Vatan Hainleri!

Türk’ün Ekmeğini Yiyip de Türk’e kılıç Sallama!!

Fethullah Gülen Kimdir?

Posted by vatanhainleri Nisan 19, 2007

Fethullah Gülen:

Ramis oğlu, 1942, Erzurum doğumlu.

1968 yılı itibariyle İzmir Merkez Vaizi, İzmir İmam Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği Kestanepazarı Kuran Kursu öğreticisi görevlerinde bulunmuştur.

1969 Ağustos ayı içinde İzmir Buca’da kendi yönetiminde olan dernek ve Kestanepazarı Kuran Kursu’nda okuyan 100 öğrencinin katılımıyla açılan bir kampta, Kuran okumanın yanı sıra Risale i Nur eğitimi yapmıştır.

Aynı yıl içinde Said i Nursi için Isparta’da okutulan mevlüde katılmıştır.

1970’de İzmir’de Nurculuk üzerine programlar yapmış, ayrıca toplantılarda eğitici görevini üstlenmiştir.

1971 Ocak ayı içinde, İzmir İmam Hatip ve İlahiyat Öğrenci Yetiştirme Derneği içinde Nurculuk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle dernek idare heyetinden çıkarılmıştır.

Aynı yıl itibariyle Nurculuk faaliyetlerinden dolayı İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından ifadesi alınarak hakkında dava açılmıştır.

Anılan komutanlıkça açılan davası sonucunda vaaz etme yetkisi alınmıştır.

1972 Eylül ayı içinde Erzurum’a gitmiş, anılan ilde Nurcu liderle görüşmüş ve çeşitli Nur toplantılarına katılmıştır.

1973 yılı itibariyle Edremit’e tayin edilmesine karşın, İzmir’de ikamet ederek her hafta cuma günleri Edremit Alemzade Camii’nde vaaz vermiş ve her gelişinde ayrı ayrı Nur medreselerinde Nur toplantıları düzenlemiştir.

Aynı yıl itibariyle Edremit Merkez Vaizi görevi sırasında yaz aylarında Edremit civarında açılmış olan ve Nurcu öğrencilerin iştirak ettiği kamplarda Nurculuk faaliyetlerini organize etmiştir.

1974 Eylül ayı içinde Merkez Vaizliği’ne tayin edilmiştir.

1974 1976 yılları arasında yurt çapında çeşitli konularda konferanslar vermiştir.

1976 Temmuz ayı içinde Aydın çevresinde açılması planlanan Nur kamplarında F. Gülen’in fıkıh dersi vereceği öğrenilmiştir.

1976 Ağustos ayı başında İzmir Bornova ilçesi vaizliğine atanmıştır.

Münfesih MSP yanlısı olan Nurculardan Fethullah Gülen, İran’da gerçekleştirilen devrimin Türkiye’de de gerçekleştirilmesini arzulamakta olup, Türkiye’de İslami bir devrim için yurt sathında teşkilatlanmaya önem vermektedir.

İzmir Bornova Merkez Vaizi olduğu dönemde vaaz bantlarının yurt sathında dağıtılmasını sağlayarak Nurculuk propagandası yapmıştır.

19.04.1980’de İzmir’de gerçekleştirilen bir Nur toplantısında yaptığı konuşmada; birkaç gün içerisinde “Huruç harekatı” (Atılım harekatı) başlatılacağını, bu harekat için hemen hemen her ilde liderlerin tespit edildiğini, İran’da yapılan İslam harekatının Türkiye’de de böylece başlamış olacağını” belirtmiştir.

1980 yılında İzmir’de bir Nur toplantısında yaptığı konuşmada; “Huruç harekatının başarıya ulaşması için bütün yurtta kendi binalarında ve kiralayacakları müsait yerlerde orta ve yükseköğrenim gören öğrenciler için yurt binalarının açılması, yurtlarda eğitilen öğrencilerin meyvalarını vermesi, kendi fikirleri doğrultusunda çeşitli kitap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesi ile özellikle Türkiye’deki öğretmenlerin büyük bir bölümünün kendi yönlerinde faaliyet göstermeleri gerektiğini” ifade etmiştir.

24.06.1980 tarihinde, “Denizli Merkez Akyazılı Köyü Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı” Denizli Şubesi’nin açılışında yaptığı konuşmada; “Milletimiz içinde bulunduğu zelil duruma, şeytanın uşakları muallimler ve onların yetiştirdiği inançsız talebeler nedeniyle düşmüştür. Rusya, Müslümanlığın giderek azalması ve komünizmin yayılması amacıyla, Türkiye’ye her yıl yardım göndermektedir. Ahlaksızlık, zina ve anarşi almış yürümüştür” tarzında ifadeler kullanmıştır.

Yazıcı Nurcuların lideri olan Fethullah Gülen, Bornova Merkez Camii’nde verdiği vaazlarında, hükümetin icraatlarını eleştirmiştir.

1980 yılında İzmir’de Nurcuların yayın organı “Sızıntı” adlı dergide zaman zaman “MFD” rumuzu ile yazılar yazmıştır.

12.09.1980 tarihinde Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nca kendisini yakalamaya yönelik operasyonu haber alması sonucu, İzmir’den Erzurum’a kaçmıştır.

16.10.1980 tarihinde müstafi addedilmek için Erzurum’dan 20 günlük, daha sonra Kayseri Tıp Fakültesi’nden 45 günlük rapor alıp Bornova Müftülüğü’ne göndermiştir.

1980 Aralık ayında İzmir Bornova Merkez Vaizliği’nden Çanakkale’ye tayinini yaptırmıştır.

1981 Ocak ayı itibarıyla Isparta ili Uluborlu ilçesinde bulunan Islah Sitesi’ndeki “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerini Koruma ve Yetiştirme Derneği” merkezinde gizlenmiştir.

27.02.1981 tarihinde Eyüp İstanbul Hükümet Tabipliği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nce 20 günlük rapor almıştır.

22.03.1981 tarihinde Çanakkale Müftülüğü Merkez Vaizliği’nden istifa etmiştir.

1981 yılında Ankara’da Nurcu liderlerden “Toprak Diş Kliniği” sahibi Hayrettin Toprak‘ın evinde saklanmıştır.

1982 Mayıs ayında Konya’daki Nurcu liderlerle bir toplantı düzenlemiştir.

7.8.1982 tarihinde Keşan’ın bir köyünde gizlenerek “Molla” ve “Dahhak” takma isimlerini kullanmıştır.

Aynı yıl itibariyle Sızıntı grubuna mensup şahıslarca, Mekke’de kiralanan bir dükkanda adı geçenin bantları hac süresince Türk hacılarına satılmıştır.

10.06.1983 tarihinde Menemen Helvacıköy’de Y.İ.E. öğrencisi Yaşar Erdoğdu’nun yanında saklanmıştır.

Ege Ordu ve İzmir Antalya illeri Synt. Komutanlığı’nın 7 Şubat 1985 tarihli yazısı ile arananlar listesinde yer almıştır.

18 Mayıs 1985 tarihi itibariyle, kendisini maddi yönden destekleyen zenginlere hitaben İstanbul/Altunizade’de bir konuşma yapmış ve özel okullara maddi yardımda bulunmaları için etkileyici öğütlerde bulunmuştur.

23 Eylül 1985 tarihi itibariyle Çanakkale ili Biga ilçesinde mukim Fethullah Gülen grubuna mensup Nurculardan Sabri Kadıoğlu, Abdülkadim Zellüm adlı yazarın “Hilafet Nasıl Yakıldı” isimli eserini, Nurcular ile Milli Görüş mensuplarına ücretsiz olarak dağıtmıştır.

1 Ekim 1985 tarihi itibariyle; Hizb üt Tahrir mensubu Muhammed Kürdi, parti merkezinden aldığı emir üzerine, İzmir’de tahsilini yaparken, Fethullah Gülen ile bir görüşme yapmış, ancak bu görüşmede müspet bir netice alınamamıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından çıkarılan 15 Nisan 1985 gün ve 7130 97/85/Synt. İstihbarat Hrk. Ş. Ks. sayılı aranan şahıslar kitabının 2. kategori, 15. sayfa ve 588 sırasında arananlar arasında yer almıştır.

1987 yılında, İstanbul’daki evinde, imamlarına eğitim vermeye başlamıştır.

Ağustos 1987 ayında ders verdiği öğrencilerine yaptığı konuşmada; “Alparslan Türkeş ile görüştüğünü, Türkeş’ten cemaatini şeriat doğrultusunda yetiştirmesini istediğini, onun da kabul ettiğini” ifade etmiştir.

6 Eylül 1987 günü yapılan seçim yasaklarıyla ilgili referandumda, Turgut Özal’ı desteklemek maksadı ile Nurcuların hayır oyu kullanmalarını sağlamıştır.

Şubat 1990 tarihinde Korkut Özal’ın dünürünün İstanbul’daki evinde, “ANAP’ın geleceği ile ilgili” toplantıya katılmıştır.

Mart 1990 ayı içerisinde Türkiye’deki İslami faaliyetleri tek bir merkezden koordine etmek amacıyla oluşturulan İslam Şurası içerisinde yer almıştır.

1990 yılı içerisinde rahatsızlığı sebebiyle birkaç kez yurtdışına çıkmıştır.

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler arifesinde münfesih MÇP’ye 3.5 milyar yardımda bulunmuş ve seçimlerde MÇP ile ittifak yapan RP’yi desteklemiştir.

Nisan 1992 ayı içerisinde, Azerbaycan‘a giderek anılan ülkede TV kurma çalışmalarını başlatmıştır.

Aynı tarihte ABD’deki Risale i Nur Enstitüsü’nün çalışmalarını yönlendirmek maksadıyla gizli olarak anılan ülkeye gitmiş, ardından Avustralya’ya geçerek Türk öğrencilerin akademik eğitim gördüğü okul ve kaldıkları yurtları ziyaret etmiştir.

Ayrıca kuracağı üniversitelerde ders verdirmek amacıyla söz konusu ülkelerdeki çeşitli profesörlerle de görüşmüştür.

1992 yılı içerisinde MÇP’den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına giren Muhsin Yazıcıoğlu’na maddi ve manevi destek vermektedir.

19 Ocak 1994’te Ankara’da kurulan “Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’‘nın kurucuları arasında yer almaktadır.

1995 yılı içerisinde ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya’nın Türkiye’deki büyükelçileri tarafından ayrı ayrı ziyaret edilmiştir.

Ağustos 1995 tarihi itibarıyla basında çıkan devlet yanlısı beyanları nedeniyle İBDA C örgütünün lideri Salih Mirzabeyoğlu tarafından ölümle tehdit edilmiştir…

Reklamlar

2.907 Yanıt to “Fethullah Gülen Kimdir?”

 1. nuh mehmet said

  bu insanın günahını alıyorsunuz müslüman bir insan ,müslüman kardeşine sahip çıkar, siz ona destek olmadıgınız gibi kösteklikte yapıyorsunuz.bunların hesabı mahşer günü sorulacaktır .sizi allaha havale ediyorum.allah kuru iftiradan saklasın .bide bu insanı vatan haini ilan ediyorsunuz.yaptıgınız bir marifetmiş gibi bi internet siteelerinde propaganda yapıyorsunuz.neyin davasını güdüyorsanız ,o davanızın kurallarına iyi bakın;iftira büyük bir günahdır.size beddua etmiyorum sizi allaha havale ediyorum.bir müslüman olarak bana yakışmaz.

 2. fatime said

  bu siteyi yapanlar o kadar büyük yalancı ve sahtekarlar ki
  bunlar hakkında sadece şunu söylüyorum
  geçti o günler
  artık bu millet bu yalanlara kanmıyor
  bu millet tattip’i de fethulah hocayı da arınç’ı da çok seviyor
  ben de çok seviyorum
  ve diyorum ki
  buradaki iddialar iftiralar sahiplerinindir
  sizleri Allah’a havale ediyorum

 3. balık said

  yha aslında böle site yerine insanlar at gözlüklerini nasıl çıkartabileceği hakkında bilgi veren bi site yapmak gerekirdi görmüyolar yhaa yazık yhaa hala koruolar buna cahillikmi dersin vatan hainimi dersin devletin yalakasımı dersin ne dersin bilmemki çok yazık!!!!!

 4. BeRcEsTe said

  siteye kim yaptıysa ellerine sağlık diyorum.’fatime’ gibi örümcek beyinlilerin hala olduğu şeriyatçı bir anlayışı laik Türkiye ye sokmayacağıs olanlarıda en kısa zamanda temizleyecehiz.onlarki Ata’mın gençlik hitabesinde bahsettiği dahili deghahlardır

 5. her şey yalan.. said

  cennet ucuz değil,
  cehennem luzumsuz değil..
  yaşasın cehennem!

 6. her şey yalan.. said

  eskiler derkii cehennemin kestirme yolu iftira imiş;)

 7. XXQSTAXX said

  sizin vatan hani dediginiz kişi fettullah gulen dediginiz kişinin yurt dısında kac tane turk okulu var
  sizce vatan haini dediginiz kişi yurt dışında TÜRK okulu acarmı size bunu soruyorum ?

 8. yusaha said

  Bu okullarda nasıl fuhuş yapılacağı öğretilmiyor, senin de buna canın sıkılmış anlaşılan. Siz ve sizin gibilere diyecek bişey bulamıyorum.

 9. Ersin said

  [B]1980 yılında İzmir’de bir Nur toplantısında yaptığı konuşmada; “Huruç harekatının başarıya ulaşması için bütün yurtta kendi binalarında ve kiralayacakları müsait yerlerde orta ve yükseköğrenim gören öğrenciler için yurt binalarının açılması, yurtlarda eğitilen öğrencilerin meyvalarını vermesi, kendi fikirleri doğrultusunda çeşitli kitap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesi ile özellikle Türkiye’deki öğretmenlerin büyük bir bölümünün kendi yönlerinde faaliyet göstermeleri gerektiğini” ifade etmiştir.[/B]

  Bu sözleri söyleyen bir adamı nasıl olur da hala savunanlar çıkar anlamak mümkün değil. Kendisini çok iyi birisi gibi gösterdiği kesin. Ve anlaşılan beyin yıkama çalışmaları da başarıyla sürüyor.
  Ben de Fethullah Gülen’in dershanesinde okuyorum. Yurdunda da kaldım. Ve bu faaliyetlere birebir şahit oldum. Kaldığım ilçede bu dershaneye denk başka bir dershane olsa şimdi bırakırım ama malesef en kalitelisi bu :((

 10. forsa said

  arkadaşlar kısır tartışmalara girmeye gerek yok.Kim kendini ne hissediyorsa odur.Bu blogu hazırlayan şahıs/şahısların blogda bahsi geçen kişi/kişiler hakkında yazdıkları şahsen beni ilgilendirmez burada münakaşaya girmektense herkes kendi işine baksın daha iyi.bende burada yakında bir blog hazırlayacağım sevgili “vatanhainleri” bittiği zaman size haber veririm…İyi çalışmalar…Selametle…

 11. hamim said

  yorumlardan birinde fethullah gülen’in okullarında şeriat sistemi okutulduğunu söylemişsin!
  moğolistan’da, kırgızistan’da, azebaycan’da ki Türk okullarında okumuş şuan aynı üniversitede okuduğum arkadaşlarım var. Türi cumhuriyetlerdeki Türk okullarında okuyanlar din ilgili kendilerine hiçbir propaganda yapılmadığını söylüyordu. inanmadım gittim bir de moğalistanlıya sordum islam dini diye bir dinin sadece adını biliyormuş. türkiyeye gelince bu din hakkında fikir sahibi olmuş.
  başka örneklerini de buldum. o okullarda din prpagandası yapılmadığına sadece türkiye cumhuriyetinin reklamı yapıldığına ikna oldum. biraz araştırma yapmanı öneririm.

  türkiye’deki okullarında senin dediğin gibi olduğunu varsayalım. milli eğitim bakanlığı denen bir organ var. bu denetim görevi yapar düzenli olarak.okullar din okullarına dönüşmüş olsa gerekeni yapacaktır.

  şimdi yazını baştan inceliyelim:

  fethullah gülen’in bantlarının dağıtılmasını sağlayarak nurculuk propagandası yaptığını söylemişsin. açıp hayatını okudum, fethullah gülen’in izmir’de ki ilk takipçilerden birine ulaşmıştım. kasetlere vaaz kaydetme geleneği fethullah gülen’in görev yaptığı kestane pazarında DAHA FETHULLAH GELMEDEN halk tarafından başlatılmıştır. fethullah gülen kestane pazarına gelince onun da vaazlarına halk kaydetmiştir ve bunlar elden ele yayılmıştır.

  bu kadar araştırma yapmışsın tebrik ederim. ancak gözünden kaçan bir nokta var: birkaç istisna dışında nur cemaatlerinde hiçkimse erbakan’a oy vermez. erbakan’ı seven nurcu yok gibidir. risale-i nur’un içtimai hayat ve cumhuriyetle ilgili yerlerini okudum. o kitaplardan erbakan’a veya şeriatçılığa ulaşılması imkansız! bu arada said nursi’nin kitaplarında abdülhamit döneminde meşrutiyeti anlattığını belirtmeliyim ve o esnada kullandığı kelime cumhuriyet. bu anlamda bütün bir nurcunun şeriat savunması kendisiyle çelişkiye düşmesi olur. Fethullah gülende eğer bir said nursi takipçisiyse yani nurcuysa ERBAKAN’I DESTEKLEMEMESİ ve ŞERİAT İSTEMEMESİ gerekir.

  fethullah gülen’in ağzından türkiye’yi iran’a dönüştürmek ile ilgili bir ifade çıkmış olsa mahkemelerimiz ne için var? 1980 YILININ YÖNETİMİ VE YARGISI SALAK DEĞİL YA! fethullah güleni tutuklayıp 5-10yıl hapis cezası verirlerdi. SEN FETHULLAH GÜLEN’İN ŞERİATÇI OLDUĞUNU KANITLADIYSAN VER BU BELGELERİ GEREKLİ MAKAMLARA, HEPİMİZİ KURTULALIM.

  1980 yılında ahlkasızlık, zina ve anarşinin alıp başını yürüdüğünü söylemiştir. Zina dini bir terim, fethullah gülen’de bir din adamı. kendi uzmanlık alanına göre yorum yapmıştır. ahlaksızlık zinayı kapsayan ve dine bakan bir yönü olan bir terim. gene kendi uzmanlık alanı. anarşinin 1980de arttığını söylemişse bence doğrudur.

  daha yorumları arttırabilirim.
  ancak o kadar az arştırmışsın ki.. sana yazmak vakit kaybı gibi geldi birden!

 12. emine said

  yayınladığınız haberlerin en uak bir doğruluk payı olduğunu düşümnüyorum.bize boş laf değil belge sunun

 13. azrail said

  sonunda anlayacaksınız kim vatan hain ni kim bu vatan için çırpınıyor. şimdiye kadar kim yaptı vatanımızı tanıtabilmek için kim okul yaptı. soylemeden duramayacagım sunu da bir gerçek ki asıl vatanhainleri SİZLERSİNİZ.

 14. mustafa said

  evet son arkadasimin dedigi gibi bencede VATAN HAİNİ SİZLERLERSİNİZ.vatan haini ilan ettiğiniz fetullah gülen hoca efendi hakkında bilmediğiniz birşeyide ben söyleyim size.hoca efendi bizzat kendisi Türkiyenin bütün illerinden amerikadaki evine saksılar halinde toprak getirtmiştir.ve hergün vatan haini dediğiniz bu insan bu toprakları koklar ve hergün koklafdıkçada ağlar.aynı inceleği siz yapabilirmiydiniz acaba birazcik ama sadece birazcik vicdanınız varsa söyleyin yapabilirmiydiniz…yoksa vatan hainlermi yapar bu inceliği…Allah hidayet versin size..unutmayın savunduğunuz düşünce herneyse bu toprağın altıda var ve bu toprağın altında o düşüncler sizi kurtaramıycak..

 15. mustafa said

  bu arada söylemiyim dedim bunuda söyleyim vatan haini ilan ettiğiniz kişi varya hani onun açtığı dersaneler varya o dersanelerden önümüzdeki yıl için kayıt olmak isteyen ve anadolu lisesini 2.likle bitiren kuzenim maddi imkansızlıkları nedeniyle kayıt olamıyordu bunu öğrenen dersane yetkilileri abiler önümüzdeki yıl için onu üzretsiz kayıt etti ve daha bi çok şey ama anlatmıycam siz bunada kulp bulursunuz.ve o vatan haini dedğiniz kişini yurt dışındaki açtığı okullarındaki öğretmen abiler sırf bu dava için yani Türkiyeyi türk eğitimini aktarmak için 250-300 dolar gibi ücretle ve yıllarca ailesinden uzak kalmayı göze alarak odtü itü boğaziçi gibi üni.lerden derece yapmış kişilerdir.tek amaçları vatanperverlik ve kuran ahlakıdır.bu özveriyi bu yazıyı yazanlar yapabilirmi acaba..yoksa vatan hainlerimi yapar..23 nisan şenliklerinde ülkemize gelen yabancı çocukları herkez bilir herkez onların türkçe konuştuğunu görür..bu çocukların o okullardan geldiğini biliyormusunuz..bence bu siteye giren herkez bunları düşünsün..bu hizmetleri canı gönülden yapan ve sadece kişisel özverileriyle çalışan bu insanlaramı vatan haini ilan etmemiz gerekir yoksa bu hizmetleri eleştiren altında bişey arayan bu insanlaramı vatan hainini dememiz gerekir..el insaf el vican diyorum..(bu arda ben nurcu cemaiti mensubu felan değilim)

 16. Yusuf said

  Mustafa arkadaşım herşeyi yazmış. Daha neyi tartışıyosunuz. Vatanına milletine saygılı bireyler yetiştirmek için çabalayanlar vatan haini oluyorsa daha diyecek bişeyim yok. Düşünüyorum da yazacak o kadar çok şey var ki. Ama sonra bi daha düşünüyorum yazsan nolacak ki. Arkadaşlar (site sahipleri) daha fazla günaha girmeden bu siteyi kapatın derim. Bakın müslüman bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz de müslümansınız. Müslüman müslümana bunu yapar mı. Değil müslümana, Hristiyana vs. bile yapmaz. Hangi din, hayırlı bireyler yetiştirmeye karşı çıkar? Eğer Fethullah Gülen vatanhaini olsa FETHULLAH GÜLEN’İ ÖNCE AMERİKA ORADAN KOVARDI. Ne demek yaa.

 17. suna said

  ya bu kadar sACMALAR Bİ İNSAN VE BU KADAR MANTIKSIZ KONUSUR BENDE SİZİN GİBİYDİM SÜKÜRKİ BU YOBAZ DÜŞÜNCEDEN KURTULDUM.SİZİN VATAN HAİNİ DEDİĞİNİZ KİŞİ ORDA TÜRKİYE İÇİN AĞLIYO TÜRKİYE TOPRAKLARINI KOKLUYO.VATAN HAİNİ KELİMESİNİN ANLAMINI BİLE BİLMİOSNUZ SİZ VATAN HAİNİ TÜRKİYEYE TÜRKLÜĞE HAKARETEDENLERE DENİR ORHAN PAMUK VATAN HAİNİ DEİLMİ?? AMA SİZ SAPLANTILI İNSANLAR ETRAFTAN NE DUYARSANIZ COCUK GİBİ ATLARSINIZ CAHİLLİK!!ATATÜRK Ü N İZİNDEN GİTTİĞİNİ SANIYOSUN AMA ATATÜRK SİZİN GİBİ KIT BEYİN DİİLDİ ATATÜRK HAKKINDA HERSEYİ BİLDİGİNİ SANIYOSUNA AMA BİLMEDİĞİN BİŞİ WAR ATATÜRK SAİD NURSİ YE SİYASET E GİR DİYE TEKLİFTE BULUNDU ARALARIDA COK İYİYDİ BUNDAN HABERİNİZ WARMI NERDEEEEEE???BİDE ATATÜRK DİYİP ATATÜRK Ü SUCLUOSNZ ATATÜRK DÖRT DÖRTLÜK ADAM GİBİ ADAMMIŞ BE SİZDE NE GEZER O ADAMLIK!!VATAN HAİNİ SİZİN GİBİ ORTALIĞI KARIŞTIRP MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA DÜŞÜRENE DENİR!!BEN O OKULLARDA YETİŞEN ÖĞRENCİ TANIYOUM DİNLE İLGİLİ KONU BİLE GECMEMİŞ İSİM BİLİYOLAR VE ORDKİ HOCALARIN HEPSİ ORDA ONLARA DERS VEREBİLMEK İÇİN MAAS ALMIOLAR ORDAKİLER SENİN VATAN HAİNİ DİYE ADLANDIRDIĞIN KİŞLER OLMASA AC SUZUZ OKULDAN HABERLERİ BİLE OLMADAN YASAYANLARDI AMERİKALI BİRİLER YURT DIŞINDA BU OKULLARA ÖZENP OKUL ACMIŞ ADAMLAR SABREDMEMİŞ VATAN DAN AİLENDEN UZAKTA ZOR DURUMDA İNSANLARA FAYDALI OLUOSN HANGİNİZ BÖLE Bİ FEDAKARLIK YAPABİLİRKİ YAPANLARDIDA BASARILARINDAN DOLAYI KİM BU KDAR YIPRATMAK İSTEYEBİLİRKİ?? AMA FETHULLAH GÜLEN İN Mİ SANIOSN O OKULLAR FETHULLAH GÜLEN İN DİKİLİ AGACI YOK..HİÇ Bİ MAL VARLIĞI YOK ..ORDAKİ OKULLARIN EGİTİM KALİTESİ COK YÜKSEK VE ORDKİ ÖGRENCİLERİN HEPSİ İSTİKLAL MARSININ 10 KITASINI EZBERE BİLİOLAR YABANCI OLMALARINA RAGMEN TÜRK OLMANA RAGMEN SEN BİLİOMSN??SANA TÜRK DERKEN BEN UTANIYORUM..ANCA GÜCÜNÜN YETTİĞİ SEYLERDİR BU SUCLAMALR ETRAFA Bİ BAK VE BANA O OKULLARDA YETİŞMİŞ 1 TANE BEYNİ YIKANMIŞ ADAM GÖSTER BENDE OKUDUM O OKULLARDA WE O KADAR HOŞGÖRÜLÜ İNSANLARKİ 1 TANESİDE DİNLE ALAKALI BİŞİ SÖLEMİODU BEN YASADIM KONUSMAYIN ABUK SABUK BİLMEDEN BURDA SİZİ SAVUNUNAN MANTIKSIZLAR AZ GÖRDÜĞÜN GİBİ 2 KİŞİ ANCA AZINLIKTASINIZ MANTIKLI İNSANLARIN SÖLEDİKLERİNE CEWAP WEREMEMİŞSİNZ BAKIYORUMDA KANIT YOK!!VATAN HAİNLERİİ

 18. suna said

  cwp bekliyorum bu sorulara mantıklı olursa sewinirm diceme ama sizde mantık olmadıgı için diyemicem

 19. Volkan said

  “Eğer Fethullah Gülen vatanhaini olsa FETHULLAH GÜLEN’İ ÖNCE AMERİKA ORADAN KOVARDI.” esas bu “Ne demek yaa.”!! Yandaşları tarafından masum bir hareket olarak tabir edilen ama masum olmadığını yandaşlarıyla olan diyaloglarım sonucu ve daha bir sürü olayın sonucu anladığım insan.savunanları kendisini çağını aşmış bir sevgi adamı olarak görseler de planlı bir şekilde devletin her kısımına sızmak için çabalıyorlar.bunu yaparken devletin ülkenin gelişmesi için bir türlü oturtamadığı daha iyi günlere ulaşmamızı sağlayacak eğitim sistemini kullanıyorlar.sonuç olarak üniversitelerimizin önemli bir kısmında bu insanın kafa yapısında yetiştirlmiş öğrenciler var.boğaziçi üniversitesinde inanılmaz derecede fazla bu insanlar.konuşmalarından da dinin ülkedeki durumundan memnun olmadıkları düzeni değiştirmek için birşeyler yapmaları gerektiğini düşündükleri kolayca anlaşılıyor.istedikleri gibi düşünebilirler kimse onlara karışmaz ama örgütlenmeleri sorunu yaratan.sizi zorla sızıntı dergisine üye yapmak istemeleri ve daha vs yüzlerce şey.her konuşmada sizin inancınızı laflarıyla tartıp inanmadığınızı görüp sizi kötü yoldan döndürmeye çalışmaları.bunlar da var edeceklerine inandıkları huzur ve hoşgörü ortamının gerçek olamayacağının daha baştan kanıtları sanki.üzerinizde bu yolla baskı kurmaya çalışıyorlar.şu anki ortamda bunu yapıyorlarsa ilerde daha sertini niye yapmasınlar.bu insanın yolundan giden insanların bir başka sorunu da ortalıkta sevgi kelebeği tarzında dolaşmaları insanlara iyilik yapmam lazım takıntısına sahip olmaları.aslında psikolojinin en temel ilkelerini kullanıyorlar bugün size karşılıksız iyilik yapıyormuş gibi gözükselere de bugün kullandığınız imkanlar doğruşltusunda hissedeceğiniz minnet duygusunu hesap ediyorlar.onların dersanelerinde bedava okuyan yurtlarınmda evlerinde parasız kalan bir insanın ilerde kendinden bir şey istendiğinde doğru olmadığını düşünse bile fazla karşı koymayacağını düşnmek lazım.en büyük sorun bu kadar büyük bir maddi gücü nasıl elde ediyorlar ve bu insan bunları karşılıksız mı yapıyor tabii ki karşılksız değil…

 20. mustafa said

  arkadaşım güzel saçmalıyosun.yahu sen kendin söylüyosun güzeliklerini..karşılık bekliyolar diyosun bana bunun bitane ıspatını sun kendi yorumunu katmadan..evet mali durumları yüksek ama bunların bi çoğonu hayır sever iş adamları yapıyor.suna arakdaşımınd dediği gibi hoca efendinin dikili ağacı yok.sen daha bu güzellikler altında ne arıyosun anlamadım vesselam..diyelimki karşılıklı yapıyolar..peki karşılığında ne isteyebilirler sence he sorarım sana..insanlık adına zarar verici bişeylermi isterler acaba..gerçekten meyve veren ağacın taşlandığını görüyorum şuanda..suna arakdaşımında dediği gibi ilk diyanet işleri başkanlığına gelmesi için çok ısrar etti Atatürk Üstadın bunu biliyomusunuz..Atatürk bir sakınca görseydi veya sizin gibi düşünseydi böyle bir teklifi ısrarla yapmazdı herhalde..Atatürk gibi büyük bir devlet adamının göremediğini siz kişisel sezgilerinizlemi gördünüz..ilk defa senden duyuyorum sızıntı dergisine zorla abonelik yapıldığını..anlaşılan bu dergidede problem var sence..sen biliyomusun porno dergilerinin dünya çapındaki en büyük trajı bizde istiyosan bunun sayısınıda veririm sana..hiç açıp okudunmu sızıntının içeriğini..suçlanan insanın tek beklediği karşılık vatanına dinine insalığa güzellik getiren insanlıktır..ben hiç duymadım arakdaşım görmedimde biz sana şu iyilikleri yaptık sendende bunu istiyoruz diye dendiğini..maddi güc hakkında hele hiç konuşma bence sayısız kuruluş ve kuruluşu var bu davaya hizmet için oda Allahın izni ve lutfuyla.saman yolu tv mehtap tv asya bank zaman gazatesii gibi gibi….. ve sayamıycam bi çok dernek..ve saymıycam hizmet ehli bi çok iş adamı abiler..bunları öğren araştır yaptıklarını araştır ve neden böyle diye sor kendine..varsa daha doğrusu alternatifini göster..size göre demekki o okulların hepsi batsın yıkılsın insanlara yardım edilmesin..yazık yazık diyorum size..

 21. ruh_hastası said

  ya … yobazları önce siz fetosun kitaplarını okuyun üstad dedi sait kürdi yi okyun said deni,len adam ilk vatan hainidir ilk bölücü dür kansızın tekidir adam üniversite acalım dili kürtce olsun dio ben böle zihniyetin taaa … siz hayavn gibisiniz her ALLAH diinin peşinde hurra kosuonuz bi arastırın önce tayyip miş o hain sattı bitirdi ama kurtulusu kolay nie ALLAH dio demi ii o zaman cem uzanda bende ALLAH korkusu var dio gidin ona oy verin da cok … bizi ama sunu unutmmayın TÜRKİYE asla yobazların olmayacak

 22. Kongar said

  Sitedeki bilgiler dogru da eksik bile, az demissiniz, Vatan haini biraz hafif kalir bu zat icin, Amerika binmeyecegi ata yular takmaz, Amerikaya giden arkadaslarim var, ziyaret etmisler. Koskocaman bir ciftlik evinde CIA tarafindan korunan bir sahis nasil Turk dostu olsunki? Allaha sukur Turk milletinin icinde ISlami guzel algilayabilen ve de Turk kalabilen genclerimiz var. Turk olmak Arap olmak, onlar gibi yasamak ve de dusunmek degildir, Turkun bir hedefi vardir. Turkun dini ona bir siyasi alet degil ona yol gosteren bir kilavuzdur. Hollandada yasiyorum ve de burdaki Nursuzlari (nurcu) cok iyi taniyorum. Turklugu ifade eden hic birsey yok yurtlarinda, onuda bosverin Ataturke agza alinmayacak kufurler ediyorlar. Ellerinde Kurt Saidin kirmizi kitabi, beyinlerine kazimislar. Arkadaslar sunu unutmayin emperyalizmin Kurtu Islamcisi solcusu olmaz. Ben bu arada Turk milliyetcisiyim. MHP taraftari degilim ama malesef ondan baskada kenarindan kosesinden dusunceme yakin olan bir parti yok suan. MHP malesef yonetimini gayri Turklere devretti. Cerkezler Kurtculer MHP yi devraldilar. Hala Kurtleri Turklestirme hulyalarindan vazgecemediler. Neyse konumuz Fetos , dinler arasi diyalog bence onu ifade etmek icin yeterli bir sey. Amerika dunya icin bir veli nimettir diyen de kendisiydi.

  saygilarimla

 23. sadık said

  T E K C Ü M L E ;

  ” G Ü N E Ş B A L Ç I K L A S I V A N M A Z ”

  GÜNEŞ : MUHTEREM FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ…
  BALÇIK : ……. SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ…….

  HAYIRLI GÜNLER BOL GÜNEŞLER!…

 24. sadık said

  “Güneş balçıkla sıvanmaz” demiştim ama hoşunuza gitmedi diye kaldırdınız. Neyse Allah sizi bildiği gibi yapsın…

 25. boşver said

  bizim millet her sakallıyı evliya sanıyo. lowrens de bunu kullanmıştı

 26. mustafa said

  sen kendini yazmışsın arkadaşım zaten ruh hastasıyım diye.asıl sen araştır.peki üstadın türkçe risali nura verdiği önemi araştırdınmı.hiç bişey bilmeden kulaktan dolma haberlerle buraya yazı yazma bence.yazarsan en fazla 2 kere yazarsın 3.cüde acaba ne yazıyım bunlarada kendimi haklı çıkarıyım diye googleden ararsın.vatan hainini dediğin adam ruslara karşı kendi çapında savaş açan ve esir düşen bir kuvayı milliye ruhu taşıyan yiğittir.esir düştükten sonra rus komutanının karşısında yaptığını bi araştır.sence sorun kürt olmasıysa sen ruh hastalığının yanında bir faşistsin ozaman..unutma sütçü imamda bir kürttü..sen şimdi benide kürt sana burda vatan haini ilan edersin ama ben kürt değilim..yobaz dediğin insanlar (bidaha söylüyorum yazılarmızı okumadığın belli) bu ülkenin en iyi ünilerinden derece yapıp yurt dışına eğitim gönüllüsü olarak geçimlerini bile sağlamayacak paralara gittiler..yakında görürüsün türkçe dil yarışmasının 5. si yapılacak yabancı öğrencilerin istiklal marşını gençliğe hitayi türkçe okuduklarını..sen bu güzelliklerin mimarına hiç kimsenin yapamadığı bu güzelliklerin mimarına vatan haini dersen kendin yobaz olmuş olursun..ricam bilmediğin konularda şahsi fikirlerinle yazılar yazma çamur atma çapın yetmez güzel arkadaşım.

 27. lale said

  bunlar hakıkaten kendılerınde değiller cehenneme kestırmeden gıtmek ıçın ha bıre ıftıra atıyorlar. ben sıze bır sey soylemıyorum zaten sız bu dunyada değilsede sonsuz dunyada soyledıklerınızden pışmanlık duyacaksınız. dılerım geç olmaz
  bıraz araştırında ondan sonra soz soyleme hakkına erın. yok boyle bır anlayış.

 28. saltan said

  vatan hainleri bunlar ise yerim ben sizin ”vatan hainliği” anlayışınızı. siz ve sizin gibiler eşlerinizi dahi geçindiremiyecek kişilersiniz. bu insanlar allah, vatan, din için ömürlerini heba! etmişler. yatırım, kalkınma, gelişim, mureffeh yaşam diyolar sadece ideolojik gözlüklerinizle bakarak bir tayfayı hemde koskocaman bir hiç niteliğinde entelektüel yargılamalarla karalıyorunuz. bu millet tayypide seviyor, bülent beyide, hocaefendiyide. hele hocaefendi için başını yoluna koymuşlar var. hadi bu sevgi farkındalıklarını anlayında sizlerin hakikaen ”taş üstüne taş koyma” ideli mucibince adamlıklarınızı anlayalım. gel 22 temmuz gell..

 29. saltan said

  ruh hastası. said nursi (r.a) kurtuluş savaşında 500 askere (öğrencisine) kumandanlık etmiş birliği içinde sadece 2 askeri sağ kalabilmiş fahri ”albay” dır. -tırnak içinde-.. bir albaya karşı konuşurken daha dikkatli ol. mecliste millitvekillerine komutanlara hutbe ders vermiş biridir..

 30. melikşah said

  Kardeşlerim
  Başbuğumuzun konuyla ilgili açıklamaları herkese ilan etmek istiyorum.

  http://klip.wordpress.com/2006/10/17/alparslan-turkes-ve-fetullah-gulen/

  (linke ulaşılmıyorsa linkin bütün satırlarını ayrı ayrı adres çubuğunda birleştirmelisiniz)

  http://www.turkokullari.org/bpi.asp?Rt=C&caid=174&cid=825

  Vatan Bölünmez Bir Bütündür ancak Irakta olup bitenleri dikkatle takip etmemiz gerekir, kargaşa düşmanlarımızın işine gelir. Vatan için zamanımızı, paramızı ve hatta gerekirse canımızı vermeliyiz.
  Hepinizin Vatan için bunlardan fazlasını yaptığını düşünüyorum.
  Sağlıcakla kalın.

 31. mehmet said

  BAKIN ARKADAŞLAR HERKES YORUMUNU İLETİYOR NE GÜZEL BİR DURUM. AMA ALLAHIN BİZE VERDİĞİ NEFESİ BOŞA TÜKETİYORUZ.KONUŞTUĞUMUZ İNSANIN MUBAREK BİRİSİ OLDUĞUNA CANI GÖNÜLDEN İNANANLARDAN BİRİSİYİM.SİZİN BUGÜN YAPTIĞINIZI ZAMANINDA BİRİLERİ BECE SİZİN ATALARINIZ ÜSTAT BEDİYÜZZAMANA YAPMIŞLARDI. ASLINDA BU GÜNKÜ DURUM İSLAMİYETİN BAŞLARINDA VARDI.BELİRLİ BİR GURUBUN PEYGAMBERİMİZE YAPMADIĞI EZİYET YAPMADIKLARI İŞKENCE KALMADI. AMA PEYGAMBERİMİZ YİNEDE İSLAMİYETİ YAYDI MÜJDELER VERDİ. MÜSLÜMAN KİMSE BUNU BİLİR VEDE HİÇ KİMSEYİ KÖTÜLEMEZ.TAAA OZAMANLARDAN GELİYOR BU DURUM BENCE ONLAR SİZLERİN ATALARI.YANLIŞ ANLAMAYIN AMA BANA OYLE BİR İZLENİM VERDİNİZ.BEN EBU CEHİLİ EBU LEHEBİ HİÇ SEVMEM SİZDE SEVMEYİN. ONLARDAN UZAKLAŞIN. BİLMEM ANLATABİLİYORMUYUM. (BİRDAHA BU SİTEYE YORUM YAZMAYIDA DÜŞÜNMÜYORUM )ASLINDA VATAN HAİNLERİ NE ANLAMADIM BENİN GİBİ DÜŞÜNLER BUNU ANLAMIŞLARDIR UMARIM

 32. mehmet said

  ARKADAŞLAR KALPLERİ NUR DOLU ARKADAŞLAR BİRDE ŞÖYLE BİR DURUM VAR HOCA EFENDİ BENİM AVUKATLIĞIMI YAPMAYIN DİYOR BENİM AVUKATLIĞIMI YAPANA HAKKIMI HELAL ETMEM DİYOR SİZE BURAYA MESAJ ATMAYIN DEMİYORUM AMA ARTIK AVUKATLIĞINIDA YAPMAYALIM KENDİ KENDİLERİNE KONUŞSUNLAR

 33. mehmet said

  arkadaşlar az once butün yorumları okudum ciddi derecede yorum yazanlar karşı geliyor bu iddalara evet haklıdırlar ama bir konuda haksızlar o kişiye sempatisi olanlar bir misal vericem bu site bence birilerinin ekmek kapısı bizde onların müşterisiyiz şöyle bir misal :
  MADEM HERŞEY MANEN BİSMİLLAH DER. ALLAH NAMINA,ALLAHIN NİMETLERİNİ BİZE GETİRİPBİZLERE VERİYORLAR. BİZ DAHİ BİSMİLLAH DEMELİYİZ.ALLAH NAMINA VERMELİYİZ.ALLAH NAMINA ALMALIYIZ.(ÖYLE İSE ALLAH NAMINAVERMEYEN GAFİL İNSANLARDANALMAMALIYIZ)……

 34. mehmet said

  bakın kardesm siz hepiniz kendinizi kandırıyorsunuz siz fettullah gülen hocayı nerden tanıyacaksınızki asıl vatan haini kimdir biliyormusunuz ”SİZ”

 35. mustafa said

  görüldüğü üzere ve o sitedeki diğer insanlarında yorumlarıyla sağcısı solcusu askeri ülkücü herkez hocaefendiyi seviyor ve yaptıklarını destekliyor..demek oluyoki 3 5 tane çürük zihniyet ısrarla bunu karalıyor artık bu adamdan değilde bunu eleştirenler hakkında neler düşünüleceği önemli.bide arakadaşımın biri demiş her sakallıya inanıyosunuz lowrens ta yaptı aynısı diyosun..ama bilmediğin bişey daha var. sanırım hocaefendiyi hiç görmemişsin sen arakdaşım üstad ve hoca efendi sakalsız:)

 36. dilek said

  ey türkmilleti,
  yurtdisinda dogup büyüyen biri olarak.. sizleri disaridan izler iken halinize acimak geliyor.
  nasil oluyorda bu yüz yilda, büylesine zeki, güclü,cesur ve inancli, becerikli evlatlar yetistiren vatan…..
  LAIKLIGI VE MÜSLÜMANLIGI
  bir arada yürütemiyor……hayret….

 37. tayyar said

  İyi de araplar bizi arkamızdan vurdu diyorsunuz. Ancak araplar bizi vuran yani buz dağının görünen yüzüydü. Demek istediğim bizi İngilizler arapları kullanarak vurmuştur.

  Eğitim Şart

 38. samil said

  dinler arası diyalog diye peygamber efendimize inanmayan müşriklerle iman nokdasında biriz diyen bu münafık adama din adına hizmet ediyo diyen gafildir

 39. yok said

  bu fettullah hocanın abilerinden birisi bana dini ögretecegi yerde beni sogutmuş ve kendilerine düşman etmiştir.hocalarının vaazlarını her gece bize izletmekteydiler ben bu duruma dayanamayıp evden ayrılmak istedigimde ise ‘defol’yanıtını aldım.

 40. özlem said

  valla yazık size ne diyeyim gerçekleri göremeyecek kadar körsünüz fethullah gülen, yandaşları, vaazları vs vs. sizin beyninizi iyi yıkamış sizler birer örümcek kafalısınız türkiyemize ve atamıza sahip çıkacağınıza kimleri destekliosunuz türkiyede böle insanlar olmasına çok üzüldüm bu vatan böylelerin elinden kaç binler şehit edilerek kurtuldu ama siz bağnaz olduğunuz için yada işinize öle gelio bence hala geri kafalısınız size birden acıyasım geldi yazık sizeeeee

 41. mehmet said

  yanis anlamayin ama bu suçlamalarda bulan arkadaslar :
  sizin gibi arkadaslar dogru dürüst cami içine girmez birde taharet almadan birilerini karalama kampanyasına giriyorlar inanin sıkıldım ben bu sitenin kapatılmasını istiyorum ama siz bu siteyi kapatmayacaksınız bunuda çok iyi biliyorum çünki artık bu olayı gurur meselesi yaptınız yanlışa yanlışla gidiyosunuz devam edin birde arkadaşın biri beni abilerden biri soğuttu kendilerine düşman yaptı diyor kardeş insanın ALLAH tan başka dostu yoktur bunu iyi bil eğer ALLAHA ulaşmak istersen bazı yollar var onlardan birini seçersin birileri bunlardan fayda görmüşse onları yolundan çevirmeye çalışma beceremezsin kendini batağa sürükleme iftiralarla günah girdabına girme boğulan sen olursun vebal alırsın gerçi kime anlatıyorum bunları benden iyi biliyorsunuz bile bile yapıyorsunuz zamanında ebu cehil de bile bile inkar etmişti
  bu soruları karsı görüse soruyorum cevaplasın birisi cevapları yazımız içinde
  terazide tarttım ağır geldi?
  baktımmı of çekiyorum içim kararıyor?
  elma dersem çık armut dersem çık?
  BÖĞPPPPPPPPPPPPP

 42. asi kartal said

  buradaki fethullah hayranları size soruyorum.bu adam şu an ne iş yapar ya da bu değirmenin suyu nerden geliyor.bu kadar okul cami dershane yurdu hangi para ile yaptırıyor.bildiğim kadarıyla Türkiye de imam maaşı ile amerikeda babalar gibi yaşayan tek kişi fethullah gülen.Ayrıca yurtlarında insanların zaaflarından yararlanarak çeşitli cemiyetlere kaydederek onların geleceklerini karartıyor.bu kadar iyi bir insan olan bu şahsiyet neden türkiyedeki aç insanlar niye umrunda değil.hiç karşılık beklemeden bir şey yapmış mı hayatında ……………

 43. BU ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEYENLER ACABA AKSİNİ DESTEKLEYECEK BİR ŞEY BİLİYORLARSA NİÇİN PAYLAŞMIYORLAR SIRF KÖRÜRÜ KÖRÜNE BAĞLI OLMAK HAKKINDAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEMEK İÇİN YETERLİ BİR NEDENMİ? İNANDIĞINIZ ŞEYLERE KOLAY YERDEN SEVAP KAZANMAK İÇİN SAVUNDUĞUNUZU FARK ETTİĞİZDE ZİHNİNİZDEKİ PERDE ARALANDIĞINDA ARTIK HERŞEY İÇİN GEÇ KALINMIŞ OLACAK TİTREYİN VE KENDİNİZE GELİN…

 44. Kopuk said

  LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜRRESULULLAH…BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN…ALLAHA DÖNÜN…KIYAMET YAKLAŞMIŞTIR…ALLAH KATINDA TEK DİN İSLAMDIR…ALLAH HEPİMİZE HİDAYET VERSİN…
  ”’DÜNYA HAYATI BİR OYUNDAN,BİR OYALANMADAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR.AHİRET YURDU İSE ALLAHTAN KORKANLARA ELBETTE DAHA HAYIRLIDIR. HALA AKLINIZ ERMEYECEK Mİ?..” EN’AM SURESİ,AYET:32

 45. mustafa said

  asıl siz karşı çıkan arkadaşlarım.hep aynı cevapları yanıtlanmış soruları soruyosunuz..belliki körü körüne inanan şu sitedeki yazılanları okuma tenezzülünde bile bulunmadan yazı yazan eyyyyy çürük beyinliler sizsiniz…suçlama yaptığınız adamı acaba neden suçluyor ve hangi ideolojik görüşünüze ters düştüğü için suçluyosunuz..ben sizlerin bu ülkeyi sevmeyen pravakatörler olduğunuza inanıyorum artık..siz nekadar büyük adamlarsınız beeeee Atatürkün göremdiğini gördünüz helal size (OKUMADAN CEVAP VERDİĞİNİZ İÇİN BİDAHA SÖYLÜYORUM ÜSTAD HAZRETLERİNE BİZZAT ATATÜRK ISRARALA MİLLET VEKİLLİĞİ VE İLK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEKLİFİNİ YAPMIŞTIR)sonra bülent ecevitin göremediğini(ODA BU OKULLAR HAKKINDA HOCA EFENDİYİ ÖVEN SÖYLEŞİSİ VARDIR HERYERDEN BULABİLİRSİNİZ)eğer aranızda solcu varsa..sonra alpparslan türkeş,barış manço,turgut özal,erkan mumcuimehmet ağar,vs.vs.vs.sayımıycak derece emekli asker orgeneral,tuğg.vs.vs. sayamıycak kadar iş adamı sanatçı fulbolcu..sayamıycak kadar öğretim üyeleri prof.doç.vs vs.vs..neyse kısacası sayamıycak kadar insan yanlış biliyo ATATÜRK yanlış bildi siz 4 tane kı…ı kırık bildiniz öylemi..ne kadar uğraşırsanız uğrqaşın çapınız yetmiycek Allah doğrunun yanında ve suçlaığınız insanlarında doğruyu yapmaktan başka istedkleri hiç bişey yok…

 46. mustafa said

  birde bu yazıları okuyupta bu insanlara cevap vermeye çalışan güzel şeyleri göstermeye çalışan hizmet ehli kardeşler bence bu pravakatörlere cevap yazmayın herkez biliyo üzülmeyinde bu adamlara küfre girdi diye..çünkü Yüce Cenabı Allah (c.c)’ü vermiş bunlara cevabını yüce kitabında..
  Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar.
  Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara 6,7)

  onun için en güzel cevap budur bence kalbimizle buğuz edelim dahada buraya yazı yazmayalım..Allahın dediği gibi kalbi kulağı mühürlenmiş gözüne perde inmiş kişilere ne desen boşşşşşş.

 47. Alparslan Bozkurt said

  Fetullah Gülen madem vatansever bir insan, Ameiraka’da ne ariyor. Amerika onu niye muhafaza ediyor? Fetullahci arkadaslar önce bu sorunun cevabini versin.

 48. asi kartal said

  yüz versen yüz daha uman yüzler bilirim inişi yokuşa süren düzler bilirim dünya öküzün üstündeymiş bilmem dünya üzerinde çok öküzler bilirim

 49. fatih said

  Gerçek bir vatan perverini vatan haini diye karalayan arkadaşlar sözüm size
  uyanın artık kim vatana hizmet ediyor kim etmiyor gözünüzü açın gözünüzü oyuyorlar gözünüzü açın
  Bi laiklik curcunası devam ediyor laik ne demek bilen varmı?
  laik: dinle alakası olmayan kişi deemek. Türkiye’nin %90 müslüman acaba gerçekten müslümanmı bu iş müslümanım demekle olmuyor.
  Mustafa kardeşinde açıkladığı gibi onların kalbleri mühürlenmiştir onlar gerçeği, doğru yolu göremezler.
  Bide bi soru var Hocaefendi neden Türkiye’ye gelmiyor diyorlar. Sizce O gelmek istemiyormudur. sağlık açısından bir yana Hocaefendi’nin okadar çok düşmanı varki gelse ne olacak hemen Türkiye’yi karıştıracaklar O’da Türkiye için gelmiyordur emin olun. Türkiye’deki huzur ortamının bozulmamsı için gurbetellerde vatan hasreti çekiyor.
  Biride demişrki Fem dersanesinin sahibi diye ne FEM ne SED ne ANAFEN ne de BİREY dersaneleri Hocaefendinin değil o dersaneler Hocaefendiyi sevenlerin kurmuş olduğu yerler ve o dersanelerde ticaret esas değil yani para için yapmıyorlar onlar bu işi hizmet için yapıyorlar.

  Müslüman birinin(!) Hocaefediye nasıl bir düşmanlığı olabilir merak ediyorum yada neden düşman olabilir? Niye düşmanlık yapıyor. İslam için cihad eden bir insana neden düşmanlık eder.
  Akıl erdiremiyorum.

  Kurana Efendimiz(s.a.v.)in Sünnetine sıkı sıkıya sarılmadığımız sürece kurtuluşumuz yok kurtuluşumuzda olamaz.

  Selametle…

 50. lale said

  sız hakıkaten kendınıze gelmeyeceksınız fakır ınsanları neden dusunmuyor dıyorsunuz ben ben şu an iyi bir meslek sahıbı isem onlara borçluyum çunku maddı ve manevı hıçbır yardımı esırgedıler. ve soyledığınız gıbıde karşılığında hıç bır şey istemediler. bende şuan ahlaklı bırı olarak işimi yapıp ailemi geçındırıyorum işte fakırlere karşı sorumlulukları ile ilgili gerçek .

 51. hasan said

  bi arkadaş imam maaşıyla nasıl geçiniyor falan demiş.fethullah gülen in 40 tan fazla kitabı ve yüzlerce kaseti var ve bunlar en çok satan kitap ve kasetler sadece bunların geliryle krallar gibi yaşayabilir.(ama yaşamıyor)
  Amerikada ne arıyor?amerikada olduğu halde adamın peşini bırakmıyorlar türkiyeye gelse kim bilir ne yaparlar.Ayrıca biraz araştırın da sonra iftira atın lütfen.Orada kalan abilere siz isterseniz dönerim diyor abiler istemiyor.
  Biz bu ülkede vatan millet diyen çok kişi gördük.kimse onun yaptığı kadar bu vatana hizmet etmemiştir bu dönemde,(‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’bilmem anlatabildim mi)yabancı okullarda şeriat öğretiliyormuş,o ülkeler buna izin verir mi sanıyosunuz.orada türkçe konuşan,şarkı söyleyen istiklal marşını söyleyen yabancı çocukları hiç mi görmediniz,vatanını böyle mi satıyor.
  Beyin yıkıyormuş.yahu yıkıyorsa da İslamla Kuranla yıkıyor.Eğer bu beyin yıkama ise(ki asla öyle değil,kimseye zorla bişey anlatmıyorlar)Rabbime çok şükür kü böyle bir beyin yıkama atölyesini bize nasip etmiş.
  Benim niyetim fethullah güleni savunmak değil cemaati savunmak.çünkü onun şahsında cemaate hakaret ediliyor
  Aslında bu iftiracılar zaten söylediklerinin doğru olmadığını biliyorlar,ama cemaat hakkında bilgisi olmayanları kandırmaya çalışıyorlar.Lütfen insanlar biraz araştırsınlar biraz said nursini fethullah gülenin kitaplarını okusunlar.o zaman kimin vatan haini olduğunu anlayabilirler

 52. buse said

  böylelerini bitürlü anlamıorum onun gibi VATANSEWER VATAN için herşeyini werebilecek bir insana nasıl bole yakıstırmalar yapabiliyorsunus şaştım doğrusu:S

 53. sebila said

  allah senin gibi(FATIME) beyinsiz,seviyesiz,ancak ve ancak tayyip ve onun gibilere cariye yani bizim gibilerin düşüncesiyle cariye değil başka bir şey…. olarak hizmet edebilecek sefillere akıl fikir versin.Umarım ömrünün sonuna kadar sen ve senden türeyecekler lanetlenirsiniz

 54. sebila said

  gerçekten yazılanlar şaka gibi.Fettullah Gülen in yaptıkları zaten ortada.İyi biri birşeyler yapmaya çalışıyor özellikle zeki ve ihtiyacı olan genç nesil için çok iyi imkanlar sunuyor.Peki hiç düşündünüzmü bunu gizli kapılar ardında yapmasa ,var olan Atatürk ün bıraktığı miras ve değerlere sahip çıkarak yapsa ne olur.İnanıyormusunuz yaşadığımız bu düzen bozulursa,ülkemiz bölünürse ordan kürtler burdan rumlar falan filan çıksa ne olacak.Ne şeriatı neden bahsediyorsunuz.Neden hep birlikte yaşayamıyoruz.Neden birbirimizin fikirlerine saygı duymuyoruz.Neden tayyip in arınç ın onun bunun yaptıkalrını görmezden gelmeye çalışıyorsunuz.Şu ülkede istermisiniz sefil gibi ezik yaşamak.İstermisiniz herşeyinizin elinizden alınmasını.Bu ülke bölününce şeriat mı olacak.Soracaklarmı size o zaman karılarınızı da elinizden alacaklar,ülkesine sahip çıkamayan insanlar birlikte yaşayamayan insanlar karısına çoluğuna çocuğuna sahip çıkabalecek mi o zaman.
  YAZIKTIR ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN.
  BİZ HEPİMİZ BİRİZ.FARKIMIZ OLMAMALI BİRBİRİMİZDEN.bU TOPRAKLARDA KİMLER YAŞAMIŞ NEDEN BİZ YAŞAYAMAYALIM.
  nE MUTLU TÜRKÜM DİYENE diyeceğiz tabiki.KURTULUŞ SAVAŞI SEBEPSİZ OLMADI.ORDA ŞEHİT OLANLAR BİZİM ATALARIMIZ.BİZİM CANLARIMIZ.

 55. mustafa said

  Amrekidaki yaşama sebebini en büyüğü sağlığo içindir arkadaşım. birde şu linki bi izleyin Allah rızası için..

 56. AAAAARRRRRKKAAADDDAAASSSSLAAARRRRRRR!!!!!
  burdaki yorumların çogunu okudum arkadaslar neeeeyiiiiii tartısıyosunuz? kimi anlamaya calısıyosunuz? kimi kendinize muhattap alıyosunuz? bunları bır kere kendınıze sorun… rabbımızin hesap soracagı gunden korkun ona gore yorum yapın ona gore… birbirimizi yiycegimize bırbırımıze SUIZAN edecegımıze HUSNU ZAN edelım ımanlı bır kısıyede bu yakısır. ALLAH DAVASINDA KIM HAKLIYSA ONU IKI CIHANDA MUAFFAK EYLESIN. bırlık zamanı ayrılık degıl siyonıstlerın oyun oynadıgı su doonemdeeeeee!!!!!
  RİSALE-İ NUR: kardeslerim bu nurlar parlayacaklar
  fazla soze gerek yok ALLAH A emanet olun s.a

 57. tarafsız said

  bu fetullah gülen in yurd dışındaki okulları anlatılır övülür yok şöle türklük oklu falan die rusya fedarasyonu fetullah gülene ait bir çok okulu kapatmıştır sebebi gayet net ve açık amerikan ajanı yetiştirmek..

 58. bilgilerinize said

  Said-i nursi (kürdi) nin türk düşmanlığı..
  ..11.kasım 1938 gününden itibaren,TÜRK Milleti ATA sına ağlarken,işte anglo-sakson işbirlikçisi TÜRK düşmanları sinsi sinsi geliştiler ve bugün ABD de deki çiftlikte “yan gelip yatıyor”lar..
  01 Ekim 2006 Pazar 00:13
  Said-i Nursi”nin Türk düşmanlığı

  “Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün”

  Yalnızca bir dakika durup düşünün. Yukarıdaki tümceyi kim söylemiş olabilir? Apo mu? Aklınıza hemen Apo geldiyse, aslında bir bakıma başarılı oldular demektir. Görünen düşmana karşı Türk”ün savaşması zor olmaz.

  Ama saf Türk halkının görünmeyen sinsi düşmana karşı savaşması çok daha zordur. Yukarıdaki tümceyi söyleyen kişi amansız bir Türk düşmanı olan ve son soluğuna kadar Türkiye toprakları üzerinde bir Kürdistan kurma düşüyle ölen Kürt Said ya da çoğunun bildiği adıyla Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi”dir.

  Bu tümce, bir zamanlar çıkarılan ve kime hizmet ettiğini herkesin çok iyi bildiği Özgür Ülke gazetesinde yayınlanmıştır. Yine bu gazetenin ifadesinde ve diğer Kürtçü yayın organlarında Kürt Said için “devrim şehidi” ifadesinin kullanılması nurculuğun hangi ereğe hizmet ettiğinin en kesin kanıtıdır.

  Nurculuk savaşla ulaşılamayan bir hedefin sinsi bir düşünce yapısı ile başarılması uğraşıdır. Bu uğraşın ana hedefini de Türkiye”nin doğusunda bağımsız bir Kürdistan kurmadır. Yukarda da anlattığımız gibi bu işi ilk başta savaş ile başarmaya çalışmışlar fakat devlet ve ordu gelenekleri olmadığından dolayı sonları hep bozgun, hezimet olmuştur.

  1876 yılında Bitlis”in Nurs köyünde dünyaya gelen Said-i Nursi bağımsız Kürdistan çalışmalarına II. Abdülhamit zamanında başlar. Bu zamanlar, Türk topraklarının birer birer elden çıktığı zamanlardır. Said-i Nursi de bu durumdan yararlanmak için Abdülhamit”e bir dilekçe ile başvurur. Dilekçede Kürdistanın geleceği (!) için Kürdistan olarak adlandırdığı bölgede 3 tane medrese açılmasını ve bu burada Kürt gençlerinin eğitim görmesini ister. II. Abdülhamit bunun altındaki sinsi planı hemen fark eder. Her ne kadar Türklük akımlarını engellemekteyse de, Türk toprağını kendi eliyle teslim edecek kadar Vahdettinleşmemiştir. Bu dilekçeden sonra Said-i Nursi”yi önce sürgüne göndermeyi düşünür fakat akli dengesinin yerinde olmadığını anladığından tımarhaneye kapatılması kararlaştırılır. Said, “Zalimler için yaşasın cehennem!” sözünü Abdülhamit için söyler.

  31 Mart ayaklanmasında da Kürt Said, Volkan gazetesi ile beraber yeniden sahneye çıkar. İngilizlerin tek bir kurşun atmadan bir Türk toprağı olan Kıbrıs”ı ele geçirmesinden büyük bir sevinç duyarlar. İnsanın midesini bulandıracak şekilde, Volkan gazetesinde İngiliz propagandası yaparlar. Çünkü umdukları şey Kürdistan için İngilizlerden görecekleri yardımdır. 31 Mart ayaklanmasında birçok Türk subayını vahşice katlettikleri halde Hıristiyanların kapısına birer nöbetçi koyarak onları korurlar. Yağmalanan Türkler ise umurlarında değildir. Fakat Mustafa Kemal”in kurmay başkanlığını yaptığı Yıldırım Orduları çok geçmeden bu isyanı bastırınca Isparta”ya sürülür. Bu andan itibaren Kürt Said Mustafa Kemal”i artık unutamayacak ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti”ne karşı tüm kinini kusacaktır.

  Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı”ndan yenik çıkınca Said-i Nursi tekrar sahneye çıkar. İngilizlerin güdümünde Kürt Teali Cemiyeti”ni kurar ve İngilizlerin işgal planlarına uygun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeniden Kürdistan düşleri görmeye başlar. “Uyan ey Selahattin Eyyübi”nin torunları Kürtler!” diyerek Kürtleri ayaklanmaya çağırır. 16 Eylül 1919″da İkdam gazetesinde bir bildiri yayınlayarak, Türk Ulusunu Kuvayı Milliye”ye destek vermemeye, hatta onlara karşı mücadele etmeye çağırır.

  Cumhuriyet”in ilanından sonra da Kürtlerin isyan dalgası devam eder. Said-i Nursi de bu isyanlara katılır. “Biraderi azamım” dediği Şeyh Sait”in isyanına katıldığından dolayı yeniden sürgüne gönderilir. Onun biraderinin, “Bir Türk öldürmek yetmiş gavur öldürmekten daha üstündür” sözü Said-i Nursi”nin düşünce yapısını dolaylı yoldan bize gösterir. Şeyh Sait Türk Ulusu”na karşı bu hainliğinin bedelini darağacında sallanarak öder. Said-i Nursi bunu asla unutmaz. Hasta yatağında yatarken şimdi Hakpar Başkanı olan Abdülmelik Fırat”a “Biraderi azamım Şeyh Sait”in öcünü alacağım.” der. Öcünü almak istediği kişi, yaşamını Türk”ü sırtından vurmakla geçiren, İngilizlere ruhunu satarak Musul ve Kerkük”ün Türklerin eline geçmesini engelleyen, Türkiye Cumhuriyeti”ni parçalayarak bir Kürdistan kurma düşü olan kişidir.

  Sıkça hezeyanlara kapılan Said-i Nursi”nin bir hezeyanı ise Atatürk ile ilgilidir. Emirdağ Lahikası”ndaki “Ulusal Kurtuluş Savaşı”nın kahramanlığını Mustafa Kemal”e vermediğim için bana hücüm ediyorlar.” sözü, en koyu ikinci cumhuriyetçilerin bile akıllarına getiremeyecekleri ve kargaları bile güldürecek kadar komik bir laftır.

  Said-i Nursi de bu isyanlara katılır. “Biraderi azamım” dediği Şeyh Sait”in isyanına katıldığından dolayı yeniden sürgüne gönderilir. Onun biraderinin, “Bir Türk öldürmek yetmiş gavur öldürmekten daha üstündür” sözü Said-i Nursi”nin düşünce yapısını dolaylı yoldan bize gösterir…

  şeyh sait’in torunlarından bazıları:

  Beş dönem milletvekilliği yapan, eski DYP’li, eski Meclis Başkanı Ali Rıza Septioğlu
  AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat
  AKP Diyarbakır Merkez İlçe Yöneticisi Muhammed Akar
  Hak-Par Genel Başkanı Abdülmelik Fırat
  Erzurum DEHAP İl Başkanı Biyadin Fırat
  RP ve ANAP”ta milletvekilliği yapan Suat Fırat ve Abdülvillah Fırat

  Tarihçi Murat Bardakçı, 1925 ilkbaharında çıkan şeyh sait ayaklanması esnasında isyancıların dağıttıkları bildiriyi kısaltarak, günümüz Türkçesi ile yayınlamış:

  “Din yolunda şehid düşen, namus için can veren ve aşiretinin şerefi uğrunda kan döken şanlı dedelerimizin mukaddes ruhları göklerden size bakıyor. Emanet ve yadigár olarak terkettikleri Allah”ın kitabını, Muhammed”in şeriatını yakan Ankara mürtedlerine ve onların icra vasıtası olan hükümet memurlarına karşı ne yapacağınızı görmek istiyorlar.

  …Milli namus ve dinin kutsal kabul ettikleri uğrunda tüfeğe sarılarak çarpışanları takdir; hayatını muhafaza için fişekliğini belinden açan, tüfeğini Türk”e teslim eden, karısını zorla boşamaya …rıza gösteren ve hudud haricine çekildiği halde içerideki millettaşlarının imdadına koşmayan haysiyetsiz ve mayası kötü olanları da lánetliyorlar.

  …Sağda-solda kanlı çarpışmalar devam ediyor, hükümet sizden saklıyor. Hiç beklemeyin, birbirinizle haberleşerek civarınızdaki askerleri teslim alın. Arslan gibi harbeden Kürt kardeşlerinizin imdadına yetişin. Lázistan, aylardan beri kan ve ateş içindedir. Dindar Türk neferleri din kardeşlerine kurşun atmıyor, teslim oluyorlar. Dinine bağlı Türk ahalisi, fikren ve kalben sizinle beraberdir.

  … Zaptedeceğiniz Türk topları, Türk tüfenkleri, Türk mühimmatı, size káfidir. Rehberiniz Muhammed, yardımcınız Allah”tır. Kuvvetiniz, hükümet kuvvetinin kat kat üstündedir. Cesaretiniz ve yiğitliğiniz, bütün dünyada bilinmektedir. Gafletten kurtulun, elele vererek mukaddesatınızı kurtarın, …kurtaracağınız İslámi mukaddesat ve milli haklar ile peygamberin ruhunu ve …dedelerinizin ruhlarını şádedecek, onların soyundan gelmiş olduğunuzu isbat etmiş olacaksınız.”

  Fetullahın okullarından birinden (Azerbaycanda) mezunum. O okulda okumamın en büyük nedeni ailemin türkiye türklerine olan sonsuz sempatisiyidi. bunların deli bir kürdün saçmasapan kitaplarını her sabah aç karına 11 sayfa okuyupta bi b.. anlamayan hipnoz edilimiş bir topluluk olduğunu bilseydiler hiç bir zaman o okullarda okumuş olmazdım. bunu fetullahcılar da iyi bilir dolaysıyle her yerde ne mal olduklarını “tedbir” yaparak saklarlar. 6 yıl o okulda okudum, türkiyeye geldikten sonra 3 yıl onların evinde kaldım, maddi durumum bir az zor olduğu için buna mecbur idim. 3 yıl sonra islamiyetten nefret ederek o evden çıktım ve bir dinsiz oldum. her sabah 5 te kalkıp zorla namaz kıldırmaları yetmiyormuş gibi birde türkçe olduğunu idda ettikleri hangi dilde yazıldı belli olmayan ne üdüğü belirisiz, cümlesinin başiyla sonu uyuşmayan deli saçmasını okumaya mecbur ederlerdi. çok tartıştım, yaptıklarının mantıksız olduğunu anltamaya çalıştım ama aldığım cevap mantıkla bir yere varılamayacağı oldu. bu nebiçim saçmalıktır anlamadım gitti. sonunda ne oldu? ben hiç bir zaman fetullahcı olmadım, kürtlere hep nefret ettim bu nefretim hep içimde yaşadı, sayelerinde dinsiz dahi oldum. sonradan bidaha içim rahat etsin diye müslüman oldum gerçi.
  Borçu bey kardeşim, uzun lafın kısası bence hiç endişe etme, onlar sadece kendileri gibi aptalları kandıra bilirler. aklı az da olsa çalışan ve damarlarında o asil kanı taşıyan eninde sonunda onların ne b olduğunu görecektir.

  Ey Asurîler ve Keyânîlerin cihangirlik zamanından pişdar, kahraman askerleri olan arslan Kürtler!… Beşyüz sene yattınız. Yeter artık. Uyanınız. Sabahtır. Yoksa sahrâ-i vahşette vahşet ve gaflet sizi vahşet sahrasında yağma edecektir. Hikmet-i ilâhî denilen makine-î alemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum âleme mümted ve müteşa’ib kanun-i nûrân-î ilâhînin müessisi olan hikmet-i ilâhî ufk-i ezelden engüşt-i kaderi kaldırmış, size emrediyor ki, tefrika ile katre katre müteferrik su gibi zayi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle tevhit ve mezcederek zerrâtın câzibe-i cüz’iyyeleri gibi gibi bir câzibe-i umum-î millî teşkili ile Kürt gibi bir kütle- ”azîmi küre gibi tedvir ederek şems-i şevket-i islâmiyye Osmâniyyenîn mevkibinde bir kevgeb-i münevver gibi câzibesini ittiba ile muvazene ve âheng-i umumiyyeyi muhafaza ediniz.
  ………….

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 59. bilgilerinize said

  Said-i nursi (kürdi) nin türk düşmanlığı..
  ..11.kasım 1938 gününden itibaren,TÜRK Milleti ATA sına ağlarken,işte anglo-sakson işbirlikçisi TÜRK düşmanları sinsi sinsi geliştiler ve bugün ABD de deki çiftlikte “yan gelip yatıyor”lar..
  01 Ekim 2006 Pazar 00:13
  Said-i Nursi”nin Türk düşmanlığı

  “Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün”

  Yalnızca bir dakika durup düşünün. Yukarıdaki tümceyi kim söylemiş olabilir? Apo mu? Aklınıza hemen Apo geldiyse, aslında bir bakıma başarılı oldular demektir. Görünen düşmana karşı Türk”ün savaşması zor olmaz.

  Ama saf Türk halkının görünmeyen sinsi düşmana karşı savaşması çok daha zordur. Yukarıdaki tümceyi söyleyen kişi amansız bir Türk düşmanı olan ve son soluğuna kadar Türkiye toprakları üzerinde bir Kürdistan kurma düşüyle ölen Kürt Said ya da çoğunun bildiği adıyla Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi”dir.

  Bu tümce, bir zamanlar çıkarılan ve kime hizmet ettiğini herkesin çok iyi bildiği Özgür Ülke gazetesinde yayınlanmıştır. Yine bu gazetenin ifadesinde ve diğer Kürtçü yayın organlarında Kürt Said için “devrim şehidi” ifadesinin kullanılması nurculuğun hangi ereğe hizmet ettiğinin en kesin kanıtıdır.

  Nurculuk savaşla ulaşılamayan bir hedefin sinsi bir düşünce yapısı ile başarılması uğraşıdır. Bu uğraşın ana hedefini de Türkiye”nin doğusunda bağımsız bir Kürdistan kurmadır. Yukarda da anlattığımız gibi bu işi ilk başta savaş ile başarmaya çalışmışlar fakat devlet ve ordu gelenekleri olmadığından dolayı sonları hep bozgun, hezimet olmuştur.

  1876 yılında Bitlis”in Nurs köyünde dünyaya gelen Said-i Nursi bağımsız Kürdistan çalışmalarına II. Abdülhamit zamanında başlar. Bu zamanlar, Türk topraklarının birer birer elden çıktığı zamanlardır. Said-i Nursi de bu durumdan yararlanmak için Abdülhamit”e bir dilekçe ile başvurur. Dilekçede Kürdistanın geleceği (!) için Kürdistan olarak adlandırdığı bölgede 3 tane medrese açılmasını ve bu burada Kürt gençlerinin eğitim görmesini ister. II. Abdülhamit bunun altındaki sinsi planı hemen fark eder. Her ne kadar Türklük akımlarını engellemekteyse de, Türk toprağını kendi eliyle teslim edecek kadar Vahdettinleşmemiştir. Bu dilekçeden sonra Said-i Nursi”yi önce sürgüne göndermeyi düşünür fakat akli dengesinin yerinde olmadığını anladığından tımarhaneye kapatılması kararlaştırılır. Said, “Zalimler için yaşasın cehennem!” sözünü Abdülhamit için söyler.

  31 Mart ayaklanmasında da Kürt Said, Volkan gazetesi ile beraber yeniden sahneye çıkar. İngilizlerin tek bir kurşun atmadan bir Türk toprağı olan Kıbrıs”ı ele geçirmesinden büyük bir sevinç duyarlar. İnsanın midesini bulandıracak şekilde, Volkan gazetesinde İngiliz propagandası yaparlar. Çünkü umdukları şey Kürdistan için İngilizlerden görecekleri yardımdır. 31 Mart ayaklanmasında birçok Türk subayını vahşice katlettikleri halde Hıristiyanların kapısına birer nöbetçi koyarak onları korurlar. Yağmalanan Türkler ise umurlarında değildir. Fakat Mustafa Kemal”in kurmay başkanlığını yaptığı Yıldırım Orduları çok geçmeden bu isyanı bastırınca Isparta”ya sürülür. Bu andan itibaren Kürt Said Mustafa Kemal”i artık unutamayacak ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti”ne karşı tüm kinini kusacaktır.

  Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı”ndan yenik çıkınca Said-i Nursi tekrar sahneye çıkar. İngilizlerin güdümünde Kürt Teali Cemiyeti”ni kurar ve İngilizlerin işgal planlarına uygun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeniden Kürdistan düşleri görmeye başlar. “Uyan ey Selahattin Eyyübi”nin torunları Kürtler!” diyerek Kürtleri ayaklanmaya çağırır. 16 Eylül 1919″da İkdam gazetesinde bir bildiri yayınlayarak, Türk Ulusunu Kuvayı Milliye”ye destek vermemeye, hatta onlara karşı mücadele etmeye çağırır.

  Cumhuriyet”in ilanından sonra da Kürtlerin isyan dalgası devam eder. Said-i Nursi de bu isyanlara katılır. “Biraderi azamım” dediği Şeyh Sait”in isyanına katıldığından dolayı yeniden sürgüne gönderilir. Onun biraderinin, “Bir Türk öldürmek yetmiş gavur öldürmekten daha üstündür” sözü Said-i Nursi”nin düşünce yapısını dolaylı yoldan bize gösterir. Şeyh Sait Türk Ulusu”na karşı bu hainliğinin bedelini darağacında sallanarak öder. Said-i Nursi bunu asla unutmaz. Hasta yatağında yatarken şimdi Hakpar Başkanı olan Abdülmelik Fırat”a “Biraderi azamım Şeyh Sait”in öcünü alacağım.” der. Öcünü almak istediği kişi, yaşamını Türk”ü sırtından vurmakla geçiren, İngilizlere ruhunu satarak Musul ve Kerkük”ün Türklerin eline geçmesini engelleyen, Türkiye Cumhuriyeti”ni parçalayarak bir Kürdistan kurma düşü olan kişidir.

  Sıkça hezeyanlara kapılan Said-i Nursi”nin bir hezeyanı ise Atatürk ile ilgilidir. Emirdağ Lahikası”ndaki “Ulusal Kurtuluş Savaşı”nın kahramanlığını Mustafa Kemal”e vermediğim için bana hücüm ediyorlar.” sözü, en koyu ikinci cumhuriyetçilerin bile akıllarına getiremeyecekleri ve kargaları bile güldürecek kadar komik bir laftır.

  Said-i Nursi de bu isyanlara katılır. “Biraderi azamım” dediği Şeyh Sait”in isyanına katıldığından dolayı yeniden sürgüne gönderilir. Onun biraderinin, “Bir Türk öldürmek yetmiş gavur öldürmekten daha üstündür” sözü Said-i Nursi”nin düşünce yapısını dolaylı yoldan bize gösterir…

  şeyh sait’in torunlarından bazıları:

  Beş dönem milletvekilliği yapan, eski DYP’li, eski Meclis Başkanı Ali Rıza Septioğlu
  AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat
  AKP Diyarbakır Merkez İlçe Yöneticisi Muhammed Akar
  Hak-Par Genel Başkanı Abdülmelik Fırat
  Erzurum DEHAP İl Başkanı Biyadin Fırat
  RP ve ANAP”ta milletvekilliği yapan Suat Fırat ve Abdülvillah Fırat

  Tarihçi Murat Bardakçı, 1925 ilkbaharında çıkan şeyh sait ayaklanması esnasında isyancıların dağıttıkları bildiriyi kısaltarak, günümüz Türkçesi ile yayınlamış:

  “Din yolunda şehid düşen, namus için can veren ve aşiretinin şerefi uğrunda kan döken şanlı dedelerimizin mukaddes ruhları göklerden size bakıyor. Emanet ve yadigár olarak terkettikleri Allah”ın kitabını, Muhammed”in şeriatını yakan Ankara mürtedlerine ve onların icra vasıtası olan hükümet memurlarına karşı ne yapacağınızı görmek istiyorlar.

  …Milli namus ve dinin kutsal kabul ettikleri uğrunda tüfeğe sarılarak çarpışanları takdir; hayatını muhafaza için fişekliğini belinden açan, tüfeğini Türk”e teslim eden, karısını zorla boşamaya …rıza gösteren ve hudud haricine çekildiği halde içerideki millettaşlarının imdadına koşmayan haysiyetsiz ve mayası kötü olanları da lánetliyorlar.

  …Sağda-solda kanlı çarpışmalar devam ediyor, hükümet sizden saklıyor. Hiç beklemeyin, birbirinizle haberleşerek civarınızdaki askerleri teslim alın. Arslan gibi harbeden Kürt kardeşlerinizin imdadına yetişin. Lázistan, aylardan beri kan ve ateş içindedir. Dindar Türk neferleri din kardeşlerine kurşun atmıyor, teslim oluyorlar. Dinine bağlı Türk ahalisi, fikren ve kalben sizinle beraberdir.

  … Zaptedeceğiniz Türk topları, Türk tüfenkleri, Türk mühimmatı, size káfidir. Rehberiniz Muhammed, yardımcınız Allah”tır. Kuvvetiniz, hükümet kuvvetinin kat kat üstündedir. Cesaretiniz ve yiğitliğiniz, bütün dünyada bilinmektedir. Gafletten kurtulun, elele vererek mukaddesatınızı kurtarın, …kurtaracağınız İslámi mukaddesat ve milli haklar ile peygamberin ruhunu ve …dedelerinizin ruhlarını şádedecek, onların soyundan gelmiş olduğunuzu isbat etmiş olacaksınız.”

  Fetullahın okullarından birinden (Azerbaycanda) mezunum. O okulda okumamın en büyük nedeni ailemin türkiye türklerine olan sonsuz sempatisiyidi. bunların deli bir kürdün saçmasapan kitaplarını her sabah aç karına 11 sayfa okuyupta bi b.. anlamayan hipnoz edilimiş bir topluluk olduğunu bilseydiler hiç bir zaman o okullarda okumuş olmazdım. bunu fetullahcılar da iyi bilir dolaysıyle her yerde ne mal olduklarını “tedbir” yaparak saklarlar. 6 yıl o okulda okudum, türkiyeye geldikten sonra 3 yıl onların evinde kaldım, maddi durumum bir az zor olduğu için buna mecbur idim. 3 yıl sonra islamiyetten nefret ederek o evden çıktım ve bir dinsiz oldum. her sabah 5 te kalkıp zorla namaz kıldırmaları yetmiyormuş gibi birde türkçe olduğunu idda ettikleri hangi dilde yazıldı belli olmayan ne üdüğü belirisiz, cümlesinin başiyla sonu uyuşmayan deli saçmasını okumaya mecbur ederlerdi. çok tartıştım, yaptıklarının mantıksız olduğunu anltamaya çalıştım ama aldığım cevap mantıkla bir yere varılamayacağı oldu. bu nebiçim saçmalıktır anlamadım gitti. sonunda ne oldu? ben hiç bir zaman fetullahcı olmadım, kürtlere hep nefret ettim bu nefretim hep içimde yaşadı, sayelerinde dinsiz dahi oldum. sonradan bidaha içim rahat etsin diye müslüman oldum gerçi.
  Borçu bey kardeşim, uzun lafın kısası bence hiç endişe etme, onlar sadece kendileri gibi aptalları kandıra bilirler. aklı az da olsa çalışan ve damarlarında o asil kanı taşıyan eninde sonunda onların ne b olduğunu görecektir.
  ………….

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 60. omer faruk said

  saidi kürdiyi yol gösterici gibi gören allahsızlar . sizin peygamberiniz ve sizin kutsal kitabınız yokmu. illaki size birileri çıkıp kutsal kitabı yorumlamasımı gerekiyor . sizler onu özümseyip analiz edemiyormusunuz. yüce allah sizleri yarattığı için tarifsiz ızdıraplar içindedir. kürt kardeşlerim TÜRKE ve TÜRK ULUSUNA kalleşlik yapanlarınızı içinizden temizleyiniz bize bırakmayınz . bizler yaparsak iyi olanınızla olmayanınızı ayırt edemiyebiliriz. BEN İNSANIM, BEN TÜRKÜM, BEN MÜSLÜMANIM (tarikasız). TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN.

 61. hasan said

  ya kardesler it ürer kervan yürür.fethullah gülene laf atanlar vatan için ne yapmış.eleştirmeden okumamışlardır bile eserleri.ahir zaman alametleri ne kadar kalitesiz insan varsw kendini çağdaş sanıyor.ayağa düştü be..ıQ ları kaç acaba…fethullah güleni milyonlar seviyor capulcular sevmese ne olcak…türkan saylanı sevin onun ömrü vatanı satmaya yetmez sizinde yazık bos yasıyorsunuz.cahiliye hayatı kendini cağdas zanneden yobazlar.elbiseyle çağdaslık olsaydı akifin dediği gibi, medeniyet acmaksa bedeni o zaman hayvanlar daha medeni…anladınız siz……

 62. MEVLANA CELALEDDİN said

  RAHMAN’IN RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.BU DÜNYA MÜ’MİNİN IZDIRAP YERİDİR.BİZ HER ŞEYİ MAHŞERE SAKLIYORUZ.İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYEBİLİRSİNİZ GÜLEN HOCAM HAKKINDA.AMA UNUTMAYINKİ YAPTIKLARINIZLA CEMAATTE BULUNAN HERKESİN GÜNAHINI ALIYORSUNUZ.VE AZABINIZ DAHA DA ŞİDDETLİ OLACAKTIR.FETHULLAH HOCAEFENDİYE LAF ATANLAR DÖNÜP Bİ ÇEVRENİZDE ÖLEN İNSANLARA BAKIN.VE BİRAZCIK OLSUN İBRET ALIN.##ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM## ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR.

 63. MEVLANA CELALEDDİN said

  AKP’YE DE O KADAR LAF ATMIŞSINIZ.BİR ÖNCEKİ YAZIMDADA YAZMIŞTIM.İSTEDİĞİNİZ KADAR MÜSLÜMANLARI KARALAYIN.22 TEMMUZ SEÇİMLERİNDE GÖRÜŞECEĞİZ SİZİNLE.ALLAH’IN İZNİYLE EN AZ 400 MEBUS ÇIKACAKTIR AK PARTİYE.SİZ ANCAK LAFLA DOLAŞIRSINIZ ORTALIKLARDA.BİZİM İÇİMİZ RAHAT.BU DÜNYADA KAYBETSEK DE HİÇ ÜZÜLMEYİZ.HEM BUKADAR SAVUNUYOSUNUZ.NEYİ SAVUNDUĞUNUZU BİLE ANLAMADIMKİ.MADEM OKADAR VATANSEVERSİNİZ.^^^^^^^SİTENİZİN İSMİ NEDEN ”VATAN HAİNLERİ”^^^^^^?BUNA Bİ CEVAP YAZABİLİRMİSİNİZ SEVGİLİ VATANSEVERLER.

 64. ati turk said

  sığının bakalım arkasına ataturkun.önünüzden çekılıverırse ne yapacaksınız.
  takke düşüp kel görünecek bir gün.
  sahte ataturkçü gericiler…

 65. E.X said

  Ben Azerbaycan-Turk Koleji mezunuyum…Kolejde her sabah saat 6-da kaldirirlardi,6-30da etut olurdu..Etut sirasinda kesinlikle herkes o gunku dersle ilgilenirdi,isteyen yatardi da..Ogrencilik hali degilmi?turkiyede hizmet evlerinde kaldim.Hİc bir sorunum olmadi..Gayet guzel…Tartismalar da yasadim..Bu normal insan kendi kardesiyle de tartismiyormu?hatta bir birimize vurdugumuz da olmuyormu?Bunlar normal..Kurtlere gelince,ben turkiyeye gelmeden once de kurtleri sevmezdim..Turkiyede de 2 turlu kurt gordum..dinsiz-imansiz komunist kurtler,ve musluman-hizmet cemaatine mensup kurtler..İkide bir turke laf atan,beni azeri-ayri bir irk gibi gorup turke olan kinini ustume kusmaya calisanlari kendi kusmaklarinda bogdum daima…Ama dindar olanlari kesinlikle turke dusman olmamislar,Osmanli hayranilar hepisi..Ben gordugumu soyledim..VATAN HAİNLERİ,adiniz uzerinizde.VATAN HAİNİSİNİZ,ben kolejimde kesinlikle SERİAT egitimi almadim…BAYRAK MARS SEVGİSİNİ OKULUMDA OGRENDİM,Azerbaycanin devlet okullarinda her sabah mars okutulur,ama marsa islikla eslik edenlerle dolu oralari..Ama bu kolejin mezunlari ib terslik cikmazsa,mars icin,bayrak icin dusunmeden sehid olurlar…Ama HAİNLERE de KAHBELİK yakisir ya,napasiniz,sizin de kaderiniz bu…

 66. MEVLANA CELALEDDİN said

  YAZDIKLARIYLA HİÇ BİŞE ELDE EDEMEYEN VE NEYİN PEŞİNDE KOŞTUKLARINI BİLE BİLMEYEN İNSANLARSINIZ.YAZDIKLARIMA Bİ CEVAP YAZIN.AMA YAZDIKLARINIZ MANTIKLI VE TUTARLI OLSUN.Bİ ŞEY DAHA SORUYORUM.BU SİTEYİ HAZIRLAYANLAR:KENDİ KENDİNİZE DÜŞÜNÜN BAKAYIM!ACABA BİZ ÖLECEKMİYİZ VEYA NE ZAMAN ÖLECEĞİZ?ÖLECEKSEK NE OLACAK SONUMUZ?ALLAH KENDİSİNİN YOLUNDA GİDENLERİ CENNETE KOYACAĞINA GÖRE BİZ NEREYE GİDECEĞİZ?ALLAH İÇİN NE YAPTIK BU GÜNE KADAR?BU SİTEYİ HAZIRLAYIP MÜSLÜMANLARI KÖTÜLEMEK NE KADAR DOĞRU?BU SORULARI KENDİNİZE SORUN VE LÜTFEN MANTIKLI CEVAPLAR YAZIN…..!SELAM VE DUA İLE.

 67. MEVLANA CELALEDDİN said

  ÖMER FARUK EFENDİ YÜCE RABBİME BÖYLE HİTAPLARDA BULUNDUĞUN İÇİN ŞÜPHESİZ BUNUN CEZASINI ÇEKECEKSİN.UNUTMAKİ O SENİ 1 DAMLA SUDAN YARATTI.ŞÜPHESİZ Kİ TEKRAR O’NA DÖNDÜRÜLECEKSİN.İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİ’UN.

 68. yusuf said

  Arkadaslar,

  Fethullah Gulene kasti (hakeret ve propaganda ) edenlere tek bir sey soyluyorum:

  “Gunes balcikla sivanmaz“

  Vicdan sahibi her dusunen varlik gunumuzde onun milliyetci vatansever biri oldugunu kesinlikle anlar.

  Tarih ve gunumuz buna sahittir.

 69. asi kartal said

  bundan tam sekiz gün önce fethullah gülene çok kızıyordum.ona çok ağır hitamlarda bulunuyordum.ama yanlışımı gördüm.bir insana ne kadar kızarsan kız onun yaptıklarına engel olamıyorsan bir anlamı yok.bir insanı öldürmek sadece bedenen olmuyormuş.her insan bir gün ölecek geride kalan fikirleri olacak.evet şuan o şahsa hala kızıyorum.artık onun hakkında yazmıyacağım.çünkü bu ülkede bir şeyleri değiştirecek mevkide değilim onun yerine daha çok okuyup aslında bir zamanlar türk milletinde ayrı dinler düşünceler varken yaşanıyorsa şimdi neden yaşayamadığımızı anlamaya çalışıyorum. karşımızdaki insanlar çok akıllı bizi topla tüfekle yıkamayacaklarını anladılar ve elimizden o kutsal kitabı almaya çalışıyorlar.bizi birbirimize düşman edip,birbirimizi katlettiriyorlar.evet bizimle iş yapıp bankalarımıza paralarını yatırıyorlar.ancak bütün canlı bomba eylemleri akşam borsa kapandığında gerçekleşiyor.türkiye hep borsalar kapandığında karışıyor.biz burada birbirimizi yerken başkaları genetik alanında nano teknolojide uçak sektöründe gelişiyor.biz sadece kavga ediyoruz.o kutsal kitaptan ayetler yazmak birşeyi değiştirmiyor.eğer anlamıyorsak başkalarına anlatmaya çalışamak çok yanlış bence.herkesin düşüncesine sadece saygı duyuyorum.mevlana höşgörünün en güzel örneğidir hangimiz sabah kaltığında birer mevlena olabildik.herkesin ışığı bulmasını dilerim.

 70. Kral Çıplak said

  Nurcu (nursuz) olması yeter. Şunu yapmış bunu yapmış türk okullarıymış hikaye. Göz boyama. Lastikteki fazla havayı alma. Başka birşey değil. said nursi namı değer Said Kürdi. İkiside yahudi uşağı. Fettoş amerikanın ırakta afganistanda yaptıkları için ağzını açıp tek kelime etti mi??? Din kardeşlerim söyleyin hadi. Push’un kucağında ne yapıyor? Askerde kumanyayı haketmediğini düşündüğü için yemediğini söyleyen sahtekar 5 bin mil uzakta ne yaptıda pushun korumasını cia’in fbi’in hizmetlerini haketti. Bana ülkesinden kaçan bir tane din alimi düşünür gösterin. Yemeyin bu hasta ayaklarını. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Baş nursuzda şimdi kürkçü dükkanında. Oturduğu yerden saf tavuk avlamaya devam ediyor. Adam gidip papayla dinler arası diyalog diyor sonra benim ve sizin din kardeşlerinizin tepesine son model sıfır kilometre uçaklarından ellerinde ne varsa atıyor ama Baş Nursuz bushun leğen kemiklerinin etrafından ayrılmıyor. Yahu yapmayın etmeyin bu kadar saf olmayın. Adam sirtinizdan kazandiği paralarla topladiği zekatlarla banka bile açıyor. Kanmayın gözyaşlarına timsah gözyaşları bunlar. Birazcık düşünün ne kadar üçkağıtçı olduğunu anlayacaksınız.
  İmza: Eski Bir Nursuz

 71. Ömer said

  Ya Kardeşim Önce Bi Kere Konuşmalarına Dikkat Et SEn daha Konuşmaını bilmiyosun sayın FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİYE veya BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ Hz. laf atıyorsun sen orada o evlerde kaldım diyorsun orada yemekler yedin eğitimin gördün şimdide satıyorsun sen nerden biliyosun Hocaefendinin hasta olmadığını burada gereksiz greksiz konuşyursun…

 72. aylın said

  ne yazık kı bu ulkede ataturke bıle zamanında vatan haını denılmısdır cunku o bırılerının işlerıne çomak sokuyordu iyi işler yapıyordu buna katlanamayanlar da ne yazıkkı ona bu çırkın benzetmeyı yapmıslardı ama oyle olmadıgını tum turklere goseterdı..hıç şuphesızkı fethullah gulende gun gelecek ve herkese bunu kabul ettırecektır o vatanı için çalışıyo buna destek olun kostek degıl

 73. MEVLANA CELALEDDİN said

  KRAL ÇIPLAK HER KİMSEN.UNUTMAKİ BİR İNSANI TAKVA SAHİBİ YAPMAK ONUN RAHMAN’IN YOLUNDA GİTMESİNİ SAĞLAMAK GÜNEŞİN DOĞUP BATTIĞI HER ŞEYDEN HAYIRLIDIR.VE BUNU BEN SÖYLEMİYORUM.EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED(SAV)’İN HADİSİ ŞERİFLERİNDE VAR.SEN İSLAM İÇİN BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞANI DEĞİL ‘İSLAMI’ ÇIKARLARINI ZEDELEYEN BOŞ BİR UĞRAŞ OLARAK GÖRENLERLE UĞRAŞ.VE FETHULLAH GÜLEN BİR DAVA ADAMIDIR.ONUN TEK AMACI İSLAMIN YÜKSELMESİDİR.VE BUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SEN KENDİ GÖZLERİNLE GÖRÜYORSUN.SİZİN GİBİLERİ ALLAH’AHAVALE EDİYORUM.ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.

 74. MEVLANA CELALEDDİN said

  VE KRAL ÇIPLAK TEKRAR SANA SÖYLÜYORUM.ALLAH’IN BİZE YASAKLADIĞI ŞEYLER NELERDİR.ZİNA,YALAN,HIRSIZLIK,İÇKİ,KUMAR,CİNAYET v.s.BUNLAR BÜYÜK GÜNAHLARDAN BAZILARI DEĞİL Mİ?PEKİ SORUYORUM SANA FETHULLAH GÜLEN SENDEN BUNLARI YAPMANIMI İSTİYOR?VEYA SENİ BU GÜNAHLARA TEŞVİK EDECEK ŞEYLER Mİ YAPIYOR?UNUTMA.VE EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED(ALLAH’IN SELAMI ONUN ÜZERİNE OLSUN)’TEN BAŞKASIDA HATASIZ DEĞİLDİR.İSLAMİ BİLGİN OLMADAN YAZIYORSUN BÖYLE SAÇMALIKLARI.BİZ BU DEVİRDE SAHABE EFENDİLERİMİZ GİBİ YAŞASAYDIK MELEKLER BİZE YOL GÖSTERİR ŞÜPHESİZ BİZLE SELAMLAŞIRLARDI.SANA SON SÖZ İSLAMA ATTAIĞIN EN KÜÇÜK İFTİRA BİLE CEHENNEME GİRMENE YETECEKTİR.ÇÜNKÜ Bİ CEMAAT HAKKINDA KONUŞMAK O CEMAATTE BULUNAN HERKES HAKKINDA KONUŞMAKTIR.ALLAH SANA DOĞRU YOLU GÖSTERSİN.

 75. MEVLANA CELALEDDİN said

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&& ÇOK ÖNEMLİ &&&&&&&&&&&&&&&&&BURDAN FETHULLAH GÜLEN’İ VE İSLAMI SEVEN HERKESE SESLENİYORUM.ALLAH RIZASI İÇİN BUNLARIN SİTESİNİ ZİYARET ETMEYİN.BUNLAR BOŞ EMELLERİN PEŞİNDE OLAN VE İSLAMIN ZERRESİNİ BİLE BİLMEYEN KİŞİLER.&&&&&&&&&&&&&&&ALLAH’INI SEVEN BU SİTEYE GİRMESİN&&&&&&&&&&&&İSLAMI ANLATMAK GÖREVİMİZ AMA BUNLAR LAFTAN ANLAMAZ İNSANLAR.İSLAMI SEVEN DİN KARDEŞİNİ KÖTÜLEMESİN.BUNDAN SONRA BU SİTEYİ ZİYARET ETMEMEK ÜZERE.&&&&&&&&&&&& SELAM VE DUA İLE&&&&&&&&&

 76. TÜRKÜM said

  BU ADAM VATAN HAİNİ DEĞİLDE NİYE O ZAMAN MÜSLÜMANLARI ÖLDÜREN AMERİKALILARLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR SİZ HİÇ VAAZLARINDA IRAKLA İLGİLİ BİR KINAMA CÜMLESİ DUYDUNUZMU? AFGANİSTANDA OLANLAR İÇİN BİR KINAMA CÜMLESİ DUYDUNUZ MU?
  MADEM ÇOK MÜSLÜMAN BU ŞAHIS NİYE OZAMAN NİYE MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE DEĞİLDE AMERİKADA YAŞIYOR ŞİMDİ HEMEN DERSİNİZ SAĞLIK SORUNLARI VAR YOK YA KİMİ KANDIRIYORUNUZ.
  ADAM BİRDE ÇIKMIŞ AMERİKANIN ÜLKEMİZİ BÖLMEK İSTEDİĞİ BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİ DESTEKLİYOR EY ZAVALLI ALLAH KULLARI ARTIK BİRAZ UYANIN YURT DIŞINDA 200 BİLMEM KAÇTANE OKULU VARMIŞ SİZİN YURT DIŞI DEDİĞİNİZ 3. DÜNYA ÜLKELERİ AMERİKANIN VE AVRUPANIN YILLAR ÖNCE SÖMÜRDÜĞÜ VE YOKSULLAŞTIRDIĞI ÜLKELER BUNLAR NİYE AVRUPADA YAYGILAŞAMIYOR. NİYE AMERİKADA YAYGINLAŞAMIYOR
  AYRICA TÜRKİYE DE HAYRINA YAPTIRDIĞI BİR OKUL VARMI YOK NİYE ÇÜNKÜ AKLI KIT PARASI ÇOK İNSANLARIN ÇOCUKLARINI GÖNDERMESİ İÇİN YAPTIRILAN BİR SÜRÜ ÖZEL OKUL VE KOLEJ VAR DİMİ
  UYANIN ARTIK UYANIN

 77. zeynep said

  ya arkadaslar babam diyoki fethullah gülen bir amerikan ajani (yani vatan haini) ama yengem bunun dogru olmadigini söylüyo yengem fethullah gülenin dogru düzgün bir hoca oldugunu ve türkiye icin yararli seyler yaptigini söylüyor sizce hangisi hakli???

 78. zeynep said

  bu arada birsey daha yazmak istiyorum bazilari bu siteye sakin girmeyin allahini seven bu siteye girmesin gibi seyler yazmis….
  ben bu siteye islam hakkinda bilgi almak icin degil fethullah gülen hakkinda bilgi almak icin girdim…bide bu siteyi hazirlayanlara islami anlatamzsin gibi seylerde yazmis bazilari buna hic katilmiyorum cünkü bu sitede dinimizi degil vatan hainlerini kötülüyorlar…

 79. betül said

  dünya siz ve sizin gibi ALLAHTAn korkmazların ahiret ise HOCA EFENDİ GİBİLERİN ALLAHTAN korkanlaın olsun ÖLÜMDE VARRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 80. dayı said

  kardesler bu siteyi mizah sitesi ilan edip canım sıkıldığında okumak için kullanıyorum. bunların ne yaptığı belli değil. milletin değerleriyle çatışarak vatan milllet sakarya diyolar.

 81. dayı said

  SİZİN YARGILADIKLARINIZ akp OLSUN FETULLLAH GULEN GRUBU OLSUN , ONLAR HİÇ SİZ VE SİZ GİBİ İNSANLARI YAPTIKLARINI YAGILIYOLARMI, HATTA ADAMALAR SİZE KENDİ DAVANIZA SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN SAYGI DUYARLAR.

  EĞER BİŞEYLER BAŞARABİLMEK İSTOYRSANIZ SOKAK KARILARI GİBİ LAF YAPMAYI BIRAKIN. BAŞKASINI ÇEKİŞTİMREYİ DEDİKODUSUNU İFTİRASINI IRAKIN KENDİ İŞİNİZE SARILIN.
  YANLIŞ BİŞİ VARSA ELEŞTİRİN AMA KARALAMAYIN DOĞRUSUNU SUNUN. EĞER FİKİRLERİNİZ İCRAATLERİNİZ DOĞRUYSA HALK ARDINIZDAN GELECEKTİR HİÇ KUŞKUSUZ.
  AMA DEĞİLSE, ASIL ŞARLATANALAR SİZLERSENİZ. ASIL VATAN HAİNLERİ SİZLERSENİZ. O ZMANA AYVAYI YEDİNİZ.
  İŞTE O ZAMAN SİZE ARKANIZDAN GÖLGENİZ BİLE EŞLİK ETMEYECEKTİR.

 82. dayı said

  ULAN SİZ HEM NE BİÇİM ADAMALARSINIZ. GİTMİŞ WORDPRESS UZANTILI SİTE YAPMIŞINIZ. ADAM GİDER PARAYI BASAR DÜZGÜNCE Bİ DOMAİN SATIN ALIR YAYININI ONA GÖRE YAPAR.
  YUH LAN SİZE.
  FİKİRLERİNİZİ SAVUNACAK SİTE İÇİN PARA SAYAMAYACAK KADAR OLANLARA YUH.

 83. emir poyraz said

  allah fetullah gülenin belasını versin dememek için kendini zor tutan okadar gençler varki allah onu ıslah etsin pis diyalogcuyu papazın yandaşını…

 84. turk said

  fethullah gulenı savunanlara dıyorum madem bu yazılanlar yalan iftira dıyorsunuz pekı o zaman sayın fethullah gulen neden turkıyede degıl neden gelmıyo yoksa gelemıyomu hasta dıceksınız burda doktor mu yok ne doktorlarımız var okadar dindar kişi yabancı topraklar larda nasıl yasıyo nasıl ibadet edıyo oralarda o yabancı ınsanların içinde anlamıyorum nedır neyın nesıdır kım dogru kım yanlıs kıme inanacak bu yenınesıl herkez bırseyler dıyor hala dershanelerde fethullah gulenın kasetlerı vaizleri dınletılıyo izletlıyo kım bılır daha neler oluyo kotu seyler degıl ama asırı ve kapalı bırsekıl de yapmak yakısmıyo

 85. milliyetci said

  sanırım bu fetulahçılar amip gibi bölünerek çoğalıyor 🙂
  Allah’ın insanlara verdiği en büyük güzelliğin akıl&zeka olduğunu düşünüyorum. Kendi aklına güvenmeyip inandığı kutsal kitabını açıp okumamış, onu ancak başkalarının yorumları ile idrak edebileceğini düşünerek zekasına hakaret eden insanların Allah katında en büyük cezayı çekeceklerine inanıyorum. Din, Allah ile kul arasında yaşanır. Dinde aracı olmaz. Ona buna bağlı olmadan özgür iradenizle beyninizi de kullanarak yaşayın dininizi.Allah onu size boşuna vermemiş.
  Düşünün…

 86. yalnizkurt_tr said

  FETULLAH GÜLEN VATAN’A İHANETTEN ÖNCE İSLAMİYETE İHANET ETMİŞTİR.CEHENNEMLİKTİR. ONUN YOLUNDAN GİDENLERDE CEHENNEMLİKTİR. HEM BU DÜNYADA HEM ÖBÜR DÜNYADA HESAP SORULACAKTIR. ÖRGÜTLENME METODU OLARAK, SELÇUKLU TÜRKLERİ’NİN DÜŞMANI (HAŞHAŞİ)İRANLI ALLAH SIZ KIZILBAŞ BATINİLERİN TAKİYYE METODUNU ALMIŞTIR. YAKIN TARİHTE AYNI BUNUN GİBİ BÜYÜK DİN ADAMI DİYE LANSE EDİLEN CEMALEDDİN AFGANİ, SEYYİD KUTUB, MEVDUDİ GİBİ KİŞİLERİN DEVAMIDIR.

 87. Yuh artık! Bu adamlara ne derseniz deyin dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorlar. Belge var, kanıt var. Beyinleri örümcek tutmuş diyorsunuz ya bu Fetullah yandaşlarının, doğru. Ama eksik, Fetullah zırıl zırıl ağlarken döktüğü -timsah- gözyaşları bunların beyinlerini rutubetlendirmiş. Salya sümük Fetullah ve yandaşları yazık size. Ama ne olursunuz bu yazıya cevap verecekseniz kırk kere tekrarladıklarınız değil varsa beyninizde çalışan bir yer yeni bir şeyler söyleyin, bir belge gösterin.

 88. Aşağıdaki yazı Betül adlı yorum yazana ait. Hoşuma gitti yazayım dedim. Yazıdaki “R” lerin çokluğuna bakarak soruyorum kendime, bunlar nasıl utanmadan bir de “sevgi pıtırcığı” olmaya soyunuyorlar? Ben salya sümük’ün yerinde olsam bunların benim yandaşım olmasından utanırdım.

  “dünya siz ve sizin gibi ALLAHTAn korkmazların ahiret ise HOCA EFENDİ GİBİLERİN ALLAHTAN korkanlaın olsun ÖLÜMDE VARRRRRRRRRRRRRRRRRRR”

 89. yalnizkurt_tr said

  FETTULLAH GÜLEN İN SAĞLIK SEBEBLERİ İLE KAFİR BİR ÜLKEYE SIĞINMA VE ORADA YAŞAMA SEBEBİ GÜLÜNÇ VE KOCAMAN BİR YALANDIR. ABD DENİLEN DEVLET MÜSLÜMAN OLSUN, OLMASIN MİLYONLARCA İNSANI KATLETMİŞTİR. İSRAİL DEVLETİNİN KORUYUCUSU VE HAMİSİ DİR.

  BU GÜN TIP ALANIN DA TÜRK DOKTORLARI AMERİKALILAR DAN VE DÜNYANIN BİR ÇOK YERİNDEN DAHA MAKBULDUR. HATTA AMERİKADAN BURAYA AMELİYAT OLMAK İÇİN GELEN YÜZLERCE İNSAN BULUNMAKTADIR. FETTULLAH GÜLEN PROFOSYONEL BİR AJANDIR. TÜM DÜNYAYI YÖNETME VE ELE GEÇİRME AMACINDA OLAN “İLLUMİNATİ” ÖRGÜTÜNÜN HİZMETİNDEDİR. KONUŞMALARI VE VAAZLARINDAKİ YÖNTEMLERDE BATINİ LİK VE BAHAİ LİK İZLERİ VARDIR. ALLAHSIZ İRAN KIZILBAŞLARININ EFSANEVİ LİDERİ HASAN SABBAH GİBİ ÖRTÜLÜ VE ÜSTÜ KAPALI KONUŞMA METOTLARI VARDIR.

 90. Orhan Mustafa said

  Alcaklar yazdiginiz sahtekarlik ORXAN_MUSTAFA@hotmail.com ne zaman isterseniz yanlis cikaririm

 91. burak said

  öncelikle bu ülkede vatan hainleri el üstünde tutuluyor ve bu tip adamlar hep kahraman ilan ediliyor .oysa bu adamlar yüce dinimizi kullanmaya çalışıp vatan hainliği gibi bir imansızlığıyapmaya kalkışan insan diyemiyeceğim mahluklardır. ayrıca bu kansız amerikada hastalık bahanesiyle kalıp kendini tüm insanlara acındırıp saf ve temiz kardeslerimiz kandırmaktadır.diyeceğim bunlar cehennemin en alt tabakasındadır

 92. Arif said

  HERKES YORUM YAPMIŞ İYİ ŞİMDİ BENİM SORUM KENDİNE MÜSLÜMAN DİYEN FETTULAHÇILAR BU ADAM ABD 8 – 9 SENDİR NE YAPIYOR BU SORUYA BİR CEVAPLARI VARMI ACABA YOKTUR ÇÜNKÜ KOYUN GİBİ GÜDÜLMEYE ALIŞMIŞLAR ABD HERGÜN IRAK TA MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRÜYOR ÇOLUK ÇOCUK FİLİSTİNDE İŞBİRLİKÇİSİNE LÜBLAN DA ŞİMDİ BAŞLADI İRANLI LARIN DEYİMİYLE BÜYÜK ŞEYTANIN ÜLKESİNDE NE İŞİ VAR BU IRAK FİLİSTİN LÜBLAN DA ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR BEYANATI OLDUMU ABD ELEŞTİRDİMİ BEN DUYMADIM YANDAŞI KOYUNLAR DUYDUMU ACABA. BİRDE YILLARCA BANKACILI TEFECİLE BENZETTİLER NE OLDU DA ŞİMDİ KENDİLERİ DE BANKACI OLDU BU KOYUNLAR BUNU HİÇ DÜŞÜNDÜMÜ ACABA

 93. nihal said

  ya okuyorum ve hayretler icindeyim halen bu kadar saf olanlar var arkadaslar siteyi begenmeyen varsa gidebilir kimse kimseyi zorla cagirmiyor zorla tutmuyor nasil bu kadar cahil olabiliyorsunuz???? fettullhahi sevme nedeni neymis = durumu kotuymus fettonun adamlari dersaneye parasiz almis okutmus !!!!!!!!!!!!!

  daha yazmaya gerek varmi?

 94. burak said

  yıllardan beri bizi bu herifin yaptığı şeylerle kandırdılar milletçe sömürdüler.oysa bu adam saman altından su yürüten değil samanı suyla yürüten bir adamdır.okul açar terörist yetiştirir herkes ona teşekkür eder,hastalık bahanesiyle kahpe amerikaya sığınır,CIA nın domuz çiftliklerinde bir süre kaldıktan sonra(çünkü herkes peşindedir,şerefini sattığı amerika bile)sözde bir yakınının evinde kalmaya başlar.oysa ordan şerefli bir mensubu olduğu şerefsiz BOP u planlama ve beyinlerini yıkayıp kullandığı talebelerine emir verme işini yürütmüş burda bizim doktorlarımızın uzman olduğu(dünya çapında)konularda yine vatanını satmış binbir türlü oynaklıkla gene milletimizi uyutmuştur.değerli siye kurucusu arkadaşlar bu kanı bozukla ilgili bütün bilgiler elimde. eğer isterseniz milletimizi bilinçlendirmek için bunu size yollayabilirim.teşekkürler.

 95. bahtiyar said

  bu siteyi hazırlayanlar bence asıl vatan hainleridir.Amacı sadece insanların kurtulmasına vesile olmak için hayatını adayan bir insana bu çirkin iftiraları atanlar ileride ne kadar yanıldıklarını anlayacaklar.ne kadar gurur vericiki yurt dışında devletin bile başaramadığı bir işi başarmışlar.sizi istiklal marşınızla karşılıyorlar,türkiyenin yerini haritadan bulabiliyorlar,türkiyeyi seviyorlar,türk insanını seviyorlar.sizlerin yaptığı gibi dünyaya bizi rezil etmiyorlar.sahip çıkılıyorlar.ne kadar övünülse azdır.sizin beyinleriniz bunu algılamak için küçük tabi.Allah onlardan binlerce kez razı olsun.selametle…

 96. emre said

  arkadaslar ugrasmayalim bu örümcek beyinler anlamadı anlamazlar.seriati destekliolar ama soyleyemiolar bu kadar basit.dahasi yok….ataturku destekleyen bi devlette seriati desteklemek oldukca zor olsa gerek …..

 97. CEM ak said

  bilmiyorum sizin gibi insanlara ne denir İNSANLIK DİLİNDE TARİFİ YOK HEPİNİZ KENDİ DÜSÜNCELERİNİZİ MASUM İNSANLARA ZORLA SOKMAYA CALISAN HAYVANDAN ASAGI CANLI TÜRÜSÜNÜZ ALIN SİZE KOMİK BİR YAZI DENİLEN SEYLERE HEP GÜLERSİNİZ ZAVALLILAR SİZ HEP KONUSAN AMA ÜLKESİ İÇİN İCRAAT YAPMAMIS ZAVALLILARSINIZ BİZDEN( TÜRKİYELİ) GÖRÜNÜP BİZDEN DEGILSINIZ LAFLA PEYNİR GEMİSİ …… BUNU BİLİYORSUNUZ ATALARIMIZ SİZİN MÜSLÜMAN OPLDUKLARI İCİN UTANDIGINIZ ATALARINIZ TAM SİZİN İCİN SÖYLEMİS BENDEN DE SİZE SON SÖZ YAZIK……………………………………………………………………………………………………………..

 98. ahmet said

  sitenizdeki tüm yazıları okudum ve şöyle bir kanıya vardım:
  – amacınız vatan hainlerini( sözde) hedef göstermek kesinlikle degil sadece dinini özgürce yasamak isteyenleri yok etmek
  -sitenizde sözde vatan hainleri olarak gösterdiginiz kişiler dine yakınlıgı olan veya sedtek olan kişiler SORUYORUM SİZE PAPA DA DİN ADAMI OLDUGUNA GÖRE VATAN HAİNİ MİDİR?
  -NERDE AHMET KAYA,BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN,EDİP AKBAYRAM BİLİYORDUNUZ AMA BİRSEY DİYEMİYORSUNUZ PKK KONSERİNE KATILMISTI,NERDE DOGU PERİNCEK SİZE YENIDEN SORUYORUM:BİR ULKEDE VATAN HAİNİ OLMAK VATANININ İMANINI MI KURTARMAK YOKSA BEBEK KATİLLERİYLE BİR ARADA OLMAK MI
  -BATIL İNANCLARINIZDAN BİRİDİ ŞU DİNİNE BAGLI BİRİSİ KESİNLIKLE ATATÜRKÜ SEVEMEZ.SİZ NEYİ İCAT ETTİNİZ BİLMİYORUM AMA İNSANLRIN DÜSÜNDELERİNİ HEMEN BİLİYORSUNUZ
  -CAGDASLIK SIYORSUNUZ AMA A.B YE KARSISINIZ KISACA AKP NİN TUM İCRAATLARINA KARSINIZ
  -HEP ATATURKUN DEVRİMLERİNİ ARKASINA SIGINIYORSUNUZ EGER MUSTAFA KEMAL İNKILAPLARINI BU KADAR YANLID KULLANILDIGINI GORSE KESINLIKLE YAPMAZDI
  -SON SÖZ VATAN HAİNLERININ KİM OLDUKLARINI MİLLET COK İYİ BİLİYOR

 99. album2007 said

  CAhilin biri ‘laik’ kelimesinin anlamı olarak “dinle alakası olmayan” gibi saçma bir tanım getirmiş. Merak ediyorum acaba kendisine ilkokulda ve lisede ne okutuldu. Hadi orda tembellik etti öğrenmedi, insan merak edip sözlüğe bakar da yazar değil mi;
  “Laik: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.” demektir. Ayrıca aşağıdaki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Fethullah Gülen’in sağ kolu onun yaptığı sahtekarlıkları anlamış ve bu yoldan ayrılmıştır. Buyrun izleyin. Sonra bu adamı da kötüleyin. Ama unutmayın zamanında Fethullah ile aynı yoldaydı, sonra gerçekleri gördü. Umarım sizler de görürsünüz. Linkler:  Bir de bunlar var. Ama nasıl olsa siz bunlara da çamur atarsınız. Sizin beyniniz yıkanmış. Adam malikanede yaşıyor sizden sömürdüğü paralarla haberiniz vardır değil mi? 100. mustafa said

  yahu hayret kaç zamandır bakmıyorum artık kapanmıştır bu konu diyorum genede devam ediliyor:):)atatürkü karıştıroyorsunuz atatürkle üstad hazretlerinin ilişkisini bilmiyorsunuz.ruslara karşı üstadın yaptıklarını bilmiyorsunuz.okadar siyasetçi sağcısı solcusu askeri sanatçısı hoca hakkında en ufak bi tereddütü yok güzel şeyler söylüyor dediğim gibi 4 tane burada kendini bilmez biliyo büyük adamsınız vesselam..sonra fethullah hocayı cehennemlik bile ilan ettiniz..bu yetkiyi nasıl kendinizde gördünüz bizim inancımızda varmıdır başka birinin inancı hakkında konuşmak yorum yapmak.Allah katında hiç kimse kimsenin derecesini bilemez.siz bu vatanı sevmeyen bozuntularsınız kanatimce fethullah hoca güzel şeylerde yapsa arasından cımbızla bişiler çekip genede kötüye yoracaksınız..idolojik görüşlerinize ters çünkü..(veyahutta mason,sabatay,ateist gibi bişeysiniz)peki fethullah hocayı bi kenara burakıp sizin benimsediğiniz ideoloji neyse bide bunu masaya yatıralım..sizler neler yaptınız????şuraya boş boş yazı yazmaktan başka sağdan soldan copy paste yapmakla ???? sizler luzümsuz insanlarsınız bu memlekete..nedenmi?? milyonlarca örneğin içinde sadece tek bi örnek yeterli peki nedir bu örnek?? geçenlerde düzenlenen 5.si düzenlenen Türkçe olimpiyatı yarışması..eğer bu ülkeye suçladığınız adam yabancı dünyanın teeee bilmem neresindeki çocuğu getirtip ona türkçe konuşturtuyosa ve bunun yarışmasnı bile yapıyosa..bu size en güzel örnektir..siz devam edin kendinize göre fetva verin kim cehennemlik kim değil siz bilin..arkadaşımın biri çok güzel bişey demişti tekrarlamak istiyorum GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ.balçıklıktan kurtulmanız dileğiyle…

 101. mustafa said

  http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=156201

  copy paste yapıyorsunuz ya hiç bişey bilmeden.ben biliyorumama sizle başka türlü konuşulmaycak bide bu ahabere bakın…
  yıllardır yanında kalıyor her ne hikmetse bi anda fethullah hoca düşmenı oluyor..merak ettiğim neden hiç bir inceleme yapmadan bu cemaaat hakkında bişey bilmeden hemen her denilene inanıyorsunuz.. ben vereyim cevabı dedim ya bu adam size ters ideolojinize ters çürüöüş düşüncelerineze ters sizin gibi biri hemen bi suçlama yaptığında aha evet doğru diyor bu adam diyip inandırıyorsunuz..eminimki fethullah hoca efendi hakkında ön yargısız olarak onun yaptığı şeyleri inceleme veyahutta okuma tenezzülünde bile bulunmadınız hayatınız boyunca..bu adam nedir ne yapmak istemiştir neler yaspmıştır diye..peki merak ettiğim bişey daha var neden bu ülkede sizin gibiler samimi bir müslüman insan çıktığında ve bişeyler yapmak istediğinde hemen onu rejim düşmanı vatan haini zararlı kişiler olarak görüyorsunuz bi çok tehdit varken neden dindar bir insanın dindar olması sizi endişe ettiriyor..neden bukadar Allah sevgisi olan insanlara uzaksınız..neden burada bu insanların yaptığı güzel şeyleride belirtmiyosunuz..ve neden ispat edemiyosunuz Fethullah hocanın vatan haini olduğunu..yahu kısacası nedir bu sizi Allah Muhammed aşkından uzaklaştıran..neden ideojik görüşlerinizi Allah Muhammed aşkından uzak tutuyorsunuz..çokmu sakıncalı Allah Muhammed aşkı..neden birgün öleceğini düşünmüyorsunuz..yani sorun sizin için fethullah hoca felan değil sorun sizin inançla ilgi bazı takıntılarınız veyahutta inanç probleminiz ve neticesinde inacı olanlara takıntılarınız..böyle olmasaydı burda dindar insanları okul yapanları fakir eğitenleri doyuranları daha bi çok güzelliği yapanları konuşmazdnızda mosonları sabatayları misyonerleri ve bunların ne yapmak istediklerini konuşurdunuz..ya arkadaşlar Allah aşkına müslümansınız herşeyden önce(gerçi bundanda şüphe etmeye başladım)ne oldu bizlere neden böyle konuları konuşur olduk neden ilk okulda namaz kılınmasını sakıncalı hale getirir olduk neden atalarımız gibi dinimizi samimi yaşayamaz olduk neden dini boş şeylerle tartışır olduk..gerçekten ne güzel demiş Allah C.C. bakara suresi 6ve7 ayette sizin gibilere..

 102. hikmet özer said

  Biz müslümanız! fettullah dininden değiliz ve olmayacağız. en son din islamdır.. Gerisi şirktir. Kur’an OKUYUN!

 103. evren pulu said

  yorumlarin cogunu okudum bazi geri zekalilarin uzayda yasadigini anladim diyorki madem tükiyeyi cok seviyo neden ülkesinde degil ben sana cevap vereyim geri zeka bende yillardir yurt disindayim cumhuriyeti kuran efendiler icki icecegine toplum icin biseyler yapsalardi türkler 60li yillarda ülkelerini terk etmezlerdi,ve cok samimi olarak söylüyorum biz gurbetcileri Türkiye insan yerine koymadigi halde benim Türkiyeye yararim maddi manevi senden cok daha fazladir biraz dikkat etseydin gecenlerde 5. Türkce olimpiyatlari vardi orda 100 devletten Türkce konusan insanlar vardi ben cok duygulandim ve gururlandim onlar Türkceyi rüyalarinda ögrenmediler tabi anlarsan

 104. mustafa said

  hikmet kardeş burdaki hiçkimse fethullah dini diye bişey demiyor..elbetteki son din islam hoca efendide bunun aksini söylemedi..kuranı hakkında konusuluyor Allah ve kuran hizmetine adamınmış bir ömürden bahsediliyor..ama her ne hikmetse bak adında hikmet bunların altında maraz aranıyor.bak ne güzel demiş gurbetçi kardeşimiz türkiyede olmadığı halde ordan gurur duyabiliyor..bu tavrın anlam vermek mümkün değil mesele zaten müslüman olmamız.kuranı sende iyi oku bence başkalarının dinini tartışmak bi müslümana yakışırmı

 105. başkurt_Türk said

  Bu siteyi kuran arkadaşların anlından öpüyorum TÜRK ün kanını emen sömüren ve bazı işbirlikçi piçlerin ve taraftarlarının ipliğini pazara çıkarıyorsunuz neyse esas konuya gelelim fetoyu çok seviyor bazı hayinler eyvallah aşka sevgiye lafım yok ama ben açık soru soruyorum Eğer bu yavşak okadar iyi müslümansa neden B.O.B(büyük israil pro.)planlayıcısının müslüman katili yani büyük şeytan –AMERİKA–da ikamet etmektedir defolsun Sudi arapların yanına ayrıca hayinin G.tünü yalayan bir piç şöyle bir idda attı ortaya güya Alparslan Türkeş in nurcularla ilişkisi varmış ulan şerefsiz eğer adamsan bu iddayı ispatlamazsan orospu çocuğusun…Ülkücü haraket hem komünistlerle emde şeriatçılarla savasmıştır 12 eylül döneminde aç tane ülücü asıl haberin varmı senin gibi piçlerle laf dalaşı yapmayacan direk kafaya sıkacan

 106. bozkurt said

  Fetullah hocayı savunanlara tek bi soru, Amerika bizim dostumuz mu ? Fethullah hoca bu ülke için çalışıyorsa, Amerika da bizim biricik dostumuz demektir…

 107. zeynep said

  hikmet ve mustafa islam en son din degil islamin en son din olduguna sadece hristiyanlar ve müslüman olmayan insanlar inaniyor. islam ilk ve son dindir bu da kuranda böyle yaziyordur. dünyaya dört büyük kitap inmistir bunlar incir tevrat zebur ve kurandir.Insanlar bu kitaplarin kuran disinda hepsini degistirmisler ve böyleliklede baska dinler cikmis ortaya ve son peygaber hz.muhammede kuran geldigi icin herkez islama son din diyor….

 108. kenan said

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ebedi hayatınızı şu küçük yaşantıya harcamayın size çok acıyorum araştırmalarınızı doğru yapın bir şey öğrenmek ister4sen ara 05374833525 kenan görmez

 109. Hakan said

  Bu Siteyi Yapan Ve Yaptıranlar:)) Siz Ne kadar Komik şeylersiniz Kendinizi Bu kadar yırtmanıza hic gerek yok ki hersey ortada ulus bunu görüyo sizin anlatmanıza gerek yok ortalıgı velveleye veripte amacınız ne asıl sizin yaptıgınız sey bölücülük gecnler aklınızı basınıza toplayın adam gibi okul okuyun kafanızı böyle şeylere vermeyin siyaset işiniz degildir…
  Eger Bir Siyasi Düşüncen Varsa AKP’nin 25 yaş milletvekililiğine aday olursun düşüncelerini orda söylersin internet ortamında sadece kendi kendini tatmin etmiş olursun ayrıca fethullah gülen şöyle böyle diyosun önemli olan bunlar degil sonucta senin türk ismini diğer ülkelere yayıyo yok şeriatı geri getirmekmiş suanda onu istese yapar dunyada gunesin bile yarım saat dogdugu yerde okulları var onun kitapları ortada oturup adam akıllı okursan amacının ne oldugunu anlarsın bölücülükmüş şeriatmış :)) sizin gibi gecnleri biz vatan haini sayıyoruz vatan sizin gibi evlatları hic bir zaman dogurmadı dugurmazda türk ulusunda sizin gibi insanlar gelmez bu kadar cok vatanını seviyosan oturup adam gibi gecmisini iyice oku sonra yorum yap sizlerin daha cok kitap okuması lazım siz tarih bilincinden geri kalmışsınız…

 110. Güven said

  Adam papanin elini öpüyor ve her tasin altindan bu hain cikiyor, tarihimizde bu adam gibi bir sürü münafik var hepsi Islama karsi olanlarin piyonlari olmustur.Sadece dis görünüsüne bakarak karar vermeyelim ben Fethullah Gülen i 2. Amerikali Lawrens olarak görüyorum, Dinimize ve ülkemize vermis oldugu ve daha verecek oldugu zararlari tarih yazacak ama belkide o zaman T.C. geri dönülmesi mümkün olmayan bir yola girmis olacak .Allah sonumuzu hayir etsin ve bizi bu din düsmanlarindan ve iki yüzlü Amerikan usaklarindan korusun. Fethullahcilara bol bol Kurani Kerimi ve Mealini okumayi ve körü körüne itaat etmemelerini tavsiye ediyorum, Bazen insan farkinda olmadan dinden cikabiliyor. Okuyun arastirin düsünün herkesin her söyledigine inanmayin. Mahser günü bizi hic kimse kurdaramaz sadece Allah c.c. bizim amelimize bakacak .Fethullahcilar yanlis yoldasiniz , ates olmayan yerden duman cikmaz biraz söylenenlere kulak verin … Allah hepinizi Islah etsin…

 111. ahmet bozkurt said

  Türkiye, üçyüz seneden beri sürekli kaosun içine çekilmek istenmektedir. Güçlü bir Türkiye ile başa çıkamayacaklarını çok iyi bilen dış güçler, Anadolu insanını ruh ve mana köklerinden kopararak ve maziden tevarüs ettiği o zengin mirastan uzaklaştırıp aslına yabancı hale getirerek ona en büyük kötülüğü yapmaya çalışmaktadırlar. Bu tür entrika ve tuzaklar yeni değildir. Şu kadar var ki, zamana göre bu taarruz, bu plan ve bu komplolar da farklı farklı olagelmiştir. Değişen şartlar, mevcut konjonktür, o an rağbet gören silahlar, revaçta olan oyunlar ve hud’alar… nisbetinde millet ruhuna saldırının ve entrikaların da şekli değişip durmuştur. Aslında, bu entrikalar tarihinin başlangıcı ta sekiz asır öncesine gitmektedir ama özellikle son üç asırdır işlenen şenaatler suyun yüzüne vurmaktadır.
  Ayrıca, eskiden tehlike daha çok dışarıdan geliyordu; Birinci Cihan Harbi’nde, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi düşman belliydi ve düşmanlık da açıktan açığa cereyan ediyordu. Mesela, İstanbul’u işgal ettikten sonra Şam’da Selahaddin’in mezarının tekmelendiği haberini de alan İngiliz General “Ey Selahaddin, Haçlı Seferleri daha yeni bitti!” demek suretiyle şecaat arzederken sirkatini söylüyor; Osmanlı’nın mağlubiyetini İslam’ın sonu, haçın zaferi olarak ilan ediyordu. Dolayısıyla, o günlerde bu millete kastedenler belliydi, âşikardı. Fakat, bir dönemden sonra saldırılar içeriden gelmeye başladı. Nur Müellifi’nin yaklaşımıyla, “eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.. çünkü düşmanı sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder.” Evet, artık, “Türk Milleti” diyen, “vatan, ülke, ülkü, bayrak” sözlerini dilinden hiç düşürmeyen ve hatta “din, iman, Kur’an” fedaisiymiş gibi arz-ı endâm eden bir sürü eli kanlı insan bozması var meydanlarda. Bunlar “milli ruh” diye diye milletin önüne kuyular kazıyorlar, “ruh kökü”nden bahsederken milletin kökünü kesiyorlar ve toplumu ruhsuzlaştırarak, kalbsizleştirerek kimseye sezdirmeden en sinsi planlarını uygulayabiliyorlar.
  Elbette ki, herkesi potansiyel vatan haini görmek, herkesten kuşkulanmak ve hatta paranoyalara girerek “bu ülke hepimize yeter” mülahazasına bütün bütün kapanmak yanlıştır; evet, işi öyle bir paranoyaya vardırmamak gerekir. Fakat, Türkiye’de ne zaman işler iyiye doğru gitmişse hemen bir provokasyonlar silsilesinin sahneye sürüldüğü de açıktır. Hiç unutmuyorum, daha altmışlı-yetmişli yıllarda dinlediğim bir ekonomi profesörü bu hususa dikkat çekiyor ve “Türkiye ne zaman az belini doğrultur, bir kısım engebeleri aşar ve bazı konularda da olsa dünya ile rekabet edecek hale gelirse, dış mihraklar hemen harekete geçirilir, içerideki bir kısım odaklar tahrik edilir; anında ülkede bir terör atmosferi oluşturulur ve her şey elden gidiyormuş gibi bir hava estirilir.” diyordu.
  Bugün de dünden farklı değil. Bazıları yine kıyamet senaryoları yazıyor ve o çok korkunç oyunlarını sahneye sürüyorlar. Hüccetiye’de ve sosyologların ‘binyılöncülüğü’ diye andıkları akımlarda söz konusu olduğu gibi, bazıları Mehdi’nin, İsa-Mesih’in gelişini dünya dengelerinin tamamen bozulmasına bağlıyor ve dünyayı kurtaracak kişi veya düzenin gelmesi için yeterince kan akmasının lüzumuna inanıyorlar. Böyleleri, karanlıktan medet umuyor, düzenin kaostan çıkacağını sanıyor ve dolayısıyla da yeryüzünün herc ü mercle, fitne ve fesatla dolması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında bu, bir hezeyandır, bir cinnettir. Bu saçmalıklara inanan kimseler ya hırs, kin ve nefret duygularıyla gözlerini kör etmişler, görmüyorlar.. ya da bunlardan herbiri acilen tedavi görmesi gereken bir akıl hastası. Heyhat ki, bu akıl hastaları bugün dünyanın pekçok yerini kan gölüne çevirdikleri gibi bizim ülkemizi de kanlı bir arena haline getirmek için her yolu deniyorlar. Zaten, millet az belini doğrultunca ve dünyaca biraz kabul edilir hale gelince hemen bir gâile çıkarma işine girişenlerin halinin ne akılla, ne mantıkla, ne insafla, ne milli hislerle ve ne de dini heyecenla izah edilmesi mümkün değildir.

 112. mehmet said

  bunu nie tartısıorsunuz hala anlamadım

 113. hakkı said

  bu vatana hizmet eden birini karalamaklar elinize ne geçeçegini sanıyosunuz pek muhterem fehtulllah gülen hoca efendinin bu vatana yapmış olduğu hizmetleri hiç birini yaptınızmı veya bu güne kadar böyle bir hizmet atılımına şahit olmuşmu bu ülke hoca efendiyi 30.000 kişinin katili apdullah öcalanla aynı kefeye nasıl kyarsınız.sizin vatanı bölmek parçalamakatan başka ne emeliniz var internette gezerken rastladım bu siteye bu kadar çarpıtılmış tuncay özkan azından lafları millet çok doydu
  ne kadar karalamaya çalışırsanız çalışın allah bu insanların hizmetlarini boş çıkarmamış çıkarmaacaktır.adresim yukarda yazılı cvp atma cesaretini gösterebirseniz başka bi platformda sizle tartışmaya hazırım tabi eğer buna cesaretiniz varsa

 114. Mustafa said

  zeynep kardeşim bu konu hakkında biraz araştır ne ben neden sen yanlış şeyler demiyelim.bildiğim 124 bin civari peygamber göndewrmiştir Allah ve insanlara müslüman olmayı mümin olmayı öğretmişlerdir bunun özü bu din olayı farklı islam son dindir ilk ve son din diye bişey yoktur ama herkeze gönderilen müminliktir.bu konu konumuz dışında bunuda belirtiyim.sadece hikmet kardeşim fethullah hocayı sevmeyi din gibi algıladığımızı sanıyor bunun olmadığını söylemek istedim..bu arada hoca efendi kendisine biz fethullahçıyız diyeni hiç istemiyor böyle bişeyide kabul bile etmiyor kendi sitesine girip görebilirsiniz

 115. ata_ said

  Herkez arastirmadan , at gözlüklerini takıp olan bilgiyle yetinip yorum yapacağına , bi arastırsın kendı , kitaplarını yazılarını , internette kaynağı olan videoolara mesela bu sitede olan bilgilere , kaynak gösterilen yerlere iyi bi baksın . F.G bizzat kendı azıyla bu düzeni değiştirmek için en derinden işlicez demiştir. Hepimiz Müslümaniz Herkezin Dini kendine ama dini politika aracı olarak kullanıp sömürmek en büyük günahtır. ATATÜRK ün kurmuş oldugu bu cumhuriyet bole ucuz insanların oluşumlarıyla yıkılcak kadar zayıf değildir! Onun için F.G adlı şahsın ABDULLAH ÖCALAN dan farkı kesınlıke yoktur. Aynı suçu işlemiştir işlemeye devam ediyordur . Onun için bu şahsın kafasındakı şeriaat rejimi biz atatürkçüler varken sadece bir rüya olarak kalcaktır. İster kabul ederseniz ister etmessiniz ama kendinizi hiç bir zaman amacını tam bilmediğiniz insanlara güvenip onu öven sözler söylemeyin, gün gelir gerçekleri görünce çok utanırsınız…

 116. leyla said

  fethullah gülene iftira atanlara soruyorum.siz onun kaç tane kitabını okudunuz da konuşuyosunuz?onun kitaplarının giriş bölümünü bile okumanız gerçeği görmenize yeter.

  VERİN ÇOCUKLARINIZI TÜRKAN SAYLANIN OKULLARINA DA
  ÇAĞDAŞLAŞSINLAR!BAKALIM NE ÖĞRETECEKLER ORADA ÇOCUKLARINIZA?NASIL KOMİNİST OLUNUR NASIL DİN DÜŞMANI OLUNUR ÖĞRENSİNLER.AMA DİKKAT EDİN FAZLA ÇAĞDAŞLAŞMASINLAR YOKSA SİZİ BİLE TANIMAZLAR…

 117. Semih said

  Bakın beyler bu verdiğiniz örnekler sadece size dışardan görünen tarafıdır arkadaışın yazdıkları yalan değil bunlar hepsi belgelerle açıklanmıştır toprak almış koklamış onun açtığı dersanelerde ücretsiz kayıt yapmışlar bunlar lagaluga tüm dersaneler bunu yapmaktalar.Fethullah gibi vatan hainini iyice araştırın körüne körüne bağlanmayın bir işe ne yaptıkları önemli değil ne yapmak istediği önemli bizim için sizler yaptıklar işlerden feyz alarak ona sırt verirseniz bunlar trkiye sömürebilmek için daha çok güç bulcaktır inanın benim demek istediklerim bunlar

 118. Kemal said

  Bu adam diyalogla hristiyanlarla birleşip tek çatı altında toplancaımızı zannedio yada zaznnetirmeye çalışıyor.Şunu aklından çıkarmayın ki avrupalılar asla türkleri sevmemeiştir sevemezde çünkü müslümanız yıllarca tepelerinde at koşturmuşuz.Bu adamın rütbesi ne ki vatikana gidip papayla bu kadar kolay görüşebilior yada hangi başbakanımızı abd almanya fransa ingiltere büyükelçileri gelipte ziyaret etmiştir.Bu adam başbakanımızdanmı üstün yoksa ortada başka şeylermi var.Bunları düşünüpte yorumlarınızı yapın ama sizlerin beyni zaten yıkanmış siz onun hep iyi oldunu zannedeceksiniz.Hani belgeler diyede lagaluga yapıp durursunuz.Ben fem öğrencisiyim adamlar yurtta davet ettiler tüm arkadaşlar toplaşılcak diye bişiler sayıkladılar iyi vakit geçircez die bi baktım sabahtan ictima sabah vaktiyle birlikte beş vakit namaz ama ben evde kılamıoyrmuyum bu namazları oraya türlü sebeplerle çaırtılıp fethullah gülenin kitaplarını okutup öğrencilerin beyinlerini yıkatmaları ne kadar normal olabilir.Bizi üniversiteye hazırlayan o öğretmenler niye roman okutturmuorlar.Nie f.g kitapları okuturuolardı.Bide sayıklayın şu kadar yurt okul açtırmış deyip burda asla böyle bişiyin olmayacaını savunun.Evet arkadaşın dediği gibi şeriattab farkı yok okullar yurtlar namaz kıldırılmak için değil eğitim görmek içindir.Biz buna türlçede şeriat diyoruz bilmem siz ne dersiniz!!!!

 119. KUBİLAY said

  hepimiz müslamın ama bazı kesimler nedense islama aracı insanlar seçmişler
  fettullah,tayyip,arınç vs bunların söyledikleri bu kesimler için kanun
  acaba hiç açıp kuranı okumuşlarmı bunlarınki islamiyette değil

 120. fetullah gülene devlet haini diyen şerefsizdir okullarda vatana ve millete hayırlı insan yetiştiriyor ama siz anlamıyorsunuz bende öğrenciyim hasan hocaya selamlar
  müslüman olmayan bu fikre katımaz

 121. YAVUZ said

  Fettullah Gülen’in Müslüman olduğunu zannetmesi önemli değildir. Fettullah kendi kitabında kelimei tevhid inancına karşı gelmiştir ve KAFİRDİR.mücahitler tarafından kafir ilan edilmiştir. Türk düşmanıdır ama Gülen’in pis oyunu bu topraklarda tutmayacak ve bütün müslüman kardeşlerimiz bu kişinin gerçek yüzünü görecektir.

 122. Adsiz said

  Merhaba

  kimse bu insanin günahini almiyo. Ben almayanda yasiyorum ve bunlarin buralarda hangi faaliyetlerde bulunduklerini cok iyi biliyorum. Kayit disi paralar toplamak. Taraflarini Zengin etmek. Nedense hedef olarak hep düskün insanlari seciyolar muhtac insanlari hedef kitle olarak seciyolar, ve bunlari misoyner gibi kullaniyolar. Ayni Yehovanin sahitleri gibi. Fettos iyimis falan demeyin pek de iiyi birisi degil. Ramazanlarda Orta asyadaki Ögrencilere yardim adi altinda paralar topluyolar. Ve bu toplanan paralarin nerelerde kullandiklarini herkes biliyo. Burda bu seytani melek olarak göstmerye calismayin. Etrafimda bir kac cocugu kendi himayelerine aldilar, cocuklar bizim cemaatimize bir hiristiyanmisiz gibi bakiyolar. Diyanet isleri camiilerine gitmeyin onlar gevur deyip beyinlerini yikiyolar. Cok sayida Diyanet isleri camiilerine sizmaya calisiyolar. Bunlari kökünü sileceksin, Türkiyeye küfür etmekten hic geri kalmiyolar. ATATÜRKÜN anasina avradina bile küfür ediyolar iste bunlar bu kisiler. Hepsini bizzat burada yani almanyada canli canli görme imkani var. Bunlarin Hic milli duygulari duruslari yok, namus seref haysiyet diye bisey bilmezler, müritleri her hafta sonu yeni citirlarla birlikteler. Bu resmen bir saadet zinciri. Bunlar herkimse yardim ediyosa FUHUSA destek oluyo, cünki Müridleri bu paralarla FUHUS yapiyolar. Nerden mi biliyorum bitane eski arkadaslarimdan iclerinde varda ordan biliyorum, evet arkadasimda cünki bu kisi ile irtibatimi kestim. Genelde cogu da uyusturucu kullaniyolar, ne hikmetse.

  Bu yazdiklarim gercek inanmayan inanmasin ama. Kombassan yesil sermaye skandalina bakin bu islerin altinda da bunlar var. STV Kanl7 Denizferini bu paralarla güclendirdiler. Ve Kanal7 avruada calisan bir tanidigim var daha dogrusu orda calisiyodu, ve bu kisi o paralarin bir kisminin PKK ya bile aktarildigini söylüyo…. Kanal 7 TVT kanalina bakin kimler var ona göre yorum yapin…..

  Türk olupda satilik olnlara inat.

  NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE!

 123. menekşe said

  İLK OKULU SONRADAN BİTİRMİŞ ERMENİ KÖKENLİ BEŞ PARASIZ DİNDAR GEÇİNİP HALKIN DİN DUYGULARINDAN YARARLANIP ABD’YE NASILSA SIRTINI DAYAMIŞ BEŞ PARASIZ BİR KÖY İMAMI NASIL OLUYORDA BU KADAR PARA PULA VE ABD ŞEFKATİNE SAHİP OLABİLİYOR.ERMENİ DESTEKLİ DİNLE İMANLA İLGİSİ OLMAYAN BU VATAN HAİNİNE KARŞI YAZILAN SEVGİ DUYGUSU MU YOKSA ÇIKAR İLİŞKİSİNDEN Mİ KAYNAKLANIYOR BU ÖVGÜ YAZANLARIN DÜŞÜNCELERİ BİLEMEM AMA BİR GERÇEK VARKİ DÖNDÜRÜLEN DOLAPLARI HALKIMIN KAVRAYAMAMASI AYAMAMASI.BEŞ PARASIZ BİR İNSANIN BU PARALARI NEREDEN BULMUŞ OLMASI?
  VEDE İLKOKULU SONRADAN BİTİRMİŞ CAHİL BİR ADAMIN ARKASINA TAKILIP KENDİNİ DİNDAR SANAN HALKIMA SADECE ŞUNU DEMEK İSTİYORUM **HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR**.ÖLDÜKTEN SONRA YANINIZDA FETOŞU BULAMIYACAKSINIZ.ÇÜNKÜ O ALLAHA SİZLERİ NASIL KANDIRDIĞIN HESABINI VERECEK.ALLAHLA ARANIZA KİMSEYİ SOKMAYIN .AKLINIZI BU TİP İNSANLARA KİRALAMAYIN.SİZLER AKLINIZI KULLANMAZSANIZ.BAŞKALARI BU FETOŞ GİBİLER SİZİN AKILSIZLIĞINIZDAN YARARLANIR.ONLAR VİLLALARDA YAŞARLAR BİR SÜRÜ KORUMALARLA SİZ HALKIM ASGARİ ÜCRETLE BİR AY TALİME KATLANIRSINIZ.AYIN ARTIK BU KADAR YÜKÜ ÜSTÜNÜZDE TAŞIMAYIN.BAĞIMSIZ VE HÜR OLUN KENDİ İRADENİZLE YAŞAMAYI ÖĞRENİN

 124. Turesin said

  Ve sonunda bati’li lar basarmislardir. Turk’u Turk’e dusurttuler. Canakkalede basaramadiklarini simdi basardiklari anlasiliyor. Yazik, bize cok buyuk yazik. Hepinizin Turk (Vatan) Haini oldugunu goruyorum. Fethullah Gulen, nicin amerika’da yasiyor. Nicin hollanda ING bankasi bir Turk bankasini satin aliyor. Nicin adi bir ingiliz bir Turk (Telsim) telefon sirketini satin aliyor. Nicin bunlara akp karsi koymuyor. Ceplerini para mi giriyor yoksa? Dikkatinizi cekerim, Istiklal marsinda ne yaziliyor: (Batili) ‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? O canavar iste, tek disiy’le bizim halen canimizi acitiyor. Yaziklar olsun hepinize. YAZIKLAR olsun hepimize.

 125. Tahir said

  bu konuyu açanlar ve o karikatürü yayınlıyanlar o hallerinden hiç utanmıyorlar mı? Allah yolunda giden biri için bunlar hem günah hem de laikliğe aykırı. Atatürk herkes istediği düşünceyi liklik sayesinde açıklayabilecek gibi sözlerini hiçduymadınız mı? bu yaptığınız açıkça cumhuriyet düşmanlığıdır. Allah sizi affetsin ve doğru yola iletsin başka ne diyeyim…

 126. muahahahaaaaaaaa……ne kadar komiksisniz yhaa…ataturkçülükmuşş zauahaaaaaa belki kurtarır sizi ataturk..tmm bnde ülkemi sewiorum ülkem içn yapamıyacağım şey yok ama ne atatürk ne fettullah gülen…ayrıca bn fettulagulenin dersanesine gttm..aama denizede gidiyorum bikjinde giyoyurumm.. millete iftria atmayı brakın yhaa….mileetin tawrı belli tarzı belli sizi bunlarmı gerdiiii

 127. merveee said

  ülküücüüüümüüüüüüüüüüü……sizmiii ppeehhh=) yaw sizin işiniz gücünüz yokmu ne millete iftira atıyorsunuz!!!yok şerefsizmiş yok amerikada yasşıo die kötüymüş ….. hepiniz o adam(f.g)gibi olunda (ya o adamın belliki kitaplarını okumadınıs….)eminim bunları yazan dinle müslümanlıkla peygamber we allahla alkası olmayan kimselerdir…tmm kimse kimsenin ne oldunu bilemes amaa….ayrıca mileetn kararı kendsine ne örümcek beyinli fealn diyorsunuz o örümcek beinli insanları siz öteki tarafta görceksinizz canlarımm rahat olunnn..tam bi komedisinis yhaa…UNUTMAYIN ALLAHA GİDEN YOL BİRDİR VE F.GÜLEN BUNU ÇİN SADECE BİR ARACIDIRR artık adamla uraşmaktan waz geçin…umarım öteki tarata bunun vebalini ödeyebilrsisnizz..DUALARIM SİZNLEE:D:D……içmden dha okdr çok şey yzmak gelioki ama sizin gibilere anltmaya gerek yokk nede olsa bişey farketmiyoo..umarım oÖRÜMCEK BEYİNLİ İNSALAR ilerde sizlere hakllarını helal ederler…….

 128. firkat said

  yahu bırakın kardesim akp yi karalamayı siz bugune kadar ne yaptınız ikici bişey larak fetullah gülen olmasaydı solcular pısırık gibi kalacaktı ve vatanı satacaklardı sokakta giden birine sorsanız sen müslümanmısın diye evet müslümanım der ama bir bas örtuyu gericilik olarak yorumlar hoca efendi papaz okuluna yardım etti diye bir tyaraflarınızı yırttınız ama hiristiyanların bayramını kutlarsınız(yılbası noel)

 129. vezir said

  yaaaa varya bu tür iftiraları yazanlardan büyük vatan haini yoktur kendilerine atatürkçülük dedikleri laiklik dedikleri bir anlayış kurmuşlar ama bu anlayışın ilkelerine ilk başta kendileri uymamış her yüz yılda bir dünyaya bir alim gelir işte bu zamanın alimide hoca efendidir yazık ki bu alime siz böle dir uzatıyorsunuz sizin kararamış olduğuğunuz özellikle vatan haini dediğiniz kişi vatanı için hiç durmadan ağlıyor çalışıyor sorarım size bu azerbeycanda türkmenistanda hindistanda ne biliyim daha bir çok yerde kim türkiyeyi biliyor ve seviyodu ordaki çocuklar hepsi türkiye hayranı hepsi sizlerden iyi tütkçe konuşuyo hangi vatan haini yapar bunu söleyin sizin din anlayışınız bence hiç yok siz adı müslümansınız ama hiç bir özellğiniz yok kafirden siz kimsiniz müslüman mı bence hayır kafirmi onlar bazen kiliseye gidiyo siz hayır o zaman ne siniz ben söleyimi dinsiz vatan hainleri allahtan korkmayan allahı bilmeyen kiimselersiniz oturtmuş olduğunuz sistem gerçekten güzel ama o sistemi kendi çıkarları için kullanan o kadar kişi var ki ne yazık ki bi işe yaramıyor fakirlere yardım etmek onları korumak eğitim vermek doğruyu öğretmek yanlış mı demokrasi diyorsunuz laiklik diyorsunuz nerde demokrasi var mı yokkkk.ya laiklik varmı oda yokkkkkkk laiklik anlamı neydi din ve devlet farklı ama ben sadece devleti görüyorum din nerdeeeeeeee biliyormusunuz sizle aynı vatanda yaşamak aynı havyı sorumak üsterik sizde müslümansınız elhamdülillah bizde ama işte aramızdaki fark dünyalar kadar ya biri şeriata laf atmış sötlermisin bundan önceki atalarım osmanlı devleti zamanında ne ile yönetilyolardı siz varya din hainisiniz yazık çok yazık siz bilgili cehil lersiniz siz avrupayı daha örnek alın size milli yargolarınıza laf ettiriyolar ama zaten dünya sizin ahiret de bizim içindir siz eğlenmenize bakın hocamısın hakkında böle konuşun ona zarar vermediği gibi faydası var…..son lafım ALLAHIM SİZİ ISLAH ETSİN

 130. xxxx said

  insanları karalamak bir kalemde silmek çok kolay yada bazılarının fikirleri arkasına sığınmak bunca insanın aklı var fikri var herkes kendi çapında bir şeyler söylüyor yazıyor çiziyor aslında sorulacak tek soru var
  ne kadar arştırıyoruz?
  karalayanlara sesleniyorum ellerinde hiç bişe yokken 0 dan başlayıp TÜrkiye yi dünya ya tanıtmak ismini bile bilmediğimiz memleketlerde türk okulları açmak fikri yada TÜRKİYEYİ YÜCELTMEK FİKRİNİN NERESİ BAĞNAZ yada Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı eminim ATATÜRK yaşıyor olsaydı şu an onun yanında yer alırdı Türkiyeyi sömürtenlerin veya sömürmeye çalışanların yanında değil ayrıca Türkiye hepimizin onu yüceltmek te hepimizin görevi.

 131. halil said

  ne çok seveni varmış valla bravo bunlar analarını babalarını bu kadar sevmiyorlardır.diyorlarki amerikada vatan hasretiyle yanıyor.e kolay değil gitmek kolay ama gelmek zor çünkü adam cıa nın elinde orda biraz kullanıldıktan sonra hiç kimsenin şüphesi olmasın ingiltereye gidecek ve ingiliz istihbaratına çalışacak ingiliz başbakanı bir konuşmasında fettullah gülenın okulları için bizim okullarımız diyor.şimdi bu ne saçmalık diyebilirler biraz araştırılarsa inanın herkes bunu rahatlıkla göreceklerdir benim sevgili türk kardeşlerim

 132. Ali TÜRK said

  bu siteyi kurupta Fethullah Gülen Hocaefendiye böyle çirkin,ukela,lakayt,şerefsizce,kendini bilmezce,Atatürk’ün ilkelerini abartarak,Atatürk’ün Said Nursiye Milletvekilliği,Devlet başkanlığını teklif ettiğini ve Fethullah Gülen Hocaefendininde bu mübarek kişinin görevini üstlendiğini bilmeden,araştırmadan kendi kendilerini avutarak devleti Fethullahçı,Nurcu,Süleymancı,Atatürkçü,Kemalistçi gibi bölmeye çalışan bu siteyi yapan insanlarmı hain yoksa Türkiyenin adını Dünyanın herbir yerinde duyuran bu asrın en mübarek insanımı haindir?
  bunu söyle bana bu siteyi yapan kişi.
  Fethullah Gülen e neden bu asrın en mübarek insanı dediğimi anlatıyım:
  Her devrin bir sahabi ruhlu,Seyyid,evliya ruhlu zatı vardırki buzatlar o devirdeki Allaha şirk koşanları uyaran ve islamiyeti dünyaya anlatan kişiler vardır.Bu asrın Sahabi ruhlusu,evliya ruhlusu ve Seyyidi ise Fethullah Gülen Hocaefendidir.
  Hocaefendiden önce ise Bediüzzaman Said Nursi bu görevi yüklenmiştir ve böyle dolu insan gelip geçmiştir ve HZ.MUHAMMED SAV ismi dünyanın heryerine ulaştığı zaman bu görev bitecek ve kıyamet kopacak.Tabii bun kıyaneti müminler görmiyecek sadece kafirler görecek………HERHALDE BUNDAN BİRŞEY ANLARSINDA SENDE İMAN EDİP ALLAH YOLUNDA HİZMET EDNLERLE UĞRAŞMASSIN…BENİM SANA TEK DİYACEĞİM VAR İNŞALLAH SENDE ŞİRKİ BIRAKIP CENNETTE HZ MUHAMMED MUSTAFA SAVın yanında cennet komşusu olursun.
  İNŞALLAH HOCAEFENDİNİN İSTEĞİ TİBİ BÜTÜN İNSANLAR CENNETE GİRER…..

 133. kenan said

  sevgili müslüman kardeşlerim bunlarla moralinizi bozmayın kafirun süresini okuyunda rahatlayın inanın onlarda biliyor hocamızın ….. olmadığını o kelimeyi onunla yanyana getiremem allaha emanet olun…

 134. Gercek said

  T E K C Ü M L E ;

  ” G Ü N E Ş B A L Ç I K L A S I V A N M A Z ”

  GÜNEŞ : MUHTEREM FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ…
  BALÇIK : ……. SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ…….

  HAYIRLI GÜNLER BOL GÜNEŞLER!…

 135. sefa said

  bu hoca dediğiniz kafir adama siyonist abd ve israilden daha beter.ben görev icabı bu nur cematının içinde 3 yıl süreyle kaldım.her şeylerini bilirim.benim kim olduğum önemli değil.gördüğüm kadarıyla toplanan tonlarca paralar mason ların ceplerine giriyor.yurt dışında açtıkları okullar da tamamen göz boyama.bu arada cematın kasasında geçen yıl itibarıyla 500milyar$
  var.islam kandırmacası adı altında toplanan paralar bunlar.

 136. devrimci said

  Türk Milletine hizmet edenle,millete hezimet yaşatanların kim olduğunu hepiniz iyi biliyorsunuz…kendisini kemalist zanneden
  fakat kemalizm nedir bilmeyen cahiller ancak etrafına küfretmekle kalıyorlar.Bir atasözü der ki:’İt ürür kervan yürür..itiraf ediyorum adamlar bu vatana hakikaten hizmet ediyorlar..Benim gibiler bunu kabul etmese de…yolunuz açık olsun eğitim ve vatan gönüllüleri….

 137. yoldaş said

  ‘meyveli ağaç taşlanır’ya taşlayanlara bakılırsa bu insanlar iyi çalışıyor demektir.kimileri iş yapar kimileri de yapılan işi değerlendirir..hiç çalışanla konuşan bir olur mu beyler…birbirimizi tahrik ederek hiçbir yere varamayız..herkes vazife bildiğini yapsın…lafla gemi yürütemeyiz…

 138. erdinç said

  fethullah gülen hoca efendinizin gerçek amacını çok merak ediyorum.sorduğum insanlar “dine davet” diyor.yani amacı buymuş.eee beni dine davet etmek size mi düşmüş.insan kendi aklıyla tanrı’yı sorgular,bulur ve daha sonra içinde kendince yaşar.Allah(c.c.) ile kul arasına girme cesaretini nerden buluyor bu arkadaşlar.

 139. ozge said

  ya gerçektende bizim tam birlik olmamız gereken bir dönem ama nerde ben bu siteyi hazırlayanlara hayran oldum gerçekten bazı şeyleri görüntülerle sunmaları çok daha güzel olmuş.fettullah gülene gelince o değimi zaten türkiyeyi bir adım daha geriye götüren.bizim dinimiz dünyanın en güzel dini ve elhamdülilah müslümanız.ama bu kadarda yobazlığa gericiliğe gitmenin hiç bir anlamı yok tamam dışarda okullar açması güzel ama altındaki amacı kimse görmüyor madem türkiyeyi çok seviyor vatan toprağına hasret neden amerika gibi ülkemize düşman olan bir milletin toprağında yaşıyor türkiyeyi seven onu koruyan bi insanın abd de ne işi var bunu soruyorum hala onu korumaya çalışanlara.çıkarın artık at gözlüğünü hepimiz kuarn okuyoruz namaz kılıyoruz ve buna bende dahil olmak üzere artık bırakın bunlarıda ileriye dönük birşeyler yapın ve yapalım ülkemizi 1 adım daha ileri nasıl götüreceğimizi düşünelim herkese saygılar

 140. alperen said

  bu milleti 70 yildir uyuttunuz.artik kim kimin ne mal oldugunu biliyo.ben yurt disinda orta asyda devlet gorevlisiyim eger hakkinda iftira attiginiz mubarek insanlar olmasaydi buralarda turk kardesligi yerine ya kominizm yada fasizm kardesligi kurulacakti.ne hikmetse makalede deniyor ki hocaefendi devleti ele gecirmeye calisiyomus.o zat diyoki birakin ben devleti ben dunyayi 18 yasimda ele gecirdim diyo,yaptiklarida bunu acikca ifade etmiyomu.Ayrica ne onu sevenlerden nde gercek anadolu evladindan bu millete tarih boyunca zarar gelmemistr.zarar ancak din elden gidiyo deyip milletin dini inanclariyla oynayan kendini laik zannedenlerce gelmistir.o9 insan kendisi hakkinda soylenenler icin butun hakkini helal etmistir.Ayrica yuksek bir mevkide devlet gorevlisi olarak soruyorum sizce bu mubarek insanin bu kadar seveni varken devleti ele gecirmek cok mu zor.Tabi asil orumcek kafalilar anlayamaz bunu amac ila-i kelimetullah….ustad bosa dememis zalimler icin yasasin cehennem nasilsa herkes bi gun toprak olacak daha once olanlar gibi…..

 141. yasin said

  bu mübarek insana yaptığınız haksızlıkların cezasını elbet ya bu dünyada ya da öbür dünyada göreceksiniz.cenab-ı hak kimsenin yatığını yanına koymaz o gahhar dır gaffardır.hoca efendi ne yapıyorsa inanıyoruz ki o doğru olanı yapıyordur bizim safımız ne de olsa bellidir.halka hizmet hakka hizmettir

 142. Murat said

  Bütün dünyaya Türkçe öğreten, bir de yetmiyormuş gibi “Türkçe Olimpiyatları” düzenleyen bir vatan haini… Şu an Uganda’ya gittiğimizde Türkçe bilen bir zenciyle karşılaşma ümidimiz varsa unutmayın ki bu Fethullah Gülen’in ve onun destekçilerinin sayesindedir. Size gülünmez de ne yapılır ki?

 143. Yasin GURLER said

  Herkezin dini imanı kendine…
  Ben kendime bakar kendimi bilirim
  bu adamlar benim hakkımı yiyor ve bende bundan memnun değilim ve hakkımı helal etmiyorum….

 144. yasir said

  evlerinde kaldım çok bağlandım çok sevdim.içerde olduğum süre içinde kendimi cennet yarışında gibi hissediyordum.abiler sürekli bize buna inandırmıştı..hatta istişareye gitmediğim bir gün bir abi bana cennet yarışında neden geri kalıyosun diyordu.. fettullah hocaya gelince.. vaazlarını dinlemeyi severim ancak bugün söyledikleriyle çok çelişiyor..başörtüsüne teferruattır diyor.kimseye kafir demem diyor ama evden çıkanları kafirlikle suçluyor.. nurculuk böylemi.üstadımız böyle yapmamış.mecliste bile ilk lafı namaz kılınız demiştir..ancak fettullah hoca,papaza papaya dostuz demiş onlara sarılmıştır.. hoşgörü papaz karşısında eğilmeyi gerektirmez.olaya geniş bakabilen herkes gerçekleri görecektir mutlaka.selametle….AEO

 145. kenan said

  sevgili erdinç kardeşim gerçekten akıllı birine benziyosun ki bunu şuradan anladım dine davetsiz gidebiliyorsun bu güzel bi şey ama herkesi kendin gibi görme yani bazı insanlar vardır davetsiz bi yere gidemezler işte ben de onlardan biri sayılırım geçmişimi ve bugünümü anlatmak isterdim ki dinlemek istersen olur inş

 146. kenan said

  isaaaaaaa kardeşim sakin ol neden hırslanmak yerine müslümanlığın emrettiği gibi yaklaşmıyoruz bak böyle yaparsak biz küfre gireriz bakın arkadaşlar bura tartıştıklarımız küfürlü olmazsa biraz daha ahlaklı olursak belki kardeş oluruz zaten müslüman müslümanın kardeşi değilmi öyleyse kardeş dibi davranalım küfürden kastım kalp kırma (kafir bile olsa kalp kırmayın kalp kırmak allahı inciltir)ahmet yesevi(allah ondan razı olsun)…….

 147. MELİH YILDIZ said

  BİR GÜN GELECEK AHU VAH EDECEKSİNİZ BÖYLE Bİ İNSANA DEDİGİNİZ LAFLARDAN İFTİRALARDAN DOLAYI AMA HERŞEY ÇOK GEÇ OLACAK OZAMAN AMA O İNSAN GENE SİZİN İÇİN ŞİMDİŞ NASIL AGLIYORSA OZAMANDA AGLICAK

 148. karaşahin said

  bende üniversitede bunların arasında kaldım yeni gelen 7. sınıf öğrencilerini bile ne iğrenç oyunlarla ne iğrenç yöntemlerle kandırdıklarına şahitoldum çocuklara göstermeden namaz kılmalar ilk etepta onların yanında dini konulardan bahsetmemek buradan o adamı destekleyenlere söylüyorum yalan mı bütün bunlar türk okullarıymış ne türkokulu şeriat okulu gerici okulu ama hiç merak etmeyin bu ülkede MUSTAFA KEMAL’LER VE ONUN DEVRİMLERİNİN YILMAZ BEKÇİSİ GENÇLİK TÜKENMEYECEK!

 149. Paşalı Koçak said

  Zavallı Koyun Sürüsü Çobanıda o besler,kurtu da..

  fethullah ve said kurdi sempatisyanlarına açıyorum yazık sizlere aslında birçoğunuz gereçekten Vatanını Dinini seven insanlar olduğunuza yürekten inanıyorum.Ama malesef aklınız kıt Yüce Rabbim İnşallah doğruları gösterir size.

 150. turkoglu turk said

  kardesim birtane turkiye var ve birtane kuranimiz var
  artik biktik vay nurcu vay sulaymanci bunlar kim kimin
  icin hizmet veriyor ben size kisa ca soyleyim.
  kendi cepleri icin. bunlari asalim artik akilli bir
  turk evladi olarak hadi size hayirli isler

 151. turkoglu turk said

  KARDESIM BURAKIN FETHULLAH HOCAYI
  O KENDISI BILIYOR NEREYE GIDECEGINI
  OYLEMI HOCA,BILIYON DEMII BILMIYORSAN BEN
  SANA SOYLEYIM.AMERIKAN BASKANININ
  YANINA,YANI CEHENNEMIN DIBINE DUR,
  NIYE DERSEN O,DA SENIN YAPTIGIN GIBI
  MUSLUMAN ALEMINI KARISTIRIYOR SELAM VE
  SAYGILARIMLA

 152. NURNİSA said

  yazıklar olsun ya.vatan nekötülüğünü görmüş bu insanin. sevinmeniz lazim yurt dişında en güzel şekilde temsil ediyo ülkemizi.haritada yerini bile gösteremiyeceğiniz yerlerde TÜRK oküllari açti.en önamlisi allahin emrettiği tebliğ ve irşat görevini yerine getirito nemutlu ona.ama siz ona böyle kötü iftirakarda bulunuyosunuz.hapiniz CEHENNEME ODUN OLACAKSINIZ İNŞALLAH

 153. Allah biliyo ya... said

  bu siteyi hazırlayanlara inanın gerçekten şaşıyorum…
  bu ne öz güven ki; doğru dürüst bile tanımadığınız insanları, kulaktan dolma-uydurma-asılsız-gerçek dışı haberlerle vatan haini olarak ilan ediyorsunuz. siz kimsiniz? ne sanıyorsunuz kendinizi?
  bir insanı hain ilan etmek kolaydır çünkü bu sadece lafta olur.oysa o kişiyi suçlayabilmeniz için heran yanında ya da çevresinde olmanız gerekir ki siz bundan uzak kimselersiniz.
  gazete-dergi tirajlarına şaşıyor,okullara bile taş atıyorsunuz.unutmayın ki bu okullar başarısıyla ve aldığı ödülleriyle ün salmıştır.zaman gastesi ise ödüllü bir gazetedir.
  işte sizin çelişkiniz ortada:başarıyı kıskanıyorsunuz.çünkü ortada ben merkezcil bişey yok.
  ismiyle bile dalga geçtiğiniz kişiye çamur atıp meyve vereni taşlamak sizinkisi…
  sizleri ALLAH-U TEALAYA havale ediyorum.Allah bu siteye bakıp da ön yargıya düşenleri korusun diyorum.ki bence herkesin aklı fikri mevcut.herkes herşeyin en güzeli ve doğrusunu bilio.
  son olarak…
  bu ülke asla şeriat kıskacına girmeyecektir.ülke vatandaşları olarak bizler zaten cumhuriyet yönetiminden memnunuz.laiklik ise aslında sizin gibi ön yargılı düşünenler azaldığı sürece yaşayacak, gelişecek ve sürecektir.kimsenin bundan kuşkusu olmasın.bu ülke kolay kurulmadı.ne emekler harcandı.ne canlar verildi uğruna.
  ülkemizin vatandaşları türk oğlu_kızı türktür.birbirimize inanalım-güvenelim.memleketimiz için uğraşan-dertlenen-göz yaşı döken masum birine dil uzatmayalım…
  iftiradan sakınalım.kim hain? kim dost? bunu ahirette öğreneceğiz.kimsenin günahını boşu boşuna almayalım…
  saygı ve sevgilerimle…
  ‘hep aydınlık bir gelecek için daha dürüst olalım!’

 154. xsara said

  ben şu an Türkiye nin sayılı üniversitelerinden birinden mezun olmuş bir hukuk fakültesi öğrencisiyim.lise dönemimde Hocaefendinin evlerinde abilerden ders almışlığımda olmuştur. ama hiçbi zaman aktif bir hizmet üyesi olmadım Hocaefendinin vaazlarını pek dinlediğim de yoktur.Yaşım 23 ve iyi kötü insanları tanıyabilecek durumdayım.ve hakkında fazla şey bilmediğim insanlar hakkında konuşmam.Yukarda sağa sola vatan haini yaftası yapıştıranları bilmem ama Ben ülkemi seviyorum ve bu ülke için ölürüm. Çevremde Sİzin vatanhaini diye ilan ettiğiniz, hocaefendinin evlerinde yetişmiş onlarca insan var ve hepside bu vatana sevdalı, dostluğundan dürüstlüğünden kesinlikle kuşkulanmayacağım insanlar.eğer bunlar vatan hainiyse siz nesiniz? eğer bunların beyinleri yıknamışsa keşke tüm insanlığın beyni böyle yıkansa ülksini seven bu gençlere çamur atarak ne bu vatana ne de türk insanına bir gram faydanız dokunuyor.elimde ne belge var ne de video sadece o yollardan geçmiş arkadaşlarım var ve halimize şükürler olsun.

 155. ismail said

  yaziklar olsun, said nursiye “said kürdi” diyene ve onu kürtçülükle suçlayana o ki:”Ben yirmibeş milyon TÜRK mileti için dünyamida feda ettim ahiretimide gözümde ne cennet sevdasi ne cehennem korkusu var.eyer yirmibeş milyon TÜRK miletin imanini selamette göremessem cennetide istemem orada bana zindan olur.eyer yirmibeş milyon TÜRK miletin imanini selamette görürsem cehennemin ateşleri içinde yanmaya raziyim çünkü vücudum yanarken içim gül gülistan olur”Türk miletini bu denli seven ve düşünen bu insana nasil kürdi denir ve nasil kürtçülükle suçlanır.yaziklar olsun…

 156. Medine said

  The religion and origin or country are not the same.. I know many humans in a Christian country who live there and who changed his religion to Islam. One should think the religion apart of other matters such as politics and system of a country.. The liberty of opinion counts !!

 157. x said

  meyveli ağaç taşlanır……………
  we kirli beyin yıkanır…………………
  herkes halinden memnun kardeşim sizene
  ayrca o hakaret ettğnz insanlargerçekte iyi insanlarsa bunn hesabını ALLAH a wercek olan sizsinz ayrca biz atatürkçüyz lafınn arkasna saklanmayın biras faaliyet gösterinde asıl atatürkçü budr dielim lafla peynr gemisi yürümüo..ayrc kimse ne vatan haini ne de şeratçi
  hePİMİZ ATATÜRKÇÜYÜZ

 158. sizde utanma yok mu said

  Bu mürek insana kim bu iftiraları yaptıysa elbet cezasını bulacaktır. Ya bu dünyada ya da ahirette. Allah sizi İSLAH etsim.

 159. mustafa said

  ALLAH cc bazi insanların gözlerini kör eder sende kör pencereden bakıyorsun olaya şöyle bakmak gerekmezmi ismini bile bilmedigimiz ülkelerde istiklal marşımızın okunması bayragımızın dalgalanması türkiyenin adının duyulması bunlar sadece bir kaçı güzel kardeşim bundan büyük vatan millet sevgisi olabilirmi peki sen ne yapıyorsun daha araştırma geregi bile duymadan prim kazanmak için burda yorum yapmışın benim fikrim bu SAYGILARLA ALLAHın rahmeti hep üzerimizde olsun

 160. ömer said

  Adam dünyaya türkçe öğretmeye türk okullarını açan bababnız mı?? sizi gidi din düşmanları adamsanız çıkın doğruyu söyleyin de biz din konusunda eksiğiz ailemizden delen bir din düşmanlığı var sokakta örtülü birini görünce sinir oluyorum…

  Milliyetçilerde bunu izlesin görsün konuşmakla olmuyor

 161. latif köybas said

  batinin bombalari nereye düsüyor doguya bati nereyi isgal etti doguyu doguda ölenler kimler kadin yasli cocuk genc ve bebekler kim yapiyor bati ve isbirlikcileri yani EMPERYALIZM peki hoca efendi nerede emperyalizmin bas sehri amerikada müslüman cemaatin önemli lideri neden amerikada kiblesi kabe olan bir lider namaza dururken amerikadan o yöne dönmesi ne kadar samimi bop projesinin sinsi tuzaklarinin inanca dayali planini türkiye üzerinden ilimli islam safsatasiyla yöneten birinin müslümanligi sizce ne derece samimidir ininca dayali duyarligimizi emperyalizm adina sömüren bu insanlari akil ve bilgi süzgecinden gecirmeden anlayamayiz
  saygilarimla

 162. merve said

  LÜTFEN HERKEZ OKUSUN…
  birşeyi bilmeden ve bellirli düzeylerde söyleyemecek kadar adi insanlarsınız(fetullah gülene haksızca hakaret eden insanlara)

  söylüyorum sizin gibiler hep kendi doğrularına bilirler başkalarını dinleyemecek kadar aşağıdadırlar çünkü…kendileri türkiyeyi bitirmek için uğraşırlar Allah rızasını gözeten insana kendilerine yapılacak hakareti ona yaparlar…bu kadar aşağıdırlardı çünkü…onlar başklarını dinleyemiyecek kadar seviyesizleşirler…Atatürkçüyüz derler ama onu bizden daha az korurlar…Atatürkçüyüz diye geçinirler halbu ki alakası yok…ne Atatürkün ilkelerindeki gençliğe sahip çıkarlar ne de başkalarına saygı duyarlar….Siz Allah yaratmış diye insanları sevemiyecek kadar küçüksünüz…siz siz değilsiniz…başkalarının düşüncelerini bizim kafamıza nasıl monte ediyorlarsa bizede söyleyinde bizde edelim ya lütfen…biz bilmiyoruz ya başkaları yönetiyo ya bizi…şu güne kadar hiç bir ülke sevmezdi bizi türkçenin t sini bilmezdi diğer insanlar..ama şimdi gidin bir ülkeye ne göreceksiniz bakalım…bizim o güzel dilimizi bilmeyen insanlara öğretiyorlar..siz bunu yapabiliyormusunuz sizin işiniz gücünüz yargılamak…yaptığınız başka bişey yok yapamazsınız da…sen öğrenirmiydin bilmediğin bir dili…sana yararı olmayacak bişeyi…o insanlar öğrendi sen bilmeden…onları türkeçeyi öğreten TÜRKİYEYİ SEVDİREN kendi memleketinden vazgeçip İNSAN yetiştirmeye giden,çocuğunu karısını bırakıp giden giderken Allah rızasını gözeten( daha sayamadığım çok şey)SEN BUNLARI YAPABİLİRMİYDİN….YAPAMAZDIN…YAPAMAIYACAKSINDA…sizingibilerle mi gurur duyuyor Atatürk sorun kendinize….BEN ülkem için okuyorum onun daha iyi biryerlere gelebilmesi için BEN ATATÜRKÜ ÇOK SEVİYORUM SİZLERDEN ÇOK…ben kendimi düşünmüyorum gelecek nesili düşünüyorum…siz bunları düşünemiyecek kadar körsünüz..sizi kendi körlüğünüzün sınırında baş başa bırakıyorum…umarım bir gün genişletirseniz…şunuda untmayın o kişi hakkında atıp tutacağınıza kendi kirliliklerinizi temizleyin…

 163. saat 3 said

  Yorumların hemen hepsini okudum. İçinde birçok doğru şeyle beraber birçok yanlış şeyin de olduğunu düşünüyorum. Bu cemaat evlerine bende bir süre gittim, orda bulunduğum süre boyunca samimi duygular beslemeye çalıştım. Konunun siyasetten açılacağı zaman kapattıran abilerimiz oldu ama yine abilerimiz fetullah hoca nın konusunun geçtiği yerde saygıyı bence öylesine abrtıyorlardı ki bana bunlar peygamber efendimizin konusu açıldığında yapılmıyormuş gibi geldi. Bugün hala cemeat içinde bulunmayı mecburiyetten dolayı sürdüren arkadaşımdan hiç de olumlu şeyler duymuyorum. Benim orada tanıştığım insanlar genelde samimi oldukları için duyduğum şeyler bana iğrenç geliyor. Ancak okumuş olduğum yazıların sonunda aklımda şu sorular var eğer birileri bunları cevaplarsa çok sevinirim.
  1- Dinler arası dialog gibi bir saçmalık var ortada, peki soruyorum bizim peygamberimizi peygamber olarak kabul etmeyen insanlarla ne diyaloğu yapacağız. Ayrıca yine bu oluşumun öncüleri değil mi dünyada hristiyanlar ve museviler iyidir müslümanalar bağnaz ve teroristtir imajını yaratanlar?
  2- Saidi nursinin mahkeme kararından kaçamak için deli raporu aldığı iddaları var, eğer bu doğruysa sizler kimin peşinden koşuyorsunuz?
  3- Atatürk ün yokluk yıllarında ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözü dururken bir insan neden onca yılın ardından ülkeye dönmez? Tabi bu arada ülkemizde tıp bilimi bu kadar ilerlemiş ve cemaatten bir sürü önemli doktor varken?
  4-Yukarıdada arkadaşların söylediği gibi islamiyette aracı yoktur. Peki Kuran’ı kerimi anlamak için peygamber efendimizin hayatını okumak ve hadisi şerif kitaplarını incelemek dururken risale okumak niye. Yani bunlarıda geçtim onca evliya ve alim var peki bu insanlar bilgilerini nerden edinmiş? Hangi risaleyi okumuşlar? İslamiyeti ‘o’ cu ‘bu’ cu diye kutuplaşmalara götürecek oluşumlar içinde olmak yanlış ve hataya düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir konu.
  5- Birde cemaatin devlet içinde kadrolaşma durumu var tabi. Özellikle m.e.b. da ve kolluk kuvvetlerinde. Hadi bu noktada bir birlik sağlamaya çalışıyorsun bireyler arsında diyelim peki kamu görevlerinde bu durumu niye ön plana çıkarıp kul hakkına neden oluyorsun?
  sorularımı cevaplarsanınız çok memnun olurum.
  ayrıca bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyelim arkadaşlar!!

 164. cemsoy said

  adamın soyu ermeni,bende geçenlerde ispire gittim.aslen erzurum ispirli,bir yazıda kanıtlarıyla adamın babası bir ermeni ailenin hizmitcisiymiş.ben karadenizliyim burada dedem ermenilerle savaşmış bu atmasyon değil haaa fettoşcular,sonra ne mi oldu,bu vatan haininin soyunu dedelerim öldürmüş yanı ermenileri.fetoşun babasının vasiyeti varmı.

  BEN ÖYLE BİR EVLAT YTİŞTİRECEĞİM Kİ,BU İNSANLARI KENDİ DİNİYLE VURACAK.

  baksen oç na ….arkadaşlar fettullah ismi iranda yaşayan BAHAİ dinancının liderinin ismidir.bahayıcıler yanı liderleri evlenmez.kürt sait gibi…fetoş gibi.
  bunlar camilerde namaz kılmazlar.nur evleri vardır….tibki bahailer gibi..bu pzvk …islam dinini kullanıp sözüm ana dinler arası medeniyet olacakmış.be oç …son din islam değilmi?madem bizim dinimizi kabul ediyorlae ne medeniyeti bu.haaa…yanlış oldu,,,,biz hiristiyan olacağız.merak eden varsa araştırsın buı fetoş amerikada kalmak için yılda kiliselere ne kadar yardım ediyor.amerikan köpeği seni..benim dinim bana senin puştluğun sana …sende kürt sait gibi ingiliz köpeğisin.yurt dışında okullara gelince …gidin bakın bakalım ingilizcemi öğretim veriyor türkçemi.be salaklar..fetoş ingiltereden ing diline verdiği destekden dolayı onur almadımı.sizi geri kafalılar sızı.ey ALLAHIM sen bu islam düşmanlarından bizi koru,bizi farzından sünnetinden ayırma yarabbı.Kuran’ı sen indirdin sen kollarsın.risaliyeyi nuru kitap halina getirip kuran diye yutturan bu kafirlerin sonunu sen bilirsin.
  AMİN.

 165. merve said

  birşeyi bilmeden ve bellirli düzeylerde söyleyemecek kadar adi insanlarsınız(fetullah gülene haksızca hakaret eden insanlara)söylüyorum sizin gibiler hep kendi doğrularına bilirler başkalarını dinleyemecek kadar aşağıdadırlar çünkü…kendileri türkiyeyi bitirmek için uğraşırlar Allah rızasını gözeten insana kendilerine yapılacak hakareti ona yaparlar…bu kadar aşağıdırlardı çünkü…onlar başklarını dinleyemiyecek kadar seviyesizleşirler…Atatürkçüyüz derler ama onu bizden daha az korurlar…Atatürkçüyüz diye geçinirler halbu ki alakası yok…ne Atatürkün ilkelerindeki gençliğe sahip çıkarlar ne de başkalarına saygı duyarlar….Siz Allah yaratmış diye insanları sevemiyecek kadar küçüksünüz…siz siz değilsiniz…başkalarının düşüncelerini bizim kafamıza nasıl monte ediyorlarsa bizede söyleyinde bizde edelim ya lütfen…biz

 166. buğra said

  arkadaşlar f.güleni kötüleyenlerin hepsi yalancıdır.hepsi cehennemlik.ne alıp veremedikleri varsa…

 167. buğra said

  f.gülenin kitaplarını laikliğe karşı bulyorlar. ben çok sayıda kitabını okudum.ama hiç öyle bişey yok.kitaplarını okumayanlar için

 168. MERT said

  ben 7. sınıfı bitirdim ve abilere gidiyorum.çokta mutluyum.abilerde bize f. güleni İSTEYENE anlatıyorlar.ilkbaşta merak ettim ve bi kasetini dinledim.gerçekten kasetlerin de çok güzel konulara değiniyorlar.hiç kötüleyenlerin anlattıkları gibi değil.sizinde kasetleri dinlemenizi tavsiye ederim.ayrıca abilerde dersde yapıyoruz ve çok faydası oluyor.eskiden 100 sorudan 55 civarlarında net yaparken abinin en son yaptığı denemede 82,67 net yaptım.ABİLERİ VE M.F.GÜLENİ KÖTÜLEYENLER İÇİN……….

 169. fatih said

  bazı yazıları okudum.demişler dini kullanıp yükseliyor.siz ondan bundan duyma kelimelerle konuşuyyorsunuz.bi tane kitabını okuyun bi tane kasetini dinleyin dediklerinizden biri varsa ben de şerefsizim,vatanhainiyim.

 170. SERMET BÖLÜKBAŞI said

  BEN BU İNSANDAN ÖNCE TALEBESİ OLDUĞU SAİDİ NURSİ HAKKINDA YAZMAK İSTİYORUM SAİDİ NURSİ BİR YAZISINDA ŞÖYLE DİYOR KÜRTLERE HİTABEN””””EY ASURİLER 700 YIL KÖLE OLARAK YAŞADIĞINIZ YETMEDİMİ ARTIK SİLKİNİN VE KENDİNİZE GELİN””””””TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ OLARAK LANSE EDİLEN BU HAREKETİN ASLINDA KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ YAPTIĞI ANLAŞILIYOR VE KİMSE ADINA GÖRÜNMEYEN MİLYONLARCA DOLAR DÖNÜYOR BU FETULLAH GÜLEN CEMAATİNDE. BU CEMAATTE OKUYAN ÖĞRENCİLER MATEMATİK FİZİK KİMYADA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLUYOLAR AMA BASINDA ZAMAN ZAMAN YER ALDI BUNLAR NASAYA TRANSFER OLUP AMERİKAYA HİZMET EDİYOLAR. ZATEN ŞUANDADA AMERİKADA PENSİLVANYADA BİR ÇİFLİKTE CIA AJANLARI TARAFINDAN KORUNDUĞU MALUMUMUZ…..AMERKA KENDİNE HİZMET ETMEYENE TOPRAKLARINDA SU İÇİRMEZ ATATÜRKÜ SEVMEDİĞİ GÜN GİBİ AŞİKAR ATATÜRKÜ SEVMEYENİN TÜRKLÜĞÜNDENDE MÜSLÜMANLIĞINDANDA ŞÜPHE EDERİM KEMALİST FALAN DEGİLİM AMA ATATÜRK ALLAHIN YARDIMIYLA TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN BİRİDİR FETULLAHIN VAAZ KASETLERİNDE ATATÜRK HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ BELLİ BEN FETULLAHTAN TÜRKLÜĞE VE İSLAMA HİZMET KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM VE İKNA OLMADIM BİKERE İSLAM DA ESAS ALINACAK KURAN VE SÜNNETTİR ONUN DIŞINDA YOK SÜLOCULAR YOK NURCULAR YOK KAPLANCILAR YOK HİZBULLAHÇILAR YOK İBDA C CİLER YOK FALANCILAR YOK FİLAN NE GEREK YA SONUNDA KÖKLERİNDE İNGİLİZ AMERKA RUS VARSA NE ANLADIM İSLAMA YAZIK EDİYOLAR NURCU SÜLEYMANCIYI SEVMEZ SÜLEYMANCI NURCUYU ÇÜNKÜ BİRBİRLERİNİN PARA MUSLUKLARINI KESTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOLAR VE DİĞER TARİKATLAR HEPSİ AYNI İSLAMİYETİN KENDİ İÇİNDE FİTNE ÇIKARTAN GURUPLAR OLARAK GÖRÜYORUM VE BU KİŞİLERİN ARKASINDAN GİDENLERİN MENFAAT PEŞİNDE OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM. BİR KURUMSAL İŞ BİTİRME TOPLANTILARI YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM.YANİ YEMEKLİ TOLANTILARDA PARA TOPLAYARAK FİNANS SAGLADIKLARINI AMA BU YEMEKLİ TOPLANTILARDA DEVLETİN İÇİNDE KURUMLARINDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN NURCULUK ADI ALTINDA GÖRÜNEREK ALO İLE YOLUNU AÇTIRDIKLARINI İŞLLERİNİ BİTİRDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM HZ ÖMERDEN ÖRNEK VERİRLER ADALETTEN VE HAKTAN BAHSEDERLER AMA ATAMALARDA HEP NURCU OLMA ŞARTI ARARLAR BUDA GÖSTERİYORKİ DEVLETİ ELE GEÇİRME HAREKETİDİR YÜZDE ELLİ BAŞARMIŞTIR SIRTINDAKİ ABA İLE AGLAYARAK MİLLETİMİZİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEMİŞTİR AMA NE HASAN MEZARCIDAN NE ŞEVKİ YILMAZDAN NE ERBAKANDAN NE TAYYİP ERDOGANDAN BİR FARKI YOKTUR RANT İÇİN RANTİYE İÇİN YOLA ÇIKTIKLARI GÜN GİBİ AŞİKAR CÜMLENİZİ ALLAH KORUSUN

 171. MEHMET said

  HERBİRİNİZİN KAFASINA FETHULLAH GÜLEN BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞLAR DÜŞSÜN

  HOŞ KAFASINDA BEYİN OLMAYANA O TAŞDA KAR ETMEZ AMA EN AZINDAN BİR DENEME OLUR.

  YALANLARLA, İFTİRALARLA, VEHİMLERLE KENDİNİZİ YİYİP BİTİRİYORSUNUZ.

  ASLINDA CEVAP VERMEYE VE YORUM YAPMAYA BİLE DEĞMEZ ÇÜNKÜ MİLLET KERVANI SAĞDAN SOLDAN GELEN SESLERE ALDIRMADAN YOLA DEVAM EDİYOR.

  SİZİN İRTİCA, GERİCİLİK, KARŞI DEVRİM IVIR ZIVIR DİYEREK SALDIRDIĞINIZ VE AKLINIZCA DÜŞMANLIK ETTİĞİNİZ VE SAVAŞTIĞINIZ İSLAM DİNİ, ALEMLERİN EFENDİSİ HZ. MUHAMMED ALEYHİSSALATU VESSELAM, KUR’AN-I AZİMİŞŞAN VE KAİNATIN VE ALEMLERİN YOKTAN YARATICISI ALLAH CELLE ŞANUHU’DUR.

  AÇIKTAN BUNLARA SÖVEMEDİĞİNİZDEN BUNLARI TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ MÜSLÜMANLARA SALDIRARAK, BUNLARA OLAN HINCINIZI ALMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ.

  KARŞI DEVRİM KRONOLOJİSİ DİYE YAYINLADIĞINIZ DELİ SAÇMASI ZIRVALARIN % 90’I KUR’AN VE EZANIN SERBEST BIRAKILMASI VE ÖĞRETİLMESİ NEREDEYSE.

  SİZ ALLAH’LA SAVAŞIYORSUNUZ.

  TARİHTEN GÜNÜMÜZE ALLAH’LA SAVAŞAN NEMRUTLAR, FİRAVUNLAR, EBU CEHİLLER, EBU LEHEPLER, VE DAHA NİCE KEFERE, FECERE HAİN HAYATLARINI ZİLLET VE ALÇAKLIK İÇERİSİNDE YENİLGİYLE BİTİRİP, BAĞIRA BAĞIRA VE ÖĞÜRE ÖĞÜRE ÖLEREK, KENDİ ELLERİYLE VE BÜTÜN GÜÇLERİYLE SONSUZ CEHENNEM ATEŞİNİ KAZANDILAR.

  O ALLAH DÜŞMANLARININ BUGÜNKÜ VERSİYONCUKLARINI BEKLEYEN DE AYNI AKİBET.

  ŞUNU KAFANIZA SOKUN.

  KAİNATIN YARATICISI VE HAKİMİ OLAN ALLAH’LA (C.C.), ONUN HAK PEYGAMBERİYLE(S.A.V) ONUN KİTABIYLA VE ONUN SALİH KULLARIYLA SAVAŞILMAZ.

  ALLAH’LA SAVAŞANIN SONU DÜNYADA HÜSRAN, ÖTEDE HÜSRAN VE SONSUZ CEHENNEM ATEŞİDİR.

  BUNU KAFANIZA İYİCE AMA İYİCE SOKUN, KENDİ ELİNİZLE KENDİNİZİ SONSUZ CEHENNEME ATMAYIN.

 172. ugurben said

  selam
  su an amerikda bulunan ve ust duzey istihbarat gorevlilierinin yasadigi bir yerde bulunan bir insan benim kanaatimce 100de100 amerikan ajanidir. bu ulke daha onceleri de ajanlar we masonlar gordu. onun da boyle olmadigini kim iddia edebilir!?
  onun icin sunu derim ki, ingilizlerin bir sozu wardir.:”turklerin elinden kurani alirsaniz yenebilirsiniz”, iştre adamlar bunu yaptilar, bir arakadasim war nurcudur kendisi, bişey soruyorum bana risalei nurdan bahsediyor, bişey diyorum ban risalei nurdan bahsediyor , adamın warı yogu risalei nur!, yani adamlar birde soytle diyorlar ki, “risalei nur okuyan cenentliktir :D” ya arakdaslar adamlar risali nur okutmaktan, kur-an-ı kerim okumaktan uzaklaştırdılar, yani inglizlerin dedigi oldu simdide bizi risalei nur okumakla cennete girecegimizi soyluyorlar, yani kur-an-ı kerim degil arkadaslar, risali nur okursanız cennetlik mişsiniz. ben boyle sacmalik gormedim. risalei nur okursan cennete, kur-an-ı kerim den uzaklaştırdılar bizi daha ne olsun, onun ıcın fethullah gulen son derece tehlikelidir. benım kanaatimce. cunku ben ingiliz ajanlarının gelip de buralarda imamlık yaptıklarınıda bılıyorum. bunlr war olan seyler, onun ıcın bır musluman olarak, kurana sarılmamız lazım, adamlar aynı zamanda ilk baslarda tarikatlar ıcın sımdı zamanı degıl dıyorlardı bundan 13-14 sene once
  simdi ise tarikatlari inkar ediyorlar, yani peygamber efendımızın hz ebu-bekir efendımıze wermıs oldugu kutsal tarikat emanetini inkar edıyorlar. sizce bu olay munafıklık ajanlık kahpelik degilde nedir ?
  saygılarımla

 173. ali said

  F. Gülen yanlılarına söylüyorum. Gittiği yol doğru olsun yanlış olsun fark etmez. Eğer bir propaganda yapıyorsan niye kendin yapmıyorsun. Başka devletlerle işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyetine karşı savaşıyorsun. Ya Atatürk düşmanlara ve kukla olmuş Osmanlıya karşı savaşırken hiçbir devletle işbirliği yapmamış ve Atatürk gücünü ve inancını Türk milletinden almıştır. Ama korkak, beceriksiz insanlar başkalarının altında korunmaya ve onların sayesinde, onların manda ve himayesinde ülke kurup kendini ve halkını uşak yapmaya çalışmaktadır. Bu durumda sözde dini bir devletten bile söz edilebilir mi? Bunlar korkak, haysiyetsiz, makam ve servet uğruna kendisini ve ülkesini satan vatan hainleridir. Ya bir imam bu kadar parayı nerden vurdu neden hiç düşünmüyorsunuz?

 174. latif köybas said

  batinin bombalari nereye düsüyor? doguya bati nereye saldiriyor? doguya kadin coluk cocuk genc yasli ihtiyar nerde katlediliyor nerede aileler dagilip yok oluyor? doguda bir cemaatin lideri oldugunu iddia eden hoca efendi nerede emperyalizmin merkezi amerikada kiblesi kabe olan bir müslüman liderin emperyalizmin odagindan kabeye yönelmesi ne derece samimi? bop projesinin ilimli islam tezkahiyla ülkemizin inanc yapisini sömürgenlere peskes ceken ve bu yolla isgale zemin hazirlayan bir liderin amerikada bulunmasi ne kadar yanlissa ulus bilincini dirence dönüstürmek o kadar dogrudur
  saygilarimla

 175. hüseyin gürkan said

  cok merak ediyorm her sakallıya dede denmiyecegini biliosnzda her alimim diyene mi alim diyorsunuz!ben bu vatanını cok seven guya içimizde en müslüman olanlara sesleniyorum!!!ben bu vatanını sevenlerim ıcınde 1yıl okudum sızlere ornekler vereyım

  1)İstıklal marslarında sakız cıgnenmesıne ızın verılrdı!
  2)İstiklal marsında futbol oynanırdı ses cıkmazdı.
  3)Atamızın anasına HOCALRIMZ olmıcak kufurler ederlerdi
  4)İhlascılar vatanı dolandırdı dinci diye ses yok ATAMIZ rakı ıçio die cehennemlik

  sorarım sıze ataturk olmasaydı sızn ısmınz belkı suan antuan joseph olacaktı!!!
  begenmedgnz ataturk sıze dınınızı bagsladı hernekadar anlamak ıstemesnzde!!sıze bu koysada SAYIN FETOŞ yanlıları en buyuk vatan haınleri sizsinz!!Untmatın islamın ozu niyettir ve sizin niyetiniz ne yazık kı bozuk!!!ALLAH sizleri hidayete erdirsin SAYIN FETOŞ yanlıları!!

 176. cemsoy said

  önce vatan,

  ben ezelden beri hür yaşadaım
  hür yaşarım.
  hangi çilgin bana zıncır vuracakmış şaşarım.

  mehmet akif ersoy ne güzel demiş.bize abd ve ab zıncır vuramaz peki ne yapar?bizim hoca deyip milletin manevi duygularını kullanan ve kandıran şerefsizleri kullanarak böler.sizler hala vatan sevgisi olmayan insanlarsiniz sizler atatürk e karşı olan devrimlerini sindiremeyen zavallılarsınız.sizler,NoKTA KADAR MENFAAT İÇİN,VİRGÜL GİBİ EĞİLEN insanlarsınız . yazıklar olsun sizlere.benim dinim islam peygamberim hz muhammed sav. başka kuş tanımam . sizler görmediğiniz ulu peygamberimizin yerine birilerini koymak istiyorsunuz dimi?sizi din düşmanları sizi.yüce kitabimiz KURAN yerine kürt sait denilen kürt milliyetcisinin bir iki ayet tercümesiyle inanç haline getirdiniz.siz,ALLAHA eş koşmaktasınız.siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz herhalde.tarihimizde herkim satılmışsa bu ülkeyi terk etmiştir.şimdi soruyorum sizlere ? inancı sağlam olan bir insan hiç memleketini terk edip dünyanın karıştırıcı,şeytanı olan abd de yaşarmı? demekki ölümden korkan biri.ne hocası bu ALLAH IM bundan olsa olsa korkak ve cıa ajanı olur.yardım ALLAH dan alınır islam düşmanından değil.bir an önce bu durumun tüm insanlar ve inananlar tarafından öğrenilmesi gerekir.

  önce vatan……amin

 177. trabzonlu61 said

  BİSMİLLAH.Bu ne utanmazlık ve bilgisizlik örneğidir.bikere vatan hainleri adında yazan kişi allahtan başkasına kulluk eden yoktur ediyorum desede.burda konuşmak ve sallamak çok hoşuna gidiyo heralde ama çevrende çok ca ölenler gibi sende öleceksin ve bu söylediklerinin doğruluğunu yaradanımız sana soracak o zamn ne diyeceksin seni allah ıslah eylesin.sen müğslüman mısın bilmem ama şeriatı kabul etmeyen peygamberide kabul etmez o zamnda müslüman olamazsın dorumu söyliyorum evet.Bak şimdi bende bi iddia atım cumhuriyet rakı ve mezelerin bulunduğu bir masada kuruldu desem inanırmısın yok inanmazsın saçmalama dersin ama bilmiyosun.Mesela osmanlı yıkıldıktan sonra 2 devlet kuruldu sovyetleri saymazsan birisi türkiye diğeri israil sence bi tesadüfmü bu bende öle düşündüm ama biraz düşündüm senin gibilerin yapmadığını ve olabilir dedim ama bilmiyorum sonuçta.Birisi bana kaynak gösteriyo ama bu kaynağı kimler hangi düşüncelerle yazmış onuda bilmiyosun.yani şu sonuç çıkıyo görmek gerek.Sen şimdi fettoş flan diyerek dalganı geçionya bak o kişiler sana hiçbişi demiyo yinede neden bi düşünsene.acaba haksız oldukları için cevap veremiyolar olabilirmi?Ben ne bir cemaat ne bir tarikat mensubu değilim ve aslında biraz uzak durmayı tercih ediyorum ama şunu görüyorum onlar bize beş basar.bunu kabul edelim.onlarda inasana saygı şefkat ve karşılıksız bi sevgi var bu sevgide galiba anladığım kadarıyla yaradılanı severiz yaradandan ötürü cümlesinden geliyo.Ben ilk önce müslümanım sonra türk sonra milliyetçi ve trabzonluyum.ŞUnu görün bana örümcek kafalı yada siyonist veya amerikan uşağı diyecekler biz sabretmesini bileceğiz ve şeriatıda peygamberimin sünnetinide fatihin yurduna tekrar getireceğiz bunu bir iddia olarak sölemiyorum.Nasılki benim peygamberim mekke için bekledi ve savaşsız aldıysa bizde onun ümmeti olmamız hasebiyle bunu yapacağız yalnız değilsiniz nurlu kardeşlerim.Ayrıca yalan söyleyen bazı münafıklar var burada kafirleri saymıyorum.üstüne alınan cevap yazar.Mehmet akif le bitirelim “Girmedikçe tefrika bir millete düşman giremez.Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez”ESSELAMUN ALEYKUM VERAHMETULLAHİ VE BERAKATÜHÜ DAİMEN EBEDAA DERİM VE HUZURLARINIZDAN AYRILIRIM.

 178. hasbihal said

  nerdeyse bütün yorumları okudum..bazılarına güldüm bazılarına ağladım..enteresan geldi..bende üniversite öğrencisiyim..yaklasık 3 yıldır bilirim hizmeti..tam olarak içinde olmamkla beraber birçok kız arkadşımdan dolayı azçok haberdarım.şuana kadar hizmete dair en ufak bir hat yada yanlış görmedim desem yeridir.bunu övgü olsun diye söylemiyorum.senelerdir dışardan takip ederim..ve hep taktir ederim.ama şunu söyleyebilirim ki okumadan öğrenmeden olmuyor bu işler.az bir ilim irfan sahibi olmak da yeter.yani körükörüne biryere varılmıyor.bunu bizzat yaşayarak gördüm.az ön yargım yoktu benimde.ama görmediğim iltifatı ilgiyi sevgiyi gördüm..hele hayinlik gibi kötü bir tabir onlara asla yakışmaz çünkü hakkaten vatan millet hele hele din sevgisi düşünülemeycek boyutlarda.bunu aslına varmadan anlamk çok zor.ama bi zahmet bir girilsin işin içine.ahkam kesilmesin uzaktan.artık aşmamız lazım bumları.çocuk oyuncağı değil.yada biz çocukca kaprislerden aldatmacalardan kinden nefretten azıcık sıyrılalım.hepimiz türküz..bu vatan bizim..ırkçı değiliz bölmüyoruz kürt laz cerkez alevi sünni diye.kardeslik yetmez mi?sevgiyi hakir görmek ne kazandırack bize.siyasi menfaatler yaşatacak mı ölüm kapıya gelince?zaman ilim kültür zamanı.çalışma ülkemiz için birşeyler yapma zamanı.o şöyle bu böyle demekle temizlenseydi kara sayfalar kolaydı işimiz ama vakit kaybından baska birşey değil boğazına yapışır gibi yapılanlar..benim ricam lütfen aklımız varken kullanalım herkesinki kendine bizimkide azcık işe yarasın demi?kiralık değilki beğeinler?alıp okuyalım inceleyelim dinleyelim ama sukutla..varsa bir bildiğimiz aslına kanıt gösterelim.yakıp yıkmaktan fayda gelmediki bu millete hala o sevdayala yatar kalkar olundu.şahsi menfaat değil yada adam kayırmaca değil..sadece sayılı ömrümüzü bunca gereksiz şeylere heba etmeyelim.sevdalar açmışken kollarını..sevgiler susuz kalmışsa..aşklar gurbet havasında..herkes kendi yolunda..böyle olmaz.ömür geldi geçiyor.vicdan mahkeme kapısında..kalplere ziyan yakışmaz..hepimiz türksek nefretle beslenmeyelim..kendimizle vatanımızla guru duaylım.bırakalım siyasi rantları.ne geldiyse başımıza bu siyasetten geldi..insan sevince neler yapmazki..ama hakikati sevelim..sevmeyi sevelim..nefreti değil..nolur.. saygılarımla..

 179. türk milleti said

  hocaları gitti inşallah talebeleri de gerçek sahiplerinin yanına gider de millet kurtulur.

  milli kimliğimizi unutturmak için abd nin maşaları olanlar foyanız çıktı güle güle nereye gidiyorsanız belli ama….

 180. hasbihal said

  neden yorumlarımız yayınlanmıyor bilmiyorum..teknik bir sorundur diye ümit ediyorum..yoksa ikili oynandığını düşünmeye başlayacağım..

 181. fatmanur said

  1.ben fettoşa ve onun şeriat okullarına istemeden de olsa yardım da bulunmuş biri olarak BE KARDEŞİM BU DÜNYADA KARŞILIKSIZ TEK OLAY YÜRÜMEZ EĞER O ADAMIN EVLERİNDE KALDIYSAN SENİ ÜNİVERSİTEDE DE BULUR HER ADIMINDADA çünki bunlar teşkilat olmuş cahil saf insanları kandırarak yapılan planlı bir harekettir
  2. soruyorum bu insan dünyadaki kanatsız melek peki söyler misiniz NEDEN OKULLARI PARALI? NEDEN İLGİ ALANI SADECE ACİZ MUHTAÇ İNSANLAR ONLARI KANDIRMAK EN KOLAYIDIR MUHTAÇ OLMAYAN TEK KİŞİ KATLANAMAZ.
  3.ben üni. öğrencisiyim nam-ı değer ABLA evlerinde kalan ve psikolojik manyak olmuş arkadaşlarım var fakat babaları örümcek olduğu için bu insanlar o evlere muhtaç.. bi fırsat geçse ellerine o düzen anında yerle bir. neymiş sinema yasak neymiş zaman hariç gazete yasak neymiş stv hariç kanal yasak. yYAHU BU İNSANLAR ÖRÜMCEK OLMAYACAK DA NE OLACAK BEE!!!!

 182. DÜNYANIN EN TUHAF MAHLUKU

  Akrep gibisin kardeşim,
  korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
  Serçe gibisin kardeşim,
  serçenin telaşı içindesin.
  Midye gibisin kardeşim,
  midye gibi kapalı, rahat.
  Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
  Bir değil,
  beş değil,
  yüz milyonlarlasın maalesef.
  Koyun gibisin kardeşim,
  gocuklu celep kaldırınca sopasını
  sürüye katılıverirsin hemen
  ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
  Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
  hani şu derya içre olup
  deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf.
  Ve bu dünyada, bu zulüm
  senin sayende.
  Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
  ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
  kabahat senin,
  – demeğe de dilim varmıyor ama –
  kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!

  Nazım Hikmet /1947

  60 yilda gecse degisen hic bir sey yok…Dunyanin en tuhaf mahlukuyuz…

  Masal ayni masal..
  Aptallari kendi tarafina toplarsan butun secimleri kazanirsin !
  1942 dogumlu Fettulah`in yaptigi da pek farkli degil..Akilli adam !!! secimini yapmis, kendine bir yol cizmis ve nasil olur da aptallari kandirir kendi pesimden suruklerim demis ve bugunlere gelmis..SONUC ORTADA..

  Guclu bir TURKIYE icin az konusup cok uretmemiz gerekir arkadaslarim…Bunu da kendi aklimiz ve oz benligimizle yapmaliyiz..

  Hafif bir ruzgarda kolayca kirilacak bir dal olmamali..Agacin, derinlere kok salan guclu govdesi olmaliyiz ki bu Fettulah gibi duzenbazlarin oyununu bozalim ve insanlarimizi uyandiralim..

  Ben neler soyluyorum ..Fettulah eli opulesi adam diyen bir zihniyeti uyandirmak mumkun mu !!!..

  SORUYORUM MUMKUN MU ??????????????

 183. erkis1453 said

  ya kimse bana fethullah güleni savunmasın diyalog kavramını çıkarıp binlerce misyoneri türkiyeye girmesine sebeb olan bu adam neymiş müslüman unutma müslüman kafir demek kafire müslüman demek senide dinden çıkarır sana ben papanın bir sözünü hatırlatayım türkiyede hıristiyanlığı fethullah güle ve onun yurtları sayesinde faaliyet gösteriyouz neden türkiyeye giremiyor namaz kılmakla müslüman olunmaz yine unutma sultan ahmette 40 sene hırıstiyan imamlık yapmış biraz etrafına bak bu ülkeye en fazla zarar verenler ben müslümanım deyip ortaya çıkanlar bu site mükemmel KİMSE ELEŞTİRMESİN BİR GÜN SİZİDE SATRLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN

 184. simge_d87 said

  bence boşa tartışıonuss:)Vatan hainleri diien arkdaşlarla dier tarafta görüşmek isteris bakalım kimmiş vatan hainii..
  Ha bu arada iftiranın dier tarafta nelere mukabil geldiklrine bakarlarsa ii olurr:)sonuçtaa hazırlıklı olmak lazımm..selametleee

 185. objektif said

  fetullah gulen’in din adına yaptığı gelismeler guzel fakat bunları turkluk laiklik kavramları icinde yapması lazım.ama o turkiye icinde yeni bir teskilat kurmak istiyor sorunda burda cıkıyor zaten.

 186. MEHMET CELALEDDİN said

  RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA.EYYYY ALLAHIN VARLIĞINDAN HABERİ OLMAYAN KÜFRÜN ESİRLERİ:SİZİN YANINIZDA ÇEVRENİZDE HİÇ Mİ İNSAN VEFAT ETMEDİ.HİÇ Mİ ÖLÜMÜ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?BU İŞİN SONU NEREYE VARACAK DİYE KENDİ KENDİNİZE NİYE SORMUYORSUNUZ?GERÇİ SİZDE O DÜŞÜNCE YOK.ÇÜNKÜ RABBİM SİZİ YOLUNUZDAN ŞAŞIRTMIŞ.BENİM BİŞEY DEMEME GEREK YOK ZATEN SİZİN AKIBETİNİZ BELLİ ÇÜNKÜ.AMA ŞUNU BİLİN BİZLER ALLAH DEYİP ZİKRETTİĞİMİZ MÜDDETÇE YENİK OLAN DAİM SİZ OLACAKSINIZ.BİZ NE KADAR GÜNAH İŞLESEK DE ELİMİZİ RAHİM OLAN ALLAH’A UZATIYORUZ.VE RABBİMİN İZNİYLE EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED(SAV)’İN ŞEFAATİNİ UMUYORUZ.YAAAA SİZ KİMDEN ŞEFAAT BEKLİYORSUNUZ CENNETE GİTMEK İÇİN?ŞÜPHESİZ ALLAH’IN RAHMETİ VE ŞEFAATİ KENDİ YOLUNDAN GİDENLERE OLACAKTIR.^^^^^^^^^^^ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM^^^^

 187. fahrettin aydın said

  fetullah gülen ülkemizin geleceğine ışık tutan ilim adamı ve mütefekkirdir,anlamak istemeyenler önyargılarını aşamayanlardır
  o mümtaz insan uzaklarda ülkesinin sevdasıyla yanıp tutuşurken,ülke için koştururken o insana saldırmayı gaye etmiş insanları anlayamıyorum.

 188. kadir said

  neymiş…………….

 189. kadir said

  at yavrum nede olsa bugünler atma günleri ilerde adam olmayanlara atma izni vermeyeceklermişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 190. kadir said

  yazıları okuyun biraz gülmekle kızmak arasında… neyse bir gün onlarada büyüyecekler ve özür yazıları yazcaklar…

 191. kadir said

  h.z fatih ne güzel söylemiş isyancıların başını alalım diyen yaverine;onların başlarını almaya yetecek kadar vaktim yok ama onları uğraştıracak bir pilanım var falan filan anlaşılan siz boş kalmışınız size bir uğraş bulacağım…SAYGILAR

 192. Türkmen said

  Bu siteye tesadüfen girdim…hay girmez olaydım demiyeceğim.İyiki gelmişim.
  Önce…bu siteyi hazırlayan kişi ya da kişileri gönülden kutluyorum. Kutlamamın ilk nedeni benzer amaçlı diğer forum ve sitelerde aleyhte görüşler engellenirken, burada herkes ileri-geri de olsa yorumunu yapmış ve yayımlanmış.
  İkinci nedeni, yıllarca bir kısım Türk insanının yumuşak karnını deşmiş, beyinlerine ipotek koymuş, son derece karanlık ve gerici,riyakar bir karakteri ( daha doğrusu karaktersizi ) de ” vatan hainleri ” arasına alması olmuştur.
  Bende bir zamanlar yoluna baş koymuş, gönül adamı olarak değerlendirdiğim bu adamın arkasında durmuştum. Lanet olsun o kayıp günlerime. Lanet olsun savunan dillerime.
  Yalnızca Türkiyenin değil, dünyanın en sinsi yapılanmalarından birini yapmış olan bu ” tip ” ve yakınındaki ” çıkar çemberi ” nin tüm foyaları en yakın çevrelerinden gelen açıklamalar ile ortaya çıkmıştır.
  Pek doğaldır ki, iradesi ipoteklenmiş, gözlerindeki gözlükleri değiştirilmiş insanlar için hala daha da idol olmaya, gönül adamı kimliği sürecektir. Bizler ne dersek diyelim, içinden kaçanların açıklmaları ne kadar sert olursa olsun…o insanlar için bir ” iftira ” dan öteye gidemeyecektir.
  Onlara bir sözüm, tek bir sözüm olacak…ne yapın yapın iradenizdeki ipoteği yırtın atın. Aynı Martin Luter ‘in yaptığı gibi…Gözünüzdeki gözlüğü değiştirin…bakın ne kadar net ve açık-seçik göreceksiniz…!
  Son numara…” Deniz Feneri derneği “nin Almanya da yediği halt…Alman makamları tarafından suç üstü yapılan tutuklanan taraflar…ne kadar acı…yılda ciddi miktarda destek verdiğimiz şu ” hayır ” derneğinin yediği halt…hani hayır amaçlı vermeseydim.Son cent ine kadar haram zıkkım ederdim. Ama konu o kadar hassas ki o’nu bile yapamıyorum…düşünün…
  Utanmadan da bir açıklama geldi…”…efendim, Almanya daki dernekle bizim alakamız yok…”
  Siz o’nu cami avlusunda oturan beyin felçli, sallabaş olmuş ihtiyarlara yutturursunuz ancak…
  Mecidiyeköydeki Ultraarslan derneği ile Münich deki Ultraaslan derneği arasında tabiiki, hukuki bir bağları yok…hukuki bağları yok ama…Tribün aynı,slogan aynı, renk aynı, taraftar aynı,amaç aynı, hedef aynı. Mecidiyeköydeki dernek ile Münich deki dernek arasında hukuki bir bağ yok tabi…Birisi Alman Dernekler Yasalarına göre…Birisi Türk Dernekler Yasaına göre…
  Siz sahnede kamu oyuna başka konuşacaksınız, gönül dostu rolünü oynayacaksınız. Ama sahne arkasında da karanlık hedeflerinizi çok özel kişiler arsaında yapacaksınız.
  Hani kendisini pek sevmem ama…Erbakan ‘ın bir sözü ile bitiriyorum…
  Hadi oradan..hadi oradan..hadi…hadi…!

 193. kurtmen said

  allah türkmen denilen herife hidayet versin ona soruyorum allaha inanıyormusun? o halde attığın yalan ve iftiraların hesabını yarın huzuru mahşer de nasıl vereceksin.darılma arkadaş bu bir nasip meselesidir herkese nasip olmuyor ne yapalım.Kurban bayramında nasipsiz………..dağa çıkarmış sende galiba bu tütdensin

 194. kürtmen said

  hişt vatan haini adın üzerinde vatan hainisin. Bir vatan hainine ne oluyorda sn Gülen gibi mumtaz bir din alimini hainlikle suçluyorsun. keşke o yüzünüzdeki maskeleriniz düşsede kimin hain olduğu ortaya çıksa

 195. kürtmen said

  ama üzülme ruzu mahşerde hainler belli olacak

 196. sd said

  ABD FETHULLAH TAYYİP hepsi bir olmuş iyi bir amaca hizmet vermiş gibi gösteriyorlar.Nurcu arkadaşlarım vardı kaldığım yurtta dini istisman ediyorlar.yanıma gelip peygamberimizin sakalı şerifini antalyaya getirdik bir arkadaşımızın evinde gelip görmek ister misin?sohbetimizde var..İşte siz bu kadar hain zalim vicdansız allahsız kitapsızsınız.Bize savunduğunuz insan boş yere mi açıyor o okulları?Hepsi amerikanın uşağı..Ülkede satmadıkları yer kalmadı..Antalyadaki bütün araziler araplara peskes cekiliyor?Geceleri o yurtta kalanlar namaza zorla kaldırılıp zorla oruc tutuyorlar.Sosyal hayatları abileri ablaları tarafından kontrol ediliyor.Önce herkesi güleryüzle kandırmaya çalışıyorlar sonra aklınız başınıza geliyor.Said-i Nursi ha..Allah topunuzun belasını versin.Atam kalkta gör bıraktığın Türk gençliğinin halini..Damarlarında gezen asil kanı..Kansız bu herifler..O okullarda Said-i nursi kadar fethullah kadar..Atatürk ögretiliyormu..İlkeler inklaplar öğretiliyor mu?LAİKLİK öğretiliyor mu..NURCULAR da mı gömlek değiştirdi yoksa..Türkün Türkten başka dostu yok..Ne arap ne abd ne ab ne nurcu ne süleymancı..Su üstünden Hiç bir partiye destek vermiyoruz diyen fethullah gülen işin içinde nasıl da propaganda yapıyor akp akp diye..Bu arkadaşların hepsini İrana göndermek istiyorum.. Ordaki rezilliği görsünler..Özellikle de kızlar.. Nasıl fuhuş nasıl eziyet yapılıyor o kara pecelerin arkasında bir gorsunler..Sabah sabah Türkiyemle ilgili bütün umutlarımı tükettiniz ya sabah sabah sinirimi bozdunuz..

 197. arif said

  yahu dikkate alıp buraya bişeyler yazmayacağım fakat el insaf yalanın dolanın bilgisizlik ve cahilliğin ancak bukadarı olur. yazan kimse azıcık utansın bilgisizliğinden…

  hiçbirşey bilmiyorsan biraz araştır ne olacak bişeyin eksilmez amaaaaaaaan midemi bulandırdın daha yazmıyorum. muhtemelende lavaboya gidiyorum şimdi. iğrençti yazı zaten hepsini okumayı midem kaldırmadı.

 198. bezuhov said

  arkadaşlar yazılanları ve yapılan yorumları okudum.bir tarafta bir şekilde inandığı şeyi iyi bir niyetle savunmaya kalkan arkadaşlar var.yine diğer tarafta bu ülke için iyi birşeyler yapabilmek için büyük önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK izinde giden arkadaşların iddiaları ve savunmaları var.gelin görünki hiçbirzaman her iki tarafta birbirlerine birşeyleri kanıtlayamayacak.”şeriatçı” arkadaşlar “şeriatçı”,”atatürkçü” arkadaşlar “atatürkçü” kalacaklar.
  ve bu halimizle ne zaman ülkemize “hep birlikte” hizmet edebileceğiz.hiç bir zaman.eminim hasımlarımız bu halimize gülüyorlar.yok mu sihirli bir değnek?yok mu?dokunsun ve hepimiz birden ortak bir yerde buluşalım ve canla başla bu ülkeyi daha güzel günlere taşıyalım.
  türkiyenin bir yarısı bu ülkeyi kurtarmaya yetmez.kaldı ki,kaç parçaya bölündük!
  karşımızdak, yalnış bir yolda olabilir.belki sadece bir insanın peşine takılmış gidiyo olabilir.
  ama ne için?o da ülkesi için iyi birşeyler yapmak istemiyor mu?
  bize düşen karşımızdakini kırmadan uyarmak.doğrulara inanmasını sağlamak.gerekirse kendi doğrularımızı bir gözden geçirip tekrar tekrar inanmak veya vazgeçmek.ama amaç hep ortak bir yerde buluşmak olsa…
  hepimiz bu ülkeyi seviyoruz arkadaşlar!böyle olmasa kimse buraya bu kadar uzun yazılar yazma gayretine düşmezdi…

 199. bezuhov said

  “asi kartal” kardeşimizin yazısını okuyun!benim söyleyemediklerimi söylemiş.teşekkür ediyorum.

 200. cihangir said

  sen bir vatan hainisin bunu herkes bilsin.amerikan köpegi ve ab uşagı adi adam

 201. albay said

  benim diyeceğim şudur ki şu çok sevdiğiniz elini ayağını eteğini öptüğünüz hocanızın amerika da kim yanına gidipte görmüş nasıl şah şah lı bir yaşam içinde onun evinin 10 km ötesi bile kimse yaklaşamıyor neden bahsediyorsunuz siz amerkanın iti olmuş ülkeyi bölmüş bana müslümanlıktan islmadan dinden kardeşlikten bahsediyor izinde gittiği kişi kim said nursi o değil mi ki atamıza baş kaldıran ülke zaten çıkmazda iken dahada bilinçsiz halkı din adına ayaklandırıp kendi askerine mermi sıktıran vatan hainleri siz istediğiniz kadar yırtının biz ve bizim gibler varken bu ülke gerçek milliyetçilerin vatanseverlerin atatürkçü düşüncede ve allahın izinde ve asker emirinde olacaktır hadi irana irana…..

 202. mansharved said

  fetulh güleni kacdefa gördünüz yada ne kötülügünü görü bu millet bu sitede ona bir oyun diye yapılmıs bunu analamamak elde degil

 203. ELHAMDÜLLİLLAH MÜSLÜMANIM said

  islamın şartlarını yerine getirmeyen hatta bilmeyen; imanın şartlarından haberi olmayan; Müslümanlığı sadece temiz kalpli olmak zanneden; ben temiz kalpliyim ne de olsa Cennet’e giderim (?) diyen; yüzü secdeye değmemiş; Kur’an-ı Kerim’i eline bile almamış; hacca gitmeyi turistik gezi zanneden; haramla helali ayırt edemeyen yani anlayacağınız kendisine Müslüman diyen ama Müslüman olmak ne demek neleri gerektirir bilmeyen kişiler LÜTFEN HAS MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM, ABİLERİM VE HOCALARIM HAKKINDA YAZDIĞINIZ YAZILARA SON VERİN CÜNKÜ SİZ OLMADIĞINIZ BİŞEYİ ANLAYAMAZSINIZ. MÜSLÜMANLĞI ANLAMIYORSANIZ NELERİ GEREKTİRDİĞİNİ BİLMİYORSANIZ BU İSTİKAMETTEKİ KİŞİLERİ DE ANLAYAMAZSINIZ… bunu ben bir zaman onların içinde de bulunmuş barda diskoda da bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum

 204. mellissa said

  bende dersanelere gittim iyikide gitmişim anne babaya saygıyı güzel ahlakı insanları sevmeyi hatta sizin gibilere karşı sabırlı olmayı ögrendim dedikleri gibi derslerde asla propaganda yapılmıyor herşey iftira hangi devirde yaşıoruz canım kardeşim kimse kimseye zorla namaz kıldırMıyor heleki aklı başında olan üniversite ögrencilerine ARTIK ÖYLE BİR DEVİRDEYİZ Kİ… ALLAHA İNANMAK BİLE SUÇ OLMUŞ…(ÇOK YAZIK)
  HİÇBİR GÖZ GÖRMEK İSTEMEYEN GÖZ KADAR KÖR DEGİLDİR

 205. hakan said

  bu ülkeye en cok zararı ATATÜRK’ün arkasına gizliyip kendilerine dokunulmazlık zırhı edinen laiklik elden gidiyor diye yaygara koparıp kendi diktatörlüklerini besliyen vatan hainleri vermiştir.hoca efendi hiçbir zaman bu ülkeye zarar verecek bişey yaptığına inanmıyorum. yetim malı yemeyin hırsızlık yapmayın , orta asyadaki türk kardeşlerinizi kucaklayın , temiz ticaret yaparak para kazanın ülkenizi namerte muhtaç etmeyin dedği için vatan hainise bende vatan haini sıfatını taşıyorum. ama asıl vatan hayinleri bütün türk halkının ortak değeri olan mustafa kemal atatürkün ilkelerini ve inkılaplarını sahiplenip bu ülkeyi soyan kişilerdir. artık türk halkı her iftiraya inanmıyor. sevgilerle

 206. bi dönüm bostan yan gel osman said

  Fethullah naber laaaaa ….

 207. bi dönüm bostan yan gel osman said

  alim falan değil hiç bir entellüktuel bir tarafı yok . avamdan biri bence kandırılmış hatta kime neye hizmet ettiği çok açık belli , ben onun inandığı dine inanmıyorum ..
  benim RAB bimle onunkisi bir değil benim dinimde msülüman türk kızlarını urfada “dinler arası diaolog” ( “dialog” ) ayağına hristiyanların altına çekilmez bzim dinimizde , ama tabiki onun dini buna musade eder , bizde yok bu ,
  Bizim dinimizde “papa cenabları” die bişi yok biz cenab-ı ALLAH deriz sadece …
  Bizim dinimizde Kaddafi misali Kuran ın yerine başka ne yüdüğü belirsiz adamların kitapları baştacı edilmez …
  Bizim dinimiz , bizimle savaşanla savaşmayı emreder .. ooo papa ver elini öpeyimi değil neyse velhasıl
  böyle işte

 208. bordo bereli said

  ÖLÜMDE VAR!…
  GÖRÜŞECEEĞİZ

 209. bordo bereli said

  size bu adamı böyle gösterenler utansın
  lütfen kaynaklarınızı doğru araştırın ve mantıklı yorum yapın
  basın yayın organları ne kadar doğru söylüyor???

 210. xxxxx said

  ya ne kadar terbiyesizsiniz kullandığınız tabirler çok kaba la falan o insan bizlerden söz ederken hitabında bir problem sezdiniz mi yazık diyorum

 211. albay said

  arkaaşlar bu fethullah gülene iftira edenler cok saygısızlık ediyorlar bence çünkü bir insan tanımadığı kişiye düşman olurmuş.bu arkaaşlarda sağdan soldan kulktan dolma bilgilerle gelmiş yorum ypıolar halbuki hakkında iftira ettikleri sahısı bir tanısalar yaptıklarından cok utanacaklarına adım gibi eminim. ben su düşünceyi sevunuyorm eğer bir kişi veya kurum hakkında ii veya kötü yorum da bulunacaksan ilk önce kurum ya da kişileri arastırman lazız. yok cıa taarafından korunuomus da bilmem ne allah askına bu bilgilri nerden öğreniolar eğer bu bilgileir öğrenebilcecek kadar yakınsalar cıa ya kendileir vatan hainidirer lütfen arkdaslar sizleri sağ duyuya davet ediyorum lütfen hocaefendiyi ya ii ce arastırın yada bir talebe evine gidin görün ozzaman daha iii anlıcaksınız nedemek istediğimi tmm??

 212. okan said

  Ben bu cemaatin sohbetlerine bir süredir katılmaktayım.Sohbetlerde kesinlikle ne ülke için nede din için herhangi bir kötülük yok.Benim asıl takıldığım konu toplanan burslar.Bu sorun benim canımı sıkınca hemen gurubumuzun hocasına bu toplanan paraların ne şekilde kullanıldığını sordum,bana bunlarla yurt dışında okul açıldığını söyledi.Sohbetler kısa zaman sonra toplantılara dönüştü,toplantılarda gülen hocadan ve yaptıklarından bahsedilir.yani tolantının amacı oraya gelen esnafları etkileyip para toplamak.Sohbetlerde dini bilgiler verilirdi.toplantılar sohbetleri geçince ,yani maneviyat değilde maddiyat öne geçince bu cemaatin maksadını araştırıyorum.Birde seçimler dolayısıyle şu parti bu partı diye herkes yorum yaparken guruptakilerin nabzını ölçmek istedim vede hepsinin AKP taraftarı olduğunu gördüm.Bende önceki seçimlerde AKP ye oy verdim ama buseçimlerde vermeyeceğim çünkü ben şu anda AKP yi vatan haini olarak görüyorum.Peki vatan haini gördüğüm bir partinin yandaşına ne gözle bakmalıyım.Ayrıca cemaatin önde gelenleri ,biz herkese aynı uzaklıktayız,biz parti tutmayız deselerde ne rekte oldukları görünüyor.Şimdi,bazıları benim CHP li veya ATATÜRK çü geçinenlerden olduğumu zannetmesin.Ben öncelikle dinini ve ülkesini seven biriyim.Kısaca bu cemaatle ilgili şüphelerim var,söylenenlerle yapılanlar uyuşmuyor.

 213. oğuz said

  ÇOK SEVDİĞİ NE İSE

  Hz. Musa Aleyhisselâm zamanında evliyaullahtan ve meşâyihi kiramdan ve büyük ulemadan Belam Bin Bâûr isminde bir kimse vardı ki, duası kabul olunur, mürşid-i kâmil, fazilet ve marifet sahibi bir zat idi. Tam 400 yıl gece-gündüz Cenabı Hak’ka ibadet etmişti. Hatta zaman olurmuş ki bir secdede dört gün dört gece durur, tesbih ve tahmid okurmuş. Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin vahdaniyyetine dâir 700 tane kitab te’lif ve tasnif etmiş. Ve mihrablarında oturup daima insanları irşad ile meşgul olurmuş. Bazan da 700 müridi ile birlikte havada uçarlarmış.

  İşte bu vasıflarda bir kimseyi, Cenabı Hak ibadetinden reddedip, güneşe tapan kâfirlere ilhak eylemiş. Nitekim Kur’an-ı Kerim’deki «Femeselühû Kemeselil-Kelbi» âyet-i celîlesi bunun hakkında olduğu tefsirlerde yazılıdır.

  Bu kıssanın tafsili ise şöyledir:

  Hz. Musa Aleyhisselâm, Şam tarafında bulunan kavm-i cebbarin ile harbetmek üzere, Cenabı Hak tarafından memur edilir. Benî İsrail ile beraber Tur dağından hareket ederler. Benî İsrail 12 kabile olup her kabilede 50 şer bin kişi bulunmakla 600 bin kişi idiler. Hz. Musa Aleyhisselâmm böylece Şam havalisine hareketini, kavm-i cebbarin haber alır ve hemen şeyh Belam’a müracât ederler. Zira ekserisi Belam’ın müridleri ve halifesi idiler.

  Hz. Musa Aleyhisselâmm Şam tarafına gelmesine hased ederler. İblis aleyhillâne de Belam’a:

  – Eğer Musa bu tarafa gelirse, o peygamberdir bütün insanlar O’nun yanına giderler, sizin ise evvelki rağbetiniz kalmaz diye, bir takım iğva verir. Aralarında Şeyhe çok muhabbetli olanlardan bir kaç tanesi, sûret-i Hak’tan gözükerek:

  – Şeyhimiz, efendimiz, Hz. Musa bu tarafa geliyormuş. Pek âla, ve lâkin onlar tamamen askerdirler. Bizim ise memleketimiz onları idareye tahammül edemez. Azizlerimiz zelîl ve memleketimizde kıtlık vaki olur. Lütfen siz, gelmemesi için dua edin, diye çok ricada bulunurlar.

  Fakat şeyh buna asla rıza göstermez ve O peygamberdir. Onların, seyir ve hareketi vahy-i ilâhî iledir. Bu hususta, onların gelmemesine dua etmek, azgınlık ve âsi olmaktır. O ise büyük bir peygamberdir. Hepimizin peygamberi ve şeriatı ile de âmil olduğumuz halde, aleyhine ve takdir-i Hak’ka muhalif dua etmek kötü bir netice meydana getirir. O’nun gelişinde bereket vardır. Sayesinde bizler de rahatlarız diye, bir hayli nasihatlar ederek hepsini, men ve def eder. Onlar şeyhi ikna etmeye bir türlü çare bulamayınca başka yollar aramaya başlarlar.

  Şeyhin gayet güzel, o civarda hiç emsali olmayan bir ailesi vardır. O’na hediye tarzında bir kısım kıymetli ve nadide şeyler ile kumaşlar getirip:

  – Ey bizim muhterememiz, vilayetimizde Hz. Şeyhten ulu kimse ve senden iyi bir hatun daha yoktur. Hz. Musa, bu diyara doğru gelmektedir. O peygamberdir, geldiği zaman bütün insanlar O’na giderler. Hz. Şeyhin izzet ve hürmeti ve sizin de rağbetiniz kalmaz. Şeyh Hazretlerine ifade ettik razı olmadılar. Lütfen şeyhin izzeti ve sizin hürmetiniz için, Hz. Musa’nın gelmemesi için Şeyhe dua ettirin. Duaları müstecab olduğu şüphesizdir. Eğer dua ettirir iseniz, nihayetsiz mal toplayıp, zat-ı muhteremelerine takdim için gayret gösteririz derler. Ve kadını razı ederler, İblis aleyhillâne de iğvası ile ikna ettirmeye söz vererek, gece – gündüz şeyhe sûret-i Hak’tan bazan lütuf ve bazan da ağlamak ile, her nasılsa iğfal eder ve Hz. Musa Aleyhisselâmın Tur dağından hareketini haber alan Şeyh Beham, artık kâmil oldum zanneder. Kalbi marifet-i ilâhî’den ve esrar-ı vahdaniyetten habersiz olarak, ettiği ibadetlerde iblis gibi istidrac ettiğini idrak edemeyip ucub ve kibir sahrasında nefsu hevasına uyar. Bunlardan başka aklı noksan olan kadınına da tam muhabbet besleyip O’nun rızasını Hak’kın rızasına tercih eder ve benim duam dergâh-ı izzette kabul olunur diyerek dua edeceğine söz verir.

  Şiir:

  Kadına meyi edip sevmek, hakikatte hamakattır.
  Ki onlara gönül vermek, şeriatta sefahettir.

  İblis, Şeyhin Hak’kı gören gözü önünü kadın vasıtası ile örttü. Ve Şeyh gayret-i cahiliyye kuşağını beline kuşanıp, nefsi emmaresi ile mücadeleleri de bırakarak, Salihiyye dağında dua etmek üzere yola çıktı. Giderken:

  – Ey Şeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. O, Hak’kın emri ile gelen Kelîmullah’tır. Gerçi duan dergâh-ı izzette makbuldür ve lâkin sonu hayır değildir. İblis gibi nedamet çekersin, diye gizliden ses gelir.

  Şeyh bir miktar durur. Fakat gayret-i cahiliyyesi ile” ve vefasız kadınının muhabbetini, iblis kalbine ilka etmekle, bu nida-yi Hakîkate uyanamayıp yola devam eder. Bir müddet gittikten sonra havada uçan kuşlar açık bir lisan ile:

  – Ya Şeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. Hepimiz, Ulûlazîm Rasûlü Âzam olan Hz. Musa’nın gelmesine ve bu diyarı şereflendireceğine seviniyoruz. Allahu Teâlâ Hazretlerinden kork. Son pişmanlık faide vermez, dedikleri zaman şeyh bir miktar daha durur ve şöyle düşünür:

  – Ben iblisin ve kadının yanına ne yüzle giderim. Bir kısım kuşların sözleriyle mi döneyim. Sonra tevbe ve istiğfar ederim, nasıl olsa dergâh-i Hak’da kabul olunur.

  Böylece yine yoluna devam ederken, ağaçlar açık bir lisan ile:

  – Ya Şeyh, nereye gidiyorsun, Allahu Teâlâ Hazretlerinin rızasına muhalif harekette bulunma. Sonra pişman olursun. İblis ne derece yakın iken nasıl reddedildi ve melun oldu. Sonunda harab olursun, geri dön. O gelen Hz. Musa’dır. Bizler O’nun cemâline âşığız. Rızâya aykırı dua etmek senin fazlına ve takvana yakışmaz, derler

  Fakat iblis aleyhillâne her taraftan O’nu sarmıştır. Bunlardan hiç birisi kulağına girmez ve merkebini dövüp yoluna devem etmek isteyince bu defa de merkebi asla yerinden hareket etmeyip, açık bir lisan ile:

  – Ey âsi ve azgın insan, Cenabı Hak’kın emri ile gelen Kelîmullah’tır. Bütün mahlukat O’nun gelişine sevinirken sen, gelmemesi için dua etmeye gidiyorsun. Akibetinin iblis gibi olacağı açıktır. Beni de âsi etme. Öldürsen bir adım bile ileriye gitmem, der.

  Bunun üzerine, gözleri örtülen o şeyh inad eder ve merkebinden iner, yürüyerek dua mahalline gider ve duasını yapar. Cenabı Hak hikmeti üzere duayı kabul buyurur. Şeyh de dönüp aklı kısa kadınına ve müridlerine bunu haber verir. Hep birlikte sevinirler.

  Gelelim Hz. Musa Aleyhisselâma.

  O Sultan-ı Azîm de kavmi ile beraber Tur dağından kalkıp Konkoçe sahrasına gelmişlerdi. Şeyh-i habisin duası da tam o zaman kabul olunmuştu.

  Hz. Musa Aleyhisselâm ertesi gün kavmi ile beraber hareket ederler ve akşama kadar yol giderler. O gece istirahat etmek için konaklayıp, sabah kalktıklarında, kendilerini tekrar hareket ettikleri yerde bulurlar. Sahih rivayete göre bu hal tam 40 gün devam eder.

  Nihayet Hz. Musa Aleyhisselâm Cenabı Hak’ka teveccüh edip «Ey bütün sırları ve gizlilikleri bilen Rabbim! Emrine uyarak gaza etmek için bu sahraya kadar geldik. Bu kadar zamandır ilerlemek için gayret ediyoruz, fakat bir türlü olduğumuz yerden ileriye gidemiyoruz. Bunun hikmeti nedir? diye münacatta bulunur. Allahu Teâlâ Hazretleri de:

  – Ya Musa! Kavm-i Cebbarın büyüklerinden duası dergâhımda kabul olunan Belam, senin o diyara gitmemen için dua etti. İşte bundan dolayı siz o sahradan ileriye gidemiyorsunuz, buyurdu. Hz. Musa Aleyhisselâm:

  – Ya Rabbî! O Belam’ın çok sevdiği ne ise, senin emrine muhalefette bulunduğu için, onu al, diye tazarrûda bulunur.

  Böylece, biçare Belam’ın duası kendi aleyhine döndü ve Cenabı Hak O’nun en sevdiği şeyi olan imanını aldı ve son nefesinde imansız olarak gitti.

  Rivayet edilir ki, Belam’ın cennetteki makamı, Eshâb-ı Kehfin köpeği olan Kıtmir’e verir

  ahirzamanda en iyi insan korkak olacaktır

  fethullah gülen en başta iyi bir insandı daha sonra şöhret ve makam sevgisi yüzünden sapıttı ALLAH ona tövbe nasip etsin çünki amelleri boşa gidecek

  ayrıca ALLAH bu dini bir fasıkın eliylede güçlendirir

  cemaattaki saf iyi niyetli müslümanlar niyetine göre haşrolunurlar ama onlarda zamanla imanını kaybetme tehlikesindeler

  alim sürçerse alem sürçer

  fethullah gülen başörtüsünü küçümsediği için başını açıp makyaja ve flörte başlayan pek çok cemaatten kız gördüm

  bu din kimsenin tekelinde değildir

  hakikatleri öğrenmek isterseniz KURAN V HADİS okuyun

  korkmayın aklın yolu birdir

 214. kadir said

  bizim halkımızın genel özelliği bilmeden yargılar.hadi bunu değiştirelim kulaktan duyup yazana (ahmak) diyelim

 215. esra_ said

  bu siteyi yapanları çok merak ediyorum işleri güçleri yok insanlarla ugraşıyorlar ayrıca o çok eleştri yaptıgınz insan hakkında ne kadar şey biliyorsunuz ki meyva veren agacı taşlarlar sizde bu siteye saçmasapan iddalarınızla ispatlayacagınızı sanıyorsunuz ama dönün ve vatan haini ilan attiginz insana bir bakın ve bence kendinizden utanın ve son kez olimpiyatlara bakın ve burda ne kadar boş işler peşinde oldugnuzu görün…

 216. özgür said

  iftira iftira başka bir şey değil laikliği dinsizlik kabul eden sizin gibi fikir yoksulu insanlara söylenebilecek ne söz olabilir bir kere şeriatın bir hakikatine bütün runhum feda olsun fikir hürriyeti yokmu kardeşim ben böyle düşünüyorum sizin ne hakkınız var fikirlere müdahele etmeye şeriati haşa kötü bir şey gibi gösteriyorsunuz benim inançlarıma saygısız davranma hakkını nereden alıyorsunuz hak gelince batıl zail olur siz zail olmaya mahkumsunuz ışığın ortaya çıktığı zamanlar yarasalar ortadan kalkar az kaldı yarasaların devri geçiyor meraklanmayın

 217. Kaan said

  burada fethullah gülene hain diyenler var.ne kadar acıdır ki bu yorumu yapanlar hainin sözlük anlamını bilmezler.Bide o yetmezmiş gibi Fethullah Gülenle ilgili hiç bir şey bilmezler.Fethullah Gülenle ilgili olumsuz yorum yapanlara soruyorum.Fethullah Gülen Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde yaptığı bir yanlış hareket veya aşağılayıcı bir sözünü gösterin.burda kulaktan dolma şeyler duyup insanlara hain damgası vuramazsınız.zaten bunu yapıyorsanız hain damgasını kendinize vurmalısınız…..

 218. emin said

  GÜN GELECEK BU HAYATTA BİTECEK ZATEN ÇOK ÇABUK GEÇİYO O ZAMAN GÖRCENİZ İFTİRACILAR BU SİTEYİ KURANIN ALLAH BELASINI VERSİN BEEE…….

 219. mbycan said

  KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN:ma-un suresinin mealini okuyun. 4,5,6 ve 7. ayetler. işte orda göreceksiniz yüce ALLAH’ın büyüklüğünü ve bu günü yaşayanları anlatmış. kişileri neden ilahlaştırdı bu insanlar anlamak mümkün değil. Yüce ALLAH, KURAN-I KERİM’i ile vahiy yoluyla Peygamber efendimiz Hz.MUHAMMED göndererek insanları doğru yola iletmek istemiş. Şimdi nerede burada Fethullah’ın yeri.Aklı başında olan insanlara, büyüye kapılmamışlara ALLAH,KURAN ve Hz.MUHAMMED yeterli değilmi? Fethullah yada onun gibilerine gerek varmı? Gönderilen yazıların bir kısmını okudum. onun ağladığından bahsediliyor. Rolü gereği büyük oyuncu Yıldız KENTER’de hiçbir kimyasal kullanmadan ağlayabiliyordu. Ağlamak mesele değil. soğanda insanı ağlatabiliyor unutulmasın. Her insan kendi ameli ile hesaba çekilecek bu kuşkusuz. Fethullah cematinden tanıdığım insanlar var ve bunların birçoğu sanayici. kendi yanlarında çalışanların maaşlarını nasıl çalıp çırpma peşindelerki akıllara ziyan. ama cemaat için ise oluk oluk para akıtmaktalar. Burada menfaat çarkı işliyor tahmin ediyorum. yada çıkar peşindeler. işçisinin teri kurumadan ücretini ödeyin diyen hadisten de haberleri yoktur sanırım bu insanların.işte burda ma-un suresi anlatmak istiyor bu tipteki insanları. Yüce ALLAH’ın ilk kelamı bile OKU olmuştur. ALLAH aşkına OKUYUN. KURAN-I KERİMİN türkçe mealini OKUYUN. Fethullah yada onun gibi insanların adı geçiyormu. Kulaktan dolma insanların cennet vaatlerine kanmayın. inanmayın. Kendi çıkarlarından başka birşey düşünmez onlar. Onların yalanlarına kanmayın. Bu önceden hazırlanmış bir senaryo bunlara dahil olup işledikleri günahlara ortak olmayın… sizlere sadece ALLAH, KURAN-I KERİM ve Hz.MUHAMMED yeter. Fethullah yada onun gibilerine gerek varmı??? Yoksa sizler GERİ ZEKALIMISINIZ?????????

 220. Harbi said

  Fethullah Gulen HocaEfendinin olusturdugu kurumlasmayi Turkiyede hicbir Kurum veya Kurulus yakinina dahi yaklasabilecek bir basari veya beceri gosterememistir. Bu nedenle zaten karsiti oldugunuz bir dusunceyi veya sahislari size burada ne kadar anlatilirsa anlatilsin sartli bakilacagindan dolayi pek bir fayda etmez. Ama sunu da soylemek istiyorum eger bu Zat Hain diyorsaniz bende size sunu derim. Peki bu sayacaklarim kisilerde mi Hainlerdi de Bu zat`a karsi hurmet ve sevgilerini gosterdiler Turgut Ozal,Alparslan Turkes,Bulent Ecevit ve bunun gibi daha cok isim sayilabilir ama ben sadece bu isimleri yazmamin sebebi Politika sahasinda ayri goruslerde olmasi yani bu kadar ayri goruslu olan saygin politikacilar bile bu sizin burada sacmaladiklariniz seylerden haberleri yok muydu, veya dediklerinizde dogruluk payi olsaydi kendileriyle gorusup fikir telakkisinde (anlamiyorsan lugata bak ) bulunurlarmiydi.Diyecegim su ki kedi uzanamadigi cigere mundar dedigi gibi sizde baskalarinin yapipda (basari ve yukselis manasinda )sizin gibilerin ruyalarinda bile goremeyecekleri atilimlari cekemeyip cekistiriyorsunuz. CATLAYIN KISKANCLIKTAN baska birsey demiyorum. Sizin yaptiginiz Turkculuk laf kalabaligi o begenemediginiz liselerin ismleri sadece turk Lisesi olmasi bile sizin hayatiniz boyunca basaramayacaginiz bir basaridir.

 221. selim said

  ya siteyi yapan arkadaşa helal olsun. en azından herkesin görüşüne yer vermiş. birileri gibi sadece kendi düşüncesini okumamış. ve belki de bu siteyi hocaefendiyi seven herkesin okuması gerekir. çünkü adı vatan hainleri olan böyle bir sitede bile bu kadar şahsi seveni olan bir insan vatan haini olamaz. site sahibi de bir gün bunu anlar. gerçekten vatan için birşeyler yapar. Bir de hain kelimesinin içini lütfen somut birşeylerle doldurun. Yani deyin bu adam falan amerikan ajanıyla şunu konuştu. Ya da falan gizli kasada şu kadar parası var. deyin. Ya da düşünün ya. Ama kafalar karışık. insanlar yanlış yapabilir. Ama arkadaşın birinin sorduğu gibi adını bile duymadığımız ülkelerde Türk okulu açarak nasıl bir hainlik yapılabilir. Diyolar ki ılımlı islam amerikan modeli falan. ya kardeşim bu okulların çoğu da kırkbin dili ve dini olan islam dışında afrika ve uzakdoğu ülkelerinde. Orada görev yapan öğretmenler Türkiyenin en iyi üniversitelerinden mezun çoğu da boğaziçi vs. bu insanlar amerikan ajanlığı mı yapıyorlar ya.

 222. yeteeeeerr said

  KUŞ BEYİNLİLERE;
  Allah adını kullanıpta yapılan zorbalıkları neden hep görmezlikten geliyorsunuz?Hocaefendiymiş,muhteremmiş…Bırakın bu boş yalanları.İnsanları kandırıyorsunuz.Bu malum evlerde öğrencilerE okulu bitirdikten sonra iş buluyorlarmış,evlenmesi için düzgün(?) kız buluyorlarmış.Kuklalıktan başka nedir ki bu.Gerdeğe de sizin yerinize girsinler o zaman ne kıymeti var ki hayatın.Biliyorum bu yazdıklarım hiç bir koca kafalının fikrini değiştirmeyecek.Fakat şu biline:Bir şerefsiz, karaktersiz herife bu kadar bağlanmayın.Öbür dünyada görüşürmüşüz.Şu kesin ikimizde aynı tarafta olmayacağız.Kimin nerede olacağına da siz değil Allah karar verir.

 223. digergam said

  bunca insavsızca eleştiri ne diye kardeşler…bugün burada yapmış oldugunuz isnatlardan dolayı mutlaka sorguya cekileceksiniz!!!şimdi bu adamın hangi icraatı devlet veya türk milleti aleyhine ALLAH askına bi düşünün;yurtdısında ki okullarda atamızı,istiklal marsımızı,dilimizi ögretmesi mi yoksa devletin basında kim olursa olsun ona saygı gösterin cünkü kaos tan huzur dogmaz demesi…aslında sizleri korkutan devleti ele gecirecegi düşüncesi galiba ona gelince de 69 yasında,fevkalade sekeri,tansiyonu,kolestrolü olan bir insanın ALLAH askına makam sevdası olabilir mi ??bu sebeple bir takım karalamaları kendinize rehber edinmeyin…
  BUGÜN REHBER EDİNDİĞİNİZ GAZETELERDEN BİRİ OLAN CUMHURİYET GAZETESİNİN KURUCUSU NADİR NADİ;YUNANİSTANIN İZMİRİ İŞGAL ETTİĞİNDE “WELCOME YUNANİSTAN” DİYEN VE ATATÜRK ÜN ÜLKEDEN KOVDUGU BİR ADAM DIR..

 224. xxx said

  BU ne iğrenç bir sitedir böyle.Kim için çalışıyorsunuz?Yazdıklarımız ağır mı geldi ki silmişsiniz.

 225. bir TÜRK said

  siz bildnizi yazın nasıl olsa ALLAH herşeyi biliyo öbür dünyada bunca insan yakanıza yapışıpta bu iftiraları size soduğu zaman bu işi size yaptıranların size faydası olmayacak ikiyüzlülüğünüzde bir gün ortaya çıkar elbet ne diyeyim SİZİ ALLAH AFFETSİN

 226. derya said

  Bu yazılanları okudum gerçekten yazık olsun size ki hala daha girdiğiniz o girdaptan çıkamamışsınız ve kendinizi bir timsah gibi oraya buraya vurarak tertemiz olan ve sadece türkiyede değil belkide dünyada eşi zor bulunabilecek mükemmel bir insana hakaret yumağına boğuyorsunuz ama olsun onun zaten günahı yoktur ama varsa bile ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN Kİ onun bütün günahlarını yüklendiniz allah size öbür dünyada kolaylık versin tabi böyle bir inancınız VARSAAA…..!!!!???

 227. serra said

  ben ne fetullah gülenciyim ne de onun yaptıklarını biliyorum saDECE DERSHANELERİNE GİDEN MAHALLEDEN ÇOCUYKLARI TANIYORUMM ŞİMDİLİK ÇOK MEMNUN GÖRÜNÜYORLAR VEDE BAŞARIYI BASAMAK BASAMAK YAKALIYORLAR.BUNLARIN VERDİKLERİ EĞİTİM ÇOK ÖZVERİLİ KENDİLERİNİ UNUTMUŞLAR GELECEK NESİL İÇİN URAŞIYORLAR AMAÇ NE OLURSA OLSUN PIRIL PIRIL ÇOCUKLAR YETİŞİYOOR BAZILARI BEYİNLERİ YIKANMIŞ DESEDE BEN O ÇOCUKLARLA SOHBET EDERKEN EFENDİ İNSANLAR GÖRÜYORUM KARŞIMDA VATANINA DEVLETİNE VE İNANÇLARINA SAHİP..ÇIKAN EFENDİ GENÇLİK..

 228. tarık said

  Karala karala karala. Bu yazıyı yazanlar karalamaktan dolayı kapranlık olmuşlar. mükemmel bir sevgi seli var. gazeteleri tiraj olarak birinci ( bazen bulmaca gazetesi geçiyor). Açılan bütün davalardan beraat etmiş. Acaba sizin sorununuz bu güzide insanı karalayarak din düşmanlığımı… neyse it ürür kervan yürür

 229. ah keşke said

  Ben Türkmenistan’lı öğrenciyim. Keşke Fethullah Gülen Türkmen olsaydı ayağını öperdim. Benim canım vatanımı dünyaya tanıtsaydı, kültürümü ve dilimizi tüm dünyaya öğretseydi. Değerini bilmiyosunuz bu adamın. Yazık size, wallahi yazık.

 230. hakan said

  s.a öncelikle tüm müslüman kardeşlerime hadlerine düşmeyen sözler kullanmaktan allah a haya etmelerini diliyorum yani hoca efendiyi bu kadar ağır sözlerle hakaret eden kimseyle karşılaşmadım eğer allah a kasem alsun hoca efendiyi tanısaydınız şu anda bile vatanı milleti için daha doğrusu biz gençler için nasıl hıçkırıklara boğuldunu anlardınız anlatırdınız BU SİTEYİ KURANLARIN AKLİ DENGESİ
  KESİNBLİKLE BOZUK OLMALI AKLI SELİM OLAN BİR İNSANDA BU SÖZLERE KANMAMALI değerli kardeşlerim inşaallah hoca efendi ve diğer hoca efendierin sayesinde islamı tanımayacak yeryüzünde bir tek insan insan kalmayacak son söz olarak istirham ediyorum F.G.HOCA EFENDİYİ TANIMAYAN NOLUR YORUM YAPMASIN islama hizmet eden kardeşlerime selam olsun cahil kardeşlerimede rabbim hidayet nasıp eylesin AMİN AMİN AMİN AMİN AMİN …….

 231. ersin said

  Sevgili arkadaşlar yorumların çoğunu okudum her görüşe ulaştım. Ben bu eğitim sezonunda fettullah gülenin bir dersanesinde okudum iftar toplantıları ve yurt programlarının hepsine katıldım ve otoplantılarda said nursiyi tanıdım kendisi risale-i nuru yazmıştır ve bu kitapta insanın aklına takılan birçok sorun un yanıtı vardır.Said Nursi hakkında said kürdi diyen arkadaşlar ön yargılı davranmayın şimdi gelelim toplantılara o toplantılarda dini bilgilerverilmeyeçalışılyor ve insanların dini daha iyi algılamaları sağlanıyor aradabırde siyasi bilgiler sokuşturuluyor mesela -bu ülkeyikoruduğunu zannedip korumayanlar–beim bir oyum vardı ama cumurbaşkanlığı olayındaki haksızlık yüzünden ben ak partiye 10 oy bulucağım- gibi ama şunubelirteyimki oyurtlarda gördüğüm yardımlaşmayı hiç bir yerde görmedim birde iyi araştırma yapan arkadaşlaıma bir şeyler söylemek istiyorum siz araştırmayı nerden yapıyorsunuz nilyayınlarındanmı,prizma yayınlarımı,nesil yayınlarımı,yada timaş yayılarımı şimdi bu araştırmacı arkadaşlara tavsiyem duygusal davranma veali fuat cebesoy’un yazdığı sınıf arkadaşım atatürk adlı kitabı okuyun

 232. mehmet said

  eğer bu kişi devlette önemli görevler alsaydı[basbkanlık ve ya cumurbaskanlığı] şimdi dünya ingilizce yerine türkçe konusuyor olcaktı ve türkçenin dünyanın en çok konuşulon 5 diinden birisi olmasını sağlayan bu bahsettiğimiz kişidir

 233. mehmet ali said

  Hayatını iyiliker üzerine kurmuş, kitaplar yazmış, okulların açılmasını sağlamış, nice gençlerin daha güzel yetişmesi için çaba harcamış.Ne istiyorsunuz bu güzel insandan ?

 234. m.ali said

  bu siteyi kuran ve bu iftira yazıları yazanlar ya müslüman değil yada mason. gerçi ikiside aynı şey. çünkü müslüman olan müslümanın aleyhinde konuşmaz. siz ve sizin gibiler bunuda aşmış fethullah gülenin müslüman olmadığı iddiasında bile bulunma küstahlığı içine girmişsiniz. ama unutmayınki ölümlü bi dünyada yaşıyoruz ve ALLAH(CC) MUTLAK ADALET SAHİBİ herkez birgün hesabını verecek. gerçi ölüm işi sizi pek ilgilendirmez her halde. ilgilendirseydi iftiralarınızdan vazgeçer pişman olurdunuz. aslında sizin hakaret ve iftiralarınıza karşı bende ağır konuşmalıyım ama değmezsiniz.

 235. m.ali said

  size cevap olarak (HASBİNALLAHU VE Nİ;MEL VEKİL) YETER

 236. faruk said

  Ortamın hali çok karışık.Yorumlarda çok karışık.Fethullah Gülen’e iftira atılıyor olabilir,iyi olduğuda savunulabilir…… Hiçbirimiz onla beraber yaşamadık bu yüzden onun hakkında yorum yapamayız.Eğer iftira atarsak öbür dünyada (AHİRETTE) cezasını çekeriz,ama olmadığı halde onun iyi olduğunu söylersek bu seferde aptal durumuna düşeriz….lütfen yorumlarınız kendinize kalsın….

 237. aydın said

  feytulllah gülen kesinlıkle vatan haini kurdugu dersanelerde bile çocukların beynını yıkıo

 238. muhabbetfedaisi said

  ayıpdıryaa arkadaşlar ALLAH RESULU buyuruyorku iki kişiden biri birine kafir derse ikisinden biri dinden çıkar diyor eger söyledigi gibiyse o zaten kafirdir eger degilse kendi kafir olur diyor hoça efendi türkiye için bir degerdir sahip çıkalım bırakın türkiyeyi dünyanın barışı için hoçaefendi lazım

 239. muhabbetfedaisi said

  bu vatana hizmet edenler hep zulun görmüştür ben girdim içlerine egerki vatan menfeatine ter düşen işler yapsalardı önçe ben karşı çıkardım böyle bir gerçekkkkkkk milliyetciye vatan haini demek türk halkına hakarettir niçe milliyetçiyi domekrat geçinenleri çebinden çıkarır sormak istiyorum bu yazıları yazan zati muhtereme enson ne zaman türk milleti için elini açıp ALLAHA yalvardı hiçbir zaman görüşleri belli bu siteyi yapanların LENİNİN STALİNİN evlatlasrı ALLAH affetsin sizleri sizin için ALLAHA dua ediçem yüçe yaratan sizleri affetsin

 240. ali koçlu said

  bu insan hakkın da biraz objektif şekilde bilginiz olsa böyle iftiralarla yüzyüze kalmazdıhocaefendiyi hiç gördünüzmüki konuşuyorsunuz

 241. muzaffer said

  FETULLA GÜLEN KISACASI ABD AJANIDIR BU ÜLKEYİ DİN AYAĞINA
  PARÇALAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.
  BÖYLE OLMASA ABD ÜLKESİNDE BARINDIRIRMI

 242. mehmet said

  ey Nur cemaatine inanmış kardeşlerim! bu adamın gerçeğini görememenize şaşarak gülüyorum! Hepimiz Elhamdülillah müslümanız!Şimdi size sorarım bu adam niye binlerce müslümanın katili olan amerikada yaşıyor ? şimdi hasta diyeceksiniz! ama vatanını çok seviyor diyeceksiniz! peki vatanını bu kadar seviyorda neden Atatürk gibi kendini Türk hekimlerine emanet etmiyor? bu konuda cevaplarınızı bekliyorum ! ayrıca siz bu adamın Yüce Kuran-ı Kerim ‘i çok iyi yorumladığınızı söylüyorsunuz! Ya siz gerizekalısınız! ya da siz Allah (C.c)’ nin yolladığı Kitab’ı beğenmeyip başkasına yorumlatıyorsunuz! Şüphesiz Kuran’da herşey apaçık söylenmiştir! Başkasının bu konuda fikrini siz neden benimsiyorsunuz anlamıyorum ? Sizin lideriniz amerikaya vergi ödemeyi sürdürsün ırakta daha çoook müslüman kanı dökülsün!Allah Müslüman’ı sizin lideriniz gibi bir sınavdan geçirmesin! Elhamdülillah hepimiz müslümanız! Allah başımızı secdeden ayırmasın! neyse ki Allah bana Kuran’ı Türkçe okuyacak kadar akıl vermiş! Elhamdulillah Şükürler olsun Rabbimize!Siz daha itin kopuğun peşine takılın!

 243. yeşim said

  Allah tan korkun hepimiz müslüman değilmiyiz Fethullah hoca efendi kötü bişey mi yapmaya çalışıyor insanları dine davet ediyor… Müslüman ülkede yaşıyoruz ve dini karalıyoruz ölümde var ölüm bunu unutmamak lazım…

 244. abdul said

  watan haini türk okullarının sayısını wermişsin peki ülkemizde heryıl yapılanm türkçe olimpiyatlarına 100 deişik ülkeden 10000 farklı insan nasışl bilio watanhaini seninle görüşmek istiom isteyen eklesin msn de konuşalım
  el_abdul_90@hotmai.com

 245. abdul said

  fethulah gülene laf edenler 11 kitabını okuyup yada 1 vaazını dinleyip ülke için vatan için bayrak için 1 yamugunu söleyin eyw dicem

 246. Yadigar said

  Üşenmeden bütün yorumları okudum.1,5 saatimi boşa geçirdiğimi düşünüyorum.Çünkü kim ne derse desin,ne belge sunarsa sunsun hiç bir şey değişmeyecektir.Neden mi ? Türkiye Cmhuriyeti Devletinin bir tek kurumu hariç her kurumunda örgütlenmesini mükemmel bir şekilde tamamlamış bir gücün karşısında avazınız çıktığı kadar hakikati haykırsanız dahi,sesinizi kendinizden başkası duymayacaktır
  Giremedikleri tek kuruma gelince…Dinsiz ve kalleş diye niteledikleri Kahraman Türk Ordusu
  Bu yüzdendir ki tüm dersanelerinde,askeri okullara girmelerini sağlamak için özel bir öğrenci grubu oluşturulur.Dersanedeki eğitimden ayrı olarak “abi” evlerinde özel derslere tabi tutulurlar ve kullanıldıktan sonra ıslatılıp hamur haline getirilerek imha edilen özel deneme sınavlarına tabi tutulurlar.Bu gruba : Kıyametin alametlerinin bir bir gerçekleştiği,Deccalın geldiği ve hocaefendinin doğduğu gün deccalin öldüğü anlatılır ve hocaefendinin 10 Kasım 1938 de doğduğu söylenir !!!!!!!!!!!!….
  Tüm bunlar, sadece bizzat içlerinde yaşayıp şahit olanların bilebileceği ve maalesef asla ispat edemeyeceği insanın kanını donduran gerçekler…
  Ben sade bir Müslüman olarak şunu bilir şunu söylerim: İslamiyet’in tek Önderi,Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sas) dir. Eğer bir cemaat yada mecliste gerçek Önder arka plana atılıyor ve sözde müctedidler gökler çıkarılıyorsa benim aklıma Resulullah Efendimizin şu Hadis-i Şerifi gelir: “Ahir zamanda ümmetim 72 fırkaya ayrılacaktır,bunlardan biri Cennetlik diğerleri Cehennemliktir”
  Yukarıda, sırf hocaefendiyle İslamiyeti özdeşleştirdiği için, İslamiyeti savunur gibi onu savunanlara örümcek beyinliler,yobazlar diyebilen zavallıları da, arkasından gittikleri davayı ve kişileri gerçek anlamda tanımadan tanımaya gerek duymadan,sırf anlatılanlara göre körü körüne bağlanan amaları da Rabbim ıslah eylesin….

 247. sakarya unıversıtesi pdr said

  vatan haini sana ; diyosun kı okullar sadece seriat öğretıyormus turkculuk yok diyorsunn istıklal marsı serıat marsımı turkce serıat dilimi bayrak serıat bayrağımı hepsi turkluğu anlatan simgeler oradakı insanların goruslerını dınledın mı bılmıyorum ama turklerı ne kadaryanlış tanıdıklerını bu okullar sayesınde fıkırlerının değıştığını söyluyorlar bu arada ben bucemaate mensup değilim ama haklarınıda yemeyelım arkadsım

 248. Harbi said

  Arkadaslar bu forumda bile okursak Fethullah Gulen destekcileri daha fazla bu bile gercegi ortaya koyuyor. Amaci karalamak icin acilan bu sitede bile fazlasi destek cikiyorsa ben derim ki cogunluga tabi olun. Bu kadar insan yaniliyor olamaz.

 249. osman said

  bence hepiniz cok yanlıs dusunuyorsunuz allah herseyi goruyor burdakı her soz karsılıgını bulacak sızden bıraz daha merhamet beklıyorum merhamet etmeyene allahta merhamet etmez.obur tarafta sızın gorurse onun yuzune bakacak halınız olsun….allah affetsin ne diyeyim..

 250. memduh said

  bu yazılanlar atılıp tutulanlar hiç bir şekilde belgelenemez ve nur cu tabişri son derece yanlıştır kitaplarını okursanız vatan haini deil millet sevdasıyla yanıp tutuşan bir insan en önemliside müslüman olmasıdır sizler mi müslümanlarsınız sizler mi vatanı düşünüyorsunuz bunları kime söylerseniz söyleyin inanmaz ve bu konuda bence sizde buna inanmamalı ve onun kitaplarını okuyup öyle yorum yapmalı kalbini bilmelisiniz yoksa halinize acıyorum

 251. vera said

  küpün içinde ne varsa dışarı o sızarmış içinde pislik çamur olanların ağzından o çıkar ve kokusu ona göre olur insanlardan nefret edenlerin kesinlikle geçmişine inmek gerek altında birşey çıkar itilmiş kakılmış adam yerine konulmamış …insanlar büyüdüklerinde dünyaya nefretle bakarlar meseele fetullah gülen veya bir başkaı değil bu tip insanların kendileri ile problemleri vardır bunlar saldırgandır heryere her değere saldırırlar çünkü hayatları boyunca aşağılanmış insanlardır bu insanlar defoludur …bunlar için yapılacak birşey yoktur çünkü yoldan çıkana kimse yardım edemez dua bile edilmez bunlara allah ıslah etsin bile denilmez.. başkalarına beyinleri yıkanmış derler aslında kendilerinin durumu daha berbattır… tip insanlar intihar eğilimi taşırlar araştırılsın bu tipler en yakınları ile bile kavgalıdırlar… neden….kuyruk acısı vardır bunların..

 252. Ahmet said

  Yaa ne kadar garip insanlar var ya. Böyle değerli bir insana vatan haini demek bence ayrı bir vatan hainliğidir. Madem bu kadar eminsiniz, bu kadar deliliniz var bizim ülkemizin mahkemeleri var ve de sizin de her Türk vatandaşı gibi dava açma hakkınız var. Gidin dava açın bakalım. Neyi ispatlıyormuşsunuz. Bakalım mahkeme ne karar verecek. Eğer sizin dediklerinizin hepsi belgeleriyle doğruysa zaten mahkeme gerekli kararı verir Türk milleti de eğer yanlış biliyorsa bazı şeyleri doğrusunu öğrenir. Ama heralde pek kolay değil de mi mahkeme açmak. Oradaki bütün hakimlerin, avukatların olaya gülme ihtimali de var tabi. “Belgelerimi getirdim. Nedir belgeler. İnternette forum sitelerinden bulunmuş 10 tane yazı.”:). Ya bırak kardeşim bu nasıl belgedir yaa.

 253. ali yiğit said

  fethullah hoca gibi bir insana dil uzatabilen serefsizler hangi hakla siz bu insan hakkında yorum yapabiliyosunuz kac kere vaazlarını dinledinizde yorum yapıyosunuz hanginize bugüne kadar bi kötülüğü dokundu boşuna havlamayın sizin gibi kör köpekler canavarın nerden geldiğini görmeyip ekmeğini yediği sahibine dahi havlayan kör köpekler gibisiniz

 254. HER KİMSE BİLMİYORUM AMA KİMSENİN TÜRK MİLLETİNİ PARÇALAMAYA GÜÇÜ YETMEZ.FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA DAHA YENİ ARAŞTIRMAYA AYAPMAY BAŞLADIM, GERÇEK NİYETİ NEDİR BİLMİYORUM……BELKİ TÜRK MİLETİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYO BELKİDE DAHA BAŞKA ŞEYLER YAPMAK İSTİYOR .BUNLAR DAHA ŞİMDİ BELLİ OLMAZ..AMA BENCE AMAÇI YENİ OSMANLILAR DEVLETİNİ KURMAK İSTİYO…….BELKİ İYİ OLUR BELKİ KÖTÜ……

 255. uzuldum said

  Alı Yigit kardesım adın ve soyadın gıbı yazı yazmıssın bu serefsızler ınsanı ıste boyle vatan haını yapıyorlar ben boyle yazılar okudugum muddetce tabıkı vatan haını olurum musluman bır ulkede yasıyoruz demokratık bır ulkede yasıyoruz ama demokratıkle laıklıgı ayırt edemıyoruz
  cok sınırlıyım allah affetsın

 256. fuad said

  ben azerbaycandan fuad.
  kardesler bugun googlede arastirma yaparken sizin sitenizin ismi dikkatimi cekti.baya yorum okudum.size bir kac lafim var.ben azerbaycandaki turk kolejlerinden mezunum.su anda turkiyede tipda okuyorm.size turk kolejindeki gecen 5 yilimi anlatsam buralara sigdiramam.amma sunu unutmayin ki o fedakar turkiyeli abilerim o insanin tavsiyelerine uymasalardi o kupkuru collere gelmselrdi.bizim halimiz ne olurdu.rusyanin elinin altinda 70 yil kalmis bir ulkenin evladiyiz.bize din, kultur adina her seyi unuttumuslar nerdeyse.amma simdi umit tomurcuklari filizlenmeye basladi.yakinda da butun dunya yemyesil olacak ins.holladadaki turk kolejinden birisi ornek vermis.ordakilar ataturku sevmiyolarmis karaliyorlarmis….
  kardes bizim okulda (azerbaycanda) okulun giriinde ,her sinifada ataturkun resmi var.butun arkadaslarim istiklal marsini biliyordu.ve neler neler…ben size sunu soyluyeyim ki turkiyyi de vatan olarak gormeye basladik.o kirmizi beyaz renkli bayraga dokundugumda her zaman opub alnima koyarim. bu kadar turkiye hayranligini bize asiliyan abilerim icin oyle laflar etmeye deger mi?
  peki soruyorum simdi size bu turk okullari dunyaya allahin bir hediyesi degilmi?
  bazi seyleri alet ederek birilerini karalamayin once bir arasdirin

 257. geronimo said

  ARKADAŞLAR LÜTFEN HOCAEFENDİNİN AVUKATLIĞINI YAPMAYIN.ÇÜNKÜ BUNU KENDİSİ İSTEMEMEKTEDİR.BU SİTEYEDE GİRMEYİN KENDİLERİ YAZSINLAR KENDİLERİ OKUSUNLAR.ALLAH HERŞEYİ BİLEN VE GÖRENDİR.LÜTFEN RİCA EDİYORUM ANLAMAK İSTEMEYEN ANLAMAZ.CENNET KOLAY DEĞİL,CEHENNEM GEREKSİZ DEĞİL.

 258. Tarafsız said

  Öncelikle şunu söylemek isterim ki sitenin bu kısmı hoş olmuş.
  İnsanlar özgürce fikirlerini belirtebiliyor ve karşılıklı bir tartışma ortamı sayesinde insanlar fikirlerini savunabiliyor ve bilmedikleri bazı şeyleri de öğrenebiliyor.

  Ben burdaki yazıların büyük bir kısmını okudum ve 2 farklı görüşü savunan 2 tarafa da bazı yönleriyle katılıyor ve bazı yönlerine itiraz ediyorum.Fethullah Gülen’i savunanlara 1. kısım ona vatan haini diyenlere ise 2. kısım diyecek olursak:
  1. kısım Fethullah Gülen’i gözlerinde fazlaca büyütmüş daha doğrusu onlara öyle öğretilmiş olduğunu düşünmekteyim.Ayrıca yurtdışındaki okulların da kamuoyunda gösterildiği gibi Türk milletine ve toplumumuza hizmet ettiğinden de büyük miktarda şüphelerim var.Yaptığım araştırmalar sonucu, yapılan Türkçe yarışmalarında göğsümüzü kabartan ve bizi duygulandıran o okullarda Atatürk’ün “deccal” olarak öğretildiği konusunda önemli sonuçlara ulaştım.Yine böyle bir araştırma sonunda bu siteye girdim,yazıları ve yorumları okudum.Beni bu araştırmaya iten sebep ise içimi kemiren bir şüphe oldu.Ben büyük bir kısmınızdan daha iyi bildiğimi düşünüyorum bu “iş”i.Senelerdir zaten içimde önemli şüpheler vardı ve birkaç ay önce daha fazla kendime mani olamayarak araştırmak istedim ve hala araştırmaktayım.Yalnızca internetten değil bu “iş”in içinde olan onlarca, yüzlerce tanıdığım insandan da sorguladım bunu.Ve rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki 2 taraf da tam olarak bilmeden bazı şeyler söylüyorlar.Her iki taraf da kendi işlerine gelen ve bilmek istedikleri şekilde düşünüyor.Yanlış hatırlamıyorsam Mektubat(ki Said Nursi’nin Risale-i Nur külliyatının en meşhur 2. kitabıdır.Aynı zamanda her “nurcu(tabirin ne kadar doğru olduğu da tartışılır.)” nun okumuş olduğu bir kitaptır.) adlı eserin son sayfalarına doğru Atatürk’ten “deccal” olarak bahsedildiğine eminim.Yani o cümlelerden başka bir anlam çıkarabilen varsa açıklarsa hakikaten sevinirim.Kusura bakmayın sayfa numarası falan veremeyeceğim çünkü yanımda bir kaynak yok ama o satırları okuduğuma eminim.Ayrıca Said Nursi’nin yazılarında Atatürk’ü ve cumhuriyeti hiç sevmediğini ve şeriat düzeni istediğini de belirtmek isterim.
  Bu araştırmalarımdan biri sırasında Said Nursi ve nurculuğu savunan bir yazıyı okumak istedim(yeri gelmişken her olaya objektif bakılması gerekmektedir.o yüzden buraya yazı yazan herkes tüm yorumları dikkatle okumalıdır diye düşünüyorum.)ve siteyi açtığımda o sitenin “pkk”yı savunan bir site olduğunu farkettim.Bunu da belirtmek istiyorum.
  Ayrıca 1. kısıma şunu da söylemek istiyorum ki “nurculuk”un temel düsturlarından biri siyasete karışmamak değil midir?
  Öyleyse niçin Fethullah Gülen ve onun görüşlerini savunan insanlar(kısaca abiler) Turgut Özal’ a bu kadar sıkı sıkıya bağlı ve niçin son ölüm yıldönümünde onun cenazesine zorla(istekleri haricinde) adam(abi) toplayıp götürüldü(cumhuriyet mitinglerine karşı).Ve ben Turgut Özal hakkında duyduğum olumsuz şeyleri buraya yazarsam tüm yorumların kapladığı yeri kaplayacağını düşünüyorum(yani hiç de iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum.)Bunun dışında anap ile yakınlaşmaları,Ecevit’i desteklemeleri ve son dönemde açık açık akp’yi işaret etmeleri siyaset değil de nedir?
  Ayrıca 1. kısma son olarak şunu da söylemeliyim ki “abiler”in içinde Said Nursi’nin “Mesih” ve Fethullah Gülen’in “Mehdi” olduğuna inanan insanlar var.Dinini(İslamı) bilen insanların ,bu adına “hizmet” denilen yapıdaki bazı şeylerin insanı tereddüde düşürecek seviyede olduğunu bilmesi gerekir.Mesela Mehdi’nin özellikleri arasında tüm dünyadaki fitneyi ortadan kaldıracak tüm dünyayı tek bir din altında toplayacak ve Hristayanları İslama katacak bir insan olması gibi özellikler var.Ve şu “dinler arası diyalog(papayla görüşmesi,ayhudilerle yaptığı toplantılar,dünyanın heryerinde açılan okulları vs.)” olaylarına bakacak olursak ben bunda Fethullah Gülen’in kendisini Mehdi gibi göstermek istediğini düşünüyorum.Aynı şekilde Mesih’in de Deccal’i ortadan kaldıracağı yazılıdır ve abiler bu konuda şöyle demektedir:”Said Nursi’nin geldiği dönemde bir çok kötü şey vardı(dinsizlik maddecilik komunizm sinema vs.)bunlar Deccaldi ve Said Nursi bunların hepsini ortadan kaldırmıştır.Buna dayanarak da abiler kıyametin yakın bir zamanda kopacağını iddia ediyorlar.Yani az çok dinini bilen bir müslüman olarak bunlara şüpheyle yaklaşıyorum.
  Fethullah Gülen’in yüze yakın kasedini dinlediğim halde Rusya’ya ve komünizmi kötüleyen onlarca sözünü duymama rağmen Amerika hakkında kötü bir şey sölediğine şahit olmadım.İngilizlerin, Osmanlı Devleti’ne Çanakkale Savaşı sırasında yardım göndermek isteyen Hintli müslümanların yardımlarını göndermediğini ve bunları cebe indirdiğini tarih kitaplarından okumuştum.Fakat Fethullah Gülen bir kasedinde bu olayları Rusya’ya istinaden anlatıyor ve Hintli müslümanların yardımlarını Rusya’nın engellediğini söylüyor.O zamanlar Hindistan’ın bir İngiliz sömürgesi olduğunu biliyoruz ve Hintlilerin nasıl olup da Rusya’yı aracı olarak kullanacağını anlayamıyorum.Binlerce kitap okuduğunu bildiğim Fethullah Gülen’in yanlışlıkla böyle birşey söylemesi olayı da ilginç olacaktır.
  Son olarak bir de “Yahudi lobisinin çok etkin olduğu ve halkının ve yöneticilerinin Hristiyan olduğu ABD’de İslam’ı yayma adına onlarca(ABD’de) okul açan bir insanın hala o ülkede tedavi görüyor ve yaşıyor olması ve hiçbir çete ve yahut grubun(ki bunların içinde bazı tarikatlar da var) bunlara müdahale etmemesi” olayını merak ediyorum cevap yazılırsa sevinirim.
  2.kısım olarak nitelediğim kişilere de birşeyler söylemek istiyorum:Bir insana vatan haini sıfatının yakıştırılması -eğer o insan vatan haini değilse- çok çirkin birşey.Bir insan kötü olabilir ,insanları kandırıyor da olabilir ama “vatan haini” diyebilmek için o insanın hakikaten vatanını satması ve yahut ülkenin zararına şeyler yapması gerekir.”Vatan haini” sıfatı denince aklıma ilk olarak “Apo” ardından da pkklı onbinlerce ŞEREFSİZ geliyor.Bunların ardından ise ülkesinin zararına iş yapan işadamları,siyasetçiler ve kaçakçılar geliyor.Yani sizin Fethullah Gülen’e vatan haini diyebilmeniz için öncelikle sayıları yüzbini geçen bu insanları incelemeniz ve öncelikle onları mercek altına almanız gerekir.Eğer bu insanların hepsine vatan haini dediyseniz ve Fethullah Gülen’in vatan haini olduğunu düşünüyorsanız ancak o zaman bu sıfatı yakıştırabilirsiniz.Aksi takdirde bu yanlış olur.Yani kısacası “vatan haini” çok ağır bir itham.Siz bu sözle apo ile onu bir tutmuş oluyorsunuz.Bir başka itiraz noktam şudur ki:siz Fethullah Gülen’e destek veren ve ona inanan herkesi örümcek kafalı bağnaz ve gerici olarak görüyorsunuz.Şunu bilin ki bu “iş”in içindeki insanlar son derece tahsilli insanlar birçoğu üniversiteyi bitirmiş ve hala üniversitede okuyan insanlar.bunları cahillilkle suçlamak mantığa sığmaz.Ve bu insanların beyni falan yıkanmıyor yalnızca farklı şeyler öğretiliyor.Eğer çevrenizdeki insanların hemen hepsi aynı düşünceleri paylaşıyor ve aynı konularda ittifak ediyorsa siz de ister istemez aynı düşünceleri benimsersiniz.Bunun adı beyin yıkama değildir, ancak ortama uyum sağlama olarak adlandırabiliriz.Herhangi bir zorlama yoktur ve bu fikirleri benimseyen insanlar da iddia edildiği gibi örümcek kafalı falan değillerdir.Sadece yıllardır bildikleri “gerçek” lerin doğruluğu konusunda tereddüde düşen her insanın yapacağı şeyleri yapmaktadırlar.Bu doğal bir haktır.
  Aynı şekilde bu insanların arasında Atatürkçü ,Cumhuriyetine, Vatanına sahip çıkan çok insan vardır.Ve diyebilirim ki bunların sayısı diğerlerinden fazladır.(gözlemlerime dayanarak konuşuyorum ve bu insanların arasında Atatürkçü geçinen birçok insandan daha çok Atatürkçü insanlar da gördüm.)Bu oluşumun içinde resmen bölücülük yapan insanlar da gördüm.Açık açık bir kürt devleti isteyen insanlar da var.
  Ama dediğim gibi bazı insanlar yüzünden buradaki herkesi suçlamak ve onlara hakaret etmek vicdana sığan bir hareket değildir.
  Dünyada kötülenecek milyarlarca insan var.Ve kötülüğün büyüğü duruken küçüğü ile uğraşmak beyhudedir.Önümüzde büyük bir pkk tehdidi ve birçok gerçek vatan haini(yukarıda zikrettiğim gibi) varken ülkeye şeriatı getireceği söylenen bir oluşum(ki bu insanların içinde şeriatı savunan insanların sayısı epey azdır ve önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye’nin rejiminin değişme olasılığını ben %0.0001 olarak görüyorum.) hakkında bu kadar tartışmak ancak ayrılığa sebep olur.Gerçeklerin bilinmesi adına faydalı olan bu site aynı zamanda -yukarıdaki yorumlar ışığında konuşuyorum- bana insanları birbirine düşürüyor gibi geliyor.Çünkü yorumlar hakikaten AĞIR(özellikle 2. kısmın yorumları).

 259. uzuldum said

  bu nasıl adı bır sıte bır yazı yazdım 2 gundur beklıyor demek bu kadar basıtsınız hosunuza gıdenımı yayınlıyorsunuz

 260. serra said

  burda yazılanların çoğunu okudum bazı arkadaşlar insanlık dışı dawranışlarda bulunup küfürlr etmişler bunlar sewiyelerinin derecesini gösterir… nese bu adama bu kadr düşmanlık nee onu hala kavrayamadımm neden yani adam ne yapmışsa yaranamamış okul açmış ( pardon okulu fetullah gülen açmıo onu sewen insanlar onun adına hizmet verebilmek için açıo…nese ) beyinleri yıkamış neyle yıkamış satanizm kitaplarıylamı beyin yıkamış yoksa kuranı kerim i mi mi açıklamış bir kere beyin nası yıkanır ben onuda kavrayamdım ALLAH cc bize diyer varlıklardan üstün olduğumuzun kanıtı olarak bir nimet vermiş düşünmek başka hangi yaratıkta var bu nimet???
  düşüneek neyin doğru neyin yanlış olduğu zaten görülür.. nesee peki bu adamın yaptığı işte onu seenlerinin yaptığı şeylere karşısınız madem karşısınız sizde burda laf edecenize boş durmayıp sizde okul açsanıza yurt dışına niee açamıonuzz niee çamur atıonuzz hani derler yaa kedi ulaşamdığı ete mundar dermiş diee…

  nese efendim bende bu dersanelerden birinde okumaktayım hani bazı ark zabah namazlarına kaldırmak için zorluolarmışda işte mecburmuşta onun kitaplarını okumakk yoo hiç de bilenee bana hiç bir zaman iştee namaz kılcaksın kalk çabuk namazın kıl dyen olmadı sordular sabah namazına biz kalkıoz senide kaldıralım mı die bende kalkmak istemiom dedim neden die sormadılar tamam dediler gittiler iç bi zaman bizi bir şey için zorlşamadılar hiç bişimize karışmadılar nesee pekiineden bu dersaneye yada bu okula gelen gençlerin dereceleri daha iyi yani çok başarılı hani diyosunuz ya yobaz diee yobaz dedğiniz insanlar boğaz içi mezunu insanlar eyer burda mesleklerini sürdürselerdii paraya para demezlerdi ne var da yurt dışnda ki okulda öğretmenlik yapoo sordunuz mu hiçç ALLH RIZASI İÇİN pekii siz bu nedek bilirmisinzii???? daha aslında bir sürü şey varrr ama sizin bunları anlıcanızdan şüpeli oduğum için bu kadar yeter dedim… eyer bilgiye aç olan merek eden insanlar arştırır… adam akılı gelir laf salatası yaparrr …

 261. nezz vatan hainlerine ÖLÜMM said

  EWET NEYİ TARTŞIOSUNUZ ANLAMADIM YANİ BEN FEYTULLAH GÜLENİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM SEVMESEMDE SEVSEMDE SÖLEMEK ZORUNDA DEĞİLİM AMA ŞİMDİ MERAK ETMİŞ OLABİLİRSİNİZ SEWİYORMU ACABA DİYE EWET SÖYLEYEYİM:D BEN BU ADAMI HİÇ SEVMİYORUM NEDENN DİYİCEKSİNİZ:D ÇÜNKÜ ADAM TAM BİR UYUZUN TEKİ SAHTEKAR HERİF
  HEM DİNDEN BAHSEDİYOR GEREK SAHİBİ OLDUĞU TELEVİZYONDA DANSÖZ OYNATIYOR GEREKSE İSLAMA DAYALI BİLGİLER BULUNDURMAYAN AYETİ KELİMENİN BİR TANESİNİ BARINDIRMAYAN KENDİ KAFASINA GÖRE GAZETESİNDE YAZILAR VERDİRİYOR KİTAP ÇIKARIYO SİZCE BU ADAM NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR BENCE YAPAMAYACAĞI BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR SENİN GÜCÜN YETMEZ FEYTULLAH GÜLEN ALLAH VAR YUKARIDA ALLAH SENİ NEDEN SAVUNAYIM ŞİMDİ YALANLARINI ASLA BUNA TAHAMMÜL EDEMEM AMA ŞUNU SÖLİYİM ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ EZAN SESİ ASLA DİNMEZ AMA FEYTULLAH GÜLEN DİYE BİR ADAMDA SEVİLEMEZ

 262. nezz vatan hainlerine ÖLÜMM said

  TARİKATLARDEN BAHSEDİYORSUNUZDA BIRAKIN ALLAH AŞKINA BU ZAMANDA NE KADAR DÜZGÜN TARİKATLER VAR SÖYLEYİN BANA BU FEYTULLAH GÜLENİ SAVUNAN ADAMLARA SORUYORUM PARAMI VERİYOR SİZLEREDE HEP AYNI ŞEYLERİ YAZIYORSUNUZ KARŞILIĞINDA BELKİ SAHTEKARLIKLARLA DOLU BİR KİTAP HEDİYE EDİYORDURRRR :D:D:D KİM BİLEBİR BU ADAM VATAN HAİNİDİR BUNA KESİN KANNAAT VERİYORUM ÇÜNKÜ BU ADAM IRK NEDİR BİLMEZ BAKSANIZA ORDAN ORAYA SÜRGÜN AMERKİDA YER BULURSUN BURDA SANA GÖRE VE SENİ SAVUNAN ADAMLARA GÖRE SIĞINACAK YER YOKKKKKK BUNU BİLESİNİZ OKEY MESAJ YERLERİNE ULAŞMIŞTIR UMUYORUM

 263. nezz vatan hainlerine ÖLÜMM said

  AYRICA ŞU KÖPEKLER DİYE HAKARET EDEN ADAMA SÖYLÜYORUM SEN NEYE DAYANAYARAK BİZLERE KÖPEK DİYORSUN HEE SÖLE BAKIM BANA BAK SEN BANA BAK AĞZINI TOPLA EKMEK VERİYOR LAN SANA BU DEVLET KEDİ GİBİ NANKÖRLÜK YAPMADA YE MAMANI UYUZ HERİF YA SEV YA TERKET YADA GİT SANA FEYTULLAH GÜLEN HOCA DEDİĞİNİZ ADAM VERSİN EKMEĞİNİ SEN KİM OLUYORSUNDA KALKMIŞ BURADA BÖLE KONUŞUYORSUN HEE KLAVYEDE ARTİSTLİK TASLAMAK KOLAY İŞ KEDİ MİYAVLAMA GİT FEYTULLAH HOCANIZIN DERSLERİNİ DİNLEYİN DAHA İYİ MİYAVLAMA TAKTİKLERİ ÖĞRETİR BELKİ MESELA GÜLEN NASIL MİYAVLAR GÜLEREK Mİ GÜLMEYEREK Mİ:D:D:D:D:D

 264. dilek said

  kardeşlerim bu yaptığınız hiç doğru diil.insanları aşağılamak yada yüceltmek,farkında olmasanızda asıl sorun bu değil.ben fetullah hocamıza inanan ve sonuna kadar arkasında olan biriyim.çünki gerçekten araştırdım ve onun hakkında bi çok bilgi sahibi oldum.bunun yoluda budur zaten.benim sizden isteğim lütfen araştırmadan bilgi sahibi olmadan sadece bazı özentiler ve toplumsal önyargılar sebebiyle insanları ne karalayın nede yüceltin.tabi aramızda herşeyin farkında olupta gerçekleri görmek ve uygulamak istmeğen insanlar da var.ben onların bazı düşmanca egolarını tatmin etmye veya da bu yolla nötralize olmaya çalıştıklarını düşünüorum.kardeşlerim gelin kawga etmek yerine araştıralım hatta bizzat yaşayalım.kimse kimsenin uydusu olmasın.allaha emanet olun

 265. mustafa okan said

  lan şerefsizler islamı yanlış yayıyor diyosunuz bi de sizi göörelim hayatınızı adayabilirmisiniz böyle bir davaya adayamazsınız barı adayanları rahat bırakın

 266. aysel said

  ben yazılanların hiç birisine inanmıyorum açıkcası vatan haini dediğiniz insan öyle bir insan ki,hayatını Allahı ve peygamberini anlatmak için harcamış kitaplarında bunları yazmış nereye doğru gidiyorsunuz diye tüm insanlığı uyarmıştır.Şimdi soruyorum size böyle bir insan vatan haini olabilir mi………………..

 267. aysel said

  siz insanları bu şekilde mi?kandırmaya çalışıyorsunuz?müslümanlar ne bu kadar aptal ne de bu kadar cahil bu siteyi şiddetle kınıyor böyle düşünen insanlara acıyorum.bu yazıların hiç birisi bizi yıldıramaz bize gerçekleri öğretemez biz zaten gerçekleri biliyoruz….

 268. gülşah said

  eleştiri yapan bütün arkadaşlarımı okudum hepside siteyi kötülemiş ben arakadaşlarımın yazılarını doğru bulmuyorum.cünku sıteyi kuranlar müslümanları ve insanları kötülemiyorlar.onlar sadece karanlıkta kaybolmuş gerçekleri aydınlığa çıkartmaya çalışıyorlar.bu gibi insanların maskelerini düşürmeye çalışıyorlar.hiç bir zaman gerçeklerden kaçmamalıyız.bazı insanları gerçekten tanıdıktan sonra yorum yapın.siteyi düzenliyenlere ayrıca teşekkürlerimi ,iletiyorum

 269. salonika said

  ben böyle bir insana vatan hayini diyen insanların vatan hayini olduğunu düşünüyorum.günümüz şartlarında kaç tane insan bu kadar güzel ve manevi çalışmalarda bulunuyorlar anlamıyorum.kendini hiçbirşey görmeyenn ve kendisine fettulahçı denilmesinden hoşlanmayan ve ayrıyetten ben kimimki bnmle birlikte hareket eden bir kaç kişi olsun bende fettullahçı olayım diyerek bütün cömertliğini ve iyi niyetini belirten bir insana vatan hayini diye bir sayfada adını zikrediyorsunuz.hatta bu söz sahipleri sanırım bilmiyorlarki zamanında tbmm açıldığı zaman bizzat ulu önder Atatürk Bedüzzaman Said Nursi’ye gidip efendim bizi bilgilerinizle aydınlatın gelin sizde tbmm de vekil olun diyor.bunu biliyormusunuz.Fetuulah gülen ve onun gibi eğitime destek veren bunu yanı sıra insanları Allah yolunda aydınlatan insanlar kimseye zorla birşey yaptırmıyorlar.dinde zorlama olmaz.kim öğrenmek istiyorsa o öğrenir bunu unutmayın.bence türkiye onun gibi birinn yurtdışında amerika tarafından faydalanmasına üzlümelidirler.amerika bile başedemediği fedailerini oradaki yutrlara gönderip adam ettiriyorlar…

 270. mehmet said

  ya dostum ben nazik olmayacadim fethullah gulen hocaya vatan haini diyen adamin hem aklindan hem de varsa beyninden suphe ederim bire okuzler siz ne yaptiniz lan vatan icin yok disko acilsin yok cafe acilsin gidin bakin hepsi fuhushaneye donmus sizin bcilarinizda vardir oralarda sen baskasina yapmaki baskasi da sana yapmasin biz osmanlidan geldik ama siz batilisiniz herhalde ama biz teknolojide de sizi gectik basarida da bizim okullar birinci cikarir madalya alir siz de hala laiklikle kafayi bozarsiniz konusan yalniz hakikattir ok

 271. ferdi kapıcı said

  İslamiyeti öğrenmek yaşamak için peygamberimizden beri gelen onca alimin yazdıkları söyledikleri nin çivisi mi çıktı. Dinimiz bugünlere önce Allahın istemesiyle o geçmişteki alimlerin vasıtasıyla bugünlere gelmiştir. Şimdi ne gerek var şüpheli insanların (F.Gülen, Said-i Nursi nin) peşine takılmaya. Dinimiz nakil dinidir. Doğru yaşamak isteyen için bu insanlara gerekte yoktur.

 272. ABDULLAH said

  DOGUPERİNÇEK BEYİN HAKKINDA MİT AJANI OLDUGUNA DAHİL İDDALAR BULUNUYOR.ELEŞTİRDİGİ KİŞİLERLE GİZLİ KAPILAR ARDINDA BULUŞTUGU SÖYLENİYOR.BU İDDALAR HAKKINDA NE DİYORSUNUZ.PKK LİDERİ TERÖRİST ABDULLAH ÖÇALAN’LA KOLKOLA DAGLARDA GEZDİGİ GÜNLERİ UNUTMUŞ OLMALI.SAYGI DUYDUGUMUZ ATATÜRKÜN KURDUGU TÜRKÜYEYİ BÖLMEK İSTEYEN BİR BİR ARADA OLMASINI NASIL İZAH EDECEK.
  YOK SA O DA ZEKERİYA BEYAZ GİBİ PORNO FİLİM İZLERKEN TOPLUMSAL TESPİTMİ YAPIYORDU.
  ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ NASIL SIZLATIRIM DİYE.
  O İNSANLA SAGDECE BİZİM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ YADA CELLADI GÖRÜŞMELİ.
  İYİ BEN DEVLETİN EN BÜYÜK DÜŞMANI İLE KOLKOLA GİREYİM SONRADA MİLLİLEŞMEDEN BAHSEDEYİM.ÖNCE KENDİLERİ MİLLETİN DÜŞMANININ KANKİSİ OLMASIN.

 273. fatma said

  ben size asla beddua etmeyeceğim;çünkü benim dinim bana insanlara asla beddua etme diyor ve iftira ettiğiniz içinde öbür dünya için herhalde epey bir azığınız vardır.yoksa Hz.Muhammet(sav)tabiri ile”GERÇEK MÜFLİS”lerden olursunuz ki Allah hepimizi sizi dahi korusun o müflislerden olmayı.
  işte bana sizin gibi iftiraya ortak olmuş insanlara bile dua etmemi dinim öğretti ama siz o din yoluna hizmet eden kardeşinize nasıl iftira ediyorusunuz.hayret!Allah size hidayet versin;çünkü gerçek bir müslüman böyle bir günaha düşmez…

 274. fatma said

  birde ben birçok yorumu okudumda sadece ilk birkaç tanesine cevap vermişsiniz. yoksa diğer yorumlara cevap vermeye mi korkuyorusunuz.Allah size hidayet versin.
  işte Fethullah hocamın sevenleri sizi böyle topa tutarlar…

 275. ferdi kapıcı said

  Görünenlerle yorum yapmayın. Asıl niyetlere göre yorum yapılsın.
  Ülkenin bu duruma düşmesine neden olanlar samimi müslümanlarla; tarikatçı, F. Gülen, Said-i Nursi, gibilerle aynı kefeye koyan insanlardır. Doğru ve yanlış o kadar karışmış ki. Ahir zaman fitneleri çok olur. Doğruyu bulmak için yine Allah a çok dua etmekten başka çare yok.

 276. ferdi kapıcı said

  Peygamberimizden beri gelen O değerli islam alimlerimizin kitaplarını kendi yorumlarını katmayarak doğru bir şekilde türkçeye çeviren insanların kitapları okunarak ve Allaha dua edilerek neyin yanlış neyin doğru olduğuna elbette kara verilir.

 277. emre said

  kardeslerim fethullah gülen vatan haini ve ya değil herneyse de onun okullarında ve dershanelerinde okuyanlar niçin askeri okullara ve harp okullarına giremiyor…?

  bir yanlışı var ki onun okullarından ve dershanlerinden asker yapmıyorlar

 278. mabb said

  bu siteyi kuranlara hitaben; eğer kur`an-ı kerimi okuduysanız, musa (as) ile ilgili. şöyleki; musa (as) tevhidi haykırıyordu, dünyaya ait mal, mülk ,makam ve mevkisini kaybetmek istemeyen firavn Allah,ın(cc) tekliğini bildiği halde isyanına ve küfrünü sürdürmüş, sonundada helak olarak tarihteki yerini almıştır. son nefesinde demiş, ama Allah(cc) onun imanını kabul buyurmamış…. günümüze döndüğümüzde, fethullah gülen hocaefendi tevhidi bütün dünyaya haykırarak hz. musanın, hz. isanın, hz.yakubun, hz.MUHAMMEDİN ve diğer bütün peygamberlerin(aleyhimüsselavati vetteslimat) yaptıklarını yaparak (LA İLAHE İLLALLAH) diyor. hadis-i şerifini hatırlayarak kendimize taraf seçelim.nemrutlar, firavnlar, ebu lehebler, ebu cehiller gibi nefsimize kölelik etmeyelim. hakikati görüp, şucu bucu diye ayırmadan hep bir ağızdan haykıralım (LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH).

 279. abdullah canli said

  hocayı boşverinde havalar sıcak saat şuan sabaha dogru 03 20 ve ben yalnızım.bir kedim bile yok anlıyormusun.kebabçılarda kapalı.antep sıcak.aşk hayatım hiç olmadıki iflas etsin.uykum geliyor ama uyuyamıyorum.kronik açlık sendromu yaşıyorum.musluk suyu içmek zorundayım.%50 türküm %50 galatasaraylı.sizce galatasaray bu sene şampiyon olurmu.tam aradıgını bulmuşken bülent ersoyda aldatılmış.ne olacak bu dönenlerin hali.canımsınız.hoşçakalın dostçakalın.unutmadan sahi siz kimin adına çalışıyorsunuz.

 280. hüseyin said

  fetullah gülen hoca efendi cok harika bir insanmış gecmişini okudum ona herşeyimi feda edrim onun için herşey yaparım o (peygamberlerimiz den sonra)dünyaya gelmiş gecmiş en mütüş insanmışş yardımlığıyla insanlığıyla müslamanlığıyla cok mükemmel bir insanmışş ona cok slm onu cok seviyorum

 281. ali veli said

  asıl vatan hayini bu yazıyı yazanlardır

 282. ali veli said

  yazıda nurculuk nurrculk denilmiş bu insanların hocaefendinin kitaplarinin yada risalelerin bu ülkeye ne zararı olmuş söyleyin yazın buyazıyı yazan asıl vatan hainleri dinini milletini ne kadar düşünüyor kaç tanesi hocaefendinin kitaplarını okumuş kaç tanesi namaz kılıyor kaç tanesinin dinimize bir faydası olmuş bukitaplarda kuran’ı kerime ters ne azılmış bunlarıda ortaya koysanız ya asıl vatan hainleri sizsiniz hiç birşey bilmeden yazıyorsunuz hocaefendinin ismini bile ağzınıza layik değil

 283. hayta said

  siz nasil bir nesilsiniz ki Ataturk sevgisiyle yogrulmus ilkogretim doneminden sonra yolunuzdan saptiniz?beyinleriniz hangi metodla yikandi hangi kulaktan dolma bilgilerle burada konusuyorsunuz cok merak ediyorum!bakin bi ulkede devrimi yonlendirmek istiyorsaniz bu ise egitimden baslamalisinz beyinler daha korpeyken ve bu adam isini biliyor sizi bizi genclerimizi guya hayrina actigi egitim kurumlariyla amaci cercevesinde egitiyor!sorgulamayan ilah gibi kendisine tapan dinin allahla kul arasinda yasanmasi gereken bi olgu oldugunu anlamayan nesiller yetisiyor!irana aciyarak baktigimiz gozler bir gun aynalara ayni sekilde bakacaktir!ben tayyeptende arinctanda o panda kilikli adamdanda feto zontasindanda nefret ediyorum!kalkip su adamlara siz onlari sevin bizim arkasindan yurudugumuz Atamiz var demek Atamla bu gavatlari ayni kefeye koymak olur!ama bilesiniz bu ulke size kalmayacak siz koklu bir agacin icinde sinsi sinsi barinan kurtcuklarsiniz!ilac Atamin gencliginin elinde zamanini bekliyoruz en ufak hatanizda tepenizdeyiz bilesiniz!

 284. hayta said

  nursuzlar

 285. nigar said

  sizin gibilerin yaptığı tek şey var o da bilmediğiniz ve size uymayan şeyler hakkında konuşmak. acaba fethullah gülen hocaefediyi ne kadar tanıyorsunuz kitaplarını ne kadar okudunuz bu gülen hareketinin amacını ne kadar biliyorsunuzda konuşuyorsunuz zaten sitenizden anlaşılıyorki siz sadece konuşuyorsunuz bildiğiniz bişey yok. at gözlüğü, örümcek kafalı insanlar olarak görüyorsunuz. bence at gözlüğü kullanan ve örümcek kafalı sizsiniz. bu güzel harekete canı gönülden destek veren bu kadar insan varken at gözlükleriniz sizin görmenizi örümcek kafanızda bu insanı anlamanızı engelliyor. Allah size de bu insanı anlamayı nasip etsin. Allah hepdoğrunun yanındadır

 286. murat said

  yorumları tek tek okudum diğer dinlerde (hristiyanlık,musevilik vs..) din adamları vasfı ne olursa olsun büyük saygı ve hürmet görmektedirler her nedense bizim ülkemizde müslüman bir ülkede bunun tam tersi yaşanıyor türkiyede islam tehlike olarak görünüyor neden??? bunu yapanlar müslüman mısınız değilmisiniz müslümansanız NEDEN???? değilseniz zaten problem yok !!!!

 287. fatihkaan said

  YAZIK SİZE YA BU SİTEYİ YAYINLARA VE O ARKADAŞIMIZ GIBI DÜŞÜNENLERE NE DİYELİM ALLAH SİZE HİDAYET VERSİN BİZ SİZİN İÇİN HİDAYETİNİZ İÇİN DUA ETMELİYİZ HOCAEFENDİ ANLAMAK İSTİYORSAN ARKADASIM NE OLDUNU NE YAPMAYA CALIŞTINI BİLMEK İSTİYORSAN BÜYÜK İSLAM ALİMLERİNDEN OKUMAYA BAŞLA İSLAMİYETİ ANLAMAYA ÇALIŞ TABİ AKIL CİHETİYLE SORULARINA CEVAP İSTİYORSAN RİSALE İ NURLAR I MUTLAKA OKUMAN GEREKIYOR DUNYANIN KANUNLARI DEGILMI ZALIMLER MUTLAKA OLMAYACAK MI İSLAMİYET GARİP GELDİ GARİP GİDECEK HERKES EBU LEHEB ÖLDÜ DİYOR GÖRMUYORMUSUNUZ OLMEMİŞ EBU LEHEBLER…

  *****CENNET MÜMİNLER BEKLEDİGİ GİBİ CEHENNEM DAHİ İNSANLAR İSTİYOR ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM*****

 288. fethullah said

  sizin gibi vatan sever gibi görünen varlıkların(insan diyemiyorum) aslında son derece hain varlıklar olduğunuzu çok iyi biliyoruz sizin kalplerini ve gözleriniz mühürlüdür sizlere doğruları söylemek gereksiz dir sadece sizler için dua edeceğiz

 289. serv said

  O yarim akillilara sesleniyorum siz kendinizi adam mi zannediyorsunuz? eger adam saniz cikin yarin pkk nin karsisinada
  vatani koruyon,yoksa vatan hayini misiniz.
  sizi gebi serefe nail olmamislar F.Gülen hakkinda laf edemezler.
  Yoksa korkuyormusunuz önümüze cikamayacaksiniz diye.
  F.Gülen bu ülkenin en zeki insanlarindandir bunu unautmayin.
  Korkmayin o okullardan mezun olan insanlar sizi gibi köpekleri bile gütmesini bilir.
  INSAN YETISTIRMEK GEREKLIYDI F.GÜLEN ONU YAPIYOR.
  SIZ HALA TAS ATIN BELKI BIRGÜN KAFANIZA DÜSER DE ANLARSINIZ.

 290. Batuhan said

  Arkadaşlar bu ülke de değerler çok geç anlaşılıyor. Allahın Selameti ve Sabrı onun üzerine olsun. Kavga’ya tartşmaya gerek yok. Hadi size kolay gelsin.

 291. gamze said

  Rusya’da Özbekistan’da gülen okulları neden kapatılıyor?
  cevap: CIA’e bilgi vermek yani, CIA için çalışmaktan
  açın arşivlere bakın…her müslüman CIA için çalışmalı(!)

 292. niyazi said

  hz.ömer derki bir şahsı tanımak ve hakkın da yorum yapmak için şu 3 şeyi yapmak lazım.1.si şahısla yolculuk yapmak.2.si alışveriş yapmak.3.sü yatıp kalkmak.peki Allah aşkına söylermisiniz acaba hangisini yaşadınızda fethullah gülene karşı da bunları söylüyosunuz..bence bu siteyi hazırlayan insanlarda biraz inanç problemi var…ayrıca yarın öbürüsü gün Fethullah gülenin karşısına birini çıkarsanız inanın onada bi kılıf uydurup hain ilan ederler…çünkü bunlar puslu havaları seven insanlar…unutmayın ki bu insanların çıkışı PEYGAMBER efendimize kadar dayanmaktadır.zira PEYGAMBER efendimize yalancı,kain,büyücü,şair diyorlardı.bugünde aynı zihniyet islama ve onun güzel dostlarına laf atıyorlar…ama sesleri hep kısık kalacaklardır……

 293. gamze said

  ne inancından bahsediyosun sen?herkesin ne kadar inandığını ancak Allah bilir.kimsenin inancının ne kadar olduğunu sorgulayamazsın.ben bu siteyi hazırlayanların çok doğru birşey yaptıklarına inanıyorum.Hz.Ömer böyle demiş diyosunda.peki Allah benimle aranıza aracı koyun mu demiştir.o Hz.Musa’ya bile demiştir ki bana inanmanın ibadet etmenin bi şekli yoktur.ama bay fetullah maşallah o kadar dindar ki ağlayıp duruyo burnunu siliyo.Amerikan uşağı bu herif.müslümanlık olamaz bunun adı.ya çok körsünüz ya da müslümanlığın ne olduğunu bilmiyosunuz.bu adam düpedüz insanların inancını kullanıyor.sizlerde buna izin veriyorsunuz.papazları çok eleştiriyosunuz hrıstiyanlar şirklik yapıyo diyosunuz.ama aracı koyuyosunuz değil mi?demek ki dini bilgileriniz o kadar kıstlı ki,kendinize güveniniz,inancına güveniniz o kadar az ki bu adama koşuyosunuz.niye hepinizi bedavaya okutuyo.yediriyo içiriyo o evlerde.başka bi sebebi yok ona tapınmanızın.ama sorarsak size tabii sizler müslümansınız.bi Allah lafıdır gider hepinizin cümlesinde ama hiçbiriniz o kitabı adam gibi okumamışsınız.lütfen artık şu dincilerin peşini bırakın.koyun olmaktan vazgeçin

 294. kenan said

  TAMAMİYLE BU ŞAHSİYET TÜRKİYE’Yİ İRANLAŞTIRMAK İÇERİSİNDEDİR.DERSHANE DEDİKLERİ ORTAMIN MEDRESEDEN FARKI YOK.ÖZEL EVLERİ VAR DERS NİYETİNDE NAMAZ,DİNİ SOHBET.TELEVİZYON YOK BİLGİSAYAR YOK.GÜNDELİK OLAYLARI TAKİP EDEBİLMEN İÇİN ZAMAN GAZETESİ OKUMAN GEREKİYO.AYNI DURUM ÜNİVERSİTE EVLERİNDE GEÇERLİDİR.ABİ,ABLA KAVRAMLARI KULLANILIYOR.NERDEN ABİM NERDEN ABLAM OLUYOR O VATANDAŞ BENİM?CEVABI VAR MI MAALESEF HAYIR.EN AZINDAN BEN VEREMİYORUM.HER İNSANIN İBADETİ KENDİNEDİR.AMA BU MEMLEKETTE BÖYLE VATANDAŞLARDA VAR.İNSAN ÖZGÜR BİR VARLIKTIR.KİMSE KİMSEYİ ZORLAYAMAZ BUNA DA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ DENİR.YAZDIĞI KİTAPLAR HOCA EFENDİ ŞAHSİYETİN KENDİNE ÖZGÜ BİR TOPLULUĞUN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.YURT DIŞINDA KENDİNE YENİ ELEMANLAR YETİŞTİRİYOR.OLAY BUNDAN İBARETTİR.HALA ABD’DE NE YAPIYOR O ZAMAN?İNGİLİZCE’Mİ ÖĞRENİYOR?HERKES ŞUNU İYİ BİLSİN Kİ BU MEMLEKET LAİK VE YENİLİKÇİ BİR DEVLETTİR.AMA BUNU BOZMAYA ÇALIŞANLARDA VATAN HAİNİDİR.

 295. niyazi said

  sayın gamze rusyada okul kapanmamıstır.özbekistanda kapanmıstır.sebebi de orada yapılan bi suikastin altında türkler çıkmasıdır…fakat bu suikastların arkasında GÜLENin okullarının olmadığı anlaşılnca tekrar açılmıştır.eğer tenezzül edip gidip bakarsan açık olduğunu göreceksin.oturdugun yerden işkembe-i kübradan atmak kolay tabiki…nelerini araştırdında böyle diyon..unutmaki inançsız insanların söylediği sözlerden bikaçıda senin söylediğn Allah ile arama kimseyi koymam sözüdür..elbette kimse koyulmaz araya ama insanları doğru yola çağırmak için Allah müceddidler,evliyalar,asfiyalar,müçtehidler,mübelliğler,alimler göndermiştir..eğer müslüman olsaydın insanlar hakkında bu kadar kötü konuşmazdın.cünkü bi müslüman kimseyi karalamaz…peki cıa nın ajanı olduğunu nereden biliyon.bana delil göster inan senden tarafa geçecem….bu ülkenin askeri yargısı bu kadar zayıf mıki sizin bildiklerinizi bilmiyolar…ayrıca sen 5.türkçe olimpiyatını izlersen eğer orada rusyadan ve özbekistan dan katılımcıları göreceksin..sadece sevgi diliyle(türkçe ile)konuştuklarını göreceksin..ama heyhat sizler bakıp ta göremeyenlerdensiniz…ayrıca bi müslüman Allahtan başkasına tapılmayacağını da bilir..alimlerine de sahip çıkar.yeri gelir Allahın dinine laf atanlara da gereken cvabı verirler….sizler istemeseniz de türkiyeyi güzel günler bekliyo…

 296. niyazi said

  ayrıca bi insanın imanının olup olmadığını bilemeyiz..ama davranışları kendini aksettirir…ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz…eğer namaz kılmıyosa,oruç tutmuyosa,dini yaşantısı yoksa kusura bakma ama az çok imanının olup olmadığını tahmin edebiliriz…kAlasik sözler para etmiyo…yani benim kalbim temiz cennete girerim düşüncesi m.ö bile söylenemiyecek sözlerdendir…çünkü islami kaynaklarda ne diyo biliyormusun yeryüzünde en yüksek hakikat imandır,imandan sonra namazdır,namaz kılmayan haindir(vatan haini de diyebiliriz)hainin hükmü merduttur…….unutmaki bugün bi 12 eylül yada 68 olayları yaşanmıyosa üniversite gençliğinin imana yönelmesindendir….bu okullardan,dersanelerden mezun olupta sicillerinde tek suç olan insan bulamazsınız…vatanperver,ahlaklı,dürüst insanlar oldukları tüm türkiye biliyo…sadece bu sitede yazı yazan 3 5 insan bilmiyo………onlarda zamanı geldiğnde bileceklerdir….saygılarımla……..

 297. burhan said

  Allah size hem akıl hemde para versin devamsızlar hoca efendiden ne istisiz dua edinde hayatızın bir bölümünde onunla olabilesiz

 298. niyazi said

  sayın kenan evlerine gitmediğin belli…ben zamanında kaldım laptopum vardı.ayrıca tv de vardı.son derece modern evlerdi.hem bi müslümanın namaz kılıp sohbet yapması suç mu.14 yıldır gidip geliyom sohbetlerine devlet,düzen,ordu adına tek laf söylenmemiştir…tek amaçları var vatana millete milli duygu düşüncelere anne ve babaya karşı dürüst insanlar yetiştirmek…
  ayrıca abi abla kavramını sen hz.adem den günümüze yaratılan bütün insanlar kardeştr hasletinden yola çıkarak düşünebilirsin..tabi inanıyosan eğer…sen hiç öğretmenine sen kim oluyosunda bana ders veriyosun diyebilirmisin…patronuna,sana saygıyı öğreten sokaktaki yaşlı amcaya sanane diyebilirmisin…bana güzeli öğreten herkesten nasihat almaya hakkım vardır…lütfen bu insanları araştırın sadece bunu istiyom sizlerden…kulaktan duymayla olmuyo malesef…hele uzay çağında,internet(şuanda olduğu gibi)çağında bunlar artık yenmiyooooooo…saygılarımla…

 299. karanfil said

  ya artık bıktım sizin gibilerden(vatanhainleri) at gözlüklerinizi takmışsınız herşeyi görmek istediğiniz gibi görüyorsunuz.bir çok arkadaş fetullah hoca efendinin dersanelernde okuduklarını söylüyorlar ve bulundukları bölgenin en iyi okul ve dersheneleri buralar olduğu için okumak zorunda olduklarını söylüyorlar yani hoca efendinin yaptıklarını takdir ediyorlar istemeselerde ya düzenlenen onca olimpiyatlarda hep birinciler buralardan çıkmıyormu eğer vatanhainleri olsalar amerikaya çalışsalarzeki insan yetiştirmeye çalışmazlar daha insanları cahilleştirp köreltmeye çalışırlar böylece ülke kalkınamaz ve yıkılır ama bu insanlar yurtdışına bile türkiye yi tanıtıyorlar madem bu kadar zekisiniz bu okullardan,dershanelerden başarılı okullar açın ve bu ülkeye ne hizmettte bulunduğunuzu gösterin sizde sadece laf var icraaatta var ama bu ülke için bir şey yapmaya çalışanları engelleme icraatlarınızz siz maddiyata bulanmışsınız atatürkçüyüz diyorsunuz ama ne ilkelerine ne inlılaplarına uyuyorsunz atatürk özgürlükten yanaydı ama siz sadece kendi özgürlüğünüzü düşünüyorsunuz size aykırı düşünceleri araştırıp algılamaya çalışmak yerine kavga etmeyi seçiyorsunz bu da kapasitenizin ne kadar az olduğunu gösteriyor vatanhainleri rumuz size çok yakışmış tam sizi anlatıyor sizi Allah a havale ediyorm Allah ıslah etsin inş.

 300. fettoo said

  türkiye’de ne kadar salak ne kadar aptal insan varrr ya salak insan çok olmasaydı akp başa gelmezdi bu portalı oluşturanlara candan teşekkürlerimi sunuyorum…ama unutmayın ki bizler istisnayız düşünen insanlar hiç düşünmüyor türk milleti çok yazık HEY ATATÜRK UYANDA GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIN NESİLE BAK hepsi şeriat yanlısı olmuş çıkmışş vay beee yazık lan size yazık yediğiniz ekmeğe bıçak sokuyosunuz…neden böyle davrandığınızı biliyorum aslında bi laf var keçi sikildiği yere kaçar….. sizlerde böyle yapıyorsunuz bunlarda gizliden sikcekler ama herkes doğumunu herkes görcek..

 301. niyazi said

  sen bu ülkenin sadece atatürkten sonrasını biliyon galiba…öncesini bilmiyon galiba..fatihleri,yavuzları,mevlanayı,ibni sinayı,mimar sinanı,kanuniyi…ve nice tarihe yön vermiş bilim insanları bu vatan dan çıktı…ve hiç biride vatan haini değildi…burada şunu görüyorum önyargılı arkadaşların hep ağızlarını bozup küfür ettiklerini….kusura bakma ama bu ülkenin yüzde 99 u müslüman…unutmaki siz atatürkün dine verdiği önemi bilmezsiniz..balıkesirde hutbe vaaz verdiğni bilemezsiniz..çünkü önyargıdan başka bi silahınız yok..ayrıca biz atatürke hakaret etmeyiz kesinlikle..dinimiz buna izin vermez…ama sizler beğenmediğniz insanlara vatanhaini deyip akkaşık gibi olduğunuzu zannedersinz.asıl vatan haini sensiz.kimse benim insanıma cahil salak aptal diyemez……ah ulan gün gelir devran döner……..vesselam..

 302. cambaz said

  yaa siz neye dayanarak bu insanın ve bütün nur cemaatinin günahını alıyosunuz.Niye insanların dindar olması ve yurt genelinde en ileride ve en çok bilinen cemaat ve etkisi bu kadar büyük ve tamamıyla doğru yönde olan bu insanı ve insanları eleştiriyosunuz hemde yalan yanlış allahın izni ile müslümanlık bu kadar yayılıyo ve dahada yayılacağını bildiğiniz için tutuşmuş olacaksınızki böyle bir palavra yazı yazdınız hocaefendi hakkında size gerçekten acıyorum bir müslüman memleketinde yaşadığınız halde …

 303. uzuldum said

  fettoo … yapma yazı yazıyorsan adam gıbı yaz ınsanlara kufur ederek degıl yoksa o salak dedıgın AKP ye oy veren ınsanlar senı kecıye benzetırler haberın olsun sonra demedıler deme salak

 304. kürşat said

  ya siz nedediniz farkında deilsiniz galiba türklük korumak size mi kaldı be. ben sizi hepinizde daha türkkçüyüm. başta ülkücüyüm bu adama nasıl vatan haini dersiniz be. yazık be adam gitsin yurt dışında türkçe eğtimi versin millete din anlatsın siz şeriatçı diyin. yazıklar olsun beh. siz ölçün tartın biçin sonra laflaı konuşun. ya adamın size ne zararı dokundu sölesenize.
  Atamızı sizden daha çok ben seviom.laiklin anlamı din ve devlet işlerrinin bir birinden ayrılamasıdr. ölçün biçin öle cevap verin. size yakıştıramadım.

 305. iZMiR said

  bu siteyi hazırlayan arkadaslara gercekten candan tesekkur ediyorum. bu fetullah denen şahısın yurt dısında türk okulu diyerek actıgı okulları da turklugu yurt dısında sımgeledıgını sanan orumcek beyınlı ınsanlara da inanamıorum. artık cıkarın su at gozluklerınızı. bıraz arastırma yapın ama sadece fotto yanlısı medya dan deıl karsıt goruslere de bı bakın. ama siz ne kadar baksanız da goruslerınızın degısecegıne ınanmıorum sızın beynınızı yıkamıslar o abı evlerınde fetto nun yurtlarında ve ya turk okulu dedıgınız yerlerde. ama sunu o kalın kafanıza sokun ki bu ulke de şeriat bayragı goklerde olamayacak atalarımızın bızım ıcın canını evrdıgı kanlarıyla ykadıgı o turk bayragını aslaga ındırtmeyecegız. Kanımızın son damlasına kadar ATA mızın yolunda ilerliyecegız ve fettoş gibi misyonerlere asla taviz vermeyecegiz!

 306. dj_mehmedfeyzi@ said

  ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM…EYY GAFİL İNSANLAR ÜSTADIM BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ YE HAKARET ETMEYİN,HADDİNİZİ BİLİN…BEN NUR TALEBESİ YİM…dj_mehmedfeyzi@ ULAŞIN BANA HESAPLAŞALIM…VARSA ARANIZDA BABAYİĞİD ULAŞSIN BANA…HER KİM MERDANE,GELSİN MEYDANE…YAZIK SİZE AHMAK CUMHURİYETÇİLER,,YAZIK SİZE AHMAK KEMALİSTLER…VARMI CEVABIN…SORUYORUM m.kemal ATAPUT UNUZ TÜRK MÜYDÜ,,ERMENİ MİYDİ…

 307. niyazi said

  sayın izmir rumuzlu kardeş sen önce şunu söyle yurt dışında kaçtane okulu gezdin,kaçtane öğrenciyle konuştun bu okullar hakkında.senden daha iyi atatürkü tanıdıklarını göreceksin..bi zahmet at gözlüğünü çıkarsan da halkın arasına karışsan…kulaktan duymayla hep hakaret ediyosunuz…tamam sorun bakalım bu insanları başka medyaya..ama tarflı yayın yapan cumhuriyet gazetesi ve kanaltürke sormayın…bu okulların açılmasıyla türkiye bilim olimpiyatlarında her yıl altın madalya alıyor…daha önce aklımızdan dahi geçmezdi madalya almak..ve bu madalyalar türkiyede..yani senin dediğin gibi bunun misyonerlik faaliyetiyle alakası olamaz…neden mi madalya almaya başladık…bu ülkenin gençleri uyandırıldı VATANA MİLLETE DİNİNE BAYRAĞINA GEÇMİŞİNE olan bağlılığı ortaya çıkarıldı..içkiden,eroinden,erotizmden,çirkeflikten uzaklaştırıldı…nasıl bi dönem dünyaya insanlığı öğrettiğimiz gibi tekrar huzur ve güveni sağlayacaklardır….lütfen tennezzül edip bu okulları araştırsan…yerinde ve zamanında gözlem yapabilirsin…saygılarımla

 308. hasan said

  asıl boyle insanlar vatan hainidir. devletı için milleti için en önemlisi dini için çalışanlar tarih boyunca hep kötülendiler fetullah hoca da bunlardan biri ama ALLAH bunu hesabını elbet birgün sorar

 309. targus said

  arkadaşlar sizden bir ricam olcak lütfen bu vereceğim site f.gülenin kişisel sitesidir lütfen herkes bir ziyaret etsin derim ifitira atmaktansa suclıcan kişiyi bir tanımanızı tavsiye ederim liütfen herkse girisn

 310. EYLEM said

  FETTULLAH GÜLEN OKULLARININ YAPTIGI YENİLİKLERİ GÖRMEK İÇİN BİRAZ GÖZÜNÜZÜ AÇMANIZ YETERLİ.TÜRKÇEYİ YAYGINLAŞTIRAN BİLİM ADINA ÖGRENCİLERİ YETİŞTİREN HEP BU OKULLAR.BAŞTA BENDE KARŞIYDIM ÇÜNKÜ HEP KARALAMA ŞEYLERİ DİNLİYORDUM.ÇOK ŞÜKÜR Kİ ALLAH HERŞEYİN FARKINA VARDIR DI.LÜTFEN ELEŞTİRMEDEN ÖNCE BİRKEZ ARAŞTIRIN AMA ÖN YARGILARINIZDAN KURTULARAK.NESNEL BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRIN .ALLAH RAZI OLSUN

 311. dede said

  bu kadar okul dersane varda,,,hayır işi falan çalışmıyor…hepside paralı…sölesinler bu okullar ve dershaneler bu memleket yılda şukadar vergi veriyorlar diye……ençok vergiyi fetullahın vermesi gerekir(fetullah deyince şirketlerini kastettim)…haksızmıyım…

 312. cihan said

  bu salak cemaatçiler lütfen buraya yorum yazmayın cahiller sizi türk okullarıymış o türk okullarında eğitim dili ingilizce feto nun ve akp(amerikayı kalkındırma partisi)ne bok olduğu aleni ortadayken hala nasıl savunabiliyorsunuz alın yüzünüzüe gözünüze sürün amenn

 313. cihan said

  mehmed feyzi midir ne karın ağrısıysa sana diyorum ataürk olmasaydı sen anandan yine doğardın ama baban kim olurdu bunu bilmen biraz zor olurdu şüphesiz

 314. ercan.01 said

  degerli okurlar..
  az iş çok laf..
  insan oğlu yan gelip yatar çalışanlara akla hayale gelmeyecek iftiralar atar.. işte siz bakmayı bilemeyen insanlar. hele bide nankör zümresi yokmu. zorla kaset dinlettirdiler kaçtım diyenler.. babanaızdan ananızdan görmediğiniz iyiyliği görüpte yediğiniz tasa bevleden insanlar yokmu çok kanıma dokunuyor.. sığırcık kuşları gibi durmadan öten insanlar yokmu. hiç bir şey inşa edemeyen ancak inşaları yıkmaya çalışan o greyder makineleri yok mu. geç dön aynaya ne inşa etmişşin hayatta karşılıksız ne yapmışşın. çıkara dayalı yaşamı felsefe edinenler bide kapitalist karşıtlığına soyunmuşlar. nike giyipde kahrolsun kapitalizm diyen beyinsizler grubu..
  hep söylemleriniz aynı hiç değişmeyecek. oturunda adam gibi birşeyler yapın, yok onuda yapamıyorsanız. nefes almayı kesinde faydanız dokunsun.

 315. gamze said

  niyazi bey ben sana ne diyeyim bilmem ki direk kopyala yapıştır yapayım belki anlarsın.
  Rusya Federasyonu, Nur Cemaati’nin faaliyetlerini mercek altına aldı. Moskova yönetiminin ”yeni güvenlik konsepti” ni uygulamaya koyduğu 2001 yılından bu yana, Fethullah Gülen ‘e ait 16 okulu kapattığı, 2003 yılında Başkurdistan’daki Gülen okullarında çalışan 10 öğretmeni sınır dışı ettiği, sınır dışı edilen öğretmen sayısının son bir yıl içinde 50’ye yaklaştığı öğrenildi.

  Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre Moskova yönetimi yeni güvenlik konseptini 2001 yılında uygulamaya koydu. Bu tarihten sonra Rusya Federasyonu ve bağlı özerk cumhuriyetlerdeki Fethullah Gülen’e ait okullar yakın takibe alındı. Gülen’e ait okullardaki faaliyetleri dikkatle izleyen Rus gizli servisi FSB, bu okullarda Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğine aykırı eğitim ve öğretim yapıldığını ortaya çıkardı. Bu okullarda çalışan öğretmenlerin, ABD ve İngiltere adına ajanlık yaptığı, Türk cumhuriyetlerinde bazı darbe girişimlerine karıştığı, yine bu ülkelerde patlak veren bazı iç karışıklıklarda rol oynadığını saptadı.

  iman üzerine söylediklerin için ise hiçbir şey demiyorum.evet iyi olan insan cennete girer.namaz kılıp oruç tutmak bunlar doğru ve güzel şeylerdir ama yeterli değildir.bunları yerine getirip bi kitap okumayan insan,Gülen’in nasıl çığırtkanlık yaptığını görmeyen aslında dinle uzaktan yakından alakası olmayan ABD’yi arkasına alan ve hala müslümanlıktan bahseden bi adamın peşinden gidenler inansa ne olur inanmasa ne olur.dediğim gibi dini anlatmaktan vazgeçin.o kadar dar beyinlisinki namaz kılmayan vatan hainidir demişsin.namazla vatanın ne alakası var.bu ülkede müslüman olmayan bi sürü insan var ne yani onların hepsine vatan haini mi diycez?ne kadar ırkçı insanlarsınız yaa.Atatürk’ü madem bu kadar savunuyosun bari din ile ilgili söylemlerini adam gibi oku da öyle yaz.bu vatan namazla kurtulmayacak bunu daha anlayamadınız mı?akıl gerekir akıl.tabi o aklı adam gibi kullanmak gerekir.Gülen denen adamın peşinden gitmekle bu vaan kurtulmaz anca vatan haini olursunuz aynen onun gibi…

 316. ELHAMDULİLAH KARDEŞLER HOCA EFENDİ EVET BEYNİMİZİ YIKIYOR HAKLA YIKIYORLAR İMANLA SÜSLÜYOR ELHAMDULİLAH RABBİM ONDAN RAZI OLSUN BÖYLE AVOĞANDA KELİMELERLE BİLMEM ÖRÜMCEKLERLE BİZİ YOLUMUZDAN AYIRAMASINIZ VATAN HAİNLERİ VARSA EBU CEHİL EBU LEHEB LER GİBİ ONLARDA SİZSİNİZ

 317. ummahan said

  vatanhaini rumuzuyla yazan arkadaşa sesleniyorum sitenizin adı hakkaten sizi ifade etmeye çok yakışmış.rumuzunda sana..iç yüzünü madem tam olarak bilmiyorsun bu işin konuşma.insanlar senin daha belkide adını duymadıgın ulkelerde istiklal marşımızı ogretip Ataturkten bahsediyorlar.seni ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum ama bana Ataturk’u o orumcek kafalı dedigin vatanhaini diye bahsettigin insanlar sevdirdi.beni bayraktan sogutmaya calışanlar ise bayrak yuruyusu deyipte orada basortusu aleyhine slogan atanlar!ama hiç umutlanmayın Turkan Saylan gibi katolikler ve onlara bilerek veya bilmeyerek hizmet eden sizler ne beni nede size gore vatan haini hiçbir anadolu evladını kendi bayragımıza ve bizlere dogru hizmet yapan hiçbir kişi yada kuruluşa kışkırtamayacaksınız..umarım sanada Allah en yakın zamanda dogruları gosterir.dualarımda sende gececeksin inşallah.Allah’a emanet..

 318. cihan said

  islam yönetimi altında yaşamak isteyenler lütfen bu ülkeyi fazla işgal etmeyin ya gidin ABD de feto nun çiftliğinde!!!yaşayın(orda daha iyi yaşanıyo ya müslümanlık)yada gidin iranda bakalım memnun olacak mısınız?cumhuriyeti istemeyenlerin akibetini burda anlatmayayım allahımın koyunları zayıfsınız ki islamı kendiniz yaşayamıyosunuz illaki bir topluluğa girmek mi lazım ben 2 sene kaldım kaçtım hadi buyrun iananmayanada ispatlarım .ötden uydurulmuyo burda yazılanlar hala göremiyosanız allah gözlerinizi açsın aminn

 319. cihan said

  siteyi yapanlarında ellerine sağlık yorumları okudum zaten insalık denen bir olgu bu insanlarda yok olsa saygılı yazarlardı o yazılardan sonra daha argo konuşmadığıma şükretsinler.siz gidin 24 saat ibadet yapın cennete de cehennmede ihtiyaç var

 320. EYLEM said

  haksızsınız dede bey şirketler hoca efendinin mal varlıgı degildir.onlar hayırsever insanların açtıgı kurumlardır.Hocamızın sizin zannettiginiz gibi mal varlıgı yoktur lütfen gerçegi ögrenmek isiyorsanız araştırınız inanın buna deger

 321. cihan said

  feto nun papaya bizim yetim bıraktınız demesine ne demeli kuranda hristiyanları ve yahudileri dost edinmeyin demiyor mu neden tbmm de israil dostluk anlaşması yapılıyor ve akp liler buna katılıyor ulan yazık bee adamlar burayada yüzlerce belgeli yazılar koymuş hala ne konuşup duruyonuz en basiti vereceğim linki tıklayın ve apo ya sayın şehitlerimizin aziz başları için kelle diyen adamı hala savunan birisi çıkarsa anneeciklerine slm sölesinler..http://www.youtube.com/watch?v=vq2if9H6Brw&mode=related&search=

 322. aykuttt said

  bu ülkede insanları zaten hep din tarfından kandırıyolar kabul ediyorum en hassas noktamız ama insanlarda bu kadar saf olmasınlar ya kimin ne yaptığı ortada biz neleri gördük islami holdingler falan ne oldu aynı haltın laciverti degil mi bu cemaat hadi birine yardım etsin kendisinden olmayan ben görmedim sahsen bu adamlar kapital düzen içinde cakcuklarını kurmuşlar milletin üzerinden para aktarıyolar nerelere atatürk düşmanı yetiştiren yerlere…bi de su noktaya degineyim deniyo ki ya adamlar müslüman cocuklarımıza dini öğretiuolar evet hadi öle diyelim peki cocuklarınıza dışardaki hayatı öğretiyolar mı bakın cemaatcilere memleket yansa haberleri yok milli ve manevi bi baskaldırı yok haattan soyutlanmış apolitik insan yetistirerek memleketi işbirlikçilerin eline bıraktırmayı da sagladılar bunlar …ayrıca türkiye deki din egitimi sorununu cıkaranlarda bunlardı neden biliyomusunuz cünkü bunu devlet veririse kendileri nasıl rant yapıp kendi hurafelerini anlatacaklar genclere bu kadar basit bi şey bu .bu ülkedeki türbanda imam hatib sorunun arkasında da bunlar var daha önce ki hükümet dönemlerinde her cuma eylem yapan müminler,fakülte önlerinde polisle catısan genc kızlarımız acaba akp hükümeti zamanında bi tane eylem yaptımı yapmadı niye bu tür seyleri de onlar organize ediyolardı da ondan …cok konuşulacak sey var aslında yazmakla faln bitmiyo bi tane savunan arkadas cıksın ve bana bunu acıklsın mesela fettullah papaya avrupa süreci doğrultusunda “bizi öksüz bırakmayın”derken müslümanların babası mı ilan etti papayı yoksa kendi annesiyle mi bi baglantı kurdu…böyle bi adam nasıl bi müslüman önder olur kendini ve dinini bu kadar kücültür bana biri cıksın acıklasın.bunlar satılmış adamlardır fazla lafa gerek yok allah bizi bunların elinden korusun…

 323. aykuttt said

  yurtdısında ki türk okulu dediginiz yerler ingiliz dili ve edebiyatını güclendirme ve destekleme ödülleri alıyo ingilizlerden uyuyun siz uyuyunnnnn

 324. seyda said

  slm aleykum nurcu arkadaslar siz dogru yoldasiniz ama basinizdaki fettullah gulenibir arastırsaniz kendi sitesinde papaya cenabı papa diyen bi adamdan nasil hocaefendi oluyo sizi buyulemis bu adam narkozlanmissiniz haberiniz yok saidi nursi hazretleri 21 asrın en zeki alimlerinden allah ona rahmet etsin ve onun gibi zeki alimlerin yolundan bizi ayırmasin ama fettullah gülen su anda bize en buyuk darbeyı vuran adam tabi kalpler allahın elinde allah onada akil fikir versin

 325. seyda said

  sunuda soylıyım fetullah gülenin dersanelerinde olsun kendi sohbetlerınde olsun guzel anlatıyular ama bir konu varki oda siyaset buna hic girmiyorlar peki soruyorum peygamberimiz sav mukemmel bir siyaset adami deyılmiydi bizde biliyoruz namaz nasil kilinir oruc nasil tutulur gercek konulara siyasete neden girmiyolar bilmiyomu fetullah gülen simdiki cihat siyasetle yapiliyo uyumayın arkadaslar

 326. Yilmaz said

  Öncelikle bu siteyi kuranlari kutluyorum.Baslik olarak cok güzel ,niyet ve hedef kisiler dogru Ama sadece bilgilerde eksiklikler var .Taniyanlar bilenler icin önemli deil ama isde bu insanlarin arkasindan gidenler icin eksik kaliyor.Ben bu Fethullahcilar ve Akp zihniyetcileri vesair bunlar gibi Zihniyetlerin Arkasindan gidenlere SADECE BIR SORUM OLACAK.MUHAFAZAKAR VE ISLAMCI KESIM HER DAIM SUNU DAIMA SÖYLERLR ;MÜSLÜMANLARIN VE ISLAMIN GERCEK DUSMANI SIYONISTLER YANI YAHUDILER VE DOLAYISIYLA ISRAILIN VE YAHUDILERIN FEDAYISI AMERIKADI.DUNYADA CIKMIS SAVASLARIN KARGASALARIN VE TERÖR OLAYLARINI BASLATANLARDA HEP ONLARDIR.BUNU DIYENLER KENDILERI HA.PEKI SORUYORUM SIZLERE BU SIYONIST GÜCLER CANI GÖNÜLDEN ISLAMA HIZMET EDEN BU UGURDA CALISAN VATANINI MILLETINI GERCEKTEN SEVEN MÜSLÜMANLARA KUCAK ACAR VE DESTEKLERMI.GELIN SOYLE BIR OLASILIKLARA BIR BAKALIM
  1-DESTEKLER CÜNKÜ GERCEKTE AMERIKA VE YAHUDILER MUSLUMANLARI VE tÜRKLERI COK SEVER(FILISTIN,CEZAYIR,AFGANISTAN,BOSNA,RUSYA GIBI YERLERDE ÖLDÜRÜLEN MUSLUMANLAR FAILI MECHUL CINAYETE KURBAN GITILER HERHALDE)
  2-DESTEKLER CIKARI ICIN KULLANIP ATAR
  3-DESTEKLER CUNKU BU INSANLAR ASLINDA GÖRÜNÜRDE BASKA AMA GERCEKTE ASIL AMERIKANIN ISTEDIGI
  BIR ZIHNIYETE SAHIPTIR,SOYU SOPU BELLI OLMAYAN VE KÖKÜ DERINLERE DAYANAN BIR PALANIN PARCASIDIRLAR.INGILIZ AJANLARININ BAGZEN KENDI KITAPLARINDA ANADOLUYA NASIL AJAN GÖNDERDIKLERINI VE TÜRKLERI NASIL UYUTTUKLARINI KENDI YAZDIGI KITAPALRINDA ACIKCA YAZMAKTA HIC BIR BEYIS GÖRMEMEKTEDIRLER,CUNKU HERHALDE TÜRK VE MUSLUMAN ALEMININ GÖZLERINI IYICIE KÖR ETTIKLERINE ARTIK KANAAT GELMIS OLMALILAR SANIRIM)

  SIMDI BU INSANLARA VATAN HAINIDIR, DEILDIR DEMIYORUM SADECE YUKARDAKI HANGI NEDENDEN DOLAYI SÜPER GUCLER SAF VE GÖNÜLDEN VATANINI SEVEN DININE BAGLI VATANSEVERLERIN SEVMEDIGI VE DESTEKLEMEDIGI BU KISI VE KURUMLARI DESTEKLIYOR BAKIYOR VE GÖZETIYOR.
  COK MERAK EDIYORUM …

 327. kürşat said

  yaptığı her şeyi allahın rızasını ve peygamber aşkını gözeterek yapan bir insana ne kadar kötü diyebilirsiniz.siz bu siteyi kuran vatan hainleri diye söz ettiğiniz kişiler asıl vatan haini sizlersiniz sizler osmanlıdan toprak isteyen yahudilerin ağzıyla kanla alınmış topraklardan bir taş bile vermem diyen insanlara bile kızılsultan dedirttiniz sizlerin elinden gelse ,fırsatını bulsanız türkiyeye kızıl bayrak diker ulu önderimizin heykellerini yıkarsınız ama bizler sizi biliyoruz türk ve müslüman ağzıyla konuşur asil türk milletini birbirine düşürmeye çalışırsınız sağcı ,solcu,kominist,faşişt,kürt,türk,alevi,sünni şimdide fetullahcı,şucu,bucumu geldi şerefsizler sizler yaygara yaptıkca battığınızın ve sonunuzun geldiğini biliyorsunuz son çırpınışlarınız bu türk milletini şeriat geliyor diye bayrakları ,atamızı meydanlarda kullandınız da ne oldu sizin gibi düşünenleri almadınız mı ağzınızın payını sizlerin derdi ne bayrak,ne atatürk ne vatan,ne millet şerefini,hasiyetini satan insan onun bunun uşaklığını yapacak tabi ki eminim ki bu siteyi kuran insan ya ermeni ,ya yahudi ya da ingiliz ajanıdır bizim saf türk milletide özellikle gusül abdesti bile almayı bilmeyen,hayatında bi cumaya bile gitmemiş evinde kıblenin yönünü bilmeyen saf müslüman solcu kardeşlerim ne olur bi araştırın hep kendi beyninizi yıkayan adamların değilde bide karşı tarafı dinleyin bakalım insanlara sevmeyi insana hizmet etmeyi hakka hizmet sayanların hangi safta durduğunu önem verdiğiniz sizi bu yola itenlerin yada size örnek olanların soyunu bi araştırın. yıllarsa severek izlediğim,okuduğum türk ve müslüman olarak bildiğim insanlar ölünce falanca kiliseden falanca hiristiyan mezarlığına gömüldüğünü öğrenince şok oluyorum onlar tabiki kendi ağzıyla konuşacak ama türk ve müslüman kisvesiyle EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN. BU VATANIMIZI amerikan,italyan,robet,falan filan kolejleriyle eğitimiyle bozdular eğitim sistemimiz milli değil türk milleti uyandı kendi silahlarıyla vurulunca hemde çok güçlü bi şekilde zıplamaya başladılar zıplayın,zıplayın havada duramayacaksınız nasıl olsa düşeceksiniz.fethullan hoca efendide olmasa CENABI ALLAHA nurunu tamamlayacak o bu şerefe nail olmak istiyor.nasıl eyüp aleyhisselam istanbulu fetedecek sözüne mazhar olmak istediyse fethullah hocada .İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR.sayınız belli ananız,.elli,babanız belli.ne yapar,ne yaptırırsınız.

 328. kürşat said

  cihan denilen şerefsiz sen ataissen bize ne bizim kavgamız cumhiriyetle değil senin gibi dinsiz ve koministlerle sen bu vatan için ne yaptın ulan dikili bi ağacın varmı bu vatana bi hizmetini göster.ulan sizin gibi şerefsizler sırf askere gitmemek için senelerce okuma numarası yapar yada çürük raporu alır beyni sulanır sonrada aslı nesli müslüman türkü ya amerikaya yada irana kovmaya kalkar lan in ne emeğin var bu vatandada kimi kovuyorsun şerefsiz lenini,maonun iti.

 329. kürşat said

  ŞU SLAGONU İYİ OKUYUN : RUS ASKERİNE SELAM DUR-TÜRK ASKERİNİ ARKADAN VUR.FAŞİST CUNTA. Bunlar sizin babalarınızın sılagonu idi değerli din düşmanı vede ayrıca mubarek peygamber ocağının yani yüce şanlı türk ordusunun yalakalığını yapanlar bizler o zaman da bu vatanın ve ordunun sevdalısıyız şimdide yalakalık olsun diye değil dinimizin emri gereği vatana ve orduya sadakatımız belli.şimdi varın gidin baba,dede sizlerin sılagonumuzdu bunlar İZMİR TARİŞ OLAYLARINDA duvarlara yazılanlar doğrumu diye sorun kimin hain olduğu yada kimin nereye uşaklık yaptığı laiklik adı altındaki hizmetinizi öğrenin. YÜCE ATAMIZ belirlemiş laikliği sizin ki gibi değil tabi ki .ATAMIZ BÜYÜK KOMUTAN ATATÜRK GİBİ HAS VE DOSDOĞRU İŞİNE GELDİĞİ GİBİ DEĞİL.MİLLETİ ÖLÇÜ ALARAK.SİZİN GİBİ KENDİLERİNİ DÜŞÜNEREK DEĞİL.

 330. ferdi kapıcı said

  hüseyin Diyor:
  05 Aug 2007 4:37 pm

  fetullah gülen hoca efendi cok harika bir insanmış gecmişini okudum ona herşeyimi feda edrim onun için herşey yaparım o (peygamberlerimiz den sonra)dünyaya gelmiş gecmiş en mütüş insanmışş yardımlığıyla insanlığıyla müslamanlığıyla cok mükemmel bir insanmışş ona cok slm onu cok seviyorum

  Hüseyin arkadaş siz önce islamiyeti doğru düzgün öğrenin.
  Ne demek peygamberimizden sonraki en mükemmel insanmış. Peygamberimizden bu yana gelen onca islam alimlerimizin suyu mu çıktı bu adamın peşine takıldınız.

 331. ferdi kapıcı said

  niyazi Diyor:
  09 Aug 2007 11:25 pm

  hz.ömer derki bir şahsı tanımak ve hakkın da yorum yapmak için şu 3 şeyi yapmak lazım.1.si şahısla yolculuk yapmak.2.si alışveriş yapmak.3.sü yatıp kalkmak.peki Allah aşkına söylermisiniz acaba hangisini yaşadınızda fethullah gülene karşı da bunları söylüyosunuz..bence bu siteyi hazırlayan insanlarda biraz inanç problemi var…ayrıca yarın öbürüsü gün Fethullah gülenin karşısına birini çıkarsanız inanın onada bi kılıf uydurup hain ilan ederler…çünkü bunlar puslu havaları seven insanlar…unutmayın ki bu insanların çıkışı PEYGAMBER efendimize kadar dayanmaktadır.zira PEYGAMBER efendimize yalancı,kain,büyücü,şair diyorlardı.bugünde aynı zihniyet islama ve onun güzel dostlarına laf atıyorlar…ama sesleri hep kısık kalacaklardır……

  Gelsin yolculuk yapalım yemek yiyelim o zaman.

 332. Meltem said

  hani biz demokratik bi ülkede yaşıyorduk seçme hakkımız vardı çoğu yorumu okudum akp ye kadar yorum yapılmış fethullah hocaya kafir denmiş kimin iyi bi müslüman olup olmadığını ancak ALLAH bilir artık gözlükler çıkarılsın gerçekler görülsün nereye baksam hep fethullah hocayı karalanmış o kişiler çokmu doğru insanlar vatan haini dediğiniz insan okuyamayan bir çok gencin önünün açılmasına yardımcı olmuştur inanmayan insanlarla hiç bi zaman baş edilemez arkadaşlar bide feto terimini kullana şahıslar olmuş o gençlerin o kişilerin nasıl bi hayat sürdüğünü bilmek isterdim madem özgür bir devletiz o zaman kimse kimsete inancına yaşamına karışmasın hoşçakalın.

 333. tuncay said

  fettoşun şakiraları size sesleniyorum azıcık daha aklınız olsa hakikaten gerizekalı olacaksınız kuran-ı kerimde bir kişinin islam dini adına bir gayri müslimden yardım istemesi diye bir şey yoktur istiyorsa o da kafirdir okullardan bahsediyorsunuz caminin bile doğru düzgün açılamadığı yerlerde nasıl oluyorda sizin bahsettiğiniz sözüm onu ulu müslümanın okulu açılıyor utanmasa papanın elini öpecekti ılımlı islam yoktur şeriat vardır aklınızı başınıza devşirin yaşasın TÜRKÇÜ müslüman ahali MÜSLÜMAN TÜRK GENÇLİĞİ din ve vatan hainlerini sidiklerinde boğacaktır ya ben size ne deyim bilmiyorum boşuna o kadar kelime boş yere harcandı alın size fettoş babanızın onayladığı ve yazdırdığı gazetesinden bir link beni çok duygulandırdı sizi ne yapar bilmem yaşayacağınız renk değişikliği normal dir doktora başvurmayınız başvuracağınız tek şey sağlam bir kaya parçası olsun http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/17/yazarlar/14.html

 334. serdar said

  senın ve senın gıbıler tabıkı boyle dusunur sen ınsanın hayat hıkayesını bılıyorsun dıye onunla ılgılı her seyı bıldıgını mı zannedıyorsun bı alıntı kullanmıssın mıllet zına yapıyor ıckı ıcıyor bunlar kotu demesını elestırı yorsun her yıl kac kısı bosanıyor yada babası belırsız kac gunahsız katledılıyor anaları ve dostları yuzunden senın haberın varmı ıckının gunde kac olaya neden oldugunu ogren bu kadar duzeysız bı yazı daha gormedım hurrıyet gazetesının bıle ıdrak edemeyecıgı bu yazı senın omrunun bı karalekesı olarak kalacak ayrıca (gamze iZMiR fettoo kenan ) gece gunduz demeden can pahasına bu vatanı savunan ınsanlara yaptıgınız hakaretlerı sıze ıyade edıyorum kardeslerım adına yasın cehennem zalımler ıcın

 335. MUSAB said

  UNUTMAYIN YARINIDA VAR BURANIN ONA GORE KONUSUN. YA HAKSIZSANIZ? NASIL VERECEKSINIZ O INSANLARIN HAKKINI? NEYSE HEPIMIZI ALLAH AFFETSIN

 336. ajda said

  vatan hainleri sizsiniz be bosuna vakit kaybetmissiniz bu siteyi hazirlamak icin , allahinizdan bulun emi allaha sükür abdullah gül cumhur baskani secildi catlayinda patlayin oh.

 337. kürşat said

  CİHAN denilen şerefsiz it senin ne bok olduğun amen değişindel belli köpek atılan kemikleri yalayın dün rusya atıyodu ,bu gün abd masonlar yahudiler yarın kimler olur bilmem ama şu gerçek senin dinin sana ,benim dinim bana sen onlardan olmadıkca onlar için tehlike sayılırsın onlarda yahudi ve masonlardır.köpek cihan istiklal marşının 10 kıtasını ezbere oku sana lafım syok ama nerdeeeeee.anca onun bunun köpetliğini yaparsın.

 338. erdogan said

  allah herkeze kendi iradesini vermis ister inanin ister inanmayin.
  arkadaslar sunu unutmayalim fetullah gülen hocaefendi bu yolda tek kisi degil iftiraya ugrayan. immam azam olsun hata hz. muhammed s.a.v olsun hep iftiraya ugramis adamlar. ebu cehiller tabiki bunlari göremez. allah herkeze hidayet versin. fetullah hocafenedi nin yaptigi icrat lar tabiki seni korkutuyor nedeni su degilmi: ISLAM!!! arkadaslar sakin ola bir kisye iftira atmayin hele de bu allah dostalrindan ise sakin diyrum. yarin hesabini veremessiniz bakin uyariyorum. fetullah gülen VATAN ASKIYLA doldugu ve onun da talebelerine de VATANI sevmeyi ögretir. ben sizi daha dikat li olmayi tasvsiye ederim bu bi hocaefendi icin gecerli degil herkez icin evet VATAN HAINleri yok degil vardir. ben uyaruyorum arkadaslar yazdigmiz seyi iyi kontroll edelim. yarin hesabini verecek sey yapalim yoksa isimiz cokta kolay degil.

 339. seluk said

  serefsizler,bu vatanda hainmi kalmadi da Hocaefendiye dil uzatiyorsunuz.Siz gidin bi gazete de calisipta 60-70 bin ytl maas alanlari arastirin.tugu bitmedik yetimin hakkini bilmem kac yildizli otellerde kumarhanelerde yiyenleri arastirin,yada her ihtiyacini kendi karsilayabildigi halde devletin lojmaninda kalip devletin arabasina binip tatilini bile devlete odeten hainleri arastirin.Hocaefendiyi de adam gibi arastirinda cirkin iftiralariniza oturup gulun , aglayin demiyorum cunku sizde aglayacak yuz olsa bunlari yazmassiniz…

 340. elishqa said

  siz
  camura
  batmish
  insanlarsiniz./sayin F.Gulen hocanin
  ve onu sevenlerin adini
  asiniza alib kirletmeyin.sizi Allaha hevale ediyorum.

 341. elishqa said

  ben hocamizi cok seviyorum.onun sayesinde dinimi tanidim sevdim.Allah ona uzun omurler versin.QURBETDEDE OLSA O BIZIM KALBIMIZDE YASHIYOR VE YASHIYCAQDA.

 342. calikusu said

  asil busiteyi kuranlar vatan haini,sizin gibiler bilmem niye hala yasiyorlar.Bi gözlük takmissiniz sadece karsiyi görebiliyorsunuz. Yobazlik isiniz gücünüz,cok sükürki sizin gibiler gitgide yokolucakk

 343. calikusu said

  kusbeyinlilere sesleniyorum…..(siteyi kurupta asalak yetistirenlere)esim, hoca efendinin gönüllü hizmetlilerindendir. calistigi halde,zevkle hizmete kosuyoo, yardim ediyo ben yurtdisindayim.burdaki gönüllülerin ve inananlarin sayisi arttikca gurur duyuyorum dinimle.yabancilar sizden daha iyi niyetli ve daha insanlarin dinine saygili.inanmak icin insallah bigün sira sizede gelicek (böyle giderseniz zannedersem ahirette inanicaksiniz ama gecmis olaaa:))

 344. sevgitomurcugu said

  sizce vatan haini olan biri yabancı ülkelere açtığı okullara niçin türk bayrağı assın.bunu idrak edemeyecek kadar düşük seviyeli olmayın lütfen.sizin vatan haini olarak değerlendirdiğiniz insan odasında türkiyeden getirdiği bir parça toprağı saklıyor öpüyor ağlıyor ona bakıpta.sizise hala ona kötü eleştirilerde bulunuyorsunuz.o ve onu sevenler türkiye için vatan için cumhuriyet için canını verir.insanları araştırmadan değerlendirmeyin lütfen.hepimiz bu toprağın evlatlarıyız.biz toprağımızdakileri severiz isterseniz siz de sevin

 345. Mehmet, Isvicre said

  SIZ ATATÜRKÜ PEYGAMBER EFENDIMIZDEN DAHA COK SEVIYORSUNUZ.
  LAKIN ALLAH TEALA ATATÜRKE DEYIL, KAINATIN EFENDISINE HABIBIM DIYE HITAB ETTI. ATATÜRKE HIC BIRSEY DEMEM, HADDIM DEYIL. MAHSERDE YAKANIZDAN BIRAKMICAZ !!!!!
  ATATÜRK ZAMANINDA MECLIS KURAN VE DUA ILE ACILIYORDU, SIZ ONUN IZINDEMI GIDIYOR SANIYORSUNUZ KENDINIZI?? ATATÜRKÜN CIKKINI BILE DEYILSINIZ SIZ. OLAMASSINIZ.

  GEC OLMADAN YALANLARINIZA SON VERIN, TÖVBE EDIN.

  SIZI ALLAH TEALA HZ`LERINE HAVALE EDIYORUM, O, C.C. BILDIGI GIBI YAPACAK.

 346. HÜSEYİN MAHİR ULAŞ said

  peki hoca efendi amerikanın götünden niye çıkmıyo acaba o okulları ne ile actı iman kuvveti ilemi abd emperyalizminin uşaklığı ilemi niye gelmiyor memlekete biz burda hötünümü s… yoz ha nedeni basit çünki bikere türk değil melez müslüman değil yahudi kırması savunan sizlerde öğlenin saat 12 sinde elinde fenerle gezen bi çareler.

 347. serhu said

  Bu ülkede bu kişiye inanıp peşinden giden insanlara şaşırıyorum.Bu kişiyi destekleyen körlere buradan birkaç soru soracağım.Cevaplarını bilenler cevap versin!
  Sorular:
  1-Fetullah Gülen, sahip olduğu okuları nasıl yaptırmıştır?Bir vaiz bu kadar parayı nereden bulmuştur?
  2-Madem ülkesini seviyor niçin ABD’de yaşıyor;orada yaşayacak parayı nereden buluyor?
  3-Fettullah Gülen şu anda Türkiyede istediğini elde etmiş midir?

  Daha soracak sorularım çok,fakat burada uzatmaya gerek yok.
  Bu beyefendiye destekleyenlere söylüyorum.Sizler hala bu kişinin bir din tüccarı olduğunu öğrenemediniz mi?
  Bir gün bu kişinin düşüncesiyle yönetildiğimizi düşünün!Sanırım sizler MALEZYA,AFGANİSTAN,FAS,ENDENOZYA hayranısınız.
  Fakat unutmayın burası ATATÜRK TÜRKİYESİ o düzenler bize uymaz! GÖZÜNÜZÜ AÇIN ARTIK!Cahilce bir din tüccarının peşinden koşmayın

 348. nuri said

  bu herif yahudi açık söylüyorum yahudi..bu kadar taptıgınız insan gidipte papanın elini öpermi.mardinde 90 lı yıllarda medeniyetler buluşması adı altında bir toplantı düzenleniyor bu toplantıda 3 dine mahsup din adamı bunlardan biri feto şerefsizi (allah cezasını versin)bir müslüman kadına hiristiyanlık ve muslumanlık ehliyeti verior..(bunlar belgeli aq cocugu) ara bulursun.siz bunu görüpte nasıl kanıorsunuz daha bu adamın müslüman olmasına..istiklal mahkemeleri lazım bu ülkeye kesecen bu cahilleri, bu adamı svunanların basını..sen git kendi müslümanlığını yap.git dinini öğret bilmeyene etmeyene senn görevin bu aptal kadın aptal herif.

 349. nuri said

  ulan serefsiz ne hakla havale ediorsun allaha biz senin senn gibi din tuccarlığı yapıp sizin gibi bosnadaki kardeşimizn helal lokmasına göz koymuoruz.yakanıza biz yapışacaz haram olsun iki dünya saadeti görmeyesiniz.!

 350. nuri said

  ulan senn zinanı yasak olmaktan çıkaran AKP HÜKÜMETİn akp hükümeti kim tayyip kim fetonun usağı feto kim amerikanın uşağı merika kim yahudinn uşağı.gerçek mumin savunun bize..munafık herif savunmayın

 351. kaan said

  yerim sizin milliyetciliginizi

  asil vatan haini sizziniz koyunlar acin da gözünüzü biraz etrafa bakin

 352. Mustafa said

  uzun zamandir bbakmiyodum buraya halken devam ediyo demekki..hele son iki arakdasim heleki hseyin kardesim müslüman müslümana kardesim derde ondan dedim kardesim diye am senin müslümanlıgindan sanirim süphe etmek gerekiyor.Alah katinda fethullah hocanin derecesini bilemeyiz ama ne yaptiysa Allah icin yapan birine böyle küfürlü ağız ona küfretmeler bir müslümanın azından cikmamasi gerek diye düsünüyorum..hic bisi bilmeden laf olsun torba dolsun diye yazdiklarinizda asikar..amerikandan cikmiyo degil sizin gibiler yüzünden cikarilmiyor.sen amerikada yasasan türküye her bir ilinden toprak götürüp saksılarla hergün birini koklayıp ağlayabilirmisin??? BEN VEREYIM CEVABI HAYIR AKLINA BİLE GELMEZ(kaldıkı alim birine küfür edenden ne beklenirki baska)..LAKIN FETHULLAH HOCA BÖYLE HER KOKLADIĞINDADA AĞLIYOR..yok parayi nerden buluyo kac kere denilecek serhu kardesim yukarıdaki yazıları okumadigin bu konularda son derece az olan bilgilerinle yazmaya calistigin seninde asikar..sunu bilin nurculuk tarikatcılık degildir cemaattir vakıf ve dernekleri var bircok..vakıf ve dernek gibi düsünebilirsiniz..hoca efendinin cok büyük paraları yok merak etmeyin zaten para meraklısı bi insan ömrü boyunca neden kendini heba etsin ve sırf davası için evlenmesin akıl mantık sahibi isenizki sanmıyorum cünkü kalbiniz mühürlenmis bunu akıl edebilirsiniz..okadar basitsinizki acilan o güzelim okullara bile dil uzatabiliyorsunuz..onlar hangi paralarla aciliyo biliyomunuz nurcu diyosunuz onlar hizmet der zengin hizmet ehli birçok abiler var fethullah hocanın tavsiyesi ve teşviğiyle onlar aciyor..ve öğretmenleri burda odtü itü gibi. üvilerden derece yaparak bitirmis hizmet abileridir..hemde 250 -300 dolar gibi maaslarla yılllarca ailelerini görmemek pahasına..siz cürük beyinliler böyle seyleri anlayamazsiniz..dedim ya mühürlüsnüz rabbim size kendi korkusunu versin..sevmeyebilirsiniz ama tenkit etmeyin hemde hiç bilmediğiniz bilgi sahibi olmadiginiz konularda..siyasilerin hepsi Atatürkte dahil olumsuz bisi yok onlar desteklediler ve kötüyü bilemediler siz ikitane kıçı kırık bildiniz büyük adamsınız…ben niye bukadar yazdim onuda bilmiyorum nasilsa gene okumuyacak ve inanmıyacaksınız

 353. peki said

  öncelikle herkese merhabalar,bahsi geçen konuda en ayrıntılı bilgiyi vereceğime ve de vereceğim bilgilerin açık olacağına içtenlikle inanarak başlamak istiyorum.ama sizden teek bi şe istiyorum içinizdeki barbarlığı çıkarın sevgili barbar türk düşmanlarım.bunu sölediğim için bağışlaın ama bunu siz kabul ediosunuz(türkün türkten başka dostu yoktur)diye…gelelim esas konuya din diyince özellikle islam dini denince akla insanlık gelir.bu kavramın geçmişine bakıldığında türk,kürt,arap,laz,kaz,mal,aptal,şapşal… gibi kavramlar yoktu.en azından evrimi yalanlayanlar için.yani dinci kesim diye adlandırdığımız aptal grup.ama cemaat topluluğunun misyonuna bakıldığında ardında bi turancılık akımının varlığını görmemek beyin yıkanmışlığın göstergesi değilde nedir.sanırım size daha önce bu topluluğun içinde bulunduğumu bildirmiştim.ve içlerinden kazak,moğol,arap,kosovalı,bulgar,ve de türk(dışlamayalım barbar oldukları için)arkadaşlarım oldu.ortada bi devlet varmış gibi resmi dil türkçe dinin dili türkçe nedenini ise şöle açıklarlar amaç size daha iyi aktarabilmek.bütün bunlara bakıldığında orta asya ile oluşturulan bu köprü aslında bi dinin yayılması değil yok olan osmonlı devletinin temellerini anayurtta inşa etmek bi nevi kaçmak bunu da islamcılık diyerek saptırmak.olay böle gelişirken arkadaşlarım daha bunların elebaşını müslüman diye değerlendirio.bu verdiğim ifadeler bu sizin elebaşınızın ABD uşağı olamyan biri olursaki oluşacak boş devlet.ikinci ihtimale bakalım yani ABD elemanı ise .bu konuda bi hatırlatma yapma gereği hissediceğim aşırı bağlı kişiler için diyorum burdan sonrası laflarımla kırbaçlayacağım söz konusu sevdiğinizi insanı.isterseniz okumaın zorlama yok.ben bu adamın kürt türk sorununu güya bastırılmış gibi gösterip aslına bakılırsa körüklendiren biri olarak görüyorum.

 354. HÜSEYİN MAHİR ULAŞ said

  gecenlerde hoca efendi bir belgesel izlemiş vatanı olan abd de. o belgeselde bir sırtlan bir ceylan yavrusunu parçalamış mideye indirmiş hoca çok efkarlanmış iki gözü iki çeşme abd nin arka bahçesi yapmaya çalıştığı güzel vatanımdaki aklı selimlere sesleniyor üzüntüsünü belirtiyor be heyyyyyyyy şerefsiz insanlık elinden nasip almamış kanı bozuk ırakta ölen onlarca insan soyulan sömürülen onca emek bir baklava dilimi için yıllarca hapis yatan vatan evlatlarına ağlamıyorda ceylan yavrusuna ağlıyor .çünkü hayvan insandan daha değerli onun için artık diyecek kelime bulamıyorum.

 355. yildirimca said

  FETHULLAH GÜLEN BIR DÜNYA MARKASI OLDU. ONU SEVEN SEVMIS.ARKASINDA MILYONLAR VAR.VE BUNLAR TÜRKIYENIN EN KALITELI INSANLARI. EGER YALAN VE IFTIRALARINIZ TUTSAYDI ARKASINDAN MILYONLAR GITMEZDI.BIR TARAFTAN IRANCI SERIATCI DIYORSUNUZ DIGER YANDAN AMERIKANCI.BU NE YAMAN CELISKI ANNE. BENCE DAHA FAZLA SACMALAMAYIN. CÜNKÜ SACMALADIKCA INSANLARIN ONA OLAN HAYRANLIGI ARTIYOR. IFTIRACILARINDA KELAYNAKLAR GIBI NESLI TÜKENIYOR. SIZIN PROBLEMINIZ FETHULLAH GULENLE DEGIL. SIZIN DERDINIZ ALLAH VE ONUN DININE IMAN EDILMESI. CÜNKÜ SIZ HER ASIRDA KÜFRÜN TEMSILCILERI OLAN EBU CEHILLERSINIZ. YOKSA BU VATANI SEVSEYDINIZ DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDA TÜRK BAYRAGINI VE ISTIKLAL MARSINI DALGALANDIIRAN BIR INSANA KIN DUYMAZDINIZ.SIZIN DERDINIZ MARKS VE LENININ SESININ DUYULMASIYDI.HEY SIZ HAYAT SÜREN LESLER SIZI KIM KURTARACAK.HEM BU DÜNYANIZI HEM AHIRETINIZI MAHVETTINIZ.ACIYORUM HALINIZE KI NEMRUTLARIN VE FIRAVUNLARIN BU ASIRDAKI TEMSILCILIGINI ZEVKLE YAPIYORSUNUZ.SIZ ÖNCE ALLAHLA BARISIN. GERISINI ANCAK ANLARSINIZ. bre ahmak Hocaefendinin iraktaki insanlara hergün aglamadigini nerden biliyorsun. Hocaefendi bütün insanlik icin agliyor. Hatta senin gibi hakikati göremeyen körlerin akibetleri icin aglayip,Allahim ne olur onlara da bir kapi arala diye hergün agliyor bre ahmak. Sen git de kendi haline agla. Yarin mahserde aglasan da bir fayda vermeyecek cünkü. VESSELAM

 356. Vatan said

  Sen nereden biliyorsun fetoşun izlediği belgeselleri? Her lafına inandığın ‘abiler’ mi anlatıyor bunları sana. Kendinizi atın derse, hiç düşünmeden atlarsınız di mi uçuruma, koyun gibi.

 357. Atilla Turk said

  Fethullahin beginsizleri, hocaniz madem cok vatan sevdalisi ne bok yiyor ABD’de? Biri cikmis Turk bayragi asiyor vatan haini degil demis. Be beginsiz Turk Bayragi asmazsa, senin gibi okuzlerden nasil para toplayacak? Ayrica gulen picinin okullarinin hic biri Turk okulu falan degildir. Okullarin hepsinin ana dili ingilizcedir ve Turkce sadece secmeli olareak okutulur! Sihinizin nasil yanar doner bir donmedir ki, bundan 20 sene once vatikana ciyan basi demistir, sonrada papa denilen pislige “papa hazretleri” diyerek elini ayagini yalamistir. Amerikada nekadar yahudi lobisi varsa fetullah hepsiyle kanka olmustur. Neden acaba?

 358. serhu said

  Mustafa’ya cevabımdır:
  Mustafa kardeşim,sen bu Fetullah denen adamın cemaatindnmisin bilmiyorum,fakat çok cahil ve bilgisiz olduğun belli!
  Kardeşim,sizler ne kadar kör insanlarsınız.Adam televizyonda Türkiye’in düzenini değiştirmek için neler söylediğini (bu yüzden bu ülkeden kaçıp gerçek memleketine gitti)dinlemedin mi?Artık uyan!Bu adam ABD’in özel olarak yetiştrdiği ve bu cennet ülkemizi Ilımlı islam (ne demekse?!!)düzeni için özellikle ayarlanmış biri.Yüce dinimizi kullanarak sizin gibi cahilleri bir güzel kandırıyor.Ben bu beyefendi hakkında sizin bildiklerinizden çok daha fazla şey biliyorum.Sizler etrafınızı at gözlükleriyle baktığınızdan hiç bir şey görmüyorsunuz.Biraz okusanız siz de öğrenirsiniz.
  Sağdan soldan gelen yardımlarla ABD’de yaşanmaz.Paraların kaynağını hala yardım kurumlarına bağlıyorsunuz.Ne diyeyim YUH ARTIK!

 359. YANLIZ KURT said

  Insanlari yalan,iftira ve asilsiz haberlerle yorumlayan malum tv kanallarindan takip ederseniz olacagi budur iste.Gercek vatan hainleri ekmegimizi yesin yan gelip yatsin bu ülke icin caba harcayan bu ülkenin menfaatlari icin hayatin bitirsin ve ayni ülkenin evlatlarida bunlari vatan haini olarak görsün YAZIK BE YAZIK yok öyle yagma arkadas biz bu ülke icin ter döken herkese sahip cikariz sen daha ISTIKLAL MARSININ dogru düzgün okuyamiyorken taaaa AFRIKANIN en ücra kösesinden AMERIKAYA RUSYAya BIREZILYA ya aklina gelebilecek heryerde bu ÜLKENIN MARSI OKUNUP BAYARAGI DALGALANIYOR BUMU vatan hainligi asil ömürcek kafalilar sizlersiniz YETER ARTIK ANLADINIZMI YETER.Biz daha ölmedik ve ALLAH a cok sükür herseye gücümüz yeter KIM HAIN KIM KAHRAMAM BU MILLET HERKESI BILIYOR ALLAH onun gibi GERCEK bir AYDINI ONUN GIBI BIR MÜSLÜMANI BASIMIZDAN EKSIK ETMESIN.
  saygilarimla…
  not.LÜTFEN KONUSTUGUNUZ KELIMELERE DIKKAT EDIN HAKARET BOYUTUNA ULASMASIN SEVIYENIZ ORTAYA CIKIYOR….

 360. jandos said

  Dunyada ne olup bittigini bilmeyen amerika ile avrupanin oyuncagi olan beyni curuk turkiye insanligina sozum:
  Siz dusunmeden delinin ak dedigine ak dersiniz kara dedigine kara dersiniz ,halinize bi disaridan bakin,yazik, egemenliginizi aldiginiza 80 sene oluyor hala bi ideolojiye birlige sahip olamamissiniz hayatinizda yaptiginiz kavga tartisma vs.
  600 sene sayisi belli olmayan millet birlikte yasamissiniz ve bir rus orospusunun cekiciliginden koskoca dediginiz osmanli yerle bir olmus.
  Konunuz olan Fethullah, Atatturk vs insanlar ciikmis aranizdan kafasi basan, bence onlar sizin gibi beyni curuklerin birligini saglamak, medeniyetini gelistirmek, cok sevdiginiz ve zamani geldiginde dusman gordugunuz amerika ve avrupa medeniyetinden uzak tutmak icin ve sizi ozlugunuze kavusturmak icin hayatlarini harcamislar diye dusunuyorum.Onlari karalamak ve bosubosuna cene yormaktansa yok olma safhasina giren ulkenizi dusunun.Onlarin yaptiklari ya yanlis ya dogru ama ulkeniz icin birseyler yapiyorlar bunu dunya gormustur ve goruyor.Kendim turk deilim turkiye vatandasida deilim ama size cok aciyorum hic dusunmeden kafanizi calistirmadan kendinizi kendiniz yiyip bitiriyorsunuz kendi kendinize dusman uretiyorsunuz.Size basarilar dilerim.

 361. Mustafa said

  serhu sen kardeşim demişssin ama ben sana demiyorum kardeşim diye bi insan kardeşim dediginie bu kadar hakaret etmez..bu kadar ilim irfan sahii yurt dışına gönüllü olarak gidenler siyasetcisi bilimcisi toplumun her kesiminden her kademesindenve sana göre benim gibi cahill insanlar bile bilmiş bi yanliş görmemiş senmi bildin cahillik ve okuma konusuna gelince senin hiç bişi bilmedigin belli amerikada yaşamak için milyonlara gerek yok kaldıki fethullah hoca gibi mütavazi yaşantisi olan biri için hiç gerek yok.artı abdde olmasi sizi neden bukadar rahatsiz ediyor.fetullah hoca evet bişeylerin degismesini isteyebilir ama amaci vatan bölmek hayatta olamaz vatan bölmek isteyen okul açmaz ey cahil olmayan çok okumuş arkadaşım..üniversite talabeleri yetiştirmez ey cihil olmayan çok okumuş arkadaşım..fethullah hocanın günümüzdeki yaşanan dinimizin doğru dürüst yaşayamadiğimiz dinimizin güzellikleriyle yaşamak ve bunu empoze etmek için evlenmeyip hayatin veren bi kişidir bu Türkiyeyi değiştirmey çalışmaksa yani dindarca yaşamak değişssin anasını satıyım..ama merak ettigim neden böyle dindar insanların yaptığında veya yapacagi seylerde kötülük ararsınız. mesela varmı sana fethullah hocanın zararı veyahutta cemaitinden zararı;??.cevap yok demi??bide tersini düşün kimleri topluma kazandırmış..atillah arkadaşım sana hiç bişey demiyorum laf olsun torba dolsun mantigindan gene siradan birisin söylediklerinin hepsinin cevabı verildi.artı birazcikta terbiyeli olun sevmeyebilirsin zorla sevdirecek halimizde yok biri milyonlara cahil dedi sende en azindan o milyonlra hoca efendiyi sevdigi icin saygı duyar azini bozmaz ve üstellik günaha girmezsin.

 362. irfan unutmaz said

  UYANMA! UYANMA! da DAHA KOLAY SÖMÜREYİM !
  Aslında yazıya değil de, yorumlara “yorum” yazmak gerek. Türkiye’de ne kadar da çok Araplaşmış insan varmış. Yazıklar olsun! Bu insanlar Türkiye’yi şimdi olduğu gibi gelecekte de asla savunamazlar. Neyse ki ordumuz var. Her şeyden önce bilgileri yetmez, Arap masallarıyla büyüdükleri için. Hepsine soruyorum:”allah önce petrolu müslüman araplara nasip etmişti sonra baktı ki, beceremiyorlar, onlardan alıp ABD’ye mi kısmet etti? ABD’yi bunun için mi Irak’ta, yakın gelecekte belki İran’da ya da Suriye’de ve daha sonra Türkiye’ye karşı yönlendiriyor, görevli kılıyor? Kürtler Allah’ın bu niyetini sezdikleri için mi ABD’nin yanında Türkiye’ye karşı savaşıyorlar?”
  Dünyadan haberiniz yok. Ne denli cahil bırakıldığınızın bile farkında değilsiniz.
  Yoksa, isa’nın ve musa’nın çocukları muhammedin çocuklarından daha mı zeki ve becerikli. Yada belki de isa ve musa daha mı haklıydı?…
  Fetullah, Orta Asya’da Türki ülkelerde sözde Türk okularını özellikle açıyor. özellikle Türk bayrağı çekiyor. göstermelik… çünkü onlara Türklük bilinci yerine,islami ve ABDci bir “emperyalist” eğitim veriyor. petrollerini ve doğal kaynaklarını ABD’nin kolayca sömürmesi için. Böylece Kürt asıllı Fettoş,ABD’nın desteğiyle onlara, Orta Asya Türklerine İslam aracılığıyla, Türklük yerine İslamcılığı aşılıyor. Ama buradaki Arap- mevalileri inandırmak için, göstermelik Türk bayrağı çekiyor. yorumcuların çoğu gibi onların Türklük bilincinde uyanmaları yerine Araplaştırıp tüm müslümanlar gibi çağını algılamayan uykucu toplumlar yapmak için. Yoksa İslamdaki “ümmet” kavramının “ulus”u dışladığını, reddettiğini de mi bilmiyorsunuz?

  Bakın bizdeki eğitim de aynı doğrultuda gelişiyor.Bütün kaynaklar yabancılara satıldı,hâlâ peygamberini Atatürk’ten çok mu az mı seviyorsun diyenler var… Orta ve ilk eğitimde neredeyse Atatürk, Türk ulusu ve tarihi okutulmuyor. Peygamberini Atatürk’ten daha çok sevsen ne yazar, sizin inancınıza göre, Allah’ın tüm İslam dünuyasını batılı emperyalistlere sömürge olması için “nasip” etmiş olması gerekiyor… Buna mı inanıyorsunuz?

 363. Atatürk said

  Din sömürgesi ile ülkeyi tehdit eden Fettullah Gülen öldürülmelidir.

 364. Atanın öğrencisi said

  Aziz Nesin Türklerin %60 ı aptal olur demişti. Şimdi Fettoşu (Fettullah gülen) savunan yazıları görünce bunun yanlış olduğunu kim iddia edebilir? O ki ABD yalakası, Papa nın eteğini öpen din tüccarı. Siz hiç Fettullah medyasında (Saman tv, zaman e gazetesi gibi) bir tek ABD ya da vatikan karşıtı bi haber yorum görebilir misiniz?

 365. Recep said

  Hayatta bazi insanlar vardir; büyük düsünemezler ve büyük insanlarin yüce düsüncelerini kesinlikle anlayamazlar. Bu insanlarin kalpleri mühürlenmistir. Dogruyu anlamazlar yanlisi da dogru sanirlar. Bu insanlar akli olmayan insanlardir; düsünmezler, düsünemezler. Eger düsünebilselerdi 70 yillik ömürlerini bosa harcamazlar, yüce emeller pesinde kosarlar, kosamiyorsalar bile kosanlara köstek olmazlardi.
  Vatan kelimesinin anlamini bilmeyenler kimin vatan haini kimin degil oldugunun kararini veremiyecek kadar cahil insanlarki;
  bu insanlarin akibetini düsünerek bu insanlari cahillikten ve sonsuz cehennem atesinden kurtarmak icin kendilerini feda eden insanlarin yüce düsüncelerini anlamalari ne mümkün. Akilli oldugunu zannedipte düsünemeyenlerin vay haline…..

 366. […] Fethullah Gülen Kimdir? « Vatan Hainleri! yha aslında böle site yerine insanlar at gözlüklerini nasıl ilk önce kurum ya da kişileri arastırman lazız. yok cıa taarafından korunuomus da bilmem […]

 367. Harbi said

  Atilla serserisi, bir insan veya kurulusu tenkit ederken once biraz bilgin olur kulaktan dolma haberlerle konusulmaz, ama o findik kadar beynine bir sey girmiyeceginden senin de sucun yok , ama sana tek kiyagim cehenemde atesini koruklemek olacak.

 368. bozkurt5252 said

  YA ARKADASLAR BU ADAM NE VARLIGI VARDA BU KADAR ŞEYLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR DERGİLER GAZETELER TVLER VE DERSHANELER ACIYO BİRKERE BİZ VATAN HAİNİ DEMİYORUZ YAPOMACIK VE GÖZBOYAYAN BİR HAREKETİ VAR DİYORUZ BİRAZ DÜŞÜNÜN BİR İMAM MAAŞIYLA(İMAMLARIMIZI KÜÇÜMSEMİYORUM YANLIS ANLASILMASIN) NSL BUKADAR SEY YAPABİLİYOR DEMEKKİ ARKASINDA BİŞE VAR BUDA AMERİKA

 369. deli kadir said

  kocumm madem bukadar istihbaratin güclü,hic sordunmu benim durumum ne halde diye, ah benim kardesim ah,düstügün durumdan bile haberin yok,yazik sana, dua edicem allah cc affetsin,bu memleket fetullah,veya diyer hocalarin yüzunden degil,sizin gibi dar düsünenlerin yüzünden bir yere varamiyor,at camuru duvara tutmasa izi kalir,,inanmayin arkadaslar bunlar cakal zirtlan sürüsü,osmanliyida yiktilarya,(yuridune liyudfiu nurallah ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAK ),istersen cildir simdi.OKADARR :deli kadir

 370. su said

  Siz gercekten assagilik iftiraci kafatasci, ite tapan putperestlersiniz, bu siteyi hazirlayanlar , cok zavalli insanlik fukaralaridir.

 371. Mehmet Fatih said

  ADAM ÜŞENMEDEN O KADAR EMEK HARCAYIP İFTİRA SIRLAMIŞ.

  ALLAH’A HAVALESİNİZ.

 372. ramazan said

  vataný için yurt dýþýnda bu kadar özveriyle çalýþan ülkesine bu derecede baðlý olan sadece islamýn deðil hrýstiyan musevi ve yahudi dinin desavunucusu olan çok muhterem bir insana nasýl böyle acýmasýzca eleþtiriyorsunuz.hocanýn fesefesine baktýðýmýzda müthiþ bir hoþgörü islama kendini bu derecede sahiplenmiþ bir insan.elbette hepimizde olduðu gibi f.g.nin de yanlýþlarý olabilir fakat onun doðrularýnýn yanýnda pire ile deve kýyaslamasýdýr böyle muhterem insanlara hain diyorsak biz neyiz düþünün.ona baktýðýmda mevlana aklýma geliyor.yorumlarý da okudum hepsi de kendi çýkarlarý için yazýlmýþ.hocanýn bir yanlýþýný bulun bulamayacaksýnýz ben ozaman kendimi boðaz köprüsünden aþsðý atarým.pkk konusunda bile bu kadar saðduyulu davranan bir insandan kime zarar gelebilirki bütün insanlar için adaleti savunuyor zannetmeyin ki pkk ve yandaþlarýnýn taraftarýyým asla ana yinede savaþtan sýlahtan kötülükten yana deðilim demokrasiden hukuktan atatürkün bahsettiði laiklikten yanayým þeriyattan yanada deðilim ama bügünkü t.c.deký laikliktende yana deðilim.herkese eþit haklarýn verildiði demokratik bir türkiyeden yanayým.atatürkün dedýgý gibi daha çaðdaþ daha vasýflý ülkeden yanayým

 373. HArbi KiZz said

  adamin ADI USTUNDE VATAN HAINIIIIII…

 374. Hacı SALMAN said

  Arkadaşlar, o kadar uğraşmışsınız ki yorum yaparak bu yazıyı hazırlayanların acizliğini belirtmek için.Özetle “Ne kadar çok söylersen söyle, bildiklerin karşındakilerin anlayabildiği kadardır.” Saygılar….

 375. poseidon said

  yok, herkes hakli gibi geldi bana bu yorumlarinda…herkes bir cinar bir cinar. Pasa’nin umranda mi diye soran yok. Birbirini paralayanlar sanki cennete ben mi o mu gidecek olayinda. feto’nun tasaklarini yalayip da cennete gidden daha yoktur. Nitekim yanindaki tum erkekler (bu arada feto’nun ibne oldugu soyleniyor, cunku etrafinda sadece erkekler varmis, var. Kendisi PA’de Windgap denilen town’da) maymuna donmus durumda. Vesselam, din icin kavga edenler baskasi i karistirmadan, dine karsi kavga edenler de acik cephe savasmasin. Herkes kendi isine baslasin, baksin…

 376. gogo said

  Allah insanin gözüne bir perde koyarsa o insan diger tarafi göremez.Fakat istedigi gibi yorumlayabilir.Size tavsiyem insanlara “örümcek kafali” gibi cirkin sözler söylemeden önce aynanin karsisina gecin ama dik durun.Bu arada milli duygularla sömürü yapmaya calisanlara da bir cevabim var.Bugüne kadar hangi cengaver devletini, milletini,bayragini,hatta milli marsini bir yabanciya ögretebildi.Bunlar birkac taneyle sinirli degil yurt disindaki Türk okullarinda okuyup Türkce bilmeyen,Istiklal Marsi ni bilmeyen yabanci ögrenci olmadigini biliyor muydunuz! Ama ben Türkiyede oldugunu biliyorum. Saygilar

 377. The Joker said

  madem bu adam bu kadar vatanını milletini seviyor neden abd de yaşıyor gidip sıgınacagı bir islam Ülkesi yokmuydu. Bu ülkeyi şeriatla vb. ile geçmişe döndüremezsiniz sizin cok sevdiğiniz tayyibiniz TÜRK şehitlerinin kanıyla sulanan toprakları BOP da yıldız şehir yapma yarışına girerken A.qülünüz dünya barışı için en cok şehit veren ülke ABd demedimi =) at gözlüğü takan sizlersiniz
  Habire birbirinizi cehennemle korkutuyorsunuz 5 vakit namazını kıl orucunu tut zekatını ver kimin cehennneme gidecegine karar vermeyin.Ona Allah (c.c) karar verir.
  Daha bir konuda tartışabilecek olgunlukda bile deilsiniz ancak hakaret edersiniz birbirinize şimdi ben bunları yazdıkdan sonrada edin 😀

  Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır

 378. Kaaf said

  Kufreden insan bilgisiz ve cahil kesminden,
  Kininden ne sacmalayacagini sasiran bilgisizden,
  Yakinda kaybedecegi tahtinin acisini simdiden duyup kederinden olenden…..
  Baska sozler beklenemez ki bu tur cahil kesminde,,,,,,,Atilla denilen Turkce konusmayi bile becermeyen beyinsize diyecem ama beyinsiz birsuru yaratik var faydali onlara hakaret olur diye demiyom,,,byee

 379. sarah said

  rabbim affetsin sizi diyecek baska bi sey bulamiyorum..

 380. Nehir said

  zavalli mahluklar sizi sizmi asil türklersiniz yani herkez burda türk düsmani asil siz türk öylemi

  siz okadar zavalli bir durumdasinizki
  laiklik laiklik diye yirtinip duruyorsunuz gördük kurulan laikligi

  laiklik ne ise yaradi hani yüce türk milletinden kimler ciktida birseyler üretti.
  Acilip sacilmayla herseyini ortaya sergilemeye sizler sadece laiklik özgürlük gelisme diyorsunuz
  bos versenize siz yaa sizin gibi zavallilar oldugu icin cennet türkiyemiz bu durumda

  kötülediginiz insanlarin egittigi insanlar sayesinde türkiye adini duyura biliyor. Avrupda iyi bir yerlere gelmis insanlarin en büyük kismi FETHULLAH GÜLEN sayesinde.

  ne diyelim bu siteyi kuranlara Allah iman versin…

  IMAN

  yaziik sizlere sizler kuracaksaniz bu türkiyenin temel taslarini simdiden virane olmus demektir bu türkiye

  depreme ne gerek var…

  ZAVALLILAR SIZI
  Acinacak haldesiniz

 381. […] Fethullah Gülen Kimdir? « Vatan Hainleri! Kısacası bu site "vatan hainleri"nin sitesidir! Kara Maskeleri Düşürmek için bize katıl Aydınlık ve Bağımsız bir Türkiye İçin! […]

 382. vugar said

  MERHABA ARKADASLAR ! Onceden hepinizden turkce yazimda olan kusurlara gore ozur diliyorum

  Ben Fethullah Gulen okullarinin Azeribaycandan mezunuyum . Okullarda verdikleri tahsil ve terbiyyeden cok memnunuz. Amma zaman gecdikce yapilanlarin insan beyninde cok sorular biraktigini gordum . Mes : Turk okullarindan once Azerbaycandan dunya olimpiyatlarinda madalya kazanilamiyordu , simdi nerden baksan 200 den cok madalya var . Daha sonra duyduklarim (olimpiyada gitmis ogrencilerden ) hayret verici – sinav oncesi hem ulke hemde dunya olimpiyat sorulari ogrencilere veriliyor hemde cozulerek – ardindan gururla bizim okullar kazandi deniliyor . Icinde Allah korkusu olan kisi bunu yaparmi , yoksa din yaymak icin boyle yalanlarla insanlarimizi dolandirmak olarmi ?
  Yazdiklarim yalan diyorsaniz yakin ilgili arkadaslar varsa arasdirin . Ve kendi basimdan gecen olay . Tipda okuyorum ben Azeribaycanda . Okuldan (???? OZEL TUK LISESI) bizim tip universitesini kazanmak zor oldugundan bana izin vermiyorlardi bu benim icin digil sirf kazanamazsam okul prestiji inmesin diye, inatla okudum kazandim . 4 siniftan askeri tip fakultesine gecmem gerektigini bana bir bolge abisi soyledi meger askeriye kendi adamlarini yerlestiriyorlar, dedim gecemem ailem razi olmaz bana soyledikleri inanilmazdi ” sen dusunmiceksin abiler herseyi dusundu yolu cizmisler sen dedigimizi yapacaksin ” Bunlar insanlara kendi ideollerini hayata gecirmek icin birer kole gozuyle bakiyorlar nedir? dinde boyle salaksi fikirler yokdur bunlar Islam dinini kendilerine gore yorumluyorlar . Bu sirkette calisan cok arkadasda saf insanlardir hic bir seyden haberi olmayan gunahsiz insanlar sadece kafalari seriyyatla bozulmus .
  Sabirla okudugunuz icin tesekkurler !

 383. […] Fethullah Gülen Kimdir? « Vatan Hainleri! yha aslında böle site yerine insanlar at gözlüklerini nasıl ilk önce kurum ya da kişileri arastırman lazız. yok cıa taarafından korunuomus da bilmem […]

 384. talip said

  buşt amcası ona izin verdi abd de oturuyor.gayri müslimlerle işbirliği yapanıma bakın.istediği zaman aglayan adam.sümüklü herif

 385. Berkay said

  örümcek kafalılar sizi! o abileriniz öyle bi yıkamışlar ki beyinlerinizi o hocanızı baştacı yapmışsınız. yukarıda volkan kardeşim açıklamış ama, FETHULLAH GÜLEN’İ ÖNCE AMERİKA ORADAN KOVARDI. yahu Amerikanın maşası zaten adam neden kollamasın? parayı hayırsever işadamları veriyomuş; onlar hayırsever değil Fettoş sever! tabi artık işin içine oyle bir girmişsiniz ki objektif bakamıyorsunuz. bakamazsınız da haklısınız. arpa tatlı tabi.. ooh, git abinin evine karnini doyur, üniversiteyi mi kazandin, hemen abine bi alo, sana evinin esyasını da gönderir, ev de bulur… neyse…

 386. Berkay said

  ya bu Paralar Nerden Geliyo?

 387. Diger Mustafa said

  Bütün Vatanseverlere:
  Size katiliyorum. F. Gülenin herhalde gizli planlari var. Buna bende inaniyorum. Gizli planlari cözmek istermisiniz? Zaman gazetesine abone olun. Zamanla sizde anlarsiniz.

 388. JakobeN said

  Yaw ne kadar aptal insalar var bu turk devletlerinde hala da dunyani hosgoruyle alacaklarini saniyolar bir kisi bana simdiye kadar turkun hosgoruyle neyi kazandigini solesin o o adama inanmiyorum vatan hainidir niye mi?
  Bu adam dunyanin en siyasal baskilari olan yerlerinde hangi gucle okullar acdira biliyor kim var bu adamin arkasinda bir dusundunuzmu ? 1 tane bile fabrika acilmasina izin verilmeyen yelerde bu adamin 2-3 okulu var nasilacti hangi gucle ? kimin destegiyle bir dusunun lutfen bole aptal olmayin hic bir zaman dunyadaki tum insanlar iyi olmuyacak hosgoru de isimize yaramiyacak biz hep savasarak zaferimizi tastan cikardik ole de devam edecektir Turkun kaderi bu en guclu olucaksin en hpsgorulu yok turklugumuz Allahtan bize verilmis en buyuk nimettir lutfen bunun degerini bilin… Bir az dikkatli olun etrafiniza iyi bakin
  sonda sie bir sey daha bu adamin bi kitabinda okudum dinsiz ve de imansizlarin oldugu yerde oturma diyor peki Amerikada ne yapiyor ordan baska gidecegi ulke yokmu ?
  Bu adam oldumu kaldimi o bile belli diyil …

 389. JakobeN said

  Bu mu Vatanini seven Fetullah Turkiyeyi iki bolume oldu Fetullahcilar ve milliyetciler iste gorun Pkk , ermeni butun dusmanimiz dunya yetmezmis gibi bi de bir birimizle kavgamiz cikti ortaya bi dusunun fetullah bu ayrimin sonucunu biliyomu ?
  Kendisi bilmese de arkasindaki guc kesin biliyodur

 390. Denizlininefesi said

  Madem Fethullah gülen Vatan haini, madem fethullah gülen vatani icin cirpin miyor, siz söyleyin buyrun söyleyin siz yani bu siteyi kuranlar siz bu vatan icin neler yapiyorsunuz, yaptiniz veya yapacaksiniz…

 391. gürsün said

  sunu söylemek ıstıyorum sadece su an ben de bu yurtlarda kalıyorum.kesınlıkle dını baskı ya da beyın yıkamak gıbı iftıralar söz konusu degıl.bu yurtlar da dini baglamda HİÇ BİR SEKILDE ZORLAMA YOKTUR.bunu söyleyen insanlar gerceklerden korkan ve kılıf arayanlardır.fethullah gulen hayranı degılım ama bılgılerını ınsanlarla paylasmak vatan hainligi olamaz olmamalı.

 392. S. said

  SELAM ALLEYKÜM;

  ARKADASLAR….

  la illahe illallah…. diyormusun?

  Muhammeden Resullallah S.A.V ….. diyormussun?

  ve ispat ve tastik ediyormusun -KALBINDEN-..???

  Simdi.. Fethullahci – Nurcu – Süleymanci ve bugibi Kunulari tartismak ..la illahe illalah diyen bizlere yakisirmi…
  Kisiler Okumuslar ilgelenmisler ve kendi görüslerini bizlere cematlerine vaaz vererek bizlere
  illertiyorlar…Cenabi Allah bize AKIL vermis..Fikir vermis…iyìyi -kötüden ayirmamizi irade etmis…Derdimiz ne???
  Fethullah ” Vatan Hayini ” diyenlere!
  5 Millyon vatandas dis Gurbette calisiyorlar bunlar vatan hayinimi?
  1-2 Milyon vatandas cift vatandaslikli….bunlar vatan hayinimi???
  Soruyorum Sizlere…
  Her Kuzu kendi bacahindan asilmazmi…?
  Buynuzsuz Keci buynuzlu geciden hakini almazmi..?
  Bu Kisiler( bizlerin Kulaklarina sunu fisildiyorlar…GELIN BIRLIK OLALIM…
  adam Amerikaya`ya kacmis..
  .Efendim bi derdi varki adam gitmis..
  Sen olsan gitmezmisin..?.
  Malin mülkün olsa Amirikayada gidersin rusyada..!
  Adam kacmis…Sen derdin olsa sen kacmazmisin..?
  Adam para toplamis…Sen allahin izniyle iyi niyetle verdiysen..! allah bunu biliyor buna innaniyorsan.. senden iyissi yok..Derdin ne?
  Fethullaah Amerikada Senin Paranin sebebiyle Vaaz veriyorsa…
  Paygamberimizin Sözlerini Kitabimiz Kurana orada Vaaz ediyorsa ooh bee bizden- senden- daha iyi kisi olabilirmi..
  Sunu söylemek isterim bu gibi kisiler sade bizlere, sunu ilerletmek istiyor..
  Amirikad ol , Aurupada Ol, Rusyada Ol, Iranda ol, irakda ol-Tüiyede ol Nerde olursak ollalim ” Gelin hepimiz LA ILLAHE ILLAHLAH MUHAMMDIN RESULLAH S.A.V DIYORSAK “BIrLESELIM ister Türk ister Kürd ol ister Iranli ister Irakli Ister Arap ne olursan ol
  ” Keldigmiz Ayni Kapi, Kedecegimiz gene ayni Kapi”
  Evendim Baris altinda Savasmak cok güzel birseydir..
  Kuranda sunu okudum” Ne yahudiden nede Hiristiyandan Kötü konusasin, olurki onlar senden kötü kunusur..
  Onutmayalim onlarda Ibrahim alleyhüsselam Paygambrimizin soyndandir..Onlarin dini kendine bizim dinimiz kendimize…
  Tabiki Vatanimzdan ve Ekmegmizden Soyumuzdan ve dinimizden Bizeleri men etmek istiyorlarsa ozaman iss degisir.
  Said Nursinin´bizlere ve vatana tabiki faydasi olmustur..
  Ve dahada oluyordur.. bunu iftira eden bir nankördür..ve neTürk`tür ne Müslüman..
  Atatürk olmasaydi bizler daha onun bunun usaklari olurduk…
  ” Anlayana sivri Sinek saz, Anlamayana Davul zurna az”

 393. arjeta said

  IYI AKSAMLAR KISA KISA BUTUN BU OKURLARA VE FETULLAH HOCAMIZI KABUL ETMEYENLERE YAZMAK ISTIYORUM BILMIYORUM NE AMACLE BUNLARI YAZIYORSUNUS AMA INANIYORUM KI HOCAMIZIN YOLUNU KABUL ETMEYENLER KENDILERINDE ILKUNCE NEDEN KABUL ETMIYORLAR DIYE SORSUNLAR BUNU NEDEN YAZIYORUM BIR INSANIN EGER HAYATINDA BIR DINI YOKSA COK UZUR DILIYORUM AMA ONU ISTER NE GURUSTE BAKARSENIS O INSANDAN HAYIR YOKTUR NEDEN BUNU HEMEN YAZIYORUM ONUN PSIKOLOZI BIR SORUNU VARDIR ONUN ICIN YAZMADAN UNCE BIR DUSUNSENIN COK IYI OLUR BENCE HOCA EFENDIMIZE MINETAR OLMAMIS LAZIM CUNKU SIZIN GIBI PSIKOLOZI SORUNLARI OLAN COGUNU YOLA GETIRIYOR ONUN OKULARI BELKI BUNU KISKANIYORSUNUS AMA NE YAZEK KI BU GERCEKBIZ COK RATIZ CUNKU COCUGUMUS O OKULA GIDIYOR VE SIMDIYEKADAR HIC BIR TERS GURMEDIK AMA NEYAZIK KI PSKOLOZISI BOZUK OLAN YA EBEVEYINLERIN YA COCUKLARIN BUNLARI KABUL EDEMIYORU BUTUN INSANLARA BURDAN SESLENMEK ISTERDIM BIR OKULA GUNDERDINISMI COCUGUNU LUTFEN ONLARDAN BEKLEMEYIN VERSINLER HEM EBEVEYIN TERBIYESINI HEM KULTURU AYNI ZAMANDA DERSLERIDE BUNU HIC KABUL EDEMEM EGER BIR ALE OKULA YAZDIRMADAN UNCE COCUGUYLA CALISMAMISA UMUR BOYU BIRILERINI SUCLAR BU ISTER HOCA EFENDIMISI ISTER BUTUN HER SEY ILERI KI HAYATA SADECE SUSLUYU SUCLAMAS O CUNKU KENDISIDIR NE YAZIK KI BU BIZIM TPLUMUMZDA VAR SELAM HAYIRLI YOLDAN BUYUSUN COCUKLARIMIS

 394. baha tevfik said

  the economist in peygamberi. o kadar gaza geldiki the true furkan diye kendine göre yeniden kuran yazmış internetten satıyor. hey seni gidi cia köpeği zındık münafık. bir müslüman ükeyi ziyaret ette sana kuran’ın doğrusu eğrisi nasıl olur göstersinler. ingilizce dilli misyonerlik yuvalarınıda bize türk okulları diye yutturmaya çalışan ermeni rum dönmeleri bunu zeki türk milletine yutturamazsınız. ibne oğulları. cehennem laleleri. ne kadar çaba harcarsanız harcayın bu milleti dininden saptıramıyacaksınız.

 395. gul said

  Bizler her zaman hosgoru ve sevgiyle hareket etmeliyiz .Oncelikle insansak , Kuran i kerimin bize ilk emri olan okumayi kendimize emir sayip gercekleri okuyarak bilgilenmeliyiz. sizlere tavsiyem http://www.fgulen.org sitesindeki bilgileri okuyup boyle kiymetli bir sahsin hakkinda bilgi sahibi olmaniz.

 396. gul said

  Birde sevgili arkadaslar bu muhterem sahis vatan haini olsaydi her yerde bangir bangir hainlikten bahsederdi .Ama sizler onu tanimadiginiz icin ne soylediginizi bilmiyorsunuz .Ben burda onu savunmuyorum sadece size biraz arastirmayi tavsiye ediyorum.Arastirin ve guzellikleri gorun

 397. gul said

  http://www.fetullahgulen.wordpress.com lutfen inceleyin cok harika.Biraz vicdan sahibi olanlar oradaki siirleri ruhunda hisederde ,bu tarz kendilerini dusurecek seviyede yazi yazmazlar.

 398. kadir said

  allah sorar bunları size fetullah gülenin ne suçuvar siz nerden geldiğinizi unuttunuz galiba dinimizi yaşamıyalım mı?hıristiyanmı olalım haşa bunumu istiyorsunuz.ahirette büyük hesap gününde bu sorulur iftira allah saklasın çok buyük nebal birşeyler söylerken düşünüp tarttıktan sonra karar verelim

 399. kurtmu kuzumu said

  fetullah gülen,islamiyette kendi kafasına göre reform yapmak isteyen,seyyit kutup,mevdudi ve cemalettini afgani gibi islam yanlısı gözüken fakat islam düşmanı olanlardandır.eger islam alimlerini tanırsanız fetullah gülenin ikiyüzlülüğünü daha iyi anlarsınız ben islamın nakil olduğuna inanan,sünni bir müslimanım,fetullah güleni kendi aklıma göre değil bu zamana kadar gelip geçmiş olan islam alimlerinin eserlerine göre değerlendiriyorum ve bu değerlendirmemide hanifi messebinin kurucusu ve alimliğinden asla şüphe edilmeyen ve tüm müslimanların hem fikir olduğu İmamı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ve İmamı Rabbani Hazretlerinin eserlerinin yanısıra diger islam alimlerinin eserleri ve sözleriyle kıyaslıyorum ve karşıma cıkan sahne tamamen farklı iki zıt kutup,birtarafta fethulla hocanın adına islam dediği felsefik düşünceleri ve bu düşüncelerin karşısında ise nakil ilmine dayanan islam ilmi.fettullah hocanın eserlerinde,kahraman olarak ismi verİlen ve islam alimi olarak söylenen kişilere bir bakalım..mesela seyyit kutup, bu adam islam alimi falan değil, bunu ben değil, tarihi kaynaklar ve arşivler söylemektedir,seyyit kutup mısırın teccillenmiş bir masonudur ve bu adamın ayrıca mesep anlayışıda yoktur,islam dinini kendi aklına göre yorumlamıştır,seyyit kutubun fizilel kuran diye birde eseri vardır oradada da sapkın düşüncelerini görürsünüz,islam dini fetullah gülenin tekerinde olan bir din değildir.bu devir ahir zaman devridir kurtlar ve kuzular birbirine karışmıştır ve şunuda söyliimki ahirzamanda gelecek olan mehdininde dini bozmaya calışan islam alimi görünen kişilerle mücadeleye başlıcak,bu dünya fettullah gülenin çiftliği değilki öyle her istediği yerde okul acsın,fetullah gülen niye israild,iranda,vatikanda….gibi yerlerde okul acamıyor,fettullah hocanın kitaplarındada yaldızlı sözden başka birşey yok sadece felsefik cümlelerden ibaret.islam alimlerini kendilerini ve eserlerini tanımıyorsan bir ömür boyu fetullah hocayı din adamı sanırsın.bu din fetullah hocanın sözlerinden ibaret değil,1400 yıldır binlerce islam alimi gelmiş ve binnerce eser bırakmışlar.bu yazımı okuyan yazımı eleştirmeden önce kendini şöyle bir imtahan etsin acaba kactane islam alimi ismini ve eserini sayabilcek yada alimliğinde şüphe edilmeyen kac alimin eserini okudunda fetullah hocanın alim olduğunu idda ediyon.bu devrin ahir zaman olduğunu ve kurtla kuzunu birbirinr karıştığını unutma.daha sözüm coktur fakat kalp kırmaktan korkarım.

 400. erhabener said

  Ne yobaz insanlarsiniz millet marsa gitmekle ugrasirken siz hala cennete gitmek icin ugrasiyorsunuz siz oraya NAH gidersiniz oraya beyinsizleri almiyorlarmis.Ey din ile ayakta uyuyanlar uyanin üsküdarda aksam olmadan karanliga kalmadan

 401. erhabener said

  Cehenneme gitmek istiyorum!
  Olmamak icin ebedi,
  Cennette beraber…
  Sen ol hosgörülü,
  Ben olayim sevgili.
  Sen bak,
  Ben göreyim
  sen öl
  ben olayim

 402. ben bir alevi olarak fetullah hocayı ve cemaatini çok beyeniyor ve taktir ediyorum.ülkemizin yetiştirdiyi en aydın insandan daha aydın daha çağdaş daha medeni.

 403. vatan said

  BAZI ARKADAŞLAR TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ OKULLARDAN BAHSETMİŞ.EVET O OKULLAR VAR AMA BUNLARDAN AZERBEYCAN BU KONU İLE İLK UYANAN DEVLETTTİR.YAVAŞ YAVAŞ KAPATIYOR GÜLEN KURULUŞLARINI;GEREKÇE İSE FESAT YUVASI OLMAKLA SUÇLUYOR BU OKULLARI.TABİKİ ELHAMDİLİLLAH MÜSLÜMANIM VE TÜRK’ÜM.AMA BENİMDE KAFAMA TAKILAN BİR KAÇ SORU VAR.1-)BU GÜN ABD DE NAMAZ KILAN HERE MÜSLÜMAN TERÖR İLAN EDİLİRKEN HOCA EFENDİYE NEDEN KUCAK AÇILIYOR ORDA BİLMEK GEREKİR BENCE(HEMDE EMRİNDE 200 TANE KOVBOY İLE)2-)HOCA EFENDİ NEDEN DÖNMÜYOR ÜLKEYE 3-)BİRDE ŞU DİNLER ARASI DİYOLOĞ VAR(PAPA 2ÇJAN PAUL’UN BAŞLLATTIĞI VE TEMELİNİ ATTIĞI MİSYONERLİK FAALİYETLERİ YANİ.BURADA HERKES HER ŞEYİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM DİYOR VE BEDDUA EDİYOR GİBİ SANKİ.İFTİRA GÜNAH BEDDUADA.HER KESİN KENDİ FİKRİ TABİ

  Fetullah Gülen’in ipliği pazarda – Bekir Öztürk

  03.07.2006 günü Kanal Türk te bir tartışma programına katılan, Fetullah Gülen’ in eski sağ kolu Nurettin Veren ve İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü sitemiz yazarı Sayın Dr.Adil Serdar Saçan Devlet içindeki “F tipi örgüt” ü tartıştı.

  Sitemiz yazarı Sayın Dr.Adil Serdar Saçan, Fetullah örgütünün faaliyetlerini araştırmak üzere karar alındığı, çalışmalara başlandığı ancak aynı gün Emniyet Teşkilatı içindeki birimlerden haber sızdırıldığını ve sonlandırılmak zorunda kalındığını, sonra aynı teşebbüsün Ankara da yapılmaya çalışıldığını orada da aynı şekilde engellendiğini, hatta bu olaylardan sonra Savcı Nuh Mete Yüksel’e, ciddi şantajlar yapıldığını ifade etti.

  Saçan Emniyetin tamamını töhmet altında bırakacak sözlerden kaçınırken, yönetim kademesi yada tabanda sayısal olarak bir üstünlük olmamakla birlikte güç olarak çok ciddi bir üstünlükleri olduğunu belirtti.

  Kendisinin memuriyet hayatı boyunca ne kadar başarılı bir polis ve yönetici iken AKP iktidarı ile birlikte nasıl meslekten çıkarıldığını, nelerle suçlandığını ve bunların (devam eden davalar hariç) hepsinden beraat ettiğini anlattı. Birinci olduğu “Görevde yükselme sınavı” sonucunda sırf Fetullah Örgütüne mensup olmadığı için terfi ettirilmediğini, bununla birlikte örgütün içinde bulunan ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından örgüt mensubu olduğu yönünde tescil edilmiş insanların hepsinin terfi ettiklerini, yakın zamana kadar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduklarını,Haziran atamalarında ise İl Emniyet Müdürü olduklarını ifade etti.

  Saçan Nurettin Veren’in Asker içindeki örgütlenmede bahsettiği hiyerarşik yapılanmanın Emniyette tam tersinin olabildiğini, yani bir Polis memurunun F tipi örgüt içindeki kıdeminin bir komiserden yüksek olabildiğini, bu sebeple yerine göre Komiserin Polis memurundan emir alabildiğini ifade etti.

  Nurettin Veren’in kendisine ailesi ile ilgili soruya verdiği cevapta, bütünlüğü bozulan ailelerin sayısının çok fazla olduğunu, kendi çocuklarının babalarını mahkemeye vermelerine karşılık bir banka hesabına 1.500 dolar ( çocuk başına ) ödendiğinin tespit edildiğini belirtti.

  Veren, Devlet içindeki örgütlenmeye örnek verirken ordu içindeki yapılanmada bütün rütbelerin hiyerarşik olarak kendi rütbelerinde bir imamlarının olduğunu, bunlarla örgütün arasındaki bağlantıyı imam subayların kurduğunu, nitekim bunların bazılarının YAŞ kararları ile ordudan atıldığını ama örgüt yetkililerinin kendi yayın organlarından namaz kıldığı için ordudan atıldığı şeklinde haberler yaptığını belirtti. Ordudan atılmaların ordu içinde halen var olan örgüt üyelerine güvencede olma hissi vermek adına Belediyelerce Başkan Yardımcısı olarak işe alındığını anlattı.

  Veren, “Fetullah Gülen’in Fıkhı” adında kitaptan “Faiz ile vergilerinizi ödeye bilirsiniz, zira bu devletin bizden bu kadar vergi olmaya hakkı yoktur” dediğini ifade etti. İlkokul mezunu bir kişinin, İslam’ın hukuk kitabı anlamına gelen “fıkıh” kitabını hangi bilgi ve yetki ile yazdığını da sordu.

  Nurettin Veren kendi eşinin otuz yıldır peçe ve eldiven giydiğini, oysa Fetullah’ın yeni fetvalarına göre, Başörtüsü’nün “Teferruat” olduğunu ifade etti. Fetullah’ın çamaşırlarını yıkadığı bir ara canına tak dediği ve anlık bir şekilde “Acaba evlense miydim” dediği ancak bu zehirli fikirden hemen kurtulduğunu belirtti. Örgüt içinde evlenmeye çok soğuk bakıldığını belirten Veren, arkadaşlarının çoğunun ileri yaşlarda gizli olarak evlendiğini belirtti.

  Özellikle Ramazan dan bir ay önce Zekatların toplanacağı toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda önce Fettullah’ın ağlamaklı konuşmalar ile vermenin önemine işaret ettiği, sonra en çok veren’in en fazla itibar kazandığı İsim yazdıkma, çek verme ve nakit ödemelerin yapıldığı hiçbir şekilde kayıt altına alınmayan büyük meblağlarda paraların toplandığını anlattı. ( Oysa Fetullah, benim ve Arslan Bulut’un, gelir kaynakları ile ilgili yazdığımız yazıya cevaben “ Bir arpa tanesi kadar bağış alan şerefsizdir ” demişti. Acaba ondan çok fazla alıyoruz anlamında mı konuştu ki, neyse günahını almayalım maazallah bu yük bana çok ağır gelir ) Veren; Bu paraların daha sonra fütüvvet sahibi ( aslında anlamı başka ama örgüt içinde en fazla bağış veren anlamında kullanılıyormuş ) büyük şirketler tarafından aklandığını ve yurt dışına kaçırıldığını anlattı.

  Konu çok önemli ve uzun yazılardan aldığım şikayet nedeniyle burada noktayı koyup, kalan kısmı; Fetullah Gülen’in ipliği pazarda II şeklinde sizlere ulaştıracağım..

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  Bekir Öztürk

 404. Ugur said

  Yüce Rabbim Müslüman Olan her Insana ve hangi dinden olursa olsun Her Insana Kardeslik,Sevgi ve Vicdan eksikligi vermesin……..
  Okuyorum kiyasiya Tartisiliyor kutuplastik,catisiyoruz!!! ve ne Ugruna Tek Olan Allahimiz ve Inancimiz icin.Ve Gülen adina savunmaya gecenler gercekten cok agresivler,neden Gülen Bir Peygambermi?? yada Ak Parti Islamin tek araci partisimi Diyanet’e ne oldu??? Benim Inancim Ne Ak Partinin nede su bu Partinin ne de Islam Din yazarlarinin dayatmasiyla.INANCIM TEK VE TEK ALLAHA araci kimseye ihtiyac yok arkadaslar!!! Su da bir gercekki biz Müslamin Insanlarin amerika da isi var,Müslüman alemin savasi amerikayla degilmi yada tersi? Kutsal tutugunuz Gülen neden orda? neden Basbakanin cocugu amerika da ögrenim görüyor?Almanyada yada diger Ülkelerde degil? Türkiyede Islam dini yasanmiyormu kimse namaz kilip oruc tutamiyormu? camilerimize hergün bombali saldirimi var?
  Ortaya su cikiyor demekkki Din alimligi yapan herkes kendi cikarlarida degil ABD cikarlari icin din yapiyor Türkiyede baska bir mantigi yok malesef!!!

 405. Ali Baba said

  Orta yaşlarına gelipte Fettul… Gülen’in elinden geçmeyen var mı? Hangi biriniz söylediklerini beyin süzgecinizden geçiriyorsunuz… Haşaaa! Allah kelamı gibi kabulleniyorsunuz ne derse… YÜCE ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ “FİKRİ HÜR OLUN, VİCDANI HÜR OLUN!” UYANIN BEEEEEE… Herşeyi gizli ve entrikalarla yapmak bu tarikatla öyle bi yoğrulmuş ki artık kaypaklıktan kurtulamıyorlar… Yarın kominist parti gelse iktidara bunlarda kominist olurlar valla… Bunlar adam gibi adam olsaydı, Türkiye bu halde olurmuydu düşünün biraz ey millet!

 406. Devrimci said

  fettullah milleti sattı şeriatcı bu adam yaşasın özgürlük yaşasın devrim yaşasın ATATÜRK

 407. cakir said

  siz devlet adamini görmemisiniz .Asil türkiyeye kim sahip cikiyo biliyomusunuz r.t.erdogan .b. arinc. f.gülen asil bunlar devlet adami..bee

 408. mustafa kemal said

  Bir grubu,bır vakfı,partiyi,cemaati…vs bunları en ıyı bılmenın yolu o grubun için de bulunmaktır.bu nur cemaatının yaptıgı işler ve içinde kı kişilerın düşünce zikri fevkalade zararlıdır.nerden bılıryorsun dersenız bizzat yasadım ve benım gibi yasayan bınlerce sakirt,imam,bbt,bbtm…vs insanlar var.yasasın turkıye cumhuriyeti…saygılar komando.

 409. Atatürk Öğretmeni said

  burada bilgisizce, cahilce, şuursuzca, örümcek beyinli arkadaşlarımızın yazdıkları yazıları dehşetle okudum ve anladım ki gerçekten Türkiye’de hala kişiler bilmeden öğrenmeden kara balta savunabiliyorlar; ey siz örümcek beyinliler hiç mi tarih okumadanız, ey cahiller hiç mi araştırmadınız, siz hala yok fetullah okul yaptı yok şunu yaptı yok bunu yaptı diye onu savunup duruyorsunuz. uyanın artık bre gafiller, cahiller, tarih dersi verelim biraz size. nurculugun kökeni nedir? said-i kürt nursi denilen bir kürt ırkçısıdır, bu okuma yazmaya bilmeyen cahil kürt, zamanın harikası adıyla istnabulda berduşluk yapmış bir cahildir. daha sonra kürt yanlılarını islamı alet ederek kendi etrafında toplamış şeyh said denilen şerefsize her türlü desteği vermiş ve şeyh said idam edildiğinde bu topraklarda kürdistanı kuracam diye yemin etmiş bir sahtekardır. işte siz bu adamların yardakçılıgını yapıyosunuz. külliyat diye saçmas sapan bi kitaba tapıyorsunuz, kardeşim KURAN-I KERİM var Allahın bizlere yolladıgı rehber ve peygamber, siz bugün külliyat denilen kitabı kurana fetullah güleni ve said-i kürt nursiyi PEygamber efendimize denk kılıyorsunuz, Allah şirk koşanlara ahirette ne yapar görecez hepimiz. adam yurtdışında okullar açıyor diye övünüyorsunz. Arkadaşım adam keyfine mi okul açıyor adam okullarında nur cemati için beyni yıkanmış sizin gibi kısır düşünen bireyler yetiştiriyor. fetullah gülen Amerikan ajanıdır. aşırı doz uyuşturcudan ölen genç kız fetullah gülenin kızı değilmiydi, kendi kızına sahip çıkamayan adam cemaat-i müslime nasıl sahip çıkar. arkadaşlar uyanın artık silekelenin, bieye körü körüne inanayın. fatime denilen örümcek kafalı yobaz, ey sana diyorum, bülent arıncı da seviyormuş, bülent arınç dediğin adam amerikan yanlısı biridir. dedesi menemen isyanında ingilizlerin gazına galip din elden gidiyor diye gencecik astegmen öğretmenin başını kesmiştir. sizin gibi TÜRK olmaz olsun, bu vatan hainlerini meclisimize oturttugunuz için yazıklar olsun size. yıllarca Atatürk e pislik attınız, ulan hiç düşündünüz mü Atatürk olmasaydı, yarınız yunan, değer yarınız fransız olacaktı. Ama merak etmeyin gün geldiğin Allah size hesap soracak.

 410. Atatürk Öğretmeni said

  ya yazılanları okudukça çıldırıyorum, hoca efendi ağlıyormuş ağlasa ağlasa kendine ağlar o hoca. Ah Allahım kıyameti çabuk ver, ver ki bu fetullah hocaların saidi kürt lerin yüzleri ellerine dökülürken görmek istiyorum, ben varsın olsun cehenneme gideyim ama ben Allaha şirk koştuğum için gitmem cehenneme.

 411. benim merak ettiğim bir konu var kimseyi suçlamıyorum…said nursi o yıllarda sultan abdülhamite neden yardım etmedi çok büyük bir kitleye hitab ettiği halde neden halifeye yardım etmedi..bu sorunun cevabını bilen bana yazar ise pek sevinirim

 412. Atatürk Öğretmeni said

  hepiniz pis din tacirlerisiniz, siyaset için kadın bedenini ve dini kirleten örümcek kafalı pis kokulu yobazlarsınz siz.fetullah denilen sahtekarn uşağı olmuşsunuz. Allaha yakın olmak için ona mı ihtiyacınız var.Allaha yakın olmak kalple olur.biz çok şükrü gerçek müslümanız. bizim müslümanlıgımıza küfür eden siz sözde tarikatçı inanmışlar cehennem sizin için var.yazıklar olsun size. vatan haini yandaşları.

 413. CIGGY said

  ZAMANINIZ GELIYOR YAPIN PROPAGANDALARINIZI.
  TURKIYE DEGIL TUM DUNYA ARKAMIZDA.
  SIZ DEVAM EDIN.
  CAKALLAR

 414. CIGGY said

  SIZIN ISINIZ OLMAZ.
  ADAMI HEM AMERIKANCI HEM IRANCI YAPIYONUZ.
  AKIL VAR MANTIK VAR.
  ACIYORUM SIZE

 415. CIGGY said

  SEKERIM ALTIMIZA ALIRIZ MAF EDERIZ

 416. yasemin said

  sizlere diyorum Fetullah Gülen’i vatan haini ilan edenler!.. hocaefendiyi bu ülkeden sürenler, suanda bile aptal bir yargtayın kararıyla o inasan bu ülkeye giremiyor yoksa Amerika’nın iğrenç oyunlarına hevesli değil.O insanın amacı ülkede örgüt kurmak değil bunu hala anlamıyorsunuzzzz neden sadece hocaefendiyle uğraşılıyor?bu ülkeyi ipe götürenler,satanlar,AB’ye girmrk için türlü türlü oyunları olanlar, atatürkçüyüz diye ülke içinde örgüt kuranlar niye bilinmiyor?ya da neden koca bir ecdat olan Osmanlı, torunları atatürkten önce gelmiyor?bence siz FETULLAH GÜLEN’i vatan haini ilan ediceğinize arkanıza dönüp bir bakın tarihte neler yaşandğını hala da yaşanmakta olan şeyleri görün neler olduğunu diye bir şey söyleyemiyeceğim çünkü sizler sadece birilerinin oynadıkları oyunda kuklasınız! YASEMİN

 417. metin said

  değerli arkadaşlar biz millet olarak kişileri harcamaktan çekinmeyen bir toplumuz. lütfen insanları tanıyalım tanıtma fırsatı verelim.ben bir ATATÜRK hayranı olan ve onun izinden yürümeye çalışan olarak bu gurubun yaptığı calışmaları beğeniyorum ve bize zarar getireceğine inan mıyorum.

 418. Yasemin hanım. Hoca efendiniz şuan Amerika’da. Neden Amerika’ya gitti?? Burada kendisi hakkında “Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak Dine dayalı bir devlet kurma eylemi içersinde olduğu” için açılan davadan yargılanmamak için “Amerika’ya kaçtı”

  Peki 3 ay itibariyle davası düştü neden hala Amerika’da hoca efendiniz??

  Aptal bir yargıtay diyorsunuz ama yargıtay bir tüzel kişiliktir. Yargıtayların savcıları vardır. Siz sanırım Yargıtay tüzel kişiliğine aptal diyerek olmayan bir şahsa hakaret ediyorsunuz ki bu da sizin zeka seviyenizi gösterir.

  Türkiye’de örgüt kurmamış doğru… Eee şu yukarıdaki yorumlara bir bakın bakalım nasıl bir ordu gibiler… Fethullah Gülen ülkede yapmak istediğini gayet iyi bir şekilde yapmış… Bir ordu yetiştirmiş.

  Tarihimizi çok şükür çok iyi biliyoruz. neler yaşandığını da biliyoruz.

  Size de sitemizden faydalanmanızı ümit ederiz. saygılar

 419. Sami özvatan said

  müslüman olan birkişi fetullah gülen denen kişiye inanmaz
  amerika fetullah aracılığıyla türkiyeyi bölmeye çalışmaktadır
  fetullahın gizli bir hırıstıyan olduğu biliniyor
  ayrıca amerika gizli servisi ajanıdır müslüman olan herkese söylüyorum fetullah gerçeğini görün ve fetullahın tüm yurtlarından ve gazete televzyonunu izlemeyin saygılar.

 420. burçin said

  siz gülenciler işte bukadar kör ve basit insanlarsınız.gerçekleri görmek istemiyorsunuz,beyinleriniz öyle yıkamışlarki anlaşılan hoca efendiniz işini çok iyi yapmış.ben atatürkçüyüm atamın bizi emanet ettiği cumhuriyetede sonuna kadar sahip çıkıcam.emanete ihanet etmek isteyenlerede ölümüm pahasına karşıların da dururum.biz türkiyeyi tarihtede hacıya,hocaya bırakmadık emin olun bundan sonrada bırakmayız.herkes bunu böyle bilsin.

 421. aykut said

  VATAN HAİNİ DEDİĞİNİZ ADAM YURT DIŞINDA TÜRK OKULU AÇAR MI DEMİŞ BİR VATANDAŞ… AKIL VAR MANTIK VAR BE!!ADAM YURT İÇİNDE BU KADAR TEŞKİLATLANIP ÜLKEYİ ŞERİAT ÜLKESİ YAPMAK İÇİN SENELERCE ÇALIŞIP(Kİ HALEN ÇALIŞIYOR) BİŞEYLERİN MEYVESİNİ ALACAK..YURT DIŞINDA 2-3 TANE TÜRK OKULU AÇARAK MİLLETİN GÖZÜNÜ BOYUYOR…VE NE YAZIK Kİ TÜM BU OLANLARI HAKEDEN %47 LİK KESİM HERŞEYE OLDUĞU GİBİ BUNA DA İNANIYOR..UYANIN ARKADAŞLAR UYANINNN!!! KİM BU FETTULLAH GÜLEN??NASIL DÖNÜYOR BU CEMAAT ÇARKI???RUSYA NİYE OKULLARINI KAPATIYOR??NEDEN YASAĞI KALKTIĞI HALDE O ÇOK SEVDİĞİ(!) ÜLKESİNE DÖNEMİYOR??? BUNLARIN UŞLAĞI OLMAYIN..

 422. YAŞAMIN VE HAYATIN TÜM ZORLUKLARINA RAĞMEN VATAN HAİNLERİ İLE MÜCADELEYE DEVAM. BU GÜN CENNET VATANIMIZI BÖLMEYE VE KARANLIKLARA GÖTÜRMEYE ÇALIŞAN KÜRTÇÜLER VE YOBAZLARDIR. FETULLAH GÜLEN İSİMLİ KARANLIK ŞAHIS VE GÜRUHU KÖKÜ DIŞARIDA KENDİSİ İÇERİDE OLAN HAİN BİR DÜŞMANDIR…!!! BUNUN EN UFAK İSPATI, EN BASİT İSPATI HALA BUNLARI SAVUNAN YÜZLERECE CAHİL, CÜHELA KİŞİLERDEN BİRİSİ BAKIN BU SİTEDE NASIL YAZI YAZMIŞ, SAVUNMUŞ,

  CIGGY Diyor:
  Nisan 23, 2008 8:06 pm
  ZAMANINIZ GELIYOR YAPIN PROPAGANDALARINIZI.
  TURKIYE DEGIL TUM DUNYA ARKAMIZDA.
  SIZ DEVAM EDIN.
  CAKALLAR

  TÜM DÜNYA ARKAMIZDA DİYOR. YANİ EMPERYALİST VE KAN EMİCİLER TARAFINDAN DESTEKLENDİKLERİNİ BİLMEDEN BURADA İTİRAF ETMİŞ OLDU

 423. YAŞASIN TÜRKÇÜLÜK VE TÜRKİYEM…KAHROLSUN ARAPÇI VE KÜRTÇÜLER…PİS KANLARINIZI DÖKECEĞİMİZ GÜNLER GELECEK ELBET…

 424. yasemin said

  benim söylediğim anlaşılmıyor galiba ben diyorum ki karşıt görüşlüler Fetullah Güleni bu ülkeden sürdüler diyorm va niçin?sadece müslüman bir ülkede insanların dinin gerektirdiklerini yerine getirdiği için ve bununla insanlar kazandğı için.ABD hevesli değil!!! ajan filan da değil nerden çıkartıyosunuz kulaktan dolma hikayelere inanıyorsunuz yaa.O tekrar Türkiye’ye dönüş yaparsa işte sizin gibiler ortalığı karıştırıcak ülke içinde çatışma çıkıcak o büyüzden gelemiyor AB’ye bayıldığı için değil o ülkede rahat yasadığı için değil.”Kenan” arkadasım akılla, mantıkla, insan gibi yasamakla işler yoluna girer kan dökmekle değil!..

 425. feyzullah said

  fethullahçı değilim ama aklıma geliyor meyveli ağaç taşlanır diye, bu memlekette ne kadar iyi iş yapmaya kalkan insan varsa ne hikmetse çamur atma ve karalamada üstümüze yok.
  geçen gün bir ülkü ocakları başkanı dediki şuan en büyük türkçü o dur dünyanın heryerinde türkçeyi ve atatürkü öğretiyor dedi.
  şimdi gelelim size yada bize bizim ne meyvemiz varki taşlanmıyoruz.

 426. Sami özvatan said

  bazı arkadaşlarımızın fetullah güleni haklı çıkarmalarını
  anlamış değilim fetullah denen kişi tam bir vatan hainidir
  fetullah gülen diyorki bir kişi allaha inanması yeterlidir
  peygambere inanmasada olur bunu söyleyen fetullah gülen böyle
  müslümanlık olurmu
  burçin ve kenan arkadaşlarımızı kutluyorum gerçekten doğruları yazmışlar artık fetullahcı kişi lerde yavaş yavaş
  gerçekleri görüp fetullah gülenin hain olduğunu biliyorlar
  herkese selam

 427. burçin said

  TÜRKİYE ŞEYHLER,DERVİŞLER,MÜRİTLER ÜLKESİ OLMAYACAKTIR

 428. kemalis said

  HİÇ HEVESLENMEYİN YOBAZLAR TARİKATCILAR BU ÜLKEYİ BÖLEMİYECEKSİNİZ BİZLER ATATÜRK GENÇLERİYİZ VATANI
  KORURUZ TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK
  LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GURUR DUYUYORUZ

  KAHROLSUN ŞERİAT

 429. Kemalis .. youtobe baktin mi.

  Süleyman abi adamai Makaminda Devlet Nisani vermis … nasil LAIK oldumu simdi..

  Atatürk seni görseydi, kendini öldürüdü , na kadar geri zekali bi Inek birakmisin diye.

  sen aldirma Atam

  Gruss
  R.SELMAN

 430. ZEYNEP said

  Şeriatcı yobazlar hepiniz pis din tacirlerisiniz, siyaset için kadın bedenini ve dini kirleten örümcek kafalı pis kokulu yobazlarsınz siz.fetullah denilen sahtekarın uşağı olmuşsunuz. Allaha yakın olmak için ona mı ihtiyacınız var.Allaha yakın olmak kalple olur.biz çok şükür gerçek müslümanız. bizim müslümanlıgımıza küfür eden siz sözde tarikatçı inanmışlar cehennem sizin için var.yazıklar olsun size. vatan haini yandaşları.
  R.selman gibi inek kafalılar bunu anlayamaz
  TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK

 431. osman said

  niye bu şahıs,yemende,arabistanda,mısırda,yada iranda gözü yaşlı din kardeşleriyle değilde, binlerce müslümanı katleden,bebek katili,emparyalist,faşist,sömürgeci amerikada yaşıyor arkadaşlar.neden?.bi çıkarımı war ya da bi organik bağı.bence biraz da israil de kalsın.gezsin tozsun gözü yaşlı bi şekilde kendi dünyasında.o da hesap werecek nasıl olsa……….

 432. herhangi said

  Laik arkadaşlar bundan sonra madem ölmeden önce cenazem yıkanmasın, cenaze namasım kılınmasın hiç bir dini işlem yapılmasın diye vasiyet edelim çünkü bu gericiler, bu yobazlar yapıyo bunları bunlarda var bu inanışlar. Biz bunlara karşıysak bizim de yapmamamız lazım değilmi…

 433. Mevlüt said

  Allah (c.c.) hepinizi islah eylesin. Hiç bir araştırma yapmadan sorgulamadan televizyonun yalanlarını arkanıza alıp ona buna iftira atıyonuz.

  Hoca Efendiyi burada size anlatmıcam onu anlatsam bile aklınızdaki kötü fikirler kalbinizin içine işlemiş, bir kişiyi karalamak sizin için bu kadar kolay işde.

  Biz Analarımızın başındaki başörtüleri düşmesin diye, vatanımız dinimiz elin hiristiyanları yahudileri ayakları altında çinnenmesin diye ÇANAKKALEDE 250 BİN Şehit vermiş bir vatanın evlatlarıyız ama
  Bizleri hep türk kürt, sağcı solcu, dinli dinsiz diyerek bir birimize düşürdüler, ona bu iftira atarak büyük ustadları hocaları degerli kişileri hep kötü gösterdiler bizde Türk gençliği olarak bunları hep yedik.

  Uyanın biraz onun bunun dediği şerlere inanmayın, televizyonun yalanlarına kanmayın.

  Sizelere bir şeyler söylemek haddime değil ama Bu dünya ettim buldum dünyası Bir gün hepimiz öleceğiz Ahirette Sorguya çekileceğiz bunu bilerek yaşayalım.

  A.E.O

 434. fettah said

  kıyameti iple çekiyorum. kimin haklı oldugu ozaman çok iyi anlaşılacaktır.iftira edenlerin boyunlarına zincirler baglanıp cehenneme sürülecektir.bu allahın kesin sözüdür.amacı iyiligi emredip kötülügü men etmek olan bir insanı kötü itamlarla karalamak bu dünya için kolay.peygamber efendimize de aynısını yapmadılar mı ama allah müminlerle beraberdir. kurdukları tuzaklar başlarına geçirilecek. tuzak kuranların en hayırlısı allahtır.

 435. devrim said

  degerli arkadaşlar geçenlerde samanyolunda ayna programını izledim insan gurur duyuyor oradaki yapılan eğtimden Türklerin açtığı bu okullar gerçekten kaliteli ve modern ben bunların şeriatcı veya vatan düşmanı olduğuna inannıyorum

 436. crayzy said

  ya adam fbı ajanlarının korudugu ewlerde yasıyoo hala ne dıyosunus ya yuhh valla hee

 437. ahmet karasu said

  burada bende okudugum birkaç yazı cok komiğime gitti
  bilhassa berceste zeynep bosver ali ugurben latif köybas cemsoy zeynep
  farklı fikirler tabi ki iyidir demokrasi için bu sart ama bu arkadaslar kadar ben iftira atan belgeye dayanmadan konusuyolar boyle dayanıksız konusanlar geri kafalı irticacıdır at gozlugunuzu cıkarın gercekleri gorun yapılan işe sahip cıkmıyosan bari kostek olma kızıl kafalar

 438. duhan said

  bu ve benzeri siteler allah yoluna kurulmuş tuzaklardır. akıllarınca insanları dinden uzaklaştırmayı düşünüyorlar. kurmuş oldukları tuzakları allah başlarına geçirecektir. zaten geçirmiş de.bilmiyorlarki herzaman mutlak galip olan allahtır. içinde azcık imanı olanlara sesleniyorum bu yalanlara itibar etmeyin. sonra cok pişman olursunuz.

 439. […] Fethullah Gülen Kimdir? […]

 440. nuri said

  biz kimin vatan haini olduğunu cok iyi biliyoz.sahte kahramanlar bize yıllardır kahraman olarak tanıtıldı ama artık bu gençlik uyumuyor.yaşasın Türk okulları

 441. ZEYNEP said

  fetullahcı arkadaşlar hala ne kanıt ne belgesi istiyorsuz fetullah bir vatan haini ve amerikan ajanıdır bunun her türlü isbatı var
  fetullahın tek amacı halkımızın dini duygularını kullanıp
  kendine rant sağlamak türkiyeyi bölmektir.
  ben fetullahın cemaatına yıllarca gittim onların ne olduklarını bilmemmi müslüman kardeşlerim artık uyanın
  yukarıda bir arkadaşımız saman yolunu izlediğini söylüyor
  arkadaşım saman yolu tv. zaten fetullahın. bu kanal fetullah
  hakkında tabiki iyi haber yapar
  şayet birazcık imanınız vede vatan sevgisi varsa fetulahın
  televizyonunu ve gaztesini okumayın ben artık namazımı devletimizin camisinde kılıyorum dini bilgilerimide devletimizin müftülerinden ve ilahiyatcılarından alıyorum.
  hiçbir tarıkata ihtiyacım yok Allahla kul arasına hiç kimse
  giremez Allah bunu ayetlerinde açıklıyor doğrudan Allaha bağlanın ibadetinizi yapın fetullahcı arkadaşlar bir gün
  sizde tarıkatların ne olduklarını öğreneceksiniz bunu biliyorum onun için sizlere sitem etmiyorum yorumlarınızı bekliyorum hoşcakalın

 442. kafamkarıştı said

  ya kafam karışıyor bu adam bu kadar tehlikeli ise bunlara bağlı okullar yurtlar dersaneler neden kapatılmıyor 28 şubat sürecinde neden birtanesi kapatılmadı bukadarmı güçlüler yoksa vatanhaini degilde vatanaşıklarımı bunlar neden destek veriyor anadolu insanı neden onlarda kendilerini buluyorlar neden bir dini gazete 1 milyon satıyorda cumhuriyet 80 bin satıyor neden neden neden şaşmamak elde degil arkadaşlar birileri yorum yapar birileri çalışır durmadan birileri konuşur sadece dır dır dır savcılar ne içindir varsa ATATÜRK TÜRKİYESİ NE yaptıgı bir yanlış çizin üzerini kapatın tevizyonlarını,gazetesini,yurtlarını vs vs hepsini ama yoksa bırakın adamı iş yapsın bize iş yapan lazım iftira atıp dır dır eden değil ondan yeterince çok var zaten

 443. İlhan said

  Öncelikle bu siteyi yapanların eline sağlık…..
  Türkiyede yaşayanların %90 müslüman bunda kimsenin şüphesi yoktur sanırım…
  Kaldı ki, müslümanlık ve islamiyet denince benim aklıma gelen ilk 3 sıralama
  1 cisi ALLAH
  2 cisi Kur-an
  3 cüsü Peygamber ama bunların yanında yada 4-5-6 cısı demiyorum ve bu listede fettullah gülen
  ak parti ve bunun gibiler yok… Dini, müslümanlığı kendi amaçlarınız ve siyasetiniz için kullanarak neler yapmak istediğinizi insanlar görüyor daha da görecek… Sizin din ile müslümanlık ile alakanız yok… Siz kendi amaçlarınız için herşeyi yaparsınız…
  Müslümanlık fettullah gülenden öncede vardı, AKPartiden öncede vardı..
  Uyanın Uyanın…. Allah ile kul arasına hiç kimse giremez… Dini kendi amaçları için kullanan bu kişiler yakın zamanda kendilerini Peygamber ilan ederlerse hiç şaşırmayın…
  Sanmayın ki, şeriyat düzenini çok rahat bir şekilde bu ülkede kurabilsinler,
  Türkün türkten başka dostu yok… bu böyle biline…
  sanki avrupa, sanki amerika size türkiyeyi yedirir…çok beklersiniz…
  türkiye varsa devleti, kanunları askeri polisi ile ayaktadır…
  batarsak hepimiz aynı geminin içindeyiz…
  Bu günlere ATATÜRK sayesinde sıfırdan geldiğimizi unutmayalım…
  Bunun en büyük kanıtı ÇANAKKALE’dir…
  Tarihini bilmeyen geleceğinide bilemez…

 444. hacı dereli said

  sızı gıdı geyık kemalıstlr hocaefendının adını o ıckılı agzınıza alırken besmele cekın carpılmayın
  bu ulkeyı korumak sıze mı dustu burada karaladıgınız butun ınsanları mıllet cok sevıyor sız kımsınız lan serefsızler kemalızımınızde batsın ınkkılaplaınızda

 445. feto said

  o adam günümüzün ibni sebesi

 446. maho said

  abdullah ibni sebe yaşasaydı onunla gurur duyardı.

 447. DEVRİMCİ said

  Arkadaşlarım ismimden de anlayacağınız gibi ben Atatürkçü bir insanım fakat bu benim dindar olmadığımı, Allahıma minnettar olmadığımı göstermez.Benim ATATÜRKÇÜ olmamdaki en büyük sebep ortada bir bencillik olmamasından kaynaklanır.Yani ulu önder vatanı bizler için kurdu,yaşattı.Fakat dinde kuşkusuz bir bencillik olmak zorundadır,çünkü herkes yaptıklarının karşılığını ahirette görecektir.Kimse anasını,babasını,kardeşini,akrabasını kendisiyle birlikte cennete veya cehenneme götüremez.Bundan dolayı dini insanları sömürmek için kendisine alet eden hainler birer dost değil,düşmandır aslında.Fethullahta aynı şekilde dedesi pasinler komutanı tarafından öldürülen bir ermenidir ve o günden sonra babası öle bir evlat yetiştireceğimki türkleri kendi dinleriyle vursun demiştir.İşte kardeşlerim benim fethullah karşıtı olmamdaki en buyuk sebep onun dindar olmasından değil,dindar olmamasından bir hain olmasından kaynaklanır.Sizde kendinize gelin.Büyük ortadoğu projesiyle ülkemizi yıkmaya çalışan aralarında Fethullah gibi hainlerin de bulunduğu sömürgecilere karşı gözünüzü açın.Kutsal dinimizi böle soyu sopu belli olmayan insanlara alet etmeyelim.Biz sadece bizlere can veren ALLAHIMIZIN ve yaşamamızda buyuk payı bulunan ATATÜRKE şükranlarımızı dile getirelim.Yaşasın tam bağımsız TÜRKİYE!!!

 448. KENDİSİNİ DEV ZANNEDEN CÜCE said

  KÜÇÜK FETHULLAH 1942’DE ERZURUMDA DOĞDU.DOĞDUĞUNDA İNSANA BENZİYORDU FAKAT ÖLÜNCE NEYE BENZEYECEKTİ,KİMSE FARKEDEMİYORDU.SAF BİR ÇOCUĞUN İLERDE EKMEK YEDİĞİ ÜLKEYE İHANET EDECEĞİ KİMİN AKLINA GELİRDİ.AMA OLAN OLMUŞTU ARTIK.İNSANLARI EN MABET,EN KUTSAL DEĞERLERİYLE SÖMÜRÜP PARA KAZANMAYA BAŞLADI.BU PARALARI DA SANKİ İNSANLARIN ONURU İÇİN HARCADIĞINI GÖSTERİP,DAHA FAZLA YANDAŞ KAZANDI.İNSANLAR ONU BİR KURTARICI GİBİ GÖRÜYORDU FAKAT O TÜRKLERİN SONUNU HAZIRLAYAN BİR DÜŞMAN GİBİYDİ.ASLINDA UNUTTUĞU ÖNEMLİ BİR ŞEY VARDI İNSANLARIN SONUNU ANCAK ALLAHÜTALA HAZIRLAR.ALLAH TEKTİR-SON GÖNDERMİŞ OLDUĞU PEYGAMBERİMİZ TEKTİR-KUTSAL KİTABIMIZ TEKTİR.MADEM DİNİMİZLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AYRINTIYI KUTSAL KİTABIMIZDA ÖĞRENEBİLİYORUZ O ZAMAN FETHULLAH KİM OLUYOR.İŞTE FETHULLAHIN SAHTEKARLIĞI BU NOKTADA ORTAYA ÇIKIYOR.O KENDİSİNİ BİR DEV ZANNEDEN CÜCE ASLINDA.AMA İSTEDİĞİ KADAR SÖMÜRSÜN İNSANLARI.İSTER DEV OL,İSTER CÜCE SONUN KARA TOPRAK OLACAKTIR.AMERİKAN AJANININ BUNU İLMESİ GEREK!!!

 449. DEVRİM said

  YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!!!

 450. PENYEZ said

  ZEYNEP YORUM YAPMA İŞ YAP TIPKI FETTULLAHCILAR GİBİ ONLAR KONUŞMUYOR ÇALIŞIYOR İŞ YAPIYOR YÜZLERCE OKULLAR AÇIYOR

 451. sami said

  akadaşlar türkiye şehler tarikatlar ülkesi olmayacaktır
  hiç birimiz buna müsade etmeyiz bir ülkede tarıkatlar varsa
  o ülke geri kalmış demektir gelişmiş ülkelerde asla tarıkat ve bu tür tartışmalar yok uyanık olalım laiklik bu ülkenin
  temelidir temelimize saip çıkalım
  TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK

 452. ddvp said

  Ben fethullah gülenin müslüman değil bahaini dininden olduğunu inanıyorum bu dinin özelliği bütün dinleri kendi bünyelerinde toplamaktır islamın son din peygamberimizinde son peygamber olduğuna inanmıyorlar ve hiristiyanlıktan sonra en fazla yayılan dinmiş fethullah gülenin birkaç konuşmasında peygamberimizi anlatıyor gibi gözüküyorken bu dini anlatıyor göç ten bahsederken (dikkat edersiniz)peygamberimizin göçünden değil bahainilerin peygamberinden bahsediyor ayrıca A.B.D.bizim müttefiğimiz olmasına rağmen kırmızı bültenle aradığımız şuçluyu neden iade etmiyor rusya okulları kapatıyor çünkü istibaharat teşkilatları okulların eğitim için değil amerikan çıkarları için çalıştığını tespit ettiği içindir ülkemizde hastane ve doktorlar o kadar kötü ki demek ATATÜRK gibi kendisini Türk Hekimlerine emanet etmiyor
  Arkadaşlar bu vatan bizim bizi bölmek için her yolu deniyorlar savaşla bizi yenemeyeceklerini bildikleri için içten yıkmak için uğraşıyorlar sadi kürdi de bunlardan biridirki yavuz sultan selim bile kürtleri sevmemiştir muşta yaptırdığı çeşmeyi yıkık görünce kısaca allah kürde fırsat verme sultan olmasın ayağını çarık sıksın karnı doymasın vur sopayı al haracı iflah olmasın bu çeşmeden rum içsin gavur içsin kürde nasip olmasın demiştir bu kitabe 1999 yılında hasan pulur tarafından tercüme edilip yayınlanmış sonra ise kitabe çeşmeden kazınmıştır fethullah ın öğretmeni de bir kürttür unutmammak gerekir

 453. Bu ne perhiz, bu ne lahana tursusu said

  🙂 Tek bir arastirma yapmadan konusanlara bir laf soylemeye gerek yok. Onlari kendi hallerine birakmak gerekir. Onun haricinde cok gaz arkadaslar gordum. Ozellikle birisi Turkun turkden baska dostu olmaz demis ona koptum zaten. Sanki ingiliz veya fransiz birisinin tartismasi yapiliyor. Yazmis olmak icin yazmasaniz keske. Varsa bir bildiginiz onu soyleseniz. Yukardaki arkadasta ilginc bisi demis “bir ülkede tarıkatlar varsa
  o ülke geri kalmış demektir gelişmiş ülkelerde asla tarıkat ve bu tür tartışmalar yok”
  Gelismis ulke sinifina ‘bence’ konabilecek olan ABD de olan cemaat&tarikat sayisini bir arastir derim. 🙂 Yine yukardaki lafa geliyor durum, yazmis olmak icin yazmasaniz keske, gercekten komik oluyorsunuz.

 454. blabla said

  Fazla söze gerek yok bazı kişiler bu sitenin varlığından rahatsız oldukları için siteyi kötülemektedirler.O zaman bende bu arkadaşlarıma Dr.Necip Hablemitoğlu nun Köstebek isimli kitabını okumalarını isterim,madem bu site yapıcıları gerçek dışı yazılar yazmaktalar,işte sizlerin yanlış düşündüğünü kanıtlayan bir eser.Bütün belgeler,kanıtlar açık açık verilmiştir.Başka önerecek ve diyecek bir sözüm yok.

 455. ahmet said

  bu adama karşı sözler söylediğim için tüm akrabalarımı kaybettim bu adamın gerçekten berbat bir insan olduğunu artık herkes öğrensin ve benim durumuma kimse düşmesin:(

 456. FETULLAH Gülen müslüman birisi oluyorda dininin ve kitabıbının bildirmiş olduğu gibi eski hak dinleri yahudilik ve hıristiyanlık din mensuplarıyla nasıl bir din diyaloğu kurabiliyor. papazların elini bu adam ne amaçla öperki? internetten diyalog belgeselini sonuna kadar izlemenizi öneriyorum………………

 457. ASİL KAN said

  eğer siz ümmet olsaydınız kurtuluş savaşında örümcek kafalı araplar sizi satmazdı..siz ümmette olamazsınız.. siz ancak kullanılırsınız … size arkadaşlar da demiyorum ..siz vatan hainisiniz… zenginlerin kat kat zengin olduğu vatanımızda… o kAdar aldatmışlarki SİZİ .. bulduğunuz kuru ekmeğe şükür diyorsunuz..koyunsunuz hepiniz.. NE DEMİŞ FATİH SULTAN MEHMET HAN….BENİM ALDIĞIM TOPRAKLARDAN 1 KARIŞINI ECNEBİLERE SATANLAR ALLAHIN GAZABINA UĞRASIN.. ADAMLAR TÜRKİYEYİ SATTI … FETHULLAHLAR..TAYYİPLER..BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİİ.. TÜKENMEZLER.. BİLİYORSUNUZ Kİ .. MUSTAFA KEMALLERDE HİÇ TÜKENMEZLER…..ALLAH SENDEN RAZI OLSUN ATAM DOĞUM GÜNÜN 19 MAYISIN KUTLU OLSUN…AYRICA AKP Lİ VATANDAŞLAR PARTİ PROGRAMINIZI OKYUNDA .. NASIL KULLANILDIĞINIZ ANLAYIN.. KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN…… NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

 458. adil said

  fethullah güleni şahsen tanımıyorum.Nurcu olduğunu biliyorum.said nursi nni yolundan gidiyor yani.eğitim alanında geniş güce sahipler.amaçları millete faydalı olmakmış yazanlar öle diyor.AKP partisi ona yakınmış.dini kullanarak siyaset yapan AKP gerçeği var.dindar oldukalarını söylüyorlar.nurcuların bu mali gücü nerden kaynaklanıyor? bunu nasıl finanse ediyorlar?yok zengin iş adamları yardım ediyormuş!inandırıcı değil.misyonlarını açıklamaları lazım,amaçlarının ne olduğu belli değil.Amerika da ne arıyor?amerika müslüman ülkeleri habire katlediyor yok ediyor.fethullah müslümansa,müslümanbir ülkeye gitsin,veya türkiyede yaşasın bu ülkede müslüman ya o bakımdan:Danlaşılır gibi değil,yoksa gerçekten amerikan ajanımı?amerikayı çok sevmiş olmakı ki ordan ayrılmak da istemiyor

 459. nazım savaş said

  ben vatan hainleri adı altında fettullah gülen için yazı ve açıklamalarda bulanan zata ne diyeyim haklımısın dememmi mi bekliyor bence kendi isim verdiği yazısına uyuyor hocanın islamın emrettiği yol ve kurallardan başka biryol mu gösteriyorda bu kadar zoruna gidiyor benim dnim islam kitabım kuran eğer hoca bu dinin emrettiklerinden başka yol gösteriyor ise hesp soralım şayet böyle birşey yoksa neden islamı yolu ve hakkı gösterenden korkalım ben vaazlarının birkaçını dinledim hiç birinde kuranın çizdiği yoldan başkayol gösterdiğini rastlamadım kısacası islam dini ile sorunu olanlar bana yol göstereçek kadar doğru vede dürüst olduklarına,inanmıyorum. içinden kopanlar elbette olaçak çünkü allahın emrini herkese ulaştırmak kolay iş değildir. bu vatanıda başkalarına verçek kadar adi olamazlar hak için ağlayan gözler vatan satmaz takiyede yapmaz ne kazancı varki takiye yapsın kazancı allah rızasıdır zaten onun işin uğraşıyor.inanmayanlara elbette bu uğraşlar zoruna gider.

 460. iso said

  bu siteyi yapanlar düzenbazın teki…. yalan dolan haber yapın sadece sizin işiniz bu bi dinleyin önce adamın dediklerini. sonra konuşun vatan haini oan bi adam türkçe olimpiyatları düzenletirmi ALLAH aşkına

 461. ARDA said

  Arkadaşlar özellikle fethullah gülen e sempati duyanlar.
  Öncelikle kendini islama adamış bu gönül insanı gibi görünen kişiyi iyi tanıyın. Sadece tek bir görüşü benimseyip takılı kalmayın. fethullah Gülen i tanısaydınız eminim bu kadar sevmiycektiniz. Şu an Amerika da bulunmasının nedeni nedir? Bu soruyu takipçilerine sorarsanız tedavi için deyip geçiştirirler. Asıl amaç asla açıklanmaz.
  Ben Fethullah Gülen in Türkiye nin yeryerine konumlandırılmış olan evlerinden birkaçında 3 yıl kadar kaldım. (üniversite 1-3 sınıf) bu sayede onları daha iyi tanıdım. Çıkmaya çalıştım ama beni bırakmadılar. her çıkmaya çalıştığımda beni ikna edip engellediler ama sonunda ordan kaçtım.

 462. ARDA said

  Evet ben hizmet denen ama asıl alarak sadece Fethullah Gülene hizmet edilen: Birnevi hizmetçiliği yapılan evlerden kaçmak zorunda kaldım. Coca cola alanın yahudi veya kafir denilip izin veilmediği ETİ marka yiyecek içecek alınmasına kesin olarak karşı çıkılıp ÜLKER alınmasının şart koşulduğu, Fethullah Gülene ismi ile hitap etmenin bile ahlaksızca sayılıp HOCAEFENDİ denilmesinin zorunlu olduğu, Sait Nursi nin bir zamanlar yasaklı olan kitaplarının(RİSALE-İ NUR) her gün okunmasının (ve hatta çetelesini de vermek zorundasınızdır) mecbur kılındığı bu evler nasıl olurda sevgi dünyası olur? BEN FETHULLAHÇILARI ÇOK İYİ TANIYAN BİRİ OLARAK HATTA DAHA 1 YIL ÖNCESİNE KADAR ONLARDAN BİRİ OLARAK BU CEMİYETİN TÜRKİYEMİZ VE GELECEĞİMİZ AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ OLDUĞU KANAATİNDEYİM…
  HERKESE SAYGILAR…

 463. dua said

  arkadaşlar yazıları okudum kurtuluşa giden yol islam kalbinde şüpe olanlara ALLAH yardım etsin onlar içinde dua edelim inşallah yaradanın aşkıyla

 464. emrah said

  ALLAH tan korkun biz hiristiyan olan avrupanın elini etegini öpüyoruz din düşmanı degiliz ama bir namaz kılan insan papazla ttokalaştı diye yalancı vatan haini oluyor ALLAH tan korkun desemde siz korkmazsınız bukadar din düşmanlıgı olmaz alnınız secdeye degmiyor bari degenleri kötülemeyin sonra ALLAHın gazabına ugrarsınız

 465. ayla said

  vatan hainleri sitesini vatan hainleri doldumuş bu ülke için bu güne kadar kılını kıpırdatmamış gereksiz adamlar bu gün varlığını Türk milletine adayan birini çekip çekiştiriyorlar. yüzbinlerce insan türkçe öğreniyor onun okullarında siz ne yaptınız. bu milletin bağrındaki güzellikleri dünyanın dört bir tarafına taşıyor o ve onun gibiler olmasa insanlar türkiyenin dünya haritasında nerede olduğunu bilmiyorlardı. dünya bilim çevreleri bu insanı dünyaya örnek bir hareket olarak gösteriyor sen kimsinki hoca efendiyi vatan haini olarak göstereceksin o kadar seviyesizsiniz ki doğru dürüst adam gibi konuşmuyorsunuz bile . seviyesiz seviyesiz yarı küfürlü yürüyün be bizi siz temsil etmiyorsunuz fikriniz azınlıkta bir gün kafanız değişir inşallah.

 466. burçin said

  hiç utanmadan kendini bilmezin biri kemalizim batsın diyo.acaba m.kemal olmasaydı bugun sen özgürce namaz kılabilecekmiydin camiden gelen ezan seslerini duyabilecekmiydin annen kardeşin sokağa korkmadan çıkabilecekmiydi?nankörlük etmeyin bugunleri atatürke borçlu olduğumuzu görün artık.bi hoca efendi diye tutturmuş gidiyosunuz adam resmen dini sömürüyo bunun farkında bile dilsiniz ve en acısı öyle yanlış yapıyosunuzki kemalistleri dinsiz,fetullahçılar müslüman.evet atatürkçüyüm benim hacıyla hocayla işim olmaz allahla arama kimseyi sokmam.atatürkün laik cumhuriyetini ilke ve inkılaplarının ölene dek bekçisiyim bunu herkes böyle bilsin hacı dereli sözüm sana biz senin gibi müslümanlıktan söz edenlerden daha müslümanız.ayrıca bi yorum yazıyosanda adam gibi yaz terbiyesizlik etme NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 467. yasemin said

  Arkadasım Fetullah Gülen dini sömürmüyo eğer öle bi amacı olsaydı emin ol Türkan Saylan, Tuncay Özkan Deniz Baykal…gibi solda olan insanlar dini sömürdüğü için onu tebrik ederdi.Bugün ben Allah’a inanmıyorum diyen Türkan Saylan Fetullah Gülen’in yaptığı işlerden aşırı derecede rahatsız oluyo yani gerçekleri sölediği için doğruları yaptığı için ötesi var mı?Ayrıca Fetullah Gülen Amerikan ajanı filan da değil.

 468. Yusuf Polat said

  öncelikle allahin selami tüm inanan müslümanlarin üzerine olsun

  Kardesim sizin hic baska isiniz gücünüz yok mu da baskalarina iftira atiyorsunuz.
  Siz hoca efendiyle hic muhabbet ettinizmi,hic onu dinledinizmi,meclisinde veya yakininda bulundunuzmu….
  bence hayir siz sadece bol keseden atip tutan zavalli insanlarsiniz.

  Allah ne emretmisse onu anlatan peygamberimizin sünnetine uymaya calisip özen ve itina gösteren bu insanogluna iftira etmek ayiplarin ve günahlarin en büyüklerinden….

  Ama yinede size kizmak istesemde kizamiyorum cünkü siz cahilsiniz ve sadece bazi medya unsurlarindan aldiginiz yazilari yazip aklinizca karalama politikasi yapiyorsunuz…

  Lanet olsun su benim icimdeki insan sevgisine….

  Ha unutmadan Vatan haini ariyorsan imralida beslemeyeceksin ozaman asacaksin bende adamligini görecegim…

  Allah inananlarla beraberdir ve onlar asla yalniz degillerdir…

  Allahin selami üzerinize olsun

 469. ASİL KAN said

  SİZ ALLAHIN EMİRLERİNİ BİLMİYORMUSUNUZ DA! KURAN-I KERİMİ OKUMUYOSUNUZ DA! ADAMIN BİRİ GELİP SİZE ANLATIYOR ÖYLE Mİ! SİZİN OKUMA YAZMANIZ YOKMU KARDEŞİM .. ADAMLAR UZAYA İSTASYON KURDU… HERKES KİME İNANACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR… HERKES DİNİNİ İÇİNDE YAŞIYOR… BÖYLE BİZİM GİBİ MİLLETLEREDE Bİ KAÇTANE ÇOBAN ATIYORLAR O ÇOBANLARDA AYNI ŞEYLERİ TEKRARLAYIP TEKRARLAYIP SİZİ UYUTUYORLAR.. DÜNYAYI SÖMÜRÜYORLAR.. BİZ BİLMİYOMUYUZ ALLAHIN VARLIĞINI BİRLİĞİNİ BİZ MÜSLÜMAN DEĞİLMİYİZ… EVET ÖYLEYİZ.. AMA ARAMIZDA BİR FARK VAR..BÜYÜK BİR FARK KOYUN DEĞİLİZ.. BİZ DÜŞÜNEBİLEN İNSANLARIZ..KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOKTUR İBADET ETMEK İÇİN….BU ARADA İSTANBULUN 550. FETİH YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN…EĞER BUNUDA KUTLAYABİLİYOSAK..NE MUTLU TÜRKÜM!!! SÖZÜNÜ BİZE ARMAĞAN EDEN BÜYÜK ÖNDERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN… UYUMA TÜRK GENÇLİĞİ…

 470. ibo said

  zalimler için yaşasın ölüm.almayın mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

 471. ddvp said

  Arkadaşlar bari MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e laf atmayın eğer ATATÜRK kurtuluş şavaşını kazanmasaydı yada kendi çıkarını düşünüp cebini doldurmak isteseydi ingilizlerle anlaşıp zenginlik içinde yaşardı ingilterede öyle bir vatansever miş ki ülkesi için savaşmış binlerce Türk evladı gibi savaşı kaybetseydik ingilizler italyanlar yunanlılar fransızlar acaba dinimizi geleneklerimizi yaşamamıza izin vercekmiydi fethullah diye biri olacakmıydı HAYIR türklük diye birşey olacakmıydı bizi tarihten zamanla sileceklerdi sizler camiler yerine kiliselere gidecektiniz çan sesleri duyacaktınız fethullah gülene dua edeceğinize MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e dua edin. Bir kaç gün önce Zaman gazetesinde okudum (bedava dağıtılandan)ATATÜRK bir gezi sırasında trende namaz kılan yüksek rütbeli bir subayı gammazlayan şahsı trenden attırmıştır nasıl olduysa bu fethullah ın gazetesinde yayınlandı. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e kimse dinsiz diyemez bunu diyenler cahil kendi başlarına hiçbir işi başaramayan başkalarının güdümü ile hareket eden okumaktan aciz araştırmaktan korkan beyin özürlü maşalardır Hz. PEYGAMBERİMİZE ALLAH tarafından gönderilen ilk vahi oku dur beyin özürlüler bu okuyu PEYGAMBERİMİZİN okuma yazma bilmediğinden geldiğini zanneder ALLAH okuma yazmayı PEYGAMBERİMİZE 1 saniyede öğretirdi

 472. ddvp said

  ALLAH oku derken araştır oku kimseye inanma öz benliğini yarat demiştir beyin özürlüler tabiki aciz olduğu için fethullah gibi insanlardan medet umar sanki ALLAH insanlara beyin akıl ve düşünme gücü vermiştir şaşırıyorum beyin özürlülere ALLAH sanki sadece fethullaha bu yetenekleri vermiş zannediyorlar herhalde hep onu dinliyorlar kafanınızı duvarlara vurun da uyanın aynı beyin sizde de var okuyun başkalarının söylediklerine inanmayıp araştırın da doğru mu yanlış mı bakın din adamları tarih boyunca insafsızca dinleri kendi çıkarları için kullanmışlardır ama artık ortaçağ da yaşamıyoruz okuyun kendi iradenizi koyun beyin süzgecinizi geliştirin saygılar

 473. ddvp said

  Yukarıdaki yazılınlara bakıyorum hep fethullahın okullarından ve yaptıklarından bahsediyorlar Türkçe öğretiyormuş çok güzel peki ingilizce de öğretiyormu mesela azerbeycan da ingilizce kaç saat türkçe kaç saat azerbeycanın resmi dili ne türkçe bilenler türkçeden daha iyi ingilizce konuşuyorlar azerbeycanda artık fethullah okullarını kapatıyor son haberlere göre niye acaba düşündünüzmü müslüman ülke azerbeycan anlam veremedim niye abd nin emelleri için çalışdığı için olabilir mi

 474. GÖKMEN KADAKAL said

  Sizin gibiler bıraksın Atatürk’ü Allah rızası için şu dünyada bir dikili fidanınız yok çıkıp birilerinin yaptıklarını karalayorsunuz.Sorayım size okullara özellikle üniversiteye girmek için dersanelere gidilip birsürü paralar harcanıyor niye kardeşim herşey yazıyor kitaplarda açıp öğrenin olmuyor.Kardeşler bakın nasıl üniversite için dersanelere,öğretmenlere ihtiyaç varsa KURAN-I KERİM OKUMASI,ÖĞRENMESİ, MEALİ,TEFSİRİ İÇİNDE öğretmene ihtiyaç vardır.onun için diyorumki bilmediğiniz,kişiler,konular hakkında yorum yapmayın Muhammet Fetullah Gülen muhterem bir öğretmendir.

 475. vatandaş said

  arkadaşlar hepiniz haklısınız sizce bu ülkeyi kimler yönetiyor ben 80 yıldır bu ülkenin ele alır bir icratlarını görmedim üniversitelerden bilim adami yerine siysetci devrimci gençler çıkıyor 2.dünya savaşından almanlarla beraber çıktık onlar süper sanayii ve bilim adamları yetiştirdiler bizlerse türban takmalımı takmamalımı sizce biz türklere vede bu topraklarda yaşayan millete yakışıyorsa bu tajı komik sürünçemelere devam boş diplamalara ve boş bir ülke için hepberaber herkes kendi kavgalarımıza devam edip bu yüce ulusu yok edelim.haşunuda unutmayalım insanlar ve milletler nasıl yönetilmek istiyorlarsa öyle yönetilirler.

 476. tolqa öyüt said

  görüyorum ki hala böyle örümcek kafalılar var ülkemizde.üzülüyorum gerçekten.fethullah gülen bir dindar deiğil dincidir.dinci de dini kullanan kişi demektir.bunlar siyonist bunlar dini kullanıyor ne bekliyosunuz bunlardan…fethullah gülenin amerikadaki villasının 4 yanındada villa var ve bu villaların hepsi CIA tarafından korunmakta…
  Fethullah Gülen ir konusmasında dior ki:”bnm dogum günüm 10kasım 1938″ ama aslında 1942 yılında doğdu.laik ve demokratik rejimee karsı birisi…bnde bu ışık evlerine gittim.ama orda gerçegi gördüm.bunlar bize sadece din öğretmiyolar.siyaset yapıyolar orlarda.amaç eğitim falan değil…bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir…bu konuda bnmle tartısmak isteyenler

  rapper_Tlg@hotmail.com a adresini eklesinler

 477. Bora said

  Fetullah Gulen i bu kadar savunan ipsiz sapsiz cahil cuhela takimi olduguna inanamiyor yazilarini hayretle ve esefle okuyorum. Yaa bu adam devamli celiskili hareketlerde faliyetlerde bulunmustur. Arastirin biraz. Bu adam siyonisttir ve Yahudilerin en kutsal kitabi Talmud uzerine yemin etmis bir adamdir. Bunun yaninda Kombassan in en buyuk hissedari olarak almanyadaki bircok gurbetcinin paralarini kotu niyetle kullanmis o insanlari magdur etmistir. Neymis efendim bu adam muslumanligi yayiyomus dunya uzerinde Turklugu yayiyomus. Peki soruyorum imam ve ulema tayfasi sizlere bunu yapan bi insan ayni zamanda nasil siyonist oluyor nasil Talmud uzerine yemin edebiliyor? Bunun tek aciklamasi ajanliktir. Turkleri dunyaya salak olarak bos beyinler olarak gosteriyor bu adam. Avrupada bir suru egitim kurumu varmis. Hangisi acaba Ozbekistanda Rusyada kapanan egitim kurumlari mi? Ataturk Turk gencligine birakti bu ulkeyi Turk koyunlarina degil!!! Sizin gibiler gitsin meralarda otlasin da bizim gibiler ulkeyi bir duzluge soksunlar. Alparslan Turkes de Fetocudur. Hatta daha otesi feto hayranidir. Aksini iddia edene kendi konusmasinin yayinlandigi videonun adresini yollayacagim. Hem siyonist olmak hem musluman olmak, hem kuran-i kerimi yaymak hem talmud uzerine yemin etmek bayagi belirgin celiskilerdir herhalde. Bu siteyi kuranlara fetonun gercek kimligini buraya cikaranlara minnetlerimi sunuyorum helal olsun diyorum. Feto kendi kuran kurslarinda evlerinde kendisinin ve hocalarinin derledigi kendi kutsal kitaplarini insanlara empoze ediolar. Bu kitap da risale-i nur dur. Kendi egitim kurumlarindaki ogrencilerine universitelerin verdigi kitaplarin okutulmasini yasaklayan da Fetodur.

 478. mustafa said

  gördügüm kadar,burada bulunan fetu…yandaslilari ne kadar cahil insanlar oldugunu kanitliyorlar ve sizlerin gercek bir türk oldugunuzdan süphe duyuyorum dinim,islam ,kitabim kuran.Bukutsal kitabim bana hepsini ve herseyi aciklamitir,bana n elin nursi,den ipnesinden fetu….götvereninden YASIN ;BÜYÜK TÜRK HALKI ve benim gibi düsünenler

 479. ddvp said

  Arkadaşım bir öğretmenin görevi öğretmektir tarikat kurup bir ülkenin rejimini değiştirmek değildir Öğretmen görevini yaparken sağa sola laf atmaz öğretmesi gereken matematikse matematik kuransa kuran öğretir siyaset yapmaz bilmediği konularda konuşmaz ülkenin geleceği ile oynamaz

 480. GÖKMEN KADAKAL said

  Kim bu sitenin sorumlusu; sana iki cümle yazdığım yazı iki günde ancak yayınlandı denetimmiş sahtekarlar.RESMEN KÜFR EDİLİYOR KARDEŞİM ALLAH AŞKINA DENETİMDEN GEÇİRİP ÖZELLİKLE KÜFÜRLÜ KELİMELERİMİ YAYINLIYORSUNUZ ADAM OLUN ADAM BU SİTEYE GİRİP BAYAN ERKEK HERKES OKUYOR TÜRK İSLAM ÖRFÜNE ADETİNE SAYGINIZ OLSUN YAZANLARDA YAYINLAYANLARDA ALLAHTAN KORKUNUZ KİTABIMIZ HERŞEYİ AÇIKLIYOR DİYORSUNUZ KÜFÜRDEN BAŞKA HİÇBİRŞEY YAZILMAMIŞ BÖYLE DAVANIZDA SONUNA KADAR HAKSINIZDA HANİ OLSANIZ BİLE KİMİ İKNA EDERSİNİZ AYIP AYIP YAZANLARDA YAYINLAYANLARDA UTANIN İNSANLIK VARSA EVET ÇOK AYIP

 481. GÖKMEN KADAKAL said

  Mustafa kardeşim yazıkki peygamberimizin adını taşıyorsun sana mübarek adına küfür yakışmaz aman dikkat adının kıymetini bil kardeşim düşün…

 482. sami said

  yukarıdaki yazıları okudum burçin, Ddcp, asil kan, arkadaşlar
  çok güzel anlatmışlar fethullah hocanın vatan haini olduğunu
  taşekkür ederim arkadaşlar
  bazı kişiler de fethullah denen kişiye tapmışlar bu yobazlar
  yüzünden memleket gerikaldı
  yobazlar Allaha yakın olmak için fethullah denen kişiye ihtiyacınızmıvar
  kim bu adam ya fethullah denen kişi bir cıa mi ajanıdır vede gizli bir
  hırıstıyan olduğunu herkes biliyor yobazlarda birgün gerçekleri
  öğrenecek ama denen sonra artık uyanın yeter ibadet etmeniz için
  hiç bir tarıkata ihtiyacınız yok Allahla kul ile kendi arasına hiçbir aracı
  koymamış
  tarıkat liderlerinin tek amacı insanların dini duygularını sömürüp
  rant sağlayıp kendi şirketlerini büyütmek
  YAŞASIN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ bu arada küfürlü yazı yazan kişileri kınıyoruz

 483. s.v. said

  kimbu tarıkatlar kim bu fethullah bazı cahil insanları
  öyle kandırmışki tapmışlar hocaya fetoya hocada denmezya
  o bir amerikanın ajanı vede vatan haini uyanın arkadaşlar
  bu kişilere kanmayın vede onların gazetelerini okumayın
  iş yerlerinden alış veriş yapmayın tarıkatlara verlen para
  bizlere kurşun olarak geri dönüyor. selamlar

 484. ali ta said

  sevgili arkadaşlar hala anlamıyormusunuz fetulla gülen yobaz efendi amerikanın çıkarları için çalışıyor. ırakta müslüman kadınlara tecavüz ediyor amerikan askerleri fetullah gülen sesini çıkaramıyor.abd müslümanları hiç sevmez fetullah güleni boşuna amerikada saklamaz. başörtüsü takan kızlarımızı görüyoruz başını kapatıyorlar ama vücut hatlarını gösteiyorlar.bunlar üstü minare altı kerhane

 485. veli said

  fetullah gülen yobaz efendi yurdışında okullar acıyor ama dikkat ederseniz yanında amerikan bayragıda var. fetdullah gülen amerikanını çıkarları için hizmet yapıyor. anneler babalar kızlarımıza baskı yapıyorlar. kızım kapan akp den yoksa ihale alamıyacagız.diye kızalara baskı yapıyorlar .devrimci gençlik bir gün devrim yaparsa hepsini başlarını taksim meydanındsa kesecek .kahrolsun amerika işbirlikçi akp

 486. realist said

  AKILLI İNSANLAR DÜŞÜNÜR ELİNDEKİ VERİLERE, BİLGİLERE GÖRE YORUM YAPAR… ARKADAŞLAR BU İNSAN İÇİN O KADAR KOMİK SÖZLER SÖYLENİYOR Kİ HEPSİ BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR… SON YAZAN ARKADAŞ AMERİKAN AJANI DENMİŞ BU İNSANA GÖNÜL VERENLER BIRAKIN AMERİKANCILIĞI, AMERİKAN MALLARINA YAKLAŞMAZLAR BİLE…

  AMA ONA AMERİKANCI DİYEN ARKADAŞLARA SORMAK LAZIM EN BASİTİNDEN ; HER YIL MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GİZLEMEDEN KATLEDEN İSRAİL ORDUSUNA YARDIM ETTİĞİNİ GİZLEMEYEN VE HER YIL BUNU AÇIKLAYAN “COCA COLA” FİRMASININ ÜRÜNLERİNİ KULLANIYOR MUSUN ? KENDİ KENDİNE EVET DEDİĞİNİ DUYAR GİBİYİM DAHA NE AMERİKAN MALLARI KULLANIYORDUR O ARKADAŞLAR. ŞİMDİ SORMAK LAZIM

  ” K İ M A M E R İ K A N A J A N I …! “

 487. volkan said

  benim lafım o kemalistlere ve inkilaplarımıza küfür eden o serefsize.ama doğru ya o inkilaplar olmayacaktıki o rahmetli atatürk olmayacaktıki sizede fistan giydirip piyasaya cıkacaktınız.lan ne allahsız adamlarsınız siz be.bu fettullah serefsizinin hala vatan haini olduğunu anlamadınızmı?adam ameikada çiftlikte CIA ajanlarıyla hergün toplanıp toplantı yapıyormuş.tabii muhakkak türkiyeyi nasıl satacağını anlatıyordur.o fettullahı bi ele geçirsek biz kuvayi milliyeciler varya.ona ne yapacağımızı yorum yazan devrimci arkadaşlar anlamışlardır.ha bide hakan şükür oda tek kelimeyle fettullahçı ve vatan hayinin alası.oda karaktersiz yani.cevaplarınızı beklıcem.yobaz fettullahçılar.

 488. çağhançerkez said

  Nurculuğun Türk Milliyetçiliği ile bağdaşıp bağdaşmadığının hükmünü vermeden önce “Nurculuk nedir?” sorusunu cevaplamak gerekir.

  Gazetelerde, Radyolarda, Televizyonlarda ikide bir görülen Nurcular aralarında toplumun en alta tabakasından, aydına (?!) (mühendis, avukat ,doktor,öğretmen…) kadar her türlü adamın bulunduğu gerçek adı Said-i Kürdi (yazımızın ilerleyen safhalarında kendisinden toplumca bilinen adı ile yani Saidi Nursi olarak bahsedilecektir) olan fakat daha sonra kendine “Saîd-i Nursî” adını layık gören çağdaşları ve çalışma arkadaşlarının ifadesi ile okur fakat yazamaz, imla bilmez yaşadığı seksen sene boyunca içinde yaşadığı millet olan Türk’ün lisanını adamakıllı öğrenememiş birinin kurduğu akımdır.

  Bu sözde İslami akımın kurucusu Saidi Nursi olduğuna göre öncelikle işin köküne inerek Saidi Nursi’nin nasıl biri olduğunu aziz Türk milletine anlatmak isteriz.

  Saidi Nursi Cahildir:

  Kendisinden asrın harikası “”Bedîüzzaman” olarak bahseden Sait bir risalesinde radyodan bahsederken dünyanın bir ucundan söylenen bir sözün kilometrelerce uzaklıktaki bir kutudan duyulmasını kutudaki meleklerle açıklamaktadır. Günümüzde beş yaşında bir çocuğa kendini güldürecek iddiaları ve tarihi vesikalar ile sabit olduğu üzere az okur ama yazamaz, imla bilmez (bkz. Kürd Said’in Mezhebi Hakkında Reddiye Armağanı Son Osmanlı Şeyhulislamı Mustafa Sabri) biri için cahillik herhalde ağır bir itham olmasa gerek.

  Saidi Nursi Türk Düşmanıdır:

  Kürt Sait risalelerinde Ye’cüc Me’cüc denen ve dünyayı yok edecek olan korkunç yaratıkların Özbek, Tatar ve Kırgız gibi Türk boyları olduğunu söylemekte ve soydaşlarımızı “akvâm-ı vahşiyye” (yani vahşi kavimler) olarak tabir etmektedir.

  Ye’cüc ve Me’cüc kelimeleri Arapça’ya başka bir dilden girmiştir. Frenkler buna “Yagug ve Magug” demişler, Şeytanın zürriyeti olduğuna inanmışlardır.
  İslâm inancına göre ise, Ye’cüc ve Me’cüc, esrât-i saattan yani kıyametin kopacağına işaret sayılan büyük alâmetlerdendir. Ye’cüc ve Me’cüc Kur’ân-i Kerîm’de iki âyette geçer ve her ikisinde de (Kehf, 18/94 , Enbiya, 21/96-97) yer yüzünde bozgunculuk yapan ve kıyamet vakti ortaya çıkıp tüm insanlığa saldırarak dünyayı yakıp yıkacak kötü güçler olarak anlatılmaktadır.

  Görüldüğü üzere burada Sait gene din kisvesine sığınarak çarpık fikirlerini yaymaya çalışmakta ve Türk’e düşmanlığını kusmaktadır.

  Saidi Nursi Koyu Bir Kürt Milliyetçisidir:

  Saidi Nursi’nin 1327 ( 1909 ) yılında, İstanbul’da Vezir hanındaki İkbal-i Millet matbaasında basılmış “İki Mekteb-i Musîbetin Şahâdetnâmesi Yahut Divan-i Harb-i Örfî ve Saîd-i Kürd-î” adlı eserinde açıkça Kürtçülük yapmakta ve Kürtleri uyanmaya ve Kürt milliyetçiliği etrafında birleşmeye davet etmektedir.

  Yukarıda bahsettiğimiz kitapta Saidi Nursi aynen şöyle demektedir.

  “ Ebnâ-i cinsime burada birkaç söz söylemezsem, bence bahs nâtamam kalır. Ey Asurîler ve Keyânîlerin cihangirlik zamanından pişdar, kahraman askerleri olan arslan Kürtler!… Beşyüz sene yattınız. Yeter artık. Uyanınız. Sabahtır. Yoksa sahrâ-i vahşette vahşet ve gaflet sizi vahşet sahrasında yağma edecektir. Hikmet-i ilâhî denilen makine-î alemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum âleme mümted ve müteşa’ib kanun-i nûrân-î ilâhînin müessisi olan hikmet-i ilâhî ufk-i ezelden engüşt-i kaderi kaldırmış, size emrediyor ki, tefrika ile katre katre müteferrik su gibi zayi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle tevhit ve mezcederek zerrâtın câzibe-i cüz’iyyeleri gibi gibi bir câzibe-i umum-î millî teşkili ile Kürt gibi bir kütle-i azîmi küre gibi tedvir ederek şems-i şevket-i islâmiyye Osmâniyyenîn mevkibinde bir kevgeb-i münevver gibi câzibesini ittiba ile muvazene ve âheng-i umumiyyeyi muhafaza ediniz.

  ………….

  “İnsan için çalışmaktan başka yol yoktur” sözünün öteki ifadesi, şahsî teşebbüstür. Her kemâlin kurucu ve koruyucusu olan cesaret ve millî namus emrediyor ki, şimdiye kadar nasıl maddi şecaatte terakki ettinizse, şimdi de akıl ve medeniyet meydanında millî namusu çiğnetmeyiniz. Millî duyguların mâkesi olan, kıymetinizin ölçüsü olduğu halde ihmalinizle gayet çapraşık bununan diliniz, tûbâ ağacı gibi bir ağacın tecellisine müstatken, böyle kurumuş, perişan ve edebiyatsız kalmış olduğundan, diliniz sizden millî hamiyete şikâyette bulunuyor. İnsanda kaderin sikkesi sikkesi lisandır. Anadil tabiî olduğundan, kelimeler zihne kendiliğinden gelir. Zihin çatallaşmaz, O zihne giren bilgiler taş üzerinde oyulmuş gibi bâki kalır. Millî dille görünen herşey hoş gelir. Millî hamiyetin bir misalini size takdim ediyorum. O da Mutkili Halil Hayâlî Efendi’dir. Millî hamiyetin her şubesinde olduğu gibi, dil alanında da dilimizin esası olan elifbe, sarf (gramer) ve nahvini (sintaksını) vücuda getirmiştir. Hakikaten Kürdistan madeninde böyle bir hamiyet cevherine ratgeldiğinden, istikbalimizi onun gibi birçok cevherler ışıklandıracaktır.

  İşte bu zat bir hamiyet örneği göstermiş ve tekemmüle muhtaç dilimize bir temel atmıştır. Onun izinden gitmeyi ve temeli üzerine bina kurmayı hamiyet sahiplerine tavsiye ediyorum.

  Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî “

  Bize neden yazılarımızda Sait’e çattığımızı soranlara soruyoruz :

  1- Saidi Nursi, Kürdistan Azmi Kavi Cemiyetinin arzusu üzerine mahalli Kürt kıyafeti ile, boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, ayağında lapçin ve başında poşu olduğu halde İstanbul’a gelmiş ve büyük bir cüretle Padişaha cemiyetin “Sait” imzası altında yazdığı ve esası kürtçe öğretim yapacak okullar açmaya dayanan dilekçeyi Padişaha sunmuştur. Saidi Nursi bu hareketi neticesinde tımarhaneyi boylanıştır. Sait daha sonra affedilip memleketine yollanmıştır.

  Bugün Türk milliyetçisiyim diyen kişilerin tamamı ana dilde eğitim,yayın ve kültürel haklar adı altında Türk devletinde gayrı Türk unsurların yürüttüğü faaliyetlere karşıdır. Bununla beraber din kalkanı ile kendini saklamış olmasından olsa gerek aynı camiada maalesef günümüzün Leyla Zana’sı yada Öcalan’ından farkı olmayan ve daha farklı isteklerde bulunmayan Saidi Nursi’ye sempati besleyenlerle karşılaşmak mümkündür. Bu kişilere sormak gerekir Kürtçe eğitime karşısınızda neden Kürtçe eğitim istediği için tımarhaneye atılan Saidi Nursi’ye karşı değilsiniz ?

  2- Büyük Türk milliyetçisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değişiyle “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ve dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır.”

  Türk Milliyetçiliği aziz Türk Milletini dünyanın en ileri , en güçlü milleti yapma ülküsüdür. Risalesinde radyodan bahsederken dünyanın bir ucundan söylenen bir sözün kilometrelerce uzaklıktaki bir kutudan duyulmasını kutudaki meleklerle açıklayan birinin peşinden gidilerek bu ülkü gerçekleştirilebilir mi ?

  3- Kürt Teali Derneğinin 3 numaralı ve Kürt Maarifi Neşri Derneğinin kurucusu, yazılarında açıkça Kırgız, Özbek, Tatar gibi Türk boylarını Şeytan’ın zürriyeti manasına gelen “Ye’cüc Me’cüc” olarak tanıtan Saidi Nursi’nin peşinden giderek nasıl Türk Milliyetçiliği , Turancılık yapacaksınız ?

  İslamiyet İle Nurculuk Bağdaşır mı ?

  Kendisini asrın harikası “Bedîüzzaman” olarak tanımlayacak kadar kibirli bir şahsiyet olan Saidi Nursi, Asayı Musa ve Zülfikar adlı risalelerinde Nur suresinin bu asra göre kendisi için indiğini iddia etmektedir.

  Bir çok kişinin sandığı gibi “Bedîüzzaman” rütbesini Sait’e ona hayran olan müritleri değil bizzat kendisi vermiştir. Bir çok yazsını da “Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî “ yani “Asrın harikası Kürt Sait” olarak imzalamıştır.

  Atatürk’ün ifadesi ile “(Tanrı) Peygamberimiz aracılığıyla en son dini ve uygar gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya, tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Peygamber, Peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I., s. 269 )

  Örümceklenmemiş tertemiz bir İslami bakış açısı ile hal böyle iken Kuran’daki bazı ayetlerin kendisi için indiğini iddia eden ve kendisini asrın harikası zanneden bir delinin peşinden gitmek İslamiyete uyar mı ?

  Osmanlı Şeyhulislamlardan Mustafa Sabri’nin (*) “Kürd Said’in Mezhebi Hakkında Reddiye Armağanı” adlı kitabında, çağdaşı ve bir süre birlikte çalıştığı Said-i Nursi hakkında pek çok şeyler söyler.

  Bu kitapta geçen bazı ilginç bölümlerini hiçbir yoruma tabi tutmadan aynen aktarıyoruz.

  “Bismillah, Hamdele, Salvele.. Saidi Kürdi meselesini tetkik ederken başlıca iki nokta üzerinde durmak icabeder. Birincisi; Müridlerinin SAİDİ i’zam edeceğiz diye küfre kadar varan sözleridir. İkincisi ise; SAİD’in izharı keramet etmesi ve sureyi Nurun asıl muhatabının kendisi olduğu hakkındaki zu’mu batılı.. Belki de bu sözleri iğfalatı şeytaniyeyi, ilhamatı hakikiye zannedecek kadar ihtiyar ve mağşuş olmasındandır.

  Müritlerinin sözleri mücmelen şunlardır : Sait layuhitidir, hatasızdır, yanılmaz ve günah işlemez. Resulü Ekremden sonra Alemi İslamda böyle büyük bir adam gelmemiştir.. Sözleri aynen Kur’andır.. Beşeriyeti, Risaleyi Nur ve Sait kurtaracaktır.. Dünyada iki milyon kadar nurcu vardır. Bu insanlar dünyanın hakiki Müslümanları ve Müslümanlığı yegane anlayan insanlardır.. Bu zata dil uzatanlar kafirler ve masonlardır.. Sait’in kitabını bir dinsiz okusa itiraz edemez.. vesaire..

  Sait ise müritlerinin hilafına kendisi için iki şahsiyet tanır. Birincisi : Eski Sait’tir. Kürtçülük meselesiyle uğraşmış ve siyasete dalmış Saiti Muhti’dir. (Yani günahkar Sait’tir.) Diğeri de Lahuyti, (günahsız), ikinci veya yeni Sait’tir. Kendisine göre sureyi Nurdaki manalar bu asra göre ve kendisi için nazil olmuştur. Keramet ehli, siyasetle meşgul olmıyan ve bu Asra zamanın kutbu olarak bakan bir insandır. Sureyi Nur’daki bu meseleyi ebced hesabı ile Mısır (?) uleması bulup Said’e haber vermişler.. Yani Said’in Cebraili ebcedci alimler oluyor. (Asayı Musa ve Zülfikar adlı kitaplara bakılsın..)

  Şu iki kısaltmada görüldüğü gibi Saidi kürdi, Müritlerinden daha insaflıdır. Hiç değilse yaşadığı ömrün bir kısmı için hata kabul ediyor.. Müritleri ise onun tırnaklarını ve saçını saklayarak her şeyine bir kudsiyet izafe ediyorlar. Malumatı diniyyeye, esasatı şeriyyeye vakıf olmayan bu insanlar çok büyük hatalara düşüyorlar. Biz hem onları, hem de sair Müslümanları fıkhı müdevven haricinde (dinin belirli hükümleri dışında) teşekkül etmiş veya etmek istidadında bulunan bilumum nevpeyde (yeni çıkan) mezhep ve cereyanlara karşı müteyakkız (uyanık) bulunmaları için bu satırları yazdık.

  Bu kadar büyütülen Saidi Kürdi kimdir :

  Sait, kürt cemaatından, şafii mezhepli, nakşi tarikatlı, okur fakat yazmaz, imla bilmez, seksen sene içinde yaşadığı millet olan Türk’ün lisanına hakkıyla vakıf olamamış, felaketten felakete sürüklenmiş, bir hapishaneden diğerine sürülmüş ve bugün seksen yaşını geçmiş ihtiyar bir adamdır.

  Devletin büyük makamlarını uzun bir zaman ellerinde tutan bir zümre, bu adamcağızı lüzumsuz yere mahkemeden mahkemeye ve hapisten hapise sürükleyerek kahramanlaştırdılar ve zamanın müçtehidi mübeşşiri haline getirdiler. Halbuki Deli Said’in ilim ve diyanetle ne alakası var? Halk, üzerinde bu kadar ısrarla durulan bu şahısta bir şeyler var zannile büyüttükçe büyütmüş ve bu güne kadar gelmiştir. İşte bu idare zümresinin milletin başına sardığı belalardan birisi de budur. İ’zam etmeyi bu gençlik onlardan öğrendi. Bu da antitez olarak böylece doğdu.

  Hayatı ömrünün üçte birini hapishanelerde, polis ve jandarma nezaretinde geçiren bu şahsın akibetini, Sultan Abdulhamit Han’a dil uzatan insanların çektiği ve düçar olduğu azap ve felaket muvacehesinde görüyoruz.

  Elmalılı Hamdi ve benzerleri gibi selahiyetli din adamlarının nedametleri Mason Cemiyetinin reisi olan Rıza Tevfik’i bile intibaha getirmiş ve nedametini izhar etmiştir. Sait’te buna ait bir satır yazıya rastlamak hala mümkün olamamıştır. Hatta, baştan başa Sultan Abdulhamit Han’a hücum eden “İki mektebi musibetin Şehadetnamesi” isimli kitabı yeniden basılmış ve mahkemede hürriyet aşıkı ve kahramanı olduğuna delil gösterilmek istenilmiştir.

  Sait, Kürdistan Azmi Kavi Cemiyetinin arzusu üzerine mahalli Kürt kıyafeti ile, boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, ayağında lapçin ve başında poşu olduğu halde İstanbul’a gelmiş ve büyük bir cüretle Cuma selamlığında Padişaha cemiyetin “Sait” imzası altında yazdığı ve esası kürtçe tedrisat yapacak mektepler açmaya dayanan arizayı takdim etti. Memleketin ve milleti islamiyenin ittihadını bozmak gayesine matuf olan bu hareketi canianesinden dolayı haklı olarak tımarhaneyi boyladı. Sonra affolup memleketine yollandı.

  Kürtçülük uğrunda kendi padişahına sövecek kadar akıl ve iymandan bi behre (nasipsiz) Sait, bugün sahneye müçtehidi mübeşşir veya kutbu azam olarak çıkmış görünüyor ve cehelei nas da bu delinin etrafında haleleniyor. Kendini Kuranı aziymmüşşanın müdafii gibi gösteren Sait bizzat kendisi Kuranı aziymüşşana muhalefet etmektedir. Gaybı yalnız Allah’ın bileceğini, Kuranı Keriymin kaç kere tekrar etmiş olmasına rağmen Sait, Hazreti Ali’nin Celcelutiyye kasidesinde risalei Nur ve Siracünnur’un geçtiğini, bunu keşfettiğine bizi inandırmak ister (İkinci Şua, Sahife 53).

  İnsanın aklına öyle geliyor ki; “Acaba ben de Risalei Nur adlı bir kitap yazsam o zaman kasidedeki siracünnur kastı acaba hangimizin kitabı olur?” diyorum.

  Risalelerin yazılışı da pek acayiptir. Bilmem kaçıncı Lem’anın kaçıncı şuasının şu meyvesi zühre yıldızından gelmiş beşinci noktası olarak yazılıyor. Sonra bunlar birleşerek Kuran cüzlerine imtisal derecesine, Lemaat, Şuaat, Mektubat vs. Olacakmış.. Sözleri de “Sözcat” olmasa bari.

  İşbu reddiyeyi, hasreti ile yandığım vatanıma ve uğrunda bir ömür çürüttüğüm dinime ihaneti düşünen gerillacı asi Said’e son ihtar olarak yazdım. Damarında bir damla Türk kanı olan her Müslümana, bu adamın Mason ve Komünist kadar tehlikeli olduğunu ehemmiyetle hatırlatırım. Ve selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

  Mustafa Sabri (*)

  Osmanlı İmparatorluğu Sabık Şeyhülislamlarından” (1)

  Laik düzen ve Cumhuriyete karşı olan ve hatta Din ve milliyet adlı makalesinde din adına Türkçe’den vazgeçmekten bahsedecek kadar koyu bir siyasal İslamcı olan son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri ‘nin dahi Said hakkında söyledikleri ortada iken Said’in avukatlığını yapmak yada izinden gitmek Türk milliyetçilerine düşemez.

  Yakın bir zamanda onun izinden giden ve onca Müslüman ülke varken her nedense FBI ve CIA korumasında sağlık durumunu bahane ederek Amerika’da ikamet eden Fetullah Gülen’den de bahsedeceğiz.

  Tanrı Türk’ü Korusun

  yukarıdaki yazıyı bıkmadan okuyan bütün arkadaşlara teşekkür ederim..

  önderi said i kürdi olan herkez ağzıyla kuş tutsa vatan hainidir.

 489. volkan said

  hadi arkadaşlar kımse cevap yazmamış 1 gün geçkımseden ses seda yok.

 490. volkan said

  eyvallah arkadaşım.senin yazdını asıl o fettullahcılar okusunda tanısınlar o yobaz cahil fettullahı.

 491. x said

  arkadaşlar bence boşuna konuşmayın o zatı muhteremi sadece dinci olrdak değilde insan olraka tanımaya çalışın kimmiş die anlayın onun ne kadar fedakar bir insan olduğunu
  bu arda hiç ama hiç kimsenin ozata hain demeye hakkı yok
  bu zamana kadar ne hainliğini gördünüz ne yaptı ki o zat
  insan bir kişiye bir laf söylemeden önce kendisine bakmalıymış bence bunu bi deneyin

 492. deniz baykal said

  şerefsizler benim hocamı siz böyle nasıl komik duruma düşürüyorsunuz soruyorum sizlere

 493. s.v. said

  sitedeki arkadaşlar fetullah gülenin nasıl bir vatan haini olduğunu çok güzel yazmışlar.
  ama realist arkadaş hala nasıl biri olduğunu anlamamış.realist arkadaş bana coco cola ve american mallarını kullanmıyormusun die sormuş.realist arkadaş biz ve bizim gibiler ne coco cola nede amerikan malını kullanmaz.
  sizin gibi fetullah hocaya tapan insanlar americancıdır ve american malını kullanır.çünkü hocanız amerikada yaşıyor.
  bir gün mutlaka sende anlıyacaksın fetonun. cıa ajanı olduğunu vede gizli bir hıristiyan olduğunu.
  arkadaşlar america fetullah hocanın aracılığıyla türkiyeyi bölmeye çalışmaktadır.
  uyanın aradaşlar türkiyemizin bölünmesine asla müsade etmiyelim vatanımıza sahip çıkalım.

  kahrolsun fetullahcılar ve amerikancılar
  YAŞASIN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 494. didem said

  ya siz ne biçim insanlarsınız gerçek bir vatanseweri vatan haini die karalamak hiç hoş deil.vatanını sewmeyen insan yurt dışında bu kadar okul açtırmaz türkçe yayılsın die bu kadR UĞRAŞMAZ.iddia ediyorum ki türkiyede hiç kimse ondan daha vatanseverim diemez.türkiye asıl sizin gibi gerçekleri göremeyenlerin elinde kalmaz.

 495. ddvp said

  Bu kadar vatansever fetullah gülen aynı zamanda müslüman amerika ırakta afganistanda bosnada katedilen müslümanları kendine bağlı tv kanalında niye bahsetmiyor diğer dinci kanalların hepsi amerikaya kan kusarken o tv kanalı bahsetmiyor gazetesinde niye yok amerika aleyhine bir yazı anlam veremiyorum

 496. ddvp said

  Bakıyorum fettullahçıların savunduğu tek konu açtığı okullar bu okullar ne yapıyor allah aşkına türkçe öğretiyormuş türk bayrağı sallanıyormuş bu takkiyyeden başka birşey değil amerikan bayrağı sallandıracak değil ya anında silerler o okulları oralarda türk bayrağı olmasa, türk bayrağının arkasına saklanarak karanlık icraatlarını yapıyorlar bayrağımızı kullanıyorlar türkçeden daha çok ingilizce öğretiyor amerikanın dilini yani zaten önemi yok onlar için türklüğün bayrağın başları olarak gördükleri adam kürt tamamen kürt milliyetçisi şeyh saitin öğrencisi şu ayaklanan var ya kellesi giden vatan düşmanın dikkat edin araştırın osmanlı zamanında bile anadolu tek ayaklanan kürtlerdir eeee bunların başı olan adam da kürt fetullah neyi savunuyor acaba vatan düşmanı sürekli devlete ayaklanan kürtlerimi yoksa dininimi

 497. s.v. said

  Ddvp arkadaşa çok teşekkür ediyorum.
  fetullah gülenin hain olduğunu çok güzel açıklamış.
  didem ise belliki fetullahçı.bir tek okullarıyla övünüyolar
  o okullar ne eğitim veriyor hiç farkındamılar.
  bugün azerbaycan ve türk ülkeleri fetullahın ne olduğunu anladıkları için okullarını tek tek kapatıyolar.
  fethullah hoca ve akp dünyanın en tehlikeleri ve en vatan hainleridir.
  bunlar beraber iş birliğii yapıyolar türkiyeyi americaya satıyolar.ama hedefleri boşa çıkacak
  bu ülkede çok aydın insan var.hiç birimiz vatanın satılmasına müsade etmeyiz.
  kahrolsun fetullah ve vatan hainleri
  YAŞASIN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

 498. x said

  neden böle sösler sölüyüyosunuz didem arkadaşıma katılıyorum bi kere onun okullarında yaptığı daha çok başka işleri var bilmediğiniz için yorum yapmayın
  o insanı savunuyırsak illlaki feytullahçımı olması lazım
  hadi diyelimki oldum bu kimseyi ilgilendirmez
  onu tanımaya çalışın bunu bir kez daha sölüyorum
  birde v o okullarında ve dersnelerinde american sevgisini deil TÜRK SEVGİSİNİ ÖĞRETİYOR
  ülkesine vatanına gelemeyen bi insanın ne kadar buruk olduğunu düşünün asıl hain sizsiniz tamammı kimse FEYTULLAH HOCA EFENDİ İLEKİMSEYİ KARŞILAŞTIRMIYO. KENDİNİZ UYDURUYORSUNUZ
  vede benim arkadaşım onun dersanelerinde okuyor vde hiç bir baskı altındsa kalmıyor gayet güzel ve anlayışlı insanlar var. buna şükredin.
  ve hiçbir dersanede böle bi muamele yok
  .
  kendinizi boşa yormayın

 499. x said

  feytullahçı olmamız lazım deil. onu savunmaK İÇİN

 500. ddvp said

  X rumuzlu arkadaşım bu ülkede demokrasi var şeriat değil düşüncelerinde özgürsün ama kanunlar çerçevesinde,okullarında bilmediğiz başka ne işler yapılıyormuş.Yazarsan sevinirim.Ben okullarında amerikan sevgisi veriliyor demedim araştırmadığın okuduğunu anlamadığın çok açık okullar aracılığıyla gizli kapaklı işler yürütülüyor dedim okulları kalkan olarak kullanılıyorlar dedim.Artık ülkesine gelebilir Fethullah Gülen suçlamalar kalktı hakkındaki bunu da araştırsan iyi olur.Arkadaşının gittiği dersahanenin yatılı kısmı varmı arkadaşın gündüzleri derse girip evine mi gidiyor yoksa yatılı kalıyormu,Bunuda yazarsan sevirim.Hiçbir zaman ülkesine sahip çıkan birinin hakkında konuşmam ama fetullahın sözleri o kadar bariz ki emelinin ne olduğu konusunda takip ettiği insanın ne olduğu zaten belli soyu belli soyunun türk devletine ne yaptığı belli ondan yazıyorum böyle,Ben İ.Ü.mezunuyum oralarda ne yaptıklarını gördüm evlerine gittim neler konuşulduğunu neler yapıldığını az çok biliyorum.Hele de islamı kötü şekilde kullanıp çoğu insanı dininden soğuttuğunuda biliyorum.

 501. ddvp said

  Takip ettiği insanıda araştırın said-i kürdiyi askerliğimide Bitlisin Tatvan ilçesinde Yedek Subay olarak yaptım oradada araştırdım elimden geldiğince Said-i kürdi doğu illerinde sürekli çok çocuk yapılmasını gerektiğini söylemiş ama batı illerinde ise az çocuk yapılmasını söylemiştir neden acaba doğudaki kürtlere niye çok çocuk yapıyorsunuz diye sorarsanız asker yetiştirdiklerini söylerler kime diye sorarsanız cevap vermezler çünkü said-i kürdi öyle istemiştir kürtlere uyanın diyen odur neden uyanacaklar acaba araştırın Said-i kürdi ıspartanın eğirdir ilçesinin barla mevkinde yaşadı son zamanlarını orada ki çocuklar arkasından kovalarmış deli diye çocukların bile deliliğini anladığı birinin arkasından giden adamdan da şüphe duyarım.Bu insan ve soyu sürekli Türkleri katletmişlerdir.Türk düşmanlığı yapmıştır. Fetullah Gülen de bu adamı takip edip onun söylediklerini dinliyorsa Türkler için haindir.Said kürdi ve soyu nasıl hainse

 502. ddvp said

  Sürekli kürtlerden bahsediyorum sakın ola her kürt düşman diye düşünmeyin. niceleri var bizden daha fazla milliyetçi çünkü biliyorlar türklerin onlara düşman olmadığını,türkiyede rahat yaşadıklarını yaşayacaklarını k ırakta ki kürtleri gördüler çünkü medeniyetten uzak uşak olduklarını Öyle yaşamak istemiyorlar

 503. ferhat said

  kürtler kadar cesaretlı kımse yok eger kürdistan devletı kurulursa türkıye ınsan kalmaz türkler yıyecek bısey bulamazlar türkler yaşıyorsa kürtler sayesınde yaşıyo

 504. gogo said

  kürtler kadar cesaretli kimse yok diyen şahıs..sen karıştırıyosun bence..kürdistan diye bir devlet kurulursa ki bizler oldukça asla olmayacak böyle birşey..siz iki günde birbirinizi yersiniz..asıl siz asalaklar TÜRKLER sayesinde yaşıyosunuz..ne demişler;yakandan bit kapından kürt eksik olsun..

 505. YILMAZ said

  Yunan miliyetciligini yapan türk´e namusuz denir.
  Türk miliyetciligini yapan kurt´e ise namusuz oglu namusuz denir.
  Türkiyede yasiyan kürt rahatlik icinde degil zindan hayati yasiyorlar.

 506. didem said

  S.V arkdaşımz çevreye at gözlükleriyle bakıo sanrm kendi doğrusundan başka doru göremio da.bence o okulları bi araştırsn uydurma haberlerle savunma yapmasn kim kapatmş o okulları hangi ülke sizin gibilere tavsiyem at gözlüklerini çıkarp çevreye bi de dierlerinin gözünden baksın CIA ajanı dediği kişi amerikada gyet mütevazi bi ewde yaşıo ajanlr tarafındanda korunmuo sizlere enyakın zamnda hidayet diliorm

 507. araştırmacı said

  Ddvp arkadaşa çok teşekkür ediyorum yazdıkları doğru
  ama ne yazıkki hala bazı geri kafalı insanlarımız bunları
  okuyup anlamıyorlar
  fethullah ın babası şöyle demiştir öğle bir evlat yetiştiriyorumki türkleri kendi dinleriyle vuracak
  bugün dedikleri oluyor fethullahın babası ermenidir
  bakıyorum son yıllarda insanlar bir fethullah a, birde AKP ye
  tapmışlar bunlar amerikancı uyanın artık bizleri kimse böymesin bizler türk, kürt laz alevi hepimiz biriz hepimiz tek yürek
  tek bilek tek laik cumhuriyetiz
  KAHROLSUN AMERİKA VE ONU SAVUNANLAR

 508. Can said

  Fetullah eskiden daha düzgün bir insandı ama bozuldu.Ben ne solcuyum ne şeriatçıyım ne de sağcıyım.Turkleri tarihtede yıkan siyasi birliğin sağlanamamasıdır bunlara gelmeyin.Atatürke dinsiz diyen şeriatçılar utanın biraz.Şu ülkede hala bu şekilde yaşıyosanız onun sayesinde.Ben ne namazını kılana birşey derim ne orucunu tutana ki bunların birçoğunu bende yaparım.Yapmayanada yapanada saygımızın olması gerek.Sadece araştırın türkün türkten başka dostu yoktur.Şu an sizi sağ sol diye bölen insanlar 90 yıl önce geldiler geldikleri gibide gittiler.O zamanki teyzelerimiz nenelerimizde başörtülüydü.Ama her şeyin bir sınırı var ben üniversitelerdebaşörtüye karşı değilim.Bence kimseninde olmaması lazım.Ben demiyorum karaçarşafşla üniversiteye girin ama çağdaş düzgün bir müslüman gibi kimsenin girmesinde sakınca yok diye düşünüyorum.Ama Atama da sonuna kadar saygım var bugün o hayatta olsa eminim başörtüsüne karşı çıkmazdı.Atatürkü din düşmanı gibi gösteren zihniyet yüzünden ve Atatürk üzerinden pirim yapan chp yüzünden bu ülke böyle gitmeye mahkum ne kadar yazık ki bunları kimse göremiyo uyanın artık uyanın …

 509. Mordaglar said

  bu yazılanlara yalan diyenler, size sorarım bu zat neden ABD’de neden Türkiye’de değil.. yalan dediğiniz şeylerin tümü yargılık neden yargıya gitmiyor. unutmayın ki Humeynide yıllarca Fransada yan gelip yattı. sonra fransız uçakları eşliğinde irana indirildi. vatansevermiş, müslümanmış, yurt dışında okul açmış yav anlamadığım bişey nerden geliyor bu kadar para okullar parasızmı açılıyor bu kaynak nerden göktenmi yağıyor..birileri anlatsında anlayalım bu derenin suyu nerden geliyor. adam cebimde 5 kuruşum yok diyor ABD de tedavi oluyor ABD de bir gün kalmanın bedelini biliyormusunuz siz? kimler karşılıyor bu parayı hele bi söyleyin bana da bende bu zata inanayım Müslümanlık kendisi ABD de olduğu halde Türkiyede sahte sigorta yaptırıp emekli olmanın yollarını aramakmı?

  Sağlık sorunlarını bahane ederek 1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in, aynı dönemde İzmir’de, sadece ajanda ve defter üretilen Nil Basım Yayım Dağıtım Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirkette “redaktör” kadrosuyla çalışıyor gibi gösterildiği ve sigortalandığı ortaya çıktı. okumuyormusunuz sizler yoksa okuduklarınızamı inanmıyorsunuz milyar dolarlık servetlerin sahibi bu zat ne istiyor dersiniz bu ülkeden ağlayıp sızlayıp dini duyguları istismar ederek hükümdarlık başka ne istiyor söyleyin “Türklük, Müslümanlık, Ülke sevgisi ve birçok kavram Bütün dünya çocuklarının, Bütün dünya halklarının katili ABD nin kucağında yatmak değildir”. KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ VE ONUN YERLİ UŞAKLARI… YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE….İNADINA ATATÜRK, İNADINA CUMHURİYET saygılar.

 510. yolcu said

  BİZ BUNLARA SADECE GÜLÜYORUZ; HOCAMIZI SAVUNAN KARDEŞLERİM BOŞVERİN LAF YETİŞTİRMEYİ ZAMAN HİZMET ZAMANI ONLAR KEŞKE BİLSELERDİ.. AMA ONLAR BİLMİYOSA SUÇ ONLARDA DEĞİL BİZDE SUÇLANCAK KİŞİLER BİZLERİZ DEMEKKİ ANLATAMAMIŞIZ ONLARA! GÜZEL GÜNLER ELBET GLECEK…..

 511. ddvp said

  Ferhat rumuzlu arkadaşım sen ve senin gibi düşünenler TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINI terkedinde geride kalanları merak etmeyin sizler. Aşagıda yazdığım yazıyı yukarıdaki bölümlerde kısaca yazmıştım ama şimdi tam olarak yazayım.osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Ridaniye Seferine giderken Muş’ta hayrat olarak bir çeşme yaptırmış.seferden geri dönerken çeşmenin yıkık harap bir şekilde görünce çeşmeye şu kitabeyi yazdırmıştır.KÜRDE FIRSAT VERME YA RAB,DEHRE SULTAN OLMASIN,AYAĞINI ÇARIK SIKSIN,KARNI BİLE DOYMASIN,VUR SOPAYI AL HARACI,ASLA İFLAH OLMASIN,OL BU ÇEŞMEDEN GAVUR İÇSİN RUM İÇSİN KÜRDE NASİP OLMASIN.Bu kitabe 1999 yılında Hasan Pulur tarafından bulunup köşesinde yayınlanmıştır.yayından sonra çeşmenin üzerindeki kitabe silinmiştir. Yavuz Sultan Selim durumu ta o zamanlar görmüş ama şimdi yetkililer bu durumdan bihaber umarım,600 yıl hükmeden osmanlının anladığını bizimkilerde anlar

 512. araştırmacı said

  laik bir türkiye cumhuriyetin de yaşadığım için çok mutluyum.
  kahrolsun fethullahçılar.

 513. s.v said

  didem arkadaşa cevap;
  didem arkadaş diyorki benim yeterince araştırma yapmadan yazdığımı söylüyor.bak didem.yazdıklarından anlaşılıyorki sende bir fethullahçısın.
  kim olursan ol beni ilgilendirmez.fakat ben bir tarihçiyim.yazdıklarımda tamamen doğrudur.fethullahın çocukluğundan bu zamana kadar kim neci neler yapmış hepsini biliyorum.
  çok merak ediyosan adresini ver onun belgelerinin hepsini sana göndereyim.
  şundan emin ol ki fethullah denen kişi sizlerin türbanını ve dini duygularını kullanıp sizleri sömümmektedir.sen bana hakeretli konuşmuşsun ama ben sana hakaret etmiyorum bizim kişiliğimize yakışmaz.
  umarım bir gün sende gerçekleri anlarsın doğru yolu bulursun.
  didem sen fethullah hoca olmadan ibadetini yapamıyomusun?dini sana fethullah hocamı öğretti?
  okuma yazman varsa aç kuran-ı-kerim oku.o zaman gerçek dinini öğrenmiş olursun.fethullahçı olduğuna göre türbanlısındırda.
  olabilirsin saygı duyarım ama son zamanlarda türban üzerindende siyaset yapılıyor buna çok dikkat et.
  fethulah hoca bir cıa ajanıdır.bunu herkes biliyor fakat fethullahın arkasında amecika olduğu için kimse sesini çıkarmıyor.
  YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  AMERİKAYA TESLİM OLMUCAYACAĞIZ

 514. kıvılcım said

  sayın araştırmacı,cok sukur hepimizde laik bir ulkede yasiyoruz ama bu ulke yonetimi cumhuriyet olmaktan cikti, biricik ATATURK ümüzü agızlarından dusurmeyen bi takım insanlar felaket tellallıgı yapıp “REJİM ELDEN GİDİYOR” derken yaptıgı faaliyetlerle kendileri bu rejımı bitirmişlerdir.. artık TURKIYE nin yonetim sekli ve rejımı bunlarin sayesinde ( örnegin: deniz baykal ve yandasları..) cumhuriyet olmaktan cıkmıstır.. ATATURK u hice sayanlar bunlardır.. cumhuriyetimizi ATATURK kurmamişmidir ve cumhuriyet hepimizin bildigi gibi mutlak hakimiyetin millet oldugu halk oldugu bi rejim degilmidir.. ilk okuldan beri bildigimiz halkın kendi kendini yonettigi sistem degilmidir.. peki gerşici gercek yobaz chp yandaslari ATATURK dusmanlar halk kendini nasil nerede ne sekilde yonetir “ATAURK UN KURDUGU TURİYE BUYUK MİLLET MECLİSİNDE…” ama dedigim gibi ne cumhuriyet kalmiştir nede millet artık rejim elden coktan gitti artık bizi “ipleri bir takım sahislarin ellerinde olan anayasa mahkemesi” yonetmektedir.. rejim gidiyo deyip guzelim rejimimizi ATATURK un koydugu istikametten sapıp hice sayanlarin ALLAH belasini versin.. gelelim laiklige.. oda yitirdigimiz ATATURK inkılabimizdir, yine o sahıslar laikligimiz istismar edip bitirmislerdir.. laiklik inanc ozgurlugunu vicdan özgurlugun savunup arkasinda dururken, devlet işleyisini de ayrı tutarken yine bu sahislar yuzunden bu ATATURK ınlkılabımızda elden gitmistir.. kısacasi rejım elden gideki cook oldu.. rejım gıdıyor diyenlerin elinden gitti. bu gerici insanlar yuzunden dogrudan iki dolaylı olarark tum ATATURK ilkelerimizi yitirmiş bulunmaktayiz.. son soz olarak M.Fethullah Gülen den degil bu insanlar ve yandaslarindan korkun..

 515. ddvp said

  Didem arkadaşım bence araştırma yapacak kişi sen olmalısın fetullah gülen mütavazi filan yaşamıyor amerikada bir çiftlikte cıa ajanlarının koruduğu giriş çıkışın izinle olduğu güzel bir evde yaşıyor gazetelerde boy boy resmi çıktı fetullah gülenin parası yoksa oradaki tedavi giderlerini,ev kirası yok tabi o bedava avukatı var allah rızası için mi çalışıyor bu avukat avukat ücretlerinin ne kadar olduğuna dair bilgin varmı,kim karşılıyor tayyip erdoğanın oğlu gibi bir iş adamımı karşılıyor,karşılıyorsa fetullah güleninde yakında bir gemiciği çıkar meydana,O okulları ilk olarak Rusya devleti kapattı.Hemde mahkeme kararıyla şu an azerbeycan kapatıyor Didem arkadaşım sen biraz oku ama gazete oku zaman hariç araştır bakalım neden zaman stv amerika aleyhine haber yayınlanmıyor yoksa amerikanın yaptıkları doğru da onun için mi

 516. ddvp said

  Yılmaz bu ülkede zindan hayatı yaşıyorsan ne işin var burada çık git seni tutan yok Kuzey ırak senin için biçilmiş kaftan senin gibilerde orada,çok rahat huzurlu yaşarsın erbilde kardeşlerinle,gitmiyorsan sebebi ne,ne tutuyor bu ülkede seni en kısa sürede gitsen iyi olur senin için refah içinde yaşarsın gittiğin yerde madem TÜRKİYE CUMHURİYETİ topraklarında huzurlu değilsin bu toprakları terk eder kurtulursun

 517. çiğdem said

  ersin en kalitelisi budersaneler ha okadar şey söyledikten sonra yüzün kızarmadan nasıl söylüyosun bunu.yurtlarda evlerde kalmışsın ama hal körsün yuhbe kardeş yuh yazık allah hidayet nasipeylsin ne diyim.fethullah gülen hocaefendinin hakkını öbür dünyanasıl verceksiniz acaba çok merak ediyorum.bu iftiraların hesabını herkes vercek merak etmeyin.müslümansınız ya siz nasıl yapıyosunuz ya.vatan hainiymiş yuhya yuh bu okullar ne türkçe olimpiyatlarıu ne körlerrrr.sen kahrol.yolcu kardeş tamam haklısında ben dayanamıyorum hazmedemiyorum.inş gelcek o günler.bunları okuyunca çıldırıyorum.geri kafalıymış RABBİNİ bilmek geri kafalılıksa evet geri kafalıyız varmı.hocamızda eminim böyle geri kafalılığı kabul eder.sen kimsinki o alim zata ismiyle hitap ediyosun ya.didem kardeş ghaklısın.sevm,iyosanızda saygıya saygı allah rızası için.ama gün gelcek doğruyu bulcaksınız rabbim size hidayet nasip etsin size dua etcemmmmmmm kardeşlerim.hakkınızı helal edin ama kızdırıyosunuz beni
  yapmayın nolurrrr
  yalvarıyorum

 518. çiğdem said

  ddvp araştırman yanlış kardeş.sen bilmiyosun galiba hizmet ne demek allah rzası ne demek.çok dünyalık konuşuyosun çok .kafanı yorma böyle anlyamazsın nezamanki biişeyleri anladın ozaman çözersin işte olayı tamam.ogüzekl kafanı bunlara değil nasıl rabbinin rızasını kazanırsın ona bak tamammı. boşver.biraz geniş düşün.buzekayı allah sana boşamı verdi acaba.tabiki hayır.gelsen kendi işine dön.yorma beynini.ayrıca hocamzın bir dikili zeytin ağacı bile yok.doğru araştırda gel.burda saçma sapan konuşma hadi kardeş.azcık uza sonra gel tamam.
  aeo kendine iyi bak.

 519. merve said

  ben küçügüm ama gencm Atamın dedigi gibi, cahil diilim belkii burda şu yorumları yazanlardan daha çok düşünüorumdur bu konu hakkında bu konu hakkındaki yorumlarımda annem yada babamın etkisi yoktur annem babam gayet sag görüşlü insalardır // bu fettullah denilen adamın ne üüdüü belirsizz hain diyelim buna bizzz bu adam ekonomk sıkıntı içinde çırpındıgı sırada dinii kulanarakk bi yerlere gelmeye çalışmış ve bnm müslüman kardeş annne baba abii yenge dayı cnm dedigim insanları alıp koparmışş // sömüürmüş:D bakın dinn nedir onu sorun ilk kendinize ‘DİN’ öle insanlar dogdugunda müslüman dogar şu olur boş konşmalar bunlarr ve fethlahta bi anadan çıktı babasıda belli eger tanrı varsa ki var inanıorumm o görür o duyar o işiitrr fettulah şeytanın ta kendisi şeytan bile daha tanrıya yakın fettulahta allh inancı varmı o bilee tartşılı şu diorum kimse fettulhın içini bilmezz kimse fettullah gibi insanlar kendi içinde karşıtlık yaşıyan cahil para ugrunaa herşyi yapcak bencil kiişilerdi burda bana çıkıp fettulhı savunmayınn terbiyesizlik olur siz utanmalısınız bundan utaç verici bi şey

 520. oguzdesouza said

  Yazdıklarının hepsinin zerre kadar doğruluk payı yok…

  Merak ettim bunları bu kadar sallarken hiç üşenmedin mi

 521. didem said

  sizin gibiler için söylenecek tek laf körlerdir heralde çünkü insanlık adına yaptığı hayırlı işleri herşeye rağmen AALAHI ve RASULUNU sizlere anlatmaya çalışan ve son noktaya hazırlamaya çalışan birine yaptığınız suçlamalar sizin cahil ve yine hep aynı sözleri artık ezberlediğimiz sözleri bi asalak gibi tekrarlafdığınızı gösteriyor.bunları nasıl görmezde yine tekrarlarsınız artık akıllanın bilmeden suçlamayın araştırın ve öğrenin birilerinden duyduğunuz saçma sapan ülkeyi koministleştirmeye kafirleştirmeye çalışan sözleri bırakın

 522. s.v izmir said

  didem fethullahcı olduğun her halinden belli anlaşlıyorki
  fethullahcılar senin gibi bir cahili bulup yobazlaştırmışlar
  ama bak senin düşüncelerine katılanda yok
  sen bana bilmeden suçlama yaptığımı söylüyorsun
  ben fethullahın cemaatında 1 yıl kaldım vede arkadaşlarım dan
  4 ve 5 yıl kalanlar vardı hepimiz ne olduklarını gördük
  daha hala ne bilmemi bekliyorsun aynı zamanda ben tarih
  okudum ve senin eğitim durumun nedir tarih bilgin ne olduğunu yazarsan mamnun olurum
  didem arkadaşım yanlışından dönmekte bir erdemliktir.
  seni yanlışından dönmen için ALLAH ü teala lütfeylesin
  didem ben inançlı biriyim ve de dini bilgimde fazlasıyla var
  tarıkatcılara zaten bu yüzden inanmıyorum zaten tarıkatlara gidenlerin hiçbirinin dini bilgisi yok
  dikkat edersen tarıkatların hepsinin holdinçleri villaları var bu paraları nerden kazandıklarını hiç merat ettinmi
  işte dini bilgisi olmayan cahil insanlarımızın din üzerinden sömürüp kandırıp rant sağlıyorlar.
  didem sen tarikata gitmeden ibadetini yapamıyormusun.
  ben namazımı camide kılarım dini bilgilerimide devletimizin müftülerinden ve imamlarından öğrenirim.
  hiç bir tarikata ihtiyacım yok.islamiyetin tek lideri var
  oda h.z muhanmettir.h.z muhanmetin yoluna gitmek istiyorsanda kuranı kerim oku sana yeter.
  mustafa kemal atatürk bu ülkeyi kurtarmasaydı şimdi ne bayrağımız nede camimiz vardı.
  onun için atatürkede büyük saygı duyuyoruz bayrağımız camimiz onun sayesinde var
  YAŞASIN İSLAMİYET YAŞASIN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 523. ddvp said

  Didem sen biraz gerçeklerden bahset durup durup boş konuşma demogaji yapma ben sana delilleri ile yazıyorum sende delil göster sen ne yapacaksın benim anlayıp anlamadığımı sen söylenenleri cevapla senin gibilerde dünyalık yapmak için çalışıyor. sen istersen çalışma fetullah gülen senin karnını doyursun zaten kafamı yormuyorum sizin gibiler için ama sen yine de iddalara cevap ver okullarında ne yapıldığını ona bağlı yayınların niye abd yanlısı haber yaptığını zeytin agacı yoktur adına doğrudur ama amerika masraflarını kim karşılıyor allahla arama sen dahil kimse giremez hele seni hiç ilgilendirmez allahın rızasını kazanıp kazanmadığımı öbür dünyada göreceğiz sen nerden biliyorsun allah rızasını kazanmadığımı yoksa sen mi karar mercisin araştırmalarım yanlışsa sen bir araştırda tabi araştırabilirsen doğruları yaz boş boş konuşma laf salatası yapma çalış dürüst ol yalancı olma islam bunları da ister sen nerden biliyorsun dikili ağacı olmadığını araştırdınmı yoksa sana söyledilermi

 524. azi said

  işiniz gücünüz iftira atmak insan müslüman kardeşine iftira atarmı hiç siz önce bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan şerefsizlere bakın önce onların önüne taş koyun……

 525. irfan said

  Simdi arkadaslarin cogu bu yayina itiraz ediyor fakat ben onlar gibi düsünmüyorum ne yazikki,cünkü vatan haini diye hitap edilen basbakanin türküyeyi ne gibi bir tehlike icine attigini görmeyecek kadar kör olmadigimi ve bu milletinde bu tehlikeyi sezinlemiyecek kadarduyarsiz olmadigini hepimiz ap acik görmekteyiz , bende bu vatan icin askerlik yaptim sadece kendi ailemi degil benim düsüncem disindaki karsit düsünceleri ve hatta onlarin ailelerinide severek korudum Simdi beni iyi dinleyin belgemi istiyorsunuz sunu Da iyi bilmenizi isterimki yapilan yolsuzluklar zaten resmi yapilmiyor ve BU YOLSUZLUKLARA NASIL OLURDA TUTARSIZCAVE DENSIZCE BELGE SUNUN DERSINIZ VICDANINIZA BIR SORUN GERCEKTEN BU HÜKÜMET VE DEVLET ADAMLARI SAMIMI SIZCE? lütfen kimse coczk degil ve bazi olaylari göremeyecek kadar da duyarsiz degil suan basbakanin basa gelmesini sizlere hatirlatirim ne zaman bir hükümlü ceza evinden cikipta millet vekili olur madem FETULLAH HOCA VATAN SEVER BIR SAHIS NEDEN AMERIKADA yaptirilan bu okullar hayir deniyor bu toplanan hayir paralari okul yapimda kullanilmakta FAKAT BIR NOKTA VARKI BU OKULLAR ÜCRETLI BU ALINAN ÜCRETLER NEREYE GIDIYOR VESIMDI BEN SORUYORUM BIZLLER DEGIL YOLSUZLUK YAPILMADIGINA DAIR SIZ BIR BELGE GÖSTERIN BELGE ISTEMEK KOLAY HADI SIZ GÖSTERIN OZAMAN SIZLERDE GÖSTEREMEYECEKSINIZ CÜNKÜ YOLSUZLUGUN BELGESI OLMAZ BIR LAFF VAR ARKADASLAR” HARAM HELALI GECIYRSA ODA O INSANA HELALDIR TIPKI AKP GIBI TIPKI FETULLAH GIBI TIPKI ABDULLAH GÜL GIBI VE YANDASLARI VE HATTA ODÜSÜNCEYE SAHIP OLANLAR GIBI” SELAMETLE BIR DÜSÜNÜN OLAYLARI CANLANDIRIN GÖZÜNÜZDE KIMSE MELEK DEGIL SUAN BULUNAN HICBIR SIYASI DE DÜRÜST DEGIL ASIL DÜRÜSÜT DOGRUYU GÖRENDIR: ALAHIN RAHMETI ÜSTÜNÜZE OLSUN”

 526. Salim said

  s.v izmir Diyor: “1 yıl kaldım vede arkadaşlarım dan
  4 ve 5 yıl kalanlar vardı hepimiz ne olduklarını gördük”
  .:..:
  Bakara Suresi 7. Ayetinde Rabbimiz(cc) : “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.” buyurmaktadir.
  Ve sen onlarla bir yıl kalmışsın bende 1 yıl kaldım ve onlar kadar temiz insan görmedim.

  s.v izmir Diyor: ben tarih
  okudum ve senin eğitim durumun nedir tarih bilgin ne olduğunu yazarsan mamnun olurum

  Ben hala okuyorum ve 4 . sınıfa geçtim Gazi Üniversitesi

  s.v izmir Diyor:
  islamiyetin tek lideri var
  oda h.z muhanmettir.h.z muhanmetin yoluna gitmek istiyorsanda kuranı kerim oku sana yeter.

  Ve şunu diyebilirim ki onlar bunun aksini belirtmiyor ben onların yanından çıktım ve pişmanım hem de çok ….

 527. HATİCE said

  allah sizin gibileri bildiği gibi yapsın sizin kadar vefasız insanlar olduğu sürece bu ülke hiç bir yere varamaz rabbim hoca efendi gibileri bşımızdan eksik etmesin etmesin ki sizin gibilerle daha fazla muhatap olmayalım o insan sizin için gözyaşı döküp rabbisine yalvarırken siz eleştirin olsun varsın rabbim dinini kıyamete kadar koruyacak dini için koşturanları da UNUTMA MİLLET AKILLANDI KİMSE SANA İANANMAZ HERKES İYİYİ KÖTÜYÜ BİLİYOR SEN BOŞUNA YIRTIN BAKALIM KİM DİNLİYO?………… RABBİM HOCAMIZI KORUSUN ONA DAHA ÇOK GÜÇ KUVVET VERSİN Kİ SİZLERLE BAŞA ÇIKABİLSİN

 528. s.v. said

  salim senin gazi üniversite 4 cü sınıfta okuyupta fethullahcı olman çok üzücü fethullah ilkokul 3 ncü sınıftan ayrılnış
  daha sonra dışarıdan tamamlamıştır ilk okulu ve imamhatibi
  bu feto kim siz bu adamın paşinde gidiyorsunuz peygambermi buya
  15 yıl öncesinde feto sadece bir vaaz hacası iken bugün şirketleri madyası gazetesi hastahanesi yurtları var
  hiç düşündünmü bunları nasıl aldı
  paranın bir kısmını cıa mi ajanı olma karşılığında almıştır
  bir kısmınıda gizli bir hırıstıyan olma karşılğında vatikamdan almıştır.
  fetonun okuları hizmet ikin değil öğrengileri beyin yıkayıp amerikancı yapmak ve kendi parasal gücünü artırmak
  fetonun peşinden gidenin müslümanlığından şüpe duyarım
  LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ SEVENLERE SELAM olsun
  ALLAH fetuculara akıl versin

 529. volkan said

  ben volkan.benim lafım o çiğdem ve didem denenlere:adınızın hakkını verin be.sizde keşke at gözlüğü taksaydınız.ama siz onu bile takamazsınız pardon kafa yokki.neresine gözlüğü koyacaksın.YA SAVUNDUNUZ ADAMA BAKIN.YOK AVUPADA DİL OKULLARI AÇMIŞ,YOK TÜRKÇEYİ DÜNYAYA YAYIYORMUŞ.:)YA ASLINDA BUNLARA SİZLER BİLE İNANMIYORSUNUZ AMA SIRF YAZMAK İÇİN YAZIYORSUNUZ.ÜSTELİK BİDE CAN BAŞIYLA SAVUNUYORSUNUZ.SORARIM SİZE ŞİMDİ:SİZDE HİÇMİ BEYİN YOKKK.ŞU O ŞEREFSİZİ SAVUNANLARI OKUYORUMDA ACIYORUM YA.YAZANLARIN TİPLERİNİDE TAHMİN EDEBİLİYORUM.ERKEKLER İNCE BIYIKLI TİPLER KADINLAR İSE BİŞEY BİLDİNİ ZANNEDEN TÜRBANLI ŞAHSİYETLER.HİÇ HABER GAZETE OKUMAZMISINIZ SİZ FETOCULAR.HABERLER DOĞRU ÇÜNKÜ KANALLARIN SAHİPLERİ HEP TAYYİPÇİLER.TAYYİP KİM FETOCUNUN BİRİ.YANİ YAYINLAR BİLE FETONUN GERCEK YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR.TÜM AVRUPA FETULLAH ŞEREFSİZİNİ DESTEKLİYOR.NEDEN:ÇÜNKÜ ONLARIN TEK AMACI TÜRKİYEYİ PARÇALAMAK.BUNU BİLİYORSUNUZ AMA YİNEDE SÖYLEYEMİYORSUNUZ.NEDENMİ:ALLAH SİZİ ÇARPACAK DİYE:)BİRAZ BEYNİNİZ VARSA ONUDA BİLİM İÇİN İNSANLIK İÇİN YORUN.OLMAZMI?CAMİİLERE HOŞ GÜZEL GİDİYORSUUZ.ONA LAFIMIZ YOK.ÇOK GÜZEL.AMA İMAM NE DİYOR.ALLAH RIZASI İÇİN CAMİMİZE KLİMA(V.S)YAPACAĞIZ DİYE MİLYARLARINIZI TOPLUYOR.TABİİ BİRDE FETULLAH TOPLUYOR.OHHH ODA YURTDIŞINDA KRALLAR GİBİ YAŞIYOR.OKULLAR KURARAK TÜRK İNSANLARI YANINA ÇEKİP DİN ADINDA BEYİNLERİNİ YIKIYOR.AMAÇ NE DİN İMPAROTORLUĞU.ŞERİATI ÜLKEME GETİRMEK.YOKK ASLANIM OLAMAZZZ.ONU BİRAZ ZOR GETİRİRSİN SEN BU ÜLKEYE.ŞİMDİ O FETULLAHI SAVUNANLAR ÖZELLİKLEDE DİDEM.ANLADINMI BİŞEY DİYE SORACAM MÖL MÖL YAZIYA BAKACAN BU NEDEMEK İSTİYOR DİYE DÜŞÜNECEN.AMA KAFANI YORMA SUÇ SENDE DEĞİL BEYNİNDE:)AHH BE DENİZ GEZMİŞLER YUSUF İNANLAR OLACAKKİ SİZİ BU ÜLKEDEN DEF EDECEKLERDİ.HEMDE SONSUZA KADAR.HADİ FETTULAHÇILAR BİRAZ ZAMANINIZ KALDI.TAYYİPİNİZDE ELDEN GİDİYOR:)

 530. volkan said

  DEVRİMCİ,SOLCU KEMALİST ARKADAŞLARIM YARGITAYIN OLMAZ DEDİĞİ TÜRBAN YASASI İÇİN SİZLERLE SEVİNCİMİ PAYLAŞIYORUM:)YAŞASIN LAİKLİK YAŞASIN ATATÜRK YAŞASIN DENİZ GEZMİŞ,YUSUF İNAN.KAHROLSUN KAPİTALİZM,YAŞASIN TEK BAĞIMSIZ TÜRKİYE.BÖLEMİYECEKSİN ÜLKEYİ FETUULAH,BÖLEMİYECEKSİN TAYYİP.YAŞASIN İŞÇİLERİN HAKLARI.

 531. s.v. said

  volkan arkadaşım senin düşüngelerin çok doğru sana aynen katılıyorum senin gibi aydın kişiler varken vatanımızı kimse bölemez.
  ama didem gibi yobazların sayısıda az değil
  bugün türkiyeyi AKP yönetiyor AKP yide amerikadaki cıa mi ajanı olan feto yönetiyor
  ALLAH diem gibilere akıl versin kim bu feto tapmışlar fetonun
  ağtimi bile yok ama didem gibileri yobazlaştırmayı başarmış
  yargıtayın verdiği karar çok iyi oldu feto cular hedefine
  ulaşamadılar
  yakında AKP yi kapattımılar feto cuların bitmiştir
  ben izmirden sami
  TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK

 532. HATİCE said

  seni gidi volkan kominist sen istediğin kadar bağır ancak böle yerlerde duyurursun sesini sen önce düşünmeyi öğren kafasızdan başka laf öğren öyle çık karşımıza sana hoca efendiyi savunmıyacam çünkü o küçücük beynin anlayamaz dediklerimi hepiniz ALLAHA EMANET OLUN O NE YAPACAĞINI BİZDEN DAHA İYİ BİLİR ………..

 533. HATİCE said

  seni gidi kominist VOLKAN sen istediğin kadar bağır ancak böle yerlerde duyurursun sesini sen önce düşünmeyi öğren kafasızdan başka laf öğren öyle çık karşımıza sana hoca efendiyi savunmıyacam çünkü o küçücük beynin anlayamaz dediklerimi hepiniz ALLAHA EMANET OLUN O NE YAPACAĞINI BİZDEN DAHA İYİ BİLİR ………..

 534. ALİ ER said

  SELAM; İYİ İNSANLARA VE KÖTÜ ODUNLARA…
  ALLAH VARDIR.BİRDİR.TEKDİR.
  BİR KÖY MUHTARSIZ OLMAZ, BİR İĞNE USTASIZ OLMAZ. ÖYLEYSE NASIL ŞU KAİNAT YARATICISIZ OLABİLİR? ALLAHA İNANANLAR YALAN SÖYLEMEYEN ALLAHIN VADETTİĞİ CENNETE, İNANMAYANLARDAN CEHENNEME ODUN OLARAK GİRECEKTİR. AHİRETTE HESABINI VERECEĞİN KADAR KONUŞMALISIN. ORANIN MAHKEMELERİ DÜNYANINKİNE BENZEMEZ.AHİRETTE SENİ KURTARACAK KİM OLABİLİR? DUA:KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR.HERKES SEVDİĞİ İLE HAŞR OLSUN… GERİSİ HEP ANGARYA. YÜZ ÜSTÜ ÇOK SÜRÜNDÜN, AYAĞA KALK SAKARYA…

 535. eğitimci said

  ramazan ayında bir televizyon kanalında ilahiyatçı bir şahıstan dinlediyim BİGİYİ arkadaşlarla paylaşmak istiyorum şahıs türkiye deki dini yorumları çok iyi özetlemişti söylediği özetle şu: islamiyyetin kuralları çok yumuşak biz bunları sertleştirelim yani radikal islam yapalım birde bu kurallar çok sert biz bunları ılımlı hale getirelim diyenler var anlamadığım şey islamiyet kul tarafından yapılmadıkki kuralları değişe bilsin bu allhu teala tarınndan yapılmış bir inanç nasıl oluyorda bu kurallar yetersiz bulunupta kurallar değişebiliyor.ayrıca TOPLUMDA YAŞANAN sorunun başka bir nedeni de m kemal atatürk ün kuruğu ilahiyat fak telerinin malesef halktan uzak bir çalışma sürdürmesi bu fakulte biraz daha halka yakın olsa bilgilerini halkla paylaşsa böyle insanlara gerek kalmayacaktı.geçmiştede buna benzer birçok ayrımcılık yapılmıştı.yakında şişmanlarla zayıflar gibi birşeyde çıkabilir. bence bize düşen ATALARIMIZIN YAPTIĞI GİBİ OMUZ OMUZA GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR DEVLET OLMAK İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAK TABİKİ AKLIMIZI KULLANARAK

 536. ALİ ER said

  ÖNDEN GİDEN ATLILAR

  Issız sıcak çölleri

  Karşı karlı dağları

  Çoktan aşıp gittiler

  Kayboldular uzakta

  Önden giden atlılar

  Ben burada kaldım böyle

  İşleri aceledir

  Çok uzundur yolları

  Bense geride kaldım

  Yetişemedim size

  Önden giden atlılar

  Gittiler hep gittiler

  Aştılar kızgın çölü

  Toprak tükendi bir gün

  Denize ulaştılar

  Çektiler dizginleri

  Kendileri dursa da

  Atlar duramadılar

  Çaresiz kalıp birden

  At sürdüler denize

  Önden giden atlılar

  Önlerinde okyanus

  Kızgın bir çöl arkada

  Asıl içlerindedir

  Zaptedilmez bir deniz

  Önden giden atlılar

  Teknik değişti diye

  Bıraktılar atları

  Atlarsa bu kıyıda

  Sanki sevgili gibi

  Onları beklediler

  Günlerce beklediler

  Yeri yırtar ayaklar

  Göğe fırlar başları

  Nerden çıktı bu deniz

  Bizi ayıracaklar

  Önden giden atlardan

  Sevgiliden daha zor

  Ayrılmak bu atlardan

  Buğulanmış gözlerle

  Geri dönüp onları

  Gemilere aldılar

  Önden giden atlılar

  Üç gün duramadılar

  Yaptıkları gemide

  Karşı kıyıda yeni

  Güzel atlar buldular

  Yaktılar gemileri

  Önden giden atlılar

  Vardılar Kurtuba’ya

  İnmediler atından

  Gülle karşılandılar

  Ne güzel atlar bunlar

  Bunca yol çiğnediler

  Çiçek çiğnemediler

  Önden giden atlılar

  Önden giden bu atlar

  Seni gördüler kalbim

  Sahabe atlar bunlar

  Dünyanın beklediği

  Önden giden atlılar

  Önden giden atlılar

 537. ddvp said

  Didem arkadaşım özürdilerim yazımda senin ismini kullanmışım yanlışlıkla yazım çiğdem arkadaşıma cevap idi Tekrar özürdilerim didem

 538. cansu said

  fetullah gülenin neden okullar açtığı çok açık değil mi…adam işini biliyor aslında.okumak isteyen ve maddi durumu olmayan çok gençlerimiz var biliyorsunuz…onlar okumak için herşeyi yapabilcek gençler.en kolayıda onların beynini yıkamak zaten.onları alıyor, eğitiyor ve amerikanın genç ajanları ortaya çıkıyor.Amerika, bu yüzden onu destekliyor, bu yüzden onun arkasında..
  bizim için herşeyden önemli olan tek şey VATAN olmalı bence..burda cennetti, cehennemdi carttı curttu konuşmak çok saçma geliyor.bunlar kişisel şeyler..ama vatan; hepimizin ortak varlığı, birtanesi…VATAN İÇİN ÖLÜNÜR!! VATAN İÇİN CEHENNEMDE DE YANILIR…

 539. atatorun said

  bu ne biçim iş ya bu ülkede fetullah gulen gibi herifi haklı görüp bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içenler var hayret bişey ya

 540. semih said

  ataturk ne solcudur ne sagcidir solcu diye uydurmasin kimse kemalizm hepsinden bagimsizdir ki bu sag sol terimi ataturkden sonr auretilmis ve milleti kargasaya sokmakdan baska hic bi ise yaramamistir fetullah gulenin kim oldugunu bilmeyen yada tarikatci cemaatci nerde bi suru insan varsa hepsi yazmis iste super adam sorada yazmislar sizsiniz vatan hainleri ardindan yazmislar bid eutanmadan ALLAH SİZİ İSLAH ETSİN diye siz kimsiniz bu lafi kullaniyosunuz sen peygambermisin yad ayol gostericimisin cemaatden aldigi laflari buraya o kadar acik bicimde tasımıskı herifler ben buradayim diyor ayrıca bu adam irandaki rejimin gelmesini isteyen biridir ataturkun birakdigi bu bagimsiz ve laik devleti bunun gibiler yuzunden neler neler cekiyor bu millet sehitlerimiz kemikleri sizlar be ama sunu bilin BU ULKE BUNUN GİBİ 3-5 GERİ ADAMA KALMAZ ayrıca olurda allah gostermesin iran gibi bi duruma gelirsek sunu bilinki BOS KONUSAN KADİNLAR OZELLİKLE pece gibi carsaf gibi seylerle ortunecekler o zman mumla ararlar

 541. semih said

  ayrıc aalin size kapi gibi kanitlar
  fetoşun ic yuzu 1.bolum
  http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/b0fad7fcf48d2831ad436b32e5d3b3efde2aeda21a587e7f2f98423369cd7d16c7c3a7d29da9b15417450

  2.bolum
  http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/b0fad7fcf48d2831ad436b32e5d3b3efde2aeda21a587e7f2f9842336996471d9adefad9a3f38c3533547e6a1325d3088d87e994539fac0b17450

  3.bolum
  http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/b0fad7fcf48d2831ad436b32e5d3b3efde2aeda21a587e7f2f98423369f1613e8ddeffe6f6efde5033547e6a1325d3088d87e994539fac0b17450

 542. ali uyanık said

  tam bir karalama operasyonu kendilerine göre de eminim ki başaralı olmuşlardır çünkü onlarda şak şakçı çok hem onlarda kraldan çok kralcı varr zavallıı beyinler

 543. tolgahan_071 said

  VOLKAN KARDEŞİM SENİN EŞİN ANNEN HERTARAFINI AÇAR AÇMAZ GÖSTERİR GÖSTERMEZ O SİZİN BİLECEĞİNİZ İŞ KAPALILARADA SES ÇIKARMAYIN O KAPANMASI GEREKTİĞİNİ VE DİNİ HÜKÜNLERİNİ YAPIYOR
  NEDEN AVRUPADAKİ HİRİSTİYAN RAHİBELERE VE DİN OKULLARINA BİRŞEY DEMİYORSUN ONLARDA BAŞLARINI KAPATIYORLAR VE HİÇ BİR DEVLET ANAYASASI ONLARA KARIŞAMIYOR BİRDE ŞERİATIN ANLAMINI BİLMİYORSUNUZ ŞERİAT GELİNCE HERKEZİ KESECEKMİ SEN AKILLI USLU DURURSAN SANA NE YAPACAK ŞERİAT ALLAHIN KANUNUDUR VE ALLAHIN KANUNUN ÜSTÜNDE BİRŞEY OLAMAZ.OSMANLI ZAMANINDA ŞERİAT KAÇ KİŞİNİN KOLUNU KAFASINI KESMİŞ BİLİYORMUSUN. İŞTE GÖRÜYORSUN KANUNLARI 82 ANAYASASI İSTEDİĞİN KADAR SUÇ İŞLE ÇAL ÇIRP ZİMMETİNE PARA GEÇİR TECAVÜZ ET ADAM ÖLDÜR EN GEÇ 2-3 SENEDE ÇIKARSIN BENİM OĞLUMU KIZIMI ÖLDÜRSÜN BENİM MALIMI ÇALSIN BAŞKASI AFFETSİN OLURMU ŞERİATTA MADUR OLAN KİŞİ ANÇAK HAKKINI HELAL EDERSE AFFEDİLİR ÇÜNKÜ O MADUR OLMUŞTUR ÇÜNKÜ KUL HAKKIDIR ALLAHIN AFFEDEMİYECEĞİ TEK ŞEY KUL HAKKIDIR BENİM HAKKIMI BAŞKASI AFFEDİP ÇIKARAMAZ.BİRDE FETHULLAH HOCA DİYORSUNUZ HİÇ COCUĞU EŞİ YOK MAL AZMİ OLAN BİR KİŞİNİN BUKADAR PARA KAZANIYORSA 4-5 EŞİ 15-20 ÇOCUĞU OLMALI O KALDIĞI YER BİR AKRABASINA AİT O YERİN DE BİR ODASINDA KALIYOR VE KİRASINI VERİYOR. ŞUNU DİYELİM BİRDE BEN HAKSIZIM SEN HAKLISIN OLMAZDA 110 ÜLKEDEKİ O ÖĞRENCİLERİN TÜRKCEYİ KONUŞMASI VE TÜRKKİYEYİ TANIMASI KÖTÜ BİRŞEYMİ AVRUPADAKİ ÇOĞU KİŞİYE SOR TÜRKİYENİN YERİNİ BİLMİYOR ORTA ASYADA DİYOR OKUMUŞ AYDIN GECİNEN KİŞİLERBU OKUYAN ÇOCUKLARIN HEPSİ İLERDE O ÜLKENİN YÖNETİMDE OLCAK VE TÜRKİYEYE SEMPATİ DUYACAKSADECE BU YETER BU ZAMANA KADAR BİZİ OKUTAN KİŞİLER HEP AMERİKAN İNGİLİZ VE FRANSIZ OKULLARINDA OKUMUŞ KİŞİLER. BİRDE AFRİKADA VE ORTA ASYADA YÜZLERCE OKUL VAR BU ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNDAN PARA ALINMIYOR BU PARALAR NEREYE GİDİYOR DİYORSUNUZ YA ORALARA GİDİYOR BİR OKULA GİDİN VE OKUL MÜDÜRÜNE BU OKUL ÖĞRETMENLERİN MAAŞIYLA KAÇA DÖNER DİYE SORUN AMERİKA NEDEN İSTİYOR HOCA EFENDİNİN OKULLARININ AÇILMASINI AMERİKADA YASAK MADDE KULLANILMAYAN TEK OKULLAR BU OKULLAR ARAŞTIRIM GÖRECEKSİNİZ

 544. dev-boy said

  çoook güzel bir site fatime ve diğerleri gibi geri kafalılar bu siteyi kirletiolar

 545. UĞUR said

  ya sizleri anlamıyorum. Bu adamı nasıl bu kadar yüceltiyorsunuz anlamak mümkün diil.. Resmen bu adama tapıyorsunuz. Tamam islam yolunda güzel şeyler yapıyorsunuz ama resmen şirk koşuyorsunuz. İnsanın bir yolda ilerlemesi güzel birşey. Danimarka Peygamberimiz hakkında karikatürler yayınladı ama bu kadar sahip çıkmadınız karşı gelmediniz neden. Ve şimdi çıkmış bana Fethullah beye laf edenlere burada veryansın ediyorsunuz. Yazık bizim milletimize.

 546. ferhat said

  madem bu adam atatürk düşmanı neden peki yurtdışında açtığı okullarda atatürk büstü var neden örencilere gençliğe hitabe ve istiklal marşı ezberletiliyor neden???? işte asıl atatürkçü bu adamdır .. adam atatürkü yaşatıo dünyaya tanıtıo sizin gibi yerinde oturup TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK demiyor… işte laiklik budur…

 547. oflu mustafa said

  Öncelikle fetullah güleni tartişmak yerine,müslümanlar kur’ana baksınlar,inanmayanlar da tarihe baksınlar.
  Kur’an münafığı,kafiri,müşriği anlatmaktadır.
  peyamberimizin(sav)hayatı önümüzde dururken,kendi önderlerimizi veya lderlerimiz ilah ediniyoruz.Biz hakikatten zavalı müslümanlarız neden çünkü allah (cc) ve onun peygmberini tanımıyoruz.
  Dost düşman birbirine karıştırmış vaziyeteyiz.Ben kimseyi hedef almayacağım,nefsimi alacağım.
  ALLAH (cc) KUR’ANI KERİMDE DİKKAT EDİN ŞEYTAN SIZİ ALLAH ADINA KANDIRIR,demiyormu.
  Dünyada hak ve batıl mücdelesi var,kıyamete kadar bu devam edecektir,Bu inananlarla ianmayanları birbirinden ayırmak içindir.
  Peygamberimiz (sav)ben rahmet ve şavaş peygamberiyim.
  Ilımlı ıslam neyin nesi,dinler arası diyalok neyin nesi,açın gözlerinizi bu kafirler çanakkalede ki gibi şavaşan topluluk istemiyor.diyalok ve ılımlı islam projesi onun içindir.Herifler kaleyi içten fetetmeye çalışıyor biz birbirimizle uğraşıyoruz.
  İngiliz ajnı lawrenz ne yaptı,Bu ajan fatih medreselerinde yetişmedimi,fıkıh,hadis ve kur’an ilmie vakıftı aynı oyunlar o zamanda yapılmadımı,bir kısım cahil arapları arkadan vurmadılarmı daha sonra vahabiliği kurmadımı Suutlar peygamberimizin evini bile ortadan kaldırırken lawrenzin evi cidede yıkıldımı? adamlar vahabiliği din haline getirmedimi
  Allah bu milletin körgözünü açsın,adamların hedefi ılımlı islamla radikal islamı çarpıştırma peşınde biz ise hala kardeş olmama peşindeyiz.Biz islam corafyasının hala hamisiyiz islam alemi türkiyeye bakıyor.Bizimkilerde hele dur para kazanalım hele kuvvet bulalım;bir elimiz yağda olsun bir elimiz balda olsun öylemi,
  Türkiyede otuturulmak istenen sistem ılımlı islam,hala anlamadıkmı?
  peygamberime (sav),kur’anıma, namusuma ve vatanıma gözdikenlerle diyalok kuracağım öylemi bunuda bana hocam emredecek bende itaat edeceğim öylemi?Iraka,filistinde,afganistanda,bosnada ırzlar kirletilecek bebekler katledilecek insanlar sadece müslüman oldukları için öldü
  rülecek bende bullarla diyalok içerisinde olacağim öylemi?
  BEYLER VE BAYANLAR VE SATILMIŞLAR ŞUNU UNUTMAYIN? NE BİZ HAYBERİ UNUTTUK NEDE ONLAR İSTANBULU UNUTTU.
  BU DİYALOK PEYGAMBERE(SAV)VE ALLAH’A SAVAŞ AÇMAKTIR.
  ALLAH VE RASULUNE SAVAŞ AÇANLARA VE OLAR PEŞİNDE GİDENLEREDE LANET ETSİN?
  ALLAH(CC) DERKİ BİZ ONLARIN GÖZLERİNİ KÖR KULKLARINI SAĞIR ETTİK ONLAR HAKİKATI DUYMAZ VE GÖRMEZLER ONLARA ANLATSANDA BİR ANLATMAZSANDA BİR.

 548. Ziya said

  Delillerle sabit olan Fethullah Gülen’in gerçek yüzünü Vehhabileri nasıl övdüğünü , pis kâfir Papa’nın elini öperek müslümanlığı aşağılayışını yok mu sayıyorsunuz.Biz delilleri ile buyrun bilgisini verelim.Gözü kapalı hocam hocam diye peşinden koşan zavallılara çok yazık.Müslüman , kâfir memleketinde de olsa kanunlara karşı gelmez ,fitne çıkarmaz.Cihad demek fitne çıkarmamak demektir , çapulculuk yaparak cihad yaptığını zanneden cahiller , müslümanlara en büyük zararı vermişlerdir.

  Buyrun belgesi ile Fetullah Gülen : http://www.dinimekan.com/showthread.php?t=81111

 549. veripte nolck said

  BU ADAM DEVLET İÇİNDE ÖRGÜTLENMİŞTİR YARGI HATA YAPMAMIŞTIR YARGIYA GÜVENİN ABD’DE TEHLİKELİ HALE GELMİŞTİR TÜRKİYE’DE KANALİZASYONDA Kİ SIÇAN MİSALİ AKLINCA DEVAM EDECK ONUDA İNDİRN OLUR YETER Kİ GELSİN BU ADAM LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’Nİ ŞERİAT BİR DEVLETE ÇEVİRMEK İSTİYOR İNANMAYIN KANMAYIN ALLAH İLE ALDATIYORLAR SİZİ MUSTAFA KEMALİN IŞIĞINDA İLERLEYİN MANŞERDE BÜYÜKANNELERİNİZ BABALARINIZ ATATÜRK’ÜN ARDINDAN SİZDEN HESAP SORACAKLADIR HİÇ DÜŞÜNMÜYOMUSUNUZ ATATÜRK’E GÖNÜL VERDİLER SİZ ONLARI YALNIZ MI BIRAKACAKSINIZ BU ADAM KENDİSİ YAPMADI TAYYİBİ GÖNDERDİ BAKTI TAYYİP BECEREMİCK KAPATILACK OLAYA EL ATTI ÖLMEDEN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYECEKTİR İZİN VERMEYİN BEN YURT DIŞINDA YAŞIYORUM AMA GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

 550. sufikul said

  haaa bizde yedik ama helal olsun bu kadar şeyi nasıl uydurdunuz hayret
  boş beyinliler siteniz de boş
  zalimler için yaşasın cehennem …

 551. hhk said

  Meyve veren ağaç taşlanır. Bu vatan için kılı kıpırdatmayanlar hayatlarını vatan ve millet için feda edenlere çamur atıp duruyorlar. Karanlığa küfretmekle aydınlığa çıcaklarını sanıyorlar. Gözleri kapamakla herkesin gündüzünü kararta bileceklerini düşünüyorlar. Ne yaptınız bugüne kadar bu vatan için. Gazi Mustafa Kemal’in mirasını har vurup harman savurmaktan başka… Sizin gibi seviyesizler yüzünden millet atasına olan sevgisini kaybetti. Seviyesizlik diz boyu. Küp içindekini sızdırırmış. Kimin Küpünde ne varsa onu döküyor. Fethullah gülen ve onu sevenler yol alıyor ..ler hala havlamakla meşgul.Herkes tınetinin gereği yapıyor. Karışmıyayım dedim ama seviyesizliğiniz midemi bulandırdı. Acaba siz gerçekten TÜRK olabilirmisiniz. Sizinle aynı havayı soluduğum için utanıyorum. “ATAM İZİNDEYİZ!” diyorsunuz; acaba o büyük şahsiyetten mi öğrendiniz bunca pislikleri, yoksa amerikanın tefessüh etmiş, Amerikanın bile tiksindiği kalbi ve beyni bomboş serserilerinden mi? Artık şu “İZİNDEN” dönünde Çanakkalede Kurtuluş savaşında şehit olan dedelerinizin kemiklerini rahat bırakın. Dilerim biran evvel yattığınız uykudan uyanırsınız…

 552. alper said

  YA ARKADSLAR BU FETOŞ BU KADAR VATANINI SEVIYOSA NIYE ANADOLUDA O KADAR OKULSUZ YAR VARKEN ELIN MEMLEKETINE OKUL ACIYOR…ÇÜNKÜ VATANINI O KADAR SEVIYOR..ALLAHA ULASMAK ICIN BUNLAR GIBI HAINLERE GEREK YOK..HEM FETOŞTA KIMMIS ALTI USTU IMAM BASKA BI SIFATI YOK..ŞUNU II BILIN VATANIMIZ OLMASSA DINIMIZIDE YASAYAMAYIZ..BOZKURT CCC

 553. milliyetçi said

  arkadaşlar fethullah adındaki şahış vatan hainiim tekidir
  milliyetçi insan vattanını satttırmaz

 554. milliyetçi said

  türkiyedeki fethullahçılar fethullah güleni peygamber efendimizden daha büyük görüyorlar lütfenn birlik olallım hepimiz türk oldugumuzun bilincinde olalım herkes türkiyede islam diniin yayılmsını ister ama bu konuda aşırıya kaçılmamalı yakındda türkiyeyi irana çeviriiriler.lüfen birazcık milliyetçilik duygularınız kabarsın allhın ermenisi hepimizi birbirimize düşürecek

 555. Atatürk'ün yolunda said

  Arkadaşlar hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.Siz,size anlatıldığı kadarını biliyor,görmek istediğiniz kadarını görüyor ve söylüyorsunuz.Bu nasıl bir şey biliyormusunuz;bir maçı izlerken sadece tv’de yayınlananı görüyorsunuz.Maç öncesi,soyunma odası vs göremiyorsunuz.Ben bu adamaların her hallerini biliyorum.Unutmadan belirteyim;hiçbir siyasi yada ideolojik takıntım yada bağlantım da yoktur.Birşeylere yada birilerine körü körüne bağlanmak yada dışlamak objektif olmamıza engeldir bence.O yüzden eleştiri yapan arkadaşlar lütfen bulundukları kalıplardan çıkıp,dışarıdan baksınlar biraz herşeye.Nüfusun çoğunluğunun müslüman olduğu bir ülkede hele hele bu ülke Türkiye ise,sürüleri yönlendirecek bir çoban illa ki çıkar.Ben bu adama inanan insanlara kızmıyorum,kızamıyorum.Eminimki çoğu,dini bir lider ve önder olduğunu düşünerek bağlanıyorlar.Doğruluğu tartışılır.Ben de müslüman bir Türk genciyim.Kuran okunurken benim de gözlerim doluyor bazen.Özellikle mevlütlerde.Şimdi bende hıçkıra hıçkıra ağlasam,hepimizi bildiği,kutsal kitaplardan ve hadislerden alınmış sözler söyleyip,adımın başına nerden geldiği belli olmayan bir “M” harfi koysam siz de benim peşimden gelirmisiniz?Dini lider yada “hoca efendi” olmak bu kadar kolay mı?Ama ben Amerika’ya falan gidemem.Bunun için ne sonsuz maddi imkanım var,ne de vizesiz gitmemi sağlayacak insanları tanıyorum.Ha şöyle olabilirdi aslında;Amerikan rüyası’nı yayma amaçlı eğitim kurumları açsaydım,okuyan herkese Amerikan aksanlı ingilizce öğretseydim,yahudilerin kabala’sı gibi vahdet-i vücut’u benimseseydim,etnik kökenim olsaydı yada ülkeme karşı ayaklanmış etnik kökenli “üstat”lardan ders alsaydım,evet belki o zamaan olabilirdi.Ama ben ancak Edirne’ye kadar gidebilirim.Bu yurt dışındaki Türk okulları var ya hani.Dünya’nın hangi bölgelerinde ve ülkelerinde var hiç dikkat ettinizmi?Yada kitaplar okunup sohbetler edilen o evlerin adları neden “ışık” evleri.Görünürde düşman ilan ettikleri,din kardeşlerini yüzyıllardır katledenlerle nasıl kolkola gezebiliyorlar?Hiçbir dine antipatim yada düşmanlığım yok,olamazda.Ama ben yandaşlarıma kötülediğim ve düşman ilan ettiğim kişi ve kurumlarla iç içe olursam,onların sonsuz maddi desteği ile kendi ülkemde haince ajanlık yaparsam bu müslümanlığa ne kadar sığar?Yapmayın arkadaşlar!Bu kadar saf olmayın.İnanın hiçbirşey sizin gördüğünüz kadar saf ve masumane değil.Bir ülkenin her konu hakkında politikası olur.Ben kimseye düşman olalım demiyorum ama zarar verenlere karşı da kendimizi koruyalım.Kaleyi içten fethetmek isteyenlere izin vermeyelim.Yıllardır sorulur bu soru ama neden se kimse net bir cevap veremez;görünüşte sevdiğiniz yada sevmek zorunda kaldığınız,hatta “Humeyni” gibi bir adamla sevgi kıyaslaması yaptığınız,adını ağzınıza almaktan çekindiğiniz Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı ne olurdu?O çok sevdiğiniz hocanız piyasada olmayacaktı.Çünkü ortaya çıkmasına gerek kalmayacaktı.”Sad-i Kürdi” yetecekti ABD mandası ve himayesi için bu topraklara.Kendi kendinize bir sorun;tezatlar yokmu kafanızda?Bu kadar mı körü körüne tapıyorsunuz bu insanlara.Hiç mi özeleştiri yapmıyorsunuz.”Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerif’ini bilirsiniz değilmi?Müritlerin Türkiye’de “travmalar” yaşatan devrimlerle,kendi öğrencilerinin satılığa çıkarttığı bu kutsal topraklarda kömür yardımlarıyla yaşamaya çalışırken,sen nasıl vizesiz,elini kolunu sallaya sallaya ajanı ve uşağı olduğun “özgürlükler ülkesi”ne gidebiliyor ve yaşayabiliyorsun?Uyanın arkadaşlar!Açın gözününü!Görünen tehlikeleri yaratanlar çok daha beterlerini yıllardır büyük bir kararlılıkla usul usul uygulamaya koyuyorlar.Aynanı arkası artık sırlı değil.Dikkatli bakmanız yeterli.Siz istediğiniz görmeye devam edecekmisiniz,yoksa,at gözlüklerini çıkartıp herşeyi görmeye niyet edecekmisiniz?

 556. AKP-SIZINTI said

  sizin gibi devrimci laik atatürkçü geçinen zavallıları benim elime vercekler ki bak o zaman size nasıl laik olunuyo iyi öğretirdim:) mustafanın arkasından reklam yapmaya aynen devam edin sıkışınca ülkeyi terk edip gidecekLerde ilk sizsiniz bu kendinizde iyi biliyorsunuz.sizin gibilerin bu ülkeye ne yararı dokundu acaba çok merak ediyorum doğrusu:) deniz gezmişLeri zamanında iyi gezdirmişLer zaten bi gün sizinde boynunuza ip dolayıp gezdiren çıkar:)

 557. CEM said

  ÖNCE AKP YE KAPATMA DAVASI AÇIP ÜLKENİN EKONOMİSİNİ ALLAK BULLAK EDENLERE 2001 KRİZİNDEN BİR GÜN ÖNCE MERKEZ BANKASINDAN MİLYAR DOLARLAR ALIP ERTESİ GÜN 2 KATINA SATANLARA BAKIN SONRA SİZİN VE KENDİSİNİN İYİLİĞİ İÇİN ABD YE GİDEN FETHULLAH HOCAYA BAKMAYA VAKTİNİZ ÇOK OLUR

 558. emin said

  ALLAH biliyorum kimin siyonizm in uşagı oldugunu alcak herifler ALLAH derken kalbi titreyen bie insan bayragını ve milletini satmaz sizin gibi vatan severiz deyipte halkın parasını yemezler
  YAŞASIN SİZİN GİBİ ZALİMLER İÇİN CEHENNEM
  ALLAH herkese kalbindeki vericek bunda hiç şüpeniz olmasın
  diyago_27@msn.com

 559. emin said

  volkan kardeş senin söyledigin isimler hep bu mlletin parası yiyen insanlar uyanın kardeşleri atın at gözlüklerinizi gözünüzden
  bir usta bir makine yapsa o makine bozulmaya yüz tutmuşsa tamirini kim yapar o makinayı yapan bilir İNSAN OGLUNU YARATAN RAHMAN OLAN ALLAH ise nasıl yaşayacagınıda ALLAH BİLİR
  TEZ VAKİT GEÇMEDEN ALLAHA SIGININ O RAHMAN DIR VE RAHİMDİR BAŞ ÖRTÜSÜNE KARŞI ÇIKAN NASIL MÜSLÜMANIM DİYE BİLİR BİZDE MİNE ETEK İSTEMİYORUZ
  YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM

 560. leblebi said

  klavyesi olan yazıyor kardeşim.hele internet çıktın çıkalı milleti durdurmakta imkansız.O yüzden buradaki gibi yanlış ve değersiz bilgi çöplüğüne dönüşüyor internet.
  Sıcak yatağından kalkıp bir arkadaşını bir dostunu bir tanıdığını arayıp halini hatrını sormayı yapamayanlar,Tüm dünyaya Türkiyeyi tanıtıp,dünyadaki haksızlık ve adaletsizliğe savaş açanlar hakkında ahkam kesebiliyor.Biraz sonra benim beynimdeki örümcekleri sayısını vererek bu olay devam edecek :))

  Allah yardımcınız olsun…Dünya fani arkadaşlar…acımasız olmayalım tahammülsüz olmayalım…Tahammülsüz ve acımasızlar da sadece buradaki gibi atıp tutarlar…

 561. özgürlük said

  nice ebucehiller kudurmuş
  saldırıyor islama saldırıyor dine
  çok görüyorlar islamı
  türk milletine…

  ya ben gerçekten birşey sormak istiyorum şu laik’im diyen şahıslara acaba biz başörtülüler ne yaptık onlara?annelerini mi öldürdük babalarınımı kestik ne yaptık ta bu kadar kin dolusunuz bizlere biz sadece rabbimizin emirini uygulamaya çalışıyoruz ve davamızdan da asla dönmeyeceğiz rabbim sizleri hidyete erdirsin inşallah…

 562. volkan said

  YOK YOK ARKADAŞLAR FETHULLAH GÜLEN’İ VARAN HAİNLİĞİYLE SUÇLAYAN O İNSANLARIN BUNU NE AKLA HİZMET EDEREK SÖLEDİKLERİNİ BİLEMİYORUM.AMA BİLDİĞİM TEK ŞEY TÜRKİYEDE CAMİLERDE EZAN GÖNÜLLERDE ALLAH AŞKI PEYGAMBER AŞKI , ELLERDENDE KURAN-I KERİM DÜŞMEYECEKTİR.KIYAMETE KADAR BU BÖLE BİLİNE.BEN NURCU FELAN DEİLİM BEN 5 VAKİT NAMAZ KILAN BİRİ BİLE DEİLİM AMA SAYIN FETHULLAH GÜLEN’İ DİNLEDİKTEN TANIDIKTAN SONRA ALLAHA BAĞLANDIM.GERÇEKTEN O KADAR ÇOK ŞEY GÖRDÜM DUYDUMKİ ANLATSAM ROMAN OLURDU.SİZ FETHULLAH GÜLEN’E HAİN SIFATINI TAKAN BATI ÖZENTİSİ HAİNLER LAFIM SİZEDİR BİLESİNİZ BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN NEDİR KİMDİR BÖLÜCÜLÜK NEDİR BUNLARI Bİ ARAŞTIRIN ÖNCE?? ÖRNEK: PKK. Bİ FEYTULLAH GÜLEN LE Bİ PKK YI BİR TUTUYORSUNUZ SİZ ŞU ANDA.AMA SİZİN PKK YA BÖLÜCÜ DEMENİZ YERİNE Kİ DAHA ÖNCE HİÇ ÖLE BİŞEY DUYMADIM BU YORUMLARDA, GİDİP FETHULLAH GÜLEN’E VATAN HAİNİ DİYOSUNUZ.ALLAH SİZİ HİDAYETE ERDİRSİN ALLAH SİZİ DOĞRU YOLA SOKSUN.O BEYİNLERİNİZ NASIL YIKANIYOR.İSLAM DÜŞMANLARI MALLARINI PARALIRI SADECE MÜSLÜMAN OLANLARI MÜSLÜMAN OLMAK İSTEYEN MÜSLÜMAN DOĞAN İNSANLARI MÜSLÜMANLIKTAN SAPTIRMAK AMACIYLA HARCIYOLAR BUNDANDAMI HABERİNİZ YOK.İSLAMA İSLAMI VATANINI YÜCELTEN Bİ İNSANA İNANAN ARKADAŞLARIM SÖZÜM SİZEDİR: SİZLERLE AHİRETTE BULUŞUCAZ.BAKALIM O VATANI GEÇ İSLAM DÜŞMANLARI O BEYİNLERİNDEKİ FİKİRLERLE NEREYE GİDECEKLER.BU KADAR YETER ÇÜNKİ NE KADAR ANLATIRSAN ANLAT, SÖLEDİKLERİN KARŞINDAKİNİN ANLAYABİLDİĞİ KADARDIR YADA ANLAMAK İSTEDİĞİ KADAR.ALLAHIN RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

 563. milliyetçi said

  arkadaşlar hepiniz iyi güzel diosunuzda her önüne gelene hocaefendi diosunuz fethullahh gülende sizin benim gibi bir insan lütfen bazı kişleri yukarlara çıkarmayın her kuranı hatmeden veya güzel vaazlar vereni büyütmeyelim benim gözümde fethullah gülenin camideki hocadan hiçbir farkı yoktur.bir insanı devede yapan biziz pirede

 564. ömer alaettinoğlu said

  Çok güzel bir site olmuş. Tebrik ederim. Atatürk’ün kurtardığı bir dine sahip olup, Atatürk’ün kurduğu bir ülkede yaşayıp hala ona karşı gelebilen vatan hainlerine, fikirlerini değiştirme fırsatı vermesini umuyorum. İsterseniz gidin Suudi Arabistan’da yaşayın. Bizi ve Ata’mı rahat bırakın!

 565. milliyetçi said

  arkaşalar içinizde hiç laik atatürkçü türk vatandaşı yokmu acaba türkiye fethullahıınmı

 566. murat said

  arkadaşlar fettullah hoca dünyada son 100 yılda görülen en büyük alim ve bence bilim adamı denecek bir insandır bence fettullah hocaya laf atacağınıza kulaktan doğma laflar söylüyeceğinize biraz onu anlayıp onun türk ve müslümanlar için en hayırlısını düşündüğünü bilmek lazım bir gün herkes hocama yaptıklarından utanacak.ama allah söyleyenleri ıslah etsin inşallah

 567. semih said

  bana fettullah guleni adam akilli savunacak kisileri msn adresime bekliyorum msnmanyagi_semih@hotmail.com her zman karsi gorusleri dinleyen olmusumdur

 568. gürkan said

  arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum buraya yazmakla kimse tatmin olmuyor bende dahil öncelikle herkesin farklı beyni var. Dolayısıyla herkes farklı düşünüyor.önemli olan inanç meselesi kimin ne için nasıl düşündüğünü bu konu hakkında inançları belirler. ben tarafsızım birileri hakkında bilgi sahibi olmadan ileti sunamam ama şunu söyleyebilirim ki herkes YAPTIKLARINDAN SORUMLU OLACAK

 569. gürkan said

  Bu İşler bana SAHTE geldi

 570. mustafa said

  insanlar hakkında ileri düzeyde bir aratırma yapmadan niçin eleştiriye sığınılıyor acaba? (!)
  insanların yaşantıları onların sermayeleridir.eleştiri yapanlar hakkında söylenenlerden ziyade araştırma yapsalar daha hoş olurdu.
  ilgili adres isteyen varsa fethullah gülen web sitesine müracat edebilir.
  bu arada fethullah güleni karalayanların bize ne kadar dost olduklarını çok iyi biliyoruz!!!
  lütfen biraz olsun EL-İNSAF!!!

 571. volkan said

  İLK LAFIM O AKP SIZINTI DENEN ARKADAŞA.DENİZ GEZMİŞİN TARİHİNİ BİLMEYEN ADAMLA KONUŞMAM AMA 2 LAF YAZAYIM ARKADAŞ 6INCI FİLO AMERİKAN KÖPEKLERİNİ BOĞAZIN SULARINA KİM DÖKTÜ HI?AMA NEYSE ANLAYAMAZSINIZ SİZ.HOCANIZ BEYNİNİZİ YIKAMIŞ BİKERE SİZİN.BOOOOŞŞŞVVVEEERR.

 572. volkan said

  2İNÇİ LAFIM TOLGAHANA.ARKADAŞ İLK BAŞTA DOĞRU KONUŞ ANAN BACIN BAŞINI AÇAR AÇMAZ DİYE KONUŞMA.SEN MADEM FETOYU ŞERİATI BUKADAR SEVİYORSUN GİT İRANDA YAŞA KARDEŞİM BİZİM LAİK DEVLETİMİZDE DEĞİL.TAMAMMI?BİŞEY OLDUĞU ZAMAN ŞERİATA MI BAŞVURACAĞIZ.SEN HAYATINDA ŞERİATLA YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE YAŞADINMI HİÇ.BEN BERBER OLARAK İRANDA 7 AY KALDIM.SİZİN ŞERİAT DEDİĞİNİZ ŞEYİ ÇOK İYİ BİLİYORUM YANİ.BAŞKA BİŞEY DAHAPARASI OLAN SENİN DÜŞÜNCENDE ŞÖYLE.EVLENECEK HEMDE 4-5 KİŞİYLE BİRSÜRÜ ÇOCUĞU OLACAK.NE DİOSUN SEN YA?YAZDIKLARININ FARKINDAMISIN.YA KARDEŞİM ŞÖYLE BİR DÜŞÜN YA MÜFTÜLÜK V.S YAPMIŞ ADAM NASIL OLUYORDA MİLYON DOLARLIK OKULLAR VEDE YATIRIMLAR YAPABİLİYOR.BİDE FETOŞUN AÇTIĞI OKULLAR TEK YASAK MADDE KULLANILMAYAN OKULLAR DİORSUN.YA GEÇ BUNLARI BANA SANKİ AMERİKAYA GİTMİŞ MÜFETTİŞ GİBİ OKULLARI GEZMİŞ TUTANAK HAZRLAMIŞ GİBİ OKULLARINIZI SAVUNUYORSUNUZ.ŞİMDİ HANGİ CAMİYE GİDERSEN GİT CUMA NAMAZINDAN SONRA KESİN CAMİİ İÇİN PARA İSTENİYOR.İMAMLAR 1000YTL MAAŞ+EV ELEKTRİK SU PARASI YOK MEVLÜTLERDEN CENAZE NAMAZLARINDAN PARA NE GÜZEL BE OH VALLA.ASLINDA İMAM OLMAK LAZIMMIŞ:)HA LAFIM GERCEK İMAMLARA DEİL TABİİ.FETULLAH GİTSİN PAPANIN ELİNİ ÖPSÜN İSTİHPARATLARA TÜRKİYEYLE İLGİLİ BİLGİLERİ SATSIN SONRA AMERİKA NEDEN FETULLAH HOCANIN AMERİKADA OKUL AÇMASINA İZİN VERİYOR DİYE BANA SOR.ADAM MEMLEKETİ SATIYOR ZATEN OKUL İÇİN İZİN VERMEZMİ.ORADA OKUYANLAR İLERİDE SİZLER GİBİ BEYİNLERİ YIKANIP ŞERİAT DÜŞKÜNÜ İNSANLAR OLACAK.HA O OKULLARDAKİ TÜRK BAYRAĞI,MARŞLAR FİLAN HEP GÖZTERMELİK HA.ONUDA SÖYLEYEYİM.İÇ YÜZÜNÜ NİYE ANLATMIYORLAR PEKELA.ONDAN SONRADA YAZINIZIN SONUNDA ALLAH SİZİ AFFETSİN RAHMET ETSİN DİYE YAZILAR YAZIYORSUNUZ.O ALLAHLA BENİM ARAMDA.SİZİN DUANIZA İHTİYACIM YOK BENİM.ASIL ALLAH SİZİ DİĞER TARAFTA NE YAPACAK ONU MERAK EDİYORUM BEN.ALLAHIN ARKASINA SIĞININ BARLARDA BİRAHANELERDE ALLAHA İNANMAYAN İNSANLARI GİDİN EĞİTİN ALLAHA İBADET ETMEYİ ÖĞRETİN ONLARA.HAAA.PARDON:!SİZ FETULLAH HOCANIZI İZLİYORSUNUZ.BU MEMLEKETİN LAİK KALMASI İÇİN ÇABA SARFEDYORSUNUZ DOĞRU YA:)YA BUNLARI GEÇİNDE ÖLMEDEN BARİ YARARLI BİŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIN.ÖYLE BOŞ HURAFE ŞEYLERLE VAKİT GECİRMEYİN.TAMAMMI?

 573. volkan said

  FETOŞU NSAVUNANLAR YETER ARTIK YA.SİZ KİTAP TARİH OKUMAZMISINIZ HİÇ YA.NASIL YAŞIYORSUNUZ SİZ YAAAW

 574. gökçen said

  hocaefendi hakkında kulaktan duyma bilgilerle zırvalayan namustan ve şereften yoksun birkaç kişi mevcut.bir avuç zavallı insan.onlarda çok iyi biliyor neyin ne olduğunu fakat işlerine gelmiyor

 575. Dadaş said

  fetocu yobazlar bu ülkeyi feto kurtarmadı atatürk
  kurtardı
  fetocular siz nekadar geri zakalı birisiz fetonun
  eğitim durumu bile yok ilk okulu dışarıdan bitirmiştir
  birazda kuran öğrenmiş vaaz hocası olmuş
  sizler bu adama peygamber diye tapmışsınız feto niye
  hep okul açıyor bukadar ülkede işsiz var fabrika neden açmıyor
  okul açmadaki tek nedeni çocukların beynini yıkayıp
  kendini halife yaptırmak sonrada gelsin paralar
  ben feto ile aynı ilkedeniz erzurumun pasinler
  fakat ben dadaşım feto ise babaları ermenistan dan
  gelip pasinlere yerleşmitir yani ermenidir.
  hatta fetonun babası şöyle demiştir öylebir evlat yetiştiriyorumki türkleri kendi dinleriyle vuracak
  vatanını seven herkese selam

 576. Kemalis said

  AKP sızıntısına cavap sen kimsinde laik lere laf söylüyosun
  asıl sen gel ben sana fetoculuğu öylebir öğretirimki
  birde Atatürk hakkında mustafanın raklamını yapmayın demiş
  Atatürk hakında konuşmalarına dikkat et seni mahkemeye veririm
  Atatürk olmasaydı sen şimdi yunan çucuğu olmuştun
  senin feton ise vatanını amerikaya satıyor
  o bir cıa mi ajanı
  YAŞASIN LAİK ÜLKEMİZ

 577. sami said

  Tarikatcı yobazlar hepiniz pis din tacirlerisiniz, siyaset için kadın bedenini ve dini kirleten örümcek kafalı pis kokulu yobazlarsınz siz.fetullah denilen sahtekarn uşağı olmuşsunuz. Allaha yakın olmak için ona mı ihtiyacınız var.Allaha yakın olmak kalple olur.biz çok şükür gerçek müslümanız. bizim müslümanlıgımıza küfür eden siz sözde tarikatçı inanmışlar cehennem sizin için var.yazıklar olsun size. vatan haini yandaşları.

  TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK

 578. tolgahan_071 said

  VOLKAN KARDEŞİM BU ÜLKE SANA BABANDAN KALMADI ŞU GİTSİN BU KALSIN DİYEMEZSİN BU ÜLKEDE SENİN NE KADAR YAŞAMAYA HAKKIN VARSA HERKEZİN YAŞAMAYA HAKKI VAR OZAMAN BİZDE BAŞI AÇIK OLANLARI AVRUPAYA GÖNDERELİM OLURMU.BU TOPRAĞIN HER KANINDA ŞEHİT KANI VARDIR SAVAŞILARAK KAZANILMIŞTIR BABANIN MALI DEĞİL.
  FETHULLAH HACANINI OKULLARINDA HEN ŞERİYAT ÖĞRETİLİYOR DİYORSUN HEMDE PAPANIN ELİNİ ÖPTÜ DİYORSUN KENDİ AĞZINLA KENDİN KUYUYA DÜŞÜYORSUN BAZI KİŞİLERDE PAPANIN ÖLMEDEN ÖNCE İSLAMİYETİ SEÇTİĞİ YOLDA HABERLER VARDIR AMA BU KESİNMİ BİLİNMİYOR.
  PAPANIN ELİNİ ÖPMEDİ SADECE KONUŞTU PEYGANBER EFENDİMİZDE EBU CEHİLE İSLAMİYETİ KABUL ETMESİ İÇİN SEKSEN KEZ AYAĞINA GİTMİŞTİR.
  ÖNCE GİT OKULLARI BİR ARAŞTIRDA OKULARDA NE ÖĞRETİLİYOR ONU ÖĞREN BU OKULLARDA AVRUPADA OKUMUŞ TALEBELERE YANINA AL SİZE NE ÖĞRETİYORLAR BU OKULDA DİYE SOR. BİRDE HOCA EFENDİ AMERİKA AJANIYMIŞ DİYORSUN AMERİKA AJANLA ZATEN UĞRAŞMIYOR UZAYDAN SENİN EVİNİ BİLE DİNLEYE BİLİYOR AJANA GEREKSİNİM DUYMAZ BU ÜLKE ÇANAKKALE ZAFERİ VE YÜZLERCE ZAFER İNSANLARDAKİ DİNİ İNANÇLARI SAYESİNDE KAZANILMIŞTIR. AMERİKADAKİ O OKULLARDA ŞERİAT AŞILANSA AMERİKA O OKULLARA İZİN VERMEZ NE OLDUĞUNU ASIL SEN ARAŞTIRMADAN KONUŞUYORSUN ARAŞTIR BANA BELGE GÖSTER SANA HAK VEREYİM VOKAN KARDAŞ. ALLAHA İNANIYORUM DEMEKLE HERKEZ KURTULMUYOR İNSAN. BİR ÇEMEHENNEM VAR KİMİN GİDİP KİMİN GİTMEYECEĞİNİ O BİLİR. KİMSE KİMSEYE BEDAVA ELEKTRİK VERMEZ BU TOLANAN PARALAR CUMAGÜNLERİ SEN VERMEDİĞİN İÇİN BİLEMEZSİN O CAMİİLERİN ISINMASI VE TEMİZLİĞİ BU PARALARLA GİDERİLİR BİRDE O HOCALARIN NUR CEMATİYLE NE ALAKASI VAR BİRDE SENİN MESLEĞİNİ ÖĞRENEBİLİRMİYİM KİLİSELER ZORLA İNSANDAN PARA ALIYOR ONU BİLİYORMUSUN GÜNAH ÇIKAR VER PARA TAHTİS ET VER PARA
  GERÇEK ŞERİAT İRANDAKİ SURİYEDEKİ YÖNETİM ŞEKLİ DEĞİL. ONLARDA ŞERİYATI ALET EDEREK KANUNLARI KENDİLERİNE ÇEVİRMİŞLERDİR. GERÇEK ŞERİAT KANUNLARINI UYGULUYAN HAKLIYI HAKSIZI AYIRT EDEN VE YÖNETEN OSMANLI İMPARATORLUĞUDUR. O YÜZDEN 600 SENE HÜKÜM SÜRMÜŞTÜR

 579. tolgahan_071 said

  BAK UNUTUYORDUN ALLAH SENİ AFFETSİN DEMİYORUM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

 580. tolgahan_071 said

  HİÇBİR OKUL ONUN ADINA KAYITLI DEĞİLDİR BU OKULLAR MİLLETİNDİR. MİLLETİN HAYIRLARIYLA BU OKULLAR AYAKTA DURUYORDUR VE YÖNETİLİYOR

 581. semih said

  OKUL SAVUNMASİ YAPANLARA SORUYORUM NEDEN TURKİYED EYAPMİYOR NEDEN KENDİ ULKESİNDE O KADAR KOYDE OKUL YOKKEN YURT DISINDA OKUL ACİYOR NEDENMİ CUNKU DENETİM YAPİLMASİ KOLAY OLUR VE NELER CEVRİLDİGİ O KADAR KOLAY ANLASİLİR YURT DİSİNDAKİ Bİ OKUL TABİKİ COK DENETLENMİYECEKTİR AYRİCA BAZİ ARKADASLAR ZERRE KADAR BİLGİSİ OLMADAN SADECE BASİNDA DUYDUGU YADA KONUYU BİLMEYEN SACMA SAPAN KAYNAKLARDAN OKUDUGU YAZİLARLA YORUM YAPİYOLAR İLK ONCE Bİ ATASTİRİN KORU KORUNE İNANMAYİN BİZ DE MUSLUMANİZ EN AZ SİZİN KADAR SİZDEN TEK FARKIMIZ BAZİ SEYLERE SADECE DİNSEL DEGİL MANTİKSAL OLARAK BAKABİLMEKDİR BİZİM DİNİMİZ(arastirirsaniz eger) FETTULLAH GULEN GİBİ ADAMLARİ ZATEN MUSLUMAN SAYMİYORKİ ONU SAVUNUYORSUNUZ

 582. semih said

  arastirin bakin fettullah gulenin sozlerine turkiye icin neler soylemis belgelerine kadar her seyini arastirdim zihniyetinide cok iyi biliyorum misal ‘TURK ORDUSUNA KARSİ ARKANİZİ AMERİKAN ORDUSUNA YASLAYİN bu en basir vatan hainligine kanittir ayrıca kanıtı gene vardir bu adam NURCU dur ne oldugunu zaten burdaki bi suru tarikatci arkadas biliyordur tarikat ortamini gormus biri olarak rezillikden ve cehaletden baska bir sey diyemiyorum kendilerini allahtan bile buyuk goren tarikatlarin basina inana beyinleri zaten anlamiyorum

 583. baltuTAN said

  arkadaşlar fg bencede bir vatan haindir gidip bush köpeğine sığınmıştır madem o kadar müslaman diye geçiniyo neden o zaman gidip günde 10 bin müslüman öldüren köpeğin arkasına sığınıyo çünkü feto müslüman değil kürt asıllı bir hristiyan ermeni köpeği bu yüzden bide onun yanında olanlarda eğitimsiz cahil beyinleri yıkanmış zavallılar ne kadar üniversite okusalarda

 584. volkan said

  tolgahan kardeşim be benim babamda ortodoks kilisesinde şoförlük yapıyor.sen diorsunki camiler elektrik su parası ödüyor bilmem ne.ya kardeşim cuma günleri 200 kişi namaz kılsa her bir kişi 5 ytl verse ne kadar eder.bir ayda 4 cuma var.gerisini sen hesap et.kiliselere gelince kiliseler her pazar ayininde para toplarlar cemaatlerinden toplanan bu paralar her salı yardıma muhtaç insanlar belirlenir ve tabii bunların içine müslümanlarda dahil bunlara yiyecek giyecek yardımı yapılır.ben mersindeyim antakya hatay iskenderun buralardaki bütün kiliseleri gezdim ve hepsi aynı.ben burada onları savunmuyorum senin dediğin tezi haksız çıkaracak seyleeri ayrıntılarıyla veriyorum.bide papa olayı.ya kafanı çalıştırsana şimdi bana yok fetoş şimdi papanın dinini deiştirmek için yanına gittinimi söylüyorsun.oldu koca papada fetoşun lafını dinleyip müslümanlığa önecek.ama emin ol ben fetoştan daha çok müslümanım.anladın umarım.bide bu fetoş niye amerikada avrupada okullar açıyorda mademki ülkesini çok seviyor neden burada acamıor.onunda acıklamasını yapsana bana.bu arada fetoşun mali kaynağını sormuştum hala acıklamadın.

 585. volkan said

  tolgahan bana demişsin ya ‘seni allah bildiği gibi yapsın’:)allah zaten sizi bildiği gibi yapmış be din gardaşım.fetoşun çocukları allah sizi ne yapsın bilmiyorum.

 586. amyn said

  kimse kimseye geri kafalı örümcek kafalıdiyemez. hakkı yok bikere.ayrıca vatan deyi duruyorsunuz zaten o karaladıgınız okullar yabancılarr Türkçe ögretip Barağmız altında İstiklal marşımızı okutuyorlar söyleyin kim yaptı ki bunu?hem obu vatanı at üstündenamaz kılan askerlerimiz kurtardı onlar can verdi kısacası inançla kurulmuş bu topraklarda şimdi sadece inançlı olduğu için birilerini suçlayamazsınız.Hem mahkemede yargılandı Fethullah Gülen we beraat etti TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİ kararını vermişken sizede neoluyor?Lütfen SOMUT delillerle knuşun.LÜTFEN saygı çerçevesinde olsun Kimseye saygısılık etmeye hakkınız ok unutmayın MODERN İNSANLAR demokratik yöntemi kullanır yani birbirini dinler…

 587. By NaRkOz said

  Su yorumlara baktım da gülen karşıtı adamlar nedense hep solcu hep komünist agzi ile konusmus dinden nie bu kadar rahatsız oluosunuz lan bu ülkeden islamiyet gitsin diyecekseniz söyleyin gitsin içinizde tutmayın yukarıda bi salak herif yorum yazmıs gülene hakaret etmis o mal biraz ülkücülük okusun da gelsin TÜRKEŞ in gülen hakkındaki yorumlarını okusun mal gibi yorum yazmayın burda ayrıca kimseye düşüncesi yüzünden örümcek beyinli diyemeziniz bn size solcu komünist din düşmanı desem hosunuza gider mi görünüşte gitmez ama içinizde mutlaka bişiyler var baksana güleni salla resmen dinle alıp veremedikleri var bazılarının onlar öyle fazla yorum belirtmesin burda onların devri kapandı artık.

 588. Sami said

  Tarikatcı yobazlar hepiniz pis din tacirlerisiniz, siyaset için kadın bedenini ve dini kirleten örümcek kafalı pis kokulu yobazlarsınz siz.fetullah denilen sahtekarın uşağı olmuşsunuz. Allaha yakın olmak için ona mı ihtiyacınız var.Allaha yakın olmak kalple olur.biz çok şükür gerçek müslümanız. bizim müslümanlıgımıza küfür eden siz sözde tarikatçı inanmışlar cehennem sizin için var.yazıklar olsun size. vatan haini yandaşları.
  kahrolsun fetocu yobazlar
  YAŞASIN LAİK CUMHURİYETİMİZ

 589. tolgahan_071 said

  KAFAN BU KADAR ÇALIŞIYOR NE DEYİM HİÇ TÜRKİYEDEKİ OKULLARA BAKTINMI 100’ÜN ÜZERİNDE TÜRKİYEDE HİZMETE AYİT OKUL VAR KİMSE ALLAHTAN BÜYÜK OLAMAZ SEN NERDEN BİLİYORSUN BU CEMAİTİN NE YAPTIĞINI İÇİNE GİRDİNMİ NELER YAPIYORLAR BİLGİ EDİNMİ ANCA ŞU ŞUNU DİYOR BU BUNU DİYOR BİRDE BİR CUMA GÜNÜ GİT BİR CAMİNİN ÖNÜNDE DUR MİLLET CAMİYE NE KADAR PARA VERİYOR HER CUMA HERKEZ 5 YTL VERSE TÜRKİYEDE FAKİR KALMAZ O NAMAZ KILAN 200 KİŞİDEN KAÇI PARA VERİYOR SANA DEYİM BENDE O RAHİPLER ALDIKLARI ERZAKTAN KALAN PARAYI CEBİNE İNDİRİYORLAR DEYİM KANITIM VARMI KANITIN OLMAYAN BİRŞEYDE YORUM YAPMA BENDE ONLARA DİYEMEM ALIYOR CEBE İNDİRİYOR SEMİH KARDEŞİM SENİN BİLGİN OLDUĞU İÇİNMİ BUNLARI KONUŞUYORSUN BEN SENDE NE DİNSEL NEDE MANTIKSAL BİRŞEY GÖREMİYORUM SEN O OKULLARI ARAŞTIRDINMIDA KONUŞUYORSUN BİZİ ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPIYOR ZATEN KİME NE YAPACAĞINI O BİLİR HEBİMİZ GAYET GÖRGÜLÜ VE MÜTEVAZİ KİŞİLERRİZ ALLAH ONUN İÇİN BİZİM YANIMIZDA O BİZE YETER KİMİN MÜKAFAT GÖRECEĞİ ÖBÜR TARAFTA BELLİ OLUR

 590. tolgahan_071 said

  ARTIK SİCE CAVAP YAZMAYACAĞIM SİZİ MUHATAP BİLE ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM ALLAH TÜM İNANALARIN YANINDA OLSUN Eşhedü en lâ ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu DEMEK NASİP ETSİN HERKEZE İNŞALLAH

 591. can said

  ya arkadşLar bu kadr banaz ve yobaz olmayalım bisim dinmiz islam kitabımız kuran-kerim bundan başka bize dini öğretecek olan yoktur sizin aklınıs yokmu böle insanların sölediklerine inanıyosunus açın bakın kendiniz öğrenin dininzi iman kul ile allah arasındadır bırakın bu işleri bunların alayı sahtekardır madem o kadr dürüs bi insan o kadr ülkesini sewen bi insan o zaman AMERİKA da deil kendi ülkesinde yaşasın cahil kalmayalım herkes de bilsin bu ülke sahipsiz deil

 592. HÜZÜN said

  sizin deger vermedınız hocaefendinin okulları atatürkü marsımız ögretiyor dunyanın heryerınde asıl hain sizsiniz emin olun bu kadar laf atıyorsunuz nıye sız dunyanın heryerıne okul acamadınız sozde ataturkcunuz yazıklar olsun sızı allaha havale edıyorum

 593. semih said

  tolgahan komiksin:DDben arastirin diyorum arastirdim kendim diyorum hala herif bana arastirdinmi diyor ben sana soruyorum ARASTİRDİN mi? benim sagim solum hukukcu turkiyed ecok onemli noktadalar hemde merak etme ben onlardan her turlu bilgiyi aliyorum dedigim gibi ARASTİR cık karsima deki soyle belgesi var amenna dinlerim ayrica besmeleyi herkes cekiyo ama NİYET onemli kafana sok bunu!!!!!

 594. zafer apaydın said

  merhaba site yöneticileri sizlerin ve örümcek kafalı insanların sayesinde bu miller ve bu vatan bu hale geldi sayın fethullah gülen hocaefendi ile neden bu kadar uğraşıyorsunuz lütfen artık bu aziz milletin fikirlerine ve duyguların saygı gösterin bırakın boş işlerle uğraşmayı artık vatana biraz çalışın

 595. ela said

  bu insana vatan haini diyenleri şiddetle kınıyorum asıl bu insanlar hain ülkeleri için çaba gösteren bir insanı bu şekilde andıkları için türkçe olimpiyatlarını bir izleyin bakalım o vatan haini dediğiniz kişi senin dilini dünya nın dört bir yanında yayıyor ondan sonra vatan haini oluyor asıl hain kim oturun düşünün allah sizleri affetsin!!!!!!

 596. pelef said

  fetullah gülen siyonizmle işbirliği içerisindedir kendisi yahudilerin kutsal kitabı olan (talmud)’a el basmış adamdır abd ye geri gelmemek üzere yollanmıştır 25 milyar dolar cirolu şirketleri vardır o yüzden nurcuların yöneticisidir yoksa kim takar fetullahı hocaymış ne hocası abd yahudi uşağı

 597. ferdi k said

  ya herkes bı seyler dıyo bıde ben dıyem arkadaslar sız hoca efendı hakkında nıye yorum yapıyonuzkı ama onu sızn gıbı cahıl ınsanlar anlayamaz o bu dunyayı asmıs soylenenlere gore yurt dısında egıtım veren okullarında dın egıtımı verıyomus sız bunu ne kadar zor oldugunu bılıyonuzmu ben 2 sene azerbaycanda kaldım ve orada dın adına bı seyler anlatmak yasak bılıyonuzmu egerkı devletın guvenlık gorevlılerı bılırse hemen sınır dısı edılyo (ımamlar papazlar harıc)boyle bı ortamda nasıl dın egıtımı verılebılırkı cok mantıksız sızler hoca efendıyı bırakıp ımansız olen ınsanlara bakın musluman bı ulkede yasıyoz bırakında o (hoca efnedı )olsun artık karısmayın

 598. YUSUF MAVİ said

  evet arkadaşlar doğru söylüyorsunuz. yorumlarınıza sonuna kadar saygı duyuyorum bir millet neye müstahaksa onu hak edermiş görüyoruz bugun ırak, filistin, afganistan, ne kadar arap ülkesi varsa rezil kepaze yaşıyorlar. dinle alakaları yok. fettullah hocanıza iyi sahip çıkın. inşallah sizi siker o zaman anlarsınız ne sahtekar oldugunu. allah sizi daha beter etsin ki anlayın böle sahtekarları örnek müslüm gündüz hasan mezarcı fadime şahin. gerçi sizin içiniz bozuk müslüman değil mınafık sizin dilinizle siz o guruba giriyorsunuz gavur bile sizden iyi allah gavuru bile affederim ama munafık yanıma gelmesin demiş. yalancı dinsiz ler sizi dini kullanıp siyaset yapan tayyip fetullah gibi şerefsizler. götünüz yiyorsa türkiye ye gelsin ofetullah ama amerika ajanı niye gelsinki orda emirler veriyor müritlerine kurtuluş savaşında da vardı sizin gibi hainler şeyh saitin torunları atatürk o zaman hepinizin kafasını kesseydi de kurtulsaydı bu millet sizlerden. sahte müslümanlar sizi…..

 599. ortega said

  insan bilmediğini tanımadığını sevmezmiş öyle ya. ne diyor Efendimiz(a.s.m):”Bilselerdi yapmazlardı” evet bilselerdi yapmazlardı,yapmazdık elbet. Ya bu hoca gerçekten Allahın sevdiği bir kul ise. Ya gerçekten de vatan,millet,din,namus yararına uğraşıyorsa ona bu çirkin lafları söylemenin nasıl hesabını vereceksiniz. nasıl hesap vereceğiz. hesaba kitaba inanmıyosanız o başka aklınıza ne kadar iğrençlik geliyosa istediğiniz herkes için söylersiniz. ya hesaba inananalar nasıl bu kadar ileri gidebilirler ya yanılıyorlarsa. bir gün gerçekler ortaya çıkacak ve herkes anlayacak ama ya bazılarımız için geç olursa ve o günleri göremezlerse. çok yazık olur onlara hem de çok. insanoğlu düşünmemekte neden bu kadar ısrarcı!!!!!!

 600. dadaş said

  yazıları okudum kimilari fethullah taraftarı bazılarıda
  fethullaha vatan haini diyor
  bende şunu söylüyorum ben fethullh hoca ile yakın köylüyüz
  ama ben dadaşım hoca ise babaları ermenistandan gelmiş
  erzurumun pasinlere yerleşmişler fethullah hoca ilk okul
  3 cü sınıftan ayrılmış daha sonra dışarıdan bitirmiştir
  ben hoca efendiye helal olsun diyorum bakın tahsili bile olmayan bir kişi bugün türkiyeyi akp yi o yönetiyor
  amerikaya avrupaya sözünü dinletiyor daha ne istiyorsunuz
  kendi planlarını bir bir yapıyor
  bende hocamızın cemaatında kaldım tamam cemaataki bazı kimseler
  insanları sömürüyor rant sağlıyorlar ama bundan hocamızın haberi yok yani hocanın suçu yok sizde akıllı olup
  para vermeseydiz aptal olanı herkes kandırır
  herkese selam

 601. sena said

  o kadar acıyorum ki sizlere fethullah güleni vatan haini idda edenlere ama peygamber efendimiz sav. in bir sözü var kafirler için bilselaedi yapmazlardı….. bilir misiniz eeeyyy kafirler… diyorsunuz ki ben ondan daha müslümanım allah la arama neden birini sokıyım eyy kendini müslüman zanneden arkadaşlarımız bilmez misiniz müslümanın dünyadaki ilk görevi ve yaradılış amacı TEBLİĞ dir…siz ki kendinizi gerçek müslüman olarak görüyorsunuz bunu bilmiyor musunuz.. o hoca kötü bir insan beya vatan haini değil açın gözlerinizi artık nolur görün sonunuzu korkmaz mısınız hiç ömür çok kısa sonra ahirette bunun hesabını nasıl vereceksiniz inanın sizler için çok üzülüyor kahroluyoruz ya da kendi adıma konuşayım yapmayın nolur doğru yoldaki insanın önüne taş koymayın sevmiyorsanız bile atatürkün çocuğuyuz diyorsunuz ben de öyleyim ama unutmayın ki atatürk ün çocuğuysak o ŞANLI OSMANLI nın da torunuyuz onlar 6 asır barış içinde inançlarıyla ve inanca saygıyla yaşamışladır atatürk ü kullanarak meseleyi çarpıtmayın ve eeeyy gerçek müslümanlar artık TEBLİĞE ENGEL OLMAYIN YARDIM EDİ             TABİ GERÇEK MÜSLÜMANSANIZ…………diyemiyosunuz değil mi ASLINDA BİZ İNANMIYORUZ diye??????
  rabbim hidayet versin ne diyim ki ama artık köstek olmayın yoksa akıbetinizden çok korkuyorum çünkü gerçek müslüman biziz siz bize cehennemi boylayın diyosunuz biz size dua ediyoruz rabbime emanet olun hepiniz dilerim geç olmadan doğruyu görürsünüz inş.. AMA GEÇ OLMADAN ÖMÜR ÇOK KISA ÇÜNKÜ……….

 602. Düşünceli said

  fethullah gülen yurt dışında okullar açmasaydı türküyede kadrolaşmasaydı o dershaneleri açmasaydı acaba nasıl insanların beynini yıkardı merak ediyorum. Adamın yandaşı tayyip o kömürleri nasıl dağıtırdı. türkiyede işsizlik diz boyu ama tayyip her aile en az 3 çocuk yapsın değip 6-7 çocuk yapana plaket verirse bu ülkeyi kurtarır. Ama kardeşim herkesin kendi tercihi değilmi. Onlar sakallı, tesbihli, takkeli olmaya devam etsinler zaten bu milleti hacı hocanın dediğinden çıkmayan beyinleri yıkanmış zombiler kurtaracak. Bu milleti öğretmen değil imam kurtaracak. Bi imamın keneden ölen bi kadının cenazesinde söylediklerini iletiyorum:” Cenab-ı Allah bir ufacık böcekle bir koca bedeni yok eder.
  Cenab-ı Allah diyor ki, dünyada bazı husumetler artınca kavimlere bazı cezalar verilir, onlara bilinmedik hastalıklar verilir. Dünyada fiili ve sözlü fuhuşlar artıkça, bu tür belalar başımıza musallat olur. Bunlardan kurtulmamız için Cenab-ı Allah’ın kurallarına uyalım, maneviyata önem verelim, öğrenelim” demi ne kadar açık seçik gayet mantıklı ve bilimsel bir açıklama. Afferin sana.:) AFFERİN SİZE BÖLE KALIN BİRAZ BEYİNİNİZİ GELİŞTİRMEYİN

  En son bi noktaya daha değinmek istiyorum;
  Fettullah gülenin dini içerikli kitaplarının o kadar satması gerçekten çok yazık çünkü bir bilim dergisi bi roman bu kadar satmazmıyor olması bizim milletimizin kafayı dinle bozmuş olduğunun göstergesizdir…

 603. özgürlük said

  semih sen tolgahandan daha komiksin tolgahan bresmele çekmememiş kelime-i şahadetti yazmış daha bunu bile bilemeyen birisi çıkmış sizin kadar müslümanım yok şöyleyim yok böyleyim diyo o yüzden ne fetullah hocadan nede türkiyede ki haksız ve adaletsiz hukuk ve hukukçulardan bahsetme bile

 604. DENİZ said

  İNANAMIYORUM.GERÇEKTEN İNANAMIYORUM FETOŞÇULARIN YAZDIĞI ÖRÜMCEK ZİHNİYETLERE.FETOŞ BEY TOPRAK KOKLUYOMUŞ DA ÇOK ÖZLEMİŞMİŞ MEMELEKETİNİ…yOK EFENDİM EĞİTİM YUVALARINDA HİZMETLER VERİYOLARMIŞ.yOK BU KADARI DA FAZLA…FETOŞ EFENDİ PEYGAMBER MİDİR???HOCA EFENDİNİZE KULLUK EDECEĞİNZE SADECE ALLAHA VE PEYGAMBERLERİNE KULLUK EDİN..HANGİNİZ NE KADAR KİTAP OKUDUNUZ ÖMRÜNÜZDE??DAHA DOĞRUSU OKUSANIz BİLE NELERİ OKUYACAĞINIZ BELLİD,R ZATEN…PEKİ SİZİN BU HOCAEFENDİNİZ AMAREKİDA SİYONİZME HİZMET EDERKEN TİMSAH GÖZYAŞLARIYLA SİZ SAF KULLARININ BEYNİNİN YIKADIĞININ FARKINDA MISINIZ??YAHU BU ADAM KİM Kİ ALLAHLA KULUN ARASINA GİRSİN..SİZİN ÖZLEMİNİ KURDUĞUNUZ ŞERİAT DÜZENİNİ YÜZ BİMN KERE DÜŞÜNÜN…AMERİKANIN FETOŞU OYUNCAK GİBİ OYNUYOR TĞÜRKİYEYLE..ÇÜNKÜ DİNİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BİR ÜLEDE EMPERYALİZM CİRİT ATACAKTIR.ŞERİAT DÜZENİNİN NEYİNİ ÖZLERSİNİZ YAHU?MNEYİNE İMRENİRSİZNİ?SİZİN GİBİLER İNSANI DİNDEN İMANDAN SOĞUTUR ANCAK..ÖZLEDİĞİNİZ ŞERİAT DÜZENİNİN KAN, ACI,YOKSULLUK, GÖZYAŞI VE ESARETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY GETİRMEYECEĞİNİ O UFACUIK BEYNİNİZE SOKUN ARTIK..aTATÜRK’ÜN VE ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN, YETEEEEEEEEEETR!!!GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK…SİZİN AĞLARINIZDAN KURTARACAĞIZ BU ÜLKEYİ SAF VATAN HAİNLERİ SİZİ!!!ATATÜRK SAYESİNDE CAMİYE GİDİP NAMAZINI KILIYOR,ORUCUNU TUTUYOR, KENDİ BAYRAĞININ ALTINDA YAŞIYPRSUN ÖZGÜRCE…ÖZGÜRLÜĞÜNĞN DEĞERİNİ BİL, UYANIK OL, AKLINI KULLAN…FETULLAH ALLAH’IN SAHTEKARI, SOYSUZU…BUNU BÖYLE BİİİL!!KANIT ARAMANA GEREK OK, HER ŞEY ÇOOK AÇIKK!

 605. el-VesVas said

  Yaw burda genelde herkes boş konuşuyor. Fetoşu savunanlara anlamak lazım . ben 10lu yaşlarda bi süre bulundum. Temiz güzel ahlaklı bi ortam ordaki insanlar ahlaklı tertemiz insanlar. Sorun onların başında ki 10-15 tane münafık köpektedir. Eleştirilerinizi düzgünce yapın . Ayrıca yok laikliğibozan dinci adam muamelesi zaten feto yu bu kadar popüler yapan buydu. İslam bu karanlık gönüllerimizdeki güneştir. İslama laiklik atatürk die dil uzatılmaz. atatürk te dine çok saygı duymuş onu övmüş çok değerli bir zat-ı muhteremdir. Varolan sistem eğer bugün islam la çelişiyorsa bu sitemi bozan kemiren laham fareleri yüzündendir. yapmamız gereken dinimize , vatana millete sahip çıkmaktır. Irak ta o kadar çocuk öldü kim sesini çıkarttı. yahudi domuzlar filistinli kardeşlerimizin mübarek kafalarını kopartıyorlar. Kim çıkıp durun die haykırdı. Bilinmesi gereken şey Fetoş Arabistanlı lawrance gibi casus gizli bi kardinaldir. Dinimize özellikle sevgili müthiş zirve olan Hz MUHAMMED s.a.v a hakaretlerde bulunmuştur. Bunu rahatça bulabilirsiniz. hepsi son derece aşikar hale geldi. Bunu kabul etmek zor olabilir ama şunu rahatça söyleyebilirim ki bu adamın tek gayesi dinimizi aşağılamaktır. Müslümanlar kardeştir. Amerikan yılanları kardeşlerimizi katlediyor. Bi çıkıp haykırın allah aşkına biri bi şey yapsın. Böle köpek dölü heriflerle uğraşmaktan bıktık. Kandırılmaktan , gafletin esirii olmaktan usandık. yok chp akp mhp hepsinin amına koiim orospu çocukları bi sesinizi yükseltebildiiz mi durdurun bu kanı diebildiniz mi dinimiz islam sa müslüman-hristiyan savaşı yapılıosa hristiyanın yanında işimiz ne . İşte böle kıçımın kenarı gazteciler, masum insanları kandıran kazık sokulacı fetoşlar yüzünden düştüğümüz hale bak.

 606. el-VesVas said

  Yazıları yavaş yavaş okumaya başladım da önce herkes şunu bilsin fethullah islamcı bi hareket değildir. Keşke öle olsa yok şeriat falan bunlar palavra bu adam amerikanın finanse ettiği papalık konseyinin gizli kardinalidir. Yani müslüman değildir. Ayrıca dnimize PEYGAMBERİMİZE daha önceki büyük alimlere satır arasından çok büyük laflar sokmuş , sokuşturmuştur. Yok biz işte burası laik biülke dine izin vermeyiz falan böle laflar saçma. Sorun şu İslam elden gidio kardeşim sen ne dion be

 607. el-VesVas said

  el-vesvas@hotmail.com

 608. sena said

  YUSUF MAVİ isimli arkadaşım 5 vakit namaz kılan bir insanım çok şükür.. iyi bir müslümanım diyemiycem çünkü onu Rabbim bilir ne istiyorum biliyor musun gece gündüz dua edip yalvarıcam rabbime ahirette senin akıbetini bana göstermesi için çok acıyorum şu anda sana ve senin gibilere o kadar çok lafım var ki sizlere ama küçücük bile diyemiycem olmayan beyniniz almaz ki yormıycam kendimi ALLAH kime ne yapacağını çok iyi bilir elbet bir yerlerde karşılaşıcaz ama sen çok ter dökeceksin unutma ama kurtuluşun olacak mı onu da RABBİM BİLİR…… inşallah çok geç olmadan doğru yolu bulursunuz da kurtulanlardan olursunuz…….ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

 609. çiğdem said

  ya sena kardeşim ben anladımki burada boş insanlar bilmeyen insanlar saçmalıyorlar.kendini yıpratma.onlar bilmiyorlar bilseler yaparlarmı hiç.bizim amacımız hizmet.onlar bilmiyorsa öğretcez inş.şuan bizim bildiklerimizi bilseler kafalarını taşlara vururlardı.vatan haini da ne be.hangi ahlakve terbiye sığar buna.şimdi işiniz gücünüz yok hocamıza sataşıyosunuz.dağda kardeşlerimizcan çekişirken şehit edilirken sen burda rahat rahat yat sağa sola sataş.olur kardeş başka???körmüsünüz nesiniz okadar vatan haini duruyo ortada hiç umurunuzdanmı.bide iftira atıyosunuz.netmiş zengin olmak için dini sömürüyomuş fethullah hocaefendi.yaaaa ALLAH aşkına gidin ne olur yazmayın bişey.ya resmen size rahat batıyo ne diyim.hocaefendiye hakaret edenler içinde namaz kılan varmı soruyorum sizee????bi müslüman bunu yapmazda ayıptır söylemesi.yazmayaın ya bişey.kimsiniz siz.gün gelcek sizde öğrenceksiniz gerçekleri.dua ediyorum hepinize inş.rabbim hidayet nasip etsin hepimize.regaip kandilinizde mübarek olsun.anlayana tabi.

 610. çiğdem said

  öncelikle VOLKAN Sana kısaca acıyorum kardeş.DDVPsana gelince diyecek söz bile bulamıyorum.araştırmışmış.hadi canım yeme beni.yabi müslüman bunu yaparmı.resmen iftira.ne kötülüğünü gördünüz anlamıyorumki.amerikada yeğeninin evinde kalıyo tamammı.bir miktarda kendi şahsi yani maaşı var onla geçiniyo.okulların yurtların parası ona gitmiyo canım.burs veriliyo,hizmet ediliyo.yardım yapılıyo..hakkaten sen nerden araştırıyosun ab?yalan yanlış.çok merak ettim söylesene?

 611. semih said

  FETTULLAHI SAVUNANLAR BOS KONUSMAYİN KANIT GOSTERİN!!!!!!ELİMDE SURUSU İLE VAR BU ADAM DUPEDUZ VATAN HAİNİ DİNİ KULLANAN ADMLARADA DİNCİ DEMEYİN SİNİR OLUYORUM DİN MİN YOK ONLARDA DİKKATİNİZİ CEKERİM BİR ARKADAS KENDİ DEDİ DİN OKLU ACMAK YASAK NE KADAR ZOR PEKİ BİZİM ULKEMİZDE NEDEN BU KADAR KOLAY ACİLABİLİYOR NEDEN DİNSİZLER İSTEDİKLERİ GİBİ AT KOSTURUYOLAR Bİ KERECİK DE OLSA ALLAHİNİZİ SEVERSİNİZ Bİ ARASTİRİN SORGULAYİN MANTIKLI DUSUNUN YAVVV O KADAR DİNSİZ GELDİ /kastim refah partisi ve turevleri)DEVLETİN BASİNA SON 50 YILDIR NİE GELİSMEDİ BU ULKE NEDEN HEP YERİMİZDE SAYİYORUZ BUNUDA Bİ DUSUNUN EMİ TAYYİBİN SOYLEDİGİ EKONOMİ İYİ OLAYİDA YALAN BOSUNA GELMİYO O ZAMLAR HEMDE SACMA SAPAN ZAMLAR

 612. betül said

  ya arkadaslar burda oturup bırbınızı yemenın bı anlamı yok.böyle yaparsanız gercek vatan haınlerını amaclarına ulastırmıs olucaksınız.ne kadar kötü birşey burda oturup bırbınıze beddua etmenız.dindar oldugunu,5 vakıt namazında oldugunu ıddaa eden sızler burda bu kadar basıt ınsan ayırıp,beddua edıp,onlara cehennemlık damgası vurabılıyorsanız nerde sızın dınınız,nerde ınsanlıgınız.ataturku olmak demekte bu sekılde ınsan ayırmak degıldır.ıstemedende olsa bır faşizmin içine giriyorsunuz.rica ediyorum yapmayın,körlesmeyın,koflasmayın.iyi bir devlet olmak demek önce ınsanını kabul etmek demek.hepımızın aynı göruste olmasına tabı kı ımkan yok ama bu demek degılkı burda bırbırımızı yıyelım..

 613. murat said

  allahdan korkmak lazım bu ınsan dını anlatıyor ınsanlar nasıl kotu dusuncelı olabılır

 614. kenan nadir said

  BU GÜNLERDE BÖLÜCÜ VE YOBAZ ÇEVRELER ÇEMBERİ İYİCE DARALTMIŞ GÖRÜNÜYOR.ANCAK DAHA DA VAHİMİ ORDUNUN SUS PUS OLMASI VE MUKAVEMET GÖSTEREMEMESİ. BUNU İSTEMEYEYİZ AMA İŞ BAŞA DÜŞERSE KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR CUMHURİYETİN KAZANIMLARINI KORURUZ. VATANI BÖLÜCÜ VE YOBAZLARA ASLA BIRAKMAYACAĞIZ..!!!

 615. ersin said

  yazık inanmıyorum yazık bu milletin düşüncelerine hocam biz sana guveniyoruz ve son nefesine kadarda mucadele edeceğini biliyoruz allahım sana yardımcı olsun allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin yaradanımın adını güneşin doğup battığı her yere taşımaya nefesini son damlasına kadar sürdüreceğine eminim allah yolunu kapatmak hakkında artniyet düşünen sana zarar vermek isteyenlerden seni korusun inş allahıma emanet olun saygılarımla

 616. avar.hun said

  Arkadaşlar, ben hasbelkader bu Dincilerin ve bir kaç cemaatin içinde 4 – 5 sene bulundum. Elhamdülillah müslümanım, ancak bunların Müslümanlıkla ilgileri yok. Özellikle grup liderleri tam bir hain. Bunlardan birinin söylediklerini aynen ve en ufak bir değişiklik yapmadan yazıyorum. ( DOĞRULUĞUNA DAİR ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE ALLAH HUZURUNDA YEMİN EDERİM. )

  “Türkiye Cumhuriyeti meşru bir devlet değildir, kâfirlik üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla ona zarar vermek ve mücadele etmek mübah hatta sevaptır. Doğu ve Güneydoğuda vefat edenler şehit olamaz. Şehit olması için meşru bir devlet olması yani Şeriat devleti olması lazım. AncakTürkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir organizasyon, bu organizasyonu yıkmak için gerekirse zaman zaman aşırı Komünist yapılanmalarla mesela gerekirse pkk ile de işbirliği yapılabilir. Hatta büyük devletlerle ve onların istihbarat kuruluşları ile işbirliği yapılması lazım çünkü bu yapı ile başka şekilde mücadele imkansız. Tabiki onlarda düşmanımız ancak önce onlarla işbirliği yapıp bu yapıyı çökerteceğiz sonra Allah elbet bize yardım edecek”

  EY TÜRK GENCİ, TÜRK KIZI, Bu konuşmaları dikkatli oku, bunları bu şekilde söyleyen de zerre kadar VATAN SEVGİSİ olur mu ? VATAN SEVGİSİ olmayanın DİNİ, İMANI olurmu. İŞTE BUNLAR MÜNAFIKTIR. BAKARA SURESİ ADETA BUNLAR İÇİN YAZILDI. BU AŞIRI DİNCİ CAHİL CÜHELA MAHLUKLARIN HEPSİ BÖYLEDİR.
  ATATÜRK GİBİ ULU BİR KİŞİLİĞE HAKARET ETMELERİ NE KADAR MÜNAFIK OLDUKLARININ KANITIDIR ZATEN.

  YOBAZ + BÖLÜCÜ KÜRT + ABD (AB) = MÜNAFIK ŞEREFSİZLER.

  PİS KANLARINIZI DÖKECEĞİZ SİZİN. ÖYLE ERGENEKON OPERASYONLARI SEVİNDİRMESİN SİZİ. TÜRKÇÜLER ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜCE TÜRK MİLLETİ AYAĞA KALKACAK VE KAÇACAK FARE DELİĞİ ARAYACAKSINIZ

 617. hakaza said

  nedir bu ‘hoca efendi’. nerdeyse peygamber yapacanız adamı. onun hakkında yazarken bile sanki ağlıcakmışssınız gibi ‘tapmışsınız’ ona.
  dini nasıl bölüyosunuz yok nurcular yok sülaymancılar yok bilmem kim.. ve hiçbiriniz diğer grupdakini sevmiyosunuz ve size göre dini en iyi yaşıyan sizsiniz.ya hiç bir gruba üye olmayanlar onlar ne?
  kimseyi vatan hayinliğiyle suçlayamam ama ‘hoca efendinin’ amerikalarda yaşaması biraz ilginç değilmi.. bu ne pehriz bu ne lahana turşuşu??!?!?!

 618. çağhançerkez said

  Merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 aydır yorumları izliyorum ama üzülerek görüyorum ki insanların gözleri birkere kör olmaya görsün ne kadar uğraşılsada artık o gözleri açmak imkansız hale geliyor ama herkez bilsinki bizler,ben bıkmadan usanmadan uyarmaya devam edeceğim.karınca misali safım belli olsun.Buyrun size trtışılan konunun gerçek yüzü yazının uzunluğu için özür diler sabrınıza teşekkür ederim.

  Bilindiği gibi, 31 Mart Vakası, Nakşilerin ve değişik kesimlerden yobazların destek verdiği bir “Gerici İsyanı” olarak tarihe geçmiştir. 31 Mart Vakası’nın gerici kahramanı(!) Derviş Vahdeti, Nakşibendi tarikatından idi. Derviş’in çıkardığı “Volkan” gazetesine Saidi Nursi(kürdi) de yazıyordu. 1924’te hilafet kaldırılınca, İngilizlerin organize ettikleri Şeyh Sait isyanı başladı(1925). Bu olayda Nakşiler, doğuda birçok Türkmen-Alevi köyüne baskın yapmış, yakıp yıkmıştır. 1930’da Menemen’de ayaklanan yobazlar da öğretmen-yedek subay Kubilay’ı şehit ederek başını kesip sokaklarda dolaştırdılar. Bu isyanın başındaki Derviş Mehmet de Nakşibendi tarikatındandı.

  31 Martçı Saidi Nursi(kürdi), 1925’te Şeyh Sait isyanıyla mahkum olmuştu. Saidi Kürdi, Nakşiliğe dayanan Nurculuğu yaymaya çalışan bir laiklik ve cumhuriyet düşmanıydı. Aslında hareketin özünde Türk düşmanlığı yatmaktaydı.

  İşte Saidi Kürdi’nin takipçisi Fethullah Gülen de bu ekolün devamcısıdır. Derviş Vahdeti ve Saidi Nursi(Kürdi)’nin üstlendiği misyonu(!), günümüzde AKP ve Nur cemaati üstlenmiş görünüyor…

  Önüne böylesine büyük(!) bir hedef koyan ve amaç edinen Fethullah Gülen, 1957 yılında Erzurum’da talebelik yıllarında Bediüzzaman(!) Saidi Nursi’nin adamı Muzaffer Arslan’ın sohbetlerinde Risale-i Nurları tanır ve bir daha da bu sohbetlere katılmaktan geri kalmaz!.. F.Gülen, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çeşitli görevlerde bulunur… M.Şevket Eygi, gibi kişilerle aynı kulvarda, dini alet ederek siyasi mücadele verir!..

  11.03.1966’da Kırklareli’nden İzmir merkez vaizliğine tayin edilen Fethullah Gülen, kendi deyimi ile, izine ayrılıp “küçük bir Türkiye seyahati”ne çıkmış ve “çeşitli yerlerdeki dostlarını ziyaret etmiş”tir. Seyahati 40 gün kadar sürmüştür. Halbuki izin süresi 20 gündür!.. Bu süre içinde hocaefendi(!) neler yapmıştır?..Kendisinin bu “çeşitli yerlerdeki dostları” kimlerdir acaba?.. Ve 20 günlük resmi izin, 40 güne nasıl çıkarılmıştır?..

  Nurcular ülkemizde bir asırdır örgütleniyorlar.Devleti ele geçirme sürecinde,şimdi sıra parçadan bütüne doğru gitmeye geldi!

  Ve “Abant Platformu”

  Gayet açıktır ki, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ile bölgede “ılımlı İslam” tasarımında Türkiye’nin “aktör” olmasını en iyi sağlayacak insan(!) Fethullah hocadır!.. ABD’nin planlarına göre; “Ilımlı islam” tasarımı, BOP’un marş motoru ve Fethullah Gülen de bu motorun anahtarıdır!

  Washington’da düzenlenen Abant Platformunda Nakşiler, Nurcular ve Süleymancılar tarafından, M.Kemal ATATÜRK’ün kurduğu laik cumhuriyet tartışılmış(!) ve BOP çerçevesinde Afganistan’ın, Irak’ın, Mısır’ın, Özbekistan’ın, Azerbaycan’ın vb. ülkelerin örnek alacağı “din eksenli” cumhuriyete geçiş yolları aranmıştır! Yani onlara göre sorun, “laik Cumhuriyet”tir!.. Çünkü “Abant Grubu” denilen misyonun amacı da; “ABD’nin bölgedeki emperyalist çıkarlarına ideolojik bir destek sağlamak”la ilgilidir!

  ABD’nin ve F.Gülen Hocaefendisinin kuklası olan Başbakan R.T.Erdoğan ise, ABD hakimiyetindeki Yeni Dünya Düzeni’nin “Büyük Ortadoğu Jandarma Komutanı” olmaya taliptir!

  Türkiye, 24 Ocak 1980 kararları ile Liberalizme geçerken, 12 Eylül darbesi ile sistem buna uygunlaştırılır, 1990 yılından itibaren de “küresel”leşir, ABD destekli Gülen okulları ile de (sözde) “Türk Emperyalizmi” görüntüsü yaratılmaya çalışılır… İşte bu aldatmaca neticesinde bugün hala bazıları,”yahu ne istiyorsunuz bu hocaefendiden? Adam bizim misyonerliğimizi yapıyor,dünyanın her yerinde Türk(!) okulları açıyor” gibi bir safdillik, daha doğrusu gafillik içerisindeler…

  “Çağdaş Roma İmparatorluğu” denilen ABD, BOP’u müslüman coğrafyasında hayata geçirmeye çalışırken, F.Gülen ve ekibinin himaye görmesi bir rastlantı değildir. F.Gülen ve cemaati yıllardır ABD tarafından desteklenmekte ve kullanılmaktadır. Bugün F.Gülen ABD’deki çiftliğinde(cemaate ABD tarafından tahsis edilmiştir), FBI’ın korumasında yaşamakta ve cemaatini yönetmektedir!

  Büyük Ortadoğu Projesi(BOP):

  Büyük Ortadoğu Projesi(BOP); ABD’nin batıda Fas, doğuda Moğolistan, kuzeyde Çeçenistan, güneyde Yemen’i içine alan geniş bir “islam coğrafyası” tasarısıdır. BOP’un üç boyutu vardır: Birincisi ekonomik olanıdır ki, G-7 ülkeleri içinde tartışılıyor. İkincisi siyasi boyutudur ki,ABD ve AB ülkeleri arasında tartışılıyor. Üçüncüsü ise askeri olanıdır ve bu da NATO Konseyi’nde ve komuta merkezinde tartışılmaktadır.

  ABD’nin ve AB’nin hakimiyet kurmak için bir harman yerine çevirdiği Kıbrıs da bu projenin taşlarından birisidir!..

  —Başbakan Erdoğan, Bush ile 28 Ocak 2004’te Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, “Türkiye’nin, sınırları genişleyen ve demokratik değerlerin yerleştirilmesi öngören bu projeye destek verdiğini, Türkiye’nin projede anahtar rol oynayacağını” söyledi!

  —ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 1 Nisan 2004’te verdiği ropörtajda “Neden Türkiye gibi bir islam ülkesi, Türkiye’deki gibi bir demokrasi olmasın?” şeklindeki sözleriyle, Türkiye’yi “ılımlı islam”ın modeli olarak gördüklerini ifade etti!

  ABD ve AB Emperyalizmi, sömürüsünü idame ettirmek amacı ile, “dünyada birlik ve barış” amacı göstermek için, “dinlerarası diyalog ve hoşgörü” oluyormuşcasına, İbrahimi kökenli semavi dinler olan; Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık arasında uzlaşı sağlar gözükmektedir. Bu inançların dinsel simgeleri olan Davut yıldızı, kippa(bere), haç, türban(ki aslında İslamla bir alakası yoktur) gibi sembollerin istenen tarzda(kendi ülkeleri hariç) bulundukları bölgelerinde kullanımına hoşgörüyle bakılmıştır. “Davut Yıldızı-Haç-Hilal” ya da “Haç ve Gül” birlikte, emperyalizmin geleneksel birlik simgesi olarak kullanılmıştır.

  Türkiye Türkleri’nin 1923’de Cumhuriyet ve Atatürk devrimleriyle başlattıkları uluslaşma süreci, bilhassa 1950’den itibaren inkitaya uğrar. O günden beri “karşı devrim” devam etmektedir. 2002 yılında AKEPE iktidarının işbaşına gelmesiyle, karşı devrim süreci hızlandırılmıştır. Bugün Türkiye, “Türk kimliği”nden ve “Cumhuriyet kimliği”nden “islami cemaat kimliği”ne çevrilmek istenmektedir!.. AKEPE Hükümeti, “Yeni Osmanlıcılık” ile Cumhuriyet sistemini karşı karşıya getirerek, İslam rejiminin rövanşını bu çatışmada almak istemektedir!

  Başbakan Erdoğan’ın, laikliği “farklı inanç ve değerlere eşit mesafede olan devlet” diye tanımlamasından da anlaşılacağı üzere Erdoğan, şeriatçıların önündeki(eğitim alanında olsun,hukuk alanında olsun) engellerin kaldırılmasını istemektedir ve laikliği de bu çerçevede kullanmak istemektedir.

  ABD’nin de Türkiye için istediği model; daha bireysel ve post modern, ılımlı bir İslami devlet ve laikliğin de olduğu bir sistemdir. Tabi bu laiklik, ABD’nin uygun gördüğü bir laikliktir! Tıpkı Tayyip Erdoğan’ın tanımlamasını yaptığı “laiklik” gibi…

  8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Türk ekonomisini dünya tekellerine açması sayesinde “Anadolu kaplanları(!)”nın ortaya çıktığını ve şeriatçı sermayenin doğduğunu görmekteyiz. Bu yapı, “soft İslam” anlayışını da beraberinde getirmiştir. Anadolu kaplanları(!)nın ortaya çıkmasıyla, Anadolu’dan çıkan bu iş adamlarının, sadece sanayi ve ticaret alanında değil, şeriatçı faaliyetler gibi başka alanlara da finansman sağladıklarını görmekteyiz. AKEPE de “İslam, demokrasi, laiklik” konusunda, geçmişte Özal’ın(daha öncesinde de Menderes’in) açtığı yolda ilerleyerek “ABD’nin ileri karakolu olma” görevini yerine getirmektedir.

  Washington’da düzenlenen Abant toplantısı da göstermiştir ki, ekonomi ve dış politikadan sonra laik cumhuriyet rejimi de ABD’de biçimlendirilmek istenmektedir!

  Nurcular ve Fethullah Gülen’in Siyasi Etkisi:

  F.Gülen’in “benzeme benzet” stratejisinde, geleneksel takiyyecilikten farklı olarak değişik alanlarda görev alacak nur cemaatinden bir kişi(ister kadın olsun,ister erkek), o alanda diğer çalışanlar gibi giyinip ve taktiksel olarak da onlar gibi davranmak zorundadır. Hoşgörülü ve uzlaşmacı gibi görünüp, zamana yayarak kendi görüşlerini empoze etmektedirler.

  ABD, F.Gülen’in vasıtası ve AKEPE’nin kanalı ile dincileri,kürtleri ve kürtçüleri kullanmaktadır.

  İslam coğrafyasında, ABD birinci dönem yayılmacılığını DP iktidarı ile yapmıştır. İkinci dönem yayılmacılığını da Özal ve onun devamında da Fethullah cemaati ve AKEPE iktidarı ile yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede etkin rol alan ABD, daha sonra ise “Yeni Dünya Düzeni” ile hakimiyetini kurmuştur.

  AKEPE’nin 03.11.2002’de hükümet olması, sadece siyasal islamcıların değil, ABD yanlısı bir blokun da iktidar olmasıdır! 19.yy başından beri ülkemizde ajanları vasıtasıyla faaliyette bulunan ABD, şimdi ise AKEPE iktidarı ve yerel yönetimleri ile F.Gülen cemaatinin de marifet(!)iyle, Özal’ın ve daha öncesinde de Menderes’in başlattığı “liberal-muhafazakar-demokrat”lığa uygun din anlayışının reformlarını bitirmeye çalışıyor. Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de küreselleşmeye uygun olarak yeniden biçimlendiriyor!

  ABD ile içiçe olan İngiltere ve İsrail’in de destekleyicisi olduğu, Türkiye’yi “eksen ülke” yapacak olan BOP’un hedefleri; “İsrail’i korumak ve kollamak, ABD’nin bölge ülkelerini sömürmesi ve petrolleri kontrol etmesi”dir!

  Sonuç:

  Aslında konunun özeti yine yazımızın içinde de geçen şu satırlardadır: “Emperyalist Batı(ABD,AB,İsrail)’nın Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da hegamonya kurma projesi olan BOP’un marş motoru ılımlı islam, bu motorun kontak anahtarı ise F.Gülen ve cemaatidir!”…

  evet arkadaşlar lütfen dar bakmayı artık bırakın evet bizlere öğretilen sürüden ayrılanı kurdun kapacağıdır ama bilinki sürüden ayrılmayanın da ömrü ahırla yayla arasında gidip gelmekle geçer en sonunda kaçınılmaz son kasaptır.kişiler gelip geçicidir aslolan torunlarımızın üzerinde yaşayacağı bir vatan kalacakmıdır asil olan türk milletidir sakın ha ırkçılıkla karıştırılmasın kan dediğin A dır B idr RH dir Pozitiftir,Negatiftir önemli olan o kanı taşıyan bedenin ve beynin bu gün Allah İçin bugün vatan için bugün Millet için ne olmasını istediğidir.Dün dedelerimiz çanakkalede şehid olurken inanın onların hepsi bahsettiğim o asil türk kanını taşıyordu.herkeze saygılar.

  Kaynaklar:

  1. İsmail Onarlı, “Washington’da Bir Abant Toplantısı” adlı makalesi.

  2. Sina Akşin, 31 Mart Olayı, Sinan Yay.

  3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, Kara Kuv.Kom.lığı Yay.

  4. Devrim ve İlkeleriyle Atatürk, Genel Kurmay Yay.

  5. Abdullah Manaz, Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İslamcılık

  6. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay

 619. el-VesVas said

  kardeşlerimburda büyük bi sorunu tartışıoz solcu yada kominist ağzıyla cevap vermeyelim Siyaseti sokmayalım. Bu gerginliği daha da arttırır. Bu siteler sayesinde fetoşun ne olduğu anlansın diyoruz. Maskesini düşürmeye çalışıyoruz. Yobaz dediğimiz insanlar bizim kardeşlerimiz. 2 tarafta mümkünse kırıcı olmasın hedef ====>fetoş

 620. kalitim said

  Din bir buluttur. Ben bulutla ilgilenmem gökyüzü dururken…

 621. sena said

  semih madem o kadar kanıtın var harcanma ya bu sitelerde kullan da amacına ulaş ne işin var senin bu sitede vakit kaybı madem okadar rahatsızlığınız var kaldırın bakalım gücünüz yetiyosa yer gök dua ile ayakta duruyo haberiniz var mı biz dualarımıza rabbimize sığınmışız siz neye dayanıyosunuz çok merak ediyorum allah sizleri ıslah etsin söz bırakmadınız neden bu inat anlamıyorum doğruyu anladığınızda çok geç olmaz inşallah sizler için

 622. rümeysa said

  slm bu siteye yorum yazan fikirleri her ne olsada benimsediğim güzel ülkemin muhteşem insanları size bişi diim mi ülkemi okadar çok seviyorum ki ay yıldızlı bayrağımla öle gurur duyuyorum ki kelimelerle anlatamam biliyorum bu sevgi sizdede var her gururlu türk evladında olduğu gibi neden bu olanlar oluyo anlamıyorum neden insanlar böyle davranıyo anlamıyorum hani insana en çok koyan şey nedir bilirsiniz haklı olunan yerde haksız duruma gelmesi ve ardından birsürü anlamsız laf söylentisi…işte bu durum insana çok koyar… önce gurbetlik diyim ne kadar zordur bilirmsnz belki bilen çıkacaktır içinizden ama asla yaşamayan bilemez sabahları ananın gül yüzünü görememek dünyaları hiç düşünmeden vereceğim yavrum kelimesini duyamamak varsa kardeşlerin yoksa eşin dostundan uzak kalmak öyle zordurki..söylediklerim bi duygu seli değil sakın yanlış anlamayın o insanlar yani türk okullarındaki öğretmenler karşılıksız bir ömrü vermiş insanlar onlar bu gurbetlik acısının en katlısını çekiyorlar kolaymı sanıyorsunuz ülkeden ayrılmak ayrılıp bazılarınızın bile bilmediği 10 kıtalık şiirimizi öğretmek hangimiz bilmem şilidenmiş afrikadanmış danmış avrupa ülkesi olmadıktan sonra herhangi ülkeden gelen insanların dediğine inanırız onlar hiç değilse bunu başarıyo..düşünsenize olmaz dediğimiz saçma diye kenara ittiğimiz bu şeyi onlar hayatlarını hiçe sayıp gidiyorlar ve başarıyorlar alınlarının akı ile şimdi bazılarınız yine saçmaladı diyecek ama uzay olsa oraya da gider bu insanlar.bu yüzden yani ne bilim onlara saygınızdan bari atıp tutmayın hoş aranızdan bazıları onları bile sevmiyo onların arkasından bile konuşabiliyo zor hayatın bu yönü çok zor:(ama ben ülkemi ve insanlarını çok seviyorum ne olursa olsun hani millilerimiz yarı finale çıktığında nasıl beraberdik nasıl beraber atıyordu kalpler hepimiz hepimiz mutluyduk işte o an dünyann en mutlu insanı bendim…hemde en mutlusundan:)

 623. çiğdem said

  SEMİH kardeş sen tayyib erdoğanın askerlik arkadaşımısın.ismiyle hitap ediyosun.tayyipmiş küstah ukala.bi kere sende ne olusa olsun düşmanlık beslediğin belli aama insanda saygı olur diilmi.saygısız sende..bu ülke senin gibi ler yüzünden gelişmedi dicem. ama allaha şükür gayet iyi ülkemizin durumu ve dualarla ayakta .rabbimin izni ve inayetiyle.dini kullanan sen ve senin gibiler asıl.bi kere sana kim inanır ya saygıdan eser yok..kanıtlarını da sun şuraya da görelim.boş konuşan asıl sensin sun hadi.sena kardeş bunlara laf anlatılmaz.koymuşlar kafalarına bşi vatan haini bi yobaz .saçmalayıp duruyolar.inş doğru olu bulmaları geç olmaz.bilmiyolar napalım bilmiyolar.hizmet her yerde ve herzaman vardır.allah onlara hidayet nasip etsin ne diyelim.dua edelim olurmu bu krdeşlerimize.tek tesellim bilmiyolarkelimesi ve de öyle.bu günler geççek inşaallah.sena seni seviyorum kardeş.sünnetimize yapalım şunlara belki örnek oluruz.

 624. sami said

  türkiyeyi ne fethullaha nede diğer tarıkatcı yobazlara
  bırakmayız türkiye ye yakışan laik cumhuriyettir
  aslında yobaz ların laikliğe bizlerden daha fazla sahip çıkmaları lazım laiklik sayesinde varlıklarını sürdürebiliyorlar laikliğin olmadığı ülkeler
  dünyanın en geri kalmış ülkeleridir inanmayan araştırsın
  araştıran insan zaten tarıkatlara inanmaz

 625. rümeysa said

  ülkemizin gelişmesini ileri olmasını herkes istiyo fetullah diye bahsettiğiniz ve o tarikatçı diye derecelendirdiğiniz kişiler sizin gibi düşünenlerden eminim daha fazla istiyo ve uğraşıyo sizin dediğiniz gibi …..inanmayan araştırsın..

 626. avar.hun said

  İdam cezası geri gelmeli ve İstiklal Mahkemeleri tekrar kurulmalı. Bölücü ve yobazlarada Vatana İhanetten İdam cezaları olmak üzere en ağır cezalara çarptırılmalı. Ancak bunların olmasını abd ve (ab) engelliyor. Eski düşman abd şimdilerde ılımlı islamcıların dostu ve bölücülerin müttefiki. AĞABABANIZ Köpek amerika yıkılırsa neye güvenecek, kime sığanacaksınız.

 627. eğitimci said

  evet olaya biraz daha farklı bir persfektiften bakalım bikere biz cumhuriyetin kuruluşunun ne kadar zor olduğunun fakındamıyız. bu vatansevar dediğiniz insanlar neden dini kullanarak isyanlar çıkartmışlar yok ozaman ingilizler kışkırtmıştı deyip durumu kurtaramayız bu günkü duruma neden olanda abd kışkırtması ve kimin aracılığı ile olduğu ortadadır fetulla ya da diğer terörist grupların amacı ortadır. araştırma yap bilgi topla diyen kişiler neden hep kendi kaynaklarından yararlanıyor neden bu kaderci ve çaresiz bekleyişi seçelim eğer hiç bir çaba göstermeden sadece allahu teala ya sığınış tevekkül ederken bile sen elinden geleni yap ve daha sonra allahın da yardımını istemek değilmi biz ve bizden sonra gelenlere karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım.hem neden biz dinmizi arap islam kültürüne göre yaşayalım biz türküz burdaki amaçta tamemen asimilasyondur. ne mutlu türküm diyebilene

 628. dinde bizim, demokraside!! said

  fettullah gülen,vatan hainiyse neden ABD onu orda tutsun? gibi bu kadar saçma ve mantığın bi kenara bırakılıp tamamen dayatmalı duygularla söylenebilecek bi yorum şuana kadar görmedim. öncelikle ABD denilen ülkeyi bir mukayese edin!eğer müslümansanız ki,bir müslüman asla bunu göz ardı edemez!IRAKTA YAPTIGI ZULUME KARŞI NE YAPTINIZ? bunu kendinize sordunuz mu?BEBEKLER ÖLDÜ CAMİLER BOMBALANDI İNSANLAR CAN VERDİ.hadi siz birşey yapamadınız diyelim.madem ABD,fettullah güleni destekliyor ve fettullah gülen bir din adamı,haklı ve hakkı savunan bir insan,aynı zamanda duygulu; NEDEN IRAKTA ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMANLAR İÇİN YARDIMLAR,YAYINLAR,BAĞIŞLAR YAPMADI.PROTESTOLAR,MİTİNGLER YAPMADI.NEDEN?NUR CEMAATİNE MENSUP KAÇ MÜRİT VAR,ONLARI BIRAKIN HER MÜSLÜMAN BUNA DUR DEMEK İSTER.NİYE OLMADI?.CİHAT ADI VERİLEN, MÜSLÜMAN DIŞI GÜÇLERLE SAVAŞILMADI VE ONLAR SÜREKLİ GÜÇLENİYOR VE BAZI BÜYÜK DİN ADAMLARI(!)ONLARIN DEMOKRATİK KUCAGINDAN İNMİYOR.FİLİSTİNDE İNSANLAR KATLEDİLİYOR..VE ONLAR MÜSLÜMAN! afganlarda yaşadı sıra iranda olcak hepsi müslüman.. ABD-İSRAİL-AB ORTAKLIGINDA yürütülen katliamlar böle sürerken birileri tabi destek alacak,orhan pamuk’un talihsiz demeci nasıl avrupa destek bulup yargılanmaması için AKP hükümetine yasa çıkartıldıysa,fettullah gülenede aslında maskeli misyonerlik faaliyetleri için hem finansal hem de siyasi(özellikle medya) destekler elbette verilecek.
  siz fettullah güleni ve bildiğiniz,kafanızda günah korkusuyla tabulanmış değerlerinizi sorgulamadan, belki de bir başkası aynı sizin gibi ASLINDA ABDNİN KÜLTÜR SÖMÜRGESİ VE DÜŞÜNMEK YERİNE İTAAT ETMEK TABUSUNU BEYNİNİN DERİNLİKLERİNE İNDİRMİŞSİNİZ.size burda ne kadar fettullah gülen böledir dense kabul ettirilemez.ben onun sevilmesine karşı değilim,saygı duyarım.okullar açtıgı dogru yaşadıgım şehirde okulu,dershanesi,yurdu,evleri var.sempatizanı ve müritleri oldukçada çok ama çogunda bir devlet düzenine aykırı olarak şeriatin(hukukun) düzenine ters düşecek,iktidarlık ve faşistlik duygusuyla kendi inandıkları(!) değerlere bile saygıları ve itibarları yok. gerçek müslüman olmak için fettullah güleni sevmeye gerek yok, bir lider aramayada gerek yok.çünkü önünüzde kur’an ı kerim gibi bir rehber ve Hz.Muhammed(s.a.v) gibi nur dolu bir peygamberimiz var.lider aramak,bazı insanların dini önüne siper ederek bayragına,ekmegini yedigi devletine karşı onu desteklemek günah değilde nedir?unutmayın körü körüne bağlılık günahtır.önce içinizdeki ve kafanızdaki değerleri bilinç altınızı yoklayın. Allah düşünüp tutasınız diye öğüt, kaderinizi çizmeniz içinde irade ve akıl verdi.
  saf ve temiz müslüman,sadedir. tek savaşı nefsiyledir. vatanına(namusuna)saldırı ve ihanet olmadıgı sürece ne topa tüfege ne başka yollara başvurur.bayragına,devletine,müslüman için sürekli ögütlenen birliğine karşı savaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlettir. ne mutlu bu demokrasiye ne mutlu bu seçme hakkına.. insanlar istedikleri kadar bozulsun orasını burasını göstersin namaz kılmasın oruc tutmasın mesele değil hiç de önemli değil herşey zıt yaratıldı iyiyi yaşamak için kötüyü bilmek gerek irademizle yaşayıp karar vererek cennete ulaşmak gerek. biz müslüman dogdugumuz için sanşlıyız.atamızın dini bu ya böle dogmasaydık,düşündünüz mü? demokrasi çatısı altında ne dinime karışan ne de beni yargılayan var! OLAMAZDA! DEMOKRASİ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E GERÇEKTEN İNANMIŞ VE ANLAMIŞ İNSANLAR BUNUN KARŞISINDA DURUR! fettullah güleni sevmek demek cennet demek değildir. memleketini özlüyorsa gelsin burda mahkumluk ugruna yaşasın idamlık ugruna yaşasın ki ölüm korkusu olmayana dünyevi en büyük cezalar mahkumluklar bile Allah’a yaklaşmadır.LÜTFEN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM,BİZLER TÜRK DOGDUK ATALARIMIZ ANLIMIZA LEKE SÜRMEDİ..VE SANSLIYIZ MÜSLÜMAN BİR COGUNLUGUN OLDUGU ÜLKEDE DOGDUK..LÜTFEN BAZI annelerimizden babalarımızdan duyduk diye körü körüne baglanmayın bazı şeylere.ALLAH RIZASI İÇİN YAZDIM GERİSİ SİZE KALMIŞ.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

 629. Kadirağa said

  Bütün gecemi harcayıp bütün yorumları okudum.Bir çoğu takım taraftarı ağzıyla yazılmış olan; Fetullah ın amerikada ne işi olduğunu sorgularken diğer kesim onun Türkçe öğreten okullar açtığını savunuyordu.Yorumları okurken ağır küfürlerle Atatürk ve Türk milliyetçiliğini savunan arkadaşları bir Türk olarak kınadım,Fetullah hakkında kendileri gibi düşünmeyenlerin cehennemlik olduklarını (hemen her yorumda)vurgulayan arkadaşların sorma/karar verme yetkisi olan Allah’ın hakkını bir kul olarak almaya çalışmalarını, ahiret sorgulamalarını hiçe saymalarını ateşli bir şekilde savundukları dindar kimlikleri ile bir müslüman olarak bağdaştıramadım. Birçok yorumcuların, yorumlarını emek harcayarak kalben inanarak yaptıklarına inanıyorum.Ama 488 numaralı yorumdan sonra biliyormuş gibi davrananlar, ezberleyenler birden ortadan kayboldu Çağançerkez lakaplı arkadaşa teşekkürlerimi bildiririm.Aynı ırka mensubuz, aynı dili konuşuyoruz,aynı kültürle yoğrulmuşuz aynı tarihi paylaşıyoruz.Bizim ihtiyacımız olan bilgi,bilgiye ulaşmak için çaba sarfetmek.Öğrenirken BÜTÜN kaynaklardan faydalanalım.Başka Türkiye yok,Türk’ün Türk’ten başka dostu yok.Milletimizin geçirdiği şu zor günlerden en hayırlı şekilde kurtulması için hep birlikte en iyi dileklerde bulunalım.İnananlar dua etsin,inanmayanlar iyi temennilerde bulunsun.Herkese saygılarımla.

 630. rümeysa said

  abicim ablacım tabiki ne mutlu türküm diyene biz bununla ezelden beri gurur duyuyoruz allaha binbir şükür türküz ve müslümanız elhamdülillah..yalnız türklerin arap kültürü ile islamı yaşadıkları yazılmış bi kere arabistanı iyi araştırmış bi insan bunu diyemez tabiki peygamber efendimiz arap olduğu için gerek bu yönden gerekte namaz dualarını okurken anlayarak ve yaşayarak okuma yönünden şanslılar..ki türklerdede sırf bunun için arapça öğrenmek isteyen bir sürü tanıdığım var benim.arapların giymiş olduğu giysileri mesela peygamber efendimiz giydi sünnet diye bizim giymemiz doğru olmaz çünki kültür farklılığı var sonuçta.biz büyüklerimizden böle öğrendik.sonra araplara sözüm yok ama onlardan bazıları kuranı kerimi normal bi ders kitabı yerine koyabiliyo biz türkler böylemiyiz kuran söz konusu olunca belimizden aşağı tutmuyoruz kendimizi üstün görmek değil amacım ama bi arap gibi kesinlikle islamı yaşamıyoruz hı dinimiz aynı müslüman kardeştir tamam bunda hepimiz varız ama bu konuda fetullah gülene laf gitmemesi lazım.hem bazılarınız neden dünyada olan onca olaya savaşlara karşılıksız kalıyo demişsiniz nerden biliyosunuz yardım toplandığında fetullah gülenin geri durduğunu o ve onun gibiler sırf bu yüzden siz ve bazıları gibi rahat uyuyamayıp kalkıp dua ediyorlar yani yapılabilecek en iyi şeyi yapıyorlar hiç düşündünüzmü fetullah gülenin gözleri neden her seferinde şişmiş şekilde.emin olun boş durmuyo her dakikası dualarla donanmış biri.ve bizde dua ediyoruz kardeşlerimizin başına gelenler hepimizi üzüyo.bide bu arada müslümansanız kuranı kerim peygamber efendimiz yeter demişsiniz bi öndere neden ihtiyaç duyuyorsunuz demişsiniz..kimsenin imanından şüphe edipte fetullah gülene sığındığını ve ondan yardım dilendiğini görmedim öte tarafta kendimizden sorumlu olacağız ne senin yaptığın iyilik beni etkileyecek ne benim yaptığım kötülük seni etkileyecek.kimsenin hakkı kimsede kalmayacak.oranın terazisi kuşkusuz en doğru olan olacak.fetullah gülen bu konuda kendini hiçbir şekilde ne övdü nede başka bişi yaptı.sen namaz kılması gereken birine kıl yada kötülük yapmakta olan birine yapma desen sende mi öyle olacaksın.şunu iyi düşünün fetullah gülen hocanın hiç önder olduğunu kabul edip ona göre davrandığını gördünüzmü sadece sürekli iyili ve fedakarlık yaptı unutmayın bu her babayiğidin harcı değil tekrar söylüyorum gurbetlik kolaymı sanıyorsunuz çok hemde çok acı bişi ayrı kalmak sevdiğin herşeyden ayrı kalmak çok zor ben o kimselerden hep iyilik gördüm inanın onların hepsi birer yiğit hepsi birer pırlanta

 631. Allah kulu said

  vatanımıza sıgınacak hz Muhammed ın (s.a.v.) ummetıne sıgınacak ahırete ınanıyor ısenız kul hakkının ne kadar kotu oldugunu bılırsınız Fethullah Gulen ıcın soyledıgınız kotu sozlerden dolayı onun ızınden gıden butun ınsanlardan helallık almanız gerekecek yanılıyorsanız sayet. musluman muslumanın kardesıdır.
  Fethullah Gulen vatan haını veya muslumanlık dısı bır amacı olsa dunyanın dort bı yanında turk okulları actırıp turklerın adını her bı tarafta yaygın hale getırtmezdı Fethullah Gulen ın yaptıgı bır anlamda cıhad dır muslumanlık adına bır cıhad. Hepımız (muslumanlar) muslumanlıgı duyrmakla mukellefız ahırette bundanda sorgulanacagız Allah ım bızı afetsın…. ne yaptık ne konusuyoruz bırakın da onlar yapsın.. İslâm’ın girip yerleştiği bir kalpte Yaratan’dan ötürü ve yaratılanların hatırına sadece ve sadece sevgi, alâka ve hoşgörü vardır.mfg Allah hepımızı afetsın..

 632. atatürk çoçukları said

  hepiniz saçmalıyorsunuz!!o övdüğünüz adam tam anlamıyla bir vatan hainidir!!!dini kullanarak herkesi kandırmaya çalışıyor ve ne yazık ki başarıyor.o adam sizin dediğiniz kadar vatan sever olsaydı ilk fırsatta kendini amerikanın kucağına atmazdı!!!madem o kadar vatan sever o kadar müslüman bi müslüman ülkeye sığınsaydı niye amarika??onun bizim düşmanımız olduğu belli.ama siz anlamazsınız bunları.çünkü sizlerde onun gibisiniz ‘şehitşler ölmez vatan bölünmez ya Allah bismillah diye sokaklarda bağırıp,gösteriş yapıp 2 dakika sonra ülkenizi satanlardansınız size diyecek başka lafım yokk!

 633. sena said

  ÇİĞDEM kardeşim teşekkür ederim biz dinimizin gereği neyse onu yaparız biz Allah rızası için yaşar O nun için de ölürüz hizmette böyle ama gerçekten haklısın ve haklıyız BİLMİYORLAR… bilseler yapmazlar YAPAMAZLAR akıbetlerinden korarlar ama gerççek er veye geç ortaya çıkacak biz dualarımızı eksik etmeyelim de onlardan takdir ALEMLERİN RABBİ NİN değil mi kardeşim dua ile aeo…….

 634. çiğdem said

  SENA kardeşim RABBİM herdaim yar ve yardımcın olsun inş.dua dua dua edelim inş.haklısın evet bi bilseler varya.yerlerinde durabililermiydi acaba merak ediyorum.bu yaptıklarını affettirmek için neler yapmazlardıkı dimi?insanlığın tek amacı olmalı ALLAH rızası.onun için oturup onun için kalkamlıyız.hiç bir menfaaat beklemeden.cehenneme gideceğimizi bilsekte huzuruna çıktığımız zaman rabbim SENİN RIZANı almak adına kardeşim için kendimi ateşe attım.senin için RABBİM diyebilmeliyiz dimi.kardeşlerimizden sorumluyuz biliyosun.hizmeti anlmayanlar vardır.bizim hizmetimiz ALLAHA dır bunu bilin.sadece O nun rızası.cennette hurilerde gözümüz yok bizim.onlar sizin olsun.hakkımızda helal olsun.ama nolur rabbimi zi bilelim.onun için bişeyleer yapmaya gayret edelim.gayret eden insanlara sataşmayalım.nolur.selamünaleyküm

 635. çiğdem said

  FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ ye hocaefendi dememizin sebebi saygımızdandır bu sizi ilgilendirmez.hoca dır zaten kendisi.ne tapması ya haşa ALLAH MI O.allah allah ya nekadarda bencilsiniz kusura bakmayında yani.hizmet adına güzel şeyler yapmış birini örnek almak kötümü.HAKAZA bunlar sanaydı kardeş.ayrıca diğer gruları sevmessiniz diye bahsediyosun sen bizim içimizmisin ne biliyosun ya.söyletim sana cemaat ve tarikatlar bir elin parmakları gibidir,kardeştir hepsinin amacı aynıdır.sadece ve sadece ALLAH rızasıdır.hepside aralarında çok küçük farklılıklar olan yollardan RABBLERİNE ulaşmaktır.tamammı.bilmiyosun galiba demicem evet bilmiyosun belli.selamünaleyküm kardeşlerim aeo

 636. sami said

  Yeter artık feto ya hizmet etmiş demeyin nye hizmet etmiş bu ülkede çok sayıda işsiz var niye fabrika yaptırmıyor da okul yaptırıyor
  okul işine geliyor öğrencilerin
  beynini yıkamak kolay
  bu sitede herkes fetonun nasıl biri olduğunu çok güzel ifade etmişler
  çiğdem gibi bazı kişiler hala
  anlamak istemiyorlar bu nekadar
  yobazlıktır dünya ülkeleri aya çıkarken fetocu lar hala tarıkat
  din tartışıyorlar bırakın fetoyuda
  biraz bilimle uğraşın

  bakın bugün artık EVRİM TEORİSİ
  bilimsel olarak isbatlandı
  sizler hala din tartışıyorsunuz
  Belki kiminiz EVRİMTEORİSİNİN
  Ne olduğunu bile bilmiyorsunuzdur
  okumuyorsunuz ki araştırma yapasınız
  bensize hep araştırın diye yazıyorum
  okuyup araştırırsanız eminimki
  hiç biriniz hiçbir tarıkatlara inanmaz vde onların vatan haini olduğunu anlarsınnız
  banimle tartışmak isteyen varsa
  msn mi verebilirim
  aydın kişilere selam

 637. anti emp. said

  Yazık türk gençligi atatürkün inkilaplarını yasatmaya devam etcegine burada fet. gülen adında amerikanın işbirlikçisi ılımlı islam politikası altında ülküyi bölmek isteyen adamları koruyosunuz helal olsun ne diyimm

 638. OyLesine Biri said

  Merhaba Arkadaşlar..
  Hayat hikayesi doğru olabilir ama bu sitedeki Hocaefendi hakkında yazılanlar tamamen hayal ürünüdür..
  Site sahibi satılık kalemlerin yazılarını yayınlıyor.. Ki satılıklardan zaten hayır gelmez.. Siz devam edin evlatlarım.. Durmak yok yola devam..

 639. takip said

  “Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden, dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar…

  Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz…”[9] diyerek, herkesi Amerika’ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır?

  Fetullah Hoca’ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi, Allah mıdır, yoksa Amerika mıdır?

  BİRDE BUNU OKUYUN

  İŞTE HOCA EFENDİNİN PAPA’YA MEKTUBU:

  Pek Muhterem Papa Cenapları,

  Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların, dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekân kılma yolundaki kutsal misyonumuzu, tam manasıyla bilen halkımdan size en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizden bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşetti*ğiniz için zatıâlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

  Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüret*le, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.

  İslâm yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yan*lış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslâm’ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkânını bağrına basacaktır.

  Beşeriyet, çelişen görüşler ortaya koydukları gerekçesiyle, zaman zaman bilim adına dini, din adına da bilimi inkâr etmiştir. Bilginin ta*mamı Allah’a aittir ve din Allah’tandır. O halde bu ikisi nasıl çelişe*bilir? İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik din*lerarası diyaloga yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir.

  Kendi memleketimizde şimdiye kadar, çeşitli Hıristiyan mezhep*lerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını âcizane ifade etmek isteriz. Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis et*mektir. Bizler bir araya gelmek suretiyle sözde medeniyetler çatışmasının gerçekleşmesini görmek isteyen yolunu şaşırmış ve şüpheci kimselere karşı dalgakıranlar gibi, isterseniz bariyerler gibi deyin, kar*şı durabiliriz.

  Geçen yıl bazı ünlü uluslararası bilim adamlarının katıldığı medeniyetler arası barış ve diyalog konulu bir sempozyum düzenledik. Bu gayretin başarısından aldığımız teşvikle bu tür etkinlikleri tekrar*lamak istiyoruz. Hali hazırda üç büyük dinin bağlıları arasındaki bağ*ları güçlendirmeye yönelik olarak dinlerarası diyalog konusunda Vatikan’ın da temsil edileceğini ümit ettiğimiz bir konferans düzenle*me sürecinde bulunuyoruz.

  Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsa*mahanıza sığınarak, bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hıristiyalığın üçüncü bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutla*malar vesilesiyle Ortadoğu’daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel’in, cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve mezkûr kutsal mekânları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat addediyoruz. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve zevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. Filistinli liderlerle diyalog kurmak suretiyle Kudüs’ü birlikte ziyaret etmemize davetiye çıkarabiliriz. Bu ziyaret bu mübarek şehri Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların, hiçbir kısıtlama, hatta vize dahi olmaksızın serbestçe ziyaret edebileceği uluslararası bir bölge olarak ilan etme gayretlerine yönelik dev bir adım teşkil edebilir.

  Üç büyük dinden liderlerin işbirliği ile ilki Washington DC’de olmak üzere muhtelif dünya başkentlerinde bir konferanslar serisinin gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz… İkinci serinin zamanı için Hz. İsa’nın doğumunun 2000. yıldönümü ideal olabilir.

  Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacaktır. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını artıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim’in doğum yeri olarak bilinen, Urfa şehrindeki Harran’da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Bu ya Harran Üniversitesi’ndeki programların genişletilmesi suretiyle, ya da üç dinin ihtiyaçlarını da temin edecek şümullü bir müfredata sahip bağımsız bir üniversite şeklinde gerçekleştirilebilir.

  Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir; ama bun*lar erişilmez değildir. Dünyada iki tip insan vardır. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışır. Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün iler*lemeleri bu ikinci tip insanlara borçludur. Onları yarattığı için Rabb’e şükürler olsun.[11]

  Şimdi soruyoruz:

  Fetullah Gülen’e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?
  Yoksa malum ve melun merkezler mi o’na böyle bir kılıf geçirdi? Sİ Z YORUMLAYIN

 640. FEDAİİ HATİCEE said

  selamünaleyküm kardeşlerrr!!! bu siteye yeni girşim girdim ve şokkkk oldum. biçok insan söz sollemiş hep bize örümcek kafalı dedğiniz insanlara soru sormuşsunuz biçok kardeşim anlatmış allah razı olsun ama KAFAA bu almayınca almıyo değilmi allah yardımcınız olsunnnnn:(
  Bize taş atana gül sunmayı efendimiz sav soylemiş bize hoca efendi de bunu yapmamızı istiyor bizden kardeşlerinize yardım edin sıkıntılarıyla dertleşin onlara güzellikleri anlatın diyor bunların hepsini efendimiz demiyormu şimdi sorma sırası bende cevaplayın hadi
  hocamıza karşı çıkanlar efendimize karşı çıkmış olmuyormu haaaaaa?????
  hanginiz MEMLEKETİM dediğinde yüreğine ateş düşüyor??????? hanginizin odasında türkiyenin her bir köşesinden topraklar varrr???????? hanginizin uykusu vatanım diye kaçıyorrrrrrr???? hanginiz bir kardeşiniz zordayken ağlıya ağlıya ona dua ettiniz???? YAŞATMAK İÇİN YAŞAMAK ne demek bilirmisinizzzzzz??????? hayır bilemezsinizzz buna YÜREK GEREK YÜREKKKKKK!!!!!!!! ALLAH SİZE YÜREK VERİR İLK ONCE İNŞALLAH DUALARIMIZDASINIZZZZZZ :(((

 641. FEDAİİ HATİCEE said

  ALLAHIN SELAMIYLA başlayalımda hayır olsun yazdıklarım yoksa çok kötü şeyler çıkacak ağzımdannnnn… BAŞKURT TURK bu yazdıklarım sana terbiyeni takın ilk önce seviyeli bir insan olsaydın boyle konuşmazdın zaten allah yardım etsin YAZIIIIKKKKKKK:( SENDE MİLLİYETÇİMİSİN BEE sadece laf atmayı bilirsin ülken için ne yaptın anlat bakalım da laf attığın zatla(f.g) bi karşılaştıralımmmmm:) YALNIZ KURT NİCKİN GİBİ KAFA YAPINDA BU HAYVANA BENZEMİŞ gözüne perde inmiş goremiosun gerçekleri laf attığın insan hakkında bişey bilmiyosundur eminim zaten BİZDEN OLMAYANLAR BİZİ ANLAYAMAZLARRRRRRR TAMAMMIIIIII MİLLETTTTTTTTTT BUNU BOYLE BİLİNNNNNNNNNNNN duaylaaaaaaaa…

 642. FEDAİİ HATİCEE said

  SAMİ müthişsin yaaaaa hakkatten yaş kaç 2 mi 3 mü hoş onlarda artık farkında da din ile bilimin birlikte gittiğinin bilim adamları bilimde sadece bir yere kadar gidebilirler gerisi hep imAn etmiştir bi araştır istersen kapasite yeterse:) fabrikaya işci olabilmek içinde okumak lazım bilmem farkındamısın okul açmayınca ne olabilir ayrıca o okulu eğitim gönüllüleri açtırıyo hani fethullah hocanın okulları deniyo ya( SAÇMALIK)istersen birinci sınıftan sende yazıl o okullara beynin temizlensinnnnn:):)ordaki insanlar allah tan korktukları için madur durumda olanlara yardım da ediyorlar kalpleri o kadar güzelki yaşı da sorun etme ezmezler seniii onlarrr MUHABBET FEDAİSİİİİİİİİİ!!!! HADEEEE VESSELAMMMMMMM 🙂

 643. MÜSLÜMAN ATATÜRKÇÜYÜZ said

  MERABA DOSTLAR olay ne yaa neyi tartışıyoruz ben şaş kaza bu nurcuların dersanesine gittim adamlar kıyak adamlardı iyi ilgilendiler sonra bi arkadaş bu dersanecilere yardım edenlerin başının iyi biri olmadığını soyledi kafam tak etti zaten orda da herkes iyi herkes iyi bende gelemem oyle şeylere çıktım ordan:) vatan haini demişler hakkatten niye yurt dışında bu hoca yaaa benimde aklımı kurcaladı hep???????ne yapar bu insan????? bana biri alatabilirmiiii?????

 644. FEDAİİ HATİCEE said

  ALLAH İYİ İNSANLARI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİNNNNNN AMİİİİİİİİNNNNNNNN ALLh ım sen nasipsizlere yardım et perdeler düşsün gerçekler görünsün noluurrrrrrr:(

 645. zati said

  Burda müslümanlıktan atan,ahkam kesen ve kula kulluk eden,her müslümanı (kuranı kerimi)okumaya davet ediyorum.Başkalarında dinlemeye Değil! OKU OKU OKU OKU…islamda kula kulluk edilmez…

  ve her müslüman ilk önce kendinde sorumludur….
  Ve çiğdem (müslüman kanlarının dökülmeye devam ettiği,şu dünyada
  bana biri açıklasın,bütün bunların sebebi olan ülkede ne işi var.)ve bütün zengin arap müslüman ülkeler,O ülkeye neden secde duruyor.. çiğdem kendini gel ve oku…. şeytan’ı ne yaparsın taşlarsın… ama seninkinler(hoca) şeytanın evinde oturuyor…….Sen daha anlat….

 646. zati said

  Burda müslümanlıktan atan,ahkam kesen ve kula kulluk eden,her müslümanı (kuranı kerimi)okumaya davet ediyorum.Başkalarından dinlemeyin. OKU OKU OKU OKU…islamda kula kulluk edilmez…

  ve her müslüman ilk önce kendinde sorumludur….
  Ve çiğdem (müslüman kanlarının dökülmeye devam ettiği,şu dünyada
  bana biri açıklasın,bütün bunların sebebi olan ülkede(hocanın) ne işi var.ve bütün zengin arap müslüman ülkeler,O ülkeye neden secde duruyor.. çiğdem kendini gel ve oku…. şeytan’ı ne yaparsın taşlarsın… ama seninkinler(hoca) şeytanın evinde oturuyor…….Sen daha anlat….

 647. rümeysa said

  sevgili abicim saygısızlığın gerçekten lüzumu yok azıcık laflarına dikkat et iki düşün bir söyle diyeceğin şeyi..hoca efendiye feto diye hitap ederek hiçbirşey elde edemezsin bu saygısızlıktan başka bişey değil tartışalım diyorsun bilimle ilgileniyosun hiç tartışma programlarında böyle hitaplar duydunmu senin gibileri senin savunduğun ortam bile içine almaz…bakın düşünün allahımız bir peygamberimiz bir kuranımız yani herşeyimiz aynı gelin birlik olalım birbirimize düşmeyelim düşürenleri karşımıza alıp beraber savaşalım bakın nasıl olacağız o zaman..hem bilim olsun teknoloji olsun ileride olmak hepimizin amacı niye fabrika açmıyo diyosunuz okul açıyo diyosunuz o okul için sıraya giren binlerce çocuğu bilmiyosunuz.hem yukarıdaki yorumlarda sizin görüşünüzde olan bi arkadaş fetullah gülenin dersanesine gitmek zorundaydım çünki başka kaliteli dersane yok demiş..evet öyle o dersaneler çok kaliteli sürekli derece çıkartıyo hem okullarınında bu yönde diğer eğitim kurumlarından daha fazla derecesi var ya gerçekten araştırın görün bu böyle olmasa ayakta kalmaz bu kurumlar.nasıl televizyonlarda tutmayan diziyi kaldırıyorlar aynı onun gibi bu böyle devam eder kardeşlerim size diyeceğim böyle davranarak bişi elde edemezsiniz özelliklede bu saygısızlıkla lütfen azıcık dikkat…

 648. çiğdem said

  SAMİ KARDEŞsen kimsin de ya feto diyosun terbiyesiz.BENDE SANA SAMOŞ DERDİM AMA TERBİYEM MÜSAADE ETMİYO KUSURA BAKMA KARDEŞİMneye hizmet edecek dine hizmet etti, insanlığa hizmet etti,en önemlisi ALLAHA hizmet etti.etmeyede devam ediyo inş.fabrika doğrudan mı açılıyo onun için okul gerekmiyo tabi.aklın fikrin parada galiba kardeş.bilim adamları da zaten doğuştan bilim adamı olarak doğmuşlar dimi.ben neden anlamayım anlamak istemeyen asıl sizlersiniz.hocamız senden bilim dersimi alcak.tarikat değil cemaat canım.bunları da ayırt et.hep araştırın diyomuşsun kardeş kusura bakmada araştırmayan sensin.bilip bilmeden salla salla yaz oh ne ala.madem bu okullar drsaneler bu kadar kötüde neden gelişiyo büyüyo.RUMEYSA kardeşimize de çok çok teşekkür ediyorum.çok doğru ve haklı şeyler yazmışsın kardeş.yalnız çok kibar yazmış ben dayanamıyorum böyle iftiralara .ve insanları kırcak şeyler yazabiliyorum bunun içinde affınıza sığınıyorum.hakkınınzı helal edin.ama nolur sizde böyle şeyler yazıpta insanı deli etmeyin.selamünaleyküm kardeşler .hiç bişey bilmiyosunuz keşke bilseniz keşke.

 649. sami said

  Rümeysa ya cevap: bak arkadaşım ben yazdıklarımı reklam olsun diye yazmıyorum tamamen doğruları yazıyorum .
  Ben fethullah cemaatında çok kaldım bende sizin gibi şünüyordum hatta hocaya laf ettirmezdim belli bir zamandan sonra iç yüzlerini gördüm ama neden sonra ve çok mağdur oldum
  şimdi benim düştüyüm hataya birbaşkasının düşmesini
  asla istemem sonra araştırmaya başladım bu zor olmadı
  zaten tarih okuyordum vede birçok konferanslara katıldım
  bir çokta tartışmalara hala devam ediyorum
  sen bana diyiyorsunki birlik olalım katılıyorum sana .
  ama tek bayrağımızla, tek dinimizle kitabımızla vatanımızla
  ve PEYGAMBER EFENDİMİZİN yolunda birleşelim bunlardan asla taviz vermeyelim

  siz bana darılmışsınız hocaya fetodediğim için sizleri kırdığım için özürdiliyorum amacım hakaret değildi
  sadece herkesi bilgilendirmek
  şimdi size fethullahın bir konuşmasını yazıyorum diyorki
  bir kişi ALLAHA inansa yeter PEMGAMBERE inanmasına gerek yoktur
  bu söz f. gülene aittir fethullahı savunanalar bu sözünüde savunuyorlarmı acaba kardeşim bir müslüman hem ALLAHA hemde
  PEYGAMBERE ve imanın şartlerına tamamen inanması gereklidir
  bak arkadaşım amerika fethullahı kullanarak müslümanlığı
  yok etmeye çalışıyor vede türkiyeyi parçalamak kurtuluş savaşında yenemedilerya ılımlı islam kimin projesi biliyormusun
  daha yazamadığım ne kanıklar var
  seninle yüzyüze tartışa bilseydik artık gerçekleri gürüp
  fethullaha müslüman demezdin vatan haini feto derdin
  inşanlah yazılarrımı okursun cavabını beklerim

  çiğdem aynı zamanda sanada söylüyorum

  sizde biraz kendinizi tanıtın
  ALLAH doğru yoldan ayırmasın

 650. dadaş said

  ya kim o evrim teorisi diyen gerizekalı hayır siteye yanlışlıkla girdim ama şok oldum dünyada çürüdü bu evrim biride bilimsel olarak açıklandı diyo ALLAHA KURANA İNANMIYOP git yusufçuk böceğini araştır sana en basit örnek bide hoca efendi hakkında düzgün konuş ağzını topla yada gel ben toplıyayım gitde sen atatürkün heykellerine tap

 651. sami said

  çiğdeme cavap: sen bana sitem etmişsin feto dediyim için hacanıza hacanızın müslüman olmadığı için fethullah diye hitap
  edemem fethullah müslüman ismi feto ise gizli bir hırıstıyan vede cıa mi ajanı
  bak çiğdem arkadaşım ben size kızmıyorum sizi kandıranlara kızıyorum bende senin gibi bir zamanlar kandırılmıştım
  şimdi ise araştırdım tüm tarıkatlerı
  şimdi artık gerçekleri biliyorum onun için sizede araştırın okuyun diyorum fetonun babası şöyle demiştir ben öğle bir evlat yetiştirirorumki türkleri kendi dinleri ile vurucak
  bugün söyletikleri aynen oluyor
  arkadaşım kalbinizde zerre kadar inanç varsa feto ya inanmayın
  canım kardeşim müslüman olman için fetoyamı ihtiyacın var
  ben namazımı camide kılıyorum tüm ibadetlerimide yapıyorum
  şimdi ben müslüman değilmiyim hiçbir tarıkata gitmem
  kim bu tarıkatlar ya araştırırsan tarıkatlrın nezaman ortaya
  nasıl çıktığını görürsün gelki sende tarıkata karşısın
  ama cemaatta bir tarıkat değilmi isim değiştirmiş
  tarıkatlar insanların dini duygularını sömürüp rant sağlamaktadır şimdi bunlar müslümanmı ya
  fetunun bir sözünü daha hatırlatayım feto diyorki
  amacınıza ulaşana kadar her şey yapabilirsiniz mubahtır
  yalan söylemekte dahil
  şimdi sen karar ver her türlü günah işliyecan mubah sayılacak
  dinimizde böylebirşey yok neolursa olsun yalan söylemek çok
  günahtır feto amerikan desteyi ile büyüdü
  feto amerika yerine başka bir müslüman ülkeye gidemezmiyidi
  neden gitmedi bakın azerbaycan başta olmak üzere birçok devlet
  fetonun okullarını kapatıyor fetun okullarında 14 saat türkçe 27 satta ingilizce eğitim variliyor yavaş yavaş ta türkçe kaldırılıyor.

  fetonun okulları dine hizmet ediyorsa neden benim yeğenime
  bir kitabı 400 milyona satmaya çalıştılar parayı ödeyemediyi içinde okuldan atıldı dine hizmet eden bunu yaparmı
  bir çok tanıdığımız kişilerede aynısını yapmışlar şimdi
  herkes fetonun ne olduğunu gördü tek tek ayrılıyorlar
  yanlışından dönmekte bir erdemliktir şimdi senide erdemli olmanı bekliyoruz sevgiyle saygıyla hoşcakal

 652. dadaş said

  sevgili gardaşlarım ülkücü bir türk genci olarak biz ülkücülere en yakın insanlar cematcilerdir ALLAH MÜSLÜMAN TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN benim cemaatde bulduğum tek yanlış 12 eylülde koministler ALLAHA KÜFÜR EDERKEN ONLAR NEREDEYDİ

 653. çiğdem said

  ya abicim kusura bakma ama yazdıkalrın hiç inandırıcı olmuyo.cemaat farklıdır.nasıl camideki insanlar belli bi amaç için Toplanıp ALLAH RIZASI İÇİN BİR arya gelip namz kılıp sohbet ediyolarsa.bizim cemaatimizde adı üzerinde cemaat.tek amacımız var ALLAH RIZASI.kardeşliğimiz sadece bunun için.yeğenini de böyle olduğuna inanmadım.ha di olaki doğru.o okulda bulunan hocanın müdürün neyse hatasıdır.bunu cemaate genelleme yapma.zaten bazı abilerin yada ablaların yaptığı hatalar yüzünden cemaatimize laf geliyo.400 milyona kitap mı olur ya.benim doğrum hep doğrudur ölüme kadar inş,benim ve benim gibilerin erdemi de budur.asıl sen yap bu erdemliği abi ya.dinimizde hiç bir insanın müslümanlığı hakkında yorumyapılmaz sen ne biliyosunki müslüman diilmiş.haka feto diyosun ya.ben kandırılmadım.gençliğimi mahvederken doğruyu buldum.bu beyin yıkanmaksa evet beynim yıkandı.allah sizinde beyninizi yıkasın inş.selamünaleyküm

 654. fedai hatice said

  sami arkadaşım söylediklerinin hiç birine katılmıyorum.çiğdem kardeşi destekliyorum.çok haklısın kardeşim.sami kardeş iyi araştırda gel

 655. canan said

  SIZ KENDI PISLIKLERINIZI KAPATMAK ICIN BOYLE INSANLARI KARALARSINIZ ANCAK ASIL VATAN HAİNİ OLAN SİZSİNİZ BİZ KIMIN NE OLDUGUNU COK IYI BILIYORUZ BOYLE SACMALIKLARLA HIC BIRYERE VARAMAZSINIZ ANCAK KENDI ADINIZI DAHA COK BATIRIRSINIZ BAKIN YOPRUM LISTENIZE KAC KISI VAR ARKANIZDA..

 656. semih said

  @cigdem
  ankaradaysan gel bana eslik et belgelerin hepsini teker teker gostereyim gostermezsem aha burda herkese beni rezil edersin bizde yalan yok ayrıca saygıdan bahsetmissin ukala kustah diyen birinden bu lafi duymak cok komik:Dbu ulke canakkale savasini kazandi dualarla peki neden karsda allah-u ekber daginda binlerce askerimiz oldu ve yenildik bu ATATURK un basarisi neden butun islam devletleri dunyanın en gelismemis ulkeleri kanimca yeterince dua etmiyolar biz neden bu haldeyiz KANİMCA SİZİN VE SİZİN GİBİLERİNİZİN DUALARİNİN ALAYİ YALAN o yuzden bu haldeyiz demekki saygilarimla…..

 657. semih said

  ulkede haci dedigimiz adamlar gider tecavuz eder .taciz eder onu gectim bastakiler gibi devleti soyar sorada biz muslumaniz diye gezerler cemaatteki hacilar ayrı bi olay zaten kendi cemaatlerinden olmayan herkese ana avrat kufur ederler sonra biz muslumaniz derler fettullah gulen devleti soyar bizim dindar arkadaslarimiz hemen hoca efendi o haksızlık ediyorsunuz karaliyorsunuz diyerek milliyetci duygulari kabarir bir anda MERAK ETMEYİN BİZ SİZLERİ COK İYİ ANLİYORUZ

 658. semih said

  @cigdem
  ayrıca soruyorum maltepe ve korfez dersanelerine giden bazi tanıdıklarim var onlarda bi hata yapip gittiler abileri gorduler anlattilar bana ne oldugunu allaha sukur kurtardik onlari bana acaba anlatirmisin bu ogrenciler abilerin evde kaliyolar o kadar yiyolar iciyolar bunlarin masraflarini kim karsiliyor ha bide unutmadan o kadar kisiye hic para almadan o kadar bedava ders anlatiliyo acaba bu nasil oluyo sahsen ben 3 saat bi yakınıma bile para ile ders anlatmaya usenirim bunlarida bi aciklarsan seviniriz son yazdin yoruma bakarak biseyler bildigini varsayiyorum?

 659. rümeysa said

  slm çiğdem ablacım öncelikle herşey için allah razı olsun.yukarıdaki okuduğum bi yorumda birisi bu işleri futbola benzetmiş oynanan maçı görüyosunuz soyunma odasını görmüyosunuz dolayısı ile bilmiyosunuz demiş bilmiyorum kendisi izleyen seyirci ise bende herşeyin içinde olup farkında olan teknikdirektörüm yanlış anlaşılmasın mertebe bakımından yüksek diye kendimi teknik direktöre benzetmek istemedim sadece herşeyin farkında olduğumu anlatmak için söyledikleri şeylerin mantığa sığmayan şeyler olduğunu belirtmek için …bize taş atana dönüp gül atmayı öğrendim ben.şu ana kadar aldığım derslerden en iyisiydi bu.taş atanları anlamaya da çalıştım zamanla hani siz yorumlarınızda demişsiniz ya bilmiyorlar bilselerdi yapmazlardı diye..bu peygamber efendimizin sözü sami abi hoca efendi hakkında nasıl peygamber efendimizi haşa yok saydığını yada benimsemediğini söyleyebilirsin herkesin hayır peşinde koştuğu nisan ayını nasıl yok saydığını düşünebilirsin madem kasetlerini dinlemiş birisin o zaman efendimizden bahsederken kaç büklüm olduğunu anlamışsındır biz bunun için dinledik hoca efendiyi bunun için bu yola baş koyduk biz. eğer öyle bişi demiş olsa hiç yüzüne bakılırmı..gerek bilal habeşiden gerekse musab bin umeyrden bahsederken bi bebek gibi ağladığını görmemişsin..bu anlattığı kişiler sahabe değilmi abi sahabeler efendimizin kolları değilmi…ama biz seviyoruz milletimizi burda herkes osmanlı torunu.birinize bişi olsa üzülür harap oluruz kılınıza zarar gelmesinden korkarız bunun içinde elimizden geleni yaparız dedelerimizin savaşa koştukları gibi koşarız kardeşimizin imdadına slmlar…

 660. semih said

  bu arada dogrudur bu ulke benim giibiler yuzunden gelismiyor cigdem ODTU de okuyorum :DDDDDDD

 661. rümeysa said

  semi abinin yazdıklarına bakarak…allahın rızasından yoksun olma abi kendin demişsin ben ders anlatmaya üşenirim diye sen yakınına bile fedakarlık yapmıyosun sen den fedakarlıktan anlaman beklenemezkiii.

 662. semih said

  @RUMEYSA
  ben bilmiyorum arkadasin soyledigini arastirmadim bilmiyorum o lafi dogrumudur degilmidir ama sen sey dmeissin soylemis olamaz olsa biz inanirmiyiz peki neden arastirmiyosun bi arastir bakalim belki soylemistir ?

 663. rümeysa said

  nice insanlar vardır üzerindede elbiseolmayan nice insanlar da vardır üstünde elbise olsada içinde insan yok aynı bu hesap….

 664. rümeysa said

  tmm araştırırım ya ama semih abi ben böyle birisinden bunu beklemem bunu çoğu insanlıkta beklemez sanırım

 665. semih said

  vay be ise bak bi kac lafla nasil insan olmadigim anlasilmis siz dindarlar boylesiniz ya hemen nasil anlarsiniz iyi ahlaklıyı imreniyorum size bu arada bana buyu felan yapmadin degilmi simdi korkarim ben oyle seylerden:DD

 666. rümeysa said

  YA SİZİ VE SİZİN GİBİLERİ ANLAYAMIYORUM

 667. mehmet said

  bazılarınız boş boş muhabbetler ediyor herkes aklını başına devşirsin neden herkes birbirine muhalefet ediyor ben hala anlamış degilim bu ülke boş tartışmlarla bir yere gelmez fettullah gülen bu kadar işi babasnın hayrına yapmıyodur herhalde elbet bir çıkarı vardır ben işin abd ile yakından ilişkisi oldugunu düşünüyorum bence fettullah gülen türiyeye abd tarafından gönderilmiş bir ajan yada din sömürüsüyle halkı kandıran bir şarlatandır aksi görüşlere herzman saygım vardır msn fbmehmet7@hotmail.com

 668. mehmet said

  rümeysa neyi anlamadıgını sorabilirmiyim

 669. semih said

  eehh doru duzgun konusayim dedim geldin orda insan olup olmama olayini kelalaka yazdin neyini anlamiyorsun

 670. çiğdem said

  öncelikle SEMİH kardeşim şurda birisi bi yakınıana annen baban kadar sevdiğin yada çok uzak biride olabilir senin sevdiğin birine ağzından geleni saysa iftira atsa senin bi tepkin olmazmı.evet bu terbiyesizliğimi kabul ediyorum yapmamam gerekirdi ama yaptım.yine aynı sözleri görürüsem yine yaparım.çünkü haklı taraf ben oluyorum .durup dururken mi ukala küstah dedik .siz demeseniz ben neden diyim.hakkımı savunurum ben.siz bizi anlamıyosunuz krdeşimanlamıyosunuz anlasanız bunları yapmazsınız.ya ALLAH RIZASI İÇİ bunu yapmayın nolur bak hakka giriyosunuz.bi hacı tecavüz etmiştir o onun günahı vebalidir.sen hacılar diyip tüm hacılşatın günahını alıp haklarına girdin.olayı kişiye bağlama lütfen.genel bak.çoğunluğa bak.bu abiler evde kladıkları süre içinde oraya para veriyorlar yiyecek kira parası falan.yiyeceklerini paylaşıyolar.sonra durumu iyi olan yani zengin insanlar öğrencilere burs veriyo.derste ALLAH rızası olunca senin gibi üşenilmiyo kardeş.nolur kardeşime yardım etsem kötümü olur RABBİM senin rızan için diyen yola koyuluyo.onlara zevk veriyo ayrıca.bizzat şahidim.

 671. semih said

  cigdem kardesim oncelikle saygi icerisinde butun konusmalarimizin gecmesi dilegi ile yaziyorum bakiniz ben herhangi bi yerde okudugmu seylerle yazmiyorum ben hakkaten burda cogu seyi bizzat kendi gordugum belgeler ile yaziyorum bakin bend namaz kılıyorum belki bes vakit namaz degil orucumu tutyorum ilerde param olursa bende hacca gitmek cok istiyorum ama soyle bi yanlıslık var ortada bunlar dini alet ediyorlar bizim milletimizin saflıgını kullanarak bazi seyleri yapmak istiyorlar kendi ideallerine gore bi devlet olusumunu istiyorlar ve bunun herkesi rahatsiz etmesi lazim biz iran gibi olmak istemiyoruz bende muslumanim ama irandakiler gibi olmak istemiyorum bunun icinde israrla soyluyorum fettullah gibilerin isine her seferinde comak sokmaya devam edecegiz

 672. çiğdem said

  ayrıca odtü okuman bişey değiştirmez semih kardeşim.bizde ne odtü ne boğaziçi okuyupta gidip afrikada aç susuz yaşayan insanlar var.bu senin ayrıcalığın diil anlıcan..rumeysa kardeşim de nice insanlar…çok güzel yyerinde kullanmış ama en hemen insan olup olmama karar verdin diye olayı saptırmışsın.ya rumeysa kardeş montaj ya.kesip biçip sunuyolar kasetleri.büyü falan bizim işimiz diildir.o çaresizlerin işidir BİZİM RABBİMİZ var seninde.

 673. çiğdem said

  rumeysa kardeşim okadar haklsınki çok güzel şeyler yazıyosun ALLAH razı olsun.en sinir olduğum acı duyduğum şey ne biliyomusun hocamızın ALLAH rızası için efendimizi sahabileri anlatırken ağlaması ve kendinden geçip o ızdırabı hissetmesi “KARI GİBİ AĞLIYO” kelimesiyle ifade edilmesidir.okadar acı çekiyorumki bunu duydukça.o an beni gelip öldürseler hiç acı duymam ama keşke bunu yapmasalr.bi birlik olalım dedikçe siz kaçıyosunuz.şuan ölmüş olsak SEMİH kardeş RABBİM deseki ikinizden birini cennete koycam hanginiz gitmek istersiniz.hiç düşünmeden gözüm kapalı SEMİH KARDEŞİM GİTSİN derim.kardeşimin nefsi derim.işte bizim cematteki düsturumuz budur.RABBİMİN bizden istediği bu olduğu için RABBİMİN RIZASINI KAZANMAK ADINA BU.

 674. FEDAİ HATİCE said

  semih kardeş çok yanlış düşünüyosun çok.çiğdem kardeşim ağzına sağlık.evet biz kardeşimin nefsi deriz.hep edicezde inş.

 675. FEDAİ HATİCE said

  iyide ben neden görmüyorum neden biçok insan görmüyo.ya biz çok körüz ya siz çok uyanıksınız diyecem ama hayır öyle diil.siz kendinizi şartlamışsınız hep kötü hep kötüdür diye

 676. sami said

  Çiğdem ve rumeysa kardeşlerim siz bana söylediklerimin inanadırıcı olmadığını söylüyorsunuz canım kardeşlerim
  yazdıklerımın hepsini yaşamış görmüş biriyim
  ben inançlı biriyim yalan söyleyemem hele birisine iftira atmanın enbüyük günah olduğunu biliyorum
  ben tarih bölümünü okumadan önce din dersleri aldım fazlasıyla
  ben yaşadığım ortamda hep tarıkatlar fethullah cemaatı vardı
  onları benden iyibilen olurmu?
  f. gülen söyletiklerine gelirsek tarih 2000 yılı yaz aylarında
  tam gününü hatırlamıyorum televizyonda kendi ağzıyla söyledi
  o günler çok tartışıldı fakat fethullahın madya gücü fazla olduğu için konuyu kapattırdılar

  ikinci konuya gelirsek fethullah diyorki amacınıza ulaşana kadar
  her türlü günah mübahtır bu sözünüde kendi kasetlerinde kitaplarında var

  rümeysa ve çiğdem benim yazdıklarım değilde sizin iddaanız
  doğru olmasını isterdim çünkü fethullah hoca benim yakın
  hemşerim yani ikimizde erzurumluyuz şimdi hocada bende
  erzurumda oturmuyoruz yalnız erzurumdan büyük bir hocanın
  çıkmış olması benim için gurur verici olurdu
  neyazıkki o amerikayla işbirliği yapıp vatanını böldürmeğe çalışıyor.
  arkadaşım sizler kendinizi tanıtmıyorsunuz öğrencimisiz
  bilmiyorum ben öğrencilik yıllarımı çoktan bitirdim

  semih arkadaşında dediği gibi yakın olsaydınız size istediyiniz kanıtları gösterirdik
  fethullahın kendi köylüleri bile fethullahı sevmezler

  artık hocaya feto demiyecam ama ona saygıdan değil
  sizi kırmamak için dinimizde kalp kırmak büyük günahtır

  Tüm arkadaşlara şunu söylüyorum
  islam dünyasının tek bir lideri var oda HZ MUHAMMET EFENDİMİZ
  dir PEYGAMBERİMİZE saygı gösterin fethullaha değil
  hekese selam sami

 677. semih said

  cigdem hangi cemaattensin peki seyi merak ediyorum peki biz inananlar cennet icin yasıyoruz senle ben kıyaslamali olarak gitsek cennete benim girmemi istedigini soyledin peki senin hedefin nolurdu bu durumda dunyada yaptigin herseye ragmen cehennemde yanmakmi?

 678. semih said

  bu arada sami kardes bende erzurumluyum maalesef hemseriyim bu adamla

 679. çiğdem said

  ben cennet için yaşamıyorum.hatta biz. RABBİM BANA BENİM RIZAMI KAZANDIN DESİN YETer rıza kaznadıktan sonra cehenneme koymaz ama istiyosa koysun mhim diil.rıza olduktan sonra orası bana cennet gelir.bilmem anlatabildimmi.kardeşimin nefsi diyerek rızasının kazanmaya çalışıyoruz inş bunun için sen cennete git rıza olduktan sonra olsun orasıda olur.cennet dediğin nedirki bi kaç huri…… bana seni gerek seni yunus emre biliyosunuzdur.işte bu anladınmı kardeşim.kendimiz tanıtmamız önemli diil

 680. çiğdem said

  erzurumlusunuz demek gurur duyun ozaman

 681. çiğdem said

  türkiyede tek bir cemaat vardır o da nur cemaati

 682. çiğdem said

  siz şimdi bunu yanlış yorumlarsınız açıklayım diğerleri tarikattır.

 683. sami said

  semih arkadaşım sana teşekkür ediyorum yazdıkların
  çok doğru
  ama yılmadan usanmadan yobazlarla mucadele edelim
  vatanımız bölünmesin vatan bölünürse ırak gibi oluruz
  fethullah hiçbir zaman amerikanın ırak işkalini kınamamıştır
  çünkü kendiside amerikaya hizmet ediyor
  selam hemşerim

  YAŞASIN LAİK TÜRKİYE

 684. semih said

  25.BİR RİCASI BAŞ AÇTIRDI
  Bir gün halk arasında dolaşırken çarşaflı bir kadına rastlamış, “Hafız Hanım benim hatırım için başındaki örtüyü açar mısın?” diye sormuştu. Kadın baş örtüsünü açarak , Atatürk`ün önünde eğildi ve ellerini öptü

  ataturk bu kadar ilimli bir sekilde milleti adam etti simdide aynı hale geri getirlmeye calisiliyor bunu yapanlar zaten malumumuz

 685. semih said

  sami kardesim bu vatan icin laik ulkemiz icin her seyi kanımızın son damlasina kadar yapacagiz bu gune kadar basaramadilar cunku onlerinde kapi gibi bir TURK gencligi var ve asla basaramiyacaklar

 686. semih said

  cigdem peki cemaatle tarikat arasinda ne fark var bizim tam bilmedigimizi soyledin sen icindesin keza bende bulundum yoklama amacli ama neyse sen daha iyi biliyorsun aydinlatirsan sevinirim bide cemaatler neden kurulmus yani kurulus amaci nedir cevabin icin simdiden tesekkurler

 687. adanalı meto said

  hoca efendiye vatan haini diyenlere soruyorum:”allah aşkına ne yaptınız bu vatan için okul mu açtınız dilinizi, meleketinizi tanımayan insanlara istiklal marşını mı ezberlettiniz onlara türkçeyi mi öğrettiniz?bari susun da sizi adam sansınlar….

 688. rümeysa said

  ya neler diyosunuz kapı gibi türk gençliği diyosunuz evet kapı gibiyiz herşeyin üstesinden geldik bununda geleceğiz inşallah…ayrıca atamızı sevmek ona saygılı davranmakla sizin gibi olunuyorsa tamam öyleyiz çünki bizde atalarımızı sonuna kadar sevenlerdeniz..kanımızın son damlasına kadarda öyle olacağız…ama bu demek değildirki gül yüzlü analarımızın başını açmak…ya tamam isteyen açsın abi biz istemeyenleri savunuyoruz istemeyenlerde açmasın..tekrar söylüyorum atamıda atalarımızıda çok seviyorum ama ben kaldığım size övdüğüm kişilerdede bunu gördüm öyle olmasa niye kendimi paralıyım semih ve sami abi…

 689. rümeysa said

  ayrıca semih abi senin insanlığına laf etmedim estağfirullah ne haddimize orada kastetmek istediğim çok farklıydı…kusura bakma

 690. rümeysa said

  ya bide benim tanıdığım inanın birsürü erzurumlu var sadece sadece bu sitede sizlerden duydum sevmediğinizi…aynı köyden olan bile birsürü kişi biliyorum herkeste hayran orada bi yanlışınız olabilir….

 691. sena said

  vay be semih sen kibar konuşmayı da öğrenmişsin. sağolun Çiğdem ve Rümeysa kardeşlerim. öğrettiniz sonunda.. demekki sakin olup kendini arenada gibi görmediğin zaman seninle de konuşulabiliniyomuş…Çok ciddiyim ve gerçekten samimiyim tartışmanın da bir adabı vardır sami kardeş ama anlamanız önemliydi sağolun…

 692. alifeza said

  benim vardığım kanı şu bu site belirli bir amaç için kurulmuş sitede konuşan arkadaşlar dikkatli olsa iyi olur

 693. alifeza said

  bu sitedeki arkadaşlar belirli eiğitim düzeyinde bielirli yaşta insanlar ama akıl yaşta değil başta derler bakıyorum elinize bi de silah veren olsa birbirinizi vurursunuz sen vatan hainisin hayır sen alsana hain aklınızı başınıza alın bizler kardeşiz bu ülkede ne sağ nede sol vatan haini değil sizi bu şekilde birbirinize düşürenler vatan hainleri son olarak hiç biriniz vatan haini değilsiniz ama hepiniz çocuksunuz

 694. çiğdem said

  SEMİH VE SAMİ KARDEŞİM birincisi HOCAMIZ sağlık sorunları yüzünden amerikada.ikincisi burada yobazlar bizler oluyoruz galiba.ayrıca vatanı bölende güleyimde boşa gitmesin.siz edin mücadelenizi biz herzaman hazırız.ama vatanı bölen asıl sizlersiniz bizleri dışlayanda.biz birlik olalım dedikçe kaçıyosunuz.elinizden geleni ardına koymayın.BU VATAN sadece sizlerin diil.siz kapı gibiyseniz bizde dağ gibiyiz.ırak işgalini kınamamışmış.ne biliyosun .illaki medyada bas bas bağıracakmı.şu insanların içini biliyomuş gibi davranmamız yokmu beni çileden çıkarıyo.ben olsam o hafızın yerinde örtümü çıkarmazdım.saygı yada sevgiyle baş örtünün ne alakası var.o insanın tamamen vijdanına kalmış bişey.ALLAH İLE KENDİ ARASINDA. buna kimse karışamaz.siz sanıyosunzu ki biz laik diiliz biz ATAMIZI sevmeyiz.hayır yanlış düşünüyosunuz.VATANIMIZ KURTARAN ULU ÖNDERE saygıda kusur etmeyiz biz.hep sevdik seveceğizde.

 695. çiğdem said

  kapalı olunca ilimli olunmuyomu?tarikatı cemaati farklarını netten araştır istersen ama şöyle kısaca bilgi vereyim.tarikatta uyulması zorunlu kurallar vardır.her tarikatta farklıdır tabi.ama cemaatte böyle diildir insanın vijdanına kalmıştır.bi insana zorla namaz kıldıramazsın,zorla oruç tutturamazsın,bunu yaparak o kişyle ALLAH arasına girmiş oluruz.ama biliyosunuzki bzim dinimizde zorlamayoktur.kişi istemeyerek yaptığı sürece onun hiç bir ehemmiyeti yoktur.zorunlu kurallar yoktur kısaca cemaatte.tabi ALLAH İLE ARASINA GİRME KONUSUNDA BU yoksa mtlaka bzimde kurallarımız var.örneğin evde kalan bi insan sigara içemez.anlatabilmişimdir inş.cemaatin oluşturulma sebebine gelcek olursak sadece şunu söylücem. “”BİR ELİNNESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR””,””BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR””HANİ DEMİŞTİM CEMAATteki insanların tek amacı ALLAH RIZASIDIR.İŞTE bunun için daha çok şey yapıp rıza kazanmak için birlik anladınmı kardeşim

 696. fedai hatice said

  çiğdem.rumeysa.vesena kardeşlerim sizleri sonuna kadar destekliyorum.çok çok haklısınız

 697. fedai hatice said

  çiğdem kardeş haklısın

 698. hatice said

  sena kardeş rumeysa kardeş haklısınızçok hemde

 699. semih said

  ya bu ulkede dinci olarak bilinenlere yobaz deniyor ama solcuyum sagciyim diye takınan bi suru yobaz var ortalikda bide arkadaslar isin siyasi tarafi olunca isler cok degisiyor oyle gorundugu gibi degil olaylar bide cigdem ceske dedigin gibi kalsaydi cemaatlerin amaci saydiklarin gibi olsaydi ama uzulerek soyluyorumki maalesef oyle degil cunku bende gercekden cemaatde ne dondugunu bizzat gormek icin aralarinda bir muddet bulundum sonra dedgim gibi tanıdıklarimin anlattiklari ve inkar edilemez kesin belgeler bunlar arasinda uzulerek soyluyorumki cemaatlerin bu ulke icin asiri derecede zararlari var

 700. sayko said

  çok doğru simdi bide bu şerefsizi ülkemize getiriyorlar gelsin bakalım biz sonuna kadar ATATÜRK gençliği olarak karsısındayız.Sonuna kadar ATATÜRK DEVRİMLERİNE sahip cıkacağız ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni koruyacağız

 701. sayko said

  tarikatçı serefsizler ulan siz para için resmen kendinizi satıyosunuz satın bakalım daha ama unutmayın bizim kurtarıcımız feto deildir bizim kurtarıcımız MUSTAFA KEMAL ATATÜRK tür ayrıca sakın atama laf söylemeyin

 702. çiğdem said

  keşkesi falan yok bu işin.güzel düşünen güzel görür güzel gören hayattan lezzet alır.bunu bence hayatta herkes uygulamalı hemde her daim.siz hep kötü tarafı görüyosunuz çünkü şarlanmış gibi hep kötü düşünüyosunuz.hiçte öyle değil.cemaat hala aynı cemaat.aşırı zararı yok kardeşim aşırı yararı var.cemaat fırıldak diil bişeyler dönmüyo herşey ortada.sence bu kadar insan saf yada körmü?herkes birbirinden güç alıyo tek amaç tek nolur bunu aklına sok bizim ülkeyi bölmek amerikaya yardım etmek yada başka bi amacımız yok.SADECE ALLAH RIZASI.biz taş atana gül atarız EFENDİMİZSAV örnek alırız onun yolundan gitmeye çalışırız. SİZ taş atmaya devam edin edebilirsinizde ama bzim gülümüz ne biter ne de solar kardeş unutma.biliyosun EFENDİMİZ hizmet ederdi RABBİMİZE.İNSANLARI DAVET EDERDİ ALLAHın huzuruna.anlatırdı anlatırdı anlatırdı…yorulmak nedir bilmezdi.işte bizde ONU örnek alıyoruz.selamünaleyküm kardeşler.RABBİM HER DAİM HEPİNİZİN YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.

 703. polat said

  ya arkadaşlar siz e diyorsunuz bu değerli şahsiyete tamam hepimiz atalarımızı sewiyorum ama galiba siz sewmiyorsunuz sizce şimdi atalarımız bizi bu halde gorse ne der siz niye bu ülkeye bu kadar hizmet eden bi insana bu kadar yükleniyorsunuz eğer kendine güwenen warsa gitsin bizim ülkemizi dünyada adını yaysın hem daha iki hafta önce dünyanın en tanınmış dergilerinin yapılan araştırmada dünyada 100 entellektüli areasında 1. oldu bununla gurur duymamız gerekirken sizin yaptığınız şeylere bakın lütfen aklınızı başınıza alın we bu adamı rahat bırakıp bu ülkeye zarar yerine fayda werecek insanlar oolmaya çalışın şimdiden teşekkürler

 704. sami said

  çiğdem arkadaşım son yazında diyorsunki bizim ülkeyi bölmek
  gibi amacımız yok sadece ALLAH rızası için
  çiğdem sana gerçekten inanıyorum doğru söylüyon
  fakat ülkeyi bölmek isteyen amerikadır sizin hocanızda
  amerikanın kendisine destek vermesi karşılığında
  amerikaya yardım ediyor siz bunun farkında değilsiz
  zamanla farkında olacaksın ve cemaattan ayrılacaksın
  çünkü sen kalbi temiz vatan sever inançlı birisin
  ALLAHA amanet ol arkadşım

 705. semih said

  cigdem bana cemaatde bulundugum surelerde neler ogretildi paylasayim asla fettullah dmek yok saygosozlık hoca efendimiz diyeceksin risale yi okuyacaksin yani bildigimiz nur cemaatinin kurucusu olan said_i nursi yada diger adi ile KURD SAİD in kitabi sonra her hafta siyasi ve dini olaylarin tartisilmasi ozellikle kafamiza sokmaya calisilardi durumu anlayici bi hareket yaptigim anda hemen sonlandirilir baska konuya gecilirdi solcu olanlar dinsizdir direk ataturku kastederek OSMANLİDAKİ DUZENİ DEGİŞTİREREK BUGUNKUNU YERLESTİREN KAFİR BİZİM DUSMANİMİZDİR acik acik dediler sonra bizi sizinti zaman gibi dergilere uye yaptilar ve bu dergileri cevremize anlatmamizi istediler cunku fikirlerini anlatmalarini sagliyordu muspet nedir bilirsin butun cemaatciler bilir zaten bunu kafamiza iyice yerlestirdiler evden sorumlu imam vardi evde imamin ne isi varsa artik toplu halde namaz kılardik muceddit dedikleri olay vardi en onemlisi peygamberimiz (S.A.V) den sonra geldigine inanilan peygamber ve bunun SAİD-İ NURSİ oldugu bize asilandi ne zman bi gezi olsa telefonla hemen haber verirlerdi ve kesin gelinmesini isterklerdi istege bagli degil anca cok onemli bir nedenle isin icinden sıyrılabilrsin yoksa sana olan guvenleri azaliyordu TURK SİLAHLİ KUVVETLERİMİZE solcu diyip ser atarlardi askeriye ye karsi kiskkirtmaya calisirlardi sonra dahasi himmet adini verdikleri merasim ile gozyaslari icinde para verilirdi bak sen

 706. semih said

  bu gorduklerime karsi hic kimse beni inandiramazki BU CEMAATLER FAYDALİ bizzat yasadim bunlari bend eilk basta cemaatciydim ama kardeslerim siz siz olun uyanik olun dini duygularinizin somurulmesine izin vermeyin benim bu durumdan uyanmam saolsun babam sayesind eoldu ama herkes BENİM KADAR SANSLİ OLAMAYABİLİR allaha emanet olun

 707. morcivert said

  basımdan gecen kısa bir sey yazacagım.

  cok yakın bir tanıdıgımız feullah gulenin kazakistan ve özbekistandaki iki ayrı okulunda okudu. orada ingiliz edebiyatı bolumunu bitirdi.boyle bir bolumu okumasına ramen dindar birisi. esi kapalı. esi ve cocougu ile misafirlige gelince esi ne babamın nede benim elimi sıkmadı. elimiz havada kaldı. kendi tercihi.kendiside eside bize hic bir sekilde propaganda yapmıyor. kesinlikle dusuncelerine saygılıyız. buraya kadar hesey normal sayılır.

  kendisini ufak bir kızı var daha 5 yasında. otuduk sohbet fln. Sonra bizden misafirlikten cıkarken annem ona ayakkabısını giydirirken anneme dediki:
  “peygamber efendimiz her zaman ilk önce sağ ayagına ayakkabısınıa giyermis bende hep oyle yapacagım” dedi.
  biz şok olduk tabiki.
  daha okuma yazma bilmeyen ufacık bir gunahı olmayan orda burda hoplayan neşe sacan bir cocuga bu yapılırmı?
  peki bu fetuulah gulenin dindarlıgı bumu?
  peki daha bu kadar kucuk daha gram gunahı olmayan bir cocuga ilk emri OKU! olan muslumanlıgı nasıl boyle hurafelerle kafasına sokulabilir? bu aileyi ve onları yonlendiren fetullah gulen ve cevresindekiler sizce nasıl bir cehenneme gider?
  daha bu yastaki cocuga bunu ogreten ailesi ataturk dusmanlıgınıda eminim iligine kadar islemistir. yada hic boyle bir isimden bahsetmemistir bile.

  Acıkcası ben bu olaydan sonra dini butunlugu vatanseverligi bir yana koyun, insanlıgımdan utandım. o kisilerle aynı kanı tasıdıgımdan utandım. artık fetullah guleni savununanları okudukca midem bulanıyor. dunyadaki son dinide bozan hurafeleşentiren bu cemaatinde, insanların, gunahsız cocukların kafasını yıkayan bu şahısların hicbirine eminim e cennette ne cehendemde yer olmayacaktır.

 708. sami said

  rümeysa arkadaşım senin Atatürkü sevmen beni mutlu etti
  zaten sen araştırmaya başladığnı söylüyorsun çok güzel
  eminimki gerçekleri göreceksin ve hiç bir tarıkata gitmeyeceksin
  işte atatürk genliği işte islamiyetin gerçek yolu
  bizler Atatürk sayesinde varız bu ülke bayrağımız ve camilerimiz

  yalnız bende tarıkatlarda kaldım semih doğru söylüyor inan
  benim tarıkatlarda gördüyüm çok vahim onlar atatürkü sevmezler
  laik cumhuriyeti hiç sevmezler
  Rümeysa tarıkatların dimimizde yeri yok kuranı kerimin neresinde yazar tarıkata gireceksindiye
  ayrıca kuranı kerim bize şunu söyler hey insan oğlu
  dikkatlı ol dikkatlı olki seni ALLAH adıyla kandırmasınlar
  ALLAH adıyla kandırmaya çalışanlarda bugünçü tarıkat ve cemaatlardır
  ilk tarıkat 1318 ve 1389 yılarında yaşayan muhammet bahaüddin
  tarafından nakşibendi tarıkatını kurmuştur daha sonraki
  tarıkatlarda nakşibendi müritleri nakşibendinden ayrılarak
  başka isimle tarıkat kurmuşlardır
  fethullahın saidi nursiden ayrıldığı gibi
  yalnız ozamanki tarıkatların dünya malında gözleri yoktu
  bugünçü tarıkatlar ise hepsinin holdinkleri şirketleri var
  bu paralarıda halkı din sömürüsü yapıp kazanıyorlar
  aynı fethullahın timsah gözyaşlarıyla ağlayıp kandırdığı gibi

  Rümeysa kendini tanıtmıyorsun ama kim neci hanci ırktan
  vede hanci şehirden olursan ol ben tüm insalara eşit bakarım ve severim yeterki vatanını Atatürkkü bayrağımızı sevsin saygı göstersin
  ALLAHA amanet ol arkadaşım sami

 709. alperen said

  Semih,sami, yusuf siz ne kadar gercekleri göremeyecek kadar körsünüz.Kendisini bütün benliğini ülkesi ve dini için harcamış muhterem bir insana hoca efendiye vatan haini demek gibi bi densizliğe kalkışıyosunuz. Bu adamın bu ülke için yaptıklarını hangi biriniz yaptı. Bu adam dünyanını 183 ülkesinde okul açtı. o okullarda okuyan ecnebi çocukları türkçe konuşuyor, türkçe ders alıyorlar ve İSTİKLAL MARŞIMIZI okuyorlar. bu mui vatan hainliği nerde hainlik. T.C. devleti 80 yılda yurt dışında bir tane bile okul yaptıramışkın bu insan dünyanın her yerine türkçeyi türk kültürünü götürüyor. 5 yıldır türkçe olimpiyatları düzenleriyor. o çocukları bizim şiirlerimizi türkülerimizi söylerker gördüğünde duygulanmayan insanın türklüğünden şüphe ederim. sorarım size siz bu ülke için ne yaptınız. bir çivi bile çıktınız mı. Dünya ya at gözlüğüyle bakmayı bırakın. gerçekleri görün. en büyük hakikat için kuran ne diyor. ” Her nefis ölümü tadacaktır.” inanmak işinize gelmeyebilir ama inana insanılrın bu ülkeye hizmet eden insanlara çamur atmayı bırakın.

 710. sena said

  ya SAMİ arkadaşım anlamıyorum ki atatürk ü seven sadece sen misin onlar sevmezler diyosun ne biliyosun ben de içlerindeyim senelerdir bir kişiden öyle bişey duymadım kişiler sevmez ama genellemeyin lütfen ben de atatürk ü vatanımı bayrağımı çok seviyorum acaba sen değil belki ama bir savaş çıksa senin gibi düşünenlerden kaç tanesi gözünü kırpmadan bakın savaşmaya değil ölüme gider vatanı için bayrağı için işte nurcu dediğiniz yobaz vatan hainleri dedikleriniz var ya bana vatanımız için ölümün ne kadar kutsal olduğunu da öğrettiler sizler sadece kötü olan size yanlış gelenleri öğrenirken bunlara kulak mı tıkadınız ya da yermek varken övmek zorunuza mı gidiyo bi düşünün isterseniz saygı çerçevesi içinde cevap yazalım lütfen rabbime emanet olun

 711. sena said

  ayrıca lütfen nur cemaatine tarikat diyip durmayın çok komik oluyo tarikat çok farklı bize çok ters

 712. alperen said

  ya sami birader tarikat konusunda sana katılıyorum. iki sene tarikatların içinde yaşadım. ancak su anda nur cemaatindeyim. ve nurcular sadace cemaattir, tarikat değil. İkincisi biz atatürk sayesinde var değiliz. bizi yaratan rabbimizin izniyle varız. sen atatürkün sayesinde burdayız dersen ben de sana derim ki anadlolu fatihi sultan alparslan olmasaydı sen burada olmazdın. ya da Osman gazi olmasaydı burada olamazdın, fatih istanbulu fethetmeseydi bugün bizans sömürgesi altındaydın. Lütfen saçma saçma konuşmayın. bunlar sosyolojik değerlendirmey girmez, varsayımlarla konuşma. biz atatürkü de devletimizi de bayrağımızı da çok seviyoruz. ben kendim ülkücü düşünce içindeyim. MHP li değilim ama ülkücüyüm. ve vatanın reğirine bize en iyi şekillerde gülen okullarında öğrettiler. eğer böyle olmasaydı biz eğitime bu kadar önem vermezdik. nurcular vatanını sevmiyor gibi saçma bir genellemeye varmak sizin işte ne kadar kuş beyinli olduğunuzun göstergesidir. senin dünyanın 183 ülkesinde ki türk okullarından haberin yok galiba. cardır da aslında işine gelmediği için, nasıl düşünmek istediğin için bakar kör ola gözlerin görmüyor. yazımklar olsun ya ne diyebilirim ki. şuna eminim ki yarın bir savaş çıksa sen ve senin gibilier karılarının bacılarının etekleri altına saklanıp kaçarlar. çünkü siz bu ülkeye 80 senedir hiç bişey vermediniz ki. Anamızı ağlattınız anamızı.

 713. alperen said

  operatör efende neden yorumlarımı yayınlamıyorsunuz. ne oldu belgeli konusunca zoruna mı gitti. deliknalıysan eğer gercekten, her düşünceye saygıyız diyorsan yorumlarımı yayınlarsınız. ama nerde siz chp li zihniyetin ne olduğunu biliyoruz işinize gelmeyeni yayınlamazsınız

 714. rümeysa said

  sami abi…ya atatürkü sevmiyorum diyen yok burda herkes seviyo ve herkes canı pahasına korur kollar bunda hiç kuşkum yok..sizin neden var???ben ve benm gibi düşünenler de atalarımıza karşı böyleler ya söz konusu geçmişimiz ve biz emin olun o geçmişle gurur duyuyoruz..gerek sakarya türküsünde gerekse çanakkale geçilmez şiirlerinde kanları donup tüyleri ürperen kişilerdeniz..alnımız ak yolumuz hak yol dinimiz imanımız herşeyimiz bir neden böyle karşısınız ki…bana bu insanları tanı sende ayrılacaksın diyorsunuz siz ayrılmışsınızda ne olmuş…hiçbi fark yok sadece onlar işlerine bakıp ilerliyorlar siz atalarımıza karşı diyosunuz ben buna inanmıyorum çünki buna benzer hiçbi hareketlerini görmedim aksine onlar daha çok savunuyo bunu görmesem bunu bilmesem savunmam. hani çiğdem abla semih abi için bi fedakarlık söylemişti ya semih abinin cevabına baktım bu kadar yaptığın şeye karşı cehennemde yanmakmı?? hz.ömer inde böle bi olayı vardı biliyosunuz ki çok güçlü kuvvetli biri idi.duasında ‘allahım beni okadar büyük yap ki cehennemi kaplayayım kaplayayım da hiçbir kul oraya girmesin ben yanayım onlar yanmasın’bu söze benzer duası vardı işte fedakarlık bu abilerim ablalarım..bende bu yoldayım onlar hakkında yanlış dediğiniz şeylerin hiç ama hiçbirine inanmıyorum inandırıcı şeyler olsada siz onların bi kere atasını sevmediğini düşünüyosunuz bi kere buradan kaybettiniz böyle bişey yok bunu bilir bunu söylerim gururlu bi geçmişim var kanı deli akan bi türk genci olarak doğruları görüp ayrım yapabiliyorum bu yüzden onları savunuyorum 6.türkçe olimpiyatına bi bakın isterseniz orada sakarya şiirini okuyan kızı bi dinleyin..ya 4.türkçe olimpiyatı oradaki 4 yaşındaki küçük suğra 10 kıtalık şiirimizi yaşayarak okudu mesela sizinde kanınız donmadımı o küçücük kız o insanların çocuklarından biri hanginizin kardeşi yada çocuğu bu şekilde..besmele ile çıktılar yollarına davam deyip göğüslediler zorlukları şimdi onlarda söz başardılar başarıyorlar başaracaklar…bizde arkalarındayız destekliyoruz kolaymı tabiki zor ama şunu bilinki cennetin yolu dikenli geçmesi zor ama vardığında ortam çok güzel cehennemin yolu ise çiçeklerle donanmış oradan geçmesi hem hoş hemde kolay ama sonu…….

 715. semih said

  @rumeysa
  turk okullarini arastir sade 5 saat turkce vardir geri kalan 25 saat ingilizcedir bildigin turkiyedeki kolej egitimi turk okullarininda tanıtımı icin ne kadar buyuk bi is yaptiklari gosterttirmeleri amaci ile gostermelik istiklal marsini ezberlettirirler bu okullarin hepsi ingiliz dil organlari tarafindan odule boguldular neden cunku turkce hikaye herifler ingilizceyi yayiyolar

 716. sami said

  Arkadaşlar bakın yazılarımı doğru okuyun ben siz Atatürkkü
  Sevmiyorsunuzki demedim sizin Atatürkkü sevdiğiniz için
  Gurur duyduğumu söylüyorum
  Vatan haini yobaz kelimesinide sizler için söylemedim
  Ben sizleri o düşüngeye teşfik edenlere söylüyorum .

  Tarıkatların camaatların Atatürkü sevdiğni söylüyorsunuz
  kusubakyayın bana inandıramazsınız çünkü ben kendi duyduklarıma
  inanırım sizde doğru söylüyorsunuzdur size sendiğini söylemişlerdir ama bu sözlerinde samimi değiller

  bakın ben tarıkatlara gittiğim zamanlar uzun zaman banada
  kendilerinin atatürkkü vatan sever ve bir sürü milliyetci duygu sömürüsü yaptılar ozamanlar bende inanmıştım
  Fakat beni kendilerine çektiklerine inandıklarında
  gerçek niyetlerini açıkladılar

  sizlere bir somut olayıda söyliyim sadece son 100 yılın tarihine bakın 31 mart olayları tarıkatların atatürke karşı
  yapmıştırlardır kubilayın şehit edilmesi menemen olaylaları
  ve onlarca gazetecimizin şehit edilmesi tek tek isim yazmıyorum
  yazı uzamasın diye ama ister seniz her olyı tarihi ile tek tek açıklarım
  ve bu olayların hepsini tarıkatlar tarafından yapıldı suçlarınıda itiraf ettiler

  ve iki ay kadar önce bir tarıkat arkadaşımla tartıştık
  camaat yerine götürdü baktım hala aynı düşüngedeler
  diğiyorlarki bizler laik cumhuriyeti değiştireceyiz yerine şereat devleti kuracağız Atatürkün kanunlarını değiştireceiz
  diğiyorlar
  şimdi ALLAH için söyleyin bunlar Atatürkü seviyormu ?

  bakın arkadaşlar Atatürk ülkemizi kurtartıktan sonra
  bu vatanın nasıl bir yönetiminnen yönetileceğini
  ülkedeki tüm din adamlarını toplamış uzun uzun
  bilimsel düşünüp en güzel laik cumhuriyet olacağına karar vermişler
  ozamanda din sömürüsü yapan tarıkatlar vardı
  bunların ülkeye ve halka zarar verdiğini gören
  Atatürk tekkeler zaviyeleri ve hilafeti kaldırdı tabi bu yobazlar din sömürüsü yapıp rant sağlayamadıkları için
  Atatürke düşman oldular ve halkı gizlice Atatürk din düşmanıdır diye kandırmaya başladılar
  Atatürk ise ülkede kuranı kerimin doğru okunup imam yetişsin diye imamhatip i kurmuştur.
  daha fazla sözü uzatmıyorum sizler atatürk ün vede yakın
  tarihimizi okuyun çok net herşeyi görürsünüz
  Aratürk ozamanlardan buzamanı görmüş tarıkatların ülkeye nekadar zarar vereceğini
  Atatürkün sözü ey efendiler ülkemiz şehler müritler ülkesi değildir.
  atatürk gibi birinin gelmesi ALLAHIN bir lütfu

  rümeyna ve sena, çiğdem, arkadaşlar tarıkatların vatan haini
  Atatürk düşmanı olduğundan emin olursanız tarıkatlara
  gitmeğe devam edecekmisiniz?
  sevgiylerimle ALLAH doğru yoldan ayırmasın

 717. sena said

  atatürk ü seviyorum çünkü yakın tarihimiz yeterli sebebtir onu sevmemize ve hiçbir tarikat bunu inkar edemez aklı olan insanlar da tersini söyleyenlerin lafını yemez.. ben laik değilim belki kişi laik olmaz çünkü devlet laik olur laiklikte tabiki kötübişeydir demiyorum ama bir Allah gerçeği vardır din gerçeği vardır dini devlet işlerine karıştırmayalım ama o halde sivil olmanın serbest olduğu yerde neden tam özgürlük yoktur… sivillik ne demektir kıyafet serbestliği vardır… o halde benim başörtümü laikliğe dayandırarak yasak koymak nedendir.. hep dini kullanıp sizleri laikliğe düşman etmeyi amaçlıyolar diyosunuz o halde burda sırf amaçları için laikliği kullanıp bizi ondan soğutuyo olmasınlar…………..

 718. semih said

  sena oyle dedigin gibi bir sey olamaz zaten cunku analarimiz giydigi o turbana kims ekarismiyo cunku cemaatle tarikatla baglantisi yok ama turban bir din simgesi oldugu icin dunyanin her yerinde boyledir baska dinden kisileri etkilemesin ve catisma ortami olusturmasin diye yasaktir
  misal avrupada hic bir okula hacla ilgili her hangi bir nesne ile imkanı yok giremezsin ama soyle bi soruda var butun turban takanlar illa cemaatcimi olcak diye bu konuda haklisin hepsi degil peki nasil ayrılacak onlar bunun cevabini bulursan turban sorununu cozersin

 719. sami said

  sena arkadaşım önceki yazında senin tarıkarcı değil nur camaatından olduğunu vede tarıkat camaattan farklı olduğunu
  söylemiştin şimdi ise bukadar olayı anlatmama rağmen
  hala tarıkatların ülkesini Atatürtkü sevdiğini söylüyorsun
  benim sorularımın hiç birine cevap vermemişsin daha yüzlerce
  olayları var istersen bunlarıda açıklarım

  senin türbanına gelirsek bende erzurumlu olduğum için
  zaten tahmin ediyorsundur benim tüm çevrem baş örtülü
  bu ülkede herkez istediği gibi giyiniyor ne devlet nede millet birşey demiyor
  üniversitede niye yasak diye sorarsan önceden yasak yoktu
  türban tarıkatların siyasi simgesi olduğundan beri yasak geldi bunun surumlusu tarıkatlardır

  türban serbes olsaydı zaten AKP yi tarıkatlar yönetiyor
  ilerki zamanlarda budefa okula türbansızlar yasaklanacaktı
  daha sonra sokaklarda tütbansız dolaşmak yasak olurdu
  ozamanda şereat gelmiş olurdu iran ve malezyada böyle oldu

  şereatın gelmesi ülkenin yüzyıl geriye gitmrsi demektir
  irana gidersen bizlerin laik ülkede yaşadığımız için şanslı
  olduğumuzu anlarsın
  arap ülkelerinde kadınlar üküncü sınıf insan sayılıyorlar
  bizim ülkemizde kadın erkek eşitir
  PEYGEMBERİMİZDE S.A.V efendimizde kadını erkeği eşit tutmuş
  ilk laikliğide PEYGAMBERİMİZ hudeybiye antlaşmasında
  uygulamıştır
  zaten sende biliyorsundur dinimiz topluma laik davranmamızı ister

  varsın türban yasak olsun tarıkatlar bitince o yasakta biter
  bir sorum daha var vatanını seven kimse bizim vatanın bölünmesini isteyen emperyalizim ülkelele işbirliği
  yaparmı? selamlar

 720. semih said

  Nurcular Kendilerine Niçin Cemaat Derler?

  Nurculukta “tarikat” sözcüğü kullanılmaz. Nurcular kendi sapkın topluluklarına “cemaat” derler. Kendilerine “cemaat” demelerinin nedeniyse Cemaat-i Müslimin örneğinde olduğu üzere Said-i Nursi’nin kurduğu, Risale-i Nur’un da sözde kutsal kitap olduğu, sözde “yeni İslam dininin” üyelerini de “Nur Cemaati” oluşturmaktadır

 721. semih said

  nurcularin hz.muhammed s.a.v den baska peygamberleri var said-i nursi hazretleri ayrıca kutsal kitaplari da risale-i nur sonrada muslumanim diye geciniyolar ulan en basit onu gectim kurd said dedikleri adam zaten biliniyo kurd vatan haini okuma yazm abilmeyen kuran-ı sagdan soldan yarim yamalak bilen bi herif

 722. semih said

  1- (Said-i Kürdi) Bediüzzaman(!) Said-i Nursi Risale-i Nur’da gecen sözlerinin Allah’tan geldiğini, esin kaynağının Allah olduğunu savunmaktadır. Bu iddia, onun aracısız olarak Allah’la bağlantı kurduğu anlamına gelmez mi? Allah’la aracısız bağlantı kuran kişilere ne denir? İslam’a göre son peygamber Hz. Muhammet olduğuna göre Kürt Sait kimdir?

  2- Said Nursiye göre “Risale-i Nur’a itiraz edilemez. Yapılacak her itiraz en ulu kişilerden , Kutbu’l Azam’dan da gelse aldırış edilmemeli.” diye tanımlanan Risale-i Nur’u Kuran-ı Kerim’den üstün gören Nurcular kimdir?

  3- Said Nursinin Nur Cemaati ve ilhamını ondan alan Fettulah Gülen’in tarikatı bu para kaynağını nereden bulmaktadır? Açılan bütün okulların, binaların, yurtların, çalıştırılan insanların masrafları kişisel bağışlarla karşılanmaktadır iddiasına inanıp bu sapkınların peşinden gidenlere ne denir?

 723. semih said

  VE SON OLARAKDA
  Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani bütün yalınlığıyla dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam ona da öyle inanıyorum. Bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor. Oysa Türkiye’ye bağımsızlığını veren bu Asya ulusunun içinde daha karışık, yapay, boş inançlardan ibaret bir din daha vardır. Ancak bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar aydınlığa yaklaşamazlarsa kendilerini yok ve mahkum etmişler demektir. Onları da kurtaracağız.”(Mustafa Kemal ATATÜRK)

 724. çiğdem said

  semih kardeş ALLAH razıolsun.bi sapkın demadiğin kalmıştı onuda dedein .sağol.demek sapkın ha.bu kadar yapılan şeyden sonra sapkın sıfatını alıyoruz ha.peki asıl sapkınlara hangi sıfatı kullanıyosunuz acaba.tüm soruları baştan alıyosun cevapladaım ama hala cemmat ne bu paraların kaynağı nerden şu bu.sen resmen şartlanmışsın.anlattıklarım birtürlü kafana girmiyo.ayrıca bizim peygampwerimiz HZ. MUHAMMED SAV dir.kitabımız KURAN I KERİM dir.biz müslüman insanlarız elhamdulillah.söylediklerin o kadar komikki.bize ait olmayan şeyler söylüyosun ve tüm nur cemaatiniN hakkına giriyosun .yani iftira atıyosun.hadi ben hakkımı helal ediyorum.diyorum RABBİM BİLMİYORLAR BİLMİYORLAR BİLSELER YAPARLARMIYDI ya diğerleri.TARİKATLA CEMAATİN FARKINI AÇIKLADIM HALA DİYOSUN neden kendilerine cemaat derler.algılamıyomuşsun gibi yazıyosun.

 725. admin said

  arkadaş fethullah gülenin ne kadar zeki bir insan kitablarını okursanız bana hak werıceksınız boylesıne zekı bır ınsanı nasıl olur da vatan haini ilan edersiniz anlamam

 726. çiğdem said

  daha yazmıcam.sena rumeysa kardeşlerim sizde ALLAH rızası için yazmayın.biz hizmetimize devam ediyoruz in.sonuna kadarda edeceğiz.bu siteyi gördüğüm zaman dedim belki yanlış bildikleri şeyleri düzeltebiliriz yada sorularına cevap verebiliriz.ama bu kardeşler hep aynı noktadalar.şartlanmışlar.yıldık yada onlarla baş edemedikmi hayır.bizde yılmak olurmu.çaresizlik varmıdır tabiki hayır.sadece netten olmuyo bizim işimiz gerçek hayatta gerçek insanlarla.bunu anladım.insanlara ALLAHA davet edelim hepimiiz.herzamanki gibi.hizmetiniz daim olsun.RABBİM HER ZAMAN YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.SİZLERDE GERÇEĞİ BİR GÜN GÖRCEKSİNİZ İNŞ.HAKKINIZ HELAL EDİN.rabbime EMANET OLUN.SENA VE RUMEYSA KARDEŞLER LÜTFEN YAZMAYIN ARADA BAKCAM YAZMICANIZI SÖYLEYİN BANA NOLUR.BİZ BİLMELERİ GEREKEN ŞEYLERİ YAZARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK.SELAMÜNALEYKÜM KARDEŞLER.

 727. sami said

  çiğdem tabiki yazamassın bizlerin gerçek iddalarımızın karşısında cevap bulamıyorsunuz bu sitede sadece birkaç kişi
  sizin görüşte geriye kalan yüzde doksanı bizi destekliyor
  görüşlerimizin doğru olduğu için
  fethullahcı arkadaşlar hoca efendiniz dünyanın gözü önünde
  papanın elini öptü bunu görünce neler hissettiniz merak ediyorum
  birde fethullahcı kızlar sizin cemaatta hüseyin üzmez gibiler
  çok var siz kendinize dikkat edin olurmu
  bu arada semih arkadaşa teşekkür ediyorum okumuş insan
  başkadır semih bizler yıllarca niçin okuduk yabazlarla
  mucadele etmesini bililiz
  hiç heveslenmeyin tarıkatcı yobazlar bu ülkeyi bölemessiniz
  karşınızda Atatürk gençliği var
  selamlar

 728. semih said

  yasadigimiz olaylari dah anlatiyoruz inanmiyorsunuz yok deil diyorsunuz siz zaten sartlanmissiniz kanit sunuyorum yok olmaz oyle deil yasadigimi bizzat anlatiyorum yok olmaz sanki biz bulunmadik o ortamda kurucusu kim kurd vatan haini okuma yazma bile bilmeyen bir asalak eger onun yolund agidiyorsaniz sizde bir asalksiniz burda yazmakdan cekilirseniz zaten zayif kaldiginizin bir gostergesi olacakki zaten savunacak hic birseyiniz yok anca yazdiklarimiza ugur mumcu necip hablemitoglu ahmet taner kıslali neden kim tarafindan olduruldu madimak katliamini dinciyim diye gezinen tarikatcilar yapmadimi kuran-in neresinde yazar katliam yapin dinsizde bile birisi onun fikridir SİZE NE

 729. sena said

  SEMİH ve SAMİ kardeşler çiğdem pes ettiğini değil elinden geleni yaptığını söylüyor ayrıca ilk yazdıklarınızla son yazdıklarınız arasında saygı olsun üslup olsun çok fark vardı biran sizin gerçekten insan olduğunuza inanmaya başlamıştım ama yanılmışım…okumuş insanmış merkebin önüne koysana kitabı…..ülkeyi bölmeye çalışıyolar dedikleriniz EMİN OLUN bu ülkeyi sizden daha çok seviyolar ama anlayamazsınız Allah sizden o duyguyu almış artık imkansız….ben de yıllarca içlerindeydim diyorum inatla ben gördüğümü söylüyorum diyosunuz biz neyi söylüyoruz…. ÇİĞDEM kardeşim merak etme ben de yazmıycam belli de olmaz ama bu asla pes etme değildir bunu müslüman olan anlar bakın nurcu demiyorum dikkat edin de at gözlüklerinizi çıkarın demiycem çünkü olmayan beyniniz alamaz bikere hakaretsiz konuşmayı bile beceremiyosunuz okumuş insanlar biz de bu konuda biraz size uyduk ama daha okuyamadık inş bu sene başlayayım sizin gibilere uymam o zaman…ne diyim ki denilecek çok ama anlayacak insan yok olmayınca konuşmanın da anlamı yok ama duacınızız unutmayın çünkü biz GERÇEK MÜSLÜMANLARIZ kardeşlerim rabbim sizleri hidayete erdirsin…ALLAH ŞAHİDİM OLSUN Kİ doğruyu bulmanız için duacınızım benim doğrumu değil gerçek doğruyu allaha emanet olun sami ve semih kardeş çiğdem ve rümeysa kardeşlerim rabbim yolunuzu her daim açık etsin yanınızda olsun inş dua ile hoşçakalın… ALEYKÜM SELAM

 730. sena said

  ayrıca atatürk gençliği olduğunu söyleyenleri de gördük ne yapmışlar atatürkçü düşünme derneği başkanı neden tutuklandı kardeşleeeeerrr…………söylemiyim de utanmayın…..zaten biliyosunuz siz de herşeyi çok iyi biliyosunuz ya………………

 731. gökberk said

  biri bana cevap versin bu kişi düşündügünüz gibi ise neden bi islam ülkesinde degil de ABD de ve bu kişi bu kadar okulu hangiparayla actı

 732. alperen said

  sami ve semih milleti kandırmaya çalışmayın şerefsizler. müslüman ayağına yatıp milleti kandırmaya çalışmayın. biz dinsiziz deyin ve dinden rahatsız oluyoruz diyin bitsin

 733. esdise said

  said-i nursi efendimize ve onun yolunu izleyen fettullah hocaya dil uzatmak ne kadar çirkin ve ne kadar yanlış bir davranış ancak kendi terbiye seviyenizi belli ediyorsunuz ben ne nurcuyum ne de tarikatçı ama keşke olabilsem evet sizin o korkttuğunuz şeriatta keşke gelse çünkü asıl islam odur ne olduğunu bilmeden şeriat gelmesin şeriatçılar yobaz cahil diyen sizler asıl yobaz ve cahillersiniz ki yazık sizlere allah hepimize hidayet nasip etsin elbette bana da bende islamı dört dörtlük yaşayamıyorum ama yaşamak içinde gayret gösteriyorum allah muvaffak kılsın hepimizi yolunda.ben sadece böyle büyük zatlara dil uzatanlara çok kızıyorum ve kınıyorum allaha havale ediyorum allah sizleri doğru yola iletsin.sizler bizlere yobaz ve cahillere demeye devam edin asıl yobaz ve cahiller sizlersiniz ki bunun bile farkında değilsiniz allah gaflet uykusundan uyandırsın sizleri de.o büyük zatlara dil uzatmakta çok çirkin bir davranış allah muhafaza mümin e kafir demek kadar büyük günah yokki siz büyük bir zata dil uzatıyorsunuz allah sizlerin kalplerindeki perdeyi kaldırmak nasip etsin.allaha emanet olun allahın hidayeti üzerimize olsun amin.

 734. said said

  kendilerine aydın zanneden havalı kişiler siz bu havayla daha çoookkk uçacaksınız. gelecek biziz biz geleceğiz 🙂

 735. semih said

  ergenekon bilindigi gibi bir destandir bilindigi uzere o destanda dag delinir ve bu delme gunu 21 marta denk gelir ve bu yuzden 21 mart yurt genelinde kutlanir simdi isin ilginc tarafi cumhuriyet gazetesi basyazari ilhan selcuk ile işci partisi genel baskani dogu perincekin goz altina alinmasi 21 MARTA denk gelir tesaduf gibi gorunuyo degilmi devam edelim zaman gazetesi yazarı bir konuşmasında operasyon kapsamında bir gazeteci yakalana(bilir) diyor, vedat yenerer gözaltına alınıyor. İki gazeteci gözaltısından bahsediliyor İlhan Selçuk’un gözaltına alınmasından önce ve o da gerçekleşiyor Aynı gazetenin genel yayın yönetmeni son gözaltılardan önce “Cumhuriyet” ve Tercüman gazetelerinden bahsediyor, bir bakmışsınız Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve Tercüman Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Büyükçelebi gözaltında isin en ilginc tarafi ise AKP KAPATMA DAVASİNDA SOZLU SAVUNMA İLE GOZALTİLAR AYNI GUNE DENK GELİYOR gordunmu sena ataturkculer degilde kimler neler yapiyormus utanmasi gerek kisi ve kisiler gene belli HER SEYİ COK İYİ BİLİYORUZ MERAK ETMEYİN

 736. sami said

  sena bizim tüm yazılarımızda saygı vardır hiç kimseye hakaret
  yoktur sizin yazılarınız hakaretli
  Atatürkçü düşünce derneğinin tutuklanması ise suçlu olduğunu
  göstermez daha caza almadı .

  bu ercenekon olayıda türk silahlı kuvvetlerini yıpratmak
  için AKP uydurmasıyla hayali bir olaydır
  AKP yi iktidara getiren tarıkatlardır ülkeyi bölmek isteyenlerin karşısında en büyük güç asker olduğu için
  askerimizi yıpratmak için böyle bir örgüt uyduruldu
  bakın bir yıldır iddaname hazırlanmadı neden
  ortada bir olay yokta ondan
  bizlerin utanılacak hiç bir şeyi yoktur.

  Asıl sizlerin neler yaptıkları utanılacak şeydir
  ülkenin neresinde bir tecavüz olayı olsa arkasından tarıkat
  çıkıyor nerde bir katlıyam olsa gene aynı tarıkat
  sizlerin şeyh diye tapdığinız adamlar karıların göbeklerine
  yazı yazarken çok yakalandı nice mankenleri tuzaklarına düşürdüklerini gizli kameraya alınarak suçları meydana
  çıkartırıldı.
  senin yaşın kaç bilmiyorum ama müslüm gündüzleri
  adnan hocayı hüseyin üzmezi daha bunlar gibi niceleri var
  sen bunları hatırlıyormusun ve yüzün kızarıyormu?

  acaba sene ne yaptılarki bu kadar bağlısın
  sakın inancımdan bağlıyım deme çünkü inaçlı olmak için
  tarıkata girmek gerekmez aç kuranı kerimi oku
  olmadığını göreceksin veya din adamlarına sor
  sana üzüleceyin bir haberim daha var benim oturdum semte
  tarıkata cemaata gidenler tarıkattan ayrılıyorlar
  guruplar halinde çünkü geçek yüzlerini görüp anladılar
  sende ayrılacaksın ama iş işten geçtikten sonra
  yarın cuma namazına gittiğimde senin için de dua edeceğim
  doğru yolu bulasındiye nede olsa din kardeşiz

  yazılarımın hiç bir yerinde hakaret sözgüğü geçmez
  siz bizleri sevmesezde ben sizi seviyorum çünkü
  benim inancım bu böyle din eğitimi aldım
  biz gerçek inançlı insanlarız inancımızda sevgi vardır.
  selamlar

 737. sami said

  fethullahcı arkadaşlar sizlere bir sorum olacak.
  fethullahın gizli hırıstıyan, cıa ajanı,ve vatan haini
  olduğu isbatlanırsa camaattan ayrılacakmısınız?
  yoksa bunları bilerek o adamın peşinden gitmeğe
  devem edecekmisiniz?
  hepinizden evet yada hayır gibi cevabınızı bekliyorum

 738. semih said

  vallaha sami fethullah hristiyan olsa yuzde yuz eminim cemaatin buyuk cogunluguda hristiyan olur demekki hoca efendimiz dogrun yolu buldu diye koru korune baglılık baska birsey degil

 739. FEDAİ HATİCE said

  semihallah yardımcın olsun kardeşş:(

 740. sami said

  semih arkadaşım son yazını anlamadım sen fethullahın gizli bir
  hırıstıyan olduğunamı yoksa olmadığınamı inanıyorsun
  fethullah hoca gizli hırıstıyansa bunu öğrengileri bilmediği için onlar hırıstıyan olamaz

  semih çiğdem le rümeysa ikna oldularki artık ses yok
  ama doğruyu bulacaklarını biliyordum bizlere siz haklıyımısınız diye yazmalarınıda beklemeyiz gurur yapmış olabilirler
  aynı yanlıştan bizde döndük
  yanlışından dönmek büyük erdemliktir tebrik ederim onları
  selamlar

 741. Gökhan said

  Böle mubarek bi insanıda kötülediniz yaa Allah Sizleri Korusun.Tövbe edin onun nasıl biri olduğunu araştırında öğrenin ibret alın..

 742. Bozkurt said

  selamün aleyküm

 743. çiğdem said

  sami kardeş ortada bir yanlışlık yokki dönelim.o size has bir mevzuu.biz sadece üzerimize düşeni yaptık.ve gerçek hayatta daha önamli işlerimiz var bizim.buraya çok vakit ayıramıyoruz.kusura bakmayın.size cvp vereck birileri yada uğraşcağınız birileri yok galiba.siz birbirinize anlatıp anlatıp mütealasını yapın.aeo hakkınız helal edin
  kib selamünaleyküm.sadece bunu demak için yazdım.sen son dediklerimi okumadın galiba.bizde yılmak yoktur.ama daha önemli şeyler var tabi

 744. sami said

  arkadaşlar bizim dinimizde ruhbanlık yoktur hırıstıyan katoliklerde vardır papa 16nci benedik
  katoliklerin ruhani lideridir.
  amerikada bu yüzden hırıstıyanları tek kişi ile kontrol altında tutmaktadır .
  müslümanlıkta ise ruhbanlık yoktur ALLAH ile kul arasında hiçbir aracı yoktur
  herkes doğrudan ALLAHA ibadetini yapar .
  amarikada bu yüzden müslümanları kontrol altına alamıyor

  onun için amerika fethullah hocayı müslüman ülkesine halife olarak getirmek istiyorki
  tek kişi ile müslüman toplumları kontrol altına alabilsin şimdi anladınızmı amerikanın
  fethullaha neden bukadar yardım ettiğini bu iddaalar uzun araştırmalar yapılıp
  öyle yazılmıştır bu araştırmada türklerin yanısıra amerika araştırmacılarıda var
  bakın arkadaşlar amerika kendi gücünü korumak için yapmayacağı hiç bir şey yoktur
  büyük orta doğu pröjesi yıllar önce yapılmıştır bu pilanını adım adım yapıyor
  dkkatli olalım arkadaşlar amerikannın desteklediği hiç bişeyi bizler desteklemeyelim
  vede amerika mallarını kullanmayalım ben kullanmıyorum coca cola bile içmem
  colanın yazılarını ters kevirip arapca olarak okuyun yazıyor
  ayrıca coca colada yüzde 0.75 alkol vardır
  ılmlı islamda amerikanın islamiyeti yıkmak için yapmak istediği bir piladır .
  bizler Atatürk gençliği olarak islam dinine ve laik cumhuriyetimize sahip çıkacağız
  hepinize selamlar

 745. semih said

  sami kardesim fethullahin orda gizli bir hristiyan oldugunu demek istemedim sadece hani oyle bir sey soylese suru psikolojisi hoca efendimiz yaptiysa vardir bi bidigi deyip gider arkasindan suru ile insan….ayrıca inanin zerre kadar ilgilendirmiyo beni neye inandiginiz inanmadiginiz afedersiniz ben burda bi yerimi yirtiyosam tek amacim burda vatanimi cok sevdigim ve ona zarar verecek herseyin karsimda oldugunu gostermekdir zarar veren seyin ne oldugunu gostermekdir ha sen hala bagnaz bi sekilde inanirsan taparsan fethullah gulene o sizin bileceginiz isdir beni ilgilendirmez ama bu is vatani ele aldiginda dikilirim herkesin karsina kimseden korkum yoktur BU ULKEDE BU UGURDA OLMUS KEMALİST UGUR MUMCU.AHMET TANER KISLALİ GİBİ AYDİNLARİN YOLUNDAN GİTMEKDİR AMACİMİZ bu ulkeyi sivasdaki gibi madimakda yapildigi gibi gerici bi ayaklanmayla KAOSA SURUKLEMEK DEİLDİR AMACİMİZ BUNLARİN KARSİLARİNDA İNATLA OLACAGİZ ve ALLAH HER ZAMAN HAKLININ YANINDA DURUSTUN DOGRUNUN YANINDA OLACAKTİR TURK MİLLETİ BU SEREFSİZLERDEN EN SONUNDA KURTULACAKTİR

 746. semih said

  ha olurda cok merak ediyorsaniz elhamdulillah MUSLUMANİM Eşhedü en lâ ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu saygilarimla….

 747. sami said

  çiğdem sen bana yanlışlığın bana mahsus olduğunu söylemissin
  söyle bakalım benim yanlışlığım nerede
  Atatürkü sevmekmi, ben camiye giderim, vatanımı severim
  kimsenin malına namusuna bakmam insanlara yardım
  etmeyi severim
  söyle çğdem bunların hangisi yanlış lütfen söylede
  bilelim yanlışımı

  beni çok kırdın çiğdem biz burda iki arkadaş fikir alışverişinde bulunuyorduk tartışmak güzeldir bilmediğini öğrenirsin ama sen işi hakarete vardın

  birde çalıştığın için zamanın olmuyormuş yazmaya
  bende çalışıyorum memurum işim bilgisarın başında olduğu için
  daha çok okuma şansım var işimdeki görevim yanısıra
  sizlere doğru yolu anlatmayıda bir görev sayıyorum

  ayrıca bazen ben burda fethullah haca efendinin camaatınada
  gidoyorum ordaki arkadaşlarada görüşlerimi söylüyorum sana söylediğim gibi hiç biri bana hakaret etmedi bana saygı duyuyorlar
  ben tarıkata karşıyım birde amarika emperyalizimine
  camaata karşı değilim bizim PEYGAMBER EFENDİMİZ
  şöyle demiştir hey ümmetim birlik olun camaat oluşturun
  çoklukta RAHMET vardır
  ama kahvehane gibi yerlede rahmet yoktur çünkü oralarda
  humar vardır
  bak çiğdem cocacolayı tersten arapca okuduğun zaman
  muhammet mekke yok yazıyor hala sen cola içip amerikayımı savunuyorsun selam

 748. çiğdem said

  ben sizi kırcak bişey demedim.kırdıyam hakkınızı helal edin.biz zaten amerikan mallarını yemiyoruz giymiyoruzda.ayrıca ben çalışıyorum derken iş anlamında demedim.neyse daha yazmıcam dedim ama yazmak zorunda kaldım.aeo kibselamünaleyküm

 749. FÜSUN said

  GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜMMMMMMM.MÜSLÜMANLIĞA BU KADAR KARŞI OLMAYIN.SİZİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM.SELAMETLE

 750. vatan said

  AZAP CEKIYORUM ARTIK BIR INSAN NASIL BU KADAR SABIT GORUSLU VE ORUMCEK KAFALI OLABILIR GORMUYORMUSUNUZ KARDESIM.NASIL GORMEZSINIZ UCRUMUN KIYISINDAYIZ GETIRENLER KIMLER F.G GIBILER YAPMAYIM ALLAH AKIL FIKIR VERSIN.

 751. kemal said

  yılaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan defol karışm bu güel lkemize

 752. Bir Dost said

  bunlar insanın önce aklını sonra parasını alır cinsten bu erif tam bir vatan haini abd ajanı siz daha savunun savunun görüşcez sizinle salaklar bu erifin neyini beğeniyonuzz .. !

 753. ortega said

  hey vatanseverler ülkeyi burdan bu yazdıklarnızla kurtaracaksınız değil mi? Çünkü en büyük tehlike, ülkemizin ileri gitmesinin önündeki en büyük engel Fetullah Gülen öyle mi? peki bir düşünün bakalım bu ülke için ne yaptınız ve ne yapıyorsunz? durun ben söyleyeyim bu ülke için yaptığınız ve daha da kötüsü yapacağınız hiç bir şey yok sizin gibilerin yapacağı tek şey bu ülke için birşeyler yapmaya çalışan insanlarında ayağına çelme takmaktır. gurur duyun kendinizle tamam mı. tarih sizi bu üstün katkılarınızdan dolayı altın harfle yazacak. öyle ya Fetullah Gülen’e bu alçakça söylemleriniz kurtaracak bu memleketi. keşke biraz akıl erdirebilseydiniz.

 754. alper said

  Fethullah gülen vatan haini siz vatanın yılmaz bekçilerisiniz öyle mi. yazıklar olsun be size. bu ülkenin eğer sizin gibi bekçileri varsa, çok fazla yaşamaz bu devlet

 755. sena said

  ORTEGA arkadaşım daha önce çok güzel şeyler yazmışsın yeni okudum.. ya yanılırsanız nasıl hesap vereceksiniz falan demişsin o kadar güzel söylemişsin ki bizler biliyoruz inşallah sen de anlarsın birgü..düşünmeyi tercih etmen bile büyük bir erdem Allah sana hep doğruları göstersin inşallah hesap günü hepimizin yardımcısı olsun aeo……

 756. ece said

  ARKADAŞLAR BEN BU KİŞİNİN DEVLETİMİZE ZARAR VERECEĞİNE İNANMIYORUM YAZDIKLARINIZLA ADAMIN YAPTIKLARI 180 DERECE ZIT KEŞKE BİZLERDE ONUN YAPTIKLARINI YAPABİLSEK

 757. zeynep said

  sizigidi tarıkatcı yobazlar birde karşımıza geçip ülke için
  ne yaptınınız diye soruyorsunuz
  bu ülkeyi Atatürk kurtardı ne yaptıksa bizler yaptık
  sizin feto yobazı ülke için ne yaptı söyleyin
  okullar açtı kendi menfa atı için halkın dini duygularını sömürüp rant sağlamak için
  feto ülkeye zarardan başka ne yaptı

  biraz insanda utanma sıkılma olur sizin dini inanacınız olsa yalan söylemesiz o yobazın peşinden gitmesiz

 758. zeynep said

  biraz akıllı olun fetonun ermeni olan babası şöyle demiştir
  ben öyle bir evlat yetiştiriyorumki türklere müslüman görünüp
  kendi dinleriyle vuracak
  şimdi feto babasının söylediğini gerçekleştiriyor

  ya sizler bunları bilmeyecek kadar cahilsiz yada sizde vatan
  haini olduğunuz için fetonun peşinden gidiyorsunuz
  yukarıda arkadaşlar fetonun kim olduğunu tek tek anlatmışlar
  hiç bir iddalarına cevap verememisiz

  feto karı gibi ağlayıp sizleri kandırıyor
  feto türkiyeye gilirse yakalanıp imralıda yatar orada
  bir arkadaşıda var fetonun
  bu ülke fetoyu affetmeyecek AKP de kapatılıncada sizlere kim
  destek verecek
  hiç boşuna uğraşmayın bu ülkeyi fetoculara bırakmayız
  tüm arkadaşlara sesleniyorum amerikaya ve amerika ile işbirliği yapan fetocuların hiç bir işyerinden alış veriş yapmayın
  stv televizyonunu izlemeyin vede bunlara yakın olanı
  eğer vatanınızı ve dininizi seviyorsanız
  vatanı sevmeyenin dini olmaz
  YAŞASIN ATATÜRK GENÇLİĞİ LAİK CUMHURİYETİMİZ

 759. abuzer said

  ESAS VATAN HAİNİ SİZİN GİBİ ŞEREFSİZLERDİR ÇOK AZKALDI SİZİN GİBİ NUMUNELER.
  DEVRİNİZ BİTTİ ARTIK.

 760. semih said

  bu ulkeyi seriati dusunen adamlardan kurtarmak demek ulkenin gelismesi icin en buyuk adim demekdir eger onlar defolup terkederse bu ulkede ne dolandiricilik fazla olur ne basa gelen ulkeyi onlar kadar satabilir nede ozgurluk dedigimiz kavram bu kadar kolay cignenebilir

 761. semih said

  ortega siz bu ulke icin ne yaptiniz ne yapiyosunuz?hadi diyelim siz cok sey yapiyorsunuz ne yapiyorsunuz bi yazarmisiniz?

 762. semih said

  ayrıca sizden bizden kasit nedir kendinizi dinci diye gorup siz dediginiz grupdan disa kalan herkeside ateistmi goruyosunuz kastiniz buysa vay halinize……

 763. zeynep said

  bu siteyi yeni farkettim ama çok güzel feto hainini herkes
  tanısın
  dünyanın en çok tarıkat bulunan ülkeleri parkistan afkanistandır bu ülkeler en gerikalmış ülkelerdir
  tarıkatlar bir ülkenin gelişmesindeki en büyük engeldir

  bazı kişiler fetuyu savunmuş yazıklar olsun o kişilere
  bizim baş örtümüzlede siyaset yaptılar artık onlara inat takmıyorum zaten turban dinimizde mecburi değil sadece törelerden gelen bir alışkanlık ma bu tarıkatlar türbanı
  dinin olmassa olmazı haline getirdiler .

  ben bir yıl kadar önce çıkardım AKP ye ve tarıkatlara inat takmıyorum şimdi çok mutluyum
  ayrıca fetocular bigisayarda kullanmaya başlamışlar hani
  teknoloji günahtı bu tarıkatlar bilim adamlarına hep karçı çıktılar şimdide utanmadan bizim teknolojimizi kullanıyorlar

 764. alperen said

  Semih,sami, yusuf siz ne kadar gercekleri göremeyecek kadar körsünüz.Kendisini bütün benliğini ülkesi ve dini için harcamış muhterem bir insana hoca efendiye vatan haini demek gibi bi densizliğe kalkışıyosunuz. Bu adamın bu ülke için yaptıklarını hangi biriniz yaptı. Bu adam dünyanını 183 ülkesinde okul açtı. o okullarda okuyan ecnebi çocukları türkçe konuşuyor, türkçe ders alıyorlar ve İSTİKLAL MARŞIMIZI okuyorlar. bu mui vatan hainliği nerde hainlik. T.C. devleti 80 yılda yurt dışında bir tane bile okul yaptıramışkın bu insan dünyanın her yerine türkçeyi türk kültürünü götürüyor. 5 yıldır türkçe olimpiyatları düzenleriyor. o çocukları bizim şiirlerimizi türkülerimizi söylerker gördüğünde duygulanmayan insanın türklüğünden şüphe ederim. sorarım size siz bu ülke için ne yaptınız. bir çivi bile çıktınız mı. Dünya ya at gözlüğüyle bakmayı bırakın. gerçekleri görün. en büyük hakikat için kuran ne diyor. ” Her nefis ölümü tadacaktır.” inanmak işinize gelmeyebilir ama inana insanılrın bu ülkeye hizmet eden insanlara çamur atmayı bırakın.

 765. alperen said

  Biz atatürk sayesinde var değiliz. bizi yaratan rabbimizin izniyle varız. sen atatürkün sayesinde burdayız dersen ben de sana derim ki anadlolu fatihi sultan alparslan olmasaydı sen burada olmazdın. ya da Osman gazi olmasaydı burada olamazdın, fatih istanbulu fethetmeseydi bugün bizans sömürgesi altındaydın. Lütfen saçma saçma konuşmayın. bunlar sosyolojik değerlendirmey girmez, varsayımlarla konuşma. biz atatürkü de devletimizi de bayrağımızı da çok seviyoruz. ben kendim ülkücü düşünce içindeyim. MHP li değilim ama ülkücüyüm. ve vatanın reğirine bize en iyi şekillerde gülen okullarında öğrettiler. eğer böyle olmasaydı biz eğitime bu kadar önem vermezdik. nurcular vatanını sevmiyor gibi saçma bir genellemeye varmak sizin işte ne kadar kuş beyinli olduğunuzun göstergesidir. senin dünyanın 183 ülkesinde ki türk okullarından haberin yok galiba. cardır da aslında işine gelmediği için, nasıl düşünmek istediğin için bakar kör ola gözlerin görmüyor. yazımklar olsun ya ne diyebilirim ki. şuna eminim ki yarın bir savaş çıksa sen ve senin gibilier karılarının bacılarının etekleri altına saklanıp kaçarlar. çünkü siz bu ülkeye 80 senedir hiç bişey vermediniz ki. Anamızı ağlattınız anamızı.

 766. zeynep said

  alperen sen nekadar yobazmısın hala aynı şeyi tekraletip duyuyosunuz feto ülkesini seviyorsa ne işi var amerikada
  feto okulları kendi menfaatı için açtı vede genç öğrengilerin
  beynini köreltip kendi düşüncesini aşılamak için

  alperen sana tek bir sorum var fetonun ermeni olan babası
  şöyledemiştir öylebir evlat yetiştiriyorumki müslüman görünüp türkleri kendi dinleriyle vuracak şimdi feto babasının bu sözünü gerçekleştiriyor hala anlamayacak kadar cahilmisiz

  aslı ermeni olan birkişi türkiyeyi nakadar sever
  ayrıca sami ve semih arkadaşlara aynen katılıyorum
  ben üniversitede hukuk okuyorum ülkeme çok faydalı olacam
  sen ülkeye ne faydan dokundu feto yobazı
  sizin dinizdende şüpe duyuyorum siz feto yobazına Allah diye tapmışınız

 767. zeynep said

  alperen senin seksen yıl demendeki kastınne cumhuriyetmi?
  cumhuriyetimiz sensen yıldır var sen bunu kastediyorsun
  şimdi biz size cumhuriyet düşmanı demekle haksız sayılmayız

  ayrıca fatih sultan mehmedi örnek göstermisin
  biz fatihide ve onun gibilerinide çok seviyoruz
  1915 yılına kadar ülkemizi padişahlar yönetti onlarla gurur duyuyoruz ama son padişah aynı AKP cibi ülkeyi satmaya kalktı
  ülke işkal altındayıdi ATATÜRK kuayi milliyet ruhuyla sefer berlik başlatıp ülkemizi kurtarmıştır kurtarmasaydı şimdi
  yine var olacaktık ancak bir rum ermeni faransız çocuğu olarak bayrağmız camimiz olmayacaktı esir gibi yaşayacaktık
  şimdi ATATÜRKLE gurur duyuyoruz siz fetonun neyi ile gururduyacaksınız ermeni uşağı olmasıylamı yoksa cıa ajanı olmasıylamı

 768. semih said

  alperen turk okulundaki egitim sistemini arastir oyle gel ayrica baskalarini bilmem ama ben yakınımdaki savcilarin elindeki belgelere dayanarak dolu konusuyorum bos degil siz sadece basinda duydugunuz yalan yanlıs haberleri dinlerken ben bizzat olaylarin icerisinde neyin dogru neyin yanlıs oldugu cok net bicimd egorebiliyorum onun icin basina medyaya fazla guvenmeyin hukumette kim vars aanca onlara yalakalik yaparlar ayrıca oneririm fethullah gulen hakkında daha fazla bilgi edinmende yarar var su anki iktidarda merak etme anamizi aglatiyor ekonomik durum icler acisi iktidara gelmeden once olan dis borc 220 milyar dolarken simdi 500 milyar dolar neden u kadar ozellestirme oluyo sanıyosunuz o borclari nasil temizleyecek neden bu kaar zma oluyo saniyosunuz yoksa nasil odeyecekler key ucretlerini verecekler eminim bir haftaya kalmaz alakasiz birseye gene zman yapacaklar verdikleri parayi aninda alacaklar ehh bunlari anlayabilmek icin okumak lazim arastirmak lazim bos konusmamak lazim

 769. semih said

  ayrıca tekrar yaziyorum NUR CEMAATİNİ KURAN SAİD-İ KURDİ YADA KURD SAİT NER NE BOKUMSA İSTE OKUMA YAZMA BİLMEYEN ARAPCAYİ BİLE YARİM YAMALAK KONUSAMAYAN ASALAK BİR HERİF BUNUN AMCİ BU CEMAATİ KURARKEN GUNEYDOGUDA BAGİMSİZ KURD DEVLETTİ KURMAK EH SEN DE BU CEMAATE GİRERSEN SONUNDA NE OLUNACAGİ BELLİ

 770. leyla said

  Siz aslında şu sözlerimi bile hak etmiyosunuz ya.. Yine neyse… sırf ALLAH yarattı diye bi şey söyleyeceğim HERKES ÖLÜNCE GÖRECEK SİZ ALLAH TAN KORKMAZ MISINIZ YA BİRİSİ DAHA İNANIRSA O ZAMAN NOLACAK anladım siz cehenneme arkadaş arıyosunuz………

 771. geçmiş yıllarda bir basın demecinde “laik cumhuriyetin sonu gelmiştir” diyor fettullah sever saygıdeğer cumhurumuz…..sizce bu ülkede ne oluyor!!!????

 772. opaak said

  Skytürk adlı televizyon kanalında her hafta gündemdeki konulara değinen ve sert üslubuyla dikkat çeken Nihat Genç bu hafta da zehirzemberek açıklamalar yaptı. İşte Genç’in bu haftaki açıklamalarından öne çıkanlar.Avrupa’da Fethulah Hoca’nın dergilerinde Kelime-i Şehadet’in ‘Lailahe İlallah’ şeklinde kısaltılarak kullanıldığını iddia eden Nihat Genç, Fethullah Hoca’yı sert bir şekilde eleştirdi. Genç, tamamı ‘Eşhedüenla İlaheİllallah ve Eşhedü Enla Muhammeden Abdühü ve Resuluhu’ (Allah Birdir ve Muhammed’in Peygamber olduğuna şahitlik ederim.) olan Kelime-i Şehadet’in son kısmının Gülen cemaati tarafından kullanılmayarak dinler arası diyaloğa feda edildiğini iddia etti ve şu sözleri sarf etti :

  Bu insanlar Avrupa ve Amerika’nın karşısında kelime-i şehadeti söylemeyecek kadar korkak, pısırık, dinlerinden vazgeçen insanlardır. Amerika’da, Bush’un yanında bunları söyleyemiyorsunuz! Kalksın bunu Fethullah Hoca söylesin, Amerika’da söylesin! Terbiyesiz, korkak insanlar!

 773. sami said

  alperen sen bizlere cahil demişsin bakalım kim cahil ben
  üniversite tarih bölümü okudum diyer arkadaşlar ise hala okuyorlar cahil olmamız mümkün değil asıl sen cahilsinki
  fetullah denen bir cahilin peşinden gidiyorsun fethullah
  ilk okul üçten ayrılıp dışarıdan tamamlamıştır

  birde milliyetciyim diyorsun milliyetcilik kim sen kim
  sen olsan olsan vatan haini yobazın tekisin
  semih ve zeynep sana güzel cevap vermiş
  ikisinede teşekkür ediyorum
  birde cumhuriyetcilere anamızı ağlattılar demişsin
  cumhuriyet kurulmasaydı ozaman ananı ermeniler rumlar
  sırayla ağlatırdılar ozaman sende fethullah gibi ermeni çocuğu olurdun

 774. sami said

  tarıkatlara inananlar kadar cahil kimse dünyanının hiçbiryerinde yoktur tarıkatcı yobazlar vede AKP yandaşları sonunuz gelmek üzere sizler kim sizde Atatürkün kurduğu cumhuriyeti yıkasız gücünüz yetmez bizler kanımızın son damlasına kadar laik cumhuriyetimizi koruyacağız

 775. zeynep said

  alperen sen ve senin gibi düşünen kimseler dünyanın
  en geri zekalı insanıdır kim bu katıkatlar ya sizler fetoya Allah diye tapmışınız
  seksen yıldır ne yaptınız yazmısın seksen yıl demendeki kasıt
  sen cumhuriyeti kast ediyorsun siz cumhuriyeti içinize sindiremediniz şimdi bizler size cumhuriyet düşmanı demekle
  çok haklıyımışız cumhuriyet kurulmasaydı asıl ozaman ananı
  ermeniler rumlar fransızlar sırayla bir güzel ağlatırdılar
  sende ermeni çoçuğu olurdun feto yobazı gibi
  aşağılık yobazlar ülkenin kalkınmasında en büyük engel sizsiniz çünkü tarıkatlar herzaman bilime bilim adamlarına karşı çıkmışlardır tarıkatlar ülkemizi ortaçağ karanlığına götürmek istemektedirler
  çünkü ortaçağ tarihinde tarıkatlar her istedikleri gibi yaşadılar kendileri kıral gibi yaşarken diyer halk sefil oluyordu .
  bizler cumhuriyet evladı olarak kanmızın son damlasına kadar laik cumhuriyetimize sahip çıkacağız
  sami ve semih arkadaşlara çok teşekkür ediyorum

  yobazlar size soruyorum hiç aslı ermeni olan birkişi türkiyeyi severmi fetonun aslı ermenidir bunu herkes biliyor hatta
  bir şeyide hatırlatayım fenun ermeni babası şöyle demştir
  öyle bir evlat yetiştiriyorumki müslüman görünüp türkleri kendi dinleriyle vuracak şimdi feto babasının söylediğini yapıyor

 776. zeynep said

  Alperen sen ve senin gibi düşünen kimseler dünyanın
  en geri zekalı insanıdır kim bu katıkatlar ya sizler fetoya Allah diye tapmışınız
  seksen yıldır ne yaptınız yazmısın seksen yıl demendeki kasıt
  sen cumhuriyeti kast ediyorsun siz cumhuriyeti içinize sindiremediniz şimdi bizler size cumhuriyet düşmanı demekle
  çok haklıyımışız cumhuriyet kurulmasaydı asıl ozaman ananı
  ermeniler rumlar fransızlar sırayla bir güzel ağlatırdılar
  sende ermeni çoçuğu olurdun feto yobazı gibi
  aşağılık yobazlar ülkenin kalkınmasında en büyük engel sizsiniz çünkü tarıkatlar herzaman bilime bilim adamlarına karşı çıkmışlardır tarıkatlar ülkemizi ortaçağ karanlığına götürmek istemektedirler
  çünkü ortaçağ tarihinde tarıkatlar her istedikleri gibi yaşadılar kendileri kıral gibi yaşarken diyer halk sefil oluyordu .
  bizler cumhuriyet evladı olarak kanmızın son damlasına kadar laik cumhuriyetimize sahip çıkacağız
  sami ve semih arkadaşlara çok teşekkür ediyorum

  yobazlar size soruyorum hiç aslı ermeni olan birkişi türkiyeyi severmi fetonun aslı ermenidir bunu herkes biliyor hatta
  bir şeyide hatırlatayım fetonun ermeni babası şöyle demiştir
  öyle bir evlat yetiştiriyorumki müslüman görünüp türkleri kendi dinleriyle vuracak şimdi feto babasının söylediğini yapıyor

 777. semih said

  akp nin kapatilmasina son bir ay……

 778. rümeysa said

  vatanını her daim sevip sayan insanlık buraya yazı yazmamın gecikme nedeni olayları birazda dışarıdan takip etmekti ettim görüşüm tabiki değişmez ve mantığıma uyanın peşinden giderim..semih abi ağzını bozmuş gitmiş… görüşün ne olursa olsun sana hiç saygıda kusur ettimmi semih abi.ne ben abi demekten vaz geçtim ne çiğdem sena gibi ablalar kardeş demekten bıktı.oysa sen hemen bozuntuya veriyorsun ne o kürt saidmiş bilmem ne fetullahmış.sen hep karşndakinin alttan almasınımı beklersin.anacığına laf attırrmısın sen misal…biz o abileri ablaları ailemiz saydık fedakar insanları her daim benimsedik senin gibilerin dedikleri ile yolumuzu çevirebileceklerinimi sanıyosun benimsedik diyorum doğruları görüyoruz aklımız eriyo şükür diyorum..bakın sizde şu son yorumlara bi bakın bnm görüşümün karşısını savunanlar la bi karşılaştırın biri örümcek kafalılar diyo biri yılan diyo biri küfürr..ne bu sizin davanız bu mudur buysa eğer hiç almıyım arapçayı bile yarım yamalak biliyo demişsin bide siz hep yargısız infazmı yaparsınız nerden biliyosun bikere risale külliyatı kuranın tefsiri çok açık ve net siz araştırmamışsınız eminim hatta oralarda kaldım biliyorum diyorsunuz eeee tabi kaldım o kişilerin iç yüzlerini biliyorum demeden bu kadar milleti nasıl etkileyeceksiniz yada bu yazıları nasıl yazacaksınız tabiki bu gibi şeyleri demek zorundasınız..siz biz diye ayırt etmek çok zoruma gidiyo ama yaptıklarınız dedikleriniz içe sinecek gibi şeyler değil..herkes kendine müslümandır..doğan her çocuk islam fıtratı üzerine doğar..fetullah gülen hristiyan olsa herkes peşinden olur saçmalığını da bırakın konuştukça batıyosunuz benim gibi azıcık dışarıdan gözlemeye çalışın göreceksiniz cevap atmadan atılan yorumları okuyun karşılaştırın başka bişi demiyorum hepimiz aynı topraklardayız aynı havayı soluyoruz atalarımız aynı inandığımız peşinden gittiğimiz din aynı aynı yani aynı neden bu anlaşmazlık..

 779. semih said

  rumeysa ben burda insanlik dersi vermeye gelmedim benim hitabim bu bilmem baskalarini ne yapiyor ilgilendirmez konumuz bu degil bi kere ikincisi benim sorularima bi tane mantikli cevap veren adam cikmadi anca yok uslubun kotu yok bilmem kim nurlu adam benim hakkımda ne dusunurseniz dusunun ister hayvan deyin ister kufurbaz deyin ama onemli olan sordugum sorulari cevaplayin bana bu ortamda lazim olan tek sey bu

 780. semih said

  ayrıca gene yaziyorum kurd saidin kim oldugunu ne bok oldugunu cemaatciler seriatcilar tarikatcilar dahil herkes bilir ve amaclari BASKA BİR NEDEN oldugu icin soylenilenlere kulak asmazlar bunu bile bile yapan kisilerden suphe duymak bu vatsnin evlatlarinin en dogal hakkı

 781. sami said

  f.tipi arkadaşlara söylüyorum aslı ermeni olan birkişi türkiyeyi
  nekadar sevebilir
  yukarıda alperen denen kişi bizlere körmüsüzde hiç birşeyi görmüyorsuz demiş
  asıl kör sensinki yobaz denen kişilerin vede bir ermeni uşağına ALLAH diye tapmışsız o ermeni uşağı saidi nursinin öğrengisi idi saidi türkiyede halkı devlete karşı ayaklandırmıştır
  defelarca kürt isyanını çıkartan odur menemende şehit düşen
  kubilayı hatırlayın tarihi okursanız bu kişiler hep devlete karşı cepe almışlar cumhuriyeti yıkmaya çalıimışlar
  şimdi sizlerde bu kişilarin uşağı olmuşsuz

  ben tarıkata gittiğim zamanlar oraya gidenlerin hep cahil insanların olduğunu gördüm vede ben onlara ukuyup araştırma yapacam dememden rahatsız oldular neden çünkü gerçekleri görürsem oraya gitmeyeceyimi biliyordular
  o kişiler kuranı kerimden ayet okuyup kendi görüşlerine göre yanlış yorum yapıyordular ben onlara bu söylediğiniz kuranın neresinde var diye sordum okudukları ayetin anlamını ben onlara doğru olarak okuyunca şaşırdılar çünkü onlar dini araç olarak kullanıp hakkı kandırıp rant sağlıyorlar

 782. sami said

  f.tipi arkadaşlara söylüyorum aslı ermeni olan birkişi türkiyeyi
  nekadar sevebilir
  yukarıda alperen denen kişi bizlere körmüsüzde hiç birşeyi görmüyorsuz demiş
  asıl kör sensinki yobaz denen kişilerin vede bir ermeni uşağına ALLAH diye tapmışsız o ermeni uşağı saidi nursinin öğrengisi idi saidi türkiyede halkı devlete karşı ayaklandırmıştır
  defelarca kürt isyanını çıkartan odur menemende şehit düşen
  kubilayı hatırlayın tarihi okursanız bu kişiler hep devlete karşı cepe almışlar cumhuriyeti yıkmaya çalıimışlar
  şimdi sizlerde bu kişilarin uşağı olmuşsuz

  ben tarıkata gittiğim zamanlar oraya gidenlerin hep cahil insanların olduğunu gördüm vede ben onlara ukuyup araştırma yapacam dememden rahatsız oldular neden çünkü gerçekleri görürsem oraya gitmeyeceyimi biliyordular
  o kişiler kuranı kerimden ayet okuyup kendi görüşlerine göre yanlış yorum yapıyordular ben onlara bu söylediğiniz kuranın neresinde var diye sordum okudukları ayetin a