinin kurucusu bir amerikan dergisi 2=saman yolu tv aynı adla amerikadada kanal var tesadüfmü acaba senin müslüğman gördüklerin misyojner sen uyu canım firavun gibi azraili görünce uyanırsın ülke nekadar değişti 7 senede bunudamı göremiyorsun fuuş yasasını bunlar çıkardı ab ülkelerinde sokakta fuuş serbest bu ülkede bunlar sayesinde olmıyacakmı sanarım acırım size değil kendime çocuğuma ve mümin kardeşlerime bizide islamiyetide yok etme oeşindeler ama oyunlar bozulup hak mutlaka tecelli edecektir van minitçiler sizi……..

 451. sedefy said

  Daha önce, CHP’nin Alman Ebert Vakfı’ndan para aldığını belgeleriyle ortaya koyan Talip Doğan Karlıbel, bu defa da Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok suçlamalarda bulundu… Karlıbel’in iddiasına göre; Kılıçdaroğlu ve CHP PM üyesi Ali Kılıç; Almanya’da PKK’lılarla görüştü ve daha sonra da genelev işlevi gören saunadan çıkarken polis kontrolüne takıldı… Kılıçdaroğlu iddiaları yalanlarken, Karlıbel, “Belgelerim var” dedi.

  SSK Genel Müdürlüğü döneminde çok sayıda PKKlıyı kurumda işe başlattığı iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Kılıçın Deniz Feneri e.V. davası için gittikleri Almanyada PKKlılarla bir araya geldikleri, birlikte genelevden çıkarken polis kontrolüne takıldıkları iddia edildi. CHPli Kılıçdaroğlu ile Kılıç Frankfurtta görülen Deniz Feneri e.V davası için Almanyaya Eylül ayı içinde gitmişlerdi.

  Bu şok iddiaların sahibi araştırmacı yazar Talip Doğan Karlıbel. Talip Doğan Karlıbel daha önce de CHPnin Alman Ebert Vakfından para yardımı aldığını açıklamış, konuyla ilgili haberlerimiz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, CHP hakkında inceleme başlatmak zorunda kalmıştı. Önceki gün bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak görüştüğümüz Karlıbel, CHPli Kılıçdaroğlu ile Kılıçın Mustafa Güler ve Nevzat Rıdvan isimli PKKlı ve uyuşturucu kaçakçıları ile birlikte aynı araçta Türkiyede genelev olarak tabir edilen sauna bardan çıkarken polis kontrolüne takıldıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu ve Ali Kılıçın görüştüğü Mustafa Güler ile Nevzat Rıdvan PKKlıdır. Bunlar Hamburg’da ikamet ediyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı da yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ile Kılıç, böyle iki isimle ilişkilerinin ne olduğunu açıklamalıdırlar..
  Kılıcdaroğlu kendi yediği haltları bi acıklasın ergenekonda da adı geçecek görün savubndugunuz adamları:D
  kamer genc gibi cicek sulamaya gittimmi deicek suyu bol almanyanın saunasında:D

 452. sedefy said

  barca sende süpersin daha sizler gibi aslan yürekli gençlerimizi görmek guru verici costuruyonus valla insanı ve sizin gibi genclerimiz olduğu sürece bu ülkeyi ilk fırsatta satacak yaratıklara fırsat vermeyecegiz inş..
  he bide benim klawyede s harfi yok s basıyom o yüsden:D
  ekledim görüsürüs;)

 453. Barca said

  Tuncay;

  Sana cevap vermekte zorlanıyorum. ALLAH’a çok şükür, ki sen ve sen gibilerine vereceğim bir cevap daima var. Ama senin seviyene inmeyi düşünmediğimden ve senin gibi hakaret dolu sözlerle sana karşılık veremeyeceğim için şimdiden özürdilerim. Sayın arkadaşım; sen nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan’ı, ki bu ülkenin Başbakanı, hepimizin Baş’ını kötüleyebiliyorsan diğer tarafta sen ve senin gibi düşünenleri kötüleyebilir, baltalayabilir. Bana şimdi Necmettin Erbakan müslüman gibi müslüman lafazanlığı yapma. Necmettin Erbakan denen şahsiyet, vatanın başına Başbakan olduğunda, verdiği sözü unutarak ” İmam Hatip Lisesi” açık kalacak demişti bunu yutarak, İmam Hatiplerin kapanması için imza vermişti.

  Tayyip gibi birine yalaka diyerek sen zaten kendi safını ve tarafını belirlemişsin. Ben burada kimsenin tarafını tutmuyorum, sadece gerçeklere ışık tutuyorum. Sen ve senin gibiler burada olduğu müddetçe ben yine sen ve sen gibileri susturmak için yine yazarım.

  Sen önce yazmayı öğren Tuncay arkadaşım; Atıp tutmakla, taraf tutmakla olmuyor bu işler, objektif olmayı dene bu subjektiflikle hiç biryere varamayacağın gibi sadece başkalarının müslümanlığı ile muktedir olursun.

  Sözüm ona bir kaç kişinin çıkarıpta zerzavatladığı şeylere inanmak akıl karı olmadığı gibi günahtır aynı zamanda. Sen sen ol bir kaç kendini bilmezin uydurduğu şeylere asla ve asla inanma. Kulağınla duymadığın, gözünle görmediğin hiç birşeye inanma. O kişileri eleştirme, iftira atma, yandaşlık yapma bu meydanın bol kepçe yalanlarına, yoksa sende bu ayıbı işleyene kadar dünyada kalacaksın ve ölmeyeceksin.

  Rabbimiz der ki; Ey kul; Bir başkasının ayıbını göstere göstere dalga geçme ve onu hakir görme, ki seninde bir ayıbın olduğunda ortaya dökülüp, hakir görülmeyesin. Ve Emir verir Rabb’imiz; Ayıbı örtmeyen ve o ayıbı herkese yayan kendi o ayıbı işleyene kadar dünyada kalacaktır.

  Bir ayıp ve necaset görürsen o ayıbın üzerine sadece su dök, karşı tarafı incitme, kalp kırma…

  Kalplerin sahibi sadece ALLAH’tır.

  Kırdığın kalbi düşün ki sadece o kalbi kırmakla kalmıyor, Rabb’inide kırıyorsun.

  Din düşmanı olanlara her zaman karşıyım ve daima da karşı duracağım.!!

 454. Barca said

  musa kardeş senin savunupta kırizi basit atlattığını savunduğun türkiye işsizlik sıralamasında dünyada güney afrikadan sonra ikinci sırada hemde hesaplarda hile yapıp işkura başvurmıyanlar sayılmadığı halde ve ev kadınları ve öğrencilerde işsiz sayılmıyor ve ben bir sendikacıyım nasıl yasalar peşinde olduklarını sana anlatamam çünki siz bu adamı evliya felan sanıyonuz

  Tuncay arkadaşım sen saçmalamak için geldin sanırım siteye. Arkadaşım ne Güney Afrikası ne ikincisi? Ne saçmaladığının farkında mısın diyecektim, ki sendikacı olduğunu gördüm ve yazdıklarının normal olduğunun kanaatine vardım. Ki sendikacılar hep aynı düşüncede, bu ülkenin kanını emen sizi gidi emparyalistçiler. Düne kadar Amerika ülkemize gelsin diye yalvarıyordunuz, ülkenin içine, damarlarına kadar Amerika soktunuz, şimdi de Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetini Amerikacılar diye suçluyorsunuz. Yazık yahu ayıp günah. Abesle iştigal sizin ki.. Hepiniz aynısınız al birini vur ötekine. İslamiyet ile Tayyip’i kıyaslayacak kadar da gericisiniz. Evliya diyen kim Tayyip Erdoğan’a? Bunu diyende senin saflarındandır kesin. Evliya diyenin gözünü oyarlar, kimsenin evliya falan dediği yok. Bu ülke 80 yıldır refahta ya Sayın Tuncay efendi, şimdi karanlığa gömüldü ya boş boş konuş, sen boşu dolduruyorsun ancak.

  Ülkenin önce su Ergenekon denen zındıktan kurtulması gerekiyorken, bu hükümete destek gerekiyorken, senin Sendika dediğinin içinde bile Ergenekon parmagı varken sen kalkmış saçmalıyorsun. Sendikacıyımda zor durumdayım, bu ülkede sendikya 80 yıldır zor durumda zaten, hiç iyi olmadı ki. Hep kötü hep kötü. Sebebi ise Tayyip 🙂 Tayyip 80 yıldır reankarnasyon yapıp yapıp milletin başına bela olmuş, haberimiz yok yahu :))

  Ne gülünç ifadeler ama. Kendini savun kardeşim sen, bırak sendikacıyım falan filan. Geç bunları, Tayyip’i kötülemekten vazgeç. Bu ülke Atatürk’ten sonra ki en büyük kurtarıcısı ile karşı karşıya, destek olun köstek değil. Ya bu deveyi güdersiniz ya bu memleketten gidersiniz.

  Ya sev ya terket!

  Saygılarımla,

  Sedefy :)) Selam sana 🙂 Manutrain sanada kardeşim 🙂

 455. Barca said

  (A)dalettir bu ülkeye gelecek olan,
  (D)oğruluktur yalnızca yürüyeceğimiz yol,
  (A)nlatmaktır sadece gerçekleri amacımız,
  (L)aiklik örtüsü altına gizlenenleri,
  (E)rgenekon diye çete kuranları,
  (T)emizleyeceğiz ülkemizi bu türevlerden.

  (ve)

  (K)alkındıracağız daima ülkemizi,
  (A)tatürk’ü sahte sevenleri,
  (L)aikliğin sembolüyüz, anlayana,
  (K)orkarız bizi yaradandan,
  (I)srar ederiz memleketin doğru bulmasında,
  (N)ecasetlere boyun eğmeyiz,
  (M)ücadelemiz milletimiz için,
  (A)anlayana ve sadece anlayana.

  (P)arlemtodayız ezici üstünlükle,
  (A)namızın ak sütü gibi helal bize,
  (R)ezaletten uzak dururuz,
  (T)opyekün bu ülke için çalışırız,
  (İ)nadına AKP ve AK PARTİ. Anlayana, destek olana.

  (A)dalet ve (K)alkınma (P)artisi.

  İnadınıza, sesinizi kesin ve artık destek olun. Gülmesin bize Avrupalı, Amerikalı sizin embesil düşünceleriniz yüzünden. Türkiye herzaman birliktir ve birlik kalacaktır.

  Ergenekoncular, Sahte ATATÜRKÇÜLER, Sahte KEMALİSTÇİLER.. Boşaltın Meydanı AKP yine iktidar olacak.

  Avucunuza yazık : )) anlayın artık.

  Saygılarımla

  Sedefy Muhteşem yorumlarını bekliyorum : ) Dört gözle : )

 456. Barca said

  (A)dalettir bu ülkeye gelecek olan,
  (D)oğruluktur yalnızca yürüyeceğimiz yol,
  (A)nlatmaktır sadece gerçekleri amacımız,
  (L)aiklik örtüsü altına gizlenenleri,
  (E)rgenekon diye çete kuranları,
  (T)emizleyeceğiz ülkemizi bu türevlerden.

  (ve)

  (K)alkındıracağız daima ülkemizi,
  (A)tatürk’ü sahte sevenleri,
  (L)aikliğin sembolüyüz, anlayana,
  (K)orkarız bizi yaradandan,
  (I)srar ederiz memleketin doğruyu bulmasında,
  (N)ecasetlere boyun eğmeyiz,
  (M)ücadelemiz milletimiz için,
  (A)anlayana ve sadece anlayana.

  (P)arlementodayız ezici üstünlükle,
  (A)namızın ak sütü gibi helal bize,
  (R)ezaletten uzak dururuz,
  (T)opyekün bu ülke için çalışırız,
  (İ)nadına AKP ve AK PARTİ. Anlayana, destek olana
  (S)eveceksiniz elbet, doğruları gördüğünüzde,
  (İ)steseniz de, istemesiniz de

  BİZ DAİMA BURADAYIZ…

 457. sedefy said

  Daha düne kadar secim atmosferinin heyecanı icinde ana muhalefet baş papasınınıs baykalın başörtüsü sorununu çösme vaatleri mansetlerden inmiyordu. üniversitelerde böyle yasak olmamalı diye yasılan yasıların daha mürekkebi kurumadı. basörtüsüyle bi sorununus yok aslında cıkarlarınısı tehlikede görüyorsunus..bu göstermelik sorun aslında cıkarlarınıs tehlikede görüyorsunus laikligi değil. bunlar çıkar kavganısı öretmek icin bir maskedir.sizde laiklik üserinden çıkar kavganısa meşruiyet kazandırmanın pesindesinis. her fırsatta ülkeyi 2 ye bölünmüs gibi göstermeye cok heveslisnis. Soruyorum simdi demokrasi tek sesli olmakmıdır. %19 luk azınlıgınızın çogunluga hakimiyetine evet diyeceksin 411 i kaos olarak göstermek suretiyle demokrasiyi yok farzedeceksin…
  sen bunu anca kendin gibilere yutturabilirsin..

  düsünceyi, fikri tartısmayı çatısma gibi gösterip, demokrasiyi farklılıkları özgürlükleri kötülemeye dayatamacılıgı tek sesliligi ve yasakları yüceltmeye calısıyorsunus
  bu nasıl demokratlıktır 😀
  basınısı kumdan cıkarında bakın dünya nerde siz nerdesinis demokraside

  Barca ve ManuTrain :)) saygılar selamlar size…

 458. Barca said

  Sedefy süper olmak zorunda mısın : )) yine harikuladesin : )) ama kim anlar bu dediklerini ki? : )) ama biz yine görevimizi yapalım değil mi? Cahil olanları eğitmek gerek : ) Eğitim şart..

  Sedefy herzaman ki gibi tatlı tatlı yazmışsın: )) S’ler süper : D

 459. ManuTrain said

  tuncay demiş
  Nisan 19, 2009 11:20 am

  ben asiri dinciyim yazmissin yukardaki yazilarinin birinde, ben Yaradana inanci tam olan bir kul olarak bu gibi tabirleri duydugumda delirirken, senin bunu kullanmana bir anlam veremedim dogrusu. Biz asiri islamci, asiri dinci degiliz. Biz Yaradanin yolunda yürümeye calisan, Yaradina laik kullar olmaya calisan siradan insanlariz. Birilerini ne az dinci nede cok dinci diye ayirir, nede bulundugumuz yerlerde bu tür hitaplarin kullanilmasina izin veririz. Birisini sadece inancini yasiyor diye yargilamayiz ve kimseninde bunu yapmasina tahamül edemeyiz. Inancli birsisi esi örtülü diye ya o esarbi cikarir yada Cankayaya cikamaz sözlerine sesiz kalamaz, inancli biri dinini yasamak isteyen gec kizlarimizin eger örtünmek istiyorsaniz okullarimizda isiniz yok denilmesine sessiz kalamaz. Allah korkusu olan biri dinini yasamaya calisan birine dincidir ülkeyi gericilige götürüyor bu insannlar denilmesine dayamaz.
  Inancli birisi Atasian ne kadar saygida bulunursa bulunsun, onun ögütlerini, onun kanunlarini Yaradanin kanunlarindan üstün tutmaz!!
  Sizin kanunlariniz örtünemezsiniz diyor, benim Yaradanim ürtünmelisiniz diyor, hanginizin kurallari gecerli?? Soruyorum sizlere, madem asiri dincisiniz, ben asiri dinci degilimde??
  F.Güllenle pek isim yok, kendisine örenek sectigi, yolunda yürüyorum dedigi insana (Üstada) ama asiri bir saygim var ve sadece bundan dolayi kendisini tanimadigim icin kötü birsey söylemekten cekinirim. Türk medyasinda hakinda ne anlatilirsa anlatilsin inanmam ve kayde alamam. Bizim medyamizin nasil calistigi asikardir zaten, herkes cikarina göre haber yapiyor. Sonucta Üstad Bediuzzaman Said Nursi’de bu zihinler yüzünden yasaminin cogunu sürgünde, hapiste gecirmedimi…
  Bu yüzdendirki kendi yanlisini görmedigim sürece o sahis adina yapilan hic bir karalamayi dikate almiyorum. ama bir kurulusa bir sahsa bagli kalmayi savunmadigim icinde o kesimle bir baglantim yok, bunuda üstünü basarak söylemek istiyorum.

  Diyorsunuzki Samanyolu be belirli kanallara bakmakla olmuyor,bende samanyolu kanali yok, almanyada yasiyorum ve burda sade Atv, KanalD ve CNNTürk var. Ve ben Basta KanalD olmak üzere bu kanallarda sunulan haberlerle yola ciksam, türkiyenin nerdeyse ic savas yasadigini düsünür, bir nr.li AkP düsmani olurdum. ama dedigim gibi ben kimler ne cikarlari düsünerek ne haberler yapiyor, bunu algilayacak mantiga sahibim hamd olsun. Ben ne sadece benim görüsümü savunan birilerini istiyorum, nede zorla kendi görülerini bize asilamaya calisan birilerini. Bizler koyun degiliz bunu önce ögrenecek bu medya ve bizleri Cahil olarak gözteren sizin zihninizdeki insanlar.

  R. T. Erdoganin karsisina adam gibi birini cikarin,(Yalansiz, iftirasiz sadece yapacaklariyla ortaya cikacak birini) söz hangi partiden olursa olsun ilk ben oy verecem. Allah askina onun karsisinda adam diye duracak biri varmi??? Yok!! bunu herkes bildigi icin bu karalama kampanyalari, bu yüzden bu iftiralar…

  Burca kardesim V.ALEYKÜM SELAM

 460. ManuTrain said

  tuncay’ya cevap

  ben asiri dinciyim yazmissin yukardaki yazilarinin birinde, ben Yaradana inanci tam olan bir kul olarak bu gibi tabirleri duydugumda delirirken, senin bunu kullanmana bir anlam veremedim dogrusu. Biz asiri islamci, asiri dinci degiliz. Biz Yaradanin yolunda yürümeye calisan, Yaradina laik kullar olmaya calisan siradan insanlariz. Birilerini ne az dinci nede cok dinci diye ayirir, nede bulundugumuz yerlerde bu tür hitaplarin kullanilmasina izin veririz. Birisini sadece inancini yasiyor diye yargilamayiz ve kimseninde bunu yapmasina tahamül edemeyiz. Inancli birsisi esi örtülü diye ya o esarbi cikarir yada Cankayaya cikamaz sözlerine sesiz kalamaz, inancli biri dinini yasamak isteyen gec kizlarimizin eger örtünmek istiyorsaniz okullarimizda isiniz yok denilmesine sessiz kalamaz. Allah korkusu olan biri dinini yasamaya calisan birine dincidir ülkeyi gericilige götürüyor bu insannlar denilmesine dayamaz.
  Inancli birisi Atasian ne kadar saygida bulunursa bulunsun, onun ögütlerini, onun kanunlarini Yaradanin kanunlarindan üstün tutmaz!!
  Sizin kanunlariniz örtünemezsiniz diyor, benim Yaradanim ürtünmelisiniz diyor, hanginizin kurallari gecerli?? Soruyorum sizlere, madem asiri dincisiniz, ben asiri dinci degilimde??
  F.Güllenle pek isim yok, kendisine örenek sectigi, yolunda yürüyorum dedigi insana (Üstada) ama asiri bir saygim var ve sadece bundan dolayi kendisini tanimadigim icin kötü birsey söylemekten cekinirim. Türk medyasinda hakinda ne anlatilirsa anlatilsin inanmam ve kayde alamam. Bizim medyamizin nasil calistigi asikardir zaten, herkes cikarina göre haber yapiyor. Sonucta Üstad Bediuzzaman Said Nursi’de bu zihinler yüzünden yasaminin cogunu sürgünde, hapiste gecirmedimi…
  Bu yüzdendirki kendi yanlisini görmedigim sürece o sahis adina yapilan hic bir karalamayi dikate almiyorum. ama bir kurulusa bir sahsa bagli kalmayi savunmadigim icinde o kesimle bir baglantim yok, bunuda üstünü basarak söylemek istiyorum.

  Diyorsunuzki Samanyolu be belirli kanallara bakmakla olmuyor,bende samanyolu kanali yok, almanyada yasiyorum ve burda sade Atv, KanalD ve CNNTürk var. Ve ben Basta KanalD olmak üzere bu kanallarda sunulan haberlerle yola ciksam, türkiyenin nerdeyse ic savas yasadigini düsünür, bir nr.li AkP düsmani olurdum. ama dedigim gibi ben kimler ne cikarlari düsünerek ne haberler yapiyor, bunu algilayacak mantiga sahibim hamd olsun. Ben ne sadece benim görüsümü savunan birilerini istiyorum, nede zorla kendi görülerini bize asilamaya calisan birilerini. Bizler koyun degiliz bunu önce ögrenecek bu medya ve bizleri Cahil olarak gözteren sizin zihninizdeki insanlar.

  R. T. Erdoganin karsisina adam gibi birini cikarin,(Yalansiz, iftirasiz sadece yapacaklariyla ortaya cikacak birini) söz hangi partiden olursa olsun ilk ben oy verecem. Allah askina onun karsisinda adam diye duracak biri varmi??? Yok!! bunu herkes bildigi icin bu karalama kampanyalari, bu yüzden bu iftiralar…

  Burca kardesim V.ALEYKÜM SELAM

 461. ManuTrain said

  Sedefy kardes sanada Selamlar..:-)

 462. tuncay said

  barça bilakis laflarım sana 1=necmettin erbakanın imamatipleri kapatma imzasını nerden gördün.2=Benim derdim kimseyi karalamak değil bugün tayip erdoğan belediye başkanlığına adaylığını koysun en önce ben oy veririm,belediye yönetmeye benzemiyor ülke yönetmek,davosta tükürüyorlar türkiyeye gelip yalıyorlar,nato zirvesinde tükürüyorlar kurumadan onuda yalıyorlar3=aşırı dinciyim derken sadece islamiyeti savunma manasında yazdım kalplerdekini ALLAH bilir ben müslümanım diyen herkeze inanırım,zaten her hacı hocayım diyane inandığımız için bu ülke böyle.4=o senin yazdığın kanalları ben hiç izlemem bol bol okur ve yazarım iftira dediğin herşeyin bende delili mevcut hemde sidi halinde.5=sendikacılar senin düşündüğün gibi hain felan olsa bu ülkede herkez askari ücretle çalıştırılır bunada emin ol.Çok iyi yönettiğini savunduğunuz insan bu ülkede 7 senedir başbakan sorarım benim annem 500 lira emekli maaşı alıyor ben ölsem o parayla geçinirmi.arkadaş öyle dışardan görüldüğü gibi değil herşey en basiti ab ye alınmamız için önce kültürümüzü değiştirmemiz isteniyor ve bayağıda değişti.6=karalama kampanyasına başlıyanlar bellidir herkeze cevap veren tayip erdoğan niçin numan kurtulmuşa ve necmettin erbakana cevap veremiyor sorarım size,saygıdan felan demeyin biz 72 milyonun önünde emekçilere tayyip beyin nasıl sövdüğünüde biliriz,pek saygılı biri değildir kendisi.şunuda yazıp bitirecem tayyip beyin gazetecilerine bizim sendika öğretim hocamız uçakta şöyle bir ricada bulunmuş neolur tayip beye söyleyin onun dediği gibi kıriz teyet felan geçmiyor önlem alsınlar,gazetecilerin verdiği cevap tayyip bey kötü olan hiç bir şeyi duymak istemiyor ve bizi yanından kovuyor gerisini sen düşün,ister yalan deyin ister dolan.Hocamız dünyanın dört yanında yabancılarada ders veren bir iktisatçıdır,boş yere bişeyler konuşmaz. Sırf bi insanı karalıyacam diye dakkalarca yazı yazmaya uğraşacak kadar geri zekalı değilim.Ve aynen dediğim gibi dünyada işsizlikte ikinci sıradayız ve evine ayda 300 lira altında para giren aile sayısı iyi dur tam 1.5 milyon dikkatini çekerim birey değil aile.Almanyada senin hergün yediğin çıkolataları biz ramazan bayramında bile alamıyoruz.Sen tatile gelince yanıma gel ben maaşımı sana vereyim onla bir ay geçinirsen söz oyum tayyip erdoğana.Yiğidin hakkını vermek lazım yollar süper,parklar süper,ne o yolda kullanacak arabam var,nede parkta oturacak neşem.Dalı budağı olmayan aynı anap ve doğruyol gibi bir parti akp onlar gibi onunda bigün yani iktidardan düştüklerinde kötülükleri çıkacak.Sen belki görmüyosun ama türkiyede sırf menfeatleri uğruna tayibi ayyuka çıkaran ve evliyalaştıranlar var nasıl önder ATATÜRK’e ulu ve yüce gibi olmıyacak sıfatlar takıyolarsa aynısını tayyibede yapıyolar.Siz aynı yolda gidin durmak yok yola devam dikkat edin o yolda elbet bitecek denize dökülmeyin.Kırıcı olduysam özür dilerim…

 463. tuncay said

  Şu tayip erdoğanı savunanlar hadi bırakın milletle didişmeyide bana icraatlarını anlatın akıl akıldan üstündür belki benim göremediklerimi siz gördünüz ondan savunuyorsunuz.EVET BEKLİYORUM AKP HÜKÜMETİNİN BU MİLLETE NELER VERDİĞİNİ BANA ANLATIN….ASKARİ ÜCRET,EMEKLİ MAAŞI,OKUL GİDERLERİ,HASTANE MASRAFLARI,VE BİR ASKARİ ÜCRETLİNİN DEVLETE NEDEN AYLIK 260 LİRA ÖDEDİĞİNİ.DOĞRULARI GÖSTERİN BANA SAYILARLA ARAM İYİ DEĞİL BEN GEÇİNEMİYORUM.AÇLIK SINIRI 850 ASKARİ ÜCRET NEKADAR AÇIKLAYIN BU İNSANLAR EKMEK YERİNE İNGİLİZ PRENSESİNİN DEDİĞİ GİBİ PASTAMI YESİN….CEVAP BEKLİYORUM..BU HÜKÜMETİN GÜZELLİKLERİNİ BANA YAZINIZ BENDE BİLEYİM.BİLEYİMKİ CAHİL KALMIYAYIM.BİLEYİMKİ ÇAMUR ATMIYAYIM,KARALAMIYAYIM.BİLEYİMKİ DOĞRU YOLU BULAYIM.TEŞEKKÜR EDERİM.

 464. Barca said

  Tuncay;

  Birader sen hakikatten konuşmayı bilmiyorsun ve neye geldiğini bile bilmiyorsun şu siteye. Ben Almanya’da değilim ki. Ki Almanya’da olsam da farketmez, sen hatları fena halde karıştırmışsın. Aşırı dincilikten girdin, Necmettin Erbakan’a ulaştın, Tayyip’e vardın. Anlamadım ki ben seni, düşüncelerine bi format attır istersen. Birader ne Almanya’sı? Ne sendikası? Neyden bahsediyorsun ALLAH aşkına sen? Atatürk’e ulu yüce diyenlerin hepsi gerizekalıdır. Hem İslamiyette ve Dinimizde Aşırı diye bir terim yoktur. Müslümanın tek modeli vardır, elhamdüllillah Müslümanım diyebilen herkes müslümandır. İnanç kısmına gelince ise ”dinci” diye bir terim hiç yoktur. Dindarlık vardır, müslümanda zaten başka birşey olmaya muktedir değildir. Sözlerimi iyi anla ve sende sözlerinin nereye gittiğini iyi düşün ve öyle yaz. Boş boş yazacaksan artık cevap alamayacaksın anlamını taşıyorsundur demektir. Lütfen gereksiz polemiklere girme, ortamı da germe arkadaşım. Sendikacıların 80 yıldır iyide de şimdi mi kötü diye çok basit bir soru sordum ama kininden olsa gerek bu soruyu görmemişsin bile. İyi oku arkadaşım, oku analiz et ve öyle cevap ver. 80 yıldır kötü ise demek ki geçmişte Tayyip Erdoğan sürekli olarak reankarnasyon denen saçmalık ile birden çok kez Türkiye’ye Başbakan olmuş demektir. İnsanlar da zaten Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde iyi işler yaptı, temizlik yaptı diye oy veriyorlar. Ve bu gelecek seçimde yine genelinde İktidar olacaklardır. Hiç kuşkunuz olmasın sayın CHP’liler ve yandaşları…

  Saygılarımla,

 465. Barca said

  Bu arada Tuncay;

  Ülkemiz de 80 yıldır emekli kesimi çok rahattı, şimdi bozuldu rahatları öyle mi? Asgari ücret çok iyidi de Tayyip hükümeti hepsini tırpanladı öyle mi?

  Bunlara cevap ver, boşver insanlara sataşmayı. Ok

 466. hakan said

  :)) sitenin ismine baktığım zaman hiç bir şeyi okumadan herşeyi anlayabiliyorum …
  hani sözüm ona akıllının birisi kuyuya bir taş atmış geri kalanalar bir türlü çıkartamamışlar. şuan ki durum aynen öyle. önce bu siteyi hazırlayan kardeşim sen bu vatan için ne yaptın. ne yaptın ki de bu vatana hizmet edenleri sınıflara ayırıyorsun…kimsin sen yahu… 70 milyon nufusa sahip ülkede vatan haini veya vatanperver olanlara senmi karar veriyorsun ki bu insanları sana ve saçma sitene cevap vermekle meşgul ediyorsun. bu ülke senin gibi ayırımcı düşüncelere sahip insanların yüzünden geri kalmışlığın pençeleriyle mücadele ederken sen ve senin gibiler bu işten bile çıkar peşinde olmaktan geri kalmıyorsunuz. bırakın milletin anası nereli babası nereli siz kendinize bakın …
  bu ülkeye hizmet eden her kim olursa olsun allah razı olsun. bu ülkeye hizmet etmeyen sadece kendi çıkarını düşünen etnik kimliği ne olursa olsun onunda Allah belasını versin.

 467. sedefy said

  tuncay sen eminim hükümetin icraatlarını bisden iyi biliyon kardesim ama işinise gelmiyo nedense yada daha ne bekliyon dicem ozaman onu söyle
  size göre yapılan hicbisey yok yada gereksiz
  dün sizin görüsten biriyle konustum(gerci hergün konusuyosda) yıllardır yüzlerce insanın öldüğü yere batçık ve (depremde hasar görmüş ve yeniden) üst gecit yapılan yere ne gerek vardı onlara diyen biriydi bu arkadas hizmet götürdünmü ne gerek vardı diyonus getirmesek saten dilinisden düsürmüyonus karar verin bu sadece yasadıgım ilden bi örnek ama siz ülke meselelerindede aynı tutumdasınıs ve bunu halk görüyorki eğriyi dogruyu secebiliyor kendinise ceki düsen verin
  sadece muhalefet olmakla brbirmimisi yıpratırıs yapılan bisey varsa beraber sevinelim alkıslayalım eksik varsa ve gördüysenis öneri getirin bu sekilde ne siz muhalefetten kurtulursunus nede biz ayağımısdaki köstekden…

 468. Barca said

  Sedefy süper olduğunu söylemiştim di mi : ) yine çok tatlı ‘S’ ler : -)

 469. sedefy said

  hakancım saten sitenin adı yakısmıyo ama adıda değişecek eminim ilerde site sahibi bizide gecer sitesine güsel bi isim verir diye düsünüyorum ben ilk öneriyi getiriim ozaman vatanseverler diyelim belki duyar arkadasımıs:)))bu arada hg eline sağlık cnm

 470. sedefy said

  hakancım saten site ismi yakısmıyo.. sitede bukadar vatanını seven varken eminim site sahibi sağduyusunu konusturup bigün bisleride gecer bu arada hg eline sağlık…

 471. sedefy said

  sayfa kapanınca eklenmedi diye bidaha yasdım aynı yasıyı kusura bakmayın ark. barca tşkler:)))

 472. hakan said

  :))) canımcığım bu siteye girmek bile bu çıkarcıların ekmeğine gerekli yağı sürüyor zaten…adam kendisine vatanhaini diye nic koymakla safını belirlemiş…her gördüğü sakallıyı hoca sananlardan bunlar:))) her küpe takan erkeği modern, diline çenesine bilmem neresine küpe takan kadını medeni…. geri kalan bu ülke evlatlarını okumamamış, cahil, yobaz, banaz gören zihniyetin uşakalrı bunlar.yahu dibinde iran bile uzaya astronot gönderdi.üsttünde bulgaristan bile AB li oldu.( bu arada İktidarda CHP olunca AB ye girelim, diğerleri varken sakın girmeyelim:)))) daha dün Türkiyeye peşmerge olarak sığınan K.ıraklılar ülke sahibi oldu.(gerçi şimdi iktidarda CHP olsaydı kesin ırakı komple alırdı:))))) … demek istediğim sen ve senin gibi modern, medeni güya çok kitap okuyan VATANHAİNİ nicki Vatanperverler siz hala yakın tarihin anılarınımı okuyorsunuz:))) siz hala tarihta sadece iki kez işci bayramı kutlanan TAKSİM de işci bayramı kutlanmazsa bayram yerine gelmemiş olur diyenlerdenmisin:))) yahu zaten tarihte iki kez orada yapıldı bu kutlama:)))ee amaç farklı!!!! yoksa sen ve senin gibiler hala pantolonun kemerini beline değilde beliden 1 karış aşağıya kemer takmayı modernlik sayan, yoksa siz babanızla konuştuktan sonra hadi öptüm babacığım yerine hadi YALADIM demeyi medenilik sayan kızlardanmısınız:))
  of ya nerden verdin canım bu adresi bana.:)))

 473. hakan said

  bak sen ve senin gibilerin çok sevdiği bir şiir…Büyük Üstad M.Akif ERSOY’dan…hatta sen bunu Tayyip’dende duymuşsundur:))) İyiki :M.Akif ERSOY istiklal marşının sözlerini yazmış yoksa sizler Büyük Üstadıda Vatanhaini ilan ederdiniz!!!!!!

  Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem,
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
  Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam
  Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam
  Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım
  Boğamazsın ki! hiç olmazsa yanımdan kovarım

  Yumuşak başlı isem kim dedi ki uysal koyunum
  Kesilir, fakat çekmeye gelmez boynum.

 474. Barca said

  İŞTE SİZE LAZIM OLAN İKTİDAR ”CHP” …

  Yandaşlarına acı haberler : )

  Yıl 1977-1978 arası. İktidarda CHP var. Deniz Baykal da Enerji Bakanı!
  Reklam
  Türkiye’nin her yanı benzin kuyruğu, et kuyruğu, tüpgaz ve margarin kuyruğundan geçilmiyor. Hatta, “ucuz” diye “az su katılmış süt kuyrukları” bile var.
  İktidarda CHP var… Ecevit Başbakan, Deniz Baykal da Enerji Bakanı!

  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, 1977-1978 yıllarında Enerji ve Tabii

  Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemi gözler önüne seriyoruz. Deniz Baykal’ın bakanlık yaptığı dönem Türkiye kuyruklarla anılıyor. Vatandaş; et, süt, margarin, yağ, benzin, pasaport, tüp gaz almak için kuyruğa giriyordu. Az su katılmış süt ve et alabilmek için vatandaşlar kuyruğa giriyor, garları yolcular değil, yağ almak isteyenler dolduruyordu. Benzin darlığı yüzünden otobüs, minibüs ve özel araçlarına binemeyen İstanbul halkı banliyö trenlerine akın ediyor ve salkım saçak yolculuk yapıyordu. Tüpgaz, sana yağı ve pasaport için kuyruklar uzuyordu.

  Şunlara da bak : ) Neler oluyormuş (C)ürüm (H)areketlerin (P)artisinde…

  1- AZ SU KATILMIŞ SÜT KUYRUĞU
  Silivri’nin köylerinden toplanan mandıra sütü İstanbul’da kapışıldı. Halkın kısa sürede kuyruk olması üzerine konuşan sütçüler, “Biz çok az su katarız, hem de kattığımız suyun şehir şebekesinden alınmasına dikkat ederiz” dediler. Güğümlere doldurulan sütler kısa sürede kapışıldı.

  2- ET KUYRUĞU
  “Kuyruktan yürünecek yer kalmadı. Et-Balık Kurumu sözünü tutmadı. Hani et satış mağazası açılacaktı” başlıklı haberde et almak için kuyruğa giren vatandaşların fotoğrafı yayınlandı.

  3- YAĞ KUYRUĞU
  Haydarpaşa Garı’nı ilk defa yolcular değil, yağ almak isteyenler doldurdu. Bu sırada kaynaşan kalabalığı sıraya koymaya çalışan polis ve jandarmaların da koşuşturmalarıyla Haydarpaşa Garı tam bir ana baba gününe dönmüştür. Fotoğrafta yağ almak için bekleşenler görülüyor.

  4- BENZİN KUYRUĞU
  Benzin kuyruğu gökyüzünden bile görünüyor: “Araç sahipleri oluşturdukları kuyruklarda beklemektedir. Bu kuyrukların uzunluğu kilometreleri bulmaktadır. Yukarıdaki fotoğraf bu görüntüyü gökyüzünden saptamakta ve sahil yolundaki benzin kuyruğunun uzunluğunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır”

  Benzin yok, trenler tıklım tıklım dolu: Ne benzin darlığı ne de hayat pahalılığı dün İstanbul halkını evinde tutabildi. Benzin darlığı yüzünden otobüs, minibüs ve özel araçlarına binemeyen İstanbul halkı banliyö trenlerine akın etti. Bu yüzden de trenlerin özellikle Sirkeci- Halkalı arası salkım saçak hareket ettikleri görüldü

  Karneler dağıtıldı ama benzin yok: İstanbul trafiğine kayıtlı 295 bin araçtan yarıya yakını karne alamadı. Vali “Karne satışına devam edileceğini” söyledi. Karne ile satış, vatandaşın ortalama on dakikalık zamanını alacak.

  Arnavutköy’de 15 gündür yakıt bulamayan köylüler mazot yüklü 4 tankere el koydu: Aylardır mazotsuzluktan tarım ve tarımcılık yapamadıklarını belirten köy halkı, Ambarlı’da özel kömür işletmelerine giden 4 tankerin dağıtım kağıtlarının yasal olmadığını da iddia ettiler.

  Benzin yok!

  Otobüsler tıklım tıklım dolu: Benzin sıkıntısının doruk noktasına ulaşması, İstanbulluları hayli güç duruma soktu. Benzinsizlik nedeniyle bazı dolmuşların çalışmaması, otobüs ve dolmuş duraklarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Yakıt yokluğu nedeniyle bazı vapur seferleri de birleştirildi. Şehir Hatları vapurlarındaki kalabalığın yanı sıra, İstanbullular Belediye otobüslerine binebilmek için de hayli ter döktüler! Fotoğraflarda bir dolmuş durağında ümitle aracın gelmesini bekleyenler ve bir otobüste kendilerine yer bulabilmeye çalışan İstanbullular görülüyor

  5- TÜPGAZ VE MARGARİN KUYRUĞU
  Ecevit iktidarı dönemi iş dünyasının hükümete karşı verdiği ilanlardan sonra başlayan tüpgaz ve sana yağı kuyruklarıyla hatırlanıyor.

  Ve şimdi yine boş boş konuşan Sayın Genel Başkanınız…

  Baykal: Halkı ezdirmeyeceğiz
  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin iktidarında halkın ezilmeyeceğini, Türkiye’nin soyulmayacağını iddia ederek, “Iğdır’daki bu kalabalığın bir anlamı var. Bu kalabalık gösteriyor ki CHP iktidara geliyor” dedi. CHP lideri Baykal, Iğdır’daki Zübeyde Hanım Bulvarı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetini eleştirerek, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda yapacakları çalışmalara değindi. Baykal, “CHP iktidarında halk ezilmeyecek, Iğdırlı ezilmeyecek, Türkiye soyulmayacak.” dedi.

  Hadi canım, kendinle çelişiyorsun ihtiyar Deniz Baykal!

  72 yaşında birini başımıza getirmeye uğraşanlara duyurulur. İlanen…

  İşte size lazım olanlar… Başbakan’lara yapılan muameleler.

  2002`de plan gerçekleşseydi Bülent Ecevit `iş göremez` raporuyla görevden alınacaktı. Gizli bir tetkik, Başkent Hastanesi`nin amacını deşifre etti. Ecevit`in koruma müdürü Recai Birgün, tedavi sürecini `gölge darbe` olarak niteliyor.

  29 Ekim 2001 Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda merhum Başbakan Bülent Ecevit`e askerler `görevi bırak` mesajı göndermişti. Bu baskı karşılık bulmayınca 7 ay sonra Başkent Hastanesi`nin vereceği `iş göremez raporuyla` Ecevit`in başbakanlıktan düşürülmesi planlandı. Bu olayların merkezinde Başkent Hastanesi`nin sahibi, bugünün Ergenekon tutuklusu Prof. Mehmet Haberal vardı. Ecevit ailesi bir daha bu hastaneye ve sahibine hiç uğramadı. Başbakanlıktan alınmak istenen Ecevit`in koruma müdürlüğünü yapan Recai Birgün, `Doktorlar, bilerek ya da bilmeyerek, Ecevit`i siyasetten uzaklaştırma operasyonuna katkıda bulundu. O dönem hâlâ karanlıktır. O dönemde darbe olmuştur.` diyor. İşte, Ecevit`in yaşadıklarının perde arkası.

  Başbakan Ecevit, 4 Mayıs 2002 akşamı TOBB`un düzenlediği bir resepsiyona katılıp, 20 dakika sonra ayrılınca durumunun iyi olmadığı öne sürülmüştü. Ertesi gün Başbakanlık`a geçen Ecevit, madencilerle bir saat görüştü. Saatler 12.45`i gösterdiğinde Ecevit`in beli ağrımaya başladı. Özel kalem müdürünün masajına rağmen ağrılarda azalma olmayınca Rahşan Hanım acil olarak çağırıldı. Bu esnada müdahale için Başkent Üniversitesi Hastanesi`nden Nörolog Prof. Dr. Turgut Zileli ismi gündeme geldi. Bu ismin nasıl öne çıktığı bilinmiyor; ancak Kayseri Develi doğumlu olan Zileli, Hüsamettin Özkan ile aynı köydendi.

  Zileli`nin görev yaptığı, Prof. Mehmet Haberal`ın sahibi olduğu Başkent Hastanesi`ne korumalar ve eşinin yardımıyla getirilen Ecevit`in sağlık durumu incelemeye alındı. Ecevit, o günlerde 77 yaşındaydı. Birçok tetkik bir arada yapılmıştı. MR ve röntgen çekilmiş; akciğeri incelenmiş; mide, bağırsak ve kan tetkikleri yapılmıştı. Ancak saatler geçmesine rağmen rahatsızlık hakkında net bir cevap alınamıyordu. Bülent Ecevit`in o günlerde koruma müdürlüğünü yapan Recai Birgün, `20 yaşındaki bir delikanlıya bile o kadar kısa sürede yoğun tetkik yapılması için iki-üç gün yatması gerektiğini söylediler. O kadar ağır müdahale yapılmış. Yapılmaması gereken bir müdahaleydi. Ve daha sonra ne olduğu anlaşılamadı bir türlü.` diyor.

  Hastane kapısından çıkan her ziyaretçi Ecevit hakkında bilgi veriyordu; kimi `yoğun bakımda` diyordu, kimi `gayet iyi`. Hâlbuki ayakta hastaneye gelen Ecevit`e yoğun bakım değil, yoğun tetkikler yapılmıştı. Hastane ise `Hastanede gözetim altında kalacak` diye diretiyordu. Rahşan Hanım`ın ısrarıyla Başbakan evine geçti. Resmî açıklama ise `durumu iyi` şeklinde oldu. Ecevit hastaneden çıkarken `Başbakan`ın bir açıklama yapması mümkün mü?` sorusuna hastanenin sahibi Mehmet Haberal, `Şu anda hayır. Yapabilir de biz müsaade etmiyoruz.` diyordu. Recai Birgün`ün `Durumu iyi görünmüyor` uyarısına rağmen Haberal, Ecevit çiftine `açıklama yapma` izni vermiş: `Beyefendinin genel durumu iyi değildi, konuşabilecek durumda değildi. Ancak doktorlar, çıkarken `bir iki şey söyleyebilir` dedi. Çıktığımızda konuşma kürsüsü hazırdı. Sayın Ecevit, `Başkent Hastanesi Başhekimi` diyemedi. Dili dönmedi. Çok kötü portre çizdi.` Ecevit`in ağzından `şükranlarımı sunuyorum` yerine `şükran ediyorum` gibi yanlış kelimeler çıktı. Bu durum şöyle açıklanmaya çalışılmış: `Endoskopi yaparken bir sprey sıkıyoruz boğaza, hortumu içeri salabilmek için. O da dilde ve boğazda uyuşmaya sebep oluyor, bu durumdaki kimse konuşamaz.`

  Tabii Recai Birgün, Ecevit`in doktorlar tarafından neden konuşturulmaya çalışıldığını anlamış değildi o günlerde: `O zaman `niye bize söylemediniz` diye isyan ettim. Ben geriye bakıp düşününce, `orada herhâlde bir şey başlamış oldu` dedim.` Birgün, Ecevit`in `aciz durumda olduğu` izlenimi verilmesini, senaryonun bir parçası olarak görüyor. Üstelik sırt ağrısıyla gelen birine neden endoskopi yapılmıştı. Başkent Hastanesi`nde `bağırsak enfeksiyonu` denildi ilk günlerde, Ecevit`in hastaneye ikinci gelişinde (17 Mayıs) `nörolojik bir rahatsızlıktan` söz edildi. Açıklamayı yapan doktorlar Turgut Zileli (nörolog), Atılan Taşdelen(kalp damar cerrahı), Haldun Müderrisoğlu (kardiyolog), Ahmet Hatipoğlu(göğüs cerrahisi), Füsun Öner Eyüboğlu(göğüs hastalıkları) idi. Ortopedistin yapacağı bir işte neden böyle bir ekibe ihtiyaç duyulmuştu?

  Ecevit`in ağrıları dinmemişti. 17 Mayıs`ta Başkent Hastanesi`ne yattığında `omurgalarda çökme` olduğu yönünde bilgi verildi. Bir doktor Birgün`e `Başkent Hastanesi`nde gördüğü tedavi sebebiyle beyefendinin kemikleri kireç gibi olmuş. Sert müdahalede kırılacak durumda. Onun için dikkat et.` diyordu. Aslında Ecevit`in omurgalarından birinde kırık vardı, ama yatmasını gerektirecek bir durum değildi. Kortizon ilacında kullanılan yüksek doz kemik zafiyetine yol açmıştı. Yüksek dozda yan etkileri artan kortizon, uzun süre kullanıldığında da hastalıklara karşı direnci düşürüyor. Ecevit gibi ileri yaşlarda olanlarda ise kemik erimesine yol açıyor. Turgut Zileli ise olayın yaşandığı günlerde kortizonun bu rahatsızlığa sebep olduğu yönündeki ifadelere karşı `Kortizon ilacını hiçbir zaman çok yüksek vermedim` diyerek kendini savunmuştu. Ecevitler o günlerde açıklanmayan bir sebeple (27 Mayıs 2002) hastaneden ayrılıp tedaviyi evde sürdürme kararı aldı.

  Ancak doktorlar evlerinde de çiftin peşini bırakmadı. İzmir Milletvekili Birgün`ün anlatımına göre, Ecevit`in yattığı yatak ile lavabo arası sadece iki-üç metreydi; ancak doktorlar yataktan kalkmasına, `omurgaya baskı var, eğer hareket ederseniz felç olursunuz` diye karşı çıkıyordu. Bülent Ecevit`e bir korse takıldı fakat Başbakan`ı komik ve zayıf duruma düşürecek kadar basitti. Birgün, bunun da art niyetli olduğunu belirtiyor.

  Rahşan Ecevit`i geçen aylarda evinde ziyaret ettiğimizde `En zor günlerinizi ne zaman yaşadınız?` diye sorunca, Başkent Hastanesi günlerini işaret etmişti. Rahşan Hanım, eşini hastaneden kaçırırcasına çıkardığını, Bülent Bey`in hastaneden çıktıktan sonra düzelmeye başladığını; ancak doktorların evde de peşlerini bırakmadığını anlatmıştı. Fakat Ecevit, doktorlar sabah eve geldiğinde yatağa giriyor, onlar gittikten sonra kalkıyordu. O günlerin koruma müdürü Recai Birgün de `Sıkıldı tabii, ne kadar yatabilir. Beyefendi kalkıyor, her işini yapıyor, yemeğini yiyor, gazetesini okuyordu. Akşama kadar bir insan nasıl evde vakit geçiriyorsa o da öyle yapıyordu. Ama doktor geldiği zaman saygısından yatağa giriyordu. Bu süreç tam üç ay devam etti. Doktorlar yatakta, hiç kıpırdamıyor sandı hep. Sabah dâhiliyecisi, kalpçisi gelip kontrol edip gidiyordu.` diyor.

  Sağlık durumunun her gün iyiye gittiğini gören Bülent Ecevit, artık görevinin başına dönmek, resmî toplantılara katılmak istiyordu. Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu ve Kıbrıs ile ilgili liderler toplantısı vardı. Ecevit, bu üç toplantıdan önce `Buna katılabilir miyiz?` diye soruyor, Başkent Hastanesi doktorları ise `Evet katılabilirler, gayet iyi; ama yine de dikkat edin.` diyordu. Kamuoyuna ise `Başbakan katılacak` açıklaması yapılıyordu. Ertesi gün sabah kontrolüne gelen doktorlar Ecevit`i dışarı çıkmaya hazır vaziyette görüyor; ancak yarım saat kala görüş değiştiriyorlardı. `Aman efendim sakın gitmeyin, uyuşma var, omurilik baskısı var, giderseniz felç olabilirsiniz, ölebilirsiniz.` deniyordu. Önce `evet, sonra `hayır`a dönüşen doktor görüşlerindeki değişikliğin ardı arkası kesilmedi. Kamuoyunda `Ecevit`in durumu kötüye gidiyor` türünden yorumlara sıkça rastlanmaya başladı. Ecevit`e yakın isimlerden Emrehan Halıcı da doktorların bu görüş değişikliğinden rahatsızlık duyanlardandı. Rahşan Hanım gibi Birgün şüphelenmeye başlamıştı: `Bunlar böyle arka arkaya geldi. Ne oluyor, diye endişelenmeye, şüphelenmeye başladık.`

  Recai Birgün, arkadaşı doktor Mücahit Pehlivan`ın da Ecevit`e bakmasını ister. Bunu, `Bir de o kontrol etsin. Çok iyi bir ortopedisttir.` diyerek Ecevit`e teklif eder. Pehlivan, gazetecileri atlatıp Ecevit`lerin Or-An`daki evine gizlice girmeyi başarır. Hemen kontrollerini yapan Pehlivan, `Bir tehlike yok, gayet sağlıklı.` der. Bunun raporla kanıtlanması istenince o gece eve seyyar röntgen cihazı getirilir. Bülent Ecevit`in omurga röntgenleri çekilir. Doktor Pehlivan, `Kesinlikle bir şey yok, bir çökme olmuş; ama düzelmiş. Risk yok, tedbir alırız, beyefendi çok rahat çıkıp yürüyebilir.` açıklamasını yapar. Beline daha şık bir korse takılan Ecevit dışarı çıkar. Bu süreçte Başkent Hastanesi doktorları `Son defa kontrol edelim` deyince, Recai Birgün`ün anlatımına göre, parti içinden `Giderseniz iş göremez raporu verecekler. Başbakanlıktan düşürecekler. Nihai hedeflerine ulaşacaklar.` uyarısı yapılır. Ecevit de tekrar hastaneye gitmez. Daha önce 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, bitkisel hayata girince doktor raporuyla görevine son verilmişti. Bülent Ecevit için de öngörülen bu senaryo gerçekleşseydi yeni bir Başbakan gelecekti. Hem Ecevit`in sağlık sorunu yaşadığı günlerde medyada, hem de 2001`de askerlerin dilinde Hüsamettin Özkan ismi `yeni başbakan olarak` öne çıkıyordu.

  Bu senaryonun başaktörü olmakla suçlanan, bugünlerde Ergenekon soruşturması çerçevesinde tutuklanan Başkent Hastanesi sahibi Prof. Mehmet Haberal, Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar`a Ecevit`in sağlık durumuna ilişkin bir rapor gönderdi. Birgün, raporla ilgili şunları anlatıyor: `Sağlığı iyi demiyordu. Rutin şeyler. Hastaneye şu saatte geldi. Şunlar yapılmıştır diye teknik şeyler. Raporda anormal bir şey yok. Haberal ısrarla `Ecevit`in doktoru olduğuna dair bir yazı istiyorum` diyordu. Başbakanlık Müsteşarı`na da, Ecevit`e de ilettim. Ama biz neyin ne olduğunu anlamadığımız o dönemde bile o talebi öteledik.` Birgün`e göre, bu raporun istenmesinin sebebi Haberal`ın Başbakanlık tarafından atanmış bir doktor unvanı alma gayreti. Yani Ecevit`e dönük `iş göremez raporunun` bu kanaldan çok daha kolay verileceğini düşünüyor Haberal. Benzer raporun Ecevit`i tedavi eden Prof. Turgut Zileli`nin köylüsü Hüsamettin Özkan`a gittiği yönünde bir iddia daha bulunuyor.

  Recai Birgün, Ecevit`e yapılanların `darbe` olduğunu düşünüyor: `Türkiye gördü ki Sayın Ecevit tedavi altındaki uygulamadan çıktıktan sonra yürümeye başladı. Tabii konuşması düzelmemişti. Hastaneden çıktıktan sonra konuşması da düzeldi. Bu süreçte doktorların kasıtlı hareket etmediğine inanmak istiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek Sayın Ecevit`i siyasetten uzaklaştırma operasyonuna katkıda bulundular. O dönem hâlâ karanlıktır. O dönemde darbe olmuştur, toplantıların ötesine geçmiştir. Ben `gölge darbe` adını koyuyorum. Bu kararın bir safhasında askerler, diğer ayağında medya var, sivil toplum örgütleri, bürokratlar, iş adamları var. O döneme ilişkin herkes sorgu sürecinden geçirilmeli. Ecevit o süreci soranlara, `Siyasi tarihçiler araştıracak ve ortaya çıkartacak` diyordu.`

  ASKER, BÜLENT ECEVİT`E `GÖREVİ BIRAK` DEDİ

  Ecevit, Mayıs 2002`de `sağlık darbesi` ile görevinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu tarihten 7 ay önce, 2001`de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bazı dört yıldızlı generaller gazeteci Murat Yetkin aracılığıyla Ecevit`e `ayrıl` demişti. Yetkin, konuştuğu kişilerin kuvvet komutanı düzeyinde olduğunu söylüyor. (O dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Alpkaya, Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman, Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk idi.) 15 aktif generalin ikisiyle sohbet eden Yetkin, bir anda kendini dört orgeneralin arasında buldu. Mesajlar gelmeye başlamıştı: `Ecevit neden kendinden sonra DSP`yi devralacak bir ismi işaret edip yönetimin ve ülkenin önünü açmıyor?`

  20 dakikalık sohbette bir isim de ortaya çıktı. Orgeneraller kendi arasında konuşmuş, Hüsamettin Özkan ismi üzerinde anlaşmışlardı. İstanbul`da herkesin yakından tanıdığı bir grup iş adamı da bu toplantılara katıldı. Ertesi gün Yetkin konuyu ilettiği Hüsamettin Özkan`ın `Ecevit ile geldim, Ecevit ile giderim` cevabıyla karşılaştı. O sırada Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar odaya girdi, bir korgeneral de `Ecevit ayrılsın` mesajı iletmişti. Konu en sonunda Ecevit`e de aktarıldı ancak Yetkin bu görüşmeye ilişkin notlarını kaleme almadı.

  Saygılarımla,

  Hakan sende aramıza hoşgeldin. Sedef susma bakim : )

 475. rizeli_53 said

  değerli başbakınımız ak parti lideri hemşerim sayın recp tayyip erdoğanın yaptığı her işin söylediği her sözn altına gözm kapalı imza atrm. sizde bu ak parti isyanına fazla dayanamayacksınız sindireceksiniz içinize merak etmeyinn er yada geç…

 476. sedefy said

  cnm sustugumu kim söledi işteyim biras yogun ama buralardayım:))

 477. Barca said

  Sedefcim tamam cnm : ) hep buralarda ol : ) Aslında siteyi sohbet alanına çevireceksin : )Gönderimli sohbet sitesi : PpPp

 478. ManuTrain said

  Tuncay kardes nickleri karistirmis, almanyada yasayan kisi benim!
  Evet ben almanyada yasiyorum ama burda sizin düsündügünüz gibi bir elim yagda bir elim balda yasamiyorum. Son 3yil icinde calistigim iki sirket iflas etti, ücüncüsü salantida, bu gidisle bu sirkette 6-7.ayda kapaniyor..

  Burda kimse sadece hükümeti sorumlu görüp iftiralara baslamadi.. Burdaki yasam standartlari istiyor türkiye halki, her olumsuzlukta avrupada bunlar olmaz diye avrupa hep örnek sunuluyor, acaba burdaki yasamin bedelini ödemeye hazirmisiniz, hayir!
  Herkes el altindan isini görmeye alismis, vergi ödemek yok, isini kanunlar cercevesinde gördürmek yok. Tanidigin varsa isini masa altindada yaptirirsin. Calisip para kazaniyorsan bunun vergisini devletten kacirirsin.
  Burda kazandigim maasin yüzde 45. vergiye gidiyor, kesintisiz gelirim ve elime gecen gelirin arasindaki farki görünce bile insanin gözleri yasariyor. Eger ben alman devletinden hizmet görüyorsam bunu kat kat ödüyorum devlete.. Tv den tutun arabadaki radyonun bile vergisini ödüyorum. Sizler armut pis agzima düs düsüncesiyle yasiyorsunz, devletten herseyi bekliyor ama bunun icin yapilmasi gereken fedakarliklari kabullenemiyorsunuz.
  Ve ben düsünemiyecegin kadar agir sartlarda yasamis bir insanim, emin olki senin ayliginla gecinmeyi cok iyi basaririm…

  Biz her ters giden seye aglayip sizlamiyoruz diye burda saray hayati yasamiyoruz!!!! Sadece daha iyisini yapmak icin caba gösteriyoruz… bizin aglamamiz budur!

  Erdogan hükümeti yardim yapti, secim icin yapilan yardimlar diye tv.lere cikti, oysa o yardimlari ben onlarin belediyelik yaptigi memleketimden biliyorum, muhtar ihtiyaci var diye dilekce verdiginde istenilen yardimlar yapiliyor. Ama hic kimseye karsiliksiz hizmet götürmeyi bileyen zihniyetler bunu görülmesini istedigi gibi yansitti insanlara. Almanyadada bu tür yardimlar var, kimse bu insanimiza yapilmis bir hakarettir diye bir sacmalikla gelmiyor.. siz hakaretin bile anlamini degistirmis bir zihniyeti destekliyorsunuz.

  Ben ne Erdoganin nede babamin hic bir sözünün altina közüm kapali imza atmam ama suna inaniyorum ki, bu ülke uzun zamandir böyle hizmet etmek icin calisan birini görmedi.. Elestirmelere birsey demiyorum, elestirmek ve daha iyisini istemek milletimizin en dogal hakki.
  Ama amac daha iyi hizmet, daha iyi bir yönetim degil, amac karalamak, yapilan hizmetleri baltalamak olunca bu degisir. Eger elestirmek istiyorsaniz elestirinizi üklemizi orda yasayan ve yasayacak evlatlarimizi düsünerek iyi yolu göstererek elestirin.

  Tvlerde gazetelerde birilerinin bu aydindir demesiyle basimiza aydin kesilen ve bizi koyun sürüsü gibi kendi düsünceleri pesinde yürütmek isteyen insanlarin pesinden gitmeyin.

 479. tuncay said

  Barça laflarım özellikle sana yazmıştım,sadece sana değil iyi oku kaçırma. Öncelikle şu dindar kelimesinin cevabını bi örnekle vereyim,bir papaz dindardır çünkü dininin vecibelerini yapar ama bir misyoner dincidir dinini yaymaya çalışır.Sen dindarsın sadece kendin yaşarsın ama ben gün geçtikçe yozlaşan ve islamiyetten uzaklaşan toplumumuza doğruları göstermeye ve islamiyeti öğretmeye çalışırım.İslamiyet öyle sokakta birileri aç yatarken cumhurbaşkanının karısının 35 bin liralık yüzük takması değildir,islamiyet başbakanın camiye gidiyorum beni haber yapın demesi bütün çocuklarını zengin etmesi değildir.Biz peygamber, evliya,enbiya hepsinin islamiyet uğruna nasıl yaşadığınıda biliriz.İki akçem olmasını hiç istemedim birinin hesabını belki veririm ikincisinin veremem diyen evliyalarla,saltanat sürenlerin farklarınıda biliriz.Biz müslümanım deyip şuanda hükümet başında olanların nasıl saltanat sürdüklerinide biliriz,nasıl kafirlerle ALLAH c.c istemediği halde yakın ilişkiler içinde olduğunuda biliriz.Biz müslüman birliğine gerek yok diyenleride iyi biliriz.Biz zalimlerle dost olup zulumlerine ortak olacağımıza,muktedir olup doğru olmanın daha iyi ve hayırlı olduğunuda biliriz.AB ye girmek için halkın ne zorluklarla boğuştuğunuda biliriz biz çok şey biliriz ama hiç bir zaman halka yanlış yapıyor diye koyun felanda demeyiz,biz yanlışa düşenleri sabırla doğrulukta bekler herşeyiyle yine kabul edeririz.
  Gelelim cevaplara bu ülkede zenginler nerdeyse hiç vergi ödemezken ben sadece maaşımın %29 unu vergi ödüyorum zoruma giden odur yoksa vergi ödemekten gocunmam.Burda 80 yılı konuşmuyoruz ve daha önce anap,doğru yolunda ülkeyi iyi yönetemediğini ima etmiştim,yazmıştım kaçırmışınız,şu anda anayasayı kökten değiştirmeye gücü yeten bir hükümeti konuşuyoruz.bukadar güce sahipken hep dış güçlere çalışmak niye,müslüman ülkelerle kafir ülkelerin yarısı kadar bile diyaloğumuz yok.Öyle her sendikacıyı CHP li sanma.Beni CHP li sanan kardeş ben saadetçiyim oldumu şimdi.Halk partiden kopup,demokrat partiyi kuran,sağcı edasına bürünüp halka birsürü vaatler verip tutmayan,adnan menderes ve arkadaşlarınıda konuşmuyoruz.Bugünü ve bugünün şartlarını konuşuyoruz,halkın refahı adına çıkan birtek yasa yok,yapılan yolları köpreleri bende görüyorum ve yine yazıyorum belediyecilikte sözüm yok,yaptıkları yollara parklarada sözüm yok,ama bukadarda abartmaya gerek yok.Ülke yönetmek yol yapmak değildir ülkeyi kalkındırmak,rahat ve huzura kavuşturmaktır.Kalkınma politikalarına bakın hep dış odaklı ab ve imf eksenli ve tutturamıyorlar.Adalet ve kalkınma partisi adına gelince daha bugün alışverişte eşimin cüzdanını çalmışlar hergün binlerce insan soyuluyor böyle daha bu gece sendikamızın ve başka bir sendikanın şubeleri soyuldu,abartıyor felan demeyin bunlar bu ülkenin gerçekleri.Ab sevdasına polisin elindeki hakların nasıl alındığını sizlerde bilirsiniz.17 yaşında tam 36 kez gasptan yakalananların salındığı adalattenmi bahsediyoruz,deniz feneri davasında kendilerininde ismi geçiyor diye yayın yasağı getirirken,dikkatinizi çekerim yargılanmamış insanları ergenekoncu diye kameraları çağırıp deşifre edenlerin adaletindenmi bahsediyoruz.O insanların içinde suçlular olabilir ama mahkeme kararı olmadan bilakis fetullah gülenin yayın organlarıyla bunları suçlu göstermesimi adalet.Adalet seçim zamanı belediyelerin araçlarını kullanarak mitinkler yapıp haksız rekabet etmekmi,adalet haklarında bunca sizin deyiminizle karalama varken yargılanmamakmı,adalet her okulun karşısında uyuşturucu satılıp polisin ağa babalarını yakalıyacaz diye işi uzatması onlarca insanın bu illete alışmasımı.Adalet zengini korumak fakiri horlamakmı ben bu adalette yokum arkadaşlar,daha onlarca çarpıklık sayarımda size zaten sizde görüyosunuzda yol yapmayı yönetim sayıyosunuz.Kalkınma deyince kalkınma pilanlarını bi inceleyiniz derim koalisyon olupta bunlardan fazla kalkınanlar var.Şu anda kalkınanlar belli vergi yasası ve yatırım teşvikleriyle onlarca dolar milyarderi gökten atılmadı bu hükümet döneminde piyasaya çıktı.Bu ülkeye yatırım için gelenler var diyen arkadaşa onlar kelepir iflas etmiş şirketleri alıyorlar şirket,fabrika felan kuran yok buna emin ol %70 dışarıya bağımlı olan hiç bir ülkeye kolay kolay yatırım yapmazlar.Arkadaşlar uzatmaya gerek yok size şukadarını derim karalama dediğiniz suçların birazını araştırın illa hepsi doğru deyildir ama çoğuda doğrudur bunu inşALLAH görürsünüz.Derdim kimseyi suçlamak felan deyil benim annanemin babası çanakkale ŞEHİT i geçen seneye kadar ananeme ben bakıyordum 94 yaşında vefat etti ve ona her baktığımda satılan topraklar aklıma geliyordu.Babası bu topraklar uğruna can vermiş o bakıma muhtaç ben ılmasam belki darul acizelerde sürünecek bumu devlet arkadaşlar.Filistin halkıda bi zamanlar çok para veriyolar aman nolucak diye topraklarını satıyorlardı,bugün halleri içler acısı elinden tutan birtek adam gibi müslüman bir ülke kalmadı dünyada,benim tuttuğum parti başta olsaydı emin olunki buna hiç bir it cesaret edemezdi,ırak vurulup milyonlarca müslüman din kardeşimiz vurulurken bu ülkeyi yönetenler müslüman deyilmiydide göz yumup,incirliği kullanmalarına izin verdiler.Arkadaşlar sokakta her geçen gün yarı çıplak insanlar çoğalıyor,sokakta,otobüste yiyişenler çoğalıyor yapmayın ALLAH aşkına din iman elden gidiyor.Amerikan ve siyonist köpeklere uşak oluyoruz korkum buna,bu gidişatla BOP adı altında biz anca büyük israile vilayetoluruz.Dostumuz müttefikimiz diyen başbakan ve hükümeti körmü bu kanların vebalini nasıl ödeyecekler çocukların feryatlarını hiçmi düşünmezler.Amerikalara giden maliye bakanı hiçmi düşünmez aylarca ameliyat sırası bekleyen vatandaşlarını.Dini ve kültürel olarak neyimiz varsa birilerine oyuncak ve rant kapısı oldu.Camilerdeki imamlara bile amerika ve israil karşıtı vaaz ve hutpe vermeyin diyen,israil mallarını boykot etmeyin diyen insanlaramı oy vereyim ben müslümanım derken.Kusura bakmayın bu yola ben gelmem ben müslüman kardeşlerimiz vurulur,katledilirken hiç bir yaptırım uygulamadan şov yapanlara adam demem,kusura bakmayın ben islamiyet uğruna cihatı bile bize çok gören insanlara başkan demem.Hepinize saygılar sunar özür dilerim ve oy verdiğiniz insanların islamiyete nekadar uygun yaşadığını ve nekadar faydalı olduklarını bir düşünün derim diyalok kafeleride bu ülkede neden açıyorlar bir araştırın.Bana saçmalıyosun diyenler benim baktığım yerden doğrular bunlar birde benim baktığım yerden bakın.HAK MUTLAKA BİRGÜN TECELLİ EDECEKTİR biz inanıyor ve muktedir olarak sabırla bekliyoruz.GEL KARDEŞ MİLLİ GÖRÜŞE SENDE GEL.Çok özür diliyerek şunuda soracam necmettin erbakanın imamhatipleri kapattığını idda eden arkadaş imzayı nerde gördün dedim tekrar soruyorum ve cevap bekliyorum.Şu sözüde hatırlatırım iktidarım pahasınada olsa 8 yıllık eğitimi bu ülkeye getirecem mesut yılmaz dan.İYİ GÜNLER……………..

 480. Barca said

  Tuncay valla yine saçmalamışsın arkadaşım;

  Globalleşen Dünya’da RTE ve hükümetinin napmasını öneriyorsun? Tüm Dünya ülkelerinin Hristiyan,Yahudi,Musevi yahut herneyse bunlara düşman olmasını mı? Peygamber efendimiz, hristiyanlara veya kendi dininizden olmayanlarla sadece kardeşlik duygusu beslemeyin demiştir. Ve orada ki söz gayet derindir. Söylenmek istenen, islamiyet düşmanlarına karşı olunuz ve onlarla dost olmayınızdır. Hristiyan yada başka bir dinden olan herkes islamiyet düşmanı mıdır? Böyle mi görüyorsun sen Tuncay efendi? Boş boş konuşuyorsun arkadaşım. Konuşmayı öğren öyle gel.

  Ne yazdığını bile bilmiyorsun ki, atıyorsun yine salvolar yapıyorsun. Komploların başı, nifakların önde gidenisin.

 481. tuncay said

  en sonunda bana başlatıcaksın ha sen ne dediğni biliyomusun bi incili ve tevratı okuda ondan sonra bana ders vermeye kalk globalleşen dünyaymış globalini yeyim senin islamıda ılımlaştırın onların dost oldukları ırak ve filistini vururken islam karşıtı deyildi deme senin global dünyana demokrasi getirdiler kuranı kerimi felanda öyle kafana göre yorumlamaya kalkıp saygısızlık yapma size herşey saçma hadi sana doğrularınla yaşamlar senle uğraşamam sen saati kurmuşun dikkat ette pilin biymesin.rte nin din değiştirip safını belli etmesini istiyorum anladınmı ne istediğimi rahat ettinmi

 482. özel said

  gerçekler karartılırken ülke,bağımsızlık,giderken uyuma…. uyann… neredesin ülkem insanı, aydınlar,sivil toplum,medya neredsin… HAİNLER, ELİNİZDEKİ ATEŞ SİZİDE YAKAR.

 483. Barca said

  Tuncay sen cahilin önde gidenisin. Sana cevap vermek bile hata. Benim müslümanlığımı Rabb’im bilir. Sen bunu yargılayamazsın, benim her dine de saygım var. Saptırılmamış dinlere. O dinlerin peygamberleri de aynı zamanda bizim peygamberlerimiz oluyor. Sen cahilsin arkadaş devam et böyle. Saf cahil sendikacı.

 484. ManuTrain said

  Lütfen birbirinize hakaret etmeyin!!!

  R.T.Erdogan döneminden önce Türkiye diger müslüman ülkelerle iyi iliskiler icindeydide benmi fark etmedim acaba??? Yillar yilidir müslüman ülkelerinden, islamiyetten, islamiyetle bir arada anilmamaya gayret gösteren bu ülkenin gecmisindeki tüm yanlislar Erdoganinmi sirtina yüklenecek simdi??

  Türkiye asil ilkkez Erdogan yönetimiyle birlikte doguya dogru iyi iliskiler kurmaya calisan bir politik izliyor, bundan dolayi ikinci osmanli sacmaliklari bile cikardilar. Erdogana acimaya basladim dogrusu, adam ne yapsa bi kusur bulup kalibina uyduruyorlar.

  Tuncay kardesim, Peygamber, halife ve sahabelerin yasamini bilip onlari örnek olarak sunman güzelde, Erdogan’ni onlarla kiyaslayan kim?? Sorarim size bugünün dünyasinda böyle yasama lüksü varmi erdoganin??? Hanimi basini örtüyor diye basbakan olmasina karsi cikanlar, o tür bir yasam sürdürdügü anda bunlar dilencidir diye cankayanin kapisinda dolastirmazlardi. Senin savundugun partide böyle bir yasami sürdüren kim var acaba, cok merak ettim, gidip elini öpecem..
  En son böyle yasayan birini türkiyede sürgünden sürgüne gönderip, zehirleyip öldürmüslerdi…

  Erbakan diyorsun, peki ülkemizde o kadar aclik varken, zamaninda Erbakanin herdeyse her sene hacca gitmesine ne diyorsun, verseydi o parayi bir fakirede onlarda bi kere Hac görevlerini yapsalardi..

  Erdogan tabiki Amerika ve AB’yle iyi iliskilerde olmak icin gayret edecek, cünkü biz türk insani kendimizi dev aynasinda görsek bile o ülkelerin yardimi ve destegine simdilik muhtaciz. Yillar yili etrafimizdaki tüm komsularla düsman haldeyiz, bizi lokma olarak görmek isteyen o kadar ülke varki, bu üklenin icindeki karmasaliktanda anlasiliyor zaten.
  Icimizde o kadar yunan, rum, ermeni kökenli olupta türkiyenin aydinlari olarak gösterilen insanlarimiz varkende bu karmasalar bitmez!
  Su hristiyanlardan miras aldigimiz yahudi düsmanliginida anlamiyorum ben, tamam filistinde yapilanlari görüyoruz ve icimiz kan agliyor bunlari görürken ama bunu türkiyemi yapti?? Kendi vatanini zamaninda ingilizlere peskes cekmenin cezasini cekiyorlar ve yaptiklari her pisligi islamiyet adina yapip güzel dinimizi dünyaya bir terör unsuru gibi gösterdikleri icin bu onlara Yaradanin bir cezasidir. (Ben böyle görüyorum)

  Ayni sey Irak lilar icinde gecerlidir, bir senlik halinde karsiladilar Amerikan askerini ve baslarindaki kim olursa olsun onlar kendi vatanlarini sattilar ve bugün o senliklerle karsiladiklari insanlarin Saddam’dan cok daha büyük bir pislik oldugunu insallah anladilar.

  Erdogan Irak icinmi ABD’ye düsman olacakti, irak kendinde o gücü bulsaydi bizi yerle bir ederdi.

  Ayni sekilde de simdi Azerbaycan meselesi.. neymis efendim biz azerileri üzdük… onlarda ruslarla anlasip bizi sattiklari zamanda biz üzüldük, kim takti bunu. Kendi tvlerinde türkce konumalari yasakladiklarinda da biz üzüldük, kimin umrunda oldu??? Tamam bizden olan insanlara iyi gecinelim, arkalarinda olalim, destegimizi eksik etmeyelim.. ama sadece bizmi yapalim.

  Biz attigimiz her adimi su üzülmesin, bu üzülmesin, kirilmasin diye yapamayiz, önce can sonra canan. Devletin basinda olan kisi öncelikle kendi ülkesi ve ülkesindeki insanlarin cikarlarini düsünecek!! ondan sonra baska ülkeler gelir..

  ha su benim savundugum parti basta olsaydi amerika buna cesaret etmezdi lafina sadece gülüyorum…. öylede bir ederdiki…

  saygilar…

  Bugün islamiyetti temsil edipte insan gibi bir millet yok yeryüzünde. Biz suanda begenmesekte, türkiye kendini müslüman olarak görmesede, yinede en iyi müslümanlik türkiyede var.

  Irandan tutun Afkanistan,Pakistana kadar mülümaniz diye ortada gezen insanlarin hallerine bir bakin, müslümanlikla bir alakalri kalmismi??

 485. Barca said

  ████ CHP ZİHNİYETİNİN SÖZLÜK ANLAMI ████
  ███████████████████████████

  Tek parti döneminden kalma alışkanlık ve reflekslere sahip olma durumu. Şöyle ki; kendisini devletin sahibi, hâkimi vs. her şeyi zannetme, arada bir orduya gaz verme, CHP’ ye yapılan -haklı da olsa- her eleştiriyi Atatürk’e yapılmış gibi kabul etme, sürekli 1940’lara özlem duyma, ne yaparsa yapsın muhalefetten kurtulamama gibi davranışlarla kendini hissettirir.

  Deniz Baykal sayesinde komünistinden muhafazakârına, liberalinden milliyetçisine kadar birçok kesimden devamlı ayar yiyen kepaze zihniyet.

  Anayasal düzene sahip çıkma, Atatürk ü ve devrimlerini koruma ve kollama, solculuk adına bölücülük veya ülke çıkarları aleyhine hareket etmeme ve bir dizi ulusalcı davranışlardan oluşan çirkin(!) bir zihniyettir.

  Çok namussuz bir zihniyettir. İşleri güçleri yokmuş gibi ülkenin bölünmez bütünlüğünü, laikliği, Atatürkçülüğü falanı filanı savunurlar. Yoksa ülkenin bölücü terör, rejim düşmanları, şeriat tehlikesi gibi sorunları da bunların uydurmasıdır. Ülkenin önü kaymak gibi açıktır. Halk mutluluktan refahtan zil takıp oynamaktadır.

  Şimdiye kadar hiç bir halta yaramamış, iktidara gelmek yerine kendini millete ve meclise muhalefete adamış zavallı statükocu zihniyettir.

  Ne yapmak istediğini kendi de bilmeyen zihniyet.

  Kanalizasyondur, çöp yığınıdır, hava kirliliğidir, susuzluk ve yolsuzluktur.

  Zihniyetsizlik sonucu ortaya çıkmış bir zihniyettir.

  Çok partili sisteme geçlikten sonra hiçbir meşru seçim kazanamamış partidir. 56 yıldır muhalefet yaptıkları için sadece eleştirmeyi bilirler. Ne bir vizyonları vardır ne de memleketin geleceğine bir yatırımları…

  YOLSUZLUKTA CHP NİN SABIKASI KABARIK

  Edirne’nin CHP’li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. “Arasta” operasyonu kapsamında tutuklanan Başkan Sedefçi, daha önce de “Beyaz Ahtapot” operasyonunda gözaltına alınarak “rüşvet vermek ve almak” suçundan yargılanmıştı.
  CHP’li bir belediye başkanının daha yolsuzluktan tutuklanması, bu partinin geçmişte yaptığı yolsuzlukları hatırlattı. Baykal yönetiminin, belediyelerinin neden hep yolsuzluklarla gündeme geldiği konusunu masaya yatırıp yatırmayacağı merak ediliyor.

  HABERİ BAYKAL UÇURMUŞ

  Yolsuzluk operasyonunu önceden haber alan Edirne`nin CHP`li Belediye Başkanı Sedefçi`yi, Baykal`ın uyardığı iddianameye girdi. Sedefçi, `Genel Başkan`ım araştırıldığımı ve dikkatli olmamı söyledi` dedi. Edirne belediyesine yönelik `Arasta` operasyonunun iddianamesinde, CHP`li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakkında `ihaleye fesat karıştırmak` ve `Çete kurmak` suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istendi. İhaleye giren müteahhitlerle özel görüşmeler yaparken görüntülenen Sedefçi`nin kamera kayıtları da kare kare dosyaya girdi.
  DİNLENİYORUZ DİYEREK YASAL OLAN BAZI DİNLEMELERİ SULANDIRIP YASADIŞI GİBİ GÖSTEREN CHP ZİHNİYETİNİN GİZLİ YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMADAN NASIL HABERİ OLUYOR? DEMEKKİ BAYKAL POLİSİ DİNLİYOR VEYA BAZI GİZLİ İLİŞKİLERİ VAR… BAYKAL YOLSUZLUK YAPTIĞINI BİLDİĞİ BELEDİYE BAŞKANINA “DİKKATLİ OL SENİ ARAŞTIYORLAR” DEDİ.

  CHP İLE ERGENEKON ZANLISI TUNCAY ÖZKAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  CHP’DEN Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk televizyonuna aktarılan 3.5 milyon doların (2004 kuruna göre 5.7 milyon YTL) sırrı çözüldü. CHP’nin ‘13 bölümlük Atatürk’ün Kurduğu Partinin Öyküsü Belgeseli’ karşılığı olarak ödediğini açıkladığı paranın aslında Kanaltürk’ün CHP’ye rehin edilmesi karşılığında verildiğinin belgesi ortaya çıktı. star’ın ele geçirdiği CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Kanaltürk’ün sahibi Tuncay Özkan’ın da imzasının yer aldığı ‘Ahlaksız Sözleşme’ ile Kanaltürk’ü tüm siyasi parti ve kişilere kapatan CHP, spordan müziğe kadar tüm yayınlara da ipotek koydu. Kanaltürk yönetimi de kendini parti kanalı haline getiren bu sözleşmede, CHP görüş ve programına uygun davranmayı taahhüt etti.
  ERGENEKON TUTUKLUSU TUNCAY ÖZKAN İLE CHP NİN AKIL ALMAZ İLİŞKİLERİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE MEMLEKETİN HALİ

  Deniz Baykal`ın bakanlık yaptığı dönem Türkiye kuyruklarla anılıyor. Vatandaş; et, süt, margarin, yağ, benzin, pasaport, tüp gaz almak için kuyruğa giriyordu. Az su katılmış süt ve et alabilmek için vatandaşlar kuyruğa giriyor, garları yolcular değil, yağ almak isteyenler dolduruyordu. Benzin darlığı yüzünden otobüs, minibüs ve özel araçlarına binemeyen İstanbul halkı banliyö trenlerine akın ediyor ve salkım saçak yolculuk yapıyordu. Tüpgaz, sana yağı ve pasaport için kuyruklar uzuyordu.
  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE BIRAKIN YUKARIDAKİ SAYILANLARIN PAHALIYA ALINMASINI, HİÇ BULUNAMIYORDU. MEMLEKETİ HARAP ETTİLER PERİŞAN ETTİLER. HALK BUNLARA GÜVENİPTE BUNLARI 40 SENEDİR İKTİDAR YAPMIYOR…

  CHP DE RÜŞVET VE SARIGÜL DEPREMİ

  Yüksek Disiplin Kurulu’nun, “Sarıgül’ü ihraç” istemini 8’e karşı 7 oyla reddetmesi CHP’yi karıştırdı. Kurultay çağrısı yapan Baykal “Rüşvet var” dedi.
  HALBUKİ YDK ÜYESİ CAFER DURSUNA “SARIGÜLÜ İHRAÇ ET MİLLETVEKİLLİĞİN GARANTİ OLACAK” TEKLİFİ YAPILDI. BAYKAL YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ELİNDEN ŞEKERİ ALINMIŞ ÇOCUK ROLÜNÜ UYGULADI VE YASAL YOLLARDAN DEVİREMEDİĞİ SARIGÜLE İFTİRA ETMEYE BAŞLADI. AYNI ŞİMDİ AK PARTİYE OYNANAN OYUN GİBİ…

  OĞULA ÖZEL KANUN

  CHP Lideri deniz Baykal’ın, oğlu için özel kararname çıkarttığı ortaya çıktı. Baykal, 1995 yılında, uzman hekim olan oğlu Ataç Baykal’ın, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapmaması için Bakanlar Kurulu kararı ve kanun hükmünde kararname çıkartmış..

  CHP Lİ VEKİLLERİN AVUKATLIK YAPTIKLARI ALMAN ŞAHIS

  CHP nin malum Almanlarla ilişkisi çok iyi. Türk düşmanı alman vakıflarında para falan alıyor bu samimiyeti çözebilmiş değiliz. Bunu çözmesi gereken sayın başsavcınında elinde belge yokmuş! Buyursun gelsin biz gerekli belgeleri verelim

  KILIÇDAROĞLUNUN ALMANYA MACERALARI

  CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lılarla aynı araçta yakalandığı iddiası belgelendi. Bir dönem Alman istihbaratında görev yapan gurbetçi Talip Doğan Karlıbel, katıldığı bir televizyon programında skandalın belgesini ortaya çıkardı. Karlıbel’in iddiasına göre Deniz Feneri e.V. davasını takip etmek üzere partisince görevlendirilen Kılıçdaroğlu ve CHP MKYK üyesi Ali Kılıç, Eylül başında Almanya’ya gitti.Kılıçdaroğlu ve Kılıç, 2 PKK’lının içinde bulunduğu HH DP 934 plakalı bir araçla genelev tarzı bir saunadan çıktı. Alman polisince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle takipte tutulan bu 2 PKK’lı yine izlemeye alındı. Bu sırada Frankfurt trafik ekibi fiziki takip yapan polis aracının önüne geçerek 2 CHP’li ile 2 PKK’lının içinde bulunduğu aracı arka lambası yanmadığı gerekçesiyle durdurdu. Düzenlenen ceza tutanağına 4 kişinin ismi yazıldı. Rıdvan ve Güler’in 14 Haziran 1980’de Başkomiser Osman Tekin ile 16 Aralık 1979’da polis memuru Hilmi Kaya’nın şehit edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla arandıklarını ileri sürdü.

  KILIÇDAROĞLU 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU SİGORTALI YAPTI

  SSK eski Genel Müdürü, dönemin Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kılıçdaroğlu, 1997 yılında oğlu Kerem’i okula devam ettiği sırada İstanbul’da faaliyet gösteren Ekinciler Holding’te sigortalı olarak çalışıyor göstermiş. 1983 doğumlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun SKK kayıtlarına göz atıldığında 1997/1 döneminde 60 gün, 1997/2 döneminde ise 1 gün sigortasının ödendiği görülüyor. SSK kayıtlarına göre 1 Mart 1997’de söz konusu şirkette çalışmaya başladığı görülen Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs 1997’de işten ayrılmış. Kerem Kılıçdaroğlu 1997 yılında ilköğretim okulu son sınıf öğrencisiydi. Sigortalı yapıldığı sürelerin okulların açık olduğu döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Baba Kemal Kılıçdaroğlu ise o dönemde Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’ydı.

  KILIÇDAROĞLUNUN YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ İHALELER

  Kılıçdaroğlu 7 yılda yandaşlara verilen ihalelerle kurumu 2.4 milyar TL zarar ettirdi. 1998’DE Göztepe Hastanesi onarımı işi CHP eski il başkanı Ali Özcan’a ait Yapı Üretim A.Ş’ye davetiye usulüyle (o günün rakamlarıyla) 21 milyar 304 milyon 980 bin TL’ye verildi. Şirkete 7 yılda yüzde 2 bin 119 artışla 466 milyar TL ödendi. Ali Özcan, ihalenin yasalara uygun gerçekleştiğini savunarak, ‘Kılıçdaroğlu’nu o dönemde tanımadığını’ öne sürdü.
  Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi Rıza Olcay’ın şirketine 1993’te davetiye usulü ile yine günün rakamlarıyla 23 milyar 655 milyon TL bedelle Tunceli Sağlık Meslek Lisesi’nin inşaat ihalesi verildi. 1997’de bitirilen inşaat için ihale bedelinin yüzde 747 fazlasıyla 195 milyar 452 milyon TL ödendi.
  1993’te İstanbul Merdivenköy Dispanseri inşaatı yine yakın arkadaşı Adil Özçırpıcı’ya davetiye usulü ile 50 milyar 148 milyon TL TL’ye ihale edildi. 3 yılda yüzde 596 artışla 348 milyar 205 milyon TL ödeme yapıldı.

  KILIÇDAROĞLUNUN SSK YI SOKTUĞU ZARARIN YILLIK RAKAMLARI

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1992 yılında karla devraldığı SSK Genel Müdürlüğü’nün 7 yıllık görev süresi boyunca nasıl zarar ettiği ortaya çıktı. 1991 yılını 128 bin TL karla kapatan SSK Genel Müdürlüğü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiği 1992 yılında (bugünkü rakamlarla) 2 milyon 556 bin TL ile yüzde 2 bin 684 zarar etti. Kılıçdaroğlu 1999’da kurumu toplam 1 milyar 111 milyon lira zararla devretti. SSK’nın ‘kara delik’e dönüşmesinin arkasında, ‘davetiye usulü’nden yararlanarak ihalelerin Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşlarına verilmesi ve inşaat süreçlerinin uzatılmasıyla firmalara ihale bedelinin 5 ila 20 katı ödeme yapması olduğu belirlendi.
  YANDAŞLARINA VERDİĞİ DAVETİYE USULÜ İHALELER NEDENİYLE DAHA ÖNCE KÂR EDEN SSK %2500 ZARARLAR YAŞADI. KILIÇDAROĞLU BU ZARARLARINI KAPAMAK İÇİN SSK NIN TAŞINMAZLARINI SATTI. KURUMU TAM MANASIYLA BİR KARA DELİĞE ÇEVİRDİ. CHP LİLERE BİR SORU SORMAK İCAB EDİYOR. SSK YI YÖNETEMEYEN BU ADAM 16 MİLYON NÜFUSLU İSTANBUL BELEDİYESİNE BAŞKAN YAPILMAK İSTENMİŞTİR.

  BAYKAL VE EKİBİNİN YENİ SENARYOLARI SÖZDE POLİTİKA

  KILIÇDAROĞLUNA KESKİN SORULAR

  Malum CHP laiklik elden gidiyor cumhuriyete sahip çıkın vs gibi kampanyalarla 22 temmuzda baya bi oy toplama hevesine düştü… Meydanlara bu yalanlarla 1 küsür milyon koyun topladı. Fakat 22 temmuzda AK PARTİ %47 alınca baktı ki millet artık yıllardır ısıtılıp sunulan “laiklik elden gitti” masallarına inanmıyor. Bu nedenle yeni bir politika geliştirdiler, “çamur at tutmasada izi kalsın”. Dengir mir Mehmet Fırat a iftira ettiler, tüm konularda Fırat gerekli mahkeme kararlarını gösterip kendini akladıysada yandaş medya aynı yoldan devam etti ve mahkeme kararlarıyla kendini akladığı halde Fırat ın üstüne gitmeye devam etti.

  KILIÇDAROĞLUNUN KARDEŞİNİN DAVA DOSYALARI

  Türkiye de Yolsuzluk dosyaları iddiası ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun 1999 yılında Kocaeli de kurduğu Kooperatifte üyelerden haksız kazanç elde ederek 47.653.009 Türk Lirası zimmete geçirdiği bilirkişi raporu ile belirlendi. Mahkemenin Bilir kişiden istediği raporda Adil Kılıçdaroğlu’nun satıcılar hesabındaki belgesiz kayıtlar 19.053.34 Hüseyin Seçkin’e ödendi gösterilen ancak ödenmeyen 7.100,00 , 1536 Nolu gider makbuzu ile haksız alınan hakkı huzur 6.750,00, İnşaatla ilgili olmayan 40 varil tiner faturası 10.749,75 ve kooperatif kasasından en son çekilen nakit 4.000,00 TL olmak üzere 47.653,09 Türk Lirasını zimmete geçirdiği tespit edildi.

  CHP Lİ ÖZPOLATA ÇANKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇEKİLEN ARSA PEŞKEŞİ

  Çankaya Belediyesi’nde “yamyam”, “arpa” davası görülürken,bu dava öncesinde Sn Belediye Başkanı ve üyeleri CHP’li vekil olan, Durdu Özpolat’a yeşil alanı özel okul yapsın diye peşkeş çekti…

  İŞTE MEHMET SEVİGENİN İMAR YOLSUZLUĞU

  Ortaya çıkan bu metne göre Seren İnşaat ile Mehmet Sevigen arasında ’Kar Payı Ortaklığı Sözleşmesi’ hazırlandı. Bu sözleşmeye göre arsa sahibi Seren İnşaat en az 14 milyon dolar gelir elde edecek ve bu gelirin yüzde 8’i yani 1 milyon 120 dolar Mehmet Sevigen’e kar payı ortağı olarak verilecek. Düzenlenen protokol “Kar payı ortaklığı sözleşmesi” başlığını taşıyor. Sözleşmenin konusu ise açıkça, elde edilecek hasılatın arsa sahibi ile müteahhit arasında yarı yarıya paylaşılmasından sonra, arsa sahibinin payına düşen ve en az 14 milyon dolar olması beklenen hasılatın yüzde 8’inin “kar payı ortağına” ödenmesini düzenliyor. Oysa Erkan ve Sevigen, hasılat paylaşımı değil, adi ortaklık ilişkisi kuracaklarını ileri sürüyor.
  ŞABAN DİŞLİ OLAYINDA AKBABA GİBİ AK PARTİNİN BAŞINA ÜÇÜŞEN CHP ZİHNİYETİ BU KONUDA NEDENSE OLAY AYNI OLMASINA RAĞMEN “BÜYÜK ETİK KÜÇÜK ETİK” GİBİ TERİMLERİ SİYASİ LİTERATÜRE SOKTULAR. BAYKAL AÇIKÇA DESTEK VERDİ. BUDA CHP NİN YOLSUZLUK BATAĞINDA OLMASININ EN BÜYÜK KANITIDIR

  CHP DEN NEMALANANLAR

  Evet nemacı olmak konusunda CHP’de iki isim sivriliyor…
  Bunlardan birisi CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş diğeri de partinin saymanı Şanlıurfa milletvekili Mahmut Yıldız…

  Yılmaz Ateş, bugünkü servetini CHP’nin basılı işlerini matbaasında yapmasına borçlu. Yıllardır CHP’nin tüm basılı işlerini yapan Yorum Matbaası’nın sahibi…

  Ateş’in CHP’nin asıl yöneticisi Nesrin Baytok ile de çok yakın dirsek temasında olduğu biliniyor
  Gelelim Mahmut Yıldız’a…

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, Evrakta sahtekârlık ve kamu kurumlarını dolandırmak suçlarından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen bir milletvekilidir.

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, en son enerji yolsuzluğuna bulaşmış ve adı Organize Suçlar Şubesinin soruşturma dosyalarına taşınmış, bürosu savcılık tarafından bastırılmış bir milletvekilidir

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, sahibi olduğu Şanlıurfa Radyo ve Televizyonunu (ŞRT) Halk TV adı altında CHPye trilyonlarca liraya okutmak isteyen bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHPnin Söğütözünde inşa edilmekte olan yeni Genel Merkez binasını keşif maliyetinin 3 katı yani 3 trilyona Doğuş Grubuna ihale ettiren bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHP ile birleşen YTPnin bütün ofis mobilyaları ve bilgisayarlarını Gaziosmanpaşadaki kendi bürosuna taşıttıran bir milletvekilidir.

  İşte böyle… Atatürk’ün partisinde bunlar yaşanıyor…

  TUNCAY ÖZKANIN KANALTÜRKÜNE AKRATILAN TRİLYONLAR

  CHP’nin 5.5 trilyon karşılığında Kanaltürk’e hazırlattığı “Atatürk’ün Kurduğu Parti’nin Belgeseli” filminin CHP Genel Merkezi’ne aylar önce teslim edilmesine rağmen beğenilmediği için yayınlanmadığı ortaya çıkarken parti yönetiminin söz konusu belgeselin piyasada kaça yapılabileceğine ilişkin bir araştırma yaptırdığı da öğrenildi. İçinde milletvekillerinin de bulunduğu medya ve tanıtım konusunda uzman bir ekibin yaptırdığı araştırma sonucunda Kanaltürk’ten gönderilen ve birkaç CD’den oluşan belgeselin gerek teknik kalitesi ve gerekse çok dar tutulmuş muhtevasıyla en fazla 30 ile 50 bin dolara mal edilebileceği tespit edildi…
  ERGENEKONDAN TUTUKLANAN VE DAHA ÖNCEDE MİT AJANLIĞI YAPTIĞI BELGELERİYLE KANITLANAN TUNCAY ÖZKANA 5.5 TRİLYON GİBİ CİDDİ BİR RAKAMIN NEDEN VE NE AMAÇLA PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ AÇIKLIĞA KAVUŞULMIŞ DEĞİL…!

  CHP DE PARTİ İÇİ USULSÜZLÜK

  Anayasa Mahkemesi, CHP’nin hesaplarında yaptığı mali denetimde yaklaşık 1 milyon YTL (1 trilyon lira) usulsüzlük buldu. Mahkeme partiyi zarara uğratan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi…
  İŞİN İLGİNÇ YANI ARADAN BU KADAR ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN PARTİ İÇİ YOLSUZLUK VE KANALTÜRK İDDİALARI SÜMENALTI EDİLDİ BAŞSAVCILIK TARAFINDAN…

  LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR DEDİĞİ KARAYALÇINI ANKARA ADAYI GÖSTERDİ….

  Deniz Baykal ile birbirlerine demediklerini bırakmayan 1989 seçimlerini kazanan ve her dönem Ankara’da solun adayı Murat Karayalçın vardır. Geçen seçimlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Karayalçın için “Listeleri İmralıdan geliyor” demesi ve Karayalçının Diyarbakırda Abdullah Öcalan posterleri altında Miting yapması Ankaralının hafızasında tazeliğini korumaktadır.
  DAHA DÜNE KADAR BİJİ APO SLOGANLARI ALTINDA DEHAPLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN KARAYALÇIN BUGÜN CHP NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR ADAYIDIR. ÜSTELİK BAYKAL 2004 DEKİ BİR MÜLAKATINDA “KARAYALÇININ LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR” DEMİŞTİR…

  BAYKALIN YAHUDİ BURSUYLA OKUDUĞU ORTAYA ÇIKTI…

  Başbakan Erdoğan’ın ABD´de okuyan çocuklarını her fırsatta tartışma konusu yapan CHP lideri Deniz Baykal´ın, şu ana kadar hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Baykal’ın bursuyla okuduğu Rockfeller Vakfı’nın patronu David Rockefeller, dünyayı yönettiği söylenen Council On Foreign Relations, Bilderberg Group ve Trilateral Commission adlı gizli örgütlerin imparatoru olarak biliniyor. Vakfın harcadığı paranın üçte birinin CIA tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Bu vakıf, geri kalmış, müttefik, peyk ya da üstü kapalı sömürge ülkelerdeki gençleri elden geçirip değerlendirmek, Amerikan sevgisini, bağlılığını aşılamak amacıyla kuruldu.
  BAYKALA BURS VEREN BU KURUMUN AMACI BARİZ BİR ŞEKİLDE BELLİDİR. ERGENEKONLA MASONLARIN İLİŞKİLERİ VE BAYKALIN FÜTURSUZCA ERGENEKON AVUKATLIĞI YAPMASI RESMİN EKSİK PARÇALARINI TAMAMLAR CİNSTEN…

  ÇANKAYA BELEDİYESİNDEKİ BÜYÜK RÜŞVET VURGUNU…

  Eryılmaz`ın `yamyam` diye nitelendirdiği meclis üyeleri ile yürüttüğü icraatları tek tek ortaya çıktı. 2005`te Çankaya Belediyespor`a 900 bin YTL`ye tesis alındı. Kendi partililerini sürekli rüşvet istemekle suçlayıp ‘yamyamlar’ diyen CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz’ı doğrulayan belge bulundu. Rüşvetin belgesi CHP grup karar defterinde ortaya çıktı…

  ALMAN EBERT VAKFINDAN ALINAN PARA…

  CHP`nin Alman istihbaratı ve partileri tarafından desteklenen Friedrich Ebert Vakfı`ndan 2005`te 85.000 Avro para yardımı aldığı belgelendi. Aralık 2002’de “faili meçhul” bir cinayete kurban giden tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının Türkiye ile neden yakından ilgilendiğini anlattığı kitabında şu tespitte bulunuyor: “Ebert Vakfı, Türkiye’deki siyasi partiler içinde en çok CHP ile ilişki içindedir.”

  Bir kez olsunda CHP nin pisliklerini ve soygunlarını anlatın. Takmışsınız papağan gibi Erdoğan ve AKP…

  Saygılar

 486. kemalistgençlik said

  görüyorsunuz adi hükümetin halini.şimdi de amerikaya bağlı kalınarak sözde soykırım iddialarını savunan ermenilerle sınırın açılmasını sağlamaya çalışıyorlar.1 milyon azerinin ölümüne sebep olan ve azerbaycanın topraklarının 5 te 1 ini işgal eden ve halen 4 bin azeriyi esir tutan aşşalık bir milletle masaya oturarak abd köpeği hükümetimiz işbirliği yapmaya çalışıyor.ve türkiyeye hiçbiryararı daha çok zararı olmasına karşın.ermenilerle işbirliği yapılmasının türkiyenin haberi olmadan önce abd nin haberi oluyor bu nasul bir zihniyet.ULUSAL EGEMENLİK günümüzde yaşadıklarımıza bakın yazık çok yazık!!!

  allah akp yi savunan tüm zihniyete akıl fikir versin diyorum inşallah bir gün akıllanırsınız

 487. Barca said

  ÖNCE BUNLARA CEVABINI VER. SENİN ATATÜRKÇÜ DEDİKLERİN BUNLAR, KEMALİST GRUPLAR BUNLAR.

  CHP ZİHNİYETİNİN SÖZLÜK ANLAMI ████
  ███████████████████████████

  Tek parti döneminden kalma alışkanlık ve reflekslere sahip olma durumu. Şöyle ki; kendisini devletin sahibi, hâkimi vs. her şeyi zannetme, arada bir orduya gaz verme, CHP’ ye yapılan -haklı da olsa- her eleştiriyi Atatürk’e yapılmış gibi kabul etme, sürekli 1940′lara özlem duyma, ne yaparsa yapsın muhalefetten kurtulamama gibi davranışlarla kendini hissettirir.

  Deniz Baykal sayesinde komünistinden muhafazakârına, liberalinden milliyetçisine kadar birçok kesimden devamlı ayar yiyen kepaze zihniyet.

  Anayasal düzene sahip çıkma, Atatürk ü ve devrimlerini koruma ve kollama, solculuk adına bölücülük veya ülke çıkarları aleyhine hareket etmeme ve bir dizi ulusalcı davranışlardan oluşan çirkin(!) bir zihniyettir.

  Çok namussuz bir zihniyettir. İşleri güçleri yokmuş gibi ülkenin bölünmez bütünlüğünü, laikliği, Atatürkçülüğü falanı filanı savunurlar. Yoksa ülkenin bölücü terör, rejim düşmanları, şeriat tehlikesi gibi sorunları da bunların uydurmasıdır. Ülkenin önü kaymak gibi açıktır. Halk mutluluktan refahtan zil takıp oynamaktadır.

  Şimdiye kadar hiç bir halta yaramamış, iktidara gelmek yerine kendini millete ve meclise muhalefete adamış zavallı statükocu zihniyettir.

  Ne yapmak istediğini kendi de bilmeyen zihniyet.

  Kanalizasyondur, çöp yığınıdır, hava kirliliğidir, susuzluk ve yolsuzluktur.

  Zihniyetsizlik sonucu ortaya çıkmış bir zihniyettir.

  Çok partili sisteme geçlikten sonra hiçbir meşru seçim kazanamamış partidir. 56 yıldır muhalefet yaptıkları için sadece eleştirmeyi bilirler. Ne bir vizyonları vardır ne de memleketin geleceğine bir yatırımları…

  YOLSUZLUKTA CHP NİN SABIKASI KABARIK

  Edirne’nin CHP’li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. “Arasta” operasyonu kapsamında tutuklanan Başkan Sedefçi, daha önce de “Beyaz Ahtapot” operasyonunda gözaltına alınarak “rüşvet vermek ve almak” suçundan yargılanmıştı.
  CHP’li bir belediye başkanının daha yolsuzluktan tutuklanması, bu partinin geçmişte yaptığı yolsuzlukları hatırlattı. Baykal yönetiminin, belediyelerinin neden hep yolsuzluklarla gündeme geldiği konusunu masaya yatırıp yatırmayacağı merak ediliyor.

  HABERİ BAYKAL UÇURMUŞ

  Yolsuzluk operasyonunu önceden haber alan Edirne`nin CHP`li Belediye Başkanı Sedefçi`yi, Baykal`ın uyardığı iddianameye girdi. Sedefçi, `Genel Başkan`ım araştırıldığımı ve dikkatli olmamı söyledi` dedi. Edirne belediyesine yönelik `Arasta` operasyonunun iddianamesinde, CHP`li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakkında `ihaleye fesat karıştırmak` ve `Çete kurmak` suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istendi. İhaleye giren müteahhitlerle özel görüşmeler yaparken görüntülenen Sedefçi`nin kamera kayıtları da kare kare dosyaya girdi.
  DİNLENİYORUZ DİYEREK YASAL OLAN BAZI DİNLEMELERİ SULANDIRIP YASADIŞI GİBİ GÖSTEREN CHP ZİHNİYETİNİN GİZLİ YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMADAN NASIL HABERİ OLUYOR? DEMEKKİ BAYKAL POLİSİ DİNLİYOR VEYA BAZI GİZLİ İLİŞKİLERİ VAR… BAYKAL YOLSUZLUK YAPTIĞINI BİLDİĞİ BELEDİYE BAŞKANINA “DİKKATLİ OL SENİ ARAŞTIYORLAR” DEDİ.

  CHP İLE ERGENEKON ZANLISI TUNCAY ÖZKAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  CHP’DEN Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk televizyonuna aktarılan 3.5 milyon doların (2004 kuruna göre 5.7 milyon YTL) sırrı çözüldü. CHP’nin ‘13 bölümlük Atatürk’ün Kurduğu Partinin Öyküsü Belgeseli’ karşılığı olarak ödediğini açıkladığı paranın aslında Kanaltürk’ün CHP’ye rehin edilmesi karşılığında verildiğinin belgesi ortaya çıktı. star’ın ele geçirdiği CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Kanaltürk’ün sahibi Tuncay Özkan’ın da imzasının yer aldığı ‘Ahlaksız Sözleşme’ ile Kanaltürk’ü tüm siyasi parti ve kişilere kapatan CHP, spordan müziğe kadar tüm yayınlara da ipotek koydu. Kanaltürk yönetimi de kendini parti kanalı haline getiren bu sözleşmede, CHP görüş ve programına uygun davranmayı taahhüt etti.
  ERGENEKON TUTUKLUSU TUNCAY ÖZKAN İLE CHP NİN AKIL ALMAZ İLİŞKİLERİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE MEMLEKETİN HALİ

  Deniz Baykal`ın bakanlık yaptığı dönem Türkiye kuyruklarla anılıyor. Vatandaş; et, süt, margarin, yağ, benzin, pasaport, tüp gaz almak için kuyruğa giriyordu. Az su katılmış süt ve et alabilmek için vatandaşlar kuyruğa giriyor, garları yolcular değil, yağ almak isteyenler dolduruyordu. Benzin darlığı yüzünden otobüs, minibüs ve özel araçlarına binemeyen İstanbul halkı banliyö trenlerine akın ediyor ve salkım saçak yolculuk yapıyordu. Tüpgaz, sana yağı ve pasaport için kuyruklar uzuyordu.
  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE BIRAKIN YUKARIDAKİ SAYILANLARIN PAHALIYA ALINMASINI, HİÇ BULUNAMIYORDU. MEMLEKETİ HARAP ETTİLER PERİŞAN ETTİLER. HALK BUNLARA GÜVENİPTE BUNLARI 40 SENEDİR İKTİDAR YAPMIYOR…

  CHP DE RÜŞVET VE SARIGÜL DEPREMİ

  Yüksek Disiplin Kurulu’nun, “Sarıgül’ü ihraç” istemini 8′e karşı 7 oyla reddetmesi CHP’yi karıştırdı. Kurultay çağrısı yapan Baykal “Rüşvet var” dedi.
  HALBUKİ YDK ÜYESİ CAFER DURSUNA “SARIGÜLÜ İHRAÇ ET MİLLETVEKİLLİĞİN GARANTİ OLACAK” TEKLİFİ YAPILDI. BAYKAL YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ELİNDEN ŞEKERİ ALINMIŞ ÇOCUK ROLÜNÜ UYGULADI VE YASAL YOLLARDAN DEVİREMEDİĞİ SARIGÜLE İFTİRA ETMEYE BAŞLADI. AYNI ŞİMDİ AK PARTİYE OYNANAN OYUN GİBİ…

  OĞULA ÖZEL KANUN

  CHP Lideri deniz Baykal’ın, oğlu için özel kararname çıkarttığı ortaya çıktı. Baykal, 1995 yılında, uzman hekim olan oğlu Ataç Baykal’ın, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapmaması için Bakanlar Kurulu kararı ve kanun hükmünde kararname çıkartmış..

  CHP Lİ VEKİLLERİN AVUKATLIK YAPTIKLARI ALMAN ŞAHIS

  CHP nin malum Almanlarla ilişkisi çok iyi. Türk düşmanı alman vakıflarında para falan alıyor bu samimiyeti çözebilmiş değiliz. Bunu çözmesi gereken sayın başsavcınında elinde belge yokmuş! Buyursun gelsin biz gerekli belgeleri verelim

  KILIÇDAROĞLUNUN ALMANYA MACERALARI

  CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lılarla aynı araçta yakalandığı iddiası belgelendi. Bir dönem Alman istihbaratında görev yapan gurbetçi Talip Doğan Karlıbel, katıldığı bir televizyon programında skandalın belgesini ortaya çıkardı. Karlıbel’in iddiasına göre Deniz Feneri e.V. davasını takip etmek üzere partisince görevlendirilen Kılıçdaroğlu ve CHP MKYK üyesi Ali Kılıç, Eylül başında Almanya’ya gitti.Kılıçdaroğlu ve Kılıç, 2 PKK’lının içinde bulunduğu HH DP 934 plakalı bir araçla genelev tarzı bir saunadan çıktı. Alman polisince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle takipte tutulan bu 2 PKK’lı yine izlemeye alındı. Bu sırada Frankfurt trafik ekibi fiziki takip yapan polis aracının önüne geçerek 2 CHP’li ile 2 PKK’lının içinde bulunduğu aracı arka lambası yanmadığı gerekçesiyle durdurdu. Düzenlenen ceza tutanağına 4 kişinin ismi yazıldı. Rıdvan ve Güler’in 14 Haziran 1980′de Başkomiser Osman Tekin ile 16 Aralık 1979′da polis memuru Hilmi Kaya’nın şehit edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla arandıklarını ileri sürdü.

  KILIÇDAROĞLU 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU SİGORTALI YAPTI

  SSK eski Genel Müdürü, dönemin Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kılıçdaroğlu, 1997 yılında oğlu Kerem’i okula devam ettiği sırada İstanbul’da faaliyet gösteren Ekinciler Holding’te sigortalı olarak çalışıyor göstermiş. 1983 doğumlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun SKK kayıtlarına göz atıldığında 1997/1 döneminde 60 gün, 1997/2 döneminde ise 1 gün sigortasının ödendiği görülüyor. SSK kayıtlarına göre 1 Mart 1997’de söz konusu şirkette çalışmaya başladığı görülen Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs 1997’de işten ayrılmış. Kerem Kılıçdaroğlu 1997 yılında ilköğretim okulu son sınıf öğrencisiydi. Sigortalı yapıldığı sürelerin okulların açık olduğu döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Baba Kemal Kılıçdaroğlu ise o dönemde Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’ydı.

  KILIÇDAROĞLUNUN YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ İHALELER

  Kılıçdaroğlu 7 yılda yandaşlara verilen ihalelerle kurumu 2.4 milyar TL zarar ettirdi. 1998′DE Göztepe Hastanesi onarımı işi CHP eski il başkanı Ali Özcan’a ait Yapı Üretim A.Ş’ye davetiye usulüyle (o günün rakamlarıyla) 21 milyar 304 milyon 980 bin TL’ye verildi. Şirkete 7 yılda yüzde 2 bin 119 artışla 466 milyar TL ödendi. Ali Özcan, ihalenin yasalara uygun gerçekleştiğini savunarak, ‘Kılıçdaroğlu’nu o dönemde tanımadığını’ öne sürdü.
  Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi Rıza Olcay’ın şirketine 1993′te davetiye usulü ile yine günün rakamlarıyla 23 milyar 655 milyon TL bedelle Tunceli Sağlık Meslek Lisesi’nin inşaat ihalesi verildi. 1997′de bitirilen inşaat için ihale bedelinin yüzde 747 fazlasıyla 195 milyar 452 milyon TL ödendi.
  1993′te İstanbul Merdivenköy Dispanseri inşaatı yine yakın arkadaşı Adil Özçırpıcı’ya davetiye usulü ile 50 milyar 148 milyon TL TL’ye ihale edildi. 3 yılda yüzde 596 artışla 348 milyar 205 milyon TL ödeme yapıldı.

  KILIÇDAROĞLUNUN SSK YI SOKTUĞU ZARARIN YILLIK RAKAMLARI

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1992 yılında karla devraldığı SSK Genel Müdürlüğü’nün 7 yıllık görev süresi boyunca nasıl zarar ettiği ortaya çıktı. 1991 yılını 128 bin TL karla kapatan SSK Genel Müdürlüğü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiği 1992 yılında (bugünkü rakamlarla) 2 milyon 556 bin TL ile yüzde 2 bin 684 zarar etti. Kılıçdaroğlu 1999′da kurumu toplam 1 milyar 111 milyon lira zararla devretti. SSK’nın ‘kara delik’e dönüşmesinin arkasında, ‘davetiye usulü’nden yararlanarak ihalelerin Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşlarına verilmesi ve inşaat süreçlerinin uzatılmasıyla firmalara ihale bedelinin 5 ila 20 katı ödeme yapması olduğu belirlendi.
  YANDAŞLARINA VERDİĞİ DAVETİYE USULÜ İHALELER NEDENİYLE DAHA ÖNCE KÂR EDEN SSK %2500 ZARARLAR YAŞADI. KILIÇDAROĞLU BU ZARARLARINI KAPAMAK İÇİN SSK NIN TAŞINMAZLARINI SATTI. KURUMU TAM MANASIYLA BİR KARA DELİĞE ÇEVİRDİ. CHP LİLERE BİR SORU SORMAK İCAB EDİYOR. SSK YI YÖNETEMEYEN BU ADAM 16 MİLYON NÜFUSLU İSTANBUL BELEDİYESİNE BAŞKAN YAPILMAK İSTENMİŞTİR.

  BAYKAL VE EKİBİNİN YENİ SENARYOLARI SÖZDE POLİTİKA

  KILIÇDAROĞLUNA KESKİN SORULAR

  Malum CHP laiklik elden gidiyor cumhuriyete sahip çıkın vs gibi kampanyalarla 22 temmuzda baya bi oy toplama hevesine düştü… Meydanlara bu yalanlarla 1 küsür milyon koyun topladı. Fakat 22 temmuzda AK PARTİ %47 alınca baktı ki millet artık yıllardır ısıtılıp sunulan “laiklik elden gitti” masallarına inanmıyor. Bu nedenle yeni bir politika geliştirdiler, “çamur at tutmasada izi kalsın”. Dengir mir Mehmet Fırat a iftira ettiler, tüm konularda Fırat gerekli mahkeme kararlarını gösterip kendini akladıysada yandaş medya aynı yoldan devam etti ve mahkeme kararlarıyla kendini akladığı halde Fırat ın üstüne gitmeye devam etti.

  KILIÇDAROĞLUNUN KARDEŞİNİN DAVA DOSYALARI

  Türkiye de Yolsuzluk dosyaları iddiası ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun 1999 yılında Kocaeli de kurduğu Kooperatifte üyelerden haksız kazanç elde ederek 47.653.009 Türk Lirası zimmete geçirdiği bilirkişi raporu ile belirlendi. Mahkemenin Bilir kişiden istediği raporda Adil Kılıçdaroğlu’nun satıcılar hesabındaki belgesiz kayıtlar 19.053.34 Hüseyin Seçkin’e ödendi gösterilen ancak ödenmeyen 7.100,00 , 1536 Nolu gider makbuzu ile haksız alınan hakkı huzur 6.750,00, İnşaatla ilgili olmayan 40 varil tiner faturası 10.749,75 ve kooperatif kasasından en son çekilen nakit 4.000,00 TL olmak üzere 47.653,09 Türk Lirasını zimmete geçirdiği tespit edildi.

  CHP Lİ ÖZPOLATA ÇANKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇEKİLEN ARSA PEŞKEŞİ

  Çankaya Belediyesi’nde “yamyam”, “arpa” davası görülürken,bu dava öncesinde Sn Belediye Başkanı ve üyeleri CHP’li vekil olan, Durdu Özpolat’a yeşil alanı özel okul yapsın diye peşkeş çekti…

  İŞTE MEHMET SEVİGENİN İMAR YOLSUZLUĞU

  Ortaya çıkan bu metne göre Seren İnşaat ile Mehmet Sevigen arasında ’Kar Payı Ortaklığı Sözleşmesi’ hazırlandı. Bu sözleşmeye göre arsa sahibi Seren İnşaat en az 14 milyon dolar gelir elde edecek ve bu gelirin yüzde 8’i yani 1 milyon 120 dolar Mehmet Sevigen’e kar payı ortağı olarak verilecek. Düzenlenen protokol “Kar payı ortaklığı sözleşmesi” başlığını taşıyor. Sözleşmenin konusu ise açıkça, elde edilecek hasılatın arsa sahibi ile müteahhit arasında yarı yarıya paylaşılmasından sonra, arsa sahibinin payına düşen ve en az 14 milyon dolar olması beklenen hasılatın yüzde 8’inin “kar payı ortağına” ödenmesini düzenliyor. Oysa Erkan ve Sevigen, hasılat paylaşımı değil, adi ortaklık ilişkisi kuracaklarını ileri sürüyor.
  ŞABAN DİŞLİ OLAYINDA AKBABA GİBİ AK PARTİNİN BAŞINA ÜÇÜŞEN CHP ZİHNİYETİ BU KONUDA NEDENSE OLAY AYNI OLMASINA RAĞMEN “BÜYÜK ETİK KÜÇÜK ETİK” GİBİ TERİMLERİ SİYASİ LİTERATÜRE SOKTULAR. BAYKAL AÇIKÇA DESTEK VERDİ. BUDA CHP NİN YOLSUZLUK BATAĞINDA OLMASININ EN BÜYÜK KANITIDIR

  CHP DEN NEMALANANLAR

  Evet nemacı olmak konusunda CHP’de iki isim sivriliyor…
  Bunlardan birisi CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş diğeri de partinin saymanı Şanlıurfa milletvekili Mahmut Yıldız…

  Yılmaz Ateş, bugünkü servetini CHP’nin basılı işlerini matbaasında yapmasına borçlu. Yıllardır CHP’nin tüm basılı işlerini yapan Yorum Matbaası’nın sahibi…

  Ateş’in CHP’nin asıl yöneticisi Nesrin Baytok ile de çok yakın dirsek temasında olduğu biliniyor
  Gelelim Mahmut Yıldız’a…

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, Evrakta sahtekârlık ve kamu kurumlarını dolandırmak suçlarından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen bir milletvekilidir.

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, en son enerji yolsuzluğuna bulaşmış ve adı Organize Suçlar Şubesinin soruşturma dosyalarına taşınmış, bürosu savcılık tarafından bastırılmış bir milletvekilidir

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, sahibi olduğu Şanlıurfa Radyo ve Televizyonunu (ŞRT) Halk TV adı altında CHPye trilyonlarca liraya okutmak isteyen bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHPnin Söğütözünde inşa edilmekte olan yeni Genel Merkez binasını keşif maliyetinin 3 katı yani 3 trilyona Doğuş Grubuna ihale ettiren bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHP ile birleşen YTPnin bütün ofis mobilyaları ve bilgisayarlarını Gaziosmanpaşadaki kendi bürosuna taşıttıran bir milletvekilidir.

  İşte böyle… Atatürk’ün partisinde bunlar yaşanıyor…

  TUNCAY ÖZKANIN KANALTÜRKÜNE AKRATILAN TRİLYONLAR

  CHP’nin 5.5 trilyon karşılığında Kanaltürk’e hazırlattığı “Atatürk’ün Kurduğu Parti’nin Belgeseli” filminin CHP Genel Merkezi’ne aylar önce teslim edilmesine rağmen beğenilmediği için yayınlanmadığı ortaya çıkarken parti yönetiminin söz konusu belgeselin piyasada kaça yapılabileceğine ilişkin bir araştırma yaptırdığı da öğrenildi. İçinde milletvekillerinin de bulunduğu medya ve tanıtım konusunda uzman bir ekibin yaptırdığı araştırma sonucunda Kanaltürk’ten gönderilen ve birkaç CD’den oluşan belgeselin gerek teknik kalitesi ve gerekse çok dar tutulmuş muhtevasıyla en fazla 30 ile 50 bin dolara mal edilebileceği tespit edildi…
  ERGENEKONDAN TUTUKLANAN VE DAHA ÖNCEDE MİT AJANLIĞI YAPTIĞI BELGELERİYLE KANITLANAN TUNCAY ÖZKANA 5.5 TRİLYON GİBİ CİDDİ BİR RAKAMIN NEDEN VE NE AMAÇLA PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ AÇIKLIĞA KAVUŞULMIŞ DEĞİL…!

  CHP DE PARTİ İÇİ USULSÜZLÜK

  Anayasa Mahkemesi, CHP’nin hesaplarında yaptığı mali denetimde yaklaşık 1 milyon YTL (1 trilyon lira) usulsüzlük buldu. Mahkeme partiyi zarara uğratan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi…
  İŞİN İLGİNÇ YANI ARADAN BU KADAR ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN PARTİ İÇİ YOLSUZLUK VE KANALTÜRK İDDİALARI SÜMENALTI EDİLDİ BAŞSAVCILIK TARAFINDAN…

  LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR DEDİĞİ KARAYALÇINI ANKARA ADAYI GÖSTERDİ….

  Deniz Baykal ile birbirlerine demediklerini bırakmayan 1989 seçimlerini kazanan ve her dönem Ankara’da solun adayı Murat Karayalçın vardır. Geçen seçimlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Karayalçın için “Listeleri İmralıdan geliyor” demesi ve Karayalçının Diyarbakırda Abdullah Öcalan posterleri altında Miting yapması Ankaralının hafızasında tazeliğini korumaktadır.
  DAHA DÜNE KADAR BİJİ APO SLOGANLARI ALTINDA DEHAPLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN KARAYALÇIN BUGÜN CHP NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR ADAYIDIR. ÜSTELİK BAYKAL 2004 DEKİ BİR MÜLAKATINDA “KARAYALÇININ LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR” DEMİŞTİR…

  BAYKALIN YAHUDİ BURSUYLA OKUDUĞU ORTAYA ÇIKTI…

  Başbakan Erdoğan’ın ABD´de okuyan çocuklarını her fırsatta tartışma konusu yapan CHP lideri Deniz Baykal´ın, şu ana kadar hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Baykal’ın bursuyla okuduğu Rockfeller Vakfı’nın patronu David Rockefeller, dünyayı yönettiği söylenen Council On Foreign Relations, Bilderberg Group ve Trilateral Commission adlı gizli örgütlerin imparatoru olarak biliniyor. Vakfın harcadığı paranın üçte birinin CIA tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Bu vakıf, geri kalmış, müttefik, peyk ya da üstü kapalı sömürge ülkelerdeki gençleri elden geçirip değerlendirmek, Amerikan sevgisini, bağlılığını aşılamak amacıyla kuruldu.
  BAYKALA BURS VEREN BU KURUMUN AMACI BARİZ BİR ŞEKİLDE BELLİDİR. ERGENEKONLA MASONLARIN İLİŞKİLERİ VE BAYKALIN FÜTURSUZCA ERGENEKON AVUKATLIĞI YAPMASI RESMİN EKSİK PARÇALARINI TAMAMLAR CİNSTEN…

  ÇANKAYA BELEDİYESİNDEKİ BÜYÜK RÜŞVET VURGUNU…

  Eryılmaz`ın `yamyam` diye nitelendirdiği meclis üyeleri ile yürüttüğü icraatları tek tek ortaya çıktı. 2005`te Çankaya Belediyespor`a 900 bin YTL`ye tesis alındı. Kendi partililerini sürekli rüşvet istemekle suçlayıp ‘yamyamlar’ diyen CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz’ı doğrulayan belge bulundu. Rüşvetin belgesi CHP grup karar defterinde ortaya çıktı…

  ALMAN EBERT VAKFINDAN ALINAN PARA…

  CHP`nin Alman istihbaratı ve partileri tarafından desteklenen Friedrich Ebert Vakfı`ndan 2005`te 85.000 Avro para yardımı aldığı belgelendi. Aralık 2002′de “faili meçhul” bir cinayete kurban giden tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının Türkiye ile neden yakından ilgilendiğini anlattığı kitabında şu tespitte bulunuyor: “Ebert Vakfı, Türkiye’deki siyasi partiler içinde en çok CHP ile ilişki içindedir.”

  Bir kez olsunda CHP nin pisliklerini ve soygunlarını anlatın. Takmışsınız papağan gibi Erdoğan ve AKP…

  Saygılar

  Senin ve senin gibilerinin fikirlerini savunacağıma hiç yaşamamış olmayı tercih ederim.

 488. Barca said

  CHP ZİHNİYETİNİN SÖZLÜK ANLAMI ████
  ███████████████████████████

  Tek parti döneminden kalma alışkanlık ve reflekslere sahip olma durumu. Şöyle ki; kendisini devletin sahibi, hâkimi vs. her şeyi zannetme, arada bir orduya gaz verme, CHP’ ye yapılan -haklı da olsa- her eleştiriyi Atatürk’e yapılmış gibi kabul etme, sürekli 1940′lara özlem duyma, ne yaparsa yapsın muhalefetten kurtulamama gibi davranışlarla kendini hissettirir.

  Deniz Baykal sayesinde komünistinden muhafazakârına, liberalinden milliyetçisine kadar birçok kesimden devamlı ayar yiyen kepaze zihniyet.

  Anayasal düzene sahip çıkma, Atatürk ü ve devrimlerini koruma ve kollama, solculuk adına bölücülük veya ülke çıkarları aleyhine hareket etmeme ve bir dizi ulusalcı davranışlardan oluşan çirkin(!) bir zihniyettir.

  Çok namussuz bir zihniyettir. İşleri güçleri yokmuş gibi ülkenin bölünmez bütünlüğünü, laikliği, Atatürkçülüğü falanı filanı savunurlar. Yoksa ülkenin bölücü terör, rejim düşmanları, şeriat tehlikesi gibi sorunları da bunların uydurmasıdır. Ülkenin önü kaymak gibi açıktır. Halk mutluluktan refahtan zil takıp oynamaktadır.

  Şimdiye kadar hiç bir halta yaramamış, iktidara gelmek yerine kendini millete ve meclise muhalefete adamış zavallı statükocu zihniyettir.

  Ne yapmak istediğini kendi de bilmeyen zihniyet.

  Kanalizasyondur, çöp yığınıdır, hava kirliliğidir, susuzluk ve yolsuzluktur.

  Zihniyetsizlik sonucu ortaya çıkmış bir zihniyettir.

  Çok partili sisteme geçlikten sonra hiçbir meşru seçim kazanamamış partidir. 56 yıldır muhalefet yaptıkları için sadece eleştirmeyi bilirler. Ne bir vizyonları vardır ne de memleketin geleceğine bir yatırımları…

  YOLSUZLUKTA CHP NİN SABIKASI KABARIK

  Edirne’nin CHP’li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. “Arasta” operasyonu kapsamında tutuklanan Başkan Sedefçi, daha önce de “Beyaz Ahtapot” operasyonunda gözaltına alınarak “rüşvet vermek ve almak” suçundan yargılanmıştı.
  CHP’li bir belediye başkanının daha yolsuzluktan tutuklanması, bu partinin geçmişte yaptığı yolsuzlukları hatırlattı. Baykal yönetiminin, belediyelerinin neden hep yolsuzluklarla gündeme geldiği konusunu masaya yatırıp yatırmayacağı merak ediliyor.

  HABERİ BAYKAL UÇURMUŞ

  Yolsuzluk operasyonunu önceden haber alan Edirne`nin CHP`li Belediye Başkanı Sedefçi`yi, Baykal`ın uyardığı iddianameye girdi. Sedefçi, `Genel Başkan`ım araştırıldığımı ve dikkatli olmamı söyledi` dedi. Edirne belediyesine yönelik `Arasta` operasyonunun iddianamesinde, CHP`li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakkında `ihaleye fesat karıştırmak` ve `Çete kurmak` suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istendi. İhaleye giren müteahhitlerle özel görüşmeler yaparken görüntülenen Sedefçi`nin kamera kayıtları da kare kare dosyaya girdi.
  DİNLENİYORUZ DİYEREK YASAL OLAN BAZI DİNLEMELERİ SULANDIRIP YASADIŞI GİBİ GÖSTEREN CHP ZİHNİYETİNİN GİZLİ YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMADAN NASIL HABERİ OLUYOR? DEMEKKİ BAYKAL POLİSİ DİNLİYOR VEYA BAZI GİZLİ İLİŞKİLERİ VAR… BAYKAL YOLSUZLUK YAPTIĞINI BİLDİĞİ BELEDİYE BAŞKANINA “DİKKATLİ OL SENİ ARAŞTIYORLAR” DEDİ.

  CHP İLE ERGENEKON ZANLISI TUNCAY ÖZKAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  CHP’DEN Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk televizyonuna aktarılan 3.5 milyon doların (2004 kuruna göre 5.7 milyon YTL) sırrı çözüldü. CHP’nin ‘13 bölümlük Atatürk’ün Kurduğu Partinin Öyküsü Belgeseli’ karşılığı olarak ödediğini açıkladığı paranın aslında Kanaltürk’ün CHP’ye rehin edilmesi karşılığında verildiğinin belgesi ortaya çıktı. star’ın ele geçirdiği CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Kanaltürk’ün sahibi Tuncay Özkan’ın da imzasının yer aldığı ‘Ahlaksız Sözleşme’ ile Kanaltürk’ü tüm siyasi parti ve kişilere kapatan CHP, spordan müziğe kadar tüm yayınlara da ipotek koydu. Kanaltürk yönetimi de kendini parti kanalı haline getiren bu sözleşmede, CHP görüş ve programına uygun davranmayı taahhüt etti.
  ERGENEKON TUTUKLUSU TUNCAY ÖZKAN İLE CHP NİN AKIL ALMAZ İLİŞKİLERİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE MEMLEKETİN HALİ

  Deniz Baykal`ın bakanlık yaptığı dönem Türkiye kuyruklarla anılıyor. Vatandaş; et, süt, margarin, yağ, benzin, pasaport, tüp gaz almak için kuyruğa giriyordu. Az su katılmış süt ve et alabilmek için vatandaşlar kuyruğa giriyor, garları yolcular değil, yağ almak isteyenler dolduruyordu. Benzin darlığı yüzünden otobüs, minibüs ve özel araçlarına binemeyen İstanbul halkı banliyö trenlerine akın ediyor ve salkım saçak yolculuk yapıyordu. Tüpgaz, sana yağı ve pasaport için kuyruklar uzuyordu.
  BAYKALIN ENERJİ BAKANI OLDUĞU GÜNLERDE BIRAKIN YUKARIDAKİ SAYILANLARIN PAHALIYA ALINMASINI, HİÇ BULUNAMIYORDU. MEMLEKETİ HARAP ETTİLER PERİŞAN ETTİLER. HALK BUNLARA GÜVENİPTE BUNLARI 40 SENEDİR İKTİDAR YAPMIYOR…

  CHP DE RÜŞVET VE SARIGÜL DEPREMİ

  Yüksek Disiplin Kurulu’nun, “Sarıgül’ü ihraç” istemini 8′e karşı 7 oyla reddetmesi CHP’yi karıştırdı. Kurultay çağrısı yapan Baykal “Rüşvet var” dedi.
  HALBUKİ YDK ÜYESİ CAFER DURSUNA “SARIGÜLÜ İHRAÇ ET MİLLETVEKİLLİĞİN GARANTİ OLACAK” TEKLİFİ YAPILDI. BAYKAL YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ELİNDEN ŞEKERİ ALINMIŞ ÇOCUK ROLÜNÜ UYGULADI VE YASAL YOLLARDAN DEVİREMEDİĞİ SARIGÜLE İFTİRA ETMEYE BAŞLADI. AYNI ŞİMDİ AK PARTİYE OYNANAN OYUN GİBİ…

  OĞULA ÖZEL KANUN

  CHP Lideri deniz Baykal’ın, oğlu için özel kararname çıkarttığı ortaya çıktı. Baykal, 1995 yılında, uzman hekim olan oğlu Ataç Baykal’ın, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapmaması için Bakanlar Kurulu kararı ve kanun hükmünde kararname çıkartmış..

  CHP Lİ VEKİLLERİN AVUKATLIK YAPTIKLARI ALMAN ŞAHIS

  CHP nin malum Almanlarla ilişkisi çok iyi. Türk düşmanı alman vakıflarında para falan alıyor bu samimiyeti çözebilmiş değiliz. Bunu çözmesi gereken sayın başsavcınında elinde belge yokmuş! Buyursun gelsin biz gerekli belgeleri verelim

  KILIÇDAROĞLUNUN ALMANYA MACERALARI

  CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lılarla aynı araçta yakalandığı iddiası belgelendi. Bir dönem Alman istihbaratında görev yapan gurbetçi Talip Doğan Karlıbel, katıldığı bir televizyon programında skandalın belgesini ortaya çıkardı. Karlıbel’in iddiasına göre Deniz Feneri e.V. davasını takip etmek üzere partisince görevlendirilen Kılıçdaroğlu ve CHP MKYK üyesi Ali Kılıç, Eylül başında Almanya’ya gitti.Kılıçdaroğlu ve Kılıç, 2 PKK’lının içinde bulunduğu HH DP 934 plakalı bir araçla genelev tarzı bir saunadan çıktı. Alman polisince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle takipte tutulan bu 2 PKK’lı yine izlemeye alındı. Bu sırada Frankfurt trafik ekibi fiziki takip yapan polis aracının önüne geçerek 2 CHP’li ile 2 PKK’lının içinde bulunduğu aracı arka lambası yanmadığı gerekçesiyle durdurdu. Düzenlenen ceza tutanağına 4 kişinin ismi yazıldı. Rıdvan ve Güler’in 14 Haziran 1980′de Başkomiser Osman Tekin ile 16 Aralık 1979′da polis memuru Hilmi Kaya’nın şehit edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla arandıklarını ileri sürdü.

  KILIÇDAROĞLU 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU SİGORTALI YAPTI

  SSK eski Genel Müdürü, dönemin Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kılıçdaroğlu, 1997 yılında oğlu Kerem’i okula devam ettiği sırada İstanbul’da faaliyet gösteren Ekinciler Holding’te sigortalı olarak çalışıyor göstermiş. 1983 doğumlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun SKK kayıtlarına göz atıldığında 1997/1 döneminde 60 gün, 1997/2 döneminde ise 1 gün sigortasının ödendiği görülüyor. SSK kayıtlarına göre 1 Mart 1997’de söz konusu şirkette çalışmaya başladığı görülen Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs 1997’de işten ayrılmış. Kerem Kılıçdaroğlu 1997 yılında ilköğretim okulu son sınıf öğrencisiydi. Sigortalı yapıldığı sürelerin okulların açık olduğu döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Baba Kemal Kılıçdaroğlu ise o dönemde Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’ydı.

  KILIÇDAROĞLUNUN YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ İHALELER

  Kılıçdaroğlu 7 yılda yandaşlara verilen ihalelerle kurumu 2.4 milyar TL zarar ettirdi. 1998′DE Göztepe Hastanesi onarımı işi CHP eski il başkanı Ali Özcan’a ait Yapı Üretim A.Ş’ye davetiye usulüyle (o günün rakamlarıyla) 21 milyar 304 milyon 980 bin TL’ye verildi. Şirkete 7 yılda yüzde 2 bin 119 artışla 466 milyar TL ödendi. Ali Özcan, ihalenin yasalara uygun gerçekleştiğini savunarak, ‘Kılıçdaroğlu’nu o dönemde tanımadığını’ öne sürdü.
  Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi Rıza Olcay’ın şirketine 1993′te davetiye usulü ile yine günün rakamlarıyla 23 milyar 655 milyon TL bedelle Tunceli Sağlık Meslek Lisesi’nin inşaat ihalesi verildi. 1997′de bitirilen inşaat için ihale bedelinin yüzde 747 fazlasıyla 195 milyar 452 milyon TL ödendi.
  1993′te İstanbul Merdivenköy Dispanseri inşaatı yine yakın arkadaşı Adil Özçırpıcı’ya davetiye usulü ile 50 milyar 148 milyon TL TL’ye ihale edildi. 3 yılda yüzde 596 artışla 348 milyar 205 milyon TL ödeme yapıldı.

  KILIÇDAROĞLUNUN SSK YI SOKTUĞU ZARARIN YILLIK RAKAMLARI

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1992 yılında karla devraldığı SSK Genel Müdürlüğü’nün 7 yıllık görev süresi boyunca nasıl zarar ettiği ortaya çıktı. 1991 yılını 128 bin TL karla kapatan SSK Genel Müdürlüğü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiği 1992 yılında (bugünkü rakamlarla) 2 milyon 556 bin TL ile yüzde 2 bin 684 zarar etti. Kılıçdaroğlu 1999′da kurumu toplam 1 milyar 111 milyon lira zararla devretti. SSK’nın ‘kara delik’e dönüşmesinin arkasında, ‘davetiye usulü’nden yararlanarak ihalelerin Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşlarına verilmesi ve inşaat süreçlerinin uzatılmasıyla firmalara ihale bedelinin 5 ila 20 katı ödeme yapması olduğu belirlendi.
  YANDAŞLARINA VERDİĞİ DAVETİYE USULÜ İHALELER NEDENİYLE DAHA ÖNCE KÂR EDEN SSK %2500 ZARARLAR YAŞADI. KILIÇDAROĞLU BU ZARARLARINI KAPAMAK İÇİN SSK NIN TAŞINMAZLARINI SATTI. KURUMU TAM MANASIYLA BİR KARA DELİĞE ÇEVİRDİ. CHP LİLERE BİR SORU SORMAK İCAB EDİYOR. SSK YI YÖNETEMEYEN BU ADAM 16 MİLYON NÜFUSLU İSTANBUL BELEDİYESİNE BAŞKAN YAPILMAK İSTENMİŞTİR.

  BAYKAL VE EKİBİNİN YENİ SENARYOLARI SÖZDE POLİTİKA

  KILIÇDAROĞLUNA KESKİN SORULAR

  Malum CHP laiklik elden gidiyor cumhuriyete sahip çıkın vs gibi kampanyalarla 22 temmuzda baya bi oy toplama hevesine düştü… Meydanlara bu yalanlarla 1 küsür milyon koyun topladı. Fakat 22 temmuzda AK PARTİ %47 alınca baktı ki millet artık yıllardır ısıtılıp sunulan “laiklik elden gitti” masallarına inanmıyor. Bu nedenle yeni bir politika geliştirdiler, “çamur at tutmasada izi kalsın”. Dengir mir Mehmet Fırat a iftira ettiler, tüm konularda Fırat gerekli mahkeme kararlarını gösterip kendini akladıysada yandaş medya aynı yoldan devam etti ve mahkeme kararlarıyla kendini akladığı halde Fırat ın üstüne gitmeye devam etti.

  KILIÇDAROĞLUNUN KARDEŞİNİN DAVA DOSYALARI

  Türkiye de Yolsuzluk dosyaları iddiası ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun 1999 yılında Kocaeli de kurduğu Kooperatifte üyelerden haksız kazanç elde ederek 47.653.009 Türk Lirası zimmete geçirdiği bilirkişi raporu ile belirlendi. Mahkemenin Bilir kişiden istediği raporda Adil Kılıçdaroğlu’nun satıcılar hesabındaki belgesiz kayıtlar 19.053.34 Hüseyin Seçkin’e ödendi gösterilen ancak ödenmeyen 7.100,00 , 1536 Nolu gider makbuzu ile haksız alınan hakkı huzur 6.750,00, İnşaatla ilgili olmayan 40 varil tiner faturası 10.749,75 ve kooperatif kasasından en son çekilen nakit 4.000,00 TL olmak üzere 47.653,09 Türk Lirasını zimmete geçirdiği tespit edildi.

  CHP Lİ ÖZPOLATA ÇANKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇEKİLEN ARSA PEŞKEŞİ

  Çankaya Belediyesi’nde “yamyam”, “arpa” davası görülürken,bu dava öncesinde Sn Belediye Başkanı ve üyeleri CHP’li vekil olan, Durdu Özpolat’a yeşil alanı özel okul yapsın diye peşkeş çekti…

  İŞTE MEHMET SEVİGENİN İMAR YOLSUZLUĞU

  Ortaya çıkan bu metne göre Seren İnşaat ile Mehmet Sevigen arasında ’Kar Payı Ortaklığı Sözleşmesi’ hazırlandı. Bu sözleşmeye göre arsa sahibi Seren İnşaat en az 14 milyon dolar gelir elde edecek ve bu gelirin yüzde 8’i yani 1 milyon 120 dolar Mehmet Sevigen’e kar payı ortağı olarak verilecek. Düzenlenen protokol “Kar payı ortaklığı sözleşmesi” başlığını taşıyor. Sözleşmenin konusu ise açıkça, elde edilecek hasılatın arsa sahibi ile müteahhit arasında yarı yarıya paylaşılmasından sonra, arsa sahibinin payına düşen ve en az 14 milyon dolar olması beklenen hasılatın yüzde 8’inin “kar payı ortağına” ödenmesini düzenliyor. Oysa Erkan ve Sevigen, hasılat paylaşımı değil, adi ortaklık ilişkisi kuracaklarını ileri sürüyor.
  ŞABAN DİŞLİ OLAYINDA AKBABA GİBİ AK PARTİNİN BAŞINA ÜÇÜŞEN CHP ZİHNİYETİ BU KONUDA NEDENSE OLAY AYNI OLMASINA RAĞMEN “BÜYÜK ETİK KÜÇÜK ETİK” GİBİ TERİMLERİ SİYASİ LİTERATÜRE SOKTULAR. BAYKAL AÇIKÇA DESTEK VERDİ. BUDA CHP NİN YOLSUZLUK BATAĞINDA OLMASININ EN BÜYÜK KANITIDIR

  CHP DEN NEMALANANLAR

  Evet nemacı olmak konusunda CHP’de iki isim sivriliyor…
  Bunlardan birisi CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş diğeri de partinin saymanı Şanlıurfa milletvekili Mahmut Yıldız…

  Yılmaz Ateş, bugünkü servetini CHP’nin basılı işlerini matbaasında yapmasına borçlu. Yıllardır CHP’nin tüm basılı işlerini yapan Yorum Matbaası’nın sahibi…

  Ateş’in CHP’nin asıl yöneticisi Nesrin Baytok ile de çok yakın dirsek temasında olduğu biliniyor
  Gelelim Mahmut Yıldız’a…

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, Evrakta sahtekârlık ve kamu kurumlarını dolandırmak suçlarından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen bir milletvekilidir.

  CHP Saymanı Mahmut Yıldız, en son enerji yolsuzluğuna bulaşmış ve adı Organize Suçlar Şubesinin soruşturma dosyalarına taşınmış, bürosu savcılık tarafından bastırılmış bir milletvekilidir

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, sahibi olduğu Şanlıurfa Radyo ve Televizyonunu (ŞRT) Halk TV adı altında CHPye trilyonlarca liraya okutmak isteyen bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHPnin Söğütözünde inşa edilmekte olan yeni Genel Merkez binasını keşif maliyetinin 3 katı yani 3 trilyona Doğuş Grubuna ihale ettiren bir milletvekilidir.

  CHP Genel Saymanı Mahmut Yıldız, CHP ile birleşen YTPnin bütün ofis mobilyaları ve bilgisayarlarını Gaziosmanpaşadaki kendi bürosuna taşıttıran bir milletvekilidir.

  İşte böyle… Atatürk’ün partisinde bunlar yaşanıyor…

  TUNCAY ÖZKANIN KANALTÜRKÜNE AKRATILAN TRİLYONLAR

  CHP’nin 5.5 trilyon karşılığında Kanaltürk’e hazırlattığı “Atatürk’ün Kurduğu Parti’nin Belgeseli” filminin CHP Genel Merkezi’ne aylar önce teslim edilmesine rağmen beğenilmediği için yayınlanmadığı ortaya çıkarken parti yönetiminin söz konusu belgeselin piyasada kaça yapılabileceğine ilişkin bir araştırma yaptırdığı da öğrenildi. İçinde milletvekillerinin de bulunduğu medya ve tanıtım konusunda uzman bir ekibin yaptırdığı araştırma sonucunda Kanaltürk’ten gönderilen ve birkaç CD’den oluşan belgeselin gerek teknik kalitesi ve gerekse çok dar tutulmuş muhtevasıyla en fazla 30 ile 50 bin dolara mal edilebileceği tespit edildi…
  ERGENEKONDAN TUTUKLANAN VE DAHA ÖNCEDE MİT AJANLIĞI YAPTIĞI BELGELERİYLE KANITLANAN TUNCAY ÖZKANA 5.5 TRİLYON GİBİ CİDDİ BİR RAKAMIN NEDEN VE NE AMAÇLA PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ AÇIKLIĞA KAVUŞULMIŞ DEĞİL…!

  CHP DE PARTİ İÇİ USULSÜZLÜK

  Anayasa Mahkemesi, CHP’nin hesaplarında yaptığı mali denetimde yaklaşık 1 milyon YTL (1 trilyon lira) usulsüzlük buldu. Mahkeme partiyi zarara uğratan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi…
  İŞİN İLGİNÇ YANI ARADAN BU KADAR ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN PARTİ İÇİ YOLSUZLUK VE KANALTÜRK İDDİALARI SÜMENALTI EDİLDİ BAŞSAVCILIK TARAFINDAN…

  LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR DEDİĞİ KARAYALÇINI ANKARA ADAYI GÖSTERDİ….

  Deniz Baykal ile birbirlerine demediklerini bırakmayan 1989 seçimlerini kazanan ve her dönem Ankara’da solun adayı Murat Karayalçın vardır. Geçen seçimlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Karayalçın için “Listeleri İmralıdan geliyor” demesi ve Karayalçının Diyarbakırda Abdullah Öcalan posterleri altında Miting yapması Ankaralının hafızasında tazeliğini korumaktadır.
  DAHA DÜNE KADAR BİJİ APO SLOGANLARI ALTINDA DEHAPLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN KARAYALÇIN BUGÜN CHP NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR ADAYIDIR. ÜSTELİK BAYKAL 2004 DEKİ BİR MÜLAKATINDA “KARAYALÇININ LİSTELERİ İMRALIDAN GELİYOR” DEMİŞTİR…

  BAYKALIN YAHUDİ BURSUYLA OKUDUĞU ORTAYA ÇIKTI…

  Başbakan Erdoğan’ın ABD´de okuyan çocuklarını her fırsatta tartışma konusu yapan CHP lideri Deniz Baykal´ın, şu ana kadar hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Baykal’ın bursuyla okuduğu Rockfeller Vakfı’nın patronu David Rockefeller, dünyayı yönettiği söylenen Council On Foreign Relations, Bilderberg Group ve Trilateral Commission adlı gizli örgütlerin imparatoru olarak biliniyor. Vakfın harcadığı paranın üçte birinin CIA tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Bu vakıf, geri kalmış, müttefik, peyk ya da üstü kapalı sömürge ülkelerdeki gençleri elden geçirip değerlendirmek, Amerikan sevgisini, bağlılığını aşılamak amacıyla kuruldu.
  BAYKALA BURS VEREN BU KURUMUN AMACI BARİZ BİR ŞEKİLDE BELLİDİR. ERGENEKONLA MASONLARIN İLİŞKİLERİ VE BAYKALIN FÜTURSUZCA ERGENEKON AVUKATLIĞI YAPMASI RESMİN EKSİK PARÇALARINI TAMAMLAR CİNSTEN…

  ÇANKAYA BELEDİYESİNDEKİ BÜYÜK RÜŞVET VURGUNU…

  Eryılmaz`ın `yamyam` diye nitelendirdiği meclis üyeleri ile yürüttüğü icraatları tek tek ortaya çıktı. 2005`te Çankaya Belediyespor`a 900 bin YTL`ye tesis alındı. Kendi partililerini sürekli rüşvet istemekle suçlayıp ‘yamyamlar’ diyen CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz’ı doğrulayan belge bulundu. Rüşvetin belgesi CHP grup karar defterinde ortaya çıktı…

  ALMAN EBERT VAKFINDAN ALINAN PARA…

  CHP`nin Alman istihbaratı ve partileri tarafından desteklenen Friedrich Ebert Vakfı`ndan 2005`te 85.000 Avro para yardımı aldığı belgelendi. Aralık 2002′de “faili meçhul” bir cinayete kurban giden tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının Türkiye ile neden yakından ilgilendiğini anlattığı kitabında şu tespitte bulunuyor: “Ebert Vakfı, Türkiye’deki siyasi partiler içinde en çok CHP ile ilişki içindedir.”

  Bir kez olsunda CHP nin pisliklerini ve soygunlarını anlatın. Takmışsınız papağan gibi Erdoğan ve AKP…

  Saygılar

 489. kemalistgençlik said

  yaa işte böyle söyleyecek lafınız olmaz sen şimdi burada chp nin (nekadar doğru meçhul)sözde pisliklerini çıkarmış buraya koymuşsun acaba bide akp nin yolsuzluklarını pisliklerini çıkarmayı denedinmi herhalde siteyi boydan boya kaplar!!!
  neyse benim istediğim cevap bu değildi fakat cevabın yoksa da …

 490. Barca said

  Tabi kemalist tabi hep yalan olur zaten (ne kadar doğru meçhul) olur. Siz ve sizin gibiler bu ülkeyi batırıyor. Çekin gidin bu ülkeden.

  Siz ATATÜRK’ün ölmüş bir insanın defterine birşeyler yazacak kadar acizsiniz. Atam bugün böyle oldu diyecek kadar zihniyetiniz dar.

  Sizin gibilerine göre çağdaş türkiye kızların mini eteklerle dolaşmasıdır.

 491. Barca said

  CHP Ve AKP

  CHP’den başlayalım,

  CHP denen bu parti tam 56 yıldır ülkemizde iktidar olamıyor. Partinin temel amacı, Deniz BAYKAL’ın hemegonyalarını sürdürmedir. Sol parti diye devşirme bir uslup ve Atatürk’ün partisi diye uyduruk bir cümle ile yollarına bir şekilde devam etmektedirler. Sözde Cumhuriyetçi ve Sözde Laiklik sözleri ile de rant sağlamaktadır. Sözüm ona gençliğimize tek hitap yolları, her dönemde olduğu gibi yine ”Laiklik ve Cumhuriyet elden gidiyordur” bu laflara karnı tok aklı selim gençlerimiz ve milletimiz tam tamına 56 yıldır bu partiye iktidar olma şansı vermemektedir. Bilakis muhalefet partiliği görevini layık görmektedir. Ki CHP bu görevi de ifşa edememektedir.

  56 yıllık bir senaryonun yaklaşık 28 yılında nedense Deniz BAYKAL bulunmaktadır. Bir çok yolsuzluk dosyası ve belediye başkanlarının suç dosyalarını hasır altı edilmesi ile ünlü bir partidir. Cumhuriyeti kendi tekeline almakla beraber ülkenin sahibide CHP’dir sanmaktadırlar.

  AKP ise yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen bir çok vatandaşımızın uzun süre iktitarda tuttuğu tek parti olma özelliğini korumaktadır. Öyle gözükmektedir ki bu parti uzunca yıllar Türk milletine ve Türkiye’ye hizmet edecektir.

  CHP nin bir çok suç dosyasının ve yolsuzluk belgesinin kanıtı olmasına rağmen ”Kemalistgençlik” örneğinde ki gibi körelen bir kesim toplumda resmen hoşgörü ile yaklaşılmaktadır. CHP’nin adı karıştı mı, sen araştırdın mı da biliyorsun olmakla beraber, AKP’nin yalan dolan iftira niteliğinde ki ve sadece çamur at izi kalsın mantığı, tıpkı CHP’nin yaptığı gibi)hemen doğrularlar. Kendi Partileri için AK ama adı bile AK olan bu parti için KARA LEKE yakıştırması yapmaktadırlar. Ezici bir üstünlüğümüz bulunan bu ezik arkadaşlarımızın kör gözleri bir türlü açılmaktadır.

  Açılmayı da geçtik tamamiyle kapanmıştır, açılmamak üzere.

  Ama bu toplum nasıl ki CHP’nin sonunu getirdi ise sizin gibilerinde sonunu getirecektir.

  Esenyurt Belediyesi Gürbüz ÇAPAN. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bedrettin DALAN, Nurettin SÖZEN , İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL, Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz, Edirne Belediyesi Hamdi SEDEFÇİ (Kayıtlarda Deniz BAYKAL’ın suça ortak olduğu belgelenmiştir)her zaman ki gibi hasıraltı edilmiştir.

  SSK Genel Müdürlüğü Kemal KILIÇDAROĞLU vurgun üzerine vurgun dalan üzerine dalan yalan üzerine yalan ve ülkenin kanını emen gruplar işte.

  Ve hala CHP bunları yapmadı diyebilen yüzsüz arkadaşlarımız.

  CHP bunları yaptı ve bu insanların hepsi şimdi tutuklu ve yargılanan insanlar.

  AKP diyorsunuz, Beylikdüzü Belediye Eski Başkanı Vehbi ORAKÇI. AK Parti’de yolsuzluklarından ötürü tekrar aday gösterilmediği gibi, seçimler sonrası tevkif edilmiştir. Sizin CHP’niz napıyor? Bir Belediye başkanlığı için tüm yolsuzluklara göz yumuyor, üstüne oy çalarak tekrar belediye başkanı seçilmesine yardımcı oluyor.

  Bir gün gelecek bertaraf olacaksınız. Ve o zaman işte şimdidir.

  Siz gidin ATATÜRK’ün, ölmüş vefat etmiş bir insanın kabri başında ki o saçma sapan deftere, Cumhuriyet Laiklik elden gidiyor, kalk bizi kurtar yazın.

  Zihniyetiniz işte bu kadar karanlık ve çağdışı kalmış bir zihniyettir.

  Yazık gençliğimize ki sizin gibi kör gençlerimiz var. Bırak Kemalistliği sana 70 yıldır faydası dokunmadığı gibi, türevlerininde sahtekarlıklarına sırf Atatürkçü diye gözyumuyorsun. Peygamber Efendimiz varken, Atatürk’e taparcasına izinden yürümek putperestlikten başka birşey değildir. İşte görüyoruz heryerde Atatürk resimleri onu da geçtim heryerde Atatürk heykelleri, heykelin karşılığı medeniyet değil, olsa olsa putperestliktir. Hindistan’lılardan hiç bir farkımız kalmamıştır. Onlar İnek’e bizimkiler ise ATATÜRK’e tapmaktadırlar.

  En ufak problemde provake edici tavırlar ve ülke elden gidiyor propagandası ile saçma sapan bir meydan doldurma sevdası, binlerce ahmakın bir araya gelerek sözde Atatürkçülük ve cumhuriyetçilik nidaları ile ülkeyi kaosa sokmaktan başka bir yararları yoktur. Astarı yüzünden pahalıdır bu yüzden ülkemizin.

  Yine bunlara bağlı olarak, başıörtülü ve dindar bir insan için, çağdışı, medeniyetsiz, gerici gibi kelimeler kullanmakla beraber, mini eteği ve küpeli erkekleri ile barları dolduran gençlere medeni ve ilerici sıfatları kullanmakla beraber yine üstüne basa basa vurguluyorum ATATÜRK’ün defterine yazanlar çok ilerici oluyorlar.

  Gericiliğin en alasından saz çalıyorlar ama farkında değiller.

  Saygılarımla,

 492. Barca said

  Sedefcim okuması gerekenler bunları okumuyor. Çünkü işlerine gelmiyor. İslamiyet düşmanları. ALLAH korkusu olsa bir kere ATATÜRK’ü böyle put etmezdiler.

  Onların işi gücü ATATÜRK olmuş. ATATÜRK kabrinden çıkıp kurtaracak sanki. Bırakın adamı rahat uyusun. !!!

 493. sedefy said

  barca bukadar hüküm giymis delilden sona hala anlamıyolarsa
  sokma akıl yedi adım gitmesmis denir bizde…

 494. sedefy said

  hehe atatürk ölmedi içimisde yasıyoyorrrrrrrrrrrrrrrr

 495. Barca said

  ATATÜRK ‘ün sevebiliriz ama putlaştıracağımız anlamına gelmiyor. ATATÜRK öldü ve edebiyete göç etti. Rahat bırakın Atalarımızı artık.

  Övüneceğımiz tek dalımız Peygamber Efendimiz olmalıdır. O varken kendimize başka bir yol gösteren seçmemiz ne kadar saçma. Ben ATATÜRK’ü seçeceğime babamı seçerim niye ATATÜRK’ün yolundan gideyim ki. ATATÜRK günahsız bir insan mıydı? Elbette günahları vardı. Tabi bunlar ATATÜRK’ün kötü huylarına dikkat ediyorlar, çünkü onların çağdaş Türkiye’sine o sıfatlar uyuyor sadece. ATATÜRK’ün iyi huylarına baksınlar. Tıpkı Avrupa’dan nefret ettikleri gibi kötü huylarını örnek aldıkları gibi..

 496. ManuTrain said

  .-))

 497. ManuTrain said

  Onlar size siz onlara akil diliyorsunuz, (bu kadarda iyi niyetli bizim insanimiz..hehe) bu gidisle akil küpü alacak herkes:-))

 498. ManuTrain said

  bir tartismanin amaci, karsi tarafa kendi fikirlerini asilamak olmak zorunda degil ki, ortak bir düsüncede de bulusulabilir..
  Insan sadece kendi dogrularini görüp, baskalarinin dogrularini görmemezlikten gelerek yasayamaz, yasamamali bence..

  Bizim Millet olarak sorunuzmuz, konusmamak degil, dinlememek…ve gereksiz yere haddinden fazla konusmak!

  Neyse ben bu sefer hakikatten vazgectim artik yazmaktan..

  Bende iyi bisey dileyeyim…, Allah hepimize akil versin:-)

  Yaradana Emanetsiniz.

 499. kemalistgençlik said

  hehehe laf bulamadığınız zaman söylediğiniz tek söz “atatürkü ilahlaştırıyorsunuz atatürkü putlaştırıyorsunuz”
  ben tartışmalarda bunu böyle kabul etmediğimizi defalarca söyledim fakat siz de defalarca kafanıza bir türlü nedense sokamadınız.çünkü bizi bölye suçlayarak üstün çıktığınızı zannediyorsunuz.

  barca sen atatürkün izinden madem gitmek istemiyorsun bu ülkeyi asıl terk edecek kişiler sizlersiniz.senin baban kim atatürk kim siz ancak çeşitli şeriatçı cemaatlerin peşinden gidersiniz! onların izinde yürürsünüz.ZATEN BOŞUNA TELEVİZYONLARDA HERYERDE ATAM İZİNDEYİZ pankartları açılıyor.siz önce hangi ülkede yaşadığınızı öğrenin.

  ben burda hükümetin ermenistan konusunu eleştiriyordum fakat siz yine ısıtıp aynı konuyu önümüze koydunuz.napalım buda kendinizi savunma taktiği olsa gerek :d:d:d

 500. Barca said

  Kemalistgençlik;

  Çok cahilsin çok. Daha çok fırın ekmek yemen gerekiyor. Senin CHP’ne bak. Senin düşücende olanlara bak ne dediğimi anlarsın. Benim Babam Atatürk’ten tabii ki daha değerli benim için. Senin gibi binlercesini babamın ayaklarının altına kurban ederim. Atatürk’ün izinden gitmiyorum, ülkeyi de terk etmiyorum ama senin gibilerinin sonu geldi, devriniz kapandı acizliğinden ne diyeceğini şaşırmışsın. Cemaat dediğin yerler kötü mü embesil arkadaşım. ALLAH yolunda giden tüm Cemaatleri tabii ki seveceğim. Atatürk derneklerini görüyoruz senin gibi saf embesil cahiller dolu.

 501. kemalistgençlik said

  esas cahil esas geri kafalı olan sensin şimdiki düzenin çağdaşlığına ayak uyduramayan hala arap kültürlerine özenen cahil kişiler siz ve sizin gibi kimselerdir.sen devam et atatürkün izinden gitmeyerek şimdiki düzene karşı şeriatçı atatürk karşıtı cemaatlerin peşinden gitmeye esas her geçen saniye sizin ve sizin gibi düşünenlerin sonu geliyor.laflarına dikkat et angut herif. senin allah yolunda gidiyor dediğin cemaatler (başta fethullah gülen cemaati) müslümanlıkla alakası olmayan abd ajanı ülkemizde kötü emelleri olan kimseler .yaa şimdi kimin CAHİL olduğu belli oluyor.
  türkiyedeki allah yolunda gidiyoruz diyerek insanları kandırıp dinle alakası olmayan kimseler yetiştiren cemaatleri de görüyoruz.senin gibi hainlerle dolu

 502. EMRE said

  “Sizin gibilerine göre çağdaş türkiye kızların mini eteklerle dolaşmasıdır.” KARDEŞİM SANANE MİLLETİN GİYİM ŞEKLİNDEN.BİZ ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİR İSTERSE DE ÇIPLAK GEZER SEN BUNA KARIŞAMAZSIN.SEN NASIL BURDA ÇIKIP ÖZGÜRCE DÜŞÜNCELERİNİ YAZIYORSAN O İNSANLARDA İSTEDİĞİNİ GİYME İSTEDİĞİNİ YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP . BUNU SEN Mİ ENGELLEYECEKSİN.SİZİN GİBİLERİN ÇAĞDAŞLIK ANLAYIŞIDA KARA ÇARŞAFA DOLANMIŞ NİNJA KILIKLI KARILAR OLSA GEREK :Dd:d:D:D: ZUHAHAHA

 503. Barca said

  İki tane gerizekallı ;

  Birşeyler yazdığını sanan iki tane beyinsiz gerizekalı. Angutun önde gidenisin sen kemalistgençlik, beynin travma geçiriyor herhalde. Kızların çıplak dolaşmasını isteyen bir angutta bu Emre, dengesiz embesil. ALLAH’sızlar sizi. Arap diyorsun dengesiz Kemalist, Araplardan banane? bu bir, ikincisi gerçek araplardan hayırlı insanlardır. Araplar hayırlı olmazsa Rabbimiz, Peygamber efendimizi arap yaratır mıydı, ALLAH’ın dengesiz kulları. Embesiller.

  Kefere grupları. Emre anan ve bacınca çıplak gezinsin o zaman ne dersin? Kara çarşafa ne gerek var gerizekalı, orasını burasını açmasın yeter. Aptalsınız siz aptal. Başka birşey değil, sen cahilsin kemalist sana diyecek hiç birşey yok aslında. Şeriat ALLAH’ın kanunu, Atatürk’ün ALLAH’ın kulu ama senin embesil kafan almaz böyle şeyleri. Diğer tarafta bir taraflarınızı gösterecekler size beyinsizler, kefereler ordusu..

 504. Barca said

  Kemalist bu arada senin yedi sülalen ve türevlerin hain. Görüyoruz işte cahil! Atatürkçü dernekleri görüyoruz hepsi ortada, ergenekon zihniyeti sana kadar bulaşmış. Aptal onlarında çokta umurundaydı, kemalist bizi savunuyor, bizim tarafımızda diye, Atatürk’ün çok tınındaydı, kemalist beni seviyor diye, sen mi kurtaracaksın ahirette Atatürk’ü? Atatürk mü kurtaracak seni orada? Kemalistler mi kurtaracak seni orada.. Aptalsınız, aptal gideceksiniz. Çıra gibi yanacaksınız.

  Bizde o gün orada halinize bakıp, acıyacağız sizlere!

  Şeriat ALLAH’ın kanunu ama laf atacak kadar alçalıyorsunuz. Beyninizi yemişsiniz siz aptallar ordusu, kafirler sizi. Amerikanın tam köpeği olmusşunuz, istediklerini veriyorsunuz, onların asıl istediği siz gibi köpeklerde var.

  Rabbim o günü nasip edip, hatırlatırsa sana söyleyeceğim çok şey olacak.
  Sizi kurtaracak Peygamberdir. Atatürk ve bu salak saçma düşüncelerin değil.

 505. Barca said

  Çağdaşlık sen ve Emre gibilerine göre kızların soyunması işte bunu ayan beyan belli ediyorsunuz.

  Sizin gibilerinizin anaları,bacıları sokaklarda mini eteklerle dolaşıp, insanların ahlaklarını bozup, yozlaştırıyor. Sizin gibilerinizin yüzünden sokağa kimse çıkamıyor, darpçılık, hizipçilik, dolandırıcılık, yankesicilik, sahtekarlık, hırsızlık hep sizin türevlerinizden çıktı. Aptal çağdaşlar. ALLAH size çağdaşlığı gösterecek, merak etmeyin. Sizin gibilerin anası, bacısı zaten barlarda, siz gibiler kulaklarına küpe takar sonra da biz modern ve çağdaşız derler. Gerizekalılar ordusu, Avrupa diye inliyorsunuz, Avrupa’yı ilk CHP model diye sundu ama ahlaksızlıklarını sundu, onlarda çağdaş ve modern ve bizim gibi laiklik ve cumhuriyet ile yönetiliyor dediler sizin gibi salaklarda peşlerinden gitti. Sonunuzu görüyorsunuz ama işinize gelmiyor işte resmen Atatürk’ü ilahlaştırdığın, putlaştırdığın ortada, yoksa Şeriat’a laf atmazdın, embesil olduğundan dolayı normal karşılıyorum, aklı selim biri sanırdım ama maalesef köküne kadar işlemiş senin putperestlik.

  Bu arada Emre, anan bacın çıplak dolaşıyor ya, ona laf atıyorlar. Yetiş arkadaşım, namusluyum de! Senin namusun çağdaş dediğin şeydir işte. Çağdaşlık dediğin ananın bacının barlara girmesi, mini etek giymesi seninde küpe takıp, yabancı müzikler eşliğinde rakkas etmendir. Şimdi ki bazı araplarda sizin gibi gerizekalı ama onlar en azından kimseye tapmıyor sizin gibi. Şerefsizler ama yine sizin gibi değiller. Sizde ne şeref ne haysiyet var, damarınız çatlamış. Emre resmen benim anam, bacım çıplak dolaşşsın, çağdaşlık bunu gerektiriyor diyor. Var mı böyle birşey, adam namusunu hiçe sayıyor, çağdaşlık kardeşim diyor. ALLAH belasını vermiş haberi yok. Yunus Emre gibi zatın ismini taşıyor ya yazık ki ne yazık.

  Bölücüler de sizden taraf, devam edin yolunuza. Hangi yol ise o da muamma..

  Akıllı olduğunuzu sanmayın, topunuza cevabım var, türevlerinizi yıkmaya geldik yıkmaya, engel olamayacaksınız bu sefer. Cahiller, çağdışı çağdaşlar. ALLAH’ın üstünde görüyorsunuz bu çağdaşlık kelimesini ya daha ne demeli sizlere.

 506. Barca said

  Bu arada herhalde sizin soyunuzun kökü ya ermeni ya hristiyandı. Ki öyle olmazsa Emre denen gerizekalı, çarşaf giyinen insanlar için ninja kılıklı karılar demezdi. Yoksa soyu sopu müslüman olan her müslüman evladının geçmişinde bunları giyen insanlar vardı. Ve çelişkiye bakar mısın; Bu ülke özgür bir ülke, herkes istediği gibi giyinebilir, isteyen çıplak gezer, gezemez efendim! Burası müslüman bir ülke öküz Emre, senin anan bacın çıplak geziyor, hoşuna gidiyor demek ki. Laf atılması da hoşuna gidiyordur. Tabi o çıplak gezerse senin gibi aydınlık, çağdaş şerefsizlerde onlara laf atacaklar. Ve onlar çıplak gezebilir, senin göz banyon çünkü, senin zinan çünkü. Ama çarşaflı gezene birşey diyemeyeceğinden dolayı, göremeyeceğinden dolayı ninja deme cürettine sahip görüyorsun kendini.

  Embesil, namussuz, soysuz sopsuzlar!

 507. ŞEHİT said

  biz türküz ve hep öyle kalacağız.bugün bizim bayrağımızı yakanlar şarafsizdir.belki bir TÜRK’e böyle laflar yakışmaz ama öyleler

  BAYRAK
  EY MAVİ GÖKLERİN BEYAZ VE KIZIL SÜSÜKIZ KARDEŞİMİN GELİNLİĞİ,ŞEHİDİMİN SON ÖRTÜSÜ IŞIK IŞIK DALGA DALGA BAYRAĞIM SENİN DESTANINI OKUDUM,SENİN DESTANINI YAZACAĞIM SANA BENİM GÖZÜMLE BAKMAYANINMEZARINI KAZACAĞIM SENİ SELAMLAMADAN UÇAN KUŞUN YUVASINI BOZACAĞIM DALGALANDIĞIN YERDE NE KORKU NE KEDER…GÖLGENDE BANA DA,BANA DA YER VER!..SABAH OLMASIN,GÜNLER DOĞMASIN NE ÇIKAR YURDA AY YILDIZIN IŞIĞI YETER SAVAŞ BİZİ KARLI DAĞLARA GÖTÜRDÜĞÜ GÜN KIZILLIĞINDA ISINDIK,DAĞLARDAN ÇÖLLERE DÜŞÜRDÜĞÜ GÜN.GÖLGENE SIĞINDIK.EY,ŞİMDİ SÜZGÜN,RÜZGARLARDA DALGALAN;BARIŞIN GÜVERCİNİ,SAVAŞIN KARTALI…YÜKSEK YERLERDE AÇAN ÇİÇEĞİM,SENİN ALTINDA DOĞDUM,SENİN DİBİNDE ÖLECEĞİM TARİHİM,ŞEREFİM,ŞİİRİM,HER ŞEYİM;YER YÜZÜNDE YER BEĞEN:NEREYE DİKİLMEK İSTERSEN SENİ ORAYA DİKEYİM!!!!!!!!!!!!!!
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BİZ TÜRKLER BAYRAĞIMIZI TAHMAMİN EDEMİYECEĞİNİZ KADAR SEVERİZ VATAN HAİNLERİNDEN DE TAHMİN EDEMİYECEĞİNİZ KADAR NEFRET EDERİZ!!!!!!!!!!!

 508. ulas said

  akadaslar bu adamlar 85 yildir tr yi soyup.millete koyunlar diyen insanlardir.bugun gelmis erdogani elestiriyorlar.bu tur darbecilere izin verdigimiz muddetce ac kalmaya ,kemalistlere koyun olmaya devam ederiz.lutfen uyanin ve kimin insan kimin dolandirici oldugunu gorun.bu gun avrupadan 50 yil geri kalmamizin tek nedeniyukaridaki bilgiyi yazan sahisa izin vermemizdir.siktir edin bu adileri darbecileri.allah korkusu olan bir insan akp haric kimseye oy vermez.unutmayin uyaninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

 509. sedefy said

  ne ektilerse onu biçiyorus bugün. hala boş beyinlerle neyin çıgırtkanlını yapıyolar kendileride bilmiyo aslında kendi zihniyetlerinin önde gidenleri ülkeyi soyup soğana cevirmis, yıllarca dış güçlere tavizler verilmiş simdi sen ben vatana sahip cıkanları görünce hoşlarına gitmiyo elbette gitmes hotrumları kesilenler bağırdıkca nasrettin hocanın eşşegi gibi tabi bunlarda bagırıyo normaldir…

 510. rusen said

  daha düne kadar tayyipi bazı konularda savunan ben onun ne olduğunu gördüm.Arkadaşalr! bu ermenistan sınırı neden kapatılmıştı? bileniniz var mı? Ermenistan karabağı işgal etti diye . ama sınırı açmak istiyorlar ki hala karabağ işgal halinde

 511. rusen said

  daha düne kadar tayyipi bazı konularda savunan ben onun ne olduğunu gördüm.Arkadaşalr! bu ermenistan sınırı neden kapatılmıştı? bileniniz var mı? Ermenistan karabağı işgal etti diye . ama sınırı açmak istiyorlar ki hala karabağ işgal halinde.ben tek taraflı değilim başkalarının hatası olduğu zaman isterseniz onuda söylerim

 512. Fabian Estai said

  Barca denen arkadaşa kesinlikle katılıyorum. Emre denen hıyar ağası; Madem sen o kadar demokratsın, isteyen mini etek giysin diyorsun da, üniversitelerde ve (ne demekse) kamusal alanda isteyen insanların türban takmasını neden desteklemiyorsun? Senin demokrasi anlayışın biraz kıt galiba. Yararsa demokrasi ve insan hakları oluyor, yaramazsa gericilik oluyor, öyle mi? Eğer çağdaşlığı kıçını açmakla ölçüyorsan, buyur se de kıçını aç. Anan, bacın da açarmı? Arkadan elleyenlere kızmak yok ama, tamammı?

 513. kemalistgençlik said

  ruşen arkadaşım gerçekleri gördüğüne sevindim tayyipin eleştirilecek politikalarından biri tabiki de sadece bununla bitmiyor daha okadar çok varki…

  türkiye akp iktidarı döneminde amerikaya tam bağımlı bir ülke durumuna gelmiştir. şu an türkiye-ermeni sınır kapısının açılması da kesinlikle amerikanın emri dahilinde gerçekleştirilmek istenen bir politikadır.ermenistanın gözü yanlızca dağlık karabağda değil tarihten gelen bir istekleri var bu nedenle binlerce şehit kanıyla sulanmış vatanımızın topraklarında da gözleri bulunmaktadır.

  barış tabikide çok önemli bir husutur.bir ülkenin tüm komşularıyla iyi geçinmesi gerekmektedir.fakat vatan topraklarında gözü bulunan bir ülkeye onun bunun lafıyla hareket ederek bir takım haklar vermek bizim aleyhimize dönecek hareketlerdir.Bunları daha iyi anlamak için herkesin “120” filmini izlemesini tavsiye ediyorum…

 514. oktay571 said

  Atatürk’ün kemiklerini sızlattı!
  Ergenekon sanıklarından emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un masonların toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

  İsmi Karargah Evleri yapılanmasında geçen Kemal Aydın’da ele geçirilen bir not, ikinci iddianameye girdi. Notta, “Mart-20 Kent Otel’de Atatürkçü masonlar, Hurşit Paşa da vardı.” yazıyor.

  Aydın, ifadesinde, notta yazan ‘Hurşit Paşa’ sözü ile Tolon’un kastedildiğini söyledi. Böylece, ulusalcıların toplanma merkezlerinden biri olan Kent Otel’de masonik toplantıların yapıldığı da tespit edildi. TSK’da ordu komutanlıkları yapmış bir ismin Atatürk’ün yasakladığı mason localarına nasıl üye olabildiği merak konusu.

  İlk iddianame, Ergenekon’un masonik yapılanmaları kendisine örnek aldığını açıkça ortaya koymuştu. Ergenekon belgelerinde de bu husus var. İddianamede, “Örgütün sivillerle bazı askerî şahısların yönetiminde masonik yapılanma benzeri bir yapılanma olduğu, bizzat örgütü tarif eden ve prensiplerini belirleyen Ergenekon dokümanından anlaşılmaktadır.” deniyordu. İkinci iddianamede de bu bilgileri destekleyecek ayrıntılar var. Hurşit Tolon dışında diğer mason Ergenekonculara da yer verildi. Bunlardan biri, emekli Tuğamiral İlker Güven. Evinde yapılan aramada, kendisine ait 15 Haziran 1996 tescil tarihli masonik diploma bulundu. Güven’in 1994 yılında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na üye olduğu, 1998 yılında da üstad seviyesine yükseldiği tespit edildi. Güven, Güney Locası’nın kurucu üyesi.

 515. sedefy said

  EMRE demiş
  Nisan 24, 2009 6:34 pm
  Sizin gibilerine göre çağdaş türkiye kızların mini eteklerle dolaşmasıdır.” KARDEŞİM SANANE MİLLETİN GİYİM ŞEKLİNDEN.BİZ ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİR İSTERSE DE ÇIPLAK GEZER SEN BUNA KARIŞAMAZSIN. demissin ya basörtülüler istedigi sekilde giyinip okulunda okuyabilirmuda burası özgür bir ülke diyon.Kelime oyunları oynamayın. Madem özgürlükten yanasın acık kapalı ayırt edince buna özgürlük denilebilirmi? bukadar şekilci olmaya gerek yok Aynı dinde aynı Allahamı inanıyorus süphe ediyorum:((

  kemalistgençlik demiş
  Mayıs 2, 2009 1:55 pm
  binlerce şehit kanıyla sulanmış vatanımızın topraklarında da gözleri bulunmaktadır.
  vatan toprağında terör almıs basını gidiyo hergün sehit veriyorus hergün biyerde bombalar patlıyo bunlara neden sesinisi çıkarmıyosunus..

  siz ve sizin zihniyetinisdekilere, cıkan bunca silahlar, kanlı dosyalar deliller yetmedimi? Hala Ergenekon sanıklarının avukatlıgını yapıyorsunus..

  siz onca pkklı terörist, çeteler varken 1 metre bes parcasıyla ugrasarak uyumaya devam edin kapalılar okumasın dimi size göre ilericilik, medeniyet bu.. savundugunus o ceteler bigün sizi boğunca ilericiliğinis kurtarır vatanıda sizide

 516. RUŞEN said