Vatan Hainleri!

Türk’ün Ekmeğini Yiyip de Türk’e kılıç Sallama!!

Ülker, Ülker, Ülker!!!

Posted by vatanhainleri Haziran 5, 2007

Ülker’den Kadı’ya,
Kadı’dan El Kaide’ye

Yasin El Kadı’nın hakkındaki iddialardan en önemlisi, zengin işadamlarından topladığı paraları yönetimindeki Muvaffak Vakfı Aracılığı ile El Kaide ile bağlantılı kişilere ve kurumlara “Yardım” başlığı altında aktarması geliyordu. MASAK raporunda Hasan Cüneyt Zapsu’nun 60 bin dolar, Annesi Gaye Zapsu’nun 250 bin dolar Yasin Al Kadı’nın Al Baraka Türk’teki hesabına para yatırdıkları ortaya çıkıyordu.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı rapora göre Yasin Azizüddin Kadı ile para ilişkisi olan şirketler arasında Ülker gurubu da yer alıyordu. Aynı dönemde Murat Ülker sakal bırakmış, hatta sakallı fotoğraflarını resmi belgelerde bile kullanmıştı. Eskinin izlerini silmek için olacak şimdi Masonlarla dans etmekte.

Yine aynı raporda; Al Baraka Türk’ten 18 Ocak 2001 tarihinde Muvaffak Vakfı’na 210 bin dolar, Usame Bin Ladin’in en yakın adamı Wael H. Jelaidan adına da 27 Ocak 1994 tarihinde 210 bin dolar gönderildiği belirtiliyordu.

MASAK raporuna göre Yasin El Kadı, Mehmet Fatih Saraç ve Mohammed Omer A. Zubair’in ortak olduğu Caravan Dış Ticaret’ten BİM’e para aktarılmıştı. BİM’in Yönetim Kurullarında AKP’lilerin ağabeyi Korkut Özal, Yasin El Kadı, Cüneyt Zapsu, George Bitar, M.P. Kassamali Merali, Ekrem Pakdemirli, Başbakan Tayyip Erdoğan’a kızının kına gecesini evinde yapacak kadar yakın olan Nakşibendi tarikatının önemli isimlerinden Mustafa Latif Topbaş yer alıyordu.

Çok ilginçtir Kadı ile ilişkili isimler gündeme geldiğinde BİM’deki bazı ortaklar gözden kaçırılıyordu. Bunlar; 2000 yılında ortak olan Bank Of Amerika, İnternational İnvesment Corparatıon, 1999 yılında ortak olan Merrill Lynch Global Emerging Marketing Partuens, World Wide Limited…

31.03.2004 tarihli Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun Raporuna göre yasin Al Kadı ile para ilişkisi olan Nimet Gıda’nın yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Fatih Saraç, Osman Faik Bilge, G. Abdülaziz Zapsu, Mustafa Rıza Yazan, Ahmet Erdoğan, Tayfun Ergün, Mustafa Latif Topbaş, Hasan Cüneyt Zapsu…

Yine aynı rapora göre Ahsen Plastik’te Kadı ile para ilişkisi içindeydi. Ahsen Plastik Yönetimi şu isimlerden oluşuyordu:

“G. Abdülaziz Zapsu, Tayfun Ergin, M. Fatih Saraç, Hasan Cüneyt Zapsu, M. Latif Topbaş…

Yasin Al Kadı ile para ve ortaklık ilişkisine giren bir başka şirket ise Ülker Gurubuna dahil AK Gıda idi: AK Gıda‘nın Yönetim Kurulunda; Mustafa Latif Topbaş, Murat Ülker, Zeki Ziya Sözen, İbrahim Halit Çizmeci, Metin Yurdagül, Sabri Ülker, Orhan Özokur… gibi isimler yer alıyordu.

MASAK raporunda tespit edilebilen hesaplar

31.03.2004 tarihli Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun Raporunun, 16 Sayfasında: “Caravan Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin ortakları Yasin El kadı ile  M. Fatih Saraç’ın tespit edilebilen hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır” deniliyor ve şöyle devam ediliyordu:

“Caravan ve Ella şirketleri ile bu şirketlerin ortakları Yasin Kadı ve M. Fatih Saraç’ın Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş, nezdinde Türk lirası ve döviz hesapları bulunmaktadır. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş tarafından gönderilen hesap ekstrelerinin çok sayıda olması nedeniyle, aynı kişiler adına birkaç kalemde yapılan işlemler (Hesap hareketleri) toplanarak tek kalemde yazılmıştır. Ayrıca Türk lirası ve döviz hesapları arasında gerçekleşen havale ve ya EFT işlemleri mükerrerliği önlemek amacıyla mahsup edilmiştir.

Caravan Dış Tic. Ltd. Şti’nin tespit edilebilen hesaplarına ilişkin bilgiler

Caravan Şirketi tarafından Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş nezdinde açılan hesapların açılış tarihleri, hesap numaraları, hesap cinsi (Türk lirası veya döviz) ve çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan (gelen) ve çekilen (gönderilen) paraların toplamının özet dökümü yıllar itibarıyla aşağıda yapılmıştır.

Caravan Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş nezdinde 04.10.1995 tarihinde açılan 011201-142322 no’lu ABD Doları döviz hesabına çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan paralar toplamı yıllar itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

1997 yılında Yasin Kadı; 7.559. 941 Dolar, Caravan; 28.894 Dolar yatırıyordu.

1998 yılında; Yasin El Kadı: 2.699.945 Dolar, Caravan:723.044 Dolar, M. Fatih Saraç; 20.000 Dolar, Caravan 66.800 Dolar, Dış işlemler havalesi:607.211 Dolar…

1999 yılında; Yasin Al Kadı: 808.754 Dolar, Caravan 1.056.075 Dolar, M. Fatih Saraç: 479.950 Dolar, Nimet Gıda: 36.050 Dolar, Ecmel Tekstil:70.000 Dolar, Ak Gıda 38.300 Dolar, Sağlam İnşaat: 5.450 Dolar, Virman: 16.916, Diğer işlemler havale:2.837.525 Dolar…

2000 yılında; Yasin Al Kadı:1.375, Caravan: 2.048.775, M. Fatih Saraç:5.000, Nimet Gıda: 25.000, Sağlam İnşaat:877.700, Virman:28.400, Dış İşlemler havale:539.947 dolar…

2001 yılında;Yasin Kadı:107.250, Caravan:85.252, Sağlam İnşaat:9.500, Dış İşlemler havale: 84.252, Caravan: 74.128 Dolar…

Aynı hesaptan çeşitli zamanlarda para aktarılan şahıslar yıllar itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

1997 yılında; Nimet Gıda:34.311, Dış İşlemler Havalesi 620.151, Caravan: 1.619.465, Caravan 24499 hesaba 5.214.617, Yasin Kadı: 50.363 Dolar….

1998 yılında; Dış İşlemler Havalesi; 437.123, Yasin Kadı: 200.000, Caravan 24499 TL Hesabı 3.474.288 dolar…

1999 yılında; Sağlam İnşaat; 624.228, Ella; 63.900, Ecmel Tekstil; 13.000, Nimet Gıda; 23.650, Caravan; 902.392, İktisat Bankası Maslak şb. 128.000, Dış İşlemler Havale; 100.000, Yasin Kadı; 84.110 Dolar…

2000 yılında; Sağlam İnşaat: 929.050, Ella: 42.310, M. Fatih Saraç; 77.200, Nimet Gıda; 25.000 Dolar…

Bu hesaptan, 1997-2001 yılları arasında;

Orhan ÖLÇEN, Hilmi YILMAZ, Remzi ÇAKIROĞLU, İzzet ÖZKALAYCI, Savaş SAĞSÜS, Serkan KIZILAY, Bülent AKSOY, Mehmet TARI, Abdurrahman ŞEKER, İrfan AKICI, Sema ÇETİN, Saim OĞUZCAN ve Davut ÇOŞKUN, adlı şahıslara da çeşitli tarihlerde, muhtelif defalar ve miktarlarda ödemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

B-Caravan Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. nezdinde 23.02.1995 tarihinde açılan 011200-024499 no’lu Türk Lirası hesabına çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan paralar toplamı şu şekildedir.

Caravan                              : 242.564.365.000 TL

Yassin Kadı                         :     6.951.380.000 TL

Dış İşlemler Havalesi          :   29.497.526.000 TL

Ahsen Plastik                      :   10.690.000.000 TL

Caravan 242383 DEM Hs.  : 122.395.421.000 TL

Caravan 242392 DEM Hs.  : 137.346.288.000 TL

Caravan 142322 USD  Hs. : 863.978.865.000 TL

1997 yılında: 1.418.782.510.000 TL Al Baraka Türk’teki hesaba yatırılmıştı…

1998 yılında: Caravan: 106.006.708.000 TL, Caravan 242392; DEM Hs: 302.861.208.000 TL, Caravan 242383 DEM Hs.: 30.905.762.000 TL, Caravan 142322 USD  Hs.: 920.619.144.000 TL. yatırılmıştı. Yasin El Kadı’nın hesabına 1998 yılında toplam1.372.052.044.000 TL yatırılmıştı.

1999 yılında Caravan: 51.731.195.000 TL, Sağlam İnşaat:10.180.446.000 TL, Nimet Gıda :6.916.760.000 TL, Dış İşlemler Havalesi; 269.568.000.000 TL, Caravan 142322 USD Hs.: 796.964.439.000 TL, toplam; 1.140.982.850.000 TL yatırılmıştı…

2000 yılında; Caravan:  12.918.466.000 TL, Ahsen Plastik:3.000.000.000 TL, Nimet Gıda:4.030.000.000 TL, Aksal İnşaat:7.950.000.000 TL, ONLY Havalesi: 8.950.625.000 TL, Dış İşlemler Havalesi: 21.217.608.000 TL, Caravan 142322 USD Hs: 48.444.784.000 TL, olmak üzere toplam 108.361.483.000 TL yatırılmıştı….

2001 yılında; Aksal İnşaat :7.950.000.000 TL, Ella Film: 25.800.000.000 TL, Dış İşlemler Havalesi: 23.932.233.000 TL, Caravan 142322 USD Hs: 33.273.530.000 TL, 2001 yılı yatırılan miktar;191.955.763.000 TL idi.

Aynı hesaptan çeşitli zamanlarda para aktarılan şahıslar yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

1997 yılında Kadı’nın Caravan şirketi hesabından para aktarılan isimlere de rastlanıyordu:

Bim              : 335.828.500.000 TL

Ak Gıda        : 417.800.107.000 TL

Ella Film      :   51.482.300.000 TL

Sağlam İnş. : 221.215.515.000 TL

Ahsen Plast :   24.930.847.000 TL

Ecmel Teks.            :   35.890.720.000 TL

Nimet Gıda  :     7.545.881.000 TL

Vefa Mühen :   50.825.000.000 TL

1998 yılında, Bu hesaptan para aktarılan şahıslar:

Bim              :   64.901.498.000 TL

Ak Gıda        : 457.399.808.000 TL

Ella Film      :   12.188.987.000 TL

Sağlam İnş. : 549.153.161.000 TL

Ecmel Teks.            :   16.386.492.000 TL

Nimet Gıda  :   27.917.645.000 TL

Kadı’nın Caravan şirketi ve çevresinde para transferleri durmak bilmiyordu. 1999 yılına geldiğimizde bu hesaptan para aktarılan başını Ülker gurubuna bağlı AK Gıda’nın çektiği şirketler şöyle sıralanıyordu:

Ak Gıda        : 236.600.000.000 TL

Ella Film      :   19.035.054.000 TL

Sağlam İnş. : 257.677.936.000 TL

Ecmel Teks.            :   21.374.486.000 TL

2000 yılında Ella Film’e,   28.530.566.000 TL Bu hesaptan para aktarılırken, 2001’de Sağlam İnşaata,  17.500.000.000 TL,  Ecmel Tekstile ise, 2.825.000.000 TL. gönderiliyordu.

Bu hesaptan 1991-2001 yılları arasında; Sinan Vaizoğlu, Walter Malate, Hasan Erbaş, Halil Bulut, Mehmet Tarı, Solmaz Ayarslan, Orhan Akçay, Ragıp Çakar, A. Rıza Akçay, Yaşar Altun, Hasan Akçaoğlu, Ahmet Erdoğan, Nazlı Aksoy, Ali Hacınoğman, Mehmet Güven, Erdal Uzgör, Cengiz Biçici, Muhsin Yorgancı, Atilla Yaman, Musa Orduhan, İrfan Akıcı, M. Rıza Yazan, Mehmet Hakan, Engin Çacın, Necip Dost, ABS Dış. Tic. Ltd. Şti., YAPKİM A.Ş., Favori Çamaşırları, Işıl Çamaşırları, Azim Tekstil San. Ve Tic.Paz., Mustafa Şeker, İzzet Özkalaycıoğlu, Hüsnü Kutuç, Metin Yıldız, Kubilay Sargın, İrfan Çakıcı, Selim Çay, Hümmet Can, Mecit Yıldız, Kayhan Pekşen, Adem Aktaş, Kadir Şahin Yıldız, M. Nezir Tatlı, Saim Oğuzcan, Yılmaz Dalgıç, Erol Akınsu, Tahsin Bayram, Bora Yeniay, Nihat Gün Hüseyin, Harun Özkara, Bülent Aksoy, Yaşar Günday, İsmail Şen, Ahmet Hakan, Serkan Ercan, Hasan Zeynel, Fazıl Ahmet Kahya, Savaş Sağsüş, Cem Sevin, Selma Erkal, Mehmet Evgin, A.Rıza Yazan, Fahrettin Polat, Nazan Kandemir, Sema Çetin, Risale Basın Yayın Turizm Ltd. Şti., Nihan Yılmaz, Dursun Ali Çıbaş, Yaşar Topuzoğlu, isimli şahıslara da çeşitli tarihlerde, muhtelif defalar ve miktarlarda ödemeler yapıldığı tespit ediliyordu.

C- Caravan Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. nezdinde 22.07.1997 tarihinde açılan 011204-242392 no’lu Alman Markı (DEM) hesabına çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan paralar toplamı yıllar itibariyle şu şekilde  yer alıyordu:

1997 yılında Yassın Kadı tarafından1.405.292 DEM yatırılıyordu.

1998 yılında;Yassın Kadı: 779.756 DEM, Caravan: 1.409.492 DEM, Sarmany LTD:      57.510 DEM yatırılıyordu.

Aynı hesaptan çeşitli zamanlarda Alman markı olarak para aktarılan şahıslar yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

1997 yılında bu hesaptan Caravan’ın 24499 TL Hesabına: 1.405.292 DEM yatırılıyordu. 1998 yılında; Caravan 24499 TL Hesabına: 2.246.758 DEM aktarılıyordu.

Caravan Ltd. Şti. tarafından Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. nezdinde 14.07.1997 tarihinde açılan 011204-242383 no’lu Alman Markı (DEM) hesabına çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan paralar toplamı yıllar itibariyle aşağıda açıklanıyordu:

1997 yılında; Yassın Kadı tarafından 1.383.879.DEM yatırılmıştır.

1998 yılında;  Yassın Kadı:77.224 DEM, Caravan: 275.976 DEM yatırılmıştır

Aynı hesaptan çeşitli zamanlarda para aktarılan şahıslar yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

1997 yılında; Bu hesaptan para aktarılan şahıslar başlığı altında; Caravan 24499 TL Hs : 1.383.879 DEM bilgisi yer alıyordu.

1998 yılında bu hesaptan para aktarılan şahıslar, 217.795 DEM ile Caravan 24499 TL Hesabına… 135.405 DEM, Ulusoy otomotiv hesabına…

Caravan Ltd. Şti. tarafından Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş nezdinde 14.07.1997 tarihinde açılan 011201-144408 no’lu Alman Markı (DEM) hesabına çeşitli kişiler tarafından çeşitli zamanlarda birkaç işlemde yatırılan paralar toplamı yıllar itibariyle şöyle açıklanıyordu:

2000 yılında toplam 22.000 DEM yatırılıyor, bunun15.000 DEM’i Yassın Kadı tarafından, 7.000 DEM’ Caravan’dan geliyordu.

2000 yılında; Aynı hesaptan Sağlam İnşaat’a 22.000 DEM  aktarılıyordu.

Reklamlar

24 Yanıt to “Ülker, Ülker, Ülker!!!”

 1. burak said

  işte modern Türkiyenin post modern hainleri.daha dün sözde vatanları uğruna canları dahil hiçbir varlıklarını vermekten çekinmiyeceklerini söyleyenler bugün vatan hainleri ile kolkola işte değişen dünyanın değişmeyen hainleri.işte gelişemeyen Türkiyenin hergün büyüyen hainleri.işte din adına liderlik yapar gibi görünenlerin hainlikleri.işte para kazanmaya çalıştığımız paralar .ve işte ne yazık ki bulunduğu eller.

 2. […] raporu’na göre El Kaide’nin elemanı Yasin El Kadı ile para ilişkileri olanları açıklamıştık… Bu raporda Hasan Cüneyt Zapsu’nun 60 bin dolar, Annesi Gaye Zapsu’nun 250 bin dolar Yasin […]

 3. KERVANCIOĞLU said

  İşiniz gücünüz Bu vatana hizmet edenleri karalamak sizler Muhtemelen Kuresel Konseyin Türkiye temsilcilerisinizdir

 4. fevzi said

  bu araştırmalarınızdan dolayı öncelikle tebrik ediyorum turkiye nin ne hale geldiğini oylarımı nasıl vermemeiz gerektiğini anlatıyorsunuz size tavsiyem KANALTÜRK ü seyredin orda daha ayrıntlı paylaşım için teşekkürler

 5. musab said

  ya bak iyi güzel de önce ararştır sonra yaz yada koca man milyonlarca takipçisi olan 1400 yıllık tarikatı bir kişinin ismiyle özdeşleştiripde sen nakşilere vatan haini diyemez bana kimse vatan haini diyemez bana kimse diyemez

 6. s said

  nakşileri bu işe karıştırmak yanlış.her grubun,her oluşumun içinde kötüler olabilir ve bunu genele yansıtmak olmaz.bu bir tarikat tarik yol demek tarikat ise takip edilen girilen yol.bu yollar içinde birçok insan var ve bu insanlar dindarlar,yani dinin emirlerini takip ederler,bu işi nakşibendiler olarak tarif etmeniz yanlış.
  bu ve buna benzer her türlü holdingin para için neler yaptıklarına bakmak gerekir.
  ister tarikat ister siyasi isterse başka başka isimler koysakda
  sonuç paraya ve para hırsına dayandığında gözleri ne din ne dil ne vatan görüyor.hepsi aynı
  aktardıkları paraların nereye gittiğine bakmak gerekir,kimi israil,kimi arap,kimi amerikan….yanlısı davranıyor ve sonuç olarak ortaya çıkan TERÖR.
  İŞ YAPIYOR İSTİHDAM YARATIYOR GÜZEL AMA KAZANDIĞINI HARCADIĞI YER???
  hepsi bir….hepsi aynı….para

 7. RIZA said

  Sizin yaptığinız leke at izi kalsın bu nakşiler size ne gibi kötülüğü dokundu anlayamadım.Bu vatannın askeri var polisi var bu anlattıklarınızı bilmiyorlarmı.büyük devletimiz bunlardan habersizmi sanıyorsunuz o camia bu devlete canını seve seve verir.Terörü onların içinde arama terörün elinden gelse senin karaladığın o insanları bir kaşık suda boğarlar.Buna inan iman et.sizin yazılarınızı izliyor şu kanıya varıyorum.VATANINI, MİLLETİNİ, BAYRAĞINI KURANINI,SEVEN İNSANLARI KARALAMAK SİZİN YAPYIĞINIZ BU TÜRK DOĞDUM TÜRK ÖLECEĞİM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE OSMANLI TORUNU RIZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 8. […] Ülker, Ülker, Ülker!!! […]

 9. […] raporu’na göre El Kaide’nin elemanı Yasin El Kadı ile para ilişkileri olanları açıklamıştık… Bu raporda Hasan Cüneyt Zapsu’nun 60 bin dolar, Annesi Gaye Zapsu’nun 250 bin dolar Yasin […]

 10. fatih65 said

  ülker yiyin müslüman kardeşler.bu mason yahudi bozmalarının lafına bakmayın vatanını bayrağını seven internetten yahudi mallarını bulsunlar var her yerde onlardan uzak durun.ALLAH (c.c) yahudilere lanet etti.bizimde lanetimiz üzerlerine olsun

 11. zeki said

  Türkiyede bunlar kadar iş istihdamı sağlayan başka birileri var mı var. biraz da onları arastır bak bakalım ne bulacaksın
  sözde müslüman yahudi, ermeni olanlar türkiye sadece onlar için fırsatlar ülkesi değil.

 12. m .ali tanrıveerdi said

  dangalak insan ulu türk milletinin duyguları ile oynamaya utanmıyonmu? az daha bende inanıyordum! taki ülkeri şirketler toplulugunu görene kadar.sen sabri ülker kimdir bu ülkeye katkıları ve şu kaç kişi bu vatanda onun sayesinde ekmek yiyor biliyonmu?ne kadar inançlı ve ne kadar türk oldugunu biliyonmu? işte senin gibi vatan hainleri bu vatana katkısı olanları ve bu vatanı çok sevenleri 3-5 saf bulur yada kendin gibi dangalaklar bulur kandırırsın ançak şrf siz

 13. burak bora said

  yukarıda verilen bilgi baştan aşağı yalandır. Ayrıca yasin el kadı’ nın El kaide’ye falan para aktardığı da yoktur. Yasin el Kadı diye bahsettiğiniz kişi en büyük amerikan bankalarından birinin ortağıdır ayrıca. Bim’i filan da karıştırmayın işin içine. Bim’in sahibi olan Mustafa Latif Topbaş Nakşibendi tarikatı lideri değildir. Araştırmadan soruşturmadan bu tür yazıların yazılması yada yayınlanması iftiradan başka bişey değildir. Saygılar.

 14. ezik işçi said

  m.fatih saraç benim daha önceden çalıştığım şirketin patronuydu ama krizden dolayı bahanesi ile yaklaşık 30 arkadaşımla birlikte işimizden olduk lafa gelince dinden imandan bahsederler ama tazminatımıza gelince 2 aydır yatırmadılar bumudur inanç bu mudur hak..milyonlarla hatta milyarlar ile oynuyorlar ama hiç bi icraat yok sömürgeden başka bende elhamdülillah müslümanım ama kendimce kul hakkı nedir bilirim bunlar sahtekardan daha öte kişilerdir ve her projede hükümet saolsun bunları tutar yüceltir tekrar soruyorum bu mu hak bu mu hukuk…. teşekkürler

 15. oğuz said

  sağolun, sayenizde yüzde yüz Türk iş adamlarının kurmuş olduğu BİM, A 101 marketlere daha çok uğramayı düşünüyorum. yukarıda yazılanlar tamamen uyduruk. İP ini koparmışlar sizi, İPsizler, asıl vatan haini sizlersiniz.

 16. İSLAM said

  BİM, A101, ÜLKER
  VATAN HAİNİ KURULUŞLARDAN BİRİSİ’DİR.
  BU MARKETLERİ KAPATMANIN YOLU ALIŞVERİŞ ETMEMEK’ TİR.

 17. gönül said

  ama tam tersi lmuş bişraz daha çalışmanız lazım

 18. hasan said

  işiniz günücünüz karalama yapmak nasıl herifsiniz madem yahudi ortaklı neden tansaşda daha çok yahudi malı var ne sigara ne alkol kandıramazsınız bunlarral milleti o para giden yerler bimin kendi şirketleri o kadar ucuza nasıl oluyo zannediyon babasının hayrına mı yapcak şirket bime para alcak tabi cahil !!!!

 19. rıza said

  Peygamberimiz(s.a.v) veda haccında “ırkçılığı ayaakları altına aldığını “ifade buyurmuştur.Siz ve sizin gibiler ne kadar çabalasanız da müslümanlar arasına fitne sokamayacaksınız.Tüm insanlık “milliyet” değil “ümmet” şuuruna vardığı zaman sizin gibi “hain”lerin ne mal oldukları ortaya çıkıyor elhamdülillah.

 20. Vedat said

  Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. nin ismini yazdığınız, kişiyle hiç bir alakası yoktur, şirket el değiştirmiş ve halka açılmıştır. Şu anki en büyük hisse sahibi ve ortağı, Ülker Ak Gıdanında sahibi Mustafa Latif TOPBAŞTIR, vatan hainliği ile suçladığınız kişinin ve kurumlarında 10,000 den fazla bu vatanın evladı çalışmakta ve evlerine ekmek götürmektedir… BİM %100 Türk Malıdır ve Türk sermayesidir… Çamur at izi kalsın felsefesinden vaz geçin artık… Gerçekten yasa dışı bişeylerin olduğunu düşünüyorsanız hakkınızı hukuki yollardan arayınız. Hiç bir kurumu veya kişiyi yargılamadan hüküm vermeyin ve bu hükümleri gerçekmiş gibi yansıtmayın…

 21. yukardaki yalan yanlış ve karalama iftira dolu yazıyı okudum yorumları’da okudum ve benim gibi düşünen insanların çok olduğunu gördüm nadoluda bir tabir vardır kedi ulaşamadığı ciğeri murdar dermiş ben köyde yaşıyorum ve 1992 yılından beri tanıdığım bildiğim yahudi mallarını ambargo koyuyorum köyümüzde bakkal ve kahvehanelerde sadece ülkerin malları satılıyor bim mağzalarını kimin olduğunu bilmiyordum ve biraz çekiniyordum ama yorumlarınızı okuduktan sonra ssadece bim den alışveriş yapacagım
  NOT:türkiyedeki yahidi mason şirketler yada ortakları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen harun yahyanın yahudilik ve masonluk isimli kitabına baksınlar essalamu aleykum

 22. fenasi ker said

  oglum bosuna yorulup yazmissin bu kadar seyi buraya bunlari ancak senin gibi turkiyede yuzde 1 bile olmayan ateist yahudi ermeni donmesi kisiler okur zevk alir yazdigin insanlari ne guzel dindarliklarindan tahkir etmissin cunku sen senin gibi ateist olan yeyip icen sican yahudi donmesini selanikliye tanri diye tapan amciksin. gotur anani gotun anitina bakim obur taraftan kalkip anani sikebilecekmi amina koydugum yoktan var olduguna inaniyorsan baban anani sikmeden seni bir patlamayla icad etseydi ya. sizin amaciniz seytanin istedigi gibi ananizi kizkardesinizi karinizi rahat rahat siktirtmek bu yolda devam edin sizin gibilerin cok amini siktim sikmayede zevle devam ediyorum sizin amciklarinizla tanisinca bana tek kotuledikleri din bende diyorum ne dini ya bosver yasa hayatini sikis ne guzel bam bam doseyip gonderiyorum buda benim sikis takiyyem
  hadi oglum bunuda yaz DIKKAT DINCILER SIZE TAKIYYE YAPIP DINSIZ GIBI GOZUKUP AMINIZI SIKIP ATABILIR basligida bu olsun
  SIKMEYE DEVAM “TARTISMA BUTUN DINSIZ AMCIKLARLA SIKIS” parolam bu

 23. KARAKAN TÜRK said

  Ulan Hasan malı senin kafan neye çalışıyorki zaten senn kafan çalışşa o yorumu yazmassın bile ulan lavuk herif yüzde doksanının müslüman olduğu bir ülkede elbette o yahudi piçi içkisiz ve sigarasız yerlerin daha çok kazanacağını ve senin gibi kafasız koyunların oraya akın etçeni hesap etmiştir. Gelelim sana sen zaten Türk müslüman olsan savunmazsın söylediklerini sende ya o yahudi piçlerinden birisin yada pkk lı gavatın dölüsün.
  FENASİ EYY ADINA SOKTUĞUMUN GAVAT FENASİ si O ULU ÖNDER ANALARINIZA DAYAYAN YABANCI PİÇLERİ ÜLKEDEN KOVDU SONRA ŞEYH DİYE KENDİNE YUTTURAN GERÇEK ORTAK BABALARINIZIN AMINA KOYDU ŞİMDİ SENİN BAĞRILTINI ANLIYORUM O MEVKİDE YASALAR ANANI KORUYOR GELEN GEÇEN SİKEMİYOR OYÜZDEN BAĞRILTIN AMA NAFİLE. HA ATAMIZIN HATASI YOK MUYDU VARDI ONUDA SÖYLEYİM SENİN GİBİ PİÇLERİ YUMURTLAYANLARIDA KESMELİYDİ GEREKSİZ PİÇ TOHUMLAR ÜREDİ AMA NAPALIM ARTIK SENİ TEMİZLEYECEK BİR TÜRK ÇIKAR. HEMDE HİÇ MERAKLANMA SENİN GİBİ NE KADAR PİÇ VARSA, TEMİZLEYECEK O KADAR ASİL TÜRK VAR ANLADINMI ORRRROSPUUU GUNNATMASI.

 24. oyun cini said

  Okuyup anlamak ne güzel birşey! Keşke herkes okusa ama doğru okusa…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: